Οι Προβληματισμοί του Εκδότου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Προβληματισμοί του Εκδότου"

Transcript

1

2 Οι Προβληματισμοί του Εκδότου Η οικονομική κρίση εξαπλούται ταχέως σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι κερδοσκόπες αόρατες αγορές στην υπηρεσία της ανθρώπινης απληστίας, ως μη ελεγχόμενα δημιουργήματα κρατών και λαών, διεμόρφωσαν ένα σαθρό, νεφελώδες και αριθμολάγνο λογιστικό χρηματοπιστωτικό σύστημα επ ωφε - λεία των ολίγων, επιτίθενται στην καρδιά της ΕΕ, απειλούσες το νόμισμα, τη συνοχή και την ύπαρξή της. Η Ευρώπη διη - ρημένη σε βορείους και νοτίους ή σε πυρηνικούς και περι - φερειακούς θεάται τη "διελκυστίνδα" ιεραρχίας, μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας και παραμένει ηττοπαθής, αναβλητική και άτολμη. Η γειτονική Ιταλία προσήλθε ατάκτως στην κατάσταση των υπερχρεωμένων χωρών, των απειλουμένων υπό πτώ - χευση, όπου ευρίσκεται και η Ελλάς. Την κατάσταση στην τελευταία έχει αναλάβει να διαχειρισθεί κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, με πρωθυπουργό έναν τραπεζίτη διεθνούς κύρους και τριτοκομματικό υπουργικό συμβούλιο, συγκείμενο από σαρανταοκτώ (48) υπουργούς, αναπληρωτές και υφυπουργούς, με συγκεκριμένη αποστολή και τρίμηνη προθεσμία, ότε η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές. Αντιθέτως στην Ιταλία την κατάσταση της χώρας, μετά από σύντονες διαδικασίες, διαχειρίζεται 16 μελής εξωκοινοβουλευτική κυβέρνηση τεχνοκρατών, χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Φαίνεται πως οι Έλληνες πολιτικοί ουδένα αποδέχονται και δεν μεταμελούνται παρά το ό,τι οδήγησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, προτάσσοντες εισέτι το κομματικό συμφέρον έναντι του εθνικού, ευρισκό - μενοι σε παντελή διάσταση από τη βούληση της ελληνικής κοινής γνώμης. Κομπάζουν και βαφτίζουν επιτυχία την σύναψη νέου μνημονίου δανεισμού με εγγύηση τα "ασημικά" της πα - τρίδος, το οποίον θα επαναφέρει το χρέος της χώρας κατά το έτος 2020 στο ποσοστό του 120% του ΑΕΠ, όσο ήτο και το έτος Άθλος που πρέπει να καταγραφεί στο βιβλίο Γκίνες. Η ατυχής διαχείριση της οικονομικής κρίσης αναδεικνύει πλέον την ανυπαρξία ικανών ηγετών, οι οποίοι απαιτείται να λάβουν έγκαιρες, τολμηρές και ριζοσπαστικές αποφάσεις προς αντιμετώπιση των αδηφάγων αγορών. Ηγέτες οι οποίοι θα παραμερίσουν τα εθνικά συμφέροντα και θα προτάξουν το συμφέρον της ενιαίας Ευρώπης, καθορίζοντας άμα δικαιώματα, υποχρεώσεις και καθήκοντα λαών και κρατών. Στη βόρεια Αφρική η κατάσταση παραμένει αδιευ - κρίνιστη, ενώ ο Καντάφι της Λιβύης είναι νεκρός και η κατα - στραφείσα χώρα μετά από τη συνδρομή και του ΝΑΤΟ πε - ριέρχεται στα χέρια των ακραιφνών ισλαμιστών. Στην Αίγυπτο η "επανάσταση" δεν έχει καταλαγιάσει, οι διαδηλώσεις και οι συγκρούσεις στις πλατείες των μεγαλουπόλεων επανα λαμ - βάνονται καθημερινώς. Στη Συρία οι εξεγερμένοι συγκρούον - ται με το καθεστώς του Άσαντ και οδηγούνται σε εμφύλια σύρραξη. Η "φίλη" Τουρκία εμπεδώνει, ολίγον-κατ ολίγον, την παρουσία της και τον ρόλο της περιφερειακής δυνάμεως στον αραβικό κόσμο Ασίας και Αφρικής, στον κόσμο τον ευρεθέντα στο παρελθόν στην κατοχή της αλήστου μνήμης οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αγαπητοί Φίλοι και Εταίροι, Ας έλθουμε εις τα του οίκου μας. Η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ έχει συμπληρώσει από τον Οκτώβριο του 1994 δεκαεπτά (17) έτη επιτυχούς, αθόρυβης διαδρομής στο χώρο των εθνικών και διεθνών δεξαμενών σκέψεως, εκπληρώσασα τους σκοπούς της αφήνουσα ένα σημαντικό έργο μελετών, ενημερωτικών σεμιναρίων, διεθνών συνεδρίων με προτάσεις και απόψεις, συνάδουσες και εξυπηρετούσες το εθνικό συμφέρον. Το έργο αυτό, το εθνικό και συλλογικό, είναι προϊόν της ανιδιοτελούς προσφοράς όλων εκείνων οι οποίοι την υπηρέτησαν και την ελειτούργησαν, αλλά και εκείνων οι οποίοι την εστήριξαν οικονομικώς πιστεύσαντες στους σκοπούς της και αναγνωρίσαντες την εθνική προσφορά της. Οι καιροί όμως ήλλαξαν, η οικονομική κρίση επέ - δρασε δυσμενώς και περιόρισε το έργο της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ καθ ότι οι συνδρομές, οι δωρεές και οι χορηγίες έχουν σημαντικώς μειωθεί, ενώ τα έξοδα τρέχουν ανελαστικά. Μετά τα παραπάνω, την αποτυχία στην αναζήτηση πόρων και την ενδελεχή μελέτη της δημιουργηθείσης κατα - στάσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε τη διακοπή λειτουργίας της μη κερδοσκοπικής αστικής εταιρείας, η οποία ήδη ετέθη σε καθεστώς εκκαθάρισης, με τη θέληση και επι - δίωξη να διατηρήσει το περιοδικό "ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ" και την Ιστοσελίδα σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση, εφόσον οι συνθήκες ευνοήσουν, την ίδρυση ενός μη κερδοσκοπικού σω - ματείου. Προς τούτο ελήφθησαν υπόψη η υπό πολλών φίλων και εταίρων επιβεβαιωμένη αναγκαιότητα και σκοπιμότητα υπάρξεως ενός ανεξαρτήτου, ακομμάτιστου και εθνικού χαρα - κτήρα Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, καθόσον η βαθειά οικονομική κρίση στην οποία περιδινίζεται η χώρα δεν θα αφήσει ανεπηρέαστα τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματά της. Δεν πρέπει όμως να παραβλέπεται και η απόφαση αρκετών νέων μελών να συνεχίσουν την προσφορά των και να δοκι - μάσουν το νέο ξεκίνημα με ένα νέο σχήμα, στο οποίο θα έχουν συμπαραστάτες τους παλαιοτέρους φίλους και εταίρους. Αγαπητοί Φίλοι και Εταίροι, Σας ευχαριστούμε δια την αμέριστη στήριξή σας και την επιδειχθείσα εμπιστοσύνη στο έργο μας. Ιδιαίτερα είμεθα ευγνώμονες σε όλους εκείνους, οι οποίοι προσέφεραν ανιδιο - τελώς εργασία, μόχθο και χρήμα δια την ίδρυση, τη λειτουργία και την πραγματοποίηση του έργου της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. Τέλος, ευελπιστούμε πως με αρκετούς από εσάς θα συμπορευθούμε και στο νέο συνδρομητικό σχήμα. Αναμένομεν την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας δια ουσιαστική συμ - μετοχή, προκειμένου να σχεδιάσουμε τις περαιτέρω ενέργειες. Επιστρέφομεν. Αντιστράτηγος ε.α.ηλίας Καζούκας Πρόεδρος ΔΣ/ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. (28 Νοεμβρίου 2011) Τα δ η μ ο σ ι ε υ ό μ ε ν α ά ρ θ ρ α α π ο δ ί δ ο υ ν τ ι ς π ρ ο σ ω π ι κ έ ς α π ό ψ ε ι ς τ ω ν σ υ γ γ ρ α φ έ ω ν τ ω ν κα ι δ ε ν ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο ν α σ υ μ φ ω ν ο ύ ν μ ε τ ι ς θ έ σ ε ι ς τ η ς Ε Λ. Ε. Σ. Μ Ε. Ιδιοκτήτης: ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. Εκδότης-Διευθυντής: Η.Καζούκας Υπεύθ.Συντάξεως: Στ. Παναγόπουλος Υπεύθ. Τυπογραφ: Α. Σαραντινός Συντακτική Ομάδα: Ε.Σκλήρης, Ε.Τέμπος, Π. Λάγγαρης, Σ. Κουρκούμπας DTP-Kαλλιτεχνικά: Κ.Αργυρόπουλος Εκτύπωση: Ν Ε Μ Ε Σ Ι Σ Α. Ε. 2 Διευθύνσεις Γραφεία: Νίκης 11 τ. κ Αθήναι Τη λ έ φ ω ν ο : F a x : E - m a i l Δ ι α δ ί κ τ υ ο :...www.elesme.gr

3 Εδώ και αρκετά χρόνια ο λαός παρακολουθεί και δυσανασχετεί με τις κυβερνητικές επιλογές σε όλους σχε - δόν τους τομείς. Νόμοι ψηφίζονται και στη συνέχεα δεν εφαρμόζονται είτε διότι είναι πρόχειροι και ανεφάρ μο - στοι, είτε διότι διαπιστώνεται ότι έχουν μεγάλο πο λι τικό κόστος το οποίο έχει μπει μέσα στην ψυχή των πολιτικών. Το πολιτικό συμφέρον είναι πολύ μεγαλύτερο του εθνικού συμφέροντος στην χώρα μας, κατά τους περισσότερους πολιτικούς. Πολλοί από τους συμπατριώτες μας που επιλέ - γονται και προωθούνται στα βουλευτικά έδρανα είναι νέοι μεν αλλά άπειροι δε και μεγάλο ποσοστό από αυτούς τους ανεπάγγελτους λαμβάνει καθήκοντα και στην εκτελε στι - κή εξουσία. Ηλικιακός ρατσισμός ή ανασφάλεια των πρω - θυπουργών να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με κατα - ξιωμένους συνεργάτες που δεν θα συμφωνούν για απο φά - σεις ως πρόβατα; Σε αθλητικούς αγώνες μετέχουν νέοι και νέες με σωματικό σφρίγος προκειμένου να επιτύχουν νίκες και να καταξιωθούν οι ίδιοι ή η ομάδα στην οποία ανήκουν. Στην πολιτική απαιτείται πολιτικό σφρίγος δηλαδή πείρα, γνώση, γενικά και ειδικά προσόντα που πρέπει να έχει ο κάθε αρμόδιος, που μετέχει στην κυβερνητική μηχανή, για να φέρει σε πέρας το έργο του και να συμβάλλει στην συλλογική προσπάθεια της κυβερνήσεως προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που έχει υποσχεθεί στον λαό. Η συμμετοχή στην κυβέρνηση είναι επιθυμητή από όλους σχεδόν τους ασχολούμενους με την πολιτική, αλλά η άσ - κηση της εξουσίας είναι δύσκολη και απαιτεί προσόντα και γνώσεις που δεν διαθέτουν όλοι. Ένα πέρασμα, από τους προθαλάμους Υπουργών και Υφυπουργών και των διαφόρων προϊσταμένων που διο ρίζονται στους οργανισμούς, είναι αρκετό για να διαπι - στώσει κανείς ότι τα γραφεία τους έχουν κατακλεισθεί α - πό φίλους τους και ψηφοφόρους της εκλογικής περιφέ - ρειας. Είναι αμφίβολη η επάρκεια των γνώσεων αυτών Αγαπητοί Φίλοι και Εταίροι Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε. Δ. Του Αντιναυάρχου ε.α. Γρ. Δεμέστιχα Π.Ν. Επιτίμου Αρχηγού Στόλου Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η των πολυαρίθμων επιτελών (ή μάλλον παρατρεχάμενων α τό μων), το έργο το οποίο μπορούν να κάνουν και η δυνα - τότητά των να προωθήσουν ουσιαστικό κυβερνητικό έργο. Σε κάθε κυβερνητική (ή και εσωκομματική ακό - μα) αλλαγή ο συνωστισμός στους προθαλάμους του κόμ - ματος, των Υπουργών και των Υφυπουργών είναι ασφυ - κτικός. Συνωστίζονται αυτοί που θέλουν να "βολευτούν" και πιθανόν να "τακτοποιηθούν" δια βίου, ανεξάρτητα των προσόντων που έχουν. Οι καταξιωμένοι συμπολίτες μας είναι κατά κανόνα παραμερισμένοι. Στελέχη που θα μπορούσαν να αναλάβουν θέσεις και να ασκήσουν υπεύθυνα και εποι - κοδομητικά τα καθήκοντά τους από την πρώτη κιόλας ημέρα. Αλλά οι άξιοι δεν παρακαλούν για κάποια θέση. Οι άξιοι περιμένουν να κληθούν, να δοκιμασθούν και πράγ - ματι να προσφέρουν. Το λυπηρό ή μάλλον εξοργιστικό είναι ότι ούτε αυτή την περίοδο, που η χώρα μας ευρίσκεται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής και τα αδιέξοδα είναι πολλά, οι πολιτικοί και κυρίως οι πολιτικές ηγεσίες δεν αντέδρασαν υπεύθυνα. Με την πτώχευση να επικρέμεται είδαν και έπαθαν να συμφωνήσουν (τα δύο κυρίως κόμ - ματα εξουσίας) στην συγκρότηση μεταβατικής κυβερ νή - σεως, με τεχνοκράτη Πρωθυπουργό. Και αντί να συμφω - νήσουν να επιλεγούν τεχνοκράτες στην εκτελεστική εξουσία που θα έβγαζαν την χώρα από τα αδιέξοδα που την έφεραν οι πολιτικοί, απεφάσισαν τη διόγκωση των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου που στηρίζουν την παρούσα κυβέρνηση, στο οποίο μετέχουν μέλη και από τα τρία κόμματα, μεταφέροντας τις διενέξεις της νομο - θετικής εξουσίας και στην εκτελεστική. Οι Ιταλοί πο - λιτικοί απεφάσισαν την ανάθεση της διακυβερνήσεως της χώρας σε ένα ολιγάριθμο σχήμα τεχνοκρατών. Εμείς οι πλούσιοι Έλληνες πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γιατί έχουμε την πλέον πολυμελή κυβέρνηση στην Ευρώπη. Σας γνωρίζομε, ότι στο εξής μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των ήδη υφισταμένων τηλεφωνικών γραμμών, του αλλά και να μας διαβάζετε στην υπάρχουσα Ιστοσελίδα. Όσον αφορά στη στέγαση των Γραφείων μας, κάνοντες έκκληση του πατριωτισμού και της φιλοτιμίας σας, παρακαλούμε για τη άμεσο πληροφόρησή μας επί της δυνατότητος διαθέσεως δωρεάν στέγης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση λειτουργίας των δραστηριοτήτων μας. Το Δ.Σ./ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ 3

4 Πέραν των όποιων αλλαγών έχουν αρχίσει να συ - ζητούνται για το Σύνταγμα, εκτιμάται ότι πρέπει τώρα να συζητηθεί και να αποφασισθεί ότι η επόμενη Βουλή πρέπει να είναι συντακτική και τότε κατά προτεραιότητα να αποφασισθεί ο πλήρης διαχωρισμός Εκτελεστικής και Νομοθετικής Εξουσίας. Να απαλλαγούν οι Υπουργοί (που θα είναι τεχνοκράτες) από το πολιτικό κόστος. Όλοι γνωρίζουμε, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών, ότι την παρούσα περίοδο έχουμε απωλέσει τμήμα της οικονομικής κυριαρχίας της χώρας. Η οι - κονομία και οι Ένοπλες Δυνάμεις, αποτελούν τις βασι - κότερες συνιστώσες της Εθνικής Ισχύος. Η οικονομία ελπίζουμε ότι κάποτε θα ανορθωθεί και ο λαός θα ανα - κτήσει μέρος της ευημερίας του που προς το παρόν έχει απωλεσθεί. Εάν όμως χαθεί τμήμα της Εθνικής κυριαρ - χίας αυτό δύσκολα επανακτάται. Η Τουρκία καιρο - φυλακτεί. Σε κάθε πολιτική αστάθεια που είχε η Ελλάδα λειτούργησε επεξεργασμένα σενάρια και επέβαλλε/ προώθησε τα συμφέροντά της, όσο και αν αυτά είναι ε - νάν τια στο Διεθνές Δίκαιο (Κύπρος το 1974, Ίμια το 1996). Μέσα σε αυτή την οικονομική συγκυρία υπέρ - τατο καθήκον είναι να διαφυλλάξουμε την Εθνική κυ - ριαρχία και να διατηρήσουμε αξιόμαχες τις Ε.Δ., δείχνοντας συγχρόνως την αποφασιστικότητά μας για να αντιμετωπισθεί οιαδήποτε κατάσταση δημιουργηθεί. Είναι γεγονός ότι εδώ και αρκετά χρόνια παρι - στάμεθα στην απαξίωση των Ε.Δ. από τις πολιτικές εξουσίες, εν αντιθέσει με τον ελληνικό λαό που, στις σφυγμομετρήσεις, δείχνει να έχει μεγάλη εμπιστοσύνη προς αυτές. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι Ε.Δ. χρειάζονται για να προασπίζουν την εδαφική ακεραιότητα και την αποτροπή, να αποτελούν ουσιαστική συνιστώσα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, ενώ συγχρόνως προσφέρουν σημαντικό κοινωνικό έργο μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή κάλυψη του έργου των Ε.Δ. είναι : 4 Κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. 4 Ορθολογιστική Δομή. 4 Απαραίτητο προσωπικό (δηλαδή αναγκαία οροφή), εκπαιδευμένο και με υψηλό ηθικό. 4 Απαραίτητο υλικό (δηλαδή η σωστή επιλογή για το νέο υλικό και λειτουργία του υπάρχοντος). Μία σύντομη αναδρομή στο έργο των πολιτικών προϊσταμένων του ΥΕΘΑ, των τελευταίων ετών αποδει - κνύει ότι αυτοί έδρασαν και ανεύθυνα και αναπο τε - λεσματικά. Ο ΥΕΘΑ (των Ιμίων) πήρε πανεπιστημιακούς συμβούλους και με την δοτή στρατιωτική ηγεσία (ανα - κλιθέντες ανώτατοι αξιωματικοί), μετέβαλε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Δ. Δημιουργήθηκε ένα υπερ - τροφικό επιτελείο Υπουργού, αφηρέθησαν αρμοδιότητες από τα Ανώτατα Συμβούλια των Κλάδων των ΕΔ και το ΣΑΓΕ, ενώ οι προμήθειες κυρίου υλικού ανελήφθησαν από τους Υπουργούς και το περιβάλλον τους. Έκτοτε η Δομή των ΕΔ αλλάζει συνεχώς. Σχηματισμοί καταρ - γούνται και μετά επαναφέρονται και στρατόπεδα ανοι - γοκλείνουν και όλα αυτά για να εξυπηρετούν, απ ότι φαίνεται, πολιτικές σκοπιμότητες, αφού σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ερωτηθεί η στρατιωτική ηγεσία. Σε ότι αφορά το προσωπικό, ανεύθυνα οι πο - λιτικές ηγεσίες απεφάσισαν την μείωση της θητείας, κάνοντας διπλό κακό: Πρώτον εμειώθη η οροφή με απο - τέλεσμα να μην επανδρώνονται ικανοποιητικά οι Μονάδες και δεύτερον να μην εκπαιδεύεται ανάλογα το στρατεύσιμο προσωπικό. Συγχρόνως οι πολιτικές ηγεσίες απαξιώνουν το στρατιωτικό προσωπικό και επεμβαίνουν σε θέματα λειτουργίας και του ηθικού των ΕΔ και μάλιστα σε πυλώνες που αν διαταραχθούν θα πέσει το όλο οικο - δόμημα. Σαν παραδείγματα αναφέρουμε τις επεμβάσεις : στην λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών, στους κα - νόνες της ιεραρχίας και πειθαρχίας με την λειτουργία ειδικού γραφείου του ΥΕΘΑ για την απ ευθείας υποβολή παραπόνων και αιτημάτων (που πρόσφατα ευτυχώς κα - τηρ γήθη), στην λειτουργία των Στρατιωτικών Νοσοκο - μείων, στην προσπάθεια αποκοπής των αποστράτων στελεχών από τα εν ενεργεία, στην άμεση παρέμβαση στις προαγωγές και μεταθέσεις του στρατιωτικού προσωπικού, ενώ δεν υπήρξε αντίδραση στη δημιουργία συνδικα λι - στικού οργάνου μονίμων στελεχών των ΕΔ που αποτελεί καίριο πλήγμα σε θέματα ιεραρχίας και πειθαρχίας. Με την σημερινή οικονομική κρίση που μας μαστίζει δεν προβλέπεται να γίνουν σημαντικές νέες προ - μήθειες κυρίου υλικού. Όμως είναι απαραίτητο να λη - φθούν ορισμένα αναγκαία μέτρα χαμηλού κόστους που θα αναβαθμίσουν το αξιόμαχο των ΕΔ ως η αύξηση της θη - τείας των στρατευσίμων, η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την λειτουργία του υπάρχοντος υλικού. Αυτές και παρόμοιες κινήσεις θα δείξουν προς κάθε κατεύθυνση την αποφασιστικότητά μας και ότι δεν διαπραγμα - τευόμεθα τα Εθνικά μας κυριαρχικά συμφέροντα. Ασφαλώς δεν υπάρχει καλύτερο πολίτευμα από την Δημοκρατία. Αλλά η Δημοκρατία πρέπει να λει - τουργεί με κανόνες : 4 Να είναι σεβαστοί από όλους οι Θεσμοί και οι Νόμοι. 4 Να επιλέγονται οι πλέον άξιοι είτε ως πολιτικοί είτε ως λειτουργοί της κρατικής μηχανής. 4 Να γίνουν αντιληπτά από όλους τα Εθνικά Συμφέροντα τα οποία να προασπίζονται έναντι οιου - δήποτε κόστους. 4 Το κράτος να έχει συνέχεια και συνέπεια τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. 4 Να εξαφανισθούν τα ειδικά προνόμια των πολιτικών και κάθε πολίτης ή κοινωνική ομάδα να απολαμβάνει αναλόγως της προσφοράς της, με δικαία κατανομή του εθνικού πλούτου, και τέλος 4 Όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες να ελέγχονται ανεξάρτητα θέσεως ή αξιώματος. 4

5 Από την ιστοσελίδα της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ και τις στή - λες του περιοδικού που εκδίδει το Ινστιτούτο, σε πάμ - πολλες περιπτώσεις θίξαμε τα κακώς κείμενα στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Αυτό το πράξαμε με προσοχή και σεβασμό στο χώρο τον οποίο υπηρετήσαμε πιστά, φιλότιμα, χωρίς πολιτικές εξαρτήσεις και με μόνο γνώμονα τον πατριωτισμό μας. Δυστυχώς, όμως, είναι γεγονός πλέον ότι οι κατά καιρούς πολιτικές εξουσίες, αδιαφορώντας για την υψηλή αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων, χρησιμοποίησαν τον χώρο για πλουτισμό, ιδιοτελή ψηφοθηρία και εξυπηρέ - τηση των πολιτικών τους υποχρεώσεων, διαβρώνοντας έτσι το φρόνημα και ηθικό του προσωπικού των, πολι - τικοποιώντας αρκετά από τα στελέχη τους με συνέπεια τον διεμβολισμό της μονολιθικότητας σε αρχές, αξίες και ήθος, την επικράτηση της αναξιοκρατίας και του φα τρια - σμού. (Σημείωση : Η διαπλοκή στρατιωτικών-πολιτικών χαρακτηρίζει δύο κατηγορίες αξιωματικών. Η πρώτη είναι αυτή που αποτελείται από χαμηλής αποδόσεως σε γνώσεις προσπάθεια και χαρακτήρα αξιωματικούς, που δυστυχώς η ιδιοτέλεια και η φιλοδοξία τους οδηγεί στους πολιτικούς προθαλάμους, γενόμενοι έτσι η καμαρίλα με ό,τι αυτό συ - νεπάγεται. Η δεύτερη είναι αυτή που αποτελείται από ικα - νά στελέχη, των οποίων όμως η φιλοδοξία για ανέλιξη ή διατήρηση της θέσεως τους κάνει έρμαια της πολιτικής εξουσίας. Παρά το ότι όλοι αυτοί είναι ολιγάριθμοι η ζη - μία που επιφέρουν είναι μεγάλη). Τα φαινόμενα αυτά, τα τελευταία 20 με 25 έτη, έ - χουν λάβει τη μορφή ενδημικού φαινομένου, επηρεά ζον - τας έντονα την εσωτερική συνοχή στον ευαίσθητο χώρο των Ε.Δ., στα οποία αν προστεθεί και ο μονομερής αφο - πλισμός της Ελλάδος που υλοποιείται από το 2004 και ο οποίος τα τελευταία χρόνια καλύπτει και τις ελάχιστες αναγκαίες πιστώσεις για συντήρηση και υποστήριξη των δυνάμεων, παράλληλα με την λειψανδρία λόγω της πα - ράλογης και εγκληματικής μειώσεως της θητείας που επέ - φεραν τα δύο πολιτικά κόμματα εξουσίας που κυβερνούν την χώρα από της μεταπολιτεύσεως μέχρι σήμερα, τότε αντιλαμβάνεται και ο πλέον αδαής που βρισκόμαστε σή - μερα. Κατά προσωπική εκτίμηση οι Ένοπλες Δυνάμεις σήμερα ευρίσκονται στο χειρότερο επίπεδο από το 1950 και με ευθύνη κύρια της πολιτικής ηγεσίας και σε ένα βαθμό της στρατιωτικής, η οποία δεν έδειξε στην πρώτη ότι τα όρια πολιτικού ελέγχου που πρέπει να ασκεί (η πο - λιτική ηγεσία) στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων καθο - ρίζονται στο Σύνταγμα και τους Νόμους, που διέπουν την διοίκηση και λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων και τους οποίους η ίδια οφείλει να τα σέβεται και να μην ενεργεί καθ υπέρβαση αυτών. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτή (η πολιτική ηγεσία) λόγω "κομπλεξικών" συνδρόμων ή ιδεο - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΑΥΛΟΤΗΤΟΣ Του Αντιστρατήγου ε.α. Σ. Παναγοπούλου 5 ληψιών (φασιστικών ή αριστερών ή και των δύο μαζί), επιδεικνύει απέχθεια προς τον χώρο και ιδιαίτερα προς τα στε λέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Σήμερα, οι συνθήκες αυτές, έχουν επιφέρει την πλήρη ανατροπή της ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή σε βάρος της Ελλάδος, σε μία περίοδο που τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδος μας, επεκτεινόμενα και στις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες της, πρέπει να δια - σφαλισθούν προς όφελος του ελληνικού λαού και του έθνους και όταν περισσότερο από ποτέ, η εξωτερική πο - λιτική της χώρας πρέπει να στηρίζεται στην αμυντική ισχύ και επάρκεια των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε η αποτροπή που πρέπει οι τελευταίες να αποπνέουν, να είναι εμφανής και ξεκάθαρη. Οι πολιτικές αυτές σε βάρος του χώρου των Ενό - πλων Δυνάμεων δυστυχώς έλαβαν ιδιαίτερη ένταση από το 2004 μέχρι σήμερα με κύριο χαρακτηριστικό την καθο - λική ασέβεια προς το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και ιδιαίτερα τους αξιωματικούς με πράξεις και ενέργειες της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Κυριότερα χαρακτη - ριστικά αναφέρονται τα εξής : -Το θέρος του 2004 με πρόταση του τότε Υπουρ - γού Εθνικής Αμύνης και του καταστροφικού για τις Ένο - πλες Δυνάμεις περιβάλλοντός του (Γραμματείς και Φα - ρισαίους), αφαιρέθηκε δια νόμου η συμμετοχή του Α/ ΓΕΕΘΑ στο ΚΥΣΕΑ με ψήφο, κατάσταση που την δια - τήρησε ο νόμος 3883/2010 που εισηγήθηκε ο Συνταγ μα - τολόγος πρώην Υπουργός Αμύνης. -Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, και ιδιαί τερα τα στελέχη του, αποκαλούνται από τον διάδοχο του Συνταγματολόγου Υπουργού "Ένστολοι Δημοκρα τι - κοί Πολίτες", με ένταση και επιμονή (ιδέ συζήτηση στις υποεπιτροπές και ολομέλεια της Βουλής για τον νόμο 3883/2010). Σε ό,τι αφορά στο "Δημοκρατικοί Πολίτες", κατά τον γράφοντα, αυτό αποτελεί πλεονασμό που δείχνει τα πνευματικά "κλισέ" ενός φανατικού οπαδού ομάδος ή κόμματος που ακυρώνει την πραγματική σημασία της λέ - ξεως, ενώ η λέξη "Ένστολοι" είναι μειωτικός χαρακτη - ρισμός (μην ξεχνάμε ότι ένστολοι είναι και οι θυρωροί, οι γκρουμ ξενοδοχείων, οι σταθμάρχες του ΟΣΕ, οι τελω - νειακοί, ακόμη και οι μασκαράδες των απόκρεω. Τους αποκαλεί κανείς αυτούς ενστόλους;). -Με βάση τις ρήσεις "μεγάλου" πολιτικού ανδρός το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων είναι αντιπα ρα - γωγικό. -Κλητήρας Διευθυντής πολιτικού κόμματος, νο - σφίζετο εξουσία και καθόριζε την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων (όχι μόνο την ανώτατη) με βάση τις προ - σωπικές του απόψεις και των "πληροφοριών" που συγ - κέντρωνε από διάφορες "πηγές", ενώ οι Υπουργοί για τη διαφύλαξη της θέσεώς τους υπετάσσοντο σ αυτήν την εξωφρενική κατάσταση.

6 -Υπουργός δεν ασχολήθηκε καθόλου με το έργο του, αναθέτοντας σ έναν δημοτικό υπάλληλο τη διεύ - θυνση του γραφείου του και τον συντονισμό με τους Αρ - χηγούς των Γενικών Επιτελείων και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν ανελάμβανε την ευθύνη υπογραφής των υπηρεσιακών φακέλων που του διεβιβάζοντο, επιτρέ - ποντας στον προαναφερόμενο δημοτικό υπάλληλο να ενεργεί αντ αυτού και να γράφει με μολύβι στους φα - κέλους "ο κ. Υπουργός έλαβε γνώση". Πρόκειται για τον Υπουργό που παρά την λαμπρή αδράνειά του, επεφύλαξε κατά το τέλος της θητείας του, μια οδυνηρή για τις Ένο - πλες Δυνάμεις και την αμυντική τους επάρκεια, εγ κλη - ματική ενέργεια. Ήτοι την περαιτέρω μείωση της θητείας κατά 3 μήνες, με συνέπεια η λειψανδρία που επηρεάζει τα επίπεδα επανδρώσεως και την επιχειρησιακή ετοιμότητα Σχηματισμών και Μονάδων να αυξηθεί, ενώ λόγω του μι - κρού χρόνου θητείας να μην παράγεται εκπαιδευμένη εφεδρεία. -Ο διάδοχος του Συνταγματολόγου Υπουργού Αμύ νης για να υλοποιήσει τις καταβολές του (οικογε- νειακές ή προσωπικές ή πολιτικές), κατά παράβαση του νόμου που ο ίδιος με τον προκάτοχό του, εισηγήθηκε στην Βουλή και αποτελεί σήμερα νόμο του κράτους και με σκο - πό να διασφαλίσει τον μέγιστο πολιτικό έλεγχο στις Ένο - πλες Δυνάμεις, να ισοπεδώσει τις Διοικήσεις Σχημα τι - σμών, Μονάδων, Υπομονάδων, με εντολή του επέτρεψε την απ ευθείας επικοινωνία του συνόλου του προσωπικού με τον ίδιο (μέσω ή τηλεφωνικά) παρακάμπτοντας τη φυσική του ιεραρχία δημιουργώντας συνειδητά πρό - βλη μα πειθαρχίας και αξιοπιστίας μέσα στον ευαίσθητο εθνικά χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων. -Τα παραπάνω σε σχέση με την απαράδεκτη ενέργεια του κ. Μπεγλίτη, εν κρυπτώ και παραβύστω" να αντικαταστήσει το σύνολο της Στρατιωτικής Ηγεσίας την 1η Νοεμβρίου 2011, ενώ η κυβέρνησή του όδευε για ψή - φο εμπιστοσύνης (και παρά τις ανεξαρτητοποιήσεις βου - λευτών της κοινοβουλευτικής ομάδος του κυβερνώντος κόμματος, που έθεταν εν αμφιβόλω την επιβίωσή της) εί - ναι απλώς πταίσματα. Και τούτο διότι όπως απεδείχθη η ενέργεια αυτή αποσκοπούσε να υποστηρίζει τις διαδώσεις Ελλήνων "αξιωματούχων" περί επικειμένου πραξικο πή - ματ ος από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εξ αιτίας του οποίου η κυβέρνηση πρότεινε το περίφημο δημοψήφισμα. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις κατασυκοφάντησαν τις εξοπλιστικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων για να καλύψουν τις αμαρτωλές συμβάσεις που οι πολιτικοί αρ - μό διοι υπέγραψαν πλουτίζοντας, δείχνοντας τον αμυντικό χώρο ως υπεύθυνο για το υπέρογκο χρέος. Σύμφωνα όμως με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν το 2010, προ - κύ πτει ότι το ΑΕΠ της χώρας το έτος αυτό ήταν 230 δισ. εκατ. ευρώ, το δημόσιο χρέος 328 δις ευρώ, ενώ οι συνο - λικές αμυντικές δαπάνες από το 1996 έως 2010 δεν υπε - ρέβαιναν κατά μέσο όρο ετησίως το 2,4% του ΑΕΠ, με τις συνολικές εξοπλιστικές δαπάνες-αγορές να ανέρχονται στα 23 δισ. εκατ. ευρώ, ήτοι το 7,2% του δημόσιου χρέους το Εάν με βιαιότητα κατηγορούνται οι αμυντικοί εξοπλισμοί για το 7,2% του δημόσιου χρέους, τι πρέπει να 6 πουν οι πολιτικοί και οι άθλιοι κονδυλοφόροι τους για το 92,8% αυτού; Τέτοιο σεβασμό έχουν προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα στελέχη τους, αυτοί που καθημερινά παραβιάζουν το Σύνταγμα και τους Νόμους της Ελληνικής Πολιτείας, έχοντας οδηγήσει την χώρα σε μία καθολική χρεοκοπία. (Χρεοκοπία αξιών, αρχών, θεσμών, ηθικής, κοινωνικής συνοχής, παιδείας, πατριωτισμού και τέλος οικονομική). -Η έλλειψη σεβασμού προς τα στελέχη των Ενό - πλων Δυνάμεων έχει οδηγήσει τον σαφώς προσδιο - ριζόμενο παραπάνω Υπουργό να στρέφεται με κακία και μίσος και προς τους απόστρατους αξιωματικούς, με απα - ξιωτική συμπεριφορά (που είναι δυνατόν να πει κάποιος ότι αυτή λίγο απέχει της υβριστικής), ενώ η μνημειώδης και ιστορική φράση του "θα κόψω τον ομφάλιο λώρο με - ταξύ αποστράτων και εν ενεργεία αξιωματικών" μόνο γέλωτα προκαλεί και δείχνει σε ποιο βαθμό ανοησίας ο - δηγεί έναν άνθρωπο η ιδεοληψία και η πολιτική αλα ζο - νεία. Παράλληλα όμως η επιμονή να μετατραπούν οι επί - σημες Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών, από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ δείχνει βλακώδη άγνοια των προβλημάτων που θα προκύψουν από τη δημιουργία πάμπολλων οργανώσεων αποστράτων, ως ΝΠΙΔ από τα πολιτικά κόμματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται : -Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να κάνουμε στον Ν.3883/ 2010 που εισηγήθηκε στην Βουλή το δίδυμο Βενιζέλου- Μπεγλίτη (Υπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός Εθνι - κής Αμύνης) τον Σεπτέμβριο του 2010 και ο οποίος μετα - τρέπει τις Ένοπλες Δυνάμεις σε προβληματική ΔΕΚΟ. Ο νόμος έχει τίτλο "Υπηρεσιακή εξέλιξη στελεχών των Ενό - πλων Δυνάμεων, θέματα Διοικήσεως των Ε.Δ., Στρα - τολογίας και συναφείς Διατάξεις όπου : *Από τον τίτλο του Νόμου (και στο κείμενο του νόμου), η λέξη "αξιωματικοί" έχει αντικατασταθεί με την λέξη "στελέχη" με σκοπό την ισοπέδωση των αξιω ματι - κών και την αξιωματικοποίηση όλων των υπαξιωματικών που δεν είναι απόφοιτοι των Σχολών Μονίμων Υπαξιω - ματικών, όπως ΕΜΘ και ΕΠΟΠ που θα μονιμοποιηθούν. *Ο Νόμος δεν διασφαλίζει την αξία των βαθμών και επιτρέπει την συνέχιση του ευτελισμού τους καθόσον : >Δεν τερματίζει την άκριτη απονομή βαθμών. >Δεν τερματίζει την ανήθικη, επιλήψιμη και κα - ταλυτική για την αξιοπιστία της ιεραρχίας επαναφορά απο στράτων στην ενέργεια κατά την ειρήνη και η μετά από προσφυγές διενέργεια ΕΔΕ για διαγραφή αρνητικών στοιχείων και ακολούθως θετική επανάκριση και ανα - δρομική προαγωγή. >Το σύστημα των μεταθέσεων καθίσταται πο - λύπλοκο, χρονοβόρο, γραφειοκρατικό και αναποτελεσμα - τικό, ενώ τα αυτά χαρακτηριστικά αποκτά το σύστημα των εκτάκτων ή τακτικών κρίσεων. >Ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού των Ε - νό πλων Δυνάμεων προσαρμόζεται στο άδικο και αναπο - τελεσματικό αντίστοιχο σύστημα της Δημοσίας Διοικήσεως. -Ενώ καταργείται ο θεσμός των ΕΦΥΕΣ (Έφεδροι

7 Υψηλής Ετοιμότητας) του 2005 και ο οποίος δεν απέ δω - σε, εισάγεται ο νέος θεσμός των Ειδικών Εφέδρων Οπλι - τών τριετούς υποχρεώσεως, ο οποίος ένα και πλέον έτος από της εφαρμογής του δεν υλοποιείται. Η μη υλοποίηση του θεσμού αυτού συνδυαζόμενη με το πάγωμα της προ - σλήψεως ΕΠΟΠ, λόγω των γνωστών δημοσιονομικών προ βλημάτων της χώρας, παράλληλα με τη θητεία των εννέα μηνών, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο έλλειμμα δυνάμεως σε σχέση με την καθορισθείσα οροφή, που επη - ρεάζει την επάνδρωση των Κλάδων, Σχηματισμών και Μο νάδων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και μαχητικό - τητα αυτών, ενώ είναι βέβαιο ότι δεν παράγει εκπαι δευ - μένη εφεδρεία. -Τα μη χρησιμοποιούμενα στρατόπεδα, παραδί - δονται χωρίς ανταλλάγματα σε διαφόρους φορείς (ΑΕΙ, ΟΤΑ, Ιδρύματα) σε βάρος του ΤΕΘΑ και των ΜΤΣ/Ν/Α. (Ήδη τα Στρατόπεδα Κορίνθου, εκλογική περιφέρεια του κ. Μπεγλίτη, Χαλκίδας, Καβάλας και Θεσσαλονίκης δια - τίθενται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς ανταλλάγματα σε βάρος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθ - νικής Οικονομίας καθόσον ήταν δυνατόν να αξιοποιηθούν προς τούτο). -Δίδεται χαριστική βολή στο σημαντικότερο εποικοδομητικό βήμα που έγινε την τελευταία 30ετία στις Έ - νο πλες Δυνάμεις, την Διακλαδικότητα, λόγω των τροπο - ποιήσεων που επέρχονται με τον νόμο αυτό στον αντί - στοιχο 2292/95 (περί της λειτουργίας του ΥΠΕΘΑ) ενώ η προβαλλόμενη κάθετη δομή διοικήσεως που δίδει στον Α/ΓΕΕΘΑ την πλήρη διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι ψευδεπίγραφη καθόσον ο κάθε Αρχηγός Γενικού Επι τελείου διατηρεί την πλήρη διοίκηση του υπ αυτόν Κλάδου, δημιουργημένης έτσι μιας διαρχίας σε κάθε Κλάδο (Α/ΑΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕ Κλάδου). Ενώ η αμυντική επάρκεια κάθε χώρας είναι τμή - μα του σκληρού πυρήνα της κρατικής εξουσίας μαζί με την εξωτερική πολιτική, ώστε να υποστηρίζεται η Εθνική Στρατηγική της, και έτσι το αντιμετώπιζε τουλάχιστον λε - κτικά ο "πληθωρικός" κ. Βενιζέλος, φαίνεται ότι οι απαι - τήσεις για δημοσιονομικό περιορισμό του κράτους που έ - χει επιβάλλει η Τρόϊκα, κατά ένα μεγάλο τμήμα θα εξα - σφαλισθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Ήδη τα τελευταία δύο έτη έχει περιορισθεί ο λει - τουργικός προϋπολογισμός των Ενόπλων Δυνάμεων κατά 50% και το αναπτυξιακό πρόγραμμα αυτών έχει μηδενι - σθεί. Πλέον επιχειρείται η περαιτέρω εξοικονόμηση πό - ρων σε βάρος των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της καταρ - γήσεως Σχηματισμών Μονάδων και μειώσεως της οροφής των κύριων οπλικών συστημάτων. Είναι γεγονός ότι μέσω του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού προβλέπεται η ανα - θεώρηση της δομής δυνάμεων και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος αυτών ανά τριετία (σύμφωνα με τον Ν. 3889/2010 του κ. Βενιζέλου, ο οποίος το μεσοπρόθεσμο των πέντε ετών το έκανε τρία χρόνια). Η έναρξη της σχεδιάσεως αυτής από τα αρμόδια θεσμικά όργανα των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ξε - κινά με έκδοση κατευθυντηρίων οδηγιών που εκδίδονται από τον Υπουργό Εθνικής αμύνης, προς τον Α/ΓΕΕΘΑ 7 και τους Αρχηγούς των Κλάδων. Οι οδηγίες αυτές στη - ρίζονται στην Πολιτική Εθνικής Άμυνας, στην Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική, στην Στρατιωτική Αξιολόγηση Καταστάσεως, στους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Στις αρχές του παρελθόντος Οκτωβρίου ο τότε Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Μπεγλίτης (ευτυχώς απο - τελεί παρελθόν από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης), αντί να εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για σύνταξη νέας δομής δυνάμεων, εξέδωσε διαταγή με την οποία επέβαλλε εκ των άνω την δομή αυτή (με κατάργηση Σχηματισμών Μονάδων, μείωση οπλικών συστημάτων). Η ενέργεια αυ - τή ήταν αντιθεσμική, δεν εστηρίζετο στην ΠΕΑ του 2005, καθόσον μετά από επτά έτη δεν έχει εγκριθεί νέα και εβασίζετο σε προτάσεις παρα-επιτελείου και οικονομικών "παραγόντων" που επιχειρούν μέσω των Ενόπλων Δυνά - μεων την μείωση των κρατικών δαπανών, αδιαφορώντας για τη διάλυση αυτών (διότι αυτό επήρχετο). Η μη αποδοχή των θέσεων αυτών, από τους Αρ - χηγούς των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων και η σύγ - κληση των Ανωτάτων Συμβουλίων αυτών για την υποβο - λή από τα αρμόδια όργανα σχετικών προτάσεων, είναι αυτό που εξόργισε τον Υπουργό και τον οδήγησε με ακα - τονόμαστο τρόπο να αποστρατεύσει όλη την Στρατιωτική Ηγεσία (όχι για τον προβαλλόμενο από τους άθλιους κυβερνητικούς λόγο περί επικειμένου πραξικοπήματος, στο οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω), και να επιλέξει νέα, όχι θέλουμε να πιστεύουμε διότι είναι βολική με τις από - ψεις και ιδεολογήματα του απελθόντος Υπουργού (καίτοι οι πληροφορίες αλλά και προσωπικές γνώσεις για ορι - σμένους είναι αρνητικές, τις οποίες εν καιρώ και με βάση τη στάση και συμπεριφορά τους θα εκθέσουμε και τούτο διότι είναι ασυγχώρητο Διοικητής Μείζονος Σχηματισμού που εκλήθη από την φυσική του ηγεσία να υποβάλλει προ τάσεις σχετικά με την καθορισθείσα αντιθεσμικά δομή του Κλάδου του από τον κ. Μπεγλίτη, να απαντήσει "ου - δέν σχόλιο", διότι ήταν συντονισμένος με τον προανα - φερόμενο πρώην Υπουργό ο οποίος αξιοκρατικά τον επι - βράβευσε). Τα όσα έχουμε αναφέρει παραπάνω είναι τα ελά - χιστα από αυτά που συμβαίνουν, ενώ η πραγματική κατά - σταση δεν είναι δυνατόν να εκτεθεί πλήρως για ευνοήτους λόγους. Πρέπει όμως άμεσα και χωρίς χρονοτριβή να αρ - χίσει η αποκατάσταση των προβλημάτων που υφίστανται. Η αποκατάσταση αυτή δεν είναι δύσκολο να πραγματωθεί, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση από υπεύθυνους πολιτικούς οι οποίοι θα χαράξουν νέα πορεία. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο καθόσον τα δέκα (10) τελευταία χρόνια κάθε νέος χρόνος είναι χειρότερος από τον προηγούμενο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, όχι μόνο εξ αιτίας της γενικότερης οικονομικής καταστάσεως της χώ - ρας αλλά και διότι η ψηφοθηρία, ο πολιτικός φατριασμός, ο εξευτελισμός θεσμών και της αξίας των βαθμών των στε λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, η αναξιοκρατία, η δη - μιουργία σκόπιμα εικόνας αναξιοπιστίας σε βάρος των αξιωματικών, τα παιχνίδια περί την θητεία τα οποία

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ένας στρατηγός είναι τόσο καλός ή τόσο κακός όσο τον κάνουν τα στρατιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Χανιά, Απρίλιος 2014 Τον Αύγουστο του 2010, ενεργοί πολίτες των Χανίων προχωρήσαμε στη δημιουργία της ανεξάρτητης δημοτικής μας κίνησης με επικεφαλής τον Τάσο Βάμβουκα. Με διαφορετικές αφετηρίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων»

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Αθήνα, 09/07/2012 «Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα για την εξεύρεση ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων είναι και η κατάργηση του δαπανηρού θεσμού των μετακλητών υπαλλήλων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε Αθήνα, 30.6.2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα Τηλ. 210-33.98.270, 71 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες και τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η σχέση της Αμυντικής Βιομηχανίας και των ΕΔ στον Τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης Ο ρόλος του Χρήστη ΓΕΕΘΑ/Δ2 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Φεβρουάριος - Ιούνιος 2010 VPRC / MONTHLY REVIEW Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός : Η διερεύνηση των απόψεων του ειδικού πληθυσμού των υπαξιωματικών των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Ιανουάριος Ιούνιος 2010 VPRC / MONTHLY REVIEW Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός : Η διερεύνηση των απόψεων του ειδικού πληθυσμού των αξιωματικών των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Χαιρετισμός Του κ. Α/ΓΕΣ, ως Εκπροσώπου του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στo Συνέδριο Χειρισμού Κρίσεων«ΑΘΗΝΑ 2011» Θεσσαλονίκη, 03 Ιουν 11 - 1 - Κύριοι πρέσβεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε, για το σχέδιο Π.Δ για την Αξιολόγηση Κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μία

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 Η Εικόνα της Κρίσης όπως την αντιλαμβανόμαστε (λανθασμένα) Όταν σκεπτόμαστε ή μιλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΕΤΕ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ 21 MAΪΟΥ 2010 Ο ΣΥΕΤΕ, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της ΕΤΕ προσδοκούν σε ταχύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Γιάννης Αλήθειας «Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του Χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο» Α Έκδοση : Ιούνιος 2010 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Χριστόφορου Βερβαρδάκη στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου Η οικονομική κρίση και το μέλλον της Κυπριακής οικονομίας 10 Δεκεμβρίου 2009 Πανεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Οικονομικά 2009 Έσοδα 2009 2008 2009 2009 εκ. εκ. 2008 εκ. 2008 (%) ΤΕΠ 1.460,0 1.718,5 258,5 15,0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας. 1 Κος ΘΕΟΣ: (Μηχανικός. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων κατείχε θέση στον κρατικό μηχανισμό, η οποία είχε σχέση με τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών έργων και γενικότερα της αναπτυξιακής πολιτικής της

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Παγκόσμια Ευρώπη: οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2007 1 Προσφωνήσεις. Αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΝ-Θ8Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΝ-Θ8Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3665301-03 - Fax: 210 3665089 www.pasok.gr - e-mail: syntonistis@pasok.gr Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1. Ιστορική εξέλιξη της Χωροταξίας Η Χωροταξία στην Ελλάδα αρχίζει να εμφανίζεται ως ιδιαίτερος κλάδος (discipline) μεταπολεμικά, στις αρχές του δεύτερου μισού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Να γράψετε ένα κείµενο, όπου θα αναφέρετε τα στοιχεία που συναγάγουµε για τη δοµή και τη λειτουργία της αθηναϊκής πολιτείας από τον «Ὑπὲρ Μαντιθέου» λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

GREEK AMERICAN NEWS AGENCY. COM

GREEK AMERICAN NEWS AGENCY. COM ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, 6/5/2010 Αρ. πρωτ. Φ. 2705/2146 Προς: ΥΠΕΞ Β4 Δ/νση Kοιν.: ΥΠΕΞ - Δ.Γ. κ. ΥΦΥΠΕΞ - Γρ. κ. Γ.Γ. Δ.Ο.Σ. & Α.Σ. - Γρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Προς: κ. Αλέξη Τσίπρα Πρόεδρο Ελληνικής Κυβέρνησης Μέγαρο Μαξίμου Ηρώδου Αττικού 19 Αθήνα. Σύνταγμα, 1 η Απριλίου 2015 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Στην έκτακτη,

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω 1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει: α) τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης β) μόνο τη σκοπιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης γ) μόνο τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης δ) κανένα από τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ΚΤΕΟ και... και.πολιτείαπολιτεία.. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον Ημερίδα - Οδική Ασφάλεια: Πολιτικές & Εξελίξεις Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Σ.Ε.Σ Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας;

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας; Η πανελλαδική έρευνα της GPO για την εκπομπή του MEGA "Ανατροπή" διενεργήθηκε στο διάστημα 12,13 και 15 Ιουνίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων. Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης: - Για το

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

εθνικιστικών και εξτρεμιστικών ομάδων οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση της παρουσίας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενόψει δε και των εκλογών την

εθνικιστικών και εξτρεμιστικών ομάδων οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση της παρουσίας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενόψει δε και των εκλογών την Ομιλία Πάνου Καρβούνη Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στο Συνέδριο του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ) και της Trans European Policy Studies

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Παναγιώτης Καρκατσούλης

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Παναγιώτης Καρκατσούλης Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παναγιώτης Καρκατσούλης Βασικές αντινομίες στην οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού κράτους Ενώ καταγράφεται. 1. Υδροκεφαλισμός του πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών: Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς».

ΘΕΜΑ: «Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών: Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς». -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ- ΠΟΛΙΤΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» Οργάνωση της νέας Δραστηριότητας / Σχέδιο MarkeMng / Το ανθρώπινο δυναμικό / Οικονομικό Σχέδιο / Ανάλυση Κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα