ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Οικονομικές Καταστάσεις 2014 Financial Statements

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι σύμβουλοι 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-7 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 8-9 Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων 10 Κατάσταση μεταβολών στα αποθεματικά 11 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 12 Κατάσταση ταμειακών ροών 13 Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

3 Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι σύμβουλοι Διοικητικό Συμβούλιο Σημ. Ιωάννης Χαριλάου Πρόεδρος 2 Νίκος Χειμαρίδης Αντιπρόεδρος 1 Δημήτρης Χάλιος Γραμματέας 2 Χρίστος Βασιλείου 1 Δημήτρης Βάκης 1 Λιάκος Θεοδώρου 1 Πιερής Μάρκου 1 Μαρία Παστελλοπούλου 1 Σταύρος Παντζαρής 1 Φίλιππος Ραπτόπουλος 1 Μάριος Σκανδαλής 2 Δημήτρης Ταξιτάρης 2 Πανίκος Χαραλάμπους 1 Χρίστης Χριστοφοόρου 1 Γενικός Διευθυντής Κυριάκος Ιορδάνου Ανεξάρτητοι Ελεγκτές CSC Christodoulou Limited Νομικός σύμβουλος Λέλλος Π Δημητριάδης Δικηγορικό Γραφείο ΔΕΠΕ Τραπεζίτες Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Barclays Bank Plc Εγγεγραμμένο γραφείο Λεωφόρος Βύρωνος Λευκωσία Τ.Θ Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο: [+357] Φαξ: [+357] Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Ιστοσελίδα: Σημειώσεις: 1. Ασκών το επάγγελμα 2. Μη ασκών το επάγγελμα 3

4 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στα Μέλη την ετήσια έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Συνδέσμου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κύριες δραστηριότητες 2. Οι κύριες δραστηριότητες του Συνδέσμου είναι η παροχή οργανωτικού σχήματος για τους επαγγελματίες λογιστές, η υποστήριξη και προαγωγή των θέσεων και συμφερόντων του λογιστικού επαγγέλματος, καθώς και η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη και ενημέρωση των Μελών. Ο Σύνδεσμος είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο σώμα λογιστών στην Κύπρο, και η αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας σε ελεγκτές. Επίσης, ο Σύνδεσμος αποτελεί αρμόδια αρχή για άσκηση άλλων δραστηριοτήτων δυνάμει σχετικών νομοθεσιών ή εξουσιών που εκχωρούνται σε αυτόν από το Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργό ή οποιαδήποτε άλλη αρχή. Συγκεκριμένα, ο ΣΕΛΚ αποτελεί αρμόδια εποπτική αρχή για τα μέλη του σύμφωνα με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους, τους περί Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και συναφών θεμάτων Νόμους και τον περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο του Μέλη 3. Οι μεταβολές στον αριθμό των Μελών του Συνδέσμου κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως εξής: Μέλη στην αρχή του έτους Νέα Μέλη που εγγράφηκαν Πρώην Μέλη που επανεγγράφηκαν 4 4 Μέλη που διαγράφηκαν (7) (39) Μέλη που απεβίωσαν (2) (4) Μέλη στο τέλος του έτους Φοιτητές και Απόφοιτοι Λογιστές 4. Οι αριθμοί των Φοιτητών και Απόφοιτων Λογιστών του Κοινού Σχεδίου Εξετάσεων με το ACCA στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν ως εξής: Φοιτητές Λογιστές Απόφοιτοι Λογιστές Αποτελέσματα 5. Τα αποτελέσματα του Συνδέσμου για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 10. 4

5 Διοικητικό Συμβούλιο 6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 3. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2014, εκτός από: (α) τον κ Νίκο Συρίμη, ο οποίος διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση στις 18 Ιουνίου 2014 όταν αποχώρησε εκ περιτροπής. (β) τον κ Χρίστο Βασιλείου, ο οποίος εκλέχθηκε για πρώτη φορά στο Συμβούλιο στην ετήσια γενική συνέλευση στις 18 Ιουνίου (γ) τους κκ Πιερή Μάρκου και Φίλιππο Ραπτόπουλο, οι οποίοι διορίστηκαν δυνάμει του Κανονισμού 44 του Καταστατικού του Συνδέσμου από το Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 15 Ιουλίου 2014, μετά από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 18 Ιουνίου 2014 για αύξηση του αριθμού των μελών του Συμβουλίου από 12 σε 14. Ο διορισμός των κκ Μάρκου και Ραπτόπουλου ισχύει μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση. 7. Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου: (α) οι κκ Μαρία Παστελλοπούλου, Δημήτρης Βάκης, Νίκος Χειμαρίδης, Μάριος Σκανδάλης και Ιωάννης Χαριλάου αποχωρούν εκ περιτροπής αλλά είναι επανεκλέξιμοι. Οι κκ Μαρία Παστελλοπούλου, Δημήτρης Βάκης, Νίκος Χειμαρίδης και Μάριος Σκανδάλης προσφέρονται για επανεκλογή ενώ ο κ Ιωάννης Χαριλάου δεν προσφέρεται για επανεκλογή. (β) ο κ Χρίστης Χριστοφόρου αποχωρεί εκ περιτροπής, αλλά δεν είναι επανεκλέξιμος για το λόγο ότι συμπλήρωσε τέσσερις συνεχόμενες τριετείς θητείες στο Διοικητικό Συμβούλιο. (γ) οι κκ Πιερής Μάρκου και Φίλιππος Ραπτόπουλος που διορίστηκαν από το Συμβούλιο όπως αναφέρεται πιο πάνω, αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή. 5

6 Αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 8. Με βάση τη σύνθεση του Συμβουλίου όπως αυτή προέκυψε μετά την περσινή Ετήσια Γενική Συνέλευση και τον καταρτισμό του Συμβουλίου σε σώμα, η σύνθεση των Επιτροπών του Συμβουλίου διαμορφώθηκε ως εξής: (α) Επιτροπή Ελέγχου Πρόεδρος: Μαρία Παστελλοπούλου Μέλη: Δημήτρης Βάκης Σταύρος Παντζαρής Πανίκος Χαραλάμπους Λιάκος Θεοδώρου (β) Επιτροπή Διορισμών και Αμοιβών Πρόεδρος: Ιωάννης Χαριλάου Μέλη: Πιερής Μάρκου Χρίστος Βασιλείου Δημήτρης Χάλιος (γ) Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και Επενδύσεων Πρόεδρος: Νίκος Χειμαρίδης Μέλη: Μάριος Σκανδάλης Δημήτρης Ταξιτάρης Χρίστης Χριστοφόρου Φίλιππος Ραπτόπουλος Οι Επιτροπές συνεδρίασαν κατά τη διάρκεια του έτους και εξέτασαν τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Θέματα που αφορούν στην παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 9. Ο Σύνδεσμος υλοποιεί το σχέδιο δράσης σε σχέση με την ενίσχυση των θεσμών και διαδικασιών που αφορούν στην παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτό έχει περιληφθεί στο Μνημόνιο Συναντίληψης με την Τρόικα. Ο Σύνδεσμος υπόκειται σε τριμηνιαίους ελέγχους από κλιμάκιο της Τρόικα, το οποίο αξιολογεί την υλοποίηση του σχεδίου δράσης. 10. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος, ως αρμόδια εποπτική αρχή, έχει ενισχύσει το εποπτικό του πλαίσιο με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης του κινδύνου όλων των οίκων που αδειοδοτούνται από το Σύνδεσμο στη βάση ενός risk based approach. Παράλληλα, το Συμβούλιο έχει αποφασίσει όπως εισάξει μια πρόσθετη εποπτική διαδικασία η οποία επικεντρώνεται σε θέματα ξεπλύματος παράνομου χρήματος και συμμόρφωσης με τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Συνδέσμου. Το έργο αυτό, το οποίο θα είναι πρόσθετο προς την εποπτική διαδικασία για τους ελεγκτές, έχει ανατεθεί στο Association of Chartered Certified Accountants και το σχετικό συμβόλαιο υπογράφτηκε τον Απρίλιο

7 Τερματισμός του σχεδίου Quality Checked 11. Το Συμβούλιο αφού συνεκτίμησε όλες τις πρόσφατες εξελίξεις καθώς και τη δεκαετή λειτουργία του εν λόγω σχεδίου, αποφάσισε τον Απρίλιο του 2015 όπως τερματίσει τη λειτουργία του. Η εποπτική διαδικασία για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος καλύπτει σχεδόν όλες τις ενότητες του σχεδίου Quality Checked, συνεπώς κρίθηκε ότι είναι πιο πρακτικό και προς το συμφέρον τόσο του Συνδέσμου όσο και των εποπτευομένων, να αποφευχθεί διπλή εποπτική υποχρέωση και κόστος για περίπου το ίδιο αντικείμενο. Όσοι έχουν λάβει τη διάκριση Quality Checked θα μπορούν να συνεχίσουν να την προβάλλουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, οπότε και οφείλουν να τερματίσουν κάθε αναφορά σε αυτό. Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του Στις 7 Μαΐου 2015 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) μαζί με το σχετικό Κανονισμό (ΚΔΠ 151/2015). Με βάση το νόμο αυτό, ο ΣΕΛΚ καθίσταται αρμόδια εποπτική αρχή για την αδειοδότηση και εποπτεία των μελών εφόσον ασκούν το επάγγελμα του Συμβούλου Αφερεγγυότητας. 13. Ενόψει του πιο πάνω, το Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση νέου ξεχωριστού πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος σε φυσικά πρόσωπα μόνο, για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Τα κριτήρια αδειοδότησης καθορίζονται από τη νομοθεσία. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς 14. Η Επιτροπή Δημόσιας Εποπτείας του Ελεγκτικού Επαγγέλματος με επιστολή της ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2015 πληροφορεί το Συμβούλιο του Συνδέσμου ότι το ποσό που θα απαιτηθεί από το Σύνδεσμο έναντι του κόστους λειτουργίας της εκτιμάται στις για το Το Συμβούλιο βρίσκεται σε διαβούλευση με την Επιτροπή Δημόσιας Εποπτείας του Ελεγκτικού Επαγγέλματος για το ύψος του ποσού που τελικά θα καταβληθεί. Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 15. Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, του Συνδέσμου CSC Christodoulou Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα για τον επαναδιορισμό τους και την αμοιβή τους, θα προταθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτρης Χάλιος Γραμματέας Λευκωσία 9 Ιουνίου

8 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή προς τα Μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ο 'Σύνδεσμος'), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2014, και τις καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών στα αποθεματικά και ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 8

9 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια) Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου στις 31 Δεκεμβρίου 2014, και της χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των ταμειακών ροών του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από το Σύνδεσμο κατάλληλα λογιστικά βιβλία, στην έκταση που φαίνεται από την εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων. Οι οικονομικές καταστάσεις του Συνδέσμου συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. Άλλο θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Συνδέσμου ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Χρίστος Χριστοδούλου Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής εκ μέρους και για λογαριασμό της CSC Christodoulou Limited Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 24 Iliada Court, 2ος όροφος 3070 Λεμεσός, Κύπρος 9 Ιουνίου

10 Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Γενικό Ταμείο Σημ. Έσοδα Συνδρομές και δικαιώματα από: Μέλη Φοιτητές και Απόφοιτους Λογιστές Εκπαιδευτικά σεμινάρια Πώληση εκδόσεων Κέρδος από επανεκτίμηση της επένδυσης σε χρηματοοικονομικά στοιχεία Άλλα εισοδήματα Έξοδα Κόστος προσωπικού Άλλα έξοδα διαχείρισης Ποιοτικός έλεγχος Τεχνική υποστήριξη Μελών Έξοδα συμμετοχής σε διεθνή σώματα λογιστών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιοδικό ''Accountancy Cyprus'' Εκδηλώσεις Πειθαρχικές υποθέσεις Πρόνοια για αποζημίωση μελετητικού γραφείου Αποσβέσεις Επισφαλή χρέη Ζημιά απομείωσης της επένδυσης σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Ζημιά απομείωσης καταθέσεων στην Λαϊκή Τράπεζα Zημιά από διαγραφή ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Πλεόνασμα ( ) Χρηματοδοτικά (έξοδα)/έσοδα - καθαρά 16 (7.921) Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) για το έτος ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 10

11 Κατάσταση μεταβολών στα αποθεματικά για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ταμείο Ανακούφισης Μελών Γενικό Ταμείο Σύνολο Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Έλλειμα για το έτος ( ) (2.467) ( ) Μεταφορά (20.000) Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013/ 1 Ιανουαρίου Πλεόνασμα/(Έλλειμα) για το έτος (11.995) Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 11

12 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιουσιακά στοιχεία Σημ. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Εκμισθωμένο ακίνητο και εξοπλισμός Επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα 6, Χρεώστες Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Αποθεματικά και υποχρεώσεις Αποθεματικά Γενικό Ταμείο Ταμείο Ανακούφισης Μελών Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστωτές Σύνολο αποθεματικών και υποχρεώσεων Στις 9 Ιουνίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση Ιωάννης Χαριλάου Δημήτρης Χάλιος Πρόεδρος Γραμματέας Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 12

13 Κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Σημ. ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κέρδος/(ζημιά) για το έτος ( ) Ταμείο Ανακούφισης Μελών 22 (11.995) (2.467) ( ) Αναπροσαρμογές για: Πιστωτικούς τόκους 16 (7.248) (27.088) Αποσβέσεις Ζημιά από πώληση εκμισθωμένων ακινήτων και εξοπλισμού (Κέρδη από αναστροφή απομείωσης)/χρέωση για απομείωση της αξίας της επένδυσης σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 18 (14.317) Ζημιά από απομείωση της αξίας των καταθέσεων στην Λαϊκή Τράπεζα Ροή μετρητών από/(για) εργασίες πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο κινήσεως (1.480) Αλλαγές στο κεφάλαιο κινήσεως: Αποθέματα Χρεώστες 20 ( ) Πιστωτές (28.162) Ροή μετρητών από/(για) εργασίες (11.640) Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Τόκοι που εισπράχτηκαν Ζημιά από απομείωση της αξίας των καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου 18 - ( ) Ζημιά από απομείωση της αξίας των καταθέσεων στην Λαϊκή Τράπεζα 21 - ( ) Αγορά εξοπλισμού 17 (22.928) (4.476) Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες (15.680) ( ) Καθαρή αύξηση /(μείωση) σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών ( ) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών: Στην αρχή του έτους Στο τέλος του έτους Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 13

14 Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 1. Γενικές πληροφορίες Ο Σύνδεσμος και η διοίκησή του Ο Σύνδεσμος είναι εγγεγραμμένος ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. Το εγγεγραμμένο γραφείο του είναι στη Λεωφόρο Βύρωνος 11, 1096 Λευκωσία. Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από δεκατέσσερα μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των Μελών. Κύριες δραστηριότητες Οι κύριες δραστηριότητες του Συνδέσμου είναι η παροχή οργανωτικού σχήματος για τους επαγγελματίες λογιστές, η υποστήριξη και προαγωγή των θέσεων και συμφερόντων του λογιστικού επαγγέλματος, καθώς και η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη και ενημέρωση των Μελών. Ο Σύνδεσμος είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο σώμα λογιστών στην Κύπρο, και η αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας σε ελεγκτές. Επίσης, ο Σύνδεσμος αποτελεί αρμόδια αρχή για άσκηση άλλων δραστηριοτήτων δυνάμει σχετικών νομοθεσιών ή εξουσιών που εκχωρούνται σε αυτόν από το Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργό ή οποιαδήποτε άλλη αρχή. Συγκεκριμένα, ο ΣΕΛΚ αποτελεί αρμόδια εποπτική αρχή για τα μέλη του σύμφωνα με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους, τους περί Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και συναφών θεμάτων Νόμους και τον περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο του Μέλη Οι μεταβολές στον αριθμό των Μελών του Συνδέσμου κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως εξής: Μέλη στην αρχή του έτους Νέα Μέλη που εγγράφηκαν Πρώην Μέλη που επανεγγράφηκαν 4 4 Μέλη που διαγράφηκαν (7) (39) Μέλη που απεβίωσαν (2) (4) Μέλη στο τέλος του έτους Φοιτητές και Απόφοιτοι Λογιστές Οι αριθμοί των Φοιτητών και Απόφοιτων Λογιστών του Κοινού Σχεδίου Εξετάσεων με το ACCA στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν ως εξής: Φοιτητές Λογιστές Απόφοιτοι Λογιστές

15 1. Γενικές πληροφορίες (συνέχεια) Φορολογία Σύμφωνα με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους, δεν προκύπτει εταιρικός φόρος. Λειτουργικό περιβάλλον του Συνδέσμου H Κυπριακή οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις αρνητικές προκλήσεις που επέφερε η οικονομική κρίση καθώς και τα γεγονότα του Μαρτίου 2013 και η απόφαση του Eurogroup. Παρόλο που φαίνεται ότι η κυπριακή οικονομία αρχίζει να εμφανίζει σημεία σταθεροποίησης, κάτι που αντανακλάται από την υλοποίηση του Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα και τις θετικές αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, εντούτοις οι επιχειρήσεις και οι πολίτες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες για εξεύρεση ρευστότητας. Οι οικονομικές συνθήκες που περιγράφονται πιο πάνω, συνεχίζουν να έχουν δυσμενή επίδραση στους οφειλέτες του Συνδέσμου (αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Σύνδεσμο), τους προμηθευτές (αδυναμία να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους), την αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας, τους τραπεζίτες (αδυναμία παροχής επαρκούς χρηματοδότησης), και τα έσοδα (μείωση της ζήτησης για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Συνδέσμου λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών). Η Διεύθυνση του Συνδέσμου έχει αξιολογήσει: (1) Κατά πόσον οποιεσδήποτε προβλέψεις απομείωσης κρίνονται αναγκαίες για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος, με την εξέταση της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Οι απομειώσεις για εμπορικά εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη χρήση του μοντέλου 'προκληθεισών ζημιών' που απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 'Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση'. Το πρότυπο αυτό απαιτεί την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα που προέκυψαν από γεγονότα του παρελθόντος και δεν επιτρέπει την αναγνώριση ζημιών απομείωσης που θα μπορούσαν να προκύψουν από μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως της πιθανότητας αυτών των μελλοντικών γεγονότων. (2) Τυχόν υποχρεώσεις αναφορικά με απαιτήσεις αποζημίωσης από τρίτους και έχει προβεί στις σχετικές προβλέψεις. Η Διεύθυνση του Συνδέσμου δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Συνδέσμου. Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η Διεύθυνση του Συνδέσμου έχει συμπεράνει ότι δεν χρειάζονται προβλέψεις ή χρεώσεις απομείωσης. Η Διεύθυνση του Συνδέσμου εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του Συνδέσμου και την επέκταση των εργασιών του στο παρόν επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. 15

16 2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων παρατίθενται πιο κάτω. Βάση ετοιμασίας Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ ( ) και ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως έχει τροποποιηθεί με την επανεκτίμηση σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων προτύπων και διερμηνειών Κατά το τρέχον έτος, ο Σύνδεσμος υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του Συνδέσμου. Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και Διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ακόμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συνδέσμου. Αναγνώριση εισοδημάτων Οι συνδρομές αναγνωρίζονται ως εισόδημα όταν καθίστανται εισπρακτέες. Οι συμμετοχές σε σεμινάρια που διοργανώνει ο Σύνδεσμος αναγνωρίζονται ως εισόδημα την ημερομηνία διεξαγωγής των σεμιναρίων. Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. Ωφελήματα υπαλλήλων Ο Σύνδεσμος και οι υπάλληλοι του συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων. Επιπρόσθετα ο Σύνδεσμος: (α) λειτουργεί ένα σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου τηρούνται σε ξεχωριστό ταμείο υπό τη διαχείριση επιτρόπων. Το σχέδιο χρηματοδοτείται με πληρωμές από τους υπαλλήλους και από το Σύνδεσμο, και (β) παραχωρεί στους υπαλλήλους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω Ομαδικής Ασφάλισης Υγείας που τηρείται με ασφαλιστική εταιρεία με συνεισφορές του Συνδέσμου. Οι συνεισφορές του Συνδέσμου διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού. 16

17 2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) Εκμισθωμένο ακίνητο και εξοπλισμός Η ανακαίνιση του εκμισθωμένου ακινήτου και ο εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον χορηγίες και αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την ανακαίνιση του εκμισθωμένου ακινήτου και την απόκτηση εξοπλισμού. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος της ανακαίνισης του εκμισθωμένου ακινήτου και του κάθε στοιχείου εξοπλισμού στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής: % Ανακαίνιση εκμισθωμένου ακινήτου 3 Εξοπλισμός γραφείου 10 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και προγράμματα /3 Έργα τέχνης Τίποτε Οι χορηγίες για κτίριο, εκτός εκείνης που αφορά δωρεά έργων τέχνης, αποσβένονται με ετήσιο ποσοστό 3% όπως και το ποσοστό απόσβεσης της ανακαίνισης του εκμισθωμένου ακινήτου. Η λογιστική αξία του εκμισθωμένου ακινήτου ή ενός στοιχείου εξοπλισμού μειώνεται αμέσως στο ανακτήσιμο ποσό αν η λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόμενο ανακτήσιμο ποσό. Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση του εκμισθωμένου ακινήτου και εξοπλισμού χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων του έτους κατά το οποίο προκύπτουν. Επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Η επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία για την οποία η πρόθεση είναι να κρατηθεί για αόριστη χρονική περίοδο ταξινομείται ως χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στα μη κυκλοφορούνται περιουσιακά στοιχεία και παρουσιάζεται στη δίκαιη αξία κατά την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης. Η επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζεται αρχικά στην τιμή κτήσης και ακολούθως αναπροσαρμόζεται στη δίκαιη αξία της με βάση την τιμή ζήτησης σύμφωνα με τις τιμές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στην οποία είναι εισηγμένη, ή με άλλες κοινά αποδεκτές μεθοδολογίες αποτίμησης. Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από την αναπροσαρμογή στη δίκαιη αξία αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Αποθέματα Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις δύο είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους καθορίζεται με βάση τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Δεν περιλαμβάνει το κόστος δανεισμού. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον έξοδα διάθεσης. Χρεώστες Οι χρεώστες παρουσιάζονται στο αρχικό ποσό του τιμολογίου μείον ενός υπολογισμού που γίνεται για επισφαλείς χρεώστες βάσει εξέτασης όλων των εκκρεμούντων ποσών στο τέλος της χρήσεως. Οι χρεώστες που δεν μπορούν να εισπραχθούν διαγράφονται όταν εντοπίζονται. 17

18 2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) Ταμείο Ανακούφισης Μελών Οι πόροι του Ταμείου Ανακούφισης Μελών προέρχονται από ειδικές εισφορές των Μελών του Συνδέσμου προς αντιμετώπιση τυχόν περιπτώσεων δυσπραγούντων Μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου είναι υπεύθυνο για τη διαχείρισή του. Συγκριτικά ποσά Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση του τρέχοντος έτους. Δίκαιες αξίες Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Συνδέσμου είναι περίπου οι ίδιες, όπως και τα ποσά που παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 3. Συνδρομές και δικαιώματα από Μέλη Συνδρομές Μελών Δικαιώματα άδειας άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος Δικαιώματα άδειας παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Δικαιώματα εγγραφής/επανεγγραφής Μελών Οι συνδρομές και τα δικαιώματα ανά Μέλος είναι ως εξής: Συνδρομές: Ενεργό Μέλος Μέλος που αφυπηρέτησε Δικαίωμα άδειας άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος Δικαίωμα εγγραφής νέου Μέλους Δικαίωμα επανεγγραφής Μέλους Δικαίωμα άδειας άσκησης παροχής διοικητικών υπηρεσιών Συνδρομές από Φοιτητές και Απόφοιτους Λογιστές Συνδρομές Φοιτητών Λογιστών Συνδρομές Απόφοιτων Λογιστών Επιχορήγηση από ACCA Συνδρομές ανά: Φοιτητή Λογιστή Απόφοιτο Λογιστή (βλέπε πιο κάτω) Η συνδρομή των Απόφοιτων Λογιστών είναι εθελοντική. Από τους 892 Απόφοιτους Λογιστές στις 31 Δεκεμβρίου 2014, μόνο 423 επέλεξαν να γίνουν συνδρομητές (2013: 285 από τους 717). 18

19 5. Εκπαιδευτικά σεμινάρια Δικαιώματα συμμετοχών Κόστος σεμιναρίων ( ) ( ) Μικτό πλεόνασμα Πώληση εκδόσεων Εισπράξεις από πωλήσεις Απόθεμα εκδόσεων στην αρχή του έτους Κόστος εκδόσεων που αγοράστηκαν Μείον: Απόθεμα εκδόσεων στο τέλος του έτους - (9.579) Κόστος εκδόσεων που πωλήθηκαν Μικτό πλεόνασμα Άλλα έσοδα Εισόδημα από εξετάσεις καταλληλότητας Δικαιώματα εγγραφής εμπιστευμάτων Πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την Πειθαρχική Επιτροπή Διάφορα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Κόστος προσωπικού Μισθοί Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Ταμείο προνοίας Μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων: Ολική απασχόληση 9 8 Μερική απασχόληση - 1 Ο Σύνδεσμος λειτουργεί σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών, το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, που χρηματοδοτείται ξεχωριστά και ετοιμάζει ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις, από το οποίο οι υπάλληλοι δικαιούνται πληρωμή ορισμένων ωφελημάτων κατά την αφυπηρέτηση ή πρόωρο τερματισμό της υπηρεσίας τους. 19

20 9. Άλλα έξοδα διαχείρισης Γραφική ύλη και εκτυπωτικά Ταχυδρομικά, τηλέφωνα και κλητήρας Επαγγελματικά δικαιώματα Δωρεές Καθαριότητα Ηλεκτρισμός Έξοδα φιλοξενίας Συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων Πρόσληψη προσωπικού Αμοιβή ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών Διάφορα Ποιοτικός έλεγχος Τα έξοδα για ποιοτικό έλεγχο αντιπροσωπεύουν ποσά που πληρώθηκαν στο ACCA, με βάση δύο συμφωνίες που σύναψε μαζί τους ο Σύνδεσμος, για εποπτικό έλεγχο εκ μέρους του Συνδέσμου, των ελεγκτικών και άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχονται από λογιστικά γραφεία. 11. Τεχνική υποστήριξη Μελών Τα έξοδα για τεχνική υποστήριξη Μελών αντιπροσωπεύουν ποσά που πληρώθηκαν στο ICAEW, με βάση συμφωνία που σύναψε μαζί τους ο Σύνδεσμος, για πρόσβαση προς όλα τα Μέλη σε προϊόντα και υπηρεσίες του ICAEW για θέματα λογιστικού ελέγχου και χρηματοοικονομικής αναφοράς. Επίσης, περιλαμβάνεται και το ποσό που πληρώθηκε στην εταιρεία Redimus Ltd για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα Μέλη σε θέματα φορολογίας και ΦΠΑ. 12. Έξοδα συμμετοχής σε διεθνή σώματα λογιστών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συνδρομές σε διεθνή σώματα λογιστών Έξοδα συμμετοχής σε διοικητικά συμβούλια, επιτροπές και συνέδρια Ο Σύνδεσμος είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Λογιστών (FEE) και της Μεσογειακής Ομοσπονδίας Λογιστών (FCM), και συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητές τους. 13. Περιοδικό ''Accountancy Cyprus'' Κόστος εκτύπωσης και διανομής Έσοδα από διαφημίσεις (28.775) (34.120) Καθαρά έξοδα

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Οικονομικές Καταστάσεις 2013 Financial Statements Οικονομικές Καταστάσεις 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 4 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 5 6 Κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων 7 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 21 η Απριλίου 2011 PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2010 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση PrimeTel 1

ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2012 ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2 PrimeTel Ετήσια έκθεση Περιεχόμενα Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς 4 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα 6 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2012 7 Διοικητικό Συμβούλιο, επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Εκθεση Συμβούλων 2-3 Εκθεση Eλεγκτών 4-5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διαχειριστική επιτροπή και άλλες πληροφορίες 1 Έκθεση διαχειριστικής επιτροπής 2 3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 4 5 Κατάσταση αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Περιεχόμενα Ετήσια έκθεση 4 6 7 8 9 10 11 12 Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2010 Η Εταιρεία Άλλες Πληροφορίες Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα