SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT"

Transcript

1 SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 12 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP011, που εστάλη μέσω του συστήματος SFC2014 από Ιωάννης Φίρμπας (nioannfi) εξ ονόματος του κράτους μέλους. This document certifies that the European Commission has officially recorded in the SFC2014 Information System, at a given date and time, the documents and structured data that are described in the following pages. These documents and data have been entered into the SFC2014 system by users officially appointed by their Member State and have been formally transmitted to the European Commission by the person whose name is indicated on the first page. As such, this acknowledgement of receipt cannot commit the European Commission to anything else other than acknowledging the receipt of these documents and data. In no way can this acknowledgement of receipt be considered as a commitment to approval or acceptance. This acknowledgement of receipt is signed with an electronic certificate guaranteeing the date and time of the signature as well as the integrity of this document. The certificate used to sign this document is held by the European Commission and can be verified by the corresponding public key. Both the certificate and the instructions on how to use this public key can be downloaded from the SFC2014 support site (https://ec.europa.eu/sfc/en/2014/faq/how-verifysignature-acknowledgment-sent-sfc-system).

2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός απόφασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ημερομηνία απόφασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αριθμός απόφασης τροποποίησης ΚΜ Ημερομηνία απόφασης τροποποίησης ΚΜ Ημερομηνία έναρξης ισχύος απόφασης τροποποίησης ΚΜ Περιφέρειες NUTS που καλύπτονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014GR16M2OP011 Κρήτη EL43 - Κρήτη (Kriti) EL431 - Ηράκλειο (Irakleio) EL432 - Λασίθι (Lasithi) EL433 - Ρεθύμνη (Rethymni) EL434 - Χανιά (Chania) EL EL

3 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 1.1 Στρατηγική για τη συμβολή του επιχειρησιακού προγράμματος στη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος σε σχέση με τη συμβολή του στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, βιώδιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες Η Περιφέρεια Κρήτης αναπτύχθηκε με ταχείς ρυθμούς και σταθεροποίησε τη θέση της στην ελληνική οικονομία την περίοδο Bρίσκεται σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο ανάπτυξης στην ΕΕ και χαρακτηρίζεται ως περιφέρεια σε μετάβαση. Το κατά κεφαλήν εισόδημα της Περιφέρειας αντιστοιχούσε το 2011 στο 87% του μέσου της χώρας και περίπου στο 69% του μέσου των 28 χωρών της ΕΕ. Oικονομική δραστηριότητα και απασχόληση κορυφώθηκαν το Ενισχύθηκαν οι κλάδοι του τουρισμού, του εμπορίου, η κατασκευή ακινήτων και εν μέρει η μεταποίηση. Yποχώρησε ο πρωτογενής τομέας ως προς την παραγωγή, αλλά και ως προς την απασχόληση. Η Κρήτη διαθέτει μια ικανοποιητική σύνθεση οικονομικών δραστηριοτήτων, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη στηρίχθηκε υπέρμετρα στις επενδύσεις ακινήτων. Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας ενώ προκάλεσαν επιπτώσεις διαφοροποιημένες χωρικά και κλαδικά, σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα, τη σύνθεση των εισοδημάτων και την απασχόληση. Η ένταση της κρίσης στην Κρήτη μετά το 2009 απεικονίζεται στους δείκτες συγκυρίας. Η οικοδομική δραστηριότητα συρρικνώθηκε ταχύτερα από το μέσο όρο της χώρας. Η ύφεση σε ορισμένες ευρωπαϊκές οικονομίες επηρέασε αρνητικά τη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών ενώ μειώθηκε η δαπάνη ανά επίσκεψη. Η δημοσιονομική προσαρμογή περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα μέσω αυξημένης φορολογίας με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της κατανάλωσης. Η περιορισμένη ρευστότητα μειώνει τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων επηρεάζοντας δυσμενώς τη λειτουργία τους και τα επενδυτικά τους σχέδια. Η επιδείνωση του κλίματος οδηγεί στη φυγή κεφαλαίων, την αναβολή των επενδύσεων και τη μετανάστευση εξειδικευμένου προσωπικού. Η συνισταμένη αυτών των επιρροών σε συνδυασμό με τις προϋπάρχουσες διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας, δημιουργούν συνθήκες κρίσης, η οποία εκδηλώνεται με πτώση της οικονομικής δραστηριότητας και εκτίναξη της ανεργίας η οποία για πρώτη φορά εμφανίζει τάσεις σύγκλισης με τον εθνικό μέσο όρο (24,4% έναντι 27,3% Μ.Ο χώρας για το 2013), με υψηλότερη ανεργία στις γυναίκες (23,9% έναντι 20,7% των ανδρών). EL 1 EL

4 Η κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η συσσώρευση κεφαλαίου και οι δημόσιες επενδύσεις έχουν δημιουργήσει ισχυρούς πόλους ανάπτυξης σε επιλεγμένους τομείς. Η περιφερειακή οικονομία εξειδικεύεται σε οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με την αγροτική οικονομία (19,4% της απασχόλησης) τον τουρισμό και το εμπόριο (35,4% της απασχόλησης). Με βάση την Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής ο τουρισμός και το εμπόριο συγκεντρώνουν το 35% της οικονομικής δραστηριότητας, η γεωργία το 9%, η μεταποίηση/ενέργεια και οι κατασκευές το 9% με τη διαχείριση ακινήτων να προσεγγίζει το 10% (από 8% το 2005). Ο τουρισμός και σημαντικό τμήμα της αγροτικής και μεταποιητικής παραγωγής απευθύνονται στις διεθνείς αγορές. Η δομή των εξαγωγών επιβεβαιώνει τις κλαδικές εξειδικεύσεις της περιφερειακής οικονομίας με κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι εξαγωγές της Κρήτης αποτελούνται κυρίως από προϊόντα του πρωτογενή (59%) ενώ η μεταποίηση (30%) ενισχύει τη θέση της κυρίως λόγω της ισχυρής τοπικής βιομηχανίας πλαστικών (15%). Τα προϊόντα του πρωτογενή επηρεάζονται από καιρικές συνθήκες και χαρακτηρίζονται από χαμηλή προστιθέμενη αξία, παραμένουν όμως μια σταθερή διαχρονικά πηγή εξαγωγών. Δύο χώρες (Γερμανία και Ιταλία) απορροφούν το 47,5% των εξαγωγών της Περιφέρειας ενώ 10 χώρες το 75%. Από τις αναδυόμενες χώρες, η Κίνα έχει αρχίσει να απορροφά ένα αξιοσημείωτο ποσοστό εξαγωγών (2%) με προοπτικές ανόδου, ενώ η Ρωσία συμμετέχει με χαμηλά ποσοστά (0,9%). Εκτός από τις προαναφερόμενες οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες εξειδικεύεται η Κρήτη, ισχυρός πόλος ανάπτυξης είναι η Έρευνα και Τεχνολογία, καθώς η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό δυναμικό, το οποίο συνέβαλλε ουσιαστικά στην οικονομική της ανάπτυξη και μπορεί να ενισχύσει σε μεγαλύτερο βαθμό την ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων του νησιού. Κατά την περίοδο , η περιφέρεια αντιπροσώπευε το 7,8% του εθνικού GERD. Η περιφερειακή GERD αντιπροσώπευε το 0,95% του περιφερειακού ΑΕΠ, ποσοστό που υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο (0,6%), είναι δε από τα υψηλότερα στην Ελλάδα. Στο επίπεδο των δημοσιεύσεων, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση στην Ελλάδα από άποψη απήχησης και διεθνών συνεργασιών, δημιουργώντας ισχυρές δικτυώσεις με άλλα ερευνητικά κέντρα εντός και εκτός Ευρώπης. Από την ανάλυση των δημοσιεύσεων και της απήχησης τους προκύπτει ότι το περιφερειακό σύστημα Ε&Τ επικεντρώνεται στις τεχνολογίες πληροφοριών και στις τεχνολογίες γενικού ενδιαφέροντος (Key enabling Technologies) όπως η βιοτεχνολογία και ιατρική τεχνολογία, ενώ διαθέτει κέντρα αριστείας (πχ πολυμερή και οπτική). Συμμετέχει σε κέντρα υποδομών ESFRI, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν υπό προϋποθέσεις ένα ισχυρό πόλο ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων αφορά σε επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με τις παραγωγικές εξειδικεύσεις της περιφερειακής οικονομίας. Ενώ η ανάλυση των δημοσιεύσεων πιστοποιεί ένα υψηλό επίπεδο γνώσης η μετατροπή της σε αξιοποιήσιμες εφαρμογές τεχνολογικών λύσεων δεν είναι ανάλογη. Η Κρήτη, όπως και οι περισσότερες Περιφέρειες του Ευρωπαϊκού Νότου διατηρεί το δέικτη "πατέντες ανά κάτοικο" σε χαμηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας ότι η ισχυρή συγκέντρωση ερευνητικών ιδρυμάτων δεν οδηγεί αυτόματα σε επιχειρησιακά αξιοποιήσιμη γνώση. EL 2 EL

5 Το χαμηλό επίπεδο νέας επιχειρηματικότητας αντανακλά την αδυναμία πρόσβασης σε κεφάλαια και υπηρεσίες υποστήριξης. Αυτό γίνεται πιο εμφανές στην περίπτωση του καινοτόμου επιχειρείν. Η Κρήτη επιτυγχάνει με ταχύτατους ρυθμούς την ψηφιακή σύγκλιση όπως αποτυπώνεται από την πρόσβαση των νοικοκυριών σε ευρυζωνικά δίκτυα (βελτίωση 150% την περίοδο 2008/11) και στο διαδίκτυο (72% την ίδια περίοδο), παραμένει όμως σε απόσταση από το μέσο όρο της ΕΕ. Το ανθρώπινο δυναμικό της Κρήτης είναι σε θέση να στηρίξει μια δυναμική ανάπτυξη και διάχυση καινοτομιών στους βασικούς κλάδους εξειδίκευσης της τοπικής οικονομίας και να βελτιώσει την παραγόμενη προστιθέμενη αξία των προϊόντων και υπηρεσιών. Η συγκέντρωση ερευνητών είναι σημαντική με 1,05% επί του συνόλου των απασχολουμένων (1η περιφέρεια στην Ελλάδα το 2011) και η απασχόληση σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με τις άλλες περιφέρειες της χώρας. Όμως, σε ότι αφορά στους απασχολούμενους με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως ποσοστό του συνόλου των απασχολουμένων, η Κρήτη υπολείπεται των άλλων περιφερειών καταλαμβάνοντας την 7η θέση (2013). Αιτία αυτής της υστέρησης είναι η σύνθεση της οικονομικής δραστηριότητας που απορροφά εργαζόμενους με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις εξειδίκευσης. Επιπλέον το ποσοστό απασχόλησης 52,8% (61% για άνδρες και 44% για γυναίκες) είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της Χώρας (2013). Σημειώνεται ότι τα τρία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο και ΤΕΙ) συγκεντρώνουν σημαντικές εκπαιδευτικές δυνάμεις. Απασχολούν 1527 διδάσκοντες και φοιτούν σε αυτά φοιτητές (2012). Το 2011 οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αντιστοιχούσαν στο 5,3% του συνόλου της χώρας ανερχόμενοι σε Η δομή των μεταπτυχιακών ενοτήτων εμφανίζει στοιχεία προσανατολισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε δυναμικούς τομείς και προετοιμάζει σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων μελλοντικά εργαζόμενων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη στροφή της τοπικής οικονομίας. Οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους συνέβαλαν στη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης, ενώ αντιμετωπίστηκαν σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα. Ενισχύθηκαν οι τομείς εξειδίκευσης της περιφερειακής οικονομίας, ενώ επιτεύχθηκε ικανοποιητική διείσδυση και διάχυση ΤΠΕ στον τουρισμό, στις επιχειρήσεις και στο γενικό πληθυσμό. Όμως, δεν αντιμετωπίστηκαν ικανοποιητικά θεσμικές ρυθμίσεις και διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας που οδηγούν σε αναποτελεσματικότητα των δράσεων που υποστηρίζουν την καινοτομία. Κυρίως, δεν επιτεύχθηκε επιτυχώς η διασύνδεση των ισχυρών τομέων της οικονομίας καθώς και η σύζευξη της ερευνητικής δραστηριότητας με την παραγωγή με αποτέλεσμα μικρή προστιθέμενη αξία και περιορισμένη ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων. Η Περιφέρεια Κρήτης ενώ διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα δεν έχει διαμορφώσει δυναμικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η ανταγωνιστικότητα της κινείται σε χαμηλά επίπεδα λόγω της περιορισμένης ροπής προς την καινοτομία, της αδύναμης επιχειρηματικότητας και της απουσίας κατάλληλου θεσμικού περιβάλλοντος. EL 3 EL

6 Ειδικότερα, ο μετασχηματισμός των αποτελεσμάτων έρευνας σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες είναι περιορισμένος, η σύνδεση του συστήματος Ε&Τ με τη τοπική οικονομία είναι ασθενής λόγω ζήτησης από τις επιχειρήσεις, αλλά και προσανατολισμού του ερευνητικού δυναμικού, ενώ απουσιάζουν τα αξιόπιστα σχήματα παροχής κεφαλαίων υψηλού κινδύνου και κεφαλαίων σποράς. Επιπλέον η μεγέθυνση των επιχειρήσεων και η δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (δικτύων και clusters) είναι περιορισμένη με αποτέλεσμα να μη δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας και να δυσχεραίνεται τόσο η οργάνωση της παραγωγής και η εισαγωγή καινοτομιών, όσο και η προώθηση των προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Από την γενική αυτή εικόνα διαφοροποιείται μια ομάδα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας (π.χ. πλαστικά, μηχανισμοί εφαρμογής ΑΠΕ) που έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογικές και παραγωγικές καινοτομίες με αποτέλεσμα να έχει διαμορφωθεί ένα σοβαρό υπόβαθρο για εξωστρεφή ανάκαμψη. Επιπλέον απουσιάζουν οι κατάλληλοι περιφερειακοί μηχανισμοί που θα κινητοποιήσουν με ενιαίο τρόπο τον ερευνητικό και εκπαιδευτικό ιστό και τον επιχειρηματικό κόσμο και θα επιχειρήσουν την αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού καθώς και τη μόχλευση των πόρων του ιδιωτικού τομέα. Η προσέγγιση των Εθνικών Στόχων που έχουν τεθεί από την Στρατηγική 2020 αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση για την Περιφέρεια Κρήτης, δεδομένης της απόστασης που έχει να καλύψει από το μέσο όρο της ΕΕ και σε ορισμένους τομείς και από το ΜΟ της χώρας. Όσον αφορά στο δείκτη δαπάνης για Ε&Α η Κρήτη βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση από αυτήν της χώρας σε σχέση με τον εθνικό στόχο 2020 καθώς υπολείπεται αυτού κατά 0,16%. Με την εφαρμογή της RISCrete, ο δείκτης μπορεί να υπερβεί τον εθνικό στόχο 2020 (1,2%) και να φθάσει στο 1,35% του ΑΕΠ. Όσον αφορά τον δείκτη απασχόλησης η Κρήτη βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση από αυτή της χώρας, σε σχέση με τον εθνικό στόχο Υπολείπεται αυτού κατά 17,7 ποσοστιαίες μονάδες έναντι 14,7 του ΜΟ της χώρας Όσον αφορά στο δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου η Κρήτη βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση από αυτήν της χώρας, σε σχέση με τον εθνικό στόχο 2020 (9,7%). Υπολείπεται κατά 4,7 ποσοσστιαίες μονάδες έναντι 0,5% της χώρας. Η ίδια κατάσταση παρουσιάζεται και για τον δείκτη των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου η Κρήτη υπολείπεται κατά 6,9 ποσοστιαίες μονάδες του εθνικού στόχου 2020 (32%) έναντι 1,1 ποσοστιαίων μονάδων της χώρας. Σε ότι αφορά στην φτώχεια δεν είναι δυνατή η αποτύπωση της κατάστασης στην Κρήτη σε σχέση το σύνολο της χώρας, λόγω της απουσίας αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. Η Περιφέρεια Κρήτης θα επιδιώξει την χαρτογράφηση της φτώχειας σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στον τομέα της ενέργειας οι επιδόσεις της Κρήτης για τη μείωση των εκπομπών CO2 και τη διείσδυση των ΑΠΕ εξαρτώνται από τη διασύνδεση της με το εθνικό δίκτυο. Οι προωθούμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης των ΑΠΕ από το ΠΕΠ και τα τομεακά ΕΠ θα υποστηρίξουν αποτελεσματικά την επίτευξη του στόχου. EL 4 EL

7 Οι κύριες αναπτυξιακές ανάγκες που καλείται να καλύψει η Περιφέρεια Κρήτης κατά την προγραμματική περίοδο , καθώς και οι δυνατότητες που παρουσιάζονται, αναπτύσσονται συνοπτικά ανά Θεματικό Στόχο. Α. Θεματικός στόχος 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» Η Κρήτη διαθέτει ισχυρή εκπαιδευτική και ερευνητική υποδομή που αποτελείται από διεθνούς εμβέλειας ιδρύματα με εξειδικεύσεις και κέντρα αριστείας. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι σε θέση να στηρίξει μια δυναμική ανάπτυξη και διάχυση καινοτομιών στους βασικούς κλάδους εξειδίκευσης της τοπικής οικονομίας και να βελτιώσει την παραγόμενη προστιθέμενη αξία των προϊόντων και υπηρεσιών. Ενώ έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό υπόβαθρο για την υποστήριξη της ευφυούς ανάπτυξης, δεν αντιμετωπίστηκαν οι βασικές αδυναμίες του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας, με αποτέλεσμα μικρό αριθμό επιχειρήσεων έντασης γνώσης και spin-off, καθώς και περιορισμένη συνεργασία-δικτύωση επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων. Η κατάσταση αυτή διαμορφώθηκε λόγω : έλλειψης σχεδιασμού μιας περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας με προσέγγιση bottom up απουσίας κουλτούρας συνεργασίας και καινοτόμου επιχειρείν, απουσίας κατάλληλων θεσμικών πλαισίων και ισχυρών κινήτρων για ανάπτυξη συνεργασιών επιχειρήσεων και φορέων της γνώσης απουσίας ισχυρής πολιτικής βούλησης για εξασφάλιση προϋποθέσεων προώθησης της καινοτομίας ανοδικής πορείας των παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας και του τομέα των ακινήτων που εξασφάλιζαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα θέσεις απασχόλησης και εισόδημα σε ανθρώπινο δυναμικό με χαμηλή εξειδίκευση Με βασικό αναπτυξιακό εργαλείο, τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RISCrete), από το ΠΕΠ Κρήτης θα επιδιωχθεί, η προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις σε εδραιωμένους και αναδυόμενους τομείς με αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας, μέσω στοχευμένων δράσεων που θα απευθύνονται τόσο στους φορείς της γνώσης όσο και στους επιχειρηματίες (προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας, πρώτη παραγωγή, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και πιλοτικές εφαρμογές). Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας στον επιχειρηματικό κόσμο και στους πολίτες της Κρήτης, και θα υποστηριχθεί η δημιουργία clusters και δικτύων περιφερειακής εμβέλειας που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των τομέων τουρισμού-πολιτισμού-περιβάλλοντος-αγροδιατροφικού. Η συντονισμένη εφαρμογή των παραπάνω θα επιδιωχθεί από ένα αποτελεσματικό περιφερειακό μηχανισμό προώθησης της καινοτομίας. Β. Θεματικός στόχος 2: «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» Η Κρήτη επιτυγχάνει με ταχύτατους ρυθμούς την ψηφιακή σύγκλιση, παραμένει όμως σε απόσταση από το μέσο όρο της ΕΕ. Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2015 το σύνολο της επικράτειας της Κρήτης θα καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα. Όμως, η EL 5 EL

8 ενσωμάτωση και αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών στους βασικούς παραγωγικούς κλάδους, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών παραμένει περιορισμένη. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο (47,6% στην υπερ-περιφέρεια) από τους πολίτες υστερεί σε σχέση με το σύνολο της χώρας (56,3%) και την ΕΕ. Από το ΠΕΠ Κρήτης θα επιδιωχθεί η εφαρμογή δράσεων έξυπνων εφαρμογών και υπηρεσιών που εναρμονίζονται με την Εθνική Στρατηγική Ψηφιακής Ανάπτυξης και υποστηρίζουν κατά οριζόντιο τρόπο τους τομείς προτεραιότητας της RISCrete, όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω : Αγροδιατροφικός τομέας: Σύγχρονες πρακτικές ελέγχου, διοίκησης, μάρκετινγκ, logistics και σύγχρονες πρακτικές παραγωγής επεξεργασίας (αυτοματοποίηση) Τουρισμός: Εισαγωγή ΤΠΕ για την αναβάθμιση υπηρεσιών εντός του ξενοδοχείου, την τουριστική προβολή, τη διασύνδεση κλάδων και επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην αλυσίδα του τουρισμού και το σχεδιασμό προσωποποιημένων και διαφοροποιημένων τουριστικών υπηρεσιών Πολιτισμός: Ψηφιακές εφαρμογές στα Μουσεία της Κρήτης και τα μνημεία υψηλής επισκεψιμότητας βασισμένες στη διαδραστικότητα. Παραγωγή σύγχρονου πολιτισμού βασισμένου σε ΤΠΕ Περιβάλλον: Εισαγωγή ΤΠΕ για την προβολή στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, την κωδικοποίηση - διαχείριση χωρικών ρυθμίσεων, τη συστηματική παρακολούθηση (monitoring) αλλαγών στο οικοσύστημα, την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, την προώθησης της περιφερειακής κινητικότητας και σε σχέση με τα ΑμΕΑ Ποιότητα Ζωής: Ολοκληρωμένες εφαρμογές ΤΠΕ στο τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στις έξυπνες πόλεις και στη διασύνδεση απομακρυσμένων περιοχών. Οι εφαρμογές των ICTs θα αποτελέσουν σημαντική συνιστώσα των σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και γενικά των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο του ΘΣ8 με χρηματοδότηση από το ΕΠ Ανθρώπινο Δυναμικό, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση, θα επιδιωχθεί η απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων και του επιπέδου κατάρτισης που θα επιτρέψει αποτελεσματική χρήση των ICTs από τους πολίτες της Κρήτης. Γ. Θεματικός στόχος 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)» Η περιφερειακή οικονομία, εμφανίζει ισχυρές εξειδικεύσεις οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τρόπο που αυτές εξετάζονται. Μεταξύ των 20 κλάδων στους οποίους η Περιφέρεια παρουσιάζει υψηλή εξειδίκευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο 7 κατατάσσονται στο ευρύτερο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα και συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης (49% της απασχόλησης) ενώ 5 κατατάσσονται στον τουρισμό (31% της απασχόλησης). Η εξειδίκευση στην αγροτική οικονομία επιβεβαιώνεται και από την δομή των εξαγωγών (59% των εξαγωγών είναι προϊόντα του πρωτογενή). Εάν όμως η προσέγγιση γίνει με βάση την ακαθάριστη αξία παραγωγής, ο τουρισμός και το εμπόριο συγκεντρώνουν το 35%, ενώ η γεωργία καλύπτει μόλις το 9% και είναι ουσιαστικά EL 6 EL

9 ισοδύναμη με την μεταποίηση/ενέργεια και τις κατασκευές που καλύπτουν επίσης από 9% η κάθε μία. Στον αγροδιατροφικό τομέα, η Περιφέρεια Κρήτης έχει δημιουργήσει ορισμένα ισχυρά πλεονεκτήματα αφού διαθέτει αναγνωρίσιμα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα τα οποία διατίθενται στη χώρα και σε διεθνείς αγορές. Η Κρητική διατροφή, η οποία αποτελεί το πρότυπο της μεσογειακής διατροφής αποτελεί «άυλη πολιτισμική κληρονομιά» με ισχυρή δυναμική προώθησης. Οι βασικές αδυναμίες εντοπίζονται στη μικρή επιχειρηματική κλίμακα, την περιορισμένη τυποποίηση των προϊόντων και την αποσπασματικότητα των πολιτικών προώθησης, ενώ είναι ακόμα περιορισμένη η συστηματική διείσδυση τοπικών προϊόντων στις τουριστικές επιχειρήσεις. Λόγω του μικρού μεγέθους της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και της απουσίας οργανωμένων δικτύων και clusters ιδιαίτερα χαμηλή είναι η ζήτηση για Ε&Τ ενώ παραμένει περιορισμένος ο αριθμός των επιχειρήσεων έντασης γνώσης στο τομέα. Παράλληλα, δεν έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για συντονισμένη αξιοποίηση της Κρητικής διατροφής με αποτέλεσμα οι πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις από την αξιοποίηση της να παραμένουν περιορισμένες. Στους τομείς μεταποίηση/ενέργεια-περιβάλλον και τις κατασκευές διαφαίνονται σημαντικές ευκαιρίες, με την προϋπόθεση της επιχειρηματικής αναδιοργάνωσης, της εξασφάλισης ρευστότητας, της εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού και της υιοθέτησης καινοτομιών. Οι ευκαιρίες εντοπίζονται κυρίως στους θεματικούς τομείς που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στις εφαρμογές ΑΠΕ, στη σταδιακή μετατροπή του κτιριακού αποθέματος σε «παθητικό» και στη βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Σημαντικές ευκαιρίες αναδεικνύονται μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει η βιοποικιλότητα της Κρήτης και ο θαλάσσιος χώρος για την παροχή ζωτικής σημασίας πόρων (υπηρεσιών, προϊόντων και βιομηχανικών εφαρμογών) Σε συνέχεια των παραπάνω λαμβάνοντας υπόψη και τη RISCrete, από το ΠΕΠ Κρήτης θα επιδιωχθεί : α) η υποστήριξη νέων καινοτόμων και εν γένει νεοφυών επιχειρήσεων με παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και εξασφάλιση κεφαλαίων σποράς β) η υποστήριξη των επιχειρήσεων για ενδυνάμωση των διαδικασιών παραγωγής ανταγωνιστικών προϊόντων που θα μπορούν να διεισδύσουν και στις διεθνείς αγορές γ) η ταυτοποίηση, διαφοροποίηση, ανάπτυξη και κατοχύρωση των τοπικών προϊόντων με υιοθέτηση και ευρεία αποδοχή brandnames. Η συντονισμένη εφαρμογή των παραπάνω παρεμβάσεων θα επιδιωχθεί από ένα αποτελεσματικό περιφερειακό μηχανισμό. Δ. Θεματικός στόχος 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» EL 7 EL

10 Η Κρήτη διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους που ευνοούν την ανάπτυξη πολλών μορφών ΑΠΕ ενώ υπάρχει αξιοσημείωτος αριθμός και μέγεθος εγκατεστημένων επενδύσεων. Όμως, εξακολουθεί να έχει υψηλή εξάρτηση από το πετρέλαιο (86% έναντι του εθνικού μέσου όρου 58%) και εποχικότητα στη ζήτηση με αιχμή την τουριστική περίοδο ενώ η καλωδιακή διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα αναμένεται να υλοποιηθεί την περίοδο Επιπλέον, σημαντικές εγκαταστάσεις υποδομών λειτουργούν με υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις (πχ ΕΕΛ, αντλιοστάσια κλπ). Σημαντικός αριθμός Δήμων της Κρήτης έχει υπογράψει το «Σύμφωνο των Δημάρχων». Ορισμένοι από αυτούς έχουν προετοιμάσει ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης ενέργειας. Τα σχέδια αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. Η εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς αποτελεί βασικό και αναμφισβήτητο πυλώνα μιας περιφερειακής στρατηγικής ενέργειας. Διαπιστώνεται η ανάγκη εφαρμογής δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές, στη βιομηχανία, στη διαχείριση υδάτων και λυμάτων, στα κτίρια (δημόσια και ιδιωτικά) κλπ Από το ΠΕΠ Κρήτης , θα επιδιωχθεί : (α) η προώθηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο τομέα με ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων (β) η προώθηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον ιδιωτικό τομέα με ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και (γ) η προώθηση δράσεων καινοτομίας στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και στις εφαρμογές ΑΠΕ. Δράσεις εξοικονόμισης ενέργειας στα τουριστικά καταλύματα και τις βιομηχανικές μονάδες καθώς και η εγκατάσταση νέων μονάδων ΑΠΕ θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΑΝΕΚ. Ε. Θεματικός στόχος 5: «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων» Δράσεις που υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται από περιορισμένη αποτελεσματικότητα επειδή α) δεν εντάσσονται σε ολοκληρωμένο σχεδιασμό και β) δεν τυγχάνουν ορθής διαχείρισης λόγω κατακερματισμού αρμοδιοτήτων και αδυναμίας συντονισμού. Το επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό της Κρήτης και οι εγκατεστημένες υπηρεσίες είναι σε θέση να μελετήσουν τις διάφορες πτυχές των κινδύνων και να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη διαμόρφωση και εφαρμογή αξιόπιστων σχεδίων αντιμετώπισης τους. Στο πλαίσιο αυτό, φορείς που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να σχεδιάσουν και εν συνεχεία να αποκτήσουν ετοιμότητα εφαρμογής ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, διάβρωση ακτών). Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή σχετικών δράσεων διευκολύνεται με δεδομένο το ενιαίο του νησιωτικού χαρακτήρα και την απουσία διασυνοριακών πιέσεων. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής θα επιδιωχθεί συστηματική αντιμετώπιση κρίσιμων για την Κρήτη θεμάτων που αφορούν κατά κύριο EL 8 EL

11 λόγο στην προστασία των ακτών και της ιχθυοπανίδας, καθώς και στην προστασία των χερσαίων ζωνών NATURA και της βιοποικιλότητας της Κρήτης. Ειδικότερα : Α. Για τις πλημμύρες θα ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης καθώς και στην αξιολόγηση των κινδύνων πλημμυρών που έχει ολοκληρωθεί από το ΥΠΕΚΑ και αναδεικνύει τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Β. Στις χερσαίες περιοχές NATURA που συνδέονται στενά με την ύπαρξη αξιοσημείωτης βιοποικιλότητας της Κρήτης θα απαιτηθεί σχεδιασμός κατάλληλων παρεμβάσεων δεδομένου ότι : οι κίνδυνοι αφορούν κύρια στις πυρκαγιές, το σημαντικότερο τμήμα της έκτασής τους βρίσκεται σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές. Γ. Για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα μελετών και ερευνών που αφορούν στο βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό, στις επιπτώσεις στην ξηρά από παλιρροιακά κύματα καθώς και στη μελέτη ακραίων καιρικών φαινομένων Δ. Για την προστασία των ακτών από την ρύπανση θα επιδιωχθεί η συνεργασία με άλλες περιφέρειες στο πλαίσιο της Μακροπεριφέρειας Αδριατική-Ιόνιο και του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος. Επίσης θα ληφθούν υπόψη οι συμφωνίες της χώρας στο πλαίσιο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών οδηγιών για την θάλασσα. Από το ΠΕΠ Κρήτης θα επιδιωχθεί : (α) η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων και (β) η υποστήριξη της ετοιμότητας των φορέων για την εφαρμογή των εν λόγω σχεδίων, μέσα από την ενίσχυση της σχετικής υλικοτεχνικής υποδομής (γ) η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των πολιτών και (δ) η υλοποίηση έργων που μηδενίζουν/ περιορίζουν τις διαπιστωμένες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των κινδύνων. ΣΤ. Θεματικός στόχος 6: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» Η Περιφέρεια διαθέτει περιβαλλοντική ποικιλομορφία και σημαντικά στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς που μπορούν να ενισχύσουν την περιφερειακή οικονομία. Οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί έχουν συμβάλλει στην προστασία και ανάδειξη των πόρων αυτών. Όμως θεσμικές δυσχέρειες, ελλείψεις στο χωρικό σχεδιασμό και καθυστερήσεις στην εφαρμογή του, δεν επιτρέπουν την επίλυση του συνόλου των προβλημάτων ενώ συχνά εμποδίζουν την αποδοτική χρήση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Επιδιώκεται η περαιτέρω ανάδειξη των πόρων αυτών και η αξιοποίηση τους προς όφελος της τοπικής οικονομίας. Στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος, από το ΠΕΠ Κρήτης , θα επιδιωχθούν παρεμβάσεις για : EL 9 EL

12 την προστασία και αποτελεσματική διαχείριση των οικοτόπων της Κρήτης (χερσαίων και θαλάσσιων), καθώς και της βιοποικιλότητας εντός του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το δίκτυο NATURA 2000 που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΚΑ και τις Οδηγίες για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. τον καθορισμό χρήσεων γης μέσω της εκπόνησης χωρικών μελετών. Προτεραιότητα θα δοθεί στις περιοχές που διαπιστώνονται συγκρούσεις χρήσεων γης εξαιτίας παραγωγικών και οικιστικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα ως προς το θαλάσσιο περιβάλλον, η γαλάζια βίβλος και η θαλάσσια στρατηγική της Ε.Ε. καθορίζει ένα πλαίσιο προσέγγισης για τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΝΑ Μεσόγειος και ιδιαίτερα οι νησιωτικές περιοχές. Η διαπεριφερειακή-διακρατική προσέγγιση υποστηρίζει την αντιμετώπιση τους. Θα επιδιωχθεί η αξιοποίηση της διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας σε τομείς όπως : η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, με παρακολούθηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο πλούτο αλλά και της υποβάθμισης του από την ανθρώπινη δραστηριότητα (ρύπανση θαλάσσιου περιβάλλοντος). Στον τομέα του πολιτισμού, από το ΠΕΠ Κρήτης , θα επιδιωχθεί: η ενίσχυση και αξιοποίηση της αξιόλογης και πολυεπίπεδης μουσειακής υποδομής της Κρήτης η ανάδειξη, αξιοποίηση και ενοποίηση των μνημειακών συνόλων και αρχαιολογικών χώρων υψηλής επισκεψιμότητας και η διασύνδεση τους με την τοπική οικονομία και κοινωνία η ενίσχυση του σύγχρονου πολιτισμού και της «πολιτιστικής δημιουργίας» ως προοπτικής εξόδου από την κρίση Στον τομέα της αστικής ανάπτυξης, από το ΠΕΠ Κρήτης , θα επιδιωχθεί: η προώθηση δράσεων βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος, αναζωογόνησης των πόλεων, ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας και μείωσης του θορύβου. Στον τομέα του υδάτινου δυναμικού, από το ΠΕΠ Κρήτης , θα επιδιωχθεί: η ορθολογική διαχείριση συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των απωλειών νερού στα δίκτυα διανομής και λοιπές υποδομές, η εξασφάλιση καλής ποιότητας νερού ύδρευσης, η προστασία και αποκατάσταση των υπογείων υδατικών συστημάτων η υλοποίηση δράσεων που θα προσδιοριστούν από το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης Στον τομέα της διαχείρισης των λυμάτων, από το ΠΕΠ Κρήτης , θα επιδιωχθεί η συμπλήρωση του ελλείμματος των δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας των οικολογικά ευαίσθητων και παράκτιων περιοχών της Κρήτης. EL 10 EL

13 Επισημαίνεται ότι μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες υποδομές διαχείρισης λυμάτων σε όλους τους οικισμούς Γ Κατηγορίας της Κρήτης, εκτός της Παλαιόχωρας. Η κατασκευή του έργου θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Κρήτης Στην Κρήτη σήμερα έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων που αφορούν σε οικισμούς-περιοχές που καλύπτουν ισοδύναμο πληθυσμό ατόμων (πηγή ΥΠΕΚΑ/Εθνική Βάση Δεδομένων) Έλλειμμα των υποδομών παρατηρείται σε σημαντικές παράκτιες τουριστικές περιοχές (Γεωργιούπολη, Αγία Πελαγία κλπ) καθώς και σε περιοχές οικολογικά ευαίσθητες (π.χ. πλούσιος υπόγειος υδροφορέας). Θα επιδιωχθεί ο περιορισμός του ελλείμματος στις υποδομές αυτές. Όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων, έχει αποκατασταθεί το σύνολο των ΧΑΔΑ (εκτός Γαύδου) και εφαρμόζεται ο νέος ΠΕΣΔΑΚ που εγκρίθηκε το 2013 σύμφωνα με την οδηγία 2008/98 και είναι συμβατός με τον ΕΣΔΑ. Επιδιώκει την κατασκευή μικρών και ήπιας τεχνολογίας αποκεντρωμένων μονάδων μηχανικής διαλογής και τη δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων και ΣΜΑ. Στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ανακύκλωσης που έχουν τεθεί. Η υλοποίηση των έργων του νέου ΠΕΣΔΑΚ αποτελεί προτεραιότητα και θα χρηματοδοτηθεί σχεδόν στο σύνολο του από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του ΕΠ Μεταφορές - Περιβάλλον. Η συνεισφορά του ΠΕΠ Κρήτης θα περιοριστεί σε δράσεις μικρής κλίμακας που προωθούν την ανακύκλωση, τη κομποστοποίηση, τη διαλογή στην πηγή και την ευαισθητοποίηση ενημέρωση των πολιτών. Ζ. Θεματικός στόχος 7: «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων» Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης επέβαλε την ανάπτυξη υποδομών (λιμάνιααεροδρόμια) που διευκολύνουν τη διασύνδεση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η μεγέθυνση των οικονομικών τομέων όπως ο τουρισμός και η παραγωγή αγροτικών προϊόντων και οι συνεπαγόμενες πιέσεις που ασκούνται ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης για μεταφορές επιβάλουν τη συνεχή συμπλήρωση-αναβάθμιση των υποδομών αυτών. Η μορφολογία του εδάφους, ο τρόπος ανάπτυξης των αστικών κέντρων και η διασπορά των περιοχών υψηλής παραγωγικότητας οδήγησε στην ανάπτυξη ενός εκτεταμένου οδικού δικτύου. Η αύξηση των φόρτων κυκλοφορίας λόγω της μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών επιβάλει την αναβάθμιση του οδικού δικτύου με βασικούς στόχους : την εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας των μετακινούμενων, τη μείωση των εκπομπών CO2, την ενδυνάμωση της περιφερειακής οικονομίας με άρση της απομόνωσης περιοχών και μείωση του χρόνου μετακίνησης προς και από τις εισόδους-εξόδους του νησιού. Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το διευρωπαϊκό δίκτυο, κατά το μέγιστο μέρος του, το οποίο όμως λόγω παλαιότητας και επικινδυνότητας απαιτεί αναβάθμιση σε τμήματα περίπου 100 χλμ. Όσον αφορά στους κάθετους άξονες, έχουν αναβαθμιστεί κατά EL 11 EL

14 τμήματα, και διαπιστώνεται έλλειμμα στην κατασκευή κόμβων και παρακάμψεων αστικών και περιαστικών κέντρων. Στο πλαίσιο αυτό, από το ΠΕΠ Κρήτης θα επιδιωχθούν παρεμβάσεις : 1. αναβάθμισης του επαρχιακού οδικού δικτύου που εναρμονίζεται με το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της χώρας και το οποίο : συνδέει το χωρικό σύστημα του νότιου τμήματος του νησιού με τον άξονα του αναλυτικού ΔΟΔ της βόρειας ακτής (ΒΟΑΚ) και τους κόμβους (λιμάνια, αεροδρόμια) διευκολύνει την πρόσβαση σε περιοχές με σημαντικές παραγωγικές δραστηριότητες και υψηλή επισκεψιμότητα 2. οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της ενεργητικής ασφάλειας και δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των πολιτών, στο πλαίσιο στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης της οδικής ασφάλειας του περιφερειακού και εθνικού οδικού δικτύου. 3. αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου, κατ εξαίρεση και μόνο μέσω χωρικών παρεμβάσεων με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα Η χρηματοδότηση έργων αναβάθμισης του διευρωπαϊκού δικτύου και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας του θα επιδιωχθεί από το ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ». Η. Θεματικός στόχος 8: «Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της εργασίας» (ΕΚΤ) Όπως έχει ήδη αναφερθεί η επίπτωση της κρίσης στην ανεργία της Κρήτης είναι σημαντική. Η χαμηλή παραγωγικότητα, ο μικρός βαθμός εξειδίκευσης των απασχολουμένων, καθώς και το σχετικά χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης τους (μόνο το 21,3% του συνόλου της απασχόλησης είναι εργαζόμενοι με τριτοβάθμια εκπαίδευση), δυσχεραίνουν την κινητικότητα και προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στις νέες συνθήκες που απαιτεί η επιδιωκόμενη αναδιάρθρωση της περιφερειακής οικονομίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την περιορισμένη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, είναι η υψηλή εποχικότητα δραστηριοτήτων (πχ τουρισμός), η μεγάλη συγκέντρωση απασχόλησης στον τομέα της οικοδομής για οικιστικές και τουριστικές λειτουργίες, καθώς και η ύπαρξη σημαντικών ενδοπεριφερειακών διαφοροποιήσεων μεταξύ βόρειου και νότιου τμήματος. Η αναμενόμενη ανασυγκρότηση της περιφερειακής οικονομίας απαιτεί (α) αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ενίσχυση της κινητικότητας του μεταξύ δραστηριοτήτων, κλάδων και περιοχών (β) ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς και διευκόλυνση της διευρυμένης πρόσβασης στην απασχόληση για τους αναζητούντες εργασία και για τα οικονομικά μη ενεργά άτομα και (γ) δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού παρακολούθησης των EL 12 EL

15 τάσεων της αγοράς εργασίας και προώθηση μέτρων για την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού. Οι βασικές ανάγκες απόκτησης νέων δεξιοτήτων εντοπίζονται στους τομείς προτεραιότητας της RISCrete σε εδραιωμένους και αναδυόμενους κλάδους της οικονομίας και ειδικότερα : σε όλο το εύρος του αγροδιατροφικού συμπλέγματος, στην αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού αποθέματος, στους νέους τομείς που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση φυσικών πόρων και της ενέργειας, στην αξιοποίηση ICTs στη διοίκηση και διαχείριση καινοτόμων και υψηλής ποιότητας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ειδικά στο τουρισμό και στις συναφείς δραστηριότητες. Από το ΠΕΠ Κρήτης θα επιδιωχθεί η χρηματοδότηση δράσεων : συμβουλευτικής, καθοδήγησης και επιδότησης για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους τομείς της RISCrete κατάρτισης, συμβουλευτικής, καθοδήγησης για την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού και των επιχειρηματιών με την προσαρμογή τους στις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή της RISCrete Πρόσθετες δράσεις στήριξης της απασχόλησης ανέργων θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ενώ δράσεις για εργαζόμενους θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΑΝΕΚ (ΘΣ 8) Θ. Θεματικός στόχος 9 : «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» (ΕΚΤ) Στην Κρήτη παρατηρούνται καλύτεροι δείκτες φτώχειας/ανεργίας, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, δυσμενέστεροι όμως δείκτες γήρανσης κυρίως στην ενδοχώρα και στο νότο. Παράλληλα, η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό είναι μειωμένη, με έντονη τάση συγκέντρωσης της γυναικείας απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα. Επίσης, υπάρχουν μικρές συγκεντρώσεις Ρομ σε περιορισμένο αριθμό περιαστικών ζωνών. Στον τομέα καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικής ένταξης από το ΠΕΠ Κρήτης θα επιδιωχθεί η προώθηση δράσεων που εναρμονίζονται με την υπό εκπόνηση Περιφερειακή Στρατηγική καταπολέμησης της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης που εναρμονίζεται με το Εθνικό Πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της ΕΕ για : ολοκληρωμένη παρέμβαση σε ευπαθείς ομάδες με δέσμη ενεργειών προσανατολισμού, συμβουλευτικής, κατάρτισης, απασχόλησης ενίσχυση της απασχολησιμότητας των γυναικών μέσω της δημιουργίας δομών φύλαξης (παιδιά, ηλικιωμένοι). κοινωνική ένταξη για ευάλωτες ομάδες, όπως ΑμΕΑ, Ρομ, μετανάστες συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας EL 13 EL

16 αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων και διεύρυνσης της εφαρμογής των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης κοινωνική επιχειρηματικότητα που θα λαμβάνει υπόψη τον στρατηγικό σχεδιασμό στο πλαίσιο εφαρμογής του Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας που βρίσκεται σε φάση συγκρότησης και ενεργοποίησης πρόληψη σχετικά με τη δημόσια υγεία εξασφάλιση του ελάχιστου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών υγείας-«health Safety Net», στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού υλοποίηση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, με τη χρήση ΤΑΠΤΟΚ (CLLD). Θ. Θεματικός στόχος 9 : «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» (ΕΤΠΑ) Η Περιφέρεια Κρήτης με πληθυσμό 6,25% της χώρας διαθέτει το 6,8% των Νοσοκομείων (2.272 κλίνες), το 6,9% των Κ.Υ. και το 9% των Περιφερειακών Ιατρείων της χώρας. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση υλοποιείται μέσα από 3 ψυχιατρικές κλινικές, 46 δομές ΨΥ ενηλίκων και 5 δομές για παιδιά και εφήβους. Οι δράσεις που αφορούν στον τομέα της υγείας στοχεύουν στη διατήρηση της υγείας των πολιτών σε υψηλό επίπεδο, στοιχείο που θα επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή τους στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας. Υπηρετούν την Εθνική Στρατηγική για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με σκοπό την καθολική κάλυψη και ίση πρόσβαση, με ειδική μέριμνα για τους μη έχοντες ασφαλιστική ικανότητα, τους διαβιούντες κάτω από το όριο της φτώχειας και άλλες απειλούμενες από κοινωνικό αποκλεισμό ομάδες του πληθυσμού (Ν.4238/14, και λοιπές σχετικές υπουργικές αποφάσεις). Επειδή, το σύστημα υποδομών υγείας της Κρήτης απαιτεί συνεχή αναβάθμιση λόγω της γήρανσης του κτιριακού αποθέματος και της τεχνολογικής απαξίωσης του ΒΙΤ προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού που ξεπερνούν τα 2 εκ. τον χρόνο, από το ΠΕΠ Κρήτης θα επιδιωχθεί : η αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων ενός βασικού νοσοκομείου που αναπτύχθηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα (1900) (έργο phasing) η συμπλήρωση/αναβάθμιση του δικτύου των πολυδύναμων και περιφερειακών ιατρείων. Όσον αφορά στις δράσεις πρόνοιας και φροντίδας παιδιών από το ΠΕΠ Κρήτης θα επιδιωχθεί : η συμπλήρωση των δομών πρόνοιας (ξενώνες παιδιών, κέντρα υποστήριξης ευπαθών ομάδων κλπ) Η συμπλήρωση των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών που υποστηρίζουν την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας Ι. Θεματικός στόχος 10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» EL 14 EL

17 Η Περιφέρεια διαθέτει αξιόλογες υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης όμως το ανθρώπινο δυναμικό εμφανίζει έντονα στοιχεία δυισμού. Ενώ το γενικό μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού παραμένει χαμηλό, υπάρχουν συγκεντρώσεις ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης στα ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα. Όσον αφορά στους απασχολούμενους με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως ποσοστό του συνόλου των απασχολουμένων, η Κρήτη καταλαμβάνει την 7η θέση στην χώρα. Επίσης, παρά την παρατηρούμενη διαχρονική τάση βελτίωσης των δεικτών σχολικής διαρροής στην εκπαίδευση η Κρήτη εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας. Ως βασική αιτία των παραπάνω μπορεί να θεωρηθεί η σύνθεση της οικονομικής δραστηριότητας που απορροφά εργαζόμενους με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Παρά την σημαντική παρέμβαση που έχει γίνει μέχρι σήμερα στην εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αποτέλεσμα την εξάλειψη της διπλοβάρδιας, διαπιστώνονται ανάγκες αναβάθμισης η/και συμπλήρωσης των υποδομών στα αστικά και ημιαστικά κέντρα της Κρήτης προκειμένου να (α) καλυφθεί το έλλειμα κατάλληλων χώρων στέγασης νηπιαγωγείων και γενικά σχολείων υποχρεωτικής εκπαίδευσης (β) εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κτιρίων σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό (γ) διατεθεί ικανός αριθμός αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων που θα επιτρέπει τη λειτουργία των δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αποδεκτά και σύγχρονα πλαίσια διδασκαλίας Η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει καλύψει σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες κτιριακών υποδομών στις εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιουπόλεων. Διαπιστώνονται ανάγκες συμπληρωματικών υποδομών κυρίως σε επίπεδο εξοπλισμών που υποστηρίζουν την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλών απαιτήσεων. Για την χρηματοδότηση δράσεων στα ΑΕΙ θα λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο Σχέδιο Σταθερότητας της χώρας. Από το ΠΕΠ Κρήτης θα επιδιωχθεί: η ενίσχυση των υπηρεσιών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, με έμφαση στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και το Θ.Σ.10 θα επιδιωχθεί : (α) η λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στοχεύοντας και σε ειδικότητες που συνδέονται με την RISCrete, (β) η υλοποίηση δράσεων συγκράτησης των νέων επιστημόνων, (γ) η εφαρμογή δέσμης μέτρων για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής σε περιοχές όπου υπάρχουν αγροτικές και τουριστικές δραστηριότητες που προσφέρουν θέσεις εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης. Κ. Θεματικός στόχος 11: «Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης» Η εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης, είχε σαν συνέπεια τη δημιουργία της διοικητικής δομής της Περιφέρειας Κρήτης, με παράλληλη διατήρηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι Δήμοι της Κρήτης μειώθηκαν από 70 σε 24. Η μείωση του αριθμού των Δήμων είχε ως στόχο τη δημιουργία οργανισμών αυτοδιοίκησης με βιώσιμα μεγέθη. Η διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας επέφερε σημαντικές μεταβολές EL 15 EL

18 στις αρμοδιότητες, κυρίως όσον αφορά στις κοινωνικές υποδομές, υποδομές εκπαίδευσης, καθώς και στις υποδομές μεταφορών. Η μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων στους Δήμους και στην Περιφέρεια, η απαίτηση της εξασφάλισης προϋποθέσεων διαχειριστικής επάρκειας για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και ορθή υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, καθώς και η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών έχουν δημιουργήσει μεγάλες ανάγκες στο ανθρώπινο δυναμικό, δεξιότητες και τεχνογνωσία. Σχετικές δράσεις θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ «Αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης» Το Αναπτυξιακό Όραμα και η Στρατηγική για την προγραμματική περίοδο Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου για την Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αδυναμιών συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα των ασυνεχειών στην παραγωγική διαδικασία και στην ενίσχυση των ισχυρών σημείων της περιφερειακής οικονομίας. Στόχος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για τον αναπροσανατολισμό της τοπικής οικονομίας, την έξοδο από την κρίση και την ένταξη σε πορεία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδίου για την Κρήτη, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , είναι: «Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη». «Δυναμική» με την έννοια της ύπαρξης μιαςολοκληρωμένης στρατηγικής εξόδου από την κρίση, με επενδύσεις και ενίσχυση των διασυνδέσεων και του εξαγωγικού χαρακτήρα των «Δυναμικών Τομέων: αγροδιατροφικός, πολιτισμό,- τουρισμός, περιβάλλον, οικονομία της γνώσης». «Βιώσιμη» σε όρους, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς. «Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς»: επιδιώκεται διατηρήσιμη ανάπτυξη που στηρίζεται σε χαρακτηριστικά της περιφέρειας, σταθερής διαχρονικής αξίας «πολιτισμός Κρητική διατροφή» όπου υπάρχει ισχυρό υπόβαθρο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της αυξημένης ανταγωνιστικότητας. «Βιώσιμη σε όρους περιβαλλοντικούς»: προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. «Βιώσιμη σε όρους κοινωνικούς»: ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς με παράλληλη αντιμετώπιση των φαινομένων φτώχειας και ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Θα επιδιωχθεί η υλοποίηση Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» σε επιλεγμένους παραδοσιακούς τομείς στους οποίους η Περιφέρεια διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και αναδυόμενους τομείς. Στους δύο παραδοσιακούς πυλώνες της περιφερειακής οικονομίας, τον αγροδιατροφικό και το τουρισμό, προστίθενται αναδυόμενοι τομείς και κλάδοι, στους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις, αναπτύσσεται επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει εκπαιδευτεί σημαντικός αριθμός νέων επιστημόνων και έχει συσσωρευτεί αξιόλογη τεχνογνωσία. Οικονομικές δραστηριότητες που συγκεντρώνουν τα προαναφερόμενα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά εντοπίζονται στους τομείς περιβάλλον ενέργεια, καθώς και στο σύμπλεγμα της γνώσης, το οποίο υποστηρίζεται από τα διεθνούς εμβέλειας και κύρους Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης (ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ, ΕΛΚΕΘΕ, ΜΑΙΧ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΓΜΕ), τα οποία τοποθετούν την Κρήτη σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση στην κατεύθυνση ανάπτυξης της Οικονομίας της Γνώσης. Στη λογική αυτή στόχος, στο πλαίσιο της RISCrete είναι η δημιουργία 4 ολοκληρωμένων παραγωγικών συμπλεγμάτων, του αγροδιατροφικού, του πολιτιστικού EL 16 EL

19 τουριστικού, του περιβαλλοντικού και του συμπλέγματος της γνώσης με ενίσχυση διασυνδέσεων μεταξύ κλάδων με ταυτόχρονη τεχνολογική αναβάθμιση τους και εισαγωγή καινοτομιών στη διαδικασία παραγωγής στους τομείς εξειδίκευσης της περιφερειακής οικονομίας. Κεντρική επιδίωξη της RISCrete είναι η ενδυνάμωση των προαναφερόμενων συμπλεγμάτων και η παράλληλη ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ τους, με βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες: Ανασυγκρότηση του αγροδιατροφικού συμπλέγματος με προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ανάδειξη της αξίας της Κρητικής διατροφής και ενδυνάμωση των εξαγωγικών κλάδων Ανάδειξη του πολιτιστικό-τουριστικού συμπλέγματος ως ηγετικό σε παγκόσμια κλίμακα Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων του μέλλοντος στο εκπαιδευτικό-ερευνητικό σύμπλεγμα (με υπηρεσίες που θα απευθύνονται και στις τοπικές επιχειρήσεις, καινοτόμες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ανάδειξη νέων επενδυτικών δυνατοτήτων) και στο περιβαλλοντικό σύμπλεγμα (εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνη διαχείριση υδάτων, ΑΠΕ, θάλασσα κλπ) Ενίσχυση τεχνολογικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών σε επιχειρήσεις των επιλεγμένων συμπλεγμάτων Σύμφωνα με τις εθνικές επιλογές του ΣΕΣ καθώς και τις στρατηγικές μελέτες για την ελληνική οικονομία (McKinsey & Company, Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά), οι κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση είναι ο τουρισμός, η ενέργεια και το αγροδιατροφικό σύστημα. Άλλοι τομείς με ανοδική πορεία, όπως οι υδατοκαλλιέργειες, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, η δημιουργική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η σύγχρονη ελληνική δημιουργία, η φαρμακευτική βιομηχανία, η πληροφορική και οι επικοινωνίες, η διαχείριση των απορριμμάτων, το εμπόριο και οι υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών εκτιμάται ότι θα έχουν σημαντική συμβολή στη μεγέθυνση. Η στροφή στην Έξυπνη Εξειδίκευση προϋποθέτει την οργάνωση και λειτουργία σε Περιφερειακό Επίπεδο ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διακυβέρνησης που παρακολουθεί και προτείνει προσαρμογές (monitoring) καθώς και Περιφερειακής δομής προώθησης της καινοτομίας που θα υποστηρίζει τη συνεργασία των επιχειρήσεων με τους φορείς της γνώσης καθώς και την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Η RISCrete διαπερνά τους προτεινόμενους Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ Κρήτης οι οποίοι διαμορφώνονται ως ακολούθως : ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης. Επιδιώκεται η κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των παραγωγικών φορέων της Κρήτης για : ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με αξιοποίηση της καινοτομίας, διασύνδεση των κλάδων, δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας, ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανάπτυξη νέων αναδυόμενων δραστηριοτήτων με οικονομικές προοπτικές. Μέσω του ΑΠ1 επιδιώκεται η ενίσχυση δράσεων EL 17 EL

20 ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων σε υποπεριφερειακό επίπεδο συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, με στοιχεία έξυπνης εξειδίκευσης. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (ΕΤΠΑ): Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη. Επιδιώκεται η προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η ορθολογική διαχείριση των υδάτων και των στερεών και υγρών αποβλήτων, η μείωση των εκπομπών του CO2 μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και η προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή. Μέσω του ΑΠ2 επιδιώκεται η ενίσχυση δράσεων ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων σε υποπεριφερειακό επίπεδο συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη. Επιδιώκεται η εξασφάλιση των προϋποθέσεων ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Κρήτης, εξασφαλίζοντας άρτιες υποδομές εκπαίδευσης υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (ΕΚΤ): Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές. Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της RISCrete επιδιώκεται (α) η αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού με νέες δεξιότητες για διευκόλυνση της ένταξης του στην αγορά εργασίας και (β) η τόνωση της επιχειρηματικότητας. Μέσω του ΑΠ4 επιδιώκεται και η ενίσχυση δράσεων ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων σε υποπεριφερειακό επίπεδο συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 (ΕΚΤ) : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη. Επιδιώκεται η ενεργός ένταξη στην αγορά εργασίας, η καταπολέμηση της φτώχειας, η προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Μέσω του ΑΠ5 επιδιώκεται η ενίσχυση δράσεων ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων σε υποπεριφερειακό επίπεδο συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ Οι Άξονες Προτεραιότητας αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες της Περιφέρειας και αξιοποιούν τις δυνατότητες της, τις διαπιστωμένες αναπτυξιακές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες. Βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τις κατευθύνσεις που θέτει το ΣΕΣ Ανάλυση Αξόνων προτεραιότητας σε σύνδεση με τους Θεματικούς Στόχους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης. Προτείνεται ως «Άξονας της έξυπνης ανάπτυξης» μέσω του οποίου επιδιώκεται η δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας με την υλοποίηση δράσεων που υποστηρίζουν τη RISCrete. Συνεργούν οι ΘΣ 1, 2 και 3 που αφορούν στο τρίπτυχο «καινοτομία-επιχειρηματικότητα-τπε» βασικές συνιστώσες της RISCrete. Η δημιουργία μιας έξυπνης, ανταγωνιστικής και διαφοροποιημένης περιφερειακής οικονομίας θα επιτευχθεί με τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων παραγωγικών EL 18 EL

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΚΔΟΣΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος για να συμβάλει στη στρατηγική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, στέλεχος ΕΣΑμεΑ Το Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 periferiarxis@pamth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014- Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σημαίνει : «Έξυπνη Εξειδίκευση» (R.I.S.) -την αξιοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το κείμενο που παρουσιάζεται είναι μια συνοπτική περιγραφή των δράσεων του ΠΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική της Π.Ι.Ν. για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου

«Στρατηγική της Π.Ι.Ν. για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου «Στρατηγική της Π.Ι.Ν. για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014- ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ι.Ν. Η Περιφερειακή οντότητα στον Ευρω-Μεσογειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 INTERREG Greece Bulgaria «Smart Specialisation» Θεσσαλονίκη, 24/11/2014, ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 1 η Εξειδίκευση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Δρ. Ράλλης Γκέκας ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι μια ανάπτυξη: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη Το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Καρατζιά Ιφιγένεια Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 06 - Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ"

Εισήγηση με θέμα: Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ" Νίκος Μίχος, Συντονιστής θεματικής ομάδας σχεδιασμού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα