Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο να συλλέξει πληροφορίες για τα άτοµα που έχουν γεννηθεί εκτός Ελλάδας καθώς και για τα άτοµα που δεν έχουν Ελληνική υπηκοότητα. Επίσης, µέσω ερωτηµάτων για τη χώρα γέννησης των γονέων των ερευνώµενων, θα επιδιώξει να συγκεντρώσει στοιχεία για τη «δεύτερη γενιά» µεταναστών, την εργασιακή τους κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης κλπ. Το ad hoc ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται µόνο για άτοµα ηλικίας 15 έως 74 ετών (δηλαδή, τα άτοµα που γεννήθηκαν από το 1933 (µετά την εβδοµάδα αναφοράς), έως και τα άτοµα που γεννήθηκαν µέχρι το 1993 (πριν την εβδοµάδα αναφοράς). Τα ερωτήµατα 96 έως και 99 απευθύνονται σε όλα τα άτοµα (ηλικίας 15 έως 74 ετών) που εµπίπτουν στο δείγµα της Έρευνας Εργατικού υναµικού. 96. Ο πατέρας σας γεννήθηκε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Στην Ελλάδα 1 98 Στο εξωτερικό Σε ποια χώρα γεννήθηκε ο πατέρας σας; Χώρα γέννησης _ _ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 96 ΚΑΙ 97. Τα δύο αυτά ερωτήµατα είναι απλά, και απευθύνονται σε όλα τα άτοµα που συµµετέχουν στην έρευνα (δηλαδή έχουν ηλικία 15 έως 74 ετών). Στο Ερώτηµα 96 θα µάθουµε αν ο πατέρας του ατόµου γεννήθηκε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και σε περίπτωση που γεννήθηκε στο εξωτερικό θα ρωτήσουµε για τη χώρα γέννησης στο Ερώτηµα 97. Στο Ερώτηµα 97 θα γραφεί η χώρα γέννησης χωρίς να συµπληρωθούν τα κτένια. Επισηµαίνουµε ότι αν ο πατέρας του ατόµου ζει στο ίδιο νοικοκυριό, η πληροφορία για τη χώρα γέννησής του υπάρχει ήδη και δεν χρειάζεται να κάνουµε την ερώτηση. Σε περίπτωση που έχουν αλλάξει τα σύνορα της χώρας που γεννήθηκε ο πατέρας του ερευνόµενου, θα γράψουµε τη χώρα µε βάση την τωρινή κατάσταση. Για παράδειγµα, αν ο πατέρας του ερευνόµενου γεννήθηκε στην (πρώην) ενιαία Γιουγκοσλαβία, θα πρέπει να γραφεί Σερβία, ή Κροατία, κλπ. Σε περίπτωση υιοθεσίας, είναι προτιµότερο να τεθεί η χώρα γέννησης του πατέρα που υιοθέτησε τον ερευνόµενο. 1

2 98. Η µητέρα σας γεννήθηκε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Στην Ελλάδα Στο εξωτερικό Σε ποια χώρα γεννήθηκε η µητέρα σας; Χώρα γέννησης _ _ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 98 ΚΑΙ 99. Τα δύο αυτά ερωτήµατα είναι όµοια µε τα ερωτήµατα 96 και 97 µε τη διαφορά ότι αναφέρονται στη µητέρα του ερευνόµενου. Ισχύουν και για αυτά οι ίδιες οδηγίες 100. Έχετε ελληνική υπηκοότητα από τη γέννησή σας ή την αποκτήσατε σε µεγαλύτερη ηλικία; Γεννήθηκε Έλληνας υπήκοος 1 ΦΙΛΤΡΟ 1 Γεννήθηκε µε άλλη υπηκοότητα Πότε αποκτήσατε την Ελληνική υπηκοότητα; Έτος που απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα... _ _ _ _ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 100 ΚΑΙ 101. Το ερώτηµα 100 απευθύνεται σε άτοµα (ηλικίας 15 έως 74 ετών) που έχουν Ελληνική υπηκοότητα. Έχει στόχο να εντοπίσουµε τα άτοµα που απόκτησαν την Ελληνική υπηκοότητα µετά τη γέννησή τους καθώς και τα άτοµα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό αλλά είχαν από την αρχή ελληνική υπηκοότητα (για παράδειγµα, παιδία ελλήνων που εργάζονταν στο εξωτερικό). Επισηµαίνουµε ότι ο όρος Ιθαγένεια είναι ταυτόσηµος µε τον όρο υπηκοότητα. Ένα άτοµο µπορεί να αποκτήσει µε πολλούς τρόπους την Ελληνική ιθαγένεια (υπηκοότητα). Για παράδειγµα, όσοι είναι σύζυγοι Ελλήνων- Ελληνίδων και έχουν αποκτήσει τέκνο, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια εφόσον έχουν συµπληρώσει 3ετή διαµονή στην Ελλάδα. Ένα άλλο παράδειγµα είναι τα τέκνα του αλλοδαπού τα οποία αποκτούν αυτοµάτως την Ελληνική Ιθαγένεια όταν ο αλλοδαπός πολιτογραφηθεί ως Έλληνας και αυτά (τα τέκνα) είναι ανήλικα ή άγαµα. Επισηµαίνουµε ότι δεν µας ενδιαφέρει ο τρόπος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, αλλά απλά αν αυτή αποκτήθηκε µετά τη γέννηση του ερευνόµενου. Σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µας δηλώσει ότι πολιτογραφήθηκε έλληνας µετά τη γέννησή του, στο Ερώτηµα 101 θα ζητήσουµε να µας δηλώσει το χρόνο που απέκτησε την υπηκοότητα. Τέλος, επισηµαίνουµε ότι το Ερώτηµα 100 θα το απευθύνουµε σε όλα τα άτοµα που έχουν ελληνική υπηκοότητα, ανεξάρτητα από το αν έχουν και άλλη. 2

3 Το υπόλοιπο ερωτηµατολόγιο αφορά µόνο άτοµα που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό ή άτοµα που δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα. Τα ερωτήµατα απευθύνονται σε άτοµα που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό Για ποιο λόγο ήρθατε στην Ελλάδα; (απαντούν µόνο τα άτοµα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό) Πήρε µετάθεση από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν 1 Είχε βρει δουλειά στην Ελλάδα και ήρθε να εργαστεί 2 Για να σπουδάσει 3 Για να βρει τα άλλα µέλη της οικογένειάς του 4 Για να βρει δουλειά 5 Λόγω προβληµάτων στην πατρίδα του (πολιτικοί πρόσφυγες, εµπόλεµες περιοχές κλπ.) 6 Επειδή παντρεύτηκε µε έλληνα/ελληνίδα 7 Άλλος 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 102 Θα πρέπει να δοθεί ο κύριος λόγος για τον ερχοµό στην Ελλάδα. Αν το άτοµο έχει έρθει στην Ελλάδα περισσότερες από µια φορές-αν για παράδειγµα, ήρθε πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1998 για να σπουδάσει, έφυγε το 2002 και επέστρεψε ξανά το 2005 για να βρει δουλειά, τότε θα πρέπει να σηµειωθεί ο λόγος για την τελευταία είσοδο στη χώρα, δηλαδή ο κωδικός 5. Το ερώτηµα απευθύνεται σε κάθε άτοµο ξεχωριστά, οπότε µπορεί τα µέλη του ίδιου νοικοκυριού να δώσουν διαφορετικές απαντήσεις (για παράδειγµα, ο σύζυγος ήρθε στην Ελλάδα για να βρει δουλειά και η σύζυγός του να ήρθε για να βρει τον σύζυγό της). Πρέπει να επισηµάνουµε τις διαφορές µεταξύ των κωδικών 1, 2, και 3. Με τον κωδικό 1 απαντούν τα άτοµα που τα στέλνει για εργασία µια επιχείρηση στην οποία ήδη εργάζονταν στην πατρίδα τους. Ο κωδικός 2 αντιστοιχεί σε περιπτώσεις που ένα άτοµο βρήκε µια εργασία στην Ελλάδα ενώ ο κωδικός 3 αντιστοιχεί στα άτοµα που ήρθαν για να βρουν µια εργασία (ή να ξεκινήσουν µια δικιά τους δουλειά) στην Ελλάδα. Με τον κωδικό 8 (Άλλος λόγος) θα κωδικογραφηθούν περιπτώσεις όπως, συνταξιούχοι που έρχονται να ζήσουν στην Ελλάδα λόγω καλύτερου κλίµατος, κλπ. 3

4 103. Πόσα χρόνια µένετε συνολικά στην Ελλάδα; (Να ληφθούν υπόψη όλα τα χρόνια παραµονής στην Ελλάδα, ακόµα και αν έχουν µεσολαβήσει διακοπές-δηλαδή διαστήµατα µεγαλύτερα του 1 χρόνου που ο ερευνόµενος δε ζούσε στην Ελλάδα). Χρόνια παραµονής _ _ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 103 Εδώ θα πρέπει να γραφούν τα συνολικά χρόνια παραµονής στην Ελλάδα. Επισηµαίνουµε ότι: Αν ένα άτοµο έχει µείνει 1 12 µήνες θα κωδικογραφηθεί µε 01. Αν έχει µείνει µήνες, µε 02, κλπ. Αν ένα άτοµο έχει διακόψει την παραµονή του στην Ελλάδα για διάστηµα µεγαλύτερο από 1 έτος, το διάστηµα αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί. Σύντοµες επισκέψεις στην Ελλάδα (π.χ. για τουρισµό ή για επίσκεψη συγγενών δεν πρέπει να µην υπολογιστούν). Τα συνολικά χρόνια που δηλώνονται στο ερώτηµα 102 πρέπει να είναι περισσότερα (ή ίδια) µε τα χρόνια που δηλώνονται στη στήλη 14 του κυρίως δελτίου Τα πρώτα δύο χρόνια που βρεθήκατε στην Ελλάδα κάνατε κάποια µαθήµατα Ελληνικών; Ναι Όχι εν απάντησε Που κάνατε αυτά τα µαθήµατα; Στο σχολείο 1 Σε πρόγραµµα µαθηµάτων που οργάνωσε το Ελληνικό κράτος 2 Σε πρόγραµµα µαθηµάτων που οργάνωσε κάποιος συλλόγος ή ιδιωτικός οργανισµός 3 εν απάντησε 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 104 ΚΑΙ 105 Με τα ερωτήµατα αυτά θα ζητήσουµε να µάθουµε αν ο ερευνόµενος έκανε κάποια µαθήµατα ελληνικών τα πρώτα 2 πρώτα χρόνια που ήρθε στην Ελλάδα και, σε περίπτωση που έκανε, να µάθουµε που έγιναν αυτά. Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι αυτά πρέπει να είναι κάποια οργανωµένα µαθήµατα σε τάξη (και όχι περιπτώσεις που ο ερευνόµενος έµαθε µόνος του στην πράξη τη γλώσσα) 4

5 106. Τα πρώτα δύο χρόνια που βρεθήκατε στην Ελλάδα σας προσφέρθηκε κάποιο πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης; Ναι 1 Όχι 2 εν απάντησε 3 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 106 Με το ερώτηµα αυτό θα ζητήσουµε να µάθουµε αν ο ερευνόµενος είχε κάποια βοήθεια τα πρώτα δύο χρόνια που βρέθηκε στην Ελλάδα µέσω προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης. Ειδικότερα µας ενδιαφέρει αν συµµετείχε σε προγράµµατα σχεδιασµένα να βοηθήσουν µετανάστες να ενσωµατωθούν στην αγορά εργασίας προγράµµατα σχεδιασµένα από κρατικό ή άλλο οργανισµό Τα πρώτα δύο χρόνια που βρεθήκατε στην Ελλάδα σας προσφέρθηκε κάποια άλλη βοήθεια για να µπορέσετε να ψάξετε εργασία (από ΟΑΕ, συλλόγους, κυβερνητικούς ή άλλους οργανισµούς); Ναι 1 Όχι 2 εν απάντησε 3 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 107 Με το ερώτηµα αυτό θα ζητήσουµε να µάθουµε αν ο ερευνόµενος είχε κάποια βοήθεια τα πρώτα δύο χρόνια που βρέθηκε στην Ελλάδα µέσω προγραµµάτων ενηµέρωσης για το πως µπορεί να βρει εργασία Πιστεύετε ότι χρειάζεται να µάθετε καλύτερα Ελληνικά για να µπορέσετε να βρείτε µια δουλειά (ή να βρείτε καλύτερη από αυτή που έχετε τώρα); Ναι 1 Όχι 2 εν απάντησε 3 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 108 Για τη συµπλήρωση αυτού του ερωτήµατος επισηµαίνουµε τα εξής: Ο κωδικός 2 θα χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος γνωρίζει καλά τα ελληνικά αλλά και στις περιπτώσεις που δεν γνωρίζει καλά ελληνικά αλλά (σύµφωνα µε τη γνώµη του) αυτό δεν επηρεάζει τη δυνατότητα να βρει δουλειά. Το ερώτηµα αναφέρεται στην τρέχουσα κατάσταση και γνώση της γλώσσας από τον ερευνόµενο (και όχι όταν ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα). «Καλύτερη» δουλειά σηµαίνει µια δουλειά που θα έκανε ο ερευνόµενος αν δεν υπήρχε το πρόβληµα της γλώσσας (δηλαδή, µια δουλειά που θα ταίριαζε περισσότερο στις γνώσεις του/στη προηγούµενη εργασία του) 5

6 109. Που τελειώσατε τις σπουδές σας (σχολείο, πανεπιστήµιο, τεχνική σχολή, κλπ), στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Στην Ελλάδα 1 ΦΙΛΤΡΟ 2 Συνεχίζω ακόµα τις σπουδές µου 2 ΦΙΛΤΡΟ 2 Στο εξωτερικό Έχετε προσπαθήσει να αναγνωρίσετε τις σπουδές σας στην Ελλάδα; Ναι Όχι εν απάντησε 3 ΦΙΛΤΡΟ Καταφέρατε να τις αναγνωρίσετε; Ναι 1 ΦΙΛΤΡΟ 2 Η διαδικασία δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί 2 ΦΙΛΤΡΟ 2 Όχι 3 ΦΙΛΤΡΟ 2 εν απάντησε 4 ΦΙΛΤΡΟ Για ποιο λόγο δεν προσπαθήσατε να τις αναγνωρίσετε; ε χρειάζεται να τις αναγνωρίσει 1 ε γνωρίζει ότι µπορεί να τις αναγνωρίσει 2 ε χρειάζεται για τις δουλειές που µπορεί να βρει 3 Για άλλο λόγο 4 εν απάντησε 5 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Με τα ερωτήµατα αυτά θέλουµε να µάθουµε αν ο ερευνόµενος έχει προσπαθήσει να αναγνωρίσει τον τίτλο σπουδών (που έχει αποκτήσει στην πατρίδα του) και στην Ελλάδα. Με το Ερώτηµα 109 θα εντοπίσουµε τα άτοµα που έχουν τελειώσει τις σπουδές τους στο εξωτερικό. Τα άτοµα αυτά (και µόνο) θα απαντήσουν και στο Ερώτηµα 110. Όσα άτοµα δηλώσουν στο Ερώτηµα 110 ότι προσπάθησαν να αναγνωρίσουν τις σπουδές τους θα απαντήσουν στο Ερώτηµα 111 αν το κατάφεραν, ενώ όσα άτοµα δεν προσπάθησαν, θα δηλώσουν στο Ερώτηµα 112 για ποιο λόγο δεν προσπάθησαν να τις αναγνωρίσουν. Επισηµαίνουµε ότι: 6

7 Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις όπως ενός συνταξιούχου, µιας νοικοκυράς, κλπ που δεν πιστεύουν ότι τους χρειάζεται για κάτι ο τίτλος σπουδών. Ο κωδικός 3 θα χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις που ο ερευνόµενος πιστεύει ότι η αναγνώριση του τίτλου σπουδών δεν θα του προσφέρει καλύτερη απασχόληση από αυτή που µπορεί ήδη να βρει. Τα τελευταία 3 ερωτήµατα, απευθύνονται µόνο σε άτοµα µε ξένη υπηκοότητα, ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή όχι Οι ξένοι υπήκοοι αντιµετωπίζουν µερικούς περιορισµούς στις δουλειές που µπορούν να κάνουν. Τι από τα επόµενα ισχύει για εσάς; 1. Η άδεια που έχω µου επιτρέπει να δουλέψω µόνο για έναν συγκεκριµένο εργοδότη ΝΑΙ ΟΧΙ 2. Η άδεια που έχω µου επιτρέπει να κάνω µια δικιά µου δουλειά ΝΑΙ ΟΧΙ 3. Η άδεια που έχω µου επιτρέπει να κάνω µόνο ορισµένα επαγγέλµατα ΝΑΙ ΟΧΙ 4. Η άδεια που έχω δεν µου επιτρέπει να δουλέψω ΝΑΙ ΟΧΙ 5. Μπορώ να κάνω οποιαδήποτε δουλειά ΝΑΙ ΟΧΙ 114.Οι ξένοι υπήκοοι αντιµετωπίζουν µερικούς περιορισµούς στο χρόνο που µπορούν να µείνουν στην Ελλάδα. Τι από τα επόµενα ισχύει για εσάς; 1. Η άδεια που έχω µου επιτρέπει να µείνω έως 1 χρόνο 1 2. Η άδεια που έχω µου επιτρέπει να µείνω από 1 έως 2 χρόνια 2 3. Η άδεια που έχω µου επιτρέπει να µείνω από 2 έως 3 χρόνια 3 4. Η άδεια που έχω µου επιτρέπει να µείνω από 3 έως 4 χρόνια 4 5. Η άδεια που έχω µου επιτρέπει να µείνω από 4 έως 5 χρόνια 5 6. Η άδεια που έχω µου επιτρέπει να µείνω πάνω από 5 χρόνια 6 7. Η άδεια που έχω είναι αόριστης διάρκειας 7 8. εν έχω ακόµα καταφέρει να βγάλω/ανανεώσω άδεια παραµονής 8 7

8 115. Πόσο καιρό σχεδιάζετε να µείνετε στην Ελλάδα; Λιγότερο από 1 χρόνο 1 Από 1 έως 5 χρόνια 2 Πάνω από 5 χρόνια 3 Μόνιµα 4 εν απάντησε 5 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Το Ερώτηµα 113 είναι ιδιαίτερα «ευαίσθητο» καθώς σχετίζεται µε τη νοµιµότητα του µετανάστη. Οι άδειες παραµονής των ξένων υπηκόων καθορίζουν συνήθως και το αν µπορούν να εργαστούν καθώς και το είδος της εργασίας. Για παράδειγµα, ένας ξένος υπήκοος µπορεί να έχει άδεια παραµονής για λόγους σπουδών, και η άδεια παραµονής να καθορίζει ότι µπορεί µόνο να εργαστεί ως µερικά απασχολούµενος. Ή, σε άλλες περιπτώσεις, η άδεια παραµονής καθορίζει επακριβώς το επάγγελµα που µπορεί να κάνει ο αλλοδαπός (µάγειρας, αλιεργάτης, οικιακή βοηθός), ή να καθορίζει ότι η απασχόληση είναι εποχική, ή ότι θα εργαστεί για συγκεκριµένο εργοδότη. Αν ο ερευνόµενος αρνηθεί να απαντήσει στο Ερώτηµα 113 θα το αφήσουµε κενό. Το Ερώτηµα 114 είναι επίσης ιδιαίτερα «ευαίσθητο» καθώς και αυτό σχετίζεται µε τη νοµιµότητα του µετανάστη. Οι άδειες παραµονής έχουν ορισµένη διάρκεια, και αυτή τη διάρκεια επιδιώκουµε να µάθουµε µε αυτό το ερώτηµα. Επισηµαίνουµε ότι µας ενδιαφέρει η συνολική διάρκεια της άδειας (και όχι το διάστηµα που θα ισχύει ακόµα). Επίσης, αν ο ερευνόµενος έχει διαδοχικές άδειες, µας ενδιαφέρει η διάρκεια της τελευταίας άδειας. Αν ο ερευνόµενος αρνηθεί να απαντήσει στο Ερώτηµα 114 θα το αφήσουµε κενό. Το Ερώτηµα 115 είναι απλό. Με αυτό θέλουµε απλώς να µάθουµε το διάστηµα που ο ερευνόµενος σχεδιάζει να µείνει στην Ελλάδα (ανεξάρτητα από το αν είναι νόµιµος ή από τη διάρκεια της άδειας παραµονής του). 8

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά είκτης Αίτησης Θεραπείας στους χρήστες ναρκωτικών Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ. σε όρια ηλικίας και συντάξεις για 2 εκατ. ασφαλισµένους #201. Οι 8 κατηγορίες εργαζοµένων και ανέργων που κερδίζουν την «έξοδο»

ΑΣΦΑΛΙΣΗ. σε όρια ηλικίας και συντάξεις για 2 εκατ. ασφαλισµένους #201. Οι 8 κατηγορίες εργαζοµένων και ανέργων που κερδίζουν την «έξοδο» EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 16.02. #201 ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ σε όρια ηλικίας και συντάξεις για 2 εκατ. ασφαλισµένους Σύνταξη χωρίς τα «100 ένσηµα» για µειωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Μαρούλα Κανταράκη

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Μαρούλα Κανταράκη ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Μαρούλα Κανταράκη Αθήνα 1999 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Το Εννοιολογικό πλαίσιο Όπως πληροφορούµαστε

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρώπη σε εξέλιξη Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση Το εγχειρίδιο αυτό καθώς και άλλες συνοπτικές, σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την ΕΕ διατίθενται επιγραμμικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Κος Χρήστος Μάρκου - Πρόεδρος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Κος Χρήστος Μάρκου - Πρόεδρος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κος Χρήστος Μάρκου - Πρόεδρος Κατ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις εισηγητές που προηγήθηκαν, τον κ. Τατάγια την κα Χρόνη και τον Κουρτάκη, για τα όσα σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις

Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις Μαρίνα Κοκκινίδου - Λήδα Τριανταφυλλίδου Στην εποχή µας η αποτελεσµατική χρήση µιας γλώσσας δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης

ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε στην Αίθουσα 150

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή EL Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ti ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενηλικίωση - Γάμος, σελ. 8 2. Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν απ' το γάμο, σελ. 14 3. Περιουσιακές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα

Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα Πίνακας Περιεχομένων Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα...3 Περίληψη...3 Μεθοδολογία...4-6

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα