ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Παραδοτέο 3 ΣΥΜΒΟΥΛOI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αντώνη Τρίτση 21, ΤΚ , Θεσσαλονίκη Τηλ Φαξ: ΕΥΡΩΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Αντώνη Τρίτση 21, Τ.Κ Πυλαία Θεσσαλονίκης Τηλ: Fax: εκέµβριος 2008

2 Πίνακας Περιεχοµένων ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 1 SUMMARY OF EX ANTE EVALUATION CONCLUSIONS & PROPOSALS... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΘΕΙΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ... 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Γενικοί Στόχοι Ε.Σ.Π.Α. / Στρατηγικοί Στόχοι Ε.Σ.Σ Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση / Στρατηγικοί Στόχοι Ε.Σ.Σ Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή / Στρατηγικοί Στόχοι Ε.Σ.Σ ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ.. 57 ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ74 EUROCONSULTANTS Α.Ε EUROTEC Α.Ε.

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η εκ των προτέρων αξιολόγηση του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο » αναφέρεται στο κείµενο του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ: 4Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο » (έκδοση Νοέµβριος 2008) που συντάχθηκε µε ευθύνη της ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ», στηρίζεται στις µεθοδολογικές κατευθύνσεις της Ε.Ε., όπως διατυπώνονται στα σχετικά Έγγραφα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, Έγγραφα Εργασίας 1. Ενδεικτικές Οδηγίες για Μεθόδους Αξιολόγησης: Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση, Οκτώβριος 2006) και έχει ως βασικές συνιστώσες τις εξής: Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και των προσδιορισθεισών αναγκών. Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής. Αξιολόγηση της συνάφειας και συνεκτικότητας της στρατηγικής. Αξιολόγηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων. Εξέταση των προτεινόµενων συστηµάτων / διαδικασιών εφαρµογής. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση υλοποιήθηκε από Οµάδα Έργου Αναδόχου, η οποία είναι λειτουργικά ανεξάρτητη της Αναθέτουσας Αρχής. Με βάση την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και την καθοδήγηση της ανάλυσης SWOT προσδιορίζονται στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (Ε.Σ.Σ.) οι ανάγκες του τοµέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Ως λογική της διάγνωσης χρησιµοποιείται ο συνδυασµός θετικών αρνητικών σηµείων µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Ο προσδιορισµός των αναγκών στα πλαίσια του Ε.Σ.Σ. κρίνεται σε γενικές γραµµές επαρκής και ικανοποιητικά τεκµηριωµένος, ενώ και το εύρος και βάθος της είναι αρκετά ικανοποιητικά δεδοµένου ότι καλύπτεται το κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον, οι επιδηµιολογικές εξελίξεις, η ζήτηση και το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας στη χώρα. Επίσης, η ανάλυση (και κατ επέκταση ο προσδιορισµός των αναγκών) στηρίζεται µε συγκεκριµένες αναφορές σε υπάρχουσες µελέτες και έρευνες και αναπαράγει τα συµπεράσµατά τους, γεγονός που ενισχύει την εγκυρότητά της. Ικανοποιητική είναι κατά την εκτίµηση της Αξιολόγησης η ιεράρχηση των αναγκών στο κείµενο του Ε.Σ.Σ. Η έννοια της ορθής και σαφούς ιεράρχησης συναρτάται µε την αποδιδόµενη από το κείµενο έµφαση στις ανάγκες ανάλογα µε την κεντρικότητα και σηµαντικότητά τους ως προς τις αναπτυξιακές διεργασίες. Τέλος, είναι σαφές ότι ο κατάλογος των αναγκών δεν είναι εξαντλητικός αλλά περιλαµβάνει τα πλέον καίρια σηµεία για τη µελλοντική ανάπτυξη του τοµέα, συνεπώς η Αξιολόγηση δε θεωρεί απαραίτητη την περαιτέρω συµπλήρωσή του. Το Ε.Σ.Σ. αναδεικνύει ως κεντρικό στοιχείο (όραµα) της στρατηγικής που υιοθετεί τη βελτίωση του επιπέδου υγείας και κοινωνικής φροντίδας του πληθυσµού της χώρας µέσω της προώθησης του οργανωτικού, λειτουργικού και οικονοµικού εκσυγχρονισµού του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εξειδίκευση του οράµατος αυτού σε στρατηγικούς στόχους εναρµονίζεται πλήρως µε EUROCONSULTANTS Α.Ε EUROTEC Α.Ε. Σελ. 1

4 τη στοχοθεσία των επιµέρους Σχεδίων ράσεων για τη ηµόσια Υγεία, την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, την Κοινωνική Αλληλεγγύη, την Ψυχική Υγεία και την Ψηφιακή Σύγκλιση. Στο επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασµού και λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες παρουσιάζονται ιεραρχηµένες στο Ε.Σ.Σ., η Αξιολόγηση εκτιµά ότι οι στόχοι της στρατηγικής του Ε.Σ.Σ. αντιµετωπίζουν σε ικανοποιητικό βαθµό τις ανάγκες, µε µικρές διαφοροποιήσεις µεταξύ βαθµού συνάφειας και ιεραρχικής κατάταξης των αναγκών: Την υψηλότερη εξυπηρέτηση παρουσιάζουν οι ανάγκες µείωσης του κόστους και αύξησης της ανταγωνιστικότητας του συστήµατος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης καθώς και της βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι παραπάνω ανάγκες λαµβάνουν επίσης ιδιαίτερα υψηλό βαθµό εξυπηρέτησης από τους στόχους σε σχέση µε τη σηµαντικότητά τους. Μικρότερη συνάφεια µε τους γενικούς στόχους της Στρατηγικής του Ε.Σ.Σ. παρουσιάζουν οι ανάγκες µικρότερου βαθµού σηµαντικότητας όπως η εισαγωγή συστηµάτων ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας και απορριµµάτων και η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ Υ.Υ.Κ.Α. και άλλων φορέων. Επίσης, συγκριτικά µεγαλύτερη σωρευτική επίδραση ως προς της συνάφεια µε τις ανάγκες του τοµέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ασκούν οι στόχοι που αφορούν την οικονοµική εξυγίανση του συστήµατος, τη βελτίωση της ποιότητας και επιστηµονικής εγκυρότητας των υπηρεσιών, τη βελτίωση των υποδοµών και του εξοπλισµού, τον ψηφιακό εκσυγχρονισµό του συστήµατος και την εισαγωγή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την κατάρτιση του προσωπικού. Το Ε.Σ.Σ. λαµβάνει υπόψη τους νέους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης, συνθέτοντας µια ολοκληρωµένη προσέγγιση στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας αλλά και της ψυχικής υγείας και παρέχει τη δυνατότητα οριζόντιας εφαρµογής της διάστασης της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης και της ισότητας ευκαιριών σε όλα τα επιµέρους δοµικά του στοιχεία. Σε ακολουθία σχεδιαστικών επιλογών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών που διαµόρφωσαν την αρχιτεκτονική και τις κατευθύνσεις εφαρµογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , το Ε.Σ.Σ. θα εφαρµοσθεί µέσα από τα Περιφερειακά και Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Ε.Π.). Οι δράσεις των Ε.Π. αναµένεται να εξυπηρετήσουν και τους εννέα στρατηγικούς στόχους του τοµέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Το ίδιο το Ε.Σ.Σ. δεν περιλαµβάνει δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων ή επιπτώσεων. Αντίθετα σχετικοί δείκτες περιλαµβάνονται στα επιµέρους Ε.Π. Η Αξιολόγηση προτείνει ένα σύστηµα δεικτών εκροών, αποτελέσµατος και επιπτώσεων που κατανέµεται ανά στρατηγικό στόχο. Ιδιαίτερη σηµασία έχει δοθεί ώστε να επιλεχθούν οι πιο αντιπροσωπευτικοί δείκτες ανάλογα µε το περιεχόµενο του στρατηγικού στόχου. Συνεπώς ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και όχι περιοριστικός, αν και η µελλοντική συµπλήρωσή του πρέπει να γίνει λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη διατήρησης ενός σχετικά περιορισµένου, από άποψη πλήθους, αλλά αντιπροσωπευτικού σετ δεικτών. Η Αξιολόγηση κρίνει ως ιδιαίτερα θετικό τον προβλεπόµενο θεσµικό συντονισµό και ειδικά την λειτουργία της ιυπουργικής Επιτροπής και εκτιµά πως ενισχύει και αναµένεται να συµβάλει στη διασφάλιση του ορθολογικού προγραµµατισµού Formatted: Bullets and Numbering EUROCONSULTANTS Α.Ε EUROTEC Α.Ε. Σελ. 2

5 ενεργειών και της χρήσης πόρων, καθώς και της τήρησης του Κοινοτικού Κανονιστικού πλαισίου στο Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ωστόσο κρίνεται σκόπιµο να περιληφθεί στην Επιτροπή και εκπρόσωπος της Ε.Υ.. του Υπουργείου Ανάπτυξης δεδοµένου ότι αναµένεται ότι θα υπάρξουν παρεµβάσεις στο τοµέα της υγείας οι οποίες θα χρηµατοδοτηθούν από το Ε.Π. Επιχειρηµατικότητα & Ανταγωνιστικότητα. Τέλος, κρισιµότατη χαρακτηρίζεται η θέσπιση Τεχνικής Γραµµατείας µε λειτουργία εθνικού δικτύου συντονισµού και παρακολούθησης έργων και δράσεων του Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με δεδοµένη την προβλεπόµενη λειτουργία της για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο, επισηµαίνεται ιδιαίτερα η κρισιµότητα που αποδίδεται από τις Κοινοτικές και εθνικές αρχές στον σχεδιασµό και την υλοποίηση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας στα πλαίσια διαχείρισης και υλοποίησης του ΕΣΠΑ. EUROCONSULTANTS Α.Ε EUROTEC Α.Ε. Σελ. 3

6 SUMMARY OF EX ANTE EVALUATION CONCLUSIONS & PROPOSALS The ex-ante evaluation of the NATIONAL STRATEGIC PROGRAM FOR THE SECTOR OF HEALTH & SOCIAL SOLIDARITY FOR THE PROGRAMMATIC PERIOD is based upon the text of the NATIONAL STRATEGIC PLAN: 4th PROGRAMMATIC PERIOD (publication November 2008) that was drawn up with responsibility of the Programme Management Unit HEALTH - WELFARE, is supported by the methodological directions of EU as formulated by the related Working Documents of the European Committee (Directorate General Regional Policy, Working Document No 1: Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Ex-Ante Evaluation, October 2006) and have as basic components the following: Evaluation of socio-economic analysis and determined needs Evaluation of strategic coherence Evaluation of expected results and impacts. Examination of proposed management systems and implementation processes. The ex-ante evaluation was conducted by a Team of Contractors, which functioned independently of the Procurement Authority. Based on the analysis of existing situation and the guidance of SWOT analysis, the sectoral needs of health and social solidarity are determined in the NATIONAL STRATEGIC PLAN (N.S.P.). The combination of positive - negative points between the internal and exterior environment is used as the logic of diagnosis. The determination of needs within the framework of N.S.P. is judged, in general terms, as sufficient and satisfactorily argued, while also the breadth and depth of analysis are considered satisfactorily since they cover the socio-economic environment, the epidemiologic developments, and the demand and the level of services of health in the country. Also, the analysis is supported by concrete reports in existing studies and researches and seeks to integrate their conclusions, which serve to strengthen the validity of the Plan. Also, satisfactory is the hierarchy of needs included in the text of N.S.P. The significance attached to the equitable and explicit hierarchy is derived from the emphasis in the text, attributed to the needs, depending on their central position and importance for the developmental activities. Finally, it is explicit that the list of needs is not exhaustive but includes the most vital points for the future growth of the sector; consequently the Evaluation does not consider essential its further completion. The N.S.P. facilitates as central element (vision) of the strategy one that adopts the improvement of the level of health and social care of the population of the country, via the promotion of the organisational, functional and economic modernisation of the National Health System and Social Solidarity. The specialisation of this vision in strategic objectives is harmonised completely with the targets set by of individual Plans of Action for Public Health, for Primary Healthcare, for Social Solidarity, for Mental Health and for Digital Convergence. At the level of strategic planning and taking into consideration that the needs are rated in the N.S.P., the Evaluation appreciates that the objectives of strategy of EUROCONSULTANTS Α.Ε EUROTEC Α.Ε. Σελ. 4

7 N.S.P. serve, in satisfactory degree, the needs, with small variations in cohesion and attached weight: The higher serviceability is presented by the needs of cost reduction and of increased competitiveness in the system of health and social solidarity, as well as the improvement of provided services. The above needs receive also particularly high degree of service from the objectives in connection to their importance. Smaller affinity with the general objectives of the Strategy of N.S.R. present the needs of smaller degree of importance, such as the import of systems of rational management of energy and litter and the aid of collaboration between the Health Ministry and other institutions. Also, comparatively larger cumulative effect concerning the affinity with the needs of sector of health and social solidarity, exercise the objectives that effect the economic revitalization of the system, the improvement of quality and scientific validity of services, the improvement of infrastructures and equipment, the digital modernisation of the system and the import of electronic services and the training of personnel. The N.S.R. takes into consideration the new strategic objectives of the European Union in the field of social integration, composing a comprehensive approach in the sector of social providence, but also mental health, and provides the possibility of horizontal application of dimension of Social Incorporation and equality of occasions (Social Inclusion Mainstreaming) in all individual structural elements of the Plan. As a consequence of the designing choices made by the Ministry of Economy and Finance that shaped the architecture and the directions of implementation of National Strategic Reference Framework (NSRF) , the N.S.P. will be implemented through Regional and Sectoral Operational Programmes (O.P.). The actions of the O.P.s are expected to serve also the nine strategic objectives of sector of health and social solidarity. The N.S.P. does not include indicators of inputs, results or impacts. By contrast, relative indicators are included in individual O.P.s. The Evaluation proposes a system of indicators of inputs, results or impacts that are distributed per strategic objective. Particular importance has been given so that are selected the most representative indicators depending on the content of strategic objective. Consequently the list is indicative and not restrictive, while its future completion should take into consideration the need of maintaining a relatively limited, in terms of numbers, representative set of indicators. The evaluation judges as particularly positive the foreseen institutional coordination arrangements and specifically the operation of the Inter-ministerial Committee and it appreciates that it strengthens and contributes in the assurance of rational allocation of use of resources, as well as the facilitation of Community regulatory framework in the Sector of Health and Social Solidarity. However, it is judged advisable to be included in the Committee and representative by the Programme Management Unit of the Ministry of Development, since interventions will exist in the sector of health that will be financed by the O.P. Entrepreneurship & Competitiveness. Finally, the establishment of a Technical Secretariat operating as a national network of co-ordination and follow-up of work and action in the Sector of Health and Social Solidarity is characterized as most critical. Given her forecasted EUROCONSULTANTS Α.Ε EUROTEC Α.Ε. Σελ. 5

8 operation for the first time at national level, the significance that is attached by the Community and national authorities is pointed out, particularly in the planning and the operational phase of the National Health System within the broader management and implementation framework of NSRF. EUROCONSULTANTS Α.Ε EUROTEC Α.Ε. Σελ. 6

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο Σκοπός της Εκ Των Προτέρων Αξιολόγησης Το παρόν Παραδοτέο εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου περί υποβολής «Τελικής Έκθεσης της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης», η οποία ενσωµατώνει τα τελικώς διαµορφωθέντα Ενδιάµεσα Παραδοτέα (1 & 2) του Έργου για την «ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο » σε ενιαίο κείµενο και είναι συµβατό µε το πλέον επικαιροποιηµένο κείµενο του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ: 4 Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο » (Νοέµβριος 2008). Επισηµαίνεται ότι η ισχύς της Σύµβασης για την διενέργεια της παρούσας Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης παρατάθηκε για τους ακόλουθους συγκεκριµένους και αντικειµενικούς λόγους: 1. Η κατάρτιση του βασικού κειµένου υπό Αξιολόγηση, δηλαδή του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ: 4Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο » συνεχίστηκε καθ όλη τη διάρκεια του έτους 2007 στα πλαίσια των διαβουλεύσεων µε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων συναρµόδιων Υπουργείων, µε αντικείµενο την οριστικοποίηση των κατευθύνσεων σχεδιασµού, εξειδίκευσης και εφαρµογής των παρεµβάσεων του τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά την περίοδο , σε αντιστοιχία και µε την αρχιτεκτονική του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) Την παράλληλη κατάρτιση πέντε (5) Σχεδίων ράσης σε καίριους υποτοµείς της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Πρωτοβάθµια Φροντίδα, ηµόσια Υγεία, Ψυχική Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια και Ψηφιακή Σύγκλιση, τα οποία εκπονήθηκαν µε σκοπό την παροχή υλικού τεκµηρίωσης και προγραµµατικής εξειδίκευσης των στόχων και στρατηγικών του τοµέα. Οι διαδικασίες κατάρτισης των Σχεδίων ράσης και παραλαβής τους από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ολοκληρώθηκαν τον µήνα Μάιο του τρέχοντος (2008) έτους. 3. Την επικαιροποίηση και οριστική κατάρτιση του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ: 4 Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο » µε βάση τα µελετητικά πορίσµατα και τις προτάσεις των Σχεδίων ράσης, η οποία ολοκληρώθηκε τον µήνα Νοέµβριο του τρέχοντος (2008) έτους. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι το φυσικό αντικείµενο της Εκ των Υστέρων Αξιολόγησης δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί έως την οριστική διαµόρφωση EUROCONSULTANTS Α.Ε EUROTEC Α.Ε. Σελ. 7

10 του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ: 4 Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ». Η διενέργεια της εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγησης προβλέπεται από τους Κανονισµούς των ιαρθρωτικών Ταµείων της Ε.Ε. και έργο της, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 της Σύµβασης, είναι: «να παρέχει σε όλα τα στάδια προγραµµατισµού τις απαραίτητες εισροές που θα βοηθήσουν τις υπηρεσίες προγραµµατισµού στη διαµόρφωση πολιτικών και προτεραιοτήτων καθώς και στη λήψη αποφάσεων. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση αποτελεί µια διαλογική και επαναληπτική διαδικασία κατά την οποία σε κάθε στάδιο προετοιµασίας του Εθνικού Στρατηγικού Προγράµµατος, ο Αξιολογητής απαντάει στα σχετικά αξιολογικά ερωτήµατα και παρέχει τις απαραίτητες αναλύσεις που αποσκοπούν στην βελτίωσή του». Η εκ των προτέρων αξιολόγηση στηρίζεται στις µεθοδολογικές κατευθύνσεις της Ε.Ε., όπως διατυπώνονται στα σχετικά Έγγραφα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, Έγγραφα Εργασίας 1. Ενδεικτικές Οδηγίες για Μεθόδους Αξιολόγησης: Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση, Οκτώβριος 2006) και έχει ως βασικές συνιστώσες τις εξής: Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και των προσδιορισθεισών αναγκών. Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής. Αξιολόγηση της συνάφειας και συνεκτικότητας της στρατηγικής. Αξιολόγηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων. Εξέταση των προτεινόµενων συστηµάτων / διαδικασιών εφαρµογής. Γενική µεθοδολογική προσέγγιση Όπως ήδη επισηµάνθηκε, η Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση προβλέπεται να υποστηρίξει τόσο τη διαδικασία κατάρτισης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου (Ε.Σ.Σ.) του Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όσο και τη διακριτή διαδικασία σύνταξης των Παραδοτέων των εκθέσεων αξιολόγησης. Με γνώµονα την εξυπηρέτηση των ανωτέρω επιδιώξεων, η προσέγγιση που ακολουθείται στο παρόν κείµενο έχει γενικώς της εξής διάρθρωση: Εξέταση και πιστοποίηση της τεκµηρίωσης και συλλογιστικής των συµπερασµάτων και κατευθύνσεων που προκύπτουν από το αναλυτικό µέρος του Ε.Σ.Σ., καθώς και των στρατηγικών στόχων, επιλογών πολιτικής και διατάξεων εφαρµογής που περιλαµβάνονται στο επιχειρησιακό τµήµα του. Formatted: Bullets and Numbering Deleted: και EUROCONSULTANTS Α.Ε EUROTEC Α.Ε. Σελ. 8

11 Εκτίµηση και επισήµανση ατελειών ή κενών στη βάση του κειµένου του Ε.Σ.Σ., όπου αυτό είναι εφικτό, στον απαιτούµενο βαθµό τεκµηρίωσης και αξιοπιστίας. ιατύπωση βελτιωτικών προτάσεων. Βάση για την κατάρτιση του Παραδοτέου, σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις, αποτελεί το ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο , το οποίο καταρτίσθηκε τον Σεπτέµβριο 2006 και επικαιροποιήθηκε τον Νοέµβριο Η εκ των προτέρων αξιολόγηση υλοποιείται από την Οµάδα Έργου του Αναδόχου, η οποία είναι λειτουργικά ανεξάρτητη της Αναθέτουσας Αρχής. Η Οµάδα Έργου Αξιολόγησης επιθυµεί να εκφράσει τις εκφράσει τις ευχαριστίες της προς την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» για τη γόνιµη συνεργασία που προσέφεραν στα πλαίσια καθ όλης της διάρκειας εκτέλεσης του έργου. Το παρόν Παραδοτέο είναι δοµηµένο βάσει των ακόλουθων Ενοτήτων: Ενότητα 1 εξετάζει την ορθότητα και πληρότητα της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και των προσδιορισθεισών αναγκών. Ενότητα 2 αποτιµά τη λογική συνέπεια της στρατηγικής του Ε.Σ.Σ. σε σχέση µε τη διάγνωση των αναγκών, καθώς και τους κινδύνους δυσχέρειες υλοποίησής του. Ενότητα 3 διερευνά τη συνάφεια και συνεκτικότητα του Ε.Σ.Σ. σε σχέση µε τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές. Ενότητα 4 εξετάζει την προτεινόµενη ποσοτικοποίηση των εικτών Επίτευξης του αναπτυξιακού προγράµµατος στο τοµέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης όπως παρουσιάζεται στα ανωτέρω κείµενα. Ενότητα 5 - Εξέταση των προτεινόµενων συστηµάτων / διαδικασιών εφαρµογής EUROCONSULTANTS Α.Ε EUROTEC Α.Ε. Σελ. 9

12 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΘΕΙΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 1.1. Εισαγωγή Στόχος του Κεφαλαίου είναι η αποτίµηση της ορθότητας της ανάλυσης των προβληµάτων και του δυναµικού του τοµέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ως βάση τεκµηρίωσης της προτεινόµενης στρατηγικής για την περίοδο Στα πλαίσια αυτά, η Αξιολόγηση εξετάζει την εγκυρότητα της ανάλυσης και της σύνοψης των ισχυρών σηµείων / αδυναµιών και ευκαιριών / κινδύνων, καθώς και την αξιοπιστία της αποτίµησης αναγκών όπως παρατίθενται στο κείµενο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου (Ε.Σ.Σ.) του Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την περίοδο Στο βαθµό που διαπιστώνονται αδυναµίες ή ελλείψεις στην ανάλυση, η Αξιολόγηση µεριµνά για τη συµπλήρωση και εµβάθυνσή της ούτως ώστε είτε να επαληθευτεί η ορθότητα της υφιστάµενης ανάλυσης SWOT και της ιεράρχησης των αναγκών, είτε να προταθούν βελτιωτικές τροποποιήσεις Αξιολόγηση της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης Γενικές επισηµάνσεις Η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του τοµέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης διαρθρώνεται σε οκτώ (8) κύριες ενότητες: στις τέσσερις πρώτες επιχειρείται µια αποτίµηση της κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης της χώρας, η οποία επηρεάζει ως ένα βαθµό το επίπεδο υγείας του πληθυσµού και αποτελεί παράγοντα που διαµορφώνει τις ανάγκες για υπηρεσίας υγείας. Η πέµπτη ενότητα εξετάζει τη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας ενώ η έκτη, που αποτελεί και την εκτενέστερη ενότητα της ανάλυσης, επικεντρώνεται στο επίπεδο των υπηρεσιών υγείας, που διερευνάται στη βάση πέντε υπο-τοµέων: ηµόσια Υγεία Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Ψυχική Υγεία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ψηφιακή Σύγκλιση Οι υπο-τοµείς αυτοί αντιστοιχούν στα πέντε επιµέρους Σχέδια ράσης που εκπονήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε κάθε ένα EUROCONSULTANTS Α.Ε EUROTEC Α.Ε. Σελ. 1

13 από τα Σχέδια ράσης αναλύεται η υφιστάµενη κατάσταση στο συγκεκριµένο πεδίο αναφοράς και περιγράφεται η στρατηγική ανάπτυξής του για την περίοδο Για κάθε υπο-τοµέα διεξάγεται αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος κατά ισχυρά σηµεία, αδυναµίες, ευκαιρίες και κινδύνους (ανάλυση SWOT). Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης SWOT παρουσιάζονται στην έβδοµη ενότητα στο γενικό και συνολικό επίπεδο του τοµέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Στη συνέχεια, µε βάση την καθοδήγηση της ανάλυσης SWOT, ακολουθεί ο προσδιορισµός και η ιεράρχηση των αναγκών Επισηµάνσεις κατά ενότητα Κοινωνικο-οικονοµικοί δείκτες & δηµογραφικές εξελίξεις Η ανάλυση της υφιστάµενης κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης στο Ε.Σ.Σ. αποτελεί µια συνοπτική, αντικειµενική παρουσίαση της ελληνικής πραγµατικότητας. Ορθά επισηµαίνεται ότι οι συνθήκες διαβίωσης και άλλοι παράγοντες που διαµορφώνουν το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο ενός πληθυσµού καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό το επίπεδο υγείας του και εποµένως τις ανάγκες για υπηρεσίας υγείας. Υπό αυτό το πρίσµα το συγκεκριµένο τµήµα της ανάλυσης παραθέτει κάποια βασικά στοιχεία που αφορούν το εισόδηµα, το εθνικό προϊόν, την παραγωγικότητα, την απασχόληση και την ανεργία, την ασφάλιση, την εκπαίδευση, τις δηµογραφικές και τις επιδηµιολογικές εξελίξεις. Ωστόσο, γεγονός είναι ότι η έµφαση στην ανάλυση δίνεται λόγω αντικειµένου στο κεφάλαιο που εξετάζει το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας στη χώρα, µε αποτέλεσµα η παρουσίαση των κοινωνικο-οικονοµικών στοιχείων να είναι αρκετά συµπτυγµένη. Γενική διαπίστωση της Αξιολόγησης είναι ότι η χρησιµοποίηση διαφορετικών χρονοσειρών για την εξέταση των µεγεθών δυσχεραίνει τη συνδυαστική παρακολούθηση της εξέλιξής τους. Με δεδοµένους πάντα τους περιορισµούς που υπάρχουν ως προς τη διαθεσιµότητα των στοιχείων, πρόταση της Αξιολόγησης είναι η χρησιµοποίηση όσο το δυνατόν κοινών χρονοσειρών, που βοηθούν και στην καλύτερη κατανόηση των εξελίξεων. Όσον αφορά τις µακροοικονοµικές εξελίξεις, αναγνωρίζεται µεν η βελτίωση του επιπέδου και του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας από τις αρχές του 21 ου αιώνα, αλλά επίσης ορθά εντοπίζεται η υστέρηση στις επιδόσεις της αγοράς εργασίας. Το κείµενο αποδίδει την αύξηση του επιπέδου και ρυθµού ανάπτυξης της χώρας στις ανοδικές τάσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης και στη δυναµική επενδυτική δραστηριότητα. Είναι σε γενική αντιστοιχία µε τις απόψεις EUROCONSULTANTS Α.Ε EUROTEC Α.Ε. Σελ. 2

14 πολλών εγχώριων και διεθνών οικονοµικών αναλυτών που εκτιµούν ότι η ελληνική οικονοµία αναµορφώθηκε εξαιτίας της εισόδου στην Ευρωζώνη. Ακολούθως, αξιοποίησε τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από το σταθερό µακροοικονοµικό περιβάλλον και τα χαµηλά επιτόκια της Ευρωζώνης, καθώς επίσης και τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Η Ελλάδα, πειθαρχώντας στις απαιτήσεις κράτους µέλους της Ο.Ν.Ε., πέτυχε δραστική µείωση του πληθωρισµού από το επίπεδο του 16% όπου βρισκόταν για το µεγαλύτερο διάστηµα του πρώτου µισού της δεκαετίας του 1990, σε λίγο παραπάνω του 3% κατά µέσο όρο από το 2000 και µετά. Αντίθετα, η µεγέθυνση του Α.Ε.Π. αυξήθηκε από ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης λιγότερο του 1% για µια δεκαπενταετία ως τα µέσα της δεκαετίας του 1990 σε σχεδόν 4% για τα τελευταία δέκα έτη. Η αύξηση αυτή αντιπροσωπεύει διπλάσιο ρυθµό έναντι του µέσου όρου της Ευρωζώνης την αντίστοιχη περίοδο. Τέλος, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα ως ποσοστό του Α.Ε.Π. επίσης µειώθηκε σηµαντικά από τα διψήφια ποσοστά που ήταν στις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας. Κατά την ίδια περίοδο και από την πλευρά της προσφοράς, το άνοιγµα των αγορών και οι ιδιωτικοποιήσεις καθώς και το αναζωογονηµένο επιχειρηµατικό πνεύµα στον ιδιωτικό τοµέα έχουν υπάρξει οι κυριότερες κινητήριες δυνάµεις. Το πνεύµα αυτό εκδηλώθηκε στην αναδιάταξη από µια εσωστρεφή σε εξωστρεφή οικονοµία, ειδικά µετά την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη το Η Ελλάδα συµµετέχει πλέον στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία αφού οι θετικές επιπτώσεις στο σύνολό τους υπερβαίνουν τις αρνητικές, οι οποίες εντοπίζονται - κατά κύριο λόγο - σε λίγους παραδοσιακούς κλάδους της ελληνικής µεταποίησης, όπως είναι η κλωστοϋφαντουργία. Αρκετοί κλάδοι της µεταποίησης εκσυγχρονίζονται µε γοργούς ρυθµούς και, σε συνδυασµό, µε τον χρηµατοπιστωτικό κλάδο και τις τηλεπικοινωνίες από τον τοµέα των υπηρεσιών, βρίσκονται στην αιχµή των εξελίξεων που συνδέουν την ελληνική µε την παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία προχωρώντας σε αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις και σε επιχειρηµατικές επεκτάσεις µέσω άµεσων επενδύσεων (εκροές Ξ.Α.Ε.) σε αγορές εκτός συνόρων 1. Παρά τον υψηλό ρυθµό οικονοµικής ανόδου της χώρας, το Ε.Σ.Σ. εντοπίζει τη συγκριτική υστέρηση στο επίπεδο του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε σχέση µε το µέσο όρο της ΕΕ15 (αλλά ακόµα και µε το µέοο όρο της ΕΕ27) καθώς και τη λιγότερο ικανοποιητική επίδοση στη δηµιουργία απασχόλησης. Από τα δεδοµένα αυτά τίθεται το ερώτηµα εάν η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας συνιστά ανάπτυξη που δεν αυξάνει την απασχόληση (jobless growth). 1 εν πρέπει επίσης να αγνοείται το γεγονός ότι, κατά παράδοξο τρόπο, οι παγκόσµιες αγορές φαίνεται ότι βοηθούν τις περιφερειακές και σχετικά µικρές περιοχές ή χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, που έχουν να προσφέρουν κάτι το ιδιαίτερο πολιτιστικά ή στην παραγωγή ιδιαίτερων προϊόντων, εξαιτίας της απελευθέρωσης των αγορών και της αντίστοιχης µείωσης του κόστους της επικοινωνίας που διευρύνει τις δυνατότητες ενηµέρωσης του καταναλωτικού κοινού. EUROCONSULTANTS Α.Ε EUROTEC Α.Ε. Σελ. 3

15 Παράµετροι όπως η µείωση του αργούντος δυναµικού, η υποκατάσταση εργασίας από εξοπλισµό και κεφάλαια στη βιοµηχανία και η πτώση της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα επεξηγούν τη στασιµότητα της συνολικής απασχόλησης, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα έτη µιας περιόδου ανάπτυξης και θεωρείται ότι επηρέασαν τις αντίστοιχες εξελίξεις στην Ελλάδα κατά την περίοδο Ωστόσο από το 2004 η µεγέθυνση του Α.Ε.Π. της χώρας συµπίπτει µε αύξηση της απασχόλησης και µείωση της ανεργίας, µε αποτέλεσµα τα µεγέθη της αγοράς εργασίας να εµφανίζουν σαφή βελτίωση εφεξής. Σε κάθε περίπτωση, ορθώς επισηµαίνεται ότι η υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας δεν αναιρεί το γεγονός ότι όπου αυτή εµφανίζεται ως πρόβληµα (και ιδιαίτερα η µακροχρόνια ανεργία) συµβάλλει στην επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και κατά συνέπεια και της υγείας σωµατικής και ψυχικής του πληθυσµού. Εκτός από τις γυναίκες και τους νέους (15-29 ετών), το πρόβληµα της ανεργίας αντιµετωπίζεται ιδιαίτερα έντονα από άτοµα µε αναπηρία και άτοµα άλλων ευάλωτων κοινωνικά οµάδων, κυρίως λόγω των ιδιαιτεροτήτων που τα χαρακτηρίζουν. Συγκεκριµένα, τα άτοµα µε αναπηρία βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας σε ποσοστά κατά πολύ υψηλότερα από εκείνα του γενικού πληθυσµού της χώρας, ενώ όσα βρίσκονται εντός της αγοράς εργασίας καλύπτουν σε µεγάλο βαθµό θέσεις εργασίας χαµηλών δεξιοτήτων και αµοιβών. Όσον αφορά τα άτοµα µε εθνικότητα εκτός Ε.Ε. στη χώρα µας, µε βάση στοιχεία Ερευνών του Εργατικού υναµικού, εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης από τα άτοµα µε εθνικότητα της Ε.Ε., ενώ αντίθετα τα ποσοστά ανεργίας τους είναι µικρότερα. Αναφορικά µε τις µεταβολές της απασχόλησης στην Ελλάδα, κατά την τελευταία πενταετία, περίπου οι µισές νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν οφείλονται στην απασχόληση αλλοδαπών. Παράλληλα, σωστά αναφέρεται ότι οι διακυµάνσεις στον τοµέα της απασχόλησης, σε συνδυασµό µε τη δηµογραφική γήρανση, την αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης που αποδίδεται στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και στην παροχή περισσότερο ολοκληρωµένων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας την τελευταία δεκαπενταετία και την εισφοροδιαφυγή επηρεάζουν το ασφαλιστικό σύστηµα. Στον τοµέα της εκπαίδευσης επισηµαίνεται η µείωση του αριθµού των µαθητών λόγω του δηµογραφικού ελλείµµατος που µεταβάλλει τις συνθήκες και δηµιουργεί ανακατατάξεις στο συγκεκριµένο αυτό πεδίο καθώς και η αύξηση των ζητούµενων υπηρεσιών για ιδιωτική εκπαίδευση. Πέραν των αναντιστοιχιών που εντοπίζονται 2 βλ. Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-Α Ε Υ, Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση: Η Ανάγκη ενός Νέου Αναπτυξιακού Υποδείγµατος, Τετράδια του ΙΝΕ, Τεύχος 26 Απρίλιος 2006, σελ EUROCONSULTANTS Α.Ε EUROTEC Α.Ε. Σελ. 4

16 µεταξύ του κειµένου και του πίνακα που παρατίθεται, η εκτίµηση της Αξιολόγησης είναι ότι το τµήµα του Ε.Σ.Σ. που αφορά την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης στην εκπαίδευση είναι αρκετά φειδωλό. εδοµένου ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσµού συνδέεται µε την οικονοµική ανάπτυξη 3, η οποία µε τη σειρά της συσχετίζεται µε το επίπεδο υγείας, θα ήταν χρήσιµη η παράθεση στοιχείων σχετικά µε τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα συστήµατα εκπαίδευσης, την αναλογία µαθητών / διδασκόντων, την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και την ολοκλήρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την πρόσβαση σε Τ.Π.Ε. κλπ. Επιπλέον, η διάθεση ανθρώπινου κεφαλαίου ικανού να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών και µε δυνατότητες συνεχούς προσαρµογής και αναβάθµισης των δεξιοτήτων στη διάρκεια της εργασιακής εξέλιξής του αποτελεί βασική συνιστώσα ανάπτυξης του τοµέα υγείας, ο οποίος συνδέεται ολοένα και περισσότερο µε τη χρήση Τ.Π.Ε. Χρήσιµη θα ήταν επίσης η παράθεση στοιχείων σχετικά µε τη δια βίου µάθηση, δεδοµένου ότι η συνεχής κατάρτιση του επιστηµονικού προσωπικού αναδεικνύεται ως ανάγκη σε επόµενα κεφάλαια του Ε.Σ.Σ. και τίθεται ως ένας από τους στόχους της στρατηγικής για την ανάπτυξη του τοµέα. Η εισαγωγή και συνεχής εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και στον τοµέα της υγείας καθιστά αναγκαία τη συνεχή ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού. Εξάλλου, η αδυναµία της αγοράς εργασίας της χώρας να ανταποκριθεί στην προσφορά εργασίας, ιδιαίτερα από όσους είναι µακροχρόνια άνεργοι και τις γυναίκες, είναι απόρροια, µεταξύ άλλων, της καθυστερηµένης δροµολόγησης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και της χαµηλής συµµετοχής των πολιτών σε προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης. Κατά την εκτίµηση της Αξιολόγησης, η δυσκαµψία στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας συνδέεται µε τη σταδιακή µετάβαση της ελληνικής οικονοµίας σε ένα νέο παραγωγικό υπόδειγµα που βασίζεται περισσότερο σε ευέλικτες παραγωγικές διαδικασίες, οι οποίες αξιοποιούν τις δυνατότητες της υψηλής τεχνολογίας και πληροφορικής να παράγουν διαφοροποιηµένα προϊόντα επιτυγχάνοντας παράλληλα οικονοµίες πάγιου κεφαλαίου και στηρίζονται στην ανάπτυξη της πολυειδίκευσης των εργαζοµένων και της πολύπλευρης ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους. Επίσης, η ύπαρξη ευπροσάρµοστου εργατικού δυναµικού υψηλών δεξιοτήτων βελτιώνει την ικανότητα µιας χώρας να δηµιουργεί νέες τεχνολογίες στο έδαφός της αλλά και την ικανότητά της να απορροφά και να θέτει σε εφαρµογή επιτυχείς τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στο εξωτερικό. Συνεπώς, στην Ελλάδα επείγει 3 Κ. Κανελλόπουλος, Κ. Μαυροµαράς, Θ. Μητράκου, Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας, Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών, Μελέτες 50, 2004, σελ EUROCONSULTANTS Α.Ε EUROTEC Α.Ε. Σελ. 5

17 η προώθηση ευπροσάρµοστου και κινητικού εργατικού δυναµικού υψηλών δεξιοτήτων. Σε περιβάλλον αυξανόµενου παγκόσµιου ανταγωνισµού, συρρικνούµενου εργαζόµενου πληθυσµού και ολοένα και περισσότερο επισφαλών συνθηκών απασχόλησης, η αύξηση των θέσεων απασχόλησης και της ανάπτυξης προϋποθέτει την υλοποίηση µεταρρυθµίσεων. ιαφαίνεται επίσης ότι οι ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας είναι σηµαντικές για την επίτευξη του κατάλληλου συνδυασµού ευελιξίας και ασφάλειας απασχόλησης. Η εξέταση του τρόπου µε τον οποίο η εθνική αγορά εργασίας συνδυάζει ευέλικτες συµβατικές ρυθµίσεις µε παράλληλη παροχή µεγαλύτερης ασφάλειας µέσω της δια βίου εκπαίδευσης, των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας και των υψηλών επιπέδων κοινωνικής προστασίας τη λεγόµενη προσέγγιση της ευελιξίας µε ασφάλεια είναι ενδεδειγµένη. Η προσέγγιση αυτή εξαίρει τη θετική διάδραση µεταξύ της ευελιξίας και της παροχής µεγαλύτερης ασφάλειας στους εργαζοµένους, επισηµαίνοντας ότι ο συνδυασµός αυτός µπορεί να συµβάλλει στη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και στον τοµέα της υγείας Επιδηµιολογικές εξελίξεις επίπεδο υγείας Η επόµενη ενότητα του Ε.Σ.Σ. αφορά τις επιδηµιολογικές εξελίξεις και τα στοιχεία που καθορίζουν το επίπεδο υγείας του πληθυσµού. Η αύξηση της θνησιµότητας που διαπιστώνεται την εικοσαετία αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του πληθυσµού καθώς ο αριθµός θανάτων ανά κατοίκους παραµένει σταθερός. Παράλληλα επισηµαίνεται η µείωση της βρεφικής θνησιµότητας - η οποία αναγνωρίζεται ως δείκτης που αντικατοπτρίζει το γενικό επίπεδο υγειονοµικών συνθηκών και των υπηρεσιών πρόληψης καθώς και της νηπιακής θνησιµότητας, γεγονός που οδήγησε την Ελλάδα από τις πρώτες θέσεις του σχετικού πίνακα των κρατών-µελών της ΕΕ15 στις τελευταίες και στα επίπεδα των αναπτυγµένων χωρών της Ευρώπης. Όσον αφορά τις αιτίες θανάτου, αναγνωρίζεται η αυξηµένη συµβολή παθήσεων όπως οι καρδιοπάθειες και οι κακοήθεις νεοπλασίες, που ευθύνονται για τα 3/4 του συνόλου των παρατηρούµενων θανάτων στη χώρα. Επισηµαίνεται, δε, ότι η Ελλάδα κατέχει την υψηλότερη θέση στην Ευρώπη ως προς τους θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήµατα, η οποία οφείλεται και στη συχνότερη εµφάνισή τους στις µικρότερες ηλικίες. Αναλογικά µεγάλη σε σχέση µε άλλες χώρες εµφανίζεται επίσης η θνησιµότητα και από εξωτερικές κακώσεις / ατυχήµατα, που αφορούν κατά κύριο λόγο τους νέους. EUROCONSULTANTS Α.Ε EUROTEC Α.Ε. Σελ. 6

18 Οι παράγοντες που συµβάλλουν στην επιδείνωση της υγείας του πληθυσµού εντοπίζονται κυρίως στο κάπνισµα, την παχυσαρκία και τη διατροφή καθώς και σε οργανικές διαταραχές που συνδέονται µε αυτά όπως η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης και η υπερχοληστεριναιµία. Έτσι ενώ σε γενικές γραµµές το επίπεδο υγείας στην Ελλάδα παρουσιάζει σταθερά τάσεις βελτίωσης, γεγονός που αποδίδεται στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και την αποτελεσµατικότερη πρόληψη ορισµένων νοσηµάτων, τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που παραδοσιακά διέθετε η Ελλάδα σε σχέση µε άλλες χώρες (όπως η µεσογειακή διατροφή) έχουν αρχίσει να εξαλείφονται. Το κείµενο υπογραµµίζει την ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου υγείας του πληθυσµού µε αναφορά στους βασικούς δείκτες υγείας, περιγράφοντας ουσιαστικά τα δεδοµένα µε βάση τα οποία θα πρέπει να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες για την πολιτική υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης Ζήτηση υπηρεσιών υγείας Ακολουθεί η ενότητα για τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, στην οποία επισηµαίνεται η εξάρτηση της ζήτησης από µια πλειάδα παραµέτρων που συνδέονται µε δηµογραφικά, κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού. Για τη διερεύνηση της ζήτησης παρατίθενται τα αποτελέσµατα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών της Ε.Σ.Υ.Ε. για την περίοδο και συγκεκριµένα το τµήµα που αφορά τις συνολικές µέσες µηνιαίες δαπάνες υγείας στις οποίες προέβησαν τα νοικοκυριά αυτήν την περίοδο. Η Αξιολόγηση κρίνει σκόπιµη και την παράθεση των αντίστοιχων στοιχείων από την πιο πρόσφατη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το , και ενδεχοµένως και από την παλιότερη που υλοποιήθηκε το 1994, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα διαχρονικής παρακολούθησης και εκτίµησης της πορείας των δαπανών υγείας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι µηνιαίες δαπάνες υγείας το 1994 αντιπροσώπευαν το 6,7% του συνόλου των µηνιαίων αγορών ανά νοικοκυριό, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την περίοδο και ήταν 6,8% και 7,1%. Αντίστοιχα, ο πίνακας που αποτυπώνει το µέσο όρο των µηνιαίων δαπανών για την υγεία των νοικοκυριών διαµορφώνεται για το ως εξής: Χαρακτηριστικά Νοικοκυριών Όλα τα νοικοκυριά Νοικοκυριά µε 1 µέλος 2 µέλη 3 µέλη 4 µέλη 5 µέλη 6 µέλη και άνω Σύνολο Αγορών 1.792,28 897, , , , , ,68 απάνες Υγείας 128,17 77,24 121,51 148,2 151,95 158,13 180,96 EUROCONSULTANTS Α.Ε EUROTEC Α.Ε. Σελ. 7

19 Χαρακτηριστικά Νοικοκυριών Όλα τα νοικοκυριά Νοικοκυριά µε 1 µέλος 2 µέλη 3 µέλη 4 µέλη 5 µέλη 6 µέλη και άνω Φαρµακευτικά προϊόντα 21,05 19,42 27,5 17,86 16,32 19,76 28,29 Άλλα φαρµακευτικά προϊόντα Θεραπευτικές συσκευές και εξοπλισµός Υπηρεσίες ιατρών (εκτός νοσοκοµείου) 1,42 1,18 1,17 1,48 1,5 2,49 1,88 3,07 2,13 3,43 2,9 3,59 3,76 2,43 29,85 19,83 27,62 33,68 35,83 36,3 39,87 Υπηρεσίες οδοντιάτρων 39,91 13,93 30,25 51,3 58,02 63,61 58,53 Παραϊατρικές υπηρεσίες 14,43 11,78 15,07 14,42 14,74 17,64 17,68 Νοσοκοµειακή περίθαλψη Μερίδιο δαπανών υγείας στο σύνολο των αγορών (%) Πηγή: ΕΣΥΕ 18,44 8,97 16,48 26,57 21,94 14,57 32,27 7,15% 8,60% 8,77% 6,69% 6,08% 6,40% 6,68% Από τη σύγκριση των δύο πινάκων (του παρόντος και αυτού που περιλαµβάνεται στο Ε.Σ.Σ.) προκύπτει αύξηση των δαπανών στον τοµέα της υγείας, η οποία είναι ιδιαίτερα εµφανής στα διµελή νοικοκυριά και κατά δεύτερο λόγο στα πενταµελή και εξαµελή. Αντίθετα το µερίδιο των δαπανών υγείας στο σύνολο των αγορών παρέµεινε στα ίδια επίπεδα για τα τριµελή νοικοκυριά και µειώθηκε για τα τετραµελή. Το µεγαλύτερο µερίδιο στις δαπάνες υγείας εξακολουθούν να κατέχουν οι υπηρεσίες οδοντιάτρων (αν και η ποσοστιαία συµµετοχή του εµφανίζεται µειωµένη σε σχέση µε την περίοδο σε 31,1% από 34,0%) και οι υπηρεσίες ιατρών εκτός νοσοκοµείου (23,3% έναντι 23,7% την περίοδο ). Τέλος, αύξηση παρουσιάζει το µερίδιο των δαπανών για νοσοκοµειακή περίθαλψη (14,4% από 12,4%) και για φαρµακευτικά προϊόντα (16,4% έναντι 14,7%). Είναι σκόπιµο να επισηµανθεί ότι παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις µεταξύ των κρατών µελών της Ε.Ε. ως προς τις δαπάνες στην υγεία, ο δείκτης ικανοποίησης των πολιτών από τις υπηρεσίες υγείας δεν είναι αντίστοιχα υψηλός. Παράλληλα, οι περιφερειακές ανισότητες στην παροχή υπηρεσιών υγείας και η µεγάλη καθυστέρηση σε σχέση µε τον λειτουργικό και οργανωτικό εκσυγχρονισµό των µονάδων υγείας έχει ως συνέπεια τη παρατεινόµενη ανεπάρκεια σε πολλά σηµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. EUROCONSULTANTS Α.Ε EUROTEC Α.Ε. Σελ. 8

20 Επίπεδο των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης Όπως ήδη αναφέρθηκε, η έκτη ενότητα αποτελεί την εκτενέστερη ενότητα της ανάλυσης και διερευνά το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας στη βάση πέντε υποτοµέων: ηµόσια Υγεία, Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, Ψυχική Υγεία, Κοινωνική Αλληλεγγύη και Ψηφιακή Σύγκλιση. Οι υπο-τοµείς αυτοί αντιστοιχούν στα πέντε επιµέρους Σχέδια ράσης που εκπονήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αντικατοπτρίζουν τις στρατηγικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη του τοµέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Κάθε Σχέδιο ράσης περιλαµβάνει µια διερεύνηση της υφιστάµενης κατάστασης στο συγκεκριµένο πεδίο αναφοράς και καθορίζει τη στρατηγική ανάπτυξής του για την περίοδο Μια γενική διαπίστωση της Αξιολόγησης είναι ότι στην παρούσα ενότητα το Ε.Σ.Σ. περιλαµβάνει συνοπτικά τις αναφορές των επιµέρους Σχεδίων ράσης για την υφιστάµενη κατάσταση σε κάθε υπο-τοµέα και τις εµπλουτίζει κατά περίπτωση. Στα κατ ανάγκη περιορισµένα, από πλευράς έκτασης, πλαίσια του Ε.Σ.Σ., η ανάλυση αυτή αποτελεί µια καθ όλα ικανοποιητική επισκόπηση της κατάστασης στην υγεία και αναδεικνύει τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα του Ε.Σ.Σ. προς την κατεύθυνση χάραξης ενιαίας Στρατηγικής για την περίοδο Ως ιδιαίτερα θετική αξιολογείται επίσης η αξιοποίηση της ανάλυσης SWOT για την κωδικοποίηση της υφιστάµενης κατάστασης και τον εντοπισµό των δυνατοτήτων ανάπτυξης κάθε υπο-τοµέα χωριστά. Το περιεχόµενο των επιµέρους SWOT είτε αντλείται (και επικαιροποιείται) από τα Σχέδια ράσης (στην περίπτωση που είχαν κάνει χρήση της µεθόδου) είτε δοµείται στη βάση της ανάλυσης που προηγήθηκε. Τα συµπεράσµατα της Αξιολόγησης ανά προτεραιότητα έχουν ως εξής: ηµόσια Υγεία Η ενότητα για τη ηµόσια Υγεία περιλαµβάνει µια συνοπτική αναφορά στις υπηρεσίες και τους φορείς δηµόσιας υγείας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στη µεταξύ τους σχέση και τις αρµοδιότητές τους. Σηµαντικό τµήµα του κεφαλαίου αυτού αφιερώνεται στον δηµόσιο νοσοκοµειακό τοµέα, µε παράθεση στοιχείων για τις υποδοµές (αριθµός νοσοκοµείων, κλίνες), τον εξυπηρετούµενο πληθυσµό, το προσωπικό που εργάζεται σε αυτές (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, τεχνικό-υποστηρικτικό) και τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την έλλειψη στελέχωσης των µονάδων, καθώς και για τις δαπάνες στον τοµέα της υγείας µε βάση αναφορές του Ο.Ο.Σ.Α. Επειδή οι δαπάνες για την υγεία αποτελούν αντικείµενο διερεύνησης του κεφαλαίου 1.5 «Ζήτηση υπηρεσιών υγείας», πρόταση της Αξιολόγησης είναι η EUROCONSULTANTS Α.Ε EUROTEC Α.Ε. Σελ. 9

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Στόχοι: Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού για το υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενο νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιμασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η διενέργεια της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης των ΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν. 1260/99, ολοκληρώθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Οκτώβριος 2012 Γενικά Στοιχεία: Άμεση σύνδεση της Πολιτικής της Συνοχής με: τη στρατηγική Ευρώπη 2020 μέσω των 11 θεματικών στόχων της, και τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος

Προγραμματική Περίοδος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Ιωάννης Φίρμπας Διευθυντής ΕΥ Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Σεπτέμβριος 2012 Γενικά Στοιχεία: Αποστολή και Στόχοι Άμεση σύνδεση της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου)

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης Υλοποίηση Σχεδίου ράσης Φόρουµ Κοινωνικού ιαλόγου ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Υπόψη: ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΠΟΦΑΣΗ

Υπόψη: ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τ. ΓΟΝΗΣ, Γ. ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ, Ξ. ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ, Μ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Ε. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - BOOK PRESENTATIONS

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - BOOK PRESENTATIONS «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 45, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 45, No 3-4, University of Piraeus ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - BOOK PRESENTATIONS Κ. Ευστρατόγλου, «Ελεύθερη Διακίνηση Εργαζομένων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Χ-ΣΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Χ-ΣΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το Στα ίδια περίπου επίπεδα η προβλεπόµενη άνοδος το 2006

Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το Στα ίδια περίπου επίπεδα η προβλεπόµενη άνοδος το 2006 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονοµία 3/05 Τριιµηνιιαίία Έκθεση Αρ.. Τεύχους 44,, Φεβρουάριος 2006 ΕΠΙΙΣΚΟΠΗΣΗ Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το 2005 Σύµφωνα µε τα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΧ-73Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΧ-73Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/12/2014 Α.Π. : Προς: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/12/2014 Α.Π. : Προς: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 T. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.08 18:56:00 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΑΥ9-ΥΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Σημαντικό όχημα του Υπουργείου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Από Μπάστα Κων/νο Υποψήφιος Περιφερειακός σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής «Κεντρικός Τομέας» Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Η κρίση του Κοινωνικού Κράτους σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση :Πιττακού 2 & Περιάνδρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ EYΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος)

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Χαιρετισµός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιµιλιανίδου στο 2 ο Ετήσιο Συνέδριο ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος ο Ενημερωτικό Σημείωμα

Δεκέμβριος ο Ενημερωτικό Σημείωμα ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Δεκέμβριος 2017 13 ο Ενημερωτικό Σημείωμα Το 13 ο Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη χωρική ενότητα Κρήτης-Νήσων Αιγαίου: Στόχοι και Προτεραιότητες

ΠΕΠ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη χωρική ενότητα Κρήτης-Νήσων Αιγαίου: Στόχοι και Προτεραιότητες ΠΕΠ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη χωρική ενότητα Κρήτης-Νήσων Αιγαίου: Στόχοι και Προτεραιότητες Αθανασία ΛΑΛΟΥ Μηχανικός Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Θ., L_ali_que @hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα