Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ Επ. Καθηγητής Ν. ΛΙΑΝΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗ

2 Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Εισαγωγή. Σκοπός κάθε εργασίας που φέρει τον τίτλο επιστηµονική πρέπει να είναι, έµµεσα ή άµεσα, η προώθηση της επιστήµης, δηλαδή να προσθέσει κάτι καινούργιο στις γνώσεις µας. Οι επιστηµονικές εργασίες πρέπει να αναφέρονται σε πρωτότυπα θέµατα: δηλαδή σε θέµατα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά ή γενικά σε θέµατα που αποσκοπούν στη διατύπωση νέων απόψεων και θεωριών διαµέσου συγκεκριµένου συστήµατος εργασίας. Τα Βασικά στάδια των επιστηµονικών µελετών Γενικά, σε κάθε διακρίνονται τρία: Ι στάδιο ΙΙ στάδιο ΙΙΙ στάδιο -καθορισµός του αντικειµένου, -στρατηγική για την πραγµατοποίηση έρευνα και τεκµηρίωση του αντικειµένου της µελέτης. διατύπωση συµπερασµάτων, παρουσίαση της µελέτης. αναλυτική φάση αναλυτική φάση συνθετική φάση Το πρώτο και δεύτερο στάδιο της µελέτης µπορούν να θεωρηθούν και ως αναλυτική φάση του θέµατος. Το τρίτο στάδιο, δηλαδή αυτό της διατύπωσης των συµπερασµάτων και παρουσίασης της µελέτης µπορεί να χαρακτηριστεί ως συνθετική φάση της εργασίας. Είναι δυνατό να εκπονούνται µελέτες οι οποίες να περιλαµβάνουν µόνο την αναλυτική ή την συνθετική φάση εργασίας αρκεί η εργασία να είναι πρωτότυπη και εποικοδοµητική. Ανάλογα µε τις φάσεις που εµπεριέχουν, οι µελέτες ονοµάζονται αναλυτικές ή συνθετικές. Πολλές φορές, τα στάδια της εργασίας είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται από διαφορετικά πρόσωπα, διότι κάθε φάση θεωρείται µια πεπερασµένη εργασία. Οι παρακάτω ενότητες, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα θεµάτων που εντάσσονται στις δύο παραπάνω φάσεις εργασίας: Αναλυτική φάση: 1) αρχειακή έρευνα, 2) διερεύνηση κτηρίων-µνηµείων, ιστορική τεκµηρίωση, 3) παρουσίαση πρωτότυπων η αδηµοσίευτων έργων, σχεδίων, εικόνων, χαρτών κλπ παραστάσεων, 4) γενικά συµπεράσµατα, επισήµανση τυχόν πρωτότυπων-ανέκδοτων κειµένων και γενικά νέων στοιχείων. Συνθετική φάση: 1) άντληση πρωτότυπων συνθετικών συµπερασµάτων, 2) διατύπωση συµπερασµάτων (ή ανακεφαλαίωση συµπερασµάτων προηγούµενων µελετών, διατύπωση 3) ευρύτερων πορισµάτων, 4) έκφραση νέων απόψεων και θεµελίωση νέων επιστηµονικών θεωριών. 2

3 Στην περίπτωση µιας µονογραφίας π.χ. για το έργο ενός αρχιτέκτονα, η αναλυτική φάση θα περιλαµβάνει την όσο το δυνατό καλύτερα τεκµηριωµένη παρουσίαση του έργου του, όπου θα πρέπει να περιλαµβάνονται πρωτότυπα στοιχεία από άγνωστα έργα του, κείµενά του κλπ. Η συνθετική φάση της εργασίας (στα πλαίσια της ίδιας µονογραφίας), µπορεί να αφορά την ανακεφαλαίωση συµπερασµάτων προηγούµενων µελετών και την έκφραση νέων απόψεων ή θεµελίωση νέων επιστηµονικών θεωριών κ.α. Γενικά στην εργασία ο µελετητής πρέπει να εκφράζει την προσωπική του άποψη. Αντίστοιχα µπορούν να ειπωθούν για θέµατα που αφορούν τη γενικότερη κριτική παρουσίαση αρχιτεκτονικών έργων. Είναι προφανές ότι στις περισσότερες περιπτώσεις έχει προηγηθεί η αναλυτική φάση του θέµατος, τα στοιχεία του οποίου λαµβάνονται υπ όψη κατά τη συνθετική φάση. Η επιστηµονική εργασία πρέπει να εκτελείται µε το σκεπτικό ότι αποτελεί συµβολή στην επιστήµη ακόµη και αν περιορίζεται µόνο στην αναλυτική φάση όπως π.χ ο εντοπισµός και δηµοσίευση µιας άγνωστης επιστολής ενός διάσηµου αρχιτέκτονα. Σε κάθε περίπτωση, η εργασία πρέπει να δώσει πληροφορίες που δεν είναι γνωστές ή να διατυπώσει εκ νέου πράγµατα ήδη γνωστά, µε διαφορετική οπτική. Ακόµη και η σύνταξη ενός ευρετηρίου, π.χ. µε άγνωστα έργα αρχιτεκτονικής στο µεσοπόλεµο, είναι επιστηµονική εργασία γιατί ο συντάξας συνέθεσε την εργασία µε συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής, λαµβάνοντας προφανώς υπ όψη τις απόψεις και δηµοσιεύσεις όσων ασχολήθηκαν µε το θέµα. Αντίθετα µια ακόµη εργασία µε θέµα π.χ. το «Θεώρηµα του Πυθαγόρα», δεν µπορεί να θεωρηθεί επιστηµονική αφού δεν θα προσέθετε τίποτε στις γνώσεις µας. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, κάθε εργασία θα πρέπει να έχει πάντα σκοπό την χρησιµότητά της στους άλλους και θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν ή τουλάχιστον να ληφθούν υπόψη τα συµπεράσµατά της. Τέλος, βασικός κανόνας στη σύνταξη επιστηµονικών µελετών είναι η παροχή των στοιχείων που τεκµηριώνουν την ύπαρξη κάθε νέου στοιχείου ή θεµελιώνουν και αποδεικνύουν τις απόψεις µας. Αν υποστηρίζω π.χ. στα γραπτά µου µία διαφορετική χρονολόγηση κατασκευαστικών φάσεων για ένα συγκεκριµένο κτήριο, θα πρέπει να παρέχω στον αναγνώστη και τα αποδεικτικά στοιχεία που µε οδήγησαν σ αυτό το συµπέρασµα. Ενδεικτική διαδικασία εκπόνησης µελετών. Η διαδικασία εκπόνησης µιας µελέτης εξαρτάται βασικά από τον προσωπικό χαρακτήρα του γράφοντα. Ο τρόπος όµως διαβάσµατος των πηγών, η συλλογή των πληροφοριών και ο τρόπος σύνταξης επιστηµονικών κειµένων αποτελούν αντικείµενο εκπαίδευσης µέσω της οποίας µπορεί να βελτιωθεί ο τρόπος σύνταξης µιας επιστηµονικής µελέτης. Επίσης, εκτός από το προσωπικό στύλ έκφρασης, υπάρχουν βασικές προδιαγραφές παρουσίασης και «κώδικες επικοινωνίας», τους οποίους ο επιστήµονας πρέπει να γνωρίζει προκειµένου να µπορεί να εκφράσει διαµέσου αυτών τα αποτελέσµατα της µελέτης του. Βασικά µπορούν να αναφερθούν: 1. ο τρόπος διαβάσµατος και περισυλλογής των στοιχείων, 2. ο τρόπος σύνταξης των αποτελεσµάτων, 3. ο τρόπος παρουσίασης της µελέτης. 3

4 Όσον αφορά την παρουσίαση του τελικού κειµένου, υπάρχουν κανονισµοί υποχρεωτικοί στα διάφορα επιστηµονικά ιδρύµατα τους οποίους ο σπουδαστής πρέπει να γνωρίζει και να εφαρµόζει 1. Ο προγραµµατισµός της εργασίας: α) οργάνωση του περιεχοµένου της εργασίας Βασική αρχή στην επεξεργασία ενός θέµατος είναι ο προκαθορισµός του αντικειµένου και των εργαλείων (µέσων) διερεύνησης του. Πριν ξεκινήσει το διάβασµα και τον εντοπισµό του υλικού για την εκπόνηση µιας εργασίας, θα πρέπει ο φοιτητής να οργανώσει το περιεχόµενο της εργασίας του. Η κατάστρωση ενός γενικού αρχικού σχεδίου (σκελετός-οργανόγραµµα) µε τα περιεχόµενα και τα κεφάλαια που θα επεξεργαστεί στη συνέχεια, βοηθούν στην οργάνωση και στην ολοκλήρωση της εργασίας. Όµως, όπως συχνά συµβαίνει κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της θα χρειαστεί να τροποποιήσουµε το αρχικό σχέδιο. β) Έρευνα και περισυλλογή των στοιχείων. Εντοπισµός των πηγών. Οι πηγές έρευνας µιας επιστηµονικής εργασίας καθορίζονται από το αντικείµενο µελέτης και τα εργαλεία διερεύνησής του. Αν π.χ. πραγµατοποιούµε µια εργασία µε τίτλο «Η αρχιτεκτονική του Βιτρούβιου», το αντικείµενο µελέτης θα είναι βασικά το βιβλίο του Βιτρούβιου που αποτελεί στην περίπτωση αυτή και την πηγή των πληροφοριών µας, ενώ τα εργαλεία µελέτης θα είναι οι µέχρι σήµερα αναφορές και δηµοσιεύσεις για το Βιτρούβιο. Αν αντίθετα το θέµα της µελέτης µας ήταν «Η επιρροή του Βιτρούβιου στους αρχιτέκτονες της Αναγέννησης», τότε το αντικείµενο της µελέτης θα ήταν η διαµόρφωση της αρχιτεκτονικής παιδείας της Αναγέννησης και κατ επέκταση η πηγή στην περίπτωση αυτή θα ήταν τα έργα των αρχιτεκτόνων της Αναγέννησης. Οι πηγές διαχωρίζονται στις πρωτογενείς και στις δευτερογενείς. Ένα βιβλίο στην πρωτότυπη του έκδοση ή µια κριτική δηµοσίευση του θέµατος που διαπραγµατεύεται το παραπάνω βιβλίο, θεωρείται πρωτογενής πηγή. Αντίθετα η µετάφραση ενός βιβλίου δεν θεωρείται πρωτογενής αλλά ένα περιορισµένο µέσο που χρησιµοποιείται προκειµένου να προσεγγίσουµε στην πηγή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η αγγλική έκδοση του βιβλίου Quattro libri dell Architettura του Palladio, το 1735 µε τίτλο The four books of Architecture, όπου ο αναγνώστης εκτός από το κείµενο διάβαζε σε «µετάφραση» ακόµη και τα ίδια τα σχέδια του Palladio 2 όπως τα αντέγραψε υποκειµενικά και µε µεγάλη δόση προσωπικού στυλ ο Isaac Ware. Παρόλο που τα σχέδια αυτά απείχαν πολύ από τα πρωτότυπα, η επιτυχία του βιβλίου είχε σαν αντίκτυπο την επικράτηση του Palladian Style τα επόµενα χρόνια. Αντίστοιχα µπορούµε να θεωρήσουµε ότι συµβαίνει και µε το γραπτό κείµενο, παρόλο που σε αυτό η διαφορά δεν είναι τόσο έντονα διακριτή. 1 Συνήθως οι εκδοτικοί οίκοι και οι επιστηµονικές επιτροπές συνεδρίων δηµοσιεύουν αυτούς τους κανονισµούς σαν οδηγίες προς τους µελετητές στα αντίστοιχα έντυπα. 2 Η πρώτη αγγλική µετάφραση του εγχειριδίου του Palladio, έγινε από τον Giacomo Leoni, έναν ιταλό αρχιτέκτονα εγκατεστηµένο στο Λονδίνο το 1715 και περιελάµβανε αντίγραφα των σχεδίων. Μερικά χρόνια αργότερα, τα αντίγραφα αυτά δεν θεωρήθηκαν ικανοποιητικά και τα σχέδια του Palladio σχεδιάστηκαν ξανά από τον Isaac Ware για τις ανάγκες της νέας έκδοσης του Σε κάθε περίπτωση ο αναγνώστης δεν είχε τη δυνατότητα µελέτης του πρωτότυπου κειµένου και των σχεδίων, αλλά της υποκειµενικής µετάφρασης και των αντιγραφών των σχεδίων που και στις δύο περιπτώσεις έγιναν από αρχιτέκτονες. Είναι προφανές ότι το Palladian Style η Palladianism να επηρεαστεί σηµαντικά και από τούς G. Leoni και I. Ware, αφού τα σχέδια τους είχαν αρκετές διαφορές από τα πρότυπα του Palladio. 4

5 Γενικά η αναφορά στη βιβλιογραφία πρέπει να γίνεται µόνο όταν έχουµε άµεση πρόσβαση σε αυτά και τα έχουµε διαβάσει. Η έµµεση αναφορά δηλαδή σε κείµενα συγγραφέων (τα οποία δεν διάβασα αλλά τα γνωρίζω επειδή αναφέρονται σε αυτά άλλοι συγγραφείς), δεν πρέπει να γίνεται. Στην περίπτωση αυτή ή θα πρέπει να ανατρέχουµε στο πρωτότυπο ή τουλάχιστον να αναφέρουµε το βιβλίο της έµµεσης αναφοράς. ηλαδή η βιβλιογραφική αναφορά πρέπει να γίνεται κυρίως σε έργα που πραγµατικά µελετήσαµε και από τα οποία µπορεί να εκφραστεί µια προσωπική κριτική άποψη και όχι διαµέσου κείµενων άλλων συγγραφέων. η βιβλιογραφική έρευνα. Αν έχουµε ήδη ένα κατάλογο βιβλιογραφίας, τότε ξεκινούµε την έρευνα µε τα σχετικά βιβλία σε διάφορες βιβλιοθήκες. Αν δεν έχουµε µια βιβλιογραφία βάσης τότε θα πρέπει να ξεκινήσουµε µε την διερεύνηση των καταλόγων της βιβλιοθήκης προκειµένου να κατασκευάσουµε τη βιβλιογραφία βάσης. Σε αυτό χρησιµεύουν οι κατάλογοι των βιβλιοθηκών που µπορεί να είναι κατά θέµα (θεµατικοί), κατά συγγραφέα, ή τοπωνυµιακοί. Ανάλογα µε το θέµα µας µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον κατάλογο που κατά τη γνώµη µας θα µας προσφέρει περισσότερες πληροφορίες ή ακόµη και συνδυασµό τους. Αν από τους καταλόγους δεν παρέχεται αρκετή πληροφόρηση, θα πρέπει να ανατρέξω σε γενικές εγκυκλοπαιδικές εκδόσεις (εγκυκλοπαίδειες, γενικές ιστορίες, βιβλιογραφίες κλπ), σχετικές µε το θέµα µου, απ όπου θα προσπαθήσω να κατασκευάσω εκ νέου τη βασική βιβλιογραφία του θέµατος µου 3. Από τα αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας παρέχεται η δυνατότητα κατανόησης της δυσκολίας ή όχι του θέµατος και σε περίπτωση που η εργασία µας είναι πτυχιακή ή διατριβή να καταλάβουµε άµεσα τις δυνατότητες ολοκλήρωσής της ή όχι. Επίσης µια σηµαντική πηγή πληροφόρησης είναι οι βιβλιοθηκάριοι που µπορούν να µας πληροφορήσουν όχι µόνον για τη θέση ενός βιβλίου που βρήκαµε στους καταλόγους αλλά και γενικότερα για το θέµα µας, κερδίζοντας έτσι σηµαντικό χρόνο στην αναζήτησή µας. Στις περισσότερες βιβλιοθήκες τα βιβλία είναι πλέον περασµένα στον κεντρικό υπολογιστή. Έτσι µας επιτρέπει µε την χρήση «λέξεων κλειδιών» να διερευνήσουµε το θέµα και να σχηµατίσουµε µια αρχική «βιβλιογραφία βάσης». Ταυτόχρονα όµως κάθε βιβλιοθήκη συνήθως είναι ηλεκτρονικά συνδεδεµένη µε συναφείς βιβλιοθήκες µε αποτέλεσµα να µπορεί να εντοπιστεί άµεσα κάποιο βιβλίο. Το Internet αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό µέσο διερεύνησης. Εκτός από την on line πρόσβαση σε σηµαντικές βιβλιοθήκες, υπάρχουν οι γνωστές «µηχανές έρευνας» (search engines, π.χ. Google, Lycos, Yahoo κ.α.) που πραγµατοποιούν σε ελάχιστο χρόνο την έρευνά µας σύµφωνα µε τις οδηγίες µας (λέξεις κλειδιά). Επίσης τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία αποτελούν και αυτά σηµαντικούς δικτυακούς τόπους για την αναζήτηση τίτλων (π.χ. Amazon.com, ebay.com για µεταχειρισµένα κ.α.). Τέλος αρκετά άρθρα και βιβλία βρίσκονται ήδη σε ψηφιακή µορφή στο διαδίκτυο και µπορούµε να τα τυπώσουµε ή να τα συµβουλευόµαστε οποιαδήποτε ώρα. Στη φάση της βιβλιογραφικής αναζήτησης, σκόπιµο είναι να αντιγράφουµε µε ακρίβεια όλη τη σχετική βιβλιογραφία που τυχόν εντοπίζουµε και που σύµφωνα µε το αρχικό σχέδιο µας είναι χρήσιµη. Ο πιο αποτελεσµατικός και εύκολος τρόπος είναι να χρησιµοποιήσουµε δελτία (πρβ παρακάτω κεφ. η περισυλλογή των στοιχείων) και όχι πλέον ένα τετράδιο ή σκόρπια φύλλα. 3 Σε κάθε βιβλιοθήκη υπάρχει σειρά σχετικών τόµων που βρίσκονται σε ειδικό τµήµα για άµεση χρήση. Σε πολλές βιβλιοθήκες οι τόµοι αυτοί χαρακτηρίζονται από πρόθεµα Cons. (Consultation). 5

6 Η δυνατότητα φωτοτυπίας ή άµεσης εκτύπωσης των τίτλων αποτελεί τη καλύτερη λύση προκειµένου να έχουµε τη σωστή αναφορά των άρθρων και των βιβλίων χωρίς να χάσουµε χρόνο στην αντιγραφή τους. Επίσης όταν φωτοτυπούµε ένα άρθρο ή κείµενο πρέπει πάντα να συµπεριλαµβάνουµε και την πρώτη σελίδα του βιβλίου ή περιοδικού µε τον τίτλο όνοµα συγγραφέα κλπ. Το επόµενο βήµα θα είναι η µελέτη της βιβλιογραφίας και η τακτοποίησή της κατά κεφάλαια σύµφωνα µε το αρχικό σχέδιο µας. Ολοκληρώνοντας και ξέροντας πλέον τι ζητούµε µπορούµε να αρχίσουµε την έρευνα των βιβλίων στις βιβλιοθήκες σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που αποφασίσαµε. ο τρόπος έρευνας Μετά τη βιβλιογραφική έρευνα και αποδελτίωση των τίτλων, ο µελετητής έχει στα χέρια του µια σειρά από δελτία, που περιέχουν τη σχετική βιβλιογραφία µε το θέµα του και την οποία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει κατά την έρευνα και τη συγγραφή του κειµένου της εργασίας του. Πριν ξεκινήσει την έρευνα, θα πρέπει το υλικό αυτό να διαµορφωθεί σύµφωνα µε το σκοπό της µελέτης και το γενικό αρχικό σχέδιο (σκελετός-οργανόγραµµα) που καταστρώθηκαν στην αρχή της έρευνάς µας. Οι πρόσθετες γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της βιβλιογραφικής έρευνας µπορεί να οδηγήσουν στην τροποποίηση του αρχικού σχεδίου και τη διατύπωση ενός λεπτοµερέστερου πρώτου διαγράµµατος (προσχεδίου), που σκοπό θα έχει να διαµορφώσει τη δοµή της εργασίας µας µε έναν πίνακα περιεχοµένων. Αυτό θα συµβάλει στη σωστή οργάνωση της έρευνας και εξοικονόµηση χρόνου. εν µπορεί δηλαδή να αρχίσει ο µελετητής να διαβάζει τα βιβλία και τα κεφάλαια που εντόπισε στη βιβλιογραφική έρευνα και να κρατά σηµειώσεις χωρίς να έχει συντάξει έναν οδηγό δηλ. τον πίνακα περιεχοµένων. Στον πίνακα αυτό, θα αναφέρονται ενδεικτικά ποια θα είναι τα κεφάλαια ή οι ενότητες της εργασίας του, τι έκταση θα πάρει το κάθε µέρος, πως θα συσχετίζονται µεταξύ τους και πόση έκταση θα καταλαµβάνουν σε σχέση µε αυτή του συνόλου. Με την πρόοδο της έρευνάς και τη µελέτη των σχετικών βιβλίων, σηµειώνονται δίπλα από κάθε κεφάλαιο του πίνακα περιεχοµένων οι σχετικοί τίτλοι των βιβλίων ή άρθρων, οι σελίδες καθώς και τα στοιχεία αναφοράς τους (που βρέθηκαν κλπ) και ό,τι άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη. η περισυλλογή των στοιχείων Ο τρόπος περισυλλογής των εκάστοτε πληροφοριών, εξαρτάται από τον µελετητή. Συνήθως, παράλληλα µε την ανάγνωση κρατούνται και πρόχειρες σηµειώσεις. Προκειµένου όµως να χρησιµοποιηθούν οι πληροφορίες στη σύνταξη επιστηµονικής µελέτης, τότε οι σηµειώσεις πρέπει να κρατούνται µεθοδικά. Ο πιο αποτελεσµατικός και εύκολος τρόπος είναι η µέθοδος της αποδελτίωσης, χρησιµοποιώντας δηλαδή δελτία και όχι πλέον ένα τετράδιο ή σκόρπια φύλλα. Ο όρος αποδελτίωση προέρχεται από τα δελτία που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό. ελτία είναι κοµµάτια χαρτιού (π.χ. µια σελίδα Α4 κοµµένη στα δύο ή στα τέσσερα), στα οποία καταγράφονται τα νοήµατα και τα χρήσιµα στοιχεία, αντί τα σηµειωµατάρια, τα τετράδια κλπ που χρησιµοποιούσαµε ως τώρα 4. 4 Τα δελτία, µπορούν να έχουν οποιοδήποτε µέγεθος και σχήµα, αρκεί όµως τα δελτία κάθε εργασίας να είναι οµοιόµορφα. Στο εµπόριο κυκλοφορούν δελτία-καρτέλες διαφόρων διαστάσεων (συνήθως πολλαπλάσια σχηµάτων DIN όπως 7,5Χ12,5εκ., 10.6Χ14.90εκ., 13.00Χ20.4εκ) και διαφόρων χρωµάτων αλλά και όµορφες µεταλλικές θήκες για τη προστασία τους. 6

7 Τα πλεονεκτήµατα των δελτίων είναι ότι επιτρέπουν τη µεθοδική επεξεργασία των πληροφοριών µε τη διάρθρωση τους κατά θεµατικό, τοπογραφικό, χρονολογικό κλπ τρόπο. Επίσης επιτρέπουν την παρεµβολή νέων δελτίων µε πρόσθετες πληροφορίες ή τη συµπλήρωσή τους µε νέες πληροφορίες, την αλλαγή της σειράς τους κ.α. Συνδυάζοντας τα χρώµατα ή συµβολίζοντας τα δελτία µας µε διαφορετικό τρόπο 5, µπορούν να αποδελτιωθούν ταυτόχρονα διαφορετικές θεµατικές ενότητες. Τέλος επειδή χρήση του φορητού υπολογιστή στις βιβλιοθήκες είναι πλέον γεγονός (οι περισσότερες βιβλιοθήκες προσφέρουν ήδη δυνατότητα άµεσης σύνδεσης του υπολογιστή µας µε το ηλεκτρικό ρεύµα), η σύνταξη µιας φόρµας δελτίου σε µια βάση δεδοµένων, δίνει τη δυνατότητα άµεσης αποδελτίωσης στον υπολογιστή, την έρευνα ή ταξινόµηση των δελτίων σύµφωνα µε τις λέξεις κλειδιά που έχουµε προκαθορίσει και τέλος την αποφυγή διπλής δακτυλογράφησης. τι και πως αποδελτιώνουµε. Αποδελτιώνεται κάθε στοιχείο που θεωρείται χρήσιµο για την τελική επεξεργασία της µελέτης µας χρησιµοποιώντας δελτία διαφόρων ειδών. Ενδεικτικά αναφέρονται: 1. δελτία µε βιβλιογραφικές αναφορές, 2. δελτία εργασίας που περιέχουν το νόηµα παραγράφων ή κεφαλαίων που έχουν διαβαστεί. 3. δελτία αναφοράς µε αυτούσιες φράσεις ή παραγράφους που θεωρούµε σηµαντικές και ίσως χρειαστούν να αντιγραφούν στο κείµενό µας ή στις υποσηµειώσεις, 4. δελτία µε ειδικές πληροφορίες ή περιλήψεις κειµένων που θα χρειαστούν στην σύνταξη της µελέτης µας χωρίς να ανατρέξουµε ξανά στο πρωτότυπο. 5. δελτία βιογραφικά (π.χ. αρχιτεκτόνων η συγγραφέων) µε πληροφορίες για το έργο τους κλπ 6. δελτία προσωπικά που µπορεί να διαµορφωθούν ανάλογα µε το εξειδικευµένο θέµα της εργασίας. Βασική αρχή της αποδελτίωσης είναι να γνωρίζουµε την πηγή κάθε πληροφορίας, δηλαδή τα βιβλία, τα επιστηµονικά περιοδικά ή άλλα έντυπα, από τα οποία προέρχεται η πληροφορία. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγράφονται σε κάθε δελτίο, έτσι ώστε να µην επιδέχονται σύγχυση. Ο τρόπος καταγραφής τους, είναι ο ίδιος ακριβώς µε τον τρόπο που καταγράφονται οι παραποµπές στις υποσηµειώσεις. Ένα δελτίο µπορεί να οργανωθεί έτσι ώστε επάνω δεξιά αναγράφεται το θέµα µας (ή κεφάλαια του), στα αριστερά η βιβλιοθήκη από κάτω ο τίτλος και ο κωδικός αναφοράς του βιβλίου που αποδελτιώνεται καθώς και µια µικρή αναφορά στο αν το θεωρείται πολύ σηµαντικό, βασικό, απαραίτητο κλπ. Προφανώς δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη όλων των παραπάνω ειδών δελτίων για τη σύνταξη µιας επιστηµονικής εργασίας. Ανάλογα µε το περιεχόµενο της µελέτης, ο κάθε ερευνητής µπορεί να αποφασίσει τι είδους δελτία θα χρησιµοποιήσει. ενδεικτικός τρόπος σύνταξης ενός επιστηµονικού κειµένου. Προκειµένου να επιτευχθεί η τελική διαµόρφωση του κειµένου 5 γράφοντας π.χ. µε διαφορετικό χρώµα στυλό ή βάζοντας στο πάνω δεξιό άκρο τους διαφορετικά σύµβολα ή χρώµατα. 7

8 Μετά τη οριστικοποίηση του πρώτου διαγράµµατος (προσχεδίου), και τη µελέτη όλου του υλικού που έχει συγκεντρωθεί, συντάσσεται το δεύτερο διάγραµµα που προκύπτει µε τον όσον το δυνατόν οµοιόµορφο εµπλουτισµό του πρώτου διαγράµµατος. Αυτό προϋποθέτει ότι ο µελετητής έχει οριστικοποιήσει και ξεκαθαρίσει στη σκέψη του τις έννοιες που θα παραθέσει κατά τη συγγραφή της εργασίας του και τις οποίες ο µελλοντικός αναγνώστης θα πρέπει να αντλήσει από αυτήν. Μπορεί να έχει έκταση τριών ή τεσσάρων σελίδων και θα πρέπει να περιέχει υπό µορφή προτάσεων το σύνολο των θέσεων και των απόψεων που θα αναπτυχθούν στη µελέτη. Το δεύτερο αυτό διάγραµµα θα αποτελέσει τον οδηγό της σύνταξης του κειµένου και θα πρέπει να τύχει µεθοδικής επεξεργασίας µε επανειληµµένες τροποποιήσεις. Σύµφωνα µε το δεύτερο (τελικό) αυτό διάγραµµα, γίνεται και η επιλογή των δελτίων. Στη φάση αυτή, είναι πιθανόν πολλές από τις πληροφορίες που αποδελτιώθηκαν να µην είναι πλέον χρήσιµες για τις τελικές θέσεις και απόψεις που διαµορφώθηκαν µετά την επεξεργασία των αρχικών. Μετά την οριστική επιλογή των χρήσιµων δελτίων, επακολουθεί η ταξινόµησή τους π.χ. σε αλφαβητική σειρά (επίθετο συγγραφέως) ή χρονολογική, ή θεµατική ανάλογα µε το θέµα της εργασίας µας. Στη φάση αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί και η αρίθµηση των δελτίων µε µολύβι έτσι ώστε να έχουµε τη δυνατότητα διορθώσεων ή επαναταξινόµησης. Έχοντας πλέον την οριστική σειρά των δελτίων, είναι δυνατόν να ξεκινήσει πλέον η συγγραφή του κειµένου της εργασίας µας σύµφωνα µε τα προκαθορισµένα κεφάλαια του δεύτερου διαγράµµατος. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής, απαραίτητη είναι η σηµείωση, π.χ. στο δεξί µέρος του διαγράµµατος ή του κειµένου µας, του αύξοντα αριθµού του σχετικού δελτίου από το οποίο πήραµε την πληροφορία µας, έτσι ώστε να µπορούµε να ανατρέξουµε πάντα σε αυτό για επανεξέταση. Είναι προφανές ότι µερικά κεφάλαια µπορεί να µην έχουν δελτία, ενώ αρκετά δελτία να χρησιµοποιηθούν περισσότερες από µία φορές. Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δίνεται στη τήρηση του διαγράµµατος και της αντιµετώπισης του κειµένου ως οργανικού συνόλου. µέθοδοι σύνταξης κειµένου. Μετά από την παραπάνω προεργασία, αρχίζει η τελική φάση της σύνταξης του κειµένου. Μια µέθοδος είναι η πρόχειρη και γρήγορη διατύπωση των εννοιών και το ξεκαθάρισµά τους σε µια δεύτερη ή τρίτη φάση. Άλλη µέθοδος είναι η συγγραφή µε µεγαλύτερη επιµέλεια από το πρώτο γράψιµο και µικρές αλλαγές εκ των υστέρων. Η τελική παρουσίαση της εργασίας µας είναι ιδιαίτερα σηµαντική διότι θα πρέπει το περιεχόµενό της να είναι κατανοητό στους αναγνώστες και θα πρέπει να τηρούνται οι διεθνώς καθιερωµένοι κανόνες και τύποι σύνταξης επιστηµονικών κειµένων. Για το λόγο αυτό η γνώση της χρήσης των υποσηµειώσεων, της βιβλιογραφίας, των συντοµογραφιών κ.α., είναι απαραίτητη για την παρουσίαση µιας επιστηµονικής µελέτης και την δηµοσίευσή της σε ένα βιβλίο ή περιοδικό. Επίσης η σύνταξη των διαγραµµάτων εργασίας (ενθ. ανωτ. σελ. 3 και 5) βοηθά στην εποπτική διάταξη της ύλης µε χρήση κεφαλαίων, ενοτήτων, παραγράφων κ.ο.κ. Πριν τη διάδοση των υπολογιστών µια τεχνική συγγραφής ήταν αυτή σε δύο σελίδες συγχρόνως: Στη δεξιά γραφόταν το κυρίως κείµενο µε µικρό περιθώριο (4εκ) για ενδεχόµενες προσθήκες ή αλλαγές και στην αριστερή οι υποσηµειώσεις. Η 8

9 αντιστοιχία των υποσηµειώσεων δηλωνόταν προσωρινά µε µολύβι και κατά τη διάρκεια της δακτυλογράφησης σε γραφοµηχανή δίνονταν η τελική αρίθµηση. Με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ειδικών προγραµµάτων εφαρµογής για κείµενα, τα πράγµατα, έχουν απλοποιηθεί αρκετά: Οι υποσηµειώσεις τοποθετούνται αυτόµατα στο κείµενο, ενώ έχουµε την δυνατότητα αλλαγής της θέσης τους, της διαγραφής τους κλπ, µε αυτόµατη κάθε φορά διόρθωση της αρίθµησης τους. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ σταδίων σύνταξης µιας επιστηµονικής εργασίας 1. Καθορισµός θέµατος (ενδεικτικός και µε περιθώρια συγκεκριµενοποίησης ή αλλαγής). 2. Κατάστρωση γενικού αρχικού σχεδίου (καθορισµός του σκοπού της µελέτης, οργάνωση περιεχοµένου εργασίας) 3. Βιβλιογραφική έρευνα εντοπισµός πηγών (βιβλίων και άρθρων), αποδελτίωση των σχετικών τίτλων, σύνταξη βιβλιογραφικών δελτίων. 4. Καθορισµός του πρώτου διαγράµµατος (προσχεδίου εργασίας). (επανεκτίµηση του αρχικού σχεδίου (2) βάση των βιβλιογραφικών δεδοµένων, διαµόρφωση του πίνακα περιεχοµένων). 5. Αποδελτίωση (περισυλλογή του υλικού και καταγραφή του σε δελτία σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων). 6. Σύνταξη δεύτερου διαγράµµατος (επιλογή δελτίων και ταξινόµησή τους). 7. Συγγραφή τελικού κειµένου (σύµφωνα µε τα δελτία) 8. Βιβλιογραφία (παράθεση του συνόλου των βιβλίων µε λεπτοµερή στοιχεία. Μπορεί να χωριστεί σε Γενική και Ειδική Βιβλιογραφία). 9. Τελικός πίνακας περιεχοµένων (σύµφωνα µε τα κεφάλαια που διαµορφώθηκαν) 10. Ευρετήρια (ανάλογα µε το θέµα της εργασίας µπορεί να συνταχθεί ευρετήριο ονοµάτων, χώρων κλπ) 11. Παραρτήµατα. (όπου παρατίθενται πρωτότυπα ανέκδοτα κείµενα σε µεταγραφή, ξενόγλωσσα κείµενα, πληροφορίες που θα ήταν χρήσιµη η ανάγνωση του πρωτότυπου κειµένου, πίνακες κ.α. 9

10 Οι υποσηµειώσεις. Οι ιδέες που αναπτύσσονται σε µια επιστηµονική εργασία και οι βασικές πληροφορίες µε τις οποίες τεκµηριώνονται, πρέπει να δίδονται στο κείµενό µας. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που ενισχύουν την τεκµηρίωση των απόψεών µας µπορούν να δίδονται σαν υποσηµείωση. Οι υποσηµειώσεις χρησιµεύουν: Α) να προσδιορίσουν την πηγή µιας αναφοράς στο κείµενο. Αν οι αναφορές αυτές γινόταν µέσα στο κείµενο, η ανάγνωση της εργασίας µας θα ήταν δύσκολη. Για το λόγο αυτό και για µια άµεση αναφορά στη πηγή χρησιµοποιούνται οι σηµειώσεις στο κάτω µέρος της σελίδας. Β) να δώσουν πρόσθετες βιβλιογραφικές πληροφορίες για ένα θέµα που αναφέρεται στην εργασία µας. Γ) να παραπέµψουν σε εσωτερικές ή εξωτερικές πληροφορίες, όπως η παραποµπή σε κάποια άλλη σελίδα της εργασίας µας ή στη σελίδα κάποιου βιβλίου. Χρησιµοποιούµε τη συντοµογραφία πρβ. ή πρβλ. (σύγκρινε µε, cfr, cf, cfn (confer), Π.χ. πρβ. σελ. 11. ) να εισαγάγουν µια παραποµπή ενίσχυσης της άποψης µας (που θα διέκοπτε τη ροή του κειµένου αν αναφερόταν µέσα σε αυτό). Άλλωστε κάθε σηµαντική άποψη που δεν αποτελεί κοινή γνώση, πρέπει να τεκµηριώνεται η ορθότητά της. Ε) να διευρύνουν τις απόψεις που εκφράστηκαν στο κείµενο µε πρόσθετα στοιχεία. Πρόκειται για υποσηµειώσεις περιεχοµένου όπου µπορούν π.χ. να αναφερθούν πρόσθετες πληροφορίες, τεχνικές αναλύσεις, κριτικές απόψεις τρίτων κλπ. Στ) να δηλώσουν τυχόν αντίθετες απόψεις άλλων συγγραφέων σχετικών µε το θέµα. Ε) να µεταφράσουν ή µεταγραφούν στα ελληνικά τυχόν φράσεις που θεωρήθηκε αναγκαίο να γραφτούν στο κείµενό στο πρωτότυπο ή το αντίθετο δίνοντας δηλ. στην υποσηµείωση το πρωτότυπο κείµενο. Ζ) να δώσουν πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από µαρτυρίες τρίτων και γενικά µη δηµοσιευµένες πηγές. Η χρήση όµως των υποσηµειώσεων στο κείµενο ακολουθεί και αυτή συγκεκριµένους κανόνες. Σκοπός των υποσηµειώσεων είναι η παραποµπή σε πληροφορίες που τεκµηριώνουν την ορθότητα των γραπτών µας αναφέροντας την πηγή της πληροφορίας (ή τυχόν παραθέµατος που χρησιµοποιείται), ή επεξηγούν περαιτέρω τις σκέψεις µας ή να διευρύνουν τµήµατα του κυρίως κειµένου µε πρόσθετες πληροφορίες. Οι υποσηµειώσεις πρέπει να συντάσσονται µε οµοιόµορφο τρόπο χρησιµοποιώντας συγκεκριµένη σειρά αναφοράς των στοιχείων πληροφόρησης. Οι υποσηµειώσεις δεν πρέπει να συγχέονται µε τη Βιβλιογραφία στην οποία γίνεται πλήρης αναφορά των στοιχείων του κάθε βιβλίου 6. Επίσης για τον περιορισµό του µήκους των υποσηµειώσεων γίνεται χρήση των συντοµογραφιών 7. Απαραίτητα στοιχεία των υποσηµειώσεων θεωρούνται: Όνοµα, Επίθετο, τίτλος βιβλίου, ή επιστηµονικού άρθρου, όνοµα περιοδικού (ή σε συντοµογραφία 8 ), τόµος περιοδικού (συνήθως προηγείται το τ.-τόµος, αν δεν υπάρχουν άλλοι τόµοι, παραλείπεται), ο τόπος έκδοσης 9, ο χρόνος έκδοσης, ο 6 Στις υποσηµειώσεις γράφεται πρώτα το όνοµα και µετά το επίθετο του συγγραφέα σε αντίθεση µε την Βιβλιογραφία που για λόγους αλφαβητικής σειράς γράφεται πρώτα το επίθετο. Επίσης στις υποσηµειώσεις δεν γράφουµε τον εκδοτικό οίκο, αλλά αν ένα βιβλίο ανήκει σε σειρά, σηµειώνουµε µετά τον τίτλο το όνοµα της σειράς. 7 πρβ. Παράρτηµα 8 πρβ. Παράρτηµα 9 αναφέρεται µόνο σε βιβλία. 10

11 αριθµός σελίδας στην οποία γίνεται η παραποµπή (προηγείται το σ. ή σελ.-σελίδα), ο αριθµός της εικόνας ή του σχεδίου ή του πίνακα (προηγείται αντίστοιχα το εικ. ή σχ. ή πιν.). Παράδειγµαν για βιβλίο: Ν., Μουτσόπουλος, Μαθήµατα Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας, Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 172, εικ. 56. Παράδειγµα για περιοδικό:. Α. Πετρόπουλου, Συµβολή εις την έρευναν των λαϊκών µέτρων και σταθµών, Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου, τ. Ζ, 1952, σ. 57. Στην περίπτωση που δεν γίνεται παραποµπή σε υποσηµείωση αλλά χρησιµοποιούνται τίτλοι βιβλίων, περιοδικών, Πανεπιστηµιακών σηµειώσεων, κ.α. µέσα στο κείµενο, τότε χρησιµοποιείται το όνοµα του συγγραφέα, ο τίτλος και η σελίδα χωρίς τις υπόλοιπες ενδείξεις. Παράδειγµα:...και, όπως αναφέρει ο Χ. Αθανασόπουλος στο Κατασκευή κτιρίων σύνθεση και τεχνολογία, σ. 127, πρέπει να έχει η σύνθεση µια νοµοτέλεια... Οι υποσηµειώσεις τοποθετούνται στο τέλος κάθε σελίδας (footnote) ή στο τέλος του βιβλίου (endnote). Συνήθως χρησιµοποιείται συνεχής αρίθµηση. Τα διάφορα προγράµµατα ηλεκτρονικής γραφής δίνουν τη δυνατότητα χρήσης και συµβόλων ή συνδυασµό τους. παραποµπές µε τη µέθοδο «συγγραφέας-ηµεροµηνία». Τελευταία, όλο και πιο συχνά χρησιµοποιείται η µέθοδος αναφοράς στο συγγραφέας και την ηµεροµηνία έκδοσης του βιβλίου ή του άρθρου µέσα στο κείµενο χωρίς να χρησιµοποιούνται βιβλιογραφικές αναφορές. Παράδειγµα: «...τοίχοι από ωµόπλινθους (Martin, 1965:46, Ορλάνδος, 1958:77 κ.ε.) ήρθαν στο φως στο χώρο του ελληνικού πολιτισµού (Maier, I 1959:71)...». Στην περίπτωση αυτή απαιτείται διαφορετική διάθρωση της βιβλιογραφίας έτσι ώστε να γίνεται άµεσα αντιληπτή η παραποµπή στο βιβλίο που χρησιµοποιείται. Για το παραπάνω παράδειγµα η βιβλιογραφία θα πρέπει να συνταχθεί ως εξής: Martin, R. 1965, Manuel d architecture grecque I: Matériaux et techniques. Ορλάνδος, Α. 1955, Τα υλικά δοµής των αρχαίων Ελλήνων Ι. Maier, F.G. 1961, Griechishe Mauerbauinschriften I. Το σύστηµα αυτό καταργεί τις βιβλιογραφικές υποσηµειώσεις και αποφεύγονται οι επανειληµµένες αναφορές στο ίδιο βιβλίο ή άρθρο µε την χρήση των παραθεµάτων του ιδίου, ibid, idem, op.cit. κλπ (πρβ. Παράρτηµα ) και η βιβλιογραφία γράφεται µόνο µια φορά. οι συντοµογραφίες. Πολλές φορές για εξοικονόµηση χρόνου αλλά και για λόγους αποφυγής κουραστικής επανάληψης, χρησιµοποιούµαι συντετµηµένες λέξεις που αναφέρονται κυρίως σε ονοµασίες ιδρυµάτων, σε τίτλους επιστηµονικών περιοδικών ή βιβλίων, µετά όµως από την πρώτη εµφάνιση τους στο κείµενο, όπου γίνεται πλήρης αναφορά. Πολλές ονοµασίες ιδρυµάτων ή επιστηµονικών τίτλων έχουν δεδοµένα αρχικά κοινής αποδοχής που πρέπει να είναι γνωστά ή να εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της βιβλιογραφικής έρευνας 10. Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις καµία άλλη λέξη στο κείµενο δεν γράφεται συντετµηµένη εκτός από το δηλ., το π.χ., το κ.τ.λ., το κ.ο.κ., το κ.α. 10 πρβ. Παράρτηµα 11

12 Τρόπος αναφοράς σε βιβλιογραφία: ΒΙΒΛΙΑ 1) Για βιβλίο µ ένα συγγραφέα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Mιχελή, Παναγιώτη, Η Αρχιτεκτονική ως Τέχνη,, Ιδρυµα Παναγιώτη και Εφης Μιχελή, Ζ έκδοση, Αθήνα 2002 Oρλάνδος, Αναστάσιος, Η ξυλόστεγος Παλαιοχριστιανική Βασιλική της Μεσογειακής Λεκάνης, Αθήνα Robin Evans, The projective Cast: Architecture and Its Three Geometries, Cambridge, MIT Pres, ) Για βιβλίο µε δύο ή τρεις συγγραφείς: Alberto, Perez-Gomez, Louise, Peletier, Architectural Representation and the Perspective Hinge, Cambridge, MIT Press, Pirazzoli, Nullo-Fabbri, Paolo, Camillo Morigia ( ), architettura e riformismo nelle legazioni, Bologna, Forni, Bayer, Herbert, Gropius, Walter and Gropius, Ise, Bauhaus, Boston, Charles. T. Brandford Co, V. Golzio G. Zander, L arte in Roma nel secolo XV, Bologna 1968, (παράδειγµα όπου τα ονόµατα των συγγραφέων αναφέρονται µόνο µε το αρχικό γράµµα). 3) Για µια έκδοση µετά την πρώτη έκδοση του βιβλίου : Pevsner, Sir Nikolaus. Pioneers of modern design. 3 rd ed. London, Penguin Books, ) ια µεταφρασµένο βιβλίο: Gropius, Walter. The new Architecture and the Bauhaus. Μτφρ. από το Γερµανικό του P. Morton Shand. London, Faber and Faber, ά.χ. 5) Για βιβλίο µε περισσότερους του ενός τόµους : Albers, Josef. Interaction of colour. New Haven, Connecticut, Yale University Press. 1963, τ. 2. 6) Για µελέτη συµπεριλαµβανόµενη σ ένα βιβλίο (edit book) το οποίο αποτελείται από κείµενα διαφόρων συγγραφέων: (Ο υπεύθυνος για την επιλογή αυτών των κειµένων ονοµάζεται επιµελητής εκδόσεως-editor): 12

13 Whittick, Arnold. Bauhaus. Στο Encyclopaedia of modern architecture, επιµέλεια Wolfgang Pehnt. London, Thames and Hudson, ) Για µία σειρά βιβλίων: Bayer, Herbert. Toward the book of the future. Στο Books for our time, επιµέλεια Marshall Lee. Oxford, OUP, ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ 1) Για άρθρο σ ένα περιοδικό: Diament, R. E. the Surebuilt system. The Architect and Building News. τ. 232, Οκτώβριος, 1967, σ Kemp, Martin, Science, non-science and nonsense: the Interpetation of Brunelleschi s Perspective, στο Art History, XXV, 1978, 2 2) Για άρθρο αγνώστου συγγραφέως : Ανων. Legacy of the Bauhaus στο Arts Journal τ. 122 ο, Φθινόπωρο, 1962, σ ) Για άρθρο σ εφηµερίδα: Shand, P. Morton. The Bauhaus, Times Literary Supplement, 29 Μαϊου ) Αναφορές στο Internet: δίνουµε το όνοµα του Site

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β συντοµογραφίες λέξεων που συνηθίζονται στις υποσηµειώσεις: Στη πρώτη στήλη δίδεται το νόηµα της συντοµογραφίας και στις άλλες τέσσερις η αντίστοιχη λέξη σε διαφορετικές γλώσσες. Νόηµα Ελληνικά Αγγλικά Γαλλικά Ιταλικά Γερµανικά περίπου περ. c (circa) - c. ca σύγκρινε µε... Πρβ. ή Πρβλ. cf (confer) κεφάλαιο κεφ. chap. chap. Cap. Kap. έκδοσις έκδ. ed. edit. Ed. Ausg. επιµελητής εκδόσεως Cf επιµ. ed. edit. cfn A cura di και άλλοι κ.ά. et al. - Et. al. - και ακολούθως κ.εξ. et seg. et. s. Et.seg. - και τα λοιπά κ.τ.λ. etc. etc, etc etc. σελίδα σ. p. p. p. S. στην επόµενη σελίδα στις επόµενες σελίδες - f - - σ...κ.εξ. ff p.etshiv. ff. vgl. Hrsg. υποσηµειώσεις σηµ. f.n. note note Anm. του ιδίου συγγραφέως ένθα ανωτέρω, ή όπου παραπάνω µνηµονευθείσα εργασία βλέπε παραπάνω στο κείµενο βλέπε παρακάτω στο κείµενο ο αυτός idem idem ένθ.ανωτ. ή έ.α. ή ό.π ibid (ibidem) ibid - op.cit. op.cit. - suppra suppra - infra infra idem ibid op.cit. suppra infra ff - ebd. op.cit. ή a.a.o. suppra infra σποράδην σποράδην passim passim passim passim στίχος (σε κείµενο) στ. l. l. - άνευ χρονολογίας ά.χρ. n.d. s.d. s.d. - αριθµός άρ. no. no. no. Nr. βλέπε (όρα) βλ. q.v. voir. vedi siehe ή s. µετάφραση µετφρ. trans. trad. trad. Ubers. 14

15 τόµος τ. vol. vol. vol. Bd. τεύχος τευχ. fasc. fasc. Heft. fig. Fig. ή εικόνα εικ. fig. fig. Abb. σχέδιο Σχ. - - dis. - πίναξ πιν. pl. pl. tav. Taf. Σηµείωση µεταφραστή Περιοχή αναφερθείσα r και v (recto, verso) µπρος, πίσω φύλλο σε παλαιά χειρόγραφα Ανώνυµος (συγγραφέας) Σηµ. µετ NdT loc.cit r, v r, v r, v r, v r, v Ανων. Anon. Anon. Anon. Anon. διευκρινίσεις στον πίνακα του παραρτήµατος β α) έκδ.,(ed. ή edit) γράφεται µόνο στην περίπτωση, που το ίδιο σύγγραµµα έχει επανεκδοθεί. β) σ. (σελίδα)-(p. ή s.) σηµειώνεται πριν από την ένδειξη της σελίδας. εν είναι σπάνια όµως η παράλειψή του και η απ ευθείας παράθεση του αριθµού της σελίδας. γ) σ. κ.ε.=σελίδα και εξής-(ff), όταν πρόκειται για παραποµπή σε συνεχή σειρά σελίδων. δ) σηµ.-υποσηµείωση-(note) (f.n.), προηγείται του αριθµού της υποσηµειώσεως και έπεται πάντοτε της σελίδας. ε) ο αυτός ή του ιδίου (idem ή και Id), αντί να επαναλαµβάνεται το όνοµα του συγγραφέα σε δύο ή περισσότερες κατά σειρά παραποµπές, χρησιµοποιείται ανάµεσα στις οποίες δεν έγινε παρεµβολή άλλου συγγραφέως. Αν πρόκειται για µια συγγραφέα τότε γράφουµε Ead (ή Eadem). στ) ένθ. ανωτ. ή έ.α. (ibid), χρησιµοποιείται, όταν πρόκειται για παραποµπή στο ίδιο βιβλίο (ή άρθρο) και στην ίδια σελίδα που αναφερόταν αµέσως προηγούµενη υποσηµείωση. Στην περίπτωση παραπέµπουµε στο ίδιο βιβλίο αλλά σε άλλη σελίδα ή πίνακα, τότε χρησιµοποιούµε το op. cit. και δίνουµε τον νέο αριθµό της σελίδας ή την εικόνα ή τον πίνακα). Το ό.π.-όπου παραπάνω-(ibid ή ibidem), χρησιµοποιείται, όταν γράφουµε στη δηµοτική και στις ίδιες περιπτώσεις, που µεταχειριζόµαστε το ένθ. ανωτ. (ε.α.). 15

16 ζ) Μνηµονευθείσα εργασία (op. cit.), τοποθετείται µετά το όνοµα του συγγραφέα και χρησιµοποιείται για να παραπέµψουµε στο ίδιο έργο που µνηµονεύθηκε προηγουµένως. Αν όµως το ίδιο έργο αναφέρθηκε στην προηγούµενη υποσηµείωση, τότε µεταχειριζόµαστε το ε.α.(ibid) ή το ο αυτός (idem). η) σποράδην (passim), όταν πρόκειται για παραποµπή όχι συγκεκριµένη, αλλά η οποία αναφέρεται αορίστως σε διάφορες σελίδες του ίδιου βιβλίου ή άρθρου. 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Συντοµογραφίες τίτλων επιστηµονικών περιοδικών σχετικών µε τη Μορφολογία- Ρυθµολογία και την Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 11.. A.J.A. Arch. Anz. Α.. Ath. Mitt. B.C.H. B.S.A. Α.Ε. J.H.S. J.R.I.B.A. Π.Α.Ε. R.A. Rom. Mitt. Α.Α.Α. Hesp..Χ.Α.Ε. Α.Β.Μ.Ε. Pall. Β.Ζ. ή Byz. Zeit. American Journal of Archeology. Archaologischer Anzeiger, Berlin. Αρχαιολογικόν ελτίον, Αθήναι. Athenische Mitteilungen, Deutsches Arch. Institut, Berlin Bulletin de Correspondance Hellenique. Annual of the British School at Athens, London. Αρχαιολογική Εφηµερίς, Αθήναι. Journal of Hellenic Studies. Journal of the Royal Institute of British Architects. Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας. Revue Archeologique, Paris. Romische Mitteilungen, Deutsches Arch. Institut, Berlin. Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών. Hesporia. ελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήναι. Αρχείον των βυζαντινών µνηµείων της Ελλάδος, Αθήναι. Palladio. Rivista di Storia dell Architectura, Roma. Byzantinische Zeitschrift, Munchen. Συντοµογραφίες τίτλων επιστηµονικών περιοδικών σχετικών µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό. A.A. A.A.J. Arena A.A.P. A.I.A.J. L Architecture d Aujourd hui The Architectural Association Journal The Architectural Association Quarterly American Institute of Architects Journal 11 εν δίδεται πάντοτε ο τόπος εκδόσεως των περιοδικών όπως γίνεται στα αυτοτελή βιβλία διότι θεωρείται γνωστός 17

18 A.I.P.J. A.J. A.D. A.R. B+W d.b. e.b. m.d. N.Z.I.A.J. T.P.I.J. T.P. Rev. The Journal of the American Institute of Planners Architects Journal Architectural Design Architectural Review Bauen und Wohnen Deutsche Bauzeitung Environment and Behavior Moebel Interior Design New Zealand Institute of Architects Journal Town Planning Institutes Journal Town Planning Review Σηµ. σε περιπτώσεις που δεν αναφέρονται µπορείτε να συντάξετε την δική σας συντοµογραφία, που θα πρέπει όµως να συµπεριλαµβάνεται στον πίνακα συντοµογραφιών στην αρχή της εργασίας. 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παραδείγµατα συντοµογραφιών συγγραµµάτων που χρησιµοποιούνται επανειληµµένα στην εργασία και που δεν χρειάζεται κάθε φορά να παρατίθεται ολόκληρος ο τίτλος. Πολλές συντοµογραφίες είναι ήδη καθιερωµένες από επιστηµονικά περιοδικά και θα πρέπει (σε περίπτωση δηµοσίευσης) να ακολουθούνται οι εκάστοτε οδηγίες του εκδότη. Dinsmoor, Architecture = W.B. Dinsmoor, The architecture of ancient Greece, N.Y Ορλάνδος, Βασιλική=Αναστ. Α.Κ. Ορλάνδος. Η ξυλόστεγος Παλαιοχριστιανική Βασιλική της Μεσογειακής Λεκάνης, Αθήναι Ορλάνδος, Υλικά δοµής = Α.Κ. Ορλάνδος, Τα υλικά δοµής των αρχαίων ελλήνων, Ι(1955), ΙΙ (1958). Coulton, Architects = J.J. Coulton, Greek architects at work. Problems of structure and design, Durm, Baukunst der Gr = Joseph Durm. Die Baukunst der Griechen, Handbuch der Architektur II, Dermstadt, Richter, Gravestones=Gisela M.A. Richter. The archaic Gravestones of Attica. London Millet, L ecole=gabriel Millet. L ecole Grecque dans l architecture Byzantine, Paris, Beylie Hab. Byz.=General L, de Beylie. L habitation Byzantine. Recherches sur l architecture civile des Byzantins et son influence en Europe. Grenoble-Paris

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Παραδείγµατα σύνταξης βιβλιογραφικής παραποµπής σε υποσηµείωση: Παρατηρούµε ότι οι παραποµπές συνοδεύονται απαραίτητα από τον αριθµό της σελίδας ή των σελίδων του βιβλίου ή του άρθρου στο αναφερόµαστε. 12 Α. Ορλάνδος. Η αρχιτεκτονική και αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Μονής του Θεολόγου Πάτµου. Αθήναι, 1970, σ.106, Εικ R. Martin, Manual d architecture Grecque. T.1, Paris, 1965, σ. 182, Πιν. ΧVI. 14 Π. Μιχελής, Η αρχιτεκτονική ως Τέχνη, εκδ. 3 η, Αθήναι, σ Γ.Μυλωνάς. Η Ακρόπολις των Μυκηνών. Α.Ε. 1958, σ. 158, Εικ A.H.S. Megaw. The Chronology of some Middle-Byzantine Churches. B.S.A. XXXII, A.W. Lawrence. Greek Architecture, (The Pelikan history of Art). Harmondsworth, 1962, σ. 99 κ.ε. 20

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εξάμηνο. Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων. Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α.

1 ο Εξάμηνο. Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων. Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. 1 ο Εξάμηνο 2015-2016 Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφία και βιβλιογραφικές αναφορές

Βιβλιογραφία και βιβλιογραφικές αναφορές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Η Μάθηµα: Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ιδάσκουσα: Νέλλη Ασκούνη Ακαδ. έτος 2011-12 Βιβλιογραφία και βιβλιογραφικές αναφορές 1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Στο τέλος κάθε εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015 roadsafety2015@gmail.com Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Όνοµα Επίθετο 1, 1 Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΗ 1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Πανεπιστήµιο Τµήµα Ονοµατεπώνυµο φοιτητή/φοιτήτριας Αριθµός µητρώου Ηµεροµηνία Τίτλος εργασίας Τίτλος µαθήµατος Όνοµα διδάσκοντος 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) και Κέντρο Πληροφόρησης Πατρών Κλάους 278 Πατρών - Κλάους

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΗΣ Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το κείµενο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση γραπτών σεµιναριακών ή προπτυχιακών εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Καθηγήτρια Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Πτυχιακή Εργασία Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Περιεχόμενα 1. Στοιχεία κειμένου 5 2. Διαμόρφωση και διάταξη σελίδας 5 2.1. Έκταση κειμένου 5 2.2. Μορφοποίηση σελίδας 5 2.3. Μορφοποίηση κειμένου 5 2.4. Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΑΘΗΝΑ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Η «Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική» εκδίδεται κάθε τρίµηνο από την Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής Διαγνωστικής και έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο Το σύστημα Harvard Το σύστημα Harvard, γνωστό και ως η μέθοδος του «Πανεπιστημίου Harvard» ή η μέθοδος του Αλφαβητικού βιβλιογραφικού καταλόγου, είναι ένας τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών Όνομα Επίθετο 1, 1 Οργανισμός E-mail: Περίληψη Κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, μέχρι 150 λέξεις το

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής της εργασίας στο πλαίσιο της ΠΑ στις εφαρμογές και την έρευνα της κοινωνικής εργασίας ΔΠΘ

Οδηγός συγγραφής της εργασίας στο πλαίσιο της ΠΑ στις εφαρμογές και την έρευνα της κοινωνικής εργασίας ΔΠΘ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας Επιστ. Υπεύθυνος: Επικ. καθηγητής Βασίλης Καραγκούνης Π. Τσαλδάρη 1, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Τ. Κ. 69100

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Όνομα Επίθετο 1, 1 Οργανισμός Email: Περίληψη Κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, μέχρι 150 λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS 2014 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή (browser) όπως Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series)

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series) Σκοπός και Στόχοι Σκοπός και Στόχοι των Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (Working paper series) Η µηνιαία Σειρά Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (ΣΕΕΕ), αποτελεί την επίσηµη έκδοση επιστηµονικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο της Σχ

1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο της Σχ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ... 3 2.1 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ... 3 2.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ... 3 3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ... 4 3.1 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ... 4 3.2 ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξώφυλλο Το εξώφυλλο θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του Τομέα 2. Το όνομα του φοιτητή στη γενική 3. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Επικοινωνιακές Δεξιότητες Επικοινωνιακές Δεξιότητες Ιωάννης Ιωάννου Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Περιεχόμενα Μαθήματος Επικοινωνία Τεχνικές Εκθέσεις Λογοκλοπία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ. Μάθημα: Κοινωνιολογία. Διδάσκουσα: Βεργέτη Μαρία

ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ. Μάθημα: Κοινωνιολογία. Διδάσκουσα: Βεργέτη Μαρία ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Μάθημα: Κοινωνιολογία Διδάσκουσα: Βεργέτη Μαρία ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ Ομάδα εργασίας (Ονόματα φοιτητών) Φειμερινό εξάμηνο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας Κέρκυρα 2/10/2009 Ο παρών Οδηγός περιέχει βασικούς κανόνες για την εκπόνηση κάθε εργασίας (προπτυχιακής, ατομικής, πτυχιακής, μεταπτυχιακής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΤΑΣΗ Ελάχιστη έκταση 15 σελίδες κειμένου ανά σπουδαστή σε διάστοιχο 1,5 και γραμματοσειρά 11 σημείων Διαγράμματα και φωτογραφίες, ή παραρτήματα δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» (Για τους φοιτητές του Τµήµατος Προστασίας και Συντήρησης της Πολιτισµικής Κληρονοµίας του Α.Τ.Ε.Ι.

«Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» (Για τους φοιτητές του Τµήµατος Προστασίας και Συντήρησης της Πολιτισµικής Κληρονοµίας του Α.Τ.Ε.Ι. «Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» (Για τους φοιτητές του Τµήµατος Προστασίας και Συντήρησης της Πολιτισµικής Κληρονοµίας του Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων) Roberto Rodríguez Milán, PhD Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & MΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Χριστίνα Μπάνου, επίκουρος καθηγήτρια cbanou@ionio.gr 1o μάθημα Α Εξάμηνο Ακαδ. Έτος: 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παράρτημα Γρεβενών Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας του Τμήματος ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΥΠΟ ΦΩΤΟΥΛΑΣ Π. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 231 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ (2 διδακτικές ώρες) 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στόχος είναι η µελέτη και ταυτόχρονη αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά;

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; 0 Είναι ένα λεξικογραφικό αρχείο δυόμιση εκατομμυρίων δελτίων, προϊόν συστηματικής και ακαταπόνητης αποδελτίωσης της νέας ελληνικής γλώσσας που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης.

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης. Τρίκαλα /../ 20. Αρ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Προς Τ.Ε.Ι. Λάρισας Παράρτημα Τρικάλων Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Επώνυμο:.. Όνομα:.. Πατρώνυμο:. Αρ. Μητρώου Τμήματος:... Έτος Εισαγωγής:. Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Γεώργιος Αρσένος Εκδήλωση IVSA 23 Νοεμβρίου 2010 Ποιο δρόμο να διαλέξω; Ποιο δρόμο να διαλέξω; Βιβλιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη)

Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Εκδοτικές οδηγίες Χρήσιµος οδηγός συγγραφής Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Αθήνα Ιπποκράτους 23, 106 79 Θεσσαλονίκη Εθνικής Αµύνης 42, 546 21 Φράγκων 1, 546 26 e-mail: info@sakkoulas.gr http://www.sakkoulas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ. Αθανασία Συκιώτου Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας

Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ. Αθανασία Συκιώτου Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας Σχεδιασµός Συγκέντρωση υλικού Διάγραµµα Εκπόνηση (υλοποίηση µε τεκµηρίωση) Αξιολόγηση (έρευνας) Εννοιολογική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ανοικτής Πρόσβασης. Ηράκλειτος Σουγιουλτζόγλου ΕΚΤ

Υπηρεσίες Ανοικτής Πρόσβασης. Ηράκλειτος Σουγιουλτζόγλου ΕΚΤ Υπηρεσίες Ανοικτής Πρόσβασης Ηράκλειτος Σουγιουλτζόγλου ΕΚΤ Υπηρεσίες Ανοικτής Πρόσβασης Ευρεσιμότητα Συγκέντρωση και διάχυση περιεχομένου Τεκμηρίωση και ευρετηριασμός πηγών Διαμόρφωση υποδομών Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Με τις ερωτήσεις του τύπου αυτού καλείται ο εξεταζόµενος να επιλέξει την ορθή απάντηση από περιορισµένο αριθµό προτεινόµενων απαντήσεων ή να συσχετίσει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις προς τους συγγραφείς

Υποδείξεις προς τους συγγραφείς ! 1 Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων e-ενδοκρινολογία Υποδείξεις προς τους συγγραφείς 1. Γενικά στοιχεία Τα κείµενα της e-ενδοκρινολογίας αποτελούν επίσηµη επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι:

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης http://www.emst.gr/ Μουσείο protocol@emst.culture.gr Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ. Η πτυχιακή εργασία απαιτεί αφενός την πραγματοποίηση μια ερευνητικής εργασίας, αφετέρου μια σημαντική εργασία σύνθεσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Θετικών Επιστημών & Ιατρικής

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Θετικών Επιστημών & Ιατρικής Σεμινάριο Βιβλιογραφίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Θετικών Επιστημών & Ιατρικής Πληροφόρηση & Εκπαίδευση Χρηστών libh@lib.uoc.gr Ηράκλειο 2016-7 Εργαλεία αναζήτησης Κατάλογοι Βιβλιοθηκών Βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: «Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά 1 Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

αποτελούν τις δικές µας απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήµατα

αποτελούν τις δικές µας απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήµατα ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Ερευνητικά Ερωτήµατα 1. Προκαταρκτικό διάβασµα γύρω από ένα θέµα 2. Ανάδειξη των ερευνητικών ερωτηµάτων 3. Εννοιολογικό πλαίσιο ποιες είναι οι έννοιες και ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας και Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας

Δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας και Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας Κανονισμός Ερευνητικών εργασιών (αποφ. 11 ης ΓΣΤ 7-4-2011) Η ερευνητική εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών/τριών στην παραγωγή νέας γνώσης, στην ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις. Βασίλης Παυλόπουλος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις. Βασίλης Παυλόπουλος ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις Βασίλης Παυλόπουλος Διάγραμμα της παρουσίασης Πότε (δεν) χρειάζονται πίνακες και σχήματα σε μια ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ. Περιεχόµενα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ. Περιεχόµενα Ο ΗΓΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόµενα 1. Πτυχιακή/Μεταπτυχιακή Εργασία, ιδακτορική ιατριβή 2. Βιβλίο, Σύγγραµµα 3. Working Paper 4. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις 5. Γενικές οδηγίες χρήσης της γλώσσας 6. ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υ.ΜΑ.Θ ΙΙ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υ.ΜΑ.Θ ΙΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2.1 Συστατικά µέρη του συστήµατος 2.1.1 Γενικά Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της κυκλοφοριακής καθοδήγησης στην πληροφοριακή σήµανση των αυτοκινητοδρόµων είναι ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σχέδιο Πρότασης Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία εκπόνησης μιας προπτυχιακής εργασίας στο μάθημα της Λογοτεχνίας

Η διαδικασία εκπόνησης μιας προπτυχιακής εργασίας στο μάθημα της Λογοτεχνίας Η διαδικασία εκπόνησης μιας προπτυχιακής εργασίας στο μάθημα της Λογοτεχνίας Φροντιστήριο, επιμέλεια σημειώσεων: Γιάννης Παπαγιαννόπουλος - Δημήτρης Πολίτης Βασικοί κανόνες: 1. Tο βασικό ζητούμενο. Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης για τους φοιτητές Πλήρους Φοίτησης του. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΣΕΙΡΑ:

Οδηγός Εκπόνησης για τους φοιτητές Πλήρους Φοίτησης του. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΣΕΙΡΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Πλήρους Φοίτησης Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, Aθήνα 113 62, Tηλ. 210-82.03.631 ιπλωµατική Εργασία Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Ο κανονισμός ερμηνεύει τον κανονισμό λειτουργίας άρθρο 8 Διαδικασία Εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας. 2. Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚ397 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Ι ΟΙΚ497 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά IΙ Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 Στο πλαίσιο των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή Πληροφόρηση και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών έρευνα χρηστών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ Ηρώ Φραντζή Ανθρωπιστικές επιστήμες Litterae humaniores Humanities Geisteswissenschaften-Kulturwissenschaten

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα