ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Λογιστικό σχέδιο Γενικής Λογιστικής Πλήρης ανάπτυξη του Λογιστικού σχεδίου, σε οποιαδήποτε βαθµίδα βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. Ορισµός διαφορετικού µήκους και µορφής κωδικού για τους λογαριασµούς Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής. Παραµετρικός ορισµός των βαθµίδων ανάπτυξης λογαριασµών. Ο βαθµός ανάπτυξης µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε την οµάδα λογαριασµών. ικαίωµα ελεγχόµενης πρόσβασης χρηστών, τόσο σε επίπεδο λειτουργιών, όσο και σε επίπεδο Λογαριασµών Εναλλακτικό νόµισµα λογαριασµού : ήλωση ξένου νοµίσµατος σε επίπεδο λογαριασµού. Ταυτόχρονη παρακολούθηση του λογαριασµού στο εγχώριο και το ξένο νόµισµα Αντιγραφή λογιστικού σχεδίου από µία βάση σε άλλη Στοιχεία Προηγούµενων Χρήσεων Σύνολα λογαριασµών ανά περίοδο (Οικονοµικά στοιχεία) και συνολικά για τρέχουσα / επόµενη χρήση Ηµερολόγια /Άρθρα /Κ.Β.Σ Απεριόριστο πλήθος ηµερολογίων, ανάλογα µε τις ανάγκες της εταιρίας π.χ. Ηµερολόγιο Αγορών, Πωλήσεων,Ταµείου, ιαφόρων Πράξεων, Πράξεων Ισολογισµού κ.λπ. Αντιγραφή ηµερολογίων από µια βάση σε άλλη Batch & On-line ενηµέρωση λογιστικής από το κύκλωµα των παραστατικών µε πολλαπλές δυνατότητες παραµετροποίησης ιαχείριση άρθρων : o Προσωρινά / Οριστικά & Κλεισίµατος / Απογραφής o Οριστικοποίηση / Μεταφορά στα προσωρινά o Μαζική εκτύπωση άρθρων o Μαζική εισαγωγή άρθρων από: αρχείο ASCII, αρχείο εισαγωγής άρθρων, αρχείο Excel Παραµετρικός ορισµός των ορίων που επιβάλλονται από τον Κ.Β.Σ για τον έλεγχο καταχώρισης εγγραφών Λογιστικής. Καθορισµός τριών επιπέδων ελέγχου των άρθρων λογιστικής. υνατότητα µαζικής ενηµέρωσης των επιπέδων ελέγχου. Τυποποιηµένα άρθρα : Παρέχεται δυνατότητα ορισµού και χρήσης τυποποιηµένων άρθρων προκειµένου να διευκολυνθεί / επιταχυνθεί η διαδικασία καταχώρισης άρθρων λογιστικής που επαναλαµβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. άρθρα µισθοδοσίας, αποσβέσεων, συνδροµών, συµβάσεων, µισθωµάτων, κ.λ.π.). Παραστατικά ταχείας καταχώρισης: ιαχείριση τιµολογίων για ταµειακές ή συµψηφιστικές εγγραφές δαπανών ή εσόδων, µέσω ειδικής φόρµας εισαγωγής στοιχείων µε τη µορφή παραστατικού. Batch & On-line κατανοµές : o Με βάση προκαθορισµένα ποσοστά µε µεγάλες δυνατότητες παραµετροποίησης ή δυναµικός ορισµός της κατανοµής. 1

2 o υνατότητα διαγραφής και αναδηµιουργίας υπαρχόντων κατανοµών o Κλείσιµο Περιόδου / Χρήσης :Αυτοµατοποιηµένη διαδικασία παραγωγής των εγγραφών κλεισίµατος κατά την προετοιµασία του κλεισίµατος χρήσης Αναλυτική Λογιστική Ανεξάρτητο Λογιστικό Σχέδιο µε διαφορετική δοµή κωδικού από εκείνο της Γενικής Λογιστικής ιαχείριση άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής: o ιενέργεια ανεξάρτητων εγγραφών Αναλυτικής Λογιστικής σε ειδικό Ηµερολόγιο o Προσωρινά / Οριστικά o Κλεισίµατος /απογραφής o Οριστικοποίηση / Μεταφορά στα προσωρινά Κλείσιµο Περιόδου / Χρήσης : o Αυτοµατοποιηµένη διαδικασία παραγωγής των εγγραφών κλεισίµατος κατά την προετοιµασία του κλεισίµατος χρήσης o Αυτοµατοποιηµένη διαδικασία οριστικού κλεισίµατος χρήσης και µεταφοράς των υπολοίπων στη νέα χρήση Batch & On-line αναµερισµοί o Με βάση προκαθορισµένα ποσοστά, µε µεγάλες δυνατότητες παραµετροποίησης, ή δυναµικός ορισµός της κατανοµής o υνατότητα διαγραφής & αναδηµιουργίας υπαρχόντων κατανοµών o ιαδοχική δηµιουργία αναµερισµών για όσα «επίπεδα µερισµού» επιλέξει ο χρήστης Επίπεδα µερισµών µε δυνατότητες παραµετροποίησης Προϋπολογισµοί λογαριασµών Παρέχεται δυνατότητα ορισµού πολλαπλών εναλλακτικών σεναρίων προϋπολογισµού και πληροφόρηση σύγκρισης των προϋπολογιστικών και πραγµατικών στοιχειών Αυτόµατη κατάρτιση & διαγραφή των στοιχείων προϋπολογισµού ανά περίοδο Ενηµέρωση προϋπολογισµού Γενικής από Αναλυτική λογιστική Παραµετρική παρακολούθηση ιστορικού αναπροσαρµογών Παρακολούθηση προϋπολογισµών λογαριασµού σε πολλαπλές χρήσεις Μεταφορά ποσών από λογαριασµό σε λογαριασµό Υποσύστηµα µεταβλητών/φ.π.α. Καθορισµός µεταβλητών που διευκολύνουν στην κατάρτιση αναφορών (π.χ περιοδική εκκαθάριση Φ.Π.Α, οριστική δήλωση Φ.Π.Α). Οι µεταβλητές αυτές µπορεί να αναφέρονται σε συγκεκριµένα ποσά ή να συγκεντρώνουν ποσά από ένα σύνολο λογαριασµών λογιστικής. ηµιουργία εγγραφών µε τα αποτελέσµατα του υπολογισµού των µεταβλητών και εκτύπωση των αναφορών σε ειδικά έντυπα (Περιοδική και Εκκαθαριστική Κατάσταση ΦΠΑ) Ισολογισµός Αυτόµατη σύνταξη του Ισολογισµού βάσει των εγγραφών λογιστικής και συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων 2

3 Τραπεζικοί λογαριασµοί-extraits Παρέχεται η δυνατότητα µέσω ειδικής διαδικασίας ελέγχου - επιβεβαίωσης των extraits τραπεζικών λογαριασµών και εντοπισµός των ασυµφωνιών µε τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές Παρακολούθηση στοιχείων Τραπεζών-Υποκαταστηµάτων και Τραπεζικών Λογαριασµών Εισαγωγή τραπεζικών Extrait από αρχείο ASCII Έλεγχος συµφωνίας τραπεζικών Extrait µε τις λογιστικές εγγραφές Εντοπισµός ασυµφωνιών µε τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές Πλήρες Κύκλωµα ιαχείρισης Παγίων Καρτέλα παγίου µε πληροφοριακά στοιχεία για το είδος του παγίου, τη θέση του, το τµήµα, την υπηρεσία, την κατάστασή του, σχόλια και χαρακτηρισµοί που διευκολύνουν την οµαδοποίησή του σε καταστάσεις και αναφορές, προβολές, προγραµµατισµό εργασιών, υπολογισµούς κ.λπ. Πλήρης διαχείρισης κινήσεων παγίου αγορές, πωλήσεις, επιστροφές κ.α. Παρακολούθηση & διαχείριση προσθηκών / επεκτάσεων Αδρανοποίηση / Επανενεργοποίηση παγίων Αυτόµατος υπολογισµός αποσβέσεων Πολλαπλοί κανόνες απόσβεσης: Σταθερή, Ολοσχερής, Φθίνουσα, Εφαρµογή Κανόνα Υπολογισµός Κανονικών, Μειωτικών αποσβέσεων, Αναπόσβεστης αξίας Επαναϋπολογισµός συνόλων αποσβέσεων Παρακολούθηση Επιχορηγήσεων παγίων Αυτόµατη ενηµέρωση Λογιστικής Λογαριασµοί λογιστικής παγίου Γέφυρες αγορών, πωλήσεων, αποσβέσεων, αναπροσαρµογών, επιχορηγήσεων Παράµετροι ενηµέρωσης λογιστικής παγίων Εναλλακτικά Μητρώα βάσει των κανόνων των.λ.π ιοικητικοί Λογαριασµοί (ERPB AA) Σύστηµα επέκτασης του οικονοµικού κυκλώµατος της επιχείρησης µέσω της δυνατότητας παρακολούθησης εναλλακτικών λογιστικών σχεδίων (παρακολούθηση έργων, στοιχείων προϋπολογισµού απολογισµού κ.α) µε αυτόµατη ενηµέρωση βάσει των λογιστικών άρθρων του επίσηµου λογιστικού σχεδίου. Σύνδεση µε λογαριασµούς λογιστικής Εγγραφές προγραµµατισµού, προϋπολογισµού, πραγµατικές Μοντέλα κατανοµών σε.λ. Batch & On-line κατανοµές Εγγραφών άρθρων λογιστικής σε.λ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ERPB OD) Τήρηση αρχείου Πελατών / Προµηθευτών µε πλήρη στοιχεία αναγνώρισης καθώς και πλήθος πληροφοριακών, οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων. Πλήρης διαχείριση συναλλασσοµένων σε ξένο νόµισµα µε άντληση οικονοµικών στοιχείων και στα δύο νοµίσµατα (βασικό και συναλλασσόµενου ) 3

4 Καρτέλα Πελάτη / Προµηθευτή µε πληροφοριακά στοιχεία, στοιχεία διευθύνσεων, σχόλια και χαρακτηρισµούς που διευκολύνουν την οµαδοποίησή του σε καταστάσεις και αναφορές, προβολές κ.λπ. Στοιχεία πολλαπλών, εναλλακτικών διευθύνσεων παράδοσης και αριθµών τηλεφώνων Σηµαντικοί δείκτες και οικονοµικά µεγέθη σε επίπεδο Πελάτη (πλαφόν, συνολικό ρίσκο, τζίρος, ύψος άληκτων αξιογράφων, εγγυήσεων κ.α.). Καθορισµός τύπου ελέγχου Πλαφόν πελάτη κατά την τιµολόγηση Έλεγχος, κατά την καταχώριση Πελάτη / Προµηθευτή, ορθότητας του Α.Φ.Μ (πλήθος ψηφίων, σωστό Α.Φ.Μ, η ύπαρξη και άλλου συναλλασόµενου µε ίδιο Α.Φ.Μ) Υπηρεσία Credit Assist µε On- line παροχή οικονοµικών & επιχειρηµατικών πληροφοριών των συναλλασσόµενους της επιχείρησης µέσω Hellastat, ιαχείριση ανοικτών υπολοίπων Άµεσος έλεγχος Open-items (ανεξόφλητων υποχρεώσεων ή απαιτήσεων) ανά συναλλασσόµενο ή συνολικά για δοσµένο χρονικό διάστηµα Ενηλικίωση (aging analysis) και αιτιολόγηση υπολοίπων πελατών και για την πληρέστερη επιχειρισιακή πληροφόρηση και αξιολόγηση των πελατών Ενηµέρωση υπολοίπων λογαριασµών λογιστικής σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας πληρωµής µε βάση παραµετρικούς κανόνες (π.χ. αυτόµατη συµψηφιστική και ταµειακή εγγραφή, εγγραφή δέσµευσης ποσού σε ενδιάµεσο λογαριασµό πριν την επιβεβαίωση εξόφλησης µιας επιταγής κ.ο.κ.) Πολλαπλή τρόποι Αντιστοίχισης Χρεώσεων Πιστώσεων Επιλεκτική Αντιστοίχιση εγγραφών Χ/Π ανά πελάτη / προµηθευτή (π.χ. δηµόσιοι οργανισµοί) Μαζική αντιστοίχιση Χ/Π Συναλλασσοµένου µε κριτήριο την παλαιότητα του ανοικτού υπολοίπου. Μαζική αντιστοίχιση Χ/Π Συναλλασσοµένου µε ελεύθερα οριζόµενα από το χρήστη σενάρια Αντιστοίχισης και δυνατότητα διαδοχικής χρήσης των διαθέσιµων σεναρίων. Αποτίµηση συναλλαγµατικών διαφορών Υπολογισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προκύπτουν ανά οικονοµική περίοδο και διαδικασία αυτόµατης έκδοσης παραστατικού συµψηφισµού των διαφορών αυτών. Ελεγχόµενη διακίνηση πελατών/προµηθευτών Έλεγχος των επιτρεπόµενων διακινήσεων σε επίπεδο Συναλλασσόµενου. (π.χ. δυνατότητα άρσης του δικαιώµατος καταχώρισης νέας τιµολόγησης στον Πελάτη ή νέας παραγγελίας προς Προµηθευτή) Τόκοι Υπερηµερίας µε δυνατότητα αυτόµατης τιµολόγησης τόκων υνατότητα ορισµού σχεδίων επιτοκίων και σύνδεσης µε τους πελάτες Άµεση πληροφόρηση του ύψους των τόκων από ληξιπρόθεσµες οφειλές από την καρτέλα πελάτη υνατότητα αυτόµατης έκδοσης των τιµολογίων τόκων 4

5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ERPB OD) ιαχείριση θέσεων εργασίας / Tαµεία -βάρδιες Παρακολούθηση βαρδιών Ταµείου (Άνοιγµα και Κλείσιµο Ταµείου,αλλαγή βάρδιας) Καταµέτρηση υπολοίπου, απόδοση υπολοίπου ή µεταφορά υπολοίπου σε επόµενη βάρδια Ηµερολόγιο ενεργειών παραλαβής- παράδοσης Ταµείου µε ιστορικό κινήσεων 5

6 Χρηµατοοικονοµικά Παραστατικά Πλήρης διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών µε πολλούς τρόπους (αυτόµατη εξόφληση τιµολογίων, οριστικοποίηση προβλεπόµενων εισπράξεων και πληρωµών, καταχώριση λογιστικών εξόδων-δαπανών µετρητοίς, εισπράξεις από πελάτες, πληρωµές σε προµηθευτές) Πλήρης διαχείρισης παραστατικών σε ξένο νόµισµα Πλήρες κύκλωµα διαχείρισης Πιστωτικών Καρτών Πλήρες Κύκλωµα ιαχείρισης Αξιογράφων Εισπρακτέων / Πληρωτέων Τήρηση αναλυτικής καρτέλας αξιογράφων εισπρακτέων / πληρωτέων µε άµεση πληροφόρηση των κινήσεων του αξιογράφου υνατότητα απογραφής αξιογράφων, µερικής ή ολικής εξόφλησης, µεταβίβασης, επιστροφής, ακύρωσης, διαµαρτύρησης, αντικατάστασης. ιαχείριση εγγυήσεων Παρακολούθηση του κυκλώµατος των εγγυήσεων σε επίπεδο Πελάτη / Προµηθευτή. υνατότητα τµηµατικής ή ολικής ρευστοποίησης εγγύησης καθώς και επιστροφής εγγύησης. Συµφωνίες Πληρωµής και Προβλέψεις εισροών Εκροών υνατότητα ορισµού διαφορετικού τρόπου πληρωµής ανά πελάτη / προµηθευτή. ιαχείριση προσυµφωνηµένων όρων πληρωµής ανάλογα µε το ύψος της συναλλαγής και την αξιοπιστία του πελάτη. υνατότητα δηµιουργίας προβλέψεων εισπράξεων / πληρωµών, βάσει συµφωνιών πληρωµής υνατότητα µαζικής έκδοσης αποδείξεων είσπραξης /πληρωµής, µέσω των προβλέψεων υνατότητα διαµόρφωσης ηµεροµηνιακών πλάνων πληρωµών και µαζικής έκδοσης αποδείξεων σε ηµεροµηνίες βάσει πλάνου 6

7 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Αποθηκευτικοί Χώροι Αποθέµατα Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι µε τήρηση πληροφοριακών και οικονοµικών στοιχείων. υνατότητα απαγόρευσης διακίνησης συγκεκριµένων ειδών σε κάποιους από αυτούς. Αναλυτική καρτέλα είδους µε Οµαδοποιητικά πεδία, πεδία χρήστη, Μονάδες Μέτρησης, Προµηθευτές είδους, Τιµολογιακή πολιτική είδους, Αποθηκευτικοί Χώροι, Οικονοµικά στοιχεία είδους ανά Α/Χ και περίοδο Τήρηση πολλαπλών Bar-Codes ανά Μονάδα Μέτρησης και ειδικές µορφές Bar-Codes (Ζυγιζόµενα) Σύνδεση καρτέλας µε φωτογραφία είδους υνατότητα ορισµού σχέσεων ειδών (ανταγωνιστικά, παρεµφερή κ.λ.π.) υνατότητα ορισµού Ελεγχόµενης διακίνησης σε επίπεδο είδους (π.χ. άρση του δικαιώµατος καταχώρισης νέας παραγγελίας σε προµηθευτή ) ιαχείριση Αρ. Σειράς / Παρτίδων Παρακολούθηση κατάστασης (Εντός, Εκτός) των Αρ. Σειράς υνατότητα αυτόµατης παραγωγής Αρ. Σειράς κατά την παραλαβή είδους υνατότητα αυτόµατης έκδοσης παραστατικών µέσα από επιλογή Αρ. Σειράς προς διακίνηση Αυτόµατη πρόταση Αρ. Σειράς / Παρτίδων κατά την πώληση Υπόλοιπα παρτίδων ανά Α/Χ Έλεγχος ηµεροµηνίας λήξης παρτίδων κατά τη διακίνηση Είδη µε Χρώµα Μέγεθος Αυτόµατη δηµιουργία ειδών, βάσει Χρωµ/γίου-Μεγεθ/γίου του Οδηγού υνατότητα κεντρικής διαχείρισης ειδών, µέσω επεµβάσεων στο Είδος Οδηγός υνατότητα κεντρικής διαχείρισης ειδών, βάσει µεταβολών στη γραµµή του αντίστοιχου Οδηγού Τήρηση οικονοµικών στοιχείων ανά Χρώµα-µέγεθος και συγκεντρωτικά ανά Οδηγό Ευκολία στην καταχώριση και διαχείριση παραστατικών που αφορούν Χρώµα-Μέγεθος Είδη εγγυοδοσίας Πλήρης παρακολούθηση της διακίνησης των Ειδών εγγυοδοσίας καθώς και πληροφόρηση για τη «συνεισφορά» των Ειδών εγγυοδοσίας στο συνολικό τζίρο των Πελατών. Είδη Συντιθέµενα και Σετ Συντιθέµενα Είδη : υνατότητα ορισµού πολλαπλών συνταγών συναρµολόγησης ηµιουργία παραστατικών σύνθεσης (συνταγολόγια) µε χρήση των συνταγών υνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας της κίνησης σύνθεσης κατά την τιµολόγησης Είδη Σετ : Ορισµός συνταγών για «εικονικά» είδη µε στόχο τη διευκόλυνση της καταχώρησης παραστατικών 7

8 Είδη καταλόγου Πλήρης διαχείριση παρεµφερών ή ανταγωνιστικών ειδών,για πληροφόρηση σχετικά µε είδη ανταλλακτικά, αναλώσιµα κ.α. που θέλει η επιχείρηση να παρακολουθεί αναφορικά µε δικά της είδη. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Πλήρες κύκλωµα τιµολόγησης Πωλήσέων και Αγορών υνατότητα παραµετροποίησης της φόρµας καταχώρησης παραστατικών προσαρµόζοντας τες στις ανάγκες των χρηστών µέσω του εργαλείου «Σχεδιαστής Φορµών» υνατότητα ενιαίας αρίθµησης πολλών παραστατικών διαφορετικού τύπου και συµπεριφοράς (ως προς τη Λογιστική, τους επιθυµητούς ελέγχους, τα προτεινόµενα στοιχεία κ.λπ.) Ορισµός σειρών παραστατικών µε πολλαπλές δυνατότητες παραµετροποίησης (τρόπος ενηµέρωσης λογιστικής, ενεργοποίηση ή όχι ελέγχου πλαφόν, αυτόµατη δηµιουργία κίνησης εξόφλησης, αυτόµατη δηµιουργία συνθέσεων κ.α ) ηµιουργία Παραστατικών Βάσει Μοντέλου Τιµολόγηση σε τρίτο νόµισµα (Βασικό νόµισµα εταιρίας, νόµισµα συναλλασσοµένου, νόµισµα παραστατικού Πολλαπλοί τρόποι συµπλήρωσης γραµµών παραστατικού: o Μαζική εισαγωγή γραµµών o υνατότητα αντιγραφής γραµµών από άλλα παραστατικά (π.χ. µεταφορά γραµµών από. Παραλαβής Αγορών σε. Αποστολής Πωλήσεων) o υνατότητα µεταφοράς γραµµών και αυτόµατης αντιστοίχισης ποσοτήτων Άντληση πληροφόρησης κατά την καταχώριση παραστατικού : o Εύρεση σχετιζοµένων ειδών και δυνατότητα επιλογής ενός από αυτά προς αντικατάσταση του είδους της γραµµής παραστατικού o Προηγούµενες τιµές είδους και δυνατότητα επιλογής µιας από αυτές o Έλεγχος υπολοίπου επιλεγµένου είδους ανά Α/Χ o Έλεγχος µικτού κέρδους ανά γραµµή παραστατικού και συνολικά Έκδοση παραστατικού είσπραξης από τη συµφωνία πληρωµής µέσα από το τιµολόγιο Κιβωτιοποίηση-packing list Ορισµός κιβωτίων και ένταξη των αποστολών σε συγκεκριµένα κιβώτια στα πλαίσια ενός «φυσικού» δροµολογίου. ιαχείριση Παραγγελιών Αγορών Πολλαπλοί τρόποι αυτόµατης έκδοσης Παραγγελιών Αγορών (Βάσει ελλείψεων αποθήκης, για την κάλυψη Παραγγελιών Πωλήσεων ή συγκεκριµένα είδη από τα παραστατικά παραγγελιών) ιαδικασία Εξυπηρέτησης Παραγγελιών Πωλήσεων ιαδικασία µαζικής έκδοσης ελτίων αποστολής βάσει της συµφωνηθείσας µε τον πελάτη ηµ/νιας παράδοσης ανά γραµµή παραγγελίας ιαδικασία τροφοδότησης κέντρων διανοµής µε το απαραίτητο, για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών των πελατών, απόθεµα. 8

9 ιαδικασία µαζικής έκδοσης παραγγελίας από τα υποκαταστήµατα προς την κεντρική αποθήκη, για τη συγκέντρωση του απαραίτητου, για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών των πελατών, αποθέµατος. υνατότητα δέσµευσης αναµενόµενου αποθέµατος για κάλυψη παραγγελιών πωλήσεων ιαχείριση Πωλητών Κύκλωµα απόδοσης προµηθειών Τήρηση αρχείου Πωλητών µε πλήρη στοιχεία αναγνώρισης καθώς και πλήθος πληροφοριακών, οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων. Αυτόµατη σύνδεση πωλητών µε πελατολόγιο (Συµβάσεις Πωλητών) όπου καθορίζεται το ποσοστό προµήθειας ανά πελάτη, πωλητή και κατηγορία είδους Αυτόµατη πρόταση στις γραµµές των παραστατικών πωλήσεων του ποσοστού προµήθειας πωλητή βάσει των οριζόµενων συµβάσεων ροµολόγηση αποστολών ιαδικασία ένταξης των ηµερήσιων αποστολών σε δροµολόγια. ιαδικασία µαζικής έκδοσης των ελτίων αποστολής που αφορούν στο σύνολο των αποστολών της ηµέρας οµαδοποιηµένα κατά δροµολόγιο Intrastat-VIES αφίξεων / αποστολών Πίνακας διαχείρισης των Κωδικών Συνδυασµένης Ονοµατολογίας και δήλωση, σε επίπεδο Είδους, συγκεκριµένου κωδικού. Μαζική δηµιουργία εγγραφών µε τα απαραίτητα για τις δηλώσεις Intrastat-VIES στοιχεία. Εκτύπωση των δηλώσεων στα ειδικά έντυπα. Λίστα εµφάνισης των εγγραφών µε τα στοιχεία Intrastat Αφίξεων / Αποστολών Φυσική Απογραφή Κατάρτιση φακέλου φυσικής απογραφής. Κάθε φάκελος, αφορά την απογραφή των ειδών που γίνεται σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία και σε έναν συγκεκριµένο αποθηκευτικό χώρο. ιαδικασίες Φυσικής Απογραφής κατά αποθηκευτικό χώρο και αυτόµατη ενηµέρωση των ποσοτικών διαφορών (ελλειµµάτων-πλεονασµάτων). υνατότητα κυκλικών απογραφών µε πολλές καταµετρήσεις, συγκρίσεις µεταξύ τους κ.τ.λ. Κοστολόγηση εισαγωγών (ERPB KE) Πλήρης διαχείριση των παραστατικών εισαγωγής µέσω των φακέλων εισαγωγής (παραγγελίες αγορών τιµολόγια οίκου εξωτερικού, πρόσθετες δαπάνες εισαγωγής), σύνδεση φακέλου µε τον αντίστοιχο λογαριασµό λογιστικής. Παρακολούθηση σταδίων εισαγωγής (άδεια εισαγωγής, εκτελωνισµός κ.α) υνατότητα τµηµατικής κοστολόγησης εισαγωγής καθώς και προκοστολόγησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής. ιαχείριση ροής αποθεµάτων (ERPB MF) Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης αποθεµάτων για την παρακολούθηση όλων των σταδίων εξέλιξης της παραγγελίας πελάτη έως την παράδοση των ειδών επικοινωνώντας τόσο µε τα αποθέµατα αποθήκης όσο και την παραγωγική διαδικασία υνατότητα επιλεκτικής συµµετοχής ή µη συγκεκριµένων ειδών στο κύκλωµα διαχείρισης αποθεµάτων 9

10 Αυτόµατη δηµιουργία παραγγελιών προς προµηθευτές ή εντολών προς την παραγωγή για την κάλυψη παραγγελιών πελατών ή για τη δηµιουργία του απαραίτητου αποθέµατος. έσµευση ποσότητας υπάρχοντος ή αναµενόµενου αποθέµατος έναντι συγκεκριµένης παραγγελίας Πελάτη αλλά και δυνατότητα µαζικής αναίρεσης των δεσµεύσεων Άµεση εικόνα του σταδίου επεξεργασίας της παραγγελίας Πελάτη. Πληροφόρηση για την επιθυµητή και προγραµµατισµένη ηµεροµηνία παράδοσης, την αρχική και την εκκρεµούσα ποσότητα (ποσότητα για την οποία δεν έχει γίνει κάποια ενέργειαεπεξεργασία), καθώς και την ποσότητα ανά στάδιο επεξεργασίας (ποσότητα στην Παραγωγή, αναµενόµενη από τον Προµηθευτή κ.λπ.) Κύκλωµα διαχείρισης προµηθειών (ERPB PU) ιαχείριση των Αιτήσεων Προµήθειας από διάφορα τµήµατα και υπευθύνους για αναλώσιµα, εξοπλισµό κ.λπ. καθώς και την εξυπηρέτηση αναγκών σε απόθεµα (α ύλες, εµπορεύµατα κ.λπ.) µε επιθυµητή ηµ/νία παράδοσης. Μαζική επεξεργασία των Αιτήσεων για την προώθησή τους στα διάφορα στάδια υλοποίησής τους. Εξυπηρέτηση των Αιτήσεων µε την έκδοση των απαραίτητων Παραστατικών παραγγελίας Προµηθευτών µε µαζική επεξεργασία-συγκέντρωση των αιτούµενων ποσοτήτων. υνατότητα λήψης ενδιάµεσης έγκρισης πριν να προχωρήσουµε στην έκδοση παραστατικού παραγγελίας. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ERPB ED) Τιµολογιακή πολιτική & Εκπτώσεις ιαµόρφωση Τιµών / εκπτώσεων βάσει Ειδικών Συµβάσεων µε συναλλασσοµένους (αυστηρή πρόταση τιµών / εκπτώσεων βάσει επιλεγµένης Σύµβασης, δυνατότητα παρακολούθησης ορίου ποσότητας για το οποίο ισχύει η Τιµή Σύµβασης) ιαµόρφωση Τιµών και εκπτώσεων µε χρήση τιµοκαταλόγων µε πολλαπλές δυνατότητες παραµετροποίησης Τιµοκατάλογοι Χονδρικής / Λιανικής, Αγορών / Πωλήσεων, βάσει τιµής ή ποσοστού, τιµοκατάλογοι σε ξένο νόµισµα ιαµόρφωση εκπτώσεων βάσει «κανόνων έκπτωσης» : o Κανόνες απόδοσης έκπτωσης σχετιζόµενοι µε το ηµεροµηνιακό διάστηµα, τον τρόπο εξόφλησης, µε συγκεκριµένο είδος / οµάδα ειδών ή / και συγκεκριµένο Συναλλασσόµενο οµάδα συναλλασσοµένων o υνατότητα σειριακής εφαρµογής κανόνων σε γραµµή παραστατικού υποστήριξη πολλαπλών εκπτώσεων o υνατότητα προσδιορισµού του τρόπου εφαρµογής έκπτωσης σε παραστατικό (προσθήκη ή αντικατάσταση). o υνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης κανόνα έκπτωσης γενικά αλλά και σε επίπεδο παραστατικού Προσφορές ώρα υνατότητα ορισµού «πακέτων προσφορών» όπου καθορίζονται τα κριτήρια για την ενεργοποίηση της προσφοράς κατά την τιµολόγηση (συγκεκριµένο διάστηµα, συναλλασσόµενο ή οµάδα συναλλασσοµένων) 10

11 υνατότητα διαφοροποίησης δώρων ή /και ποσότητας δώρων βάσει του συνδυασµού ειδών ή/και ποσοτήτων πώλησης (Εναλλακτικά σενάρια) υνατότητα δήλωσης προτεραιότητας στην εφαρµογή προσφορών υνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης προσφοράς γενικά ή σε επίπεδο παραστατικού ιαχείριση Πιστωτικών Έκπτωσης λόγω Τζίρου Ορισµός συµφωνιών εκπτώσεων λόγω τζίρου σε επίπεδο µεµονωµένου πελάτη ή οµίλου πελατών Αυτόµατη έκδοση πιστωτικών τζίρου για συγκεκριµένο ηµεροµηνιακό διάστηµα για επιλεγµένους πελάτες ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Προϋπολογισµός τζίρου συναλλασσοµένων Τήρηση πολλών εναλλακτικών σεναρίων προϋπολογισµού ανά οικονοµική χρήση (τρέχουσα, επόµενη). υνατότητα ανάλυσης σε επίπεδο οµάδας συναλλασσοµένων, σε επίπεδο συγκεκριµένου συναλλασσόµενου αλλά και σε επίπεδο ειδών. Ορισµός στόχου τζίρου, ποσότητας, % µεικτού κέρδους για οποιαδήποτε περίοδο Προϋπολογισµός πωλήσεων και αγορών ειδών Τήρηση πολλών εναλλακτικών σεναρίων προϋπολογισµού ανά οικονοµική χρήση (τρέχουσα, επόµενη). υνατότητα ανάλυσης σε επίπεδο οµάδας συναλλασσοµένων, σε επίπεδο συγκεκριµένου συναλλασσόµενου αλλά και σε επίπεδο ειδών. Πληροφόρηση για τη σύγκριση µε τα πραγµατοποιηθέντα Στόχοι πωλητών Τήρηση πολλών εναλλακτικών σεναρίων στοχοθεσίας ανά οικονοµική χρήση (τρέχουσα, επόµενη). υνατότητα ανάλυσης σε επίπεδο οµάδας πωλητών ή σε επίπεδο συγκεκριµένου πωλητή αλλά κα σε επίπεδο πελατών ή ειδών. Πληροφόρηση για τη σύγκριση µε τα πραγµατοποιηθέντα ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Παραγωγικό Layout (ERPB PD) Υποστήριξη πολλών και γεωγραφικά ανεξάρτητων παραγωγικών µονάδων Παραµετρική δήλωση Κέντρων Επεξεργασίας, Γραµµών & Τµηµάτων Παραγωγής ήλωση Παραγωγικών ιεργασιών ανά Κέντρο Επεξεργασίας Πλήρως παραµετρικός ορισµός των τύπων κίνησης της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. παραγωγή, ανάλωση, ανάλωση WIP κ.λπ) Υποστήριξη πολλαπλών και ανεξάρτητων τύπων βαρδιών ανά κέντρο επεξεργασίας, γραµµή, τµήµα ή παραγωγική µονάδα 11

12 Τεχνικές Προδιαγραφές (ERPB PD) Υποστήριξη πολλών, εναλλακτικών συνταγολογίων ανά τελικό προϊόν υνατότητα δήλωσης συνταγολογίων ανά Ηµιέτοιµο ήλωση χρωµατικών συνδυασµών & αντιστοιχιών µεγεθών Πλήθος εργαλείων µαζικής επεξεργασίας Τεχνικών Προδιαγραφών Εντολές Παραγωγής (ERPB PO) Ολοκληρωµένη παρακολούθηση του κυκλώµατος παραγωγής µε χρήση εντολών παραγωγής και κοστολόγηση βάσει αυτών: Εναλλακτικές δυνατότητες έκδοσης εντολών παραγωγής o Από τον Προγραµµατισµό Παραγωγής o Από το Σχεδιασµό Κάλυψης Αποθεµάτων o Από Εκκρεµείς Παραγγελίες o Ειδικό Εργαλείο έκδοσης βάσει απαιτήσεων και Τεχνικής Προδιαγραφής o Απλή καταχώριση Αυτόµατη σύνταξη προϋπολογιστικών στοιχείων, ανά φάση Εντολής Παραγωγής: o Λίστα υλικών (πρώτων υλών και ηµιετοίµων) o Προϋπολογιστική χρήση Παραγωγικών Πόρων o Λίστα Συµπαραγώγων / Υποπροϊόντων Αυτόµατη δηµιουργία κινήσεων παραγωγής και ανάλωσης (βάσει κινήσεων παραγωγής,λίστα υλικών κ.α. Πολλαπλές δυνατότητες διαρκούς και άµεσης παρακολούθησης της πορείας της παραγωγής Σενάρια Προϋπολογιστικού κόστους Παρέχεται η δυνατότητα διαµόρφωσης Προϋπολογιστικού κόστους παραγωγής που αποτελεί κρίσιµη πληροφορία για την τιµολογιακή πολιτική της επιχείρησης, για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση µε την ανάληψη έργων και σύγκριση πραγµατικών - προϋπολογιστικών στοιχείων. Προγραµµατισµός Παραγωγής (ERPB PP) Γραφικό Περιβάλλον Προγραµµατισµού (Χρήση Gantt Charts, δενδρικές απεικονίσεις κ.λ.π.) υνατότητα προγραµµατισµού παραγωγής ανά Γραµµή παραγωγής, Τµήµα, Παραγωγική µονάδα ή Ενιαίο Έκδοση εντολών παραγωγής, µαζική ή επιλεκτική, µε εναλλακτική οµαδοποίηση φάσεων ανά εντολή υνατότητα ένωσης (merge) φάσεων εντολών παραγωγής και ιαχωρισµού (split) εργασιών για τµηµατικό προγραµµατισµό Συντήρηση βιοµηχανικού εξοπλισµού (ERPB MTN) υνατότητα ορισµού µηχανών ή τµηµάτων µηχανών ως Αντικειµένων Συντήρησης ανά κέντρο επεξεργασίας και σύνδεση µε είδος ή πάγιο Προγραµµατισµός προληπτικής συντήρησης, τακτικής ή έκτακτης συντήρησης Αιτήσεις Συντήρησης & Εντολές Εργασιών Συντήρησης Πλήρης παρακολούθηση των ενεργειών ανά τύπο Συντήρησης και απολογιστικά στοιχεία ANVANCED REPORTING TOOLS (ERPB RP) 12

13 REPORT GENERATOR Βελτιωµένο εργαλείο δηµιουργίας εκτυπώσεων σε πέντε διακριτά βήµατα: o Σχεδιασµός Ερωτήµατος o Εµφάνιση Στηλών o Οµαδοποιήσεις & Σύνολα o ιαµόρφωση Σελίδας o Αποθήκευση Βελτιωµένο εργαλείο για τη δηµιουργία ερωτηµάτων sql και εκτύπωση ετικετών (ετικετογράφος) µε απλά διακριτά βήµατα OLAP & Graph Designer - Εργαλείο πλήρης ανάπτυξης και υλοποίησης αναφορών τύπου olap 13

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το Singular Enterprise 4U είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Το Optiplan ERP είναι ένα πρωτοποριακό λογισμικό σύστημα της ελληνικής αγοράς, που σχεδιάστηκε από στελέχη με κορυφαία τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών, με στόχο να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1. Περιγραφή Υποσυστημάτων

Σελίδα 1. Περιγραφή Υποσυστημάτων Σελίδα 1 Περιγραφή Υποσυστημάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 4 Δομή οργανισμού... 4 Περιβάλλον εργασίας χρήστη... 5 Εργονομικός σχεδιασμός οθονών και παραμετροποίησή τους...

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη στην Υποστήριξη. Αξιοπιστία Λειτουργικότητα. Συµβατό µε όλες τις εκδόσεις www.anaconda.gr

Η Εξέλιξη στην Υποστήριξη. Αξιοπιστία Λειτουργικότητα. Συµβατό µε όλες τις εκδόσεις www.anaconda.gr Η Εξέλιξη στην Υποστήριξη Αξιοπιστία Λειτουργικότητα Συµβατό µε όλες τις εκδόσεις www.anaconda.gr Η σειρά προγραµµάτων AnacondA είναι η ολοκληρωµένη λύση στη µηχανογραφική υποστήριξη των εµπορικών και

Διαβάστε περισσότερα

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία LYSP AUDIT Το LYSP AUDIT είναι τεχνολογικά και λειτουργικά μια εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών, η οποία διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων SQL, και λειτουργεί σε περιβάλλον εργασίας Windows NT, 2000, XP, 2003,

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

PROT@ERP.net το πρώτο

PROT@ERP.net το πρώτο PROT@ERP.net το πρώτο HOSPITALITY ERP τεχνολογίας Microsoft.ΝΕΤ H πλήρης εκµετάλλευση της τεχνολογίας του internet και των αποµακρυσµένων θέσεων εργασίας, είναι πλέον διαθέσιµη για χρήση στα Ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1.1.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 1.1.1.1 Παροχή εξειδικευμένων λογιστικών σχεδίων κατά είδος δραστηριότητας 1.1.1.2 Καθορισμένα από τον χρήστη μήκη τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 2012 Edition Aπρίλιος 2013 Διάθεση λογισµικού Soft1 2012 Εdition Σειρά Software License ASK Software as a Service (SaaS)* Soft1 Soft1

Διαβάστε περισσότερα

Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ

Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ Το Singularlogic Genesis ως Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των ΟΤΑ περιλαμβάνει ένα ενιαίο σύνολο Οικονομικών εφαρμογών, οι οποίες καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προϊόντων

Τιμοκατάλογος Προϊόντων Τιμοκατάλογος Προϊόντων Ιανουάριος 2009 Ιανουάριος 2009 ΑΘΗΝΑ: Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, 176 74 Καλλιθέα Τηλ: 210 9521, Fax: 210 95053 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αντ. Τρίτση 21, 570 01 Πυλαία Τηλ: 2310 804840, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία More than business software Μειώστε χρόνο και κόστος Η σειρά εφαρμογών Soft1 200 αποτελεί την πρόταση της SoftOne για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

το κομμάτι της επιχείρησής σας που κάνει τη διαφορά!

το κομμάτι της επιχείρησής σας που κάνει τη διαφορά! Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ I Σ Η το κομμάτι της επιχείρησής σας που κάνει τη διαφορά! Η εταιρία που μπορείτε να εμπιστευτείτε! Η Megasoft κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή λογισμικού και το όνομά της

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία More than business software Μειώστε χρόνο και κόστος Η σειρά εφαρμογών Soft1 200 αποτελεί την πρόταση της SoftOne για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Έγκυρα & έγκαιρα όπου, όσο & όταν χρειασθείς Επιτυγχάνει: σωστό και υγιή σχεδιασµό των χρηµατικών διαθεσίµων αξιολόγηση και αξιοποίηση τραπεζικών προιόντων εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου ανάδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE

Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE Γνωριμία με τη Select Software Η Select Software and Business Solutions είναι μία σύγχρονη εταιρία ανάπτυξης λογισμικού, η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Με τη λύση της Οικονοµικής ιαχείρισης του Microsoft Business Solutions-Navision έχετε το χρόνο να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας. Βασικά πλεονεκτήµατα: Μπορείτε να προσαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ό, τι νέο έχει προστεθεί ή έχει αλλάξει εμφανίζει τη σήμανση:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  Ό, τι νέο έχει προστεθεί ή έχει αλλάξει εμφανίζει τη σήμανση: 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο. Η Megasoft ουδεμία ευθύνη φέρει για εφαρμογές που δεν αναγράφονται στον τιμοκατάλογο. Οι τιμές που ακολουθούν μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. AnacondA WinDos. Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση

Εγχειρίδιο Χρήσης. AnacondA WinDos. Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση Εγχειρίδιο Χρήσης AnacondA WinDos Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σας ευχαριστούµε για την προτίµησή σας στο πρόγραµµά µας. Πιστεύουµε ότι θα ανταποκριθεί στις ανάγκες σας και είµαστε πάντοτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 8 1. Αντιγραφή γέφυρας λογιστικής σε εταιρείες... 8 2. Ιστορικό Μετασχηματισμών... 9 3. Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα