ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Λογιστικό σχέδιο Γενικής Λογιστικής Πλήρης ανάπτυξη του Λογιστικού σχεδίου, σε οποιαδήποτε βαθµίδα βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. Ορισµός διαφορετικού µήκους και µορφής κωδικού για τους λογαριασµούς Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής. Παραµετρικός ορισµός των βαθµίδων ανάπτυξης λογαριασµών. Ο βαθµός ανάπτυξης µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε την οµάδα λογαριασµών. ικαίωµα ελεγχόµενης πρόσβασης χρηστών, τόσο σε επίπεδο λειτουργιών, όσο και σε επίπεδο Λογαριασµών Εναλλακτικό νόµισµα λογαριασµού : ήλωση ξένου νοµίσµατος σε επίπεδο λογαριασµού. Ταυτόχρονη παρακολούθηση του λογαριασµού στο εγχώριο και το ξένο νόµισµα Αντιγραφή λογιστικού σχεδίου από µία βάση σε άλλη Στοιχεία Προηγούµενων Χρήσεων Σύνολα λογαριασµών ανά περίοδο (Οικονοµικά στοιχεία) και συνολικά για τρέχουσα / επόµενη χρήση Ηµερολόγια /Άρθρα /Κ.Β.Σ Απεριόριστο πλήθος ηµερολογίων, ανάλογα µε τις ανάγκες της εταιρίας π.χ. Ηµερολόγιο Αγορών, Πωλήσεων,Ταµείου, ιαφόρων Πράξεων, Πράξεων Ισολογισµού κ.λπ. Αντιγραφή ηµερολογίων από µια βάση σε άλλη Batch & On-line ενηµέρωση λογιστικής από το κύκλωµα των παραστατικών µε πολλαπλές δυνατότητες παραµετροποίησης ιαχείριση άρθρων : o Προσωρινά / Οριστικά & Κλεισίµατος / Απογραφής o Οριστικοποίηση / Μεταφορά στα προσωρινά o Μαζική εκτύπωση άρθρων o Μαζική εισαγωγή άρθρων από: αρχείο ASCII, αρχείο εισαγωγής άρθρων, αρχείο Excel Παραµετρικός ορισµός των ορίων που επιβάλλονται από τον Κ.Β.Σ για τον έλεγχο καταχώρισης εγγραφών Λογιστικής. Καθορισµός τριών επιπέδων ελέγχου των άρθρων λογιστικής. υνατότητα µαζικής ενηµέρωσης των επιπέδων ελέγχου. Τυποποιηµένα άρθρα : Παρέχεται δυνατότητα ορισµού και χρήσης τυποποιηµένων άρθρων προκειµένου να διευκολυνθεί / επιταχυνθεί η διαδικασία καταχώρισης άρθρων λογιστικής που επαναλαµβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. άρθρα µισθοδοσίας, αποσβέσεων, συνδροµών, συµβάσεων, µισθωµάτων, κ.λ.π.). Παραστατικά ταχείας καταχώρισης: ιαχείριση τιµολογίων για ταµειακές ή συµψηφιστικές εγγραφές δαπανών ή εσόδων, µέσω ειδικής φόρµας εισαγωγής στοιχείων µε τη µορφή παραστατικού. Batch & On-line κατανοµές : o Με βάση προκαθορισµένα ποσοστά µε µεγάλες δυνατότητες παραµετροποίησης ή δυναµικός ορισµός της κατανοµής. 1

2 o υνατότητα διαγραφής και αναδηµιουργίας υπαρχόντων κατανοµών o Κλείσιµο Περιόδου / Χρήσης :Αυτοµατοποιηµένη διαδικασία παραγωγής των εγγραφών κλεισίµατος κατά την προετοιµασία του κλεισίµατος χρήσης Αναλυτική Λογιστική Ανεξάρτητο Λογιστικό Σχέδιο µε διαφορετική δοµή κωδικού από εκείνο της Γενικής Λογιστικής ιαχείριση άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής: o ιενέργεια ανεξάρτητων εγγραφών Αναλυτικής Λογιστικής σε ειδικό Ηµερολόγιο o Προσωρινά / Οριστικά o Κλεισίµατος /απογραφής o Οριστικοποίηση / Μεταφορά στα προσωρινά Κλείσιµο Περιόδου / Χρήσης : o Αυτοµατοποιηµένη διαδικασία παραγωγής των εγγραφών κλεισίµατος κατά την προετοιµασία του κλεισίµατος χρήσης o Αυτοµατοποιηµένη διαδικασία οριστικού κλεισίµατος χρήσης και µεταφοράς των υπολοίπων στη νέα χρήση Batch & On-line αναµερισµοί o Με βάση προκαθορισµένα ποσοστά, µε µεγάλες δυνατότητες παραµετροποίησης, ή δυναµικός ορισµός της κατανοµής o υνατότητα διαγραφής & αναδηµιουργίας υπαρχόντων κατανοµών o ιαδοχική δηµιουργία αναµερισµών για όσα «επίπεδα µερισµού» επιλέξει ο χρήστης Επίπεδα µερισµών µε δυνατότητες παραµετροποίησης Προϋπολογισµοί λογαριασµών Παρέχεται δυνατότητα ορισµού πολλαπλών εναλλακτικών σεναρίων προϋπολογισµού και πληροφόρηση σύγκρισης των προϋπολογιστικών και πραγµατικών στοιχειών Αυτόµατη κατάρτιση & διαγραφή των στοιχείων προϋπολογισµού ανά περίοδο Ενηµέρωση προϋπολογισµού Γενικής από Αναλυτική λογιστική Παραµετρική παρακολούθηση ιστορικού αναπροσαρµογών Παρακολούθηση προϋπολογισµών λογαριασµού σε πολλαπλές χρήσεις Μεταφορά ποσών από λογαριασµό σε λογαριασµό Υποσύστηµα µεταβλητών/φ.π.α. Καθορισµός µεταβλητών που διευκολύνουν στην κατάρτιση αναφορών (π.χ περιοδική εκκαθάριση Φ.Π.Α, οριστική δήλωση Φ.Π.Α). Οι µεταβλητές αυτές µπορεί να αναφέρονται σε συγκεκριµένα ποσά ή να συγκεντρώνουν ποσά από ένα σύνολο λογαριασµών λογιστικής. ηµιουργία εγγραφών µε τα αποτελέσµατα του υπολογισµού των µεταβλητών και εκτύπωση των αναφορών σε ειδικά έντυπα (Περιοδική και Εκκαθαριστική Κατάσταση ΦΠΑ) Ισολογισµός Αυτόµατη σύνταξη του Ισολογισµού βάσει των εγγραφών λογιστικής και συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων 2

3 Τραπεζικοί λογαριασµοί-extraits Παρέχεται η δυνατότητα µέσω ειδικής διαδικασίας ελέγχου - επιβεβαίωσης των extraits τραπεζικών λογαριασµών και εντοπισµός των ασυµφωνιών µε τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές Παρακολούθηση στοιχείων Τραπεζών-Υποκαταστηµάτων και Τραπεζικών Λογαριασµών Εισαγωγή τραπεζικών Extrait από αρχείο ASCII Έλεγχος συµφωνίας τραπεζικών Extrait µε τις λογιστικές εγγραφές Εντοπισµός ασυµφωνιών µε τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές Πλήρες Κύκλωµα ιαχείρισης Παγίων Καρτέλα παγίου µε πληροφοριακά στοιχεία για το είδος του παγίου, τη θέση του, το τµήµα, την υπηρεσία, την κατάστασή του, σχόλια και χαρακτηρισµοί που διευκολύνουν την οµαδοποίησή του σε καταστάσεις και αναφορές, προβολές, προγραµµατισµό εργασιών, υπολογισµούς κ.λπ. Πλήρης διαχείρισης κινήσεων παγίου αγορές, πωλήσεις, επιστροφές κ.α. Παρακολούθηση & διαχείριση προσθηκών / επεκτάσεων Αδρανοποίηση / Επανενεργοποίηση παγίων Αυτόµατος υπολογισµός αποσβέσεων Πολλαπλοί κανόνες απόσβεσης: Σταθερή, Ολοσχερής, Φθίνουσα, Εφαρµογή Κανόνα Υπολογισµός Κανονικών, Μειωτικών αποσβέσεων, Αναπόσβεστης αξίας Επαναϋπολογισµός συνόλων αποσβέσεων Παρακολούθηση Επιχορηγήσεων παγίων Αυτόµατη ενηµέρωση Λογιστικής Λογαριασµοί λογιστικής παγίου Γέφυρες αγορών, πωλήσεων, αποσβέσεων, αναπροσαρµογών, επιχορηγήσεων Παράµετροι ενηµέρωσης λογιστικής παγίων Εναλλακτικά Μητρώα βάσει των κανόνων των.λ.π ιοικητικοί Λογαριασµοί (ERPB AA) Σύστηµα επέκτασης του οικονοµικού κυκλώµατος της επιχείρησης µέσω της δυνατότητας παρακολούθησης εναλλακτικών λογιστικών σχεδίων (παρακολούθηση έργων, στοιχείων προϋπολογισµού απολογισµού κ.α) µε αυτόµατη ενηµέρωση βάσει των λογιστικών άρθρων του επίσηµου λογιστικού σχεδίου. Σύνδεση µε λογαριασµούς λογιστικής Εγγραφές προγραµµατισµού, προϋπολογισµού, πραγµατικές Μοντέλα κατανοµών σε.λ. Batch & On-line κατανοµές Εγγραφών άρθρων λογιστικής σε.λ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ERPB OD) Τήρηση αρχείου Πελατών / Προµηθευτών µε πλήρη στοιχεία αναγνώρισης καθώς και πλήθος πληροφοριακών, οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων. Πλήρης διαχείριση συναλλασσοµένων σε ξένο νόµισµα µε άντληση οικονοµικών στοιχείων και στα δύο νοµίσµατα (βασικό και συναλλασσόµενου ) 3

4 Καρτέλα Πελάτη / Προµηθευτή µε πληροφοριακά στοιχεία, στοιχεία διευθύνσεων, σχόλια και χαρακτηρισµούς που διευκολύνουν την οµαδοποίησή του σε καταστάσεις και αναφορές, προβολές κ.λπ. Στοιχεία πολλαπλών, εναλλακτικών διευθύνσεων παράδοσης και αριθµών τηλεφώνων Σηµαντικοί δείκτες και οικονοµικά µεγέθη σε επίπεδο Πελάτη (πλαφόν, συνολικό ρίσκο, τζίρος, ύψος άληκτων αξιογράφων, εγγυήσεων κ.α.). Καθορισµός τύπου ελέγχου Πλαφόν πελάτη κατά την τιµολόγηση Έλεγχος, κατά την καταχώριση Πελάτη / Προµηθευτή, ορθότητας του Α.Φ.Μ (πλήθος ψηφίων, σωστό Α.Φ.Μ, η ύπαρξη και άλλου συναλλασόµενου µε ίδιο Α.Φ.Μ) Υπηρεσία Credit Assist µε On- line παροχή οικονοµικών & επιχειρηµατικών πληροφοριών των συναλλασσόµενους της επιχείρησης µέσω Hellastat, ιαχείριση ανοικτών υπολοίπων Άµεσος έλεγχος Open-items (ανεξόφλητων υποχρεώσεων ή απαιτήσεων) ανά συναλλασσόµενο ή συνολικά για δοσµένο χρονικό διάστηµα Ενηλικίωση (aging analysis) και αιτιολόγηση υπολοίπων πελατών και για την πληρέστερη επιχειρισιακή πληροφόρηση και αξιολόγηση των πελατών Ενηµέρωση υπολοίπων λογαριασµών λογιστικής σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας πληρωµής µε βάση παραµετρικούς κανόνες (π.χ. αυτόµατη συµψηφιστική και ταµειακή εγγραφή, εγγραφή δέσµευσης ποσού σε ενδιάµεσο λογαριασµό πριν την επιβεβαίωση εξόφλησης µιας επιταγής κ.ο.κ.) Πολλαπλή τρόποι Αντιστοίχισης Χρεώσεων Πιστώσεων Επιλεκτική Αντιστοίχιση εγγραφών Χ/Π ανά πελάτη / προµηθευτή (π.χ. δηµόσιοι οργανισµοί) Μαζική αντιστοίχιση Χ/Π Συναλλασσοµένου µε κριτήριο την παλαιότητα του ανοικτού υπολοίπου. Μαζική αντιστοίχιση Χ/Π Συναλλασσοµένου µε ελεύθερα οριζόµενα από το χρήστη σενάρια Αντιστοίχισης και δυνατότητα διαδοχικής χρήσης των διαθέσιµων σεναρίων. Αποτίµηση συναλλαγµατικών διαφορών Υπολογισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προκύπτουν ανά οικονοµική περίοδο και διαδικασία αυτόµατης έκδοσης παραστατικού συµψηφισµού των διαφορών αυτών. Ελεγχόµενη διακίνηση πελατών/προµηθευτών Έλεγχος των επιτρεπόµενων διακινήσεων σε επίπεδο Συναλλασσόµενου. (π.χ. δυνατότητα άρσης του δικαιώµατος καταχώρισης νέας τιµολόγησης στον Πελάτη ή νέας παραγγελίας προς Προµηθευτή) Τόκοι Υπερηµερίας µε δυνατότητα αυτόµατης τιµολόγησης τόκων υνατότητα ορισµού σχεδίων επιτοκίων και σύνδεσης µε τους πελάτες Άµεση πληροφόρηση του ύψους των τόκων από ληξιπρόθεσµες οφειλές από την καρτέλα πελάτη υνατότητα αυτόµατης έκδοσης των τιµολογίων τόκων 4

5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ERPB OD) ιαχείριση θέσεων εργασίας / Tαµεία -βάρδιες Παρακολούθηση βαρδιών Ταµείου (Άνοιγµα και Κλείσιµο Ταµείου,αλλαγή βάρδιας) Καταµέτρηση υπολοίπου, απόδοση υπολοίπου ή µεταφορά υπολοίπου σε επόµενη βάρδια Ηµερολόγιο ενεργειών παραλαβής- παράδοσης Ταµείου µε ιστορικό κινήσεων 5

6 Χρηµατοοικονοµικά Παραστατικά Πλήρης διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών µε πολλούς τρόπους (αυτόµατη εξόφληση τιµολογίων, οριστικοποίηση προβλεπόµενων εισπράξεων και πληρωµών, καταχώριση λογιστικών εξόδων-δαπανών µετρητοίς, εισπράξεις από πελάτες, πληρωµές σε προµηθευτές) Πλήρης διαχείρισης παραστατικών σε ξένο νόµισµα Πλήρες κύκλωµα διαχείρισης Πιστωτικών Καρτών Πλήρες Κύκλωµα ιαχείρισης Αξιογράφων Εισπρακτέων / Πληρωτέων Τήρηση αναλυτικής καρτέλας αξιογράφων εισπρακτέων / πληρωτέων µε άµεση πληροφόρηση των κινήσεων του αξιογράφου υνατότητα απογραφής αξιογράφων, µερικής ή ολικής εξόφλησης, µεταβίβασης, επιστροφής, ακύρωσης, διαµαρτύρησης, αντικατάστασης. ιαχείριση εγγυήσεων Παρακολούθηση του κυκλώµατος των εγγυήσεων σε επίπεδο Πελάτη / Προµηθευτή. υνατότητα τµηµατικής ή ολικής ρευστοποίησης εγγύησης καθώς και επιστροφής εγγύησης. Συµφωνίες Πληρωµής και Προβλέψεις εισροών Εκροών υνατότητα ορισµού διαφορετικού τρόπου πληρωµής ανά πελάτη / προµηθευτή. ιαχείριση προσυµφωνηµένων όρων πληρωµής ανάλογα µε το ύψος της συναλλαγής και την αξιοπιστία του πελάτη. υνατότητα δηµιουργίας προβλέψεων εισπράξεων / πληρωµών, βάσει συµφωνιών πληρωµής υνατότητα µαζικής έκδοσης αποδείξεων είσπραξης /πληρωµής, µέσω των προβλέψεων υνατότητα διαµόρφωσης ηµεροµηνιακών πλάνων πληρωµών και µαζικής έκδοσης αποδείξεων σε ηµεροµηνίες βάσει πλάνου 6

7 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Αποθηκευτικοί Χώροι Αποθέµατα Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι µε τήρηση πληροφοριακών και οικονοµικών στοιχείων. υνατότητα απαγόρευσης διακίνησης συγκεκριµένων ειδών σε κάποιους από αυτούς. Αναλυτική καρτέλα είδους µε Οµαδοποιητικά πεδία, πεδία χρήστη, Μονάδες Μέτρησης, Προµηθευτές είδους, Τιµολογιακή πολιτική είδους, Αποθηκευτικοί Χώροι, Οικονοµικά στοιχεία είδους ανά Α/Χ και περίοδο Τήρηση πολλαπλών Bar-Codes ανά Μονάδα Μέτρησης και ειδικές µορφές Bar-Codes (Ζυγιζόµενα) Σύνδεση καρτέλας µε φωτογραφία είδους υνατότητα ορισµού σχέσεων ειδών (ανταγωνιστικά, παρεµφερή κ.λ.π.) υνατότητα ορισµού Ελεγχόµενης διακίνησης σε επίπεδο είδους (π.χ. άρση του δικαιώµατος καταχώρισης νέας παραγγελίας σε προµηθευτή ) ιαχείριση Αρ. Σειράς / Παρτίδων Παρακολούθηση κατάστασης (Εντός, Εκτός) των Αρ. Σειράς υνατότητα αυτόµατης παραγωγής Αρ. Σειράς κατά την παραλαβή είδους υνατότητα αυτόµατης έκδοσης παραστατικών µέσα από επιλογή Αρ. Σειράς προς διακίνηση Αυτόµατη πρόταση Αρ. Σειράς / Παρτίδων κατά την πώληση Υπόλοιπα παρτίδων ανά Α/Χ Έλεγχος ηµεροµηνίας λήξης παρτίδων κατά τη διακίνηση Είδη µε Χρώµα Μέγεθος Αυτόµατη δηµιουργία ειδών, βάσει Χρωµ/γίου-Μεγεθ/γίου του Οδηγού υνατότητα κεντρικής διαχείρισης ειδών, µέσω επεµβάσεων στο Είδος Οδηγός υνατότητα κεντρικής διαχείρισης ειδών, βάσει µεταβολών στη γραµµή του αντίστοιχου Οδηγού Τήρηση οικονοµικών στοιχείων ανά Χρώµα-µέγεθος και συγκεντρωτικά ανά Οδηγό Ευκολία στην καταχώριση και διαχείριση παραστατικών που αφορούν Χρώµα-Μέγεθος Είδη εγγυοδοσίας Πλήρης παρακολούθηση της διακίνησης των Ειδών εγγυοδοσίας καθώς και πληροφόρηση για τη «συνεισφορά» των Ειδών εγγυοδοσίας στο συνολικό τζίρο των Πελατών. Είδη Συντιθέµενα και Σετ Συντιθέµενα Είδη : υνατότητα ορισµού πολλαπλών συνταγών συναρµολόγησης ηµιουργία παραστατικών σύνθεσης (συνταγολόγια) µε χρήση των συνταγών υνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας της κίνησης σύνθεσης κατά την τιµολόγησης Είδη Σετ : Ορισµός συνταγών για «εικονικά» είδη µε στόχο τη διευκόλυνση της καταχώρησης παραστατικών 7

8 Είδη καταλόγου Πλήρης διαχείριση παρεµφερών ή ανταγωνιστικών ειδών,για πληροφόρηση σχετικά µε είδη ανταλλακτικά, αναλώσιµα κ.α. που θέλει η επιχείρηση να παρακολουθεί αναφορικά µε δικά της είδη. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Πλήρες κύκλωµα τιµολόγησης Πωλήσέων και Αγορών υνατότητα παραµετροποίησης της φόρµας καταχώρησης παραστατικών προσαρµόζοντας τες στις ανάγκες των χρηστών µέσω του εργαλείου «Σχεδιαστής Φορµών» υνατότητα ενιαίας αρίθµησης πολλών παραστατικών διαφορετικού τύπου και συµπεριφοράς (ως προς τη Λογιστική, τους επιθυµητούς ελέγχους, τα προτεινόµενα στοιχεία κ.λπ.) Ορισµός σειρών παραστατικών µε πολλαπλές δυνατότητες παραµετροποίησης (τρόπος ενηµέρωσης λογιστικής, ενεργοποίηση ή όχι ελέγχου πλαφόν, αυτόµατη δηµιουργία κίνησης εξόφλησης, αυτόµατη δηµιουργία συνθέσεων κ.α ) ηµιουργία Παραστατικών Βάσει Μοντέλου Τιµολόγηση σε τρίτο νόµισµα (Βασικό νόµισµα εταιρίας, νόµισµα συναλλασσοµένου, νόµισµα παραστατικού Πολλαπλοί τρόποι συµπλήρωσης γραµµών παραστατικού: o Μαζική εισαγωγή γραµµών o υνατότητα αντιγραφής γραµµών από άλλα παραστατικά (π.χ. µεταφορά γραµµών από. Παραλαβής Αγορών σε. Αποστολής Πωλήσεων) o υνατότητα µεταφοράς γραµµών και αυτόµατης αντιστοίχισης ποσοτήτων Άντληση πληροφόρησης κατά την καταχώριση παραστατικού : o Εύρεση σχετιζοµένων ειδών και δυνατότητα επιλογής ενός από αυτά προς αντικατάσταση του είδους της γραµµής παραστατικού o Προηγούµενες τιµές είδους και δυνατότητα επιλογής µιας από αυτές o Έλεγχος υπολοίπου επιλεγµένου είδους ανά Α/Χ o Έλεγχος µικτού κέρδους ανά γραµµή παραστατικού και συνολικά Έκδοση παραστατικού είσπραξης από τη συµφωνία πληρωµής µέσα από το τιµολόγιο Κιβωτιοποίηση-packing list Ορισµός κιβωτίων και ένταξη των αποστολών σε συγκεκριµένα κιβώτια στα πλαίσια ενός «φυσικού» δροµολογίου. ιαχείριση Παραγγελιών Αγορών Πολλαπλοί τρόποι αυτόµατης έκδοσης Παραγγελιών Αγορών (Βάσει ελλείψεων αποθήκης, για την κάλυψη Παραγγελιών Πωλήσεων ή συγκεκριµένα είδη από τα παραστατικά παραγγελιών) ιαδικασία Εξυπηρέτησης Παραγγελιών Πωλήσεων ιαδικασία µαζικής έκδοσης ελτίων αποστολής βάσει της συµφωνηθείσας µε τον πελάτη ηµ/νιας παράδοσης ανά γραµµή παραγγελίας ιαδικασία τροφοδότησης κέντρων διανοµής µε το απαραίτητο, για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών των πελατών, απόθεµα. 8

9 ιαδικασία µαζικής έκδοσης παραγγελίας από τα υποκαταστήµατα προς την κεντρική αποθήκη, για τη συγκέντρωση του απαραίτητου, για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών των πελατών, αποθέµατος. υνατότητα δέσµευσης αναµενόµενου αποθέµατος για κάλυψη παραγγελιών πωλήσεων ιαχείριση Πωλητών Κύκλωµα απόδοσης προµηθειών Τήρηση αρχείου Πωλητών µε πλήρη στοιχεία αναγνώρισης καθώς και πλήθος πληροφοριακών, οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων. Αυτόµατη σύνδεση πωλητών µε πελατολόγιο (Συµβάσεις Πωλητών) όπου καθορίζεται το ποσοστό προµήθειας ανά πελάτη, πωλητή και κατηγορία είδους Αυτόµατη πρόταση στις γραµµές των παραστατικών πωλήσεων του ποσοστού προµήθειας πωλητή βάσει των οριζόµενων συµβάσεων ροµολόγηση αποστολών ιαδικασία ένταξης των ηµερήσιων αποστολών σε δροµολόγια. ιαδικασία µαζικής έκδοσης των ελτίων αποστολής που αφορούν στο σύνολο των αποστολών της ηµέρας οµαδοποιηµένα κατά δροµολόγιο Intrastat-VIES αφίξεων / αποστολών Πίνακας διαχείρισης των Κωδικών Συνδυασµένης Ονοµατολογίας και δήλωση, σε επίπεδο Είδους, συγκεκριµένου κωδικού. Μαζική δηµιουργία εγγραφών µε τα απαραίτητα για τις δηλώσεις Intrastat-VIES στοιχεία. Εκτύπωση των δηλώσεων στα ειδικά έντυπα. Λίστα εµφάνισης των εγγραφών µε τα στοιχεία Intrastat Αφίξεων / Αποστολών Φυσική Απογραφή Κατάρτιση φακέλου φυσικής απογραφής. Κάθε φάκελος, αφορά την απογραφή των ειδών που γίνεται σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία και σε έναν συγκεκριµένο αποθηκευτικό χώρο. ιαδικασίες Φυσικής Απογραφής κατά αποθηκευτικό χώρο και αυτόµατη ενηµέρωση των ποσοτικών διαφορών (ελλειµµάτων-πλεονασµάτων). υνατότητα κυκλικών απογραφών µε πολλές καταµετρήσεις, συγκρίσεις µεταξύ τους κ.τ.λ. Κοστολόγηση εισαγωγών (ERPB KE) Πλήρης διαχείριση των παραστατικών εισαγωγής µέσω των φακέλων εισαγωγής (παραγγελίες αγορών τιµολόγια οίκου εξωτερικού, πρόσθετες δαπάνες εισαγωγής), σύνδεση φακέλου µε τον αντίστοιχο λογαριασµό λογιστικής. Παρακολούθηση σταδίων εισαγωγής (άδεια εισαγωγής, εκτελωνισµός κ.α) υνατότητα τµηµατικής κοστολόγησης εισαγωγής καθώς και προκοστολόγησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής. ιαχείριση ροής αποθεµάτων (ERPB MF) Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης αποθεµάτων για την παρακολούθηση όλων των σταδίων εξέλιξης της παραγγελίας πελάτη έως την παράδοση των ειδών επικοινωνώντας τόσο µε τα αποθέµατα αποθήκης όσο και την παραγωγική διαδικασία υνατότητα επιλεκτικής συµµετοχής ή µη συγκεκριµένων ειδών στο κύκλωµα διαχείρισης αποθεµάτων 9

10 Αυτόµατη δηµιουργία παραγγελιών προς προµηθευτές ή εντολών προς την παραγωγή για την κάλυψη παραγγελιών πελατών ή για τη δηµιουργία του απαραίτητου αποθέµατος. έσµευση ποσότητας υπάρχοντος ή αναµενόµενου αποθέµατος έναντι συγκεκριµένης παραγγελίας Πελάτη αλλά και δυνατότητα µαζικής αναίρεσης των δεσµεύσεων Άµεση εικόνα του σταδίου επεξεργασίας της παραγγελίας Πελάτη. Πληροφόρηση για την επιθυµητή και προγραµµατισµένη ηµεροµηνία παράδοσης, την αρχική και την εκκρεµούσα ποσότητα (ποσότητα για την οποία δεν έχει γίνει κάποια ενέργειαεπεξεργασία), καθώς και την ποσότητα ανά στάδιο επεξεργασίας (ποσότητα στην Παραγωγή, αναµενόµενη από τον Προµηθευτή κ.λπ.) Κύκλωµα διαχείρισης προµηθειών (ERPB PU) ιαχείριση των Αιτήσεων Προµήθειας από διάφορα τµήµατα και υπευθύνους για αναλώσιµα, εξοπλισµό κ.λπ. καθώς και την εξυπηρέτηση αναγκών σε απόθεµα (α ύλες, εµπορεύµατα κ.λπ.) µε επιθυµητή ηµ/νία παράδοσης. Μαζική επεξεργασία των Αιτήσεων για την προώθησή τους στα διάφορα στάδια υλοποίησής τους. Εξυπηρέτηση των Αιτήσεων µε την έκδοση των απαραίτητων Παραστατικών παραγγελίας Προµηθευτών µε µαζική επεξεργασία-συγκέντρωση των αιτούµενων ποσοτήτων. υνατότητα λήψης ενδιάµεσης έγκρισης πριν να προχωρήσουµε στην έκδοση παραστατικού παραγγελίας. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ERPB ED) Τιµολογιακή πολιτική & Εκπτώσεις ιαµόρφωση Τιµών / εκπτώσεων βάσει Ειδικών Συµβάσεων µε συναλλασσοµένους (αυστηρή πρόταση τιµών / εκπτώσεων βάσει επιλεγµένης Σύµβασης, δυνατότητα παρακολούθησης ορίου ποσότητας για το οποίο ισχύει η Τιµή Σύµβασης) ιαµόρφωση Τιµών και εκπτώσεων µε χρήση τιµοκαταλόγων µε πολλαπλές δυνατότητες παραµετροποίησης Τιµοκατάλογοι Χονδρικής / Λιανικής, Αγορών / Πωλήσεων, βάσει τιµής ή ποσοστού, τιµοκατάλογοι σε ξένο νόµισµα ιαµόρφωση εκπτώσεων βάσει «κανόνων έκπτωσης» : o Κανόνες απόδοσης έκπτωσης σχετιζόµενοι µε το ηµεροµηνιακό διάστηµα, τον τρόπο εξόφλησης, µε συγκεκριµένο είδος / οµάδα ειδών ή / και συγκεκριµένο Συναλλασσόµενο οµάδα συναλλασσοµένων o υνατότητα σειριακής εφαρµογής κανόνων σε γραµµή παραστατικού υποστήριξη πολλαπλών εκπτώσεων o υνατότητα προσδιορισµού του τρόπου εφαρµογής έκπτωσης σε παραστατικό (προσθήκη ή αντικατάσταση). o υνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης κανόνα έκπτωσης γενικά αλλά και σε επίπεδο παραστατικού Προσφορές ώρα υνατότητα ορισµού «πακέτων προσφορών» όπου καθορίζονται τα κριτήρια για την ενεργοποίηση της προσφοράς κατά την τιµολόγηση (συγκεκριµένο διάστηµα, συναλλασσόµενο ή οµάδα συναλλασσοµένων) 10

11 υνατότητα διαφοροποίησης δώρων ή /και ποσότητας δώρων βάσει του συνδυασµού ειδών ή/και ποσοτήτων πώλησης (Εναλλακτικά σενάρια) υνατότητα δήλωσης προτεραιότητας στην εφαρµογή προσφορών υνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης προσφοράς γενικά ή σε επίπεδο παραστατικού ιαχείριση Πιστωτικών Έκπτωσης λόγω Τζίρου Ορισµός συµφωνιών εκπτώσεων λόγω τζίρου σε επίπεδο µεµονωµένου πελάτη ή οµίλου πελατών Αυτόµατη έκδοση πιστωτικών τζίρου για συγκεκριµένο ηµεροµηνιακό διάστηµα για επιλεγµένους πελάτες ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Προϋπολογισµός τζίρου συναλλασσοµένων Τήρηση πολλών εναλλακτικών σεναρίων προϋπολογισµού ανά οικονοµική χρήση (τρέχουσα, επόµενη). υνατότητα ανάλυσης σε επίπεδο οµάδας συναλλασσοµένων, σε επίπεδο συγκεκριµένου συναλλασσόµενου αλλά και σε επίπεδο ειδών. Ορισµός στόχου τζίρου, ποσότητας, % µεικτού κέρδους για οποιαδήποτε περίοδο Προϋπολογισµός πωλήσεων και αγορών ειδών Τήρηση πολλών εναλλακτικών σεναρίων προϋπολογισµού ανά οικονοµική χρήση (τρέχουσα, επόµενη). υνατότητα ανάλυσης σε επίπεδο οµάδας συναλλασσοµένων, σε επίπεδο συγκεκριµένου συναλλασσόµενου αλλά και σε επίπεδο ειδών. Πληροφόρηση για τη σύγκριση µε τα πραγµατοποιηθέντα Στόχοι πωλητών Τήρηση πολλών εναλλακτικών σεναρίων στοχοθεσίας ανά οικονοµική χρήση (τρέχουσα, επόµενη). υνατότητα ανάλυσης σε επίπεδο οµάδας πωλητών ή σε επίπεδο συγκεκριµένου πωλητή αλλά κα σε επίπεδο πελατών ή ειδών. Πληροφόρηση για τη σύγκριση µε τα πραγµατοποιηθέντα ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Παραγωγικό Layout (ERPB PD) Υποστήριξη πολλών και γεωγραφικά ανεξάρτητων παραγωγικών µονάδων Παραµετρική δήλωση Κέντρων Επεξεργασίας, Γραµµών & Τµηµάτων Παραγωγής ήλωση Παραγωγικών ιεργασιών ανά Κέντρο Επεξεργασίας Πλήρως παραµετρικός ορισµός των τύπων κίνησης της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. παραγωγή, ανάλωση, ανάλωση WIP κ.λπ) Υποστήριξη πολλαπλών και ανεξάρτητων τύπων βαρδιών ανά κέντρο επεξεργασίας, γραµµή, τµήµα ή παραγωγική µονάδα 11

12 Τεχνικές Προδιαγραφές (ERPB PD) Υποστήριξη πολλών, εναλλακτικών συνταγολογίων ανά τελικό προϊόν υνατότητα δήλωσης συνταγολογίων ανά Ηµιέτοιµο ήλωση χρωµατικών συνδυασµών & αντιστοιχιών µεγεθών Πλήθος εργαλείων µαζικής επεξεργασίας Τεχνικών Προδιαγραφών Εντολές Παραγωγής (ERPB PO) Ολοκληρωµένη παρακολούθηση του κυκλώµατος παραγωγής µε χρήση εντολών παραγωγής και κοστολόγηση βάσει αυτών: Εναλλακτικές δυνατότητες έκδοσης εντολών παραγωγής o Από τον Προγραµµατισµό Παραγωγής o Από το Σχεδιασµό Κάλυψης Αποθεµάτων o Από Εκκρεµείς Παραγγελίες o Ειδικό Εργαλείο έκδοσης βάσει απαιτήσεων και Τεχνικής Προδιαγραφής o Απλή καταχώριση Αυτόµατη σύνταξη προϋπολογιστικών στοιχείων, ανά φάση Εντολής Παραγωγής: o Λίστα υλικών (πρώτων υλών και ηµιετοίµων) o Προϋπολογιστική χρήση Παραγωγικών Πόρων o Λίστα Συµπαραγώγων / Υποπροϊόντων Αυτόµατη δηµιουργία κινήσεων παραγωγής και ανάλωσης (βάσει κινήσεων παραγωγής,λίστα υλικών κ.α. Πολλαπλές δυνατότητες διαρκούς και άµεσης παρακολούθησης της πορείας της παραγωγής Σενάρια Προϋπολογιστικού κόστους Παρέχεται η δυνατότητα διαµόρφωσης Προϋπολογιστικού κόστους παραγωγής που αποτελεί κρίσιµη πληροφορία για την τιµολογιακή πολιτική της επιχείρησης, για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση µε την ανάληψη έργων και σύγκριση πραγµατικών - προϋπολογιστικών στοιχείων. Προγραµµατισµός Παραγωγής (ERPB PP) Γραφικό Περιβάλλον Προγραµµατισµού (Χρήση Gantt Charts, δενδρικές απεικονίσεις κ.λ.π.) υνατότητα προγραµµατισµού παραγωγής ανά Γραµµή παραγωγής, Τµήµα, Παραγωγική µονάδα ή Ενιαίο Έκδοση εντολών παραγωγής, µαζική ή επιλεκτική, µε εναλλακτική οµαδοποίηση φάσεων ανά εντολή υνατότητα ένωσης (merge) φάσεων εντολών παραγωγής και ιαχωρισµού (split) εργασιών για τµηµατικό προγραµµατισµό Συντήρηση βιοµηχανικού εξοπλισµού (ERPB MTN) υνατότητα ορισµού µηχανών ή τµηµάτων µηχανών ως Αντικειµένων Συντήρησης ανά κέντρο επεξεργασίας και σύνδεση µε είδος ή πάγιο Προγραµµατισµός προληπτικής συντήρησης, τακτικής ή έκτακτης συντήρησης Αιτήσεις Συντήρησης & Εντολές Εργασιών Συντήρησης Πλήρης παρακολούθηση των ενεργειών ανά τύπο Συντήρησης και απολογιστικά στοιχεία ANVANCED REPORTING TOOLS (ERPB RP) 12

13 REPORT GENERATOR Βελτιωµένο εργαλείο δηµιουργίας εκτυπώσεων σε πέντε διακριτά βήµατα: o Σχεδιασµός Ερωτήµατος o Εµφάνιση Στηλών o Οµαδοποιήσεις & Σύνολα o ιαµόρφωση Σελίδας o Αποθήκευση Βελτιωµένο εργαλείο για τη δηµιουργία ερωτηµάτων sql και εκτύπωση ετικετών (ετικετογράφος) µε απλά διακριτά βήµατα OLAP & Graph Designer - Εργαλείο πλήρης ανάπτυξης και υλοποίησης αναφορών τύπου olap 13

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus Pegasus ERP Start Up 738,00 Σε ποιούς απευθύνεται: Το Pegasus Erp Start up απευθύνεται στο 60 % τον εμπορικών επιχειρήσεων που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην μηχανοργάνωση της επιχείρησής τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις Erprs Rsurc Plag T PrXss Ksk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις εντατικής λιανικής. ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα για τη σωστή διαχείριση πιο εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Bundles & Modules MINIMUM ΧΡΗΣΤΕΣ:5

Bundles & Modules MINIMUM ΧΡΗΣΤΕΣ:5 Bundles & Mdules ΚΥΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ENTERPRISE SUITE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ MINIMUM ΧΡΗΣΤΕΣ:5 Χρηματοοικονομικά Διαχείριση συναλλασσομένων (πελάτες - προμηθευτές - χρεώστες - πιστωτές) και ενδιάμεσων (πωλητές

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο Erprs Rsurc Plag T PrXss Ral είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο ολοκληρωµένη λύση στο τοµέα της εντατικής λιανικής. Το ολοκληρωµένο πακέτο αποτελείται από τη

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 4.00.515

Soft1 Version 4.00.515 Νέες προδιαγραφές Version : 2.00 Date: 08/12/2015 Department: Product Management Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Γενικά... 3 Εμπορικό... 3 Χρηματοοικονομικά... 5 Μισθοδοσία... 6

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis Entry I. Tο Atlantis Entry Ι βασίζεται στις προδιαγραφές του Atlantis Entry ΙΙ, αλλά χωρίς τις παρακάτω δυνατότητες / επιλογές:

Atlantis Entry I. Tο Atlantis Entry Ι βασίζεται στις προδιαγραφές του Atlantis Entry ΙΙ, αλλά χωρίς τις παρακάτω δυνατότητες / επιλογές: Τι είναι το Atlantis Entry I Atlantis Entry I Το Atlantis Entry I είναι ένα ειδικό configuration του Atlantis Entry το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω διαχειρίσεις: Πελάτες / Χρεώστες Εισπράξεις Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28. 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ACE ERP: Σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων

ACE ERP: Σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ACE ERP: Σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων Είναι προϊόν ανάπτυξης και τεχνογνωσίας της ACE Hellas Α.Ε. Καθιστά δυνατή την κοστολογική διαχείριση των δραστηριοτήτων Επεκτείνεται μέχρι και τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple Η CyberArts παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το proxess Beauty αποτελεί το πιο

doitsimple Η CyberArts παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το proxess Beauty αποτελεί το πιο Η CybrArs παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το prxss Bauy αποτελεί το πιο σηµαντικό σύνεργο για την οργάνωση του κοµµωτηρίου ή του κέντρου αισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Έγκυρα & έγκαιρα όπου, όσο & όταν χρειασθείς Επιτυγχάνει: σωστό και υγιή σχεδιασµό των χρηµατικών διαθεσίµων αξιολόγηση και αξιοποίηση τραπεζικών προιόντων εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου ανάδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Το πρόγραµµα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, που ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, ασκούν οικονοµική δραστηριότητα στους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31 Η εφαρμογή λογισμικού Kiosk Manager, είναι η πλέον σύγχρονη, επαγγελματική και οικονομική λύση για τη διαχείριση καταστημάτων εντατικής λιανικής, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη και δοκιμασμένη για το περίπτερο

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 8 1. Αντιγραφή γέφυρας λογιστικής σε εταιρείες... 8 2. Ιστορικό Μετασχηματισμών... 9 3. Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Cotton Plus WinPlan Enterprise Resource Planning Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Εκκοκκιστικών Επιχειρήσεων Προσχέδιο Τεχνικής Μελέτης «Cotton» ISO 9001:2000 Winplan Cotton Plus Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη στην Υποστήριξη. Αξιοπιστία Λειτουργικότητα. Συµβατό µε όλες τις εκδόσεις www.anaconda.gr

Η Εξέλιξη στην Υποστήριξη. Αξιοπιστία Λειτουργικότητα. Συµβατό µε όλες τις εκδόσεις www.anaconda.gr Η Εξέλιξη στην Υποστήριξη Αξιοπιστία Λειτουργικότητα Συµβατό µε όλες τις εκδόσεις www.anaconda.gr Η σειρά προγραµµάτων AnacondA είναι η ολοκληρωµένη λύση στη µηχανογραφική υποστήριξη των εµπορικών και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Το Optiplan ERP είναι ένα πρωτοποριακό λογισμικό σύστημα της ελληνικής αγοράς, που σχεδιάστηκε από στελέχη με κορυφαία τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών, με στόχο να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Παραμετροποίηση εφαρμογής... 3 1 Εταιρείες που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς - είναι λήπτες τιμολογίων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραγγελίες - Πωλήσεις. Αριστοµένης Μακρής

Παραγγελίες - Πωλήσεις. Αριστοµένης Μακρής Παραγγελίες - Πωλήσεις Τιµοκατάλογοι Είδους Ανά είδος και κλάση πελατών Ανά είδος και πελάτη Ηµεροµηνίες ισχύος Από έως ποσότητα Ανάλογα µε είδος παραγγελίας ιαδικασία αλλαγής τιµών Με περιθώρια βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /06/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /06/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/06/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση... 3 ERP- CRM Loyalty / Προσφορά και εξαργύρωση πόντων πιστότητας στα παρ/κά πωλήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1. Περιγραφή Υποσυστημάτων

Σελίδα 1. Περιγραφή Υποσυστημάτων Σελίδα 1 Περιγραφή Υποσυστημάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ... 3 Πελάτες... 3 Προμηθευτές... 5 Αξιόγραφα... 7 Γενική Λογιστική... 8 Αναλυτική Λογιστική... 10 Πάγια... 11 Προϋπολογισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία LYSP AUDIT Το LYSP AUDIT είναι τεχνολογικά και λειτουργικά μια εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών, η οποία διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων SQL, και λειτουργεί σε περιβάλλον εργασίας Windows NT, 2000, XP, 2003,

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα II Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕURO ATLANTIS II ERP ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. Περιγραφή Εφαρµογή Σύµβαση 2.400

ΕURO ATLANTIS II ERP ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. Περιγραφή Εφαρµογή Σύµβαση 2.400 ATLANTIS II ERP ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 211 016 ATLANTIS - Διαχείριση Λογαριασµών Εισπρακτέων - Πληρωτέων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Έργα Πελατών, Προµηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασµών,

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλα, τα στελέχη της επιχείρησης θα έχουν την δυνατότητα πλήρους διαχείρισης των εκκρεμών ενεργειών τους απ' όπου κι' αν βρίσκονται.

Παράλληλα, τα στελέχη της επιχείρησης θα έχουν την δυνατότητα πλήρους διαχείρισης των εκκρεμών ενεργειών τους απ' όπου κι' αν βρίσκονται. On Σημαντικές εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες, άμεσα διαθέσιμες τόσο στον επιχειρηματία για να παίρνει τις αποφάσεις του, όσο και σε στελέχη πωλήσεων για να έχουν την πλήρη εικόνα των πελατών που

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

LYSP AUDIT essential. Lysp Audit. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Προσιτό κόστος. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Συνδεσιμότητα - Internet

LYSP AUDIT essential. Lysp Audit. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Προσιτό κόστος. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Συνδεσιμότητα - Internet LYSP AUDIT essential Το LYSP AUDIT essential αποτελεί την οικονομική πρόταση της LYSP για επιχειρήσεις που αναζητούν ένα σύγχρονο και αξιόπιστο εργαλείο για την οργάνωσή τους. Είναι ιδανικό για μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα / Έξοδα Λογιστική Πάγια ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. έχει κατοχυρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015 Xpress Βέροια Απρίλιος 2015 Τι είναι το Φαρμακείο; Το Φαρμακείο είναι στοιχείο της δομής της πρωτοβάθμιας υγείας, που επιτρέπει στον φαρμακοποιό να πραγματώσει τον κοινωνικό του σκοπό δηλαδή την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

DELTA Εμπορική ιαχείριση

DELTA Εμπορική ιαχείριση DELTA Εμπορική ιαχείριση Η εφαρμογή Delta Εμπορική ιαχείριση αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε είδος εμπορικής επιχείρησης. Υποστηρίζει όλο τον εμπορικό κύκλο, απο τη στιγμή της αγοράς, της τιμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας Φάση 1 Φάση 1.1 Με την εκτέλεση του προγράμματος εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη Επιλογή των δύο checkbox τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

PROT@ERP.net το πρώτο

PROT@ERP.net το πρώτο PROT@ERP.net το πρώτο HOSPITALITY ERP τεχνολογίας Microsoft.ΝΕΤ H πλήρης εκµετάλλευση της τεχνολογίας του internet και των αποµακρυσµένων θέσεων εργασίας, είναι πλέον διαθέσιµη για χρήση στα Ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Περιεχόμενα Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Βασικό... 4 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία... 5 Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικος Τιμοκατάλογος Εμπορικών Λογιστικών & Ειδικών Εφαρμογών

Χριστουγεννιάτικος Τιμοκατάλογος Εμπορικών Λογιστικών & Ειδικών Εφαρμογών 1 Χριστουγεννιάτικος Τιμοκατάλογος Εμπορικών Λογιστικών & Ειδικών Εφαρμογών 2015 Barracuda Software Christmas Pricelist 2015 2 Γενικές Πληροφορίες... 4 Γενικά... 4 MultiUser... 4 Αναβαθμίσεις Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το Singular Enterprise 4U είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 ΑΙΧΜΕΣ. Business Suite

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 ΑΙΧΜΕΣ. Business Suite 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 ΑΙΧΜΕΣ Business Suite Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρήσεων Εισαγωγή Το E.R.P. ΑΙΧΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16PROC005391001 2016-11-15 Αθήνα: 14.11.2016 Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΥ : 2016016954 Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail : Χρήστου Λαδά 6, 10561 Αθήνα : Φ.Μαργαρίτης : 2103689019 : 2103689166

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιμο, Άνοιγμα Χρήσης και οριστικοποίηση Απογραφών στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP

Κλείσιμο, Άνοιγμα Χρήσης και οριστικοποίηση Απογραφών στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP Κλείσιμο, Άνοιγμα Χρήσης και οριστικοποίηση Απογραφών στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP Η δομή και η φιλοσοφία του σχεδιασμού της βάσης δεδομένων στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP είναι διαχρονική.

Διαβάστε περισσότερα

Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219

Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ... 220 3. ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ... 221 4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Αλεξανδρούπολη. Μάρτιος 2015

Xpress. Αλεξανδρούπολη. Μάρτιος 2015 Xpress Αλεξανδρούπολη Μάρτιος 2015 ΑΠΟΘΗΚΗ Στήλες ανάπτυξης αποθεμάτων αποθήκης - Αποθηκευτικοί χώροι. Διαθέσιμα = το σύνολο των ποσοτήτων, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ράφια ή στα συρτάρια του φαρμακείου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών Εφαρµογή Βusiness ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Μετασχηµατισµοί Παραστατικών... 4 1.1 Συνδεόµενα Παραστατικά (Έµµεση Οθόνη)...4 1.2 Μαζικοί Μετασχηµατισµοί...7 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALTEC PAYROLL. ALTEC xline PAYROLL ALTEC ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ALTEC xline ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALTEC PAYROLL. ALTEC xline PAYROLL ALTEC ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ALTEC xline ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης... Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Γενική Λογιστική... Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Έσοδα Έξοδα... Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 εκέµβριος 2011 Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συµβεβληµένους πελάτες της και είναι πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Έλεγχος Παραγωγής

Οργάνωση & Έλεγχος Παραγωγής OPUS Οργάνωση & Έλεγχος Παραγωγής Παραγγελίες Έλεγχος Παραγωγής Αποθήκη Κοστολόγηση Προγραµµατισµός Παραγωγής Ποιοτικός Έλεγχος Συντήρηση SCADA Παραγγελίες Καταχωρίστε τις παραγγελίες εύκολα και γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση.

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. #1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. Ενέργειες Οδηγίες εισηγητή Δείγματα οθονών 1. Επιλέγω Πωλήσεις & Μάρκετινγκ Πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ Το Singular Enterprise είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕργαλείοΠληροφόρησης καιανάπτυξης

ΕργαλείοΠληροφόρησης καιανάπτυξης ΕργαλείοΠληροφόρησης καιανάπτυξης Εισαγωγή Η συνεχής ανάπτυξη είναι βασικό στοιχείο του DNA των επιχειρήσεων του 21ου αιώνα. Κάθε µέρα αναρωτιόµαστε για την επιχείρηση µας: Πως πήγαµε σε σχέση µε το προηγούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες... 5 Πρόσθετες Ενότητες... 6 Entry... 7 Start... 8 Λογιστικές Εφαρμογές... 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες Ενότητες... 10 Entry... 11 Start... 12 Λογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Εάν αποφασιστεί η μετάβαση στο προτεινόμενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο, το ATLANTIS E.R.P. παρέχει αυτόματες εργασίες μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού είναι:

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού είναι: ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με εκτιμήσεις ξένων κορυφαίων αναλυτών, όπως των Gartner Group, Meta Group κ.λπ., η πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις στην εποχή της Νέας Οικονομίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... 4 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές...

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας Εισαγωγή Στο παρόν εγχειρίδιο εξετάζονται θέµατα που καλύπτουν τη διαχείριση εταιριών που τηρούν Βιβλία Γ κατηγορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένες βασικές λειτουργίες που αναλύονται στη συνέχεια :

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Michael Kalochristianakis Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Εργαστήριο 2: αρχική προσαρμογή του MS Nav σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον περιεχόμενα προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013)

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική θα προσδώσει στον εκπαιδευόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στο λογιστικό επάγγελμα μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μελίσσια, 4 Μαρτίου Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ

Μελίσσια, 4 Μαρτίου Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Μελίσσια, 4 Μαρτίου 2010 Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Εισαγωγή... 1 Δημιουργία εγγραφών... 2 1. Δημιουργία Ομάδων Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ... 2 2. Δημιουργία Γενικής Ομάδας Καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm

Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm Παραγωγή Κοστολόγηση Δύο λόγια για το πρόγραμμα BrainStorm Παραγωγή Το πρόγραμμα απευθύνεται στις Παραγωγικές Μονάδες οι οποίες επιθυμούν να παρακολουθούν την Ανάλωση των

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση εισπράξεων

Διαχείριση εισπράξεων Διαχείριση εισπράξεων Περιεχόμενα Δημιουργία είσπραξης μετρητών... 3 Δημιουργία είσπραξης πιστωτικών καρτών... 6 Δημιουργία είσπραξης αξιογράφου... 10 Ακύρωση παραστατικού είσπραξης... 14 Αντιγραφή παραστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προετοιμασίας. για την αλλαγή. των συντελεστών ΦΠΑ

Οδηγός προετοιμασίας. για την αλλαγή. των συντελεστών ΦΠΑ Μελίσσια, 10 Ιουνίου 2010 Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Εισαγωγή... 1 Δημιουργία εγγραφών... 2 1. Δημιουργία Ομάδων Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ... 2 2. Δημιουργία Γενικής Ομάδας Καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

xline Βασικές Ενότητες

xline Βασικές Ενότητες xline Βασικές Ενότητες 020 xline - Διαχείριση Πωλήσεων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασµών, Διαχείριση Τραπεζών - Τραπεζικοί Λογαριασµοί, Εισπράξεις, Λοιπές Συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα