ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 10 Η /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 10 Η /17-09-2014"

Transcript

1 1 Τακτικό 169 7ΘΔ9ΩΨΒ-Υ4Γ 2 Τακτικό ΣΣΩΨΒ-7Ν6 3 Τακτικό 171 7ΗΤΛΩΨΒ-ΘΨΚ 4 Τακτικό ΤΨΩΨΒ-ΕΘΧ Έγκριση συμπληρωματικής κατάστασης κεκλεισμένων χρήσεων Π.Ο.Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αλίμου στα Ο.Τ. 304 & 305 και συγκεκριμένα στο χώρο που καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις του Β Γυμναστηρίου Αλίμου Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλίμου οικονομικού έτους 2014 Έγκριση απόφασης Ο.Ε. με τίτλο «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου Οικονομικού Έτους 2014» ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση συμπληρωματικής κατάστασης παραστατικών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν σε περιπτώσεις αποζημίωσης εδαφικών εκτάσεων και επικείμενων λόγω ρυμοτομίας συνολικού ποσού ,80. Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 και θα εξοφληθεί μέσω της επιχορήγησης του Υπ. Εσωτερικών για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνουν την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αλίμου στα Ο.Τ. 304 και 305, σύμφωνα με το από Σεπτεμβρίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κλίμακας 1:500 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΥΠΕΡ: 27 ΚΑΤΑ: 2 (κα. Μπελιά, κ. Κλαυδιανός) ΛΕΥΚΑ: 1 (κα. Καμαρινού) Την έγκριση της 5 ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αλίμου οικονομικού έτους 2014 σύμφωνα με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του Δημάρχου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΥΠΕΡ: 27 ΚΑΤΑ: 2 (κα. Μπελία, κ. Κλαυδιανός) ΛΕΥΚΑ: 1 (κα. Καμαρινού) 1

2 5 Τακτικό ΥΙΩΨΒ-9ΥΟ 6 Τακτικό ΗΦΩΨΒ-Μ5Α 7 Τακτικό 175 7ΝΗ4ΩΨΒ-0ΗΕ 8 Τακτικό 176 6Ξ87ΩΨΒ-ΣΕΜ Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας ή μη για το έργο «Αναβάθμιση Γηπέδων Ποδοσφαίρου Αλίμου» Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) Έγκριση απόφασης Ο.Ε. με τίτλο «Αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2015» Έγκριση απόφασης Ο.Ε. με τίτλο «Αναπροσαρμογή ή μη τελών διαφήμισης έτους 2015» Εγκρίνουν την υπ αριθ. 187/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «6 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου Οικονομικού Έτους 2014», όπως αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και ενσωματώνουν τις τροποποιήσεις που εισηγήθηκε ο κ. Δήμαρχος ως προς τις νέες πιστώσεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Για την λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας για το έργο «Αναβάθμιση Γηπέδων Ποδοσφαίρου Αλίμου», προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 και θα καλυφθεί από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (σχετ. η 92/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την 2 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και την 3 η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΥΠΕΡ : 27 ΚΑΤΑ : 3 (κ.κ.πύρζα Φανή, Καμαρινού Κυριακή, Μπελιά Ελένη) Εγκρίνουν τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΥΠΕΡ: 19 ΚΑΤΑ: 6 (κ. Τσαμπαρλής, κα. Μπελιά, κα. Καμαρινού, κ. Νικολάου, κ. Αλεξόπουλος, κ. Κλαυδιανός) ΛΕΥΚΑ: 4 (κ. Ορφανός, κ. Παπανικολάου, κ. Πέτσας, κα. Κλεώπα-Μπίσμπα) Εγκρίνει την 188/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2015» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ως έχει. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΛΕΥΚΑ: 1 (κ. Καμαρινού) 2

3 9 Τακτικό 177 ΩΜΠΓΩΨΒ-ΟΒΧ-- 73ΟΚΩΨΒ-Ζ8Ε 10 Τακτικό 178 7ΕΧΖΩΨΒ-ΖΦΧ 11 Τακτικό 179 ΩΕ64ΩΨΒ-ΡΔΣ 12 Τακτικό 180 ΩΧΜΜΩΨΒ-Σ6Ν Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και σύσταση οργανικής θέσης μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δήμου Αλίμου Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ACTION WAY COMMUNICATION SERVISES» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001 Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΦΙΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001 Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ADAM PRODUCTIONS HELLAS Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001 Εγκρίνει την 189/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Αναπροσαρμογή τελών διαφήμισης έτους 2015» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ως έχει ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΥΠΕΡ: 27 ΚΑΤΑ: 4 (κ. Μπελία, κα. Καμαρινού, κ. Κλαυδιανός, κ. Πύρζα) Εγκρίνουν την 03/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και σύσταση οργανικής θέσης μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δήμου Αλίμου» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ως έχει. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 10 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ACTION WAY COMMUNICATION SERVISES» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 11 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΦΙΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 12 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ADAM PRODUCTIONS HELLAS Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001». 3

4 13 Τακτικό 181 7ΟΠΧΩΨΒ-Χ0Γ 14 Τακτικό 182 6ΓΤΖΩΨΒ-7ΑΦ 15 Τακτικό 183 6ΦΘΞΩΨΒ-ΟΒΦ 16 Τακτικό 184 6ΩΡΔΩΨΒ-ΗΜ4 17 Τακτικό 185 6ΥΜΛΩΨΒ-589 Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «DEMAND CUSTOMIZE MARKETING ΜΕΠΕ» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001 Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ALPHA LINE COMPANY A. ΣΑΛΙΒΕΛΟΣ Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001 Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ΜΟΡΦΕΑΣ Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001 Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «MAXI Α.Β.Ε.Ε.» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001 Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ Ο.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 13 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «DEMAND CUSTOMIZE MARKETING ΜΕΠΕ» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 14 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ALPHA LINE COMPANY A. ΣΑΛΙΒΕΛΟΣ Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 15 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ΜΟΡΦΕΑΣ Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 16 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «MAXI Α.Β.Ε.Ε.» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 17 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ Ο.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001». 4

5 18 Τακτικό 186 6ΒΔΒΩΨΒ-9ΝΞ 19 Τακτικό 187 7Π5ΨΩΨΒ-ΕΟΒ 20 Τακτικό 188 ΒΧ3ΨΩΨΒ-ΧΑΗ 21 Τακτικό 189 ΩΞ63ΩΨΒ-Δ2Η 22 Τακτικό 190 7ΚΣΜΩΨΒ-448 Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΜΑΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001 Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «EXPO COSMOS MON. Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001 Αποδοχή και κατανομή ποσού ,93 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014) Αποδοχή και κατανομή ποσού 2.568,34 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Δήμου (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014) Αποδοχή και κατανομή ποσού 1.659,28 για την κάλυψη μισθοδοσίας δύο ατόμων ΑμεΑ του «Θουκυδίδειου Οργανισμού Πολιτισμού ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 18 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΜΑΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 19 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «EXPO COSMOS MON. Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001». Την αποδοχή του ποσού των ,93 από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και δαπανών μισθοδοσίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου για το μήνα Ιούλιο 2014, το οποίο κατανέμεται εξ ολοκλήρου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου». Αποδέχεται το καθαρό ποσό των 2.568,34 από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Δημοτικών χώρων Άθλησης (Ιούλιος 2014). Το παραπάνω ποσό κατανέμεται εξ ολοκλήρου στο Ν.Π.Δ.Δ «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου», στους σκοπούς του οποίου συμπεριλαμβάνονται όλες οι αθλητικές δραστηριότητες. Την αποδοχή του ποσού των 1.659,28 από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας εργαζομένων δύο ατόμων ΑμΕΑ για το μήνα Ιούλιο του 2014 και την διάθεση του ποσού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου» 5

6 και Αθλητισμού Αλίμου» (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014) 23 Τακτικό 191 6ΗΥΩΩΨΒ-6ΞΑ 24 Τακτικό ΨΜΩΨΒ-6ΡΦ 25 Τακτικό 193 Ω869ΩΨΒ-ΗΒΑ 26 Τακτικό 194 6Η6ΥΩΨΒ-ΦΞΛ Αποδοχή & κατανομή ποσού 6.693,62 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Ν.3106/2003 (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014) Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- Ζ κατανομή έτους 2014 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- Θ κατανομή έτους 2014 Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας της Την αποδοχή ποσού 6.693,62 από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του άρθρου 8 του Ν.3106/2003 (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014). Την αποδοχή του ποσού των ,98 από το ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Ζ κατανομή έτους Την αποδοχή του ποσού των ,98 από το ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Θ κατανομή έτους ΥΠΕΡ: 26 ΛΕΥΚΑ: 4 (κα. Μπελιά, κα. Καμαρινού, κ. Κλαυδιανός, κ. Αλεξόπουλος) 6

7 27 Τακτικό 195 ΩΩΑ6ΩΨΒ-46Ν δαπάνης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2014 Εξουσιοδότηση Δημάρχου, Αντιδημάρχων και υπαλλήλων του Δήμου για την οπισθογράφηση υπογραφής τραπεζικών επιταγών και εκτέλεσης διάφορων τραπεζικών εργασιών Εγκρίνει τη πίστωση η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για τις εξής δαπάνες : 1. Προμήθεια στεφάνων: Ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης και χειρισμός : Φωτογράφηση παρέλασης : Ενοικίαση παραδοσιακών στολών : ΣΥΝΟΛΟ: 4.530,00 πλέον ΦΠΑ Την αποδοχή του 27 ου θέματος με τίτλο «Εξουσιοδότηση Δημάρχου, Αντιδημάρχων και υπαλλήλων του Δήμου για την οπισθογράφηση υπογραφής τραπεζικών επιταγών και εκτέλεσης διάφορων τραπεζικών εργασιών». I. Για την οπισθογράφηση τραπεζικών επιταγών (απαιτείται 1 υπογραφή) 1. Ο Δήμαρχος, κ.ανδρέας Κονδύλης ή 2. Η Αντιδήμαρχος Ο.Υ., κ.χριστίνα Βράνη ή 3. Η Αντιδήμαρχος Δ.Υ. κ.αναστασία Σιμητροπούλου ή 4. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αντίληψης κ.δημήτριος Δημάκης ή 5. Η Προϊστάμενη Ταμειακής Υπηρεσίας κα. Σοφία Παπαδοπούλου ΠΕ Διοικητικού ή ο αναπληρωτής της κ. Σωτήριος Παπαγιάννης ΤΕ Λογιστών. 6. Η Δ/ντρια Ο.Υ., κ.μαρία Παπαδημητρίου με βαθμό Β ΠΕ1 Διοικητικού ή 7. Η Αναπληρώτρια Προϊσ/μένη Τμήματος Εσόδων, κ.ελένη Κώστα με βαθμό Ε ΠΕ1 Διοικητικού ή 8. Ο υπάλληλος Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, κ. Κων/νος Γερμανός με βαθμό Β ΤΕ Λογιστών. II. Για την υπογραφή τραπεζικών επιταγών για το Δήμο Αλίμου, Θ.Ο.Π.Α.Α. & Δ.Π.Σ.Α. (απαιτούνται 2 υπογραφές) Α. 1. Ο Δήμαρχος, κ.ανδρέας Κονδύλης ή 2. Η Αντιδήμαρχος Ο.Υ., κ.χριστίνα Βράνη ή 3. Η Αντιδήμαρχος Δ.Υ. κ.αναστασία Σιμητροπούλου ή 7

8 4. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αντίληψης κ. Δημήτριος Δημάκης Β. 1. Η Προϊστάμενη Ταμειακής Υπηρεσίας κα. Σοφία Παπαδοπούλου ΠΕ Διοικητικού ή ο αναπληρωτής της κ. Σωτήριος Παπαγιάννης ΤΕ Λογιστών ή 2. Η Ελέγκτρια Εσόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας, κα. Παναγιώτα Μποβιάτση Παναγιώτα ΔΕ 14 Ελεγκτών με βαθμό Γ ή.3. Η Ελέγκτρια Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας κα. Ζωή Βράϊλα με βαθμό Γ ΔΕ 14 Ελεγκτών 4. Η Δ/ντρια Ο.Υ., κ.μαρία Παπαδημητρίου με βαθμό Β ΠΕ1 Διοικητικού ή 5. Η Αναπληρώτρια Προϊσ/μένη Τμήματος Εσόδων, κ.ελένη Κώστα με βαθμό Ε ΠΕ1 Διοικητικού ΙΙΙ. Για τις υπόλοιπες παντός είδους τραπεζικές εργασίες μεταξύ Δήμου & Ν.Π.Δ.Δ. και ALPHA BANK A.E. (Mεταφορά Χρημάτων σε λογαριασμούς, μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό, λήψη extrait κλπ) εξουσιοδοτούνται οι : 1. Ο Δήμαρχος, Ανδρέας Κονδύλης ή 2. Η Αντιδήμαρχος Ο.Υ. Χριστίνα Βράνη ή 3. Η Αντιδήμαρχος Δ.Υ. Αναστασία Σιμητροπούλου ή 4. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αντίληψης Δημήτριος Δημάκης ή 5. Η Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας κα. Σοφία Παπαδοπούλου ή ο αναπληρωτής της κ. Σωτήριος Παπαγιάννης ΤΕ Λογιστών 6. Η Ελέγκτρια Εξόδων κα. Ζωή Βράϊλα 7. Η Ελέγκτρια Εσόδων κα. Παναγιώτα Μποβιάτση 28 Τακτικό ΟΚΩΨΒ-Ζ8Ε Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου» ΥΠΕΡ : 30 ΑΠΟΧΗ : 1 (κ. Μέξας) Ορίζει τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου» ως εξής : 8

9 Τακτικά Μέλη Αναπληρωμ ατικά Μέλη Γιαννακόπουλος Δημήτριος - Πρόεδρος δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας Μελι σσαρ άτου Λουκ Μαριόλης Ιωάννης Ανανιάδου- Παγουρτζή Μαρία Λουκά Κατερίνα Δανοχρήστου Ντόρα Παπανικολάου Νικόλαος δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας δημότης προτεινόμενος από την πλειοψηφία δημότης προτεινόμενος από την πλειοψηφία δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας ία Παναγουλό πουλος Γεώργιος Καραβατάς Πέτρος Φαλιέρος Κώστας Γαρυφαλάκ ης Μάνος Αθανασοπ ούλου Αμαλία Νικολάου Παναγιώτης δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας Μελά Δήμητρα εκπρόσωπος γονέων Χατζηδάκη Άννα εκπρόσωπος εργαζομένων Στεφάνου Μαρία Μετά τον ορισμό των παραπάνω μελών το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την το άρθρο 240 του Ν.3463/2006 εκλέγει : Τον Μαριόλη Ιωάννη ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις

10 ΥΠΕΡ: 30 (κ. Παπανικολάου υπερ με επιφύλαξη ως προς τον Πρόεδρο) Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου» ως εξής : 29 Τακτικό ΕΕΩΨΒ-Π0Α Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου» Τακτικά Μέλη Αναπληρωμ ατικά Μέλη Διαμαντής Στέφανος - Πρόεδρος δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας Φαλιέρος Κων/νος Αλβανός Νικόλαος δημότης Αντωνάκης Ιωάννης Παπαδημητρόπουλος Παύλος δημότης Φαλκωνάκη ς Μιχάλης Μπάκας Ιωάννης δημότης Δασκαλάκης Στράτος Καραβατάς Πέτρος δημότης Ζαχαριά Ευφροσύνη Φρίμη Μαρίνα δημότισσα Πουλογιαννόπουλος Σταύρος δημότης Κεσίσογλου Άννα Γαρυφαλάκης Εμμανουήλ Κλεώπα- Μπίσμπα Δήμητρα 10 δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας Παπανικολά ου Νικολάου

11 Βεργής Ιωάννης δημότης Μουτσάτου Μαρία Τσαμπαρλής Νικόλαος δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας Φουστέρης Αντώνιος Σωτηροπούλου Βίλη δημότισσα Αθανασοπο ύλου Αμαλία Μοσχόπουλος Γεράσιμος δημότης Αμπατζής Φώτης Ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Οικισμού Εκτελωνιστών Αλίμου, ο οποίος υποδεικνύεται από το Δ.Σ. του σωματείου Μετά τον ορισμό των παραπάνω μελών το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/2006 εκλέγει τον Αλβανό Νικόλαο ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδίου νομικού προσώπου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις Τακτικό 198 6Ε13ΩΨΒ-3ΒΔ-- 7Π6ΧΩΨΒ-ΚΔΤ Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου» ΥΠΕΡ: 30 Ορίζει τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου» ως εξής : Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη Αραπάκη Μαρία- Πρόεδρος δημοτικός σύμβουλος Μακαριγάκης Γιώργος 11

12 πλειοψηφίας Γκόνη Κωνσταντίνα δημοτικός σύμβουλος Γαρυφαλάκης Μάνος πλειοψηφίας Ανανιάδου Μαρία δημοτικός σύμβουλος Φρίμη Μαρίνα πλειοψηφίας Γιαννακόπουλος Δημήτριος δημοτικός σύμβουλος Λουκά Κατερίνα από την πλειοψηφία Φαλιέρος Κωνσταντίνος δημότης προτεινόμενος Κασιμάτης Γιώργος από την πλειοψηφία Αλβανός Νικόλαος δημότης προτεινόμενος Ζαχαριά Μ. από την πλειοψηφία Αστεριάδης Στράτος δημότης προτεινόμενος από την πλειοψηφία Δασκαλάκης Ευστράτιος δημότης προτεινόμενος από την πλειοψηφία Δήμου Σάκης δημότης προτεινόμενος από την πλειοψηφία Τάγκαλος Αριστείδης δημότης προτεινόμενος Καϊκλή Αγγελική μειοψηφίας Μιχαλέτος Μανώλης δημότης προτεινόμενος Τσουκαλά Μαρία από την μειοψηφία Κανάκης Θεόδωρος δημότης προτεινόμενη Ηλιόπουλος Δημήτριος από τη μειοψηφία Μπότσης Νικόλαος δ/ντής στην Τόγιας Νικόλαος Α/θμια εκπαίδευση Παπαρούνας Ηλίας δ/ντής στην Κυριακή Κων/να Α/θμια εκπαίδευση Μανώλης Ευθύμιος εκπρόσωπος γονέων Παναγόπουλος Κυριάκος 12

13 Μετά τον ορισμό των παραπάνω μελών το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/2006 εκλέγει την Γκόνη Κωνσταντίνα ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδίου νομικού προσώπου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις ΥΠΕΡ: 30 Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου» ως εξής : 31 Τακτικό 199 7Α67ΩΨΒ-ΙΕΣ- 79Η6ΩΨΒ-Ζ5Θ Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου» Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη Σύρμα Θεοδώρα- Πρόεδρος δημοτικός Μελισσαράτου Λουκία σύμβουλος πλειοψηφίας Ζαχαριά Φιφή δημότισσα Λουκά Κατερίνα Ρόζου Κατερίνα δημότισσα Σικάκη- Παπαδοπούλου Θεοδώρα Βλαμοπούλου Ελένη δημότισσα Γιαπανάς Σταύρος Παπαχατζής Πέτρος δημότης Γαρυφαλάκης Εμμανουήλ Ψειμάδας Θανάσης δημότης Γκόνη Μ. Μπουρλής Γιώργος δημότης Μπαταγιάννης Στέφανος δημότης 13

14 Τριανταφύλλου Αφροδίτη δημότισσα Μανωλαράκη Κλεάνθη δημότισσα Κοκολής Μιχάλης Νεραντάκης Βασίλης δημότης Ράπτης Λεωνίδας Τζινιέρ Νέλλη δημότισσα Δάφνης Αντώνης Πανοπούλου Χαρούλα δ/ντρια 4 ου Λυκείου Μορόγλου Εμμανουήλ Σαββάκη Ελένη δ/ντρια 4 ου Ρομποτή Σταματίνα Γυμνασίου Δανοχρήστου Δώρα εκπρόσωπος γονέων Χόρτης Γιώργος 32 Τακτικό 200 ΩΤΡ0ΩΨΒ-ΥΛ8 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του, ως Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Μετά τον ορισμό των παραπάνω μελών το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/2006 εκλέγει την Ζαχαριά Φιφή ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδίου νομικού προσώπου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις Ορίζει ως Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ) για τα έτη το Δημοτικό Σύμβουλο Μαριόλη Ιωάννη και ως αναπληρωτή αυτού την Δημοτική Σύμβουλο Σύρμα Θεοδώρα. Επίσης στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας θα συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ως παρατηρητές οι κάτωθι: - Δόγκας Δημήτριος - Περόπουλος Βαγγέλης 14

15 - Πύρζα Θεοφανή Η θητεία της επιτροπής λήγει στις ΥΠΕΡ: 25 ΛΕΥΚΑ: 4 (κα. Μπελία, κα. Καμαρινού, κ. Καυδιανός, κα. Πύρζα) 33 Τακτικό 201 Ω6ΘΛΩΨΒ-ΘΝΞ 34 Τακτικό 202 Ψ1ΖΦΩΨΒ-Ν1Π Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους στην Επιτροπή Ελέγχου Ακτής Αλίμου (ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ) Ορισμός μέλους της Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων (π.δ. 28/80) για το έτος 2014 Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ) της Ακτής Αλίμου για τα έτη τους παρακάτω : Τακτικά Μέλη: Κονδύλης Ανδρέας Δήμαρχο ως Πρόεδρο Σιμητροπούλου Αναστασία Δημοτική Σύμβουλο Πέτσας Ιωάννης Δημοτικό Σύμβουλο Αναπληρωματικά Μέλη: Γιαννακόπουλος Δημήτριος Δημοτικό Σύμβουλο Προυντζοπούλου Παναγιώτα Δημοτική Σύμβουλο Κλεώπα- Μπίσμπα Δήμητρα Δημοτική Σύμβουλο Ορίζει ως μέλος της Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων (π.δ.28/80) για το έτος 2014, το Δημοτικό Σύμβουλο Καραμολέγκο Αρτέμιο και αναπληρωτή αυτού το Δημοτικό Σύμβουλο Δημάκη Δημήτριο. 15

16 Οι δύο τακτικοί υπάλληλοι θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου. 35 Τακτικό 203 ΨΛΟ8ΩΨΒ-ΡΥ4 36 Τακτικό 204 ΨΠ8ΟΩΨΒ-ΩΤ4 37 Τακτικό 205 ΨΞΚΧΩΨΒ-Β44 Ορισμός μέλους της Επιτροπής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών (π.δ. 28/80) για το έτος 2014 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης λογαριασμών που τηρούνται στην Εμπορική Τράπεζα στο όνομα της Επιτροπής Ανέγερσης Προτομής Σαράφη και του Κέντρου Μελετών Θουκυδίδη Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή εκκαθάρισης άχρηστου υλικού Ορίζει ως μέλος της Επιτροπής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών (π.δ.28/80) για το έτος 2014, τον Δημοτικό Σύμβουλο Καραμολέγκο Αρτέμιο και αναπληρωτή αυτού τη Δημοτική Σύμβουλο Πανούση Μαρία. Οι δύο τακτικοί υπάλληλοι θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου. Συγκροτεί Επιτροπή Διαχείρισης των λογαριασμών, που τηρούνται στην Εμπορική Τράπεζα, με αριθμό στο όνομα της Επιτροπής Ανέγερσης Προτομής Σαράφη και με αριθμό στο όνομα του Κέντρου Μελετών Θουκυδίδη, αποτελούμενη από τους: α) Ανδρέα Κονδύλη, Δήμαρχο β) Κλεώπα- Μπίσμπα Δήμητρα, Δημοτικό Σύμβουλο γ) Μαρία Παπαδημητρίου, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών δ) Δημήτριο Γεωργακόπουλο, Αναπληρωτή Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών 16

17 Ορίζει ως μέλη για τη Σύσταση Επιτροπής για την εκκαθάριση αχρήστου υλικού του Δήμου για τα έτη , τη κάτωθι Δημοτική Σύμβουλο : 1. Ανανιάδου- Παγουρτζή Μαρία 2. Κλεώπα Μπίσμπα Δήμητρα 3. Παναγουλόπουλος Γεώργιος Η διάρκεια της επιτροπής είναι μέχρι Τακτικό ΩΨΒ-4Κ8 39 Τακτικό 207 7ΩΜΚΩΨΒ-0ΞΧ Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Επιτροπή εκκαθάρισης άχρηστου Μηχανογραφικού υλικού Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή εκκαθάρισης παλαιών αρχείων του Δήμου Ορίζει ως μέλη για τη Σύσταση Επιτροπής για την εκκαθάριση αχρήστου Μηχανογραφικού υλικού του Δήμου για τα έτη , τους κάτωθι : 1. Ανανιάδου- Παγουρτζή Μαρία Δημοτική Σύμβουλο 2. Γαρυφαλάκη Εμμανουήλ Δημοτικό Σύμβουλο 3. Κουρτέλη Κωνσταντίνο Τεχνικό Υπάλληλο του Δήμου Η θητεία της επιτροπής λήγει στις Ορίζει για την Επιτροπή Εκκαθάρισης Παλαιών Αρχείων του Δήμου Αλίμου ως τακτικό μέλος τη Δημοτική Σύμβουλο Μαρία Πανούση και ως αναπληρωματικό μέλος τη Δημοτική Σύμβουλο Αναστασία Σιμητροπούλου. Η συγκρότηση της Επιτροπής και με τα υπόλοιπα μέλη της θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου. Η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει την 31/12/

18 40 Τακτικό 208 ΩΔΛΘΩΨΒ-ΣΧ7 41 Τακτικό 209 6ΘΕΥΩΨΒ-ΙΨΑ Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου στην ΕΔΕΧΥ Α.Ε. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.» ΥΠΕΡ: 28 ΛΕΥΚΑ: 1 (κα. Καμαρινού) Ορίζει τη Δημοτική Σύμβουλο Χριστίνα Βράνη ως εκπρόσωπο του Δήμου μας που θα συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε. ΥΠΕΡ: 28 ΛΕΥΚΑ: 1 (κα. Καμαρινού) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Περιφερειακής Ανώνυμης Εταιρίας Διανομής Φυσικού Αερίου Βόρειας Ανατολικής Νοτιοανατολικής Αττικής με το διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.» την Δημοτική Σύμβουλο Βράνη Χριστίνα. 42 Τακτικό 210 7ΔΥΣΩΨΒ-Μ35 7ΨΗΙΩΨΒ-ΚΟΒ Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους στο Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμων Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης (ΚΕ.ΠΡ.Α.Γ.Ε.Α.) Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου Αλίμου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμων Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης (ΚΕ.ΠΡ.Α.Γ.Ε.Α.) ως τακτικά μέλη : 1. Τον Ανδρέα Κονδύλη Δήμαρχο Αλίμου ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αναπληρώνεται από την Δημοτική Σύμβουλο Μαρία Ανανιάδου- Παγουρτζή. 2. Τον Δημήτριο Δημάκη Δημοτικό Σύμβουλο ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αναπληρώνεται από τον Δημοτικό Σύμβουλο Αθανάσιο Ορφανό. 18

19 43 Τακτικό 211 6ΓΔΜΩΨΒ-2ΟΥ 44 Τακτικό 212 7ΝΖΣΩΨΒ-9ΚΣ 45 Τακτικό 213 6ΗΩΘΩΨΒ-ΠΡΙ Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του στο «Διαδημοτικό δίκτυο Υγείας Ο.Τ.Α.» Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή ελέγχου στοιχείων για την απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθάριστων εσόδων Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων κ.λ.π. Σύσταση ειδικής εισηγητικής Επιτροπής για τις άδειες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ΥΠΕΡ: 28 ΛΕΥΚΑ: 1 (κα. Καμαρινού) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Αλίμου στην Γενική Συνέλευση Εταίρων της εταιρίας «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΤΑ» την Δημοτικό Σύμβουλο Προυντζοπούλου Παναγιώτα και αναπληρωτή την Δημοτική Σύμβουλο Ανανιάδου- Παγουρτζή Μαρία. Ορίζει την Δημοτικό Σύμβουλο κα. Σιμητροπούλου Αναστασία ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Στοιχείων για την απόδοση των Τελών Διαμονής Παρεπιδημούντων και επί των Ακαθάριστων Εσόδων Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων κ.λ.π. και την Δημοτική Σύμβουλο κα. Βράνη Χριστίνα ως αναπληρωματικό μέλος. Η θητεία της επιτροπής λήγει στις Συγκροτεί έως τις Ειδική Εισηγητική Επιτροπή για τις άδειες των Καταστημάτων Υγ. Ενδιαφέροντος, αποτελούμενη από 6 τακτικούς Δημοτικούς Συμβούλους (διαπαραταξιακή) και 5 αναπληρωματικούς ως εξής : Τακτικά Μέλη 1. Μαριόλης Ιωάννης (Πρόεδρος) 2. Σύρμα Θεοδώρα 3. Πέτσας Ιωάννης 4. Νικολάου Παναγιώτης 19

20 5. Κλαυδιανός Δημήτριος 6. Καμαρινού Κυριακή Αναπληρωματικά μέλη 1. Γιαννακόπουλος Δημήτριος 2. Γκόνη Κωνσταντίνα- Θεοδώρα 3. Κλεώπα- Μπίσμπα Δήμητρα 4. Τσαμπαρλής Νικόλαος 5. Πύρζα Θεοφανή Η θητεία της επιτροπής λήγει στις Τακτικό 214 7Ω18ΩΨΒ-Ο5Μ 47 Τακτικό 215 ΩΘ1ΙΩΨΒ-4ΤΞ Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων Αιγιαλού και Παραλίας ως πολυσύχναστων και ρύθμισης θαλάσσιων μέσων αναψυχής Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής εργασιών του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006 για το έτος 2014 Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου μας στην Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1γ του Π.Δ. 23/2000 περί χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων καθώς και για θέματα ρύθμισης θαλάσσιων μέσων αναψυχής περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου μας για το έτος : την Δημοτική Σύμβουλο κ. Κεσίσογλου Άννα ως τακτικό μέλος και αντικαταστάτη της τον Δημοτικό Σύμβουλο Διαμαντή Στέφανο. Εγκρίνει τη σύσταση της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών σύμφωνα με τα άρθρα 209 και 273 του Ν.3463/2006 για το έτος 2014 ως εξής: - κα. Πανούση Μαρία Οι δύο τακτικοί υπάλληλοι θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου. Η διάρκεια της επιτροπής θα είναι μέχρι

21 48 Τακτικό 216 6ΝΧ9ΩΨΒ-2Ψ1 49 Τακτικό 217 Ω6ΝΨΩΨΒ-Ν6Ζ 50 Τακτικό ΓΩΨΒ-12Υ Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή αξιολόγησης των ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο για τις ανάγκες των υπηρεσιών του σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81 Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή εκτίμησης και εκποίησης ακινήτων Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου μας στην Επιτροπή γνωμοδότησης για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2014 την Δημοτική Σύμβουλο κα. Κεσίσογλου Άννα και αναπληρωτή αυτής τον Δημοτικό Σύμβουλο Τσαμπαρλή Νικόλαο. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 4 του Π.Δ. 270/81 ως εξής : Δουδωνή Ευδοξία Δημ. Σύμβουλος ως Πρόεδρος Πέτσας Ιωάννης- Δημ. Σύμβουλος Ο μηχανικός ή υπομηχανικός της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου θα ορισθεί με απόφαση Δημάρχου. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Εκποίησης και Εκτίμησης Ακινήτων τους Δημοτικούς Συμβούλους : 1. Δουδωνή Ευδοξία ως Πρόεδρο 2. Πέτσας Ιωάννης Ο μηχανικός ή υπομηχανικός της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου θα ορισθεί με απόφαση Δημάρχου. Η διάρκεια της επιτροπής είναι έως

22 51 Τακτικό 219 ΩΗΦ7ΩΨΒ-Ο4Δ 52 Τακτικό 220 ΨΓΟΨΩΨΒ-ΠΧΓ 53 Τακτικό ΩΨΒ-ΨΛΑ Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του ως εκπροσώπου του Δήμου α) στην Επιτροπή για τα Πρωτοβάθμια Συμβούλια επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων β) στην Επιτροπή για τα Δευτεροβάθμια Συμβούλια επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (151/2014), περί «Καθορισμού κόστους τελών καθαριότητας των χώρων που λειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές του Δήμου, έτους 2014» Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου μας: Α) για τη Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων Θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων Νομαρχίας Αθηνών για τα έτη Τον Δημοτικό Σύμβουλο Γαρυφαλάκη Εμμανουήλ ως τακτικό μέλος και Την Δημοτική Σύμβουλο Αραπάκη Μαρία ως αναπληρώτρια αυτού Β) για τη Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων Θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων Νομαρχίας Αθηνών για τα έτη Την Δημοτική Σύμβουλο Πανούση Μαρία ως τακτικό μέλος και Την Δημοτική Σύμβουλο Κεσίσογλου Άννα ως αναπληρώτρια αυτής. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής αντικειμένου προσδιορισμού αξίας ακινήτων της περιοχής του Νομού Αττικής (άρθρου 41 του Ν.1249/82), τους Δημοτικού Συμβούλους : - Αναστασία Σιμητροπούλου ως τακτικό μέλος και - Δουδωνή Ευδοξία ως αναπληρωτή αυτής ΚΑΤΑ: 1 (κα. Καμαρινού) Εγκρίνει την 151/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως έχει. Καθορίζει το κόστος των τελών καθαριότητας των χώρων που λειτουργούν οι λαϊκές αγορές του Δήμου Αλίμου για το οικονομικό έτος 2014 στο ποσό των ,80 σύμφωνα και με την με Α.Π / έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος. 22

23 54 Τακτικό ΩΜΩΨΒ-ΩΚΑ 55 Τακτικό Τ0ΩΨΒ-ΥΩ7 56 Τακτικό 224 7Γ8ΣΩΨΒ-Ψ6Λ Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή πεύκου επί της διεύθυνσης Ταξιαρχών 86 και Κανάρη Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή ελιάς επί της διεύθυνσης Πάρου 14 Έγκριση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμηθειών και υπηρεσιών Εγκρίνει την κοπή πεύκου επί της διεύθυνσης Ταξιαρχών 86 & Κανάρη κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας. Το δέντρο που θα κοπεί, ο αιτών υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο. Εγκρίνει την κοπή ελιάς επί της διεύθυνσης Πάρου 14 κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης της Υπηρεσίας. Το δέντρο που θα κοπεί, ο αιτών υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο. Την έγκριση της αναγκαιότητας προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση ως έχει. Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΟΣΟΝ Κ.Α. 1. ΡΑΝΤΙΣΜΑ ΠΕΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 3.352, ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5.000, ,

Καθορισμός αμοιβής (εξόδων παράστασης) Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου»

Καθορισμός αμοιβής (εξόδων παράστασης) Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πληρ. : Βαρουτάκη Δήμητρα Τηλ. : 213 200 8060 Φαξ : 213 200 8140 Email : grammateia.ds@alimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 5 η /18.02.2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 5 η /18.02.2015 1 2 3 5 6 7 6ΘΓ2ΩΨΒ30Ο ΩΖΘΖΩΨΒΡΞ0 62ΩΘΩΨΒ3ΩΕ Αποδοχή και κατανομή ποσού 69.404,93 ( εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσία του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17 ης ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17 ης ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17 ης ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18:00 Αρ. Πρωτ. πρόσκλησης: 5450/27.10.2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5545/3.11.2014 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8810/23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 90/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 236/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 15 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 236/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 236/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 15 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 236/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 60ΨΠΩΡΜ-858 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 15 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 236/2014 ΘΕΜΑ : «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Δημοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κορυδαλλού».

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κορυδαλλού». Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού».:: 4/2007 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 11-11-2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και των αποφάσεων που ελήφθησαν ( άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια 24 Φεβρουαρίου 2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2546 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Το ήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του ημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 13ης/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Από το πρακτικό της 13ης/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΨΥ4ΛΩΗ3-ΚΕΧ Από το πρακτικό της 13ης/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αρ. αποφάσεως : 186 ΘΕΜΑ «Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/01/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/01/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/01/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 13 Πρακτικό της με αριθμό 3ης/15.01.2015, συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /26-6-2012 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /26-6-2012 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2013. ΗΜΕΡΑ:..Τετάρτη... ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2013. ΗΜΕΡΑ:..Τετάρτη... ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Απόφ.:..27.. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1062/04-04-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρχαίου Θεάτρου 42 & Λιοσίων 3 ος Όροφος Τ.Κ. 13673. Αχαρνές Τηλ.: 210 2477900

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 208/2014

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ζώων στα Δημοτικά βοσκοτόπια του Δήμου Ανατολικής Μάνης για το 2015.

Εισαγωγή ζώων στα Δημοτικά βοσκοτόπια του Δήμου Ανατολικής Μάνης για το 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Συνεδρίαση της 10-2-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15 Πρόσκληση 1816/6-2-2015 Παρόντες Δ.Σ.: 22 Απόντες: 5 Παρών ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης Απών ο Πρόεδρος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ειδών και υλικών ΕΚΠΟΤΑ. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ειδών και υλικών ΕΚΠΟΤΑ. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 8789/6.10.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 15/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 28/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 255

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 255 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/09/2014 με αριθμ. 22 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 255 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (χαρτών) στο Δήμο Ανατολικής Μάνης.

Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (χαρτών) στο Δήμο Ανατολικής Μάνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Συνεδρίαση της 7-4-2015 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 20:00 Πρόσκληση 4766/3-4-2015 Παρόντες Δ.Σ.: 21 Απόντες: 6 Παρών ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης Παρών ο Πρόεδρος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 3 η (ΕΙΔΙΚΗ) ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Της 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 33 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 22/12/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 33 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 22/12/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 33 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 22/12/2014 θέμα 1 ο έκτακτο θέμα: Έγκριση Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών σε οικισμούς Δ.Κ. Εχίνου». 1 ο θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.»

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 16 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - 505 - «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 31/31-10-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2011 Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου των Σχολικών Επιτροπών ( Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 279-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΛΠΚΟΚ67-ΔΙ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 433-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/01.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 41/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την παραλαβή εργασιών-υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΟΡ0Ρ-ΤΤ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 4/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013

ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΟΡ0Ρ-ΤΤ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 4/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΟΡ0Ρ-ΤΤ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 4/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 43 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.587.960,31 για έργα ενταγμένα στον Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής

Θέμα 43 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.587.960,31 για έργα ενταγμένα στον Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 11 η Απόφαση υπ αριθ. 548/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12, Τ.Κ. 561 23 ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 2019 Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Α Α : ΒΕΦ3ΩΨΕ-0ΜΑ Αμπελόκηποι 31-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/5-3-12 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/5-3-12 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 28-03-2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/5-3-12 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Ο δημοτικός σύμβουλος Γκάνης Σταύρος, προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά την ψηφοφορία του

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 07/23.03.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 112/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 (2 η ). Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 92/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 92/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 92/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 15 ο πρακτικό της 29-9-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Σύσταση επιτροπών Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Χανιά:13/07/2016 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αρ. Αποφ.:241 www.chania.gr e-mail:d-dioikisi@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

13 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016

13 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Ιουνίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.227/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4247 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, 30/01/2015 Δ/ΝΣΗ: ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΛ: 28213 40019 FAX: 28213 40090 Πληρ.: Βουρδουμπά Ιωάννα ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς Διεύθυνση : Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες : Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο : 2494350315 Τηλεομοιοτυπία : 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 50/23-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 613/2015 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δηµοπρασιών και

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 09/26-03-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 09/26-03-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 09/26-03-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Ο κ. Δήμαρχος ήταν παρών στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Προϊστάμενοι των Δ/νσων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΒΤ2ΟΚ67-ΨΓΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά υπ αριθ. 8/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά υπ αριθ. 8/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά υπ αριθ. 8/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθ. Απόφασης:179/2014 Θέμα: Έγκριση της υπ αρ.175/2014 απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 17/8.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 η /2015 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 η /2015 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 20 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 9168 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πληρ.: Ζωναράς Παναγιώτης Τηλ.: 26413 60308 E-mail: pzonaras@agrinio.gr ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 8/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 8/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 8/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 2 ο.- Συμπλήρωση και διόρθωση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Γρεβενών «Κώστας Ταλιαδούρης» Ταχ. Κώδικας : 51100 Πληροφορίες : Oλγα Τζήκα Ευθ. Φωτόπουλος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 09-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Aρ.πρωτ: 20365 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Aρ.Αποφ. 442 Γραφείο Δημάρχου Γεράνι Χανίων Κρήτης 73014 Τηλ: 2821340002 Φαξ: 2821340090 Email:grammateia@platanias.gr Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 07 ης Ιουνίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.207/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Δέλτα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Δέλτα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: Νικολάου Πλαστήρα 13 574 00 ΣΙΝΔΟΣ Πληροφορίες: Θ. Χαζαράκης Τηλέφωνο: 2310586830 εσ. 203

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου 2013 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου Τρίπολης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου Τρίπολης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τρίπολη 24 Νοεμβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & Αρ. Απόφασης : 486 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 25 ης δημόσιας Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων που λήφθηκαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ. Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 25 ης δημόσιας Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων που λήφθηκαν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Συνεδρίαση της 7-10-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 Πρόσκληση 16133/2-10 -2015 Παρόντες Δ.Σ.: 22 Απόντες: 5 Παρών ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης Παρών ο Πρόεδρος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 7 η /09.03.2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 7 η /09.03.2015 Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ κατά πλειοψηφία Με δέκα οκτώ (18) ψήφους ΥΠΕΡ και τέσσερις (4) ψήφους ΚΑΤΑ (κ.κ. Μπελιά Ελένη, Καμαρινού Κυριακή, Πύρα Θεοφανή και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 30/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έγινε η πρώτη συνάντηση του Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ www. n e a f i l a d e l f e i a. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 63-04/12-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 4/5.3.2012 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου με μνεία των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 96 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΚΡ ΤΡΙΤΗ 30-3-2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 96 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΚΡ ΤΡΙΤΗ 30-3-2010 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 090220030 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Τ.Θ. 407 85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) - 38713/38758 Fax : (22410) 38678 e-mail: info@dekr.gr www.dekr.gr ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 96 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη. Ι ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη. Ι ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου Ι Διευθυντής Διευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 9130 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Λ. Λ. Μαραθώνος 29 Τηλ.: 2132030600 ΓΑΧ: 2132030630 & Αθ. Διόκου 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της 2 ης Σεπτεμβρίου 2016 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) Στη Σκύδρα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 69ΙΔΩΚΑ-Υ0Θ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: 69ΙΔΩΚΑ-Υ0Θ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου, Κωνσταντέας, Σόφης, Τσατσούλη και Μαργαρώνης)

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου, Κωνσταντέας, Σόφης, Τσατσούλη και Μαργαρώνης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα 21 Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Καλαμαριά, 20/07/2016 Αριθμ. πρωτ.: 25084 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ημερήσιας διάταξης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπ όψη τα εξής:

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ημερήσιας διάταξης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπ όψη τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦ/ΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ.10 ης /15-12-2009 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 17158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πλατανιά / τηλ /

Δήμος Πλατανιά / τηλ / 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 21475/2-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Απόσπασμα από τo Πρακτικό της 20/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμ. Απόφασης: 362/2015 Θέμα 6ο: Ορισμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 693-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά

Διαβάστε περισσότερα