ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 10 Η /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 10 Η /17-09-2014"

Transcript

1 1 Τακτικό 169 7ΘΔ9ΩΨΒ-Υ4Γ 2 Τακτικό ΣΣΩΨΒ-7Ν6 3 Τακτικό 171 7ΗΤΛΩΨΒ-ΘΨΚ 4 Τακτικό ΤΨΩΨΒ-ΕΘΧ Έγκριση συμπληρωματικής κατάστασης κεκλεισμένων χρήσεων Π.Ο.Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αλίμου στα Ο.Τ. 304 & 305 και συγκεκριμένα στο χώρο που καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις του Β Γυμναστηρίου Αλίμου Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλίμου οικονομικού έτους 2014 Έγκριση απόφασης Ο.Ε. με τίτλο «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου Οικονομικού Έτους 2014» ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση συμπληρωματικής κατάστασης παραστατικών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν σε περιπτώσεις αποζημίωσης εδαφικών εκτάσεων και επικείμενων λόγω ρυμοτομίας συνολικού ποσού ,80. Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 και θα εξοφληθεί μέσω της επιχορήγησης του Υπ. Εσωτερικών για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνουν την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αλίμου στα Ο.Τ. 304 και 305, σύμφωνα με το από Σεπτεμβρίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κλίμακας 1:500 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΥΠΕΡ: 27 ΚΑΤΑ: 2 (κα. Μπελιά, κ. Κλαυδιανός) ΛΕΥΚΑ: 1 (κα. Καμαρινού) Την έγκριση της 5 ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αλίμου οικονομικού έτους 2014 σύμφωνα με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του Δημάρχου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΥΠΕΡ: 27 ΚΑΤΑ: 2 (κα. Μπελία, κ. Κλαυδιανός) ΛΕΥΚΑ: 1 (κα. Καμαρινού) 1

2 5 Τακτικό ΥΙΩΨΒ-9ΥΟ 6 Τακτικό ΗΦΩΨΒ-Μ5Α 7 Τακτικό 175 7ΝΗ4ΩΨΒ-0ΗΕ 8 Τακτικό 176 6Ξ87ΩΨΒ-ΣΕΜ Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας ή μη για το έργο «Αναβάθμιση Γηπέδων Ποδοσφαίρου Αλίμου» Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) Έγκριση απόφασης Ο.Ε. με τίτλο «Αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2015» Έγκριση απόφασης Ο.Ε. με τίτλο «Αναπροσαρμογή ή μη τελών διαφήμισης έτους 2015» Εγκρίνουν την υπ αριθ. 187/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «6 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου Οικονομικού Έτους 2014», όπως αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και ενσωματώνουν τις τροποποιήσεις που εισηγήθηκε ο κ. Δήμαρχος ως προς τις νέες πιστώσεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Για την λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας για το έργο «Αναβάθμιση Γηπέδων Ποδοσφαίρου Αλίμου», προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 και θα καλυφθεί από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (σχετ. η 92/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την 2 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και την 3 η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΥΠΕΡ : 27 ΚΑΤΑ : 3 (κ.κ.πύρζα Φανή, Καμαρινού Κυριακή, Μπελιά Ελένη) Εγκρίνουν τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΥΠΕΡ: 19 ΚΑΤΑ: 6 (κ. Τσαμπαρλής, κα. Μπελιά, κα. Καμαρινού, κ. Νικολάου, κ. Αλεξόπουλος, κ. Κλαυδιανός) ΛΕΥΚΑ: 4 (κ. Ορφανός, κ. Παπανικολάου, κ. Πέτσας, κα. Κλεώπα-Μπίσμπα) Εγκρίνει την 188/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2015» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ως έχει. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΛΕΥΚΑ: 1 (κ. Καμαρινού) 2

3 9 Τακτικό 177 ΩΜΠΓΩΨΒ-ΟΒΧ-- 73ΟΚΩΨΒ-Ζ8Ε 10 Τακτικό 178 7ΕΧΖΩΨΒ-ΖΦΧ 11 Τακτικό 179 ΩΕ64ΩΨΒ-ΡΔΣ 12 Τακτικό 180 ΩΧΜΜΩΨΒ-Σ6Ν Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και σύσταση οργανικής θέσης μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δήμου Αλίμου Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ACTION WAY COMMUNICATION SERVISES» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001 Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΦΙΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001 Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ADAM PRODUCTIONS HELLAS Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001 Εγκρίνει την 189/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Αναπροσαρμογή τελών διαφήμισης έτους 2015» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ως έχει ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΥΠΕΡ: 27 ΚΑΤΑ: 4 (κ. Μπελία, κα. Καμαρινού, κ. Κλαυδιανός, κ. Πύρζα) Εγκρίνουν την 03/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και σύσταση οργανικής θέσης μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δήμου Αλίμου» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ως έχει. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 10 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ACTION WAY COMMUNICATION SERVISES» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 11 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΦΙΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 12 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ADAM PRODUCTIONS HELLAS Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001». 3

4 13 Τακτικό 181 7ΟΠΧΩΨΒ-Χ0Γ 14 Τακτικό 182 6ΓΤΖΩΨΒ-7ΑΦ 15 Τακτικό 183 6ΦΘΞΩΨΒ-ΟΒΦ 16 Τακτικό 184 6ΩΡΔΩΨΒ-ΗΜ4 17 Τακτικό 185 6ΥΜΛΩΨΒ-589 Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «DEMAND CUSTOMIZE MARKETING ΜΕΠΕ» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001 Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ALPHA LINE COMPANY A. ΣΑΛΙΒΕΛΟΣ Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001 Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ΜΟΡΦΕΑΣ Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001 Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «MAXI Α.Β.Ε.Ε.» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001 Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ Ο.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 13 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «DEMAND CUSTOMIZE MARKETING ΜΕΠΕ» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 14 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ALPHA LINE COMPANY A. ΣΑΛΙΒΕΛΟΣ Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 15 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ΜΟΡΦΕΑΣ Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 16 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «MAXI Α.Β.Ε.Ε.» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 17 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ Ο.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001». 4

5 18 Τακτικό 186 6ΒΔΒΩΨΒ-9ΝΞ 19 Τακτικό 187 7Π5ΨΩΨΒ-ΕΟΒ 20 Τακτικό 188 ΒΧ3ΨΩΨΒ-ΧΑΗ 21 Τακτικό 189 ΩΞ63ΩΨΒ-Δ2Η 22 Τακτικό 190 7ΚΣΜΩΨΒ-448 Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΜΑΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001 Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «EXPO COSMOS MON. Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001 Αποδοχή και κατανομή ποσού ,93 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014) Αποδοχή και κατανομή ποσού 2.568,34 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Δήμου (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014) Αποδοχή και κατανομή ποσού 1.659,28 για την κάλυψη μισθοδοσίας δύο ατόμων ΑμεΑ του «Θουκυδίδειου Οργανισμού Πολιτισμού ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 18 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΜΑΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή του 19 ου της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «EXPO COSMOS MON. Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001». Την αποδοχή του ποσού των ,93 από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και δαπανών μισθοδοσίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου για το μήνα Ιούλιο 2014, το οποίο κατανέμεται εξ ολοκλήρου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου». Αποδέχεται το καθαρό ποσό των 2.568,34 από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Δημοτικών χώρων Άθλησης (Ιούλιος 2014). Το παραπάνω ποσό κατανέμεται εξ ολοκλήρου στο Ν.Π.Δ.Δ «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου», στους σκοπούς του οποίου συμπεριλαμβάνονται όλες οι αθλητικές δραστηριότητες. Την αποδοχή του ποσού των 1.659,28 από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας εργαζομένων δύο ατόμων ΑμΕΑ για το μήνα Ιούλιο του 2014 και την διάθεση του ποσού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου» 5

6 και Αθλητισμού Αλίμου» (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014) 23 Τακτικό 191 6ΗΥΩΩΨΒ-6ΞΑ 24 Τακτικό ΨΜΩΨΒ-6ΡΦ 25 Τακτικό 193 Ω869ΩΨΒ-ΗΒΑ 26 Τακτικό 194 6Η6ΥΩΨΒ-ΦΞΛ Αποδοχή & κατανομή ποσού 6.693,62 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Ν.3106/2003 (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014) Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- Ζ κατανομή έτους 2014 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- Θ κατανομή έτους 2014 Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας της Την αποδοχή ποσού 6.693,62 από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του άρθρου 8 του Ν.3106/2003 (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014). Την αποδοχή του ποσού των ,98 από το ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Ζ κατανομή έτους Την αποδοχή του ποσού των ,98 από το ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Θ κατανομή έτους ΥΠΕΡ: 26 ΛΕΥΚΑ: 4 (κα. Μπελιά, κα. Καμαρινού, κ. Κλαυδιανός, κ. Αλεξόπουλος) 6

7 27 Τακτικό 195 ΩΩΑ6ΩΨΒ-46Ν δαπάνης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2014 Εξουσιοδότηση Δημάρχου, Αντιδημάρχων και υπαλλήλων του Δήμου για την οπισθογράφηση υπογραφής τραπεζικών επιταγών και εκτέλεσης διάφορων τραπεζικών εργασιών Εγκρίνει τη πίστωση η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για τις εξής δαπάνες : 1. Προμήθεια στεφάνων: Ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης και χειρισμός : Φωτογράφηση παρέλασης : Ενοικίαση παραδοσιακών στολών : ΣΥΝΟΛΟ: 4.530,00 πλέον ΦΠΑ Την αποδοχή του 27 ου θέματος με τίτλο «Εξουσιοδότηση Δημάρχου, Αντιδημάρχων και υπαλλήλων του Δήμου για την οπισθογράφηση υπογραφής τραπεζικών επιταγών και εκτέλεσης διάφορων τραπεζικών εργασιών». I. Για την οπισθογράφηση τραπεζικών επιταγών (απαιτείται 1 υπογραφή) 1. Ο Δήμαρχος, κ.ανδρέας Κονδύλης ή 2. Η Αντιδήμαρχος Ο.Υ., κ.χριστίνα Βράνη ή 3. Η Αντιδήμαρχος Δ.Υ. κ.αναστασία Σιμητροπούλου ή 4. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αντίληψης κ.δημήτριος Δημάκης ή 5. Η Προϊστάμενη Ταμειακής Υπηρεσίας κα. Σοφία Παπαδοπούλου ΠΕ Διοικητικού ή ο αναπληρωτής της κ. Σωτήριος Παπαγιάννης ΤΕ Λογιστών. 6. Η Δ/ντρια Ο.Υ., κ.μαρία Παπαδημητρίου με βαθμό Β ΠΕ1 Διοικητικού ή 7. Η Αναπληρώτρια Προϊσ/μένη Τμήματος Εσόδων, κ.ελένη Κώστα με βαθμό Ε ΠΕ1 Διοικητικού ή 8. Ο υπάλληλος Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, κ. Κων/νος Γερμανός με βαθμό Β ΤΕ Λογιστών. II. Για την υπογραφή τραπεζικών επιταγών για το Δήμο Αλίμου, Θ.Ο.Π.Α.Α. & Δ.Π.Σ.Α. (απαιτούνται 2 υπογραφές) Α. 1. Ο Δήμαρχος, κ.ανδρέας Κονδύλης ή 2. Η Αντιδήμαρχος Ο.Υ., κ.χριστίνα Βράνη ή 3. Η Αντιδήμαρχος Δ.Υ. κ.αναστασία Σιμητροπούλου ή 7

8 4. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αντίληψης κ. Δημήτριος Δημάκης Β. 1. Η Προϊστάμενη Ταμειακής Υπηρεσίας κα. Σοφία Παπαδοπούλου ΠΕ Διοικητικού ή ο αναπληρωτής της κ. Σωτήριος Παπαγιάννης ΤΕ Λογιστών ή 2. Η Ελέγκτρια Εσόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας, κα. Παναγιώτα Μποβιάτση Παναγιώτα ΔΕ 14 Ελεγκτών με βαθμό Γ ή.3. Η Ελέγκτρια Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας κα. Ζωή Βράϊλα με βαθμό Γ ΔΕ 14 Ελεγκτών 4. Η Δ/ντρια Ο.Υ., κ.μαρία Παπαδημητρίου με βαθμό Β ΠΕ1 Διοικητικού ή 5. Η Αναπληρώτρια Προϊσ/μένη Τμήματος Εσόδων, κ.ελένη Κώστα με βαθμό Ε ΠΕ1 Διοικητικού ΙΙΙ. Για τις υπόλοιπες παντός είδους τραπεζικές εργασίες μεταξύ Δήμου & Ν.Π.Δ.Δ. και ALPHA BANK A.E. (Mεταφορά Χρημάτων σε λογαριασμούς, μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό, λήψη extrait κλπ) εξουσιοδοτούνται οι : 1. Ο Δήμαρχος, Ανδρέας Κονδύλης ή 2. Η Αντιδήμαρχος Ο.Υ. Χριστίνα Βράνη ή 3. Η Αντιδήμαρχος Δ.Υ. Αναστασία Σιμητροπούλου ή 4. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αντίληψης Δημήτριος Δημάκης ή 5. Η Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας κα. Σοφία Παπαδοπούλου ή ο αναπληρωτής της κ. Σωτήριος Παπαγιάννης ΤΕ Λογιστών 6. Η Ελέγκτρια Εξόδων κα. Ζωή Βράϊλα 7. Η Ελέγκτρια Εσόδων κα. Παναγιώτα Μποβιάτση 28 Τακτικό ΟΚΩΨΒ-Ζ8Ε Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου» ΥΠΕΡ : 30 ΑΠΟΧΗ : 1 (κ. Μέξας) Ορίζει τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου» ως εξής : 8

9 Τακτικά Μέλη Αναπληρωμ ατικά Μέλη Γιαννακόπουλος Δημήτριος - Πρόεδρος δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας Μελι σσαρ άτου Λουκ Μαριόλης Ιωάννης Ανανιάδου- Παγουρτζή Μαρία Λουκά Κατερίνα Δανοχρήστου Ντόρα Παπανικολάου Νικόλαος δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας δημότης προτεινόμενος από την πλειοψηφία δημότης προτεινόμενος από την πλειοψηφία δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας ία Παναγουλό πουλος Γεώργιος Καραβατάς Πέτρος Φαλιέρος Κώστας Γαρυφαλάκ ης Μάνος Αθανασοπ ούλου Αμαλία Νικολάου Παναγιώτης δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας Μελά Δήμητρα εκπρόσωπος γονέων Χατζηδάκη Άννα εκπρόσωπος εργαζομένων Στεφάνου Μαρία Μετά τον ορισμό των παραπάνω μελών το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την το άρθρο 240 του Ν.3463/2006 εκλέγει : Τον Μαριόλη Ιωάννη ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις

10 ΥΠΕΡ: 30 (κ. Παπανικολάου υπερ με επιφύλαξη ως προς τον Πρόεδρο) Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου» ως εξής : 29 Τακτικό ΕΕΩΨΒ-Π0Α Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου» Τακτικά Μέλη Αναπληρωμ ατικά Μέλη Διαμαντής Στέφανος - Πρόεδρος δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας Φαλιέρος Κων/νος Αλβανός Νικόλαος δημότης Αντωνάκης Ιωάννης Παπαδημητρόπουλος Παύλος δημότης Φαλκωνάκη ς Μιχάλης Μπάκας Ιωάννης δημότης Δασκαλάκης Στράτος Καραβατάς Πέτρος δημότης Ζαχαριά Ευφροσύνη Φρίμη Μαρίνα δημότισσα Πουλογιαννόπουλος Σταύρος δημότης Κεσίσογλου Άννα Γαρυφαλάκης Εμμανουήλ Κλεώπα- Μπίσμπα Δήμητρα 10 δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας Παπανικολά ου Νικολάου

11 Βεργής Ιωάννης δημότης Μουτσάτου Μαρία Τσαμπαρλής Νικόλαος δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας Φουστέρης Αντώνιος Σωτηροπούλου Βίλη δημότισσα Αθανασοπο ύλου Αμαλία Μοσχόπουλος Γεράσιμος δημότης Αμπατζής Φώτης Ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Οικισμού Εκτελωνιστών Αλίμου, ο οποίος υποδεικνύεται από το Δ.Σ. του σωματείου Μετά τον ορισμό των παραπάνω μελών το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/2006 εκλέγει τον Αλβανό Νικόλαο ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδίου νομικού προσώπου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις Τακτικό 198 6Ε13ΩΨΒ-3ΒΔ-- 7Π6ΧΩΨΒ-ΚΔΤ Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου» ΥΠΕΡ: 30 Ορίζει τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου» ως εξής : Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη Αραπάκη Μαρία- Πρόεδρος δημοτικός σύμβουλος Μακαριγάκης Γιώργος 11

12 πλειοψηφίας Γκόνη Κωνσταντίνα δημοτικός σύμβουλος Γαρυφαλάκης Μάνος πλειοψηφίας Ανανιάδου Μαρία δημοτικός σύμβουλος Φρίμη Μαρίνα πλειοψηφίας Γιαννακόπουλος Δημήτριος δημοτικός σύμβουλος Λουκά Κατερίνα από την πλειοψηφία Φαλιέρος Κωνσταντίνος δημότης προτεινόμενος Κασιμάτης Γιώργος από την πλειοψηφία Αλβανός Νικόλαος δημότης προτεινόμενος Ζαχαριά Μ. από την πλειοψηφία Αστεριάδης Στράτος δημότης προτεινόμενος από την πλειοψηφία Δασκαλάκης Ευστράτιος δημότης προτεινόμενος από την πλειοψηφία Δήμου Σάκης δημότης προτεινόμενος από την πλειοψηφία Τάγκαλος Αριστείδης δημότης προτεινόμενος Καϊκλή Αγγελική μειοψηφίας Μιχαλέτος Μανώλης δημότης προτεινόμενος Τσουκαλά Μαρία από την μειοψηφία Κανάκης Θεόδωρος δημότης προτεινόμενη Ηλιόπουλος Δημήτριος από τη μειοψηφία Μπότσης Νικόλαος δ/ντής στην Τόγιας Νικόλαος Α/θμια εκπαίδευση Παπαρούνας Ηλίας δ/ντής στην Κυριακή Κων/να Α/θμια εκπαίδευση Μανώλης Ευθύμιος εκπρόσωπος γονέων Παναγόπουλος Κυριάκος 12

13 Μετά τον ορισμό των παραπάνω μελών το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/2006 εκλέγει την Γκόνη Κωνσταντίνα ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδίου νομικού προσώπου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις ΥΠΕΡ: 30 Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου» ως εξής : 31 Τακτικό 199 7Α67ΩΨΒ-ΙΕΣ- 79Η6ΩΨΒ-Ζ5Θ Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου» Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη Σύρμα Θεοδώρα- Πρόεδρος δημοτικός Μελισσαράτου Λουκία σύμβουλος πλειοψηφίας Ζαχαριά Φιφή δημότισσα Λουκά Κατερίνα Ρόζου Κατερίνα δημότισσα Σικάκη- Παπαδοπούλου Θεοδώρα Βλαμοπούλου Ελένη δημότισσα Γιαπανάς Σταύρος Παπαχατζής Πέτρος δημότης Γαρυφαλάκης Εμμανουήλ Ψειμάδας Θανάσης δημότης Γκόνη Μ. Μπουρλής Γιώργος δημότης Μπαταγιάννης Στέφανος δημότης 13

14 Τριανταφύλλου Αφροδίτη δημότισσα Μανωλαράκη Κλεάνθη δημότισσα Κοκολής Μιχάλης Νεραντάκης Βασίλης δημότης Ράπτης Λεωνίδας Τζινιέρ Νέλλη δημότισσα Δάφνης Αντώνης Πανοπούλου Χαρούλα δ/ντρια 4 ου Λυκείου Μορόγλου Εμμανουήλ Σαββάκη Ελένη δ/ντρια 4 ου Ρομποτή Σταματίνα Γυμνασίου Δανοχρήστου Δώρα εκπρόσωπος γονέων Χόρτης Γιώργος 32 Τακτικό 200 ΩΤΡ0ΩΨΒ-ΥΛ8 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του, ως Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Μετά τον ορισμό των παραπάνω μελών το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/2006 εκλέγει την Ζαχαριά Φιφή ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδίου νομικού προσώπου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις Ορίζει ως Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ) για τα έτη το Δημοτικό Σύμβουλο Μαριόλη Ιωάννη και ως αναπληρωτή αυτού την Δημοτική Σύμβουλο Σύρμα Θεοδώρα. Επίσης στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας θα συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ως παρατηρητές οι κάτωθι: - Δόγκας Δημήτριος - Περόπουλος Βαγγέλης 14

15 - Πύρζα Θεοφανή Η θητεία της επιτροπής λήγει στις ΥΠΕΡ: 25 ΛΕΥΚΑ: 4 (κα. Μπελία, κα. Καμαρινού, κ. Καυδιανός, κα. Πύρζα) 33 Τακτικό 201 Ω6ΘΛΩΨΒ-ΘΝΞ 34 Τακτικό 202 Ψ1ΖΦΩΨΒ-Ν1Π Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους στην Επιτροπή Ελέγχου Ακτής Αλίμου (ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ) Ορισμός μέλους της Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων (π.δ. 28/80) για το έτος 2014 Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ) της Ακτής Αλίμου για τα έτη τους παρακάτω : Τακτικά Μέλη: Κονδύλης Ανδρέας Δήμαρχο ως Πρόεδρο Σιμητροπούλου Αναστασία Δημοτική Σύμβουλο Πέτσας Ιωάννης Δημοτικό Σύμβουλο Αναπληρωματικά Μέλη: Γιαννακόπουλος Δημήτριος Δημοτικό Σύμβουλο Προυντζοπούλου Παναγιώτα Δημοτική Σύμβουλο Κλεώπα- Μπίσμπα Δήμητρα Δημοτική Σύμβουλο Ορίζει ως μέλος της Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων (π.δ.28/80) για το έτος 2014, το Δημοτικό Σύμβουλο Καραμολέγκο Αρτέμιο και αναπληρωτή αυτού το Δημοτικό Σύμβουλο Δημάκη Δημήτριο. 15

16 Οι δύο τακτικοί υπάλληλοι θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου. 35 Τακτικό 203 ΨΛΟ8ΩΨΒ-ΡΥ4 36 Τακτικό 204 ΨΠ8ΟΩΨΒ-ΩΤ4 37 Τακτικό 205 ΨΞΚΧΩΨΒ-Β44 Ορισμός μέλους της Επιτροπής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών (π.δ. 28/80) για το έτος 2014 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης λογαριασμών που τηρούνται στην Εμπορική Τράπεζα στο όνομα της Επιτροπής Ανέγερσης Προτομής Σαράφη και του Κέντρου Μελετών Θουκυδίδη Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή εκκαθάρισης άχρηστου υλικού Ορίζει ως μέλος της Επιτροπής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών (π.δ.28/80) για το έτος 2014, τον Δημοτικό Σύμβουλο Καραμολέγκο Αρτέμιο και αναπληρωτή αυτού τη Δημοτική Σύμβουλο Πανούση Μαρία. Οι δύο τακτικοί υπάλληλοι θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου. Συγκροτεί Επιτροπή Διαχείρισης των λογαριασμών, που τηρούνται στην Εμπορική Τράπεζα, με αριθμό στο όνομα της Επιτροπής Ανέγερσης Προτομής Σαράφη και με αριθμό στο όνομα του Κέντρου Μελετών Θουκυδίδη, αποτελούμενη από τους: α) Ανδρέα Κονδύλη, Δήμαρχο β) Κλεώπα- Μπίσμπα Δήμητρα, Δημοτικό Σύμβουλο γ) Μαρία Παπαδημητρίου, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών δ) Δημήτριο Γεωργακόπουλο, Αναπληρωτή Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών 16

17 Ορίζει ως μέλη για τη Σύσταση Επιτροπής για την εκκαθάριση αχρήστου υλικού του Δήμου για τα έτη , τη κάτωθι Δημοτική Σύμβουλο : 1. Ανανιάδου- Παγουρτζή Μαρία 2. Κλεώπα Μπίσμπα Δήμητρα 3. Παναγουλόπουλος Γεώργιος Η διάρκεια της επιτροπής είναι μέχρι Τακτικό ΩΨΒ-4Κ8 39 Τακτικό 207 7ΩΜΚΩΨΒ-0ΞΧ Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Επιτροπή εκκαθάρισης άχρηστου Μηχανογραφικού υλικού Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή εκκαθάρισης παλαιών αρχείων του Δήμου Ορίζει ως μέλη για τη Σύσταση Επιτροπής για την εκκαθάριση αχρήστου Μηχανογραφικού υλικού του Δήμου για τα έτη , τους κάτωθι : 1. Ανανιάδου- Παγουρτζή Μαρία Δημοτική Σύμβουλο 2. Γαρυφαλάκη Εμμανουήλ Δημοτικό Σύμβουλο 3. Κουρτέλη Κωνσταντίνο Τεχνικό Υπάλληλο του Δήμου Η θητεία της επιτροπής λήγει στις Ορίζει για την Επιτροπή Εκκαθάρισης Παλαιών Αρχείων του Δήμου Αλίμου ως τακτικό μέλος τη Δημοτική Σύμβουλο Μαρία Πανούση και ως αναπληρωματικό μέλος τη Δημοτική Σύμβουλο Αναστασία Σιμητροπούλου. Η συγκρότηση της Επιτροπής και με τα υπόλοιπα μέλη της θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου. Η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει την 31/12/

18 40 Τακτικό 208 ΩΔΛΘΩΨΒ-ΣΧ7 41 Τακτικό 209 6ΘΕΥΩΨΒ-ΙΨΑ Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου στην ΕΔΕΧΥ Α.Ε. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.» ΥΠΕΡ: 28 ΛΕΥΚΑ: 1 (κα. Καμαρινού) Ορίζει τη Δημοτική Σύμβουλο Χριστίνα Βράνη ως εκπρόσωπο του Δήμου μας που θα συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε. ΥΠΕΡ: 28 ΛΕΥΚΑ: 1 (κα. Καμαρινού) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Περιφερειακής Ανώνυμης Εταιρίας Διανομής Φυσικού Αερίου Βόρειας Ανατολικής Νοτιοανατολικής Αττικής με το διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.» την Δημοτική Σύμβουλο Βράνη Χριστίνα. 42 Τακτικό 210 7ΔΥΣΩΨΒ-Μ35 7ΨΗΙΩΨΒ-ΚΟΒ Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους στο Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμων Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης (ΚΕ.ΠΡ.Α.Γ.Ε.Α.) Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου Αλίμου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμων Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης (ΚΕ.ΠΡ.Α.Γ.Ε.Α.) ως τακτικά μέλη : 1. Τον Ανδρέα Κονδύλη Δήμαρχο Αλίμου ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αναπληρώνεται από την Δημοτική Σύμβουλο Μαρία Ανανιάδου- Παγουρτζή. 2. Τον Δημήτριο Δημάκη Δημοτικό Σύμβουλο ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αναπληρώνεται από τον Δημοτικό Σύμβουλο Αθανάσιο Ορφανό. 18

19 43 Τακτικό 211 6ΓΔΜΩΨΒ-2ΟΥ 44 Τακτικό 212 7ΝΖΣΩΨΒ-9ΚΣ 45 Τακτικό 213 6ΗΩΘΩΨΒ-ΠΡΙ Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του στο «Διαδημοτικό δίκτυο Υγείας Ο.Τ.Α.» Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή ελέγχου στοιχείων για την απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθάριστων εσόδων Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων κ.λ.π. Σύσταση ειδικής εισηγητικής Επιτροπής για τις άδειες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ΥΠΕΡ: 28 ΛΕΥΚΑ: 1 (κα. Καμαρινού) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Αλίμου στην Γενική Συνέλευση Εταίρων της εταιρίας «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΤΑ» την Δημοτικό Σύμβουλο Προυντζοπούλου Παναγιώτα και αναπληρωτή την Δημοτική Σύμβουλο Ανανιάδου- Παγουρτζή Μαρία. Ορίζει την Δημοτικό Σύμβουλο κα. Σιμητροπούλου Αναστασία ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Στοιχείων για την απόδοση των Τελών Διαμονής Παρεπιδημούντων και επί των Ακαθάριστων Εσόδων Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων κ.λ.π. και την Δημοτική Σύμβουλο κα. Βράνη Χριστίνα ως αναπληρωματικό μέλος. Η θητεία της επιτροπής λήγει στις Συγκροτεί έως τις Ειδική Εισηγητική Επιτροπή για τις άδειες των Καταστημάτων Υγ. Ενδιαφέροντος, αποτελούμενη από 6 τακτικούς Δημοτικούς Συμβούλους (διαπαραταξιακή) και 5 αναπληρωματικούς ως εξής : Τακτικά Μέλη 1. Μαριόλης Ιωάννης (Πρόεδρος) 2. Σύρμα Θεοδώρα 3. Πέτσας Ιωάννης 4. Νικολάου Παναγιώτης 19

20 5. Κλαυδιανός Δημήτριος 6. Καμαρινού Κυριακή Αναπληρωματικά μέλη 1. Γιαννακόπουλος Δημήτριος 2. Γκόνη Κωνσταντίνα- Θεοδώρα 3. Κλεώπα- Μπίσμπα Δήμητρα 4. Τσαμπαρλής Νικόλαος 5. Πύρζα Θεοφανή Η θητεία της επιτροπής λήγει στις Τακτικό 214 7Ω18ΩΨΒ-Ο5Μ 47 Τακτικό 215 ΩΘ1ΙΩΨΒ-4ΤΞ Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων Αιγιαλού και Παραλίας ως πολυσύχναστων και ρύθμισης θαλάσσιων μέσων αναψυχής Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής εργασιών του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006 για το έτος 2014 Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου μας στην Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1γ του Π.Δ. 23/2000 περί χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων καθώς και για θέματα ρύθμισης θαλάσσιων μέσων αναψυχής περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου μας για το έτος : την Δημοτική Σύμβουλο κ. Κεσίσογλου Άννα ως τακτικό μέλος και αντικαταστάτη της τον Δημοτικό Σύμβουλο Διαμαντή Στέφανο. Εγκρίνει τη σύσταση της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών σύμφωνα με τα άρθρα 209 και 273 του Ν.3463/2006 για το έτος 2014 ως εξής: - κα. Πανούση Μαρία Οι δύο τακτικοί υπάλληλοι θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου. Η διάρκεια της επιτροπής θα είναι μέχρι

21 48 Τακτικό 216 6ΝΧ9ΩΨΒ-2Ψ1 49 Τακτικό 217 Ω6ΝΨΩΨΒ-Ν6Ζ 50 Τακτικό ΓΩΨΒ-12Υ Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή αξιολόγησης των ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο για τις ανάγκες των υπηρεσιών του σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81 Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή εκτίμησης και εκποίησης ακινήτων Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου μας στην Επιτροπή γνωμοδότησης για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2014 την Δημοτική Σύμβουλο κα. Κεσίσογλου Άννα και αναπληρωτή αυτής τον Δημοτικό Σύμβουλο Τσαμπαρλή Νικόλαο. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 4 του Π.Δ. 270/81 ως εξής : Δουδωνή Ευδοξία Δημ. Σύμβουλος ως Πρόεδρος Πέτσας Ιωάννης- Δημ. Σύμβουλος Ο μηχανικός ή υπομηχανικός της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου θα ορισθεί με απόφαση Δημάρχου. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Εκποίησης και Εκτίμησης Ακινήτων τους Δημοτικούς Συμβούλους : 1. Δουδωνή Ευδοξία ως Πρόεδρο 2. Πέτσας Ιωάννης Ο μηχανικός ή υπομηχανικός της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου θα ορισθεί με απόφαση Δημάρχου. Η διάρκεια της επιτροπής είναι έως

22 51 Τακτικό 219 ΩΗΦ7ΩΨΒ-Ο4Δ 52 Τακτικό 220 ΨΓΟΨΩΨΒ-ΠΧΓ 53 Τακτικό ΩΨΒ-ΨΛΑ Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του ως εκπροσώπου του Δήμου α) στην Επιτροπή για τα Πρωτοβάθμια Συμβούλια επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων β) στην Επιτροπή για τα Δευτεροβάθμια Συμβούλια επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (151/2014), περί «Καθορισμού κόστους τελών καθαριότητας των χώρων που λειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές του Δήμου, έτους 2014» Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου μας: Α) για τη Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων Θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων Νομαρχίας Αθηνών για τα έτη Τον Δημοτικό Σύμβουλο Γαρυφαλάκη Εμμανουήλ ως τακτικό μέλος και Την Δημοτική Σύμβουλο Αραπάκη Μαρία ως αναπληρώτρια αυτού Β) για τη Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων Θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων Νομαρχίας Αθηνών για τα έτη Την Δημοτική Σύμβουλο Πανούση Μαρία ως τακτικό μέλος και Την Δημοτική Σύμβουλο Κεσίσογλου Άννα ως αναπληρώτρια αυτής. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής αντικειμένου προσδιορισμού αξίας ακινήτων της περιοχής του Νομού Αττικής (άρθρου 41 του Ν.1249/82), τους Δημοτικού Συμβούλους : - Αναστασία Σιμητροπούλου ως τακτικό μέλος και - Δουδωνή Ευδοξία ως αναπληρωτή αυτής ΚΑΤΑ: 1 (κα. Καμαρινού) Εγκρίνει την 151/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως έχει. Καθορίζει το κόστος των τελών καθαριότητας των χώρων που λειτουργούν οι λαϊκές αγορές του Δήμου Αλίμου για το οικονομικό έτος 2014 στο ποσό των ,80 σύμφωνα και με την με Α.Π / έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος. 22

23 54 Τακτικό ΩΜΩΨΒ-ΩΚΑ 55 Τακτικό Τ0ΩΨΒ-ΥΩ7 56 Τακτικό 224 7Γ8ΣΩΨΒ-Ψ6Λ Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή πεύκου επί της διεύθυνσης Ταξιαρχών 86 και Κανάρη Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή ελιάς επί της διεύθυνσης Πάρου 14 Έγκριση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμηθειών και υπηρεσιών Εγκρίνει την κοπή πεύκου επί της διεύθυνσης Ταξιαρχών 86 & Κανάρη κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας. Το δέντρο που θα κοπεί, ο αιτών υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο. Εγκρίνει την κοπή ελιάς επί της διεύθυνσης Πάρου 14 κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης της Υπηρεσίας. Το δέντρο που θα κοπεί, ο αιτών υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο. Την έγκριση της αναγκαιότητας προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση ως έχει. Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΟΣΟΝ Κ.Α. 1. ΡΑΝΤΙΣΜΑ ΠΕΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 3.352, ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5.000, ,

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 7 η /09.03.2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 7 η /09.03.2015 Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ κατά πλειοψηφία Με δέκα οκτώ (18) ψήφους ΥΠΕΡ και τέσσερις (4) ψήφους ΚΑΤΑ (κ.κ. Μπελιά Ελένη, Καμαρινού Κυριακή, Πύρα Θεοφανή και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 9/ 3 /2011 ΔΗΜΟΙ ΑΡΤΑ ΙΩΝ ΑριΟμ, Πρωτ.3953 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ Βαθμός προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ»

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η Ημέρα Πέμπτη 25.6.2015 ώρα 14.00 Αρ. Πρωτ.: 224853/30-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ της πράξης με αριθμό 683 που αφορά έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014. ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 0 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10/20-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 20-4-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αύγουστος 2010 1 1.Πανεπιστημιακά Όργανα... 15 1.1. Πεπραγμένα Συγκλήτου 2006-2010... 15 1.1.1. Γραμματεία Συγκλήτου... 15 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23 Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/303/16.12.2013 ΑΔΑ:ΒΛΓΛ46Ψ842-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

10. Κατσουλάκης Μάρκος 11. Κονταξάκης Γεώργιος 12. Κονταξάκης Ευτύχης 13. Κουκιανάκης Χαράλαμπος 14. Κουρούσης Χαράλαμπος 15. Μανουσάκης Βλάσης 16.

10. Κατσουλάκης Μάρκος 11. Κονταξάκης Γεώργιος 12. Κονταξάκης Ευτύχης 13. Κουκιανάκης Χαράλαμπος 14. Κουρούσης Χαράλαμπος 15. Μανουσάκης Βλάσης 16. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο Σήμερα 25 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό 103/19-2-2009 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/28-08-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 4 η Ιουλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα