ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ AQUACHEM Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133, - 1 -

2 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. α) Διυλιστήρια Κιούρκων και Ασπροπύργου Προμήθεια και εγκατάσταση 2 αυτόματων σταθμών συνεχούς on-line μέτρησης και παρακολούθησης της ποιότητας του νερού στην είσοδο των διυλιστηρίων με τηλεμετάδοση. Κάθε σταθμός με τους παρακάτω αναλυτές: 2 αναλυτές τοξικότητας ρεσπιρομετρικοί 2 αναλυτές ολικού φωσφόρου 2 αναλυτές ολικού οργανικού άνθρακα 2 συνδυασμένοι αναλυτές νιτρωδών, αμμωνιακών και COD Εταιρεία τηλεμετάδοσης: ZENON A.E. Προμήθεια 3 συστημάτων συνεχούς on-line μέτρησης της τοξικότητας με βακτήρια φωταύγειας vibtio-fischeri Προμήθεια συστημάτων μέτρησης θολότητας β) Ε.Ε.Λ. Ψυττάλειας Προμήθεια μετρητών συνεχούς on-line λειτουργίας: 5 μετρητές νιτρικών 3 μετρητές αμμωνιακών 20 μετρητές στερεών σε αγωγό, δεξαμενή και ανοιχτό κανάλι Εργολάβος: Κ/Ξ Θεμελιοδομή Α.Ε. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε. PASSAVANT ROEDIGER PRODUCTS GmbH GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI S.R.L. γ) Ε.Ε.Λ. Μεταμόρφωσης Προμήθεια 5 αυτόματων δειγματοληπτών υγρών αποβλήτων με δυνατότητα συντήρησης των δειγμάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες Εργολάβος Κ/Ξ Αναστηλωτική ΑΤΕ Ν & Κ Γκολιόπουλος ΑΤΕ On-line αναλυτής μέτρησης θειούχων Εργολάβος: Κ/Ξ ΝΙΑΣΑ ΑΤΕ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ) Εργαστήριο ελέγχου υγρών αποβλήτων Αυτόματος φορητός δειγματολήπτης με δυνατότητα ψύξης Ε.Υ.Α.Θ. α) Είσοδος Ε.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Μονάδα on-line μέτρησης τοξικότητας ρεσπιρομετρικού τύπου Μονάδα on-line μέτρησης ph Εργολάβος: Αδάμ Μαγκαφίνης Ο.Ε. AQUACHEM Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133, - 2 -

3 β) Σταθμός παρακολούθησης ποιότητας νερού από τον Αλιάκμονα στη Βραχιά Μονάδες on-line μέτρησης ph, redox, αγωγιμότητας, διαλ. οξυγόνου, αιωρούμενων στερεών και στάθμης Εργολάβος: ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε. γ) Διυλιστήριο νερού από Αλιάκμονα Μονάδα μέτρησης σημείου δρόσου του αέρα Εργολάβος: Κ/Ξ ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ SECIT S.P.A. AUSTRIAN ENERGY AND ENVIRONMENT δ) Ε.Ε.Λ. Μηχανιώνας ΑΙΝΕΙΑ Μονάδα μέτρησης υπολ. όζοντος, για παρακολούθηση απολύμανσης της εξόδου Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ΒΟΛΟΥ α) 12 μετρητές διαλυμένου οξυγόνου σε δεξαμενές αερισμού 8 μετρητές αιωρούμενων στερεών σε δεξαμενές αερισμού 5 μετρητές αιωρούμενων στερεών σε ανακυκλοφορία λάσπης 1 μετρητής νιτρικών σε δεξαμενή αερισμού 1 μετρητής Αμμωνιακών σε δεξαμενή αερισμού 2 μετρητές στάθμης ιλύος στις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης 1 μετρητής θολότητας στην έξοδο 1 μετρητής ph στην είσοδο 8 μετρητές στάθμης υπερήχων β) Δειγματολήπτες για την Ε.Ε.Λ. 11 σταθεροί αυτόματοι δειγματολήπτες υγρών αποβλήτων με δυνατότητα συντήρησης των δειγμάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ α) Για τις δεξαμενές δικτύου ύδρευσης β) 1 μετρητής νιτρικών στην έξοδο 1 μετρητής αμμωνιακών στην έξοδο Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 μετρητής νιτρικών στην έξοδο 1 μετρητής COD στην έξοδο AQUACHEM Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133, - 3 -

4 Δ.Ε.Υ.Α. ΡΟΔΟΥ 6 μετρητές θολότητας και ολικών στερεών για δεξαμενές αερισμού και ανακυκλοφορία λάσπης Εργολάβος: Κ/Ξ ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΕ-SECIT SPA-ENVITEC Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 3 αυτοκαθαριζόμενα οξυγονόμετρα για δεξαμενές αερισμού και έξοδο 1 μετρητής COD στην έξοδο 3 αναλυτές νιτρικών για δεξαμενές αερισμού και έξοδο 1 μετρητής αμμωνιακών στην έξοδο 10 μετρητές θολότητας και ολικών στερεών για δεξαμενές αερισμού και ανακυκλοφορία λάσπης 6 μετρητές θερμοκρασίας Μονάδα μέτρησης υπολ. όζοντος, για παρακολούθηση απολύμανσης της εξόδου Εργολάβος: Κ/ΞΙΑ ΚΙΜΟΥΝΔΗΣ - Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΤΕ Ι ΤΡΟΥΒΑΣ - Α. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΕΠΕ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ α) 2 οξυγονόμετρα για δεξαμενές αερισμού 1 μετρητής θολότητας και ολικών στερεών στο φρεάτιο μερισμού των δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης 1 μετρητής νιτρικών στο φρεάτιο μερισμού των δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης Εργολάβος: Κ/ΞΙΑ ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΤΕΒΕ-Α. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΕΠΕ-Μ. Χ ΗΛΙΟΥ β) Για το Διυλιστήριο Νερού Εργολάβος: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ 2 μετρητές διαλ. οξυγόνου για δεξαμενές αερισμού 2 μετρητές ολικών στερεών για δεξαμενές αερισμού 2 μετρητές παροχής με αισθητήρες υπερήχων για είσοδο 2 μετρητές διαφορικής στάθμης με αισθητήρες υπερήχων για είσοδο Εργολάβος: Κ/Ξ ΠΥΡΑΜΙΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ AQUACHEM Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133, - 4 -

5 Δ.Ε.Υ.Α. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2 μεταδότες πίεσης για τα φίλτρα εξόδου 1 υδροστατικός μεταδότης στάθμης Εργολάβος: Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Για τις δεξαμενές δικτύου ύδρευσης Συστήματα on-line μέτρησης και ρύθμισης αγωγιμότητας Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ α) Για τις δεξαμενές δικτύου ύδρευσης Ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα και Φ/Β Εργολάβος: Αφοι Πολυζώη Ο.Ε. β) 1 μετρητής νιτρικών στην δεξαμενή αερισμού Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Υδροστατικός μετρητής στάθμης για το αντλιοστάσιο εισόδου Μετρητής διαφορικής στάθμης για σχάρα εισόδου 2 μετρητές διαλ. οξυγόνου για δεξαμενές αερισμού 2 μετρητές ολικών στερεών για δεξαμενές αερισμού 1 μετρητής χλωρίου στην έξοδο 6 ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα 1 σταθερός αυτόματος δειγματολήπτης υγρών αποβλήτων με δυνατότητα συντήρησης των δειγμάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες Εργολάβος: Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Μετρητής στάθμης υπερήχων για το αντλιοστάσιο εισόδου Μετρητής διαφορικής στάθμης για σχάρα εισόδου 2 μετρητές διαλ. οξυγόνου για δεξαμενές αερισμού Μετρητής παροχής εξόδου Parshall Εργολάβος: Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1 μετρητές διαλ. οξυγόνου για δεξαμενή αερισμού 1 μετρητής TOC στην έξοδο AQUACHEM Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133, - 5 -

6 Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ α) Για τις δεξαμενές δικτύου ύδρευσης β) 1 μετρητής COD στην είσοδο 1 ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN800 στην ανακυκλοφορία μετρητές στάθμης υπερήχων στην έξοδο Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Για το δίκτυο ύδρευσης 8 συστήματα συνεχούς on-line μέτρησης χλωρίου Εργολάβος: INTELLEC EUROPE-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Για το Διυλιστήριο Νερού 3 συστήματα συνεχούς on-line μέτρησης θολότητας Εργολάβος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΙΘΩΝΙΑΣ Για Ε.Ε.Λ. 4 μετρητές νιτρικών Εργολάβος: ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΑΤΕ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Για Ε.Ε. στραγγισμάτων Χ.Υ.Τ.Α. 1 μετρητής στάθμης υπερήχων 1 μετρητής ph 2 μετρητές διαλ. οξυγόνου 1 μετρητής ολικών στερεών 1 ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο Εργολάβος: Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε. AQUACHEM Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133, - 6 -

7 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Κ/ΞΙΑ ΤΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Για Ε.Ε.Λ. ΒΙ.ΠΕ. ΕΤΒΑ Κομοτηνής Μετρητής παροχής εξόδου Parshall 1 μετρητής ph 1 μετρητής redox 1 μετρητής διαλ. οξυγόνου ΒΙΟΤΕΧ Α.Ε. 10 μετρητές ph, redox, αγωγιμότητας, θολότητας 25 μετρητές διαλ. οξυγόνου 20 ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα 3 μετρητές διαλ. όζοντος 4 μετρητές διαρροών όζοντος στον αέρα 1 μετρητής σωματιδίων Π. ΤΥΧΕΡΟΣ Α. ΧΑΤΖΗΣ ΟΕ 25 μετρητές ph, redox, υπολ. χλωρίου 15 μετρητές διαλ. οξυγόνου Ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα FLYGT HELLAS A.E. Μετρητής αμμωνιακών ISE TEXNEKO HELLAS ABEE Συστήματα συνεχούς on-line μέτρησης χλωρίου Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΜΜΑ ΟΕ Συστήματα συνεχούς on-line μέτρησης χλωρίου ETECO - Δ. ΜΠΕΛΛΟΣ EUROCHEMICALS Σταθεροί αυτόματοι δειγματολήπτες υγρών αποβλήτων με δυνατότητα συντήρησης των δειγμάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες ΤΕΧΝΕ Α. ΜΕΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΦΕΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε. Παροχόμετρα αέρα EUROMARKET Φορητοί δειγματολήπτες υγρών αποβλήτων AQUACHEM Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133, - 7 -

8 3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΛΠΕ Α.Ε. Μετρητής διαλ. οξυγόνου Φορητός δειγματολήπτης υγρών αποβλήτων MOTOR OIL HELLAS Συστήματα μέτρησης διαλ. οξυγόνου σε νερό βιομηχανικής χρήσης Δ.Ε.Η. Συστήματα μέτρησης διαλ. οξυγόνου σε νερό βιομηχανικής χρήσης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μετρητής διαλ. οξυγόνου Μετρητής θολότητας ΕΛΒΑΛ Α.Ε. Μετρητής ph, redox Μετρητής θολότητας Β.Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 1 μετρητής COD στην έξοδο της κατεργασίας υγρών αποβλήτων Μετρητές ph ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. Μετρητής φωσφίνης ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. Μετρητές ph ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ TVX GOLD 6 μετρητές θολότητας και ολικών στερεών σε αγωγούς, δεξαμενές και ανοιχτά κανάλια FANCO A.E. Συστήματα μέτρησης και ρύθμισης θερμοκρασίας ΕΤΕΜ ΑΕ Συστήματα μέτρησης και ρύθμισης αγωγιμότητας ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Μετρητές διαλ. οξυγόνου και redox DEL MONTE HELLAS Α.Ε. Μετρητές αγωγιμότητας COCA COLA 3E Μετρητές θολότητας ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΟΛΗ Μετρητής θολότητας Μετρητής διαλ. όζοντος AQUACHEM Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133, - 8 -

9 ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. Μετρητής σωματιδίων Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής ΔΟΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ Α.Ε. Ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής NATURA ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΥΑΣ Μετρητής σημείου δρόσου του αέρα Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής ECOFOOD, ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής ΑΘΩΣ, ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΟΝΕ Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής AQUASPRING AEBE ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ Μετρητές διαλ. όζοντος AQUACHEM Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133, - 9 -

10 Αναλυτές σταθμού διυλιστηρίων Ε.ΥΔ.Α.Π. στον Ασπρόπυργο Αναλυτές αμμωνιακών και νιτρικών στην Ε.Ε.Λ. Ψυττάλειας AQUACHEM Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133,

11 Αναλυτής νιτρικών στην Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α. Καλλικράτειας Χαλκιδικής AQUACHEM Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133,

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει την ευθύνη για τη Λειτουργία και Συντήρηση των μεγάλων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του ευρύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2005 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ- ΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕ- ΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ PE

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ PE ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ PE ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΣΧΑΡΑ 500 1000 L ΣΕΛ. 1 ΣΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ 4 150 ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΕΛ. 2 ΜΟΝΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 5 30 ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΕΛ. 4 ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 7 ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ 9 ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 7 ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ 9 ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 7 ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ 9 ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 10 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ 11 ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 17 ιαχείριση Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.πρωτ. Πελάτης Κωδικός EA Πόλη Δραστηριότητα Λήξη πιστ/κου

Αρ.πρωτ. Πελάτης Κωδικός EA Πόλη Δραστηριότητα Λήξη πιστ/κου QA-C-0035/2002 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Α. ΥΙΟΙ ΟΕ 17 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ QA-C-0039/2003 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΠΥΡ*SOS 17 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ QA-C-0045/2003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 17 ΟΙΝΟΦΥΤΑ QA-C-0046/2002 ΚΑΡΡΑΣ Χ./FORMULA Α.Ε. 17 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Κανάκας (ΑΜ: Τ-767) Επιβλέπων: Βέντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Ε.Ε.Λ.(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ)...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Α.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Α.2 ΣΤΕΡΕΑ (SOLIDS)..5 Α.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ..6

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ποιότητα ζωής Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2007 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2008 1 Ποιότητα ζωής ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 2 Επιστολή προς τους κ.κ. µετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. <<Κρήτης και νήσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ: 646.930,32. Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. <<Κρήτης και νήσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ: 646.930,32. Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Y ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Y ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Y ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σε αυτόν τον ψηφιακό δίσκο, αναπτύσσεται ένας πλήρης κατάλογος των βασικών προϊόντων που αντιπροσωπεύει η εταιρεία Biomec, στον τομέα του Ύδατος. Σκοπός αυτού του καταλόγου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Ορεστιάδα, Ιανουάριος 2009 Νομοθετικό Πλαίσιο Οδηγία Πλαίσιο (1/2) Η έννοια της ολοκληρωμένης και αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.πρωτ. Πελάτης Κωδικός EA Πόλη Δραστηριότητα Λήξη πιστ/κου

Αρ.πρωτ. Πελάτης Κωδικός EA Πόλη Δραστηριότητα Λήξη πιστ/κου QA-C-0035/2002 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Α. ΥΙΟΙ ΟΕ 17 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΚΑΙ ΦΑΙΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 10/10/17 QA-C-0039/2003 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΠΥΡ*SOS 17 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ QA-C-0045/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠ) ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Στέλλα Παναγούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

Compressed Air Specialists. Engineering - Audits. Energy Efficiency

Compressed Air Specialists. Engineering - Audits. Energy Efficiency Compressed Air Specialists Engineering - Audits Energy Efficiency Green Air Energy - www.greenairenergy.eu - Μελέτες Συστημάτων Πεπιεσμένου Αέρα, Εξοικονόμηση Ενέργειας Κάλβου 45 Τ.Κ. 187 58 Κερατσίνι,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης

Περιβαλλοντική Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Πτυχιακή εργασία των σπουδαστριών: Πατσιαούρα Ελένη Μπίνου Μαρία με τίτλο: Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ PLC Projects Ltd Industrial Automations Email: info@plcprojects.gr Mobile: +30 697 260 8956 Website: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ Περιγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα