ραστηριότητα R&D των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιριών: Προσδιοριστικοί παράγοντες και επιπτώσεις στην αποδοτικότητα Ευστάθιου Γ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ραστηριότητα R&D των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιριών: Προσδιοριστικοί παράγοντες και επιπτώσεις στην αποδοτικότητα Ευστάθιου Γ."

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ραστηριότητα R&D των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιριών: Προσδιοριστικοί παράγοντες και επιπτώσεις στην αποδοτικότητα Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Ευστάθιου Γ. Παρχαρίδη Επιβλέπων: Ν. Βαρσακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2010

2 Η φαντασία είναι πιο σηµαντική από τη γνώση Albert Einstein Με το ένα χέρι να αγγίζεις τα άστρα και µε το άλλο να ανακατεύεις τη λάσπη Μιχάλης ερτούζος

3 Αφιερώνεται στην οικογένειά µου.

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς, οι οποίοι µε στήριξαν κατά την επίπονη αυτή προσπάθεια. Θα ήθελα ιδιαιτέρως, να εκφράσω την ευγνωµοσύνη και τις ευχαριστίες µου στον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Νίκο Βαρσακέλη για την πολύτιµη βοήθειά του, τις γνώσεις που µου µετέφερε, τις υποδείξεις και τις κατευθύνσεις του. Θα ήθελα επίσης, να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στον αείµνηστο καθηγητή Κωνσταντίνο Ουσταπασίδη, για την εµπιστοσύνη που µου έδειχνε πάντα και για τις κατευθύνσεις του, οι οποίες σηµάδεψαν τη ζωή µου. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλω και στα άλλα 2 µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής: τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Κατρακυλίδη και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Αξαρλόγλου, καθώς επίσης και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Ανανιάδη, για τις πολύτιµες συµβουλές τους και την ενθάρρυνση τους κατά την ολοκλήρωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής. Ευχαριστίες οφείλονται, επίσης, στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τοµέα Οικονοµικής Θεωρίας και Πολιτικής, για τις γνώσεις και τις διευκολύνσεις που µου παρείχαν για την πραγµατοποίηση της εργασίας αυτής. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω το συνάδελφό µου Αστέριο Τσουκαλά για την πολύτιµη βοήθειά του στη συγκέντρωση των δεδοµένων από το 1

5 Χρηµατιστήριο Αθηνών, καθώς επίσης και τους συναδέλφους Γιώργο Γερονικολάου και Παύλο Γκάση. Ευχαριστώ θερµά την οικογένειά µου και τους γονείς µου, τη γυναίκα µου Ιωάννα και την κόρη µας Ειρήνη Μυροφόρα, οι οποίοι στήριξαν τις προσπάθειές µου, ο καθένας µε τον δικό του µοναδικό τρόπο. Τους αφιερώνω αυτή την εργασία για την αµέριστη συµπαράστασή τους όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα βασικά στελέχη της εταιρίας µου INVENTICS, οι οποίοι µε ποικίλους τρόπους κάλυψαν το επιβαρηµένο µου πρόγραµµα και στήριξαν τις προσπάθειές µου. 2

6 ΣΥΝΟΨΗ Η διεύρυνση της καινοτοµίας και των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη αποτελούν βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. Η παρούσα µελέτη εξετάζει τις εισηγµένες στο ΧΑΑ βιοµηχανικές και εταιρίες πληροφορικής, σε εταιρικό επίπεδο για την περίοδο 1995 έως και 2004, περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα χαρακτηριζόταν ως αναδυόµενη αγορά. Πιο συγκεκριµένα, διαπραγµατεύεται τους παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στην απόφαση για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και την επίδραση της κεφαλαιοποίησης των επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης σε µια σειρά δεικτών αποδοτικότητας. Η παρούσα εργασία έρχεται να καλύψει ένα κενό στις υπάρχουσες µελέτες που αφορούν την περίπτωση της Ελλάδας και τις αναδυόµενες χρηµατιστηριακά αγορές γενικότερα. Η περίπτωση της καινοτοµίας και των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, χρησιµοποιώντας δηµοσιευµένα διαστρωµατικά και διαχρονικά δεδοµένα σε εταιρικό επίπεδο, αποτελεί σηµαντική συνεισφορά της µελέτης. Για πρώτη φορά, επαληθεύεται ποσοτικά µε δηµοσιευµένα δεδοµένα panel η συµπεριφορά σχεδόν του συνόλου των παραµέτρων σχετικά µε θέµατα καινοτοµίας, για την περίπτωση της Ελλάδας, σε αντίθεση µε πλήθος ευρωπαϊκών και αµερικανικών µελετών που έχουν προηγηθεί. Η ιδιαίτερη και πρωτότυπη προσφορά της εργασίας στην ακαδηµαϊκή κοινότητα είναι η µελέτη της επίδρασης του δείκτη q του Tobin στην απόφαση 3

7 για καινοτοµική δραστηριότητα, καθώς και η επίδραση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη στο δείκτη αυτό. Τα βασικά συµπεράσµατα της µελέτης είναι ότι ο υψηλός δείκτης q του Tobin και ο υψηλός ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων (περιορισµένο περιθώριο µεικτού κέρδους) επιδρά θετικά στην απόφαση για καινοτοµική δραστηριότητα. Η απόφαση αυτή είναι ανεξάρτητη του εταιρικού µεγέθους, ενώ επηρεάζεται θετικά από το κατά πόσον η επιχείρηση είναι νέα, έχει δραστηριοποιηθεί καινοτοµικά µε συνέπεια και στο παρελθόν και βασίζει τη λειτουργία της στο εξειδικευµένο καταρτισµένο προσωπικό της. Από τη µελέτη της επίδρασης της κεφαλαιοποίησης των δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη στο δείκτη q του Tobin, στο µεικτό περιθώριο κέρδους της επιχείρησης και στην µεταβολή των πωλήσεων, συµπεραίνεται ότι η επίδραση εµφανίζεται µε διαφορετική χρονική υστέρηση και διαφορετικό βαθµό αποτελέσµατος. Οι επιχειρήσεις επενδύουν περισσότερο σε R&D ως φράγµα εισόδου νέων επιχειρήσεων προκειµένου να διατηρήσουν τη µονοπωλιακή τους θέση στην αγορά. Επιπρόσθετα, η χρηµατιστηριακή αγορά αποτιµά υψηλότερα την έναρξη των καινοτοµικών δραστηριοτήτων σε σχέση µε την αποτίµηση του οικονοµικού αποτελέσµατος των επενδύσεων σε R&D. Η µελέτη καταλήγει σε σηµαντικά συµπεράσµατα και προτάσεις που αφορούν σε εταιρικό επίπεδο τη διοίκηση της επιχείρησης, τους µετόχους, τα διοικητικά 4

8 στελέχη, και σε πολιτικό επίπεδο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Κυβέρνηση. 5

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 1 ΣΥΝΟΨΗ... 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και R&D Εισαγωγή Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα και καινοτοµία Οι ορισµοί R&D και καινοτοµίας Καινοτοµία ΕΤΑ Η επίδραση της έρευνας και ανάπτυξης σε επίπεδο επιχείρησης Η σύνδεση R&D και καινοτοµίας Τα οικονοµικά της καινοτοµίας

10 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Εισαγωγή Καινοτοµική δραστηριότητα στην Ε.Ε. σε εθνικό επίπεδο Ευρωπαϊκά συγκριτικά δεδοµένα Καινοτοµική δραστηριότητα σε εταιρικό επίπεδο στην Ε.Ε Παράγοντες αύξησης των επενδύσεων των επιχειρήσεων σε R&D στην Ε.Ε Εταιρικό R&D στην Ελλάδα Μέγεθος επιχείρησης και καινοτοµία στην Ελλάδα Κατηγορίες δαπανών ΕΤΑ Χαρακτηριστικά της καινοτοµικής δραστηριότητας Ανάλυση απανών για ΕΤΑ κατά Φορέα Χρηµατοδότησης ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Εισαγωγή H καινοτοµία Οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για επενδύσεις σε R&D 75 7

11 3.4. Επενδύσεις σε R&D και δοµή της αγοράς Κέρδη απoδοτικότητα και R&D Η επίδραση της επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη στη χρηµατιστηριακή αξία και το δείκτη q του Tobin Επενδύσεις σε R&D και µέγεθος της επιχείρησης Χρονική υστέρηση και R&D Συνέπεια επενδύσεων σε R&D και εµπειρία Η βιβλιογραφία συγκεντρωτικά ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ TOBIN S Q ΩΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ R&D Εισαγωγή Θεµελίωση των ερευνητικών υποθέσεων εδοµένα και Μεθοδολογία Εµπειρικά αποτελέσµατα και συζήτηση Συµπεράσµατα κεφαλαίου και προτάσεις πολιτικής ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ R&D ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΙΚΤΗ Q ΤΟΥ TOBIN

12 6.1. Εισαγωγή Θεµελίωση των ερευνητικών υποθέσεων εδοµένα και µεθοδολογία Αποτελέσµατα και ανάλυση των αποτελεσµάτων Συµπεράσµατα κεφαλαίου και προτάσεις πολιτικής ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΕ R&D ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Εισαγωγή Θεωρητική θεµελίωση των ερευνητικών υποθέσεων εδοµένα και µεθοδολογία Αποτελέσµατα και ανάλυση των αποτελεσµάτων Επίδραση στο GPSL Επίδραση στην αύξηση των πωλήσεων Συµπεράσµατα κεφαλαίου και προτάσεις πολιτικής ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

13 ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι εισηγµένες βιοµηχανικές εταιρίες και πληροφορικής στο ΧΑΑ Οι εισηγµένες βιοµηχανικές εταιρίες και πληροφορικής οι οποίες έχουν καταθέσει κάποια πατέντα στον ΟΒΙ Οι χώρες µέλη του ΟΟΣΑ Σύνθεση αριθµοδεικτών και µεταβλητών Αναλυτικοί Πίνακες Αποτελεσµάτων Υποδειγµάτων Panel ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Πίνακας δεδοµένων κεφαλαίου Πίνακας δεδοµένων κεφαλαίων 6 και

14 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 2.1: απάνες εταιρικού R&D (BERD) για τα έτη Πίνακας 2.2: απάνες εταιρικού R&D ως ποσοστό του ΑΕΠ Πίνακας 2.3: Κατά κεφαλήν δαπάνες επιχειρηµατικού R&D Πίνακας 2.4: Σύνολο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ανά εκατοµµύριο κατοίκων.38 Πίνακας 2.5: Σύνολο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ανά εκατοµµύριο εργαζοµένων Πίνακας 2.6: Ανθρώπινο δυναµικό έρευνας και τεχνολογίας ως ποσοστό του συνολικού πληθυσµού Πίνακας 2.7: Κατάταξη των χωρών ως προς την καινοτοµία Πίνακας 2.8: Ευρωπαϊκός είκτης Καινοτοµίας Πίνακας 2.9: Οι 50 πρώτες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης Πίνακας 2.10: Οι εταιρίες των τεσσάρων χωρών της σύγκλισης, οι οποίες περιλαµβάνονται στις πρώτες σε R&D Πίνακας 2.11: Ποσοστό επιχειρήσεων που δήλωσαν ΕΤΑ ανά µέγεθος Πίνακας 2.12: Κατανοµή δαπανών ΕΤΑ ανά µέγεθος επιχείρησης

15 Πίνακας 2.13: Καινοτοµική δραστηριότητα και Τεχνολογική καινοτοµία για την περίοδο ( ) Πίνακας 2.14: απάνες ΕΤΑ ανά κατηγορία για το έτος 2003, Ελλάδα Πίνακας 2.15: Ποσοστό καινοτοµικών επιχειρήσεων, οι οποίες παρουσίασαν τις ακόλουθες δραστηριότητες καινοτοµίας κατά την περίοδο Πίνακας 2.16: Οι σηµαντικότερες πηγές πληροφοριών για τις καινοτόµες δραστηριότητες Πίνακας 2.17: Συνεργασίες καινοτοµίας Πίνακας 2.18: Σηµαντικά αποτελέσµατα της τεχνολογικής καινοτοµίας Πίνακας 2.19: Σηµαντικά εµπόδια στην καινοτοµική δραστηριότητα των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων Πίνακας 2.20: Πηγές χρηµατοδότησης ΕΤΑ των ελληνικών επιχειρήσεων για το έτος Πίνακας 3.2: Εσωτερικοί εταιρικοί παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στην καινοτοµική συµπεριφορά των επιχειρήσεων Πίνακας 3.1: Βασικοί παράγοντες στην επίδραση της απόφασης Πίνακας 3.3: Συγκεντρωτικός πίνακας της βασικής βιβλιογραφίας Πίνακας 5.1: Στατιστικές των µεταβλητών Πίνακας 5.2: Πίνακας συσχετίσεων

16 Πίνακας 5.3: Εκτίµηση του υποδείγµατος logit Πίνακας 6.1: Στατιστική Πίνακας 6.2: Πίνακας συντελεστών συσχέτισης Πίνακας 6.3: Αποτελέσµατα εκτίµησης Tobin s q, µε τη µέθοδο panel data. 166 Πίνακας 7.1: Στατιστική Πίνακας 7.2: Πίνακας συντελεστών συσχέτισης Πίνακας 7.3: Αποτελέσµατα εκτίµησης GPSL µε τη µέθοδο panel data Πίνακας 7.4: Αποτελέσµατα εκτίµησης SLG µε τη µέθοδο panel data Πίνακας 8.1: Συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσµάτων της επίδρασης του R&D στους δείκτες αποδοτικότητας Πίνακας Π1: Σύνολο βιοµηχανικών εταιριών και πληροφορικής εισηγµένων στο ΧΑΑ Πίνακας Π2: Πατέντες εταιριών εισηγµένων στο ΧΑΑ Πίνακας Π3: Οι χώρες οι οποίες συµµετάσχουν στον ΟΟΣΑ Πίνακας Π4: Πίνακας µεταβλητών και αριθµοδεικτών

17 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα 1.1: To αλυσιδωτό µοντέλο καινοτοµίας Σχήµα 2.1: Οι βασικές περιοχές και οι επενδύσεις σε R&D (BERD) το Σχήµα 2.2: Οι τάσεις των κρατών µελών ως προς το µέσο δείκτη καινοτοµικότητας (SII 2008) Σχήµα 2.3: Οι τάσεις των κρατών µελών ως προς το µέσο δείκτη καινοτοµικότητας (SII 2003) Σχήµα 2.4: Απόδοση σε σχέση µε τις διαστάσεις της καινοτοµίας ανά οµάδα χωρών Σχήµα 2.5: Συγκριτική καινοτοµική απόδοση ανά κλάδο Σχήµα 2.6: Παράγοντες επίδρασης στην αύξηση των επενδύσεων σε R&D Σχήµα 2.7: Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη στήριξη των επενδύσεων σε R&D.. 58 Σχήµα 2.8: Η αναλογία της ανάπτυξης ως προς την έρευνα Σχήµα 2.9: Προσδοκώµενα αποτελέσµατα από την έρευνα και ανάπτυξη Σχήµα 5.1 : Κατηγοριοποίηση των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την απόφαση σε R&D

18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έντονη προσπάθεια των επιχειρήσεων για βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς και της ανταγωνιστικότητας τους στην αγορά, αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σύγχρονης παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. Βασικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η καινοτοµία και οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη (Research & Development). Είναι λοιπόν σηµαντικό να µελετήσει κανείς την επίδραση αυτού του εργαλείου σε εταιρικό επίπεδο, αλλά και να παρατηρήσει την αποτελεσµατικότητά του για µια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία κατά την περίοδο χαρακτηρίσθηκε ως αναδυόµενη αγορά (emerging financial market). Σχετικά µε την καινοτοµία και την έρευνα και ανάπτυξη σε επίπεδο επιχειρήσεων, ανακύπτει µια σειρά σηµαντικών ερωτηµάτων, η οποία αποτέλεσε κίνητρο για την παρούσα διατριβή. Γιατί ορισµένες επιχειρήσεις αποφασίζουν επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη ενώ άλλες όχι; Τι επηρεάζει την απόφαση αυτή των επιχειρήσεων; Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες; Όταν µια επιχείρηση επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη σε ποιους δείκτες εµφανίζει απόδοση; Ποιο είναι το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την απόδοση αυτή; Είναι σηµαντική η επίδραση του εταιρικού µεγέθους; Σκοπός λοιπόν της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να εξετάσει: 15

19 (α) µεταξύ άλλων παραµέτρων την επίδραση του δείκτη q του Tobin και του ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων στην απόφαση για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. (β) την επίδραση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη σε βασικούς δείκτες αποδοτικότητας: χρηµατιστηριακή αξία (µε χρήση του δείκτη q του Tobin), περιθώριο µεικτού κέρδους (µονοπωλιακή δύναµη) και µεταβολή των πωλήσεων (growth). Πιο συγκεκριµένα, εξετάζεται για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, η επίδραση του q του Tobin στην απόφαση για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς επίσης για πρώτη φορά η επίδραση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη για αναδυόµενες αγορές όπως η Ελλάδα, στο δείκτη q του Tobin 1. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην απαιτούµενη χρονική υστέρηση απόδοσης των επενδύσεων καθώς και στην επίδραση του εταιρικού µεγέθους. Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζονται σχηµατικά οι δύο βασικοί άξονες της διατριβής: 1 Ο δείκτης q έχει επινοηθεί από τον James Tobin, ο οποίος υπέθεσε ότι η συνολική χρηµατιστηριακή αξία των εισηγµένων επιχειρήσεων στη χρηµατιστηριακή αγορά θα πρέπει να είναι ίση προς το κόστος αντικατάστασης της περιουσιακής τους αξίας. Συγκεκριµένα ο δείκτης q ορίζεται ως ο λόγος της χρηµατιστηριακής αξίας της επιχείρησης προς το κόστος αντικατάστασης των περιουσιακών της στοιχείων. Στην περίπτωση κατά την οποία η χρηµατιστηριακή αξία αντικατροπτίζει µόνο τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, ο δείκτης q του Tobin θα έπρεπε να λαµβάνει την τιµή 1.0. Στην περίπτωση που ο δείκτης λαµβάνει τιµή µεγαλύτερη της µονάδας, τότε η χρηµατιστηριακή αξία της επιχείρησης είναι µεγαλύτερη από το κόστος αντικατάστασης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και αυτό σηµαίνει άµεσα ότι η αγορά αντιλαµβάνεται υψηλότερη περιουσιακή αξία για την επιχείρηση ή µη καταγεγραµµένα περιουσιακά στοιχεία. Οι υψηλές τιµές του δείκτη q οδηγούν τις επιχειρήσεις να αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε περιουσιακά στοιχεία επειδή αυτά αξίζουν περισσότερο από το κόστος αντικατάστασης τους. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν ο δείκτης q λαµβάνει τιµή µικρότερη της µονάδας, αυτό σηµαίνει ότι η χρηµατιστηριακή αγορά υποεκτιµά την περιουσιακή αξία της επιχείρησης. 16

20 Α Ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων Απόφαση Επενδύσεις σε R&D Χρηµατιστηριακή αξία (δείκτης q του Tobin) Β Επενδύσεις σε R&D (κεφαλαιοποίηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης) Χρονική υστέρηση / εταιρικό µέγεθος Χρηµατιστηριακή αξία (δείκτης q του Tobin ) Περιθώριο κέρδους (µονοπωλιακή δύναµη ) Μεταβολή των πωλήσεων (growth) Σε συνέχεια των παραπάνω, είναι σηµαντικό να παρουσιάσουµε δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα επιτυχηµένων εταιριών από τη διεθνή εµπειρία, σχετικά µε τις επενδύσεις τους σε R&D και καινοτοµία, τα οποία αποτέλεσαν κίνητρο για την παρούσα έρευνα, αυτά των εταιριών Apple και Microsoft. Ο Steve Jobs ίδρυσε την Apple µαζί µε τον Steve Wozniak, το Ενώ ήταν ανάµεσα στους πρώτους που µπόρεσαν να φανταστούν την έκρηξη στη ζήτηση των εργαλείων διεπαφής και αλληλεπίδρασης του λογισµικού µε το χρήστη, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την εταιρία το 1985, µε κύρια αντιπαράθεση του, ότι τα οράµατά του δεν γίνονταν αποδεκτά από το.σ. της εταιρίας. Επέστρεψε το 1997, δώδεκα χρόνια µετά, προσφέροντας εκρηκτική ώθηση στην Apple µε ολοκληρωτικά νέα προϊόντα, τα οποία διακρίνονται ως προς το σχεδιασµό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Ίσως όµως αυτό το οποίο έχει οδηγήσει την Apple να χαρακτηρίσει την αγορά είναι η ολοκληρωµένη αντίληψη για την αλληλεπίδραση των συσκευών µε το λογισµικό και τις καθηµερινές ανάγκες των ανθρώπων στη διαχείριση των πληροφοριών. Το 17

21 παράδειγµα του Steve Jobs και της Apple ίσως είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα ριζικής καινοτοµίας, έρευνας και ανάπτυξης µε µακροπρόθεσµο σχεδιασµό, αλλά και καινοτοµίας, η οποία χαρακτηρίζει καθοριστικά την ανάπτυξη µιας ολόκληρης βιοµηχανίας. Σε αντιδιαστολή, η εταιρία Microsoft, η οποία ιδρύθηκε το 1975, ακολούθησε διαφορετική στρατηγική όσον αφορά τις αποφάσεις για επενδύσεις σε R&D και έργα καινοτοµίας. ιατηρούσε και διατηρεί πάντα τµήµατα R&D για το ιδιαίτερα διευρυµένο καλάθι προϊόντων και υπηρεσιών της, αλλά κυρίως έχει προσανατολιστεί στο να συνάπτει συνεργασίες, να συµµετέχει και να εξαγοράζει νέες επιχειρηµατικές δράσεις (µετά την ολοκλήρωση της αρχικής φάσης του υψηλού κινδύνου αποτυχίας τους). Με τον τρόπο αυτό διευρύνει αποτελεσµατικά το καλάθι των προϊόντων και υπηρεσιών της, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο της «παιδικής θνησιµότητας». Η εταιρία Microsoft λαµβάνει, συνεπώς, αποφάσεις για επενδύσεις σε R&D χρησιµοποιώντας τις δικές της δοµές και τµήµατα, αλλά ταυτόχρονα προχωρά και στην αγορά τεχνογνωσίας ή αγορά νέων καινοτόµων εταιριών. Με τον τρόπο αυτό, αναγνωρίζει το µεγάλο µέγεθός της και τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται στη διατήρηση υψηλού ρυθµού ανάπτυξης σε µια βιοµηχανία, η οποία παραµένει ακόµη στα αρχικά της στάδια. Η δοµή της διδακτορικής διατριβής έχεις ως εξής: Στο κεφάλαιο 1 γίνεται εκτενής αναφορά στους ορισµούς της καινοτοµίας και της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και στη µεταξύ τους σχέση. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της έρευνας και ανάπτυξης, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο 18

22 και σε εταιρικό επίπεδο, καθώς και η εξέλιξη τους κατά την τελευταία δεκαετία. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται µια επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση της επένδυσης σε R&D, αλλά και την επίδραση των επενδύσεων αυτών σε βασικούς δείκτες αποδοτικότητας. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται ο σκοπός της έρευνας και διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις. Στο κεφάλαιο 5 εξετάζεται εµπειρικά, µε τη χρήση ενός υποδείγµατος logit, η επίδραση της µονοπωλιακής δύναµης της επιχείρησης και το µέγεθος του δείκτη q του Tobin στην απόφαση των επενδύσεων σε R&D. Στο κεφάλαιο 6 διερευνάται εµπειρικά µε χρήση ενός υποδείγµατος panel δεδοµένων, η επίδραση της κεφαλαιοποίησης του R&D στο δείκτη q του Tobin. Στο κεφάλαιο 7 µελετάται η επίδραση της κεφαλαιοποίησης του R&D στη µονοπωλιακή δύναµη και στη µεταβολή των πωλήσεων της επιχείρησης. Στο κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα γενικά συµπεράσµατα και οι προτάσεις πολιτικής. Ακολουθούν οι βιβλιογραφικές αναφορές και το παράρτηµα. Στο παράρτηµα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε τις εταιρίες του δείγµατος, τα αποτελέσµατα των πολλαπλών υποδειγµάτων τα οποία έχουν ελεγχθεί κατά τη µελέτη, το διεθνές λογιστικό πρότυπο 38 που αφορά τις ασώµατες ακινητοποιήσεις, καθώς και οι πίνακες των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν. 19

23 1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και R&D 1.1. Εισαγωγή Οι ορισµοί της καινοτοµίας και της έρευνας και ανάπτυξης, η σηµαντικότητα της καινοτοµίας σε επίπεδο επιχείρησης και η λειτουργία της «δηµιουργικής καταστροφής» στην εξέλιξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, είναι τα βασικά θέµατα που αναπτύσσονται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο. Επίσης, παρουσιάζονται οι τύποι της καινοτοµίας, η σύνδεση της καινοτοµίας µε το R&D (Research & Development), καθώς και η σηµαντικότητα και η επίδραση των επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης στις επιχειρήσεις Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα και καινοτοµία Η παγκοσµιοποίηση οδηγεί στο σχηµατισµό µιας νέας τάξης πραγµάτων στην οικονοµία, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες ευκαιρίες και προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ επέκταση και η Ελλάδα δεν µπορεί να παραµείνει ανταγωνιστική στο νέο περιβάλλον, παρά µόνο εάν διακριθεί ως προς την καινοτοµία και ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες και τις προτιµήσεις της αγοράς. Οι προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς την καινοτοµική διάκρισή της, είναι υψηλές και βασίζονται σε παράδοση καινοτοµιών και δηµιουργικότητας, µε ευρύτητα πνεύµατος και κουλτούρας. Στην κατεύθυνση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές και προγράµµατα για την ανάπτυξη και διεύρυνση της καινοτοµικότητας. Η Επιτροπή εργάζεται για την κατανόηση και τη χρήση της καινοτοµίας, έτσι ώστε να διευρύνει την ανταγωνιστικότητά της, να επιτύχει διατηρήσιµη 20

24 ανάπτυξη και να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας. Το Συµβούλιο Κορυφής της Λισσαβόνας, έθεσε το Μάρτιο του 2000 το στόχο να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2010, η πιο ανταγωνιστική οικονοµία στον κόσµο (βασιζόµενη στη γνώση knowledge based economy) Οι ορισµοί R&D και καινοτοµίας Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε τους όρους καινοτοµία και έρευνα και ανάπτυξη. Για τους ορισµούς χρησιµοποιούνται αυτοί που περιέχονται στα εγχειρίδια OSLO 2 και FRASCATI 3. Τα δύο αυτά εγχειρίδια έχουν αναπτυχθεί από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το εγχειρίδιο OSLO, για τη µέτρηση και αξιολόγηση της καινοτοµίας σε επίπεδο επιχειρήσεων και το εγχειρίδιο FRASCATI σχετικά µε την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Για την έρευνα και ανάπτυξη χρησιµοποιούνται στο κείµενο της διατριβής οι συντοµογραφίες R&D (Research and Development), ΕΤΑ 4 (Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη) και E&A (Έρευνα και Ανάπτυξη) Καινοτοµία Το εγχειρίδιο OSLO (2005), έχει γραφτεί ώστε να δώσει κατευθύνσεις στον ορισµό, τη µέτρηση και την αξιολόγηση της καινοτοµίας σε επίπεδο επιχείρησης. Το περιεχόµενο του εγχειριδίου αναφέρεται κυρίως σε νέα και σηµαντικά βελτιωµένα προϊόντα και υπηρεσίες. Υπάρχει βέβαια και η καθαρά 2 Πρώτη έκδοση το 1992, µε συνεχείς ανανεώσεις σε νέες εκδόσεις. 3 Με πρώτη έκδοση το 1963 και συνεχείς ανανεώσεις µε νέες εκδόσεις έως σήµερα. 4 Συντοµογραφία που χρησιµοποιείται συχνά για αναφορές στην έννοια της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Ο ορισµός της ΕΤΑ παρέχεται από το εγχειρίδιο Frascati. 21

25 οργανωτική καινοτοµία, η οποία είναι αρκετά διαδεδοµένη και µπορεί να επιφέρει σηµαντικές βελτιώσεις στην απόδοση της επιχείρησης. Με βάση το εγχειρίδιο OSLO (2005), καινοτοµία είναι «η ανάπτυξη νέων ή ιδιαίτερα βελτιωµένων προϊόντων, υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών, µεθόδων µάρκετινγκ, οργανωτικής δοµής και επιχειρηµατικών πρακτικών». Η διοίκηση µικρών επιχειρήσεων της Αµερικής (Small Business Administration ορίζει την καινοτοµία ως «τη διαδικασία η οποία αρχίζει µε την εφεύρεση, συνεχίζεται µε την υλοποίηση της εφεύρεσης και καταλήγει µε την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας στην αγορά» (Edwards & Gordon, 1984). Η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτοµία είναι παράγοντες µε ιδιαίτερη σηµασία για την αύξηση της παραγωγής, της παραγωγικότητας και της απασχόλησης (OSLO, 2005). H ανάπτυξη της οικονοµίας αλλά και η παγκοσµιοποίηση, έχουν δώσει δραµατική αύξηση στην πρόσβαση των εταιριών στην πληροφορία και σε νέες αγορές. Η εξέλιξη των τεχνολογιών και η αυξηµένη ροή πληροφοριών οδηγεί σε µια νέα εποχή γνώσης, όπου η γνώση λογίζεται πολύ περισσότερο ως η κεντρική δύναµη για την οικονοµική ανάπτυξη και την καινοτοµία. Η έκφραση «οικονοµία έντασης γνώσης» αντικατροπτίζει την τάση των προηγµένων οικονοµιών να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τη γνώση, την πληροφορία, τις δεξιότητες υψηλού επιπέδου, καθώς και την ανάγκη τους για άµεση πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω. 22

26 Σύµφωνα µε τον Schumpeter, οι «ριζικές» καινοτοµίες διαµορφώνουν ραγδαίες διεθνείς αλλαγές, ενώ οι «βαθµιαίες» καινοτοµίες επηρεάζουν σταδιακά τη διαδικασία της αλλαγής. Ο Schumpeter προτείνει έναν κατάλογο 5 τύπων καινοτοµίας: 1. καινοτοµία µε την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος (ή ποιοτική αλλαγή ενός ήδη υπάρχοντος), 2. καινοτοµία στην παραγωγική διαδικασία ενός βιοµηχανικού κλάδου, 3. καινοτοµία µε το άνοιγµα µιας νέας αγοράς, 4. καινοτοµία στην ανάπτυξη νέων πηγών προµήθειας πρώτων υλών, και 5. καινοτοµία µε αλλαγές στην οργάνωση µιας βιοµηχανίας ΕΤΑ Το εγχειρίδιο Frascati (1981) έχει γραφτεί από και προς τους εθνικούς εµπειρογνώµονες στις χώρες-μέλη, οι οποίοι συλλέγουν και εκδίδουν στοιχεία Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΤΑ) σε επίπεδο εθνικό, κλαδικό και επιχείρησης. Με βάση το εγχειρίδιο Frascati, o «όρος έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ) περιλαµβάνει τη δηµιουργική εργασία, η οποία αναλαµβάνεται σε συστηµατική βάση, προκειµένου να αυξηθεί το απόθεµα γνώσης, συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης του ατόµου, του πολιτισµού και της κοινωνίας, µε στόχο τη χρήση αυτού του αποθέµατος της γνώσης για την επινόηση νέων εφαρµογών». 23

27 Ο όρος ΕΤΑ καλύπτει τρεις δραστηριότητες: τη βασική έρευνα, την εφαρµοσµένη έρευνα και την πειραµατική ανάπτυξη. Η βασική έρευνα είναι η «πειραµατική ή θεωρητική εργασία για την απόκτηση νέας γνώσης χωρίς το στόχο οποιασδήποτε εφαρµογής ή χρήσης της». Η εφαρµοσµένη έρευνα είναι η πρωτότυπη έρευνα για την απόκτηση νέας γνώσης, µε συγκεκριµένο όµως στόχο ή σκοπό. Η πειραµατική ανάπτυξη είναι η «συστηµατική εκείνη εργασία, η οποία βασίζεται, στην υπάρχουσα γνώση µε κατεύθυνση την παραγωγή νέων υλικών και προϊόντων, καθώς και στη βελτίωση των υπαρχόντων παραγωγικών διαδικασιών, συστηµάτων και υπηρεσιών» Η επίδραση της έρευνας και ανάπτυξης σε επίπεδο επιχείρησης Σύµφωνα µε τη µελέτη της ΓΓΕΤ(2007) 5, οι δαπάνες ΕΤΑ και ιδιαίτερα οι δαπάνες εσωτερικής ΕΤΑ σχετίζονται µε την καινοτοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Σχετικά µε το εργατικό δυναµικό, ως προσωπικό (ΕΤΑ) ορίζεται το προσωπικό το οποίο απασχολείται άµεσα µε την ΕΤΑ, καθώς και εκείνο το οποίο παρέχει άµεσες υπηρεσίες όπως τα διοικητικά στελέχη και οι διαχειριστές προγραµµάτων ΕΤΑ. Αποκλείονται τα άτοµα, τα οποία παρέχουν έµµεσες υπηρεσίες, ή απασχολούνται λιγότερο από το 10% του χρόνου τους στην ΕΤΑ. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις όπως και στην περίπτωση των µικρών επιχειρήσεων, τα έξοδα ή οι επενδύσεις R&D που εγγράφονται στους ισολογισµούς, µπορεί να µην αντικατροπτίζουν σωστά τη 5 ΓΓΕΤ (2007), 4η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία (CIS3), Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ( ). 24

28 συνολική δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης. Στην περίπτωση των µικρών επιχειρήσεων τα έξοδα R&D δεν καταγράφονται και συνεπώς δεν δηµοσιεύονται στο σύνολό τους (Geroski, 1990). Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη σε επίπεδο επιχείρησης και στηρίζει και επιδοτεί την περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων αυτών. Τρεις είναι οι κυριότεροι λόγοι γιατί οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται τόσο σηµαντικές στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6 : διότι το R&D συνδέεται µε τη µεγέθυνση και την αποδοτικότητα, τόσο σε µικροοικονοµικό, όσο και σε µακροοικονοµικό επίπεδο, διότι το R&D είναι σηµαντικό στις επιχειρήσεις όχι µόνο για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων προϊόντων και διαδικασιών, στο πλαίσιο της επιχείρησης (in house R&D), αλλά και για την απορρόφηση και τη διάχυση της καινοτοµίας µεταξύ των επιχειρήσεων και µεταξύ των επιχειρήσεων διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών (absorb diffuse, technology), διότι το R&D εµφανίζει σηµαντικό ρόλο στο σχηµατισµό κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτήτων. Οι νέο Σουµπετεριανή οικονοµική ανάλυση, υποστηρίζει ότι τόσο οι κοινωνίες, όσο και οι διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και χώρες, δεν µπορούν να εκµεταλλευτούν την καινοτοµία στον ίδιο βαθµό. Ενώ, συνεπώς, η καινοτοµία λειτουργεί αθροιστικά οδηγώντας 6 European Commission, Monitoring Industrial Research: The Annual Digest of Industrial R&D, first issue pilot,

29 σε συσσώρευση γνώσης, λειτουργεί ταυτόχρονα και ως παράγοντας δηµιουργίας ανισοτήτων µεταξύ των διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, µε αποτέλεσµα οι διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές να τείνουν να εµφανίζουν διαφορετικούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης (Fagerberg, 1997) Η σύνδεση R&D και καινοτοµίας Τα αποτελέσµατα µεγάλου αριθµού οικονοµικών υποδειγµάτων R&D παρουσιάζουν έντονη συσχέτιση µεταξύ της δραστηριότητας σε R&D και της καινοτοµίας 7. Το R&D διαδραµατίζει σηµαντικότατο ρόλο στην καινοτοµική δραστηριότητα. Σύµφωνα µε πρόσφατη ανάλυση σε αντιπροσωπευτικό δείγµα επιχειρήσεων ανά χώρα µέλος της Ε.Ε. (στο σύνολο των βιοµηχανικών κλάδων και γεωγραφικών περιοχών), οι επενδύσεις σε R&D αποτελούν το 45% του συνόλου των καινοτοµικών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Lucking, 2004). Οι Audretsch και Acs (1988), µελετώντας καινοτοµίες των Η.Π.Α. για το έτος 1982, συµπέραναν µεταξύ άλλων ότι ο συνολικός αριθµός των καινοτοµιών είναι στενά συνδεδεµένος µε τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Η σχέση αυτή είναι διαφορετική σε σύγκριση µε τη σχέση των πατεντών µε το R&D. Επιπλέον, ο αριθµός των καινοτοµιών αυξάνεται µε τις επενδύσεις σε R&D αλλά µε µειούµενο ρυθµό. Εδώ είναι σηµαντικό να αναφέρουµε την παρατήρησή τους ότι οι καινοτοµίες του 1982 αφορούν 7 European Commission, Monitoring Industrial Research: The Annual Digest of Industrial R&D, first issue pilot,

30 εφευρέσεις του Παρατήρησαν δηλαδή ότι χρειάζονται κατά µέσο όρο 4.2 έτη για την εφαρµογή των εφευρέσεων και την υλοποίησή τους σε καινοτοµικές δράσεις Τα οικονοµικά της καινοτοµίας Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις καινοτοµούν. Σύµφωνα µε τον Schumpeter, οι επιχειρήσεις καινοτοµούν κατά τη διαδικασία αναζήτησης προσόδων. Μια καινοτοµία προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτηµα στον καινοτόµο, επιφέροντας βελτίωση της παραγωγικότητας και πλεονέκτηµα κόστους ως προς τον ανταγωνισµό. Με την καινοτοµία η επιχείρηση µπορεί να διευρύνει το µερίδιο της στην αγορά και το περιθώριο κέρδους της, επιτυγχάνοντας µονοπωλιακή θέση στην βραχυπρόθεσµη περίοδο. Αυτό το επιτυγχάνει είτε κατοχυρώνοντας ένα δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (νόµιµο µονοπώλιο), είτε εκµεταλλευόµενη το χρονικό διάστηµα έως τη µίµησή της από τους ανταγωνιστές (first entrant advantage). Η µονοπωλιακή αυτή θέση επιτρέπει στην επιχείρηση τον ορισµό υψηλότερων τιµών για την αποκόµιση επιπλέον κερδών. Η διαδικασία της καινοτοµίας επιφέρει στην οικονοµία ένα είδος αναστάτωσης, τη «δηµιουργική καταστροφή» κατά τον Schumpeter, µε αποτέλεσµα οι παλαιότερες µε µειωµένη ικανότητα επιχειρήσεις να αντικαθίστανται από νεώτερες και καινοτόµες, µε παράλληλη ανακατανοµή πόρων µεταξύ κλάδων και µεταξύ επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσµα, οι επιχειρήσεις καταφέρνουν να παραµένουν στην αγορά µόνο εφόσον 27

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: Περισσότερες πληροφορίες εδώ Ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 2016 Υπεύθυνη Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 210 6874490 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ Follow/retweet: @PwC_Greece Η βελτίωση του δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2007 Σύνολο Εργοδότες Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού δυναμικού Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό Μισθωτοί (με μισθό ή ημερομίσθιο) Συμβοηθούντα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Πληθυσµός, ΚΚΕισ., Προϋπολογισµός

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Πληθυσµός, ΚΚΕισ., Προϋπολογισµός Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Πληθυσµός, ΚΚΕισ., Προϋπολογισµός ΤΕΙ Αθήνας 2010 εδοµένα της ΕΕ: Πληθυσµός Bulgaria 7,576.8 1.51 110,912 2.5 68.5 Cyprus 801.9 0.16 9,250 0.2 86.6 Czech Republic 10,512.4

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία ακινήτων

Η φορολογία ακινήτων www.pwc.gr Η φορολογία ακινήτων Υπό το πρίσμα διεθνών τάσεων Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 «Η Φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα είναι χαμηλή» Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 Slide 2 Στοιχεία ΟΟΣΑ προ

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Νοέµβριος 2016 Reference Period: January - November 2016 Τελευταία Ενηµέρωση: 19/12/2016 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 11-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 746 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 19-02-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-434 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 15

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος, ΚΕΣΥΠ Βόλου

Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος, ΚΕΣΥΠ Βόλου Προϋποθέσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην προοπτική αποδυνάμωσης / κατάργησης των υφιστάμενων εξετάσεων για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας)

ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) Η Ελλάδα διαθέτει 15ετή εµπειρία στη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία. Είναι επίσηµο µέλος της

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φωτοβολταϊκά Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φ/Β στην Ελλάδα την τελευταία τριετία Ε.Π.Αν. 2005 100 αιτήσεις για χρηματοδότηση «κάτι καλό προβλέπεται» Ν.3468 / 2006 Δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης

Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης Βασικά µηνύµατα: Το σηµερινό «καλάθι» χωρών αντανακλά το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της Κύπρου Η οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Παναγούλιας Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΦΕΕ Athens Intercontinental 17 Μαρτίου 2016 Η σημασία του κλάδου φαρμάκων στην Εθνική Οικονομία Οι εξαγωγές φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080-1-2, Fax: 2103310083 E-mail: kpolykentro@gmail.com ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: o ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια)

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων www.eett.gr 12 Απριλίου 2006 ΕΕΤΤ και Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012

Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012 Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012 Πρόγραμμα TALETE (Θαλής) Teaching Math through Innovative Learning Approach and Contents «Διδασκαλία Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Φεβρουάριος 2008 Τ. Παναγιωτόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Υγείας του Παιδιού Όροι π.χ. δημόσια υγεία του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Συστήματα. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 21/5/2012

Εκπαιδευτικά Συστήματα. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 21/5/2012 Εκπαιδευτικά Συστήματα Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 21/5/2012 PISA: Program for International Student Assessment PISA: Ευρήματα έρευνας για τις ακαδημαϊκές γνώσεις μαθητών 15 ετών Επανάληψη από προηγούμενο μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό πακέτο : Εξωτερικό

Οικονομικό πακέτο : Εξωτερικό α/α Χώρα Πρόθεμα Χώρας Τηλεπικοινωνιακός Φορέας που Προθέματα που εξαιρούνται 1 Ανδόρα 376 Κινητά Ανδόρας 3, 4, 5, 6 2 Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι 1340 - χωρίς εξαίρεση 3 Αμερικανική Σαμόα 1684 - χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΑΜΟΑ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΑΜΟΑ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΑΜΟΑ) ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 2001-2005 2005 10 5 0-5 -10-15 Πορτογαλία - 25% Σουηδία -24.5% Ολλανδία

Διαβάστε περισσότερα

Το P σηµαίνει Passenger Vehicle δηλαδή Επιβατικό όχηµα. Ο πρώτος αριθµός 165 είναι το πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά. Ο δεύτερος αριθµός 70 είναι η αναλ

Το P σηµαίνει Passenger Vehicle δηλαδή Επιβατικό όχηµα. Ο πρώτος αριθµός 165 είναι το πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά. Ο δεύτερος αριθµός 70 είναι η αναλ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) µια αναλυτική προσέγγιση στην ερµηνεία των χαρακτηριστικών τους ή τι σηµαίνουν τα γράµµατα και οι αριθµοί (δηλ. Τα ιερογλυφικά) στην πλευρά των ελαστικών οχηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την Έρευνα

Σχετικά με την Έρευνα Σχετικά με την Έρευνα Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφοροι οργανισμοί παρέχουν πρόσβαση και εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και άλλες υπηρεσίες για τις ομάδες που

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 28-05-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1695 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 16

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: , FAX: Πάτρα

Τηλέφωνο: , FAX: Πάτρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα, Τ.Κ. 262 22 Πληροφορίες: Παναγιώτα Ιωαννίδη Τηλέφωνο: 2610 339831, FAX: 2610 330632 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση, έλεγχος και αξιολόγηση της καινοτομίας στην υγεία

Διαχείριση, έλεγχος και αξιολόγηση της καινοτομίας στην υγεία Διαχείριση, έλεγχος και αξιολόγηση της καινοτομίας στην υγεία Κώστας Αθανασάκης BScHS, BScEcon, MSc, PhD, PD Οικονομολόγος Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Σχεδιάγραμμα παρουσίασης Καινοτομία: Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Αθήνα, 30-10-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρ.Πρωτ.: 2834 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Μισθολόγιο µελών ΕΠ/ΕΠ/Ερευνητών

Ειδικό Μισθολόγιο µελών ΕΠ/ΕΠ/Ερευνητών Ειδικό Μισθολόγιο µελών ΕΠ/ΕΠ/Ερευνητών ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΣΕΠ ΑΤΕΙΘ Παρουσίαση των συναδέλφων. Χατζηπλή και Β. Σαµαθρακή ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΙΕΠΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ!!!! ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ήλιος Κίνηση και ελκτικό δυναμικό του ήλιου, της σελήνης και της γης Γεωθερμική ενέργεια εκλύεται από ψύξη του πυρήνα, χημικές αντιδράσεις και ραδιενεργό υποβάθμιση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 IP/08/618 Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 Βιντεοπαιχνίδια: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς την προστασία των ανηλίκων σε 23 κράτη µέλη της ΕΕ, καλεί όµως τον κλάδο να βελτιώσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, MD, MSc ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ +

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2004. Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία: Προοπτικές 2004. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2004. Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία: Προοπτικές 2004. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2004 Summary in Greek Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία: Προοπτικές 2004 Περίληψη στα ελληνικά KΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Νέα ώθηση στην επιστήµη, την τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 08-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1229 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 27-08-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρ.Πρωτ.: 2019 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 23 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Μια οικονοµική προσέγγιση του ελληνικού κλάδου χρωµάτων. Ε.Ε.Χ. Τµήµα Χρωµάτων

Μια οικονοµική προσέγγιση του ελληνικού κλάδου χρωµάτων. Ε.Ε.Χ. Τµήµα Χρωµάτων Μια οικονοµική προσέγγιση του ελληνικού κλάδου χρωµάτων Ε.Ε.Χ. Τµήµα Χρωµάτων 10.5.2016 ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ολική ζήτηση (M ) 400 350 300 250 M 200 150 100 50 0 1995 1997 1999

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Κρίση και Οδικά Ατυχήµατα

Οικονοµική Κρίση και Οδικά Ατυχήµατα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΗµερΙδα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΕΝΟΤΗΤΑΣ Οικονοµική Κρίση και Οδικά Ατυχήµατα Ιωάννης Χανδάνος, Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 21 Νοεμβρίου 2007 0 Πέντε κύριες προτεραιότητες στη στρατηγική της ΔΕΗ Εναρμόνιση με μετο τορυθμιστικό Πλαίσιο Στρατηγική Παραγωγής Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

2007, 2008, 2009. : 210 88 38 148 Email: kanep@otenet.gr

2007, 2008, 2009. : 210 88 38 148 Email: kanep@otenet.gr : & ( 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007) : : & 2004, 2005, 2006 2004, 2005, 2006 & 2007, 2008, 2009 ( / ) - 2009,, / & :,, /, MSc UoE UK, / 1 : 27, MSc., / 2 :, MSc, / 3 : ) &,,.., /,,. UoR UK, / ), MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Πορτογαλία Πολωνία Δημοκρατία της Τσεχίας Γερμανία Εσθονία Λετονία Λιθουανία Σλοβακία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 31-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρ. Πρωτ.: 4364 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRODEXPO 2013 Aγορά ακινήτων στην Ευρώπη/ Καταστήματα και εμπορικά κέντρα/σημαντικά χαρακτηριστικά/ Τάσεις

PRODEXPO 2013 Aγορά ακινήτων στην Ευρώπη/ Καταστήματα και εμπορικά κέντρα/σημαντικά χαρακτηριστικά/ Τάσεις PRODEXPO 2013 Aγορά ακινήτων στην Ευρώπη/ Καταστήματα και εμπορικά κέντρα/σημαντικά χαρακτηριστικά/ Τάσεις A 0 A AGENDA ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα