ραστηριότητα R&D των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιριών: Προσδιοριστικοί παράγοντες και επιπτώσεις στην αποδοτικότητα Ευστάθιου Γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ραστηριότητα R&D των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιριών: Προσδιοριστικοί παράγοντες και επιπτώσεις στην αποδοτικότητα Ευστάθιου Γ."

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ραστηριότητα R&D των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιριών: Προσδιοριστικοί παράγοντες και επιπτώσεις στην αποδοτικότητα Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Ευστάθιου Γ. Παρχαρίδη Επιβλέπων: Ν. Βαρσακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2010

2 Η φαντασία είναι πιο σηµαντική από τη γνώση Albert Einstein Με το ένα χέρι να αγγίζεις τα άστρα και µε το άλλο να ανακατεύεις τη λάσπη Μιχάλης ερτούζος

3 Αφιερώνεται στην οικογένειά µου.

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς, οι οποίοι µε στήριξαν κατά την επίπονη αυτή προσπάθεια. Θα ήθελα ιδιαιτέρως, να εκφράσω την ευγνωµοσύνη και τις ευχαριστίες µου στον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Νίκο Βαρσακέλη για την πολύτιµη βοήθειά του, τις γνώσεις που µου µετέφερε, τις υποδείξεις και τις κατευθύνσεις του. Θα ήθελα επίσης, να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στον αείµνηστο καθηγητή Κωνσταντίνο Ουσταπασίδη, για την εµπιστοσύνη που µου έδειχνε πάντα και για τις κατευθύνσεις του, οι οποίες σηµάδεψαν τη ζωή µου. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλω και στα άλλα 2 µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής: τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Κατρακυλίδη και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Αξαρλόγλου, καθώς επίσης και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Ανανιάδη, για τις πολύτιµες συµβουλές τους και την ενθάρρυνση τους κατά την ολοκλήρωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής. Ευχαριστίες οφείλονται, επίσης, στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τοµέα Οικονοµικής Θεωρίας και Πολιτικής, για τις γνώσεις και τις διευκολύνσεις που µου παρείχαν για την πραγµατοποίηση της εργασίας αυτής. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω το συνάδελφό µου Αστέριο Τσουκαλά για την πολύτιµη βοήθειά του στη συγκέντρωση των δεδοµένων από το 1

5 Χρηµατιστήριο Αθηνών, καθώς επίσης και τους συναδέλφους Γιώργο Γερονικολάου και Παύλο Γκάση. Ευχαριστώ θερµά την οικογένειά µου και τους γονείς µου, τη γυναίκα µου Ιωάννα και την κόρη µας Ειρήνη Μυροφόρα, οι οποίοι στήριξαν τις προσπάθειές µου, ο καθένας µε τον δικό του µοναδικό τρόπο. Τους αφιερώνω αυτή την εργασία για την αµέριστη συµπαράστασή τους όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα βασικά στελέχη της εταιρίας µου INVENTICS, οι οποίοι µε ποικίλους τρόπους κάλυψαν το επιβαρηµένο µου πρόγραµµα και στήριξαν τις προσπάθειές µου. 2

6 ΣΥΝΟΨΗ Η διεύρυνση της καινοτοµίας και των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη αποτελούν βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. Η παρούσα µελέτη εξετάζει τις εισηγµένες στο ΧΑΑ βιοµηχανικές και εταιρίες πληροφορικής, σε εταιρικό επίπεδο για την περίοδο 1995 έως και 2004, περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα χαρακτηριζόταν ως αναδυόµενη αγορά. Πιο συγκεκριµένα, διαπραγµατεύεται τους παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στην απόφαση για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και την επίδραση της κεφαλαιοποίησης των επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης σε µια σειρά δεικτών αποδοτικότητας. Η παρούσα εργασία έρχεται να καλύψει ένα κενό στις υπάρχουσες µελέτες που αφορούν την περίπτωση της Ελλάδας και τις αναδυόµενες χρηµατιστηριακά αγορές γενικότερα. Η περίπτωση της καινοτοµίας και των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, χρησιµοποιώντας δηµοσιευµένα διαστρωµατικά και διαχρονικά δεδοµένα σε εταιρικό επίπεδο, αποτελεί σηµαντική συνεισφορά της µελέτης. Για πρώτη φορά, επαληθεύεται ποσοτικά µε δηµοσιευµένα δεδοµένα panel η συµπεριφορά σχεδόν του συνόλου των παραµέτρων σχετικά µε θέµατα καινοτοµίας, για την περίπτωση της Ελλάδας, σε αντίθεση µε πλήθος ευρωπαϊκών και αµερικανικών µελετών που έχουν προηγηθεί. Η ιδιαίτερη και πρωτότυπη προσφορά της εργασίας στην ακαδηµαϊκή κοινότητα είναι η µελέτη της επίδρασης του δείκτη q του Tobin στην απόφαση 3

7 για καινοτοµική δραστηριότητα, καθώς και η επίδραση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη στο δείκτη αυτό. Τα βασικά συµπεράσµατα της µελέτης είναι ότι ο υψηλός δείκτης q του Tobin και ο υψηλός ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων (περιορισµένο περιθώριο µεικτού κέρδους) επιδρά θετικά στην απόφαση για καινοτοµική δραστηριότητα. Η απόφαση αυτή είναι ανεξάρτητη του εταιρικού µεγέθους, ενώ επηρεάζεται θετικά από το κατά πόσον η επιχείρηση είναι νέα, έχει δραστηριοποιηθεί καινοτοµικά µε συνέπεια και στο παρελθόν και βασίζει τη λειτουργία της στο εξειδικευµένο καταρτισµένο προσωπικό της. Από τη µελέτη της επίδρασης της κεφαλαιοποίησης των δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη στο δείκτη q του Tobin, στο µεικτό περιθώριο κέρδους της επιχείρησης και στην µεταβολή των πωλήσεων, συµπεραίνεται ότι η επίδραση εµφανίζεται µε διαφορετική χρονική υστέρηση και διαφορετικό βαθµό αποτελέσµατος. Οι επιχειρήσεις επενδύουν περισσότερο σε R&D ως φράγµα εισόδου νέων επιχειρήσεων προκειµένου να διατηρήσουν τη µονοπωλιακή τους θέση στην αγορά. Επιπρόσθετα, η χρηµατιστηριακή αγορά αποτιµά υψηλότερα την έναρξη των καινοτοµικών δραστηριοτήτων σε σχέση µε την αποτίµηση του οικονοµικού αποτελέσµατος των επενδύσεων σε R&D. Η µελέτη καταλήγει σε σηµαντικά συµπεράσµατα και προτάσεις που αφορούν σε εταιρικό επίπεδο τη διοίκηση της επιχείρησης, τους µετόχους, τα διοικητικά 4

8 στελέχη, και σε πολιτικό επίπεδο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Κυβέρνηση. 5

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 1 ΣΥΝΟΨΗ... 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και R&D Εισαγωγή Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα και καινοτοµία Οι ορισµοί R&D και καινοτοµίας Καινοτοµία ΕΤΑ Η επίδραση της έρευνας και ανάπτυξης σε επίπεδο επιχείρησης Η σύνδεση R&D και καινοτοµίας Τα οικονοµικά της καινοτοµίας

10 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Εισαγωγή Καινοτοµική δραστηριότητα στην Ε.Ε. σε εθνικό επίπεδο Ευρωπαϊκά συγκριτικά δεδοµένα Καινοτοµική δραστηριότητα σε εταιρικό επίπεδο στην Ε.Ε Παράγοντες αύξησης των επενδύσεων των επιχειρήσεων σε R&D στην Ε.Ε Εταιρικό R&D στην Ελλάδα Μέγεθος επιχείρησης και καινοτοµία στην Ελλάδα Κατηγορίες δαπανών ΕΤΑ Χαρακτηριστικά της καινοτοµικής δραστηριότητας Ανάλυση απανών για ΕΤΑ κατά Φορέα Χρηµατοδότησης ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Εισαγωγή H καινοτοµία Οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για επενδύσεις σε R&D 75 7

11 3.4. Επενδύσεις σε R&D και δοµή της αγοράς Κέρδη απoδοτικότητα και R&D Η επίδραση της επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη στη χρηµατιστηριακή αξία και το δείκτη q του Tobin Επενδύσεις σε R&D και µέγεθος της επιχείρησης Χρονική υστέρηση και R&D Συνέπεια επενδύσεων σε R&D και εµπειρία Η βιβλιογραφία συγκεντρωτικά ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ TOBIN S Q ΩΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ R&D Εισαγωγή Θεµελίωση των ερευνητικών υποθέσεων εδοµένα και Μεθοδολογία Εµπειρικά αποτελέσµατα και συζήτηση Συµπεράσµατα κεφαλαίου και προτάσεις πολιτικής ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ R&D ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΙΚΤΗ Q ΤΟΥ TOBIN

12 6.1. Εισαγωγή Θεµελίωση των ερευνητικών υποθέσεων εδοµένα και µεθοδολογία Αποτελέσµατα και ανάλυση των αποτελεσµάτων Συµπεράσµατα κεφαλαίου και προτάσεις πολιτικής ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΕ R&D ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Εισαγωγή Θεωρητική θεµελίωση των ερευνητικών υποθέσεων εδοµένα και µεθοδολογία Αποτελέσµατα και ανάλυση των αποτελεσµάτων Επίδραση στο GPSL Επίδραση στην αύξηση των πωλήσεων Συµπεράσµατα κεφαλαίου και προτάσεις πολιτικής ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

13 ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι εισηγµένες βιοµηχανικές εταιρίες και πληροφορικής στο ΧΑΑ Οι εισηγµένες βιοµηχανικές εταιρίες και πληροφορικής οι οποίες έχουν καταθέσει κάποια πατέντα στον ΟΒΙ Οι χώρες µέλη του ΟΟΣΑ Σύνθεση αριθµοδεικτών και µεταβλητών Αναλυτικοί Πίνακες Αποτελεσµάτων Υποδειγµάτων Panel ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Πίνακας δεδοµένων κεφαλαίου Πίνακας δεδοµένων κεφαλαίων 6 και

14 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 2.1: απάνες εταιρικού R&D (BERD) για τα έτη Πίνακας 2.2: απάνες εταιρικού R&D ως ποσοστό του ΑΕΠ Πίνακας 2.3: Κατά κεφαλήν δαπάνες επιχειρηµατικού R&D Πίνακας 2.4: Σύνολο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ανά εκατοµµύριο κατοίκων.38 Πίνακας 2.5: Σύνολο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ανά εκατοµµύριο εργαζοµένων Πίνακας 2.6: Ανθρώπινο δυναµικό έρευνας και τεχνολογίας ως ποσοστό του συνολικού πληθυσµού Πίνακας 2.7: Κατάταξη των χωρών ως προς την καινοτοµία Πίνακας 2.8: Ευρωπαϊκός είκτης Καινοτοµίας Πίνακας 2.9: Οι 50 πρώτες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης Πίνακας 2.10: Οι εταιρίες των τεσσάρων χωρών της σύγκλισης, οι οποίες περιλαµβάνονται στις πρώτες σε R&D Πίνακας 2.11: Ποσοστό επιχειρήσεων που δήλωσαν ΕΤΑ ανά µέγεθος Πίνακας 2.12: Κατανοµή δαπανών ΕΤΑ ανά µέγεθος επιχείρησης

15 Πίνακας 2.13: Καινοτοµική δραστηριότητα και Τεχνολογική καινοτοµία για την περίοδο ( ) Πίνακας 2.14: απάνες ΕΤΑ ανά κατηγορία για το έτος 2003, Ελλάδα Πίνακας 2.15: Ποσοστό καινοτοµικών επιχειρήσεων, οι οποίες παρουσίασαν τις ακόλουθες δραστηριότητες καινοτοµίας κατά την περίοδο Πίνακας 2.16: Οι σηµαντικότερες πηγές πληροφοριών για τις καινοτόµες δραστηριότητες Πίνακας 2.17: Συνεργασίες καινοτοµίας Πίνακας 2.18: Σηµαντικά αποτελέσµατα της τεχνολογικής καινοτοµίας Πίνακας 2.19: Σηµαντικά εµπόδια στην καινοτοµική δραστηριότητα των καινοτοµικά ενεργών επιχειρήσεων Πίνακας 2.20: Πηγές χρηµατοδότησης ΕΤΑ των ελληνικών επιχειρήσεων για το έτος Πίνακας 3.2: Εσωτερικοί εταιρικοί παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στην καινοτοµική συµπεριφορά των επιχειρήσεων Πίνακας 3.1: Βασικοί παράγοντες στην επίδραση της απόφασης Πίνακας 3.3: Συγκεντρωτικός πίνακας της βασικής βιβλιογραφίας Πίνακας 5.1: Στατιστικές των µεταβλητών Πίνακας 5.2: Πίνακας συσχετίσεων

16 Πίνακας 5.3: Εκτίµηση του υποδείγµατος logit Πίνακας 6.1: Στατιστική Πίνακας 6.2: Πίνακας συντελεστών συσχέτισης Πίνακας 6.3: Αποτελέσµατα εκτίµησης Tobin s q, µε τη µέθοδο panel data. 166 Πίνακας 7.1: Στατιστική Πίνακας 7.2: Πίνακας συντελεστών συσχέτισης Πίνακας 7.3: Αποτελέσµατα εκτίµησης GPSL µε τη µέθοδο panel data Πίνακας 7.4: Αποτελέσµατα εκτίµησης SLG µε τη µέθοδο panel data Πίνακας 8.1: Συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσµάτων της επίδρασης του R&D στους δείκτες αποδοτικότητας Πίνακας Π1: Σύνολο βιοµηχανικών εταιριών και πληροφορικής εισηγµένων στο ΧΑΑ Πίνακας Π2: Πατέντες εταιριών εισηγµένων στο ΧΑΑ Πίνακας Π3: Οι χώρες οι οποίες συµµετάσχουν στον ΟΟΣΑ Πίνακας Π4: Πίνακας µεταβλητών και αριθµοδεικτών

17 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα 1.1: To αλυσιδωτό µοντέλο καινοτοµίας Σχήµα 2.1: Οι βασικές περιοχές και οι επενδύσεις σε R&D (BERD) το Σχήµα 2.2: Οι τάσεις των κρατών µελών ως προς το µέσο δείκτη καινοτοµικότητας (SII 2008) Σχήµα 2.3: Οι τάσεις των κρατών µελών ως προς το µέσο δείκτη καινοτοµικότητας (SII 2003) Σχήµα 2.4: Απόδοση σε σχέση µε τις διαστάσεις της καινοτοµίας ανά οµάδα χωρών Σχήµα 2.5: Συγκριτική καινοτοµική απόδοση ανά κλάδο Σχήµα 2.6: Παράγοντες επίδρασης στην αύξηση των επενδύσεων σε R&D Σχήµα 2.7: Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη στήριξη των επενδύσεων σε R&D.. 58 Σχήµα 2.8: Η αναλογία της ανάπτυξης ως προς την έρευνα Σχήµα 2.9: Προσδοκώµενα αποτελέσµατα από την έρευνα και ανάπτυξη Σχήµα 5.1 : Κατηγοριοποίηση των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την απόφαση σε R&D

18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έντονη προσπάθεια των επιχειρήσεων για βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς και της ανταγωνιστικότητας τους στην αγορά, αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σύγχρονης παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. Βασικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η καινοτοµία και οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη (Research & Development). Είναι λοιπόν σηµαντικό να µελετήσει κανείς την επίδραση αυτού του εργαλείου σε εταιρικό επίπεδο, αλλά και να παρατηρήσει την αποτελεσµατικότητά του για µια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία κατά την περίοδο χαρακτηρίσθηκε ως αναδυόµενη αγορά (emerging financial market). Σχετικά µε την καινοτοµία και την έρευνα και ανάπτυξη σε επίπεδο επιχειρήσεων, ανακύπτει µια σειρά σηµαντικών ερωτηµάτων, η οποία αποτέλεσε κίνητρο για την παρούσα διατριβή. Γιατί ορισµένες επιχειρήσεις αποφασίζουν επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη ενώ άλλες όχι; Τι επηρεάζει την απόφαση αυτή των επιχειρήσεων; Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες; Όταν µια επιχείρηση επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη σε ποιους δείκτες εµφανίζει απόδοση; Ποιο είναι το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την απόδοση αυτή; Είναι σηµαντική η επίδραση του εταιρικού µεγέθους; Σκοπός λοιπόν της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να εξετάσει: 15

19 (α) µεταξύ άλλων παραµέτρων την επίδραση του δείκτη q του Tobin και του ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων στην απόφαση για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. (β) την επίδραση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη σε βασικούς δείκτες αποδοτικότητας: χρηµατιστηριακή αξία (µε χρήση του δείκτη q του Tobin), περιθώριο µεικτού κέρδους (µονοπωλιακή δύναµη) και µεταβολή των πωλήσεων (growth). Πιο συγκεκριµένα, εξετάζεται για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, η επίδραση του q του Tobin στην απόφαση για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς επίσης για πρώτη φορά η επίδραση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη για αναδυόµενες αγορές όπως η Ελλάδα, στο δείκτη q του Tobin 1. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην απαιτούµενη χρονική υστέρηση απόδοσης των επενδύσεων καθώς και στην επίδραση του εταιρικού µεγέθους. Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζονται σχηµατικά οι δύο βασικοί άξονες της διατριβής: 1 Ο δείκτης q έχει επινοηθεί από τον James Tobin, ο οποίος υπέθεσε ότι η συνολική χρηµατιστηριακή αξία των εισηγµένων επιχειρήσεων στη χρηµατιστηριακή αγορά θα πρέπει να είναι ίση προς το κόστος αντικατάστασης της περιουσιακής τους αξίας. Συγκεκριµένα ο δείκτης q ορίζεται ως ο λόγος της χρηµατιστηριακής αξίας της επιχείρησης προς το κόστος αντικατάστασης των περιουσιακών της στοιχείων. Στην περίπτωση κατά την οποία η χρηµατιστηριακή αξία αντικατροπτίζει µόνο τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, ο δείκτης q του Tobin θα έπρεπε να λαµβάνει την τιµή 1.0. Στην περίπτωση που ο δείκτης λαµβάνει τιµή µεγαλύτερη της µονάδας, τότε η χρηµατιστηριακή αξία της επιχείρησης είναι µεγαλύτερη από το κόστος αντικατάστασης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και αυτό σηµαίνει άµεσα ότι η αγορά αντιλαµβάνεται υψηλότερη περιουσιακή αξία για την επιχείρηση ή µη καταγεγραµµένα περιουσιακά στοιχεία. Οι υψηλές τιµές του δείκτη q οδηγούν τις επιχειρήσεις να αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε περιουσιακά στοιχεία επειδή αυτά αξίζουν περισσότερο από το κόστος αντικατάστασης τους. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν ο δείκτης q λαµβάνει τιµή µικρότερη της µονάδας, αυτό σηµαίνει ότι η χρηµατιστηριακή αγορά υποεκτιµά την περιουσιακή αξία της επιχείρησης. 16

20 Α Ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων Απόφαση Επενδύσεις σε R&D Χρηµατιστηριακή αξία (δείκτης q του Tobin) Β Επενδύσεις σε R&D (κεφαλαιοποίηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης) Χρονική υστέρηση / εταιρικό µέγεθος Χρηµατιστηριακή αξία (δείκτης q του Tobin ) Περιθώριο κέρδους (µονοπωλιακή δύναµη ) Μεταβολή των πωλήσεων (growth) Σε συνέχεια των παραπάνω, είναι σηµαντικό να παρουσιάσουµε δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα επιτυχηµένων εταιριών από τη διεθνή εµπειρία, σχετικά µε τις επενδύσεις τους σε R&D και καινοτοµία, τα οποία αποτέλεσαν κίνητρο για την παρούσα έρευνα, αυτά των εταιριών Apple και Microsoft. Ο Steve Jobs ίδρυσε την Apple µαζί µε τον Steve Wozniak, το Ενώ ήταν ανάµεσα στους πρώτους που µπόρεσαν να φανταστούν την έκρηξη στη ζήτηση των εργαλείων διεπαφής και αλληλεπίδρασης του λογισµικού µε το χρήστη, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την εταιρία το 1985, µε κύρια αντιπαράθεση του, ότι τα οράµατά του δεν γίνονταν αποδεκτά από το.σ. της εταιρίας. Επέστρεψε το 1997, δώδεκα χρόνια µετά, προσφέροντας εκρηκτική ώθηση στην Apple µε ολοκληρωτικά νέα προϊόντα, τα οποία διακρίνονται ως προς το σχεδιασµό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Ίσως όµως αυτό το οποίο έχει οδηγήσει την Apple να χαρακτηρίσει την αγορά είναι η ολοκληρωµένη αντίληψη για την αλληλεπίδραση των συσκευών µε το λογισµικό και τις καθηµερινές ανάγκες των ανθρώπων στη διαχείριση των πληροφοριών. Το 17

21 παράδειγµα του Steve Jobs και της Apple ίσως είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα ριζικής καινοτοµίας, έρευνας και ανάπτυξης µε µακροπρόθεσµο σχεδιασµό, αλλά και καινοτοµίας, η οποία χαρακτηρίζει καθοριστικά την ανάπτυξη µιας ολόκληρης βιοµηχανίας. Σε αντιδιαστολή, η εταιρία Microsoft, η οποία ιδρύθηκε το 1975, ακολούθησε διαφορετική στρατηγική όσον αφορά τις αποφάσεις για επενδύσεις σε R&D και έργα καινοτοµίας. ιατηρούσε και διατηρεί πάντα τµήµατα R&D για το ιδιαίτερα διευρυµένο καλάθι προϊόντων και υπηρεσιών της, αλλά κυρίως έχει προσανατολιστεί στο να συνάπτει συνεργασίες, να συµµετέχει και να εξαγοράζει νέες επιχειρηµατικές δράσεις (µετά την ολοκλήρωση της αρχικής φάσης του υψηλού κινδύνου αποτυχίας τους). Με τον τρόπο αυτό διευρύνει αποτελεσµατικά το καλάθι των προϊόντων και υπηρεσιών της, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο της «παιδικής θνησιµότητας». Η εταιρία Microsoft λαµβάνει, συνεπώς, αποφάσεις για επενδύσεις σε R&D χρησιµοποιώντας τις δικές της δοµές και τµήµατα, αλλά ταυτόχρονα προχωρά και στην αγορά τεχνογνωσίας ή αγορά νέων καινοτόµων εταιριών. Με τον τρόπο αυτό, αναγνωρίζει το µεγάλο µέγεθός της και τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται στη διατήρηση υψηλού ρυθµού ανάπτυξης σε µια βιοµηχανία, η οποία παραµένει ακόµη στα αρχικά της στάδια. Η δοµή της διδακτορικής διατριβής έχεις ως εξής: Στο κεφάλαιο 1 γίνεται εκτενής αναφορά στους ορισµούς της καινοτοµίας και της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και στη µεταξύ τους σχέση. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της έρευνας και ανάπτυξης, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο 18

22 και σε εταιρικό επίπεδο, καθώς και η εξέλιξη τους κατά την τελευταία δεκαετία. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται µια επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση της επένδυσης σε R&D, αλλά και την επίδραση των επενδύσεων αυτών σε βασικούς δείκτες αποδοτικότητας. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται ο σκοπός της έρευνας και διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις. Στο κεφάλαιο 5 εξετάζεται εµπειρικά, µε τη χρήση ενός υποδείγµατος logit, η επίδραση της µονοπωλιακής δύναµης της επιχείρησης και το µέγεθος του δείκτη q του Tobin στην απόφαση των επενδύσεων σε R&D. Στο κεφάλαιο 6 διερευνάται εµπειρικά µε χρήση ενός υποδείγµατος panel δεδοµένων, η επίδραση της κεφαλαιοποίησης του R&D στο δείκτη q του Tobin. Στο κεφάλαιο 7 µελετάται η επίδραση της κεφαλαιοποίησης του R&D στη µονοπωλιακή δύναµη και στη µεταβολή των πωλήσεων της επιχείρησης. Στο κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα γενικά συµπεράσµατα και οι προτάσεις πολιτικής. Ακολουθούν οι βιβλιογραφικές αναφορές και το παράρτηµα. Στο παράρτηµα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε τις εταιρίες του δείγµατος, τα αποτελέσµατα των πολλαπλών υποδειγµάτων τα οποία έχουν ελεγχθεί κατά τη µελέτη, το διεθνές λογιστικό πρότυπο 38 που αφορά τις ασώµατες ακινητοποιήσεις, καθώς και οι πίνακες των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν. 19

23 1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και R&D 1.1. Εισαγωγή Οι ορισµοί της καινοτοµίας και της έρευνας και ανάπτυξης, η σηµαντικότητα της καινοτοµίας σε επίπεδο επιχείρησης και η λειτουργία της «δηµιουργικής καταστροφής» στην εξέλιξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, είναι τα βασικά θέµατα που αναπτύσσονται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο. Επίσης, παρουσιάζονται οι τύποι της καινοτοµίας, η σύνδεση της καινοτοµίας µε το R&D (Research & Development), καθώς και η σηµαντικότητα και η επίδραση των επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης στις επιχειρήσεις Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα και καινοτοµία Η παγκοσµιοποίηση οδηγεί στο σχηµατισµό µιας νέας τάξης πραγµάτων στην οικονοµία, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες ευκαιρίες και προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ επέκταση και η Ελλάδα δεν µπορεί να παραµείνει ανταγωνιστική στο νέο περιβάλλον, παρά µόνο εάν διακριθεί ως προς την καινοτοµία και ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες και τις προτιµήσεις της αγοράς. Οι προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς την καινοτοµική διάκρισή της, είναι υψηλές και βασίζονται σε παράδοση καινοτοµιών και δηµιουργικότητας, µε ευρύτητα πνεύµατος και κουλτούρας. Στην κατεύθυνση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές και προγράµµατα για την ανάπτυξη και διεύρυνση της καινοτοµικότητας. Η Επιτροπή εργάζεται για την κατανόηση και τη χρήση της καινοτοµίας, έτσι ώστε να διευρύνει την ανταγωνιστικότητά της, να επιτύχει διατηρήσιµη 20

24 ανάπτυξη και να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας. Το Συµβούλιο Κορυφής της Λισσαβόνας, έθεσε το Μάρτιο του 2000 το στόχο να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2010, η πιο ανταγωνιστική οικονοµία στον κόσµο (βασιζόµενη στη γνώση knowledge based economy) Οι ορισµοί R&D και καινοτοµίας Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε τους όρους καινοτοµία και έρευνα και ανάπτυξη. Για τους ορισµούς χρησιµοποιούνται αυτοί που περιέχονται στα εγχειρίδια OSLO 2 και FRASCATI 3. Τα δύο αυτά εγχειρίδια έχουν αναπτυχθεί από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το εγχειρίδιο OSLO, για τη µέτρηση και αξιολόγηση της καινοτοµίας σε επίπεδο επιχειρήσεων και το εγχειρίδιο FRASCATI σχετικά µε την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Για την έρευνα και ανάπτυξη χρησιµοποιούνται στο κείµενο της διατριβής οι συντοµογραφίες R&D (Research and Development), ΕΤΑ 4 (Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη) και E&A (Έρευνα και Ανάπτυξη) Καινοτοµία Το εγχειρίδιο OSLO (2005), έχει γραφτεί ώστε να δώσει κατευθύνσεις στον ορισµό, τη µέτρηση και την αξιολόγηση της καινοτοµίας σε επίπεδο επιχείρησης. Το περιεχόµενο του εγχειριδίου αναφέρεται κυρίως σε νέα και σηµαντικά βελτιωµένα προϊόντα και υπηρεσίες. Υπάρχει βέβαια και η καθαρά 2 Πρώτη έκδοση το 1992, µε συνεχείς ανανεώσεις σε νέες εκδόσεις. 3 Με πρώτη έκδοση το 1963 και συνεχείς ανανεώσεις µε νέες εκδόσεις έως σήµερα. 4 Συντοµογραφία που χρησιµοποιείται συχνά για αναφορές στην έννοια της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Ο ορισµός της ΕΤΑ παρέχεται από το εγχειρίδιο Frascati. 21

25 οργανωτική καινοτοµία, η οποία είναι αρκετά διαδεδοµένη και µπορεί να επιφέρει σηµαντικές βελτιώσεις στην απόδοση της επιχείρησης. Με βάση το εγχειρίδιο OSLO (2005), καινοτοµία είναι «η ανάπτυξη νέων ή ιδιαίτερα βελτιωµένων προϊόντων, υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών, µεθόδων µάρκετινγκ, οργανωτικής δοµής και επιχειρηµατικών πρακτικών». Η διοίκηση µικρών επιχειρήσεων της Αµερικής (Small Business Administration ορίζει την καινοτοµία ως «τη διαδικασία η οποία αρχίζει µε την εφεύρεση, συνεχίζεται µε την υλοποίηση της εφεύρεσης και καταλήγει µε την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας στην αγορά» (Edwards & Gordon, 1984). Η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτοµία είναι παράγοντες µε ιδιαίτερη σηµασία για την αύξηση της παραγωγής, της παραγωγικότητας και της απασχόλησης (OSLO, 2005). H ανάπτυξη της οικονοµίας αλλά και η παγκοσµιοποίηση, έχουν δώσει δραµατική αύξηση στην πρόσβαση των εταιριών στην πληροφορία και σε νέες αγορές. Η εξέλιξη των τεχνολογιών και η αυξηµένη ροή πληροφοριών οδηγεί σε µια νέα εποχή γνώσης, όπου η γνώση λογίζεται πολύ περισσότερο ως η κεντρική δύναµη για την οικονοµική ανάπτυξη και την καινοτοµία. Η έκφραση «οικονοµία έντασης γνώσης» αντικατροπτίζει την τάση των προηγµένων οικονοµιών να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τη γνώση, την πληροφορία, τις δεξιότητες υψηλού επιπέδου, καθώς και την ανάγκη τους για άµεση πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω. 22

26 Σύµφωνα µε τον Schumpeter, οι «ριζικές» καινοτοµίες διαµορφώνουν ραγδαίες διεθνείς αλλαγές, ενώ οι «βαθµιαίες» καινοτοµίες επηρεάζουν σταδιακά τη διαδικασία της αλλαγής. Ο Schumpeter προτείνει έναν κατάλογο 5 τύπων καινοτοµίας: 1. καινοτοµία µε την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος (ή ποιοτική αλλαγή ενός ήδη υπάρχοντος), 2. καινοτοµία στην παραγωγική διαδικασία ενός βιοµηχανικού κλάδου, 3. καινοτοµία µε το άνοιγµα µιας νέας αγοράς, 4. καινοτοµία στην ανάπτυξη νέων πηγών προµήθειας πρώτων υλών, και 5. καινοτοµία µε αλλαγές στην οργάνωση µιας βιοµηχανίας ΕΤΑ Το εγχειρίδιο Frascati (1981) έχει γραφτεί από και προς τους εθνικούς εµπειρογνώµονες στις χώρες-μέλη, οι οποίοι συλλέγουν και εκδίδουν στοιχεία Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΤΑ) σε επίπεδο εθνικό, κλαδικό και επιχείρησης. Με βάση το εγχειρίδιο Frascati, o «όρος έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ) περιλαµβάνει τη δηµιουργική εργασία, η οποία αναλαµβάνεται σε συστηµατική βάση, προκειµένου να αυξηθεί το απόθεµα γνώσης, συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης του ατόµου, του πολιτισµού και της κοινωνίας, µε στόχο τη χρήση αυτού του αποθέµατος της γνώσης για την επινόηση νέων εφαρµογών». 23

27 Ο όρος ΕΤΑ καλύπτει τρεις δραστηριότητες: τη βασική έρευνα, την εφαρµοσµένη έρευνα και την πειραµατική ανάπτυξη. Η βασική έρευνα είναι η «πειραµατική ή θεωρητική εργασία για την απόκτηση νέας γνώσης χωρίς το στόχο οποιασδήποτε εφαρµογής ή χρήσης της». Η εφαρµοσµένη έρευνα είναι η πρωτότυπη έρευνα για την απόκτηση νέας γνώσης, µε συγκεκριµένο όµως στόχο ή σκοπό. Η πειραµατική ανάπτυξη είναι η «συστηµατική εκείνη εργασία, η οποία βασίζεται, στην υπάρχουσα γνώση µε κατεύθυνση την παραγωγή νέων υλικών και προϊόντων, καθώς και στη βελτίωση των υπαρχόντων παραγωγικών διαδικασιών, συστηµάτων και υπηρεσιών» Η επίδραση της έρευνας και ανάπτυξης σε επίπεδο επιχείρησης Σύµφωνα µε τη µελέτη της ΓΓΕΤ(2007) 5, οι δαπάνες ΕΤΑ και ιδιαίτερα οι δαπάνες εσωτερικής ΕΤΑ σχετίζονται µε την καινοτοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Σχετικά µε το εργατικό δυναµικό, ως προσωπικό (ΕΤΑ) ορίζεται το προσωπικό το οποίο απασχολείται άµεσα µε την ΕΤΑ, καθώς και εκείνο το οποίο παρέχει άµεσες υπηρεσίες όπως τα διοικητικά στελέχη και οι διαχειριστές προγραµµάτων ΕΤΑ. Αποκλείονται τα άτοµα, τα οποία παρέχουν έµµεσες υπηρεσίες, ή απασχολούνται λιγότερο από το 10% του χρόνου τους στην ΕΤΑ. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις όπως και στην περίπτωση των µικρών επιχειρήσεων, τα έξοδα ή οι επενδύσεις R&D που εγγράφονται στους ισολογισµούς, µπορεί να µην αντικατροπτίζουν σωστά τη 5 ΓΓΕΤ (2007), 4η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία (CIS3), Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ( ). 24

28 συνολική δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης. Στην περίπτωση των µικρών επιχειρήσεων τα έξοδα R&D δεν καταγράφονται και συνεπώς δεν δηµοσιεύονται στο σύνολό τους (Geroski, 1990). Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη σε επίπεδο επιχείρησης και στηρίζει και επιδοτεί την περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων αυτών. Τρεις είναι οι κυριότεροι λόγοι γιατί οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται τόσο σηµαντικές στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6 : διότι το R&D συνδέεται µε τη µεγέθυνση και την αποδοτικότητα, τόσο σε µικροοικονοµικό, όσο και σε µακροοικονοµικό επίπεδο, διότι το R&D είναι σηµαντικό στις επιχειρήσεις όχι µόνο για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων προϊόντων και διαδικασιών, στο πλαίσιο της επιχείρησης (in house R&D), αλλά και για την απορρόφηση και τη διάχυση της καινοτοµίας µεταξύ των επιχειρήσεων και µεταξύ των επιχειρήσεων διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών (absorb diffuse, technology), διότι το R&D εµφανίζει σηµαντικό ρόλο στο σχηµατισµό κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτήτων. Οι νέο Σουµπετεριανή οικονοµική ανάλυση, υποστηρίζει ότι τόσο οι κοινωνίες, όσο και οι διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και χώρες, δεν µπορούν να εκµεταλλευτούν την καινοτοµία στον ίδιο βαθµό. Ενώ, συνεπώς, η καινοτοµία λειτουργεί αθροιστικά οδηγώντας 6 European Commission, Monitoring Industrial Research: The Annual Digest of Industrial R&D, first issue pilot,

29 σε συσσώρευση γνώσης, λειτουργεί ταυτόχρονα και ως παράγοντας δηµιουργίας ανισοτήτων µεταξύ των διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, µε αποτέλεσµα οι διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές να τείνουν να εµφανίζουν διαφορετικούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης (Fagerberg, 1997) Η σύνδεση R&D και καινοτοµίας Τα αποτελέσµατα µεγάλου αριθµού οικονοµικών υποδειγµάτων R&D παρουσιάζουν έντονη συσχέτιση µεταξύ της δραστηριότητας σε R&D και της καινοτοµίας 7. Το R&D διαδραµατίζει σηµαντικότατο ρόλο στην καινοτοµική δραστηριότητα. Σύµφωνα µε πρόσφατη ανάλυση σε αντιπροσωπευτικό δείγµα επιχειρήσεων ανά χώρα µέλος της Ε.Ε. (στο σύνολο των βιοµηχανικών κλάδων και γεωγραφικών περιοχών), οι επενδύσεις σε R&D αποτελούν το 45% του συνόλου των καινοτοµικών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Lucking, 2004). Οι Audretsch και Acs (1988), µελετώντας καινοτοµίες των Η.Π.Α. για το έτος 1982, συµπέραναν µεταξύ άλλων ότι ο συνολικός αριθµός των καινοτοµιών είναι στενά συνδεδεµένος µε τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Η σχέση αυτή είναι διαφορετική σε σύγκριση µε τη σχέση των πατεντών µε το R&D. Επιπλέον, ο αριθµός των καινοτοµιών αυξάνεται µε τις επενδύσεις σε R&D αλλά µε µειούµενο ρυθµό. Εδώ είναι σηµαντικό να αναφέρουµε την παρατήρησή τους ότι οι καινοτοµίες του 1982 αφορούν 7 European Commission, Monitoring Industrial Research: The Annual Digest of Industrial R&D, first issue pilot,

30 εφευρέσεις του Παρατήρησαν δηλαδή ότι χρειάζονται κατά µέσο όρο 4.2 έτη για την εφαρµογή των εφευρέσεων και την υλοποίησή τους σε καινοτοµικές δράσεις Τα οικονοµικά της καινοτοµίας Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις καινοτοµούν. Σύµφωνα µε τον Schumpeter, οι επιχειρήσεις καινοτοµούν κατά τη διαδικασία αναζήτησης προσόδων. Μια καινοτοµία προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτηµα στον καινοτόµο, επιφέροντας βελτίωση της παραγωγικότητας και πλεονέκτηµα κόστους ως προς τον ανταγωνισµό. Με την καινοτοµία η επιχείρηση µπορεί να διευρύνει το µερίδιο της στην αγορά και το περιθώριο κέρδους της, επιτυγχάνοντας µονοπωλιακή θέση στην βραχυπρόθεσµη περίοδο. Αυτό το επιτυγχάνει είτε κατοχυρώνοντας ένα δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (νόµιµο µονοπώλιο), είτε εκµεταλλευόµενη το χρονικό διάστηµα έως τη µίµησή της από τους ανταγωνιστές (first entrant advantage). Η µονοπωλιακή αυτή θέση επιτρέπει στην επιχείρηση τον ορισµό υψηλότερων τιµών για την αποκόµιση επιπλέον κερδών. Η διαδικασία της καινοτοµίας επιφέρει στην οικονοµία ένα είδος αναστάτωσης, τη «δηµιουργική καταστροφή» κατά τον Schumpeter, µε αποτέλεσµα οι παλαιότερες µε µειωµένη ικανότητα επιχειρήσεις να αντικαθίστανται από νεώτερες και καινοτόµες, µε παράλληλη ανακατανοµή πόρων µεταξύ κλάδων και µεταξύ επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσµα, οι επιχειρήσεις καταφέρνουν να παραµένουν στην αγορά µόνο εφόσον 27

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο ιοικητικής Επιστήµης www.msl.aueb.gr

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο ιοικητικής Επιστήµης www.msl.aueb.gr Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο ιοικητικής Επιστήµης www.msl.aueb.gr Καινοτοµία: Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Προβληµατισµοί για το Μέλλον της Ελληνικής Οικονοµίας Γρηγόρης Πραστάκος, Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Νοέµβριος 2008 Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών Επιµέλεια έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία ως φορείς ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας μετά την κρίση της Κωνσταντίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46 TK 112 51 Αθήνα ΤΗΛ.: 2108665350 FAX: 2108676265 www.rc.aueb.gr ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ευρεσιτεχνία ως Προπομπός της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Εφαλτήριο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα»

«Η Ευρεσιτεχνία ως Προπομπός της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Εφαλτήριο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα» «Η Ευρεσιτεχνία ως Προπομπός της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Εφαλτήριο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα» Διδακτορική Διατριβή Ηρακλής Ι. Γωνιάδης Συμβουλευτική Επιτροπή Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Κωδικός Ε.Π.: 4 CCI: 2007GR161PO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 1. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 210 9211200-10 Fax 210 9233977, 210 9228130

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 210 9211200-10 Fax 210 9233977, 210 9228130 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 210 9211200-10 Fax 210 9233977, 210 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ της ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση Project1:Layout 1 7/11/2011 3:53 μμ Page 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο 1 Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την

Διαβάστε περισσότερα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα Ηλ. σελιδοποίηση - Παραγωγή: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑDV. Aντιγόνης 60, Αθήνα Τηλ.: 210-51.56.820, Fax: 210-51.56.811 Copyright: ΙΝΕ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-31-9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Επιτελική σύνοψη... 4 i. Αντικείμενο του έργου... 7 ii. Στόχοι του Έργου... 8 ΜΕΡΟΣ Ι... 10 1. Προτεινόμενο μοντέλο λειτουργίας και παρεχόμενες υπηρεσίες... 10 1.1. Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2013-14:

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα