Μεταγλωττιστές ΙΙ. Χρονοπρογραμματισμός κώδικα και βελτιστοποιήσεις εξαρτημένες από την αρχιτεκτονική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. Χρονοπρογραμματισμός κώδικα και βελτιστοποιήσεις εξαρτημένες από την αρχιτεκτονική"

Transcript

1 Μεταγλωττιστές ΙΙ Χρονοπρογραμματισμός κώδικα και βελτιστοποιήσεις εξαρτημένες από την αρχιτεκτονική Νικόλαος Καββαδίας 21 Δεκεμβρίου 2010

2 Βελτιστοποιήσεις εξαρτημένες από την αρχιτεκτονική Χρονοπρογραμματισμός κώδικα: δρομολόγηση των λειτουργιών (εντολών) του επεξεργαστή σε χρονοθυρίδες δεσμεύοντας αντίστοιχες λειτουργικές μονάδες με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων εκτέλεσης του προγράμματος Τεχνικές Χρονοπρογραμματισμός χωρίς περιορισμούς (ASAP, ALAP) Χρονοπρογραμματισμός με περιορισμούς (όπως χρονοπρογραμματισμός λίστας: list scheduling) Ευριστικές τεχνικές: με ακέραιο γραμμικό προγραμματισμό, προσομοιωμένη ανόπτηση, γενετικούς αλγορίθμους Βελτιστοποίηση κλειδαρότρυπας (peephole optimization): βελτιστοποίηση με αντικατάσταση ομάδας εντολών βάσει δοθέντος κανόνα εξετάζοντας μικρό τμήμα κώδικα Υπερβελτιστοποίηση (superoptimization): παραγωγή του βέλτιστου κώδικα χαμηλού επιπέδου με εξαντλητική εξέταση όλων των πιθανών περιπτώσεων

3 Χρονοπρογραμματισμός κώδικα (code scheduling) [Aho, 2008, (μετφρ. Ελληνικά)] Κατά το χρονοπρογραμματισμό, κάθε λειτουργία ανατίθεται σε ένα μοναδικό βήμα ελέγχου Κατηγοριοποίηση των αντίστοιχων τεχνικών χωρίς περιορισμό (UCS: unconstrained scheduling) δεν τίθενται εξωτερικοί περιορισμοί λύνεται με την τεχνική ASAP (As Soon As Possible) και ALAP (As Late As Possible) όπου κάθε λειτουργία αντιστοιχίζεται στο πρώτο ή στο τελευταίο βήμα ελέγχου που μπορεί να ανατεθεί, αντίστοιχα υπό περιορισμό πόρων (RCS: Resource-Constrained Scheduling) χρονοπρογραμματισμός λίστας υπό περιορισμό χρόνου (TCS: Time-Constrained Scheduling) αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού κατευθυνόμενου από δύναμη (force-directed scheduling) ο οποίος προσπαθεί να ισοσταθμίσει τις χρήσεις των υφιστάμενων πόρων υπό περιορισμό πόρων και χρόνου Ευριστικές (heuristic) τεχνικές

4 Παραλληλία επιπέδου εντολών (ILP: Instruction-Level Parallelism) Σήμερα, οι περισσότερες αρχιτεκτονικές επεξεργαστή είναι ικανές για την ταυτόχρονη εκτέλεση περισσότερων της μίας εντολών IPC 1 (IPC: Instructions per Clock Cycle) αρχιτεκτονικές πολλαπλής έκδοσης εντολών (multiple-issue architectures): εντολές ανακαλούνται από τη μνήμη, αποκωδικοποιούνται και γίνονται διαθέσιμες σε λειτουργικές μονάδες του επεξεργαστή, ταυτόχρονα νέες εντολές εκδίδονται καθόσον οι προηγηθείσες εντολές βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη (αρχιτεκτονικές με διοχέτευση) συνδυασμός των παραπάνω τεχνικών Παράλληλες αρχιτεκτονικές: διαφοροποίηση στον τρόπο έκδοσης εντολών στατικός καθορισμός από το μεταγλωττιστή: VLIW (Very-Long Instruction Word) αρχιτεκτονικές δυναμικός καθορισμός από το υλικό: υπερβαθμωτές (superscalar) αρχιτεκτονικές

5 Εξαρτήσεις εντολών (instruction dependencies) Εξάρτηση εντολής: μία εντολή i 2 εξαρτάται από την εντολή i 1 όταν δεν είναι εφικτό να εκτελεστεί η i 2 πριν την i 1 χωρίς τη μεταβολή της συμπεριφοράς του προγράμματος Εξάρτηση δεδομένων: η εντολή i 2 χρειάζεται τουλάχιστον μία τιμή που υπολογίζεται από την i 1 Είδη εξάρτησης δεδομένων πραγματική εξάρτηση τύπου RAW (Read After Write): η i 2 διαβάζει μία τιμή η οποία γράφεται από την i 1 αντι-εξάρτηση τύπου WAR (Write After Read): η i 2 γράφει μία τιμή η οποία διαβάζεται από την i 1 αντι-εξάρτηση τύπου WAW (Write After Write): η i 2 γράφει μία τιμή η οποία επίσης γράφεται από την i 1 Οι αντι-εξαρτήσεις εμφανίζονται λόγω της εγγραφής στην ίδια ϑέση αποθήκευσης (π.χ. στον ίδιο καταχωρητή). Μπορούν να απομακρυνθούν με επανονομασία των καταχωρητών

6 Η αρχή της διοχέτευσης εντολών Διαχωρισμός μιας λειτουργίας σε μία ακολουθία σταδίων, ιδανικά με τον ίδιο χρόνο καθυστέρησης Επιτρέπει την εκτέλεση λειτουργιών με επικάλυψη Τρόπος εκμετάλλευσης παραλληλίας στο χρόνο, ενώ η αρχή VLIW εκμεταλλεύεται την παραλληλία στο χώρο Διοχέτευση τόσο εντολών όσο και εντός της ίδιας λειτουργικής μονάδας (micro-pipelining)

7 Χαρακτηριστικά μιας αρχιτεκτονικής διοχέτευσης εντολών Περισσότερες της μιας εντολές βρίσκονται ταυτόχρονα σε διαφορετικά στάδια εκτέλεσης Πιθανή οργάνωση μιας αρχιτεκτονικής διοχέτευσης Ανάκληση εντολής Αποκωδικοποίηση εντολής Ανάκληση ορισμάτων Εκτέλεση εντολής με ενδεχόμενη προσπέλαση μνήμης Εγγραφή ορισμάτων στο αρχείο καταχωρητών Κίνδυνοι (hazards) σε μία αρχιτεκτονική διοχέτευσης Data hazards: λόγω πραγματικών εξαρτήσεων, π.χ. ορίσματα ανάγνωσης που δεν είναι διαθέσιμα Structural hazards: συγκρούσεις για τη δέσμευση λειτουργικών μονάδων (δύο ή περισσότερες εντολές χρειάζονται την ίδια μονάδα) Control hazards: άλματα υπό συνθήκη, των οποίων η τιμή της συνθήκης δεν έχει ακόμη υπολογιστεί

8 Επεξεργαστές RISC με αρχιτεκτονική διοχέτευσης Περιορισμένο ρεπερτόριο εντολών με λίγους τρόπους διευθυνσιοδότησης, σταθερό μήκος εντολής, ομογενής αρχιτεκτονική καταχωρητών Εντολές πάνω σε καταχωρητές, ξεχωριστές εντολές για φόρτωση και αποθήκευση από τη μνήμη

9 Η αρχιτεκτονική VLIW (1) Πολλαπλές λειτουργικές μονάδες (FU: Functional Unit), ιδανικά του ίδιου τύπου αν και αυτό δεν ισχύει στην πράξη (αριθμητική-λογική μονάδα, μονάδα φόρτωσης-αποθήκευσης, πολλαπλασιαστής, διαιρέτης, μονάδα διακλάδωσης) Κάθε εντολή απαρτίζεται από μία ομάδα λειτουργιών με κάθε μία από αυτές να εξυπηρετείται από αντίστοιχη λειτουργική μονάδα Οι FUs συνδέονται με συστοιχίες καταχωρητών. Η απαίτηση για πολλαπλές ϑύρες ανάγνωσης/εγγραφής επιβάλλει πολλές φορές το διαμερισμό του αρχείου καταχωρητών

10 Η αρχιτεκτονική VLIW (2)

11 Αρχιτεκτονικό περίγραμμα μιας απλής VLIW αρχιτεκτονικής

12 Παράδειγμα RISC/superscalar μικροαρχιτεκτονικής: Επεξεργαστής PowerPC

13 Αρχές στατικού και δυναμικού χρονοπρογραμματισμού Στατικός χρονοπρογραμματισμός Σε χρόνο μεταγλώττισης Εφικτή η καθολική εμβέλεια (σε όλο το πρόγραμμα) Σε κάθε βήμα: έλεγχος των εξαρτήσεων των υποψηφίων για δρομολόγηση εντολών με εντολές που έχουν δρομολογηθεί προηγουμένως. Δρομολόγηση των κατάλληλων εντολών με την πρέπουσα κα- ϑυστέρηση Η εμβέλεια συνήθως είναι: βασικό μπλοκ, ακολουθία βασικών μπλοκ (π.χ. από ίχνος εκτέλεσης προγράμματος), εσώτεροι βρόχοι Δυναμικός χρονοπρογραμματισμός Επίλυση στο υλικό Τοπική εμβέλεια Με ανάλυση των τοπικών εξαρτήσεων: έλεγχος των εξαρτήσεων των υποψηφίων για δρομολόγηση εντολών με εντολές που ήδη εκτελούνται ή υπόκεινται σε προγραμματισμένη καθυστέρηση. Αποδέσμευση για δρομολόγηση ή συγκράτηση των υποψηφίων εντολών Η εμβέλεια συνήθως είναι: μικρό παράθυρο μέχρι εντολές, ώστε οι εξαρτήσεις να είναι επιλύσιμες δυναμικά στο υλικό

14 Δρομολόγηση εντολών με στατικό χρονοπρογραμματισμό σε επεξεργαστή VLIW

15 Αλγόριθμος ακολουθιακής δρομολόγησης με τοπολογική κατάταξη (topological sort) Τοπολογική κατάταξη (topological sorting): Οι κορυφές ενός κατευθυνόμενου ακυκλικού γράφου G(V, E) διατάσσονται έτσι ώστε αν ο G περιέχει ακμή (u, v) E τότε ο u να εμφανίζεται πριν τον v στην κατάταξη Γενικά υπάρχουν περισσότερες από μία έγκυρες τοπολογικές κατατάξεις ενός DAG Στο χρονοπρόγραμμα: μία λειτουργία σε κάθε βήμα ελέγχου SEQUENTIAL(G(V, E)) Topological sort on G; Schedule u 0 by setting t 0 (S) = 0; repeat { Schedule u i in increasing topological order; } until (u n is scheduled); return (t i (S) for all i);

16 Παράδειγμα 1 Η σύνθετη έκφραση G = A*B + C*D + E*F Ενδεικτικός κώδικας τριών διευθύνσεων t0 = A * B; t1 = C * D; t2 = E * F; t3 = t0 + t1; G = t2 + t3; a a mul b b c d c d mul t0 t1 add e e mul t2 f f t3 add g g

17 Παράδειγμα 1: Ακολουθιακή δρομολόγηση Τοπολογική κατάταξη e a a c d c d t0 mul t1 f add e f t3 mul t2 add g g b mul b Παραγόμενος κώδικας συμβολομεταφραστή (υποθέτουμε ότι οι μεταβλητές a, b, c, d, e, f βρίσκονται ήδη σε καταχωρητές) L1: mul Rt0, Ra, Rb mul Rt1, Rc, Rd add Rt3, Rt0, Rt1 mul Rt2, Re, Rf add Rg, Rt3, Rt2

18 Ο αλγόριθμος ASAP (As Soon As Possible) Επιλύει το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού χωρίς περιορισμούς Υποτίθεται ότι το δοσμένο DAG είναι πολικός γράφος (polar graph) ASAP(G(V, E)) Schedule u 0 by setting t 0 (S) = 0; repeat { Select a vertex u i whose predecessors are all scheduled; Schedule u i setting t i (S) = max j:(uj,u i) E(t j (S) + d j ); } until (u n is scheduled); return (t i (S) for all i);

19 Παράδειγμα 1: Χρονοπρογραμματισμός ASAP Χρονοπρόγραμμα ASAP a b c d e f a b c d e f mul mul mul t0 t1 add t2 t3 add g g Παραγόμενος κώδικας συμβολομεταφραστή (οι διπλές κάθετες μπάρες υποδηλώνουν παράλληλη εκτέλεση) L1: mul Rt0, Ra, Rb mul Rt1, Rc, Rd mul Rt2, Re, Rf add Rt3, Rt0, Rt1 add Rg, Rt3, Rt2

20 Ο αλγόριθμος ALAP (As Late As Possible) Επιλύει το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού χωρίς περιορισμούς και υπό περιορισμό χρόνου Χρησιμοποιεί την έννοια του ορίου καθυστέρησης (latency bound): λ = t n (s) t 0 (s) ALAP(G(V, E), λ) Schedule u n by setting t n (L) = λ + 1; repeat { Select a vertex u i whose successors are all scheduled; Schedule u i setting t i (L) = min j:(ui,u j ) E (t j (L) d i ); } until (u 0 is scheduled); return (t i (L) for all i);

21 Παράδειγμα 1: Χρονοπρογραμματισμός ALAP Χρονοπρόγραμμα ALAP Παραγόμενος κώδικας συμβολομεταφραστή a a b b mul c c mul d d e e f f L1: mul Rt0, Ra, Rb mul Rt1, Rc, Rd mul Rt2, Re, Rf add Rt3, Rt0, Rt1 add Rg, Rt3, Rt2 t0 t1 add mul t3 t2 add g g

22 Η έννοια της ευκινησίας λειτουργίας (operation mobility) Η ευκινησία μιας λειτουργίας ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των χρόνων έναρξης (start times) όπως αυτοί υπολογίζονται από το χρονοπρογραμματισμό με τους αλγορίθμους ASAP και ALAP Δίνεται από τη σχέση: µ i = t i (L) t i (S) για τη λειτουργία i Μηδενική ευκινησία υπονοεί ότι η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να ξεκινήσει μόνο στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του περιορισμού χρόνου Μη μηδενική ευκινησία περιγράφει τα διαθέσιμα χρονικά σημεία (βήματα ελέγχου του χρονοπρογράμματος) στα οποία μπορεί να ξεκινήσει η αντίστοιχη λειτουργία

23 Ο αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού λίστας (1) Επαναληπτικός αλγόριθμος, σε κάθε επανάληψη του οποίου επιλέγεται η καταλληλότερη λειτουργία από μία δεξαμενή αδέσμευτων λειτουργιών ώστε αυτή να ανατεθεί στο πρώτο βήμα ελέγχου για το οποίο δεν παραβιάζονται οι περιορισμοί πόρων Οι λειτουργίες κρίνονται με βάση μία συνάρτηση προτεραιότητας, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προγραμματιστή Στον αλγόριθμο διατηρούνται δύο λίστες: Λίστα ready: διαθέσιμες εντολές που μπορούν να δρομολογηθούν κατά σειρά προτεραιότητας Λίστα active: εντολές που βρίσκονται σε εκτέλεση Σε κάθε βήμα, η εντολή υψηλότερης προτεραιότητας από τη λίστα ready δρομολογείται και μετακινείται στην active όπου μένει για χρόνο εκτέλεσης ίσο με τον απαιτούμενο αριθμό κύκλων μηχανής

24 Ο αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού λίστας (2) Συναρτήσεις προτεραιότητας Η πιο κοινή συνάρτηση προτεραιότητας είναι το μήκος του μακρύτερου μονοπατιού από τον τρέχοντα κόμβο-εντολή μέχρι τον εικονικό κόμβο-ρίζα του ακυκλικού γράφου εξαρτήσεων (data-dependence DAG) Άλλες συναρτήσεις προτεραιότητας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν όπως για παράδειγμα ο αριθμός των άμεσα διάδοχων κόμβων για την τρέχουσα εντολή (number of immediate successor nodes)

25 Ο αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού λίστας (3) cycle 1; ready { leaf nodes of DDG }; active ; while (ready active ) if (ready ) then remove an operation from ready; Schedule(operation) cycle; active active operation; endif cycle cycle + 1; update the ready queue; endwhile

26 Παράδειγμα 1: Χρονοπρογραμματισμός λίστας με περιορισμούς πόρων ZΘεωρούμε ότι υπάρχει διαθεσιμότητα ενός πολλαπλασιαστή και ενός αθροιστή Τελικό χρονοπρόγραμμα Παραγόμενος κώδικας λίστας συμβολομεταφραστή a a b mul b c c d d e e f f L1: mul Rt0, Ra, Rb mul Rt1, Rc, Rd mul Rt2, Re, Rf add Rt3, Rt0, Rt1 add Rg, Rt3, Rt2 t0 mul t1 add mul t3 t2 add g g

27 Βελτιστοποίηση κλειδαρότρυπας [McKeeman, 1965] Γίνεται μετά τη μεταγλώττιση, δηλαδή τη μετατροπή της ενδιάμεσης αναπαράστασης σε τελικό κώδικα Η βασική ιδέα Ανακάλυψη τοπικών βελτιστοποιήσεων εξετάζοντας κάθε φορά ένα παράθυρο κώδικα Αντικατάσταση του τρέχοντος μοτίβου εντολών (ακολουθία ή υπογράφος εντολών) εφόσον υπάρχει αντίστοιχος κανόνας αντικατάστασης Κανόνες αντικατάστασης Εκφραση Αντικατάσταση mov r1, r1 shr r1, r2, 0 mov r1, r2 add r1, r1, constant lw r2, constant(r1) lw r2, 0(r1) neg r1, r2 sub r1, $zero, r2 abs r10, r11 sra $at, r11, 31 xor r10, r11, $at subu r10, r10, $at

28 Το εργαλείο copt [copt] Απλό εργαλείο αντικατάστασης μοτίβων (patterns) από λεκτικές μονάδες σύμφωνα με κανόνα αντικατάστασης Οταν ένας κανόνας αναγνωριστεί, εφαρμόζεται πάντα Αντιμετωπίζει το πρόγραμμα χαμηλού επιπέδου ως κείμενο Μορφή κανόνων στο copt <pattern for input line 1>... <pattern for input line n> = <pattern for output line 1>... <pattern for output line m> <blank line> Παράδειγμα abs %0, %1 = sra $at, %1, 31 xor %0, %1, $at subu %0, %0, $at

29 Υπερβελτιστοποίηση [Massalin, 1987] Δοθέντος ενός τμήματος κώδικα και του συνόλου εντολών του στοχευόμενου επεξεργαστή, ο υπερβελτιστοποιητής παράγει το βέλτιστο δυνατό κώδικα Το πρόβλημα της γέννησης βέλτιστου κώδικα είναι δυσεπίλυτο και έτσι συνήθως η αναζήτηση γίνεται με εφαρμογή ωμής δύναμης (brute-force search) σε συνδυασμό με τεχνικές αποκοπής υποπεριπτώσεων που η περαιτέρω διερεύνησή τους δεν μπορεί να οδηγήσει σε βέλτιστο κώδικα Παραδείγματα εφαρμογής: συνάρτηση εξαγωγής προσήμου (signum function), απόλυτη τιμή ακεραίου, μέγιστο και ελάχιστο δύο ακεραίων, πολλαπλασιασμοί/διαιρέσεις με σταθερά Εργαλεία υπερβελτιστοποίησης GNU superopt [superopt] Aha superoptimizer [Aha!]

30 Το εργαλείο superopt (1) Χρησιμοποιεί πραγματικά σύνολα εντολών (PowerPC, SPARC) ή ένα γενικό σύνολο εντολών με εντολές όπως: adc, add, and, copy, exchange, ior Παράδειγμα: τμήμα κώδικα για την επιλογή υπό συνθήκη σε C r = (unsigned int) (v0!= 0? v1 : v2); Κανόνας στο superopt DEF_GOAL (SELECT, 3, "select", { r = (unsigned_word) v0!= 0? v1 : v2; }) Εάν ο χρήστης ζητήσει όλες τις ακολουθίες με 5 ή λιγότερες εντολές, το superopt ϑα επιστρέψει 276 ακολουθίες εντολών που υλοποιούν τον κώδικα select, όπως: 1: r3:=sub(r2,r1) r4:=add_co(r0,-1) r5:=adc_cio(r5,r5) r6:=and(r5,r3) r7:=add_co(r6,r1)

31 Το εργαλείο superopt (2) Πραγματοποιεί εξαντλητικό έλεγχο για την εύρεση της βραχύτερης ακολουθίας Δέχεται ως είσοδο την έκφραση προς βελτιστοποίηση, καθώς και το μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων εντολών στην παραγόμενη ακολουθία Δεν μπορεί να βελτιστοποιήσει κώδικα παράγοντας μεγάλες ακολουθίες καθώς η πολυπλοκότητα του χρησιμοποιούμενου αλγορίθμου είναι εκθετική: O(m n 2n ) όπου m είναι ο αριθμός των εντολών της στοχευόμενης αρχιτεκτονικής και n είναι η ακολουθία ελάχιστου μήκους για το τμήμα κώδικα υπό βελτιστοποίηση Το πρακτικό μέγεθος ακολουθίας εντολών κυμαίνεται μεταξύ 2 και 7 εντολών Η υπερβελτιστοποίηση είναι χρήσιμη μόνο για ορισμένα τμήματα κώδικα που εμφανίζονται σε εσώτερους βρόχους

32 Αναφορές του μαθήματος I A. V. Aho, R. Sethi, and J. D. Ullman, Μεταγλωττιστές: Αρχές, Τεχνικές και Εργαλεία, με την επιμέλεια των: Άγγελος Σπ. Βώρος και Νικόλαος Σπ. Βώρος και Κων/νος Γ. Μασσέλος, κεφάλαια 8.7, 10, , Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Website for the English version: W. M. McKeeman, Peephole optimization, Communications of the ACM, vol. 8, no. 7, pp , July H. Massalin, Superoptimizer: A look at the smallest program, in Proceedings of the Second International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS II), January 1987, pp D. Spinellis, Declarative peephole optimization using string pattern matching, ACM SIGPLAN Notices, vol. 34, no. 2, pp , February A simple retargetable peephole optimizer. [Online]. Available: ftp: //ftp.cs.princeton.edu/pub/packages/lcc/contrib/copt.shar

33 Αναφορές του μαθήματος II The GNU superoptimizer. [Online]. Available: ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/superopt/ The Aha! superoptimizer. [Online]. Available: Graphviz. [Online]. Available:

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης. 10 Νοεμβρίου 2010. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης. 10 Νοεμβρίου 2010. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ Μεταγλωττιστές ΙΙ Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 10 Νοεμβρίου 2010 Η έννοια της ενδιάμεσης αναπαράστασης Ενδιάμεση αναπαράσταση (IR: intermediate representation): απλοποιημένη,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ Μεταγλωττιστές ΙΙ Ανασκόπηση του μαθήματος και ϑέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 26 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παραλειπόμενα Αναδρομή στο περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Γενικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή MU0. nkavv@uop.gr. Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Γενικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή MU0. nkavv@uop.gr. Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Ρεαλιστικό παράδειγμα: ο επεξεργαστής MU0 (MicroProcessor

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών. αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών. αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών όρασης μηχανών για εφαρμογές αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή Λεωνίδας Κωτούλας Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Υποδειγματική εργασία Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 19 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παρουσίαση υποδειγματικής εργασίας Γενικός οδηγός και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ιδακτορική ιατριβή Κωνσταντίνος Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού Γ. Κατσούλης* Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε. Διευθ. Κουρμούλη 2, 11145, Αθήνα Α. Μοσχόπουλος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητικός Υπολογισµός του Ηλεκτρικού Πεδίου Ραδιοσυχνοτήτων στην Κοσµητική Ιατρική. Αναστασίας Ζιούτα

Αριθµητικός Υπολογισµός του Ηλεκτρικού Πεδίου Ραδιοσυχνοτήτων στην Κοσµητική Ιατρική. Αναστασίας Ζιούτα Αριθµητικός Υπολογισµός του Ηλεκτρικού Πεδίου Ραδιοσυχνοτήτων στην Κοσµητική Ιατρική υπό Αναστασίας Ζιούτα Διπλωµατική Εργασία για το Π.Μ.Σ. Υπολογιστική Φυσική του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2011 Περίληψη Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική

Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική Γ. Ι. Πισσάκας Π. Γεωργοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η θεραπευτική μέθοδος της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής (stereotactic radiosurgery, SRS), υλοποιεί στο μέγιστο την

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Τυπικές τεχνικές αναθεώρησης λογισμικού

Περιεχόμενο: Τυπικές τεχνικές αναθεώρησης λογισμικού Περιεχόμενο: Τυπικές τεχνικές αναθεώρησης λογισμικού ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΤΤΑ) (FORMAL TECHNICAL REVIEWS) Η ΤΤΑ είναι μια δραστηριότητα εξασφάλισης της ποιότητας του λογισμικού που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 26 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Υλοποίηση με

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Εισαγωγικά. Οργάνωση των παραδόσεων. nkavv@uop.gr. 1 Εισαγωγή στη Verilog HDL. 28 Φεβρουαρίου 2012

Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Εισαγωγικά. Οργάνωση των παραδόσεων. nkavv@uop.gr. 1 Εισαγωγή στη Verilog HDL. 28 Φεβρουαρίου 2012 Αντικείμενο του μαθήματος CST304: Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Εισαγωγή στη Verilog HDL Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 28 Φεβρουαρίου 2012 Επιμέρους στόχοι του μαθήματος Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί ο καρκίνος είναι τεράστιες. Παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1 ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Τεχνικές μοριακής ιστοπαθολογίας στην Ογκολογία

Κεφάλαιο 8 Τεχνικές μοριακής ιστοπαθολογίας στην Ογκολογία Κεφάλαιο 8 Τεχνικές μοριακής ιστοπαθολογίας στην Ογκολογία Ν. Καπράνος Δ. Ροντογιάννη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σύγχρονη ιατρική είναι άρρηκτα δεμένη με την επαναστατική εξέλιξη της μοριακής βιολογίας. Με την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η φυσική σχεδίαση των FPGA Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 12 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Εισαγωγή στις επαναδιαμορφώσιμες αρχιτεκτονικές Τοπολογίες διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

www.cslab.ece.ntua.gr

www.cslab.ece.ntua.gr Ε ό Μ ό Π ί Σ ή Η ό Μ ώ Μ ώ Η/Υ Τ έ Τ ί Π ή Υ ώ Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων www.cslab.ece.ntua.gr Διπλωματική εργασία Συγκριτική μελέτη μεθόδων αποθήκευσης αραιών πινάκων σε μπλοκ για την βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γενικό Πλάνο Εισαγωγή Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρώιμη Παρέμβαση Αντισταθμιστικός Ρόλος του νηπιαγωγείου Τι είναι αντισταθμιστική εκπαίδευση Ίσες

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία Η διπλωματική εργασία Αριστείδης Χατζής * Το κείμενο αυτό ανανεώνεται συνέχεια με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αυτή η εκδοχή ανανεώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία

Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία Χ. Κουρούσης Λ. Χέλης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκτίμηση της ανταπόκρισης στην αντινεοπλασματική θεραπεία αποτελεί συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΤΟΜΟΣ Β Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΑΘΗΝΑ 2008 Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Αθήνα 2008 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα