ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών Σελίδα 1 από 10

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΞ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...9 Σελίδα 2 από 10

3 1. Εισαγωγή Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια 40 ζευγών κρυπτοσυσκευών (κρυπτοσυσκευή & φαξ) που θα χρησιµοποιηθούν από το Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ για την διασφάλιση της επικοινωνίας επιπέδου διαβάθμισης «Άκρως Απόρρητο» για φωνή, διαβίβαση φαξ, δεδομένων - πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Οι συσκευές θα διατεθούν σε Λιμενικές Αρχές και σε Υπηρεσίες του Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ και θα διασυνδεθούν μέσω IP, αξιοποιώντας την υφιστάμενη δικτυακή υποδομή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (ΣΥΖΕΥΞΙΣ), προκειμένου υλοποιηθεί η μεταξύ τους κρυπτοεπικοινωνία, χωρίς κίνδυνο υποκλοπής. 2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οι συσκευές θα πρέπει να είναι απαραίτητα καινούργιες, αμεταχείριστες και τελευταίας έκδοσης. Επιπρόσθετα, θα προσφερθεί κατάλληλο ολοκληρωµένο σύστηµα παραγωγής κλειδών μ ε ικανό αριθµό αρθρωµάτων εισαγωγής κλειδών κρυπτογράφησης με απαίτηση 1 (ένα) κύριο και 1 (ένα) εφεδρικό για κάθε συσκευή. Η πρόσβαση - χρήση θα απαιτεί την εισαγωγή κωδικού (ΡΙΝ). Η διαδικασία παραγωγής και διαχείρησης των κλειδών θα πρέπει να είναι φιλική προς τον χρήστη, να διενεργείται µε απλές διαδικασίες και να είναι ευχερής. Απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών κλειδών, προκειµένου να επιτυγχάνεται η απλούστευση της επικαιροποίησης τους και της χρήσης τους. 2.1 Κρυπτοσυσκευή Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία της παρελκόμενα (καλώδια, συσκευές εισαγωγής κλειδών, εγχειρίδια χειρισμού, εργαλεία κτλ) Να φέρει ευκολονόητα και ευδιάκριτα σύμβολα στα κομβία χειρισμού και γενικά να παρέχει ευκολίες στο χειριστή, ώστε να μπορεί να χειρίζεται την κρυπτοσυσκευή χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις Η/Υ. Το σύνολο των λειτουργιών (µενού-υποµενού) των συσκευών να είναι κατανοητό ώστε να µην προκαλεί σύγχυση στον χρήστη Να εξασφαλίζει βαθμό ασφαλείας «ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ», χρησιμοποιώντας αλγόριθμο κρυπτογράφησης πιστοποιημένο από την Εθνική Αρχή Ασφάλειας Επικοινωνιών Πληροφορικής. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προσκομίζει με την τεχνική του προσφορά δήλωση ότι θα ακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου λάβει την εν λόγω πιστοποίηση με τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφ Να μην είναι ευαίσθητη σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές από άλλες ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές και να μην προκαλεί η ίδια παρεμβολές σε άλλες συσκευές Να είναι νέας τεχνολογίας και σε θέση να υποστηρίξει μετάδοση μέσα από δίκτυο IP με δυνατότητα σηματοδότησης των πακέτων fax-voice με στόχο την κατάλληλη προτεραιοποίησή τους μέσα στο δίκτυο μεταγωγής πακέτων Να υπάρχει η δυνατότητα διακοπής ή περιορισμού του απαιτούμενου εύρους επικοινωνίας μεταξύ των σημείων Το φορτίο μεταξύ αυτών θα είναι πλήρως κρυπτογραφημένο από όποια πηγή και αν προέρχεται (data, voice, fax κλπ). Η λύση θα πρέπει να είναι επεκτάσιμη έτσι ώστε να υποστηρίξει μελλοντικά περισσότερους χρήστες αλλά και εφαρμογές Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα firewalling (βασισμένο είτε σε υλικό είτε σε λογισμικό) έτσι ώστε να είναι δυνατή η προστασία του σημείου από επιθέσεις (εσωτερικές ή εξωτερικές) Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ζωνών ασφάλειας - DMZ (στο μέλλον είτε άμεσα, είτε κατόπιν αναβάθμισης λογισμικού και όχι προσθήκη νέας συσκευής) έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποκοπή και τοποθέτηση ειδικών συσκευών (πχ, servers). Σελίδα 3 από 10

4 Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τερματισμού ιδιωτικών εικονικών κυκλωμάτων - VPNs (στο μέλλον είτε άμεσα, είτε κατόπιν αναβάθμισης λογισμικού και όχι προσθήκη νέας συσκευής) έτσι ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής απομακρυσμένη επικοινωνία με εξωτερικούς χρήστες Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες διεπαφές τύπου τουλάχιστον Ethernet 10/100 BaseT για μελλοντικές συνδέσεις τερματικών σταθμών Να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός για επικοινωνία με φωνή Η κρυπτοσυσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει δυνατότητα αυτοελέγχου λειτουργίας (π.χ. Power On, Self Test, On Line) Θα πρέπει, να υπάρχει συµβατότητα σε ψηφιακή επικοινωνία µέσω δικτύου μεταγωγής πακέτων IP Να διαθέτει και μηχανικά κλειδιά ασφαλείας για την πλήρη θωράκιση της κρυπτοσυσκευής και των λειτουργιών της Σύνδεση σε δίκτυο πόλης 220V και για τις δύο συσκευές Να υπάρχει οθόνη απεικόνισης όλων των λειτουργιών-εντολών Θα διασυνδεθεί πάνω στην υπάρχουσα, τυπική δικτυακή υποδομή (router, switch) που απαιτεί το δίκτυο πρόσβασης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ώστε να εξασφαλίζεται η συνολική κρυπτογράφηση του τοπικού δικτύου Να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα στις ακόλουθες υποστηριζόμενες ταχύτητες του υφιστάμενου δικτύου: 2Mbit/512Kbit ADSL, 24Mbit/1Mbit ADSL, 2Mbit SDSL, 34Mbit SDSL Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει στην τεχνική του προσφορά τον μέγιστο αριθμό των χρηστών που μπορούν να κάνουν ταυτόχρονη χρήση της κρυπτοσυσκευής. 2.2 Φαξ υνατότητα λειτουργίας, σύµφωνα µε το πρότυπο ITU-T G Οι συσκευές φαξ θα χρησιµοποιούνται για ασφαλή µετάδοση δεδοµένων σε συνδυασµό µε τις προσφερόμενες κρυπτοσυσκευές Η συσκευή φάξ να έχει δυνατότητα µετάδοσης εύρους 14.4Kbps τουλάχιστον Τεχνολογία Laser Έναρξη µετάδοσης µε το πάτηµα ενός κουµπιού Αυτόµατη κλήση για τουλάχιστον 50 αποθηκευµένους αριθµούς Απεικόνιση της δραστηριότητας σε οθόνη υγρών κρυστάλλων υνατότητα µετάδοσης σε πολλαπλούς σταθµούς (τουλάχιστον 20) Αυτόµατη επαναµετάδοση µέσω της µνήµης Υπηρεσία ημερολογίου Τροφοδότης τουλάχιστον 200 σελίδων Ανάλυση εκτύπωσης 600 dpi τουλάχιστον Ανάλυση σάρωσης 200 dpi τουλάχιστον Ενσωματωμένη ή εναλλακτικά αποσπώμενη IP τηλεφωνική συσκευή Αποθήκευση τουλάχιστον 200 ονομάτων/αριθμών Δυνατότητα αντιγραφής / σάρωσης : Τουλάχιστον 60 αποχρώσεις του γκρι Δυνατότητα μεγέθυνσης σμίκρυνσης Ανάλυση τουλάχιστον 200dpi Τουλάχιστον 80 πολλαπλά αντίγραφα Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 16 ΜΒ. Σελίδα 4 από 10

5 3. Εγγύηση i. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση διασφάλισης της καλής λειτουργίας του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού για χρονική περίοδο που θα αναφέρεται ρητά στην τεχνική προσφορά του. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (02) συνεχών ετών (24 μηνών), η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα προσφερθεί χωρίς κανένα κόστος για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τη μορφή εγγύησης και δωρεάν συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης. Η περίοδος αυτή αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. ii. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 5% επί της συμβατικής τιμής. iii. Η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού καλύπτει την πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης ή/και ανωμαλίας που δεν οφείλεται σε κακή χρήση του από το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (σεισμούς, πλημμύρες κ.τ.λ.). Τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα και θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση που η επισκευή βλάβης δεν είναι τεχνικά εφικτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται για την αντικατάσταση της συσκευής με καινούρια, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται για την αποκατάσταση βλαβών. iv. Τυχόν αναβάθµιση του λογισµικού των συσκευών κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα παρέχεται άνευ χρέωσης από τον Ανάδοχο. v. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης βλαβών θα περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. vi. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά τη διαδικασία που θα ακολουθείται για την αποκατάσταση των βλαβών Τήρηση των ορίων αναφορικά με το χρόνο αποκατάστασης προβλημάτων Ο Aνάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού, σύμφωνα με τους αντίστοιχους χρόνους που θα αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του κατ εφαρμογή των απαιτήσεων της Παρ. 4v. Για το σκοπό αυτό, η επισπεύδουσα Υπηρεσία του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα τηρεί αναλυτικό ημερολόγιο βλαβών σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. Αναλυτικότερα πιο κάτω, περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού χρόνου μη απόκρισης στις περιπτώσεις απόκλισης: Κόστος Μονάδας Εξοπλισμού (Κ.Μ.Ε): Είναι το κόστος κάθε συσκευής, όπως αναφέρεται στην οικονομική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου. Συνολικό Κόστος Εξοπλισμού (Σ.Κ.Ε): Είναι το κόστος για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού, όπως αναφέρεται στην οικονομική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου. Χρόνος Εκτός Λειτουργίας (Χ.Ε.Λ): Είναι ο Χρόνος Εκτός Λειτουργίας (σε ώρες) μιας μονάδας εξοπλισμού και αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα από την παραλαβή της συσκευής εκ μέρους του Αναδοχου μέχρι τη πλήρη αποκατάστασή της και την παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία από τον Ανάδοχο στο Α. Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Μέγιστος Χρόνος Αποκατάστασης Βλάβης (Μ.Χ.Α.Β): Είναι ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης βλάβης (σε ώρες), όπως δηλώνεται στην τεχνική προσφορά του Υποψήφιου Ανάδοχου. Χρόνος Μη Απόκρισης (Χ.Μ.Α): Είναι ο Χρόνος Μη Απόκρισης του Aναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις για κάθε βλάβη, όπως υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: Σελίδα 5 από 10

6 Χ.Μ.Α = (Χ.Ε.Λ. - Μ.Χ.Α.Β.) * 36 * Κ.Μ.Ε. Σ.Κ.Ε., όπου Ο υπολογισμός του Χ.Μ.Α. θα πραγματοποιείται από την επισπεύδουσα Υπηρεσία του έργου και θα έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των όρων της Σύμβασης, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω. Αμέσως μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης, θα υπολογιστεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. - Διεύθυνση Προμηθειών, η αναλογική έκπτωση ποσού από την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας που θα έχει καταθέσει ο Ανάδοχος σε ποσοστό που θα υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: Ποσοστό Έκπτωσης (%) = 100 x (Συνολικός Χ.Μ.Α.) / (Συνολική Διάρκεια Περιόδου Εγγύησης σε ώρες) 3.2. Ανταλλακτικά Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την διαθεσιμότητα καινούριων και αμεταχείριστων ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των συσκευών για τρία (03) τουλάχιστον έτη από τη λήξη της εγγύησης, με προθεσμία παράδοσης μέχρι σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας. Τα εν λόγω ανταλλακτικά θα παρέχονται χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση καθ όλο το διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας. Για το διάστημα αυτό ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παρέχει δωρεάν εργασίες συντήρησης και επισκευής ενώ το κόστος των ανταλλακτικών θα βαρύνει το Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στην τεχνική προσφορά του ότι θα αναλαμβάνει την ανανέωση των ανταλλακτικών, όταν απαιτείται Προληπτική Συντήρηση Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική προσφορά του το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (τι περιλαμβάνει, κάθε πότε επαναλαμβάνεται, κλπ.), εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή των συσκευών. Οι ώρες πραγματοποίησης της προληπτικής συντήρησης, εφόσον υφίσταται, θα καθορίζονται μετά από συνεννόηση με την επισπεύδουσα Υπηρεσία. 4. Εκπαίδευση 4.1 Ο Ανάδοχος θα προβεί σε επί τόπου επίδειξη ενημέρωση - εκπαίδευση των συσκευών σε τουλάχιστον πενήντα (50) στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ από τις Λιμενικές Αρχές του ενδεικτικού πίνακα διάθεσης του Κεφ. 5. Η εκπαίδευση θα λάβει χώρα εντός του Ν. Αττικής. 4.2 Ο χρόνος διδασκαλίας θα είναι οκτώ (08) ώρες ανά ημέρα. Στο χρόνο αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να διεξαχθεί πρακτική εξάσκηση υπό συνθήκες επιχείρησης (πχ. χρήση ημέρας, χρήση νύχτας). 4.3 Ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης είναι τρεις (03) εργάσιμες ημέρες, ήτοι εικοσιτέσσερις (24) ώρες. 4.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει την ύπαρξη αριθμού εγχειριδίων αντίστοιχου με τον αριθμό των προς εκπαίδευση ατόμων. Τα εν λόγω εγχειρίδια θα παραδοθούν στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την έναρξη της εκπαίδευσης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει αναλυτικά στην τεχνική του προσφορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης (θεματικές ενότητες και χρονική διάρκεια). Ειδικότερα, θα πρέπει να περιγράφονται με λεπτομέρεια τα ακόλουθα: i. η διάρθρωση της εκπαίδευσης στην εκµάθηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευών, του τρόπου εγκατάστασης - χειρισµού - λειτουργίας τους σε όλες τις διαµορφώσεις λειτουργίας, καθώς και την συντήρηση τους. ii. ο αριθμός των εκπαιδευομένων. Σελίδα 6 από 10

7 iii. αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σε επίπεδο ώρας διδασκαλίας, όπου θα αναλύονται οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν. iv. το προσωπικό που θα αναλάβει την εκπαίδευση (γνώσεις και εμπειρία των εκπαιδευτών κ.λπ.) v. το εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια χρήσης και άλλο τεκμηριωτικό υλικό) και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 4.5 Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια του Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. η τροποποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης, με πιθανή δημιουργία νέων αντικειμένων, χωρίς μεταβολή του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης, όπως αυτό θα προκύπτει από τις εκάστοτε ανάγκες του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. 4.6 Τα έξοδα μετακίνησης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τις ανάγκες της εκπαίδευσης θα γίνουν με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου. 5. Παράδοση - Παραλαβή Η παράδοση των συσκευών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου εντός τριών (03 ) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Η παράδοση των συσκευών θα πραγματοποιηθεί αρχικώς στην έδρα της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιά), όπου θα γίνει έλεγχος της ορθής λειτουργίας τους. Στη συνέχεια και το πολύ εντός είκοσι (20) ημερών θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες της εκπαίδευσης και οι συσκευές θα μεταφερθούν και θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου σε Λιμενικές Αρχές, σύμφωνα με τον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα διανομής, ο οποίος δύναται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. Ενδεικτικός Πίνακας Διάθεσης Εξοπλισμού Γεωγραφική Περιοχή Ποσότητα Αριθμός στελεχών για εκπαίδευση Ήπειρος 1 2 Θεσσαλία 1 1 Θράκη 2 2 Κρήτη 2 2 Μακεδονία 2 2 Νησιά Αιγαίου Πελάγους Νησιά Ιονίου Πελάγους 1 1 Πελοπόννησος 4 6 Στερεά Ελλάδα Το σύνολο των συσκευών κατά την παράδοσή τους θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: i. Τεχνικό εγχειρίδιο στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα που θα περιλαμβάνει περιγραφή της συσκευής. ii. Εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα και επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της λειτουργίας της συσκευής. Η ολοκλήρωση της παράδοσης του εξοπλισμού στο Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιά) θα γνωστοποιηθεί από τον Ανάδοχο εγγράφως. Η παραλαβή του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής εντός ενός (01) Σελίδα 7 από 10

8 μηνός από την παράδοσή του. Τυχόν έξοδα που θα απαιτηθούν κατά τη διενέργεια δοκιμών από την εν λόγω επιτροπή θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 6. Υποχρεώσεις υποψήφιων Ανάδοχων Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - Να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 ή ισοδύναμο. - Να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO ή ισοδύναμο. - Πριν την κατακύρωση, θα πρέπει η κρυπτοσυσκευή και ο αλγόριθμος να έχουν αξιολογηθεί από την Εθνική Αρχή Ασφάλειας Επικοινωνιών Πληροφορικής και να τύχουν βαθμού πιστοποίησης «Άκρως Απόρρητο». Εφόσον η κρυπτοσυσκευή και ο αλγόριθμος έχουν ήδη αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί, η απαίτηση επαναξιολόγησης είναι στην κρίση της Εθνική Αρχή Ασφάλειας Επικοινωνιών Πληροφορικής. Διευκρινίζεται ότι η αίτηση προς την Εθνική Αρχή Ασφάλειας Επικοινωνιών Πληροφορικής για αξιολόγηση της κρυπτοσυσκευής και του αλγορίθμου θα γίνει με μέριμνα της επισπεύδουσας Υπηρεσίας του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για το σκοπό αυτό ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει εγκαίρως στην επισπεύδουσα Υπηρεσία του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας) σχετικό αίτημα ενώ εντός τριάντα (30) ημερών από την ενημέρωσή του πρέπει να προσκομίσει με ευθύνη του στην Εθνική Αρχή Ασφάλειας Επικοινωνιών Πληροφορικής τα κάτωθι: i. Ένα ζεύγος κρυπτοσυσκευών και κλείδων μαζί με τις οδηγίες χρήσης, καλώδια σύνδεσης και λοιπά παρελκόμενα υλικά (αναγνώστης/φορτιστής κλείδων κλπ). ii. Τεχνικά χαρακτηριστικά των κρυπτοσυσκευών. iii. Αναλυτική περιγραφή του κρυπταλγορίθμου σε έντυπη μορφή, του τρόπου συγχρονισμού κατά τη διάρκεια διαφόρων φάσεων λειτουργίας της κρυπτοσυσκευής κλπ. iv. Εξομοίωση του κρυπταλγορίθμου σε εκτελέσιμο πρόγραμμα Η/Υ, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να παράγει διαφορετικές ακολουθίες εξόδου (key streams) με την εισαγωγή διαφορετικών κλείδων. Το μήκος των ακολουθιών εξόδου θα πρέπει να είναι της τάξεως του 1Mbit και να καταγράφεται σε αρχείο με δυαδική μορφή (binary unformatted form). Επίσης, το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου μήκους ακολουθιών εξόδου. v. Από τη συσκευή, με κατάλληλο εξοπλισμό (hardware-software) θα πρέπει να συλλέγεται η έξοδος του κρυπταλγορίθμου και να συγκρίνεται με αυτή της εξομοίωσης του κρυπταλγορίθμου, ώστε να πιστοποιείται ότι ο παραδοθείς με την εξομοίωση αλγόριθμος, εργάζεται ομοίως και επί της συσκευής. Εναλλακτικός τρόπος πιστοποίησης δύναται να υποβληθεί και θα αξιολογηθεί. vi. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία ή διευκρινήσεις απαιτηθούν για την αξιολόγηση. Στην περίπτωση που ο κρυπταλγόριθμος και η συσκευή κριθεί ότι δεν εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο βαθμό ασφάλειας, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος αποκλείεται. 7. Περιεχόμενα Τεχνικών Προσφορών Οι προσφορές να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, στην οποία θα δίδεται σαφής απάντηση για τα τεχνικά στοιχεία και τους υπόλοιπους όρους προδιαγραφής. Οι απαντήσεις που θα περιλαμβάνονται στην τεχνική περιγραφή, θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε παράγραφο της παρούσας προδιαγραφής, με την ίδια σειρά και αρίθμηση. Η τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών θα πρέπει υποχρεωτικά να συμφωνεί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία περιέχονται και στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα της προσφοράς. Σε περίπτωση Σελίδα 8 από 10

9 που υπάρχει διαφορά μεταξύ των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή και των αντιστοίχων που αναφέρονται στα συνοδευτικά έγγραφα τεχνικά φυλλάδια, δημιουργείται λόγος μη βαθμολόγησης της απάντησης του συγκεκριμένου όρου και απόρριψης της προσφοράς κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης. Οι προσφορές να συνοδεύονται από εγχειρίδια, περιγραφικά φυλλάδια, φωτογραφίες στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και οτιδήποτε άλλο, που κατά την κρίση του υποψήφιου Ανάδοχου, μπορεί να υποστηρίξει την τεχνική προσφορά του. Στις προσφορές των υποψηφίων αναδόχων επί ποινή απόρριψης θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) Ρητή δέσμευση αποδοχής όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στην σύμβαση εκτέλεσης έργου. β) Η χρονική διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης βλαβών, το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης και οι προσφερόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφ. 3 γ) Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Κεφ. 4. δ) Πίνακες Συμμόρφωσης ε) Υλικό τεκμηρίωσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναγραφόμενα. στ) Βεβαίωση, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα της Παρ Τεχνική Αξιολόγηση Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης κατατάσσονται στις ομάδες: Α. Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας Απόδοσης Β. Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 80 και 20 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Κάθε ομάδα χωρίζεται σε μία ή περισσότερες υποομάδες. Οι συντελεστές βαρύτητας και οι βαθμοί τους δίνονται παρακάτω. Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολόγησης, βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων (ή υποομάδων). Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. Σελίδα 9 από 10

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά κρυπτοσυσκευής Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων χρηστών % % 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά φαξ % Σύνολο Βαθμολογίας Α Ομάδας 70% Α= B ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΛΥΨΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 Χρόνος Εγγύησης 3i 10% 2 Χρόνος Αποκατάστασης Βλάβης 3v 3% 3 Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη % 4 Χρόνος παράδοσης 5 10% 5 Εκπαίδευση 4 5% ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σύνολο Βαθμολογίας Β Ομάδας 30% Β= Γενικό Σύνολο Ομάδων Α+Β ΣΣΒ=Α+Β= Σελίδα 10 από 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» Σελίδα από 35 . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3.. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ VTMIS...3.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 24/11/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 148434/1 12 10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πίνακας περιεχομένων Συντομογραφίες Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα Έργου 3 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 A.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Αριθμ. Πρωτ.: 816/ 29/03/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25 Σελίδα 1 από 49 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 13/14 για την παροχή υπηρεσιών «ικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΒ % Α/Α % ΓΕΝΙΚΑ Monitor σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για μεταφορά ασθενών, για την παρακολούθηση των φαινομένων ECG/RESP/NIBP/SpO 2 /Temp/IBP ασθενών.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Κωδ. ΟΠΣ: 374616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα