Alpha e-commerce µέσω Re-direct

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Alpha e-commerce µέσω Re-direct"

Transcript

1 Τεχνικές οδηγίες για την online διασύνδεση επιχείρησης µε την Υπηρεσία Version 1.5 Σεπτέµβριος 2014

2 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ALPHA BANK. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. COPYRIGHT ALPHA BANK (2014) ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Κανένα τµήµα της παρούσας εκδόσεως δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί ή να µεταδοθεί σε οποιαδήποτε µορφή και µε οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοαντίγραφο, εγγραφή ή άλλο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ALPHA BANK. Όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης και µπορεί να αποτελούν εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων εταιριών και / ή οργανισµών που τα διαθέτουν. Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 2 από 31

3 Περιεχόµενα 1. ιαδικασία µετάβασης επιχείρησης στο παραγωγικό περιβάλλον Τεχνική ιασύνδεση Επιχείρησης Κατηγορίες διασύνδεσης Υλοποίηση από την πλευρά της επιχείρησης Τυπική ροή συναλλαγής Σελίδα αποστολής πληρωµής (Checkout Page) Ενηµερωτική σελίδα Συναλλαγής (Confirmation URL) Ενηµερωτική σελίδα Επιτυχηµένης Συναλλαγής (Success Confirmation URL) Ενηµερωτική σελίδα Αποτυχηµένης Συναλλαγής (Failure Confirmation URL) Υπολογισµός Digest Έλεγχος του digest στις απαντήσεις της Τράπεζας Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 3 από 31

4 1. ιαδικασία µετάβασης επιχείρησης στο παραγωγικό περιβάλλον Για να µπορέσει η επιχείρηση να ενταχθεί στο παραγωγικό περιβάλλον της υπηρεσίας Alpha e- Commerce θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα παρακάτω βήµατα: 1. Να πραγµατοποιηθεί η τεχνική υλοποίηση της διασύνδεσης της επιχείρησης µε την υπηρεσία Alpha e-commerce, ακολουθώντας τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Τα στοιχεία που θα χρειαστούν για την έναρξη των δοκιµαστικών συναλλαγών είναι: a. FORM Action POST URL: https://alpha.test.modirum.com/vpos/shophandlermpi mid: (περιέχεται στο αρχικό mail που λαµβάνει ο τεχνικός της επιχείρησης) Shared secret key: (περιέχεται στο αρχικό mail που λαµβάνει ο τεχνικός της επιχείρησης) b. οκιµαστικοί Αριθµοί Καρτών Τύπος Κάρτας Αριθµός Ηµεροµηνία Λήξης CVV2 Όνοµα Κατόχου Visa / test MasterCard / test American Express / test Για την καλύτερη διαχείριση των τεστ καρτών, παρακαλούµε να πραγµατοποιείτε δοκιµαστικές συναλλαγές µε µικρά ποσά (κάτω από 0.20 ευρώ) c. Πρόσβαση σε Test Περιβάλλον ιαχειριστικού Εργαλείου BackOffice URL: https://alpha-admin.test.modirum.com/mpivposmngr Username: (περιέχεται στο αρχικό mail που λαµβάνει ο τεχνικός της επιχείρησης) Password: (περιέχεται στο αρχικό mail που λαµβάνει ο τεχνικός της επιχείρησης) 2. Να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι δοκιµές της τεχνικής διασύνδεσης της επιχείρησης µε την υπηρεσία Alpha e-commerce (απαιτείται τουλάχιστον µια επιτυχηµένη δοκιµαστική συναλλαγή) 3. Η επιχείρηση να ενηµερώσει την Τράπεζα για την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών στέλνοντας στο και δηλώνοντας παράλληλα την επιθυµητή ηµεροµηνία µετάβασης στη νέα πλατφόρµα, προκειµένου η Τράπεζα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 4. Η Τράπεζα θα προχωρήσει στον έλεγχο της τελικής ιστοσελίδας (το URL της οποίας έχει κοινοποιηθεί στην Τράπεζα µε τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου «Ρυθµίσεις Υπηρεσίας Alpha e-commerce») µέσω της παρακάτω λίστας ελέγχου: 1. ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (σταθερό) / FAX 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ / ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 7. ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ SITE 8. ΑΠΟ ΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ 9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 10. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11. ΕΜΦΑΝΙΣΗ LOGO ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ* *Οι διεθνείς οργανισµοί καρτών επιβάλλουν την προβολή του σήµατος των αποδεκτών καρτών στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Για τη διευκόλυνσή σας, στο φάκελο «Logos» του αρχείου «Technical Integration.zip» υπάρχουν έτοιµα banner που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 12. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ & ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 13. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 4 από 31

5 2. Τεχνική ιασύνδεση Επιχείρησης 2.1. Κατηγορίες διασύνδεσης Η Alpha Bank προσφέρει τη δυνατότητα σε όλες τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις και εµπόρους να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωµών από την ιστοσελίδα τους, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο, µε τη χρήση χρεωστικών, πιστωτικών ή προπληρωµένων καρτών. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η διασύνδεση του συστήµατος της επιχείρησης µε την υπηρεσία Alpha e- Commerce. Οι επιλογές για την online διασύνδεση της επιχείρησης µε την υπηρεσία Alpha e-commerce είναι: 1. ιασύνδεση Re-direct Ο πελάτης, επιλέγοντας σαν τρόπο πληρωµής την κάρτα, µεταβαίνει αυτόµατα στη σελίδα πληρωµής της υπηρεσίας, όπου και πληκτρολογεί τα στοιχεία της κάρτας του (HTTP Post Method). 2. ιασύνδεση XML Direct Ο πελάτης παραµένει στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, ολοκληρώνοντας και την πληρωµή του σε αυτή. Υποχρεωτικά παρέχεται SSL encryption 256 bit ενώ πρέπει να πληρούνται και οι προδιαγραφές ασφαλείας των ιεθνών Οργανισµών Visa, MasterCard και American Express. Στο παρόν εγχειρίδιο, αναλύεται η διασύνδεση µέσω Re-direct Υλοποίηση από την πλευρά της επιχείρησης Η επιχείρηση για να συνδεθεί µέσω Re-direct µε την υπηρεσία Alpha e-commerce χρειάζεται να υλοποιήσει τα παρακάτω: Υποχρεωτικά Απαιτείται να υλοποιηθούν οι παρακάτω σελίδες: a. Σελίδα αποστολής πληρωµής (checkout page) b. Ενηµερωτική σελίδα επιτυχηµένης συναλλαγής (Success Confirmation URL) c. Ενηµερωτική σελίδα αποτυχηµένης συναλλαγής (Failure Confirmation URL) Τα Success και Failure Confirmation URL s αποστέλλονται ως µεταβλητές από τη σελίδα checkout στο σύστηµα της υπηρεσίας Alpha e-commerce σε κάθε συναλλαγή. Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στο κεφάλαιο 4. Προαιρετικά: Είναι δυνατή η µερική διαµόρφωση της σελίδας πληρωµής, ανάλογα µε το layout της ιστοσελίδας της επιχείρησης (payment template). Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση µπορεί να διαµορφώσει: a. είτε το default css αρχείο της σελίδας πληρωµής της Τράπεζας (αποστέλλεται στην επιχείρηση κατόπιν αιτήµατος). Το νέο css αρχείο που θα προκύψει από αυτή τη διαµόρφωση µπορεί είτε να το στείλει η επιχείρηση στην Τράπεζα (στο της υπηρεσίας Alpha e- Commerce: για να αποθηκευτεί στον server της τελευταίας είτε να το διατηρεί στον server της και να το καλεί σε κάθε συναλλαγή µέσω της µεταβλητής «cssurl». Στην δεύτερη περίπτωση, πρέπει απαραιτήτως το url που βρίσκεται το css να είναι https. Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 5 από 31

6 b. είτε το default αρχείο xslt της σελίδας πληρωµής της Τράπεζας (αποστέλλεται στην επιχείρηση κατόπιν αιτήµατος). Το νέο xslt αρχείο που θα προκύψει από αυτή τη διαµόρφωση αποστέλλεται στην Τράπεζα (στο της υπηρεσίας Alpha e-commerce: και αποθηκεύεται στον server αυτής Σηµείωση: Στην τροποποιηµένη σελίδα πληρωµής, θα πρέπει οπωσδήποτε να εµφανίζονται τα λογότυπα της Alpha Bank και της υπηρεσίας Alpha e-commerce και τα οποία περιέχονται στο φάκελο Logos του αρχείου Technical Integration.zip. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν επιθυµεί κάποια αλλαγή στη σελίδα πληρωµής, θα χρησιµοποιηθεί η default σελίδα πληρωµής της Τράπεζας (βλ. Παράρτηµα, ενότητα Γ) Τυπική ροή συναλλαγής Η ροή µιας τυπικής συναλλαγής σε ένα e-shop, περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα: 1. Ο πελάτης της επιχείρησης επιλέγει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα αγοράσει, αποδέχεται υποχρεωτικά τους Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήµατος και καταλήγει στη σελίδα επιλογής τρόπου πληρωµής της επιχείρησης (checkout page) 2. Εφόσον επιλέξει σαν τρόπο πληρωµής την κάρτα, θα µεταβεί αυτόµατα στη σελίδα πληρωµής της υπηρεσίας Alpha e-commerce 3. Για τη διασφάλιση των συναλλαγών, το σύστηµα της υπηρεσίας Alpha e-commerce χρησιµοποιεί τη µέθοδο του digest (βλ. κεφάλαιο 5) µε την οποία ελέγχει το αν οι παράµετροι της συναλλαγής είναι έγκυρες 4. Εφόσον ο έλεγχος είναι επιτυχηµένος, το σύστηµα της υπηρεσίας Alpha e-commerce εµφανίζει τη σελίδα πληρωµής (payment template) στον browser του κατόχου, ζητώντας του να εισάγει τα στοιχεία της κάρτας. Σε διαφορετική περίπτωση η συναλλαγή διακόπτεται 5. Ο κάτοχος της κάρτας συµπληρώνει στη σελίδα πληρωµής τα στοιχεία της κάρτας του και η επιχείρηση αποστέλλει τη συναλλαγή στο σύστηµα της υπηρεσίας Alpha e-commerce 6. Σε περίπτωση που η κάρτα του πελάτη είναι εγγεγραµµένη στην υπηρεσία 3D Secure (για κάρτες Visa / MasterCard), ο browser του κατόχου της κάρτας δροµολογείται στην αντίστοιχη υπηρεσία της εκδότριας τράπεζας, για την εισαγωγή από αυτόν του µοναδικού κωδικού που διαθέτει για τη χρήση της υπηρεσίας. Εφόσον το αποτέλεσµα της πιστοποίησης (authentication) είναι θετικό, η συναλλαγή αποστέλλεται για έγκριση (authorization). Εάν το αποτέλεσµα της πιστοποίησης είναι αρνητικό, τότε η συναλλαγή διακόπτεται 7. Το σύστηµα της υπηρεσίας Alpha e-commerce επεξεργάζεται τη συναλλαγή: a. Αν η συναλλαγή εγκριθεί, η υπηρεσία Alpha e-commerce στέλνει επιβεβαίωση και στοιχεία της συναλλαγής στην ενηµερωτική σελίδα επιτυχηµένης συναλλαγής (Success Confirmation URL) της επιχείρησης και η επιχείρηση εµφανίζει στον πελάτη την αντίστοιχη σελίδα προκειµένου να τον ενηµερώσει για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής. Τέλος, η υπηρεσία Alpha e-commerce στέλνει στην επιχείρηση και (προαιρετικά, εφόσον έχει ζητηθεί) στον κάτοχο της κάρτας µε τα στοιχεία της συναλλαγής (βλ. Παράρτηµα, ενότητες Α1 και Α2) b. Αν η συναλλαγή δεν εγκριθεί, το σύστηµα της υπηρεσίας Alpha e-commerce στέλνει επιβεβαίωση και τα στοιχεία της συναλλαγής στην ενηµερωτική σελίδα αποτυχηµένης συναλλαγής (Failure Confirmation URL) της επιχείρησης και εκείνη µε τη σειρά της εµφανίζει στον πελάτη την αντίστοιχη σελίδα προκειµένου να τον ενηµερώσει για την ανεπιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής. Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 6 από 31

7 3. Σελίδα αποστολής πληρωµής (Checkout Page) Η επικοινωνία µεταξύ της επιχείρησης και της υπηρεσίας Alpha e-commerce γίνεται µέσω http post method µηνυµάτων. Στη σελίδα αποστολής πληρωµής (checkout page), η επιχείρηση πρέπει να αποστείλει στο σύστηµα της υπηρεσίας Alpha e-commerce µέσω http POST κατάλληλο HTML κώδικα µε τα απαραίτητα στοιχεία της συναλλαγής, που είναι και η ειδοποίηση ότι ξεκινάει µια συναλλαγή. Οι µεταβλητές που µπορεί να στείλει η επιχείρηση φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Μεταβλητές σελίδας πληρωµής (Checkout page fields) Α/Α Field (HTTP POST parameter) Υποχρεωτικό (Υ) Προαιρετικό (Π) Μήκος πεδίου Περιγραφή 1 Κωδικός Εµπόρου (όπως έχει δοθεί 1 mid Υ N10 από την Tράπεζα) 2 lang Π A2 3 devicecategory Π N1 4 orderid Υ AN 50 Κωδικός γλώσσας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO Για ελληνικά: el Για αγγλικά: en Κανάλι αποστολής συναλλαγής 0 για browser υπολογιστή 1 για wep browser κινητού Κωδικός συναλλαγής που καθορίζεται από την επιχείρηση Επιτρέπονται µόνο αλφαριθµητικοί χαρακτήρες χωρίς κενά µεταξύ τους Η τιµή της παραµέτρου πρέπει να είναι µοναδική για κάθε αποστολή συναλλαγής στο σύστηµα της Tράπεζας. ιαφορετικά η συναλλαγή δεν θα προχωρήσει 5 orderdesc Υ AN 128 Περιγραφή συναλλαγής 6 orderamount Υ N 15 7 currency Υ A3 Ποσό συναλλαγής εκαδικός αριθµός µε δύο δεκαδικά ψηφία χωρισµένα είτε µε τελεία είτε µε κόµµα (π.χ. 0,10 10, , 1345,23) Κωδικός νοµίσµατος σύµφωνα µε το πρότυπο ISO ΑΝ: αλφαρηθµιτικοί χαρακτήρες, Α: µόνο αλφαβητικοί χαρακτήρες, Ν: µόνο αριθµητικοί χαρακτήρες Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 7 από 31

8 Για ευρώ: EUR 8 payer Υ AN 64 πελάτη 9 payerphone Π N 30 Τηλέφωνο Πελάτη 10 billcountry Π A2 Κωδικός χώρας χρέωσης, σύµφωνα µε το πρότυπο (π.χ. GR, US, IT) 11 billstate Π AN 50 Περιοχή χρέωσης του πελάτη 12 billzip Π A 16 Τ.Κ. χρέωσης του πελάτη 13 billcity Π AN 64 Πόλη χρέωσης του πελάτη 14 billaddress Π AN 100 ιεύθυνση χρέωσης του πελάτη 15 weight Π N dimensions Π N shipcountry Π A2 Βάρος προϊόντος/ων παραγγελίας σε κιλά για υπολογισµό εξόδων µεταφοράς (µελλοντικά διαθέσιµη υπηρεσία) εκαδικός αριθµός µε δύο δεκαδικά ψηφία χωρισµένα είτε µε τελεία είτε µε κόµµα (π.χ. 5,00 10, ) ιαστάσεις προϊόντος/ων παραγγελίας σε mm για υπολογισµό εξόδων µεταφοράς (µελλοντικά διαθέσιµη υπηρεσία) Ακέραιοι αριθµοί στη µορφή ΠxΥxΒ (π.χ. 200x100x40) Κωδικός χώρας που θα αποσταλεί το προϊόν σύµφωνα µε το πρότυπο (π.χ. GR, US, IT) 18 shipstate Π AN 50 Περιοχή αποστολής προϊόντος 19 shipzip Π A 16 Τ.Κ. περιοχής που θα αποσταλεί το προϊόν 20 shipcity Π AN 64 Πόλη αποστολής προϊόντος 21 shipaddress Π AN ιεύθυνση αποστολής προϊόντος 22 addfraudscore Π N 12 είκτης ρίσκου της συναλλαγής. Στέλνεται σε περίπτωση που είναι ενεργοποιηµένος ο Fraud Score Server (µελλοντικά διαθέσιµη υπηρεσία) 23 maxpayretries Π Ν..2 Προσωρινά µη διαθέσιµη µεταβλητή Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 8 από 31

9 24 reject3dsu Π Α..1 Προσωρινά µη διαθέσιµη µεταβλητή 25 paymethod Π A trtype Π N1 27 extinstallmentoffset Π N 2 28 extinstallmentperiod Π/Υ N 2 29 extrecurringfrequency Π N 3 30 extrecurringenddate Π/Υ N8 Τύπος πληρωµής. ιαθέσιµες τιµές: visa mastercard visaelectron maestro amex Αν δεν αποσταλεί η µεταβλητή, ο πελάτης θα επιλέξει τον τύπο της κάρτας στη σελίδα πληρωµής Τύπος συναλλαγής Για sale (Αγορά 2 ) η τιµή είναι 1 Για authorization (Προέγκριση 3 ) η τιµή είναι 2 Αν δεν αποσταλεί η µεταβλητή, η συναλλαγή χαρακτηρίζεται σαν sale (Αγορά) O αριθµός των µηνών χάριτος (µεταχρονολόγησης), πριν ξεκινήσουν να χρεώνονται δόσεις (αποστέλλεται εφόσον υφίσταται εµπορική συµφωνία µε την Τράπεζα) O αριθµός των µηνιαίων δόσεων (αποστέλλεται εφόσον υφίσταται εµπορική συµφωνία µε την Τράπεζα) Η αποστολή της µεταβλητής είναι υποχρεωτική αν έχει αποσταλεί το extinstallmentoffset και η τιµή της είναι απαραίτητα >1 Οι δόσεις ΕΝ µπορούν να αποσταλούν ταυτόχρονα µε επαναλαµβανόµενες πληρωµές (recurring payments) Η συχνότητα σε ηµέρες για την εκτέλεση επαναλαµβανόµενης πληρωµής (recurring payment) (αποστέλλεται εφόσον υφίσταται εµπορική συµφωνία µε την Τράπεζα) Ως µήνας θεωρείται η τιµή 28 Η ηµεροµηνία πέραν της οποίας ΕΝ θα πραγµατοποιείται η επαναλαµβανόµενη πληρωµή (αποστέλλεται εφόσον υφίσταται 2 Απευθείας χρέωση ποσού στην κάρτα του πελάτη τη στιγµή της συναλλαγής 3 έσµευση ποσού στην κάρτα του πελάτη τη στιγµή της συναλλαγής και χρέωση της κάρτας σε µεταγενέστερο χρόνο Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 9 από 31

10 εµπορική συµφωνία µε την Τράπεζα) Η αποστολή της µεταβλητής είναι υποχρεωτική αν έχει αποσταλεί η µεταβλητή extrecurringfrequency Η ηµεροµηνία πρέπει να είναι σε µορφή YYYYMMDD Επαναλαµβανόµενη πληρωµή ΕΝ µπορεί να αποσταλεί ταυτόχρονα µε δόσεις (installments) 31 blockscore Π N 9 32 cssurl Π AN confirmurl Υ AN cancelurl Υ AN var1 Π AN var2 Π AN var3 Π AN 255 Το σκορ στο οποίο µια συναλλαγή διακόπτεται. Στέλνεται σε περίπτωση που είναι ενεργοποιηµένος ο Fraud Score Server (µελλοντικά διαθέσιµη υπηρεσία) Το url της επιχείρησης που βρίσκεται το css, και το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στη σελίδα πληρωµής Το url της επιχείρησης στο οποίο η Τράπεζα θα στείλει την ενηµέρωση σε περίπτωση επιτυχίας της συναλλαγής (Success confirmation URL) Το url της επιχείρησης στο οποίο η Τράπεζα θα στείλει την ενηµέρωση σε περίπτωση αποτυχίας της συναλλαγής (Failure confirmation URL) εσµευµένο πεδίο για την αποστολή του αριθµού της Κάρτας Αποδείξεων του Υπουργείου Οικονοµικών (ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ) (µελλοντικά διαθέσιµη υπηρεσία) Ελεύθερο πεδίο (στις µεταβλητές var2 var5 µπορούν να σταλούν ελεύθερα επιπλέον µεταβλητές που επιθυµεί η επιχείρηση) Οι µεταβλητές των πεδίων Var2 έως Var5 δεν επιστρέφονται στο απαντητικό µήνυµα που στέλνει η Τράπεζα κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής Ελεύθερο πεδίο (στις µεταβλητές var2 var5 µπορούν να σταλούν ελεύθερα επιπλέον µεταβλητές που επιθυµεί η επιχείρηση) Οι µεταβλητές των πεδίων Var2 έως Var5 δεν επιστρέφονται στο απαντητικό µήνυµα που στέλνει η Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 10 από 31

11 Τράπεζα κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής 38 var4 Π AN var5 Π AN digest Υ Ελεύθερο πεδίο (στις µεταβλητές var2 var5 µπορούν να σταλούν ελεύθερα επιπλέον µεταβλητές που επιθυµεί η επιχείρηση) Οι µεταβλητές των πεδίων Var2 έως Var5 δεν επιστρέφονται στο απαντητικό µήνυµα που στέλνει η Τράπεζα κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής Ελεύθερο πεδίο (στις µεταβλητές var2 var5 µπορούν να σταλούν ελεύθερα επιπλέον µεταβλητές που επιθυµεί η επιχείρηση) Οι µεταβλητές των πεδίων Var2 έως Var5 δεν επιστρέφονται στο απαντητικό µήνυµα που στέλνει η Τράπεζα κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής Υπολογίζεται µε βάση το shared secret key Οδηγίες υπολογισµού στο κεφάλαιο 5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι παραπάνω µεταβλητές αποστέλλονται στο Form Action Post URL που για το τεστ περιβάλλον είναι https://alpha.test.modirum.com/vpos/shophandlermpi Όλες οι µεταβλητές που αποστέλλονται πρέπει να είναι κωδικοποιηµένες κατά utf-8. form.action="{supplied vpos service url}" form.method="post" form.enctype="application/x-www-form-urlencoded" form.accept-charset="utf-8" Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 11 από 31

12 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ AUTHORIZATION ΜΕ ΚΑΡΤΑ VISA ΑΞΙΑΣ 5,00. <!--BEGINNING OF PAYMENT FORM--> <form id="shopform1" name="demo" method="post" action="https://alpha.test.modirum.com/vpos/shophandlermpi" accept-charset="utf-8" > <input type="hidden" name="mid" value=" "/> <input type="hidden" name="lang" value="en /> <input type="hidden" name="devicecategory value="0 /> <input type="hidden" name="orderid" value=" "/> <input type="hidden" name="orderdesc" value="dvd and Book /> <input type="hidden" name="orderamount" value="5,00"/> <input type="hidden" name="currency" value="eur"/> <input type="hidden" name="payer " /> <input type="hidden" name="paymethod" value="visa"/> <input type="hidden" name="trtype" value=" 2"/> <!-- Optional Fields--> <input type="hidden" name="extinstallmentoffset"1"/> <input type="hidden" name="extinstallmentperiod"12"/> <input type="hidden" name="extrecurringfrequency"12"/> <input type="hidden" name="extrecurringenddate" "/> <!-- Optional Fields--> <input type="hidden" name="cssurl" value="http://www.merchatshop.gr/css/eshop.css"/> <input type="hidden" name="confirmurl" value="http://www.merchatshop.gr/ok.jsp"/> <input type="hidden" name="cancelurl" value="http://www.merchatshop.gr/notok.jsp"/> <input type="hidden" name="var1" value="test1"/> <input type="hidden" name="digest" value="dhdhfkjhljkhkljhlkjh="/> </form> <<!-- END OF PAYMENT FORM--> Ο κώδικας που θα στείλει τη συναλλαγή της επιχείρησης στην Τράπεζα, µπορεί να υλοποιηθεί στη τεχνολογία που έχει αναπτύξει η επιχείρηση και το e-shop της (π.χ. JSP, ASP). Προσοχή : εν πρέπει να χρησιµοποιηθεί τεχνολογία, που ο κώδικάς της να είναι ορατός στον επισκέπτη πελάτη της επιχείρησης π.χ. αποκλειστικά σε HTML µε JavaScript (Για λεπτοµέρειες ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5 «Υπολογισµός Digest») Ενδεικτικές σελίδες υλοποίησης όλων των παραπάνω (σε ASP, JSP, PHP) βρίσκονται στον φάκελο «Sample Files» του αρχείου «Technical Integration.zip». Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 12 από 31

13 Α/Α 4. Ενηµερωτική σελίδα Συναλλαγής (Confirmation URL) Το σύστηµα της υπηρεσίας Alpha e-commerce ενηµερώνει την επιχείρηση για το αποτέλεσµα κάθε συναλλαγής που στέλνεται σε αυτό. Προκειµένου να µπορεί να στέλνεται αυτή η ενηµέρωση, η επιχείρηση πρέπει να διατηρεί στο server της 2 σελίδες, µια στην οποία θα ενηµερώνεται σε περίπτωση επιτυχηµένης συναλλαγής (Success Confirmation URL) και µια στην οποία θα ενηµερώνεται σε περίπτωση αποτυχηµένης συναλλαγής (Failure Confirmation URL) Ενηµερωτική σελίδα Επιτυχηµένης Συναλλαγής (Success Confirmation URL) Η σελίδα διατηρείται στον server της επιχείρησης και καλείται από το σύστηµα της υπηρεσίας Alpha e- Commerce στην περίπτωση επιτυχηµένης συναλλαγής. Το URL αυτής της σελίδας αποστέλλεται από την επιχείρηση σε κάθε συναλλαγή µέσω της µεταβλητής confirmurl. Τα πεδία που επιστρέφει η υπηρεσία Alpha e-commerce στο Success Confirmation Url µε την ολοκλήρωση µιας επιτυχούς συναλλαγής φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Field (HTTP POST parameter) Προαιρετικό/ Υποχρεωτικό Success Confirmation URL fields Περιγραφή 1 mid Υ Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο αρχικό µήνυµα 2 orderid Υ Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο αρχικό µήνυµα 3 status Υ Το αποτέλεσµα της συναλλαγής: AUTHORIZED εάν η επιχείρηση έχει στείλει PRE-AUTH συναλλαγή ή CAPTURED αν η επιχείρηση έχει στείλει SALE συναλλαγή 4 orderamount Υ Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο αρχικό µήνυµα 5 currency Υ Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο αρχικό µήνυµα 6 paymenttotal Υ Συµπίπτει µε την τιµή της µεταβλητής orderamount 7 message Π Μήνυµα που περιλαµβάνει πρόσθετη πληροφόρηση για τη συναλλαγή (όλα τα λεκτικά περιέχονται στην ενότητα Ε του Παραρτήµατος) 8 riskscore Π είκτης ρίσκου της συναλλαγής 9 paymethod Π Μέθοδος πληρωµής που επιλέχτηκε από τον πελάτη 10 txid Π Κωδικός συναλλαγής που παράγεται αυτόµατα από την υπηρεσία Alpha e-commerce 11 paymentref Π Κωδικός έγκρισης της συναλλαγής 12 digest Υ Τα παραπάνω πεδία µε την µορφή digest Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 13 από 31

14 Οι υποχρεωτικές µεταβλητές επιστρέφονται µε το αποτέλεσµα της συναλλαγής στο confirm url ενώ οι προαιρετικές µεταβλητές δεν επιστρέφονται πάντα µε το αποτέλεσµα της συναλλαγής. Αυτό σηµαίνει ότι το σύστηµά σας θα πρέπει να προετοιµαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει αυτή η διάκριση στις µεταβλητές. Αναφορικά µε τις προαιρετικές µεταβλητές που εµφανίζονται στο παρακάτω πίνακα ισχύουν τα ακόλουθα : 1) Η παράµετρος message επιστρέφει το αποτέλεσµα της συναλλαγής. 2) Η παράµετρος riskscore είναι κενή αν δεν υπολογιστεί κάποιο score. 3) Η παράµετρος paymethod επιστρέφεται µόνο όταν η συναλλαγή είναι επιτυχής. 4) Η παράµετρος TxId επιστρέφεται πάντα εκτός της περίπτωσης του system error, στην οποία δεν αποστέλλετε response. 5) Η παράµετρος paymentref επιστρέφεται µόνο όταν έχει πραγµατοποιηθεί επιτυχηµένη συναλλαγή. Εφόσον η συναλλαγή είναι επιτυχής, η επιχείρηση θα πρέπει να εµφανίσει στον πελάτη µια σελίδα που να τον ενηµερώνει για το επιτυχές αποτέλεσµα. Στη σελίδα αυτή θα πρέπει, εκτός των άλλων, να υπάρχει και η απόδειξη συναλλαγής όπως αυτή ορίζεται στην ενότητα Β του Παραρτήµατος ενώ θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα εκτύπωσής ή αποθήκευσης της. Σε περίπτωση που η συναλλαγή είναι επαναλαµβανόµενη (recurring payment), τα πεδία που επιστρέφει η υπηρεσία Alpha e-commerce µε την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι: Success Confirmation URL fields Α/Α Field (HTTP POST parameter) Προαιρετικό/ Υποχρεωτικό Περιγραφή 1 mid Υ Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο αρχικό µήνυµα 2 orderid Υ Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο αρχικό µήνυµα 3 status Υ Το αποτέλεσµα της συναλλαγής: AUTHORIZED εάν η επιχείρηση έχει στείλει PRE-AUTH συναλλαγή ή CAPTURED αν η επιχείρηση έχει στείλει SALE συναλλαγή 4 orderamount Υ Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο αρχικό µήνυµα 5 currency Υ Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο αρχικό µήνυµα 6 paymenttotal Υ Συµπίπτει µε την τιµή της µεταβλητής orderamount 7 message Π Μήνυµα που περιλαµβάνει πρόσθετη πληροφόρηση για τη συναλλαγή (όλα τα λεκτικά περιέχονται στην ενότητα Ε του Παραρτήµατος) 8 riskscore Π είκτης ρίσκου της συναλλαγής 9 paymethod Π Μέθοδος πληρωµής που επιλέχτηκε από τον πελάτη 10 txid Π Κωδικός συναλλαγής που παράγεται αυτόµατα από την υπηρεσία Alpha e-commerce Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 14 από 31

15 11 sequence Υ Ο αύξων αριθµός της επαναλαµβανόµενης πληρωµής 12 seqtxid Υ TxId της επαναλαµβανόµενης πληρωµής 13 paymentref Π Κωδικός έγκρισης της συναλλαγής 14 digest Υ Τα παραπάνω πεδία µε την µορφή digest 4.2. Ενηµερωτική σελίδα Αποτυχηµένης Συναλλαγής (Failure Confirmation URL) Η σελίδα διατηρείται στον server της επιχείρησης και καλείται από το σύστηµα της υπηρεσίας Alpha e- Commerce στην περίπτωση αποτυχηµένης συναλλαγής. Το URL αυτής της σελίδας αποστέλλεται από την επιχείρηση σε κάθε συναλλαγή µέσω της µεταβλητής cancelurl. Εφόσον η συναλλαγή δεν είναι επιτυχής, η επιχείρηση θα πρέπει να εµφανίσει στον πελάτη µια σελίδα που να τον ενηµερώνει για την αποτυχία της συναλλαγής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σελίδα που στο τέλος θα εµφανίσει η επιχείρηση στον πελάτη σε περίπτωση µιας ανεπιτυχούς συναλλαγής, για λόγους αποφυγής απάτης, δεν θα πρέπει να περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τη συναλλαγή καθώς και την αιτία απόρριψης. Τα πεδία που επιστρέφει η υπηρεσία Alpha e-commerce στο Failure Confirmation Url µε την ολοκλήρωση µιας ανεπιτυχούς συναλλαγής φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Α/Α Field (HTTP POST parameter) Προαιρετικό/ Υποχρεωτικό Failure Confirmation URL fields Περιγραφή 1 mid Υ Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο αρχικό µήνυµα 2 orderid Υ Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο αρχικό µήνυµα 3 status Υ Το αποτέλεσµα της συναλλαγής (βλ. παρακάτω πίνακα) 4 orderamount Υ Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο αρχικό µήνυµα 5 currency Υ Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο αρχικό µήνυµα 6 paymenttotal Υ Συµπίπτει µε την τιµή της µεταβλητής orderamount 7 message Π Μήνυµα που περιλαµβάνει πρόσθετη πληροφόρηση για τους λόγους αποτυχίας της συναλλαγής (όλα τα πιθανά µηνύµατα περιέχονται στην ενότητα Ε του Παραρτήµατος) 8 riskscore Π είκτης ρίσκου της συναλλαγής 9 paymethod Π Μέθοδος πληρωµής που επιλέχτηκε από τον πελάτη 10 txid Π 11 paymentref Π Κωδικός συναλλαγής που παράγεται αυτόµατα από την υπηρεσία Alpha e-commerce Σε περίπτωση που το status της συναλλαγής είναι CANCELED η µεταβλητή αυτή ΕΝ επιστρέφεται από την Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 15 από 31

16 υπηρεσία Alpha e-commerce 12 digest Υ Τα παραπάνω πεδία µε την µορφή digest Στο πεδίο 3 (status) τα απαντητικά µηνύµατα που µπορεί να λάβει η επιχείρηση είναι: Message CANCELED REFUSED ERROR Περιγραφή Ο πελάτης ακύρωσε τη συναλλαγή Η συναλλαγή δεν πήρε έγκριση Παρουσιάστηκε πρόβληµα κατά τη διάρκεια της συναλλαγής Μια τυπική σελίδα που µια επιχείρηση συνήθως εµφανίζει στον πελάτη είναι η παρακάτω: Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΤΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ H ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Συνήθεις Λόγοι Μη πραγµατοποίησης της συναλλαγής 1. Λανθασµένη Καταχώριση των στοιχείων της Κάρτας σας 2. Υπέρβαση του Πιστωτικού Ορίου της Κάρτας σας 3. Xαµηλή Ποιότητα της Σύνδεσης σας µε το Internet 4. Ξαφνική ιακοπή της Σύνδεσης σας µε το Internet YOUR CREDIT CARD IS NOT APPROVED THE DEBIT OF YOUR CREDIT CARD IS NOT POSSIBLE THE TRANSACTION WAS NOT COMPLETED Typical reasons for processing interruption 1. Wrong card details 2. Exceeding of your credit limit 3. Low quality of your internet connection 4. Unexpected interruption of your internet connection Ενδεικτικές σελίδες υλοποίησης (σε ASP, JSP, PHP) βρίσκονται στον φάκελο «Sample Files» του αρχείου «Technical Integration.zip». Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 16 από 31

17 5. Υπολογισµός Digest Ο έλεγχος εγκυρότητας είναι ένας επιπλέον όρος ασφάλειας που αποτρέπει την επεξεργασία των εσφαλµένων συναλλαγών. Κάποιος που προσπαθεί να πραγµατοποιήσει µια απάτη θα προσπαθήσει να αλλοιώσει τα στοιχεία της συναλλαγής και να αποστείλει πλαστές αξίες (π.χ. µικρότερος λογαριασµός, άλλο νόµισµα κ.λπ.). Το σύστηµα της υπηρεσίας Alpha e-commerce, κάνοντας έλεγχο στις παραµέτρους που λαµβάνει, µπορεί να αποτρέψει αυτές τις προσπάθειες. Η δικλίδα ασφαλείας για τις συναλλαγές µεταξύ του συστήµατος της υπηρεσίας Alpha e-commerce και της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της συναλλαγής είναι το πεδίο DIGEST. Τα βήµατα της διαδικασίας είναι: 1) Η τράπεζα για κάθε συνεργαζόµενη επιχείρηση εκδίδει ένα µοναδικό κωδικό, το SHARED SECRET KEY, το οποίο και κοινοποιεί στην επιχείρηση 2) Το σύστηµα της τράπεζας ελέγχει σε κάθε συναλλαγή την τιµή των πεδίων που αποστέλλει η checkout σελίδα σε συνδυασµό µε το πεδίο digest 3) Εάν ο έλεγχος των πεδίων και του digest είναι επιτυχής ο πελάτης δροµολογείται στην σελίδα εισαγωγής των στοιχείων της κάρτας για την ολοκλήρωση της συναλλαγής (σε περίπτωση παραποιηµένων πεδίων η συναλλαγή διακόπτεται) Σηµειώνεται ότι η διαδικασία επιβεβαίωσης δεν γίνεται αντιληπτή στον κάτοχο της κάρτας. Ο υπολογισµός του Digest απαιτεί τα εξής: 1) Τις τιµές των πεδίων που αποστέλλονται στην φόρµα (post_fields_values) Με βάση όλες τις τιµές των πεδίων που αποστέλλονται στην πλατφόρµα θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα string (αναλύεται παρακάτω) 2) Το SHARED SECRET KEY Το SHARED SECRET KEY είναι το κλειδί µεταξύ επιχείρησης και τράπεζας, για την ασφαλή µεταφορά των στοιχείων της συναλλαγής. Επίσης χρησιµοποιείται και για το κλείδωµα των δεδοµένων που αποστέλλονται στο σύστηµα της τράπεζας. Το SHARED SECRET KEY το παρέχει η τράπεζα και πρέπει να συµπεριληφθεί στο τέλος του προηγούµενου string που δηµιουργήθηκε 3) Τις συναρτήσεις base64 και sha-1 Προσοχή: a. base64: Μέθοδος κωδικοποίησης που µετατρέπει δυαδικά δεδοµένα σε κείµενο ASCII και αντίστροφα b. sha-1: hash αλγόριθµος µιας κατεύθυνσης, που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ψηφιακών υπογραφών Τεχνολογίες JavaScript (ή παρόµοιες), είναι πιθανόν να εµφανίσουν το shared secret key σε τρίτους, και για το λόγο αυτό ΕΝ συνιστάται η δηµιουργία του Digest µόνο µε αυτές. Αντίθετα server side scripting τεχνολογίες (π.χ. PHP, ASP) παρέχουν µεγαλύτερη ασφάλεια και συνιστώνται για τη δηµιουργία e-shops. Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 17 από 31

18 Τα βήµατα υπολογισµού digest είναι: 1. Ταξινόµηση µεταβλητών ακριβώς ίδια µε τον πίνακα Checkout page fields 2. ηµιουργία ενός ενιαίου String µε τις τιµές των µεταβλητών της checkout σελίδας 3. Προσθήκη shared secret key 4. Κρυπτογράφηση του string και παραγωγή της τιµής στη µεταβλητή digest 1. Ταξινόµηση µεταβλητών ακριβώς ίδια µε τον πίνακα Checkout page fields Η checkout σελίδα πρέπει να αποστείλει όλα τα υποχρεωτικά πεδία και κάποια από τα προαιρετικά. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποια από τα προαιρετικά πεδία θα αποστείλει ανάλογα µε την λειτουργία της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, τα πεδία θα πρέπει να ταξινοµηθούν µε βάση τον πίνακα Checkout page fields. Παράδειγµα: Σωστό Α/Α Post field Post field value 1 mid lang el 3 devicecategory 0 4 orderid orderdesc Order No orderamount 1,23 33 confirmurl 34 cancelurl Λάθος Α/Α Post field Post field value 1 mid cancelurl 3 lang el 4 devicecategory 0 5 orderid orderdesc Order No orderamount 1,23 33 confirmurl 2. ηµιουργία ενός ενιαίου String µε τις τιµές των µεταβλητών της checkout σελίδας Με βάση τις τιµές των πεδίων στην checkout σελίδα, θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα string µε όλες τις τιµές των πεδίων που αποστέλλει η checkout σελίδα στο σύστηµα της τράπεζας: Οι τιµές στο string δεν θα έχουν κάποιο διαχωριστικό, αλλά θα προστίθενται η µία ακριβώς µετά την άλλη Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 18 από 31

19 Στο string θα πρέπει να συµπεριληφθούν όλες οι τιµές των πεδίων που αποστέλλονται Η σειρά των µεταβλητών θα πρέπει να είναι ίδια µε αυτή στον πίνακα Checkout page fields Η κωδικοποίηση των τιµών στο string πρέπει να είναι UTF-8. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την χρήση συναρτήσεων που παρέχει η γλώσσα που υλοποιεί την λύση κάθε φορά (πχ utf8_encode για php ή Encoding.Convert για.net ) Παράδειγµα 1: Σωστό String = el098765Order No ,23 Οι µεταβλητές έχουν τοποθετηθεί µε τη σωστή σειρά. Υπάρχει κενό µεταξύ των µεταβλητών mid και lang Λάθος String = el098765order No ,23 Παράδειγµα 2: Στο string θα πρέπει να συµπεριληφθούν όλες οι τιµές των πεδίων που στέλνονται από την checkout, ακόµα και αν είναι κενές. Α/Α Post field Post field value 1 mid lang el 3 devicecategory 0 4 orderid orderdesc (κενό space) 6 orderamount 1,23 33 confirmurl 34 cancelurl Σωστό String= el098765_1,23 Η µεταβλητή orderdesc έχει την τιµή space, και το space αυτό συµπεριλαµβάνεται στο string. Λάθος String= el ,23 Η µεταβλητή orderdesc έχει την τιµή space, και το space αυτό δεν συµπεριλαµβάνεται στο string. Παράδειγµα 3: Η σειρά των µεταβλητών στο string, θα πρέπει να είναι µε βάση τον πίνακα Checkout page fields, και όχι τυχαία. Α/Α Post field Post field value 1 mid lang el Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 19 από 31

20 3 devicecategory 0 4 orderid orderdesc Order No orderamount 1,23 33 confirmurl 34 cancelurl Σωστό String = el098765Order No ,23 Οι µεταβλητές στο string, ακολουθούν τη ταξινόµηση του παραπάνω πίνακα. Λάθος String = Order No ,23el Η τιµή της µεταβλητής lang στο string δεν πρέπει να είναι µετά την orderamount αλλά µετά την mid. 3. Προσθήκη shared secret key Το shared secret key είναι το κλειδί µεταξύ επιχείρησης και τράπεζας, για την ασφαλή µεταφορά των στοιχείων της συναλλαγής και πρέπει να συµπεριληφθεί στο τέλος του προηγούµενου string που δηµιουργήθηκε. Παράδειγµα Α/Α Post field Post field value 1 mid lang el 3 devicecategory 0 4 orderid orderdesc Order No orderamount 1,23 33 confirmurl 34 cancelurl Εάν το Shared secret key είναι 123qwerty456, τότε το string θα είναι: String = el098765Order No ,23 Προσοχή : Το shared secret key δεν αποστέλλεται στο σύστηµα της τράπεζας, αλλά χρησιµοποιείται µόνο στο παραπάνω string. 4. Κρυπτογράφηση του string και παραγωγή της τιµής της µεταβλητής digest Το τελικό βήµα για την δηµιουργία του digest είναι η χρήση των συναρτήσεων base64 και sha-1. Ο τύπος που χρησιµοποιείται είναι : base64 (sha-1 (utf8bytes( string*) ) ) Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 20 από 31

Alpha e-commerce µέσω Re-direct

Alpha e-commerce µέσω Re-direct Τεχνικές οδηγίες για την online διασύνδεση επιχείρησης µε την Υπηρεσία Version 1.4 Απρίλιος 2014 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Alpha e-commerce µέσω Redirect Model

Alpha e-commerce µέσω Redirect Model Τεχνικές οδηγίες για την online διασύνδεση επιχείρησης µε την Υπηρεσία Version 1.4 Ιανουάριος 2014 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Alpha e-commerce µέσω XML Direct

Alpha e-commerce µέσω XML Direct Τεχνικές οδηγίες για την διασύνδεση επιχείρησης µε την Υπηρεσία Alpha Bank Απρίλιος 2014 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει «πιστοποίηση πληρωτή» σε µια e-commerce πληρωµή?

Τι σηµαίνει «πιστοποίηση πληρωτή» σε µια e-commerce πληρωµή? Ρωτάω και µαθαίνω Τι σηµαίνει «πιστοποίηση πληρωτή» σε µια e-commerce πληρωµή? Πιστοποίηση Πληρωτή (payer authentication) σηµαίνει να µπορεί ένα e-shop να εξακριβώνει την νόµιµη κατοχή της κάρτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

7.2 Μηνύµατα Συστήµατος... 17. 3 Αναφορές Μηνυµάτων... 10 3.1 Ανάκτηση Αναφορών... 10 3.1.1 Παράµετροι αναφορών... 10

7.2 Μηνύµατα Συστήµατος... 17. 3 Αναφορές Μηνυµάτων... 10 3.1 Ανάκτηση Αναφορών... 10 3.1.1 Παράµετροι αναφορών... 10 SMS MANAGER HTTP API Specifications for SMS sending Updated 9/11/2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2. Αποστολή Μηνυµάτων... 4 2.1 Τύποι Μηνυµάτων... 4 2.2 Παράµετροι Αποστολής... 5 2.3 Αποστολή απλού sms...

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων

Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων Εισαγωγή Είναι δεδομένη η εστίαση του νέου φορολογικού νόμου στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Σημαντική διάσταση των μεταρρυθμίσεων που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την υπηρεσία Γνωστοποίησης Συναλλαγών (Transaction Reporting System TRS) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την υπηρεσία Γνωστοποίησης Συναλλαγών (Transaction Reporting System TRS) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την υπηρεσία Γνωστοποίησης Συναλλαγών (Transaction Reporting System TRS) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1. Ερώτηση Ποιο σκοπό επιτελεί η λειτουργία του TRS; Επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ENTOURIUM Οδηγίες Χρήσης

ENTOURIUM Οδηγίες Χρήσης Κοινές Διαδικασίες Εφαρμογής Πίνακας Περιεχομένων Είσοδος στην Εφαρμογή 2 Entourium Υπηρεσίες (Modules) Καλάθι Αγοράς 3 Περίοδος Εργασίας Tool Bar Menu Επιλογών 4 Φίλτρα διαθεσιμότητας 5 Προσθήκη στο Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] Δημιουργήστε το δικό σας e-shop σε τρία απλά βήματα 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

sendsms.gr HTTP Service

sendsms.gr HTTP Service Ανάγνωση στοιχείων λογαριασμού χρήστη sendsms.gr HTTP Service action: user_load SERVER RESPONSE αρ. σφάλματος επίθετο

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή 1. Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του συγγραφέα...11 Πρόλογος του καθηγητή Γεωργίου Δουκίδη...13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ...17 Ορισμός της έννοιας της επιχείρησης και οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0 Πρόσβαση http://www.cromar.gr/securewithcromar/main.html Εκπαιδευτικά Video: http://www.cromar.gr/pages.php?p_id=145 Εισαγωγή... 3 Διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COLLECTION(ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ CLIENT TRADE. Προσοχή:H εφαρμογή είναι 100% συμβατή με χρήση Internet Explorer.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COLLECTION(ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ CLIENT TRADE. Προσοχή:H εφαρμογή είναι 100% συμβατή με χρήση Internet Explorer. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COLLECTION(ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ CLIENT TRADE. Προσοχή:H εφαρμογή είναι 100% συμβατή με χρήση Internet Explorer. Καταχωρείτε τους Κωδικούς που έχετε λάβει για την πρόσβαση σας στο E-Banking

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop Αποσυμπιέζουμε το αρχείο ERPeshop.zip στον υπολογιστή μας. Θα πρέπει μέσα στο φάκελο ERPeshop να βλέπουμε το παρακάτω αποτέλεσμα: Αποσυμπιέζουμε το αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να συνεισφέρετε στην «Θρούμπι» Indiegogo Campaign.

Πώς να συνεισφέρετε στην «Θρούμπι» Indiegogo Campaign. Πώς να συνεισφέρετε στην «Θρούμπι» Indiegg Campaign. Για να συμβάλετε στην καμπάνια μας, αναζητήστε το μεγάλο Cntribute Nw κουμπί στη δεξιά πλευρά της σελίδας. Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό θα βρεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών 1. Εγκατάσταση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Η εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού (που αφορά συγκεκριμένο λογαριασμό e-mail σας) πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 1 / 31 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE

ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE 1 Α. ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 3 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (IMPORT L/C)...3 Α.1.1 ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού.

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. 1.1 Εκκίνηση και Πρόσβαση Ενεργοποιήστε την εφαρµογή πλοήγησής σας (το browser) και απενεργοποιήστε το proxy ή συµπληρώστε τη διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ

ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ Φτιάξε το Site σου σε 5 βήματα!!! Φτιάξτε τώρα μια σύγχρονη ιστοσελίδα με δυνατότητα να την ανανεώνετε μόνοι σας...με τον πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο!!!

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Transaction Reporting System (TRS) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά... 3 1.1 Έλεγχος Διαθεσιμότητας... 4 1.2 Επιλογή Αρχείου... 4 1.3 Υπογραφή Αποστολή Δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ - Πηγαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gff.co.uk/gta. - Κάντε κλικ στο Enter Here (Δήλωση συμμετοχής εδώ), στο κόκκινο πλαίσιο, ή στο Access MyGuild

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωτόκολο http εντολών έκδοση 1.0 Σελ:2...περιεχόμενα Σελ:3...τι θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο Σελ:3...γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Σελ:4-5...πως

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας

Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Οδηγός Εφαρμογής Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Το ksyla.gr είναι μια κοινότητα αγοραπωλησίας καύσιμου ξύλου σε οποιαδήποτε μορφή (καυσόξυλα, πέλλετ, μπρικέτες, κάρβουνα) καθώς επίσης και ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

GenikiCourier Prestashop Module ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

GenikiCourier Prestashop Module ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GenikiCourier Prestashop Module ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ MODULE... 2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (Configuration)... 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Θρασυµάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Ηµεροµηνία: E-mail: Όνοµα υπευθύνου: Εταιρία:

Διαβάστε περισσότερα

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου e-mail: creditcontrol.gr@tnt.com Τηλέφωνο: 210-8905800

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Safe@Web.

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Safe@Web. Περισσότερες πληροφορίες Η Υπηρεσία Safe@Web προστατεύει την κάρτα σας όταν κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου παρέχοντας ασφάλεια με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Η εγγραφή είναι εύκολη και δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας 1 Βασικές Αρχές Σχεδίασης Απαραίτητες ιδιότητες Web Site Οι αναγκαίες αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν/εφαρμοστούν για να επιτευχθεί η δημιουργία ενός αξιόλογου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού Δια Βιου Μάθηση: Πολιτικές και Πρόγραμμα Συντονισμός του Προγράμματος για τη Δια Βίου Μάθηση Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS Το Σύστημα Διαπίστευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Συναρτήσεις Κατακερματισμού και Πιστοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή

1. Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1. Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί / διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

WWW.MLMNET.GR GOLDBEX

WWW.MLMNET.GR GOLDBEX WWW.MLMNET.GR GOLDBEX ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 1. Για να προσκαλέσουμε έναν καινούριο αγοραστή να μπει στην ομάδα μας του στέλνουμε το προσωπικό μας λινκ. Το λινκ αυτό το βρίσκουμε στο e-mail που μας έστειλε η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Ιούνιος 2008 (1/29) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Εγγραφή Νέου Χρήστη...5 Σύνδεση Χρήστη...7 Στοιχεία ικαιούχου...8 Υποβολή ήλωσης...13 Προσθήκη Ακινήτου... 14 Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ]

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 1 από 13 Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης & Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP Έκδοση 2.0 [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 2 από 13 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Οδηγίες Χρήσεως. Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών

ALPHA BANK. Οδηγίες Χρήσεως. Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών ALPHA BANK Οδηγίες Χρήσεως Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών 06/11/2015 Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 2.1 Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Μ.Π. Το σύστημα smille αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο πληροφόρησηας,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Σελίδα 1 / 8 Πίνακας περιεχομένων 1. Γενικά...3 2. Ρυθμίσεις για προχωρημένους...3 α.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Προγραμματιστές Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Παρόχου/Προμηθευτή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES)

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES) Έκδοση 2.0 Αθήνα, Μάιος 2009 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Ιστορικό εκδόσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 3 2. Απαιτούµενος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών

Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών Στη Δράση «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Προμηθευτή... 6 Στοιχεία Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop WEB AGENCY ALBATROS Διαφημιστικές Υπηρεσίες & Σχεδιασμός ιστοσελίδων www.webagencyalbatros.com Τηλ 6939052115 Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA EDPS AE ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA 28/09/00 1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ www.edps.gr 28/09/00 2 Το ηλεκτρονικό εµπόριο ως νέο µέσο συναλλαγής µεταξύ του αγοραστή και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Ψηφιακή Υπογραφή και Αυθεντικοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου

Εγχειρίδιο εγγραφής Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Εγχειρίδιο εγγραφής Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ

ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Υποέργο 5 Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ - εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Κρήτης Υλοποίηση Δράσης Α2 ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Εγχειρίδιο Ζωντανών Μεταδόσεων Εξελιγμένων Υπηρεσιών Βίντεο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Εγγραφή - Πιστοποίηση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγγραφή Πιστοποίηση χρηστών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών... 3 Βήµα 1ο από 2... 4 Βήµα 2ο από 2... 6 Εγγραφή για υποβολή ΑΠ Κοινών Επιχειρήσεων... 7 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ CUSTOMER ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΕΞΤΕ

1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ CUSTOMER ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ / ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ (ΑΠΟ ΕΧΘΕΙΤΕ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Το αίτημα (http request) για την αποστολή μηνύματος γίνεται στον server μας στο URL http://www.mysms.com.gr/api.php, με τις ακόλουθες μεταβλητές.

Το αίτημα (http request) για την αποστολή μηνύματος γίνεται στον server μας στο URL http://www.mysms.com.gr/api.php, με τις ακόλουθες μεταβλητές. ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 33 (ΜΕΓΑΡΟ ΑΒΕΡΩΦ), Τ.Κ. 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310 231 557, ΦΑΞ: 2310 231 552 URL: www.mysms.com.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: support@mysms.com.gr 1. Αποστολή SMS Το αίτημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου 2 Περιεχόμενα 1. Αρχική 3 2. Δημιουργία λογαριασμού...4 3. Εισαγωγή στο σύστημα......7 4. Εκτέλεση ανταλλαγής....12 5. Αξιολόγηση 14 6. Έξοδος 14 3 1. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Developed by interad

Οδηγίες Χρήσης. Developed by interad Οδηγίες Χρήσης Developed by interad Περιεχόμενα Ενημέρωση για τη σελίδα Pricing... 3 ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ... 3 ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ... 3 ΠΑΚΕΤΟ 6 ΜΗΝΩΝ... 3 ΠΑΚΕΤΟ 12 ΜΗΝΩΝ... 3 Ενημέρωση για τη σελίδα Registration...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου. Οδηγός εκτυπώσεων

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου. Οδηγός εκτυπώσεων Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου Οδηγός εκτυπώσεων 19/7/2015 Περιεχόμενα Πίνακας εικόνων... 2 Σκοπός... 3 Διαδικασία εκτύπωσης... 3 Πίνακας εικόνων Εικόνα 1: Η κεντρική οθόνη του προγράμματος Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET WEB SOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP Ηµεροµηνία:... E-mail Εταιρία:... Tηλ.. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBSITE ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΚΕΤΑΣ demo

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα