ιερεύνηση Επίπτωσης της Φυµατίωσης στον Ελλαδικό Χώρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιερεύνηση Επίπτωσης της Φυµατίωσης στον Ελλαδικό Χώρο"

Transcript

1 ιερεύνηση Επίπτωσης της Φυµατίωσης στον Ελλαδικό Χώρο Κωνσταντίνα Γκουγκουµάτη 1, ηµήτριος Ζήκος 2, Μαριάννα ιοµήδους 3 1. Νοσηλεύτρια, Msc ηµόσιας Υγείας, 2. Νοσηλευτής ΠΕ, PhD Health Informatics, MSc, 3. Επίκουρος Καθηγήτρια Επιδηµιολογίας, 1,2,3. Τµήµα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η επίπτωση της φυµατίωσης σε παγκόσµιο επίπεδο έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Σκοπός της εργασίας η διερεύνηση της επίπτωσης της φυµατίωσης και των ατοµικών και κλινικών χαρακτηριστικών ασθενών στον ελλαδικό χώρο που διαγνώστηκαν µε τη νόσο κατά τη χρονική περίοδο Υλικό και Μέθοδος: Το υλικό της έρευνας αποτέλεσαν 869 δελτία δήλωσης κρουσµάτων ασθενών από το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς της νόσου, µε καταγεγραµµένα κρούσµατα κατά το χρονικό διάστηµα Τα δελτία περιλάµβαναν πληροφορίες σχετικά µε τα ατοµικά χαρακτηριστικά, εθνικότητα, εντόπιση της νόσου, τύπο θεραπείας και τα αποτελέσµατα διαγνωστικών ελέγχων. Ακολούθησε συστηµατική αποδελτίωση και περιγραφική ανάλυση. Αποτελέσµατα: Οι περισσότεροι ασθενείς (67,4%) ήταν άρρενες, η πλειοψηφία διέµενε στην Αττική (75,4%) και η επικρατούσα ηλικιακή οµάδα ήταν αυτή των ετών (21,5%). Οι ασθενείς διαβιούσαν οµαδικά σε ποσοστό 14,3%, ενώ 337 ασθενείς ήταν µετανάστες, αποτελώντας τη µεγαλύτερη ειδική πληθυσµιακή οµάδα. Σχετικά µε τη χρονική διάρκεια παραµονής στην Ελλάδα τα υψηλότερα ποσοστά βρέθηκαν µεταξύ ατόµων που διέ- µειναν στη χώρα µας από 2 έως 8 έτη. Το αποτέλεσµα της φυµατινοαντίδρασης Mantoux και της α/α θώρακος βρέθηκαν να είναι θετικά σε ποσοστά 79,5% και 94,8% αντίστοιχα. Στην πλειοψηφία, η εντόπιση της νόσου ήταν πνευµονική (82,8%). Η πλειοψηφία των ασθενών (95,5%) ελάµβανε αντιφυµατική αγωγή, σε αντίθεση µε το παρελθόν (προ καταγραφής) όπου µόλις το 8,1% είχε λάβει αγωγή. Τέλος, ανοσοκαταστολή σηµειώθηκε σε ποσοστό 11,1%, ενώ η καταγραφή σχετικά µε το είδος του µυκοβακτηριδίου παρουσιάστηκε ελλιπής. Συζήτηση: Ο µεγάλος αριθµός ειδικών οµάδων (ανασφάλιστοι µετανάστες, πρόσφυγες) και η ανάπτυξη πολυανθεκτικών στελεχών αναχαιτίζουν την εξάλειψη της φυµατίωσης στην Ελλάδα. Η καταγραφή των κρουσµάτων παρουσιάζει µεγάλα περιθώρια βελτίωσης, ειδικά προς την κατεύθυνση περιορισµού της υποδήλωσης. Η υποστήριξη του συστήµατος καταγραφής θα µπορούσε να γίνει µε κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστηµα διασύνδεσης του Κέντρου Αναφοράς µε περιφερειακά νοσοκοµεία, υποστηρίζοντας σηµαντικά την επιτήρηση της νόσου. Λέξεις-Κλειδιά (MeSH): incidence, registries, tuberculosis Εισαγωγή Η φυµατίωση αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα τόσο κλινικού ενδιαφέροντος όσο και δηµόσιας υγείας. Η ορθή διερεύνηση, η πρόληψη και η επιτυχής θεραπεία αποτελούν τη βάση για την εκρίζωσή της. Σύµφωνα µε τον ορισµό του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ) η φυµατίωση είναι µεταδοτική ασθένεια που προκαλείται από το µυκοβακτηρίδιο της φυµατίωσης και συνήθως επηρεάζει τους πνεύµονες. Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο µε ενεργό αναπνευστική νόσο µέσω σταγονιδίων από το λαι- µό και τους πνεύµονες. Η φυµατίωση διακρίνεται σε πνευµονική και εξωπνευµονική µορφή. Η περίοδος επώασης της φυµατίωσης διαρκεί 4-12 εβδοµάδες [20] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

2 ενώ η κλινική εικόνα περιλαµβάνει νυκτερινές εφιδρώσεις, καταβολή δυνάµεων, πυρετό, ρίγη και απώλεια της όρεξης. Στην πνευµονική φυµατίωση παρατηρείται επίµονος βήχας, θωρακικό άλγος κατά την αναπνοή, πυώδης απόχρεµψη ή αίµα. Πριν την έναρξη της θεραπείας απαιτείται διενέργεια καλλιέργειας πτυέλων, ενώ όταν το παρασκεύασµα των πτυέλων είναι αρνητικό για οξεάντοχα βακτηρίδια, απαιτείται βρογχική έκπλυση (Lederman 2003). Σε άτοµα µε θετική φυµατινοαντίδραση, χορηγείται προληπτικά χηµειοπροφύλαξη ενώ η τυπική θεραπεία της λανθάνουσας φυµατίωσης περιλαµβάνει τη χορήγηση ισονιαζίδης (INH) σε ηµερήσια δόση για 9 µήνες. Η πνευµονική φυµατίωση πρέπει να αντιµετωπίζεται µε τα πρωτεύοντα αντιφυµατικά (ισονιαζίδη, ριφα- µπικίνη, στρεπτοµυκίνη). Τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιαστεί ειδικά αντιφυµατικά φαρµάκων, όπως οι φθοριοκινόλες, ενώ η γατιφλοξασίνη και η µοξιφλοξασίνη έχουν ισχυρότερη αντιφυµατική δράση. Η λινεζολίδη αποτελεί νεότερο αντιβιοτικό και είναι in vitro και in vivo δραστικό έναντι του M. Tuberculosis (Παπακωνσταντίνου 20007). Στη υτική Ευρώπη, εµφανίζεται το χαµηλότερο ποσοστό επίπτωσης και θνησιµότητας της φυµατίωσης (Falzon 2008). Σύµφωνα µε τον Π.Ο.Υ το 2009 η µέση ετήσια επίπτωση στο σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου ήταν 47/ (WHO 2010). Στους γηγενείς η επίπτωση είναι ιδιαίτερα χαµηλότερη σε σχέση µε τους µετανάστες, ιδιαίτερα στις ηλικίες ετών. Υπάρχει πάντως τάση µείωσης της επίπτωση σε σχέση µε τα καταγεγραµµένα ποσοστά του 1998 (Υπουργείο Υγείας 2008). Στις αρχές του 20ού αιώνα, το πρόβληµα στην Ελλάδα είχε τεράστιες διαστάσεις. Κατά το δεύτερο µισό του 20ού αιώνα, µε τη χρήση των αντιφυµατικών φαρµάκων, η θνησιµότητα από φυµατίωση εµφάνισε πτωτική πορεία (Γουργουλιάνης 1997) ενώ µε την εµφάνιση του λαθροµεταναστευτικού ρεύµατος παρουσιάστηκε εκ νέου αύξηση των κρουσµάτων (Θεοδωρακόπουλος 2003). Το 1960 θεσπίστηκε ο νόµος 4053 που καθιέρωσε τον «Αντιφυµατικό Αγώνα» ενώ αργότερα υλοποιήθηκε το Εθνικό Πρόγραµ- µα Ελέγχου της Φυµατίωσης (Ε.Π.Ε.Φ) από την Επιστηµονική Επιτροπή Φυµατίωσης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, στηριζόµενο στο «Παγκόσµιο Σχέδιο Αναχαίτισης της Φυµατίωσης » (Υπουργείο Υγείας 2008). Το 2009 στην Ελλάδα δηλώθηκαν 593 νέες περιπτώσεις στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Η πνευµονική εντόπιση ανερχόταν στο 74,4%, των νέων περιπτώσεων. Το ποσοστό αλλοδαπών ασθενών έφτανε το 43,3% επί του συνόλου των δηλωµένων κρουσµάτων. Στην Ελλάδα υπάρχει σοβαρή υποδήλωση της νόσου, συνεπώς η πραγµατική επίπτωση είναι αρκετά µεγαλύτερη από αυτή που δηλώνεται. Στη χώρα µας την περίοδο εµφανίστηκαν 2289 νέες περιπτώσεις φυµατίωσης, από τις οποίες το 41,5% αφορά µετανάστες (Eurosurveillance), ενώ η συχνότητα ποικίλλει στις διάφορες περιοχές της χώρας (Υπουργείο Υγείας 2008). Επισηµαίνεται από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ πάντως ότι τα στοιχεία αυτά συχνά δεν αντιπροσωπεύουν την πραγµατική συχνότητα της νόσου (Jelastopulu 2009). Το πρόβληµα της υποδήλωσης επισηµαίνεται και από την αναδροµική µελέτη των Γελαστοπούλου και συν. Στη µελέτη έγινε συλλογή δεδοµένων κατά τα έτη σε νοσοκοµεία και κέντρα υγείας της υτικής Ελλάδας. Η σύγκριση των δεδοµένων µε τα δηλωθέντα στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ ανέδειξε ότι µόνο το 70% των κρουσµάτων είχαν δηλωθεί παράλληλα και στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Επιπρόσθετα, δεν υπήρχε συνέπεια στις καταγραφές των κέντρων υγείας σε σχέση µε τα νοσοκοµεία αναφοράς. Στη µελέτη αυτή η πραγµατική επίπτωση υπολογίστηκε να είναι 3,7 φορές υψηλότερη από αυτή που είχε δηλωθεί κατά το διάστηµα (European Lung Foundation). Σκοπός Σκοπός της µελέτης είναι η επιδηµιολογική διερεύνηση της φυµατίωσης στον ελλαδικό χώρο. Συγκεκριµένα, η µελέτη έχει στόχο τη διερεύνηση των ατο- µικών και κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών που διαγνώστηκαν µε φυµατίωση κατά τη χρονική περίοδο Γίνεται ταξινόµηση των περιπτώσεων ανά ηλικία, προκειµένου να κατανοηθεί το ηλικιακό προφίλ, ανά φύλο και γεωγραφικό διαµέρισµα. Επίσης, µελετάται η ύπαρξη σχέσης µε άλλο κρούσµα και ο προσδιορισµός του είδους σχέσης, προκει- µένου να διαπιστωθεί εάν το υψηλότερο ποσοστό κρουσµάτων σχετίζεται µε την διαβίωση σε οικογένεια, φιλικό περιβάλλον ή τη συµβίωση. Επιπλέον, µελετάται η ύπαρξη οµαδικής διαβίωσης, που αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κινδύνου για τη µετάδοση της νόσου, όπως και η ένταξη του ασθενή σε ειδική πληθυσµιακή οµάδα. Τέλος, στόχος είναι η διερεύνηση της εντόπισης της νόσου, η διεξαγωγή εµβολιασµού BCG, το ποσοστό των ασθενών µε προϋπάρχουσα ανοσοκαταστολή ως παράγοντα κινδύνου, το είδος του µυκοβακτηριδίου, η ανθεκτικότητα καθώς και το θεραπευτικό σχήµα που ακολουθήθηκε. Υλικό και Μέθοδος Το υλικό της έρευνας αποτέλεσαν τα δελτία δήλωσης κρουσµάτων των ασθενών µε φυµατίωση από το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς της νόσου. Συγκεκριµένα, συγκεντρώθηκαν και αξιοποιήθηκαν 869 δελτία. Η καταγραφή κρούσµατος στα δελτία δήλωσης, αφορούσε το χρονικό διάστηµα Για τη διεξαγωγή της µελέτης, χρησιµοποιήθηκαν από το αρχείο τα παρακάτω δεδοµένα: φύλο, νοµός κατοικίας, ηλικία, σύνδεση µε άλλο κρούσµα, ένταξη ασθενή σε ειδική πληθυσµιακή οµάδα, ύπαρξη οµαδικής διαβίωσης, εθνικότητα, έτη διαβίωσης στην Ελλάδα, προηγούµενος εµβολιασµός BCG και ύπαρξη ουλής. Επιπρό- Τόµος 4 - Τεύχος 3 [21]

3 ΠIΝΑΚΑΣ 1: Aσθενείς που εντάσσονται σε ειδικές πληθυσµιακές οµάδες Πληθυσµιακή Οµάδα Αριθµός Ποσοστό (%) Ποσοστό (%) επί Καταγραφών (Ν) στο Σύνολο των ενταχθέντων σε των Καταγραφών Πληθυσµιακή Οµάδα Μετανάστες ,9% 89,7% Αθίγγανοι 4 0,5% 1% Τοξικοµανείς 7 0,8% 1,8% Αλκοολικοί 7 0,8% 1,8% Πάσχοντες µε χρόνια νόσο 8 0,9% 2,1% Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό 4 0,5% 1% Τρόφιµοι Φυλακών 6 0,7% 1,6% Άλλες Κατηγορίες 4 0,5% 1% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΟΜΑ Α ,5% 100% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ,0 σθετα, χρησιµοποιηθήκαν δεδοµένα που αφορούσαν στα κλινικά χαρακτηριστικά, δηλαδή το αποτέλεσµα της φυµατινοαντίδρασης Mantoux, η εντόπιση της νόσου, το αποτέλεσµα της ακτινογραφίας θώρακος, η έκταση της περιοχής βλάβης, η ύπαρξη ανοσοκαταστολής, η προηγηθείσα θεραπεία και η έκβαση, η χορηγούµενη θεραπευτική αγωγή, καθώς επίσης και εργαστηριακά ευρήµατα. Τα δελτία µελετήθηκαν και τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν οµαδοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε υπολογιστικά φύλα. Αποτελέσµατα Το δείγµα αποτελείται από 869 ασθενείς, εκ των οποίων οι 586 (67,4%) ήταν άνδρες και οι 283 (32,6%) γυναίκες. Σχετικά µε τον τόπο διαµονής, 539 περιστατικά (75,4%), διέµεναν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, 70 ασθενείς (9,8%) διέµεναν στην Πελοπόννησο και 66 ασθενείς (9,2%) στη Στερεά Ελλάδα. Ελάχιστες καταγραφές αφορούσαν άλλες περιοχές. Βρέθηκε ότι τα περισσότερα καταγεγραµµένα κρούσµατα (21,5%) ανήκαν στην ηλικιακή οµάδα των ετών και στην ηλικιακή οµάδα ετών (18%). Στις ηλικιακές οµάδες ετών, ετών, ετών και ετών, τα ποσοστά βρέθηκαν να είναι ίσα µε 13,5%, 11,9%, 10,6% και 11,9% αντίστοιχα. Τέλος ποσοστό 10,3% ήταν ηλικίας >81 ετών, ενώ µόνο το 2,3% είχε ηλικία µικρότερη ή ίση των 20 ετών. Σε σχέση µε την οµαδική διαβίωση, βρέθηκαν δηλωµένες 109 περιπτώσεις (14,3%) οι οποίες διαβίωναν οµαδικά. Από αυτούς, ποσοστό 20,2% συγκατοικούσαν µε άλλα άτοµα εκτός οικογενείας, το 16,5% διέµενε µε την οικογένειά του και ποσοστό 13,8% σε σωφρονιστικά ιδρύµατα. Σχετικά µε την ένταξη των ασθενών σε ειδικές πληθυσµιακές οµάδες το 89,7% (347 ασθενείς) ανήκαν στην οµάδα των µεταναστών. Πολύ λίγες ήταν οι καταγραφές που αφορούσαν άλλες πληθυσµιακές οµάδες (αλκοολικοί, χρήστες ουσιών, κρατούµενοι, ψυχιατρικοί ασθενείς και αθίγγανοι) (Πίνακας 1). Σχετικά µε τα έτη διαµονής των αλλοδαπών στην Ελλάδα, υπήρχαν συµπληρωµένα στοιχεία µόνο για τους 219 ασθενείς. Η κατηγορία µε το υψηλότερο ποσοστό φυµατίωσης αφορούσε άτοµα που διέµεναν στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα 5 ετών (32 περιπτώσεις, 14,6%). Γενικά οι περισσότερες περιπτώσεις διέµεναν στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα µεταξύ 2 και 8 ετών. Από το σύνολο των 869 καταγραφών, βρέθηκαν συµπληρωµένα 777 δελτία σχετικά µε την ύπαρξη σύνδεσης της νόσου µε άλλο πρόσωπο. Από τα δελτία αυτά, ποσοστό 94,2%, δεν παρουσίαζε σύνδεση µε άλλο πρόσωπο ενώ σε 44 περιπτώσεις (5,7%) υπήρξε σύνδεση µε άλλα άτο- µα, κυρίως εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Ποσοστό 9,7% (Ν=68) των περιπτώσεων είχε εµβολιαστεί µε BCG, σε αντίθεση µε το 40,1% (Ν=280) στο οποίο δεν πραγµατοποιήθηκε εµβολιασµός. Το ποσοστό των περιπτώσεων για τις οποίες είχε καταγραφεί ως «άγνωστη» η διεξαγωγή του εµβολιασµού καθώς και αυτές για τις οποίες δεν υπήρχε καθόλου καταγραφή ήταν ιδιαίτερα υψηλό (50,1% και 19,7% αντίστοιχα) και αναδεικνύει τις αδυνα- µίες του τρέχοντος συστήµατος καταγραφής. Σε 238 ασθενείς (80,1%) δεν παρατηρήθηκε ουλή, ενώ 59 (19,9%) περιπτώσεις καταγράφηκαν µε ύπαρξη ουλής από BCG. Σχετικά µε το χαρακτηρισµό των κρουσµάτων ως «επιβεβαιωµένα» ή «µη επιβεβαιωµένα», από το σύνολο των 869 καταγραφών, υπήρχαν καταγεγραµ- µένα στοιχεία για 754 ασθενείς, εκ των οποίων σε 307 περιπτώσεις (40,7%) καταγράφηκε βέβαιο κρούσµα. Σε περισσότερες από τις µισές, δηλαδή σε 447 περιπτώσεις (59,3%), το κρούσµα δεν ήταν επιβεβαιωµένο. Από τα 682 δελτία µε συµπληρωµένο το αποτέλεσµα της φυµατινοαντίδρασης Mantoux, οι 542 καταγραφές (79,5%) ήταν θετικές, ενώ µόνο το [22] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

4 12% είχε αρνητικό αποτέλεσµα. Σε 58 δελτία (8,5%), το αποτέλεσµα σηµειωνόταν ως «αµφίβολο». Το αποτέλεσµα της δερµατοαντίδρασης Mantoux καταγράφηκε σε 588 δελτία από το σύνολο των 869. Το αποτέλεσµα της εξέτασης ήταν µικρότερο ή ίσο των 5 mm σε ποσοστό µόλις 1,9%. Ποσοστό 52% των καταγραφών είχαν χαρακτηρισθεί ως «θετικές» χωρίς να περιγράφεται η διάµετρος της σκληρίας. Σε ποσοστό 15,3% παρατηρήθηκε σκληρία διαµέτρου 11-15mm. Επίσης, ποσοστά 8,5% και 16,3% αφορούσαν σκληρία διαµέτρου mm και 21 mm αντίστοιχα, ενώ η ακτινογραφία θώρακος ήταν θετική ως προς την ανίχνευση της νόσου σε 786 περιπτώσεις (94,8%). Η συχνότητα των κρουσµάτων για την οποία δεν υπήρχαν καταγραφές ανερχόταν σε 40. Στα περισσότερα δελτία αναγραφόταν η εντόπιση της νόσου (833 καταγραφές από το σύνολο των 869). Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η εντόπιση της νόσου ήταν πνευµονική (692 καταγραφές, 82,8%). Η εξωπνευµονική εντόπιση ανέρχεται σε ποσοστό 1,7%. Σε 57 περιπτώσεις (6,8%), εµφανίστηκε πλευρίτιδα ενώ συνδυασµός πλευρίτιδας και πνευµονικής εντόπισης καταγράφηκε σε ποσοστό 1,7%. Το ποσοστό των υπόλοιπων περιπτώσεων όσον αφορά στην εντόπιση ήταν ιδιαίτερα χαµηλό. Η έκταση της περιοχής βλάβης της α/α θώρακος είχε καταγραφεί σε 705 δελτία, εκ των οποίων στα 368 (52,2%) αναφερόταν ως εκτεταµένη, στα 45 (6,4%) ως λίαν εκτεταµένη και σε 290 δελτία (41,1%) ως περιορισµένη. Σε 801 δελτία υπήρξε συµπληρωµένη η πληροφορία για την ύπαρξη σπηλαίου. Από αυτά, σε 431 περιπτώσεις (53,8%) δεν εντοπίστηκε σπήλαιο ενώ σε 370 (46,2%) καταγράφηκε η ύπαρξή του. Η πλειονότητα των καταγραφών, δηλαδή ποσοστό 91,9% (790 ασθενείς) έλαβε αντιφυµατική αγωγή, ενώ µόλις το 8,1% (Ν=70) είχε λάβει αντιφυµατική αγωγή κατά τα προηγούµενα έτη (πριν την τρέχουσα διάγνωση). Από τους 70 ασθενείς που έλαβαν αγωγή κατά το παρελθόν, για τους 15 δεν υπήρχαν στοιχεία σχετικά µε την έκβαση. Από τους υπόλοιπους 55 ασθενείς, οι 24 (43,6%) διέκοψαν την αγωγή, οι 23 (41,8%) υποτροπίασαν, ενώ στους 5 (9,1%) η αγωγή απέτυχε. Τέλος, 2 ασθενείς (3,6%) απεβίωσαν. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι σε 652 κρούσµατα (76,3%), δεν υπήρχε ανοσοκαταστολή, ενώ 95 κρούσµατα (11,1%) ήταν ανοσοκατεσταλµένα. Σε 14 περιπτώσεις δεν υπήρχε καταγραφή. Λήψη θεραπευτικής αγωγής καταγράφηκε για την πλειοψηφία των περιπτώσεων, αφού µόλις το 4,5% δεν έλαβε καµία αγωγή. Τέλος είναι χαρακτηριστικό ότι οι καταγραφές για την ανθεκτικότητα του στελέχους της φυµατίωσης ήταν µόλις δεκατρείς επί του συνόλου των δελτίων. Συζήτηση Η µελέτη της επιδηµιολογίας της φυµατίωσης στον ελλαδικό χώρο, επικεντρώνεται στην καταγραφή των δηµογραφικών, κλινικών και εργαστηριακών χαρακτηριστικών των ασθενών που διαγνώστηκαν µε φυµατίωση το χρονικό διάστηµα Το υψηλότερο ποσοστό κρουσµάτων έλαβε χώρα στην ηλικιακή οµάδα των ετών ενώ η ύπαρξη προηγούµενης θεραπείας ανευρέθηκε σε ελάχιστες περιπτώσεις, καθώς η πλειονότητα δεν είχε λάβει προηγούµενη αγωγή (91,9%). Το υψηλό ποσοστό κρουσµάτων που διέκοψε την αγωγή είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, καθώς η αποτυχία ολοκλήρωσης της αγωγής οδηγεί συχνά σε υποτροπή ή επανεµφάνιση της νόσου, µε συνέπεια σε αρκετές περιπτώσεις τη δηµιουργία ανθεκτικών στελεχών. Ανοσοκαταστολή βρέθηκε στο 11,1% των συµπληρωµένων δελτίων. Χαρακτηριστικό εύρηµα της µελέτης είναι το υψηλό ποσοστό των µεταναστών µε φυµατίωση. Από το σύνολο των µεταναστών, τα υψηλότερα ποσοστά κρουσµάτων εµφανίστηκαν σε όσους διέµεναν στην Ελλάδα µεταξύ 2-8 έτη. Το χρονικό αυτό διάστηµα υποδηλώνει ενδεχοµένως την εµφάνιση ανθεκτικότητας του µυκοβακτηριδίου, καθώς η εµφάνιση των συµπτωµάτων έγινε πιθανότατα µε την πάροδο µεγάλου χρονικού διαστήµατος. Σε ερευνητική εργασία των Χούχουλα και συν. γίνεται επίσης ιδιαίτερη αναφορά για το µεγάλο αριθµό νοσούντων µεταναστών στη χώρα µας, µε χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικο επιπέδο. Στην παραπάνω εργασία µελετήθηκε η επιδηµιολογία 250 διαδοχικών ασθενών µε φυµατίωση σε δύο νοσοκοµεία της Αθήνας. Οι αλλοδαποί ασθενείς διαφοροποιούνται ως προς τη µέση ηλικία, αφού είναι κατά πολύ νεότεροι από τους γηγενείς Έλληνες (58,3 και 34,0 έτη αντίστοιχα) (Χούχουλα 2006). Παρόµοια είναι και τα στοιχεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ µε βάση τα οποία η ηλικιακή οµάδα >65 ετών, εµφάνιζε τα περισσότερα κρούσµατα φυµατίωσης στου Έλληνες, ενώ στους αλλοδαπούς τα περισσότερα κρούσµατα εµφανίζονταν στις ηλικίες µεταξύ ετών (ΚΕΕΛΠΝΟ). Σε περισσότερα από τα µισά δελτία της µελέτης το κρούσµα δεν είχε καταγραφεί ως «επιβεβαιωµένο». Τα επιβεβαιωµένα κρούσµατα αποτελούσαν µόλις το 40,7% των περιπτώσεων µε βάση τα εργαστηριακά κριτήρια της αποµόνωσης του M. Tuberculosis από οποιοδήποτε κλινικό δείγµα (Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2002). Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην αδυναµία διαθεσιµότητας των εργαστηριακών αποτελεσµάτων κατά την καταγραφή, αφού η διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων είναι χρονοβόρα ή τα αποτελέσµατά ανεπαρκή να αποδώσουν από µόνα τους τη διάγνωση. Το σύνολο σχεδόν των κρουσµάτων έλαβε αγωγή χωρίς όµως να ολοκληρώνει το σχήµα. Η αδυναµία χορήγησης της αγωγής ενδεχοµένως να σχετίζεται µε κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά των ασθενών. Λόγω του γεγονότος πως ορισµένες εργαστηριακές εξετάσεις είναι χρονοβόρες και απαιτείται η πάρο- Τόµος 4 - Τεύχος 3 [23]

5 ΠIΝΑΚΑΣ 2: Κλινικά χαρακτηριστικά καταγεγραµµένων κρουσµάτων Ν % Τύπος Κρούσµατος Επιβεβαιωµένο ,3% Μη επιβεβαιωµένο ,4% Μη καταγραφή ,1% Εµβολιασµός BCG Ναι 68 7,8% Όχι ,2% Άγνωστο ,1% Μη καταγραφή ,7% Φυµατινοαντίδραση Mantoux Θετική ,4% Αρνητική 82 9,4% Αµφίβολη 58 6,7% Μη καταγραφή ,5% Έκταση Βλάβης Περιορισµένη ,4% Εκτεταµένη ,4% Λίαν Εκτεταµένη 45 5,3% Μη καταγραφή ,9% Ύπαρξη Σπηλαίου Ναι ,6% Όχι ,6% Μη καταγραφή 68 7,8% Λαµβάνει Αγωγή Ναι ,9% Όχι 70 8% Μη καταγραφή 9 1,1% Ανοσοκαταστολή Ναι 95 10,9% Όχι % Μη καταγραφή ,1% δος χρονικού διαστήµατος για τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων, αρκετοί ασθενείς εξέρχονταν από το νοσοκοµείο πριν γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων. Σε πλήθος περιπτώσεων δεν υπήρξε δήλωση µόνι- µης κατοικίας και κατά συνέπεια αδυναµία τηλεφωνικής επικοινωνίας, καθώς τα καταχωρηµένα στοιχεία ήταν ελλιπή ή αναληθή. Έτσι, στις περιπτώσεις όπου το αποτέλεσµα της καλλιέργειας αίµατος ήταν θετικό, δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία και εν συνεχεία περεταίρω παρακολούθηση των ασθενών. Τα παραπάνω συµπεράσµατα που προκύπτουν τόσο από τα αποτελέσµατα της µελέτης όσο και από την επικοινωνία µε το προσωπικό του κέντρου αναφοράς, επιβεβαιώνονται από σχετικό δηµοσίευµα στο οποίο επισηµαίνεται πως ένας εκ των τριών µεταναστών που διαµένουν στην Ελλάδα και πάσχουν από φυµατίωση στην ενεργό φάση της, αρνείται να υποβληθεί σε θεραπεία δηµιουργώντας σηµαντικό πρόβληµα δηµόσιας υγείας. Κατά το διάστηµα προσήλθαν µετανάστες στο Ινστιτούτο Έρευνας Νοσηµάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΙΕΝΘΥΑΕ), προκειµένου να υποβληθούν σε α/α θώρακος, για έκδοση άδειας διαµονής. Εκ των 122 αλλοδαπών που κρίθηκαν ύποπτοι για ενεργό φυµατίωση, το 33,6% δεν προσήλθε στο νοσοκοµείο, προκειµένου να λάβει την αγωγή. Η αδυναµία χορήγησης ή ολοκλήρωσης της αγωγής αποτελεί τροχοπέδη για τη δηµόσια υγεία και είναι επιτακτική η ανάγκη ευαισθητοποίησης των αρχών για τον περιορισµό της µετάδοσης (Εφηµερίδα Καθηµερινή 2010). Η ελλιπής καταγραφή των κρουσµάτων, αποτέλεσε περιορισµό ως προς την περιγραφή της συνολικής εικόνας των περιπτώσεων στον ελλαδικό χώρο. Ιδιαίτερα, για το είδος του µυκοβακτηριδίου, του οποίου η γνώση αποτελεί εφαλτήριο για τη βελτίωση των επιδηµιολογικών ερευνών, οι καταγραφές ήταν ελάχιστες ενώ προκαλούνται ασάφειες από διαφορετική προσέγγιση των δελτίων από µέρους διαφορετικών ιατρών. Συγκεκριµένα, ο τρόπος παράθεσης των ερωτηµάτων στο δελτίο δήλωσης κρούσµατος δε διευκολύνει την ορθή και λεπτοµερή συµπλήρωση των δεδο- µένων. Επίσης, η έλλειψη σχετικού ερωτήµατος για την ανθεκτικότητα, περιορίζει τη µετέπειτα χορήγηση αποτελεσµατικής αγωγής. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό καθώς η ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών σε σχέση µε τη διαρκή µετακίνηση των πληθυσµών προκαλεί την έξαρση της φυµατίωσης. Συµπεράσµατα Τα τελευταία έτη παρατηρείται αναζωπύρωση της [24] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

6 φυµατίωσης λόγω της διαρκούς µετακίνησης πληθυσµών και της ανάπτυξης πολυανθεκτικών στελεχών. Όπως άλλωστε προκύπτει από τη µελέτη, στην Ελλάδα οι µετανάστες αποτελούν την πληθυσµιακή οµάδα µε το υψηλότερο ποσοστό ασθενών. Στη χώρα µας, η φυµατίωση έχει περιληφθεί στα υποχρεωτικώς δηλούµενα νοσήµατα από το Εντούτοις, η επιτήρηση τόσο της νόσου, όσο και των µέτρων ελέγχου, δεν είναι ικανοποιητική και επίσης είναι γνωστό το πρόβληµα της υποδήλωσης και η παροχή ελλιπών στοιχείων. Συνάµα, από τη µελέτη των δελτίων δήλωσης κρουσµάτων, εξάγεται το συµπέρασµα πως η καταγραφή είτε λόγω της έλλειψης συµπλήρωσης, είτε λόγω ασαφειών κατά τον τρόπο συµπλήρωσης του δελτίου, έχει ιδιαίτερα µεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η δήλωση όλων των κρουσµάτων. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις εκθέσεις του Π.Ο.Υ. δηλώνεται περίπου το 1/3 των περιπτώσεων φυµατίωσης. Προκειµένου να γίνεται η δήλωση, ο φαρµακοποιός θα ήταν χρήσιµο να συµπληρώνει και αυτός δήλωση ή να βεβαιώνει την ύπαρξή της. Επίσης είναι σηµαντικό να καθιερωθεί ελεγχόµενη συνταγογράφηση των αντιφυµατικών φαρ- µάκων (Μυρτσιώτη 2007). Κρίνεται επίσης απαραίτητο να ενισχυθεί το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων και ειδικών ιατρείων πολυανθεκτικών µορφών φυµατίωσης. Η ορθή εφαρµογή του Εθνικού Προγράµµατος Ελέγχου της φυµατίωσης, µε ιδιαίτερη έµφαση στον εκσυγχρονισµό των νοµοθετικών µέτρων κυρίως όσον αφορά την υποχρεωτική νοσηλεία των φυµατικών, η δωρεάν χορήγηση φαρµάκων και η απαγόρευση απέλασης λαθροµεταναστών µε τη νόσο είναι επίσης σηµαντικά µέτρα. Ως προς την καταγραφή, θα ήταν ωφέλιµη η υιοθέτηση ενιαίου συστήµατος και η εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού ως προς τη χρήση του συστή- µατος. Η ευαισθητοποίηση για τη σωστή, έγκαιρη και πλήρη συµπλήρωση των στοιχείων είναι ιδιαίτερης σηµασίας. Προτείνεται η αναδιαµόρφωση του δελτίου δήλωσης κρούσµατος. Συγκεκριµένα, θα ήταν ορθό ABSTRACT INVESTIGATION OF THE INCIDENCE OF TUBERCULOSIS IN GREECE Konstantina Gougoumati 1, Dimitrios Zikos 2, Marianna Diomidous 3 [1. RN, Msc Public Health, 2. RN, PhD Health Informatics, MSc, 3. Associate Professor of Epidemiology, 1,2,3 Faculty of Nursing, National and Kapodistrian University of Athens] Introduction: During the recent years, the incidence of tuberculosis has increased worldwide. Aim of this study is to investigate the incidence of tuberculosis and the personal and clinical characteristics of patients who were diagnosed with the disease during the years , in Greece. Material and Methods: The material of this research was 869 handwritten reports of patients diagnosed with tuberculosis, acquired from the National Reference Centre of Tuberculosis, for the period The reports included information about the personal characteristics, ethnicity, location of the disease, type of therapy and the results of the diagnostic tests. Results: Most patients (67.4%) were male, the majority resided in the Attica area (75.4%) and the most prevalent age group was that of years (21,5%). The percentage of patients living within a group was 14.3%, while 337 patients were immigrants, shaping the largest population group. Regarding the number of years living in Greece the higher rates were found among patients living in Greece between 2 and 8 years. The result of the Mantoux control test and the chest x-rays were found to be positive at a rate of 79.5% and 94.8% respectively. To the majority of the cases, the location was pulmonary (82.8%). Most patients (95.5%) were receiving anti-tuberculosis treatment, contrary to the past (before registration). Finally, immunosuppression was found at 11.1% of the cases, while the available information regarding the kind of mycobacterium was found to be insufficient Discussion: The large number of special groups (ie immigrants) and the existence of multi resistant stems are factors against the elimination of tuberculosis in Greece. A more efficient registration mechanism of tuberculosis would be more than welcome, especially towards the complete registration of all existing cases. A suitable electronic system to interconnect hospitals with the Reference Centre would vastly improve the epidemiologic surveillance of the disease. Keywords (MeSH): incidence, registries, tuberculosis Τόµος 4 - Τεύχος 3 [25]

7 να διασαφηνίζονται πλήρως τα διάφορα ερωτήµατα, προκειµένου να µην υπάρχουν ασάφειες και να συµπεριληφθούν περαιτέρω χαρακτηριστικά (λ.χ. ανθεκτικότητα). Χρήσιµη θα ήταν επίσης η ανάπτυξη κατάλληλου συστήµατος ηλεκτρονικής καταγραφής. Τα πληροφοριακά συστήµατα υγείας, είναι σε θέση να αποτελέσουν πολύτιµο αρωγό στην αναβάθµιση της καταγραφής µε τη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων, για την άµεση ενηµέρωση των δελτίων των ασθενών, τη διόρθωση ασαφειών και τη συµπλήρωση ελλιπών στοιχείων. Ένα τέτοιο σύστηµα θα µπορούσε να βρίσκεται σε άµεση διασύνδεση µε το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και τις υπηρεσίες επιτήρησης υγείας του υπουργείου. Με την υποστήριξη τέτοιων συστηµάτων, η µετά-αξιοποίηση της πληροφορίας από τους ιατρούς για επιδηµιολογική έρευνα αναµένεται να γίνει ευκολότερη αφού η δυναµική επεξεργασία των δεδοµένων, θα συµβάλει στην διεξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για την επιδηµιολογία της νόσου. Βιβλιογραφία 1. Γουργουλιάνης, Κ, Μπιτσάκου, Χ, Πολυζωγόπουλος,, Μαγκίνα- Βλαχαντώνη, Ν, Πατενταλάκης, Μ. (1997) «Φυµατίωση». Εκδόσεις Ελληνικής Πνευµονολογικής Εταιρείας. Αθήνα 2. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2002/253/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, 19ης Μαρτίου 2002, για τη διατύπωση ορισµών κρουσµάτων για αναφορά µεταδοτικών νόσων στο κοινοτικό δίκτυο, σύµφωνα µε απόφ. 2119/98/ΕΚ. Επίσηµη Εφηµερίδα Απριλίου; L 086: Εφηµερίδα Καθηµερινή. (2010) «Ένας στους τρεις µετανάστες που πάσχουν από φυµατίωση αρνείται τη θεραπεία». Νοέ 8, Θεοδωρακόπουλος, Π. (2003) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τόµος Πρακτικών, Κύµη 4-6/4/2003, Μυρτσιώτη, Γ. (2007) Έξαρση της φυµατίωσης στην Ελλάδα. Εφη- µερίδα «Η Καθηµερινή» [serial online] 2007 Απρ 29. ιαθέσιµο από: [2 Σεπτεµβρίου 2010] 6. Παπακωνσταντίνου, Α. (2007) «Σύγχρονη θεραπεία της φυµατίωσης.» Iatronet [Online]. ιαθέσιµο από: art_id=1378 [11 Μαΐου 2010] 7. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εθνικό Σχέδιο ράσης για τη ηµόσια Υγεία. (2008) «Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Πρόληψη των Μεταδοτικών Νοσηµάτων ». Παράρτηµα 1: Χούχουλα,., Σκαρµούτσου, Ν., Φαβίου, Ε., Φακίρη, Ε., Νικολάου, Σ., Βλέτσας, Χ., Ταµβάκης, Β., Παπαφράγκας, Ε., Καναβάκη, Σ., Βουρλή, Γ., Τάσιος, Θ., Λεγάκης, Ν., Ζέρβας, Λ. (2006) «Η Επιδηµιολογία της πνευµονικής φυµατίωσης σε ασθενείς δύο νοσοκοµείων της Αθήνας.» Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 23(1): European Lung Foundation. (2010) «Τι προκαλεί τη φυµατίωση (TB).» [Online]. ιαθέσιµο από:http://www.gr.european-lungfoundation.org/index.php?id=3327 [2 Ιουνίου 2010] 10. Falzon, D, Kudjawu, Y, Desenclos, J C, Fernandez de la Hoz, K, Dadu, A, Zaleskis, R. (2008) Stopping TB in Europe: some progress but still not there. Euro Surveill. 13(12): Jelastopulu, Ε., Alexopoulos, ΕC, Venieri, D, Tsiros, G, Komninou, G, Constantinidis, T, Chrysanthopoulos, K. (2009) Substantial underreporting of tuberculosis in West Greece - implications for local and national surveillance. Euro Surveill. 14(11): Lederman, M. (2003) Cecil Παθολογία. 5th edn. Αθήνα 13. World Health Organization. Tuberculosis. Fact sheet NΓ104 [Online]. ιαθέσιµο από: factsheets/ fs104/en/ [Nov 2010]. [26] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

Αντιφυµατικός εµβολιασµός.

Αντιφυµατικός εµβολιασµός. Αντιφυµατικός εµβολιασµός. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.:Γ32/1878/2-11-07 Σας κοινοποιούµε την υπ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π./126769/19.10.07 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοιν/κής Αλληλεγγύης, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη του αντιφυματικού προγράμματος στην Ελλάδα Νεότερα δεδομένα

Η εξέλιξη του αντιφυματικού προγράμματος στην Ελλάδα Νεότερα δεδομένα Η εξέλιξη του αντιφυματικού προγράμματος στην Ελλάδα Νεότερα δεδομένα Σ.Η.Κωνσταντόπουλος Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011 Η εξέλιξη του αντιφυματικού προγράμματος στην Ελλάδα Νεώτερα δεδομένα Προτεινόμενες αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Φυματίωση Μέτρα προφύλαξης και ελέγχου

Φυματίωση Μέτρα προφύλαξης και ελέγχου Φυματίωση Μέτρα προφύλαξης και ελέγχου Φώτης Βλαστός Διευθυντής ΕΣΥ Νοσοκομείο «Σωτηρία» Σήμερα, η τήρηση των κανόνων προστασίας έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω: της μεγάλης εισροής μεταναστών από περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 31/12/2011)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 31/12/2011) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 31/12/2011) 1 Το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση λανθάνουσας φυματίωσης. Χαράλαμπος Μόσχος Επιμελητής Α Πνευμονολόγος-Φυματιολογος ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Διάγνωση λανθάνουσας φυματίωσης. Χαράλαμπος Μόσχος Επιμελητής Α Πνευμονολόγος-Φυματιολογος ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Διάγνωση λανθάνουσας φυματίωσης 1 Χαράλαμπος Μόσχος Επιμελητής Α Πνευμονολόγος-Φυματιολογος ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Τι είναι η λανθανουσα φυματική λοίμωξη (ΛΦ)? 2 Υποκλινική νόσος ΛΦ είναι η παρουσία M. tuberculosis

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Γκαρέτσου Γ. Κεχαγιαδάκης Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΘ-ΡΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 22/10/2012 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. 102793 ΠΡΟΣ:

ΑΔΑ: Β43ΓΘ-ΡΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 22/10/2012 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. 102793 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. Τσαλίκογλου Φ.Καλύβα Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 50 Ταχ. Κώδ.: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/2015 (30 Νοεμβρίου 06 Δεκεμβρίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/2015 (30 Νοεμβρίου 06 Δεκεμβρίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/215 (3 Νοεμβρίου 6 ) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 215-216 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα 4/215

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΞΕΙΑΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ (ΟΧΠ)

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΞΕΙΑΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ (ΟΧΠ) ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΞΕΙΑΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ (ΟΧΠ) ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΑΜΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ EPID#: Ονοματεπώνυμο: Φύλο: Άρρεν Θήλυ Εθνικότητα: Ημερομηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2012-2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ. Απ. Παπαβασιλείου Πνευμονολόγος ΕΑ Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης Γ.Ν.Ν.Θ.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ. Απ. Παπαβασιλείου Πνευμονολόγος ΕΑ Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης Γ.Ν.Ν.Θ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ Απ. Παπαβασιλείου Πνευμονολόγος ΕΑ Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης Γ.Ν.Ν.Θ.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΚΑΝΟΝΑΣ Όλοι οι ασθενείς με θετικά πτύελα για οξεάντοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΒΑΡΟ ΟΞΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ SARS

ΣΟΒΑΡΟ ΟΞΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ SARS ΣΟΒΑΡΟ ΟΞΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ SARS Η γνώση είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας Ο πανικός είναι ο χειρότερος σύµβουλος Yπεύθυνος ενηµέρωσης: Μανώλης Γ. Βελονάκης Ιατρός Εργασίας, Αν. Καθηγητής Παν/µίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ H ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ Σταύρος Έλληνας Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης

Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της λεϊσμανίασης στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2015 (02 08 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2015 (02 08 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2015 (02 08 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ Ε.Α.Ν Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΥΠΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΕ 12/2/2015 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αντιφυματικός Εμβολιασμός Φυματίωση (Δήλωση κρουσμάτων)» Σχετ.:

ΘΕΜΑ: «Αντιφυματικός Εμβολιασμός Φυματίωση (Δήλωση κρουσμάτων)» Σχετ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. Τσαλίκογλου Φ.Καλύβα Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοβρογχική φυματίωση: Ένα σπάνιο αίτιο χρόνιου βήχα

Ενδοβρογχική φυματίωση: Ένα σπάνιο αίτιο χρόνιου βήχα Ενδοβρογχική φυματίωση: Ένα σπάνιο αίτιο χρόνιου βήχα Γκιόκα Χ. Σπυράτος Δ. Γκιουλέκας Δ. Ιακωβίδης Δ. Κοντακιώτης Θ. Χλωρός Δ. Σιχλετίδης Λ. Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ Παρουσίαση περιστατικού Ασθενής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡΟΞ7Μ-899. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/10/2013. Αρ. Πρωτ. :οικ. 32521

ΑΔΑ: ΒΛΛΡΟΞ7Μ-899. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/10/2013. Αρ. Πρωτ. :οικ. 32521 ΑΔΑ: ΒΛΛΡΟΞ7Μ-899 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/10/2013 Αρ. Πρωτ. :οικ. 32521 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457Ξ4691ΩΓ-2ΩΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΘΗΝΑ: 25/11/2011

ΑΔΑ: 457Ξ4691ΩΓ-2ΩΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΘΗΝΑ: 25/11/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΘΗΝΑ: 25/11/2011 ΑΔΑ: 457Ξ4691ΩΓ-2ΩΤ Αρ. Πρωτ.:Γ32/1288 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Το κόστος της φυματίωσης στην Κύπρο το 2009

Το κόστος της φυματίωσης στην Κύπρο το 2009 Πρωτότυπη Εργασία Το κόστος της φυματίωσης στην Κύπρο το 2009 Τώνια Αδαμίδη 1, Ανδρέας Γεωργίου 1, Αντώνης Φαρμακάς 2, Μάμας Θεοδώρου 3 1 Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Λευκωσίας 2 Διδακτορικός φοιτητής, Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Μιχαήλ Κοραλία, Τσίφτης Γεώργιος, Τσουμάκας Κων/νος, Ανδρουλάκης Ιωάννης, Παυλοπούλου Ιωάννα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology Ηαλυσίδατηςέρευνας Η έρευνα αποτελεί κινητήρια δύναµη και κύριο µοχλό ανατροφοδότησης της οικονοµίας. European Commission, European Research Area, 2010 Γιατίηέρευναείναισηµαντική;

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγριππικός εµβολιασµός Περιόδου 2007 2008.

Αντιγριππικός εµβολιασµός Περιόδου 2007 2008. Αντιγριππικός εµβολιασµός Περιόδου 2007 2008. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.:Γ32/1816/18-10-2007 Σας κοινοποιούµε την υπ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.79365/16/10/2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Tuberculosis Greek [PAGE 1] NHS. Φυµατίωση. Φυµατίωση ασθένεια, θεραπεία και πρόληψη. Εµβολιασµός Ο ασφαλέστερος τρόπος να προστατέψετε της υγεία σας

Tuberculosis Greek [PAGE 1] NHS. Φυµατίωση. Φυµατίωση ασθένεια, θεραπεία και πρόληψη. Εµβολιασµός Ο ασφαλέστερος τρόπος να προστατέψετε της υγεία σας Tuberculosis Greek [PAGE 1] NHS Φυµατίωση Φυµατίωση ασθένεια, θεραπεία και πρόληψη Εµβολιασµός Ο ασφαλέστερος τρόπος να προστατέψετε της υγεία σας [PAGE 2 - TUBERCULOSIS] ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ Η φυµατίωση είναι µια

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Γερογιάννη Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Α Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Ειρήνη Γερογιάννη Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Α Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Ειρήνη Γερογιάννη Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Α Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Πολυάριθμοι Ευρωπαϊκοί και Αιγύπτιοι σκελετοί, φυματιώδεις αλλοιώσεις σε μούμιες Αιγυπτιακά νεκροταφεία

Διαβάστε περισσότερα

Το BCG είναι απαραίτητο. στην Ελλάδα σήμερα ;

Το BCG είναι απαραίτητο. στην Ελλάδα σήμερα ; Το BCG είναι απαραίτητο στην Ελλάδα σήμερα ; Πξζξζηό εμβξλιαζμξύ (%) Διεθμήπ εηήζια κάλρση με ηξ εμβόλιξ BCG ητμ βοεθώμ έτπ 12 μημώμ, WHO 1980-1996 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1986 1987 1988 1989

Διαβάστε περισσότερα

Φυματίωση με νέα «πρόσωπα»

Φυματίωση με νέα «πρόσωπα» Φυματίωση με νέα «πρόσωπα» Φιλίππου Δ., Τιτόπουλος Ηρ., Κωνσταντίνου Ελ., Οικονόμου Δ. Πνευμονολογική & Θωρακοχειρουργική Κλινική Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη περιστατικό 1 στοιχεία ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδροµο µε ζοφερή πρόγνωση :! ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ: 2-5% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελονοσία στην Ελλάδα: επιδημιολογικά δεδομένα και απόκριση 2012

Ελονοσία στην Ελλάδα: επιδημιολογικά δεδομένα και απόκριση 2012 Ελονοσία στην Ελλάδα: επιδημιολογικά δεδομένα και απόκριση 2012 Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (KEEΛΠNO) 1 Κρούσματα ελονοσίας, Ελλάδα, 2011 96 κρούσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΑΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν-ΑΚΕΤΥΛ-ΚΥΣΤΕΙΝΗΣ

ΗΠΑΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν-ΑΚΕΤΥΛ-ΚΥΣΤΕΙΝΗΣ ΗΠΑΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν-ΑΚΕΤΥΛ-ΚΥΣΤΕΙΝΗΣ Αντιφυµατική Μονάδα- Βενιζέλειο Νοσοκοµείο Ηρακλείου Α.Παπάζογλου, Ι.Μπιµπάκης Επισκέπτριες Υγείας* Νοσηλεύτρια** Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΟΚΑΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Πολιτική του ΟΚΑΝΑ στη Μείωση της Βλάβης ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φυματίωσης

4 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φυματίωσης ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ Συνδιοργάνωση: Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία Ελληνική Ένωση Κατά της Φυματίωσης και των Νόσων του Αναπνευστικού Συστήματος 4 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. (Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. (Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης) ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2010 Η

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗ (ΜΗ ΤΥΦΟ-ΠΑΡΑΤΥΦΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2013 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της σαλμονέλλωσης στην Ελλάδα έχει μειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

- Η επαφή με αγροτικά ζώα (65%) και η κατανάλωση μη σωστά παρασκευασμένων

- Η επαφή με αγροτικά ζώα (65%) και η κατανάλωση μη σωστά παρασκευασμένων Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Περίληψη Η δηλούμενη επίπτωση της βρουκέλλωσης στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Η επιδηµιολογία των νοσοκοµειακών λοιµώξεων παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε αυτήν των λοιµωδών νοσηµάτων που εκδηλώνονται στην κοινότητα. Αφορά ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

BSc, MSc Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων (University of Athens)

BSc, MSc Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων (University of Athens) Προληπτικά μέτρα και Αντιμετώπιση της Λεγεωνέλλας σε Υπηρεσίες Υγείας 1.Φαίδωνος Ελένη Νοσηλευτική Λειτουργός Γενικό Νοσοκομείο Πάφου BSc, MSc Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων (University of Athens) 2. Σαρόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Επιδημία λοίμωξης από κολοβακτηρίδιο που παράγει Shigaτοξίνη (STEC), Γερμανία, Μάϊος 2011 1. Εισαγωγή Ο όρος «κολοβακτηρίδια που παράγουν Shiga-τοξίνη (STEC)», χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ Α

1. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 1. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ Α Τι είναι η µηνιγγίτιδα; Η µηνιγγίτιδα είναι µία σοβαρή λοίµωξη των µηνίγγων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών

Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών Δήμητρα Σαλαβούρα 1, Σταματία Αλεξοπούλου 2,5,6, Γεωργία Πομόνη 3, Μαρίνα Καλιφείδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1. Επιπολασμός HIV λοίμωξης ανά έτος σε άτομα ηλικίας > 15 ετών.

Σχήμα 1. Επιπολασμός HIV λοίμωξης ανά έτος σε άτομα ηλικίας > 15 ετών. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ESTIMATION AND PROJECTION PACKAGE (EPP) ΚΑΙ SPECTRUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στην Ελλάδα, η επιτήρηση της HIV/AIDS λοίμωξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρακτικές των εργαζομένων στο νοσοκομείο για τη φυματίωση

Γνώσεις και πρακτικές των εργαζομένων στο νοσοκομείο για τη φυματίωση Ερευνητική Εργασία Γνώσεις και πρακτικές των εργαζομένων στο νοσοκομείο για τη φυματίωση Αλέξανδρος Χαρίσης 1, Αθηνά Τατσιώνη 2, Αθηνά Γόγαλη 3, Άννα Ευθυμίου 1, Γεώργιος Δασκαλόπουλος 4, Σταύρος Κωνσταντόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ. Ιατροί

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ. Ιατροί Ιατροί Λήψη ιατρικού ιστορικού με προτεραιότητα στην ύπαρξη χρονίων (υπέρταση, Σ.Δ, καρδιολογικά,αναπνευστικά προβλήματα, χρήση ουσιών) και μεταδοτικών νοσημάτων (φυματίωση, ηπατίτιδες, HIV λοίμωξη), ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΟΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΤΜΑΣΙΨΗ

ΤΜΠΟΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΤΜΑΣΙΨΗ ΤΜΠΟΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΤΜΑΣΙΨΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 23-24/03/2007 Δρ. Μιχάλης Γ. Πατενταλάκης ΜΕΣΑΔΟΗ ΣΗ ΥΤΜΑΣΙΨΗ ΜΕΣΑΔΟΗ ΣΗ ΥΤΜΑΣΙΨΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΣΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ 1) Ύπαρξη βακίλων στις βρογχικές εκκρίσεις 2) Ύπαρξη σπηλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005 Για ασθενείς που διερευνώνται για γρίπη των πτηνών, η έγκαιρη επιβεβαίωση µε εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 41/2015 (05 11 Οκτωβρίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 41/2015 (05 11 Οκτωβρίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 41/2015 (05 11 Οκτωβρίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2015-2016 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ηπατίτιδα Α; Η ηπατίτιδα Α είναι μια νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να συμπληρώσετε το Έντυπο Αναφοράς Ανεπιθύμητης Ενέργειας μετά από εμβολιασμό κατά της γρίπης

Πώς να συμπληρώσετε το Έντυπο Αναφοράς Ανεπιθύμητης Ενέργειας μετά από εμβολιασμό κατά της γρίπης Πώς να συμπληρώσετε το Έντυπο Αναφοράς Ανεπιθύμητης Ενέργειας μετά από εμβολιασμό κατά της γρίπης Πεδίο δεδομένων Περιεχόμενο Ημερομηνία αναφοράς Συμπληρώστε την ημερομηνία υποβολής του Εντύπου Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρότυπο εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης της επιδημίας του ιού Η1Ν1 από τους SOS Ιατρούς στην Ελλάδα.

Ένα πρότυπο εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης της επιδημίας του ιού Η1Ν1 από τους SOS Ιατρούς στην Ελλάδα. Ένα πρότυπο εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης της επιδημίας του ιού Η1Ν1 από τους SOS Ιατρούς στην Ελλάδα. Σπυρίδων Μπάρμπας, Θεόδωρος Σπυρόπουλος, Γεώργιος Πέππας, Γεώργιος Θεοχάρης Πανδημική γρίπη τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΙΛΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2010

ΕΚΘΕΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΙΛΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2010 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Γραφείο Νοσημάτων που Προλαμβάνονται με τον Εμβολιασμό Σελίδα 1 ΕΚΘΕΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΙΛΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2010 Από τα τέλη Ιανουαρίου 2010 έως

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρουμε από την ιστορία των πανδημιών του 20ου αιώνα;

Τι ξέρουμε από την ιστορία των πανδημιών του 20ου αιώνα; Πανελλήνιο Συνέδριο για την Πανδημία της Νέας Γρίπης Α (H1N1) και τις Πολιτικές Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας Τι ξέρουμε από την ιστορία των πανδημιών του 20ου αιώνα; Γ. Σαρόγλου Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ

Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ Δύσκολη Διάγνωση της φυματίωσης Μη ειδικά συμπτώματα και σημεία Αρνητική δερμοαντίδραση φυματίνης Ατυπα ή απόντα απεικονιστικά ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Δ. Ιακωβίδης Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Η στοχευμένη δοκιμασία δερματικής φυματινοαντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α.,

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α., ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ». Μεϊμέτη Ε., Καφαντάρης Ι., Δόνου Α., Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΡΡΟΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΟΥΣ/ΥΔΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, 2004-2013 Κύρια σημεία Η συχνότητα των συρροών κρουσμάτων τροφιμογενούς/υδατογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογία HIV. Γεώργιος Νικολόπουλος Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων

Επιδηµιολογία HIV. Γεώργιος Νικολόπουλος Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων Επιδηµιολογία HIV Γεώργιος Νικολόπουλος Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων Επιδηµιολογία Επιδηµιολογία: Η µελέτη των νοσηµάτων και των παραγόντων που καθορίζουν τη συχνότητά τους στον πληθυσµό Επιδηµιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογία (Proportion)

Αναλογία (Proportion) Μέτρα Νοσηρότητας Αναλογία (Proportion) Κλάσµα Αριθµητής ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ στον παρανοµαστή Ποσότητες της ίδιας φύσης Κυµαίνεται πάντα µεταξύ 0 και 1 Ποσοστό = αναλογία x 100 κυµαίνεται: 0-100

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αθηνά Λινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δρ. Αθηνά Λινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Αθηνά Λινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Έλενα Ριζά, MPH, PhD Επιδημιολόγος/ Υγιεινολόγος Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Κύριος Στόχος Αποτύπωση της υγείας του πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ Β. Μενούτης, Β. Παυλόπουλος, Λ. Τζέμος, Χ. Δημητρακόπουλος, Χ. Γεωργόπουλος, Σ. Λαρεντζάκης Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής Πολεμικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα