ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σ ΑΠΑΙΤΗΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TUV, CE, NEMKO, FCC- A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ >= 2 ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "kvlaho@3ype.gr ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σ ΑΠΑΙΤΗΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TUV, CE, NEMKO, FCC- A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ >= 2 ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣ ΟΡΓΑΝΩΣΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΣ ΥΠΟΣΤΡΙΞΣ ΤΜΜΑ ΠΡΟΜΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ιαβούλευση προδιαγραφών για την αγορά ποικίλου εξοπλισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ηµέρες αρχοµένης από 02/05/2014 µέχρι 09/05/2014 Και ώρα 100 Οι προτάσεις θα αποσταλούν εγγράφως στο φαξ: και ηλεκτρονικά στο e mail: Πληροφορίες στο τηλ , 542 Υπόψη κ. Βλαχόπουλου Κώστα 1. Σύστηµα Εξυπηρετητών για Server Virtualization ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ 1. Αριθµός Μονάδων 2 2. Rackable Αριθµός U 1 3. Οι προτεινόµενοι εξυπηρετητές θα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εµβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. Motherboard το οποίο να υποστηρίζει δύο τουλάχιστον dualcore επεξεργαστές 5. Τύπος Κατασκευαστής- Σειρά Μοντέλο 6. Πιστοποιητικά Ποιότητας,Ασφάλειας TUV, CE, NEMKO, FCC- A ΚΕΝΤΡΙΚ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθµός προεγκατεστηµένων επεξεργαστών 2 Υποστηριζόµενες CPU στη µέγιστη σύνθεση του προσφερόµενου συστήµατος >= 2 9. Αριθµός πυρήνων ανά επεξεργαστή >= Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή >= 2.2GHz 11. Ταχύτητα System Bus επεξεργαστή >= 0 GT/s ΚΥΡΙΑ ΜΝΜ 12. Προεγκατεστηµένη µνήµη (GB) Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη (GB) >=768 1 Χαρακτηριστικά Μνήµης: 11. Τεχνολογία DDR3 RDIMM 12. Μνήµη χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας 13. Ελάχιστη χωρητικότητα ανά memory module >= 16GB Μέγιστο Bandwidth της µνήµης βάσει 1 αρχιτεκτονικής >=1866 MHz ΠΕΡΙΓΡΑΦ I/O BUS: 15. Αριθµός slots PCIe 3.0 >=3 ΣΥΝ ΕΣΙΜΟΤΤΑ 16. Θύρες Συστήµατος: ΑΠΑΝΤΣ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σ

2 Σειριακές USB VGA (εµπρος) 1 Θύρες Ethernet 11. -Ταχύτητας Gigabit 12. -Πλήθος >=6 ΙΑΦΟΡΑ 1 Μονάδα DVD-RW 19. Αριθμός θυρών Ethernet 10Gbps συμπεριλαμβανομένων των multimode οπτικών τους transceivers SFP+ με ακροδέκτη LC 20. Rack Rails µε Cable Management ΙΑΘΕΣIΜΟΤΤΑ ΣΥΣΤΜΑΤΟΣ 21. εύτερο redundant τροφοδοτικό 22. υνατότητα on-line αλλαγής τροφοδοτικού ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΣ ΧΩΡΤΙΚΟΤΤΑΣ 23. ιπλή (dual/redundant) Internal SD Card για την εγκατάσταση του απαιτούµενου Hypervisor (Πίνακας Συµµόρφωσης 2 Λογισµικό Virtualization) σε διάταξη υψηλής διαθεσιµότητας ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ 2 Να προσφερθεί ξεχωριστή κάρτα πλήρους αποµακρυσµένης πρόσβασης µε web-based GUI που προσφέρει virtual console, virtual media (CD, USB, Floppy), Server Power Control (restart, shutdown, power-on), alerting, last crash screen capture, Boot Capture, Power Capping, Real Time Power Monitoring, Historical Power Counters. Να περιλαµβάνεται v-flash χωρητικότητας ίσης/άνω των 8GB, η οποία να είναι Bootable και αποµακρυσµένα να χρησιµοποιείται για σκοπούς Servicing (αποθήκευση OS image για emergency boot). Να υποστηρίζεται υψηλού επιπέδου ασφάλεια µε τη λειτουργία Two-Factor Authentication. ΕΓΓΥΣ ΤΕΧΝΙΚ ΥΠΟΣΤΡΙΞ 25. Χρονικό διάστηµα εγγύησης τεχνικής υποστήριξης >=3 χρόνια Ανταπόκριση την επόµενη εργάσιµη ηµέρα 26. κατόπιν τηλεφωνικής διάγνωσης από τον κατασκευαστή προσφερόµενη εγγύηση τεχνική υποστήριξη 2 θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, 2 µε παραποµπή σε επίσηµα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού και να προσφέρεται στην Ελλάδα. ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΣ 29. Hardware Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόµενο σηµείο Rack 30. Έλεγχος καλής λειτουργίας Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον 31. αναγκαίο εξοπλισµό και εξαρτήµατα για την θέση του συστήµατος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδιο, connectors κ.λ.π) 2

3 2. Αποθηκευτικό Σύστηµα ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚ 1. Αριθµός Μονάδων 1 2. Rackable να αναφερθεί ο αριθµός των U Να προσφερθεί Κεντρικό Σύστηµα Αποθήκευσης (storage). H συσκευή θα πρέπει να είναι µια και ενιαία, µε ένα λειτουργικό σύστηµα (unified storage) και θα 3. πρέπει να µπορεί να υποστηρίζει όλες τις διαθέσιµες µεθόδους σύνδεσης servers και storage (iscsi, NFS, CIFS) χωρίς την προσθήκη επιπλέον εξοπλισµού. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001 για τον κατασκευαστή. 5. Να προσφερθεί το σύνολο του απαραίτητου εξοπλισµού και λογισµικού που θα επιτρέπει το διαµοιρασµό και τη διαχείριση των λογικών µονάδων δίσκων (LUNs) του Συστήµατος Αποθήκευσης σε όλους τους servers που θα συµµετέχουν στο SAN 6. Να αναφερθεί ο µέγιστος αριθµός LUNs που υποστηρίζεται από το SAN υνατότητα δυναµικής αύξησης και δυναµικής µείωσης του κάθε LUN Υψηλή διαθεσιµότητα του Συστήµατος Αποθήκευσης πιστοποιηµένη από ανεξάρτητη >=99,999% αρχή 9. Να προσφερθούν τα πρωτόκολλα διασύνδεσης: 9.1. SAN : iscsi 9.2. NAS : CIFS 9.3. NAS : NFS ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΚΩΝ - CONTROLLERS 10. Προσφερόµενη raw χωρητικότητα >=7,2 ΤΒ 11. Ταχύτητα περιστροφής δίσκων (rpm) >= ύο (2) controllers σε υλοποίηση active-active µε αυτόµατο failover και load balancing των λογικών µονάδων δίσκων (LUNs). 13. Μέγιστη χωρητικότητα ανά LUN >= 16TB To Κεντρικό Σύστηµα Αποθήκευσης (storage) πρέπει να διαθέτει µνήµη cache. Να αναφερθούν οι τεχνικές προστασίας της µνήµης cache όπως mirroring, CRC, ECC κλπ. Να περιγραφεί ο µηχανισµός προστασίας των δεδοµένων της cache, µετά από διακοπή παροχής ρεύµατος. Θύρες επικοινωνίας 10GbE ανά controller. Nα προσφερθούν και τα αντίστοιχα οπτικά multimode SFP+ transceivers µε ακροδέκτη LC >= 6GB / controller >=2 ΑΠΑΝΤΣ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σ

4 1 Θύρες Ethernet ανά controller >=4 19. Ταχύτητα θυρών Ethernet >= 1Gb/s ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΛΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΤΑΣ 20. Υποστήριξη online αλλαγής (hot swap) για: Power supplies Cooling fans RAID Controllers 21. Να προσφερθούν redundant: Power supplies Cooling fans RAID controllers ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΤΑ 22. Μέγιστος αριθµός υποστηριζόµενων δίσκων χωρίς προσθήκη επιπλέον RAID controllers ή >=60 µνήµης cache στους ελεγκτές αυτούς 23. Να αναφερθεί ο µέγιστος αριθµός υποστηριζόµενων δίσκων ανά Raid-Group σε διάταξη RAID-6 / DP ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΆ ISCSI 2 Υποστήριξη επικοινωνίας µε χρήση iscsi πρωτοκόλλου. Να προσφερθεί το απαραίτητο υλικό (/W) και λογισµικό (S/W) 25. Να αναφερθεί ο µέγιστος υποστηριζόµενος αριθµός iscsi Initiators 26. Να υποστηρίζονται τουλάχιστον τα λειτουργικά συστήµατα AIX, VMware ESX, HP-UX, Linux, Sun Solaris, Mac OS, Windows 2000/XP/Server Υποστήριξη Multi-pathing ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2 Λογισµικό πλήρους κεντρικής διαχείρισης και παρακολούθησης του υποσυστήµατος από περιβάλλον GUI ή command line ή web-browser ή και πιθανά συνδυασµός των παραπάνω. 29. υνατότητα συνεργασίας του SAN µε τα ακόλουθα τουλάχιστον λειτουργικά συστήµατα και εφαρµογές : UNIX, Linux, Microsoft Windows 2003/ 2008, VMware, Oracle, SQL Server, Exchange Server 30. Υποστήριξη δηµιουργίας τοπικών στιγµιαίων αντιγράφων (snapshots). Να τεκµηριωθούν οι τεχνικές δηµιουργίας αυτών των στιγµιαίων αντιγράφων. 31. Μέγιστος αριθµός snapshot ανά Volume / LUN >= Μέγιστος αριθµός snapshot ανά controller >= Να προσφερθούν άδειες χρήσης για τη υποστήριξη δηµιουργίας τοπικών στιγµιαίων αντιγράφων read-only µε χρήση χωρητικότητας που καλύπτει µόνο τις αλλαγές µεταξύ των αντιγράφων. 3 Να προσφερθεί άδεια χρήσης για δυνατότητα ανάκτησης (restore) µεµονωµένων αρχείων σε περιβάλλοντα NAS και ολόκληρων των LUN σε περιβάλλοντα SAN από το storage χωρίς τη διακοπή λειτουργιάς των servers και των

5 εφαρµογών. υνατότητα εξυπηρέτησης πολλαπλών clustered servers Αυτόµατη ειδοποίηση του administrator σε περίπτωση βλάβης (SMS Gateway, alert) υνατότητα εξοικονόµησης χώρου διαµέσου τεχνικών 4K Block Level Deduplication. (λογική διαγραφή πολλαπλών αντιγραφών του ίδιου περιεχοµένου στους δίσκους). ΕΓΓΥΣ Προσφερόµενη εγγύηση όλων των παραπάνω (λογισµικού και υλικού) Να περιγραφεί η υπηρεσία υποστήριξης για το διάστηµα εγγύησης >= 3έτη 3. Λογισµικό Virtualization ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ 1. Κατασκευαστής Λογισμικού Πρέπει να προσφερθεί ένα ενιαίο προϊόν που να καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφών που ακολουθούν Να αναφερθεί η ονομασία και τρέχουσα έκδοση & υπο-έκδοση του προϊόντος ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ Κεντρική διαχείριση των εικονικών μηχανών και των πόρων των εξυπηρετητών από κονσόλα διαχείρισης σε γραφικό περιβάλλον (GUI) Λήψη στιγμιότυπων (snapshots) των Virtual Machines για λόγους backupή δοκιμών Απεικόνιση του συνόλου των Virtual Machines, των Hosts και των μεταξύ τους σχέσεων σε γραφικό περιβάλλον Διαχείριση όλων των Virtual Machines και πρόσβαση στην κονσόλα αυτών Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της διαθεσιμότητας των Virtual Machines και των φυσικών εξυπηρετητών Ειδοποιήσεις για σφάλματα ή συμβάντα μέσω , SNMP traps Αριθμός υποστηριζόμενων φυσικών εξυπηρετητών (Host) προσφερόμενης αδειοδότησης Να προσφερθεί η κονσόλα διαχείρισης της εικονικής υποδομής μέσω GUI >= Να προσφερθεί εικονικό applianceμε

6 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σ δυνατότητα de-duplicated D2D backup των εικονικών μηχανών, του ίδιου κατασκευαστή ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ HYPERVISORΣΤΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ ΕΚ ΟΣ Εγκατάσταση απευθείας στον φυσικό εξυπηρετητή (Bare-metal architecture) Μέγιστος αριθμός φυσικών επεξεργαστών (CPUs) ανά εξυπηρετητή >= Δυνατότητα χρήσης NFS για αποθηκευτικό χώρο Δυνατότητα χρήσης SAN LUNs (storage area network) για αποθηκευτικό χώρο Δυνατότητα χρήσης iscsi LUNs για αποθηκευτικό χώρο ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ VIRTUAL MACHINES ΣΤΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ ΕΚ ΟΣ 1 Μέγιστος αριθμός εικονικών επεξεργαστών ανά Virtual Machine Λειτουργικά Συστήµατα και Άδειες Χρήσης Microsoft ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σ 1. Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows Server 2012R2 Standard OLP GOV [P ] 3 2. Άδειες χρήσης / User CALs για Microsoft Windows Server 2012 Domain [R ] 60

7 5. Σταθµοί Εργασίας Χρηστών ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σ Όλες οι διακριτές συνιστώσες του συστήµατος να είναι του ίδιου κατασκευαστή και να καλύπτονται από τους ίδιους όρους εγγύησης Αριθµός Μονάδων Επεξεργαστής τουλάχιστον Intel Core i5, 4ΧΧΧ >=3.1 GHz L2 Cache >= 6 MB 5. Μνήµη DDR3 (>= ΜHz) >=4GB 6. Τροφοδοτικό DVD±RW Double layer Ελάχιστη παροχή 290w 9. Σκληρός δίσκος - Serial ATA III >=500GB 7200rpm Μέγεθος οθόνης >= Έξοδος Εικόνας VGA Ανάλυση Κάρτα γραφικών 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet >= 1920 x 1080 >=1600MB GDDR3, Θύρες Ποντίκι USB optical Mouse Τουλάχιστον : 3x PCI Express x1, 1x PCI Express x16, >=6xUSB2. 0, >=2xUSB3. 0 (Θύρες USB στο εµπρόσθιο µέρος της θήκης >=2) 16. Πληκτρολόγιο USB Keyboard Λειτουργικό σύστηµα µε γραφικό περιβάλλον και δυνατότητα σύνδεσης σε Domain (αντίστοιχο µε Windows 7/ 64bit Pro Ελληνικό ή ισοδύναµο, προεγκατεστηµένο) Λογισµικό εφαρµογών γραφείου άδειες (π.χ. επεξεργαστή κειµένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις κτλ) Εγκατεστηµένο Web Browser, η πιο πρόσφατη έκδοση. να αναφερθεί να αναφερθεί

8 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σ Εγκατάσταση δωρεάν λογισµικού Adobe Acrobat Reader, η πιο πρόσφατη έκδοση. Υποστήριξη Ελληνικών ΕΛΟΤ 928 ISO Antivirus 23. Εγγύηση 2 Ελάχιστη διάρκεια εγγύησης 5 ετής 25. Εγχειρίδια Χρήσης 6. Φορητοί Υπολογιστές ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σ 1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Όλες οι διακριτές συνιστώσες του συστήµατος να είναι του ίδιου κατασκευαστή και να καλύπτονται από τους ίδιους όρους εγγύησης Αριθµός Μονάδων 1 Επεξεργαστής τουλάχιστον Intel Core i5, 4ΧΧΧ >=2.6 GHz 5. L2 Cache >= 512kb 6. L3 Cache >= 3Mb Μνήµη DDR3 (>= ΜHz) >=8GB 9. Τροφοδοτικό 8X DVD+/-RW Ελάχιστη παροχή 290w Σκληρός δίσκος - Serial ATA III Wireless bgn >=1TB 5400rpm 12. Bluetooth Μέγεθος οθόνης >=15,6 (1366 x 768) Έξοδος Εικόνας - Ανάλυση HDMI >= 2560x1440 Κάρτα γραφικών 9 >=2GB DDR3 Ελληνικό πλητρολόγιο Qwerty 1 10/100Mbps Ethernet 1 Θύρες Τουλάχιστον: >=1xUSB2. 0, >=2xUSB3.

9 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σ 19. Multi-media Card Reader Θύρες Μικρόφωνου - Ακουστικών 21. Μπαταρία Li-Ion >= 6 ώρες Λειτουργικό σύστηµα µε γραφικό περιβάλλον Λογισµικό εφαρµογών γραφείου άδειες (π.χ. επεξεργαστή κειµένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις κτλ) Εγκατεστηµένο Web Browser, η πιο πρόσφατη έκδοση. Εγκατάσταση δωρεάν λογισµικού Adobe Acrobat Reader, η πιο πρόσφατη έκδοση. Υποστήριξη Ελληνικών ΕΛΟΤ 928 ISO Antivirus να αναφερθεί να αναφερθεί 2 Εγγύηση 29. Ελάχιστη διάρκεια εγγύησης 3 ετής 30. Εγχειρίδια Χρήσης

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002113428 2014-06-18

14PROC002113428 2014-06-18 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 70013 Πληροφορίες: Νικ. Κ. Μανιουδάκης Τηλέφωνο: +302810 391766, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού»

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού» Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού» του Υποέργου 4 Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ»: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πειραιάς : 25/11/2013 Αριθ. Πρωτ: Δ/νση:Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος ΤΚ18535 Πειραιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 499.770,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια :12 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΩΣΨ Ν-3ΕΒ ΑΠΟΦΑΣΗ

Α Α:ΩΣΨ Ν-3ΕΒ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. πρωτ. οικ. 41365 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου

ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου ΤΕΧΝΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης. ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο. Σελίδα 1 από 117

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης. ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο. Σελίδα 1 από 117 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΒΟΥ (PORTAL) ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου

Ενότητα Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 327506 Πράξη «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ 1.1. Παράρτημα Α Τεχνικών Προδιαγραφών: Αναλυτικές προδιαγραφές Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση Γενικά ΑΠ1.1 ΑΠ1.2 Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.12/2013 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 303.021,13

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση που έχετε ανάγκη από κάποια λύση που δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το έντυπο, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 68220.

Σε περίπτωση που έχετε ανάγκη από κάποια λύση που δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το έντυπο, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 68220. ΛΥΣΕΙΣ ΙΒΜ EXPRESS ADVANTAGE Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται μια ευέλικτη υποδομή ΙΤ, προκειμένου να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Παρόλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia Προϋπολογισμός Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Ίδρυση κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στο Μπούρινο (προµήθεια)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Ίδρυση κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στο Μπούρινο (προµήθεια) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση: ηµοτικό Κατάστηµα Καλονερίου Ταχ Κώδικας: 50003 Πληροφορίες: ηµήτριος Ρήγας Τηλέφωνο: 2465350208 FAX: 2465023270 Σιάτιστα 24/12/2014

Διαβάστε περισσότερα