In: Craighead, L.- Craighead, W.- Kazdin, A. - Mohoney, M. (1994). Cognitive and Behavioral Interventions. Massachusetts: Allyn and Bacon, σελ. 169.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "In: Craighead, L.- Craighead, W.- Kazdin, A. - Mohoney, M. (1994). Cognitive and Behavioral Interventions. Massachusetts: Allyn and Bacon, σελ. 169."

Transcript

1 Θεραπεία Ζεύγους Σηµειώσεις για το 2ο έτος Κωνσταντίνος Ευθυµίου, MSc. Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Ι.Ε.Θ.Σ. (2002). Πακέτο σηµειώσεων 12 Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

2 Στις σηµειώσεις χρησιµοποιήθηκε υλικό εργασίας της σπουδάστριας του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς Μιράντας Βλαβιανού, για το tutorial: "Συµπεριφοριστικές Τεχνικές" 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 ΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ... 5 Α. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ... 5 Β. Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΤΙΒΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗΣ... 6 Γ. Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 9 Ε. Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ IV. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ V. ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

3 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τον Stuart, "ο γάµος είναι ένα ισοζύγιο ανταλλαγής και ενισχύσεων". Στο ξεκίνηµα µιας κοινής πορείας όλα τα νιόπαντρα ζευγάρια δεν επιθυµούν τίποτα παραπάνω από έναν επιτυχηµένο και ευτυχισµένο γάµο, όπου θα κυριαρχούν η αγάπη, ο αιώνιος έρωτας, ο αλληλοσεβασµός, η ειλικρίνεια, η αλληλοϋποστήριξη, η εµπιστοσύνη και ο ροµαντισµός. Πεποίθηση των περισσοτέρων είναι ότι η δική τους σχέση, ο δικός τους γάµος θα είναι διαφορετικός από των άλλων και ότι το µέλλον τους µαζί θα είναι αρµονικό. Η πραγµατικότητα όµως δηλώνει πως ο θεσµός του γάµου διέρχεται κρίση και ένα ποσοστό µεταξύ 40 και 50 τοις εκατό των γάµων είναι πιθανό να καταλήξουν σε διαζύγιο (Newsweek, 15 Ιουλίου 1987, σελ. 15). 1 Πολλοί σύζυγοι κάποια στιγµή συνειδητοποιούν ότι δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα και τις συγκρούσεις του γάµου τους, συναισθήµατα όπως η απογοήτευση, η δυσαρέσκεια, η υπερένταση έρχονται στην επιφάνεια, οδηγούν σε δυσλειτουργικές συµπεριφορές και ο κάποτε ευτυχισµένος γάµος αρχίζει να καταρρέει (Beck, 1996). Από τη στιγµή που ο λόγος γίνεται για τη σχέση δύο ατόµων, είναι εµφανές ότι η συµπεριφορά του καθενός επηρεάζει και επηρεάζεται άµεσα από τον άλλο σύντροφο. Στα µεν ευτυχισµένα ζευγάρια, η επίδραση αυτή είναι σε γενικές γραµµές θετική οδηγώντας σε ενίσχυση των θετικών συµπεριφορών και από τις δύο πλευρές, ενώ στα δυστυχισµένα ζευγάρια επικρατεί η αρνητική ενίσχυση και η τιµωρία (Jacobson και Margolin, 1975). 2 Πολλοί είναι οι λόγοι που θα οδηγήσουν τελικά ένα ζευγάρι σε θεραπεία. Μπορεί να υφίστανται συχνοί και έντονοι τσακωµοί, να υπάρχει έλλειψη εγγύτητας µεταξύ των συντρόφων, απουσία ικανοποίησης του ενός από τον άλλον, προβλήµατα στην επικοινωνία ανάµεσά τους, σεξουαλικά προβλήµατα. Μπορεί, επίσης, να ζητή-σουν θεραπεία για συµπτώµατα όπως το άγχος και η κατάθλιψη, ενώ το υποβόσκον πρόβληµα αφορά στη σχέση τους (Craighead, Craighead, Kazdin, Mahoney, 1994). Κατά τον Beck (Beck, 1996) τα πιο συνηθισµένα προβλήµατα ενός γάµου είναι τα ακόλουθα: α. η δύναµη του αρνητικού τρόπου σκέψης. το πώς δηλαδή οι αρνητικές πεποιθήσεις είναι δυνατόν να επισκιάσουν τις θετικές πλευρές ενός γάµου. β. η µετάβαση από την εξιδανίκευση στην αποµυθοποίηση του συντρόφου γ. η σύγκρουση των διαφορετικών αντιλήψεων των δύο συντρόφων δ. η επιβολή αυστηρών προσδοκιών και κανόνων. οι υποχρεώσεις και τα "πρέπει" που επιβάλλει ο ένας στον άλλον περιλαµβάνουν και µια µορφή τιµωρίας σε περίπτωση 1 2 In: Beck, A. (1996). εν αρκεί µόνο η αγάπη. Αθήνα: Εκδ. Πατάκη, σελ. 18. In: Craighead, L.- Craighead, W.- Kazdin, A. - Mohoney, M. (1994). Cognitive and Behavioral Interventions. Massachusetts: Allyn and Bacon, σελ

4 που ο σύντροφος δεν "συµµορφωθεί" εξολοκλήρου ε. η στασιµότητα στην επικοινωνία στ. οι συγκρούσεις σχετικά µε τη λήψη σηµαντικών αποφάσεων. Ένα ζευγάρι το οποίο αντιµετωπίζει πρόβληµα σε κάποιο από τα παραπάνω σηµεία, είτε είναι παντρεµένο είτε όχι, παρουσιάζει ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη συµπεριφορά του (Craighead, Craighead, Kazdin, Mahoney, 1994): - Στη µεταξύ τους σχέση οι σύντροφοι συµπεριφέρονται µε περισσότερο αρνητισµό, τόσο λεκτικά όσο και µη λεκτικά. Σε λεκτικό επίπεδο είναι εµφανής µια έντονη µείωση, κριτική, αποδοκιµασία και δηλώσεις ασυµφωνίας του ενός προς τον άλλον. Η ίδια κατάσταση σε µη λεκτικό επίπεδο φαίνεται από την ύπαρξη ελάχιστων χαµόγελων ανάµεσά τους, από τη σωµατική απόσταση που τείνουν να διατηρούν µεταξύ τους και από τις αρνητικές συµπεριφορές τους κατά τη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων. - Οι σύντροφοι σε µια σχέση που διέρχεται κρίση τείνουν να αποδίδουν τα αρνητικά γεγονότα της σχέσης και τις αρνητικές συµπεριφορές του συντρόφου τους στο άλλο άτοµο και πιο συγκεκριµένα στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Αντίθετα, ενδεχόµενες θετικές συµπεριφορές του συντρόφου τους τείνουν να τις αποδίδουν σε εξωτερικούς παράγοντες, που δεν ήταν εσκεµµένοι και άρα δεν έχουν µεγάλη πιθανότητα να επαναληφθούν στο µέλλον. - Οι σύντροφοι σε µια σχέση που αντιµετωπίζει πρόβληµα, συνήθως, ανταποκρίνονται µε αρνητισµό ο ένας απέναντι στον άλλον. Είναι πιθανό, δηλαδή, σε µια αρνητική φράση του ενός να απαντήσει και ο άλλος αρνητικά µε αποτέλεσµα αυτό να έχει σηµαντική επίπτωση στο πώς τελικά οι σύντροφοι καταλήγουν να αισθάνονται ο ένας για τον άλλον αλλά και για τη σχέση τους. Μέσα σε τέτοιου είδους συνθήκες και παρουσία ενός κινήτρου για διάσωση της σχέσης, είτε και από τους δύο συντρόφους είτε από τον έναν από τους δύο, ένα ζευγάρι µπορεί να ζητήσει τη βοήθεια ενός θεραπευτή. 4

5 ΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ Η συµπεριφορική θεραπεία ζεύγους συνδέεται µε ορισµένες τεχνικές, οι οποίες βασίζονται στη συµπεριφορική θεωρία και εφαρµόζονται σε προβλήµατα που προκαλούν συγκρούσεις και δυστυχία στο ζευγάρι. Βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή των τεχνικών αυτών είναι η δηµιουργία µιας σωστής και συνεργατικής θεραπευτικής σχέσης, στην οποία ο θεραπευτής αφού κατανοήσει ακριβώς ποιο είναι το πρόβληµα και ποιο το ζητούµενο, είναι σε θέση να εκπαιδεύσει το ζευγάρι σε κάποιες τεχνικές µε τρόπο ευέλικτο παρακολουθώντας πάντα τις ιδιαίτερες ανάγκες των δύο ατόµων. Α. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο πρωταρχικός και πιο σηµαντικός σε πρώτη φάση στόχος της συµπεριφορικής θεραπείας ζεύγους είναι να παρακινήσει το ζευγάρι προς µια αρχή συνεργασίας (collaborative set) (Craighead, Craighead, Kazdin, Mahoney), 1994). Συνήθως, οι "δυστυχισµένοι" σύντροφοι σε µια σχέση που δεν πάει καλά επικεντρώνονται σε αυτά που λέει ή κάνει ο σύντροφός τους και δεν τους αρέσουν. εν εστιάζουν, δηλαδή, την προσοχή τους καθόλου στο τι µπορούν να κάνουν οι ίδιοι, ώστε να βελτιωθεί η σχέση τους. Έτσι, η αρχή της συνεργασίας βασίζεται στην πεποίθηση ότι το κάθε µέλος ενός ζευγαριού πρέπει να ενδιαφερθεί κυρίως για την αλλαγή της δικής του συµπεριφοράς, παρά να περιµένει πρώτα απ' τον σύντροφό του να αλλάξει. Είναι βασικό, µε άλλα λόγια, ο καθένας να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη τόσο απέναντι στον άλλον όσο και απέναντι στη σχέση. Ο θεραπευτής συζητά άµεσα το θέµα αυτό µε το ζευγάρι, ρωτά τους συντρόφους κατά πόσο συµφωνούν και τους ζητά να υιοθετήσουν αυτή τη νέα αντίληψη για την αλλαγή της σχέσης τους. Ο θεραπευτής επαναλαµβάνει τις αναφορές του στην "αρχή της συνεργασίας" και αργότερα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Β. Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΤΙΒΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗΣ Αν παρατηρήσουµε και περιγράψουµε βήµα-βήµα τον τσακωµό ενός ζευγαριού, από τη στιγµή που πυροδοτείται, έως ότου κορυφωθεί και λήξει θα οδηγηθούµε στην αναγνώριση ενός µοτίβου αρνητικής αλληλεπίδρασης που εµφανίζεται ξανά και ξανά µέσα στη σχέση (Craighead, Craighead, Kazdin, Mahoney, 1994). Αυτό το µοτίβο αλληλεπίδρασης µας περιγράφει µια τυπική διαδικασία που επαναλαµβάνεται σε καβγάδες του ζευγαριού, ανεξάρτητα από το ποιο είναι κάθε φορά το περιεχόµενο της διαµάχης. 5

6 Για παράδειγµα, ένα µοτίβο µπορεί να περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 1. η σύντροφος παραπονείται για κάτι στον σύντροφο 2. ο σύντροφος την αγνοεί 3. η σύντροφος επαναλαµβάνει το παράπονό της 4. ο σύντροφος απαντά µε θυµό 5. η σύντροφος αποσύρεται και σταµατά προς το παρόν να παραπονείται. Αφού ο θεραπευτής αναγνωρίσει τέτοιου είδους µοτίβα στον τρόπο µε τον οποίο το ζευγάρι αλληλεπιδρά, είναι καλό να τους τα περιγράψει και να τους καθοδηγήσει να τα εντοπίσουν και οι ίδιοι, αναθέτοντάς τους παρατήρηση και καταγραφή της καθηµερινής τους διάδρασης. Σε ορισµένες περιπτώσεις και µόνο η αναγνώριση από το ζευγάρι του µοτίβου, είναι αρκετή ώστε να το διακόψει. Οταν η περίπτωση είναι πιο σύνθετη, ο θεραπευτής θα δουλέψει µε το ζευγάρι προς την ανεύρεση εναλλακτικών τρόπων συµπεριφοράς που θα ικανοποιούν τις ανάγκες και των δύο συντρόφων "σπάζοντας" όµως το µοτίβο της αρνητικής αλληλεπίδρασης. Γ. Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ 'Ένας από τους βασικούς στόχους που είχε ο Beck στη θεραπεία µε ζευγάρια ήταν να ενθαρρύνει τους συντρόφους να δίνουν σηµασία στις ευχάριστες πλευρές της σχέσης τους προσπαθώντας να ανακαλύψουν ξανά τη γοητεία που έβρισκε κάποτε ο ένας στον άλλον (Beck, 1996). Η βασική λογική πίσω από τον στόχο αυτό είναι ότι κάθε φορά που η σχέση τους διέρχεται µια κρίση, οι σύντροφοι τείνουν να ξεχνούν τα θετικά στοιχεία που βρίσκει ο ένας στον άλλον. Πολλά προβληµατικά ζευγάρια, σύµφωνα µε τον Beck, αναπτύσσουν κάποια "τυφλά" σηµεία απέναντι σε ό,τι είναι καλό στη σχέση τους. Προσέχουν µόνο τα στοιχεία που τους δυσαρεστούν και δεν καταφέρνουν να δουν εκείνα που τους αρέσουν. Μιλώντας για την ενίσχυση της σχέσης, ο Beck τονίζει ότι η βασική αρχή είναι η εξής: Αν ο κάθε σύντροφος νιώσει τις ανάγκες του συντρόφου του και τις ικανοποιήσει, όσο δύναται, τότε η σχέση θα αναζωογονηθεί σε µεγάλο βαθµό. Η εκπλήρωση των αναγκών του ενός συντρόφου από τον άλλον δεν απαιτεί µεγάλη προσπάθεια. Πιο δύσκολη είναι η κατανόηση των αναγκών αυτών, οι οποίες συνήθως δεν εκφράζονται µε τον σωστό τρόπο ανάµεσα στο ζευγάρι. Μέσα στο πλαίσιο της ενίσχυσης, η κυριότερη στρατηγική είναι οι σύντροφοι να δώσουν έµφαση στα θετικά στοιχεία της σχέσης τους. Αυτό σε καµιά περίπτωση δεν συνεπάγεται ανοχή και συµβιβασµό µε τα αρνητικά στοιχεία. Η εξάλειψη των αρνητικών στοιχείων, η οποία είναι ιδιαίτερα σηµαντική, επιτυγχάνεται καλύτερα µόνο µετά τη δηµιουργία µιας πιο θετικής ατµόσφαιρας. Στην αρχή της θεραπείας, λοιπόν, ο θεραπευτής συχνά αναθέτει στο ζευγάρι ασκήσεις για το σπίτι µε στόχο την αύξηση των θετικών σηµείων στη σχέση τους. 6

7 Πρώτος ο Stuart (1980) 3 περιέγραψε µε λεπτοµέρεια αυτόν τον τύπο συµπεριφορικής τεχνικής χρησιµοποιώντας τον όρο "ηµέρες φροντίδας" ("caring days"). Σε αυτή την παρέµβαση κάθε µέλος του ζευγαριού γράφει µια λίστα θετικών, µικρών, συγκεκριµένων συµπεριφορών που θα ήθελε ο σύντροφός του να εκδηλώσει γι' αυτόν. Σε αυτές τις συµπεριφορές δεν πρέπει να περιλαµβάνονται εκείνες που προκαλούν συγκρούσεις. Αφού τις εξετάσουν µαζί µε τον θεραπευτή, οι σύντροφοι ανταλλάσσουν τις λίστες και συµφωνούν ότι ο καθένας θα κάνει τουλάχιστον πέντε πράγµατα από τη λίστα για το σύντροφό του σε καθηµερινή βάση. Οι "Ηµέρες φροντίδας" είναι ένα πείραµα, ώστε οι σύντροφοι να δουν τι συµβαίνει όταν αυξηθούν οι θετικές συµπεριφορές στη σχέση τους. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό δε αυτές οι θετικές συµπεριφορές να υλοποιούνται, ακόµα και όταν οι σύντροφοι δεν το αισθάνονται ή είναι θυµωµένοι ο ένας µε τον άλλον. Με αυτή την άσκηση φαίνεται κατά πόσο οι θετικές συµπεριφορές είναι σε θέση από µόνες τους να αποκαταστήσουν µια θετική βάση στη σχέση, υποδεικνύοντας στους συντρόφους ότι αξίζει να λύσουν τα προβλήµατά τους µαζί. Το συγκεκριµένο συµπεριφορικό πείραµα βοηθά στο σχηµατισµό µιας θετικής προσδοκίας για αλλαγή στη σχέση. Τα περισσότερα ζευγάρια ύστερα από 1-2 εβδοµάδες άσκησης συνειδητοποιούν ότι νιώθουν πιο θετικά ο ένας για τον άλλον, και ανακαλούν και άλλες καλές στιγµές της σχέσης τους. Πολλοί µάλιστα συνεχίζουν τις "ηµέρες φροντίδας" ακόµα και όταν παύει να τους ανατίθεται ως εργασία για το σπίτι από τον θεραπευτή.. Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ενα από τα κύρια παράπονα των δυσαρεστηµένων συντρόφων στις σχέσεις που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, είναι ότι οι σύντροφοί τους δεν συζητούσαν µαζί τους αρκετά συχνά (Terman, 1938). 4 Ερευνες µάλιστα έχουν δείξει ότι τόσο η ποσότητα (Terman, Locke, 1951) 5 όσο και η ποιότητα (Hobart και Klausner, Navran, 1967) 6 της επικοινωνίας σχετίζονται µε την καλή προσαρµογή στο γάµο. Έτσι, πρόσφατα έχει δοθεί µεγάλη έµφαση στη βελτίωση της συζυγικής επικοινωνίας, µε την άποψη ότι η βελτίωση της επικοινωνίας µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της συζυγικής προσαρµογής. Μιλώντας για "καλή επικοινωνία" εννοούµε "συζήτηση και ακρόαση µε τρόπο που να προωθεί την αµοιβαία κατανόηση και, στην ιδανική περίπτωση, την αµοιβαία λύση προβληµάτων όταν υπάρξει ασυµφωνία" (Dattilio και Padesky, 1995). Κατά συνέπεια, 3 4, 5, 6 In: Dattilio, F.M.- Padesky, C.A. (1995). Συµβουλευτική ζευγαριών. Αθήνα: εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σελ In: Guerney, B.G. (1996). Βελτίωση Σχέσεων. Αθήνα: εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σελ

8 ένα βασικό µέληµα του θεραπευτή είναι να δώσει στο ζευγάρι να καταλάβει ότι η καλή επικοινωνία δεν συνεπάγεται απαραίτητα τη συµφωνία. Εποµένως, ο πρώτος στόχος θεραπευτικά είναι το ζευγάρι να δει την επικοινωνία ως µια διαδικασία από την οποία θα ωφεληθούν και οι δύο σύντροφοι. Η άσκηση στην επικοινωνία βοηθά τους συντρόφους να αποκτήσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του καλού οµιλητή και του καλού ακροατή (Beck, 1996). Ο θεραπευτής µιλά στο ζευγάρι για τις διαφορές ανάµεσα στον ρόλο του οµιλητή και του ακροατή και περιγράφει τι είδους ικανότητες απαιτεί ο κάθε ρόλος. Ο ακροατής πρέπει να ξέρει να ακούει, να µπορεί να παρακολουθεί τον οµιλητή τόσο λεκτικά όσο και µη λεκτικά, να µην τον διακόπτει και να χρησιµοποιεί παραφράσεις, ώστε να του δείχνει ότι τον προσέχει και να διευκρινίζει τυχόν παρανοήσεις. Ο οµιλητής πρέπει να είναι ακριβής, ξεκάθαρος, άµεσος, να εκφράζει τα συναισθήµατά του και να αποφεύγει τα γνωσιακά λάθη (διάβασµα σκέψης, υπεργενίκευση, αυθαίρετο συµπέρασµα κ.ά.). Ο Beck δίνει κάποιες οδηγίες που µπορούν να κάνουν τις συζητήσεις ενός ζευγαριού πιο αποτελεσµατικές (Beck, 1996): Κανόνας 1 ος : Συντονιστείτε στο κανάλι του/της συντρόφου σας Κανόνας 2 ος : είξτε ότι ακούτε αυτά που σας λέει Κανόνας 3 ος : Μη διακόπτετε Κανόνας 4 ος : Κάντε αποτελεσµατικές ερωτήσεις Κανόνας 5 ος : Χρησιµοποιήστε διπλωµατία και διακριτικότητα. Η οδηγία που δίνεται αρχικά στο ζευγάρι για την άσκηση στην επικοινωνία είναι ο κάθε σύντροφος µε τη σειρά να πάρει το ρόλο του οµιλητή συζητώντας κάτι απλό, όπως για π.χ. ένα χόµπυ, ή πώς πέρασε τη µέρα του, ενώ ο άλλος σύντροφος γίνεται ακροατής χρησιµοποιώντας παραφράσεις. Οσο προχωράει η άσκηση, τόσο τα θέµατα προς συζήτηση γίνονται πιο συναισθηµατικά φορτισµένα και σχετιζόµενα µε τη σχέση, όπως για παράδειγµα κάτι που συνέβη και ενόχλησε έναν από τους δύο συντρόφους (Craighead, Craighead, Kazdin, Mahoney, 1994). Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ο θεραπευτής µπορεί να παρεµβαίνει και να καθοδηγεί το ζευγάρι σε σηµεία που χρειάζονται βελτίωση. Μετά, µπορεί να ζητήσει από τους συντρόφους ανατροφοδότηση. να του περιγράψουν, δηλαδή, κατά πόσο η εµπειρία τους αυτή ήταν παρόµοια ή διαφορετική µε τις συνηθισµένες τους συζητή-σεις, τι τους άρεσε και τι τους δυσκόλεψε στην άσκηση αυτή. Μέσα από αυτή τη δια-δικασία µπορεί να µάθουν πώς να κατανοούν καλύτερα τα προβλήµατα ο ένας του άλλου και να µάθουν περισσότερα πράγµατα για τον σύντροφό τους. Αυτό µπορεί να συµβάλει και στην αµοιβαία επίλυση προβληµάτων (Dattilio και Padesky, 1995). Παράγοντες που εµποδίζουν την απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας Οι τρεις πιο συνηθισµένοι παράγοντες που ενδέχεται να παρακωλύσουν την 8

9 προσπάθεια των συντρόφων για καλύτερη επικοινωνία είναι οι εξής (Dattilio και Padesky, 1995): α. ιαπροσωπικές δυσκολίες Ορισµένα άτοµα δεν διαθέτουν βασικές διαπροσωπικές δεξιότητες. Καλό είναι να διερευνήσει ο θεραπευτής κατά πόσο οι σύντροφοι έχουν δυσκολίες στην επικοινωνία τους και µε άλλα άτοµα στην καθηµερινή ζωή. Εάν υπάρχουν δυσκολίες µάθησης ψυχολογικών µεταβλητών (π.χ. δυσκολία στην αναγνώριση των συναισθηµάτων) ίσως χρειαστούν αρκετές ατοµικές συνεδρίες για εκπαίδευση στις δεξιότητες που ο σύντροφος δεν διαθέτει. β. Έντονο συναίσθηµα Η µεγάλη συναισθηµατική φόρτιση οδηγεί σε γνωσιακές παραποιήσεις. Είναι βασικό, λοιπόν, το ζευγάρι να µάθει να µειώνει το έντονο αρνητικό συναίσθηµα (π.χ. θυµός, άγχος, κατάθλιψη) πριν εξασκηθεί σε νέες στρατηγικές επικοινωνίας. Πρέπει ο θεραπευτής να δείξει στο ζευγάρι µεθόδους αµοιβαίας "παύσης" όταν π.χ. ο θυµός γίνεται έντονος, ώστε η επικοινωνία να γίνεται χαοτική και να επιδρά καταστροφικά στη σχέση. Ο Beck (1996) περιγράφει τις "χρωµατιστές ζώνες" για να προσδιορίσει το επίπεδο θυµού του ζευγαριού και να τον ελέγξει: Η µπλε ζώνη 'Ηρεµο εύρος συναισθήµατος Η κίτρινη ζώνη Επίπεδο θυµού, όπου υπάρχει έλεγχος σε σκέψεις, λέξεις, πράξεις Η κόκκινη ζώνη Απώλεια ελέγχου σε λέξεις, ίσως σωµατική επίθεση, υψηλός βαθµός γνωσιακών παραποιήσεων. Αρχικά, τα ζευγάρια καθοδηγούνται να εφαρµόζουν την άσκηση στην επικοινωνία µόνο όταν είναι στη µπλε ζώνη. Οταν ασκηθούν αρκετά, µπορούν να δουλέψουν και στην κίτρινη ζώνη. Κάθε σύζυγος µπορεί να φωνάξει "παύση" οποιαδήποτε στιγµή. Οι παύσεις αυτές είναι σύντοµες και βοηθούν τους συντρόφους να ηρεµήσουν. Για κάποια ζευγάρια, µπορεί να χρειάζεται ο ένας σύντροφος να φύγει για λίγη ώρα από το σπίτι, αν υφίσταται κίνδυνος σωµατικής επίθεσης. γ. Παρεµβαλλόµενες αντιλήψεις Οι παρεµβαλλόµενες αντιλήψεις είναι στην ουσία αντιστάσεις στην αλλαγή. Μια από αυτές είναι η απελπισία που βιώνουν οι σύντροφοι και που µπορεί να περιλαµβάνει γνωσίες του τύπου "Ο σύντροφός µου δεν πρόκειται να αλλάξει", 'Ενας άλλος τύπος αντίληψης που µπορεί να εµποδίζει την επικοινωνία είναι ο 9

10 φόβος της συναισθηµατικής οικειότητας που περιλαµβάνει πεποιθήσεις του τύπου "αν εκφράσω τα αληθινά µου συναισθήµατα, θα γελοιοποιηθώ", "είµαι καλύτερα, όταν είµαι µόνος" κ.ά. Ο τρίτος τύπος παρεµβαλλόµενης αντίληψης είναι η έλλειψη ανοχής για τις συναισθηµατικές δυσκολίες των άλλων, που περιλαµβάνει την πεποίθηση ότι η προέκταση αρνητικών συναισθηµάτων πάνω σε άλλους προκαλεί πόνο, ένταση, ενοχές και οδηγεί τα άτοµα να µην εκφράζουν, αρνητικά συναισθήµατα τελικά. Αν ο θεραπευτής εντοπίσει τέτοιου είδους πεποιθήσεις, µπορεί να καθοδηγήσει τους συντρόφους, ώστε να τις ελέγξουν, και να γίνει γνωσιακή αναδόµηση. Ε. Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Αφού το ζευγάρι µάθει να επικοινωνεί συζητώντας και ακούγοντας µε τον τρόπο που περιγράφτηκε προηγουµένως, τότε αυτές οι δεξιότητες µπορούν να εφαρ-µοστούν στην επίλυση προβληµάτων. Οι Jacobson και Margolin (1979) 7 εξέδωσαν ένα εγχειρίδιο στο οποίο αναφέρονται στρατηγικές για µια αποτελεσµατική επίλυση των συγκρούσεων. Η επιτυχής λύση προβληµάτων περιλαµβάνει την οριοθέτηση των θεµάτων που πρέπει να συζητηθούν, την περιγραφή των προβληµάτων µε συγκεκριµένο και θετικό τρόπο, τη συζήτηση ενός θέµατος κάθε φορά, την ανεύρεση λύσεων για το συγκεκριµένο πρόβληµα και όχι την απόδοση ευθυνών καθώς και τον αµοιβαίο συµβιβασµό. Πρακτικά στο πλαίσιο της θεραπείας, ο θεραπευτής συµβουλεύει το ζευγάρι να ξεκινήσει την άσκηση στην επίλυση προβληµάτων από ένα πρόβληµα όχι και τόσο σηµαντικό. Ο ίδιος παρεµβαίνει στις πρώτες προσπάθειες καθοδηγώντας τους συντρόφους και ενισχύοντας τις επιθυµητές συµπεριφορές. Η επίλυση προβληµάτων περιλαµβάνει δύο µέρη: τον προσδιορισµό του προβλήµατος και την επίλυση του προβλήµατος (Craighead, Craighead, Kazdin, Mahoney, 1994). Στην πρώτη φάση, ο ένας σύντροφος αναφέρει ένα πρόβληµα, περιγράφοντας τι τον ενοχλεί σε αυτό, αναγνωρίζοντας τον δικό του ρόλο ή το µερίδιο ευθύνης του στο πρόβληµα και αποφεύγοντας τις κατηγορίες και την απόδοση ευθυνών. Ο άλλος σύντροφος ακούει προσεκτικά, κάνει παραφράσεις και εκφράζει την προθυµία του να δουλέψει πάνω στο συγκεκριµένο πρόβληµα. Το ζευγάρι συνεργάζεται, ώστε να ορίσει το πρόβληµα µε σαφήνεια και έπειτα να το καταγράψει. Η φάση της επίλυσης του προβλήµατος ξεκινά µε ένα καταιγισµό πιθανών λύσεων (brainstorming), που επίσης καταγράφονται. Οι σύντροφοι παροτρύνονται να είναι όσο το δυνατόν πιο δηµιουργικοί στο στάδιο αυτό. Αφού σχηµατιστεί µια λίστα πιθανών λύσεων, συζητώνται τα υπέρ και τα κατά της κάθε µιας και το ζευγάρι από κοινού αποφασίζει να υιοθετήσει κάποια ή 7 In: Craighead, L, - Craighead, W. - Kazdin, A. - Mahoney, M. (1994) Cognitive and Behavioral Interventions. Massachusetts: Allyn and Bacon, σελ

11 κάποιες από αυτές. Μπορεί για παράδειγµα, σ' ένα δεδοµένο πρόβληµα να βρεθούν έξι λύσεις, εκ των οποίων οι τέσσερεις πρώτες βρίσκουν σύµφωνο τον σύντροφο και οι λύσεις 4, 5 και 6 βρίσκουν σύµφωνη τη σύντροφο. Σε αυτή την περίπτωση θα υιοθετηθεί η λύση µε το νούµερο 4 στην οποία συµφωνούν και οι δύο σύντροφοι. Σε ορισµένες περιπτώσεις ένα πρόβληµα µπορεί να έχει µεγαλύτερη σηµασία για τον έναν από τους δύο συντρόφους. Τότε είναι καλό να βρεθεί µια λύση που να ικανοποιεί αυτόν που ενδιαφέρεται περισσότερο, ακόµα και αν ο άλλος δεν συµφωνεί. Επίσης, σε περιπτώσεις, όπου δεν βρίσκεται λύση κοινής αποδοχής, το ζευγάρι αποφασίζει ποιος από τους δύο συντρόφους θα ικανοποιηθεί στο συγκεκριµένο πρόβληµα, µε αντάλλαγµα την ικανοποίηση του άλλου κάποια άλλη φορά, "θα γίνει το δικό µου αυτή τη φορά και την επόµενη θα γίνει το δικό σου" (Datillio και Padesky, 1995). Ζητήµατα που παρεµποδίζουν την επιτυχή επίλυση προβληµάτων Στη θεραπεία κατά τη διάρκεια της επίλυσης προβληµάτων, µπορεί να προκύ-ψουν θέµατα που αφορούν και τους δύο συντρόφους και που µπορεί να παρα-κωλύουν την εποικοδοµητική λύση των συγκρούσεων (Dattilio και Padesky, 1995). α. ιαφορές ισχύος στη σχέση Σε όλες τις σχέσεις υπάρχουν διαφορές ισχύος ανάµεσα στα µέλη. 'Αλλα ζευγάρια µπορεί να διαχωρίζουν τις αποφάσεις ανά τοµείς (ο ένας αποφασίζει για οικονοµικά ζητήµατα και ο άλλος για ζητήµατα νοικοκυριού), άλλα ζευγάρια µοιράζουν τις αποφάσεις ισότιµα, σε άλλα ζευγάρια ο ένας σύντροφος έχει πάντα την τελευταία λέξη. Καθώς οι στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων βασίζονται στο συνεργατικό µοντέλο της ίσης δύναµης, ο θεραπευτής πρέπει να διακρίνει κατά πόσο το ζευγάρι θα δεχτεί να υιοθετήσει ένα µοντέλο αµοιβαιότητας. Εάν υφίσταται µεγάλη διαφορά ισχύος στη σχέση, είναι καλό να δείξει στους συντρόφους ότι θα έχουν αµοιβαίο όφελος από τη λήψη αποφάσεων από κοινού. Μπορεί για παράδειγµα να τους ρωτήσει τα υπέρ και τα κατά του δικού τους τρόπου λήψης αποφάσεων και να τονίσει τα οφέλη της αµοιβαίας λύσης προβληµάτων. Εάν οι σύντροφοι είναι προσκολληµένοι στο σύστηµα µονόπλευρης δύναµης, τότε ο θεραπευτής πρέπει να διερωτηθεί κατά πόσο µπορεί να έχει αποτέλεσµα η θεραπεία ζεύγους και να προσφέρει εναλλακτικά ατοµική θεραπεία ή βοήθεια ώστε οι σύντροφοι να προσαρµοστούν στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση. β. Αντιλήψεις που µπορεί να εµποδίσουν την επίλυση προβληµάτων Είναι πιθανό να υφίστανται αντιλήψεις σχετικά µε την αλλαγή, του τύπου "Μια 11

12 µικρή αλλαγή δεν είναι αρκετή" ή αντιλήψεις επιδίωξης της τέλειας λύσης. Σε αυτή την περίπτωση είναι καλό να εξεταστούν τα υπέρ και τα κατά της αδράνειας έναντι της ελλιπούς δράσης, ώστε οι σύντροφοι να µειώσουν τις τελειοθηρικές απαιτήσεις τους. Επίσης, µπορεί ο ένας σύντροφος να θεωρεί ότι έχει ήδη συµµορφωθεί αρκετά κατά το παρελθόν και να µην επιθυµεί τώρα να διαπραγµατευτεί. Σε αυτή την περίπτωση είναι καλό να γίνει µια ανασκόπηση του ιστορικού, γιατί συχνά οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τις παραχωρήσεις του συντρόφου τους και πιστεύουν ότι οι ίδιοι µόνο συµβιβάζονται. Επιπλέον, πρέπει να διερευνηθούν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των "ίσων παραχωρήσεων". Εάν όντως υπάρχει µεγάλη ανισορροπία, µπορεί οι σύντροφοι να συµφωνήσουν να αποκατασταθεί συµβολικά αυτός που αισθάνεται αδικηµένος µε το να αναλάβει για παράδειγµα κάποια δραστηριότητα που τον ευχαριστεί, αναθέτοντας στον άλλον λίγο περισσότερες ευθύνες για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. 12

13 ΙΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Στo παρόν άρθρο συγκεκριµένες συµπεριφορικές τεχνικές, οι οποίες εφαρµόζονται στη θεραπεία ζεύγους. Παρόλο που οι τεχνικές αυτές µπορεί να είναι αποτελεσµατικές, δεν κατορθώνουν από µόνες τους να επιφέρουν τις απαραίτητες γνωσιακές αλλαγές ή τις αλλαγές στις στάσεις των ατόµων (Patterson, 1986). 8 Κατά συνέπεια, ένα µειονέκτηµα της αποκλειστικής Θεραπείας Συµπεριφοράς σε Ζευγάρια είναι ότι δίνει λίγη έµφαση στον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα σκέφτονται για τον εαυτό και για τους συντρόφους τους. Το γνωσιακό στοιχείο στη θεραπεία ζεύγους προστέθηκε ως αποτέλεσµα µελετών, όπως εκείνης των Margolin και Weiss (1978), 9 η οποία έκανε µια σύγκριση της Συµπεριφορικής Θεραπείας σε Ζευγάρια µε µια παρόµοια θεραπεία συµπληρωµένη µε τεχνικές γνωσιακής αναδόµησης. Οι ερευνητές βρήκαν ότι η θεραπεία που περιελάµβανε και τη γνωσιακή αναδόµηση ήταν πιο αποτελεσµατική σε σηµαντικό βαθµό σε διάφορα επίπεδα µετρήσεων από τη θεραπεία σε ζευγάρια, όπου χρησιµοποιήθηκαν µόνο συµπεριφορικές τεχνικές. 'Άλλωστε, και η βιβλιογραφία υποδεικνύει χαρακτηριστικά ζευγαριών που µπορούν να προβλέψουν κατά πόσο ένα ζεύγος θα ωφεληθεί από µια συµπεριφορική θεραπεία. Για παράδειγµα, τα νεότερα ζευγάρια πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσµατα µε τη Θεραπεία Συµπεριφοράς απ' ό,τι τα µεγαλύτερα (Baucom, 1984; Hahlweg, Schindler, Revenstorf, Brengelmann, 1984). 10 Επίσης, ζευγάρια στα οποία οι σύντροφοι δεν έχουν τρυφερότητα ο ένας για τον άλλον πριν τη θεραπεία, ανεξάρτητα από την ικανότητά τους για επίλυση προβληµάτων, δεν ωφελούνται τόσο από τη Θεραπεία Συµπεριφοράς (Hahlweg et al., 1984). 11 Συνεπώς, ο θεραπευτής πρέπει να διαθέτει ευελιξία, ώστε να είναι σε θέση να προσαρµόζει τις θεωρητικές του γνώσεις ανάλογα µε τις ανάγκες του ζευγαριού µε το οποίο συνεργάζεται κάθε φορά, συνδυάζοντας άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο τις συµπεριφορικές τεχνικές µε τη γνωσιακή αναδόµηση. 8, 9 10, 11 In: Dattilio, F.M. - Padesky, C.A. (1995) Συµβουλευτική ζευγαριών. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σελ. 38. Craighed, L. - Craighead, W. - Kazdin, A. - Mahoney, M. (1994). Cognitive and Behavioral Interventions. Massachusetts: Allyn and Bacon, σελ

14 IV. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Beck, A. (1996). εν αρκεί µόνο η αγάπη. Αθήνα: εκδ. Πατάκη. Craighead, L. - Craighead, W. - Kazdin, A. - Mahoney, M. (1994). Congnitive and Behaivoral Interventions - An Empirical Approach to Mental Health Problems. Massachusetts: Allyn and Bacon. Dattilio, F.M. - Padesky, C.A. (1995). Συµβουλευτική ζευγαριών. Επιµέλεια: Καλαντζή- Αζιζι, Α. Αθήνα: εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. Guerney, B.G. (1996). Βελτίωση σχέσεων. Επιµέλεια: Χάιντς, Ε. Αθήνα: εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. 14

15 ιαφάνεια 1 Θεραπεία Ζεύγους Γ. Ευσταθίου Κλινικός Ψυχολόγος 15

16 ιαφάνεια 2 Ιστορική αναδροµή Stuart: Θεωρία Θετικών Ανταλλαγών Ellis: Μη ορθολογικές αντιλήψεις Beck: Γνωσιακή θεραπεία Έµφαση στα συστήµατα αντιλήψεων (σχέσεις γενικά, σχέση ειδικά, ρόλους) εξιότητες Συµπεριφορά: δυσλειτουργικές αλληλεπιδράσεις 16

17 ιαφάνεια 3 ιαµόρφωση βασικών αντιλήψεων Πρώιµα στάδια της ζώής Γονείς Πολιτισµικές αξίες Μέσα µαζικής ενηµέρωσης Πρώτες εµπειρίες Ασαφώς: «Πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγµατα» Έµφαση στις αντιλήψεις που ευθύνονται για την έλλειψη ικανοποιήσης και όχι σε τραύµατα παιδικής ηλικίας 17

18 ιαφάνεια 4 Μορφές δυσλειτουργικών γνωσιακών κατασκευών Μη ρεαλιστικές προσδοκίες Παραποιηµένες αντιλήψεις Λανθασµένη απόδοση ευθύνης Παραποιηµένη αξιολόγηση εµπειριών Σε επίπεδο: Αυτοµάτων σκέψεων Βασικών αντιλήψεων Σχηµάτων 18

19 ιαφάνεια 5 Παραδείγµατα «Όλοι οι άντρες είναι ίδιοι» «Για να είµαι καλός σύζυγος, πρέπει να βοηθώ τη γυναίκα µου να λύνει όλα της τα προβλήµατα» «Η αγάπη ξυπνά αυθόρµητα» «Αν αγαπάς τον άλλον δε χρειάζεται να προσπαθήσεις» «Αφού έχουµε δυσκολίες σηµαίνει ότι δεν αγαπιόµαστε» «Είµαι ανήµπορη και αδύναµη σαν παιδί» «Ο σύντροφός µου δεν µπορεί να αλλάξει» 19

20 ιαφάνεια 6 Αρχές θεραπείας Κοινή αποδοχή ευθύνης για τα προβλήµατα στη σχέση Αποδοχή ότι το πρόβληµα µπορεί να λυθεί µόνο µέσα από κοινή προσπάθεια Ουδετερότητα θεραπευτή ιαφορές ισχύος αµοιβαιότητα Τρόπος επιρροής στη σχέση 20

21 ιαφάνεια 7 Αξιολόγηση Κοινές συνεντεύξεις Αλληλεπίδραση ζευγαριού Ορισµός προβλήµατος Ατοµικές συνεντεύξεις Θέµατα που δεν έχουν συζητηθεί στην κοινή Αλληλεπίδραση µε κάθε σύντροφο ξεχωριστά Σκέψεις που δεν εκφράζονται µπροστά στον άλλο σύντροφο Ερωτηµατολόγια Αυξηµένη διάρκεια συνεδριών Προειδοποίηση ότι οι άµεσες αλλαγές θα αργήσουν 21

22 ιαφάνεια 8 Πορεία θεραπείας Αναγνώριση προβληµατικών τοµέων Εκπαίδευση στο γνωσιακό µοντέλο Αύξηση θετικών ανταλλαγών Εντοπισµός αυτοµάτων σκέψεων Αναγνώριση γνωσιακών παραποιήσεων εξιότητες επικοινωνίας εξιότητες επίλυσης προβληµάτων Ανακάλυψη βασικών αντιλήψεων Πρόληψη υποτροπής 22

23 ιαφάνεια 9 Ειδικά θέµατα Εξωσυζυγική σχέση Ο ένας σύντροφος έχει αποφασίσει να διακόψει τη σχέση «Απελπιστικό σηµείο» Ψυχοπαθολογία στον ένα σύντροφο «Αδικηµένος» σύντροφος Καταστάσεις κρίσεως Πολιτιστικά θέµατα Οµοφυλόφιλα ζευγάρια AIDS Βία 23

24 ιαφάνεια 10 Ειδική υπηρεσία Κέντρο Κακοποιηµένης Γυναίκας Ψυχολογική υποστήριξη και νοµικές συµβουλές. ευτέρα - Παρασκευή, 9 π.µ. έως 10 µ.µ. Τηλ: (9 π.µ. - 6 µ.µ.) (6 µ.µ µ.µ.)

25 ιαφάνεια 11 Τεχνικές Παιγνίδια ρόλων Επαναβιώσεις στη φαντασία Θετικές αλληλεπιδράσεις Ηµέρες φροντίδας 25

26 ιαφάνεια 12 Αρνητικό πλαίσιο Αρχικά ελκυστικά χαρακτηριστικά: Τωρινή αρνητική αξιολόγηση: Επιφυλακτικός Ξέρει τι θέλει Ακριβής Ανέµελος Ερωτικός Φοβισµένος Απαιτητικός Κολληµένος Αφηρηµένος Θέλει συνέχεια σεξ 26

27 ιαφάνεια 13 Εκπαίδευση στην επικοινωνία Η καλή επικοινωνία δεν συνεπάγεται απαραίτητα συµφωνία Όχι αγώνας δύναµης Εναλλαγή στους ρόλους του ακροατή και του οµιλητή Οµιλητής: συντοµία, συγκεκριµένο θέµα, επιθυµία θέση, συναίσθηµα Ακροατής: να καταλάβει όσο το δυνατόν καλύτερα τον οµιλητή, µόνο ερωτήσεις, όχι σχόλια, σύνοψη λεγοµένων υσκολίες: γενικές διαπροσωπικές δεξιότητες, θυµός 27

28 ιαφάνεια 14 Επίλυση προβληµάτων (Ι) Οριοθέτηση θεµάτων προς συζήτηση Καθορισµός προβληµάτων µε θετικό συγκεκριµένο τρόπο Συζήτηση ενός µόνο προβλήµατος Εστίαση στη λύση και όχι στην απόδοση ευθυνών Αµοιβαίος συµβιβασµός 28

29 ιαφάνεια 15 Επίλυση προβληµάτων (ΙΙ) Καθορισµός προβλήµατος Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων Επιλογή βέλτιστης λύσης Σχεδιασµός εφαρµογής Εφαρµογή Αξιολόγηση 29

Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου

Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου Η γνωσιακή - συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία αποτελεί σύνθεση γνωσιακών και συµπεριφοριστικών προσεγγίσεων. Στόχος της παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Θεωρητικό υπόβαθρο - βασικές αρχές - ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες και τεχνικές Σηµειώσεις για το 1 ο έτος Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια WWW. IBRT.GR

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΓΚΡΗΣ ΖΩΗ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΠΟΠΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Συστημική θεραπεία. Δομική θεραπεία οικογένειας

Συστημική θεραπεία. Δομική θεραπεία οικογένειας Τα μοντέλα θεραπείας οικογένειας για τις ψυχικές διαταραχές βασίζονται στη θεωρία των συστημάτων. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η οικογένεια ή άλλες κοινωνικές ομάδες νοούνται ως μια ομάδα ατόμων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΝΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ ISBN: 978-960-9571-15-9

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΝΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ ISBN: 978-960-9571-15-9 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Θεματική Ενότητα Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Συµπεριφoριστικής / Γνωσιακής ψυχοθεραπείας στην Κατάθλιψη Σηµειώσεις για το 2ο έτος (Σηµειώσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα απόκτησης ψυχιατρικής ειδικότητας του Ψυχιατρικού τµήµατος του

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

kefthim@psych.uoa.gr WWW.IBRT.GR Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

kefthim@psych.uoa.gr WWW.IBRT.GR Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ CASE STUDY: Η περίπτωση του Berny Σηµειώσεις για το 1ο έτος Κωνσταντίνος Ευθυµίου Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Εισηγήτρια:, PhD Οκτώβριος 2011 Περιεχόμενα Α Μέρος: Συναισθηματική Νοημοσύνη 1. Ιστορική Αναδρομή 3 2. Οι επιμέρους διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 6 2.1.Αυτεπίγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Το µοντέλο της διαχείρισης της κλινικής διαδικασίας της αλλαγής Σηµειώσεις για το 1ο έτος Κωνσταντίνος Ευθυµίου, MSc. Κλινικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Η εφαρµογή των τεχνικών αυτόκαθοδήγησης στην Θεραπεία της Συµπεριφοράς Υλικό για την παρουσίαση του βίντεο του Donald Meichenbaum Σηµειώσεις για το 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Στηρίζοντας ένα µέλος της οικογένειας µε κατάθλιψη: Παρεµβάσεις µιας συνεδρίας. της. Μαρίας Δουκάκου

Στηρίζοντας ένα µέλος της οικογένειας µε κατάθλιψη: Παρεµβάσεις µιας συνεδρίας. της. Μαρίας Δουκάκου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Κονίτσης 33, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 8063665, Fax: 8062113, e-mail: lshr@otenet.gr LABORATORY FOR THE STUDY OF HUMAN RELATIONS 33, Konitsis str., 151 25 Maroussi,

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO. EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002. Motivation to learn

INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO. EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002. Motivation to learn INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002 Motivation to learn Monique Boekaerts Translated in Greek (2003) by Dr. Mauroskoufis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΣΤΕΛΛΑ ΠΩΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Παναγιώτης Κουτρουβίδης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ιαταραχές Προσωπικότητας Γ. Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr

ιαταραχές Προσωπικότητας Γ. Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr ιαταραχές Προσωπικότητας Γ. Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr Παρότι οι απαρχές της ενασχόλησης µε τις διαταραχές προσωπικότητας ουσιαστικά ταυτίζονται µε την έναρξη της καταγεγραµµένης ιστορίας της ψυχοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Παράρτημα Θεσσαλονίκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της Προσωποκεντρικής & Γνωσιακής Προσέγγισης

Παρουσίαση της Προσωποκεντρικής & Γνωσιακής Προσέγγισης Πέννυ Τσιριµώκου, Προσωποκεντρική Σύµβουλος Ειδική Παιδαγωγός Παρουσίαση της Προσωποκεντρικής & Γνωσιακής Προσέγγισης Εισαγωγή «Μας αρέσει πάντα να µιλάµε και να ανακαλύπτουµε χαρακτήρες, γιατί ο ανθρώπινος

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ... 4 Οι στόχοι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία. Θωµάς Καλπάκογλου 1

Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία. Θωµάς Καλπάκογλου 1 Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία Θωµάς Καλπάκογλου 1 Η γνωσιακή θεραπεία 2 έχει από καιρό καταξιωθεί ως το είδος ψυχοθεραπείας µε τις ευρύτερες µορφές εφαρµογών. Τόσο σε πλαίσια ερευνών, όσο και κλινικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Οι παιδαγωγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτού του οδηγού για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας

Εγχειρίδιο. για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα