ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Συµβουλευτική και Πολυπολιτισµική Συµβουλευτική στο δηµοτικό σχολείο: οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Συµβουλευτική και Πολυπολιτισµική Συµβουλευτική στο δηµοτικό σχολείο: οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ανάπτυξη και Συµβουλευτική της Σταδιοδροµίας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συµβουλευτική και Πολυπολιτισµική Συµβουλευτική στο δηµοτικό σχολείο: οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών» Παπακωνσταντινοπούλου Αρτεµισία Α. Μ. 266 Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλόπουλος Στέφανος Πάτρα 2011

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ανάπτυξη και Συµβουλευτική της Σταδιοδροµίας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συµβουλευτική και Πολυπολιτισµική Συµβουλευτική στο δηµοτικό σχολείο: οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών» Παπακωνσταντινοπούλου Αρτεµισία Α. Μ. 266 Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλόπουλος Στέφανος Πάτρα 2011

3 Ευχαριστίες Η παρούσα εργασία αποτελεί εκπόνηµα των σπουδών µου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Π.Τ..Ε. Πατρών µε κατεύθυνση: «Ανάπτυξη και Συµβουλευτική της Σταδιοδροµίας». Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή, κ. Κρίβα Σπύρο, που για 20 και πλέον χρόνια είναι δάσκαλός µου στις προπτυχιακές σπουδές, στη µετεκπαίδευση και τώρα στις µεταπτυχιακές σπουδές και µου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ µε το θεσµό της Συµβουλευτικής που συνδέεται µε το διδακτικό µου έργο και άπτεται των προσωπικών µου αναζητήσεων. Επίσης, ευχαριστώ την καθηγήτρια, κ. Σπινθουράκη Αθηνά-Ιουλία, για τις παρατηρήσεις της στα πολυπολιτισµικά ζητήµατα που πραγµατεύεται η εργασία µου. Ιδιαίτερες, όµως, ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στον επιβλέποντα καθηγητή µου, κ. Βασιλόπουλο Στέφανο, για την υποµονή που διέθετε µαζί µου, για τη συµπαράστασή του στις δυσκολίες που αντιµετώπιζα, για την ενθάρρυνση στις αµφιβολίες που είχα, για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε στις ανακοινώσεις µέρους της εργασίας µου, µα πάνω από όλα, για την κριτική «µατιά» του σε κάθε στάδιο της εργασίας µου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πρόθυµα διέθεσαν το χρόνο τους για να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο της έρευνας και όλους τους φίλους που βοήθησαν ο καθένας µε το δικό του τρόπο και, κυρίως, µε τη στήριξή τους, στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Πάνω από όλα, όµως, ευχαριστώ την οικογένειά µου που, αν και επιβαρύνθηκε από το άγχος µου για την επιτυχή ολοκλήρωση της εργασίας µου, ήταν δίπλα µου και µε ενθάρρυνε να συνεχίζω

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος πινάκων σ. 1 Κατάλογος γραφηµάτων σ. 2 Περίληψη σ. 3 Πρόλογος σ. 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Εισαγωγή σ Ο θεσµός της Συµβουλευτικής 2.1. Η έννοια της Συµβουλευτικής (counseling) σ Οι στόχοι και οι αρχές της Συµβουλευτικής σ Ο ρόλος του συµβούλου σ Η προσωποκεντρική προσέγγιση στη Συµβουλευτική σ Η προσωποκεντρική προσέγγιση στην εκπαίδευση σ Η συστηµική-κονστρουβιστική προσέγγιση στη Συµβουλευτική σ Η συστηµική-κονστρουκτιβιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση σ Πολυπολιτισµική Συµβουλευτική (Multicultural counseling) 3.1. Η έννοια της Πολυπολιτισµικής Συµβουλευτικής σ Οι βασικές αρχές της Πολυπολιτισµικής Συµβουλευτικής σ Τα χαρακτηριστικά των πολυπολιτισµικών συµβούλων σ Η Συµβουλευτική στην εκπαίδευση 4.1. Η Συµβουλευτική στα σχολεία στη διεθνή βιβλιογραφία σ Η Πολυπολιτισµική Συµβουλευτική στη διεθνή εκπαίδευση σ Η Συµβουλευτική στην ελληνική εκπαίδευση σ Η Πολυπολιτισµική Συµβουλευτική στην ελληνική εκπαίδευση σ Οι ανάγκες των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών στο ελληνικό σχολείο 6. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήµατα σ. 50 σ. 55

5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Μεθοδολογία έρευνας 1.1. Είδος έρευνας σ Μέσο συλλογής δεδοµένων σ ιαδικασία σ Συµµετέχοντες σ Στατιστική ανάλυση σ Αποτελέσµατα 2.1. Α Μέρος ερωτηµατολογίου σ Μονοµεταβλητές αναλύσεις σ ιµεταβλητές αναλύσεις σ Β Μέρος ερωτηµατολογίου σ Μονοµεταβλητές αναλύσεις σ ιµεταβλητές αναλύσεις σ Συζήτηση Συµπεράσµατα 3.1. Συµβουλευτική και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σ Πολυπολιτισµική Συµβουλευτική και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας σ. 101 εκπαίδευσης 3.3. Περιορισµοί σ Συµβουλευτική αξιοποίηση των ευρηµάτων σ Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα σ. 109 Επίλογος σ. 111 Βιβλιογραφία σ. 112 Παράρτηµα σ. 120

6 Κατάλογος Πινάκων Πίνακες Τίτλος Σελίδα Πίνακας 1 Κατανοµή εκπαιδευτικών ως προς την ηλικία σ. 65 Πίνακας 2 Κατανοµή εκπαιδευτικών ως προς τα έτη υπηρεσίας σ. 66 Πίνακας 3 Στοιχεία συµβουλευτικής διαδικασίας στο σχολείο σ. 69 Πίνακας 4 Πίνακας 5 Πίνακας 6 Πίνακας 7 Πίνακας 8 Θέµατα που µπορεί να αντιµετωπίσει η Σχολική Συµβουλευτική Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της Σχολικής Συµβουλευτικής Ανάγκες εκπαιδευτικών που θέλουν να λειτουργούν και ως σύµβουλοι Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη σε σχέση µε την ηλικία των εκπαιδευτικών Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη σε σχέση µε τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών σ. 70 σ. 71 σ. 75 σ. 79 σ. 80 Πίνακας 9 Καταλληλότερος για συµβουλευτική παρέµβαση σ. 82 Πίνακας 10 Αντιµετώπιση προβληµάτων µε παλιννοστούντες/αλλοδαπούς µαθητές σ. 85 Πίνακας 11 Πίνακας 12 Περιορισµοί στο συµβουλευτικό έργο των εκπαιδευτικών µε παλιννοστούντες/αλλοδαπούς µαθητές Καταλληλότερος για συµβουλευτική παρέµβαση σε παλιννοστούντες/αλλοδαπούς µαθητές σ. 88 σ. 92 1

7 Κατάλογος Γραφηµάτων Γραφήµατα Τίτλος Σελίδα Γράφηµα 1 Γράφηµα 2 Γράφηµα 3 Γράφηµα 4 Κατανοµή εκπαιδευτικών ως προς τις βασικές σπουδές Καλύτερα αποτελέσµατα συµβουλευτικής παρέµβασης Οφέλη από την εφαρµογή της Συµβουλευτικής στο δηµοτικό σχολείο Πιθανά µειονεκτήµατα από την εφαρµογή της Συµβουλευτικής στο δηµοτικό σχολείο σ. 66 σ. 72 σ. 73 σ. 73 Γράφηµα 5 Χαρακτηριστικά συµβούλου σ. 74 Γράφηµα 6 Γράφηµα 7 Γράφηµα 8 Γράφηµα 9 Γράφηµα 10 Γράφηµα 11 Για ποιο σκοπό οι εκπαιδευτικοί προσφέρουν συµβουλευτική υποστήριξη Καταλληλότερος για συµβουλευτική υποστήριξη στο δηµοτικό σχολείο Λόγοι αυξηµένης συµβουλευτικής υποστήριξης προς τους παλιννοστούντες/αλλοδαπούς µαθητές Καταλληλότερος για συµβουλευτική υποστήριξη στους παλιννοστούντες/αλλοδαπούς µαθητές Καταλληλότερος τρόπος συµβουλευτικής παρέµβασης Προτάσεις εκπαιδευτικών για την εφαρµογή της Συµβουλευτικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση σ. 75 σ. 76 σ. 84 σ. 87 σ. 89 σ. 90 2

8 Περίληψη Το φαινόµενο της «παγκοσµιοποίησης» και η πολυπολιτισµικότητα που χαρακτηρίζει και τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός µαθητικού «µωσαϊκού» στο χώρο της εκπαίδευσης. Προβλήµατα που προϋπήρχαν σε αρκετούς τοµείς, όπως η προσωπική ανάπτυξη και οι διαπροσωπικές σχέσεις, εντείνονται υπό τις νέες συνθήκες και η ανάγκη για συστηµατική παροχή βοήθειας στους µαθητές προβάλλει επιτακτικότερη. Η παρούσα µελέτη αποσκοπεί στη χαρτογράφηση της υπάρχουσας κατάστασης στην ελληνική εκπαίδευση µέσα από τις αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών και στη διερεύνηση των απόψεών τους για το θεσµό της Συµβουλευτικής Πολυπολιτισµικής Συµβουλευτικής και για το ρόλο των εκπαιδευτικών ως λειτουργών συµβουλευτικής στα σχολεία. Ειδικότερα, παρουσιάζει τα ευρήµατα µιας έρευνας µέσω ερωτηµατολογίων, που εξέτασε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση σχετικά µε την αναγκαιότητα της Συµβουλευτικής στο χώρο αυτό και στους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς µαθητές (δείγµα: 302 δάσκαλοι και 56 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων από πολυθέσια, κυρίως, δηµοτικά σχολεία αστικών περιοχών). Τα αποτελέσµατα της έρευνας δίνουν στοιχεία για τη συµβουλευτική διαδικασία, τα οφέλη και τα µειονεκτήµατα από την εφαρµογή του θεσµού στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Προκρίνουν ως καταλληλότερο για τη Σχολική Συµβουλευτική τον ειδικευµένο εκπαιδευτικό µε την εποπτεία του συµβούλου και τονίζουν την ανάγκη για περισσότερη συµβουλευτική υποστήριξη στους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς µαθητές σε σχέση µε τους γηγενείς µαθητές, κυρίως, λόγω των προβληµάτων ένταξης και προσαρµογής τους σε ένα πολιτισµικά διαφορετικό περιβάλλον. Τέλος, αναφέρονται οι προτάσεις των εκπαιδευτικών ως προς την εφαρµογή του θεσµού της Συµβουλευτικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Λέξεις κλειδιά: Συµβουλευτική-Πολυπολιτισµική Συµβουλευτική, εκπαιδευτικοί, πρωτοβάθµια εκπαίδευση, παλιννοστούντες-αλλοδαποί µαθητές 3

9 Πρόλογος Οι εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση βιώνουν καθηµερινά τα προβλήµατα των µικρών τους µαθητών που προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάµεσα σε προσωπικά θέλω και κοινωνικά πρέπει εκπορευόµενα είτε από την οικογένεια, είτε από το σχολείο. Ο τοµέας της Συµβουλευτικής έχει αγγίξει αµυδρά την πρωτοβάθµια εκπαίδευση µέσω της ακαδηµαϊκής κατάρτισης ορισµένων εκπαιδευτικών, λόγω του προσωπικού ενδιαφέροντος και της ενασχόλησης κάποιων άλλων µε τον κλάδο της Συµβουλευτικής αλλά και της θέλησης µιας µεγάλης µερίδας εκπαιδευτικών για υποστήριξη προς τους µαθητές τους, παρόλο που δεν υπάρχει πολιτειακή θεσµοθέτηση για αυτή την εκπαιδευτική βαθµίδα. Τις τελευταίες δεκαετίες ο µαθητικός πληθυσµός παρουσιάζει ποικιλοµορφία και απαρτίζεται, πλέον, από µαθητές διαφόρων πολιτισµικών καταβολών. Όλοι µαζί, γηγενείς και µη µαθητικοί πληθυσµοί, καλούνται να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν στα νέα οµαδοσυνεργατικά µοντέλα εκπαίδευσης. Η γενικότερη προβληµατική είναι κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί, ειδικά της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, κατανοούν την προσφορά της Συµβουλευτικής στο έργο τους και ειδικότερα σε αυτό το νέο εκπαιδευτικό µωσαϊκό. Η παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Π.Τ..Ε. Πατρών µε ειδίκευση «Ανάπτυξη και Συµβουλευτική της Σταδιοδροµίας». Η εκπόνησή της επαφίεται στα ενδιαφέροντα της γράφουσας, στην επαγγελµατική της ιδιότητα ως δασκάλα, αλλά και σε ένα γενικότερο προβληµατισµό για τις αλλαγές που πραγµατοποιούνται στον εκπαιδευτικό χώρο και επιδρούν στην καθηµερινή σχολική πρακτική και στις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στα µέλη του χώρου αυτού. 4

10 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 5

11 1. Εισαγωγή Η πρόοδος της επιστήµης και της τεχνολογίας, η άνοδος του µαζικού καταναλωτισµού, η υποβάθµιση των οικογενειών, των γειτονιών και των µικρών κοινοτήτων, δυσχεραίνουν την καθηµερινότητα των ατόµων και δηµιουργούν ποικίλα προβλήµατα. Ταυτόχρονα, η έντονη κινητικότητα οµάδων και λαών στο χώρο της Ευρώπης και των Βαλκανίων ειδικότερα συνυφασµένη µε τις ιστορικές µεταβολές στο τέλος της δεκαετίας του 80, χαρτογραφεί µια νέα πραγµατικότητα για τις αναπτυγµένες χώρες, προς τις οποίες κατευθύνονται µαζικά οι µετακινούµενοι πληθυσµοί και µεταβάλλει τη δοµή της κοινωνικής διαστρωµάτωσης των χωρών αυτών. Η παγκοσµιοποίηση και η περικοπή των παραδοσιακών εθίµων αλλοιώνει ραγδαία τη φύση της καθηµερινής κοινωνικής ζωής και επηρεάζει το µεγαλύτερο µέρος της προσωπικής εµπειρίας (Peavy, 1997). Σε µια πολυπολιτισµική πλέον κοινωνία, όπως είναι οι σύγχρονες κοινωνίες και κατ επέκταση και η ελληνική, αλλά παράλληλα και σε µια κοινωνία όπου καθηµερινά ο αριθµός των µεταναστών και των προσφύγων αυξάνεται, κανείς δε θα µπορούσε να αµφισβητήσει την αναγκαιότητα της συµβουλευτικής και στις οµάδες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ένταξης, όπως και δε θα µπορούσε, παράλληλα, να εναντιωθεί και στην αναγκαιότητα της ειδικής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης συµβούλων σε πολυπολιτισµικά θέµατα (Κουλούρη-Αντωνοπούλου, 2009), πέρα από την γενικότερη συµβουλευτική υποστήριξη των ατόµων. Οι αλλαγές στα επίπεδα κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτισµικής ζωής στη χώρα µας επέδρασαν καταλυτικά και στο χώρο του σχολείου, που, ως σύστηµα ανοικτό στην κοινωνία και τις ανάγκες της, δε θα µπορούσε να µείνει ανεπηρέαστο από τις αλλαγές αυτές. Τα προβλήµατα ένταξης και ψυχοκοινωνικής προσαρµογής των µαθητών µεταναστών και µη που προκύπτουν καθηµερινά, θέτουν προκλήσεις στην εκπαιδευτική και µορφωτική αποστολή του. Η αντιµετώπιση των εµφανιζόµενων ελλείψεων και προβληµάτων στην καθηµερινή σχολική πρακτική ανήκει στα καθήκοντα του εκπαιδευτικού, ο οποίος πέρα από τη διδασκαλία και την αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών, οφείλει να δηµιουργήσει µια ποιοτικά αναβαθµισµένη συµβουλευτική σχέση µε τους µαθητές του, που θα οδηγήσει στην 6

12 οµαλότερη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των νεαρών πολιτών, υλοποιώντας έτσι και το συµβουλευτικό του ρόλο (Κρίβας, 2008). Επιπλέον, η ανά την υφήλιο, ολοένα και επιτακτικότερη, απαίτηση για συµβουλευτική υποστήριξη στο χώρο της εκπαίδευσης καταδεικνύει το µέγεθος της σηµασίας που πρέπει να δοθεί στη Σχολική Συµβουλευτική (Μπρούζος, 1999). Ο πρώτος προβληµατισµός, ως απόρροια των προαναφερόµενων, εναπόκειται στο γεγονός κατά πόσο ο σηµερινός εκπαιδευτικός γνωρίζει τη συνεισφορά της Συµβουλευτικής στο έργο του και έχει τη δυνατότητα να αναλάβει µόνος του και αυτό το ρόλο ή η συνεργασία του µε τον ειδικό στη Συµβουλευτική θα έχει καλύτερα αποτελέσµατα. Ο δεύτερος προβληµατισµός σχετίζεται µε την έντονη ανοµοιογένεια των σχολικών τάξεων. Η δράση του εκπαιδευτικού επηρεάζεται από τις αλλαγές που επιφέρουν οι νέες πολυπολιτισµικές συνθήκες στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα και θα πρέπει να αναζητηθεί κατά πόσο ο ίδιος είναι έτοιµος να ανταποκριθεί σε αυτές τις συνθήκες, ώστε να ενισχύει τις ανάγκες του συνόλου των µαθητών του που, πλέον, θα απαρτίζεται από γηγενείς και µη γηγενείς πληθυσµούς. Έτσι, στην παρούσα εργασία, επιχειρείται µια διερεύνηση των προαναφερόµενων θεµάτων στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο από την πλευρά των εκπαιδευτικών του δηµοτικού σχολείου. Στο πρώτο, θεωρητικό µέρος, παρουσιάζεται η έννοια της Συµβουλευτικής και της Πολυπολιτισµικής Συµβουλευτικής, καθώς και οι προσεγγίσεις της προσωποκεντρικής και συστηµικής-κονστρουκτιβιστικής θεώρησης, που θέτουν το πλαίσιο για την διενέργεια της έρευνας. Οι θεωρίες αυτές, που θα αποτελέσουν, στη συνέχεια, στοιχεία στήριξης των ερευνητικών ερωτηµάτων και ερµηνείας των αποτελεσµάτων, εστιάζονται στο χώρο της εκπαίδευσης. Ακολουθούν αναφορές από την ανασκόπηση τόσο της διεθνούς όσο και της ελληνικής βιβλιογραφίας και περιγράφεται συνοπτικά η σηµερινή ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα µε έµφαση στις ανάγκες των µειονοτικών πληθυσµών. Καταληπτικά, παρουσιάζεται ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήµατα που προκύπτουν από τη µελέτη των προηγούµενων θεµάτων. Στο δεύτερο, ερευνητικό µέρος, παρουσιάζεται η µεθοδολογία της έρευνας, το εργαλείο συλλογής των δεδοµένων, η διαδικασία που ακολουθήθηκε, το δείγµα, τα αποτελέσµατα της µελέτης και επιχειρείται η διεξαγωγή συµπερασµάτων µε βάση και το θεωρητικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε. Τέλος, συζητούνται οι περιορισµοί της παρούσας έρευνας, η συµβουλευτική αξιοποίηση των ευρηµάτων και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνες. 7

13 2. Ο θεσµός της Συµβουλευτικής 2.1. Η έννοια της Συµβουλευτικής (counseling) Προτού περάσουµε στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και στην ανάλυση των χαρακτηριστικών του σηµερινού εκπαιδευτικού συστήµατος, που καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη της Συµβουλευτικής στα σχολεία, και δη της Πολυπολιτισµικής Συµβουλευτικής, θα παραθέσουµε ορισµένες εννοιολογικές διευκρινίσεις και επισηµάνσεις, αναφορικά µε την έννοια της Συµβουλευτικής, τις προσεγγίσεις της προσωποκεντρικής και της συστηµικής-κονστρουκτιβιστικής θεώρησης στη Συµβουλευτική καθώς και µε την Πολυπολιτισµική Συµβουλευτική. Οι έννοιες αυτές αποτελούν το θεωρητικό πλαίσιο στο όποιο στηρίχτηκε η διατύπωση των ερευνητικών ερωτηµάτων, η σύνθεση του ερωτηµατολογίου καθώς και η ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Υπάρχουν διάφοροι ορισµοί της Συµβουλευτικής που ανακλούν τη διαφορετική οπτική γωνία και έµφαση που επιλέγουν να δώσουν στην αναφερόµενη έννοια οι ποικίλες «σχολές» Συµβουλευτικής. Στην εργασία των Κοσµίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη (1996), αναφέρονται εξελικτικά αρκετοί ορισµοί για τη Συµβουλευτική. Έτσι, ο Rogers το 1942, ορίζει τη Συµβουλευτική ως τη διαδικασία εκείνη µέσω της οποίας θα βοηθηθεί το άτοµο να επιτύχει µια εποικοδοµητική αλλαγή, µε τη θέλησή του, στην προσωπικότητά του και ο Beck το 1963, ως τη βοήθεια που προσφέρει ένα άτοµο στο άλλο, ή µια οµάδα στα µέλη της, στην αναζήτηση του καλύτερου τρόπου δράσης ως προς την επιβίωση του ατόµου και της οµάδας. Ο Block το 1974, αναγνωρίζει ως συµβουλευτική διαδικασία το να βοηθήσεις ένα άτοµο να έχει πλήρη επίγνωση του εαυτού του και των τρόπων µε τους οποίους ανταποκρίνεται στις επιδράσεις του περιβάλλοντος του και ο Ellis το 1977, το να µάθει ένα άτοµο να γίνεται πιο λογικό, να αντιλήφθη το λανθασµένο τρόπο που σκέπτεται και οδηγείται σε αυτοκαταστροφικά συναισθήµατα και αναποτελεσµατική συµπεριφορά. Οι Krumboltz & Thoresen (1976), βλέπουν τη Συµβουλευτική ως µια διαδικασία παροχής βοήθειας στους ανθρώπους, ώστε να µάθουν πώς να λύνουν ορισµένα διαπροσωπικά συναισθηµατικά προβλήµατα και προβλήµατα αποφάσεων, 8

14 ενώ ο Mc Leod (2005), αναφέρει ότι είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε ότι «η Συµβουλευτική δεν είναι απλώς µια διαδικασία ατοµικής µάθησης, αλλά και µια κοινωνική δραστηριότητα που έχει κοινωνική σηµασία, [.] ένα µέσο πολιτισµικά αποδεκτό που καθιστά δυνατή την προσαρµογή του ατόµου στους κοινωνικούς θεσµούς και συχνά οι άνθρωποι στρέφονται σε αυτή σε µια µεταβατική φάση της ζωής τους» (σ. 36). Οι ηµητρόπουλος & Μπακατσή (1996), θεωρώντας το θεσµό Συµβουλευτική-Προσανατολισµός ως ένα όλον, τον ορίζουν ως «µια οργανωµένη και συστηµατική προσπάθεια της κοινωνίας που έχει ως γενικό σκοπό της να προσφέρει οργανωµένη βοήθεια στο κάθε µέλος της ώστε να εξελιχθεί σωστά, να ενταχθεί επιτυχώς στο κοινωνικό σύνολο και να αξιοποιήσει τον εαυτό του προς όφελος τόσο του ίδιου όσο και του συνόλου» (σ. 26). Αυτός ο γενικός σκοπός αναλύεται, σύµφωνα µε τους παραπάνω, σε δεκάδες ειδικότερους στόχους που αναφέρονται τόσο στο άτοµο όσο και στη σχέση του µε το (κοινωνικό, εκπαιδευτικό, επαγγελµατικό, διοικητικό κτλ.) περιβάλλον του. Για τους Μπρούζο & Ράπτη (2001α), η Συµβουλευτική µπορεί να οριστεί ως η διαδικασία στήριξης των ατόµων να βοηθήσουν τους εαυτούς τους να σκέπτονται και να αντιµετωπίζουν πιο θετικά τις προσωπικές τους δυσκολίες και προβλήµατα. εν είναι εφικτό να καταγραφούν στο χώρο αυτό όλοι οι ορισµοί αναφορικά µε τη Συµβουλευτική. Όµως, επειδή συχνά γίνονται παρανοήσεις αναφορικά µε το θεσµό, θα ήταν χρήσιµο να αναφερθούν και µερικά βασικά στοιχεία ως προς το τι δεν είναι Συµβουλευτική. Έτσι, Συµβουλευτική δεν είναι ( ηµητρόπουλος, 1999 Κοσµίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996): η απλή παροχή πληροφοριών, παρόλο που µπορεί να συµβεί κι αυτό, αν χρειαστεί η παροχή συµβουλών, συστάσεων και προτάσεων ο επηρεασµός των στάσεων, των πεποιθήσεων ή της συµπεριφοράς του άλλου η επίδραση στη συµπεριφορά µε πειθαναγκασµό, πίεση ή απειλή µια οποιαδήποτε απλή συνέντευξη Όταν το περιεχόµενο της Συµβουλευτικής οριοθετείται σε συνάρτηση µε το χώρο εφαρµογής της, που στην περίπτωσή µας είναι ο σχολικός, και αποφασίζεται ποιες από τις λειτουργίες της αξιοποιούνται στην περίπτωση αυτή, τότε µιλάµε για 9

15 Σχολική Συµβουλευτική ( ηµητρόπουλος, 1999). «Η Σχολική Συµβουλευτική (school counseling), είναι ο κλάδος µέσω του οποίου εφαρµόζεται η συµβουλευτική στο σχολείο, κατά κανόνα από τον εξειδικευµένο στην εφαρµογή της στην εκπαίδευση σύµβουλο (school counselor), ή τον εξειδικευµένο εκπαιδευτικό, ανάλογα µε το σύστηµα. Συνήθως, ο όρος αναφέρεται στην εφαρµογή της Συµβουλευτικής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση» (σ. 41) Οι στόχοι και αρχές της Συµβουλευτικής Βασικός στόχος της Συµβουλευτικής θεωρείται η εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων που θα βοηθήσουν τα άτοµα/συµβουλευόµενους, να φτάσουν σε ένα επίπεδο αυτονοµίας και µεγαλύτερης αυτογνωσίας, ώστε να πετύχουν µια εκούσια εποικοδοµητική αλλαγή της προσωπικότητάς τους. «Η αλλαγή αυτή στο άτοµο µπορεί να αφορά τη συµπεριφορά του, τον τρόπο σκέψης του ή µια συνολική αναδόµηση των εσωτερικών νοηµατικών και συναισθηµατικών σχηµάτων του» (Κοσµίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996: 9), µε αποτέλεσµα τη µείωση της εσωτερικής σύγκρουσης και τη χρησιµοποίηση όλο και περισσότερης ενέργειας για τη συγκρότηση και καλυτέρευση της ζωής τους. Η Συµβουλευτική υποδηλώνει στήριξη στους ανθρώπους να βοηθήσουν τον εαυτό τους να σκέφτεται πιο θετικά και για τους ίδιους και τις ικανότητές τους, αλλά και για τις αντίξοες συνθήκες των προβληµάτων που καλούνται ν' αντιµετωπίσουν (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001 Μπρούζος & Ράπτη, 2001α). Τα προβλήµατα του ατόµου µπορούν να έχουν σχέση µε το κοινωνικό του περιβάλλον και ιδιαίτερα µε τους σηµαντικούς άλλους, όπου σηµαντικοί άλλοι θεωρούνται οι γονείς, οι φίλοι, οι εκπαιδευτικοί και όσοι είναι δυνατόν να ασκήσουν άµεση επίδραση στο άτοµο (Κοσµίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996 Kρίβας, 2008). Επίσης, βασικός στόχος, κατά την πορεία της Συµβουλευτικής, είναι να αναπτυχθεί ένα συναισθηµατικό κλίµα που θα βοηθήσει το άτοµο στην ανάπτυξη του. Προϋποθέσεις για αυτό είναι να νιώσει το άτοµο την ασφάλεια και την ελευθερία να εξερευνήσει τον εαυτό του και να έρθει σε µεγαλύτερη επαφή µε τα δικά του συναισθήµατα (Κοσµίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996), αλλά και η ικανότητα του συµβούλου να δηµιουργεί συναισθηµατική επαφή µε τους άλλους. Η Συµβουλευτική ορίζεται πολύ συχνά ως µία σχέση, µέσω της οποίας οι σύµβουλοι βοηθούν τους πελάτες τους να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να ζήσουν πιο 10

16 εποικοδοµητικά αναπτύσσοντας την ικανότητα να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα τους µόνοι τους. Ειδικότερα για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, οι ηµητρόπουλος και Μπακατσή (1996), υποστηρίζουν ότι οι στόχοι της Συµβουλευτικής πρέπει να επικεντρώνονται στη σταδιακή ατοµική ανάπτυξη του παιδιού, στην κοινωνική προσαρµογή του, στη διαµόρφωση µιας όσο το δυνατόν πληρέστερης αυτογνωσίας, θετικότερης αυτοαντίληψης και στάσης προς τη ζωή και τον κόσµο, στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ζωής και στην ωρίµανση. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, η Συµβουλευτική σχετίζεται αναµφίβολα µε την Παιδαγωγική, αφού και οι δυο ασχολούνται µε το άτοµο-µαθητή στην εξέλιξή και αυτοπραγµάτωσή του. «Ιδιαίτερα, όταν πρόκειται για τη Σχολική Συµβουλευτική, τότε οι σκοποί και οι προσεγγίσεις και των δύο θεσµών σχεδόν ευθυγραµµίζονται» ( ηµητρόπουλος, 1999: 27) Επιπρόσθετα, η Συµβουλευτική ως µια από τις βασικές διαστάσεις στο έργο του εκπαιδευτικού, οφείλει να παρέχει πληροφορίες και βοήθεια σε συνδυασµό µε τις άλλες διαστάσεις, δηλαδή, τη διδασκαλία, την αγωγή και την αξιολόγηση. Μέσα σε κλίµα κατανόησης και ελευθερίας, αναγνωρίζεται ότι ο µαθητής είναι ξεχωριστό άτοµο µε τη δική του προσωπικότητα, τις δικές του επιθυµίες και ανάγκες. Ο σεβασµός και η αποδοχή του µαθητή τον βοηθούν να δηµιουργήσει θετική αυτοεικόνα, η ανάπτυξη της οποίας πρέπει να αποτελεί έναν από τους στόχους της Συµβουλευτικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (Μπρούζος, 1998). Οι στόχοι της Συµβουλευτικής µέσα από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, οφείλουν, επίσης, να είναι εναρµονισµένοι µε τις αναπτυξιακές ανάγκες, δυνατότητες και προβλήµατα των µαθητών αυτής της περιόδου, τις αρχές και τους ευρύτερους σκοπούς του σχολείου, τις σύγχρονες ιδεολογικές προσεγγίσεις του θεσµού και τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες (Αγγελόπουλος, Πολυδώρου & Πολυδώρου, 2006). Ένα επιπλέον στοιχείο, σχετικό µε τη διαφορετικότητα και την ίση µεταχείριση, που εµφανίζεται τόσο στις κοινωνικές, όσο και στις εκπαιδευτικές συνθήκες, είναι ότι η Συµβουλευτική έχει άµεση σχέση µε την έννοια της «ιαφορετικότητας» και της «Ισότητας» και αυτό προκύπτει από τις ίδιες τις αρχές της, βάσει των οποίων λειτουργεί ως επιστήµη (Κοσµίδου-Hardy & Γαλανουδάκη- Ράπτη, 1996). Στις βασικές αρχές της Συµβουλευτικής τονίζεται κύρια ότι ο κάθε άνθρωπος, χωρίς καµιά διάκριση, είναι µια ξεχωριστή προσωπικότητα µε αξία, γίνεται αποδεκτός µε σεβασµό, εκτίµηση και κατανόηση, θεωρείται ικανός να κρίνει και να αποφασίζει για την τύχη του, αντιµετωπίζεται µε πνεύµα ισοτιµίας, 11

17 αναγνωρίζεται η ορθότητα της υποκειµενικής του άποψης. Έτσι, αναφορικά µε την αποδοχή της διαφορετικότητας, οι ανθρωποκεντρικές αρχές της συµβουλευτικής, για να έχουν αποτελεσµατική επίδραση στη νοοτροπία των ανθρώπων και να καλλιεργούν αντιστάσεις ενάντια στις προτροπές για διαχωρισµούς µεταξύ τους, πρέπει να περιλαµβάνουν ως απαραίτητες προϋποθέσεις την αποδοχή, το σεβασµό και τα δικαιώµατα του άλλου, µε µια λέξη, την αµοιβαιότητα και να βασίζονται στην αρχή της «ίσης µεταχείρισης» (Μυλωνά-Καλαβά, 2001). «Η αποδοχή, ο σεβασµός και η εµπιστοσύνη προς τον άλλον δεν µπορούν να αναπτυχθούν όταν λειτουργούν µονόπλευρα. Η έλλειψη της αµοιβαιότητας ή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των ανθρώπων, τροφοδοτεί το αίσθηµα της αδικίας και καχυποψίας, µε αποτέλεσµα ακριβώς το αντίθετο από αυτό που επιδιώκεται, δηλαδή τορπιλίζεται κάθε προσπάθεια για τη γεφύρωση διαφορετικών ατόµων ή οµάδων» (Μυλωνά-Καλαβά, 2001: 38). Ο χώρος της εκπαίδευσης µπορεί να προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον για να καλλιεργηθούν οι προϋποθέσεις που δε θα καταργούν ούτε θα περιορίζουν τη διαφορετικότητα µεταξύ των ανθρώπων, αλλά θα τους επιτρέπουν, από την νεαρή τους, ήδη, ηλικία, να σέβονται τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές που έχουν µεταξύ τους, να συνεργάζονται οµαδικά, αρµονικά και να αναπτύσσουν πνεύµα ισοτιµίας, τη βάση για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών Ο ρόλος του συµβούλου Η Συµβουλευτική πραγµατοποιείται κυρίως από ειδικά καταρτισµένους επαγγελµατίες/επιστήµονες διάφορων επιστηµονικών χώρων, όπως ψυχολόγους, ψυχιάτρους, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, γιατρούς, που κατέχουν τη θέση του συµβούλου, και αποτελεί ένα αµοιβαίο εγχείρηµα ανάµεσα στο σύµβουλο και το συµβουλευόµενο, το άτοµο που ζητά τη βοήθεια του συµβούλου, βασισµένο στις αρχές της ισοτιµίας και του πραγµατικού σεβασµού του ατόµου που βρίσκεται στη θέση του συµβουλευόµενου (Κλεφτάρας, 2009). Με τη Συµβουλευτική, ναι µεν, ασχολούνται άτοµα που έχουν αποκλειστικά αυτή την ειδικότητα, είναι όµως δυνατόν να ασχοληθεί και κάποιος, άτυπα και όχι συστηµατικά, χωρίς να είναι αυτή η κύρια ειδικότητα του. Τα τελευταία χρόνια άλλωστε εξ αιτίας της αύξησης, ή της συνειδητοποίησης των προβληµάτων των ανθρώπων, παρουσιάστηκε µια κίνηση για ανάπτυξη των δεξιοτήτων 12

18 Συµβουλευτικής από όλο και περισσότερα άτοµα (Κοσµίδου-Hardy & Γαλανουδάκη- Ράπτη, 1996). Για να µπορεί ο σύµβουλος να λειτουργεί αποτελεσµατικά και να εφαρµόζει τις προαναφερόµενες αρχές της Συµβουλευτικής, χρειάζεται να έχει συγκεκριµένα προσόντα, τα οποία σηµατοδοτούν και την προσωπική του φιλοσοφία (Μυλωνά- Καλαβά, 2001): Να αγαπάει και να ενδιαφέρεται για το συνάνθρωπο του. Να σέβεται τη διαφορετική γνώµη του άλλου, εποµένως και τη διαφορετικότητά του. Να είναι απαλλαγµένος από φανατισµούς, πάθη, έµµονες ιδέες και προκαταλήψεις. Να είναι ευαισθητοποιηµένος µε τα προβλήµατα της ανθρωπότητας. Να είναι ενηµερωµένος και προσγειωµένος στη σύγχρονη πραγµατικότητα. Όλα τα παραπάνω να εκφράζονται µε ειλικρίνεια και γνησιότητα. Οι Κοσµίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη (1996), αναφέρουν ότι η προσωπική ανάπτυξη, η βαθιά θεωρητική ενηµέρωση και η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων εκ µέρους του συµβούλου παίζουν σηµαντικό ρόλο στην συµβουλευτική διαδικασία. Τονίζουν ιδιαίτερα την πρακτική άσκηση και επισηµαίνουν ότι, εφαρµόζοντας τη Συµβουλευτική, ο κάθε σύµβουλος µαθαίνει και αναπτύσσει τόσο τον ίδιο του τον εαυτό, όσο και τις ανάλογες δεξιότητές του. Η αξιολόγηση του έργου ενός συµβούλου µπορεί να επιτευχθεί µε δύο βασικά κριτήρια (Μυλωνά-Καλαβά, 2001): α) τη στάση του αναφορικά µε την αξία και τη σηµαντικότητα του ανθρώπου και β) το βαθµό ενσυναίσθησης που διαθέτει. Αναλυτικότερα, η στάση του συµβούλου χαρακτηρίζεται θετική, όταν ο σύµβουλος πιστεύει στην αξία και σηµαντικότητα του συµβουλευόµενου, σέβεται την αξιοπρέπειά του, αναγνωρίζει την ικανότητά του να σκέφτεται, να κρίνει και να αποφασίζει για τα θέµατα που τον απασχολούν, προσανατολίζει και καθοδηγεί τον συµβουλευόµενο να αναπτύξει µια ολοκληρωµένη και αυτόνοµη προσωπικότητα. Αντίθετα, χαρακτηρίζεται αρνητική, όταν επηρεάζεται από προσωπικές πεποιθήσεις και κριτήρια, υποτιµάει την ικανότητα του άλλου να σκέφτεται λογικά, πιστεύει ότι γνωρίζει τα πάντα καλύτερα και οφείλει να υποδεικνύει τις επιλογές που ο άλλος χρειάζεται, νιώθει την επιθυµία να διοικεί, να επηρεάζει και να κατευθύνει τους 13

19 άλλους και ικανοποιείται όταν εµπνέει το αίσθηµα της εξάρτησης και της τυφλής υπακοής προς αυτόν. Το δεύτερο κριτήριο αξιολόγησης ενός συµβούλου είναι ο βαθµός ενσυναίσθησης, που διαθέτει, δηλαδή, «η ικανότητα του συµβούλου να αποδεσµεύεται από τον εαυτό του και τις προσωπικές του αντιλήψεις και να µεταφέρεται στη θέση του συµβουλευόµενου, ώστε να κατανοεί ακριβώς πώς νιώθει, σκέφτεται και αντιλαµβάνεται τον κόσµο γύρω του, ο άλλος, ο διαφορετικός από αυτόν» (Μυλωνά-Καλαβά, 2001: 38). Όταν ο σύµβουλος προσπαθεί να γνωρίσει, να κατανοήσει ακόµα και να δει µε τα µάτια του άλλου και µέσα από αυτή την οπτική γωνία να τον βοηθήσει, είναι αυτονόητο ότι παραδέχεται και τη διαφορετικότητα του. Στην αγγλική γλώσσα, η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται µε την λέξη empathy, που στην ελληνική της απόδοση δεν είναι εµπάθεια, κάτι που δεν ταιριάζει σε αυτή την περίπτωση µιας και είναι λέξη αρνητικά φορτισµένη, αλλά «ενσυναίσθηση». Επιπλέον, η συµβουλευτική µε τους στόχους και τις αρχές που τη διέπουν, όταν είναι ουσιαστικές, γίνονται τρόπος ζωής για το σύµβουλο, ο οποίος µε τη στάση και τη φιλοσοφία του διευκολύνει και ευνοεί την προσωπική ανάπτυξη στους άλλους (Νelson-Jones, 2003). Έτσι ο σύµβουλος δεν έχει το ρόλο του ειδικού, παρά ενός ισότιµου µε το συµβουλευόµενο συνεργάτη και συµπεριφέρεται στον κάθε συµβουλευόµενο κατά τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα του ποιος είναι (ιδιότητα), πώς είναι (σωµατική, διανοητική κατάσταση, εξωτερική εµφάνιση, κ.λπ.), ποια είναι η προέλευση του (Μυλωνά-Καλαβά, 2001). Η συµβουλευτική διαδικασία εκτυλίσσεται µέσα σε κλίµα αποδοχής, άνεσης, εµπιστοσύνης, σεβασµού, εκτίµησης, κατανόησης και ο συµβουλευόµενος δεν νιώθει να απειλείται από απόρριψη, προσβολή, περιφρόνηση, ειρωνεία, χλευασµό ή και οίκτο. Όλα όσα προαναφέρθηκαν, δηλαδή, οι στόχοι και οι βασικές αρχές της Συµβουλευτικής, τα απαιτούµενα προσόντα του συµβούλου, οι διαπροσωπικές σχέσεις συµβούλου-συµβουλευόµενου, δεν αποτελούν αποκλειστικά χαρίσµατα των ειδικών συµβούλων και ψυχολόγων. Βεβαίως, οι ειδικοί σύµβουλοι και οι ψυχολόγοι είναι πιο ευαισθητοποιηµένοι και µυηµένοι σ' αυτές τις συµπεριφορές µέσα από τις σπουδές τους και την εµπειρία τους, όπως, επίσης, σαν επιστήµονες γνωρίζουν µέσα από αυτές τις προσεγγίσεις και µε τους κατάλληλους χειρισµούς να βοηθούν τους ανθρώπους να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα τους. Αναφορικά όµως, µε τις αρχές που διέπουν µια ιδανική επικοινωνία µεταξύ συµβούλου-συµβουλευόµενου, αυτές µπορούν να ισχύουν για κάθε σχέση ανθρώπου µε άνθρωπο (Μυλωνά-Καλαβά, 14

20 2001) και να πραγµατωθούν και στις περιπτώσεις που τη θέση του συµβούλου κατέχουν άτοµα ευαισθητοποιηµένα προς την ψυχοκοικωνική ανάπτυξη του ατόµου, όπως οι εκπαιδευτικοί. Συµπερασµατικά, αν κάποιος κοιτάξει όλες τις διαφορετικές προσεγγίσεις έναντι της συµβουλευτικής, µπορεί να καταλάβει τα παρακάτω: Πρώτον, (η συµβουλευτική) αναφέρεται σε µια σχέση, στην οποία ένα άτοµο προτίθεται να βοηθήσει ένα άλλο, είτε ατοµικά, είτε µέσα σε µία οµάδα, να διερευνήσει ένα πρόβληµα, µια εξελικτική διαδικασία, ή ένα γεγονός που θα συνιστά µετάβαση. εύτερον, υπάρχουν κάποιες αναγνωρίσιµες δεξιότητες, που µπορούν να προωθήσουν αυτή τη διαδικασία. Αυτές οι δεξιότητες περιλαµβάνουν το να είναι κάποιος καλός ακροατής, να συµπάσχει, να παρέχει προκλήσεις και να διευκολύνει τη δράση. Σχετίζονται µε την παροχή βοήθειας σε κάποιον, ώστε να καταλάβει τόσο τα δικά του συναισθήµατα, σκέψεις και συµπεριφορές, όσο και των άλλων και να είναι σε θέση να δράσει, βάσει αυτής της κατανόησης, µε παραγωγικό τρόπο. Τρίτον, υπάρχει µια πεποίθηση ότι η αυτογνωσία είναι χρήσιµη και τα επίπεδα κατάκτησής της (η εξέλιξή της) είναι µέρος της όλης διαδικασίας και τέταρτον, πρόκειται για µια διαδικασία µάθησης, που συµπεριλαµβάνει τη σκέψη, την συναίσθηση και τη δράση (McLaughlin, 1999: 13) Η προσωποκεντρική προσέγγιση στη Συµβουλευτική Όπως αναφέρθηκε, υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεωριών και τρόπων προσέγγισης του συµβουλευόµενου από το σύµβουλο. Ο σύµβουλος, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε θεωρία ή µέθοδο ακολουθεί για να βοηθήσει τον συµβουλευόµενο, σύµφωνα µε τη δεοντολογία, τηρεί κάποιες αρχές. Οι κυριότερες από αυτές τις αρχές περιγράφονται στην Ανθρωποκεντρική Θεωρία του Carl Rogers ( ), ο οποίος θέτει στο επίκεντρο προσοχής του συµβούλου τον άνθρωπο ως πρόσωπο και δίνει την πιο γλαφυρή περιγραφή της ανθρώπινης διάστασης µέσα στην συµβουλευτική διαδικασία (Μυλωνά-Καλαβά, 2001). Σύµφωνα µε το Rogers, η Συµβουλευτική είναι µια πορεία κατά την οποία το άτοµο διευκολύνεται στο να αναλάβει την ευθύνη να παίρνει αποφάσεις σύµφωνα µε τις δικές του προσωπικές αξιολογήσεις. Στόχος αυτής της προσέγγισης στη Συµβουλευτική δεν είναι να λύσει το άτοµο ένα ειδικό πρόβληµά του, αλλά να βοηθηθεί να αναπτυχθεί για να µπορέσει να αντιµετωπίσει, τόσο το τρέχον πρόβληµα 15

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Η υφιστάμενη κατάσταση καταπίεση από τον κοινωνικό τους περίγυρο απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος Όλο και περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου Η σύγχρονη αγορά εργασίας Η αγορά εργασίας μεταβάλλεται και διευρύνεται Η εργασία οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. Φιλία Ίσαρη Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. Φιλία Ίσαρη Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Φιλία Ίσαρη Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝ-ΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ=συνεξετάζω με κάποιον το πρόβλημα του και

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σκοποί της παρουσίασης Παρουσίαση των Ψυχοκινητικών, γνωστικών και συναισθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 302 Διδάσκων: Δημήτρης Θ. Ζάχος Πιστωτικές μονάδες: 10 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Τετάρτη 6-9 αίθουσα 907 Εισαγωγικά Η επιτυχής συμμετοχή σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκουσα: Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου

Διδάσκουσα: Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου Διδάσκουσα: Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου Είναι η εξελικτική πορεία του ατόμου αναφορικά με τον προσανατολισμό του στο χώρο της εργασίας και τις αποφάσεις του για το επάγγελμα ή τα επαγγέλματα, που επιθυμεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και στην αξιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό.

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό. Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια 1 Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο Δρ. Αργύριος Θ. Αργυρίου Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ανάλυσης των κοινωνικών αναπαραστάσεων στη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών: Το παράδειγμα του ζητήματος της σχολικής μετάβασης

Η συμβολή της ανάλυσης των κοινωνικών αναπαραστάσεων στη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών: Το παράδειγμα του ζητήματος της σχολικής μετάβασης Η συμβολή της ανάλυσης των κοινωνικών αναπαραστάσεων στη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών: Το παράδειγμα του ζητήματος της σχολικής μετάβασης Ευθυμία Γουργιώτου Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση μαθητού/γονέα/σχολείου σε. επαγγελματικές επιλογές

Αλληλεπίδραση μαθητού/γονέα/σχολείου σε. επαγγελματικές επιλογές Αλληλεπίδραση μαθητού/γονέα/σχολείου σε θέματα που σχετίζονται με εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου Οικογένεια & επιλογή σταδιοδρομίας {1} Αναπαραγωγή του σχεδίου οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική κι Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Προετοιμασία των Μαθητών για την Εκπαίδευση και την Απασχόληση

Συμβουλευτική κι Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Προετοιμασία των Μαθητών για την Εκπαίδευση και την Απασχόληση Συμβουλευτική κι Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Προετοιμασία των Μαθητών για την Εκπαίδευση και την Απασχόληση Συμβουλευτική είναι η οργανωμένη και επιτρεπτική σχέση που δίνει τη δυνατότητα στον συμβουλευόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση Μαθηµατική Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Απαιτητική οικονοµία και αγορά εργασίας Σύνθετες και περίπλοκες προβληµατικές καταστάσεις Μαθηµατικές και τεχνολογικές δεξιότητες Επίλυση σύνθετων προβληµάτων Μαθηµατικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση

ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Ειδική Παιδαγωγός Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6ης Περιφέρειας ν. Λάρισας Ενσωμάτωση Κοινωνική ενσωμάτωση, μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση προλογοσ Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό πολύχρονης ενασχόλησης με τη θεωρητική μελέτη και την πρακτική εφαρμογή του παραδοσιακού χορού και γράφτηκε με την προσδοκία να καλύψει ένα κενό όσον αφορά το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Αικατερίνη Φλώρου Εκπαιδευτικός Νοµικός Σύµβουλος ΣΕΠ ΓΕΛ Αναβύσσου Το σχολείο βασικός φορέας κοινωνικοποίησης Οι σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών Ε. Κολέζα Κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις το σχολείο θα αποτελέσει κέντρο δράσης και δηµιουργικότητας; 1. Εκπαίδευση των µαθητών µέσα από τη δηµιουργία «µαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μεθόδευση της Παιδαγωγικής διαδικασίας. Μέσα Στιλ Αγωγής

Μεθόδευση της Παιδαγωγικής διαδικασίας. Μέσα Στιλ Αγωγής Μεθόδευση της Παιδαγωγικής διαδικασίας Μέσα Στιλ Αγωγής Σχέση σκοπών-μέσων και μεθόδων αγωγής Οι μέθοδοι, οι τεχνικές και τα μέσα της παιδαγωγικής διαδικασίας εξαρτώνται από τους σκοπούς της Σχέση σκοπών-μέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση»

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Η εισήγηση Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). Η μελέτη περίπτωσης. Παίξιμο ρόλων-τα παιχνίδια προσομοίωσης, ρόλων,

Η εισήγηση Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). Η μελέτη περίπτωσης. Παίξιμο ρόλων-τα παιχνίδια προσομοίωσης, ρόλων, Η εισήγηση Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). Η μελέτη περίπτωσης. Παίξιμο ρόλων-τα παιχνίδια προσομοίωσης, ρόλων, αντιπαράθεσης απόψεων. Εννοιολογική χαρτογράφηση -Ο χάρτης εννοιών (concept

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Το εργαστήρι για εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς προσφέρει μεθοδολογικά εργαλεία και στρατηγικές ενίσχυσης των

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρκτικόλεξα Ελληνικών Όρων Αγγλικοί Όροι και Αρκτικόλεξα Πρόλογος Εισαγωγικό Σημείωμα... 21

Αρκτικόλεξα Ελληνικών Όρων Αγγλικοί Όροι και Αρκτικόλεξα Πρόλογος Εισαγωγικό Σημείωμα... 21 Περιεχόμενα Αρκτικόλεξα Ελληνικών Όρων... 16 Αγγλικοί Όροι και Αρκτικόλεξα... 16 Πρόλογος... 19 Εισαγωγικό Σημείωμα... 21 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Κείμενα θεωρητικού προβληματισμού... 25 Η προσωποκεντρική θεωρία του

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εσπερινά σχολεία, μια διαφορετική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία Δρ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθυντής 1 ου Εσπερινού ΓΕΛ Αθηνών zarknick@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Κουτούζης Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Αναγνώσεις σε επίπεδα

Μανώλης Κουτούζης Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Αναγνώσεις σε επίπεδα Μανώλης Κουτούζης Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αναγνώσεις σε επίπεδα η έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήμες αποτελεί μια από τις βασικές εννοιολογικές κατηγορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος EIΣΑΓΩΓΗ «Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος Η ηγεσία και η άσκησή της η έννοιά της και το σύνολο των συμπεριφορών που τη συνθέτουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί δεν επιλέγουν τα προβλήµατα και τα ζητήµατα που επιλαµβάνονται στην καθηµερινή πρακτική. Ακόµη και εκείνοι που εργάζονται σε εξειδικευµένα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών» Δημοσιοποίηση της Δράσης Έργο ΕΤΕ 4.1/13 «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης 1 } Ορισµός: Απόδοση αξίας Απόδοση προσήµου σε κάτι που αξιολογείται Σύγκρισης δύο πραγµάτων } Αξιολόγηση Αποτίµηση στόχου (σύγκριση του στόχου µε το αποτέλεσµα) Σηµασία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Το μάθημα της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Το μάθημα της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ενότητα 6: Μέθοδος project - Πολιτισμός και σχολείο - Διδασκαλία σε ομάδες Ελένη

Διαβάστε περισσότερα