Τα µυστικά των ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ στην Αφηγηµατική Θεραπεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα µυστικά των ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ στην Αφηγηµατική Θεραπεία"

Transcript

1 1 Αδάµ Χαρβάτης, Ψυχολόγος, MSc, Phd Τα µυστικά των ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ στην Αφηγηµατική Θεραπεία Επεξεργασία των σχετικών ιδεών και πρακτικών της Αφηγηµατικής Θεραπείας, στηριγµένη και εµπνευσµένη από τα βιβλία των Michael White: Maps of Narrative Therapy, των Michael White και David Epston Narrative Means to therapeutic ends και της Alice Morgan What is Narrative Therapy? Α. ΘΕΩΡΙΑ Όπως ειπώθηκε προηγουµένως στο σχετικό κεφάλαιο για την εξωτερίκευση του προβλήµατος. «Η Αφηγηµατική θεραπεία παίρνει µία θέση απέναντι στον τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να δούµε τα προβλήµατα των ανθρώπων, µία θέση που βρίσκεται πέρα από τον κυρίαρχο κοινωνικό και ψυχολογικό λόγο. Αυτός ο κυρίαρχος λόγος ορίζει συνήθως τα προβλήµατα των ανθρώπων ως χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, ως εγγενή, εσωτερικά τους στοιχεία λίγο ως πολύ µάλιστα µόνιµα. Στη βάση αυτών των προβληµάτων συχνά οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται, κατηγοριοποιούνται και προβλέπεται η συµπεριφορά τους. Η διαδικασία αυτή είναι συχνά µία µορφή κοινωνικού ελέγχου που στόχο έχει την νορµαλοποίηση των ανθρώπων και στην οποία εµπλέκονται διαφορές κοινωνικής δύναµης και εξουσίας. Για την Αφηγηµατική θεραπεία οι άνθρωποι δεν είναι το πρόβληµα. Οι άνθρωποι βρίσκονται αντιµέτωποι µε προβλήµατα, τα οποία επιδρούν σε αυτούς αλλά και τα οποία γίνονται αντικείµενο της επιρροής των ανθρώπων.» Από τη στιγµή που η Αφηγηµατική Θεραπεία βλέπει τον άνθρωπο έτσι, δηλαδή όχι µόνο ως παθητικό δέκτη των προβληµάτων αλλά και ως επιδρόντα σε αυτά, είναι φυσική συνέπεια οι αφηγηµατικοί θεραπευτές να διερευνούν όχι µόνο την επίδραση του προβλήµατος στον άνθρωπο αλλά και την επίδραση του ανθρώπου στo πρόβληµα (όσο µικρή και εάν είναι αυτή). Αναζητούν οι αφηγηµατικοί θεραπευτές δηλαδή εκείνες τις εξαιρέσεις όπου το πρόβληµα δεν ήταν τόσο δυνατό ώστε δεν επέδρασε στο άτοµο ή επέδρασε πολύ λιγότερο από το αναµενόµενο ή ακόµη και εκείνες τις φορές που το άτοµο είχε έστω µία σκέψη ή ένα συναίσθηµα το οποίο ήταν σε αντίθεση ή έξω από την επίδραση του προβλήµατος. Αναζητούν δηλαδή αυτά που έχουµε συνηθίσει να

2 2 ονοµάζουµε στην Αφηγηµατική Θεραπεία ως «µοναδικές εκβάσεις» ή «φωτεινές στιγµές». Αυτές οι φωτεινές στιγµές στη ζωή του ανθρώπου έχουν να κάνουν ανάµεσα στα άλλα µε αυτά που ο άνθρωπος θεωρεί σηµαντικά στη ζωή έξω από τα προβλήµατα, µε αυτό που θα µπορούσε να ειπωθεί ότι είναι οι αξίες του. Έτσι µέσα από τις φωτεινές στιγµές πηγαίνουµε σε µία περιοχή συζήτησης της ταυτότητας του ανθρώπου παραµεληµένη από τη µοντέρνα ψυχοθεραπευτική σκέψη, τις αξίες. Εκεί δηλαδή που ο καθιερωµένος ψυχολογικός τρόπος θεώρησης του ανθρώπου βλέπει σε αυτόν κυρίως κίνητρα, ανάγκες, επιθυµίες, η αφηγηµατική ψυχοθεραπεία βλέπει και αξίες και συζητά για αυτές. Αυτή είναι µία σηµαντική διαφορά, γιατί ενώ τα κίνητρα, ανάγκες και επιθυµίες τείνουν να ξεκινούν από το άτοµο και να καταλήγουν στο ίδιο το άτοµο, οι αξίες πιο συχνά µπορούν να αφορούν παραπάνω πράγµατα από την ατοµική µας ύπαρξη. Μπορούν να αφορούν επίσης πώς θέλουµε να είναι η σχέση µας µε τους άλλους καθώς και το πώς θέλουµε να είναι ο κόσµος και η σχέση µας µε αυτόν. Η συζήτηση, λοιπόν, των µοναδικών εκβάσεων µας βγάζει µε έναν ακόµη τρόπο εκτός της κυρίαρχης αντίληψης της ταυτότητας του ανθρώπου ως «ατοµικής». Όπως η εξωτερίκευση, έτσι και η αναζήτηση µοναδικών εκβάσεων εντάσσεται στο πλαίσιο του διαφορετικού τρόπου θεώρησης του ανθρώπου και των προβληµάτων του, στον οποίο αναφέρθηκα προηγουµένως (στο πλαίσιο του κονστραξιονιστικού τρόπου θεώρησης). Ο κυρίαρχος τρόπος θεώρησης ορίζει τον άνθρωπο ως ένα σύνολο χαρακτηριστικών, τα οποία τα συγκρίνουµε µε νόρµες υγείας, δύναµης, φυσιολογικότητας κ.α. και συνήθως προσπαθεί να διορθώσει τον άνθρωπο προσαρµόζοντάς τον σε αυτές τις νόρµες. Οι αφηγηµατικοί θεραπευτές προτιµούν όµως να θεωρήσουν τον άνθρωπο ως αυτόν που ορίζει στόχους, αξίες και προτιµώµενους τρόπους ζωής, τους οποίους µε δυσκολίες αλλά και ικανότητες επιδιώκει. Αυτή η προτίµηση των αφηγηµατικών θεραπευτών γίνεται και πάλι δυνατή εξαιτίας της κονστρουξιονιστικής θέσης τους. Από τη στιγµή που ο ορισµός της ταυτότητας των ανθρώπων είναι µία κατασκευή (και όχι µία αληθινή πραγµατικότητα), είναι καλύτερο να την ορίσουµε (να τη συζητήσουµε) µε έναν τρόπο που ενδυναµώνει τους ανθρώπους και τους κάνει πιο «άξιους». Από την άλλη µια τέτοια στάση των αφηγηµατικών θεραπευτών είναι και πάλι συνέπεια της κονστρουξιονιστικής τους θέσης. Από τη στιγµή που ο κονστρουξιονισµός είναι κοινωνικός, δέχεται δηλαδή ότι ο ορισµός της πραγµατικότητας γίνεται στο πλαίσιο των κοινωνικών συνοµιλιών των ανθρώπων, εννοείται ότι ο ίδιος ο άνθρωπος εµπλέκεται σε συνοµιλίες που ξεπερνούν τον ατοµικό του ορίζοντα. Άρα τον άνθρωπο µπορούµε (πιο πιστά στο θεωρητικό µας πλαίσιο) να τον ορίσουµε όχι ως άτοµο (σύνολο χαρακτηριστικών) αλλά ως κοινωνικό ον (που εµπλέκεται δηλαδή σε κοινωνικές διεργασίες και άρα διαπραγµατεύεται σκοπούς κοινωνικούς).

3 3 Β. ΠΡΑΞΗ Μία διαδικασία µε την οποία µπορούµε οι θεραπευτές να βοηθήσουµε το πρόσωπο ώστε να µιλήσει για τις µοναδικές εκβάσεις, τις φωτεινές στιγµές είναι η ακόλουθη. Φυσικά και πάλι η παρακάτω περιγραφή είναι απλά ένα γενικό περίγραµµα µίας διαδικασίας, η οποία δε συµβαίνει πάντα µε τον ίδιο τρόπο, ούτε µε την ίδια σειρά, ούτε τόσο ξεκάθαρα όσο παρουσιάζεται εδώ. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει τρία στάδια. Ι. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ Σε αυτό το στάδιο ο θεραπευτής βοηθά ώστε να εντοπιστεί µία πρώτη µοναδική έκβαση, µία πρώτη φωτεινή στιγµή εκτός της προβληµατικής ιστορίας. ΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ Σε αυτό το στάδιο ο θεραπευτής βοηθά ώστε ο ενδιαφερόµενος να συζητήσει µε λεπτοµέρεια τη µοναδική αυτή στιγµή: να την περιγράψει µε λεπτοµέρεια αλλά και να αναδείξει το νόηµά της για τον ενδιαφερόµενο και για τις προθέσεις του για τη ζωή. Αυτό µπορεί να γίνει µε δύο τουλάχιστον πιθανούς τρόπους: α) το χάρτη της δήλωσης θέσης 2 για τις µοναδικές εκβάσεις (που είναι σχεδόν ίδιος µε το χάρτη δήλωσης θέσης 1 που αφορούσε τα προβλήµατα και την εξωτερίκευσή τους) και β) το χάρτη των τοπίων της δράσης και της ταυτότητας. ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ και ΣΥΝ ΕΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ Σε αυτό το στάδιο ο θεραπευτής βοηθά ώστε ο ενδιαφερόµενος να εντοπίσει επιπλέον µοναδικές εκβάσεις, επιπλέον γεγονότα που βρίσκονται εκτός της προβληµατικής ιστορίας και τέλος να τα συνδέσει όλα αυτά τα γεγονότα σε µία κοινή ιστορία που έχει ένα κοινό θέµα. Αυτό το κάνει χρησιµοποιώντας το χάρτη της επανασυγγραφής. Η πορεία που ακολουθείται σε αυτή τη διαδικασία περιγράφεται µε λεπτοµέρεια παρακάτω. Ι. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ Αυτές τις µοναδικές εκβάσεις ο/η aφηγηµατικός/ή θεραπευτής/τρια θα προσπαθήσει να τα εντοπίσει µε δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ότι θα ακροαστεί πολύ προσεχτικά για µικρές και ανεπαίσθητες αναφορές σε τέτοιες µοναδικές εκβάσεις από τον ενδιαφερόµενο, οι οποίες κάτω από άλλες συνθήκες θα περνούσαν απαρατήρητες. Σε αυτή την περίπτωση θα θελήσει να διερευνήσει περισσότερο πάνω σε αυτές τις µοναδικές εκβάσεις. Ο δεύτερος τρόπος είναι ότι θα ρωτήσει άµεσα για αυτά, κάπως έτσι: - «εν έχει υπάρξει καµία φορά όπου το πρόβληµα εµφανίζεται λιγότερο δυνατό;»

4 4 - «Έχει υπάρξει κάποια φορά όπου το πρόβληµα είναι λιγότερο κυριαρχικό;;», «όπου θα µπορούσε να σε σταµατήσει ή να µπει εµπόδιο στα θέλω σου αλλά δεν τα κατάφερε;» «.όπου καθυστέρησες έστω και για λίγο την επίδρασή του;». - «Πώς έχεις καταφέρει και σταµάτησες το πρόβληµα από το να γίνει χειρότερο;» ΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ Από εκεί και πέρα ο /η θεραπευτής/τρια έχει δύο επιλογές στον τρόπο µε τον οποίο θα αναδείξει τη σηµασία αυτών των γεγονότων. Η πρώτη επιλογή είναι να διερευνήσει αυτά τα γεγονότα χρησιµοποιώντας έναν χάρτη εργασίας που ονοµάζεται χάρτης δήλωσης θέσης για τις µοναδικές εκβάσεις (ή χάρτης δήλωσης θέσης 2). Η δεύτερη επιλογή είναι να διερευνήσει αυτά τα γεγονότα περαιτέρω χρησιµοποιώντας έναν χάρτη εργασίας που εδώ ονοµάζω χάρτη των τοπίων της µοναδικής έκβασης. α. Ο Χάρτης της δήλωσης θέσης 2 για τις µοναδικές εκβάσεις Ο χάρτης αυτός είναι ίδιος µε το χάρτη δήλωσης θέσης 1 (όπως και στην εξωτερίκευση), µόνο που αυτή τη φορά χρησιµοποιούµε τα ίδια βήµατα για να διερευνήσουµε όχι το πρόβληµα αλλά τη µοναδική έκβαση. Τα βήµατα αυτά είναι σε περίληψη τα ακόλουθα. 1. Περιγραφή (ζωντανή και λεπτοµερειακή) και Ονοµασία της µοναδικής έκβασης 2. Επίδραση της µοναδικής έκβασης 3. Αξιολόγηση της επίδρασης 4. ικαιολόγηση της αξιολόγησης Σηµαντικό και εδώ να δοθεί σε κάποια φάση της διερεύνησης ένα όνοµα στη µοναδική έκβαση. Ο Χάρτης αυτός δίνει τη δυνατότητα να διερευνηθεί το πλαίσιο εµφάνισης της µοναδικής έκβασης αλλά και οι συνέπειές της στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο και στα πρόσωπα γύρω του. Βοηθά το θεραπευόµενο να δηλώσει τη θέση του σε σχέση µε τη µοναδική έκβαση και τις επιδράσεις της στη ζωή του. Ονοµάζεται Χάρτης δήλωσης θέσης 2 (για να διαχωριστεί από το Χάρτη της Εξωτερίκευσης) β. Ο Χάρτης των τοπίων της µοναδικής έκβασης 1 Σαν περιδιάβασµα σε τοπία είναι η εξερεύνηση της κάθε µοναδικής έκβασης. Μπορούµε να χασοµερήσουµε αρκετά κοιτώντας τα διαφορετικά τοπία δίνοντας έτσι όγκο 1 Ο χάρτης αυτός δεν αναφέρεται από τον Michael White ως χωριστός από τον χάρτη της επανασυγγραφής. Ο χάρτης αυτός είναι κοµµάτι στην ουσία του επόµενου χάρτη, του χάρτη της επανασυγγραφής (όπου πολλές µοναδικές εκβάσεις συνδέονται µεταξύ τους). Εδώ αναφέρεται ως κάτι ξεχωριστό, για να δοθεί έµφαση στη λεπτοµέρεια, στο πώς δηλαδή µπορεί ο θεραπευτής να βοηθήσει στην επεξεργασία της κάθε µεµονωµένης µοναδικής έκβασης προτού προχωρήσει στη σύνδεσή τους.

5 στην περιγραφή και άρα δίνοντας τη δυνατότητα να γίνει πιο πυκνή η περιγραφή της εναλλακτικής ιστορίας. Ο Χάρτης αυτός αποτελείται για τη κάθε µοναδική έκβαση από δύο µέρη: Ι. Το πρώτο µέρος αφορά τη διερεύνηση των γεγονότων αυτών καθαυτών που αποτελούν τη µοναδική έκβαση. Η διερεύνηση αυτή αναφέρεται ως διερεύνηση του τοπίου της δράσης. Εδώ ο θεραπευτής χρησιµοποιεί ερωτήσεις που στόχο έχουν να κάνουν όσο το δυνατό πιο ζωντανή και λεπτοµερειακή την περιγραφή του µοναδικής έκβασης: Τι ακριβώς έγινε; Που έγινε; Πότε έγινε; Ποιοι ήταν παρόντες; Τι έκανες εσύ; Και µετά τι έγινε; Πώς ένιωσες µε αυτό; Όσο πιο ζωντανή γίνεται η περιγραφή τόσο πιο µεγάλη σηµασία αποκτά το γεγονός στη συνείδηση του ανθρώπου. Καθώς λέει ο Michael White η γεµάτη σεβασµό αλλά έντονη περιέργεια του θεραπευτή βοηθά ώστε να βιωθεί η εµπειρία του ανθρώπου ως «εξωτική», ιδιαίτερη δηλαδή και ενθουσιώδης. Καλό είναι µετά από αυτές τις ερωτήσεις να έπεται µία ερώτηση, στην οποία ζητάµε από το συµβουλευόµενο να δώσει ένα πιθανό όνοµα στο µοναδικό γεγονός. Η ερώτηση αυτή που πρέπει να γίνεται µε ευέλικτο τρόπο κάνει συγκεκριµένο το µοναδικό γεγονός και παράλληλα προετοιµάζει το έδαφος για τις ερωτήσεις του δεύτερου µέρους. Μπορεί να γίνει κάπως έτσι -Τι όνοµα θα έδινες σε αυτή σου την πράξη; Τι είδους πράξη θα έλεγες ότι είναι; (προσέξτε ότι ο λόγος εδώ είναι υποθετικός) ΙΙ. Το δεύτερο µέρος του χάρτη της επανασυγγραφής αφορά τη διερεύνηση του νοήµατος που αυτή η µοναδική έκβαση έχει για την αίσθηση της ταυτότητας του ανθρώπου. Αφορά τη διερεύνηση αυτού που συνηθίζεται να ονοµάζεται τοπίο της ταυτότητας. Εδώ ο θεραπευτής µπορεί να χρησιµοποιήσει ερωτήσεις όπως: - Και τι µπορεί να σηµαίνει αυτό το γεγονός για το τι άνθρωπος είσαι; - Τι ικανότητες, επιδεξιότητες, δυνάµεις µπορεί να χρησιµοποίησες για να µπορέσεις να καταφέρεις αυτό το (µοναδική έκβαση); - Φαίνεται να χρησιµοποίησες κάποια γνώση ζωής για να το καταφέρεις αυτό; Μπορεί να σηµαίνει κάτι αυτό για τη γνώση ζωής που έχεις; Για το τι πιστεύεις ότι λειτουργεί στη ζωή ή για το τι πιστεύεις ότι αξίζει στη ζωή; - Τι νοµίζεις ότι µπορεί να θέλει να πει αυτό το γεγονός για το τι είναι σηµαντικό για σένα, τι είναι πολύτιµο για σένα, για τις αξίες σου, για το τι θέλεις από τη ζωή, τις προθέσεις σου, τις επιδιώξεις σου, τα όνειρά σου για τη ζωή, για τα σχέδιά σου για το µέλλον που πιστεύεις ότι αξίζουν; 5

6 6 Ακόµη ο θεραπευτής µπορεί να διατυπώσει τις ίδιες ερωτήσεις µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνει ακόµη περισσότερο το συµβουλευόµενο, εισάγοντας το βλέµµα κάποιου τρίτου πρόσωπου. - Τι νοµίζεις ότι θα έλεγε ο γιος σου, αν σε έβλεπε να κάνει αυτό το πράγµα; Τι θα µπορούσε να σκεφτεί για το τι είναι σηµαντικό για σένα, για τις ικανότητές σου, τις γνώσεις σου κτλ.; - Τι νοµίζεις ότι µπορώ να σκεφτώ εγώ για το τι είναι σηµαντικό για σένα, τις γνώσεις σου, τις ικανότητές σου κ.τ.λ.; Το τρίτο αυτό πρόσωπο βέβαια θα πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που ο θεραπευτής θα ξέρει (ή θα υποθέτει) από τις προηγούµενες συζητήσεις µε τον ενδιαφερόµενο ότι είναι σηµαντικό για αυτόν. Ακόµη, προσέξτε τις παραπάνω ερωτήσεις. Ξεκινούν όλες µε το «τι µπορεί να είναι.;» και όχι µε το «τι είναι ;». Αν και δεν είναι απαραίτητο όλες οι ερωτήσεις στο τοπίο της ταυτότητας να γίνονται µε αυτόν τον τρόπο, αυτό το «τι µπορεί να;» δίνει τη δυνατότητα στο συµβουλευόµενο να εξετάσει µε έναν ευέλικτο τρόπο τον εαυτό του και άρα να απελευθερωθεί, να κάνει υποθέσεις που αλλιώς µπορεί να δυσκολευόταν να σκεφτεί και να εκφράσει. Η υποτακτική έγκλιση (το «µπορεί να..») απελευθερώνει δυνατότητες τις οποίες κάποιος µπορεί να εξετάσει και στη συνέχεια να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει ή και να χρησιµοποιήσει προσωρινά. Αντίθετα η οριστική έγκλιση περιορίζει, ζητά παράκαιρα µόνιµη δέσµευση στην περιγραφή και για αυτό µπορεί να προκαλεί την αµηχανία ή και τη σιωπή του συµβουλευόµενου. ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ: Ο Χάρτης της επανασυγγραφής Όπως ειπώθηκε προηγουµένως η Αφηγηµατική θεραπεία κάνει µία επιλογή όχι µονό σε σχέση µε τον τρόπο που βλέπει τα προβλήµατα αλλά και σε σχέση µε τον τρόπο µε τον οποίο βλέπει τους ανθρώπους. Η επιλογή αυτή λέει: «Τα προβλήµατα είναι τα προβλήµατα και οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι» (Michael White). Εάν οι άνθρωποι είναι λοιπόν κάτι διαφορετικό από τα προβλήµατα, ο χάρτης της επανασυγγραφής βοηθά να διερευνήσουµε τον άνθρωπο που βρίσκεται πέρα από το πρόβληµα (ή και ενάντια σε αυτό). α. Μετάβαση σε άλλες µοναδικές εκβάσεις Αυτό το κάνει η Αφηγηµατική θεραπεία διερευνώντας την ύπαρξη µοναδικών εκβάσεων όχι µόνο σε σχέση µε τη συγκεκριµένη περίοδο που υπάρχει το πρόβληµα και όχι µόνο σε σχέση µε το πρόβληµα. Ο αφηγηµατικός θεραπευτής ενδιαφέρεται για οποιοδήποτε γεγονός έχει να κάνει µε την προτιµώµενη ταυτότητα του ανθρώπου (µε αυτό δηλαδή που θέλει ο άνθρωπος να είναι) σε όλο το µήκος του χρόνου της ζωής του.

7 7 Από το πολύ µακρινό παρελθόν ως το µακρινό παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν, το σήµερα, το εδώ και τώρα αλλά και το µέλλον του (ή τουλάχιστον το πώς µπορεί να φανταστεί το µέλλον του ο ενδιαφερόµενος). Έτσι διαµορφώνεται µία εναλλακτική (προς το πρόβληµα) πλοκή αφήγησης. Ο θεραπευτής, λοιπόν, θα προσπαθήσει να διερευνήσει πώς η µοναδική έκβαση (της οποίας το τοπίο δράσης και το τοπίο της ταυτότητας διερεύνησε στο σηµείο β1) έχει µορφές εκδήλωσης σε όλο το χρόνο της ζωής του ανθρώπου. Θα κάνει λοιπόν ερωτήσεις όπως: - Πώς προετοιµάστηκες για αυτήν την πράξη; Πότε έγινε αυτό; - Υπάρχουν άλλες ιστορίες που θα µπορούσες να µου διηγηθείς που έχουν σχέση µε αυτές τις πράξεις; Ποιοι είναι οι άνθρωποι που δεν θα ξαφνιάζονταν βλέποντάς σε να κάνεις αυτές τις πράξεις; Ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα το περίµεναν ότι θα έκανες αυτές τις πράξεις; - Τι θα ήταν πιθανό να συµβεί αν αυτή τη γνώση µπορούσες να την έχεις κοντά σου στο µέλλον (π.χ. µέσα στην επόµενη εβδοµάδα); Ποια βήµατα που θα µπορούσες να κάνεις προς αυτή την κατεύθυνση; Κάθε µία από αυτές τις ερωτήσεις αποτελούν νέες ευκαιρίες για το θεραπευτή ώστε να διερευνήσει νέα τοπία δράσης και νέα τοπία ταυτότητας, τα οποία αναφέρονται πλέον σε νέες µοναδικές εκβάσεις. Όταν συζητηθούν αυτές οι µοναδικές εκβάσεις (µαζί µε τα τοπία δράσης τους και τα τοπία ταυτότητάς τους), τότε η συζήτηση θα έχει περίπου την ακόλουθη µορφή, όπως περιγράφεται στο σχήµα παρακάτω. Τοπίο Ταυτότητας Τοπίο ράσης Πολύ Μακρινό Παρελθόν Μακρινό Παρελθόν Πρόσφατο Παρελθόν Εδώ και τώρα Μέλλον

8 8 β. Σύνδεση πολλών µοναδικών εκβάσεων Αυτές οι µοναδικές εκβάσεις πλέον αφορούν όλη την πορεία (ή µεγάλο µέρος της πορείας) της ζωής του ανθρώπου και σχηµατίζουν πλέον µία εναλλακτική πλοκή στην ιστορία του. Στο τέλος της συζήτησης ο/η θεραπευτής/τρια µπορεί να κάνει µία περίληψη των πραγµάτων που άκουσε και να ρωτήσει το συµβουλευόµενο πρόσωπο. «Άκουσα από εσένα ιστορίες για τα πράγµατα που είναι σηµαντικά για σένα, για τα όνειρα και τους στόχους σου στη ζωή, τις ικανότητες που χρησιµοποίησες για να τους επιδιώξεις, Άκουσα ιστορίες για θάρρος, επιµονή, ελευθερία, αγάπη για τη χαρά στη ζωή, καπατσοσύνη (εδώ ο θεραπευτής χρησιµοποιεί τις λέξεις που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόµενος για να περιγράψει τα τοπία ταυτότητας των µοναδικών του εκβάσεων). Αν όλα αυτά τα γεγονότα αποτελούν τη γραµµή µίας ιστορίας που τα συνδέει αναµεταξύ τους, τι όνοµα θα έδινες σε αυτή την ιστορία, την πορεία, το οποίο θα περιέγραφε καλά την ουσία της;» Συχνά η ερώτηση για το όνοµα της εναλλακτικής ιστορίας γίνεται αφού έχουν συζητηθεί γεγονότα που έχουν ήδη γίνει. Και, µετά από την ονοµασία της εναλλακτικής πλοκής, ζητείται από το πρόσωπο να φανταστεί τις δυνατότητες που υπάρχουν στο µέλλον. Βέβαια οι δυνατότητες είναι άπειρες, για τον τρόπο, τη σειρά και τα ενδιάµεσα σηµεία που µπορεί να έχει η εναλλακτική ιστορία. Συνδυάζοντας τους χάρτες διερεύνησης που περιγράφτηκαν στα δύο κείµενα (χάρτες που διερευνούν το πρόβληµα και χάρτες που διερευνούν τις φωτεινές στιγµές) ο θεραπευτής (σε αντίθεση µε τον κυρίαρχο τρόπο ακρόασης) «ακούει διπλά». Ακούει τόσο την ιστορία του προβλήµατος όσο και την ιστορία της αντίστασης σε αυτό. Υποστηρίζει έτσι διπλά το συµβουλευόµενο. Από τη µια τον υποστηρίζει να καταλάβει το πώς παράγεται και πώς λειτουργεί το πρόβληµα ώστε να ξέρει καλύτερα πώς να το αντιµετωπίσει. Από την άλλη τον υποστηρίζει να είναι σε επαφή µε τις ικανότητες και αξίες που αξιοποιεί και µπορεί να αξιοποιήσει για το ξεπέρασµά του και για την επιδίωξη µιας ζωής σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του.

9 9 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΘΕΩΡΙΑ Β. ΠΡΑΞΗ Ι. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ ΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ α. Ο Χάρτης της δήλωσης θέσης για τις µοναδικές εκβάσεις β. Ο Χάρτης των τοπίων των µοναδικών εκβάσεων (χάρτες α και β µπορεί να µπλέκονται και οδηγούν στο χάρτη της επανασυγγραφής) ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ και ΣΥΝ ΕΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ: Ο Χάρτης της επανασυγγραφής α. Μετάβαση σε άλλες µοναδικές εκβάσεις β. Σύνδεση πολλών µοναδικών εκβάσεων

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου

Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου Η γνωσιακή - συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία αποτελεί σύνθεση γνωσιακών και συµπεριφοριστικών προσεγγίσεων. Στόχος της παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Θεωρητικό υπόβαθρο - βασικές αρχές - ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες και τεχνικές Σηµειώσεις για το 1 ο έτος Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια WWW. IBRT.GR

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση και ανακάλυψη: Μια συζήτηση για την εξουσία και την πολιτική στην αφηγηματική θεραπεία 1

Καθοδήγηση και ανακάλυψη: Μια συζήτηση για την εξουσία και την πολιτική στην αφηγηματική θεραπεία 1 Καθοδήγηση και ανακάλυψη: Μια συζήτηση για την εξουσία και την πολιτική στην αφηγηματική θεραπεία 1 Michael White, Michael F. Hoyt 2 και Jeff Zimmerman 3 Direction and discovery: A conversation about power

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον.

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον. 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 141 156, έκδοση 2014 : σελίδες 136 150 ) 3.3.4 Επικοινωνία Η επικοινωνία ταυτίζεται µε την ανθρώπινη ύπαρξη. Χωρίς αυτήν η ζωή του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Στηρίζοντας ένα µέλος της οικογένειας µε κατάθλιψη: Παρεµβάσεις µιας συνεδρίας. της. Μαρίας Δουκάκου

Στηρίζοντας ένα µέλος της οικογένειας µε κατάθλιψη: Παρεµβάσεις µιας συνεδρίας. της. Μαρίας Δουκάκου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Κονίτσης 33, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 8063665, Fax: 8062113, e-mail: lshr@otenet.gr LABORATORY FOR THE STUDY OF HUMAN RELATIONS 33, Konitsis str., 151 25 Maroussi,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Σχιζοτυπία και Συµπεριφορά Καταναλωτή Κυριακή Ηλιοπούλου Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Ντζούφρας ΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10/02/2015

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10/02/2015 νσωμάτωση Τεχνολογίας στη Διδακτική των Μαθηματικών ( Δ8 ) ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΡΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10/02/2015 Διδάσκων Γ. Ψυχάρης ΛΝΗ ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟ ΓΚΟΥΡΙ - ΝΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΗ λένη Καζάκου, Μάριο

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγράμματος VISTA

Οδηγός Προγράμματος VISTA - 1 - Οδηγός Προγράμματος VISTA CENTER FOR REHABILITATION - PHYSICAL AND SOCIAL REHABILITATION (KAFIAP) ILIAS GREECE GENERAL HOSPITAL OF PYRGOS- ANDREAS PAPANDREOU - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I: Το Συμμετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικά Νέα. Homeo News. Ομοιοπαθητική και συστημική ψυχοθεραπεία

Ομοιοπαθητικά Νέα. Homeo News. Ομοιοπαθητική και συστημική ψυχοθεραπεία Ομοιοπαθητικά Νέα Homeo News Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος '12 #25 www.homeopathy.gr Ομοιοπαθητική και συστημική ψυχοθεραπεία Οξεία φλεγμονή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός

Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.) Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός Εαρινό εξάμηνο 2013-2014 Διδάσκουσα: Κωνσταντινίδου Σόνια 3 ο ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ασυνάρτητες σκέψεις με μπολιασμένα ίσως και πρέπει (θεωρητική περίοδος άμεσης δράσης Ι.2)

ασυνάρτητες σκέψεις με μπολιασμένα ίσως και πρέπει (θεωρητική περίοδος άμεσης δράσης Ι.2) ασυνάρτητες σκέψεις με μπολιασμένα ίσως και πρέπει (θεωρητική περίοδος άμεσης δράσης Ι.2) *Επαναπροσέγγιση μπερδεμένων σκέψεων * (με βάση προηγούμενο κείμενο) γνωρίζοντας ότι δυστυχώς η ευτυχώς αυτές οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA Είδη εργασιών σε σχέση με το επίπεδο σπουδών Σε σχέση με το επίπεδο σπουδών του ερευνητή, το μέγεθος και το θέμα της εργασίας, τη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

"Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005)

Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης (διάλεξη-2005) "Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005) διάλεξη, ανοιχτή για το κοινό, από τους ψυχοθεραπευτές Χριστίνα Πατρινιού και Πέτρο Θεοδώρου διοργάνωση : Συµβουλευτικό Κέντρο Σ.ΚΕ.Ψ.Η.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Γιατί είναι σημαντική η οπτική σηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου;»

«Γιατί είναι σημαντική η οπτική σηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου;» ΤΣΙΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ «Πώς μπορώ να προετοιμάσω το παιδί μου για κάποια καινούρια δραστηριότητα;» Ένα από τα χαρακτηριστικά των παιδιών με αυτισμό είναι η έλλειψη ενδιαφερόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας

Εγχειρίδιο. για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεωργαντά Ευγενία, Psy.D.*

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεωργαντά Ευγενία, Psy.D.* ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεωργαντά Ευγενία, Psy.D.* Ορισμός προσωπικότητας Η προσωπικότητα είναι μια πολυσύνθετη έννοια στην οποία έχουν δοθεί διαφορετικοί ορισμοί κατά περιόδους. Ο Allport έχει εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολές Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Πτυχιακή εργασία µε θέµα: ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Εισηγήτρια: Κα Γεωργιάδου

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO. EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002. Motivation to learn

INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO. EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002. Motivation to learn INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002 Motivation to learn Monique Boekaerts Translated in Greek (2003) by Dr. Mauroskoufis

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Πώς οργανώνω καλύτερα την προώθησή µου στην Αγορά Εργασίας (Πρακτικές Συµβουλές) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Πώς οργανώνω καλύτερα την προώθησή µου στην Αγορά Εργασίας (Πρακτικές Συµβουλές) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Πώς οργανώνω καλύτερα την προώθησή µου στην Αγορά Εργασίας (Πρακτικές Συµβουλές) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΖΗΤΑΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα