Τα µυστικά των ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ στην Αφηγηµατική Θεραπεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα µυστικά των ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ στην Αφηγηµατική Θεραπεία"

Transcript

1 1 Αδάµ Χαρβάτης, Ψυχολόγος, MSc, Phd Τα µυστικά των ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ στην Αφηγηµατική Θεραπεία Επεξεργασία των σχετικών ιδεών και πρακτικών της Αφηγηµατικής Θεραπείας, στηριγµένη και εµπνευσµένη από τα βιβλία των Michael White: Maps of Narrative Therapy, των Michael White και David Epston Narrative Means to therapeutic ends και της Alice Morgan What is Narrative Therapy? Α. ΘΕΩΡΙΑ Όπως ειπώθηκε προηγουµένως στο σχετικό κεφάλαιο για την εξωτερίκευση του προβλήµατος. «Η Αφηγηµατική θεραπεία παίρνει µία θέση απέναντι στον τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να δούµε τα προβλήµατα των ανθρώπων, µία θέση που βρίσκεται πέρα από τον κυρίαρχο κοινωνικό και ψυχολογικό λόγο. Αυτός ο κυρίαρχος λόγος ορίζει συνήθως τα προβλήµατα των ανθρώπων ως χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, ως εγγενή, εσωτερικά τους στοιχεία λίγο ως πολύ µάλιστα µόνιµα. Στη βάση αυτών των προβληµάτων συχνά οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται, κατηγοριοποιούνται και προβλέπεται η συµπεριφορά τους. Η διαδικασία αυτή είναι συχνά µία µορφή κοινωνικού ελέγχου που στόχο έχει την νορµαλοποίηση των ανθρώπων και στην οποία εµπλέκονται διαφορές κοινωνικής δύναµης και εξουσίας. Για την Αφηγηµατική θεραπεία οι άνθρωποι δεν είναι το πρόβληµα. Οι άνθρωποι βρίσκονται αντιµέτωποι µε προβλήµατα, τα οποία επιδρούν σε αυτούς αλλά και τα οποία γίνονται αντικείµενο της επιρροής των ανθρώπων.» Από τη στιγµή που η Αφηγηµατική Θεραπεία βλέπει τον άνθρωπο έτσι, δηλαδή όχι µόνο ως παθητικό δέκτη των προβληµάτων αλλά και ως επιδρόντα σε αυτά, είναι φυσική συνέπεια οι αφηγηµατικοί θεραπευτές να διερευνούν όχι µόνο την επίδραση του προβλήµατος στον άνθρωπο αλλά και την επίδραση του ανθρώπου στo πρόβληµα (όσο µικρή και εάν είναι αυτή). Αναζητούν οι αφηγηµατικοί θεραπευτές δηλαδή εκείνες τις εξαιρέσεις όπου το πρόβληµα δεν ήταν τόσο δυνατό ώστε δεν επέδρασε στο άτοµο ή επέδρασε πολύ λιγότερο από το αναµενόµενο ή ακόµη και εκείνες τις φορές που το άτοµο είχε έστω µία σκέψη ή ένα συναίσθηµα το οποίο ήταν σε αντίθεση ή έξω από την επίδραση του προβλήµατος. Αναζητούν δηλαδή αυτά που έχουµε συνηθίσει να

2 2 ονοµάζουµε στην Αφηγηµατική Θεραπεία ως «µοναδικές εκβάσεις» ή «φωτεινές στιγµές». Αυτές οι φωτεινές στιγµές στη ζωή του ανθρώπου έχουν να κάνουν ανάµεσα στα άλλα µε αυτά που ο άνθρωπος θεωρεί σηµαντικά στη ζωή έξω από τα προβλήµατα, µε αυτό που θα µπορούσε να ειπωθεί ότι είναι οι αξίες του. Έτσι µέσα από τις φωτεινές στιγµές πηγαίνουµε σε µία περιοχή συζήτησης της ταυτότητας του ανθρώπου παραµεληµένη από τη µοντέρνα ψυχοθεραπευτική σκέψη, τις αξίες. Εκεί δηλαδή που ο καθιερωµένος ψυχολογικός τρόπος θεώρησης του ανθρώπου βλέπει σε αυτόν κυρίως κίνητρα, ανάγκες, επιθυµίες, η αφηγηµατική ψυχοθεραπεία βλέπει και αξίες και συζητά για αυτές. Αυτή είναι µία σηµαντική διαφορά, γιατί ενώ τα κίνητρα, ανάγκες και επιθυµίες τείνουν να ξεκινούν από το άτοµο και να καταλήγουν στο ίδιο το άτοµο, οι αξίες πιο συχνά µπορούν να αφορούν παραπάνω πράγµατα από την ατοµική µας ύπαρξη. Μπορούν να αφορούν επίσης πώς θέλουµε να είναι η σχέση µας µε τους άλλους καθώς και το πώς θέλουµε να είναι ο κόσµος και η σχέση µας µε αυτόν. Η συζήτηση, λοιπόν, των µοναδικών εκβάσεων µας βγάζει µε έναν ακόµη τρόπο εκτός της κυρίαρχης αντίληψης της ταυτότητας του ανθρώπου ως «ατοµικής». Όπως η εξωτερίκευση, έτσι και η αναζήτηση µοναδικών εκβάσεων εντάσσεται στο πλαίσιο του διαφορετικού τρόπου θεώρησης του ανθρώπου και των προβληµάτων του, στον οποίο αναφέρθηκα προηγουµένως (στο πλαίσιο του κονστραξιονιστικού τρόπου θεώρησης). Ο κυρίαρχος τρόπος θεώρησης ορίζει τον άνθρωπο ως ένα σύνολο χαρακτηριστικών, τα οποία τα συγκρίνουµε µε νόρµες υγείας, δύναµης, φυσιολογικότητας κ.α. και συνήθως προσπαθεί να διορθώσει τον άνθρωπο προσαρµόζοντάς τον σε αυτές τις νόρµες. Οι αφηγηµατικοί θεραπευτές προτιµούν όµως να θεωρήσουν τον άνθρωπο ως αυτόν που ορίζει στόχους, αξίες και προτιµώµενους τρόπους ζωής, τους οποίους µε δυσκολίες αλλά και ικανότητες επιδιώκει. Αυτή η προτίµηση των αφηγηµατικών θεραπευτών γίνεται και πάλι δυνατή εξαιτίας της κονστρουξιονιστικής θέσης τους. Από τη στιγµή που ο ορισµός της ταυτότητας των ανθρώπων είναι µία κατασκευή (και όχι µία αληθινή πραγµατικότητα), είναι καλύτερο να την ορίσουµε (να τη συζητήσουµε) µε έναν τρόπο που ενδυναµώνει τους ανθρώπους και τους κάνει πιο «άξιους». Από την άλλη µια τέτοια στάση των αφηγηµατικών θεραπευτών είναι και πάλι συνέπεια της κονστρουξιονιστικής τους θέσης. Από τη στιγµή που ο κονστρουξιονισµός είναι κοινωνικός, δέχεται δηλαδή ότι ο ορισµός της πραγµατικότητας γίνεται στο πλαίσιο των κοινωνικών συνοµιλιών των ανθρώπων, εννοείται ότι ο ίδιος ο άνθρωπος εµπλέκεται σε συνοµιλίες που ξεπερνούν τον ατοµικό του ορίζοντα. Άρα τον άνθρωπο µπορούµε (πιο πιστά στο θεωρητικό µας πλαίσιο) να τον ορίσουµε όχι ως άτοµο (σύνολο χαρακτηριστικών) αλλά ως κοινωνικό ον (που εµπλέκεται δηλαδή σε κοινωνικές διεργασίες και άρα διαπραγµατεύεται σκοπούς κοινωνικούς).

3 3 Β. ΠΡΑΞΗ Μία διαδικασία µε την οποία µπορούµε οι θεραπευτές να βοηθήσουµε το πρόσωπο ώστε να µιλήσει για τις µοναδικές εκβάσεις, τις φωτεινές στιγµές είναι η ακόλουθη. Φυσικά και πάλι η παρακάτω περιγραφή είναι απλά ένα γενικό περίγραµµα µίας διαδικασίας, η οποία δε συµβαίνει πάντα µε τον ίδιο τρόπο, ούτε µε την ίδια σειρά, ούτε τόσο ξεκάθαρα όσο παρουσιάζεται εδώ. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει τρία στάδια. Ι. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ Σε αυτό το στάδιο ο θεραπευτής βοηθά ώστε να εντοπιστεί µία πρώτη µοναδική έκβαση, µία πρώτη φωτεινή στιγµή εκτός της προβληµατικής ιστορίας. ΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ Σε αυτό το στάδιο ο θεραπευτής βοηθά ώστε ο ενδιαφερόµενος να συζητήσει µε λεπτοµέρεια τη µοναδική αυτή στιγµή: να την περιγράψει µε λεπτοµέρεια αλλά και να αναδείξει το νόηµά της για τον ενδιαφερόµενο και για τις προθέσεις του για τη ζωή. Αυτό µπορεί να γίνει µε δύο τουλάχιστον πιθανούς τρόπους: α) το χάρτη της δήλωσης θέσης 2 για τις µοναδικές εκβάσεις (που είναι σχεδόν ίδιος µε το χάρτη δήλωσης θέσης 1 που αφορούσε τα προβλήµατα και την εξωτερίκευσή τους) και β) το χάρτη των τοπίων της δράσης και της ταυτότητας. ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ και ΣΥΝ ΕΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ Σε αυτό το στάδιο ο θεραπευτής βοηθά ώστε ο ενδιαφερόµενος να εντοπίσει επιπλέον µοναδικές εκβάσεις, επιπλέον γεγονότα που βρίσκονται εκτός της προβληµατικής ιστορίας και τέλος να τα συνδέσει όλα αυτά τα γεγονότα σε µία κοινή ιστορία που έχει ένα κοινό θέµα. Αυτό το κάνει χρησιµοποιώντας το χάρτη της επανασυγγραφής. Η πορεία που ακολουθείται σε αυτή τη διαδικασία περιγράφεται µε λεπτοµέρεια παρακάτω. Ι. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ Αυτές τις µοναδικές εκβάσεις ο/η aφηγηµατικός/ή θεραπευτής/τρια θα προσπαθήσει να τα εντοπίσει µε δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ότι θα ακροαστεί πολύ προσεχτικά για µικρές και ανεπαίσθητες αναφορές σε τέτοιες µοναδικές εκβάσεις από τον ενδιαφερόµενο, οι οποίες κάτω από άλλες συνθήκες θα περνούσαν απαρατήρητες. Σε αυτή την περίπτωση θα θελήσει να διερευνήσει περισσότερο πάνω σε αυτές τις µοναδικές εκβάσεις. Ο δεύτερος τρόπος είναι ότι θα ρωτήσει άµεσα για αυτά, κάπως έτσι: - «εν έχει υπάρξει καµία φορά όπου το πρόβληµα εµφανίζεται λιγότερο δυνατό;»

4 4 - «Έχει υπάρξει κάποια φορά όπου το πρόβληµα είναι λιγότερο κυριαρχικό;;», «όπου θα µπορούσε να σε σταµατήσει ή να µπει εµπόδιο στα θέλω σου αλλά δεν τα κατάφερε;» «.όπου καθυστέρησες έστω και για λίγο την επίδρασή του;». - «Πώς έχεις καταφέρει και σταµάτησες το πρόβληµα από το να γίνει χειρότερο;» ΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ Από εκεί και πέρα ο /η θεραπευτής/τρια έχει δύο επιλογές στον τρόπο µε τον οποίο θα αναδείξει τη σηµασία αυτών των γεγονότων. Η πρώτη επιλογή είναι να διερευνήσει αυτά τα γεγονότα χρησιµοποιώντας έναν χάρτη εργασίας που ονοµάζεται χάρτης δήλωσης θέσης για τις µοναδικές εκβάσεις (ή χάρτης δήλωσης θέσης 2). Η δεύτερη επιλογή είναι να διερευνήσει αυτά τα γεγονότα περαιτέρω χρησιµοποιώντας έναν χάρτη εργασίας που εδώ ονοµάζω χάρτη των τοπίων της µοναδικής έκβασης. α. Ο Χάρτης της δήλωσης θέσης 2 για τις µοναδικές εκβάσεις Ο χάρτης αυτός είναι ίδιος µε το χάρτη δήλωσης θέσης 1 (όπως και στην εξωτερίκευση), µόνο που αυτή τη φορά χρησιµοποιούµε τα ίδια βήµατα για να διερευνήσουµε όχι το πρόβληµα αλλά τη µοναδική έκβαση. Τα βήµατα αυτά είναι σε περίληψη τα ακόλουθα. 1. Περιγραφή (ζωντανή και λεπτοµερειακή) και Ονοµασία της µοναδικής έκβασης 2. Επίδραση της µοναδικής έκβασης 3. Αξιολόγηση της επίδρασης 4. ικαιολόγηση της αξιολόγησης Σηµαντικό και εδώ να δοθεί σε κάποια φάση της διερεύνησης ένα όνοµα στη µοναδική έκβαση. Ο Χάρτης αυτός δίνει τη δυνατότητα να διερευνηθεί το πλαίσιο εµφάνισης της µοναδικής έκβασης αλλά και οι συνέπειές της στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο και στα πρόσωπα γύρω του. Βοηθά το θεραπευόµενο να δηλώσει τη θέση του σε σχέση µε τη µοναδική έκβαση και τις επιδράσεις της στη ζωή του. Ονοµάζεται Χάρτης δήλωσης θέσης 2 (για να διαχωριστεί από το Χάρτη της Εξωτερίκευσης) β. Ο Χάρτης των τοπίων της µοναδικής έκβασης 1 Σαν περιδιάβασµα σε τοπία είναι η εξερεύνηση της κάθε µοναδικής έκβασης. Μπορούµε να χασοµερήσουµε αρκετά κοιτώντας τα διαφορετικά τοπία δίνοντας έτσι όγκο 1 Ο χάρτης αυτός δεν αναφέρεται από τον Michael White ως χωριστός από τον χάρτη της επανασυγγραφής. Ο χάρτης αυτός είναι κοµµάτι στην ουσία του επόµενου χάρτη, του χάρτη της επανασυγγραφής (όπου πολλές µοναδικές εκβάσεις συνδέονται µεταξύ τους). Εδώ αναφέρεται ως κάτι ξεχωριστό, για να δοθεί έµφαση στη λεπτοµέρεια, στο πώς δηλαδή µπορεί ο θεραπευτής να βοηθήσει στην επεξεργασία της κάθε µεµονωµένης µοναδικής έκβασης προτού προχωρήσει στη σύνδεσή τους.

5 στην περιγραφή και άρα δίνοντας τη δυνατότητα να γίνει πιο πυκνή η περιγραφή της εναλλακτικής ιστορίας. Ο Χάρτης αυτός αποτελείται για τη κάθε µοναδική έκβαση από δύο µέρη: Ι. Το πρώτο µέρος αφορά τη διερεύνηση των γεγονότων αυτών καθαυτών που αποτελούν τη µοναδική έκβαση. Η διερεύνηση αυτή αναφέρεται ως διερεύνηση του τοπίου της δράσης. Εδώ ο θεραπευτής χρησιµοποιεί ερωτήσεις που στόχο έχουν να κάνουν όσο το δυνατό πιο ζωντανή και λεπτοµερειακή την περιγραφή του µοναδικής έκβασης: Τι ακριβώς έγινε; Που έγινε; Πότε έγινε; Ποιοι ήταν παρόντες; Τι έκανες εσύ; Και µετά τι έγινε; Πώς ένιωσες µε αυτό; Όσο πιο ζωντανή γίνεται η περιγραφή τόσο πιο µεγάλη σηµασία αποκτά το γεγονός στη συνείδηση του ανθρώπου. Καθώς λέει ο Michael White η γεµάτη σεβασµό αλλά έντονη περιέργεια του θεραπευτή βοηθά ώστε να βιωθεί η εµπειρία του ανθρώπου ως «εξωτική», ιδιαίτερη δηλαδή και ενθουσιώδης. Καλό είναι µετά από αυτές τις ερωτήσεις να έπεται µία ερώτηση, στην οποία ζητάµε από το συµβουλευόµενο να δώσει ένα πιθανό όνοµα στο µοναδικό γεγονός. Η ερώτηση αυτή που πρέπει να γίνεται µε ευέλικτο τρόπο κάνει συγκεκριµένο το µοναδικό γεγονός και παράλληλα προετοιµάζει το έδαφος για τις ερωτήσεις του δεύτερου µέρους. Μπορεί να γίνει κάπως έτσι -Τι όνοµα θα έδινες σε αυτή σου την πράξη; Τι είδους πράξη θα έλεγες ότι είναι; (προσέξτε ότι ο λόγος εδώ είναι υποθετικός) ΙΙ. Το δεύτερο µέρος του χάρτη της επανασυγγραφής αφορά τη διερεύνηση του νοήµατος που αυτή η µοναδική έκβαση έχει για την αίσθηση της ταυτότητας του ανθρώπου. Αφορά τη διερεύνηση αυτού που συνηθίζεται να ονοµάζεται τοπίο της ταυτότητας. Εδώ ο θεραπευτής µπορεί να χρησιµοποιήσει ερωτήσεις όπως: - Και τι µπορεί να σηµαίνει αυτό το γεγονός για το τι άνθρωπος είσαι; - Τι ικανότητες, επιδεξιότητες, δυνάµεις µπορεί να χρησιµοποίησες για να µπορέσεις να καταφέρεις αυτό το (µοναδική έκβαση); - Φαίνεται να χρησιµοποίησες κάποια γνώση ζωής για να το καταφέρεις αυτό; Μπορεί να σηµαίνει κάτι αυτό για τη γνώση ζωής που έχεις; Για το τι πιστεύεις ότι λειτουργεί στη ζωή ή για το τι πιστεύεις ότι αξίζει στη ζωή; - Τι νοµίζεις ότι µπορεί να θέλει να πει αυτό το γεγονός για το τι είναι σηµαντικό για σένα, τι είναι πολύτιµο για σένα, για τις αξίες σου, για το τι θέλεις από τη ζωή, τις προθέσεις σου, τις επιδιώξεις σου, τα όνειρά σου για τη ζωή, για τα σχέδιά σου για το µέλλον που πιστεύεις ότι αξίζουν; 5

6 6 Ακόµη ο θεραπευτής µπορεί να διατυπώσει τις ίδιες ερωτήσεις µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνει ακόµη περισσότερο το συµβουλευόµενο, εισάγοντας το βλέµµα κάποιου τρίτου πρόσωπου. - Τι νοµίζεις ότι θα έλεγε ο γιος σου, αν σε έβλεπε να κάνει αυτό το πράγµα; Τι θα µπορούσε να σκεφτεί για το τι είναι σηµαντικό για σένα, για τις ικανότητές σου, τις γνώσεις σου κτλ.; - Τι νοµίζεις ότι µπορώ να σκεφτώ εγώ για το τι είναι σηµαντικό για σένα, τις γνώσεις σου, τις ικανότητές σου κ.τ.λ.; Το τρίτο αυτό πρόσωπο βέβαια θα πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που ο θεραπευτής θα ξέρει (ή θα υποθέτει) από τις προηγούµενες συζητήσεις µε τον ενδιαφερόµενο ότι είναι σηµαντικό για αυτόν. Ακόµη, προσέξτε τις παραπάνω ερωτήσεις. Ξεκινούν όλες µε το «τι µπορεί να είναι.;» και όχι µε το «τι είναι ;». Αν και δεν είναι απαραίτητο όλες οι ερωτήσεις στο τοπίο της ταυτότητας να γίνονται µε αυτόν τον τρόπο, αυτό το «τι µπορεί να;» δίνει τη δυνατότητα στο συµβουλευόµενο να εξετάσει µε έναν ευέλικτο τρόπο τον εαυτό του και άρα να απελευθερωθεί, να κάνει υποθέσεις που αλλιώς µπορεί να δυσκολευόταν να σκεφτεί και να εκφράσει. Η υποτακτική έγκλιση (το «µπορεί να..») απελευθερώνει δυνατότητες τις οποίες κάποιος µπορεί να εξετάσει και στη συνέχεια να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει ή και να χρησιµοποιήσει προσωρινά. Αντίθετα η οριστική έγκλιση περιορίζει, ζητά παράκαιρα µόνιµη δέσµευση στην περιγραφή και για αυτό µπορεί να προκαλεί την αµηχανία ή και τη σιωπή του συµβουλευόµενου. ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ: Ο Χάρτης της επανασυγγραφής Όπως ειπώθηκε προηγουµένως η Αφηγηµατική θεραπεία κάνει µία επιλογή όχι µονό σε σχέση µε τον τρόπο που βλέπει τα προβλήµατα αλλά και σε σχέση µε τον τρόπο µε τον οποίο βλέπει τους ανθρώπους. Η επιλογή αυτή λέει: «Τα προβλήµατα είναι τα προβλήµατα και οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι» (Michael White). Εάν οι άνθρωποι είναι λοιπόν κάτι διαφορετικό από τα προβλήµατα, ο χάρτης της επανασυγγραφής βοηθά να διερευνήσουµε τον άνθρωπο που βρίσκεται πέρα από το πρόβληµα (ή και ενάντια σε αυτό). α. Μετάβαση σε άλλες µοναδικές εκβάσεις Αυτό το κάνει η Αφηγηµατική θεραπεία διερευνώντας την ύπαρξη µοναδικών εκβάσεων όχι µόνο σε σχέση µε τη συγκεκριµένη περίοδο που υπάρχει το πρόβληµα και όχι µόνο σε σχέση µε το πρόβληµα. Ο αφηγηµατικός θεραπευτής ενδιαφέρεται για οποιοδήποτε γεγονός έχει να κάνει µε την προτιµώµενη ταυτότητα του ανθρώπου (µε αυτό δηλαδή που θέλει ο άνθρωπος να είναι) σε όλο το µήκος του χρόνου της ζωής του.

7 7 Από το πολύ µακρινό παρελθόν ως το µακρινό παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν, το σήµερα, το εδώ και τώρα αλλά και το µέλλον του (ή τουλάχιστον το πώς µπορεί να φανταστεί το µέλλον του ο ενδιαφερόµενος). Έτσι διαµορφώνεται µία εναλλακτική (προς το πρόβληµα) πλοκή αφήγησης. Ο θεραπευτής, λοιπόν, θα προσπαθήσει να διερευνήσει πώς η µοναδική έκβαση (της οποίας το τοπίο δράσης και το τοπίο της ταυτότητας διερεύνησε στο σηµείο β1) έχει µορφές εκδήλωσης σε όλο το χρόνο της ζωής του ανθρώπου. Θα κάνει λοιπόν ερωτήσεις όπως: - Πώς προετοιµάστηκες για αυτήν την πράξη; Πότε έγινε αυτό; - Υπάρχουν άλλες ιστορίες που θα µπορούσες να µου διηγηθείς που έχουν σχέση µε αυτές τις πράξεις; Ποιοι είναι οι άνθρωποι που δεν θα ξαφνιάζονταν βλέποντάς σε να κάνεις αυτές τις πράξεις; Ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα το περίµεναν ότι θα έκανες αυτές τις πράξεις; - Τι θα ήταν πιθανό να συµβεί αν αυτή τη γνώση µπορούσες να την έχεις κοντά σου στο µέλλον (π.χ. µέσα στην επόµενη εβδοµάδα); Ποια βήµατα που θα µπορούσες να κάνεις προς αυτή την κατεύθυνση; Κάθε µία από αυτές τις ερωτήσεις αποτελούν νέες ευκαιρίες για το θεραπευτή ώστε να διερευνήσει νέα τοπία δράσης και νέα τοπία ταυτότητας, τα οποία αναφέρονται πλέον σε νέες µοναδικές εκβάσεις. Όταν συζητηθούν αυτές οι µοναδικές εκβάσεις (µαζί µε τα τοπία δράσης τους και τα τοπία ταυτότητάς τους), τότε η συζήτηση θα έχει περίπου την ακόλουθη µορφή, όπως περιγράφεται στο σχήµα παρακάτω. Τοπίο Ταυτότητας Τοπίο ράσης Πολύ Μακρινό Παρελθόν Μακρινό Παρελθόν Πρόσφατο Παρελθόν Εδώ και τώρα Μέλλον

8 8 β. Σύνδεση πολλών µοναδικών εκβάσεων Αυτές οι µοναδικές εκβάσεις πλέον αφορούν όλη την πορεία (ή µεγάλο µέρος της πορείας) της ζωής του ανθρώπου και σχηµατίζουν πλέον µία εναλλακτική πλοκή στην ιστορία του. Στο τέλος της συζήτησης ο/η θεραπευτής/τρια µπορεί να κάνει µία περίληψη των πραγµάτων που άκουσε και να ρωτήσει το συµβουλευόµενο πρόσωπο. «Άκουσα από εσένα ιστορίες για τα πράγµατα που είναι σηµαντικά για σένα, για τα όνειρα και τους στόχους σου στη ζωή, τις ικανότητες που χρησιµοποίησες για να τους επιδιώξεις, Άκουσα ιστορίες για θάρρος, επιµονή, ελευθερία, αγάπη για τη χαρά στη ζωή, καπατσοσύνη (εδώ ο θεραπευτής χρησιµοποιεί τις λέξεις που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόµενος για να περιγράψει τα τοπία ταυτότητας των µοναδικών του εκβάσεων). Αν όλα αυτά τα γεγονότα αποτελούν τη γραµµή µίας ιστορίας που τα συνδέει αναµεταξύ τους, τι όνοµα θα έδινες σε αυτή την ιστορία, την πορεία, το οποίο θα περιέγραφε καλά την ουσία της;» Συχνά η ερώτηση για το όνοµα της εναλλακτικής ιστορίας γίνεται αφού έχουν συζητηθεί γεγονότα που έχουν ήδη γίνει. Και, µετά από την ονοµασία της εναλλακτικής πλοκής, ζητείται από το πρόσωπο να φανταστεί τις δυνατότητες που υπάρχουν στο µέλλον. Βέβαια οι δυνατότητες είναι άπειρες, για τον τρόπο, τη σειρά και τα ενδιάµεσα σηµεία που µπορεί να έχει η εναλλακτική ιστορία. Συνδυάζοντας τους χάρτες διερεύνησης που περιγράφτηκαν στα δύο κείµενα (χάρτες που διερευνούν το πρόβληµα και χάρτες που διερευνούν τις φωτεινές στιγµές) ο θεραπευτής (σε αντίθεση µε τον κυρίαρχο τρόπο ακρόασης) «ακούει διπλά». Ακούει τόσο την ιστορία του προβλήµατος όσο και την ιστορία της αντίστασης σε αυτό. Υποστηρίζει έτσι διπλά το συµβουλευόµενο. Από τη µια τον υποστηρίζει να καταλάβει το πώς παράγεται και πώς λειτουργεί το πρόβληµα ώστε να ξέρει καλύτερα πώς να το αντιµετωπίσει. Από την άλλη τον υποστηρίζει να είναι σε επαφή µε τις ικανότητες και αξίες που αξιοποιεί και µπορεί να αξιοποιήσει για το ξεπέρασµά του και για την επιδίωξη µιας ζωής σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του.

9 9 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΘΕΩΡΙΑ Β. ΠΡΑΞΗ Ι. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ ΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ α. Ο Χάρτης της δήλωσης θέσης για τις µοναδικές εκβάσεις β. Ο Χάρτης των τοπίων των µοναδικών εκβάσεων (χάρτες α και β µπορεί να µπλέκονται και οδηγούν στο χάρτη της επανασυγγραφής) ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ και ΣΥΝ ΕΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ: Ο Χάρτης της επανασυγγραφής α. Μετάβαση σε άλλες µοναδικές εκβάσεις β. Σύνδεση πολλών µοναδικών εκβάσεων

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ» στην Αφηγηµατική Θεραπεία

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ» στην Αφηγηµατική Θεραπεία 1 Αδάµ Χαρβάτης, Ψυχολόγος, MSc, Phd ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ» στην Αφηγηµατική Θεραπεία Επεξεργασία των σχετικών ιδεών και πρακτικών της Αφηγηµατικής Θεραπείας, στηριγµένη και εµπνευσµένη από τα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Συνδέοντας τις ζωές των ανθρώπων Αφηγηματική ψυχοθεραπεία: προχωρώντας από την ψυχολογική οπτική στη κοινωνιολογική οπτική

Συνδέοντας τις ζωές των ανθρώπων Αφηγηματική ψυχοθεραπεία: προχωρώντας από την ψυχολογική οπτική στη κοινωνιολογική οπτική Dulwich Centre of Narrative Therapy and Community Work (Australia) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Ελλάδα) Εκπαιδευτικό τριήμερο Συνδέοντας τις ζωές των ανθρώπων Αφηγηματική ψυχοθεραπεία: προχωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Αφηγηµατική Ψυχοθεραπεία από την αρχή ως το τέλος

Αφηγηµατική Ψυχοθεραπεία από την αρχή ως το τέλος Dulwich Centre of Narrative Therapy and Communtiy Work, Australia. Ινστιτούτο Αφηγηµατικής Ψυχοθεραπείας, Ελλάδα. Εκπαιδευτικό Τριήµερο Αφηγηµατική Ψυχοθεραπεία από την αρχή ως το τέλος µε τις αφηγηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

Η Αριστοτελική Φρόνηση

Η Αριστοτελική Φρόνηση Η Αριστοτελική Φρόνηση µία δια βίου πρακτική για τον δια βίου µαθητευόµενο Χριστίνα Ζουρνά ΠΜΣ ΕΚΠ ΠΑΜΑΚ ΒΜ και σύγχρονη Πολιτεία Αυτό που θεωρείται πολύ σηµαντικό στο πρόγραµµα των Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr

Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr ΣΤΑ ΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr 1. Εισαγωγική φάση εδραίωση θεραπευτικής συµµαχίας 2. Γνωσιακή διερεύνηση 3. ιατύπωση περίπτωσης 4. Σχεδιασµός θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελική εργασία ως επιστέγασμα της τετραετούς πορείας στην εκπαίδευση είναι μια σκέψη που μπαίνει στον πρώτο χρόνο. Είναι μια σκέψη που ζυμώνεται, προκαλεί απορία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάληψη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία.

Η Ανάληψη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία. Η Ανάληψη Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 16 Απριλίου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο ΗΠΑ Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία. Η Ανώτερη Εξουσία σου μιλά τώρα, μιλώντας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μουσικοθεραπεία Ντόρα Ψαλτοπούλου Μουσικοθεραπεύτρια MA-CMT Master of Arts, New York University να τσιγγάνικο ρητό λέει ότι «όποιος πόνο έχει, μιλιά δεν έχει». Κι ένας Κινέζος ποιητής θα πει ότι «χτυπάμε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας την Πώληση

Στοχεύοντας την Πώληση Στοχεύοντας την Πώληση Δρ Γιάννης Κριτσωτάκις Costa Navarino 2013 Τα αδύνατα σημεία του Ελληνικού επιχειρείν Αδύνατα Σημεία 1 2 3 ΦΥΛΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Αποφυγή Ρίσκου Μετάθεση / Αποποίηση Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 3.2 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων Να επιδεικνύουν τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας Να επιδεικνύουν ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα Παραγωγή λόγου για την Ε και την ΣΤ Δημοτικού ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να κρατάς αυτό το βιβλίο στα χέρια σου, σημαίνει ότι θέλεις να μάθεις να εκφράζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα συνεργασίας & αντίστασης...μετά μουσικής

Ομάδα συνεργασίας & αντίστασης...μετά μουσικής Ι Α Ψ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & Κοινοτικής Πρακτικής Πρόγραμμα ΛΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Εαρινός Κύκλος 2015 Ομάδα συνεργασίας & αντίστασης...μετά μουσικής με την Κασσάνδρα Πήτερσεν, ψυχολόγο

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά 1 Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg Η επικοινωνία δίχως βία είναι μια μέθοδος η οποία: Διευκολύνει την ροή της επικοινωνίας. Εστιάζει στην έκφραση, μέσω της ομιλίας, των συναισθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά

Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά Μια φορά κι έναν καιρό μια παρέα από μαθητές και μαθήτριες που αγαπούσαν την περιπέτεια και ήθελαν να γνωρίσουν τον κόσμο αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι μακρινό.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Στην διερεύνηση αυτή οι µαθητές στοχεύουν στην οργάνωση ενός πάρτι. Εκτιµώντας ότι η επιτυχία της εκδήλωσης εξαρτάται από τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των προσκεκληµένων καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Edward de Bono s. Six Thinking Hats. Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων)

Edward de Bono s. Six Thinking Hats. Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων) Edward de Bono s Six Thinking Hats Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων) ρ. Αικατερίνη Πουστουρλή, για το ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 19-01- Dr.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΚέντροΥποστήριξηςΓονέων παρουσιάζει. το θεραπευτικό παιχνίδι µε το αυτιστικό παιδί

ΤοΚέντροΥποστήριξηςΓονέων παρουσιάζει. το θεραπευτικό παιχνίδι µε το αυτιστικό παιδί ΤοΚέντροΥποστήριξηςΓονέων παρουσιάζει το θεραπευτικό παιχνίδι µε το αυτιστικό παιδί www.kyg.gr 2310 450 941 6940402054 Επίσης: YouTube - therapeutikopaixnidi Πηγές www.autismcentre.org SonRise www.horison.nl

Διαβάστε περισσότερα

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης.

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Στην αρχή της σεζόν ήσουν μεταξύ ομάδας νέων και πρώτης ομάδας. Τι σκεφτόσουν τότε για την εξέλιξη της χρονιάς; Στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού 1 η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού Το βιβλίο αυτό, του ψυχοθεραπευτή Gestalt Πέτρου Θεοδώρου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ και σε Ελληνική και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ.

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία Σειρά προτάσεων παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση ιαταραχή Προσωπικότητας Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση Πιστότητας Πελατών στο Φαρµακείο

Αύξηση Πιστότητας Πελατών στο Φαρµακείο Αύξηση Πιστότητας Πελατών στο Φαρµακείο Ιπποκράτης Νικολακόπουλος - Οικονοµολόγος Θα εξετάσουµε το θέµα από τρεις οπτικές γωνίες: Α. Από την πλευρά του πελάτη καταναλωτή, Β. Από την πλευρά του φαρµακοποιού

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Α κύκλος Βιωµατικών Εργαστηρίων Υπηρεσίας Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας Γραφείου ιασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστηµίου

Α κύκλος Βιωµατικών Εργαστηρίων Υπηρεσίας Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας Γραφείου ιασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστηµίου Α κύκλος Βιωµατικών Εργαστηρίων Υπηρεσίας Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας Γραφείου ιασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστηµίου Τρόποι αντιµετώπισης του άγχους. Πρόληψη και θεραπεία της κατάθλιψης. Ψυχολόγος - Howard

Διαβάστε περισσότερα

CAREER COUNSELLING Eleni Kargakou-Human Resources Advisor

CAREER COUNSELLING Eleni Kargakou-Human Resources Advisor ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ-ΣΠΟΥΔΕΣ 1 Ποιος ήταν ο λόγος που ακολουθήσατε αυτό τον κλάδο? Τι σας είχε κινήσει το ενδιαφέρον? 2 Τι σας ενδιέφερε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 3.2. Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Σχέσεων ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία. Ψυχολογία. Ας δούµε ένα παράδειγµα ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Τοµείς έρευνας της ψυχολογίας

Εισαγωγή στην Ψυχολογία. Ψυχολογία. Ας δούµε ένα παράδειγµα ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Τοµείς έρευνας της ψυχολογίας ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην ρ Λυράκος Γεώργιος Ψυχολόγος Υγείας MSc. PhD Φυσικοθεραπεία Μάθηµα1 ο Είναι η επιστήµη που σκοπό έχει να περιγράψει και να εξηγήσει την συµπεριφορά και τις νοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. συγγραφέας ΓΙΑΝΝΑ ΦΙΛΑΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. συγγραφέας ΓΙΑΝΝΑ ΦΙΛΑΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ψυχοκοινωνική προσέγγιση) συγγραφέας ΓΙΑΝΝΑ ΦΙΛΑΟΥ Στο βιβλίο με τίτλο ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, η συγγραφέας Γιάννα Φιλάου καταγράφει και αναλύει τις ανθρώπινες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Πρώτη διδακτική πρόταση ΠΡΟΠΟ Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικοι μαθητές Γ επιπέδου κατανόηση αθλητικής εκπομπής (τυχερά

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ «Δεν γράφω για να είμαι αγαπητή» Βικτόρια Χίσλοπ: «Τον Ερντογάν τον φοβάμαι. Είναι δικτάτορας!» H Βικτόρια Χίσλοπ Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, γνωστή για «Το Νησί» που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικός Κύκλος Συστηµικών Λύσεων

Εκπαιδευτικός Κύκλος Συστηµικών Λύσεων Εκπαιδευτικός Κύκλος Συστηµικών Λύσεων Εκπαιδεύτρια: Χαριτίνη Παπακυρίλλου Εργασία Τίτλος: «Έτοιµος για Αίτηµα» Ηµεροµηνία: 29 06 2013 Είχα ακούσει για µια µαγική ψυχοθεραπευτική µέθοδο όπου στήνονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Τέλης Τύμπας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Swedish Institute for Disability Research; tympas@phs.uoa.gr)

Τέλης Τύμπας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Swedish Institute for Disability Research; tympas@phs.uoa.gr) Εισήγηση στην Ημερίδα Η Πολιτική για την Αναπηρία, Η Αναπηρία για την Πολιτική που συνδιοργάνωσε η ευρωβουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα, το Τμήμα ΑΜΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ και το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Κάντε μεγάλα όνειρα, και αυτό που ονειρεύεστε, αυτό θα γίνετε. James Allen As A Man Thinketh Γιατί Το Κάνεις Αυτό;?... 5 Δουλέψτε Πιο Σκληρά

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος;

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Σύντομη Περιγραφή Διερεύνησης Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Στόχος της διερεύνησης ήταν να διαφανεί το αν κάποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματός μας. Αρχικά, θελήσαμε να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. 20 ερωτήσεις και απαντήσεις. Πώς να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου;

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. 20 ερωτήσεις και απαντήσεις. Πώς να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου; Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας 20 ερωτήσεις και απαντήσεις Πώς να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου; Μάιος 2010 Πώς να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου; 20 ερωτήσεις και απαντήσεις Μια καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης»

«Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013 «Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης» Δημήτρης Γκόντας Περιβάλλον κρίσης! Τι σημαίνει κρίση; Μισθοί της πείνας. Οικονομικό αδιέξοδο. Ανεργία άνω του 25%, δεν βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Περιεχόµενα 1. Σκεπτικό εκπαίδευσης οµάδας ΜΟ 2. Περιγραφή 3. Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραµµα 4. Εκπαιδευτική µεθοδολογία (µε βήµατα) 5. Θέµατα (στόχος, βήµατα) ΣΟ Υπευθυνότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΟΧΙ ΕΣΥ, ΠΟΙΟΣ; Πώς µπορείς να παρέµβεις όταν γίνεσαι µάρτυρας ρατσιστικών επιθέσεων.

ΑΝ ΟΧΙ ΕΣΥ, ΠΟΙΟΣ; Πώς µπορείς να παρέµβεις όταν γίνεσαι µάρτυρας ρατσιστικών επιθέσεων. ΑΝ ΟΧΙ ΕΣΥ, ΠΟΙΟΣ; Πώς µπορείς να παρέµβεις όταν γίνεσαι µάρτυρας ρατσιστικών επιθέσεων. Ένας συµµαθητής κάνει ένα ρατσιστικό αστείο. Χρειάζεται να αντιδράσεις; Προσβάλλουν µια µουσουλµάνα σε ένα µαγαζί.

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή της Γ/Σ θεραπείας στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες

Η εφαρµογή της Γ/Σ θεραπείας στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες Η εφαρµογή της Γ/Σ θεραπείας στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες Κωνσταντίνος Ευθυµίου Εισήγηση για την ιηµερίδα: "Εκπαίδευση στην Γνωσιακή - Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία" Αθήνα, Αula Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες.

ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες. ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες. Αξιολόγηση µαθήµατος: γραπτές εξετάσεις. ιαπολιτισµική κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Το παιχνίδι θα αποτελείται από δυο παίκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται αντικριστά στις άκρες ενός γηπέδου δεξιά και αριστερά, και µια µπάλα.

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ & ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ & ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ & ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ There s absolutely no limit to what plain ordinary people can accomplish if they re given the opportunity and encouragement to do their best. Από τον Αζαρία Αλµπέρτο 10 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΡΙΟΣ Αυτήν την εβδομάδα κοίτα να τακτοποιήσεις κενά του παρελθόντος και να επεξεργαστείς στο μυαλό σου τις ιδανικότερες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθώντας τα Παιδιά µε το Focusing

Βοηθώντας τα Παιδιά µε το Focusing Βοηθώντας τα Παιδιά µε το Focusing Μερικές Οδηγίες για Συνοδούς Simon Kilner Μετάφραση στα ελληνικά: Αριάδνη Λαμπράκη «Και θα είναι εντάξει αν...;» Πώς λέει «όχι» το παιδί σου; Τι είναι το Focusing * ;

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση και κοινωνική εντροπία (διάλεξη, 2008)

Διαφοροποίηση και κοινωνική εντροπία (διάλεξη, 2008) Διαφοροποίηση και κοινωνική εντροπία (διάλεξη, 2008) οµιλία για την επετειακή ηµερίδα του GESTALT FOUNDATION, Θεσσαλονίκη, 12 Οκτωβρίου 2008 Το κίνητρο γι αυτή την οµιλία ήταν ότι συχνά ακούω από πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

Hug4Dogs.com. Μωρά και Σκυλιά

Hug4Dogs.com. Μωρά και Σκυλιά Μωρά και Σκυλιά Ο ερχομός ενός μωρού στην οικογένεια είναι μία συναρπαστική αλλά συγχρόνως και πολυάσχολη εποχή. Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές για τον καθένα και αυτό περιλαμβάνει και τα κατοικίδια ζώα μας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Αµµοθεραπείας (Sandplay Therapy Training Program )

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Αµµοθεραπείας (Sandplay Therapy Training Program ) Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Αµµοθεραπείας (Sandplay Therapy Training Program ) Αποστολή Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προωθήσει τη µελέτη της αµµοθεραπείας (παιχνίδι µε άµµο) όπως διδάσκεται από την Dora

Διαβάστε περισσότερα

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Η σημαντικότερη από τις ανθρώπινες λειτουργίες. Η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχές (Γνωσεις/knowledge) (Ικανότητες/ skills) (Στάσεις/Attitudes) (values)

Περιοχές (Γνωσεις/knowledge) (Ικανότητες/ skills) (Στάσεις/Attitudes) (values) Γνωρίζει Κάνει Σκέφτεται & συµπεριφέρεται Καλλιεργεί αξίες Οδηγοί σ' έναν κόσµο που αλλάζει Γνώση κοινωνικών συνθηκών - αναγκών - δυναµεων αλλαγής Χαρακτηριστικά/Συµπεριφορες ηλικίας - κοινωνικών οµάδων

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Εντάσσεται στο Μέτρο 2.3 «Ενέργειες Πρόληψης Ενίσχυσης της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Μυρτώ Λεμονούδη και Έλλη Κουβαράκη MSc Κλινική Ψυχολογία Παν/μίου Αθηνών -Ψυχοθεραπεύτριες Επόπτης: Γιώργος Ευσταθίου Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας Παν/μίου Αθηνών-Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα