ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕΔΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ. Το ΚΕΔΔΥ Κοζάνης την περίοδο λειτούργησε με τις κάτωθι ειδικότητες:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕΔΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ. Το ΚΕΔΔΥ Κοζάνης την περίοδο 2014-2015 λειτούργησε με τις κάτωθι ειδικότητες:"

Transcript

1 Διεύθυνση Τηλέφωνο FAX: Πληροφορίες: E mail: Τ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ : Μακρυγιάννη Κοζάνη : : : Στεργιανή Γκιαούρη : : 287 Κοζάνη, 10/7/2015 Αρ. Πρωτ.: 776 Προς: Ινστιτούτο Eκπαιδευτικής Πολιτικής Δ/νση Ειδικής Αγωγής Κοιν.: Περιφερειακή Δ/νση Π.& Δ. Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕΔΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Το ΚΕΔΔΥ Κοζάνης την περίοδο λειτούργησε με τις κάτωθι ειδικότητες: Μία Αναπληρώτρια Εκπαιδευτικό Α/θμιας Ειδικής Αγωγής. Μία Εκπαιδευτικό Β/θμιας εκπαίδευσης με οργανική θέση. Τρεις Ψυχολόγους με οργανική θέση. Η μία εξ αυτών είχε ειδική άδεια λόγω εγκυμοσύνης, οπότε στη θέση της υπηρέτησε αναπληρώτρια, η οποία προσλήφθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Τρεις Κοινωνικούς Λειτουργούς με οργανική θέση. Η μία εξ αυτών είχε αποσπαστεί στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας, και στη θέση της υπηρετεί συνάδελφος με απόσπαση από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης. Μία Λογοθεραπεύτρια με οργανική θέση. Μία Φυσικοθεραπεύτρια με οργανική θέση. Ένας Γραμματέας ως Διοικητικό προσωπικό. Σημαντικά είναι τα οργανικά και λειτουργικά κενά της Υπηρεσίας σε Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις του Ν. 3699/2008 για το ΚΕΔΔΥ: ΠΕ60 ή ΠΕ61 Νηπιαγωγών (1) - ΠΕ70 ή ΠΕ71 Δασκάλων (2) - ΠΕ02 Φιλολόγων (1) - ΠΕ03 Μαθηματικών (1) - ΠΕ29 Εργοθεραπευτών (1) - ΠΕ24 Παιδοψυχιάτρων ή ΠΕ35 Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία (1).

2 Έχουν σταλεί εγκαίρως και επανειλημμένα εκθέσεις προς τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Α/βμιας και Β/βμιας Εκπαίδευσης για την κατάσταση της Υπηρεσίας σχετικά με τα οργανικά και λειτουργικά κενά στην στελέχωση από ΕΕΠ και ΕΠ, έτσι ώστε η υπηρεσία να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο πολύπλευρο έργο της. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Το τρέχον σχολικό έτος αποφασίσαμε να προχωρήσουμε πιλοτικά στο σχεδιασμό ετήσιου προγραμματισμού για καθορισμό στοχοθεσίας, χρονοδιαγράμματος δράσεων και επιλογής κατάλληλων δεικτών απόδοσης και αποτελεσματικότητας. Εστιάσαμε στην επίλυση προβλημάτων και αδυναμιών για τη βελτίωση της λειτουργίας. Ιεραρχήσαμε προτεραιότητες με σκοπό την ανάπτυξη σχεδίων δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του έργου ανίχνευσης, παραπομπής, διάγνωσης, υποστήριξης μαθητών και οικογενειών, καθώς και της ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινωνίας. Ο προγραμματισμός συνδέθηκε με πτυχές του κανονισμού λειτουργίας της Υπηρεσίας, όπως: Εποπτεία και διαχείριση υποδομών και διαθέσιμων υλικών πόρων, Οργάνωση, διοίκηση και συντονισμό διεπιστημονικών ομάδων και ατομικών ενεργειών. Κατανομή και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (ανάθεση έργου σε διεπιστημονικές ομάδες, ανάληψη πρωτοβουλιών για καινοτόμες δράσεις, κ.ά.). Προγραμματισμός επιμορφωτικών εκδηλώσεων. Ανάπτυξη συνεργασιών. Ανάπτυξη σχεδίων δράσης και παρεμβάσεων αντιστάθμισης και υποστήριξης. Επικοινωνία και ανάπτυξη σχέσεων με μαθητική κοινότητα και τοπικούς φορείς. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του αναστοχασμού, διενεργήθηκαν συζητήσεις αλλά και διερεύνηση σε βάθος ορισμένων αξιολογικών και επιμορφωτικών πρακτικών. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Τον μήνα Σεπτέμβριο στάλθηκε σε όλες τις σχολικές μονάδες του νομού Κοζάνης έγγραφο, το οποίο ενημέρωνε για τη διαδικασία παραπομπής μαθητών στην Υπηρεσία μας. Επίσης και έντυπο παιδαγωγικής-περιγραφικής έκθεσης για τους αντίστοιχους που παραπέμπονται στο ΚΕΔΔΥ προς συμπλήρωση από τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων βαθμίδων. Τονίστηκε ότι η συνεργασία Σχολείου-Υπηρεσίας μας είναι αναγκαία και συμβάλλει στη συνολικότερη εκτίμηση του μαθησιακού προφίλ του μαθητή αναβαθμίζοντας την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Επιπρόσθετα, στις σχολικές δομές Β/θμιας Εκπαίδευσης στάλθηκε έγγραφο, περιέχον μια σύνοψη του νομοθετικού πλαισίου περί ειδικής αγωγής και διαφορετικών τρόπων εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με επιπρόσθετες συνάμα επεξηγήσεις και οδηγίες. Φέτος, επίσης, δημιουργήσαμε ιστολόγιο. Σταδιακά εμπλουτίζεται με νομοθεσία, υπερσυνδέσμους, εκπαιδευτικό υλικό, ανακοινώσεις, επικοινωνία κι έντυπα περιγραφικής έκθεσης των μαθητών που φοιτούν στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση. Ακόμη στην αρχή του έτους πραγματοποιήσαμε σειρά συναντήσεων με τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων και τους αρμόδιους κατά περίπτωση Σχολικούς Συμβούλους για ζητήματα μετάβασης και συμπερίληψης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία. 2

3 Στους ακόλουθους πίνακες αποτυπώνονται ο συνολικός αριθμός των μαθητών που αξιολογήθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ το σχολικό έτος ανά φύλο, τάξη φοίτησης στην αντίστοιχη σχολική μονάδα, κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή και αναπηρίες, καθώς και οι προτάσεις- δράσεις υποστήριξης των διεπιστημονικών ομάδων μας: ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΥΛΟ ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ ΣΥΝΟΛΟ Προνήπια Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια ΓΕΛ ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ ΕΕΕΕΚ Απόφοιτοι ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΥΛΟ ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ ΣΥΝΟΛΟ Προνήπια Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια ΓΕΛ ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ ΕΕΕΕΚ Απόφοιτοι ΣΥΝΟΛΟ

4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (αξιολόγηση) (επαναξιολόγηση) ΠΡΟΝΗΠΙΑ 11 0 ΝΗΠΙΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 15 9 Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 20 5 Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 14 8 Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 9 10 Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8 11 Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 20 Β ΛΥΚΕΙΟΥ 5 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 7 Α ΕΠΑΛ 1 31 Β ΕΠΑΛ 0 7 Γ ΕΠΑΛ 1 1 ΕΕΕΕΚ 1 1 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 0 18 ΣΥΝΟΛΟ

5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Β/ΑΘΜΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΕΚΠ/ΣΗ & ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠ/ΣΗ ΕΕΕΕΚ Νοητική Αναπηρία Προβλήματα Όρασης Προβλήματα Ακοής Νευρολογικά ή Ορθοπεδικά προβλήματα Προβλήματα υγείας Προβλήματα λόγου-ομιλίας Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες Σύνθετες γνωστικές, συναισθ. & κοινωνικές δυσκολίες Αυτισμός και άλλες διαταραχές ανάπτυξης Σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα Πολλαπλές αναπηρίες Άλλες δυσκολίες Σύνδρομο Down Παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ΣΥΝΟΛΟ

6 ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Β/ΑΘΜΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΕΚΠ/ΣΗ & ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠ/ΣΗ ΕΕΕΕΚ Νοητική Αναπηρία Προβλήματα Όρασης Προβλήματα Ακοής Νευρολογικά ή Ορθοπεδικά προβλήματα Προβλήματα υγείας Προβλήματα λόγου-ομιλίας Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες Σύνθετες γνωστικές, συναισθ. & κοινωνικές δυσκολίες Αυτισμός και άλλες διαταραχές ανάπτυξης Σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα Πολλαπλές αναπηρίες Άλλες δυσκολίες Σύνδρομο Down Παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ΣΥΝΟΛΟ

7 ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Συμβουλευτική Υποστήριξη από ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Παράλληλη Στήριξη από Εκπαιδευτικό Προσωπικό 56 Παράλληλη Στήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό 18 Εγγραφή σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο 7 Εγγραφή σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 1 Εγγραφή σε Ειδικό Νηπιαγωγείο 8 Φοίτηση σε τμήματα ένταξης 148 Παραμονή μαθητών σε Νηπιαγωγείο 27 Παραμονή μαθητών στην Α τάξη του Δημοτικού 4 Εγγραφή σε ΕΕΕΕΚ 2 Κατ' οίκον διδασκαλία 1 Ενισχυτική διδασκαλία 6 Τροποποίηση αναλυτικού προγράμματος και διαφοροποιημένη διδασκαλία 10 Τεχνικά Βοηθήματα 14 Πρόσθετο Εκπαιδευτικό υλικό και οδηγίες για μελέτη 45 Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 138 Παραπομπή για περαιτέρω διερεύνηση και υποστήριξη 54 Προσαρμογές στον τρόπο αξιολόγησης μαθητών 89 7

8 Προφορική εξέταση μαθητών 109 Υποστήριξη από λογοθεραπευτή Υποστήριξη από φυσιοθεραπευτή Εργαλεία Εκπαιδευτικής και Ψυχολογικής Αξιολόγησης-Εκτίμησης Λήψη πληροφοριών ψυχοεκπαιδευτικού προφίλ από τους εκπαιδευτικούς μέσω της συμπλήρωσης του εντύπου «παιδαγωγική περιγραφική έκθεση μαθητή» Άμεση και συστηματική παρατήρηση των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον, κυρίως για παιδιά προσχολικής ηλικίας Κλινικές συνεντεύξεις με τα παιδιά και λήψη αναπτυξιακού-οικογενειακού ιστορικού από γονείς ή κηδεμόνες Σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία Η ψυχοπαιδαγωγική διαγνωστική αξιολόγηση αποτελεί την πιο καθοριστική φάση στη διαδικασία εντοπισμού, διάγνωσης και αντιμετώπισης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Πρόκειται για έναν τομέα που χαρακτηρίζεται από ποικιλία στις μεθόδους, τα κριτήρια και τα προς χρήσιν εργαλεία αξιολόγησης. Στο ΚΕΔΔΥ μας έχουμε μία επαρκή βάση τυποποιημένων και σταθμισμένων εργαλείων εκπαιδευτικής και ψυχολογικής αξιολόγησης του μαθητικού πληθυσμού. Ενδεικτικώς: Νοομετρικά (P.P.V.T., WISC-R, WAIS, RAVEN), Αντιληπτικά, Κινητικά (BENDER, VMI, DTVP), Προβολικά (CAT,TAT,DAP), Αθηνά τεστ δυσκολιών μάθησης, Achenbach ερωτηματολόγια, Ερωτηματολόγιο Ενδοπροσωπικής και Διαπροσωπικής προσαρμογής (ΕΔΕΠ), Τεστ Αναγνωστικής κατανόησης (ΤΑΦΑ), Ψυχομετρική κλίμακα αξιολόγησης τομέων αυτοαντίληψης (σειρά ΠΑΤΕΜ), Συμπλήρωση προτάσεων, Εκπαιδευτικό Υλικό των σχολικών βαθμίδων, 12 διερευνητικά ανιχνευτικά εργαλεία (κριτήρια) μαθησιακών δυσκολιών, Κριτήριο Γνωστικής Επάρκειας για Παιδιά και Εφήβους, Ψυχομετρικό Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης, Ψυχομετρικό Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας, Ψυχομετρικό Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας για παιδιά και Εφήβους. Ειδικότητες του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που ενεπλάκησαν Στους μαθητές, που προσήλθαν, κι επί των οποίων ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και εκπαιδευτικής υποστήριξης, ενεπλάκησαν οι ειδικότητες του κοινωνικού λειτουργού, του ψυχολόγου και του ειδικού παιδαγωγού. Η λογοθεραπεύτρια συμμετείχε στην αξιολόγηση και υποστήριξη όσων παρουσίαζαν προβλήματα, κυρίως, λόγου ομιλίας, επικοινωνίας, ακοής κι αναπτυξιακές διαταραχές. Η φυσικοθεραπεύτρια έλαβε μέρος στην αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών με προβλήματα κινητικά, νευρολογικά ορθοπεδικά, όρασης, πολλαπλές αναπηρίες κι αναπτυξιακές διαταραχές. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Το ΚΕΔΔΥ υποστηρίζει μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γονείς και εκπαιδευτικούς. Όσον αφορά στους πρώτους: προσφέρεται για συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους. Αξιολογεί για προτάσεις φοίτησης σε κατάλληλη σχολική βαθμίδα 8

9 ή προς εισήγησιν διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ανάλογα με την περίπτωση και τη σοβαρότητα των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Προτείνει επίσης κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης. Γενικώς μεριμνά για την παροχή όλων των διευκολύνσεων, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Για τους εκπαιδευτικούς: προβλέπεται σχεδιασμός και πραγματοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης. Σχεδιάζει και διεκπεραιώνει, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Διευθυντές των σχολείων και το εκπαιδευτικό προσωπικό, προγράμματα στήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ιδιαίτερα όσων είναι ενταγμένοι στις γενικές τάξεις των Σχολικών Μονάδων. Στηρίζει τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης και Παράλληλης Στήριξης, ώστε να εφαρμόζουν κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας και να εξασφαλίζουν το κατάλληλο περιβάλλον στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία. Για τους γονείς: προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής γονέων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η κατάρτιση προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης, προκειμένου να γνωρίζουν οι βασικά στοιχεία ανίχνευσης και αντιμετώπισης των ιδιαιτεροτήτων των παιδιών τους. Επιδιώκει να τους ενδυναμώνει και κυρίως να τους δώσει τη δυνατότητα να κατανοούν το μέγεθος του προβλήματος σε όλες του τις διαστάσεις. Τα προγράμματα συμβουλευτικής γονέων υλοποιούνται μέσω ατομικών ή και ομαδικών συναντήσεων των γονέων με τα μέλη του ΚΕΔΔΥ σε τακτή ή περιστασιακή βάση. Για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου: το ΚΕΔΔΥ οργανώνει ημερίδες και δραστηριότητες γενικής και εξειδικευμένης ενημέρωσης, αλλά και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σε θέματα ειδικής αγωγής κι εκπαίδευσης. Η Υπηρεσία μας αποτελεί πηγή έγκυρης ενημέρωσης και πληροφόρησης για θέματα που αφορούν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςαναπηρία. Τέλος, λειτουργεί ως διαμεσολαβητικό δίκτυο μεταξύ των Υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας. Η διεπιστημονική ομάδα μας, πέραν των αξιολογήσεων, έδωσε και την φετινή χρονιά έμφαση σε ενημερώσεις, στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων για τον εντοπισμό και την άμεση παραπομπή στην Υπηρεσία μας, για περαιτέρω διερεύνηση, μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες. Ξεκινώντας με τη φάση αξιολόγησης των μαθητών από τις διεπιστημονικές ομάδες, δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές δυσκολίες και καθυστερήσεις. Διαθέτουμε πλέον πληθώρα εργαλείων ψυχοεκπαιδευτικής αξιολόγησης και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους. Με την επαφή και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης προέκυψαν σημαντικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα, σχετικά με τις αυξημένες υποχρεώσεις τους, την έλλειψη επιμόρφωσης, την αδυναμία να διαχειριστούν προβλήματα συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου, την δυσκολία που έχουν να προσαρμόσουν τους διδακτικούς στόχους, έτσι ώστε να ωφεληθούν μαθητές που εμφανίζουν δυσκολίες στη μάθηση, χωρίς να χρειάζεται αυτοί να απομακρύνονται από την τάξη για εξατομικευμένη υποστήριξη σε Τμήμα Ένταξης ή μέσω Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Αυτού του είδους οι δυσκολίες εμφανίζονται εντονότερα στους εκπαιδευτικούς της Β/θμιας. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν, δεν έχουν ούτε το χρόνο να ασχοληθούν με άλλες δραστηριότητες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία πέραν των ακαδημαϊκών, ούτε και την απαραίτητη κατάρτιση για να εφαρμόσουν διαφοροποιημένη διδασκαλία και 9

10 αξιολόγηση. Βέβαια, παρά τα προαναφερθέντα εμπόδια, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι ο σημαντικός αριθμός εξατομικευμένων προγραμμάτων ψυχοεκπαιδευτικής υποστήριξης, που προσκομίστηκαν από το ΕΕΠ & ΕΠ της Υπηρεσίας μας, συνέβαλε στην καλύτερη διαχείριση των αναγκών των μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, σε τμήματα ένταξης και σε κοινές τάξεις του γενικού σχολείου. Το ΚΕΔΔΥ πραγματοποίησε εκδηλώσεις και συμμετείχε σε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των φορέων της Π.Ε. Κοζάνης. Ως οργανωτής και συνδιοργανωτής σε ημερίδες, σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και γονέων, παρουσιάσεις στα τοπικά Μ.Μ.Ε., ενημερώσεις των συλλόγων αναπήρων, των πολιτιστικών συλλόγων και άλλων φορέων κ.ά. Στις εκδηλώσεις αυτές έλαβαν ενεργά μέρος όλα τα μέλη μας κι αναπτύχθηκαν συνεργασίες με τους εμπλεκόμενους φορείς. Το ΚΕΔΔΥ κατάφερε να γνωστοποιήσει τις δράσεις του στο ευρύ κοινό και να κερδίσει εμπιστοσύνη και προτίμηση, παρέχοντας υπηρεσίες αξιολόγησης και υποστήριξης σημαντικού βαθμού αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Παράλληλα μέσα από τις δράσεις αυτές, προσπάθησε να συμβάλλει στην αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων για τα άτομα με αναπηρίες και στη συμπερίληψή τους στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πραγματοποιήσαμε 28 ημερίδες για ενημέρωση εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων κι εκπροσώπων της τοπικής και επιστημονικής κοινότητας, σχετικές με την ειρηνική διαμεσολάβηση, τον σχολικό εκφοβισμό/θυματοποίηση, το διαδικτυακό εκφοβισμό, την έμφυλη βία, τη σεξουαλική παρενόχληση, την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, τα διαδικτυακά παιχνίδια, την οικογενειακή συμβουλευτική και τις σχέσεις σχολείου-οικογένειας, την ανίχνευση και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών, την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας κι αξιολόγησης σε τάξεις μικτών ικανοτήτων, τη σχολική ετοιμότητα, τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς και λόγου-ομιλίας, του άγχους εξέτασης και της απώλειας αγαπημένου προσώπου/πένθους. Η υποστήριξη που παρείχε η Υπηρεσία μας αφορά στη βελτίωση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη των γνωματεύσεων και των ΕΠΕ, την ενημέρωση των οικογενειών σχετικά με τις δυσκολίες των παιδιών, την τοποθέτηση των παιδιών (όσων δεν φοιτούσαν σε κάποια σχολική μονάδα) στα κατάλληλα σχολικά πλαίσια και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Η ψυχολογική-συναισθηματική υποστήριξη για το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων που χειριστήκαμε περιλάμβανε συναντήσεις με τους γονείς, επιδιώκοντας την θετική τους στάση απέναντι στις δυσκολίες των μαθητών και την κινητοποίηση τους για συστηματική συνεργασία με τα Σχολεία για άρση των εμποδίων στη συμπερίληψη. Προς την ίδια κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. Μετά από αξιολόγηση των αναγκών εκάστου μαθητή -σε ορισμένες περιπτώσεις- σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν προγράμματα συμβουλευτικής της οικογένειας, ώστε να δημιουργηθεί ένα υποβοηθητικό πλαίσιο μελέτης στο σπίτι που θα τον βοηθούσε να ξεπεράσει δυσκολίες. Επιπροσθέτως εργαστήκαμε για: Συνέχιση της συμμετοχής του ΕΕΠ & ΕΠ του ΚΕΔΔΥ στο πρόγραμμα υποστήριξης εκπαιδευτικών, οι οποίοι υλοποίησαν παράλληλη στήριξη σε σχολικές δομές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα 10

11 εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 33/ΥΟΔΔ/ & Εγκύκλιος, - Α.Π. 3409/ στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»). Υποβοήθηση και στήριξη πρωτοβουλιών των μελών για διάχυση καλών πρακτικών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας, της ενδοοικογενειακής βίας, των κινδύνων του διαδικτύου, της διαχείρισης κρίσεων, προκλητικών συμπεριφορών, δυσκολιών μάθησης και ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών μέσω σεμιναρίων (υλοποίηση ενδοσχολικών σεμιναρίων σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης). Ανάπτυξη προγράμματος με το Ειδικό Νηπιαγωγείο Κοζάνης για επαναξιολόγηση των μαθητών στο χώρο του, με στόχο τη διεπιστημονική συνεργασία με το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του τη συνέχιση της υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους μέσα από την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ή και άλλων υποστηρικτικών μέτρων (π.χ. εργονομικών διευθετήσεων), σύμφωνα με τις αναδυόμενες ανάγκες. Συνέχιση του καινοτόμου προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό της Υπηρεσίας μας σε ανήλικους χρήστες ουσιών και παραβάτες, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς και παρέμβαση στο οικογενειακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον σε συνεργασία με τον Επιμελητή Ανηλίκων και τις τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες και δικαστικές αρχές. Συνέχιση του καινοτόμου προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης ενηλίκων από ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό, εξειδικευμένου στην ατομικήοικογενειακή, γνωσιακή ψυχοθεραπεία, κι άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας λόγω της έλλειψης δημόσιων δομών ψυχικής υγείας. Συνέχιση της συνεργασίας με τον «Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών». Στα πλαίσια αυτής μία εκπαιδεύτρια κινητικότητας και προσανατολισμού παρείχε υποστήριξη στους μαθητές με προβλήματα όρασης, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες του νομού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 1. Αξιολόγηση των μαθητών με προβλήματα όρασης 2. Συμβουλευτική γονέων 3. Εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό στο χώρο του σχολείου, στα σπίτια των μαθητών και σε εξωτερικούς χώρους 4. Εκπαίδευση σε επιμέρους δεξιότητες. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ Συμμετοχή του ΕΕΠ και του ΕΠ στις παρακάτω επιμορφωτικές δράσεις: Παρακολούθηση του ΕΕΠ βιωματικού εργαστηρίου του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με θέμα Το συναίσθημα των εκπαιδευτικών στο σχολικό περιβάλλον Επιμόρφωση του ΕΕΠ της υπηρεσίας στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ», στη «ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» και στις «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Παρακολούθηση δύο μελών του ΕΕΠ του ετήσιου προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και του προγράμματος ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Κοζάνη 11

12 Παρακολούθηση του ΕΕΠ του προγράμματος Επιμόρφωσης Επαγγελματιών σε Θέματα Διαχείρισης της Αναπηρίας (ΠΕΓΑ) - Επιστημονικά Υπεύθυνος: Σπύρος Σούλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση του ΕΕΠ & ΕΠ στην Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και στην ανάπτυξη αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πρακτικών και στη Διοίκηση στην εκπαίδευση από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Συνέχιση της συνεργασίας και της δικτύωσης της υπηρεσίας με τους παρακάτω ενδιαφερόμενους κι άμεσα εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα: - Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών θεμάτων - Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Α/θμιας και Δ/θμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης - Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής - Σχολικούς Συμβούλους Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης - ΚΕΔΔΥ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων σχολείων - Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών στα πλαίσια του Προγράμματος Κινητικότητας μαθητών με προβλήματα όρασης - Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης - Κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων - Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας - Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων - Υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ - Υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων - Υπεύθυνους ΠΟΔΠ Σχολικού Εκφοβισμού Α/βθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης - Δίκτυα πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων της σχολικής βίας και εκφοβισμού - ΕΔΕΑΥ των ΣΔΕΥ - Υπεύθυνους Δράσεων στα πλαίσια του Κοινωνικού Σχολείου - Πολιτιστικούς Συλλόγους Δήμων - Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων Κοζάνης «Ορίζοντες» - Κοινωνική Υπηρεσία Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης - Κινητική Μονάδα Ψυχικής Υγείας - Παιδοψυχιατρικά τμήματα Γενικών Νοσοκομείων - Κέντρα Ψυχικής Υγείας Θες/νίκης - Εισαγγελία και επιμελητή ανηλίκων - Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης - Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Δυτικής Μακεδονίας - Σύνδεσμο Ελλήνων Κοινωνιολόγων - «ΑΡΣΙΣ» Εθελοντική κοινότητα αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης Κοζάνης - Γραφείο συμβουλευτικής στήριξης Κακοποιημένων γυναικών - Ένωση Ελλήνων Φυσικών - ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κοζάνης - Ανάπτυξη συνεργασίας με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου για το ΕΣΠΑ

13 2020 για τους άξονες που σχετίζονται με τα άτομα με αναπηρία, τα θέματα σχολικής διαρροής και παιδικής φτώχειας - Υλοποίηση εποπτείας πρακτικής άσκησης 17 ατόμων για το επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Υλοποίηση εποπτείας πρακτικής άσκησης 2 ατόμων για το επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή και στη Ψυχολογία που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Υλοποίηση εποπτείας πρακτικής άσκησης 1 μεταπτυχιακής φοιτήτριας στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Σχολική/Εκπαιδευτική Ψυχολογία που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Υλοποίηση εποπτείας πρακτικής άσκησης 1 ατόμου για το πρόγραμμα ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ Κοζάνης ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Οι προτάσεις μας για πιο αποτελεσματικές και καινοτόμες παρεμβάσεις, όπως προέκυψαν μέσα από τις αναστοχαστικές διεργασίες της διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΔΥ Κοζάνης: Ισχυροποίηση της ειδικής αγωγής, ως τμήμα της γενικής εκπαίδευσης. Οι ειδικές νομοθετικές παρεμβάσεις, όπου και όταν απαιτούνται, θα πρέπει να είναι μέρος της γενικότερης νομοθετικής παρέμβασης, να εναρμονίζονται με τους γενικούς και ειδικούς στόχους και κατά κανόνα να υλοποιούνται στους χώρους, τα πλαίσια και τα προγράμματα της γενικής εκπαίδευσης. Εφαρμογή της διακηρυγμένης αρχής «ένα σχολείο για όλους» και των πρακτικών συμπερίληψης με στόχο τη φοίτηση στο γενικό σχολείο με θεσμοθέτηση και υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία. Πλήρη αναβάθμιση και υποστήριξη των διαγνωστικών φορέων ΕΔΕΑΥ και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Στελέχωση τους με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και αύξηση των διεπιστημονικών ομάδων για να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για διάγνωση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςαναπηρία, των οικογενειών τους, καθώς και της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, αφού τo εύρος, το μέγεθος και η ένταση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των εμποδίων λόγω αναπηρίας προτάσσουν την διεπιστημονική και την πολύπλευρη αντιμετώπιση τους. Εμπλουτισμός των κατηγοριών των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ανάγκες που προκύπτουν (π.χ. συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς). Οικονομική επάρκεια και αυτοτέλεια των ΚΕΔΔΥ για δράσεις, μετακινήσεις προσωπικού, αναλώσιμα, εξοπλισμό. Εφαρμογή έγκαιρης και πρώιμης παρέμβασης στην προσχολική ηλικία σε συνεργασία με Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσια Νοσοκομεία και Κοινωνικές Υπηρεσίες, που αποτελεί την αρχή της προετοιμασίας του παιδιού για τη μετάβασή του στο δημοτικό σχολείο της γενικής εκπαίδευσης. Γενίκευση και εδραίωση της δημόσιας δωρεάν Παράλληλης Στήριξης από Εκπαιδευτικό Προσωπικό και στήριξη από συνοδό Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό 13

14 των μαθητών, κατόπιν πρότασης του ΚΕΔΔΥ, από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για τη συνεκπαίδευση-παράλληλη στήριξη των μαθητών. Ενιαία και ισότιμη μισθολογική και διοικητική εξέλιξη του Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού χωρίς διακρίσεις και με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Εκσυγχρονισμό, ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης με τη χρήση προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. Ανάπτυξη προγράμματος μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης και ένταξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού. Θεσμοθέτηση συμβούλων ΕΕΠ για κάθε ειδικότητα ανά περιφέρεια, για την επιστημονική καθοδήγηση του προσωπικού της αντίστοιχης ειδικότητας. Εξοπλισμός του ΚΕΔΔΥ με υποστηρικτικές τεχνολογίες (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μηχανές Braille κτλ) τόσο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας όσο και για την παροχή τους σε μαθητές, ώστε να υπάρξει επαύξηση, διατήρηση ή βελτίωση της λειτουργικής τους ικανότητας. Σύγχρονη και διαρκή επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού όλων των κλάδων σε μεθόδους εκπαίδευσης και υποστηρικτικής παρέμβασης στις κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή και αναπηρίας, σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις. Άμεση ενεργοποίηση του ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-αναπηρία. Δημιουργία και εφαρμογή ενιαίου εντύπου περιγραφικής παιδαγωγικής έκθεσης από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δημιουργία και εφαρμογή ενιαίου τρόπου ανίχνευσης και πρώιμης παρέμβασης από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. Αν. Προϊσταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κοζάνης Στεργιανή Γκιαούρη 14

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΕΑ: Θέσεις και προτάσεις για το σχέδιο. και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (μετά από συγκεκριμένα άρθρα βρίσκονται σχόλια-θέσεις των ΣΑΤΕΑ)

ΣΑΤΕΑ: Θέσεις και προτάσεις για το σχέδιο. και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (μετά από συγκεκριμένα άρθρα βρίσκονται σχόλια-θέσεις των ΣΑΤΕΑ) ΣΑΤΕΑ: Θέσεις και προτάσεις για το σχέδιο νόμου της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (μετά από συγκεκριμένα άρθρα βρίσκονται σχόλια-θέσεις των ΣΑΤΕΑ) Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Ειδική Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους µαθητές µε αναπηρία και διαπιστωµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Άρθρο 1 Έννοια και σκοπός 1. Η αναπηρία αποτελεί φυσικό µέρος της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ49-ΔΩΖ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨ49-ΔΩΖ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης» 1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ- Ο όρος «ειδική αγωγή» που αναγράφεται σε διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Φιλολογίας Πρακτικά Ημερίδας Θέμα: «Η ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (Γ.Γ.Ι.Φ.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (Γ.Γ.Ι.Φ.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (Γ.Γ.Ι.Φ.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ãéá Ýíôáîç ìáèçôþí ìå áíáðçñßá Þ/êáé åéäéêýò åêðáéäåõôéêýò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 18:30 Κεντρική ομιλία ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Πρόεδρος: Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών Η ψυχολογία των διδασκόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αναστασία Καλαντζή- Αζίζι, Εθνικό και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 18:30 Κεντρική ομιλία ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Πρόεδρος: Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών Η ψυχολογία των διδασκόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αναστασία Καλαντζή- Αζίζι, Εθνικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 7. Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα