ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Επώνυμο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ονομα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ονομα πατρός: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Ιουνίου 1942 Οικογενειακή κατάσταση: Εγγαμος, δύο παιδιά. Προσόντα: Πτυχιούχος Δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Master of Science στη Λιβαδοπονία από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Berkeley, Διδακτορικό (Ph.D.) στη Λιβαδοπονία από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Berkeley, Άμισθος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αναπληρωτής καθηγητής της Λιβαδοπονίας στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής της Λιβαδοπονίας (Λιβαδικής Οικολογίας) στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θέσεις εργασίας: : Δασολόγος στο Δασαρχείο Καστοριάς (Υπουργείο Γεωργίας) : Βοηθός ερευνητής στον Τομέα Λιβαδοπονίας του Ιδρύματος Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (Υπουργείο Γεωργίας) : Προϊστάμενος του Τομέα Λιβαδοπονίας του Ιδρύματος Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (Υπουργείο Γεωργίας) : Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τιμητικές θέσεις - αναγνωρίσεις Βραβείο Εμμανουήλ Μπενάκη της Ακαδημίας Αθηνών για πρωτότυπη έρευνα στη λίπανση των λιβαδιών (1977) και στη λιβαδική ανάπτυξη (1989). Πρόεδρος της Ομάδας εργασίας S "Δασική Πολιτική και Ολοκληρωμένη Χρήση Γης" της Διεθνούς Ενωσης Οργανισμών Δασικής Ερευνας (IUFRO): Μέλος Επιτροπών για την οργάνωση στην Ελλάδα διεθνών (FAO 1981, IUFRO 1984, ΕΟΚ 1991, FAO 1993) και Εθνικών (Ελληνική Δασολογική Εταιρεία 1987 και 1988, Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία 1997) επιστημονικών συνεδρίων. Εκπρόσωπος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποολίβαδων (E.G.F.): και

2 Συντονιστής ερευνητικού προγράμματος της Ε.Ε για τους λιβαδικούς θάμνους και δένδρα ( ). Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής διεθνών συνεδρίων (1997, 1999). Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ( ). Πρόεδρος της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας ( , ). Μέλος του συμβουλίου έκδοσης το περιοδικού Journal of Mediterranean Ecology από το Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής οργάνωσης Διεθνών Λιβαδοπονικών Συνεδρίων ( ). Ερευνητική δραστηριότητα: Τα κύρια ενδιαφέροντά μου είναι οικολογία και βελτίωση λιβαδιών. Τα αντικείμενα με τα οποία έχω ασχοληθεί μέχρι τώρα είναι τα εξής: Σπορά καμένων θαμνώνων αειφύλλων πλατυφύλλων για προστασία του εδάφους και βόσκηση, Διαδοχή της βλάστησης μετά από πυρκαγιά, Οικολογία και διαχείριση της φωτιάς στα λιβάδια, Λίπανση ποολίβαδων και θαμνολίβαδων, Δομή και παραγωγικότητα ποολίβαδων, Σχέσεις μεταξύ βόσκησης κτηνοτροφικών ζώων και δασών, Αγροδασοπονία, Βελτίωση και βόσκηση με γίδια θαμνολίβαδων πουρναριού, Σποροπαραγωγή λιβαδικών φυτών, Λιβαδικοί θάμνοι και δένδρα, Οικολογία τοπίου, Βιοποικιλότητα λιβαδιών Ερημοποίηση Ερευνητικά προγράμματα Υπήρξα ή είμαι επιστημονικώς υπεύθυνος στα παρακάτω εθνικά, διακρατικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα: Εθνικά NATURA ( ). Αναγνώριση των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης-ορεινά οικοσυστήματα. ΧΟΧΤΙΦ ( ). Ταυτοποίηση μιγμάτων σπόρων για προστασία εδάφων στο νέο αερολιμένα Αθηνών. ΠΡΕΣΠΑ ( ). Οικολογία και διατήρηση των υγρών λιβαδιών στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ( ). Έρευνα, βελτίωση των προδιαγραφών και συστηματική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των υδροσπορών της Εγνατίας οδού. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ( ). Έρευνα και αξιολόγηση προτάσεων επιλογής φυτών που θα εφαρμοστόυν πειραματικά και παρακολούθησης της εφαρμογής τους για την αποκατάσταση βραχώδων πρανών της Εγνατίας οδού (μέλος ομάδας εργασίας). 2

3 ΒΛΑΣΤΗ ( ). Ανάπτυξη σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών βόσκησης αιγοπροβάτων για την ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων και την αειφορική αξιοποίηση των νομευτικών πόρων (μέλος ομάδας εργασίας). ΑΚΤΟΥΡΟΣ ( ). Ειδική λιβαδοπονική μελέτη των αλπικών λιβαδιών Γράμμου. ΓΡΑΜΜΟΣ ( ). Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για τα Αλπικά Λιβάδια του Γράμμου. ΕΓΝΑΤΙΑ ( ). Έρευνα βελτίωσης των προδιαγραφών και συστηματική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των υδροσπορών της Εγνατίας Οδού. ΕΓΝΑΤΙΑ ( ). Έρευνα και οργάνωση πειραματικών εφαρμογών Εγνατίας Οδού. ΕΤΕΡΠΣ ( ). Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης (monitoring) της χλωριδικής ποικιλότητας των λιβαδιών της προστατευόμενης περιοχής του Γράμμου. ΕΤΕΡΠΣ ( ). Σύνταξη προδιαγραφών διαχείρισης της βόσκησης σε προστατευόμενες περιοχές. ΠΡΕΣΠΑ ( ). Προστασία Ειδών Πουλιών Προτεραιότητας στη Λίμνη Μικρή Πρέσπα. Διακρατικά ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ Ελλάδας-Ισπανίας ( ). Δείκτες καταπόνησης από βόσκηση σε Μεσογειακά θαμνολίβαδα. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ Ελλάδας-Αλβανίας ( ). Επιλογή και αξιολόγηση δασολιβαδικών συστημάτων που εξασφαλίζουν τροφή στα κτηνοτροφικά ζώα και προστασία του περιβάλλοντος Διεθνή GRAMINAE ( ). Grassland-ammonia interactions across Europe (μέλος ομάδας εργασίας). DRASME ( ). Εκτίμηση του κινδύνου των μεσογειακών λιβαδικών οικοσυστημάτων. GLORIA ( ). Global observation reseach initiative in alpine environments. GEORANGE ( ). Γαιοματική για την εκτίμηση και αειφορική ανάπτυξη των Μεσογειακών λιβαδιών. SAFE ( ). Δασογεωργική αγροδασοπονία στη Ευρώπη. GRAZEMED ( ). Εκτίμηση των επιπτώσεων της βόσκησης στην ερημοποίηση Μεσογειακών λιβαδιών. VISTA ( ). Ευπάθεια των λειτουργιών του οικοσυστήματος στις αλλαγές της χρήσης γης σε παραδοσιακά αγροτικά τοπία. DESURVEY (2005-σήμερα). A Surveillance System for Assessing and Monitoring of Desertification. Αλλες δραστηριότητες 3

4 Είμαι ενεργό μέλος του Υποδικτύου του FAO για τα Μεσογειακά λιβάδια. Εχω συντάξει μόνος μου ή επέβλεψα τη σύνταξη από Δασολόγους του Yπουργείου Γεωργίας πολλών μελετών βελτίωσης και διαχείρισης λιβαδιών της χώρας. Μια από αυτές που έγινε το 1980 στα Αγραφα του Ν. Ευρυτανίας έχει ανακοινωθεί ως πρωτότυπη στο είδος της στην Ακαδημία Αθηνών (1983). Εχω οργανώσει πολλά σεμινάρια εκπαίδευσης Δασολόγων του Υπουργείου Γεωργίας σε θέματα λιβαδοπονίας, όπου και εδίδαξα. Ελαβα μέρος σε ομάδες εργασίας σύνταξης αναπτυξιακών σχεδίων στο Υπουργείο Γεωργίας. Για ενημέρωση πάνω σε θέματα λιβαδοπονίας επισκέφθηκα στα πλαίσια επιστημονικών ανταλλαγών με το Υπουργείο Γεωργίας την Κύπρο και το Ισραήλ (1976), με τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας τη Γιουγκοσλαβία (1980), με τα Ηνωμένα Εθνη την Αυστραλία (1983) και με την ΕΟΚ την Ιταλία (1982 και 1985). Ελαβα μέρος σε διεθνή συνέδρια στις ΗΠΑ (1977 και 1995), στην Αιθιοπία (1980), στην Αγγλία (1982), στη Σκωτία (1989), στην Τσεχοσλοβακία (1990), στη Γαλλία (1989, 1991, 2001 και 2002), στην Ολλανδία (1994), στη Χιλή (1994) στην Ιταλία (1996, 1998, 2000 και 2001), στην Τυνησία (1996), στην Ουγγαρία (1998), στη Νότια Αφρική (2000), στην Αυστρία (2001) και στην Ισπανία (2003). Επισκέφθηκα πολλές φορές την Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Ιταλία στα πλαίσια των συνόδων του Υποδικτύου του FAO για τα Μεσογειακά λιβάδια, για συσκέψεις και συναντήσεις της AGRIMED υπό την αιγίδα της ΕΟΚ και για συμμετοχή σε επιστημονικές συναντήσεις στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγγραφικό έργο: Εχω δημοσιεύσει περισσότερες από 250 επιστημονικές εργασίες και μελέτες. Ξένες γλώσσες: Αγγλικά και Γαλλικά. Διεύθυνση: -Εργασίας: Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τ.Θ. 286 Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη - Κατοικίας: Γρηγορίου Ε' 19, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: (εργασίας), (οικίας) Fax:

5 Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις Λιάκος, Λ.., Β. Παπαναστάσης, Κ. Τσιουβάρας Συμβολή στην αναγωγή πρινώνων σε ποολίβαδα και σύγκριση της αποδόσεώς τους με βελτιωμένα θαμνολίβαδα. Δασική Ερευνα, 2(1): Papanastasis, V.P The rangelands of Greece. Rangelands, 3(6): Παπαναστάσης, Β.Π Επιδράσεις της βοσκήσεως βοοειδών στις αναδασώσεις πεύκης της περιοχής Κιλκίς. Δασική Ερευνα, 3(ΙΙΙ): Papanastasis, V.P., L.G. Liacos Productivity and management of kermes oak brushlands for goats. Browse in Africa-Τhe current state of knowledge (H.N.Le Houerou, ed.): ILCA, Addis Ababa, Ethiopia. Papanastasis, V.P Forestry and livestock grazing: A policy perspective. Policy Αnalysis for Forestry Development. Proceedings of the International Conference of IUFRO (Division 4), 1: Thessaloniki Greece Papanastasis, V.P Performance of certain fodder shrubs in a semi-dry environment in Greece. FAO-European Cooperative Network on Pastures and Fodder Crop Production, Sub-network on Mediter ranean Pastures (4th meeting in Elvas, Portugal): Bull. No. 4. Badajoz, Spain. Παπαναστάσης, Β., Ν. Ελευθεριάδης Η κτηνοτροφία στη νήσο Θάσο. Δασική Ανάπτυξη στη Θάσο. Πεπραγμένα Επιστημονικής Συνάντησης: Ελληνική Δασολογική Εταιρεία. Tsiouvaras, C.N., B. Noitsakis, V.P. Papanastasis Clipping intensity improves growth rate of kermes oak twigs. Forest Ecology and Management, 15: Papanastasis, V.P Integrating goats into Mediterranean forests. Unasylva, 154(38): Παπαναστάσης, Β Αποκατάσταση και διαχείριση της βλάστησης μετά από πυρκαγιά σε θαμνώνες αειφύλλων πλατυφύλλων. Ανακοινώσεις και Πορίσματα του Συνεδρίου για την Προστασία τών Δασών: Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη. Επίσης, Δασική Έρευνα, ΙΧ(2) : 77-90, Papanastasis, V.P Evergreen sclerophylle brushlands in Greece, p In: Proc. Cooperative Research Network on Improvement of Browse Production in Mediterranean Evergreen Sclerophylle Brushlands. Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Crete. 5

6 Παπαναστάσης, B.Π (Eπιμέλεια Έκδοσης). Δάση Χαλεπίου και Τραχείας Πεύκης., Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης στη Χαλκίδα, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, 30 Σεπτ.-2 Οκτ Schultz, A. M., V. Papanastasis, T. Katelman, C. Tsiouvaras, S. Kandrelis and A. Nastis Agroforestry in Greece. Working document. Laboratory of Range Science, Department of Range and Wildlife Science, Aristotle University of Thessaloniki. Παπαναστάσης, Β Αποκατάσταση και διαχείριση της βλάστησης μετά από πυρκαγιά σε θαμνώνες αειφύλλων πλατυφύλλων. Δασική Ερευνα, 2(ΙΧ): Papanastasis, V Multipurpose woody plants for the mediterranean arid zone of Greece. Agriculture -Les Εspeces Ligneuses a Usage Multiple des Zones Arides Mediterraneennes (R.Morandini, ed.). Commission des Communautes Europeennes. Παπαναστάσης, Β Επίδραση της λίπανσης στη φυτική και ζωική παραγωγή θαμνολίβαδων πουρναριού. Δασική Έρευνα, Χ(1): Επίσης, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου, Ελλ. Εδαφολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, σελ , Papanastasis, V., P. Platis Persistence of subterranean clover cultivars in a cleared forest area in nothern Greece. Proc. XVI. International Grassland Congress, Nice, France. p Papanastasis, V.P Integration of goats in the Mediterranean sylvo-pastoral systems, p In: Proc. IX World Forestry Congress (1-10 July), Vol.II. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecurias, Chapingo, Maxico. Papanastasis, V., Th. Papachristou, P. Platis Control of woody plants with mechanical means in a rangeland of Macedonia, Greece, p In: Grassland Renovation and Weed Control in Europe. Proc. European Grassland Federation Conference, BAL, Irdning, Austria. Papanastasis, V Introductory paper of the ligneous fodder species section. Herba, (4): Papanastasis, V., L.. Liacos Effects of kermes oak brushland improvement on vevetation and livestock gains of goats in Greece. Proc. IVth Int. Rangeland Congress, Montpellier, France, Vol.2: Papanastasis, V Control and utilization of woody rangelands. Proc. IVth Int. Rangeland Congress, Montpellier, France, Vol.3: Papanastasis, V., A. Nastis, C.Tsiouvaras Effects of goat grazing on species composition of variously treated Quercus coccifera ecosystems, p In: 6

7 Proc. Plant-Animal Interactions in Mediterranean-type Ecosystems, MEDECOS VI (C. Thanos, ed.). Athens. Papanastasis, V. (Ed.) Fodder Trees and Shrubs in the Mediterranean Production Systems: Objectives and Expected Results of the EC Research Contract. Agriculture, Agrimed Research Programme, Commission of the European Communities, EUR EN, 20p. Papanastasis, V Fodder trees and shrubs in the mediterranean production systems: Objectives and expected results of the EC Research contract, p.3-8. In: Agriculture, Agrimed Research Programme, Commission of the European Communities, EUR EN. Papanastasis, V Suggested methodology for the EC project on fodder trees and srubs, p In: Agriculture, Agrimed Research Programme, Commission of the European Communities, EUR EN. Platis, P., V. Papanastasis Productivity of deciduous fodder trees and shrubs in relation to the year of cutting, p In: Management of Mediterranean Shrublands and Related Forage Resources. REUR Technical Series 28. FAO, Rome. Braziotis, D.C., V. Papanastasis Seasonal changes in crude protein content of understory vegetation in a Pinus maritima agroforestry system, p In: Management of Mediterranean Shrublands and Related Forage Resources. REUR Technical Series 28. FAO, Rome. Papanastasis, V Review of papers on woody forage plants. Herba, 6: Papanastasis, V., L. Stringi (eds) Fodder Trees and Shrubs. Proc. ECC- CAMAR 8OO- CT9O- OO21 Research Project Meeting held at Palermo, Italy, October Cahiers Options Mediterran., Vol 4. CIHEAM. Papachristou, T.G. and V.P. Papanastasis Forage value of Maditerranean deciduous woody fodder species and its implication to management of silvopastoral systems for goats. Agroforestry Systems, 27: Παπαναστάσης, Β.Π Σχέσεις κτηνοτροφίας και φυσικού περιβάλλοντος στον ορεινό και ημιορεινό χώρο, σ Κτηνοτροφική Πολιτική, Θέσεις- Προσανατολισμοί. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιάννενα, 10-12/11/94. Platis, P.D. and V.P. Papanastasis Protection of fodder trees in communally grazed silvopastoral systems. Sylvopastoral Systems. Cahiers Options Mediterraneennes, 12: Papanastasis, V Selection and Utilization of Cultivated Fodder Trees and Shrubs in Mediterranean Extensive Livestock Production Systems. Final Report. Project Contract no CT (PL ) (DG VI). CIHEAM. 7

8 Braziotis, D.C. and V.P. Papanastasis Seasonal changes of understorey herbage yield in relation to light intensity and soil moisture content in a Pinus pinaster plantation. Agroforestry Systems, 29: Papanastasis, V., Z. Koukoura, D. Alifragis and I. Makedos Effects of thinning, fertilisation and sheep grazing on the understory vegetation of Pinus pinaster plantations. Forest Ecology and Management, 77: Παπαναστάσης, Β.Π Αξιοποίηση ξυλωδών φυτών για λιβαδοκτηνοτροφικούς σκοπούς σε ξηροθερμικές περιοχές. Αξιοποίηση Δασικών Πόρων, Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας (Καρδίτσα, Οκτωβρίου 1995). Θεσσαλονίκη, σελ Papanastasis, V Selection and utilization of cultivated fodder trees and shrubs in Mediterranean extensive livestock production systems, p In: The Optimal Exploitation of Marginal Mediterranean Areas by Extensive Ruminant Production Systems. Proc. of the International Symposium organized at Thessaloniki, June 18-20,1994. EAAP Public. No. 83. Thessaloniki. Bouzid, S. M. and V. P. Papanastasis Effects of seeding rate and fertilizer on establishment and growth of Atriplex halimus and Medicago arborea. J. Arid Environments, 33: Papanastasis, V Silvopastoral systems and range management in the Mediterranean region, p In: Western European Silvopastoral Systems (M. Etienne, ed.). INRA, Paris, France. Koukoura, Z. and V. Papanastasis Establishment and growth of seeded grasses and legumes in pine silvopastoral systems, p In: Western European Silvopastoral Systems (M. Etienne, ed.). INRA, Paris, France. Παπαναστάσης Β.Π Βελτίωση πρινώνων για αειφορική αξιοποίηση από αγροτικά ζώα, σελ Αειφορική Αξιοποίηση Λιβαδιών και Λειμώνων (Πρακτικά Α Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Δράμα 6-8/11/96), Θεσσαλονίκη. Papanastasis, V.P., Platis, P.D. and O. Dini-Papanastasi Productivity of deciduous woody fodder species and its relation to air temperature and precipitation in a Mediterranean environment. Agroforestry Systems, 37: Papanastasis, V.P. and D.Peter (eds) Ecological Basis of Livestock Grazing in Mediterranean Ecosystems. Proc. Inter. Workshop, Thessaloniki October 23-25, European Commission, EUR 18308, Luxembourg, 350 pp. Papanastasis, V.P., P.D. Platis land O. Dini-Papanastasi, Effects of age and frequency of cutting on productivity of Mediterranean deciduous fodder tree and shrub plantations. Forest Ecology and Management. 110:

9 Papanastasis, V.P. et D. Misbah Effects of livestock grazing on productivity of kermes oak silvopastoral system in the Psiloritis mountain at Crete (Greece). Ann. Rech. For. Maroc., T(31): Papanastasis, V.P., J. Frame and A.S. Nastis (editors) Grasslands and Woody Plants in Europe. European Grassland Federation, Hellenic Range and Pasture Society, Grassland Science in Europe, Vol. 4. Thessaloniki, 437 p. Papanastasis, V.P Grasslands and woody plants in Europe with special reference to Greece, p In: Grasslands and Woody Plants in Europe, European Grassland Federation, Grassland Science in Europe, Vol. 4, Thessaloniki, Greece. Papanastasis, V.P. (compilor) Selection and Utilization of cultivated fodder trees and shrubs in the Mediterranean Region. Options Mediterraneennes, Serie B, No 23. Instituto Agronomico Mediterraneo de Zaragoza. Spain Platis, P.D., V.P. Papanastasis, T.G. Papachristou and A.I. Tsiontsis Effects of sheep grazing on legume composition and production in a Mediterranean grassland in central Greece. p In: Legumes for Mediterranean Forage Crops, Pastures and Alternative Uses. Cahiers Options Mediterranneennes, vol 45, CIHEAM, Zaragoza. Papanastasis, V.P Shrubland management and shrub plantations is southern Europe, p In: Fodder shrub Development in Arid and Semi-arid Zones. Gintzburger, G., M. Bounejmate and A. Nefzaoni (eds). Proc. of the Workshop on Native and Exotic Fodder Shrubs in Arid and Semi-area Zones, 27 Oct 2 Nov 1996, Hammamet, Tunisia. ICARDA, Aleppo, Syria. Vol. I: vii-290pp. Papanastasis, V.P Pine silvopastoralism in Greece, p In: Forest Research. Achallenge for an Integrated European Approach (K. Radoglou, ed) Proc. Intern. Conf. Vol. II, NAGREF Forest Research Institute, Thessaloniki. Pantera, A. and V.P. Papanastasis Grazing effects on forage production and botanical composition in a valonia oak silvopastoral system, p In: Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach (K. Radoglou, ed). Proc. Inten. Conf., Vol. II, NAGREF Forest Research Insitute, Thessaloniki. Παπαναστάσης, Β.Π Μισός αιώνας λιβαδοπονίας στην Ελλάδα: Συμπεράσματα και προοπτικές, σελ Η Λιβαδοπονία στο Κατώφλι του 21 ου Αιώνα. Πρακτικά του 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου (Θ.Γ. Παπαχρήστου και Ο. Ντίνη-Παπαναστάση, επιμ. έκδοσης) Θεσσαλονίκη. Παπαναστάσης, Β.Π Λιβαδική αξία των δασών της βαλανιδιάς. σελ Δάση Bαλανιδιάς:Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον. Πρακτικά Ημερίδας των ΤΕΙ Λαμίας και Μεσολογγίου ( ). Μεσολόγγι. 9

10 Platis, P.D. and V.P. Papanastasis Relationship between shrub cover and available forage in Mediterranean shrublands. Agroforestry systems, 57: Papanastasis, V.P Special study of grazing impact on wooded lands including fuelwood consumption assessment. Albanian National Forestry Inventory. Mimeographed report, 68 pages. Tirana, Albania. Παπαναστάσης, Β.Π Πεπραγμένα Εργαστήριου Λιβαδικής Οικολογίας στην 5ετία Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Δημοσίευση Νο 1. Θεσσαλονίκη. Παπαναστάσης, Β.Π Βοσκοτόποι και Κτηνοτροφία στην Αλβανία. Η Κτηνοτροφία Σήμερα, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2004: Papanastasis, V.P Vegetation degradation and land use in agrosilvopastoral systems. In: Sustainability of Agrosilvopastoral Systems-Dehesas, Montados (Susanne Schabel and Alfredo Ferreira, eds). Advances in GeoEcology, 37:

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΝΑΚΗ (28 Μαΐου 2014) Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο Υπηκοότητα ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ Ελληνική Ημερομηνία γέννησης 17/10/1964 Ιδιότητα Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Γεωτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, το έτος 1980.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Γεωτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, το έτος 1980. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Θεοδώρα Μέρου Ημερομηνία γέννησης: 3 Φεβρουαρίου 1955 Τόπος γέννησης: Κοζάνη Διεύθυνση εργασίας: Τμήμα Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας,

Διαβάστε περισσότερα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Καβάλας Δράμα, Οκτώβριος 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Μάρτιος 2011 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Διεύθυνση: ΤΕΙ Καβάλας Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσ. Περιβάλλοντος Δράμας 1 ο km Δράμας - Μικροχωρίου 66100 Δράμα Τηλ. : 2521

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα Παρούσα Θέση: Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Λόφος Πανεπιστημίου 811 00 Μυτιλήνη Tηλ. 22510-36436 Fax 22510-36439

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΖΕΡΒΑ Καθηγητή Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ)

ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκές και Βοσκότοποι

Βοσκές και Βοσκότοποι Βοσκές και Βοσκότοποι Vasilios P. Papanastasis Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ; 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΤΟΠΙΑ; 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΙΑΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ GREEK MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SECRETARIAT FOR FORESTS & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ. A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος Όνομα πατέρα: Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

(Lehrstuhl fuer Bodenkunde und Standortslehre) του Ludwig Maximilians Universitaet

(Lehrstuhl fuer Bodenkunde und Standortslehre) του Ludwig Maximilians Universitaet ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΕΪΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Γεννήθηκα το έτος 1949 στη Θεσσαλονίκη, όπου τελείωσα το ηµοτικό Σχολείο. Αποφοίτησα από το Ε Γυµνάσιο Αρρένων Θεσ/νίκης (Τµήµα Πρακτικό) το έτος 1967.

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ 1 ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ HMEΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 13-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Φαλάνη - ΛΑΡIΣΗΣ OIKOΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Παvτρεμέvoς Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟIΚIΑΣ : Εθvικής Αvτίστασης

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της βόσκησης στην αναγέννηση του δάσους της βαλανιδιάς (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis) στη Δυτική Λέσβο

Η επίδραση της βόσκησης στην αναγέννηση του δάσους της βαλανιδιάς (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis) στη Δυτική Λέσβο Η επίδραση της βόσκησης στην αναγέννηση του δάσους της βαλανιδιάς (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis) στη Δυτική Λέσβο Ε. Κουτσίδου, Κ. Χαλιός και Ν.Σ. Μάργαρης Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Παπανικολάου Όνομα Πατέρα : Χρήστος Όνομα Μητέρας : Ανθούλα Διεύθυνση κατοικίας : Μυκόνου 10, 546 38 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : +30 2310 931765, κιν. +30 6944420568

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο : Μάνος Βασίλης Επάγγελμα : Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διεύθυνση κατοικίας : Καρακάση 9, 54 248 Θεσσαλονίκη, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Διεύθυνση: ----. Τηλ. : (22510) 36-211, 36-264, FAX: 36-264 (γραφείο) 71-762 (σπίτι) E-mail: ihatz@aegean.gr URL: http://www.env.aegean.gr/labs/remote_sensing/remote_sensing.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος Επίκουρος Καθηγητής (Αλιεία και αλιευτικά αποθέματα) Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιεχόμενα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ: 2695024940 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972406764 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2695024948 E-MAIL: Kάλβου

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. ΜΑΡΙΑ Κ. ΝΤΟΥΛΑ Ερευνήτρια Β Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. ΜΑΡΙΑ Κ. ΝΤΟΥΛΑ Ερευνήτρια Β Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΜΑΡΙΑ Κ. ΝΤΟΥΛΑ Ερευνήτρια Β Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΤΟΥΛΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 Ιουνίου 1969 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Άγιοι

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα του Ιωάννη Πάνου Σπιλάνη

Βιογραφικό Σημείωμα του Ιωάννη Πάνου Σπιλάνη Βιογραφικό Σημείωμα του Ιωάννη Πάνου Σπιλάνη Μυτιλήνη ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΙΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Χ. Ιωάννου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: chioannou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΑΤΑΚΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΑΤΑΚΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΑΤΑΚΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΑΤΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 30-6-1983: Απολυτήριο Λυκείου (17,8/20) 21-10-1988: Πτυχίο Γεωπονίας Α.Π.Θ με βαθμό 8,54 Άριστα. 24-11-1988:

Διαβάστε περισσότερα