ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Ιουλίου 1959

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Ιουλίου 1959"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΠΟΥΔΕΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Ιουλίου 1959 Πελοπίδα 3, Δράμα, 66100, τηλέφωνο οικίας: τηλέφωνο εργασίας: , fax εργασίας: ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ Δεκέμβριος 1982, Πτυχίο του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Νοέμβριος 1990, Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής και Γαλλικής, καλή γνώση Ισπανικής Καθηγητής Τ.Ε.Ι, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φ.Π Δράμας, Τ.Ε.Ι Καβάλας. 1. Εργαστήριο Υδραυλικής, Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ. (Σεπτέμβριος Αύγουστος 1984). Μελέτη κίνησης φερτών υλών σε ανοιχτούς αγωγούς με έμφαση στα χειμαρρικά ρεύματα. 2. Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων, Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Ερευνητής - συνεργάτης του ανωτέρω εργαστηρίου (Σεπτέμβριος Μάρτιος 1991). Γνωστικό αντικείμενο - πεδίο δραστηριοτήτων του ως άνω εργαστηρίου και κατ επέκταση και του υποφαινομένου: Η πρόληψη και αποτροπή - 1 -

2 διαβρώσεων, γεωλισθήσεων και κατακρημνίσεων, οι διευθετήσεις χειμάρρων και ποταμών και τα αντιπλημμυρικά έργα, ο υδρολογικός χειρισμός των λεκανών απορροής και της βλάστησης τους, η παραγωγή και ταμίευση νερού, η καλλιέργεια πηγών, ο χειρισμός χιονιού για παραγωγή νερού και για χιονοδρομία (ίδρυση, εκμετάλλευση χιονοδρομικών κέντρων), τα τεχνικά, φυτοτεχνικά φυτοκομικά έργα όπως τα φράγματα κάθε είδους, οι παράλληλοι τοίχοι, οι πρόβολοι, τα αναχώματα, οι στραγγίσεις, επενδύσεις πρανών, αναθαμνώσεις, κλπ. Επίσης ο έλεγχος των φερτών υλών για αποτροπή της ζημιογόνας δράσης τους (προσχώσεις λιμνών, λιμένων, ρευμάτων, ταμιευτήρων νερού εγγειοβελτιωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, κλπ.) και για αξιοποίηση τους (αμμοληψία κλπ.). Ο καθορισμός ζωνών κατολισθητικής πλημμυρικής και χιονολισθητικής επικινδυνότητας για χωροταξικές και άλλες μελέτες και η στερέωση ασταθών εδαφών (θινών, αναχωμάτων, γεωφραγμάτων, πρανών οδών, παραλιών και ακτών, κλπ.). ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Κατόπιν αίτησης του υπογράφοντος προς το τμήμα Δασοπονίας, μετά από το αντίστοιχο έγγραφο αποδοχής του από το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, και της σχετικής άδειας από το ΤΕΙΚ, διεξήγαγα μεταδιδακτορική έρευνα σε χειμαρρικές μικρολεκάνες απορροής της Κεντρικής Ισπανίας (περιοχή Guadalajara), εφαρμόζοντας μια νέα μέθοδο μέτρησης της διαβρωσιμότητας για την οποία και επαινέθηκα από την Σχολή Ορεινών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Μαδρίτης. Τα α- ποτελέσματα της προαναφερθείσας έρευνας στην Ισπανική ενδοχώρα δημοσιεύονται στις υπ αρίθμους 8 και 28 δημοσιεύσεις του παρόντος. Επίσης κατά το διάστημα της εξάμηνης παραμονής μου στην Μαδρίτη παρέδωσα διαλέξεις σε φοιτητές και καθηγητές του Τμήματος Ingenieria de Montes σε αντικείμενα του επιστημονικού μου πεδίου. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Ακαδημαϊκό έτος Εκτ. Επίκουρος καθηγητής Τ.Ε.Ι Θεσ/νίκης. Διδασκαλία του μαθήματος Διευθετήσεις Ποταμών-Ποταμολογία στη Σχολή Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών. Ακαδημαϊκά έτη και Παραδόσεις στα πλαίσια των μαθημάτων Χιόνι Χιονολισθήσεις

3 Παγετώνες, Γεωμορφολογία & Δασική Υδρολογία στους φοιτητές του τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Ακαδημαϊκά έτη Εκτ. επίκουρος καθηγητής Τ.Ε.Ι Καβάλας διδάσκοντας τα μαθήματα Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι & ΙΙ. 2. Εκτ. Επίκουρος καθηγητής Τ.Ε.Ι Λάρισας διδάσκοντας τα μαθήματα Δασική Υδρολογία, Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι & ΙΙ. Ακαδημαϊκά έτη Μόνιμος Καθηγητής Εφαρμογών στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 1. Διδασκαλία των μαθημάτων Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι και Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων ΙΙ και συμμετοχή στην οργάνωση και διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων στα ίδια μαθήματα. 2. Επίβλεψη και καθοδήγηση πτυχιακών διατριβών 3. Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών σε ποταμούς λίμνες και ορεινούς όγκους της χώρας. Ακαδημαϊκά έτη Τα υπ αρίθμ 1,2,3 διδακτικά καθήκοντα της προηγουμένης παραγράφου και επιπλέον: 1. Διδασκαλία του μαθήματος Γεωλογία-Πετρογραφία και συμμετοχή στην οργάνωση και διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων στο ί- διο μάθημα. 2. Οργάνωση του τμήματος Γεωλογίας-Γεωμορφολογίας πετρωμάτων και ορυκτών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Τμήματος Δασοπονίας Δράμας. Ακαδημαϊκά έτη : Όλα προαναφερθέντα διδακτικά και εκπαιδευτικά καθήκοντα και επιπλέον: 1. Διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στην Υδρολογία» στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με πρόσληψη βάσει του Π.Δ. 407/80. (Εαρινό εξάμηνο). 2. Διδασκαλία του μαθήματος «Παράκτια Γεωμορφολογία Διαχείριση Ακτών» στο ίδιο τμήμα με το ίδιο εργασιακό καθεστώς. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 3. Διεξαγωγή ασκήσεων υπαίθρου σε λεκάνες απορροής της Ν. Λέσβου στο μάθημα «Εισ. Στην Υδρολογία»

4 Ακαδημαϊκά έτη : Τα καθήκοντα των ακαδημαϊκών ετών και επιπλέον: 1. Οργάνωση αυτόνομης διδασκαλίας και συμβολή στην διαμόρφωση νέου μαθήματος στο νέο πρόγραμμά σπουδών του Τμήματος στο ο- ποίο υπηρετώ με τίτλο «Τεχνική Υδρολογία». 2. Οργάνωση αυτόνομης διδασκαλίας και συμβολή στην διαμόρφωση νέου μαθήματος στο νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο ο- ποίο υπηρετώ με τίτλο «Έργα ελέγχου Ορεινών Υδάτων και Χιονιού». 3. Οργάνωση αυτόνομης διδασκαλίας και συμβολή στην διαμόρφωση νέου μαθήματος στο νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο ο- ποίο υπηρετώ με τίτλο «Ορεινή Υδρογεωμορφολογία». ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1. Ιδιώτης Δασολόγος, γραφείο μελετών από 3/11/1983 έως 12/9/1994 με έδρα την Θεσ/νικη. Εκπόνηση πλήθους μελετών σχετικών με αντικείμενα του επιστημονικού μου πεδίου. Μελετητικό πτυχίο Α τάξης στις κατηγορίες μελετών 24 και 25, (Ιανουάριος Φεβρουάριος 1991) και Β τάξης στις ίδιες κατηγορίες από Μάρτιο 1991 έως Σεπτέμβριο Σύμβουλος επί θεμάτων προστασίας και διαχείρισης του Φυσικού του Περιβάλλοντος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, Ιούλιος 1985 Αύγουστος Ειδικός Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΜΟ ΚΙΣΣΟΣ ΑΤΕ σε θέματα της ειδικότητάς μου, καθώς και σύμβουλος επί θεμάτων συνεργασίας με την Ε.Ο.Κ. με την ίδια εταιρεία, Σεπτέμβριος 1991 Ιούλιος Συμμετοχή σε Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα: 1. «Δυνατότητα αποτροπής του χειμαρρικού προβλήματος στην κοινότητα Θεοδωριάνων Άρτας 1984» 2. «Καθορισμός των αρχών και του συστήματος διευθέτησης του χειμάρρου Κόσσυνθου Ξάνθης».Εργαστήριο Δ.Ο.Υ., Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ «Καταγραφή των κώνων πρόσχωσης της λίμνης Καστοριάς», Εργαστήριο Δ.Ο.Υ., Α.Π.Θ. Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ., «Λιθομετρικές αναλύσεις στην παραλία της Βιστονίδος λίμνης», Εργαστήριο Δ.Ο.Υ., Α.Π.Θ., Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.,

5 5. «Μορφολογία κοιτών των συμβαλλόντων λίμνης Καστοριάς & μορφολογία της κοίτης του ποταμού Πολύανθου», Εργαστήριο Δ.Ο.Υ., Α.Π.Θ., Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ., «Αντιμετώπιση φαινομένων διάβρωσης και πρόσχωσης στις τεχνητές λίμνες του Ελλαδικού χώρου», Εργαστήριο Δ.Ο.Υ., Α.Π.Θ., Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ., «Μελέτη των συνθηκών χιονιού και χιονοκαλύματος στον Ελλαδικό χώρο και ειδικότερα μορφολογία χώρων χιονοδρομίας», Εργαστήριο Δ.Ο.Υ., Α.Π.Θ., Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ «Μορφολογία λεκανών απορροής χειμάρρων Θάσου» Εργαστήριο Δ.Ο.Υ., Α.Π.Θ., Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ., «Μελέτη βασικών παραγόντων περιβάλλοντος στην λεκάνη του Α- χέροντα ποταμού», Εργαστήριο Δ.Ο.Υ., Α.Π.Θ., Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ Κατά το χρονικό διάστημα υπέγραψα σειρά συμβάσεων συνεργασίας με την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μου στα προαναφερθέντα ερευνητικά προγράμματα. Επίσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα όντως συνεργάτης του Εργαστηρίου Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων του Α.Π.Θ. είχα αναλάβει τον τομέα που αφορούσε θέματα συνεργασίας με την ΕΟΚ. Αναλυτικότερα ήμουν υπεύθυνος για τις επαφές, λήψη ενημερωτικού υλικού και εντύπων υποβολής προγραμμάτων από τις αντίστοιχες Γενικές Διευθύνσεις (12η κλπ.) στις Βρυξέλλες, επιλογή των προγραμμάτων που ενδιέφεραν, εισήγηση αυτών στην ολομέλεια του Τομέα. Επίσης μετά την ετοιμασία των εντύπων υποβολής ήμουν υπεύθυνος για την υποβολή και την παρακολούθηση των περαιτέρω εξελίξεων. Συμμετοχή σε Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα: 1. ΜEDMOND: «Tools for evaluation investment in the mountain Mediterranean areas». An integrated sustainable Framework. 5 th Framework, DG-Research (QLRT )( ). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β. Καζάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΙ 2. GOVERNET: «Governance models for sustainable integrated rural development and multifunctional agriculture; networking and dissemination on the web INTERREG III B CASES, Contract No: 2B083 ( ). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β. Καζάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΙ - 5 -

6 Συντονιστής σε Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα: 1. Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικού Προγράμματος που διεξάγεται από το Εργαστήριο Δ.Ο.Υ. του Τ.Ε.Ι. Δράμας, με τίτλο «Μελέτη της στρωματογραφικής και μορφολογικής εξέλιξης των παράκτιων ποταμοχειμαρρίων αποθέσεων σε λίμνες της Β. Ελλάδος». Χρηματοδότηση Επιτροπή ερευνών Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Το Εργαστηριακό μέρος του εν λόγω προγράμματος διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Δ.Ο.Υ και του εργαστηρίου Γεωλογίας του Τ.Ε.Ι. Δράμας όπου με αποκλειστική φροντίδα και μέριμνα του υποφαινομένου και χρηματοδότηση του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, (είτε απ ευθείας, είτε μέσω του ΕΠΕΑΕΚ του Τ.Ε.Ι.Κ. «Προγράμματα Σπουδών») λειτουργεί από την Άνοιξη του 1995 πλήρως εξοπλισμένος εργαστηριακός χώρος με όργανα μερικά εκ των οποίων είναι μοναδικά στον Ελληνικό χώρο (Μετρητής διαβρωσιμότητας πετρωμάτων, μετρητής ταχύτητας ιζηματαπόθεσης, συσκευή κατασκευής μοντέλων αλλουβιακών ριπιδίων κ.λ.π.). Στο προαναφερθέν εργαστήριο εκτελείται και σειρά από πειράματα και έρευνες των οποίων τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν και δημοσιεύονται σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. 2. Επιστημονικός υπεύθυνος κοινού ερευνητικού προγράμματος με το Institute of water management and engineering ecology, Georgian academy of science (υπεύθυνος Γεωργιανής πλευράς ο ακαδημαικός Tsotne Mirtskhoulava). Τίτλος του ερευνητικού προγράμματος «Quantitative estimation models of drainage basins degratation». Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Διάρκεια εκτέλεσης του Προγράμματος 24 μήνες (1/01/ /12/2001). 3. Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Διαχείριση Δικτύων Υδρευσης Αποχεύτευσης Δήμου Δράμας». Φορέας Ανάθεσης η ΔΕΥΑ Δράμας και φορεάς υλοποίησης το εργαστήριο στο οποίο είμαι υπεύθυνος. Διάρκεια εκτέλεσης του Προγράμματος 21 μήνες ( έως ). 4. Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού ανταγωνιστικού προγράμματος με τίτλο «Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών ΝΑΤURA όρος Παγγαίο». Φορέας ανάθεσης το ΥΠΕ- ΧΩΔΕ και φορέας υλοποίησης το εργαστήριο στο οποίο είμαι υπεύ

7 θυνος. Διάρκεια εκτέλεσης του Προγράμματος 14 μήνες (24/02/ /04/2004). 5. Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ποσοτική εκτίμηση διάβρωσης μετά από πυρκαϊά σε χειμαρρικές λεκάνες της Ν. Ρόδου», Φορέας ανάθεσης ΔΟΠΕ Ρόδου και φορέας υλοποίησης το εργαστήριο στο οποίο είμαι υπέυθυνος. Προϋπολογισμού έργου Euro. Διάρκεια εκτέλεσης του Προγράμματος 20 μήνες (1/06/ /02/2007). Τελικό παραδοτέο του έργου αποτελεί σχετικό Progress report. 6. Επιστημονικός υπεύθυνος ανταγωνιστικού διασυνοριακού ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη διασυνοριακής εκπαιδευτικής συνεργασίας σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος των περιοχών Δράμας-Smolyan με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25% ανήκει στο INTERREG IIIA/PHARE CBC Greece-Bulgary και έχει προϋπολογισμό Euro. Διάρκεια εκτέλεσης του Προγράμματος 20 μήνες (1/10/ /04/2007). Τελικά παραδοτέα του έργου: 1 βιβλίο και 2 DVD-CD s. 7. Επιστημονικός υπεύθυνος ανταγωνιστικού διακρατικού προγράμματος με τίτλο: «Integrated Development and Management of NATURA 2000 Protected Areas Through Innovative Techniques in East. Mediterranean» Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25% ανήκει στο IN- TERREG III B ARCHIMED. Στο πρόγραμμα αυτό επικεφαλής φορέας είναι το ΤΕΙ Καβάλας και συμμετέχουν το ΑΠΘ, το University of Palermo, Region of Sicily, η Νομαρχία Δράμας, η Δ/νση Δασών Κύπρου, ο Δήμος Παγγαίου, ο Δήμος Ατταβύρου Ρόδου, 3 Πανεπιστήμια της Ιορδανίας και 1 της Τουρκίας. Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου Euro. Διάρκεια 29 μήνες (1/06/ /6/2008). Τελικά παραδοτέα του έργου σειρά από Technical reports, 2 Βιβλία και 2 DVD-CD s. 8. Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Πιλοτική μελέτη και κατασκευή συστημάτων διαχείρισης και καταστολής πυρκαϊών σε φυσικά χερσαία οικοσυστήματα», (έγκριση του έργου 8/2007). Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται κατά - 7 -

8 75% από ΥΠΕΞ και κατά 25% από τον φορέα υποβολής, ανήκει στο HELLENIC AID. Στο πρόγραμμα αυτό επικεφαλής φορέας είναι το ΤΕΙ Καβάλας και συμμετέχει το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας (Badia Research Development Centre) της Ιορδανίας. Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ,00Euro. Διάρκεια εκτέλεσης του Προγράμματος 24 μήνες (01/08/ /07/2010). Συμμετοχή σε Προγράμματα του ΕΠΕΑΚΕΚ: 1. Συμμετοχή ως μέλους της πενταμελούς επιτροπής κατάρτισης και λειτουργίας του προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «Προγράμματα σπουδών» του τμήματος Δασοπονίας Δράμας με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Αβτζή Ν. 2. Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης του Τμήματος Δασοπονίας Δράμας από το Νοέμβριο του 2001 έως ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ: 1. Υπεύθυνος του Τομέα Έργων Φυσικού Περιβάλλοντος και μέλος του Συμβουλίου του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας από έως Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του ΤΕΙ Καβάλας από έως σήμερα. Διδακτορική Διατριβή 1. Εμμανουλούδης Δ., 1990: «Οι φυσικοί αποθετικοί σχηματισμοί των χειμαρρικών ρευμάτων στον Ελλαδικό χώρο». Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. Ελληνικά-Ξενόγλωσσα Βιβλία 2. Δ. Εμμανουλούδης 2001: «Δίπτυχη ταξινόμηση των Ελληνικών χειμάρρων. α. Με μορφομετρικούς δείκτες, β. Με 3-D μοντέλα.» Μονογραφία ως Ειδική Έκδοση Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 3. J.F. Martin-Duque, C.A. Brebbia, D.Α. Emmanouloudis & U. Mander, 2006: «Evolution, Monitoring, Simulation, Management and Remediation of the Geological Environment and Landscape». WITpress. Southampton, Boston. 4. G. Lorenzini, C.A. Brebbia, D.A. Emmanouloudis, 2006: «Preventing, Monitoring and Confronting Debris Flow phenomena». WITpress. Southampton, Boston. 5. D. Emmanouloudis, 2007: «Environmental Education Courses with - 8 -

9 Emphasis on Rhodopes Complex». Drama, Greece Ελληνικά Περιοδικά με σύστημα κριτών 6. Δ. Εμμανουλούδης, Δ. Μυρωνίδης, Κ. Ιωάννου, 2007: «Αξιολόγηση πλημμυρικού κινδύνου στη νήσο Θάσο εφαρμόζοντας πολυκριτιριακή χωρική ανάλυση με την χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)», 2ο Τόμο Επιστημονικών Εργασιών της Ελληνικής εταιρείας πληροφορικής και επικοινωνιών στη γεωργία τα τρόφιμα και το περιβάλλον, σελ ,(ε.πε.γε) Διεθνή Περιοδικά με σύστημα κριτών 7. Pavlidis Τ., Kotoulas K., Emmanouloudis D., 1989: «Wildbachprobleme und Gegenmassnahmen im griechischen Hugelland» Osterreichische Forstzeitung. H , pp , Αustria. 8. Emmanouloudis D., Filippidis E., Magdaleno F., 2003: «Una tecnica sig para el calcudo del volumen de desprendimientos en el evento de Eptachori» Montes. Revista de Ambito Forestal. Asociaciones y Colegios de Ingenieros de Montes e Ingenieros Tecnicos Forestales. Madrid, Espana, No 76, pp Papadopoulos A., Takos I., Emmanouloudis D. 2007: «The sorption of water vapour of ELM wood chemically modified with acetic of maleic anhydride». Journal of International Research Publications. Volume I, Issue Technomat & Infotel. ISNN D. Emmanouloudis, D., Myronidis, S. Panilas and I. Takos, 2007: «Identify the effect of climate change on Nestos delta (N. Greece) by using remote sensing, water analysis and GIS techniques». Journal of International Research Publications. Volume II, Issue Ecology, p , ISNN D. Emmanouloudis, D., Myronidis, Μ. Lambova and D. Tzanerikou, 2007: «A paradigm of an integrated transboundary environmental education, training and technology transfer project», The Environmentalist, (Indexed by Scopus) 12. D. Myronidis, D. Emmanouloudis, G. Arampatzis: «Research on the contribution of Small Hydroelectric Plants (SHP) as development projects to the energy balance of Greece», Journal of Environmental Protection and Ecology. 13. D.Myronidis, D. Emmanouloudis, D. Stathis and P. Stefanidis: - 9 -

10 «Integrated flood risk mapping in the framework of E.U. directive on the assessment and management of flood risks», Fresenius Environmental Bulletin. SCI 0.452, ISSN: (υπό κρίση) 14. D. Myronidis and D. Emmanouloudis: «A water balance model of the Natura 2000 protected area Nestos delta». Journal of engineering science and technology review, JESTR. 15. K. Christanis, St. Kalaitzidis, L. Loizou, D. Emmanouloudis, 2008: «Small mire habitats in Troodos National Forest Park», Cyprus. Newsletter 2008/1 of International Mire conservation group Διεθνή Συνέδρια με σύστημα κριτών και επαναληψιμότητα 16. Emmanouloudis D., 1992: «Criteria for determining the current activity of torrents in their depositional areas». Symposium for Erosion Debris Flows and Environent in Mountain Regions, IAHS 209 pp , 2-4 July, Chengdu, China. 17. Emmanouloudis D., 1992: «Mean bed slope and mean watershed slope of a Torrent. A combined factor of long- term torrential activity». IUFRO Cetennial , Subject Group S , Berlin, Germany. 18. Emmanouloudis D., Pavlidis T., 1995: «The cause and the Mechanism of the Homicidal Flood in Eleftheres, Kavala, Northern Greece», IUFRO 20th World Congress, proc. Pp , 6-8 August, Tambere, Filand. 19. Emmanouloudis D., Filippidis E. 1998: «Protection system of mountainous watersheds through a quantitative estimation model of their degradation», Proceedings of International Conference: Protection and Restoration of the Environment IV, Eds. Katsifarakis K.L., Korfiatis G.P., Mylopoulos Y.A., and Demetrakopoulos A.C., Department of Civil Engineering, A.U.Th., σελ , July 1-4, Sani, Chalkidiki. 20. Emmanouloudis D., Filippidis E., 1999: «Modified quantitative estimation model of erosion and degradation in four mountainous basins», Proceedings of International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) 99 Symposium HS4 Intergrated Methods in Catchment Hydrology Tracer, Remote Sensing and New Hydrometric Techniques Eds. Leibundgut C., Mc Donnell J., and Schultz G., IAHS Publication

11 no. 258, ISBN: , pp , July 1999, Birmingham, U.K. 21. Emmanouloudis D., Filippidis E., 2000: «A G.I.S technique for volume calculation of Eptachori rockfalls, Macedonia, Greece», Proceedings of International Conference Protection and Restoration of the Environment V, Eds. Tsihrintzis V.A., Korfiatis G.P., Katsifarakis K.L., and Demetrakopoulos A.C., Department of Environmental Engineering, Democritus University of Thrace, Vol. I, pp , July 1-4, Thassos, Greece. 22. Emmanouloudis D., Christou O., Filippidis E., 2001: «Quantitative estimation of Aliakmon basin degradation through the use of G.I.S.», Proceedings of International Conference: Ecological Protection of the Planet Earth I, Eds. Tsihrintzis V.A., Tsalides P., Department of Environmental Engineering, Democritus University of Thrace, Vol. I, pp , June 5-8, Xanthi, Greece. 23. Emmanouloudis D., Takos T., Merou T., Filippidis E., 2001: «The contribution of watershed management to integrated flood protection of the Athens basin. An example: the torrent of Chalandri», Proceedings of 3rd International Conference: Ecosystems and Sustainable Development III, Eds. Villacampa Y., Brebbia C.A., and Uso J.L., Wessex Institute of Technology, WIT Press, Vol. 10, ISBN: , pp , June 6-8, Alicante, Spain. 24. Emmanouloudis D., Takos I., Spanos I., 2002: «Evolution of the erosive process after a watershed fire: An example: Prinos torrent, Thassos island, Greece», Proceedings of 3rd International Conference: Risk Analysis III, Eds. Brebbia C.A., Wessex Institute of Technology, WIT Press, ISBN: , pp , England. 25. Emmanouloudis D.A., Pavlidis T.V., Filippidis E.I., Tsioukas A., 2002: «The contribution of surface water management to the solution of soil sinking problems», Proceedings of 5th International Conference: Water Resources Management in the era of transition, European Water Resources Association, pp , September 4-8, Athens, Greece. 26. Emmanouloudis D., Christou O., Filippidis E., 2003: «Quantitative estimation of degradation in the Aliakmon River basin using

12 GIS», Proceedings of International Conference, Erosion Prediction in Ungauged Basins (PUBs) Integrating Methods and Techniques. Eds. Dirk H. de Boer, Wojciech Froehlich, Takahisa Mizuzama &Alain Pietroniro, IAHS Publication 279, ISBN , pp December 2003, England. 27. Pavlidis T.V., Emmanouloudis D.A., Rodriguez J.L., Filippidis E.I., 2003: «Analysis and interpretation of the flood activity mechanism of the Fourka chalkidiki torrent after fire», International Association of Hydraulic Engineering and Research, Proceedings of XXX IAHR Congress, Eds. Ganoulis J., Prinos P., Maksimovic C., Kaleris V., Aristotle University of Thessaloniki, Vol II pp , August 2003, Thessaloniki, Greece. 28. Garcia Rodriguez J.L., Emmanouloudis D.A., Jabardo Manas A.M., Sobrino O.E., 2003: «Influence of drainages in Urban watersheds». Application to arroyo perales (Las rozas, Madrid). XI Congreso Mundial del Agua IWRA. Madrid (Octubre 2003). 29. Emmanouloudis D.A., Filippidis E.A., 2004: «Erosion phenomena associated with man-made and surface water influences on the SW slopes of Hortiatis Mountain», Thessaloniki, Greece. International Symposium on Sediment Transfer through the Fluvial System, IAHS, ICCE, Moscow State University, August 2-6, 2004, Moscow, Russia. 30. Emmanouloudis D.A., Tsioukas A.I., Filippidis E.I., 2004: «Evaluation of a basin s water balance with GIS and a system of torrent management works as for an aesthetic aquatic forest restoration», 5 th International Symposium on Ecohydraulis, 12th-17th September, 2004, Madrid, Spain. 31. Emmanouloudis D.A., Kaikis Michael, 2005 : «Torrential streams water management in the shale watersheds of extremely arid areas An example: Amorgos Isl Cyclades», Greece. Water Resources Management. Wessex Institute of Technology, Alicante, Spain. 32. Gkaraveli A., Emmanouloudis D., Α. Papadopoulos, 2006: «GIS Applications in Management and Mapping of Natural Ecosystems», Proceedings of the International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas. pp

13 (Volume II). 33. Emmanouloudis D.A., Kaikis Michael, 2006: «Modified quantitative estimation model of erosion and degradation in three mountainous watersheds». Wessex Institute of Technology, Alicante, Spain. 34. Emmanouloudis D.A., Kaikis Michael, 2006: «The cause and mechanism of the fatal flood in Eleftheres, Kavala, Northern Greece». Wessex Institute of Technology, Alicante, Spain. 35. D. Emmanouloudis, D. Myronidis, S. Panilas, G. Efthimiou, 2006: «The role of sediments in the dynamics and preservation of the aquatic forest in the Nestos delta (N. Greece)», Sediment Dynamics and the Hydromorphology of Fluvial Systems (Proceedings of a symposium held in Dundee, UK, July 2006). IAHS Publ. Vol. 306, pp D. Myronidis, P. Stefanidis, D. Emmanouloudis, 2007: «Development of integrated hydrological menu in the ArcGIS Environment by Using visual Basic for applications and arcobjects», International Hydrological association, Perugia 2-13 July 37. D. Emmanouloudis, A. Tsioukas, G. Zaimes, D. Myronidis, 2008: «Development of a Prototype System of Torrent Managtement for Restoration of a Unique Aquatic Forest», SWCS Annual Conference: Hydrology, Climate Change and the Bio-economy, July Tucson, Arizona Διεθνή Συνέδρια με σύστημα κριτών 38. Emmanouloudis D. 1996: «A different approach to soil sinking in the area of Kalohori, Sindos». Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσ/νίκης Water Deadlock, Substainable solutions to water demand», σελ Δεκεμβρίου, Θεσ/νίκη. 39. Ευθυμίου Γ., Μερτζάνης Α., Εμμανουλούδης Δ., Τσιούκας Α., 2003: «Μέθοδοι και τεχνικές αντιμετώπισης των επιπτώσεων στα φυσικά οικοσυστήματα του Δέλτα Νέστου». Διεθνές συνέδριο της HEL- LECO. Αθήνα, Ιανουάριος Efthimiou G. Mertzanis A. Emmanouloudis D., 2003: «Direct and indirect Human-Made Impact on the Natural Ecosystems of the river Nestos» Proceedings of the First International Conference on Envi

14 ronmental Research and Assessment Buckarest, March 23-27, Romania. pp I.D. Mitsopoulos, D.A. Emmanouloudis, G. Efthimiou, 2005: «Wildfire Effects on Hydrological Processes and Watershed Basin Conditions»: A State of Knowledge Review. In: G. Ravailov, G. Gergov, I.Raev, I. Marinov and E. Ravailova (eds.) Proceedings of International Conference on Forest Impact on Hydrological Processes and Soil Erosion. 5-8 October 2005, Yundola, Bulgaria pp D.A. Emmanouloudis 2005: «The role of snow-melting in the aquatic-balance of Metsovo region, Epirus, Greece». Scientific Assembly of the International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences of the International Union of Geodesy and Geophysics (IAMAS 2005) 2-11 August 2005, Beijing, China 43. D. Myronidis, D. Emmanouloudis, 2006: «Ιntegrated evaluation of floodplain hazard of maries settlement (n. Greece) by using the watershed modeling system (wms)» International Conference: Hydrological Hazards, INHGA, 6-8 November, Bucharest, Rumania pp L. Manousis, D. Myronidis, G. Zaimes, D. Emmanouloudis, 2006: «Εvaluation of trans-boundary water affairs between GREECE and FYROM under the Ε.U. water framework directive», ICASALS International Conference: Water in arid and semiarid lands: innovative approaches and informed decision-making, Lubbock, Texas, November, USA D. Emmanouloudis, D. Myronidis, Z. Rupetsova and M. Lambova, 2007: «An integrated transboundary water education, training and technology transfer project between Greece and Bulgaria», International Symposium on New Directions in Urban Water Management, September 2007, UNESCO Paris pp. 84 Εθνικά Συνέδρια 46. Εμμανουλούδης Δ., Εμμανουηλίδης Δ., Μέντης Ν., 1993: «Ποσοτικές σχέσεις Γεωλογίας-Ανάγλυφου και Υδρογραφικών Συστημάτων στην Περιοχή Παρθένου Δάσους (Φρακτού)», Ν. Δράμας, Πρακτικά ημερίδας ΓΕΩΤΕΕ-ΤΕΕ Διαχείριση Αξιοποίηση Υδατικών Πόρων Ν. Δράμας, σελ , 22 Μαΐου, Δράμα

15 47. Εμμανουλούδης Δ., Φιλιππίδης Ε., 1997: «Ποσοτική εκτίμηση υποβάθμισης χειμαρρικών λεκανών με την βοήθεια G.I.S.» Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών με θέμα Χρήση και αξιολόγηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Δασοπονία, σελ , Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. 48. Εμμανουλούδης Δ., Φιλιππίδης Ε., 1997: «Συγκριτική ανάλυση μεθόδων υπολογισμού μορφομετρικών χαρακτηριστικών λεκανών α- πορροής χειμαρρικών ρευμάτων», Πρακτικά 7oυ Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, σελ , 18 Οκτωβρίου, Πάτρα. 49. Εμμανουλούδης Δ., Τάκος Ι., Φιλιππίδης Ε., 1997: «Αξιοποίηση Νερών Χειμαρρικών Ρευμάτων σε Σχιστολιθικές Λεκάνες Έντονα Ξηροθερμικών Περιοχών. Ένα Παράδειγμα: Αιγιάλη Ν. Αμοργού», Πρακτικά Συνεδρίου Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Τμήματος Αυτοματισμού με θέμα: Τεχνολογίες Αρχιπελάγους, σελ , Οκτωβρίου, Πειραιάς. 50. Εμμανουλούδης Δ. 1997: «Υδρολογία Υδρογεωλογία Κεντρικής και Δυτικής Ροδόπης», Πρακτικά 1 ου Θεματικού Συνεδρίου Ε.Ν.Α.Ε. Τα δάση της χώρας μας, 6-8 Νοεμβρίου, Δράμα. 51. Εμμανουλούδης Δ., Κολέτσος Κ., Τάκος Ι., 1998: «Φαινόμενα επιφανειακής διάβρωσης και μικροολισθήσεων σε δασικούς δρόμους. Μηχανισμοί δημιουργίας και μέθοδοι προστασίας. Ένα παράδειγμα: Δάσος Νταμπίζ Αρναίας», 8ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο με θέμα Σύγχρονα Προβλήματα Δασοπονίας, σελ , 6-8 Απριλίου 1998, Αλεξανδρούπολη. 52. Τάκος Ι., Φιλιππίδης Ε., Κολέτσος Κ., Εμμανουλούδης Δ., 2000: «Σκοπιμότητα και οικολογικές επιπτώσεις από την κατασκευή φράγματος πολλαπλών σκοπών και η απεικόνισή του με τη χρήση τεχνικών τρισδιάστατης οπτικοποίησης». Πρακτικά 9 ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου με θέμα: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και αποκατάσταση διαταραγμένων περιοχών, ΙSBN: , σελ , Οκτωβρίου, Κοζάνη. 53. Εμμανουλούδης Δ., Φιλιππίδης Ε., Τάκος Ι., 2001: «Οι υδάτινοι πόροι ως μέσον αγροτικής, τουριστικής και ενεργειακής ανάπτυξης στον χώρο της περιφέρειας της Ηπείρου», Πρακτικά 1ου Διεθνούς Ε- πιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: Οι προοπτικές ανάπτυξης των λι

16 γότερο αναπτυγμένων περιοχών της Ευρώπης, ΙSBN: , σελ , Μαΐου, Πρέβεζα. 54. Εμμανουλούδης Δ., Φιλιππίδης Ε., Τάκος Ι., Τσιούκας Α., Μαντζαβέλας Α., 2002: «Αποκατάσταση αισθητικού υδρόβιου δάσους Απολλωνίας με άρδευση από εξωχειμαρρικές δεξαμενές υδρομάστευσης». Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου με θέμα: Έρευνα, Προστασία και Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Περιαστικών Δασών και Αστικού Πρασίνου, ISSN: , σελ , Μαΐου, Τρίπολη. 55. Α. Εφραιμίδης, Δ. Μυρωνίδης, Δ. Εμμανουλούδης, 2006: «Η ε- πίδραση των πλημμυρικών συμβαλλόντων του Στρυμώνα σε τμήματα του πεδινού ρου του». 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (E.Y.E.), Ξάνθη σελ Δ. Μυρωνίδης, Δ. Εμμανουλούδης, Δ. Φωτάκης, Κ. Ιωάννου, Β. Ρίγγος, Γ. Σιώτης, 2007: «Ποσοτική εκτίμηση υποβάθμισης σε ορεινές λεκάνες απορροής και μέτρα ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων της», 13 ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, 7-10 Οκτωβρίου 2007, Καστοριά 57. Δ. Φωτάκης, Ε. Σιδηρόπουλος, Γ. Τζιαφάς, Δ. Εμμανουλούδης, Δ. Μυρωνίδης, Β. Ρίγγος, Γ. Σιώτης, 2007: «Αποτίμηση του κινδύνου διάβρωσης του εδάφους στην χερσόνησο της Σιθωνίας με την χρήση της παγκόσμιας εξίσωσης εδαφικής απώλειας», 13 ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, 7-10 Οκτωβρίου 2007, Καστοριά Ανακοινώσεις και poster σε ημερίδες: 1. Εμμανουλούδης Δ., Εμμανουηλίδης Δ., 1993: «Οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις στον ποταμό Αλιάκμονα και οι επιπτώσεις τους στο παραποτάμιο & Δελταϊκό oικοσύστημά του. Μέθοδοι & μέτρα περιβαλλοντικής ανάπλασης». Poster session. 1ο Διεθνές συνέδριο Περιβάλλον & Μεσόγειος, Αθήνα. 2. Εμμανουλούδης Δ. 1994: «Η ενεργειακή και γεωργική αξιοποίηση των υδάτων του ποταμού Νέστου, με την βοήθεια φραγμάτων και οι αναμενόμενες μεταβολές τοπίου στη θέση ίδρυσης των, μετά την έ- ναρξη λειτουργίας». Ημερίδα Τ.Ε.Ι.-ΓΕΩΤΕΕ για την Παγκόσμια Η- μέρα Δασοπονίας, Δράμα

17 3. Εμμανουλούδης Δ. 1995: «Η διάβρωση των ορεινών εδαφών ως παράγοντας υποβάθμισης της Ελληνικής Υπαίθρου ένα παράδειγμα: Ο Ν. Καβάλας», Πρακτικά ημερίδας Περιβάλλον και ποιότητα ζωής, Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. - ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σελ , 5-7 Μαΐου, Καβάλα. Άρθρα σε εφημερίδες-περιοδικό τύπο 1. Εμμανουλούδης Δ. 1995: «Ποιος φταίει τελικά για τις πλημμύρες;» Άρθρο εφημερίδα «Εβδόμη». Μάρτιος 1995, Καβάλα. 2. Εμμανουλούδης Δ. 1996: «Διάβρωση και πλημμύρες μετά από πυρκαϊά στη Ν. Θάσο». Διημερίδα για την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Περιοδικό ΚΑΖΑΒΙΤΙΑΝΑ 96., σελ Ιουλίου Θάσος. 3. Εμμανουλούδης Δ. 1997: Άρθρο για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας στην εφημερίδα «Αγγελιοφόρος», Μάρτιος Θεσ/νίκη. 4. Εμμανουλούδης Δ. 2002: Άρθρο για την Γεωμορφολογία και την τυπολογία του Γιβραλτάρ. Περιοδικό Τρίτο Μάτι, Αθήνα, τόμος 38, 2002 Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για Multimedia εφαρμογές 1. Εμμανουλούδης Δ., Φιλιππίδης Ε., 1998: «Χείμαρροι και Χειμαρρικές Λεκάνες. Υδρολογία - Έλεγχος Νερών Διαχείριση και Αξιοποίηση Νερών». Εκπαιδευτικό CD-ROM για multimedia εφαρμογές. ΕΠΕΑΕΚ Τ.Ε.Ι Καβάλας «Προγράμματα Σπουδών». Καβάλα. 2. Εμμανουλούδης Δ., Φιλιππίδης Ε., 1999: «Δίπτυχη ταξινόμηση των Ελληνικών χειμάρρων. α.με μορφομετρικούς δείκτες, β.με 3-D μοντέλα.» Εκπαιδευτικό CD-ROM για multimedia εφαρμογές. Ε- ΠΕΑΕΚ Τ.Ε.Ι Καβάλας Προγράμματα Σπουδών. Καβάλα. 3. Εμμανουλούδης Δ., Μυρωνίδης Δ., Βιδάκης Κ., Τσιούκας Α., Μητσόπουλος Ι., 2007: «Σύγχρονες τεχνικές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και περιβαλλοντική e-pedia της Βουλγαρικής και Ελληνικής Ροδόπης». Σειρά εκπαιδευτικών CD-ROM σε δύο γλώσσες για multimedia εφαρμογές σε Δημοτικά και Γυμνάσια της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. INTERREG IIIA/PHARE CBC Greece-Bulgary «Ανάπτυξη διασυνοριακής εκπαιδευτικής συνεργασίας σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος των περιοχών Δράμας-Smolyan με χρήση σύγ

18 χρονων τεχνολογιών». Δράμα. Διδακτικές Σημειώσεις 1. Εμμανουλούδης Δ.1992: «Διευθετήσεις Χειμαρρικών Ρευμάτων». Διδακτικές Σημειώσεις Τ.Ε.Ι. Καβάλας, σελ. 152, Καβάλα. 2. Εμμανουλούδης Δ. 2000: «Παράκτια Γεωμορφολογία και Διαχείριση Ακτών». Διδακτικές Σημειώσεις, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. 3. Εμμανουλούδης Δ. 2004: «Τεχνική Υδρολογία» Επιλογή κειμένων διδακτικών σημειώσεων, Τμήμα Δασοπονίας ΤΕΙ Καβάλας. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ/ ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ Η εργασία 1 αναφέρεται από: 1. Κωτούλας Δ. (1995), Διευθετήσεις Χειμαρρικών Ρευμάτων, Τμήμα εκδόσεων, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θες/νίκης, Η εργασία 35 αναφέρεται από: 2. Panilas S., (2008). Water Quality and Desalination of the under research areas, Project ManagMed WP5.2, Final technical report. Η εργασία 14 αναφέρεται από: 3. Panilas S., (2008). Water Quality and Desalination of the under research areas, Project ManagMed WP5.2, Final technical report. Η εργασία 16 αναφέρεται από: 4. Mitsopoulos I., Mironidis D., (2006), «Assessment of post fire debris flow potential in a Mediterranean type ecosystem», WIT Transactions on Ecology and the Environment, Volume 90, pp De Vita P., Reichenbach P., (1998), «Rainfall-triggered landslides: a reference list», Environmental Geology 35, Springer-Verlag Η εργασία 19 αναφέρεται από: 6. Berdos S., Efremidis A., (2006), «Evaluating the correlation of extreme climatic phenomena on road slope landslides», WIT Transactions on Ecology and the Environment, Volume 90, pp Η εργασία 20 αναφέρεται από: 7. Myronidis D., (2008). Erosion in situ measurements of the under research areas, Project ManagMed WP5.1. Final technical report Η εργασία 21 αναφέρεται από:

19 8. Καμπούρης Α., Φιλιππίδης Ε. Δούκας Κ.(2004), Εκτίμηση μοντέλου κατολισθητικής επικινδυνότητας με εφαρμογή φωτογραμμετρίας, τηλεπισκόπησης και GIS στον χωροστατικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό τεχνικών έργων. 1 ο Περιβαλλοντολογικό Συνέδριο Ορεστιάδα. Η εργασία 22 αναφέρεται από: 9. Ananin N., (2003), Forest Information Update, Vol. 4, No 45 Η εργασία 24 αναφέρεται από: 10. Μητσόπουλος Ι., Αντωνιάδου Σ., Γκόγκη Κ., (2004), «Ανάλυση των δασικών πυρκαγιών του Ολύμπου», 1 ο Περιβαλλοντολογικό Συνέδριο, Ορεστιάδα. 11. Mitsopoulos I., Mironidis D., (2006), «Assessment of post fire debris flow potential in a Mediterranean type ecosystem», WIT Transactions on Ecology and the Environment, Volume 90, pp ECO-SLOPES, (2004), «Quality of Life and Management of Living Resources 5.3.1», Multifunctional Management of Forests QLK5- CT , Final Report 2004 Η εργασία 26 αναφέρεται από: 13. Χουλιάρας Ι., Σαπουτζής Μ., Στεφανίδης Π., Μυρωνίδης Δ., Στάθης Δ., (2007), «Το χειμαρικό περιβάλλον της λεκάνης τροφοδοσίας της Λίμνης Πλαστήρα», 13 ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, 7-10 Οκτωβρίου 2007, Καστοριά 14. De Vente J., Poesen J., (2005), «Predicting soil erosion and sediment yield at the basin scale: Scale issues and semi-quantitative models», Earth-Science Reviews, Volume 71, Issue 1-2, pp Fanetti D., Vezzoli L., (2007), «Sediment input and evolution of lacustrine deltas: The Breggia and Greggio rivers case study (Lake Como, Italy)», Quaternary International, Volumes , pp Grau Ricardo H., Hernandez E. M., Gutierrez J., Gasparri I.N., Casavecchia Cr. M., Flores-Ivaldi E., Paolini L., (2008), «A Peri- Urban Neotropical Forest Transition and its Consequences for Environmental Services», Ecology and Society 13(1): 35. Η εργασία 29 αναφέρεται από: 17. Berdos S., Efremidis A., (2006), «Evaluating the correlation of extreme climatic phenomena on road slope landslides», WIT Transac

20 tions on Ecology and the Environment, Volume 90, pp Myronidis D., (2008). Erosion in situ measurements of the under research areas, Project ManagMed WP5.1. Final technical report Η εργασία 38 αναφέρεται από: 19. Σοπιάδης Δ. 2001: «Η Υδρονομία του Γαλλικού Ποταμού.» Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φ.Π. Α.Π.Θ. Η εργασία 2 αναφέρεται από: 20. Olmos L. A., Borsellino M. J., Mattar M. M., Pilan M. T., Farias H. D., (2003), «Estimación de la tasa de producción de sedimentos en la cuenca del rio horcones (Prov. De Salta y Santiago del Estero)» Η εργασία 40 αναφέρεται από: 21. Mertzanis A., Tziaftani F., Efthimiou G., Koutseris E., Marabini F., (2008), «Human interventions in the mountainous draining basins and their impacts in the coastal zone (Greece-Italy)», Protection Η εργασία 48 αναφέρεται από: 22. Ποδηματά Ο., Σαπουτζής Μ., Μυρονίδης Δ., Χουλιάρας Ι., Γάκης Σ., Τάντος Β., Καρμίρης Η., Δήμος Γ., (2007), «Χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην παρακολούθηση των υδρολογικών συνθηκών μικρών λεκανών απορροής», 13 ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, 7-10 Οκτωβρίου 2007, Καστοριά ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 1. Kazana V., Kazaklis A., Takos, I., Merou T., Emmanouloudis D., Avtzis N., Lazaridou M., Panteli M. Georgiou K. Skrettas I. (2004). The GOVERNET description of study areas and of representative cases: The Halkidiki case study, GOVERNET WP2 report, Veneto Region, Mestre, Italy pp 58, 2. Kazana V, Kazaklis A, Avtzis N., Boutsimea A, Georgiou K., Gerofoka P., Emmanouloudis D., Kazazou A., Merou T., Lazaridou M., Takos I. (2005). Analysis of spatial, socio-economic and institutional impacts: The Halkidiki study area, GOVERNET WP3 scientific report, Veneto Region, Mestre, Italy, pp 86, 3. Emmanouloudis D., Karniadaki D., Cobelo L., (2006). The ManagMed description of under and research study areas WP1 report, 4. Emmanouloudis D., Karniadaki D., D Angelo V., Cobelo L.,

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Ευάγγελος 2. Επώνυμο: Ματζίρης 3. Ημερομηνία Γέννησης: 21/4/1965 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με πέντε παιδιά Τίτλοι σπουδών: 1. Βασικός τίτλος σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Σταυρούλα Επώνυμο Γαλανοπούλου Οικογ. κατάσταση Έγγαμη, με ένα παιδί e-mail gs@teilam.gr Τηλ. +30 22370 25063 Φαξ +30 22370 24035 B. ΣΠΟΥΔΕΣ Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελλάδα Διεύθυνση 1ο χλμ. Δράμας -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Region of Central Macedonia

Region of Central Macedonia Region of Central Macedonia AGRO_LESS Final Conference Thessaloniki 30-10-2015 2 Πλήρης τίτλος: «Κοινές στρατηγικές αναφοράς για τις αγροτικές δραστηριότητες μειωμένων εισροών» Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογοτύπου

Δημιουργία Λογοτύπου Ημερίδα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τρίτη, 10 η Μαΐου 2011 ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Παναγιώτης Χρ. Γιαννόπουλος Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Δ3.4. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ3.4. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (http://www.auth.gr/for) Π.Γ. Αλιζώτη Επίκουρη Καθηγήτρια Page 1 Διακονεί την επιστήμη που έχει ως αντικείμενο την προστασία, ανάπτυξη και αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσιος Χρυσάνθου (Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βλάσιος Χρυσάνθου (Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βλάσιος Χρυσάνθου (Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 29-10-1948 Ημερομηνία γέννησης στην Κομοτηνή 1954 1960 Δημοτικό Σχολείο στη Θεσσαλονίκη 1960 1966 Φοίτηση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Όνοµα : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυµο : ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Τόπος Κατοικίας : ΚΟΖΑΝΗ ιεύθυνση : Ν. ΠΟΛΙΤΗ 3 ΘΕΣΗ Εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στη σχολή τεχνολογικών εφαρµογών,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο Όνομα Παναγιωτακης Μιχαήλ Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά Επαγγελματική απασχόληση Γραμματέας ΤΕΙ Κρήτης Διεύθυνση Κατοικίας Σμπώκου 35 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. ΕΠΩΝΥΜΟ:, ΟΝΟΜΑ:., ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:. -.. - 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Γεωτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, το έτος 1980.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Γεωτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, το έτος 1980. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Θεοδώρα Μέρου Ημερομηνία γέννησης: 3 Φεβρουαρίου 1955 Τόπος γέννησης: Κοζάνη Διεύθυνση εργασίας: Τμήμα Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Κέρκυρα - -2013. Αριθμός πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Κέρκυρα - -2013. Αριθμός πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα - -2013 Αριθμός πρωτ.:οικ ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Συλλ. Οργάνων Δ/νση: Τ.Κ.: Τηλ.: Φαξ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον

Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον Ενότητα 7: Συστήματα Λήψης Αποφάσεων Παναγιώτης Λεφάκης Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 Θεματικά αντικείμενα -Design and Implementation of scaled experiments and field measurements (Indoor and Outdoor areas) -Chemical Transport Modelling

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1983-1986. Γυμνασιακές στην Ελασσόνα και στη Λάρισα. 1986-1989. Λυκειακές σπουδές στη Λάρισα. Οκτώβριος 1990. Εγγραφή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

AIΚΑΤΕΡΙΝΗ Λ. ΒΑΡΑΝΟΥ

AIΚΑΤΕΡΙΝΗ Λ. ΒΑΡΑΝΟΥ AIΚΑΤΕΡΙΝΗ Λ. ΒΑΡΑΝΟΥ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το University of Birmingham. Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) στον Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Χρήστος Τζιμόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Χρήστος Τζιμόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Χρήστος Τζιμόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ 1.Υδατικοί Πόροι Σε παγκόσμιο επίπεδο η κατανομή των υδατικών πόρων του πλανήτη μας είναι άνιση α) στη μεγάλη αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ Τσιφόρα ΟΝΟΜΑ Ευδοκία ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Ισίδωρος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 17011971 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνική ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Ζωοδόχου Πηγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10)

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10) Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10) Περιεχόμενα και αναμενόμενα αποτελέσματα Management Plans of the Water Basin of Central Macedonia (GR10) Contents

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πατρώνυµο: Ειδικότητα: Ηµερ/νια γενν.: Τόπος κατοικίας: Τόπος γέννησης: Εθνικότητα: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πατρώνυµο: Ειδικότητα: Ηµερ/νια γενν.: Τόπος κατοικίας: Τόπος γέννησης: Εθνικότητα: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: Ειδικότητα: Ηµερ/νια γενν.: Τόπος κατοικίας: Τόπος γέννησης: Εθνικότητα: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση: ΣΠΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ή ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr,

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Κώστας Γκόρτσος Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Σπουδές 2001 MSc Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ 1985 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω: Παράρτημα I: Πηγές Δεδομένων και Μεθοδολογικά Εργαλεία 1. Πηγές Δεδομένων 1.1 Πηγές δεδομένων για ΠΣ και ΑΠΘ Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΣΗ ΠΕΔΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΣΗ ΠΕΔΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΣΗ ΠΕΔΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Α. Καστρίδης, Δ. Στάθης Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Α. Σιδηροπούλου 1, M. Βραχνάκης 2, Γ. Φωτιάδης 3 και Δ. Μπούσμπουρας 4 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τ.Θ. 286, Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον

Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον Ενότητα 8: Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα Παναγιώτης Λεφάκης Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Earthquake, Landslide and Flood Disaster Prevention: the SciNetNatHaz project

Earthquake, Landslide and Flood Disaster Prevention: the SciNetNatHaz project Earthquake, Landslide and Flood Disaster Prevention: the SciNetNatHaz project Acknowledgments: The SciNetNatHaz Project is partially funded by the EU and Hellenic National funds within the context of the

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Προγράµµατα

Ερευνητικά Προγράµµατα Εµπειρίες από τη Συµµετοχή σε Ερευνητικά Προγράµµατα ιόφαντος Γλ. Χατζηµιτσής Μάριος Τζουβάρας Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Ερευνητικά προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 Προσωπικά Στοιχεία Όνομα : Διονύσιος Επίθετο : Παρίδης Όνομα πατρός : Ιωάννης Ημερομηνία γέννησης : Μάιος 3, 1971 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr Τίτλοι σπουδών Πτυχίο Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece A STAKEHOLDERS LINKING FRAMEWORK FOR FLOOD MANAGEMENT FLINKMAN EUROPEAN COMMISSION DG-HUMANITARIAN AID CIVIL PROTECTION AND PREPAREDNESS

Διαβάστε περισσότερα

www.floodresilience.eu

www.floodresilience.eu www.floodresilience.eu Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος MSc Κοτοπούλου Ηλέκτρα, μέλος επιστημονικής ομάδας SMARTeST Στοιχεία έργου Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: Οκτώβριος 2008. Θεματική ενότητα 6: Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο:

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δημήτρης Ασκούνης Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή ΗΜ&ΜΥ 1 το Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ονοματεπώνυμο: e-mail: Ειδικότητα: Δικηγόρος Δημοσιογράφος Μεταπτυχιακή ειδίκευση: ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ virginia.balafouta@gmail.com, vbalafouta@turkmas.uoa.gr Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντονιστή Έργου

Πρόλογος Συντονιστή Έργου 1 st Σε αυτό το τεύχος Πρόλογος του Συντονιστή του Έργου FORCIP+ Το Έργο FORCIP+ Παρουσίαση του Έργου Forcip+ στις Βρυξέλλες στα μέλη της DG ECHO 1 η Τεχνική Συνάντηση στην Ελλάδα το Φεβρουάριο Νέα συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα