Το παιδί του μικτού γάμου: τρόποι πρόληψης πιθανών προβλημάτων συμπεριφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παιδί του μικτού γάμου: τρόποι πρόληψης πιθανών προβλημάτων συμπεριφοράς"

Transcript

1 Επ. Κ,οιν. Ep., Gr. R. So. Re Το παιδί του μικτού γάμου: τρόποι πρόληψης πιθανών προβλημάτων συμπεριφοράς Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας (5, 6, 7 Μαρτίου 1982, Αθήνα) Α. Καλαντζή - Azizi* 1. Εισαγωγή - Πηγές πληροφοριών Στη σημερινή μου παρουσίαση θα μιλήσω για το παιδί του μικτού γάμου και ειδικότερα για το παιδί του ελληνογερμανικού γάμου, όπου η Μητέρα προέρχεται από τον γερμανόφωνο χώρο (Δυτική και Ανατολική Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία), ο Πατέρας είναι Έλληνας και η οικογένεια ζει στην περιοχή Αθηνών. (Κατά τους υπολογισμούς των δύο γερμανόφωνων κοινοτήτων, ευαγγελικής και καθολικής, πρέπει οι μικτοί αυτοί γάμοι να κυμαίνονται γύρω στις , μόνον στην περιοχή Αθηνών. Επίσημα στατιστικά στοιχεία δεν υπάρχουν.) Όπως μας δείχνουν παγκόσμια οι στατιστικές, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ο αριθμός των ατόμων που παντρεύονται με ξένους (άλλης εθνικότητας, άλλης μητρικής γλώσσας κτλ.) αυξάνεται συνεχώς. Αλλά και το ενδιαφέρον των ειδικών, κυρίως των κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, γλωσσολόγων, παιδαγωγών, μαζί με τη σχετική βιβλιογραφία, μεγαλώνει ταυτόχρονα. Στη Δυτική Γερμανία έχουν γίνει και γίνονται αξιόλογες έρευνες που έχουν σαν κύριο αντικείμενο το παιδί της ξένης - και ελληνικής - * Λέκτορας Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 101

2 A. Καλαντζή - Azizi εργατικής οικογένειας, που ζει εκεί (κοινωνικοποίηση - γλωσσική εξέλιξη - σχολική επίδοση κτλ.) (Akpinar et al., 1977, Cremer, 1980, Δαμανάκης, 1978). Αξιοσημείωτες είναι οι έρευνες για το παιδί της προσχολικής ηλικίας στο IFP (Institut für Fruepaedagogik, Φθενάκης, 1979). Πορίσματα ερευνών σε άλλους πολιτιστικούς, γλωσσικούς χώρους,(π.χ. Timm, 1975, Barna, 1972) μας δίνουν υλικό για πληρέστερη κατανόηση του γενικού θέματος. Σχεδόν καθόλου - τουλάχιστο στον γερμανόφωνο χώρο - δεν έχει ερευνηθεί ειδική περίπτωση παιδιού μικτού γάμου, όπου η Μητέρα είναι η «ξένη» (γλωσσικά, πολιτιστικά) και η οικογένεια ζει στην πατρίδα του Πατέρα. Κατά την τρίχρονη στενή συνεργασία μου, σαν ψυχολόγου, με τις γερμανόφωνες κοινότητες και τη Γερμανική Σχολή Αθηνών, μου ζητήθηκε συχνά ψυχολογική συμβουλή για προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών μικτών γάμων, χωρίς να επακολουθήσει συστηματική ψυχοθεραπεία. Αρκετές διαλέξεις μου επίσης, στις οποίες το κοινό αποτελούσαν βασικά γερμανόφωνες Μητέρες μικτών γάμων, υπήρξαν πηγή συζητήσεως με τις Μητέρες αυτές πάνω στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, πράγμα που με βοήθησε πολύ στο να εμβαθύνω αρκετά και να προβληματισθώ πάνω σ αυτό το θέμα, ίσως να δω και πιο σφαιρικά τα καυτά καθημερινά προβλήματα, πριν γίνουν παθολογικές καταστάσεις που απαιτούν ειδική ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Πιο ειδικά, ασχολήθηκα τα τρία τελευταία χρόνια με 12 περιπτώσεις παιδιών μικτών γάμων και είχα την ευκαιρία να δουλέψω συμβουλευτικά και θεραπευτικά. Πορίσματα αυτής της δουλειάς μου και πρόταση ενός θεραπευτικού προγράμματος θα ανακοινωθούν σε προσεχές συνέδριο (Καλαντζή, 1982 θ.). II. Ψυχολογικές παρατηρήσεις - υποθέσεις Παρόλο που χρειάζονται σχετικές και διαπολιτιστικές (crosscultural) έρευνες με στατιστική τεκμηρίωση, φέρνω στη συζήτηση μερικές παρατηρήσεις-υποθέσεις, που βασίζονται στις εμπειρίες που έχω αποκτήσει δουλεύοντας συμβουλευτικά και ψυχοθεραπευτικά στο χώρο των μικτών γάμων. Τονίζω, όμως, ακόμη μια φορά, τον κίνδυνο των γενικεύσεων. 102

3 Το παιδί του μικτού γάμου: τρόποι πρόληψης προβλημάτων συμπεριφοράς Α. 'Οταν παρουσιαστούν προβλήματα συμπεριφοράς σε παιδιά μικτών γάμων, αυτά <5εν είναι αλλιώτικα, διαφορετικά από τα προβλήματα άλλων παιδιών. Η συχνότητα μερικών κατηγοριών προβλημάτων πρέπει να είναι μεγαλύτερη, π.χ. - προβλήματα λόγου - σχολική ανωριμότητα - μαθησιακές δυσκολίες (ανάγνωση, γραφή) - συναισθηματική ανασφάλεια - αντικοινωνικές τάσεις (δειλία, επιθετικότητα) - αυξημένες κρίσεις εφηβείας, μαζί με προβλήματα ταύτισης (identification problems) και απόρριψης γονεϊκών προτύπων (Κ,αλαντζή, 1982). Β. Σαν βασικοί αρνητικοί παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης των προβλημάτων συμπεριφοράς, όπως ανέφερα πιο πάνω, και, γενικότερα, που μπορεί να εμποδίσουν την ομαλή κοινωνικοποίηση (socialisation) του παιδιού από μικτό γάμο, πρέπει να θεωρηθούν: Βι) Οι ειδικές ψυχολογικές συνθήκες κάτω απ τις οποίες βρίσκεται η Μητέρα του μικτού γάμου λόγω των ριζικών αλλαγών στον τόπο και τρόπο ζωής της. Οι ειδικές περιβαλλοντολογικές αλλαγές, δηλαδή η αλλαγή πατρίδας σε συνδυασμό με μερική ή ολική απώλεια «πηγής θετικών ενισχυτών» (positive reinforcers), όπως π.χ. αρχική οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι, εργασία, περιεχόμενο του ελεύθερου χρόνου κτλ., πρέπει - όπως μας δείχνουν οι έρευνες ειδικά για τη μελαγχολία (depression) (Bloeschl, 1978) - να φέρουν, τουλάχιστον για μικρό χρονικό διάστημα, μια αποσταθεροποίηση του ψυχισμού. Και μέσα από τη δική μου πείρα με Μητέρες μικτών γάμων αλλά και μέσα από συζητήσεις με ειδικούς (ψυχιάτρους, κοιν. λειτουργούς), που έρχονται σε επαφή με προβλήματα αυτού του πληθυσμού, επιβεβαιώνονται τα βιβλιογραφικά στοιχεία. Φαίνεται λοιπόν - παρόλο που χρειάζεται κι εδώ εκτεταμένη πειραματική ψυχολογική διερεύνηση - ότι αυτές οι Μητέρες παρουσιάζουν αυξημένη τάση προς μελαγχολία, «κλείσιμο στον εαυτό τους», «άρνηση προσαρμογής»: δηλαδή μη παραδοχή των καινούργιων συνθηκών - συναισθηματικά και γνωστικά - ωραιοποίηση των συνθηκών στη δική τους πατρίδα, εχθρικότητα προς το καινούργιο περιβάλλον και συνεχή τάση για κριτική. Αυτό οδηγεί συχνά στην κοινωνική απομόνωση και δημιουργία «γκέττο». Παρουσιάζουν επίσης έλλειψη σιγουριάς και εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και στο ρόλο της συζύγου και Μητέρας, γεγονός που αυξάνει τις πιθα 103

4 A. Καλαντζή - Azizi νότητες για συζυγικές κρίσεις και μειώνει την ικανότητα για σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών (Καλαντζή, 1982 α και 6). Β2) Τα ειδικά προβλήματα επικοινωνίας (problems of communication) που έχουν οι γονείς μεταξύ τους. Η φύση, δηλαδή, το είδος του μικτού γάμου, το ότι παντρεύονται δύο άνθρωποι με διαφορετικό πολιτιστικό / γλωσσικό back-ground, και κυρίως με διαφορετικές γνώμες, πεποιθήσεις ή προκαταλήψεις (prejudice)-ot8p8ónma πάνω σε θέματα βασικά για τη συμβίωση και διαπαιδαγώγηση, αυξάνει τις πιθανότητες προβληματικής επικοινωνίας και μειώνει την ικανότητα για σωστή διαπαιδαγώγηση, π.χ. αυξάνονται οι καταστάσεις με «διπλή παγίδευση» (double-bind). III. Μοντέλα πρόληψης - Πρώτες προσπάθειες Επισήμανα πιο πάνω τους πιθανούς αρνητικούς παράγοντες που μπορεί να εμποδίζουν την ομαλή εξέλιξη του παιδιού που προέρχεται από μικτό γάμο. Στο χώρο λοιπόν της πρόληψης πιθανών ψυχολογικών προβλημάτων που μπορεί να εμφανισθούν σε παιδιά μικτών γάμων δεν μας μένει παρά να βρούμε τρόπους: α) Άμεσης ψυχολογικής βοήθειας προς τη Μητέρα, σαν το πιο «ευάλωτο» μέλος της οικογένειας λόγω των περιβαλλοντολογικών μεταβολών. β) Άμεσης ψυχολογικής βοήθειας προς τους δύο γονείς, που, λόγω της ιδιοτυπίας του μικτού γάμου, αναμένεται να έχουν περισσότερα προβλήματα επικοινωνίας από γονείς «κοινών γάμων». γ) Πιστεύοντας όμως «ότι η οικογένεια αποτελεί μια δυναμική ενότητα από αλληλοεξαρτώμενα μέλη και ότι οι επιδράσεις των μελών είναι μια συνεχής πολυσήμαντη και αμοιβαία εξάρτηση» (Παρασκευόπουλος, 1981), θα έπρεπε μελλοντικά να πάρουμε υπόψη και το παιδί το ίδιο (πώς βιώνει τους δύο πολιτισμούς, τις δύο γλώσσες, τι θετικά ή τι αρνητικά στοιχεία συνειδητοποιεί και μπορεί να εξωτερικεύσει). Α. Σαν πρώτο ενδεικτικό παράδειγμα στο χώρο της πρόληψης αναφέρω την οργάνωση ενός κουρ για Μητέρες μικτών γάμων (1980/81, 20 φορές ανά 90' στη ΧΕΝ Αθηνών). Σκοπός ήταν η σταθεροποίηση του ψυχισμού της Γυναίκας-Μητέρας μικτού γάμου. Κατά τη γνώμη μου, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα στα πλαίσια μιας σωστής αφο 104

5 Το παιδί του μικτού γάμου: τρόποι πρόληψης προβλημάτων συμπεριφοράς μοίωσης (integration) με το περιβάλλον, χωρίς όμως απώλεια της προσωπικής ταυτότητας (identity). Δίνοντας λοιπόν στη Μητέρα του μικτού γάμου ψυχολογική βοήθεια - κυρίως στην αρχή της ζωής της στην ξένη γι αυτήν χώρα - διευκολύνουμε τη δυνατότητα δημιουργίας καινούργιων κατάλληλων κοινωνικών συμπεριφορών (social skills) και έτσι προλαβαίνουμε συγκρούσεις και προβλήματα με το περιβάλλον. Όταν υπάρχει σιγουριά για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού αποφεύγονται λάθη ή κυρίως καταστάσεις «διπλής παγίδευσης» (double binds), γεγονός που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην ομαλή πορεία της εξέλιξης του παιδιού του μικτού γάμου. Τελικά, με το να γίνει μια γενικότερη προσπάθεια κατανόησης και αξιολόγησης των νέων συνθηκών της ζωής διευκολύνεται και η επικοινωνία (communication) με τον Πατέρα (Καλαντζή 1982 α). Το θεωρητικό υπόβαθρο του κουρ είναι βασισμένο σε μοντέλα της τροποποίησης της συμπεριφοράς (behavior modification), και ειδικά στην ιδέα να χρησιμοποιούνται οι γονείς σαν «συν-θεραπευτές» (cotherapist) (Tharp et al., 1969, Herbert, 1978) ή καλύτερα σαν «μεσάζοντες ή μεσολαβητές ή ενδιάμεσοι» (mediators) (Perrez et al., 1979), και σε συγκεκριμένο υλικό ασκήσεων (training) αλλαγής της συμπεριφοράς των γονέων (Perrel et al., 1974). Όλο αυτό το υλικό δουλεύτηκε κάτω από το πρίσμα των «ειδικών περιβαλλοντολογιών συνθηκών» - για τη Μητέρα - και των «ειδικών 105

6 A. Καλαντζή - Azizi συνθηκών επικοινωνίας» για τους δύο γονείς. Επίσης, πήρα υπόψη και κοινωνιολογικές, διαπολιτιστικές έρευνες (Triandis, 1972), όπως και ειδικές έρευνες πάνω στη διγλωσσία (Φθενάκης, 1981). (Περιγραφή αναλυτική των μαθημάτων, όπως εμπειρίες και πορίσματα, βλέπε Καλαντζή, 1980.) Β. Αυτή τη χρονιά (1981/82) δεν συνεχίστηκε το κουρ, παρά την επιθυμία πολλών και την αναγνώριση της αναγκαιότητας, λόγω καθαρά πρακτικών εμποδίων. Γίνεται όμως μια άλλη μορφή πρόληψης προβλημάτων συμπεριφοράς στα παιδιά των μικτών γάμων: δηλαδή συζητήσεις-διαλέξεις, σε τύπο work-shop, με θέματα που ξεκινούν από τις ίδιες τις Μητέρες. Φιλοδοξία είναι να πλησιάζουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο, γι αυτό πραγματοποιούνται και στην περιφέρεια των Αθηνών με ελεύθερη είσοδο. Διοργανώθηκαν ως τώρα τέσσερις διαλέξεις-συζητήσεις. 1. Ο έφηβος του μικτού γάμου - Τυπικά εφηβικά προβλήματα - Ειδικές κρίσεις ταύτισης (identification) (Κηφισιά). 2. Προκαταλήψεις - Το παιδί του μικτού γάμου θύμα στο πεδίο των αλληλοσυγκρουόμενων προκαταλήψεων - Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να αποφευχθούν σοβαρά λάθη στη διαπαιδαγώγηση (Αθήνα, επανάληψη στο Λουτράκι). 3. Προκαταλήψεις - Παρουσίαση βιβλίων παιδικής γερμανικής λογοτεχνίας (Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, Ναζισμός, Ξένοι λαοί κτλ.). Σωστή διαπαιδαγώγηση με τη βοήθεια του βιβλίου (Αθήνα). 4. Ποια ιδιαίτερα ψυχολογικά προβλήματα της Μητέρας μικτού γάμου μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το παιδί - Ενδοσκόπηση - Αυτοανάλυση - Μέθοδος αυτοελέγχου (self-controll) - Αναγνώριση «προσταδίων» πιθανής ψυχολογικής κρίσης (Πειραιάς). IV. Προτάσεις Είναι φανερό ότι η Επιστήμη της Ψυχολογίας είναι σε θέση να συστηματοποιήσει και σ αυτό τον ειδικό χώρο της Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής τις εμπειρίες της και να δημιουργήσει κατάλληλες προϋποθέσεις για τη σωστή κοινωνικοποίηση του παιδιού που προέρχεται από μικτό γάμο. Ακόμη, όμως, οι επίσημοι κρατικοί φορείς δεν συνειδητοποίησαν τις θετικές κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις τέτοιων προσπαθειών, που παρουσιάζουν - κυρίως λόγω έλλειψης οικονομικών μέσων και ενιαίου επιστημονικού φορέα - πολλά προβλήματα. 106

7 Το παιδί τον μικτόν γάμον: τρόποι πρόληψης προβλημάτων συμπεριφοράς Επαναλαμβάνω, συνοπτικά, μερικές προτάσεις μου, που έκανα ήδη σε σχετική ανακοίνωση στο 23ο Συνέδριο των Αυστριακών Ψυχολόγων (Κ,αλαντζή, 1982 α). Α. Πριν από την «αλλαγή πατρίδας», πρέπει να γίνεται σε ειδικά Ψυχολογικά Κέντρα «ενημέρωση και προετοιμασία». Οι μέχρι τώρα προσπάθειες δεν έφεραν το αναμενόμενο αποτέλεσμα (IAF - περιοδικά, 1981, 1982). Β. Μετά την «αλλαγή πατρίδας», ίδρυση «Ερευνητικού και Συμβουλευτικού Ψυχολογικού Κέντρου» που, α) Να δίνει βοήθεια και συμβουλή (επαγγελματική αποκατάσταση, επιμόρφωση, συστηματική διδασκαλία Νέων Ελληνικών, Ν. Εγγ. Ιστορίας, Λογοτεχνίας κτλ., νομική συμβουλή), να επιμελείται εκδόσεις σχετικών πληροφοριακών εντύπων (όπως, π.χ., Αμηρά, 1978, για τις αγγλόφωνες γυναίκες) (επανδρωμένο κυρίως με κοινωνική λειτουργό και νομικό), ή να προωθεί επιστημονικές εργασίες (π.χ. στη Δυτ. Γερμανία, Mueller - Dincu). 6) Να παρέχει ψυχολογική βοήθεια (επανδρωμένο με κοινωνικές λειτουργούς, ψυχολόγους και ψυχιάτρους) με - ατομική συμβουλευτική - συμβουλευτική γάμου - ψυχοθεραπεία - «Σχολές Γονέων μικτών γάμων» κτλ. γ) Να χρηματοδοτεί και να προωθεί ψυχολογικές έρευνες με κύριο αντικείμενο το παιδί που ζει και μεγαλώνει σε δίγλωσσο περιβάλλον κι έρχεται σε επαφή με δύο πολιτισμούς (π.χ., Σχολείο παιδιών μικτών γάμων - υπέρ ή κατά; - διγλωσσία - κίνδυνοι - προτερήματα κτλ.). Πιστεύω ότι μ αυτό το ευρύ φάσμα ψυχολογικής βοήθειας το παιδί από μικτό γάμο 107

8 A. Καλαντζή - Azi/i α) δεν θα παρουσιάζει όχι μόνο διαφορετική εικόνα προβληματικής συμπεριφοράς απ ό,τι ο φυσιολογικός πληθυσμός, ίσως μάλιστα 6) να παρουσιάζει και γενικά μείωση προβληματικής συμπεριφοράς γ) τελικά, ίσως να μπορέσουμε να αποδείξουμε με σχετικές έρευνες ότι η επαφή με δύο πολιτισμούς, δύο γλωσσικά - εννοιολογικά συστήματα κτλ., είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο στην πορεία της κοινωνικοποίησης (socialisation) (π.χ., λιγότερα στοιχεία αυθεντικής προσωπικότητας, μεγαλύτερη ευρύτητα πνεύματος κτλ.). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Acpinar,U., LopezBlasko, A., Vink J., Paedagogische Arbeit mit auslaendischen Kindern und Jugendlichen, 1977, έκδοση Djl, Μόναχο, Δυτική Γερμανία. 2. Anderson, NStudies in Multilingualism, 1969, έκδ. E. J. Brill, Leiden, Ολλανδία. 3. Άμηρά, A., Foreign Woman in Greece, 1978, έκδ. D. Harvey Co, Anglo-Hellenic Publishing, Αθήνα. 4. Bloeschl, L., Psychosoziale Aspekte der Depression, 1978, έκδ. Hans Huber Bern, Ελβετία. 5. Cremer, G., Sozialisationsbedingungen auslaendischer Kinder und Jugendlicher in der BRD, 1980, έκδ. DJ1, Μόναχο, Δυτ. Γερμανία. 6. Δαμανάκης, Μ., Sozialisationsprobleme der griechischen Gastarbeiterkinder in den Grund - und Hauptschulen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, 1978, έκδ. Henn, Kastellaun, Δυτ. Γερμανία. 7. Φθενάκης, B., a) Modelleversion zur Foerderung deutscher und auslaendischer Kinder im Elementarbereich - Projekt - Information, έκδ. του SIFP - Staatsinstitut fuer Fruepaedagogik, 1979, Μόναχο, Δυτ. Γερμανία. 6) «Bilingualismus - Bikulturalismus in der fruehen Kindheit», σελ , στο βιβλίο Bildungswirklichkeit - Bildungsforschung - Bildungsplanung, 1981, έκδ. Auer, Donauwoerth, Δυτ. Γερμανία. 8. Herbert, M., Child Treatment Research Unit, training manual, 1978, έκδ. School of Social Work, University of Leicester, Αγγλία. 9. I AT, Περ. της Interesengemeinschaft der mit Auslaendem verheirateten deutschen Frauen. 1/1980, 2/, 3/, 4/, 1/ Καλαντζή, A., α) Psychologische Hilfestellungen am Beispiel der Muetter und Frauen transkultureller Familien, 1982, Κεφ. στο Βιβλίο Umwelt Psychologie, Literas Verlag Wien. β) The Child of a Mixed Marriage. Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο της International Association for Child Psychiatry and Allied Professions, Ιούλιος 1982, Δουβλίνο, Ιρλανδία. 11. Παρασκευόπουλος, I. Ν., Εξελικτική Ψυχολογία, Τόμος Α', 1981, Αθήνα. 12. Parke, R. D., «Perspectives on Father-Infant Interaction», σελ , στο Handbook of Infant Development, Ed. J. D. Osofsky, έκδ. Willy and Son, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. 108

9 Το παιδί too μικτόν γάμον: τρόποι πρόληψης προβλημάτων σνμπεριηοράς 13. Perrez, Μ., Minser, Β., Wimmer, Η., Elternverhaltenstraining, 1974, έκδ. Otto Mueller, Σάλτσμπουργκ, Αυστρία. 14. Perrez, Μ., Ischi, N., Patry, J. Luc, Buechel, F., «The Mediator Counseling System in School and Family», 1979, Περ. Behavior Anal. Modif. 3, No 4, Tharp, R. C., Wetzel, R. J., Behavior Modification in the Natural Environment, 1969, έκδ. Academic Press, N. Υόρκη, ΗΠΑ. 16. Triandis, H. C., a) The Analysis of Subjective Culture, 1972, έκδ. Wiley - interscience, «Comparative Studies in Behavioral Science», N. Υόρκη, ΗΠΑ. b) «A Theoretical Framework for the Study of Bilingual - Bicultural Adaptation», 1980, International Review of Applied Psychology, London and Beverly Hills, 29,

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Παύλου Παύλος Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ιωάννου-Γεωργίου Σοφία Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων Πρόγραμμα διάρκειας 25 ωρών Επιμόρφωση Στελεχών Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο και µονογονεϊκή οικογένεια. υνατότητες εκπαιδευτικής παρέµβασης

Σχολείο και µονογονεϊκή οικογένεια. υνατότητες εκπαιδευτικής παρέµβασης Σχολείο και µονογονεϊκή οικογένεια. υνατότητες εκπαιδευτικής παρέµβασης Ιωάννης Φύκαρης, Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε., Ειδικός Επιστήµονας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας Αναστασία Αρχοντόγλου, Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Τομέας Ψυχολογίας Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (ΚΕΑΕΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεωργαντά Ευγενία, Psy.D.*

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεωργαντά Ευγενία, Psy.D.* ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεωργαντά Ευγενία, Psy.D.* Ορισμός προσωπικότητας Η προσωπικότητα είναι μια πολυσύνθετη έννοια στην οποία έχουν δοθεί διαφορετικοί ορισμοί κατά περιόδους. Ο Allport έχει εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Αθήνα 20 & 21 Δεκεμβρίου2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» ΣΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α.Μ. 105 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑ. ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη 1236 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη Γεωργιάδη Μ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Κρήτης Κουρκούτας Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης Καλύβα Ευφρ., Lecturer, City Liberal Studies, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία «Η διερεύνηση της πρόσβασης στην Υγεία των Τσιγγάνων γυναικών του καταυλισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Πρόγραμμα για την καλλιέργεια, την αγωγή και τη φροντίδα παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ 13. ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡ. ΙΑΚ. ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 647/02-10-2006 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/01/2008

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 922 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Συναισθηματική νοημοσύνη, ενδοπροσωπικός / εξωπροσωπικός έλεγχος και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μαθητών/-τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανδρέου Ελ., Επίκ. Καθηγήτρια,Π.Τ.Δ.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή Πρόλογος: Ζωή Παπαναούμ Εισαγωγή: Δημήτρης Μαυροσκούφης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Η μετάβαση του μικρού παιδιού σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

Η μετάβαση του μικρού παιδιού σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Τρυφαίνη ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Ασημίνα ΡΑΛΛΗ Η μετάβαση του μικρού παιδιού σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ «ΜΕταβάσεις» που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Φραγκίσκος Καλαβάσης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Πρόεδρος Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής 18 ου Συνεδρίου Ε.Μ.Ε.

Φραγκίσκος Καλαβάσης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Πρόεδρος Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής 18 ου Συνεδρίου Ε.Μ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ Η Προσπάθεια Μαθηματικής Συγκρότησης Όλου του Πληθυσμού και Ανάπτυξη Ικανοτήτων Χρήσης των Μαθηματικών από τον Κάθε Μαθητή Πολίτη. Φραγκίσκος Καλαβάσης Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός. Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός. Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια Μανώλης Μαρνελάκης Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής Λεμονίδης, Χ., Κολλινιάτη, Β. (2007). Τα Μαθηματικά της φύσης και της ζωής. Αλλαγές στο έργο του εκπαιδευτικού των μαθηματικών. Πρακτικά 9 ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα