fisher-price.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.f fisher-price.com"

Transcript

1 IMPORTANT! It is a good practice to start training children very young regarding the importance of helmet use. When children are older and riding bicycles and faster vehicles, it is important that they use a helmet each and every time they ride. For this reason, even while riding a tricycle, it is a good idea to familiarize your child with helmet use, so that it becomes a habit for life. Choose a helmet that complies with requirements of the applicable certifying agency for bicycle helmets. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύετε τα παιδιά από τη νεαρή ηλικία όσον αφορά στην σπουδαιότητα της χρήσης του κράνους. Όταν τα παιδιά μεγαλώσουν και αρχίσουν να οδηγούν ποδήλατα και πιο γρήγορα οχήματα, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούν κράνος κάθε φορά. Για το λόγο αυτό, ακόμα και όταν οδηγούν ένα τρίκυκλο, είναι καλό να αρχίσουν να συνηθίζουν τη χρήση του κράνους, έτσι ώστε να τους γίνει συνήθεια αργότερα στη ζωή. Επιλέξτε ένα κράνος που να πληροί όλες τις προδιαγραφές για κράνη. ÖNEMLİ! Çocukları kask kullanımının önemiyle ilgili olarak küçük yaşta eğitmek iyi bir uygulamadır. Çocuklar büyüyüp bisiklet sürmeye veya daha hızlı araçlar kullanmaya başladıklarında, her sürüşte kask takmaları önemlidir. Bu nedenle, üç tekerlekli bisiklet kullanırken bile çocuğunuzu kask kullanmaya alıştırmak iyi bir fikirdir, böylece kask kullanımı bir yaşam alışkanlığı haline gelir. Uygun sertifika kurulunun bisiklet kaskı gereklilikleri ile uyumlu bir kask seçin. ВАЖНО! Добре би било да започнете да обяснявате на децата от съвсем малки за важността за употребата на каска. Когато децата са по-големи и карат велосипеди и по-бързи превозни средства, е много важно те винаги да носят каска когато карат. Поради тази причина, дори при каране на триколка би било добре да запознаете вашите деца с употребата на каската, така че те да придобият навици за цял живот. Изберете каска, която съответства на изискванията на съответната сертифицираща агенция за каски за триколки. fisher-price.com i

2 Consumer Information Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή Tüketici Bilgisi Информация за потребителя WARNING ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ UYARI ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ TO AVOID SERIOUS INJURY: Adult supervision is required. Never use near cars and other motor vehicles, near streets, steps, sloped driveways, hills, roadways, alleys, swimming pools or other bodies of water. Always wear shoes. Never allow more than one rider. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ: Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε αυτοκίνητα ή άλλα οχήματα, δρόμους, σκαλοπάτια, κατηφόρες, λοφάκια, πισίνες ή άλλα σώματα νερού. Φοράτε πάντα παπούτσια. Μην αφήνετε να ανέβουν επάνω περισσότερα από ένα παιδιά. CİDDİ YARALANMA RİSKİNİ ÖNLEMEK İÇİN: Yetişkin gözetimi gerekir. Asla arabaların veya diğer motorlu araçların, caddelerin, merdivenlerin, eğimli araç yollarının, yokuşların, yolların, dar sokakların, yüzme havuzlarının ya da diğer su kaynaklarının yakınında kullanmayın. Her zaman ayakkabı giyin. Asla birden fazla kişinin sürmesine izin vermeyin. ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ: Необходим е надзор от възрастен. Никога не използвайте колите и другите превозни средства в близост до улици, стълби, наклонени платна, хълмове, пътища, алеи, плувни басейни или други водни съоръжения. Винаги носете обувки. Продуктът трябва да се кара само от един човек. Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information. Adult assembly is required. Tools required for assembly: Phillips Screwdriver, Hammer and Scrap Block of Wood (not included). Age: 2-5 years; Weight limit: 25 kg (55 lbs). Product features and decoration may vary from photos shown. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Για τη συναρμολόγηση απαιτούνται σταυροκατσάβιδο, σφυρί και ένα μεγάλο κομμάτι ξύλο (δεν περιλαμβάνονται). Ηλικία: 2-5 ετών, Μέγ. βάρος: 25 κιλά Τα χρώματα και τα σχέδια μπορεί να διαφέρουν από αυτά που φαίνονται στις εικόνες. Önemli bilgiler içerdiği için daha sonra bakmak üzere lütfen bu talimat sayfasını saklayın. Kurulum bir yetişkin tarafından yapılmalıdır. Montaj için gereken aletler: Yıldız Tornovida, Çekiç ve Tahta Blok (dahil değildir). Yaş: 2-5 yaş; Ağırlık sınırı: 25 kg. Ürün özellikleri ve süslemeler fotoğraftakilerden farklı olabilir. Моля запазете тази инструкция за бъдещи справки, тъй като тя съдържа важна информация. Необходимо е сглобяването да се осъществи от възрастен. Необходим инструмент за сглобяване: Отверка тип "Звезда", чук и трупче дърво (не е включено). Възраст: 2-5 години; Ограничение за тегло: 25 кг. Характеристиките и декорациите на продукта могат да се различават от показаните на снимката. PRINTED IN MEXICO 2 W1441pr-0627

3 Parts Μέρη Parçalar Части Tighten assembled screws with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten the screws. Please save all packaging material until assembly is complete to ensure that no parts are discarded. Wipe each part with a clean, dry cloth before assembly. Label sheet is not shown. Βιδώστε τις βίδες με ένα σταυροκατσάβιδο. Μην τις βιδώσετε υπερβολικά σφιχτά. Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μέχρι να ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση, για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πετάξει κανένα κομμάτι. Σκουπίστε όλα τα κομμάτια με ένα καθαρό, στεγνό πανί πριν από τη συναρμολόγηση. Το φύλλο με τα αυτοκόλλητα δεν απεικονίζεται. Yıldız tornavidayla monte edilen vidaları sıkın. Vidaları çok fazla sıkmayın. Hiçbir parçanın atılmadığından emin olmak için montaj bitene kadar lütfen tüm ambalaj malzemelerini saklayın. Montajdan önce tüm parçaları temiz, kuru bir bezle silin. Etiket sayfası gösterilmiyor. Стегнете сглобените винтове с отверка тип "Звезда". Не стягайте прекалено винтове. Моля запазете всички опаковъчни материали, докато сглобяването приключи, за да сте сигурни, че няма да изхвърлите някоя от частите. Забършете всяка част с чиста и суха кърпа преди сглобяването. Листът с етикетите не е показан. Seat Σέλα Oturak Седалка Handlebar Front Μπροστινό Μέρος Λαβής Gidonun Önü Предна част на дръжката Handlebar Back Πίσω Μέρος Λαβής Gidonun Arkası Задна част на дръжката Front Wheel Assembly Συναρμολογημένη Μπροστινή Ρόδα Ön Tekerlek Düzeneği Сглобяване на предното колело 2 Rear Wheels 2 Πίσω Ρόδες 2 Arka Tekerlek 2 задни колела Frame Πλαίσιο Çerçeve Рамка 2 Wheel Caps 2 Καπάκια Ρόδας 2 Tekerlek Başlığı 2 Капачки на колелетата 2 Bushings 2 Δακτύλιοι 2 Rakor 2 Втулки 2 Wheel Hubs 2 Μουαγιέ Ρόδας 2 Tekerlek Yuvası 2 Главини на колелетата 2 Fork Covers 2 Καλύμματα Διχαλωτού Κομματιού 2 Çatal Kapağı 2 капака на вилките Straight Axle Ίσιος Άξονας Düz Tekerlek Mili Предна ос #8 x 5,7 cm Screw 1 1 Βίδα - #8 x 5,7 εκ. 8 x 5,7 cm Vida 1 #1 x 5,7 cm Винт cm #8 x 1,9 cm Screw Βίδες #8 x 1,9 εκ. #8 x 1,9 cm Vida 6 #8 x 1,9 cm Винт - 6 0,9 cm Cap Nut 2 2 Παξιμάδια 0,9 εκ. 0,9 cm Başlık Somunu 2 0,9 cm Гайка -тапа 2 FASTENERS SHOWN ACTUAL SIZE ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ VİDALAR GERÇEK BOYUTLARINDA GÖSTERİLMİŞTİR ВСИЧКИ КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ СА ПОКАЗАНИ В РЕАЛЕН РАЗМЕР 4 Pedal Hubs 4 Στηρίγματα Πεταλιού 4 Pedal Yuvası 4 Главини на педалите Fork Διχαλωτό Κομμάτι Çatal Вилка 3 * We ve included one extra 0,9 cm cap nut for your convenience. * Έχουμε συμπεριλάβει ένα επιπλέον παξιμάδι.0,9 εκ. για δική σας ευκολία. * Size kolaylık sağlamak için ekstra bir 0,9 cm başlık somunu da dahil ettik. * Ние включихме една допълнителна 0,9 см гайка-тапа за ваше улеснение.

4 Assembly Συναρμολόγηση Montaj Сглобяване 1 CAUTION ΠΡΟΣΟΧΗ İKKAT ВНИМАНИЕ This product contains small parts in an unassembled state. Adult assembly is required. Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά αντικείμενα όταν δεν είναι συναρμολογημένο. Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Bu oyuncak birleştirilmemiş halde küçük parçalar içerir. Kurulum bir yetişkin tarafından yapılmalıdır. В разглобено състояние този продукт съдържа малки части. Необходимо е сглобяването да се осъществи от възрастен. Seat Σέλα Oturak Седалка PUSH ΠΙΕΣΤΕ İTİN НАТИСНЕТЕ Frame Πλαίσιο Çerçeve Рамка Fit the seat onto the frame. Push firmly near the back end of the seat to "snap" it into place. Προσαρμόστε τη σέλα στο πλαίσιο. Πιέστε σταθερά κοντά στο πίσω άκρο της σέλας για να "ασφαλίσει". Oturağı çerçeveye yerleştirin. Oturağın arka ucundan sıkıca iterek yerine "oturtun" Поставете седалката на рамката. Натиснете силно в близост до задния край на седалката докато се намести добре. Rear Wheel (Indented Side Down) Πίσω Ρόδα (Πλευρά με Εσοχή Προς τα Κάτω) Arka Tekerlek (Dişli Tarafı Aşağı Gelecek Şekilde) Задно колело (Назъбената страна надолу) 2 Straight Axle Ίσιος Άξονας Düz Tekerlek Mili Предна ос Bushing (Grooved Side Down) Δακτύλιος (Αυλακωτή Πλευρά Προς τα Κάτω) Rakor (Yivli Tarafı Aşağı Gelecek Şekilde) Втукли (С наклонената страна надолу) Wheel Hub (Flat Side Down) Μουαγιέ Ρόδας (Επίπεδη Πλευρά Προς τα Κάτω) Tekerlek Yuvası (Düz Tarafı Aşağı Gelecek Şekilde) Главина на колелото (Плоската страна надолу) Straight Axle Ίσιος Άξονας Düz Tekerlek Mili Предна ос 0,9 cm Cap Nut Παξιμάδι 0,9 εκ. 0,9 cm Başlık Somunu 0,9 см Гайка-тапа Place one end of the straight axle into a 0,9 cm cap nut. Tap the end of the straight axle with a hammer. Pull on the cap nut to be sure it is securely attached to the straight axle. Slide a wheel hub, flat side down, onto the straight axle. Slide a rear wheel, indented side down, onto the straight axle. Slide a bushing, grooved side down, onto the straight axle. Προσαρμόστε τη μία άκρη του ίσιου άξονα στο παξιμάδι 0,9 εκ. Χτυπήστε την άκρη του ίσιου άξονα με ένα σφυράκι. Τραβήξτε το παξιμάδι για να βεβαιωθείτε ότι έχει προσαρμοστεί στον ίσιο άξονα. Περάστε ένα μουαγιέ ρόδας με την επίπεδη πλευρά προς τα κάτω στον ίσιο άξονα. Περάστε έναν από τους πίσω τροχούς με την πλευρά με την εσοχή προς τα κάτω στον ίσιο άξονα. Περάστε ένα δακτύλιο, με την αυλακωτή πλευρά προς τα κάτω, στον ίσιο άξονα. Düz tekerlek milinin bir ucunu 0,9 cm başlık somununun içine yerleştirin. Düz tekerlek milinin ucuna çekiçle hafifçe vurun. Düz tekerlek miline sağlam şekilde takıldığından emin olmak için başlık somununu çekin. Bir tekerlek yuvasını, düz tarafı aşağı gelecek şekilde, düz tekerlek milinin üzerinden kaydırın. Bir arka tekerleği, dişli tarafı aşağı gelecek şekilde, düz tekerlek milinin üzerinden kaydırın. Bir rakoru, yivli tarafı aşağı gelecek şekilde, düz tekerlek milinin üzerinden kaydırın. Поставете на единия край на предната ос в гайката-тапа 0,9 см. Фиксирайте с чук края на предната ос. Издърпайте гайката-тапа, за да се уверите, че е надеждно прикрепена за предната ос. Плъзнете главината на колелото плоска страна на долу върху предната ос. Плъзнете задното колело назъбената страна на долу на върху предната ос. Плузнете втулката с улея надолу върху предната ос. 4

5 Straight Axle Assembly Συναρμολογημένος Ίσιος Άξονας Düz Tekerlek Mili Düzeneği Сглобяване на предната ос. 0,9 cm Cap Nut Παξιμάδι 0,9 εκ. 0,9 cm Başlık Somunu 0,9 см Гайка-тапа 3 Bottom View Κάτω Όψη Alttan Görünüm Изглед отдолу Turn the frame upside down. Insert the straight axle assembly through the holes in the rear of the frame. Γυρίστε το πλαίσιο ανάποδα. Προσαρμόστε το κομμάτι με τον ίσιο άξονα στις τρύπες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του πλαισίου. Çerçeveyi ters çevirin. Düz tekerlek mili düzeneğini çerçevenin arkasındaki deliklere geçirin. Обърнете рамката а с горната част на долу. Поставете сглобената права полуоска през отворите в задната част на рамката. Wheel (Flat Side First) Ρόδα (Πρώτα Επίπεδη Πλευρά) Tekerlek (Önce Düz Tarafı) Колело (Първо плоска страна) 5 Fit a 0,9 cm cap nut on the end of the straight axle. Hint: You may need the help of another adult to hold the other end of the straight axle in place. Tap the cap nut with a hammer. Gently pull the rear wheel to be sure the cap nut is securely attached to the straight axle. Προσαρμόστε το παξιμάδι 0,9 εκ. στην άκρη του ίσιου άξονα. Σημαντικό: Ίσως χρειαστείτε τη βοήθεια ενός ακόμα ενήλικα για να σας κρατάει την άλλη άκρη του ίσιου άξονα στη θέση του. Χτυπήστε το παξιμάδι με ένα σφυράκι. Τραβήξτε ελαφρά την πίσω ρόδα για να βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι έχει ασφαλίσει στον ίσιο άξονα. 0,9 cm başlık somununu düz tekerlek milinin ucuna yerleştirin. İpucu: Düz tekerlek milinin diğer ucunu yerinde tutmak için başka bir yetişkinin yardımına ihtiyacınız olabilir. Başlık somununa çekiçle hafifçe vurun. Başlık somunun düz tekerlek miline sağlam şekilde takıldığından emin olmak için arka tekerleği nazikçe çekin. Монтирайте 0,9 см гайка-тапа на края на предната ос. Съвет: Може да се наложи да получите помощ от друг възрастен, който да задържи другия край на предната ос на място. Фиксирайте с чук гайкaта-тапа. Леко издърпайте задното колело, за да сеуверите, че гайката-тапа е надеждно закрепена към предната ос. 4 Straight Axle Ίσιος Άξονας Düz Tekerlek Mili Предна ос Bushing (Smooth Side First) Δακτύλιος (Πρώτα Ομαλή Επιφάνεια) Rakor (Önce Düz Tarafı) Втулки (Първо гладката страна) Wheel Hub (Pointed End First) Μουαγιέ Ρόδας (Πρώτα Μυτερό Άκρο) Tekerlek Yuvası (Önce Sivri Ucu) Главина на колелото (първо заострения край) Wheel Hub Μουαγιέ Ρόδας Tekerlek Yuvası Главина на колелото. Wheel Cap Καπάκι Ρόδας Tekerlek Başlığı Капак на колелото Turn the assembly upright. Slide a bushing, smooth side first, onto the end of the straight axle. Slide a wheel, flat side first, onto the end of the straight axle. Slide a wheel hub, pointed end first, onto the end of the straight axle. Γυρίστε το συναρμολογημένο κομμάτι σε όρθια θέση. Προσαρμόστε ένα δακτύλιο, βάζοντας πρώτα την ομαλή πλευρά στην άκρη του ίσιου άξονα. Προσαρμόστε μία ρόδα, βάζοντας πρώτα την επίπεδη πλευρά, στην άκρη του ίσιου άξονα. Προσαρμόστε ένα μουαγιέ ρόδας, βάζοντας πρώτα τη μυτερή πλευρά, στην άκρη του ίσιου άξονα. Düzeneği dik konuma getirin. Bir rakoru, önce düz tarafı olacak şekilde, düz tekerlek milinin ucuna kaydırın. Bir tekerleği, önce düz tarafı olacak şekilde, düz tekerlek milinin ucuna kaydırın. Bir tekerlek yuvasını, önce sivri ucu olacak şekilde, düz tekerlek milinin ucuna kaydırın. Обърнете сглобката в изправено положение. Плъзнете втулката първо гладкия ръб върху края на предната ос. Плъзнете колелото, първо плоската страна върху края на предната ос. Плъзнете главината на колелото,първо заострения край върху края на предната ос. 5 6 Fit the tabs on the wheel cap into the slots in the wheel hub. Push to "snap" the wheel cap in place. Repeat this procedure to attach the other wheel cap to the other wheel hub. Προσαρμόστε τις προεξοχές που έχει το καπάκι ρόδας στις εσοχές του μουαγιέ ρόδας. Πιέστε για να "ασφαλίσει" το καπάκι ρόδας στη θέση του. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να προσαρμόσετε και το άλλο καπάκι ρόδας στο άλλο μουαγιέ ρόδας. Tekerlek başlığının üzerindeki tırnakları, tekerlek yuvasındaki yuvalara yerleştirin. Tekerlek başlığını iterek yerine ''oturtun''. Diğer tekerlek başlığını diğer tekerlek yuvasına takmak için bu işlemi tekrarlayın. Поставете щифтовете на капака на колелото в отворите на главината на колелото. Натиснете, за да наместите добре капака на колелото. Повторете тази процедура, за да закрепите другия капак на главината на другото колело.

6 Front Wheel Assembly Συναρμολογημένη Μπροστινή Ρόδα Ön Tekerlek Düzeneği Сглобяване на предното колело. Fork Arms Βραχίονες Διχαλωτού Κομματιού Çatal Kolları Рамена на вилката Pedal Axle Tabs Προεξοχές Άξονα Πεταλιού Pedal Mili Tırnakları Щифтове на оста на педала Pedal Hubs Στηρίγματα Πεταλιού Pedal Yuvaları Главини на педала 7 Fit two pedal hubs onto the pedal axle tabs. Make sure the tabs fit into the slot in each pedal hub. Press the pedal hubs into the centre of the front wheel until they are flush with the surface of the front wheel. Repeat this procedure on the other side of the front wheel assembly to assemble the other two pedal hubs. Προσαρμόστε δύο μουαγιέ πεταλιού στους συνδέσμους του άξονα πεταλιού. Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι προσαρμόζονται στην εσοχή κάθε μουαγιέ πεταλιού. Πιέστε τα μουαγιέ πεταλιού στο κέντρο της μπροστινής ρόδας μέχρι να μπουν μέσα στην επιφάνεια της μπροστινής ρόδας. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και για την άλλη πλευρά. İki pedal yuvasını, pedal mili tırnaklarının üzerine yerleştirin. Tırnakların, her iki pedal yuvasındaki yuvalara takıldığından emin olun. Pedal yuvalarını, ön tekerleğin yüzeyine sabitleninceye kadar ön tekerleğin ortasına doğru bastırın. Diğer iki pedal yuvasını monte etmek için bu işlemi ön tekerleğin diğer tarafında da tekrarlayın. Поставете две главини на педала на щифтовете на осите на педала. Уверете се, че щифтовете са монтирани в отворите на всяка главина на педала. Притиснете главините на педала към центъра на предното колело докато те се изравнят с повърхността на предното колело. Повторете процедурата на другата страна на сглобката на предното колело, за да сглобите другите две главини на педалите. Fork Cover Κάλυμμα Διχαλωτού Κομματιού Çatal Kapağı Капак на вилката 8 #8 x 1,9 cm Screws Βίδες #8 x 1,9 εκ. #8 x 1,9 cm Vida #8 x 1,9 см винтове Groove Αυλάκι Oluk Канал Pedal Axle Άξονας Πεταλιού Pedal Mili Ос на педала Place the front wheel assembly between the fork arms. Make sure the pedal axle fits into the groove at the bottom of each fork arm. Place a fork cover over the pedal axle on one fork arm. Insert two #8 x 1,9 cm screws into the fork cover and tighten. Repeat this procedure to attach the other fork cover to the other fork arm. Τοποθετήστε την μπροστινή συναρμολογημένη ρόδα ανάμεσα στους βραχίονες διχαλωτού κομματιού. Βεβαιωθείτε ότι ο άξονας πεταλιού προσαρμόζεται στην εσοχή στο κάτω μέρος κάθε βραχίονα. Τοποθετήστε ένα κάλυμμα διχαλωτού κομματιού επάνω από τον άξονα πεταλιού, στον ένα βραχίονα διχαλωτού κομματιού. Βιδώστε δύο βίδες #8 x 1,9 εκ. στο κάλυμμα του διχαλωτού κομματιού. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να προσαρμόσετε και το άλλο κάλυμμα διχαλωτού κομματιού στον άλλο βραχίονα. Ön tekerlek düzeneğini çatal kollarının arasında yerleştirin. Pedal milinin, her bir çatal kolunun altındaki oluğa takıldığından emin olun. Bir çatal kolunun üzerindeki pedal miline çatal kapağı yerleştirin. Çatal kapağına iki #8 x 1,9 cm vida takın ve sıkın. Diğer çatal koluna öteki çatal kapağını takmak için bu işlemi tekrarlayın. Поставете сглобката на предните колела между рамената на вилката. Уверете се, че оста на педала e монтирана в улея в долната част на всяко рамо на вилката. Поставете капака на вилката над оста на педала на рамото на вилката. Поставете два винта #8 x 1,9 см в капака на вилката и стегнете. Повторете тази процедура, за да закрепите другия капак към другото рамо на вилката. 6

7 Fork Post Στύλος Διχαλωτού Κομματιού Çatal Direği Стойка на вилката Handlebar Back Πίσω Μέρος Λαβής Gidon Arkası Задна част на дръжката Handlebar Front Μπροστινό Μέρος Λαβής Gidon Önü Предната част на дръжката 1,9 cm Screw Βίδα 1,9 εκ. 1,9 cm Vida 1,9 см Винт 1,9 cm Screw Βίδα 1,9 εκ. 1,9 cm Vida 5,7 cm Screw 1,9 см Винт Βίδα 5,7 εκ. 5,7 cm Vida 5,7 см Винт 9 Rear Wheels Πίσω Ρόδες Arka Tekerlekler Задно колело Fork Covers Καλύμματα Διχαλωτού Κομματιού Çatal Kapakları Капаци на колелата With the fork covers facing the rear wheels, insert the fork post up through the hole in the neck of the frame. Με τα καλύμματτα του διχαλωτού κομματιού να κοιτάζουν τις πίσω ρόδες, περάστε τον στύλο μέσα από την εσοχή στο λαιμό του πλαισίου. Çatal direğini, çatal kapakları arka tekerleklere bakacak şekilde, çerçevenin boynundaki deliğe takın. С лицевата част на капаците на вилката към задните колела поставете стойката на вилката през отвора на крайната част на рамката. 10 Fit the handlebar front to the fork post. Hint: The handlebar front is designed to assemble to the fork post one way. Fit the handlebar back to the fork post and handlebar front. Hold them together firmly. First, insert the remaining #8 x 1,9 cm screws through the outer holes in the handlebar back and tighten. Then, insert the #8 x 5,7 cm screw through the centre hole in the handlebar back and tighten. Προσαρμόστε το μπροστινό μέρος της λαβής στον στύλο διχαλωτού κομματιού. Συμβουλή: Το μπροστινό μέρος της λαβής είναι σχεδιασμένο για να προσαρμόζεται στον στύλο του διχαλωτού κομματιού με ένα μόνο τρόπο. Προσαρμόστε το πίσω μέρος της λαβής επάνω στον στύλο του διχαλωτού κομματιού και στο μπροστινό μέρος της λαβής. Κρατήστε τα σταθερά και τα δύο μαζί. Περάστε πρώτα τις υπόλοιπες βίδες #8 x 1,9 εκ. μέσα από τις εξωτερικές τρύπες στο πίσω μέρος της λαβής και βιδώστε. Έπειτα, περάστε μία βίδα #8 x 5,7 εκ. μέσα από την κεντρική τρύπα του πίσω μέρους της λαβής και βιδώστε. Gidon önünü çatal direğine takın. İpucu: Gidon önü, çatal direğine tek yönden monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. Gidon arkasını, çatal direğine ve gidon önüne takın. Hepsini birlikte sıkıca tutun. Öncelikle kalan #8 x 1,9 cm vidaları gidon arkasındaki dış deliklere takın ve sıkın. Sonra, #8 x 5,7 cm vidayı gidon arkasındaki orta deliğe takın ve sıkın. Монтирайте предната част на дръжката към стойката на вилката. Съвет: Предната част на дръжката може да се монтира към стойката на вилката само по един начин. Монтирайте задната част на дръжката към стойката на вилката и предната част на дръжката. Задръжте ги силно заедно. Първо, поставете останалите винтове #8 x 1,9 см във външните отвори на задната част на дръжката и стегнете. След това поставете винт #8 x 5,7 см в централния отвор на задната част на дръжка и стегнете. 7

8 Decoration Αυτοκόλλητα Süsleme Декорация Before applying the decorative labels, wipe the surface of the trike with a clean, dry cloth to remove any dust or oils. Refer to the color photos located on the package flaps to apply the labels. For best results, avoid repositioning labels once applied. This product comes with replacement warning labels which you can apply over the factory applied warning label if English is not your primary language. Select the warning label with the appropriate language for you. Προτού κολλήσετε τα αυτοκόλλητα, καθαρίστε την επιφάνεια της λαβής με ένα καθαρό και στεγνό πανί. Ανατρέξτε στις έγχρωμες εικόνες που βρίσκονται στα φτερά της συσκευασίας για να κολλήσετε τα αυτοκόλλητα. Για καλύτερα αποτελέσματα, αποφύγετε την επανατοποθέτηση του αυτοκόλλητου αφού το έχετε ήδη κολλήσει. Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει αυτοκόλλητα με προειδοποιήσεις που μπορείτε να κολλήσετε επάνω από το αυτοκόλλητο προειδοποιήσεων σε περίπτωση που δε γνωρίζετε Αγγλικά. Επιλέξτε το αυτοκόλλητο προειδοποιήσεων με τη γλώσσα που επιθυμείτε. Süsleme çıkartmalarını yapıştırmadan önce üç tekerlekli bisikletin yüzeyini temiz ve kuru bir bezle silerek, toz ve yağ varsa temizleyin. Çıkartmaları yapıştırmak için ambalaj kanatlarındaki renkli fotoğraflara bakın. En iyi sonuç için, bir kere yapıştırdıktan sonra çıkartmaların yerini değiştirmeyin. Bu urun, ana diliniz İngilizce değilse, fabrika cıkışlı uyarı etiketinin uzerine yapıştırabileceğiniz yedek dil etiketleri ile birlikte gelir. Sizin icin uygun olan dildeki uyarı etiketini secin. Преди поставянето на декоративните етикети забършете повърхността на триколката със суха кърпа, за да отстраните прах и да обезмаслите. Погледнете цветните снимки, които се намират на опаковката, за да поставите етикетите. За постигане на оптимални резултати, избягвайте промяната на положението на етикетите, веднъж след като са били поставени. Този продукт се съпровожда от заместващи предупредителни етикети, които можете да поставите върху фабричните етикети, ако английският не е ваш основен език. Изберете предупредителен етикет на подходящ за вас език. Consumer Information Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή Tüketici Bilgisi Информация за потребителя Periodically, check the plastic parts and if broken or cracked, dispose of them properly. Periodically, check all fasteners regularly to be sure they are tight. If the fasteners are not tight, tighten them as necessary. To clean, use a mild soap and water solution and a clean cloth. Rinse clean with water to remove soap residue. Ελέγχετε τα πλαστικά κομμάτια σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε περίπτωση που έχουν ραγίσει ή σπάσει πετάξτε τα. Ελέγξτε όλους τους συνδέσμους πριν από κάθε χρήση για να βεβαιωθείτε ότι είναι καλά σφιγμένοι. Εάν οι σύνδεσμοι δεν είναι καλά σφιγμένοι, σφίξτε τους. Σκουπίστε το προϊόν με ένα καθαρό πανί, βρεγμένο με λίγο νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε με νερό, ώστε να απομακρύνετε τα υπολείμματα. Plastik parçaları düzenli olarak kontrol edin ve kırılan veya çatlayan parçaları düzgün şekilde atın. Sıkı olduklarından emin olmak için vidaları düzenli olarak kontrol edin. Vidalar sıkı değilse, onları gerektiği şekilde sıkın. Temizlemek için sabun, su ve temiz bir bez kullanın. Sabun kalıntılarını gidermek için temiz suyla yıkayın. Проверявайте периодично пластмасовите части и ако те са счупени или пукнати, изхвърлете ги на подходящо място. Проверявайте периодично всички закрепващи елементи, за да се уверите, че са стегнато закрепени. В случай, че закрепващите елементи не са затегнати, стегнете ги както трябва. За почистване използвайте воден разтвор на мек сапун и чиста кърпа. Изплакнете с чиста вода, за да отстраните остатъците от сапун. GREAT BRITAIN Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: ΕΛΛΑΔΑ Mattel AEBE, Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ. TURKİYE Mattel Oyuncakçılık Tic. Ltd. Şti., Eski Üsküdar Yolu Erkut Sok. No:2 Üner Plaza Kat: İçerenköy İstanbul. Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Fisher Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY U.S.A Mattel, Inc. All Rights Reserved. and designate U.S. trademarks of Mattel, Inc. 8

αλκαλικές αλκαλικές www.fisher-price.gr

αλκαλικές αλκαλικές www.fisher-price.gr Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτούνται τρεις αλκαλικές μπαταρίες "D" (LR20) για το περιστρεφόμενο και δύο αλκαλικές μπαταρίες "AAA" (LR03)

Διαβάστε περισσότερα

www.fisher-price.gr T4032

www.fisher-price.gr T4032 www.fisher-price.gr T4032 Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή Μέρη ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε τον τραυματισμό από πτώση, μην κάθεστε ποτέ όρθιοι επάνω στο προϊόν. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

N8791. www.fisher-price.gr

N8791. www.fisher-price.gr N8791 www.fisher-price.gr Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή ΕΛΛΑΔΑ: Mattel AEBE, Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ. GREAT BRITAIN: Helpline: 01628 500303. Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ BR300 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ NUMBER DESCRIPTION QUANTITY 1 LEFT MAIN BASE FRAME 1 2 RIGHT MAIN BASE FRAME 1 3 CENTER MAIN BASE FRAME 1 4 FRONT MAIN BASE FRAME 1 5 UPRIGHT 2

Διαβάστε περισσότερα

M5667. www.fisher-price.gr

M5667. www.fisher-price.gr M5667 Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Η τοποθέτηση των μπαταριών να γίνεται από ενήλικα. Εργαλείο για τη συναρμολόγηση: σταυροκατσάβιδο (δεν περιλαμβάνεται).

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

M5668. www.fisher-price.gr

M5668. www.fisher-price.gr M5668 1 www.fisher-price.gr Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή Αντικατάσταση Μπαταριών ΠΡΟΣΟΧΗ Για την αποφυγή πτώσεων και τραυματισμών: Το προϊόν δεν προσαρμόζεται σε όλα τα σχέδια κούνιας. Μην προσθέτετε

Διαβάστε περισσότερα

N3160. www.fisher-price.gr

N3160. www.fisher-price.gr N3160 Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Απαιτούνται τρεις μπαταρίες "ΑΑ" (περιλαμβάνονται) για τη λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Γραφούλης Ζωγραφούλης

Γραφούλης Ζωγραφούλης J8194 Γραφούλης Ζωγραφούλης www.fisher-price.gr Ακόμα περισσότερο εκπαιδευτικό παιχνίδι! Fun 2 Learn TM - Μία ολοκληρωμένη σειρά με εκπαιδευτικά προϊόντα που το καθένα προσφέρει διαφορετικές γνώσεις &

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

www.fisher-price.gr Για να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας, περιμένετε μέχρι η μουσική/οι ήχοι να σταματήσουν και πατήστε τη μύτη!

www.fisher-price.gr Για να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας, περιμένετε μέχρι η μουσική/οι ήχοι να σταματήσουν και πατήστε τη μύτη! Για να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας, περιμένετε μέχρι η μουσική/οι ήχοι να σταματήσουν και πατήστε τη μύτη! Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Light Bench 1.1 GR BG

Light Bench 1.1 GR BG Light Bench 1.1 GR BG Περιεχοµενο - Съдържание 1. Ελληνικα P. 3 2. Български P. 7 GR BG το εγχειριδιο οδηγιων ειναι για βοηθεια προς τους πελατες µας. H Eταιρεια ENERGETICS δεν αναλαµβανει ευθυνη για τυχον

Διαβάστε περισσότερα

ASSEMBLY INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ MODEL/ΜΟΝΤΕΛΟ: MEK

ASSEMBLY INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ MODEL/ΜΟΝΤΕΛΟ: MEK ASSEMBLY INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ MODEL/ΜΟΝΤΕΛΟ: 9918-MEK TOOLS REQUIRED Phillips Screwdriver - Not Included Standard (Flat Head Screwdriver) - Not Included Wrench - Included Allen Key - Included

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЕРВИЗА

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЕРВИЗА 4. Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност и не позволявайте вода да проникне до електрическата част на уреда, докато го почиствате! 5. Не използвайте абразивни предмети или разтворители!

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΠΑΡΤΕ ΘΕΣΕΙΣ. ΕΤΟΙΜΟΙ; ΦΥΓΑΜΕ! Είναι σταθερό ποδήλατο, εκπαιδευτικό κέντρο και ηλεκτρονικό σύστημα ψυχαγωγίας σε ένα! Το Smart Cycle συνδέεται εύκολα με την τηλεόραση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Before assembling your stroller, please take a few minutes to read the safety, assembly and use instructions. The short time

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1. Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο την πρώτη φορά, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα B (σχεδιάγραμμα 1) και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия

SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS For safety purposes you should read these instructions

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Your child s safety depends on you. Proper baby stroller usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ VC1120 Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Your child s safety depends on you. Proper playard usage cannot be assured unless you follow these instructions. Η ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Ποδήλατο C-110

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Ποδήλατο C-110 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η Ποδήλατο C-110 Λίστα Ανταλλακτικών και Σχεδιάγραµµα Απεικόνισης... 3-4 Λίστα Υλικού Συσκευασίας...... 5 Οδηγίες Συναρµολόγησης........ 5-7 Βλάβες και Τρόπος Αντιµετώπισης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ/ Cerebral Pulsy Wheelchairs User Manual 0808505 & 0808612

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ/ Cerebral Pulsy Wheelchairs User Manual 0808505 & 0808612 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ/ Cerebral Pulsy Wheelchairs User Manual 0808505 & 0808612 Χαρακτηριστικά Αμαξιδίου/Wheelchair Specifications Ρυθμιζόμενα πλαϊνά και ανυψούμενα υποπόδια./adjustable

Διαβάστε περισσότερα

W8784. www.fisher-price.gr

W8784. www.fisher-price.gr W8784 Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτούνται τρεις μπαταρίες "ΑΑ" (περιλαμβάνονται). Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται είναι μόνο για τη δοκιμή

Διαβάστε περισσότερα

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones BG Ръководство за употреба 2 Микровълнова фурна EL Οδηγίες Χρήσης 21 Φούρνος μικροκυμάτων HU Használati útmutató 40 Mikrohullámú sütő PT Manual de instruções 58 Forno microondas ES Manual de instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ENGINE 10/15/2008 MODEL DB30. Qty Shipped per order. Item No. Qty. MSRP Dealer Cost. Part No. UPC Number Description Baja Description

ENGINE 10/15/2008 MODEL DB30. Qty Shipped per order. Item No. Qty. MSRP Dealer Cost. Part No. UPC Number Description Baja Description ENGINE 31 DB30S-100 883099115806 CLUTCH 1 1 $48.30 $24.15 32 DB30S-101 883099115813 ENGINE 1 1 $171.66 $128.75 33 DB30S-102 883099115820 FRONT CHAIN COVER 1 1 $6.35 $3.18 34 DB30S-103 883099115837 GASKET,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Μονόσπαστου Κρεβατιού. Single Crank Manual Folding Bed User Manual

Οδηγίες Χρήσης Μονόσπαστου Κρεβατιού. Single Crank Manual Folding Bed User Manual Οδηγίες Χρήσης Μονόσπαστου Κρεβατιού Single Crank Manual Folding Bed User Manual Το κρεβάτι αποτελείται από τα παρακάτω μέρη, όπως φαίνονται στην Εικόνα # 1 Single crank manual folding bed installation

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL Μήκος 2,5 μέτρα, από λαμαρίνα γαλβανισμένη κατά ΕΝ 10142, 2 χωρισμάτων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ και 3 χωρισμάτων. Πάχος ελάσματος καλύμματος και βάσης 1,5mm Standard length 2,5 m, sheet steel galvanized

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops tel: 00302109653270 fax: 00302109653180 mail:info@pvmounting.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Silent Gliss 3900 Fitting Instructions. Includes: Ceiling Fix Wall Fix Twin Track Fix

Silent Gliss 3900 Fitting Instructions. Includes: Ceiling Fix Wall Fix Twin Track Fix Silent Gliss 3900 Fitting Instructions Includes: Ceiling Fix Wall Fix Twin Track Fix 1 Wall fix 2 3630 (3660) 3 4 Or 5 Optional 3275/6/7 6 Ceiling Fix 7 8 9 3603 10 11 Twin Track Fixing 3272/73/74 3603

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 90 90 INTERNAL CORNER SIZES ΟΠΤΙΚΗ PERSPECTIVE ΠΑΝΩ ΟΨΗ TOP VIEW ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ SHELF DIMENSIONS T1 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (1) MAXIMUM LOADING CAPACITIES (1) ΤΥΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

R3859. www.fi sher-price.gr

R3859. www.fi sher-price.gr R3859 www.fi sher-price.gr 2 Πάρτε θέσεις. Έτοιμοι; Φύγαμε! Στα παιδιά αρέσει πολύ να μαθαίνουν μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μαθαίνουν καλύτερα ενώ διασκεδάζουν. Άσκηση και Μάθηση από τη Fisher-Price.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Ποδήλατο C-120

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Ποδήλατο C-120 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η Ποδήλατο C-120 Λίστα Ανταλλακτικών και Σχεδιάγραµµα Απεικόνισης... 3-4 Λίστα Υλικού Συσκευασίας...... 5 Οδηγίες Συναρµολόγησης........ 5-7 Βλάβες και Τρόπος Αντιµετώπισης.......

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 01, 2016 Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Gelareh, Shahin; Nickel, Stefan; Pisinger, David Publication date: 2010 Document Version Publisher's

Διαβάστε περισσότερα

E850P. Εγχειρίδιο Οδηγιών Κατασκευαστή

E850P. Εγχειρίδιο Οδηγιών Κατασκευαστή Εγχειρίδιο Οδηγιών Κατασκευαστή E850P Λίστα Μερών Κεντρικό Πλαίσιο Κεντρικός Ορθοστάτης Εμπρός Χειρολαβή Πλαϊνές Χειρολαβές Πόδι Εμπρός Πόδι Πίσω Εργαλεία Πεντάλ Ποτηροθήκη Δοχείο Νερού Μετασχηματιστής

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202

HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202 HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202 Ευχαριστούµε που διαλέξατε τα όργανα γυµναστικής µας. Για καλύτερα αποτελέσµατα και για αποφυγή τραυµατισµών, πάντα να κάνετε ασκήσεις προθέρµανσης πριν χρησιµοποιήσετε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Κάθισμα Αυτοκινήτου Μεταφοράς Travel System Car Seat Για βρέφη έως 13 κιλά / Σύμφωνα με ECE R44.03 παγκοσμίως For infants up

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πολύσπαστου Κρεβατιού. Two Cranks Manual Folding Bed User Manual

Οδηγίες Χρήσης Πολύσπαστου Κρεβατιού. Two Cranks Manual Folding Bed User Manual Οδηγίες Χρήσης Πολύσπαστου Κρεβατιού Two Cranks Manual Folding Bed User Manual Το κρεβάτι αποτελείται από τα παρακάτω μέρη, όπως φαίνονται στην Εικόνα # 1 Two cranks manual folding bed installation parts

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ Επερωτήσεις SQL Άσκηση 1 Για το ακόλουθο σχήμα Suppliers(sid, sname, address) Parts(pid, pname,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Διάδρομος LOHAS T4

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Διάδρομος LOHAS T4 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η Διάδρομος LOHAS T4 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. www.kinissis.eu www.kinissis.eu αριστερά εμπρός δεξιά ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ LOHAS T4 Αφού βγάλετε το όργανο γυμναστικής

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

RECARO Sport Reha. Group I III. Montage- und Gebrauchsanleitung für Reha-Version (Ergänzung)... 3

RECARO Sport Reha. Group I III. Montage- und Gebrauchsanleitung für Reha-Version (Ergänzung)... 3 RECARO Sport Reha Group I III Montage- und Gebrauchsanleitung für Reha-Version (Ergänzung)... 3 Instructions for assembly and use of the Reha version (supplement)... 5 Instructions for assembly and use

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Assembly Operating instructions. Montageanleitung. Απογυμνωτές PV-AZM...3. Stripping pliers PV-AZM...3.

Οδηγίες Λειτουργίας. Assembly Operating instructions. Montageanleitung. Απογυμνωτές PV-AZM...3. Stripping pliers PV-AZM...3. MA000 MA267 (de_en) (gr_en) Montageanleitung Οδηγίες Λειτουργίας Απογυμνωτής PV-AZM... για MC3, MC4 MA000 MA267 (de_en) (gr_en) Assembly Operating instructions Stripping pliers PV-AZM... for MC3 and MC4

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Sound Chair 3000 Γενικά Sound Chair 3000 Χαρακτηριστικά

Sound Chair 3000 Γενικά Sound Chair 3000 Χαρακτηριστικά Οδηγός χρήσης Γενικά Η μουσική καρέκλα Sound Chair 3000 διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό με πλήρη στήριξη στην πλάτη και είναι ειδικά κατασκευασμένη από σκληρό ξύλο με διπλή κάλυψη αφρώδες στρώματος, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111 8 9 ΚΩΔ / CODE CT-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 5 Κ-STYLE ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 1.00μ 1.50μ 2.00μ2.50μ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα