Administration. : Luxembourg

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Administration. : Luxembourg"

Transcript

1 Φορέας Υλοποίησης : European Institute of Public Administration Τόπος ιεξαγωγής : Luxembourg Ηµεροµηνία : 27 Μαρτίου 2009 Τίτλος Σεµιναρίου : «Support for cooperation with national judges in the field of environmental law Συµµετοχή : Χρήστος Παπανικολάου Πάρεδρος ΣτΕ Σχόλια 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει επανειληµµένως τονίσει την πολιτική σηµασία της ορθής εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας καθώς και τον ρόλο του εθνικού δικαστή κατά την εφαρµογή αυτή. Στα πλαίσια των διαπιστώσεων αυτών προβάλλει επιτακτική η ανάγκη για στενότερη συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών δικαστών ειδικώς στο ζήτηµα της ορθής εφαρµογής της κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Common Learning Package in the area of environmental law (CLPE) συνίσταται ακριβώς στην ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας µε τους εθνικούς δικαστές δι εκπαιδευτικών σεµιναρίων που θα απευθύνονται προς αυτούς. 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CLPE

2 Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος για τους εθνικούς δικαστές θα στηριχθεί σε µία παρακαταθήκη εκπαιδευτικών εργαλείων υπό την επωνυµία Κοινό Μαθησιακό Πακέτο στον Τοµέα του Περιβαλλοντικού ικαίου (CLPE). Το CLPE αποτελείται από ενότητες (modules) που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένους τοµείς κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας π.χ, απορρίµµατα. Κάθε ενότητα θα διαιρείται σε συνεδρίες ή συναντήσεις (sessions) µε συγκεκριµένο εκπαιδευτικό περιεχόµενο µε κατεύθυνση από το γενικό στο ειδικό (π.χ. γενική εννοιολογική παρουσίαση των όρων και των ορισµών της νοµοθεσίας, διεξαγωγή συγκεκριµένης εκπαιδευτικής άσκησης, µελέτη µίας συγκεκριµένης υπόθεσης περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος κλπ). Για κάθε ενότητα ο αριθµός και το περιεχόµενο των επιµέρους συνεδριών θα διαφέρει. Γενικώς κάθε ενότητα θα έχει την εξής διάρθρωση: 1. Γενικό Αντικείµενο πχ. Κατανόηση της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα Απορρίµµατα. 2. Ειδικό Περιεχόµενο: Κατάλογος συνεδριών της ενότητας (1 έως ν). Είναι δυνατή η ευέλικτη χρήση των δεδοµένων συνεδριών µίας ενότητας αναλόγως των εκπαιδευτικών αναγκών. Για παράδειγµα, εκπαίδευση µισής ηµέρας στη νοµοθεσία περί απορριµµάτων µε τη χρήση των συνεδριών 1, 5 και 9 για την κατανόηση των βασικών εννοιών της οικείας νοµοθεσίας. Κάθε συνεδρία ή συνάντηση θα σχεδιαστεί επί τη βάσει του εξής προτύπου: 1. Αντικείµενο π.χ. Πλήρης κατανόηση της έννοιας του απορρίµµατος στην κοινοτική νοµοθεσία. 2. Οργάνωση π.χ. διάρκεια, αριθµός των συµµετεχόντων. 3. Εκπαιδευτικό υλικό π.χ. µελέτη υποθέσεων, παρουσίαση µε διαφάνειες, παρουσίαση νοµολογίας, ασκήσεις που θα πραγµατοποιήσουν οι εκπαιδευόµενοι δικαστές. 4. Σηµειώσεις των εκπαιδευτών (προς διάθεση στους εκπαιδευόµενους) π.χ.

3 σχολιασµός της νοµολογίας. 5. Υλικό αξιολόγησης π.χ. ερωτηµατολόγια που αποστέλλονται στους συµµετασχόντες. Κάθε ενότητα και κάθε συνεδρία επικυρώνονται από οµάδα ειδικών η οποία ελέγχει τη συµβατότητα αυτών προς τα ποιοτικά κριτήρια του CLPE. Οι συνεδρίες αποτελούν πηγές εκπαιδευτικού υλικού που δεν υπόκεινται σε περιορισµούς αντιγραφής (copyright). Επίσης κάθε (Εθνική) Σχολή ικαστών µπορεί να συνεισφέρει τέτοιες συνεδρίες εφόσον είναι συµβατές προς το CLPE και επικυρωθούν. 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CLPE ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009 ΚΑΙ 2010 Σχεδιάζεται η διεξαγωγή 4-6 εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων CLPE κατά το έτος 2009 και 4-6 δραστηριοτήτων κατά τα έτος Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες CLPE στοχεύουν στη µεταφορά γνώσης στην ενθάρρυνση συζητήσεων και ευκαιριών για επικοινωνία µεταξύ των ευρωπαίων δικαστών διά της διεξαγωγής ασκήσεων επί δεδοµένων υποθέσεων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (case law study) σε ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο. Κάθε µία από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να µεγιστοποιήσει την ανατροφοδότησή της (feedback) από τους συµµετέχοντες για τη βελτίωση της χρησιµότητας και την αποτελεσµατικότητας της συγκεκριµένης εκπαιδευτικής ενότητας. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα έχουν διάρκεια δύο ή τριών ηµερών η κάθε µία θα βασίζονται έκαστη σε µία εκπαιδευτική ενότητα η οποία θα ενσωµατώνει 8 10 συνεδρίες ή συναντήσεις. Κατά τη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε τις 27 Μαρτίου 2009 στο Λουξεµβούργο καθορίστηκαν διά ψηφοφορίας µεταξύ των εκπροσώπων των κρατών µελών οι δύο πρώτες εκπαιδευτικές ενότητες για το έτος 2009: 1. Προστασία στοιχείων της φύσης: Περιοχές Natura 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΚ του Συµβουλίου, EEL 206), και Οδηγία 79/409/ΕΟΚ

4 του Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 "περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών" (ΕΕL 15). 2. Απορρίµµατα: Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Νοεµβρίου 2008 (ΕΕL 312), για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων οδηγιών. Ορισµοί των αποβλήτων, διάκριση µεταξύ συγκέντρωσης και διάθεσης, κατάταξη των αποβλήτων σε κατηγορίες, δίκτυο διάθεσης αποβλήτων. Η ελληνική πλευρά διά του υπογράφοντος πρότεινε ως πρώτες εκπαιδευτικές ενότητες τον τοµέα της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (συµπεριλαµβανοµένης και της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης) καθώς και την Οδηγία 2000/60/EΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕL 327), εξηγώντας όσο ήταν δυνατόν αναλυτικότερα τους λόγους - εθνικούς και µη και άλλους - που δικαιολογούσαν την άποψή της (µε αναφορά για παράδειγµα στην τρέχουσα στο ικαστήριο συζήτηση για την έννοια και το περιεχόµενο της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης καθώς και τις προϋποθέσεις εφαρµογής της οικείας οδηγίας rationae temporis και rationae materiae). 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ CLPE Η εξέλιξη του προγράµµατος θα έχει την εξής µορφή: Α. Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής ενότητας ανήκει είτε στην EIPA (European Institute of Public Administration) είτε σε µία Εθνική Σχολή ικαστών είτε σε άλλες ενώσεις ευρωπαίων δικαστών στον τοµέα του περιβάλλοντος. Στις ανωτέρω εκπαιδευτικές ενότητες που προέκυψαν από την ψηφοφορία της 27 ης Μαρτίου η πρωτοβουλία και η διαχείριση του προγράµµατος ανήκει στην ΕΙΡΑ. Στη συνέχεια η

5 ενότητα επικυρώνεται είτε από µία ολοµέλεια εκπροσώπων (όπως αυτή της 27 ης Μαρτίου) είτε από µία διευθύνουσα επιτροπή (η οποία ήδη ορίστηκε στα πλαίσια της ανωτέρω συνάντησης). Ακολούθως η ΕΙΡΑ διαµορφώνει τον αριθµό και το περιεχόµενο των συνεδριών της ενότητας. Οι εθνικές σχολές δικαστών ή άλλες ενώσεις δικαστών στον τοµέα του περιβάλλοντος µπορούν να συνεισφέρουν στις συνεδρίες µε εκπαιδευτικό υλικό (πχ. µελέτη συγκεκριµένων δικαστικών αποφάσεων case law studies). Η ΕΙΡΑ κατά την εκτίµησή της µπορεί να προσθέσει συνεδρίες στις ήδη υπάρχουσες αναλόγως προφανώς µε την συµµετοχή των εθνικών ή άλλων φορέων. Η εκπαιδευτική ενότητα όπως διαµορφώνεται µε συγκεκριµένο αριθµό και περιεχόµενο συνεδριών επικυρώνεται από µία επιτροπή ειδικών. Με τη µορφή αυτή η εκπαιδευτική ενότητα εφαρµόζεται πλέον δι ενός εκπαιδευτικού πιλοτικού σεµιναρίου το οποίο διοργανώνεται από την ΕΙΡΑ σε συνεργασία µε µία Εθνική Σχολή ικαστών. Το πιλοτικό αυτό σεµινάριο αξιολογείται από τους συµµετέχοντες και τους εκπαιδευτές, βελτιώνεται ως προς τα επί µέρους στοιχεία του και γίνεται διαθέσιµο σε περισσότερους εθνικούς εκπαιδευτικούς φορείς, µε την χρήση ΙΤ (information technology) εργαλείων, για τη διεξαγωγή περαιτέρω σεµιναρίων. Τούτο σηµαίνει, περαιτέρω, ότι το εκπαιδευτικό υλικό που διαµορφώνεται στα πλαίσια του προγράµµατος θα κατατίθεται σε διαδικτυακό τόπο ο οποίος θα δηµιουργηθεί ειδικώς για το CLPE (e campus) για µελλοντική χρήση και αξιοποίηση. Η γλώσσα του προγράµµατος θα είναι κυρίως η αγγλική. 5. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΣΤΩΝ Στα πλαίσια της συνάντησης της 27 ης Μαρτίου τέθηκαν δύο ζητήµατα ως προς τα οποία η ΕΣ ι πρέπει να λάβει θέσει εντός χρονικού διαστήµατος δύο εβδοµάδων από την αποστολή µε των τελικών πορισµάτων της συνάντησης, του υλικού που χρησιµοποιήθηκε σε αυτήν καθώς και

6 στοιχείων που αφορούν το οικονοµικό κόστος για τη διεξαγωγή σεµιναρίων από τα κράτη µέλη: Α) Εάν επιθυµεί στο εγγύς µέλλον να αναλάβει την οργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων σε συνεργασία µε την ΕΙΡΑ και Β) Να καθορίσει το πρόσωπο το οποίο θα αποτελεί τον σύνδεσµο µε την ΕΙΡΑ. Η αποστολή των ανωτέρω από την ΕΙΡΑ απ όσο γνωρίζω εκκρεµεί. Για το λόγο αυτό άλλωστε καθυστέρησε και η υποβολή εκ µέρους µου της παρούσας αναφοράς. Γενικότερα, πρέπει να σηµειωθεί ότι η ΕΣ ι όπως και κάθε αντίστοιχη Εθνική Σχολή ικαστών αποτελεί, όπως επανειληµµένως τονίστηκε στη συνάντηση της 27 ης Μαρτίου, «συνιδιοκτήτρια του CLPE». Κατά τα ήδη εκτεθέντα, µπορεί να συνδιαµορφώσει το περιεχόµενο της εκπαίδευσης είτε διά της αποστολής εκπαιδευτικού υλικού στα πλαίσια συγκεκριµένης εκπαιδευτικής ενότητας είτε διά της ανάληψης στο µέλλον πρωτοβουλίας για τη διαµόρφωση κάποιας νέας εκπαιδευτικής ενότητας είτε, τέλος, µε τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων στην Ελλάδα. 6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Το CLPE αποτελεί, κατά την άποψή µου, ένα αξιόλογο εργαλείο όχι τόσο για την «εκπαίδευση» των ελλήνων δικαστών σε θέµατα κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου αλλά κυρίως γιατί δίδει µία σηµαντική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων εντός ενός οργανωµένου και συνεκτικού πλαισίου µεταξύ των ευρωπαίων δικαστών επί των θεµάτων αυτών. Η αίσθηση, πάντως, που απεκόµισα από συζητήσεις που είχα στο περιθώριο της ανωτέρω συνάντησης είναι ότι στο Συµβούλιο της Επικρατείας υπάρχει ήδη ένα εξαιρετικό επίπεδο κατανόησης και προβληµατισµού επί των γενικών και ειδικών ζητηµάτων εφαρµογής του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου ακόµη και των πλέον σύγχρονων και δη εκείνων που δεν έχουν ερµηνευθεί από το ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

7 1. National education of Greek judges on environmental law The education of Greek judges on environmental law takes place on a national level within the educational framework of the National School of Judges (E.S.D.I.) during their recruiting period as administrative judges. The training tasks on environmental law in the National School of Judges are performed exclusively by judges who serve mainly in the 5 th Department of the Greek Council of State (CoS). The training comprises the presentation and discussion of the case law of the Greek Council of State on environmental law, the studying of actual case files and is concluded with the evaluation of the candidates. The trainers receive no particular training other than their long time experience in environmental case law. In addition to that the School organises training seminars on environmental law for the judges in service. The trainers in these seminars are also members of the Greek Council of State. 2. The character and nature of the competence of Greek Council of State on cases of environmental law The character and nature of the competence of Greek Council of State on cases of environmental law shapes the content of the above mentioned education of the candidate judges. The Greek Council of State and specifically its 5ht Department holds the competence on environmental cases, via the hearing of applications for annulment of administrative acts. The administrative acts are reviewed in terms of their legality, that is to say in terms of their conformity to the article 24 of the Constitution, the national laws and regulatory acts and EU legislation which claim implementation on the particular case. The Court has no competence for reviewing the factuality of the case and the purely technical and scientific judgements, made by experts of the administration, which shape the content of the disputed administrative act. A. Environmental impact assessment

8 In the case of the environmental impact assessment of public or private projects or activities, as well as plans, programmes and policies prevised by national legislation and the EIA and SEA Directives, it s rather accurate to say that the basic tool for this judicial review is the assessment of the legality and the adequacy of the justification of the relative administrative act which takes the form of a detailed examination of the expediency or inexpediency, in terms of its environmental impact, of the proposed particular solution for the location of a public or private project or activity and the method of its execution, in view of alternative locations and methods which have to be acknowledged, studied and rejected in a justified manner by the environmental study. Through this kind of review the court comes in touch with the basic principals of the European environmental law set down by the Treaty, and especially those of the precautionary principle and the principle of preventive action, as well as with the scope and previsions of the EIA and SEA Directives. Τhe proper implementation on behalf of the administration of the process preceding the issuing of an administrative act which ratifies the environmental terms of a project or an activity, or of a plan, programme or policy, a process prevised by the above mentioned Directives (85/337 EEC and 2001/42/EC), is also an important aspect of this judicial review. The publification of the findings of an environmental study and the public consultation are considered by the CoS to be basic and indispensable elements of the legality of the administrative act which concludes the environmental conditioning and delimitation of the specific project or activity, even when this act takes the form of law passed by the Parliament through the parliamentary procedure. In recent cases the Court dealt with the definition of the term first formal preparatory act contained in the article 13 of the

9 2001/42/EC Directive, in order to determine the implementational field of the Directive rationae temporis (see CoS 35/2009 opinion). B. The Natura2000 sites and the protection of species In the case of Natura2000 sites and the protection of species, the Greek Council of State asserted that the sites included in the provisional national list enjoy protection, which aims to guarantee their satisfactory preservation until the definitive community catalogue, named Natura 2000, is drafted and ratified. According to the CoS the 92/43/EEC Directive and the relevant domestic legislation do not prohibit the execution of projects not directly connected or not necessary for the management of the sites, or the development of productive activities, provided that special environmental studies are drafted comprising the most possible precise and advanced scientific estimates for the environmental impacts on the protected sites, the protection of which, after the ratification of the definitive community catalogue by the 2006/613/ΕC resolution, falls directly under the provisions of the 92/43/EEC Directive (CoS. 293/2009 decision). This is a clear manifestation of the implementation of the precautionary principle. C. Waste management In the case of waste management the Court asserted that, according to the provisions of the 75/442/EEC and 91/156/EEC Directives, the management of solid waste must be realized in such a way that any potential danger for the public health and the environment is averted. The Court emphasized on the matter of detail planning in national and regional level, the lack of which renders illegal the administrative acts which determine the specific locations

10 of Organised Installations of Waste Management (CoS 2594/1998 decision). In recent cases the Court judged that the above mentioned Directives grant the Member States a margin of discretion regarding the choice of the suitable method of waste management, the only restriction being the realisation of the objectives set by the directives and the establishment of criteria suitable for maintaining the principle of sustainable development and the principle of proximity (CoS 1151/2007 decision). D. Water In the case of water management the Court asserted, in view of the provisions of the 2000/60/EC Directive (Water Framework Directive), that any project of water management should be an object of previous national and regional planning. Furthermore the CoS stressed the fact that, according to the provisions of the 2000/60/EC Directive, any use of water reserves is subjected to the principle of viable management of water resources, which constitute an essential element of natural environment. The use of water is an object of planning which must take place on the level of a river basin district. The relation between surface water and groundwater and the quantity of available reserves must be taken into consideration and, given the interdependence of water reserves with the various aquatic ecosystems and the wetlands, a viable management should also include the evaluation of the particular management in combination with the quality

11 and quantity of the aquatic ecosystem that this influences. The orientation of the demand for water also constitutes an element of the viable management and is an object of national planning (CoS 1688/2005 decision).. 3. Conclusion The education of the Greek judges on environmental community law runs through the interpretational prism of the relative case law of the Greek Council of State. The CLPE package will certainly be of added value in the direction for a more coherent and comprehensive insight on the topics, definitions and implementational requirements of environmental community law both on a general level (f.e. direct effect of a Directive) and also on a more specialized one (f.e. the content and implementational requirements the principle that the polluter pays). 4. Topics on environmental law that need to be included in the Common Learning Package. The topics included should be the following: a. The interpretation and implementation of environmental community law before it is integrated into the national system of environmental, legislative and administrative law: 1. After the expiration of the deadline for the transposition of a Directive (direct effect). 2. Before the expiration (implementation of the standstill clause). b. The case law of the Court of Justice concerning the formulation of a question for preliminary ruling by a national court.

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE 7.3. RECOMMENDATIONS FOR THE NATIONAL PROCUREMENT STRATEGY REPORT GREECE 30/08/2014 1 Authors Konstantinos Georgiou, EPTA Andriana Stavrakaki, EPTA Antigone Dalamagas, ERS 1 Σ ε λ ί δ α Contents 1. Executive

Διαβάστε περισσότερα

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Country: Greece Date Table Completed: March 2009 Person(s) completing Table: Short introduction on transposition context Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste was transposed in the Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. Χορηγοί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΗ Μονάδα 3 Δίκτυα και Επικουρικότητα Επιτροπή των Περιφερειών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012)

Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012) Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012) στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Προτίθεται να αναθέσει σε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υπηρεσίες που αφορούν την υλοποίηση μέρους του αντικειμένου του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 50(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

II / BULLETIN INFORMATION

II / BULLETIN INFORMATION II / BULLETIN INFORMATION ATHENS 1999 Details from this bulletin may be reproduced subject to giving acknowledgement to the source. A copy of the publication should be sent to the members of IASL. Editor:

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Guide for Services and Products Qualification and Environmental Protection for Touristic Companies

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs Hellenic International Development Cooperation Department Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates. Προετοιμασία σεμιναρίου Ορολογίας για υποψήφιους διδάκτορες Πολυτεχνικών Σχολών

Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates. Προετοιμασία σεμιναρίου Ορολογίας για υποψήφιους διδάκτορες Πολυτεχνικών Σχολών Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates Marina Pantazidou, Kostas Valeontis SUMMARY As training in transferable skills is becoming an integral component of Doctoral Education

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα