ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κοινωνική Πολιτική στο ήµο Ρόδου 2. οµή των φορέων Κοινωνικής πολιτικής 4. Έργο ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κοινωνική Πολιτική στο ήµο Ρόδου 2. οµή των φορέων Κοινωνικής πολιτικής 4. Έργο ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας 5"

Transcript

1 ήµος Ρόδου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κοινωνική Πολιτική στο ήµο Ρόδου 2 οµή των φορέων Κοινωνικής πολιτικής 4 Έργο ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας 5 Έργο ιεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και ηµιουργικής Απασχόλησης 11 Έργο ηµοτικού Οργανισµού Πρόνοιας 13 Έργο ΑΜΚΕ Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης 16 Προτάσεις 23 2

3 Κοινωνική Πολιτική στο ήµο Ρόδου Η Κοινωνική Πολιτική στο ήµο Ρόδου υλοποιείται µέσα από: 1. Τη ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας 2. Τη ιεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και ηµιουργικής Απασχόλησης 3. Το ηµοτικό Οργανισµό Πρόνοιας 4. ΑΜΚΕ Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Συνολικά ο ήµος Ρόδου διαθέτει τις παρακάτω οµές Πρόνοιας: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΙ ΟΣ ΟΜΗΣ Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ΠΛΗΘΟΣ ΟΜΩΝ 20 Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 2 (Κ..Α.Π.) Θερινά Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 2 Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε 2 Αναπηρία (Κ..Α.Π.-ΜΕ.Α) ΚΑΠΗ 3 ΚΗΦΗ 2 Βοήθεια στο σπίτι 8 ηµοτικά Ιατρεία 6 Συσσίτιο 1 Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας 1 Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 1 θυµάτων Βίας Κέντρο παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε 1 παιδιά εφήβους και τις οικογένειες τους µε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα Συνολικά στις δύο διευθύνσεις και στους δύο φορείς απασχολούνται 240 άτοµα. Οι ειδικότητες τους φαίνονται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κοινωνικός Επιστήµονας Κοινωνικός Λειτουργός 7 Κοινωνικός Επιστήµονας - Ψυχολόγος 3 Κοινωνικός Επιστήµονας Κοινωνιολόγος 0 Λοιπό Επιστηµονικό Προσωπικό*: 26 ιοικητικό Προσωπικό 14 Βοηθητικό Προσωπικό 31 Βοηθών Μαγείρων 2 Βοηθών νοσοκόµων 5 Βοηθών βρεφονηπιοκόµων 31 Τεχνίτες Σχεδιαστές οµικών έργων 3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ή ΣΤΕΛΕΧΗ που απασχολούνται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (λόγω επιχορήγησης Προγράµµατος, σύµβασης έργου κ.ο.κ.) ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ 3

4 Κοινωνικός Επιστήµονας Κοινωνικός Λειτουργός 6 Κοινωνικός Επιστήµονας - Ψυχολόγος 2 Κοινωνικός Επιστήµονας Κοινωνιολόγος 1 Λοιπό Επιστηµονικό Προσωπικό 3 Ιατρός 5 Νηπιαγωγοί 12 Βοηθητικό Προσωπικό 34 Κοινωνικοί Φροντιστές 1 Νοσηλευτές 6 Βρεφονηπιοκόµοι 8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ή ΣΤΕΛΕΧΗ που απασχολούνται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (λόγω επιχορήγησης Προγράµµατος, σύµβασης έργου κ.ο.κ.) ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΜΚΕ) ΚΟΙΝΩΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κοινωνικός Επιστήµονας Κοινωνικός Λειτουργός 2 Κοινωνικός Επιστήµονας - Ψυχολόγος 1 Κοινωνικός Επιστήµονας Κοινωνική ιοίκηση 1 Λοιπό Επιστηµονικό Προσωπικό 4 Τεχνικοί Εκπαιδευτές 3 Ιατρός 1 Νηπιαγωγοί 5 Βοηθητικό Προσωπικό 16 Κοινωνικοί Φροντιστές 5 Νοσηλευτές 2 οµή των φορέων Κοινωνικής Πολιτικής ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Γραφείο Υποστήριξης ΑΜΕΑ Γραφείο Εθελοντισµού Τµήµα Κοινωνικής Πρόνοιας Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ηµόσιας Υγείας Τµήµα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας ιεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και ηµιουργικής Απασχόλησης Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης Τµήµα Προσχολικής Αγωγής και ηµιουργικής Απασχόλησης ηµοτικής Ενότητας Ρόδου Τµήµα Προσχολικής Αγωγής και ηµιουργικής Απασχόλησης υτικής Ρόδου Τµήµα Προσχολικής Αγωγής και ηµιουργικής Απασχόλησης Ανατολικής Ρόδου ηµοτικός Οργανισµός Πρόνοιας Τµήµα ιοικητικών Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Κοινωνικών υπηρεσιών Τµήµα Υγειονοµικών υπηρεσιών Τµήµα Προσχολικής Αγωγής ΑΜΚΕ Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Τµήµα ιοικητικών Οικονοµικών Υπηρεσιών οµές 4

5 ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 1. Στο πλαίσιο του νόµου Καλλικράτη πραγµατοποιήθηκε η µεταφορά ογδόντα έξι (86) υπαλλήλων των εφτά κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην δέκα δήµων στον ενιαίο ήµο Ρόδου. 2. Κατάθεση φακέλων και υλοποίηση οκτώ (8) προγραµµάτων «Βοήθεια στο σπίτι», καλύπτοντας τις ανάγκες ολόκληρου του νησιού µε τις δηµοτικές ενότητες Ιαλυσού, Καλλιθέας & Λίνδου, Καµείρου, Νότιας Ρόδου, Πεταλούδων, Αταβύρου, Αφάντου και Αρχαγγέλου. Στις δοµές απασχολούνται συνολικά δεκαεννιά στελέχη: Τέσσερις Κοινωνικοί λειτουργοί, πέντε Νοσηλευτές και δέκα Οικογενειακοί βοηθοί µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, που λήγουν στις 30 Σεπτεµβρίου. Έτος Αριθµός εξυπηρετούµενων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Έσοδα από χρηµατοδοτήσεις , , , ,31 Σύνολο τετραετίας: ,21 Το συνολικό κόστος λειτουργίας των προγραµµάτων καλύπτεται από τις χρηµατοδοτήσεις. Σηµειώνεται ότι από το 2011 έως το 2014 ο εξυπηρετούµενος αριθµός σε επίπεδο νησιού µειώθηκε κατά 2,4%. Η µεγαλύτερη µείωση εντοπίζεται στη δηµοτική κοινότητα Αρχαγγέλου (35%), ακολουθεί η Ιαλυσός (12%) και η Κάµειρος (12%). Αξίζει να επισηµανθεί ότι το Βοήθεια στο σπίτι Πεταλούδων σηµείωσε αύξηση των εξυπηρετουµένων κατά 65%. 3. Κατάθεση φακέλων και υλοποίηση δεκαπέντε προγραµµάτων Παιδικών Σταθµών και δύο Κ ΑΠ. Συνολικά επιτεύχθηκαν κατά έτος οι παρακάτω επιδοτήσεις Σχολικό Έτος ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Αριθµός Επιδοτούµενων θέσεων Έσοδα από χρηµατοδοτήσεις , , ,00 Σύνολο ,50 5

6 Αξίζει να δούµε το ποσοστό των επιδοτούµενων θέσεων σε σχέση µε το συνολικό αριθµό παιδιών που εξυπηρετούνται από τους Παιδικούς Σταθµούς στη διάρκεια της τριετίας: Σχολικό Έτος Αριθµός Επιδοτούµενων θέσεων ΠΙΝΑΚΑΣ 3 4. Κατάθεση φακέλου και υλοποίηση του προγράµµατος ΚΗΦΗ, το οποίο εξυπηρετεί σταθερά, λόγω της άδειας λειτουργίας του, δεκαπέντε άτοµα. Στελεχώνεται µε τέσσερα άτοµα (νοσηλεύτρια, κοινωνικούς φροντιστές και βοηθητικό προσωπικό) και δύο εξωτερικούς συνεργάτες (ιατρό και φυσικοθεραπευτή). ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Έτος Έσοδα από χρηµατοδοτήσεις 2011 (άνηκε µεταβατικά στο ΡΟ Α) , , ,00 Σύνολο τριετίας: ,96 Συνολικός αριθµός εξυπηρετούµενων παιδιών Ποσοστό επιδοτούµενων θέσεων επί του συνόλου ,5% ,4% ,8% Σύνολο Μ.Ο.=30,0% 5. ηµιουργήθηκαν δύο νέες οµές στο ήµο το 2013: Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας Το Συµβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας Σε οίκηµα 1000τµ µε αύλειο χώρο 2 στρεµµάτων και δυναµικότητα 10 δίχωρων δωµατίων µε 35 κλίνες οι γυναίκες που έχουν υποστεί βία µπορούν να βρουν ασφαλή διαµονή, διατροφή, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη. Ο Ξενώνας είναι στελεχωµένος συνολικά µε επτά άτοµα: µε τρεις Επιστήµονες (ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και ιοικητικό στέλεχος) τρεις φύλακες και ένα βοηθητικό προσωπικό. Πραγµατοποίησε τα εγκαίνια του το Φεβρουάριο του 2014 παρουσία της Γενικής Γραµµατέας Ισότητας κα. Κόλλια και µέχρι σήµερα έχει παρέχει τις υπηρεσίες του σε εννιά γυναίκες µαζί µε τα εφτά παιδιά τους (Σύνολο: 16 άτοµα) Συνολικό κόστος λειτουργίας µαζί µε την επισκευή διαµόρφωση χώρου και αγορά εξοπλισµού: ,16 6

7 Συµβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών θυµάτων Βίας Σε κτίριο του ήµου, που διαµορφώθηκε και επισκευάστηκε από πόρους του προγράµµατος, λειτουργεί το Συµβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στους Αγίους Αποστόλους. Στελεχώνεται από τρεις επιστήµονες (Κοινωνιολόγο, Ψυχολόγο και Κοινωνικό Λειτουργό) παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής συµβουλευτικής υποστήριξης και ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και εξάλειψη της έµφυλης βίας. Για τον εντοπισµό του κρυφού αριθµού θυµάτων βίας το Κέντρο λειτουργεί πρόγραµµα συµβουλευτικής στους Εκπαιδευτικούς των σχολικών µονάδων του νησιού, παρέχοντας υποστήριξη και ενηµέρωση σε µαθητές σε θέµατα αντιµετώπισης κρουσµάτων ενδοοικογενειακής βίας, βίαιων συµπεριφορών και σχολικού εκφοβισµού. Από το Φεβρουάριο του 2014 που ξεκίνησε η λειτουργία του έχει πραγµατοποιήσει περίπου 60 ατοµικές συνεδρίες σε 13 ωφελούµενες, 16 εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης οµιλίες (µε συµµετοχή πάνω από 800 άτοµα) και έχει δικτυωθεί µε παραπάνω από 30 φορείς (δηµόσιους, συλλόγους, ΜΚΟ κτλ). Συνολικό κόστος λειτουργίας µαζί µε την επισκευή διαµόρφωση χώρου και αγορά εξοπλισµού: Γραφείο Υποστήριξης ΑΜΕΑ Στελεχώνεται µε δύο άτοµα (διοικητικό και οδηγό). Από το γραφείο έχουν καταγραφεί άτοµα µε αναπηρίες. Το γραφείο τους προσφέρει πληροφόρηση σχετικά µε τη νοµοθεσία, διαµεσολάβηση στις δηµόσιες υπηρεσίες, σύνταξη αιτήσεων για ΚΕΠΑ και γραµµατειακή υποστήριξη στη χορήγηση άδειας στάθµευσης ΑΜΕΑ. Μαζί µε την ΚΥΝΣΕΠ Ασκληπιάδες κατέγραψε προσβάσιµους χώρους για ΑΜΕΑ, οι οποίοι αναρτήθηκαν σε εξειδικευµένη ιστοσελίδα. Ο οδηγός πραγµατοποιεί µετακινήσεις αναπήρων µε το ειδικό αυτοκίνητο του συλλόγου ΑΜΕΑ. 7. Χορήγηση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και προσλήψεων σε Παιδικούς Σταθµούς. Στο νησί λειτουργούν 18 ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί, στους οποίους γίνεται έλεγχος των προσλήψεων και εκδίδεται σχετική άδεια. Επίσης, έχουν εκδοθεί πέντε νέες άδειες λειτουργίας παιδικών σταθµών. 8. Εποπτεία Φιλανθρωπικών σωµατείων και ιδρυµάτων Στο νησί δραστηριοποιούνται 17 Σύλλογοι και Σωµατεία Κοινωνικής Μέριµνας. Προκειµένου να τύχουν οικονοµική επιχορήγηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, απαιτείται η έγκριση προϋπολογισµού κι απολογισµού από το τµήµα. 9. Το έτος 2013 υλοποιήθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραµµα «ιανοµή τροφίµων σε απόρους». ιανεµήθηκαν τρόφιµα σε 432 οικογένειες, µετά από έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών και µε τη συνεργασία των προγραµµάτων «Βοήθεια στο σπίτι». 10. Στο πλαίσιο υποστήριξης των πληµµυροπαθών συγκεντρώθηκαν χορηγίες από τοπικές επιχειρήσεις και τους διανεµήθηκαν περίπου διακόσιες τσάντες τροφίµων. 7

8 Τµήµα Κοινωνικής Πρόνοιας Με το νόµο του Καλλικράτη οι αρµοδιότητες του τµήµατος Πρόνοιας της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης πέρασαν στο τµήµα Κοινωνικής Πρόνοιας του ενιαίου ήµου Ρόδου. 1. Επιδόµατα Μεριµνάται η ενηµέρωση, συγκέντρωση δικαιολογητικών έως η έγκριση, αναθεώρηση, διακοπή και καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων σε δικαιούχος. Τηρείται πλήρες αρχείο των επιδοτούµενων για το Επαρχείο Ρόδου (Ρόδος, Σύµη, Χάλκη, Τήλος Καστελλόριζο) και Καρπάθου (Κάρπαθος, Κάσος). Η υπηρεσία, επίσης, είναι υπεύθυνη για τις πληρωµές των δίµηνων καταβολών των προνοιακών επιδοµάτων σε όλο το Νοµό. Το 2012 δηµιουργήθηκε το Εθνικό Μητρώο δικαιούχων επιδοµάτων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έκτοτε οι πληρωµές των δικαιούχων πραγµατοποιούνται µέσω τω διατραπεζικών συστηµάτων. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Έτος Επιδοτούµενοι Ποσό επιδότησης , , ,24 Α εξάµηνο ,29 2. Βιβλιάρια Ανασφαλίστων Μεριµνάται η έκδοση, ανανέωση και απόρριψη βιβλιαρίων ανασφαλίστων και Πιστοποιητικών Κοινωνικής Προστασίας για το Επαρχείο Ρόδου (Ρόδος, Σύµη, Τήλος, Χάλκη και Καστελλόριζο). ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Έτος Αιτήσεις Εκδόσεις νέων βιβλιαρίων Θεωρήσεις Ανανεώσεις Πιστοποιητικά Κοινωνικής Προστασίας 1 2 Απορρίψεις Σύνολο παρεχόµενων βιβλιαρίων Αντικαρκινικός έρανος ιενέργεια Ετησίου Αντικαρκινικού Εράνου στις 28 Σεπτεµβρίου 2011 για λογαριασµό της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. 4. Πληµµύρες Μεριµνά για καταγραφή και έλεγχο των ζηµιών προκειµένου να αποζηµιωθούν οι πληµµυροπαθείς από τα αντίστοιχα Υπουργεία. 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Έτος Αιτήσεις Εγκεκριµένες Αιτήσεις Συνολικό ποσό αποζηµίωσης , , ,69 5. Έκτακτη Οικονοµική ενίσχυση ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Έτος Εγκεκριµένες Αιτήσεις Συνολικό ποσό Α εξάµηνο Κοινωνικές Έρευνες ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ιετία Κοινωνικές έρευνες Εισαγγελικές παραγγελίες 2011 και και Πρωτόκολλο Τηρείται ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και διεκπεραιώνεται η αλληλογραφία όλων των τµηµάτων της ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ηµόσιας Υγείας : Συνεργασία µε φορείς για την πραγµατοποίηση περίπου εµβολιασµών σε µαθητές 2013: Υποστήριξη προγράµµατος προληπτικής ιατρικής του Εθνικού ιαδηµοτικού ικτύου Υγειών Πόλεων σε 142 µαθητές : Συνεργασία µε φορείς για την πραγµατοποίηση περίπου εµβολιασµών σε µαθητές της Ιαλυσού Τµήµα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας Τα ΚΑΠΗ βάση του νόµου Καλλικράτη πέρασαν, διοικητικά και λογιστικά, στους ενιαίους ήµους το Στα ΚΑΠΗ Αϊ Γιάννη, Μεσαιωνικής Πόλης και του νεοσύστατου Ιαλυσού (2012) συµµετείχαν: ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Έτος Μέλη Νέες Εγγραφές Οµάδες ενδιαφερόντων Α εξάµηνο Επίσης παρέχονται ιατρικές, νοσηλευτικές υπηρεσίες και φυσικοθεραπείες 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 11 Έτος Νοσηλευτικές Ιατρικές Φυσικοθεραπείες υπηρεσίες Α εξάµηνο Τα ΚΑΠΗ, επίσης, διοργανώνουν σε ετήσια βάση µαζί µε τους εκπαιδευτές τους εκδηλώσεις παρουσιάσεις µε συµµετοχή των µελών τους, τις οποίες παρουσιάζουν σε όλες τις τοπικές κοινότητες της Ρόδου. 10

11 ιεύθυνση Προσχολικής Αγωγής & ηµιουργικής Απασχόλησης Η ιεύθυνση διαθέτει 18 Παιδικούς Σταθµούς µοιρασµένους σε τρία τµήµατα: 1. Τµήµα Προσχολικής Αγωγής και ηµιουργικής Απασχόλησης ηµοτικής Ενότητας Ρόδου 2. Τµήµα Προσχολικής Αγωγής και ηµιουργικής Απασχόλησης υτικής Ρόδου 3. Τµήµα Προσχολικής Αγωγής και ηµιουργικής Απασχόλησης Ανατολικής Ρόδου ΠΙΝΑΚΑΣ 1 1 ο Τµήµα 2 ο Τµήµα 3 ο Τµήµα 1 Α Βρεφικός Π.Σ. Π. Πόλης 1 Π.Σ. Κρεµαστής 1 Π.Σ. Αρχαγγέλου** 2 Α Π.Σ. Αγ. Νικολάου 2 Π.Σ. Παραδεισίου 2 Π.Σ. Φαληρακίου** 3 Β Π.Σ. Χρ. Τσιγάντε 3 Π.Σ. Παστίδας 3 Π.Σ. Καλυθιών 4 Γ Π.Σ. Β. Ηπείρου 4 Π.Σ. Φανών 4 Π.Σ. Αφάντου 5 Π.Σ. Ανάληψης 5 Π.Σ. Έµπωνας* 5 Π.Σ. Κολυµπίων 6 Στ Π.Σ. Ροδιακής Έπαυλης 6 Π.Σ. Ασκληπείου 7 Η Π.Σ. Νοσοκοµείου Κ ΑΠ 1 Αρχίπολης 2 Καλυθιών * Νέα δοµή. Λειτουργεί από το εκέµβριο του 2013 εξυπηρετώντας 13 νήπια από τις όµορες περιοχές ** οµές που λειτουργούν και το µήνα Αύγουστο Επίσης, από το σχολικό έτος 2012 η ιεύθυνση λειτουργεί καλοκαιρινά Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης για την εξυπηρέτηση των εργαζόµενων γονέων. Το σχολικό έτος λειτούργησε δύο θερινά Κ ΑΠ στην πόλη της Ρόδου. Το σχολικό έτος λειτούργησε τέσσερα, δύο στην πόλη της Ρόδου, ένα στην Ιαλυσό και ένα στην Αρχίπολη. Στόχος να λειτουργήσει στο άµεσο µέλλον στο τµήµα Ανατολικής Ρόδου νέα δοµή στην Πυλώνα. Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης 1. έχεται αιτήσεις και εξυπηρετεί τους ενδιαφερόµενους πολίτες. 11

12 Για τους Παιδικούς σταθµούς: Σχολικά έτη Αριθµός αιτήσεων ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Νήπια που φιλοξενήθηκαν Επιδότηση θέσεων Για τα Κ ΑΠ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Σχολικά έτη Κ ΑΠ Θερινά Κ ΑΠ Η ιεύθυνση µαζί µε τους Παιδικούς Σταθµούς της σε τακτά χρονικά διαστήµατα οργανώνει εκδηλώσεις, συνεργάζεται µε φορείς (π.χ. Πανεπιστήµιο Αιγαίου και ΙΕΚ για πρακτικές φοιτητών, συλλόγους γονέων και κηδεµόνων κτλ) για την αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών. 3. Μεριµνά και συντάσσει οικονοµοτεχνικές µελέτες για την προµήθεια τροφίµων, ειδών καθαριότητας, γραφικής ύλης κτλ για την καλή λειτουργία της ιεύθυνσης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες. Την τριετία οι δοµές εξοπλίστηκαν µε τα είδη: Ηλεκτρικές συσκευές µικροσυσκευές (ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, µίξερ, µπλέντερ, ραδιοκασετόφωνα κ.τ.λ.). Εποπτικό - παιδαγωγικό υλικό, παιχνίδια και εξειδικευµένα είδη γραφικής ύλης. Πραγµατοποιήθηκαν επίσης επισκευέςσυντηρήσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων. Τα στελέχη της συµµετέχουν σε επιµορφωτικά σεµινάρια που άπτονται των αντικειµένων τους. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Σχολικό έτος Μόνιµοι Ι ΑΧ Ι ΟΧ (ΕΕΤΑΑ) Ι ΟΧ (ΑΜΚΕ) Ι ΟΧ (11µηνες συµβάσεις) Ι ΟΧ (2µηνες συµβάσεις)

13 ΣΥΝΟΛΟ ηµοτικός Οργανισµός Πρόνοιας Ο ηµοτικός Οργανισµός Πρόνοιας (.Ο.Π.) ήµου Ρόδου είναι ίδρυµα και συστάθηκε το 1956 µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Η τελευταία τροποποίηση της συστατικής πράξης του ιδρύµατος έγινε µε το Προεδρικό ιάταγµα 84/2014 (ΦΕΚ129/τ.Α/ ). Συνολικά απασχολεί 48 άτοµα µε τις παρακάτω ειδικότητες: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Κοινωνικός Επιστήµονας Κοινωνικός Λειτουργός 4 4 Κοινωνικός Επιστήµονας - Ψυχολόγος 3 3 Λοιπό Επιστηµονικό Προσωπικό*: ιοικητικό Προσωπικό Βοηθητικό Προσωπικό Βοηθών Μαγείρων 2 2 Βοηθών νοσοκόµων 4 4 Βοηθών βρεφονηπιοκόµων 7 7 ΣΥΝΟΛΟ Οι πόροι του προέρχονται βασικά από την ετήσια επιχορήγηση του ήµου Ρόδου. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ* ΧΡΗΣΕΙΣ (σε ευρώ) Χρήση 2012 (µε βάση τελικά απολογιστικά στοιχεία) Χρήση 2011 (µε βάση τελικά απολογιστικά στοιχεία) Χρήση 2013 (µε βάση εκτιµήσεις ή απολογιστικά στοιχεία) Μισθοδοσίες (σύνολα, , , ,22 συµπ/νται εργοδοτικές εισφορές και φόροι) Αµοιβές Εξωτερικών 8.400, , ,00 Συνεργατών Προµήθειες εξοπλισµού, 4.533, , ,72 αναλωσίµων κλπ Προµήθειες λειτουργικών , , ,19 δαπανών οµών (τρόφιµα, φάρµακα, ιµατισµός, κλπ) Ενοίκια 3.000, , ,00 Έµµεσες δαπάνες ( ΕΗ, ΟΤΕ , , ,50 κλπ) Έξοδα ιοίκησης που 189,00 0,00 897,54 αναλογούν ηµοσιότητα και λοιπές 1.083, , ,14 δαπάνες Προαιρετικές παροχές 0, , ,00 Τόκοι ικαστικές αποφάσεις , , ,32 13

14 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ , , ,63 Ο.Ο.Π. συµµετέχει µε προγραµµατικές συµβάσεις: Στο πρόγραµµα απεξάρτησης του ΟΚΑΝΑ καλύπτοντας λειτουργικά έξοδα (ΟΤΕ, ΕΥΑΡ, κ.λ.π.) Στην Α.Μ.Κ.Ε. Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης του ήµου Ρόδου ως εταίρος καταβάλλοντας ετήσια εισφορά. Στην Α.Μ.Κ.Ε «Κοινόν ωδεκανησίων» για τη λειτουργία του Εθελοντικού Κοινωνικού Ιατρείου Φαρµακείου στον Αη Γιάννη. Στην τριετία παρείχε: Κοινωνική Υπηρεσία Συσσίτιο Στελεχωµένη από δύο κοινωνικούς λειτουργούς παρέχει, στους κατά µέσο όρο 300 δηµότες που την επισκέπτονται κατά έτος, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη, ενηµέρωση για κοινωνικά προγράµµατα άλλων υπηρεσιών, χορήγηση έκτακτων οικονοµικών βοηθηµάτων (1), χορήγηση συσσιτίου (2), απαλλαγή τροφείων και απαλλαγή συνεδριών σε οικονοµικά αδύναµες οικογένειες (3). Έτος Αιτήµατα για παροχές ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (1) Χορηγήθηκαν εφάπαξ βοηθήµατα από την Εκτελεστική Επιτροπή µε πρόταση της Κοινωνικής Υπηρεσίας, σε 99 οικονοµικά αδύναµα άτοµα µε προβλήµατα υγείας ή διαβίωσης συνολικού ποσού ,00. (2) Από το Συσσίτιο παρέχετε καθηµερινά σε 140 άτοµα συσκευασµένο φαγητό κατ οίκον σε οικονοµικά αδύναµα, ηλικιωµένα και µη αυτοεξυπηρετούµενα άτοµα. (3) Εξετάστηκαν 115 αιτήσεις για απαλλαγή τροφείων από παιδικούς σταθµούς και 33 αιτήσεις για απαλλαγή συνεδριών από το Κέντρο Παροχής Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. Πραγµατοποιήθηκαν 30 κοινωνικές έρευνες µετά από εισαγγελική παραγγελία και συµµετοχή στην Επιτροπή Καταγραφής πληµµυροπαθών το Νοέµβριο ηµοτικά Ιατρεία 14

15 Έξι δηµοτικά ιατρεία σε συνοικίες της πόλης της Ρόδου (Μεσαιωνική Πόλη, Αη Γιάννη, Ανάληψη, Ροδίνι, Αγίους Απόστολους και Κρητικά) µέχρι το 2013 λειτουργούσαν µε τρεις Ιατρούς και τέσσερις νοσηλεύτριες, παρέχοντας υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και προγράµµατα προληπτικής ιατρικής. Σήµερα όλα τα ηµοτικά Ιατρεία και τα µέλη των ΚΑΠΗ εξυπηρετούνται από ένα µόνο ιατρό. Την τριετία, πέρα από τη παροχή πρωτοβάθµιας περίθαλψης: Πραγµατοποιήθηκαν εµβολιασµοί σε παιδιά δηµοτικών σχολείων του νησιού µας σε συνεργασία µε την παιδιατρική κλινική του Νοσοκοµείου Ρόδου και µε εθελοντές παιδίατρους. Οι δηµοτικοί ιατροί µετέχουν στην Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής της ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του ήµου για χορήγηση βιβλιαρίων οικονοµικά αδύναµων και ανασφάλιστων. Αγοράστηκε εξοπλισµός για τα ιατρεία (Η/Υ, Εκτυπωτές) και εφαρµόστηκε το νέο σύστηµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Κέντρο Παροχής Συµβουλευτικών Υπηρεσιών σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές του µε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα Το Κέντρο Παροχής Συµβουλευτικών Υπηρεσιών στελεχωµένο από µία Κοινωνική Λειτουργό, τρεις Ψυχολόγους, ένα Λογοθεραπευτή, µια Ειδική Παιδαγωγό και µια Γραµµατέα παρέχει υπηρεσίες στον τοµέα της ψυχικής υγείας σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους τόσο του ήµου Ρόδου όσο και των υπολοίπων ήµων του Ν. ωδεκανήσου. Κατά τη χρονική περίοδο εξετάστηκαν από το κέντρο 513 νέες περιπτώσεις, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται θεραπευτικά περιστατικά από προηγούµενα έτη. Στο πλαίσιο της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης πραγµατοποιήθηκαν: Ηµερίδα (Μάρτιος 2012) για τη λογοθεραπεία σε συνεργασία µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λαγοθεραπευτών. Οµιλίες σε εκπαιδευτικούς και σε συλλόγους γονέων µε τη της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στους: Παιδικούς Σταθµούς: Καβαρινού και Αγίων Αποστόλων, Νηπιαγωγεία: Σγουρού και Αρχίπολης ηµοτικά Σχολεία: 6 ο Ρόδου, Αρχίπολης και Ιαλυσού Γυµνάσια: 7 ο Ρόδου, Κρεµαστής, Ιαλυσού, Σορωνής και Αφάντου 4 η ΕΠΕ Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Το Κέντρο συµµετέχει στην Επιτροπή του ικτύου Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Νοµού ωδεκανήσου. Παιδικοί Σταθµοί Ο.Ο.Π διαθέτει δύο Παιδικούς Σταθµούς: 1. Παιδικός σταθµός Μ. Καβαρινού 15

16 Στελεχωµένος από νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόµους, βοηθούς βρεφονηπιοκόµους, µαγείρισσα και βοηθητικό προσωπικό φιλοξενεί κατά µέσο όρο 65 παιδιά προσχολικής ηλικίας κάθε έτος 2. Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων, για την οικογένεια και το παιδί Στελεχωµένο από νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόµους και βοηθητικό προσωπικό προσφέρει τις υπηρεσίες του στην κοινωνικά αποκλεισµένη περιοχή των Αγίων Αποστόλων εξυπηρετώντας κάθε χρόνο νήπια. Και στους δύο παιδικούς σταθµούς: Πραγµατοποιήθηκαν εκδηλώσεις κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της λήξης κάθε σχολικού έτους Εξετάστηκαν από εθελοντές Ω.Ρ.Λ. και Οδοντιάτρους όλα τα νήπια Εξετάστηκαν τα νήπια από το λογοθεραπευτή του Κέντρου Παροχής Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Πραγµατοποιήθηκαν ενηµερωτικές οµιλίες από ψυχολόγους στους γονείς και των δύο σταθµών Επιµόρφωση Προσωπικού Κάθε χρόνο ένας σηµαντικός αριθµός προσωπικού παρακολουθεί δωρεάν προγράµµατα επιµόρφωσης σε θέµατα πολιτικής προστασίας, πρώτων βοηθειών, χειρισµού Ηλεκτρονικών υπολογιστών κα. ωρεές Ο ΟΠΑΠ δώρισε στο Ίδρυµά αυτοκίνητο για τις ανάγκες του συσσιτίου. Οι διαδικασίες χορηγίας ολοκληρώθηκαν το έτος Το ίδρυµα ΤΙΜΑ, µετά από αίτηµά του ΟΠ, το εκέµβριο του 2013, προσέφερε για το πρόγραµµα Σίτισης ένα φούρνο και δύο ψυγεία, συνολικής αξίας ,00. Κάθε χρόνο προσφέρονται στο ΟΠ είδη τροφίµων κατά τις περιόδους των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα διάφοροι φορείς, επιχειρήσεις καθώς και αρκετοί ιδιώτες. 16

17 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης ήµου Ρόδου Η Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης του ήµου Ροδίων (ΑΜΚΕ), συστήθηκε τον Ιανουάριο του 2002 µε µετόχους- εταίρους τους: ήµο Ροδίων, ηµοτικό Οργανισµό Πρόνοιας, ΚΑΠΗ και ΡΟ ΩΝ Α.Ε. µε απώτερο σκοπό το σχεδιασµό, την εφαρµογή και τη διαχείριση υπηρεσιών, προγραµµάτων και δράσεων Κοινοτικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Φροντίδας, Πρόληψης, Προαγωγής της Υγείας και αποκατάστασης ατόµων και οµάδων της πόλης της Ρόδου ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ισότιµης συµµετοχής τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή του τόπου. Με το Ν.3852/2010 του Καλλικράτη: και σύµφωνα µε το άρθρο 111, κατά εξαίρεση, µπορεί η αστική, εφόσον διαχειρίζεται Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, να παρατείνει τη λειτουργία της µέχρι τη λήξη των προγραµµάτων αυτών. µετά τη λύση των µετόχων εταίρων ΚΑΠΗ και ΡΟ ΩΝ ΑΕ τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και σήµερα κύριος µέτοχος της είναι ο ήµος Ρόδου µε ποσοστό 61% και το υπόλοιπο 39% κατέχει ο ΟΠ. Τον Μάιο 2013 το προσωπικό της ΑΜΚΕ, συνολικά 38 άτοµα µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, εντάχθηκε στο Ενιαίο Μισθολόγιο και τον Αύγουστο του ίδιου έτους το προσωπικό απογράφτηκε και εντάχθηκε στο Μητρώο Ανθρώπινου υναµικού του Ελληνικού ηµοσίου. Για τα έτη απασχολούνται µε σύµβαση έργου: ένας Οικονοµολόγος, ένας Παιδίατρος και ένας Ψυχολόγος. Επίσης, για το έτος 2014 έχει γίνει η διαδικασία προγραµµατισµού για την ανανέωση των συµβάσεων του προσωπικού ορισµένου χρόνου και αναµένονται οι εγκρίσεις ΠΥΣ. Κοινωνικές οµές Βοήθεια στο Σπίτι Υλοποιούνται δύο προγράµµατα δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µέσω παροχής κατ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώµενα µέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισµένα επαπειλούµενων µε ανεργία εργαζοµένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ : 1. Περιοχή Μέγγαβλη 2. Περιοχή Μεσαιωνική Πόλη 17

18 Συστεγάζονται µε το ηµοτικό Ιατρείο της Μεσαιωνικής Πόλης µε στόχο την προώθηση της συνεργασίας και αµοιβαίας εξυπηρέτησης µεταξύ φορέων Υγείας και Πρόνοιας. Το 2013 συµµετείχαν ουσιαστικά στη διανοµή τροφίµων του ευρωπαϊκού προγράµµατος «ιανοµή τροφίµων σε απόρους» και του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Οι συµβάσεις του υφιστάµενου προσωπικού σύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθρου 127 του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ 216/τ.Α/ ) παρατείνεται µέχρι ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Έτος Στελέχη Επωφελούµενοι Νέες εγγραφές Μέγγαβλη Έτος Στελέχη Μεσαιωνική Πόλη ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Επωφελούµεν οι Νέες εγγραφές Παιδικοί Σταθµοί & Κ ΑΠ ΜΕΑ Υλοποιούνται τέσσερα προγράµµατα στο πλαίσιο της συγχρηµατοδοτούµενης δράσης: «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής ΕΣΠΑ »: 1. Παιδικός Σταθµός Περιοχή Μοσχόβη 2. Παιδικός Σταθµός Περιοχή νέο Νοσοκοµείο 3. «ΕΣΤΙΑ» Κ ΑΠ-ΜΕΑ Αγίου Νικολάου 4. «ΠΝΟΗ» Κ ΑΠ ΜΕΑ Αγίων Αποστόλων Το 2012 ο παιδικός σταθµός νέου Νοσοκοµείο διοργάνωσε διήµερο παζάρι µεταχειρισµένων ειδών σε συνεργασία µε τη /νση Προσχολικών ήµου Ρόδου και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων. Τα χρήµατα που µαζεύτηκαν διατέθηκαν στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου για την αγορά φαρµακευτικού υλικού. Το 2013 εκδόθηκε για το Παιδικό Σταθµό περιοχή Μοσχόβη πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας, µετά από συνεργασία µε τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 18

19 Καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου το Κ ΑΠ-ΜΕΑ Αγ. Νικολάου «ΕΣΤΙΑ» πέρα από το καθηµερινό πρόγραµµα, επικεντρώνεται σε συστηµατική διοργάνωση εκδροµών, γιορτών, αθλητικών κι εποχιακών δραστηριοτήτων. Στο Κ ΑΠ ΜΕΑ Αγίων Αποστόλων «ΠΝΟΗ» τα παιδιά καθηµερινά απασχολούνται δηµιουργικά µε: εικαστικά, θεατρικά παιχνίδια, κουκλοθέατρο, οπτικοακουστικά και επιτραπέζια παιχνίδια, µουσικοκινητική και φυσική αγωγή. Λειτουργούν: Οµάδα κηπουρικής, µαγειρικής, αυτόνοµης διαβίωσης και οµάδα γονέων Και οι τέσσερις διαθέτουν άδεια λειτουργίας. Η χρηµατοδότηση για την απασχόληση του υφιστάµενου προσωπικού λήγει στις Σχολικό έτος Στελέχωση Περιοχή Μοσχόβη ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Συνολικός αριθµός εξυπηρετούµενων παιδιών Επιδοτούµενα παιδιά Σχολικό έτος Στελέχωση Περιοχή νέο Νοσοκοµείο ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Συνολικός αριθµός εξυπηρετούµενων παιδιών Επιδοτούµενα παιδιά Έτος Στελέχωση Κ ΑΠ-ΜΕΑ Αγίου Νικολάου ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Συνολικός αριθµός εξυπηρετούµενων Νέες εγγραφές Σχολικό έτος ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Στελέχωση Κ ΑΠ-ΜΕΑ Αγίων Αποστόλων Συνολικός αριθµός εξυπηρετούµενων Νέες εγγραφές

20 Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων Υλοποιείται ένα πρόγραµµα στο πλαίσιο της δράσης: «Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων και λοιπών ατόµων που χρήζουν βοηθείας για την ενίσχυση της απασχολησιµότητας των εµµέσως ωφελούµενων ατόµων» του ΕΣΠΑ µε τίτλο: «ΚΗΦΗ περιοχή Αγ. Αποστόλων» Επιπλέον από την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, πρακτικών διαβίωσης, ατοµικής υγιεινής και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (εκδηλώσεις, εκδροµές κτλ) υπάρχει συνεργασία µε την ενορία των Αγ. Αποστόλων και εθελοντική προσφορά γευµάτων στους ηλικιωµένους. Το ΚΗΦΗ ενισχύθηκε µε µια ηλεκτρική κουζίνα και ένα θερµοσίφωνα από το Ίδρυµα Τίµα. ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Έτος Στελέχωση ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Συνολικός αριθµός εξυπηρετούµενων Νέες εγγραφές Η χρηµατοδότηση για την απασχόληση του υφιστάµενου προσωπικού λήγει στις Οικονοµικοί πόροι Η λειτουργία της ΑΜΚΕ χρηµατοδοτείται από: 1. Ετήσιες εισφορές ήµου Ρόδου και ΟΠ από το 2012 έως σήµερα (Σύνολο για κάθε έτος ,97 από τα οποία τα ,66 καταβάλλει ο ήµος και ,31 ο ΟΠ) 2. Συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ΕΣΠΑ Εθνικοί Πόροι 4. Ίδρυµα Σταύρου Νιάρχου 5. Χορηγίες (κυρίως σε είδη) Το 2012 πραγµατοποιήθηκαν όλες οι ενέργειες για τη σύναψη ιετούς Προγράµµατος ράσης ( ) µε το ήµο Ρόδου, το οποίο όµως απορρίφθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η διαφορά Εσόδων Εξόδων (περίπου ) που καταγράφεται στον παρακάτω Πίνακα χρηµατοδότησης οφείλεται στην µη καταβολή ακόµη της δόσης που οφείλει ο ήµος Ρόδου και στο υπόλοιπο που έχει να λαµβάνει η 20

21 ΑΜΚΕ από τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Ποσά που θα τα εισπράξει µέχρι τη λήξη του έτους. ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΡΑΣΕΩΝ ΑΜΚΕ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ/ΕΤΟΣ * ΕΣΠΑ Βοήθεια στο Σπίτι , , , , ,27 Βοήθεια στο Σπίτι- ΠΕΠ Ν. Αιγαίου ,13 0,00 0,00 0, ,13 Παιδικοί Σταθµοί και Κ ΑΠ ΜΕΑ , , , , ,68 ΚΗΦΗ , , ,00 Εθνικοί πόροι Προγραµµατική Σύµβαση ΥΠΕΣ.ΚΕ Ε.ΕΕΤΑΑ για το ΚΗΦΗ , ,73 Χορηγίες Ίδρυµα Σταύρου Νιάρχου 0,00 0, , , ,00 Χορηγία ΟΠΑΠ Α.Ε , , ,00 Εισφορές ήµου Ρόδου ΟΠ Ετήσια Εισφορά ήµου - ΟΠ , , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ , , , , ,06 ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ/ΕΤΟΣ * Μισθοδοσία Προσωπικού , , , , ,3 Αµοιβές Εξωτερικών Συνεργατών , , , , ,95 Λειτουργικές απάνες 7.607, , , , ,71 Αγορά Παγίων (Σχολ. Λεωφ.) , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ , , , , ,13 * Έως 30/6/

22 ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Κοινωφελής Εργασία Για τα έτη 2012, 2013 και 2014 η εταιρεία εντάχθηκε ως φορέας υλοποίησης της πράξης: «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα στην Π.Ν.Α.» στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» και της εγκρίθηκαν 9, 5 και 6 άτοµα αντίστοιχα. Καλοκαιρινά Κ ΑΠ Από το 2004 έως και το σχολικό έτος η εταιρεία λειτουργούσε σε συνεργασία µε το ηµοτικό Οργανισµό Πρόνοιας και την αιγίδα του ήµου Ρόδου τα θερινά Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης. Συµµετείχαν περίπου κατά µέσο όρο 120 παιδιά εξυπηρετώντας 90 οικογένειες. Χορηγίες Σηµαντική είναι, κάθε έτος, η εθελοντική προσφορά ιδιωτών, συλλόγων, ιδρυµάτων, εταιρειών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Τη τριετία ξεχώρισε η χορηγία των του ΟΠΑΠ Α.Ε., µε την οποία η εταιρεία προµηθεύτηκε δύο λεωφορεία για τις µετακινήσεις των παιδιών των δύο Κ ΑΠ ΜΕΑ Αγίου Νικολάου και Αγ. Αποστόλων. 22

ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ Β ) 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α.) 2. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 από 62 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σαφής η θέση και η διεκδίκησή µας για την οριστική λύση των οικονοµικών προβληµάτων των ήµων, µε την προώθηση ουσιαστικής

Είναι σαφής η θέση και η διεκδίκησή µας για την οριστική λύση των οικονοµικών προβληµάτων των ήµων, µε την προώθηση ουσιαστικής Η χρονιά που πέρασε, το 2007, ήταν η πρώτη της νέας δηµοτικής αρχής, µια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από την αταλάντευτη βούληση µας να υλοποιηθούν µε ιεραρχηµένο προγραµµατισµό όλες οι δεσµεύσεις µας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 201414 4 Το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας (μετά τη συγχώνευση των ΝΠΔΔ με απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.6 1.1 Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού διπλής κατεύθυνσης οικισμού Άνω Σύρου. 6

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 72 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΟΜΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Των Ευστρ. Χατζηχαραλάµπους, Aλ. Kατσαρού, Xρ. Kοτρώτσου 1. ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΡΑΜΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΡΑΜΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ BHMA Επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µας: www.sylpoldramas.org.gr ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ Επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µας: www.sylpoldramas.org.gr ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Xάρτα ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων του ηµότη»

«Xάρτα ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων του ηµότη» Ρόδος:23/3/2011 Α.Π:31232 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Η Χάρτα ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων του ηµότη που έχετε στα χέρια σας εκδόθηκε από το ήµο ΡΟ ΟΥ του Νοµού ωδεκανήσου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ, ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος 14-2-2011 Πληροφ.: Θ. Παπαγεωργίου Προϊστάµενος Ν. Υπηρεσίας ήµου Ρόδου Τηλεφ. 2241046220 2241029225 6937409363 Προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Γλυνό συνηµµένα: - 6

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6)

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: Συνθήκες λειτουργίας Παιδόπολης Νεαπόλεως Λασιθίου Κρήτης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση...4 Πυλώνας 1 Απασχολησιµότητα...4 1. Κίνητρο επανένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 229/2014 Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 - Β φάση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Β φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος...3

Διαβάστε περισσότερα

================================================= =================================================

================================================= ================================================= ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ================================================= ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ =================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 Ο Απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής γίνεται σε Δημόσια Συνεδρίαση όπου γίνεται ο απολογισμός των πεπραγμένων της σε ότι αφορά στη Διοίκηση του Δήμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1. Γενικά Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του ήµου Καλαµάτας πραγµατοποιείται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 7 ΗΣ Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 7 ΗΣ Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 7 ΗΣ Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ: ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΛΥΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Σελίδα 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ιανουάριος 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Προσωπικό 31-12-2012 Μόνιµο & Ι..Α.Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Ι Ο Ρ Α Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Η Μ Ο Σ Ι Α Υ Γ Ε Ι Α Ε θ ν ι κ ό Σ χ έ δ ι ο ρ ά σ η ς γ ι α τ η ν Σ τ ο µ α τ ι κ ή Υ γ ε ί α 2 0 0 8-2 0 1 2 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα