ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 31/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 31/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη: ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 6649 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2 Τ.Θ Τ.Κ Τµήµα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: Φαξ: Προς εταιρείες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 31/2015 «ιενέργεια ιαδικασίας ιαπραγµάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για τρείς (3) µήνες Έργου Σίτισης Ασθενών & Εφηµερεύοντος ιατρικού προσωπικού Νοσοκοµείου και Ασθενών Ξενώνα Πυλαίας (cpv ), µε κριτήριο αξιολόγησης τη χαµηλότερη τιµή» Το Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», κατά την υπ αριθµ. 16 η / (θέµα 11 ο ) συνεδρίαση του ιοικητικού του Συµβουλίου, αποφάσισε: την έγκριση της διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε συλλογή σφραγισµένων προσφορών για την υπογραφή σύµβασης για την αναδοχή του έργου Σίτισης προµήθειας Ασθενών & Εφηµερεύοντος ιατρικού προσωπικού Νοσοκοµείου και Ασθενών Ξενώνα Πυλαίας (cpv ) προκειµένου να καλυφθούν άµεσες ανάγκες του Νοσοκοµείου για τρείς (3) µήνες και µε συµµετοχή όλων των εταιρειών που προσήλθαν στις ιαγωνιστικές διαδικασίες των υπ αριθµ. 22/2013 & 40/2014 καθώς και των προηγούµενων ιαπραγµατεύσεων αλλά και επιπλέον όσων εταιρειών επιθυµούν καθώς η συµµετοχή διευρύνεται µε την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στο «ΙΑΥΓΕΙΑ», «Αγορά» και στην Ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου Αναλυτικά τα είδη και οι αντίστοιχες ποσότητες που ζητούνται, είναι τα εξής: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΑΙΑΣ 1.Γενικά Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλη την ισχύουσα νοµοθεσία και τους Κανονισµούς Τροφίµων, ειδικά αυτούς που συντάσσονται από τον ΕΦΕΤ µε βάση την Οδηγία 93/43 ΕΟΚ για την Υγιεινή Τροφίµων και την ΚΥΑ 487/ΦΕΚ 1219 Β/ Επίσης οφείλει να τηρεί όλες τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου ή των εξουσιοδοτηµένων από αυτό οργάνων, που τον αφορούν. Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλες τις αγορανοµικές διατάξεις και τους κανόνες ορθής Υγιεινής πρακτικής, τόσο στο εργοστάσιο παραγωγής, όσο και στους χώρους του Νοσοκοµείου, και ειδικότερα όσον αφορά στην πρόληψη των τροφικών δηλητηριάσεων και σαλµονελώσεων. Για το λόγο αυτό συγκροτείται επιτροπή από ειδικούς επιστήµονες, η οποία κατά τη διάρκεια της σύµβασης µε τον ανάδοχο ελέγχει, µετά από σχετική εντολή, αν η παρασκευή των φαγητών γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες ορθής Υγιεινής πρακτικής, ύστερα από απροειδοποίητη επίσκεψη σε αυτούς τους χώρους, και εισηγείται στο διοικούν όργανο. Επίσης θα έχει την υποχρέωση να δέχεται την παρουσία ενός µάγειρα του Νοσοκοµείου µας, ο οποίος θα παρακολουθεί τις διαδικασίες παρασκευής του φαγητού στο εργοστάσιο παραγωγής, όταν και όσες φορές κρίνεται σκόπιµο. Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει έγγραφα µε αποτελέσµατα ελέγχων από τον ΕΦΕΤ ή άλλη ηµόσια Υπηρεσία, των τελευταίων 2 (δύο) χρόνων. Επίσης οφείλει να ενηµερώνει το Νοσοκοµείο για τα αποτελέσµατα ελέγχων από τον ΕΦΕΤ ή άλλη ηµόσια Υπηρεσία, που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου κατά τη διάρκεια της σύµβασης, εντός τριών (3) ηµερών το αργότερο από την κοινοποίηση στον ίδιο των αποτελεσµάτων αυτών. 1

2 2.Μεριδοποίηση Μεταφορά φαγητού α) Τα δεκατιανά, τα απογευµατινά και τα προ του ύπνου γεύµατα (όπου απαιτούνται) θα παραδίδονται σε ατοµική συσκευασία στις κουζίνες των τµηµάτων του Νοσοκοµείου ή στην κουζίνα του Ξενώνα από υπαλλήλους της εταιρείας. β) Το πρωινό, το γεύµα και το δείπνο θα παραδίδονται : - υποµεριδοποιηµένα σε λεκάνες gastronorm, ανάλογης χωρητικότητας µε τη δύναµη του τµήµατος και του είδους του φαγητού, στις κουζίνες των τµηµάτων του Νοσοκοµείου ή στην κουζίνα του Ξενώνα Πυλαίας από υπαλλήλους της εταιρείας. Το γάλα θα παραδίδεται σε ισοθερµικά δοχεία-κανάτες στις κουζίνες των ορόφων/ξενώνα, ενώ το τσάι και το χαµοµήλι σε ατοµική συσκευασία. - σε λεκάνες gastronorm ή υποµεριδοποιηµένα σε ατοµική συσκευασία στο χώρο σερβιρίσµατος του Νοσοκοµείου, για τη σίτιση του σιτιζόµενου προσωπικού (εφηµερεύοντες ιατροί), από υπαλλήλους της εταιρείας. Κάθε µερίδα γεύµατος και δείπνου (ασθενών-σιτιζόµενου προσωπικού) θα συνοδεύεται από πλαστικό διαφανές ποτήρι µίας χρήσεως σε ατοµική συσκευασία. Η προµήθεια αυτών των ποτηριών θα βαρύνει τον ανάδοχο. γ) Η διακίνηση του έτοιµου φαγητού από την µονάδα παραγωγής (catering) προς το Νοσοκοµείο ή τον Ξενώνα θα πρέπει να γίνεται µε καθαρά και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα του αναδόχου και µέσα σε ισοθερµικά δοχεία (thermobox) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του φαγητού σε θερµοκρασία άνω των 65ºC όταν πρόκειται για τρόφιµο που θα καταναλωθεί «ζεστό» και σε θερµοκρασία ίση ή µικρότερη των 2ºC όταν πρόκειται για τρόφιµο που θα καταναλωθεί «κρύο». Οι λεκάνες τύπου gastronorm που θα περιέχουν τα τρόφιµα θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρουν καπάκι. Όσον αφορά στη συσκευασία του φαγητού θα πρέπει τόσο η ατοµική συσκευασία όσο και οι λεκάνες του υποµεριδοποιηµένου φαγητού, αλλά και τα ισοθερµικά δοχεία να είναι κατάλληλα για τρόφιµα και να φέρουν το σχετικό ειδικό σήµα καταλληλότητας. δ) Για τη σίτιση των ασθενών του Ξενώνα, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξοπλίσει την κουζίνα του Ξενώνα µε: ψυγείο, πάγκους, πλυντήριο πιάτων, θερµοθάλαµο, είδη εστίασης (µαχαιροπήρουνα, πιάτα, κούπες, κανάτες, µπλέντερ κλπ.). Η ποσότητα αυτών των ειδών πρέπει να καλύπτει αριθµητικά τις ανάγκες σίτισης των ασθενών του Ξενώνα και να φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για τρόφιµα. Ο εξοπλισµός θα παρέχεται προς χρήση από τον ανάδοχο για όσο διάστηµα διαρκεί η σύµβαση του Νοσοκοµείου µε τον ανάδοχο. ε) Η µεριδοποίηση των γευµάτων στις κουζίνες των τµηµάτων του Νοσοκοµείου θα γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό του Νοσοκοµείου. Συµπληρωµατικά, ο ανάδοχος θα απασχολεί, όποτε του ζητηθεί, 4 (τέσσερα) έως 6 (έξι) εξειδικευµένα άτοµα καθηµερινά για τη µεριδοποίηση και τη διανοµή (2 έως 6 ανά βάρδια, για 4 έως 7 ώρες σε κάθε βάρδια, µέχρι 4750 ώρες/τρίµηνο, εκ των οποίων 4000 ώρες κατά τις καθηµερινές και 750 ώρες κατά τις αργίες), εφόσον του ζητηθεί ώρες νωρίτερα. Η µεριδοποίηση και η διανοµή των γευµάτων στον ξενώνα θα γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό του αναδόχου για 6 έως 8 ώρες ηµερησίως ( ευτέρα έως Παρασκευή, µέχρι 1150 ώρες/τρίµηνο). 3.Τρόπος και χρόνος παραγγελίας και παράδοσης φαγητών α) Από την προηγούµενη της παράδοσης ηµέρα και µέχρι τις 13:00µ.µ., το Τµήµα ιατροφής του Νοσοκοµείου παραδίδει στον επιτόπου εκπρόσωπο του ανάδοχου ή αποστέλλει µε fax ή , πίνακα, στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι µερίδες για το πρωινό, το δεκατιανό, το µεσηµεριανό γεύµα και το απογευµατινό ανά κλινική. Την ηµέρα της παράδοσης και µέχρι τις 10:00π.µ., το Τµήµα ιατροφής του Νοσοκοµείου κοινοποιεί στον εκπρόσωπο του ανάδοχου ή αποστέλλει µε fax ή , πίνακα, στον οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι µερίδες για το δείπνο και το προ του ύπνου γεύµα (όπου απαιτείται). β) Το Νοσοκοµείο, επίσης, διατηρεί το δικαίωµα µέχρι την 10:00π.µ. της ηµέρας εκτέλεσης της µεσηµεριανής παραγγελίας, να τροποποιεί αυτή (µε έγγραφη ειδοποίηση του ανάδοχου µέσω fax ή ) αυξοµειώνοντας τις µερίδες µέχρι 10%. γ) Η παράδοση του πρωινού και του δεκατιανού στο Νοσοκοµείο και στον Ξενώνα θα γίνεται στις 7:30π.µ. καθηµερινά. Η παράδοση του γεύµατος και του απογευµατινού θα γίνεται στις 11:30π.µ. καθηµερινά και η παράδοση του δείπνου και του προ του ύπνου γεύµατος (όπου απαιτείται) θα γίνεται στις 17:30µ.µ. καθηµερινά. Οι ώρες παράδοσης του φαγητού θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων, καθώς και οµαλής λειτουργίας του Νοσοκοµείου και του Ξενώνα. δ) Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώνει τον αριθµό των µερίδων σε ποσοστό 20% από την ηµερήσια παραγγελία. ε) Οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα και µη προβλέψιµα φαινόµενα. 4.Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή α) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των φαγητών θα πραγµατοποιείται από επιτροπή παραλαβής, ξεχωριστή για το Νοσοκοµείο και για τον Ξενώνα. Η παραλαβή των φαγητών θα ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη ηµερήσιου πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής µε την υποχρεωτική παρουσία του ανάδοχου ή νόµιµου εκπροσώπου του, που προσυπογράφει µαζί µε την κάθε επιτροπή παραλαβής, το σχετικό πρωτόκολλο και θα ελέγχεται εάν η παράδοση των φαγητών έγινε σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης (σύµβασης). β) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα φαγητά στο Νοσοκοµείο ή στον Ξενώνα, ή παραλείψει να φέρει ορισµένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών και µη αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσµία εντός µίας ώρας το αργότερο, τότε το Νοσοκοµείο µπορεί να αγοράσει αυτό ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εµπόριο, οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιµής µεταξύ της συµβατικής και της εκ του ελεύθερου εµπορίου αγοράς, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη 2

3 δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον ανάδοχο και καταλογίζονται σε βάρος του µετά από σχετική απόφαση της ιοίκησης. γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τους όρους της σύµβασης, η οποία υπόκειται στο άρθρο περί κυρώσεων, µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την επιτροπή και η οποία (απόκλιση) δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, λόγω της φύσης της, κατά το δειγµατοληπτικό έλεγχο της επιτροπής παραλαβής, το προσωπικό του τµήµατος το οποίο θα τη διαπιστώσει, ενηµερώνει το Τµήµα ιατροφής του Νοσοκοµείου και συντάσσεται αναφορά. Η αναφορά αυτή καταγράφει την απόκλιση, υπογράφεται από το «εµπλεκόµενο» προσωπικό του τµήµατος, από τον ανάδοχο ή το νόµιµο εκπρόσωπο του, ο οποίος έχει προηγουµένως κληθεί να λάβει γνώση, καθώς και από την επιτροπή παραλαβής η οποία επανακαλείται για να λάβει γνώση του συµβάντος. Στη συνέχεια, η αναφορά αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία και εκτιµάται αναλόγως. δ) Καθηµερινά θα αποστέλλονται από τον ανάδοχο 2 (δύο) µερίδες-δείγµατα φαγητού επιπλέον (µεσηµεριανό γεύµα-δείπνο) για µακροσκοπικό ή οργανοληπτικό έλεγχο από τις επιτροπές παραλαβής Νοσοκοµείου και Ξενώνα µετά από τυχαία δειγµατοληψία. Οι ποσότητες των δειγµάτων θα επιβαρύνουν οικονοµικά τον ανάδοχο. 5. Κανονισµοί εργασίας προσωπικού αναδόχου α) Το προσωπικό που απασχολεί ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής: 1 ον Να φέρει κατάλληλη καθαρή ενδυµασία (κάλυµµα κεφαλής ρόµπα ποδιά - γάντια) και 2 ον Να φέρει απαραιτήτως ατοµικό βιβλιάριο υγείας. β) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να απασχολεί µόνο ασφαλισµένο προσωπικό το οποίο θα πρέπει τουλάχιστον να καταλαβαίνει την Ελληνική γλώσσα. γ) Απαγορεύεται η είσοδος και η παραµονή στους χώρους των κουζινών ατόµων ασχέτων µε τη σίτιση, συµπεριλαµβανοµένων και των συγγενών των υπαλλήλων του αναδόχου. δ) Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν µπορούν να συνδιαλέγονται µε τους ασθενείς ή τους συνοδούς τους για την ασθένεια τους ή τη θεραπευτική τους αγωγή, ενώ είναι απαγορευµένη η προµήθεια φαγητών, ποτών, τσιγάρων, φαρµάκων κλπ. σε ασθενείς και συνοδούς. ε) Το προσωπικό που απασχολεί ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις συστάσεις του Τµήµατος ιατροφής του Νοσοκοµείου. 6. Καθαριότητα Πλύσιµο σκευών α) Η αποκοµιδή των δίσκων από τους θαλάµους των ασθενών και το πλύσιµο των σκευών (σερβίτσια- µαχαιροπήρουνα) και των δίσκων θα γίνεται από το προσωπικό του Νοσοκοµείου σε κάθε κουζίνα ορόφου ή το αντίστοιχο προσωπικό του αναδόχου σε όποια κλινική απασχολείται. Η αποκοµιδή των δίσκων και το πλύσιµο των σκευών στον Ξενώνα θα γίνεται αποκλειστικά από το προσωπικό του αναδόχου. Ο καθαρισµός και η απολύµανση του χώρου των κουζινών των ορόφων, καθώς και του εστιατορίου, θα γίνεται από το προσωπικό του Νοσοκοµείου ή του αναδόχου όπου αυτό απασχολείται. Η δαπάνη για την καταπολέµηση παρασίτων και ζωυφίων στις κουζίνες (Νοσοκοµείου και ξενώνα) και το εστιατόριο βαρύνει εξολοκλήρου το Νοσοκοµείο. Τα κάθε φύσης απορρίµµατα αποµακρύνονται από τους χώρους µεριδοποίησης και το εστιατόριο µε ευθύνη του προσωπικού του Νοσοκοµείου ή του αναδόχου όπου απασχολείται. β) Τα ισοθερµικά δοχεία (thermobox) και τα άπλυτα σκεύη (λεκάνες κλπ.) θα παραδίδονται στον ανάδοχο µετά από κάθε χρήση τους και θα πρέπει να αντικαθίστανται µε καθαρά και απολυµασµένα σε κάθε επόµενη παράδοση. Το πλύσιµο τους θα πρέπει να γίνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας τροφοδοσίας καθηµερινά, ώστε να εξασφαλίζεται η υγιεινή τους. Η εταιρεία θα πρέπει να κρατάει αρχείο τακτικών ελέγχων για το καθαρισµό και την απολύµανση των σκευών και να καταθέτει στο Τµήµα ιατροφής του Νοσοκοµείου πιστοποιητικό απολύµανσης των εγκαταστάσεων της και των ισοθερµικών δοχείων µεταφοράς φαγητού, στο οποίο θα φαίνεται η ηµεροµηνία εκτέλεσης, ο τρόπος απολύµανσης (φάρµακα) και η ορισθείσα επόµενη ηµεροµηνία απολύµανσης. 7. Ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές 1. Η εταιρεία τροφοδοσίας καθώς και οι χορηγητές των πρώτων υλών που χρησιµοποιεί, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιµων σηµείων ελέγχου HACCP από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγούµενων ειδών. Η διαπίστευση του φορέα πιστοποίησης θα προέρχεται είτε από το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης (ΕΣΥ ) είτε από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 2. Τα φαγητά θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε υλικά Α ποιότητας χωρίς πολλά καρυκεύµατα και ζωικά λίπη. 3. Κάθε λεκάνη gastronorm και κάθε ατοµική συσκευασία θα φέρει ετικέτα µε το είδος του γεύµατος (γεύµαδείπνο), το µενού, τον κωδικό της παρτίδας και την ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης. Τα ισοθερµικά δοχεία (thermobox) θα φέρουν σήµανση µε την επωνυµία της εταιρείας, τη διεύθυνση και τον αριθµό αδείας της. 4. Η παρασκευή των γευµάτων θα γίνεται µε ελαιόλαδο extra παρθένο. 5. Το λάδι στις σαλάτες να είναι extra παρθένο ελαιόλαδο. Η ποσότητα του ελαιολάδου για τις βραστές σαλάτες της ελεύθερης/τακτικής δίαιτας να είναι 20γρ./µερίδα. Οι βραστές σαλάτες να συνοδεύονται πάντα µε ¼ κοµµάτι φρέσκου λεµονιού. 6. Η ποσότητα του ελαιόλαδου για τις νωπές σαλάτες να είναι 15γρ./µερίδα ή άλλη που µπορεί να καθορίσει το Νοσοκοµείο. 3

4 7. Οι σάλτσες των φαγητών των ασθενών να µην τσιγαρίζονται. 8. Απαγορεύεται η χρήση του αλεύρου για την παρασκευή των φαγητών (σαν πρόσθετο στις σάλτσες ή για συµπύκνωση της σούπας). 9. Τα φαγητά, τα οποία δε θα πρέπει να περιέχουν αλάτι, θα δίνονται ως αριθµός «άναλων». Για τα είδη αυτά θα υπάρχει ειδική σήµανση στη συσκευασία. 10. Τα φαγητά τα οποία δεν θα πρέπει να περιέχουν λιπαρά, θα δίνονται ως αριθµός «άλιπων». Για τα είδη αυτά θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήµανση στη συσκευασία. 11. Το ζελέ δε θα περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή γλυκαντική ύλη. 12. Η άγλυκη κοµπόστα και η άγλυκη κρέµα των διαιτών των παθολογικών ασθενών δε θα περιέχουν γλυκαντικές ύλες. 13. Οι άγλυκες κοµπόστες να είναι µήλο ή ροδάκινο ή αχλάδι, τεµαχισµένα και να είναι καλοβρασµένες (όχι όξινες). 14. Το γάλα που θα χρησιµοποιείται στην παρασκευή των διαφόρων τροφίµων των ασθενών (κρέµες, ρυζόγαλο, πουρέ) να είναι φρέσκο και όχι εβαπορέ. 15. Το µοσχάρι και το χοιρινό (εκτός της µπριζόλας) να είναι άνευ οστών, νωπό Α ποιότητας. 16. Το ψάρι να είναι κατεψυγµένο (φέτα ή φιλέτο ανάλογα το είδος) ή φρέσκο, Α ποιότητας. 17. Το κοτόπουλο να είναι νωπό Α ποιότητας µπούτι ή στήθος ή φιλέτο στήθος. 18. Τα ερίφια γάλακτος να είναι νωπά Α ποιότητας. 19. Τα φαγητά να είναι καλοβρασµένα ή καλοψηµένα και καλοσερβιρισµένα. 20. Φαγητά όπως λαδερά και σούπες να έχουν την σωστή αναλογία σε σάλτσα ή υγρό και ρύζι ή ζυµαρικό ή ανάλογο στερεό περιεχόµενο. Οι σούπες να συνοδεύονται πάντα µε ¼ κοµµάτι φρέσκου λεµονιού. 21. Τα πρωινά ροφήµατα τσαγιού και χαµοµηλιού να συνοδεύονται µε ¼ κοµµάτι φρέσκου λεµονιού. 22. Το τριµµένο τυρί που συνοδεύει τα ζυµαρικά πρέπει να σερβίρεται ξεχωριστά σε ατοµική συσκευασία στα τµήµατα. 23. Όσα είδη είναι συσκευασµένα/ τυποποιηµένα όπως τα είδη ζαχαροπλαστικής/ επιδόρπια να έχουν την κατάλληλη σήµανση (ετικέτα,συστατικά,ηµεροµηνία παραγωγής/ λήξης κλπ.). 24. Τα κρύα σάντουιτς θα παραδίδονται συσκευασµένα και θα έχουν την κατάλληλη σήµανση (συστατικά,ηµεροµηνία παραγωγής/ λήξης κλπ.). 25. Το υποµεριδοποιηµένο σε λεκάνες gastronorm φαγητό να είναι τοποθετηµένο έτσι ώστε να διευκολύνει το περαιτέρω σερβίρισµα στο πιάτο. 26. Οι σαλάτες και τα φρούτα θα παραδίδονται κρύα. 27. Ο πουρές πατάτας θα γίνεται από νωπές πατάτες και όχι από σκόνη. 28. Συνθέσεις προγραµµάτων διαιτών - εορτών - Κατάλογος ειδών φαγητού - Μεριδολόγιο (παράρτηµα Ι) - Ιδιαίτερο µενού εορτών (παράρτηµα ΙΙ) - Ενδεικτικά προγράµµατα διαιτών (παράρτηµα ΙΙΙ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Το βάρος των κάτωθι φαγητών, ανά µερίδα, είναι σε µαγειρεµένη ή έτοιµη, κατά περίπτωση, µορφή. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ ΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΕΡΙ ΟΛΟΓΙΟ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΡΑΜ/ΜΕΡΙ Α ΓΑΛΑ-ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ 1 Γάλα αγελάδος χύµα Γάλα αγελάδος συσκ. 1/4lit 1 τεµ. 3 Γάλα αγελάδος συσκ. 1/2lit 1 τεµ. 4 Γιαούρτι αγελάδος 3,5%λιπαρά(συσκ.200gr) 1 τεµ. 5 Γιαούρτι αγελάδος 0%λιπαρά (συσκ.200gr) 1 τεµ. ΨΩΜΙΑ 6 Ψωµί λευκό (ατοµ.συσκ.) Ψωµί λευκό διαβήτου (ατοµ.συσκ.) 30 8 Ψωµί ολικής αλέσεως (ατοµ.συσκ.) 80 9 Ψωµί ολικής αλέσεως διαβήτου (ατοµ.συσκ.) Φρυγανιές σίτου (ατοµ.συσκ./δύο τεµάχια) 1τεµ. ΕΙ Η ΠΡΩΙΝΟΥ 11 Μαρµελάδα φρούτου (ατοµ.συσκ.) Μέλι (ατοµ.συσκ.) Τυράκι τηγµένο (ατοµ.συσκ.) 17,5 14 Τυρί φέτα Κασέρι γκούντα Βούτυρο-µαργαρίνη (ατοµ.συσκ.) 10 4

5 17 Ανθότυρο Ζαµπόν 60 ΣΑΛΑΤΕΣ 19 Σαλάτα νωπή εποχής Καρότο βραστό Κολοκυθάκια βραστά Κουνουπίδι βραστό Μπρόκολο βραστό Παντζάρια βραστά Χόρτα βραστά (ραδίκια,αντίδια) Λάχανο βραστό Λαχανίδες βραστές Πιπεριές Φλωρίνης Ταραµοσαλάτα 100 ΟΣΠΡΙΑ 29 Φασόλια γίγαντες πλακί Ρεβίθια σούπα Φακές σούπα Φασόλια σούπα 400 ΣΟΥΠΕΣ 33 Μαγειρίτσα αυγολέµονο Φιδές / Γλασέ / Αστράκι Χορτόσουπα 400(100πατ.,καρ.,σελ.,ρύζι) ΑΥΓΑ 36 Αυγό βραστό 1τεµ. (άνω των 63gr) L 37 Αυγό κόκκινο 1τεµ. (άνω των 63gr) L 38 Οµελέτα φούρνου µε πατάτες τηγανητές 200γρ(2αυγά-100πατάτες) ΡΥΖΙΑ 39 Ρύζι πιλάφι Ρύζι µε ανάµικτα λαχανικά (ριζότο) 250(200ρύζι-50αν.) 41 Ρύζι λαπάς 200 ΠΑΤΑΤΕΣ 42 Γιαχνί Πατάτες φούρνου Πατάτες πουρές Πατάτες τηγανητές 300 ΖΥΜΑΡΙΚΑ(σπαγγέτι,µακ.Νο3,µακ.κοφτό, κριθαράκι,αχιβαδάκι,φιογκάκι,ταλιατέλες,τορτελίνια) 46 Ζυµαρικά άσπρα Ζυµαρικά µε σάλτσα τοµάτας κλπ Καρµπονάρα Πίτσα ατοµική 350 ΓΕΜΙΣΤΑ 50 Πιπεριές γεµιστές µε ρύζι ή κιµά Ντοµάτες γεµιστές µε ρύζι ή κιµά Κολοκύθια γεµιστά (κιµά-ρύζι) αυγολέµονο Λαχανοντολµάδες (κιµά-ρύζι) αυγολέµονο 400 ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ-ΩΓΚΡΑΤΕΝ 54 Παστίτσιο (µε µακαρόνια Νο3) 400 (100κιµάς) 55 Ωγκρατέν (µε µακαρόνια Νο3) 400 (100τυρί) ΜΟΥΣΑΚΑΣ 56 Με Μελιτζάνες Πατάτες - Κιµά 400 (100κιµάς) 57 Μελιτζάνες παπουτσάκια 400 (100κιµάς) ΛΑ ΕΡΑ 58 Αρακάς λαδερός Ανάµικτα λαχανικά λαδερά Μπάµιες ψιλές λαδερές Πατάτες κολοκυθάκια µπριάµ 400 (200πατ.-200κολ.) 62 Σπανακόρυζο λεµονάτο (άσπρο) Πρασόρυζο λεµονάτο (άσπρο) Φασολάκια λαδερά Κολοκυθάκια φούρνου (λεµονάτα-µε σάλτσα ντοµ.) Αγκινάρες αλά πολίτα 300 ΕΡΙΦΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 5

6 67 Κατσίκι µε πατάτες φούρνου 250αρνί 250πατ. ΜΟΣΧΑΡΙ (α/ο) 68 Μοσχάρι βραστό 200 µοσχάρι 69 Νουά µόσχου ψητό* 200 µοσχάρι 70 Λεµονάτο ή Κοκκινιστό ή Ριγανάτο ή Τας κεµπάπ* 200 µοσχάρι 71 Μοσχάρι µε κολοκυθάκια 180µοσχ.-200κολοκυθ. 72 Μοσχάρι µε λάχανο 180µοσχ.-200λάχ. 73 Μοσχάρι µε σπανάκι 180µοσχ.-200σπαν. 74 Μοσχάρι µε πράσο 180µοσχ.-200πράσο 75 Μοσχάρι µε µελιτζάνες 180µοσχ.-300µελιτζ. 76 Μοσχάρι µε χορτόσουπα 100µοσχ.-300σούπα ΧΟΙΡΙΝΟ (α/ο) 77 Χοιρινό µε σέλινο αυγολέµονο 200χοιρ.-250σελ. 78 Χοιρινό λεµονάτο* 200χοιρ. 79 Χοιρινή µπριζόλα φούρνου (µ/ο)* 300χοιρ.(µ/ο) ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΝΩΠΟΣ 80 Γιουβαρλάκια αυγολέµονο 300 (µικτό βάρος) 81 Κεφτέδες τηγανητοί* Κεφτέδες φούρνου* Μπιφτέκια φούρνου (2 τεµάχια)* Ρολό κιµά* Σουτζουκάκια µε σάλτσα ντοµάτας* Σουτζουκάκια φούρνου (χωρίς σάλτσα)* Ζυµαρικό µε κιµά (σπαγγέτι) 300 (200ζυµ.-120κιµά) 88 Σπετζοφάϊ 350 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (σε τεµάχια µπούτι-στήθος) 89 Γαλοπούλα µε πατάτες φούρνου 250κοτ.-250πατ. 90 Κοτόπουλο βραστό κοτ. (µε κόκκαλο) 91 Κοτόπουλο ψητό* κοτ. (µε κόκκαλο) 92 Κοτόπουλο κοκκινιστό ή λεµονάτο* κοτ. (µε κόκκαλο) 93 Κοτόπουλο σούπα (φιδέ ή γλασέ) 150κοτ.-300σούπα 94 Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας 200 ΨΑΡΙΑ 95 Βακαλάος φούρνου λεµονάτος(φέτα αδέρµατη ή φιλέτο)* Βακαλάος τηγανητός (φιλέτο)* Βακαλάος φούρνου πλακί (φέτα ή φιλέτο)* Γαλέος φούρνου λεµονάτος (φέτα αδέρµατη ή φιλέτο)* Γαλέος τηγανητός (φιλέτο)* Γαλέος φούρνου πλακί (φέτα ή φιλέτο)* Γλώσσα τηγανητή (φιλέτο)* Πέρκα φούρνου λεµονάτη (φιλέτο)* Τσιπούρες,πέστροφες,κολιοί φούρνου (φρέσκα)* Ψαρόσουπα (βακαλάος φιλέτο) µε ρύζι,πατάτες,καρότο,σέλινο 220βακ.-300σούπα ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 105 Χταπόδι µε ζυµαρικά 200χταπ.-250ζυµ. 106 Σουπιές γιαχνί µε πατάτες ή ρύζι ή ζυµαρικά 180σουπ. 107 Μυδοπίλαφο Θαλασσινά διάφορα µε ρύζι 300 ΕΙ Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 109 Γλυκό συσκ. µε σοκολάτα (καριόκες,µον αµούρ κ.α.) Τάρτα µε φρούτο και σαντιγί Προφιτερόλ Εκλαίρ Ρεβανί Σιροπιαστά (µπακλαβάς,καταίφι κ.α.) Βασιλόπιτα ατοµική Τσουρέκι ατοµικό Κουραµπιέδες Με το κιλό 118 Μελοµακάρονα Με το κιλό ΚΡΕΜΕΣ-ΕΠΙ ΟΡΠΙΑ 119 Κρέµα γλυκιά Κρέµα άγλυκη Ρυζόγαλο γλυκό 160 6

7 122 Ζελέ Ζελέ µε κοµµατάκια φρούτων Κοµπόστα γλυκιά (κονσέρβα) (ροδάκινο,βερίκοκο) Κοµπόστα άγλυκη Χαλβάς σιµιγδαλένιος Κέικ απλό (βανίλια) Κρουασάν µαρµελάδας (ατοµ.συσκευασία) 1τεµ. ΙΑΦΟΡΑ 129 Ελιές (µαµούθ ή καλαµών) Πίκλες - τουρσί Χαλβάς από σουσάµι Κρύο σάντουιτς (γκούντα-ζαµπόν ή γαλοπούλα) 1τεµ. 133 Κρύο σάντουιτς (νηστίσιµο) 1τεµ. 134 Χυµός φρούτων νέκταρ ή φ.χ. 1τεµ. (πορτοκάλι,ροδάκινο,µήλο,βερίκοκο,κοκτεϊλ) (ατοµ.συσκ. 1/4lit) 135 Κεφαλοτύρι τριµµένο Ζάχαρη ατοµική συσκευασία 10 Τα είδη µε (*) συνοδεύονται µε τις εξής γαρνιτούρες: πατάτες φούρνου (250gr), πατάτες τηγανητές (250gr), πουρές πατάτας (200gr), ρύζι πιλάφι ή ριζότο (200gr), ζυµαρικά (250gr). Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί το πρόγραµµα σίτισης ασθενών και προσωπικού όπως ακριβώς ορίζεται σε εβδοµαδιαία συχνότητα από το Τµήµα ιατροφής. Παρατηρήσεις: Στον ασθενή (Νοσοκοµείου-Ξενώνα) προσφέρονται καθηµερινά: Πρωινό Μεσηµεριανό γεύµα είπνο Ενδιάµεσα γεύµατα (σύµφωνα µε τις διατροφικές ανάγκες των ασθενών) Στους εφηµερεύοντες ιατρούς προσφέρονται καθηµερινά: Μεσηµεριανό γεύµα είπνο Το µενού ενδεικτικά πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα πιο κάτω είδη γευµάτων και συµπληρωµάτων: 1. Κύριο πιάτο µεσηµεριανού γεύµατος και δείπνου Γεύµα µε φρέσκο µοσχαρίσιο κιµά Γεύµα µε φρέσκο κοτόπουλο (στήθος ή µπούτι) Γεύµα µε κρέας (µοσχάρι ή χοιρινό) που θα προέρχεται από το στήθος, το µπούτι ή τα πλευρά του ζώου. Γεύµα µε ψάρι φέτα ή φιλέτο ή ολόκληρο (φρέσκο ή κατεψυγµένο). Γεύµα µε λαδερά ή ζυµαρικά ή σούπα ή όσπρια. 1.1 Συµπλήρωµα µεσηµεριανού γεύµατος και δείπνου: Το κυρίως φαγητό θα συνοδεύεται µε ποικιλίες γαρνιτούρας επιλογής του Τµήµατος ιατροφής. Σαλάτα (νωπή ή βραστή) ή/και τυρί φέτα ή/και κρέµα ή γιαούρτι ή ζελέ ή ρυζόγαλο. Φρούτο εποχής ή κοµπόστα φρούτου Σούπα (για τους ασθενείς) µε εντολή γιατρού ή διαιτολόγου Ψωµί ή φρυγανιές 2 Πρωινό: Γάλα ή τσάι ή χαµοµήλι Ψωµί ή φρυγανιές Ζάχαρη βούτυρο µέλι ή µαρµελάδα ή τυράκι τηγµένο ή αυγό βραστό ή τυρί φέτα ή ανθότυρο Κέικ ή Κρουασάν Φρούτο ή κοµπόστα (γλυκιά ή άγλυκη) ή κρέµα (γλυκιά-άγλυκη) 3 Συµπληρωµατικά τρόφιµα (ενδιάµεσα γεύµατα): Α)Κρέµα γλυκιά ή άγλυκη Β)Ζελέ Γ)Γιαούρτι πλήρες ή άλιπο Ένα από αυτά σε κάθε ασθενή (όπου 7

8 )Γάλα ¼ lit Ε)Φρούτο ή κοµπόστα απαιτείται, σύµφωνα µε τη δίαιτα του) Επιπλέον, θα προσφέρονται στις κλινικές καθηµερινά, για την κάλυψη των έκτακτων εισαγωγών, τα κάτωθι είδη: Είδος 3 ος Όροφος 4 ος Όροφος 5 ος Όροφος 6 ος Όροφος 7 ος Όροφος+ Ξενώνας Π Μ Β Π Μ Β Π Μ Β Π Μ Β Π Μ Β Π Μ Β 8 ος Όροφος Σύνολο Τσάι Χαµοµήλι Γάλα ¼ Γάλα ½ Τυρί φέτα Κρεατόζουµο Κρέµα άγλυκη Φρυγανιά Αυγά βρ Γιαούρτι Σούπα (αστρφιδ-γλ) Ζελέ Γιαούρτι φρυγανιά (Κυριακή, ευτέρα, Τετάρτη, Πέµπτη) Κρέµα 3 3 Τα παραπάνω είδη δεν θα χρεώνονται ως ξεχωριστές µερίδες και θα περιλαµβάνονται στην τιµή ανά ασθενή που θα προσφέρουν οι συµµετέχοντες. Στο ιατρικό προσωπικό που εφηµερεύει θα δίνονται καθηµερινά τα κάτωθι είδη: ΕΙ Η Νυχτερινό προσωπικό Σάντουϊτς 35 Φρούτο εποχής 35 Κατ εξαίρεση σε περιόδους νηστείας θα προσφέρονται νηστίσιµα σάντουιτς. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει στη διάθεση των εφηµερευόντων ιατρών δυνατότητα επιλογής δύο (2) κυρίως πιάτων, τα οποία πρέπει να είναι εύγευστα και ευπαρουσίαστα. Το είδος αυτών των κυρίως πιάτων και οι ποσότητες τους θα κοινοποιούνται στον ανάδοχο από την προηγούµενη της εκτέλεσης της παραγγελίας ηµέρα, από το Τµήµα ιατροφής. Στους εφηµερεύοντες ιατρούς θα προσφέρεται ως επιδόρπιο δύο (2) φορές το µήνα γλυκό και ως συµπλήρωµα µε το γεύµα 2 (δύο) φορές την εβδοµάδα χυµός. Σε περίπτωση διακοπής νερού ή ακαταλληλότητας αυτού, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε κάθε σιτιζόµενο (ασθενείς-εφηµερεύοντες ιατρούς) ένα µπουκάλι 1 1/2 λίτρου ηµερησίως. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (εφηµερευόντων ιατρών και ασθενών (Νοσοκοµείου και ξενώνα), πλην των ειδικών διαιτών) 25/12 (80 µερίδες) 8

9 Πρωινό: Μελοµακάρονο Γεύµα: Γαλοπούλα µε πατάτες-τυρί-σαλάτα-φρούτο-γλυκό είπνο: Μπιφτέκι-Κριθαράκι-Γιαούρτι-Κοµπόστα 26/12 (80 µερίδες) Πρωινό: Μελοµακάρονο Γεύµα: Μοσχάρι ριγανάτο-ριζότο-σαλάτα-φρούτο-γλυκό είπνο: Παστίτσιο-Σαλάτα-Κοµπόστα 31/12 (65 µερίδες) είπνο: Χορτόσουπα µε κρέας-βασιλόπιτα ατοµική-γιαούρτι-φρούτο 1/1 (65 µερίδες) Πρωινό: Βασιλόπιτα ατοµική Γεύµα: Νουά µόσχου ψητό-ριζότο-τυρί-σαλάτα-φρούτο-γλυκό είπνο: Μακαρόνια µε κιµά-σαλάτα-φρούτο 6/1 (100 µερίδες) Γεύµα: Μοσχάρι κοκκινιστό-ρύζι πιλάφι-σαλάτα-φρούτο-γλυκό είπνο: Μακαρόνια ωγκρατέν-σαλάτα-φρούτο ΚΑΘΑΡΑ ΕΥΤΕΡΑ (140 µερίδες) Γεύµα: Χταπόδι µε µακαρονάκι κοφτό-ταραµοσαλάτα-φρούτο-λαγάνα είπνο: Σπανακόρυζο-Γιαούρτι-Φρούτο 25/3 (180 µερίδες) Γεύµα: Βακαλάος λεµονάτος φούρνου-πατ.φούρνου-σαλάτα-φρούτο-γλυκό είπνο: Μπιφτέκι σχάρας-ζυµαρικά µε σ.ντοµάτας-τυρί τριµµένο-κοµπόστα Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ (80 µερίδες) Γεύµα: Μπάµιες λαδερές-τυρί φέτα-φρούτο είπνο: Μαγειρίτσα-Τυρί-Γιαούρτι-Φρούτο-Τσουρέκι ατοµικό-αυγό κόκκινο ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (80 µερίδες) Πρωινό: Τσουρέκι ατοµικό-αυγό κόκκινο Γεύµα: Νουά µόσχου ψητό-ρυζότο-τυρί-σαλάτα-φρούτο-γλυκό είπνο: Χορτόσουπα µε κρέας-γιαούρτι-φρούτο ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (80 µερίδες) Πρωινό: Τσουρέκι ατοµικό-αυγό κόκκινο Γεύµα: Ριγανάτο-Πατάτες φούρνου-σαλάτα-φρούτο-γλυκό-αυγό κόκκινο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΙΑΙΤΑΣ ευτέρα Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μέλι-Ψωµί Μεσηµεριανό: Παστίτσιο-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί είπνο: Κρέας ψητό-πουρές-γιαούρτι-φρούτο-ψωµί Τρίτη Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Τυράκι τηγµένο-ψωµί-κρουασάν Μεσηµεριανό: Ριγανάτο-Πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί είπνο: Σούπα φιδέ (µε ½ µερίδα κοτόπουλο)-γιαούρτι-φρούτο-ψωµί Τετάρτη Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρµελάδα-Ψωµί Μεσηµεριανό: Μπάµιες-Τυρί-Κρέµα-Φρούτο-Ψωµί είπνο: Μακαρόνια κοφτά µε σάλτσα και κασέρι τριµµένο-γιαούρτι-φρούτο-ψωµί Πέµπτη Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Τυρί φέτα-ψωµί-κέικ Μεσηµεριανό: Κοτόπουλο ψητό-πιλάφι-σαλάτα-φρούτο-ψωµί είπνο: Χορτόσουπα µε κρέας-γιαούρτι-φρούτο-ψωµί 9

10 Παρασκευή Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρµελάδα-Ψωµί Μεσηµεριανό: Φασολάκια-Τυρί-Ρυζόγαλο-Φρούτο-Ψωµί είπνο: Μακαρόνια µε κιµά-γιαούρτι-φρούτο-ψωµί Σάββατο Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Αυγό-Ψωµί-Κρουασάν Μεσηµεριανό: Ψάρι λεµονάτο-πατάτες φούρνου-σαλάτα-φρούτο-ψωµί είπνο: Γιουβαρλάκια-Κρέµα-Φρούτο-Ψωµί Κυριακή Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρµελάδα-Ψωµί-Κέικ Μεσηµεριανό: Κοτόπουλο λεµονάτο-μακαρόνια κοφτά-σαλάτα-φρούτο-ψωµί είπνο: Χορτόσουπα µε κρέας-γιαούρτι-φρούτο-ψωµί ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ευτέρα Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μέλι-Ψωµί Μεσηµεριανό: Παστίτσιο-Κρέµα-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί ή Φακές-Ταραµοσαλάτα-Ελιές-Φρούτο είπνο: Κοκκινιστό-Πουρές-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί Τρίτη Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Τυράκι τηγµένο-ψωµί-κρουασάν Μεσηµεριανό: Ριγανάτο-Πιλάφι-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί είπνο: Μπριζόλα-Πατάτες φούρνου-τυρί-σαλάτα-φρούτο-ψωµί Τετάρτη Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρµελάδα-Ψωµί Μεσηµεριανό: Μπάµιες-Τυρί-Κρέµα-Φρούτο-Ψωµί-Χυµός ή Φασόλια πλακί-ταραµάς-ελιές είπνο: Σπετζοφάϊ-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί Πέµπτη Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Τυρί φέτα-ψωµί-κέικ Μεσηµεριανό: Κοτόπουλο ψητό-πιλάφι-τυρί-σαλάτα-φρούτο-ψωµί είπνο: Λαχανοντολµάδες-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί Παρασκευή Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρµελάδα-Ψωµί Μεσηµεριανό: Φασολάκια ή Ρεβύθια-Ταραµοσαλάτα-Ελιές-Πίκλες-Φρούτο-Ψωµί είπνο: Μακαρόνια µε κιµά-τυρί-σαλάτα-φρούτο-ψωµί Σάββατο Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Αυγό-Ψωµί-Κρουασάν Μεσηµεριανό: Ψάρι πλακί-πατάτες φούρνου-σαλάτα-φρούτο-ψωµί-χυµός είπνο: Γιουβαρλάκια-Τυρί-Κρέµα-Φρούτο-Ψωµί ή Πίτσα-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο Κυριακή Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρµελάδα-Ψωµί-Κέικ Μεσηµεριανό: Κοτόπουλο λεµονάτο-μακαρόνια κοφτά-τυρί-σαλάτα-φρούτο-ψωµί-γλυκό είπνο: Χοιρινό µε σέλινο αυγολέµονο-τυρί-ρυζόγαλο-φρούτο-ψωµί ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΙΤΑΣ ΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ευτέρα Πρωινό: Γάλα-Αυγό-Φρυγανιές εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού(120gr περίπου) Μεσηµεριανό: Μπιφτέκι-1/2 µερίδα µακαρόνια ψιλά-σαλάτα-φρούτο διαβητικού είπνο: Κρέας ψητό-1/2 µερίδα πουρές-γιαούρτι-φρούτο διαβητικού Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ.1/4lit 10

11 Τρίτη Πρωινό: Γάλα-Τυράκι τηγµένο-φρυγανιές εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού (120gr περίπου) Μεσηµεριανό: Ριγανάτο-1/2 µερίδα πιλάφι-σαλάτα-φρούτο διαβητικού είπνο: Κοτόπουλο βραστό-σούπα φιδέ-γιαούρτι-φρούτο διαβητικού Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ. 1/4lit Τετάρτη Πρωινό: Γάλα-Ανθότυρο-Φρυγανιές εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού Μεσηµεριανό: Κοκκινιστό-Μπάµιες-Τυρί-Φρούτο διαβητικού είπνο: Κοτόπουλο σχάρας-1/2 µερίδα µακαρόνια κοφτά µε σάλτσα-γιαούρτι-φρούτο διαβ. Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ. 1/4lit Πέµπτη Πρωινό: Γάλα-Τυρί φέτα-φρυγανιές εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού Μεσηµεριανό: Κοτόπουλο ψητό-1/2 µερίδα πιλάφι-σαλάτα-φρούτο διαβητικού είπνο: Κρέας βραστό-χορτόσουπα-γιαούρτι-φρούτο διαβητικού Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ. 1/4lit Παρασκευή Πρωινό: Γάλα-Ανθότυρο-Φρυγανιές εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού Μεσηµεριανό: Κοκκινιστό-Φασολάκια-Τυρί-Φρούτο διαβητικού είπνο: Κιµάς-1/2 µερίδα µακαρόνια-γιαούρτι-φρούτο διαβητικού Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ. 1/4lit Σάββατο Πρωινό: Γάλα-Αυγό-Φρυγανιές εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού Μεσηµεριανό: Ψάρι λεµονάτο-1/2 µερίδα πατάτες φούρνου-σαλάτα-φρούτο διαβ. είπνο: Γιουβαρλάκια-Τυρί-Κρέµα άγλυκη-φρούτο διαβητικού Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ. 1/4lit Κυριακή Πρωινό: Γάλα-Τυρί φέτα-φρυγανιές εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού Μεσηµεριανό: Κοτόπουλο λεµονάτο-1/2 µερίδα µακαρόνια κοφτά-σαλάτα-φρούτο είπνο: Κρέας βραστό-χορτόσουπα-γιαούρτι-φρούτο διαβητικού Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ.1/4lit ΙΑΙΤΑ ΕΛΑΦΡΑ Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρµελάδα ή Μέλι ή Τυράκι τηγµένο ή Αυγό ή Τυρί φέτα-ψωµί Μεσηµεριανό: Κρέας ή κοτόπουλο βραστό-σούπα (φιδέ-γλασέ-αστράκι)-κρέµα-κοµπόστα είπνο: Κρέας ή κοτόπουλο βραστό-σούπα (φιδέ-γλασέ-αστράκι)-γιαούρτι-κοµπόστα Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ.1/4lit (όπου απαιτείται) ΙΑΙΤΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ Ίδια µε τη τακτική ελεύθερη δίαιτα εκτός του δείπνου, το οποίο συµπληρωµατικά περιλαµβάνει, καθηµερινά, και µερίδα από τις οµάδες : Μοσχάρι ή κιµάς µοσχαρίσιος ή πουλερικά (Παράρτηµα Ι). ΙΑΙΤΑ ΕΛΑΦΡΑ+ΚΡΕΑΣ Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρµελάδα ή Μέλι ή Τυράκι τηγµένο ή Αυγό ή Τυρί φέτα-ψωµί 11

12 Μεσηµεριανό: Μπιφτέκι ή Νουά ψητό ή Κοτόπουλο ψητό ή σχάρας ή Ψάρι λεµονάτο-πατάτες ή Πουρές ή Πιλάφι ή Ζυµαρικά-Κρέµα ή Ρυζόγαλο ή Ζελέ-Κοµπόστα-Ψωµί είπνο: Μπιφτέκι ή Νουά ψητό ή Κοτόπουλο σχάρας-πατάτες ή Πουρές ή Πιλάφι ή Ζυµαρικό-Γιαούρτι-Κοµπόστα-Ψωµί ΙΑΙΤΑ Υ ΡΙΚΗ Πρωινό: Γάλα-Τσάι-Βούτυρο-Μαρµελάδα ή Μέλι-Φρυγανιές Μεσηµεριανό: Σούπα (γλασέ-φιδέ-αστράκι)-γιαούρτι-κρέµα-κοµπόστα-φρυγανιές είπνο: Σούπα (γλασέ-φιδέ-αστράκι)-γιαούρτι-κρέµα-κοµπόστα-φρυγανιές Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ. 1/4lit ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΙΤΩΝ ΕΙ ΟΣ ΙΑΙΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ (Νοσοκοµείου- Ξενώνα) Τακτική Ελεύθερη 145 Λευκωµατούχος 25 ιαβητική 30 Ελαφρά 15 Ελαφρά+κρέας 15 Άλιπη - Αναλη 10 Υδρική 10 Σιτιζόµενο ιατρικό προσωπικό 15 ΣΥΝΟΛΟ 265 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΕΙ ΟΣ Ποσότητα Τιµή/µον Ηµέρες Προϋπολογισθείσα δαπάνη Πρωινό ασθενών/νοσοκοµείου Γεύµα ασθενών/νοσοκοµείου είπνο ασθενών/νοσοκοµείου Πρωινό ασθενών/ξενώνα Γεύµα ασθενών/ξενώνα είπνο ασθενών/ξενώνα Γεύµα ιατρών είπνο ιατρών Σάντουϊτς νυχτ Φρούτο νυχτ Εργατοώρες/Νοσοκοµείου καθηµερινές Εργατοώρες/Νοσοκοµείου αργίες Εργατοώρες/Ξενώνα καθηµερινές Καθαρή Αξία (Σύνολο χωρίς ΦΠΑ) Η σύµβαση που θα προκύψει από τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης θα διακοπεί άµεσα στην περίπτωση ολοκλήρωσης οποιασδήποτε διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο προϋπολογισµός για τη διάρκεια των τριών (3) µηνών είναι συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Α..Α.: Ω4ΨΞ469Η Χ-5Λ, Κ.Α.Ε , καταχωρήθηκε µε α/α 73 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υπηρεσίας. 7 Ο 61469Η Χ-Η43, Κ.Α.Ε , καταχωρήθηκε µε α/α 35 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υπηρεσίας. 12

13 Οι συµµετέχοντες θα δηλώσουν υπεύθυνα ότι αποδέχονται τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών όπως αυτές αναλύονται παραπάνω, καθώς και τη συµµόρφωση των προσφεροµένων από αυτές τιµών, µε το Παρατηρητήριο Τιµών της προηγουµένης της κατάθεσης των προσφορών τους. Από τον προς κατακύρωση ανάδοχο θα απαιτηθεί επιπλέον υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε τη δυνατότητα άµεσης προσκόµισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.. 118/2007, στην περίπτωση που αυτά ζητηθούν, καθώς και εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ύψους 5 % της συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. H διαπραγµάτευση θα διενεργηθεί στις 11 Ιουνίου ηµέρα Πέµπτη και ώρα π.µ. από αρµόδια επιτροπή και οι παραπάνω εταιρείες παρακαλούνται να καταθέσουν στο Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου σφραγισµένη έντυπη τεχνική και οικονοµική προσφορά, υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των τεχνικών προδιαγραφών και συµµόρφωσης των τιµών τους µε το Παρατηρητήριο Τιµών, εις διπλούν. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι την ηµέρα της διαδικασίας, δηλαδή την 11 η ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30. Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι το Νοσοκοµείο, από την υπογραφή της σύµβασης που θα προκύψει και καθ όλη τη διάρκειά της, θα προβαίνει κατά την εξόφληση του κάθε τιµολογίου, στις µέχρι σήµερα αναλογούσες νόµιµες κρατήσεις, στον αναλογούντα Φ.Π.Α καθώς και σε επιπλέον κράτηση 2% υπέρ των Οργανισµών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υ.Υ.Κ.Α., σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. Υ6α/Γ.Π/οικ.36932/ Κ.Υ.Α και κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε το Ν. 4013/2011 H ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ - ΞΟΥΡΗ Πίνακας ιανοµής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FAX Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε ΘΕΟ ΩΡΟΥ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ SPECIAL Ε ΕΣΜΑΤΑ Α.Ε ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Φεβρουάριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Έκταση εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ------------------------------------------------- ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ----------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα