ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #172. ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ Ερχονται προσλήψεις σε ΕΚΟ, ΙΚΑ, νοσοκοµεία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #172. ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ Ερχονται 4.779 προσλήψεις σε ΕΚΟ, ΙΚΑ, νοσοκοµεία"

Transcript

1 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #172 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 420 ευκαιρίες σε 19 γνωστές εταιρίες σελ OAE θέσεις για ανέργους σελ.12 ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ Ερχονται προσλήψεις σε ΕΚΟ, ΙΚΑ, νοσοκοµεία Μ ε µόνιµους και εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθούν νοσοκοµεία και ΕΚΟ µε προκηρύξεις που θα εκδοθούν από τον Μάρτιο. Αναλυτικά για το µόνιµο προσωπικό έχουν προβλεφθεί 177 θέσεις σε ΕΚΟ και 552 σε νοσοκοµεία. Αντίστοιχα θα γίνουν προσλήψεις εποχικών σε ΕΚΟ και 400 σε νοσοκοµεία και κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα. Από το συνολικό πακέτο των θέσεων οι αφορούν στα ΕΛΤΑ, οι στη ΕΗ, οι 150 στα ΕΛΠΕ και οι 200 στη Βιοµηχανία Ζάχαρης. Οι ειδικότητες µε τη µεγαλύτερη ζήτηση είναι νοσηλευτές, µηχανικοί, τεχνίτες, διοικητικοί, Πληρωµάτων Ασθενοφόρων, γιατροί, οδηγοί, διανοµείς, υπάλληλοι εσωτερικής εκµετάλλευσης, εργάτες κ.ά. σελ. 4-5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιχορηγήσεις για πρόσληψη ερευνητών σε επιχειρήσεις σελ. 13 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Γραπτές εξετάσεις στα Εφετεία για 438 συµβολαιογράφους σελ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ Ελληνες ειδικοί Πληροφορικής και µηχανικοί σε Γερµανία, Ελβετία, Ολλανδία 18 θέσεις για εθνικούς εµπειρογνώµονες στην Ε.Ε. σελ ΑΙΤΗΣΕΙΣ θέσεις για συµβασιούχους σε δήµους, µουσεία, ΜΚΟ σελ. 2-3, 6-7, 16

2 222 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL Λύσεις για την ανεργία Η ύφεση έχει εκτοξεύσει την ανεργία σε πρωτοφανή ύψη. Σύµφωνα µε τα τελευταία επίσηµα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που αφορούν στο µήνα Νοέµβριο, οι καταγεγραµµένοι άνεργοι έχουν φθάσει το και το ποσοστό ανεργίας στο ιστορικό ρεκόρ του 27%. Ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, τα στοιχεία είναι ακόµα πιο ανησυχητικά, καθώς το 61,7% των νέων κάτω των 25 ετών δεν µπορεί να βρει δουλειά, µε αποτέλεσµα πολλοί από αυτούς να αναγκάζονται να µεταναστεύσουν στο εξωτερικό αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Και αυτό, γιατί στην Ελλάδα, όχι µόνο δεν δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, αλλά και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να κλείνουν η µία µετά την άλλη, αφήνοντας χιλιάδες εργαζόµενους χωρίς δουλειά. Οσο για το δηµόσιο τοµέα, έχει γίνει αντιληπτό από όλους ότι δεν µπορεί πια να απορροφά άλλο προσωπικό, παρά µόνο κατ εξαίρεση και κυρίως συµβασιούχους. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες, όπως µπορείτε να διαπιστώσετε από τις προκηρύξεις που δηµοσιεύουµε. Οµως, αυτό δεν αρκεί για την αντιµετώπιση της ανεργίας, που πρέπει να γίνει µε την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και σε επίπεδο ιδιωτικού τοµέα µε νέες επενδύσεις, ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 27 µουσικοί στο Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά Το ΝΠ Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νεολαίας ήµου Πειραιά ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά είκοσι επτά (27) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα µήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων: Ανώτερα Θεωρητικά 2, Θεωρητικά 2, Πιάνο 7, Κιθάρα 4, Βιολί 1, Τροµπέτα 1, Αρµόνιο 1, Μονωδία-Τραγούδι 1, Μουσική Αγωγή (για παιδιά 4-6 ετών) 1, Μπουζούκι 1, Ηλεκτρικό Μπάσο- Θεωρητικά Τζαζ 1, Ηλεκτρική Κιθάρα 2, Ντραµς 1, Βυζαντινή Μουσική 1 και Τζαζ Τραγούδι 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν: αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/ ), βιογραφικό σηµείωµα, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής τους Ταυτότητας και επικυρωµένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου Ο ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας & Μαζικής Αθλησης Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως , µε δυνατότητα παράτασης, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελ- µατικής Ζωής» του ηµοτικού σπουδών της αλλοδαπής, επίσηµη µετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις (άρθρο 29 Π.. 50/2001). Οι κάτοχοι συµπληρωµατικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούµενων δύνανται να τους συνυποβάλουν. Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούµενα προσόντα τους όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα «Απαραίτητα δικαιολογητικά» και να την υποβάλουν στα γραφεία του ΝΠ ΟΠΑΝ, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νεολαίας ήµου Πειραιά (ΟΠΑΝ), Καραγιώργη Σερβίας 6, Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλλα Πειραιάς, Τ.Κ Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση. 18 θέσεις στο ηµοτικό Οργανισµό ήµου Ηρακλείου Κρήτης 3 τεχνίτες στη ΕΥΑ Φαρσάλων Οργανισµού Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής Αθλησης Ηρακλείου, ως εξής: 10 ΤΕ Βρεφονηπιοκό- µων, 8 Ε Βοηθοί Βρεφονηπιοκόµων-Παιδοκόµων. Για τις θέσεις βρεφονηπιοκόµων ζητούνται πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλω- µα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Τηλέφωνα: & H ηµοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Φαρσάλων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Οι θέσεις είναι: Ε Υδραυλικών 2 και Ε Χειριστών Μηχανη- µάτων 1. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αχιλλέως 8, Τ.Κ Φάρσαλα, απευθύνοντάς την στη ΕΥΑ Φαρσάλων (τηλ. επικοινωνίας: ). Σύντοµες ειδήσεις Επιστηµονικοί συνεργάτες στο ΤΕΙ υτ. Μακεδονίας Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυµα (ΤΕΙ) υτικής Μακεδονίας αποφάσισε την έκδοση προκήρυξης για πρόσληψη Επιστηµονικών Συνεργατών και Εργαστηριακών Συνεργατών, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου ορισµένου χρόνου, Τµηµάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ιεθνούς Εµπορίου του Παραρτή- µατος Καστοριάς και Εµπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων του Παραρτήµατος Φλώρινας του Ιδρύµατος κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει στις 22/02/ στο γραφείο διασύνδεσης του ΤΕΙ Πατρών Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Ερευνας του ΤΕΙ Πάτρας για την πράξη «Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Πατρών» µε κωδικό MIS , η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση», µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον δρα Κωνσταντίνο Κουτσογιάννη, επίκουρο καθηγητή του Τµή- µατος Φυσικοθεραπείας, ενδιαφέρεται να συνάψει συµβάσεις µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως εξής: 1 σύµβαση για τη θέση «Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός» (ΠΕ Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Σπουδών), 1 σύµβαση για τη θέση «Επικοινωνιακή Υποστήριξη» (ΠΕ/ΤΕ ( ηµόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία, Ξένες Γλώσσες), 2 συµβάσεις για τη θέση «ιοικητικών/ Οικονοµικών» (ΤΕ ιοίκηση/οικονοµία), 2 συµβάσεις για τη θέση «Οργάνωση & ιοίκηση Επιχειρήσεων» (ΠΕ ιοίκηση Επιχειρήσεων), 1 σύµβαση για τη θέση «Επιστηµονικό Προσωπικό Υποστήριξης» (ΠΕ/ΤΕ Φιλολογίας, Ελληνικού ή Ευρωπαϊκού Πολιτισµού, Κοινωνικής Εργασίας) και 2 συµβάσεις για τη θέση «Επιστηµονικό προσωπικό Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστηµάτων, Συντήρησης Λογισµικού, Site και Περιεχο- µένου» (ΤΕ ΕΠ Ο, Πληροφορικής & ΜΜΕ, Επιχ/κού Σχεδιασµού & Πληρ/ κών Συστηµάτων). Καταληκτική ηµεροµηνία: 25/02/2013. Πληροφορίες: , ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 3 23 Ο φορέας Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηµατικότητας (ΚΕΑΕΠ) έχει συνάψει συµβόλαιο συνεργασίας µε Εφορείες Αρχαιοτήτων προκειµένου να προσληφθούν 141 νέοι υπάλληλοι από τους καταλόγους ανέργων του ΟΑΕ, σύµφωνα µε το πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισµό, στην Α ΕΠΚΑ (κεντρικός τοµέας Αττικής) και τη Γ ΕΠΚΑ ( υτικής Αττικής), Β ΕΠΚΑ (βόρειος τοµέας Αττικής και Ανατολικής Αττικής). Το πρόγραµ- µα αφορά στην 7µηνη απασχόληση ανέργων, έπειτα από ένα διήµερο ενηµερωτικό σεµινάριο - σε υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και µουσείων, σε ηµέρες και ώρες λειτουργίας των χώρων και µουσείων, αλλά και επέκτασης του ωραρίου αυτών, κατά το οποίο οι αρχαιολογικοί χώροι ή τα µουσεία είναι επισκέψιµα από το κοινό. Η καταβαλλόµενη αµοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελµατικής εξειδίκευσής τους, που θα απασχολούνται σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηµατοδοτούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», ορίζεται σε 25 ευρώ ηµερησίως, άλλως και όχι πλέον των 625 ευρώ µηνιαίως. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 141 θέσεις στην Αττική για τον πολιτισµό ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ Αιτήσεις Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 20 Φεβρουαρίου. Οι ενδιαφερό µενοι καλού νται να συµπληρώ σουν την αί τηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβά λουν, εί τε αυτοπροσώ πως εί τε µε ά λλο εξουσιοδοτηµέ νο από αυτού ς πρό σωπο, εφό σον η εξουσιοδό τηση φέ ρει την υπογραφή τους θεωρηµέ νη από δηµό σια αρχή, εί τε ταχυδροµικά µε συστηµέ νη επιστολή, στα γραφεί α του δικαιού χου στην ακό λουθη διεύ θυνση: Κυψέ λης 16, Αθή να, απευθύ νοντά ς την στο Κέ ντρο Ανά πτυξης και Επιχειρη- µατικό τητας (ΚΕΑΕΠ) (ΠΕ κεντρικού τοµέ α Αθηνώ ν) υπ ό ψιν κ. Πά ντου Μαρί ας (τηλ. επικοινωνί ας: ). ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Βόρειος τοµέας Αττικής Ε ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 1 Ανατολικής Αττικής Ε ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 14 ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 13 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 2 υτικής Αττικής ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ -ΤΡΙΕΣ 1 Ε ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 10 Κεντρικός τοµέας Αττικής Ε ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 66 Ε ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 8 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 5 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 1 Ε ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ θέσεις για ανέργους από τον Οµιλο για την UNESCO Ο Οµιλος για την UNESCO Νοµού Πειραιώς και Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριών (103) ατόµων για την υλοποίηση προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τοµέα του Πολιτισµού (ΚΟΧΠ) στην περιφερειακή ενότητα κεντρικού τοµέα Αθηνών και την περιφερειακή ενότητα βόρειου τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραµµατική περίοδο Συνολικά θα εργαστούν 30 άτοµα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και 73 άτοµα στο Μουσείο Μπενάκη, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου και Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρη- µένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία του δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1, Τ.Κ , Νίκαια, απευθύνοντάς την στον Οµιλο για την UNESCO Νοµού Πειραιώς και Νήσων (για ΠΕ κεντρικού τοµέα Αθηνών). Τηλ. επικοινωνίας: Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, το εµπρόθεσµο της αίτησης κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και τελειώνει στις 20/02/2013 (καταληκτική ηµεροµηνία). 100 θέσεις σε δήµους του Νοµού Σερρών Η Α.Σ. «Κοινωνικός Στρυ- µόνας» υλοποιεί την Πράξη Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Απασχόληση στο Νοµό Σερρών στο πλαίσιο της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της κατηγορίας Παρέµβασης 1 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Θεµατικού Αξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράµ- µατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού », που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). Η Πράξη υλοποιείται στην περιοχή των ήµων Αµφίπολης, Βισαλτίας, Εµµανουήλ Παππά, Ηράκλειας και Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και απευθύνεται σε 100 ανέργους, που κατοικούν σε αυτούς τους δήµους, ως εξής: άνεργοι άνω των 12 µηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα (30 άτοµα), άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούµενα από φτώχεια έχοντας ετήσιο ατοµικό εισόδηµα κάτω από ευρώ (50 άτοµα) και αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών (20 άτοµα). Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις συµµετοχής για τα προγράµµατα έως την 1η Μαρτίου Για τις προϋποθέσεις συµµετοχής στα προγράµ- µατα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις συµµετοχής οι ωφελούµενοι θα µπορούν να ενηµερώνονται καθηµερινά στο τηλέφωνο: άνεργοι στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗ- ΣΗ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την επανένταξη µακροχρόνια ανέργων στην ΠΕ Θεσσαλονίκης». Η Πράξη στοχεύει στην προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα 120 µακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα. Η υλοποίηση της Πράξης περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: Ψυχολογική υποστήριξη/νοµική συµβουλευτική - Υλοποίηση 5 επιδοτού- µενων προγραµµάτων κατάρτισης, επαγγελµατική συµβουλευτική και συµβουλευτική επιχειρηµατικότητας. Για την παρακολούθηση των προγραµ- µάτων κατάρτισης οι ωφελούµενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδοµα (6 /ώρα κατάρτισης), µε την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις δράσεις του σχεδίου (συµβουλευτική, κατάρτιση, έναρξη επιχειρηµατικής δράσης και σύσταση κοινωνικής επιχείρησης). Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο έως τις 20/02/2013 για περισσότερες πληροφορίες.

4 24 4 ηµόσιο Αγορά Eργασίας Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ερχονται προσλήψεις σε ΕΚΟ, Με µόνιµους και εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθούν νοσοκοµεία και ΕΚΟ µε προκηρύξεις που θα εκδοθούν από τον Μάρτιο. Αναλυτικά για το µόνιµο προσωπικό έχουν προβλεφθεί 177 θέσεις σε ΕΚΟ και 552 σε νοσοκοµεία. Αντίστοιχα θα γίνουν προσλήψεις εποχικών σε ΕΚΟ και 400 σε νοσοκοµεία και κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΟ 177 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 552 ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΕΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ µόνιµοι γιατροί, νοσηλευτές, βοηθοί και παραϊατρικό προσωπικό σε νοσοκοµεία Συνολικά 552 θέσεις µόνιµου προσωπικού έχουν προβλεφθεί για την κάλυψη αναγκών σε νοσοκοµεία. Αφορούν ειδικότητες όπως γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, βοηθοί ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, ιατρικών εργαστηρίων, παρασκευαστές, βοηθοί φαρµακείων, φυσικοθεραπευτές, ιατρικών εργαστηρίων, ραδιολογίας - ακτινολογίας, τεχνολογικών ιατρικών εργαστηρίων κ.ά. Λόγω του µεγάλου κύµατος συνταξιοδότησης, έχουν δηµιουργηθεί στα νοσοκοµεία µεγάλες ελλείψεις που δεν µπορούν να καλυφθούν µε εποχικό προσωπικό. Μέσα στο Μεσοπρόθεσµο έχουν προβλεφθεί 552 συνολικά θέσεις για την κάλυψη αναγκών σε νοσοκοµεία όλης της χώρας καθώς και σε κέντρα υγείας. Οι υποψήφιοι των κλάδων Ε Αδελφών Νοσοκόµων, Νοσηλευτικής, Βοηθών Νοσοκόµων - Νοσηλευτών θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος Βοηθού Νοσηλευτή ( Ε), ενώ για την ειδικότητα Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρων απαιτείται επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ κατηγορίας. 400 υγειονοµικοί γιατροί στο ΙΚΑ Μέσα στις επόµενες εβδοµάδες αναµένεται να εκδοθούν δύο προκηρύξεις για γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Η πρώτη αφορά στην πρόσληψη 400 υγειονοµικών γιατρών σε Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) µε σκοπό να αποσυµφορηθεί η λίστα αναµονής για την επανεξέταση των δικαιούχων συντάξεων αναπηρίας, η οποία µέχρι σήµερα αριθµεί συνταξιούχους σε αναµονή. Οι 400 υγειονοµικοί γιατροί θα είναι Ψυχίατροι, Νευρολόγοι και Καρδιολόγοι. Οσοι προσληφθούν θα υπογράψουν συµβάσεις δωδεκά- µηνης διάρκειας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου, στους και πλέον ανέρχονται αυτή τη στιγµή τα άτοµα µε αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις που περιµένουν έως και 8-9 µήνες την εξέτασή τους από τις Υγειονοµικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), προκειµένου να πιστοποιηθεί η αναπηρία ή η πάθησή τους και να προσδιοριστεί ο βαθµός αναπηρίας τους. Προς το παρόν το αρµόδιο τµήµα λειτουργεί µε µόλις γιατρούς και γι αυτό το λόγο η πρόσληψη των επιπλέον 400 κρίνεται απαραίτητη. Η διαδικασία πρόσληψης, τα δικαιολογητικά και οι ειδικότητες θα ανακοινωθούν σύντοµα από το Ιδρυµα. Για την κάλυψη των θέσεων γιατρών απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης απαιτούνται άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλµατος, άδεια χρησιµοποίησης τίτλου αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου, ενώ θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική άσκηση υπηρεσίας υπαίθρου (Ν.. 67/1968 ΦΕΚ Α 303), αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου του υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 150 προσλήψεις στα Ελληνικά Πετρέλαια Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού προχωρά ο φορέας Ελληνικά Πετρέλαια δύο φορές το χρόνο για τη στελέχωση των υπηρεσιών του σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα. Οι ειδικότητες που ζητά είναι τεχνίτες µε απολυτήριο λυκείου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό ετήσια δοκιµαστική περίοδο. Η εντοπιότητα (µόνιµος κάτοικος όµορων δήµων των δύο διυλιστηρίων) θεωρείται σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτηµα. Οι συγκεκριµένες προσλήψεις γίνονται εκτός ΑΣΕΠ και οι αιτήσεις απευθύνονται απευθείας στο φορέα. Οι ενδιαφερόµενοι, για να µπορέσουν να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να έχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή ισότιµο τίτλο σχολικής µονάδας (TEE 2ου Κύκλου, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Ηλεκτρολογίας της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης απαιτούνται επαγγελµατική άδεια Α, Γ και ΣΤ τάξης και συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε βιοµηχανία, σε θάλαµο ελέγχου και χειρισµών διανοµής ηλεκτρικής ισχύος ή στη συντήρηση υποσταθµών διανοµής µέσης ή υψηλής τάσης ή σε εγκατάσταση υποσταθµών διανο- µής µέσης ή υψηλής τάσης. Η προϋπηρεσία λαµβάνεται υπόψη κατά σειρά προτίµησης. Επίσης, απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και άδεια οδήγησης Β κατηγορίας, την οποία πρέπει να κατέχουν έως την ηµερο- µηνία υποβολής της αίτησης πρόληψης. Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 5 25 ΙΚΑ και νοσοκοµεία διανοµείς και διοικητικοί στα ΕΛΤΑ εργατοτεχνίτες και διοικητικοί στη ΕΗ Στα ΕΛΤΑ θα προσληφθούν περίπου εποχικοί. Το πρώτο κύµα των προσλήψεων θα γίνει προς τα τέλη της άνοιξης και το δεύτερο το φθινόπωρο του Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: υπάλληλοι εσωτερικής εκµετάλλευσης, διοικητικοί, διανοµείς και διαµετακοµιστές. Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν µετά από έγκριση του ΑΣΕΠ, το οποίο είναι αρµόδιο για την παραλαβή και εκδίκαση των ενστάσεων. Οσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις θέσεις των διανοµέων θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της διανοµής και να µην έχουν κώλυµα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, καταδίκης, υποδικίας, δικαστικής συµπαράστασης. Ανάµεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν είναι το πτυχίο ή δίπλωµα σχολικής µονάδας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας ανεξαρτήτως κυβικών (πλην µοτοποδηλάτου). Για τις θέσεις Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης ζητούνται δίπλωµα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και ιοικητικών Υπηρεσιών ή πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΛ. Στη ΕΗ έχουν ξεκινήσει ήδη οι προσλήψεις εποχικών. Για φέτος έχουν προβλεφθεί περίπου θέσεις και αυτές µειωµένες σε σχέση µε πέρσι. Οι ειδικότητες που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή είναι ιοικητικοί, Τεχνίτες ικτύων, Τεχνικοί Σταθµών, Ηλεκτρολόγοι, Τεχνικοί Ορυχείων, Μηχανοτεχνικοί, Τεχνικοί Εξοπλισµού, Χειριστές Μηχανη- µάτων και Οδηγοί. Οι θέσεις εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ και αφορούν συµβάσεις ορισµένου χρόνου για οκτώ µήνες. Οι περισσότερες θέσεις προορίζονται για τους νοµούς Κοζάνης, Αρκαδίας, Φλώρινας. Μέσα στις επόµενες εβδο- µάδες θα ανακοινωθούν και άλλες προκηρύξεις ενώ µετά το καλοκαίρι θα καλυφθεί το µεγαλύτερο µέρος των προσλήψεων. Για τις θέσεις των µηχανοτεχνιτών ζητούνται: α. πτυχίο Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου Μηχανολογικού Τοµέα ή Κατεύθυνσης ή απολυτήριος τίτλος Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή πτυχίο Τεχν. Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων Μηχανολογικού Τοµέα ή πτυχίο Σχολών Μαθητείας ΟΑΕ (Μέσης Στάθµης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/τ. Α ) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή δίπλωµα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τοµέα ή πτυχίο άλλης ισότιµης σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου κλάδου, τοµέα ή ειδικότητας και β. επαγγελµατική άδεια (εγγραφή στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου). Οι υποψήφιοι για τις θέσεις υπαλλήλων γραφείου θα πρέπει να προσκοµίσουν δίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα χρηµατοπιστωτικών και διοικητικών υπηρεσιών και πιστοποιητικό γνώσης χειρισµού Η/Υ. 200 εργαζόµενοι στη Βιοµηχανία Ζάχαρης Μειωµένες σε σχέση µε το 2012 θα είναι και οι προσλήψεις στην Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι Εργάτες Οικοδόµοι, Αυτοµατιστών/ Ε Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγος/ Ε Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος Συντηρητής και Επιβλέπων Λειτουργίας Ατµολεβήτων ή Ατµοστροβίλων, Γεωπόνος, Αγγελιαφόροι Ψεκασµών, Χηµικός κ.ά. Οι προσλήψεις αφορούν στα τρία εργοστάσια του φορέα στις Σέρρες, στην Ορεστιάδα και την Ηµαθία. Οι συµβάσεις του νέου προσωπικού είναι διάρκειας 1-3 µηνών. Συνήθως οι προκηρύξεις του φορέα ανακοινώνονται στα µέσα καλοκαιριού από το ΑΣΕΠ. Οσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις θέσεις των γεωπόνων θα πρέπει να προσκοµίσουν πτυχίο ή δίπλω- µα Γεωπόνου Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας µε κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής ή Γεωπονίας µε κατευθύνσεις: Φυτοπροστασίας είτε Οπωροκηπευτικών και Αµπέλου είτε Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής µε κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής ή Αγροτικής Ανάπτυξης µε κατευθύνσεις ιαχείρισης Φυτικής Παραγωγής είτε Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης να διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος Γεωτεχνικού, ειδικότητας Γεωπόνου, εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών σε θέµατα εκτίµησης τεύτλων και γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών ιαδικτύου. 177 µόνιµοι στις ΕΚΟ Σύµφωνα µε το Μεσοπρόθεσµο, θα καλυφθούν 177 θέσεις µόνιµου προσωπικού στις ηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας ( ΕΚΟ). Οι συγκεκριµένες προσλήψεις αναµένεται να γίνουν µετά το δεύτερο εξάµηνο του 2013 και θα αφορούν σε ειδικότητες όπως διοικητικοί, τεχνίτες, µηχανικοί, ερευνητικό προσωπικό κ.ά. Σηµειώνεται ότι προσλήψεις µόνιµου προσωπικού σε ΕΚΟ δεν έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια.

6 ηµόσιο 266 Αγορά Eργασίας Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΙΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Γραπτός διαγωνισµός για 438 συµβολαιογράφους Τις αιτήσεις µέχρι τις 22 Φεβρουαρίου µπορούν να καταθέτουν οι υποψήφιοι για το διαγωνισµό συµβολαιογράφων. Ο διαγωνισµός διενεργείται: Α. Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις Περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Ευβοίας, Πειραιά, Πάτρας, υτικής Στερεάς Ελλάδας, Ναυπλίου, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, ωδεκανήσου, Λαµίας και Καλαµάτας. Β. Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις Περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κερκύρας, Λάρισας, υτικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο διαγωνισµός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται κατά την ίδια ηµέρα και ώρα για τις Περιφέρειες όλων των Εφετείων. Τα θέµατα είναι κοινά για τους υποψηφίους όλης της χώρας και διατυπώνονται από Κεντρική Επιτροπή µε έδρα το υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων. Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε µία έως δύο ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική και γερµανική). Εξετάσεις Οι εξετάσεις όλων των µαθηµάτων είναι µόνο γραπτές. Από τους υποψηφίους διορίζονται σε κάθε Ειρηνοδικειακή Περιφέρεια οι επιτυχόντες κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας και µέχρι την πλήρωση όλων των κενών θέσεων. Το πρόγραµµα του διαγωνισµού θα καθορισθεί µε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και θα αναρτηθεί στα καταστήµατα των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων (www.ministryofjustice.gr). 37 θέσεις για ανέργους από τη ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσµου» για τους ήµους Αθηναίων και Τρικκαίων Οι «Γιατροί του Κόσµου», στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας στο ήµο Αθηναίων» (MIS ), η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού , µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, προβαίνει στην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού (37) ανέργων έως 30 ετών για απασχόληση, χρονικής διάρκειας 24 µηνών, στην περιοχή της Αθήνας και του ήµου Τρικκαίων. Οι θέσεις είναι: Για την Αθήνα - ΠΕ/ΤΕ Φαρµακευτικής 2, ΤΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 1, Ε Υπαλλήλων 6 και ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 1. Για το ήµο Τρικκαίων - 9 υπάλληλοι που θα απασχοληθούν στη δοµή του Ανοιχτού Κέντρου Ηµερήσιας Υποδοχής Αστέγων, 3 που θα απασχοληθούν στη δοµή του ηµοτικού Λαχανόκηπου, 4 που θα απασχοληθούν στη δοµή του Κοινωνικού Παντοπωλείου, 3 που θα απασχοληθούν στη δοµή του Κοινωνικού Φαρµακείου, 6 που θα απασχοληθούν στη δοµή Παροχής Συσσιτίων και 2 που θα απασχοληθούν στη δοµή του Γραφείου ιαµεσολάβησης. Για την υποβολή του Φακέλου Αίτησης Εργασίας, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσέρχονται κατά τις εργάσιµες ώρες από 10:00 έως 17:00 στα γραφεία των «Γιατρών του Κόσµου»: Σαπφούς 12, Τ.Κ , Αθήνα, 6ος όροφος. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ήµο Αθηναίων λήγει σήµερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου και για το ήµο Τρικκαίων στις 21 Φεβρουαρίου. 16 συνεργάτες-εκπαιδευτικοί στο ΙΤΥΕ «ιόφαντος» Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ιόφαντος» (ΙΤΥΕ) καλεί συνεργάτες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρµας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή ιαµόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασµός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδοµή για Υποδειγµατικές ιδασκαλίες και Αξιοποίηση Συµµετοχικού Ιστού», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση». Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν δυνατότητα µετακίνησης για συµµετοχή σε τακτικές συναντήσεις για το έργο στην Αθήνα, µε έξοδα που θα βαρύνουν τους ίδιους. Η διάρκεια της σύµβασης είναι 5 µήνες τουλάχιστον, µε δυνατότητα ανανέωσης µέχρι τη λήξη του έργου (31/12/2015). Καταληκτική ηµεροµηνία: θέσεις για ανέργους στην Αττική Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Περισσότερο Χρώµα Στη Ζωή Μας - Αλλάζουµε την Πόλη» υλοποιεί πρόγραµµα στο πλαίσιο της ράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες». Στο πλαίσιο του προγράµµατος θα επωφεληθούν 80 άνεργοι στο Νοµό Αττικής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορούνται για τα δικαιολογητικά και να προµηθεύονται το έντυπο της αίτησης από τα γραφεία της: EATA Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Ξενοφώντος 7 (τηλέφωνο: ), καθηµερινά 11:00-15:00, όπου και θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 28/2. 5 βρεφονηπιοκόµοι στο ΝΠ «ΕΥ ΖΗΝ» ήµου Εδεσσας ΤΟ ΝΠ «ΕΥ ΖΗΝ»-Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Αθλητισµός ήµου Εδεσσας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατό- µων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής». Οι θέσεις είναι: ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 2, Ε Μαγείρων 1 και ΥΕ Καθαριστών 2. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠ «ΕΥ ΖΗΝ» ήµου Εδεσσας, αρδανελίων 15, Εδεσσα, κ. Φιλούκατζη (τηλ.: ). 100 άνεργοι στη υτική Αττική και στο υτικό Τοµέα Αθηνών Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Πράσινη Πολιτεία», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας των Ροµά υτικής Αττικής», ανακοινώνει την παράταση της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής και των σχετικών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόµενους υποψήφιους ωφελουµένους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για να συµµετέχουν στην ανωτέρω Πράξη. Στόχος της παρέµβασης είναι εκατό (100) άτοµα µε πολιτιστικές ιδιαιτερότητες - RΟΜ (Ελληνες Τσιγγάνοι), άνεργοι - εγγεγραµµένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ /εγγεγραµµένοι/ες σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕ, εκτός µητρώου ανεργίας, ηλικίας ετών, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου, που διαβιούν στην περιοχή της Αττικής, όπως είναι οι ήµοι Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ιλίου, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μεγαρέων, Φυλής, Αγ. Αναργύρων-Καµατερού και Αγίας Βαρβάρας ( υτική Αττική και υτικός Τοµέας Αθηνών), καθώς και σε λοιπούς δήµους της. Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να απευθύνονται στις κάτωθι διευθύνσεις, προκειµένου να υποβάλουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής στις ανωτέρω ράσεις: 1. Για συµ- µετοχή σε ράσεις Συµβουλευτικής: Γραφεία του ΦΠΣΥΥ «ΕΠΕΚΑ», οδός Χ. Μούσκου 18, Τ.Κ Ανω Ιλίσια, τηλ.: Για συµµετοχή σε ράσεις Κατάρτισης: οµή του ΚΕΚ. ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ, οδός Χ. Μούσκου 18, Τ.Κ Ανω Ιλίσια, τηλ.: Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε το Πρόγραµµα: Γραφεία της ΠΟΣΕΡ (Συντονιστής Εταίρος), οδός Γληνού και Νάξου 14, Τ.Κ Αγία Βαρβάρα, τηλ.: ,

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 7 27 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 57 προσλήψεις εποχικών σε διευθύνσεις της ΕΗ στις Κυκλάδες Η ΕΗ προκηρύσσει την πλήρωση 57 θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 8 µηνών, για την κάλυψη αναγκών της ιεύθυνσης Παραγωγής Νησιών (ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Κύθνου, ΤΣΠ Σίφνου, ΑΣΠ Πάρου, ΤΣΠ Αµοργού, ΑΣΠ Θήρας, ΤΣΠ Ανάφης, ΑΣΠ Μυκόνου και ΑΣΠ Σύρου). Για τις θέσεις των µηχανοτεχνιτών ζητούνται: α. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου Μηχανολογικού Τοµέα ή Κατεύθυνσης ή απολυτήριος τίτλος Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή πτυχίο Τεχν. Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων Μηχανολογικού Τοµέα ή πτυχίο Σχολών Μαθητείας ΟΑΕ (Μέσης Στάθ- µης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/Τ.Α.) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή δίπλωµα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τοµέα ή πτυχίο άλλης ισότιµης σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου κλάδου, το- µέα ή ειδικότητας και β. Επαγγελµατική άδεια (εγγραφή στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου). Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 1. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ, ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ, ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ και ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ, Περιοχή ΚΑΝΑΒΑ ΜΗΛΟΣ, Τ.Κ , αρµόδιος υπάλληλος κ. ΒΕΛΕ- ΤΑΣ Μανούσος, τηλ.: , Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ και ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ, Περιοχή ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ, Τ.Κ , αρµόδιος υπάλληλος κ. ΣΙΦΝΑΙ- ΟΣ Α. ηµήτριος, τηλ.: Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ και ΤΣΠ ΑΝΑΦΗΣ: Γραφεία ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ, Περιοχή ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΘΗΡΑ, Τ.Κ , αρµόδιος υπάλληλος κ. ΠΡΕΚΑΣ Φραγκίσκος, τηλ.: Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ, Περιοχή ΧΑΡΑΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ, Τ.Κ , αρµόδιος υπάλληλος κ. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ Πέρρος, τηλ.: Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΣΥ- ΡΟΥ, Περιοχή ΜΑΝΝΑ ΣΥΡΟΥ, Τ.Κ , αρµόδιος υπάλληλος κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Ελένη, τηλ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Φορέας Ειδικότητα Αριθµός θέσεων ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ Ε Μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ 6 ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ Ε Ηλεκτροτεχνίτες Σταθµών Υποσταθµών 2 ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ Ε Μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ 3 ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ Ε Ηλεκτροτεχνίτης Σταθµών Υποσταθµών 1 ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ Ε Μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ 2 ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ Ε Ηλεκτροτεχνίτες Σταθµών Υποσταθµών 2 ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ Ε Μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ 4 ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ Ε Μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ 6 ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ Ε Ηλεκτροτεχνίτες Σταθµών Υποσταθµών 2 ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ Ε Υπάλληλοι Γραφείου 1 ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ Ε Μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ 3 ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ Ε Ηλεκτροτεχνίτες Σταθµών Υποσταθµών 2 ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ Ε Μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ 6 ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ Ε Υπάλληλοι Γραφείου 1 ΤΣΠ ΑΝΑΦΗΣ Ε Μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ 1 ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ Ε Μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ 5 ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ Ε Ηλεκτροτεχνίτης Σταθµών Υποσταθµών 1 ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ Ε Υπάλληλος Γραφείου 1 ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ Ε Μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ 7 ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ Ε Ηλεκτροτεχνίτης Σταθµών Υποσταθµών 1 20 µουσικοί στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ράµας Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισµού -Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ράµας ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, µουσικών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως οκτώ (8) µηνών, επί ωροµισθία για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του ηµοτικού Ωδείου ράµας του Π.Ο.-ΦΤΜΜ. Οι θέσεις είναι: Μουσικοί πιάνου (ΠΕ ή ΤΕ ή Ε) 3, Μουσικοί κιθάρας (ΠΕ ή ΤΕ ή Ε) 2, Μουσικός µπουζουκιού (ΠΕ ή ΤΕ ή Ε) 1, Μουσικός βιολιού (ΠΕ ή ΤΕ ή Ε) 1, Μουσικός φλάουτου (ΠΕ ή ΤΕ ή Ε) 1, Μουσικός χορωδίας (ΠΕ ή ΤΕ ή Ε) 1, Μουσικός κλαρινέτου (ΠΕ ή ΤΕ ή Ε) 1, Μουσικός όµποε (ΠΕ ή ΤΕ) 1, Μουσικός θεωρητικών (ΠΕ ή ΤΕ ή Ε) 2, Μουσικός µονωδίας (ΠΕ ή ΤΕ ή Ε) 1, Μουσικός βυζαντινής µουσικής (ΠΕ ή ΤΕ ή Ε) 1, Μουσικός ποντιακής λύρας (ΠΕ ή ΤΕ ή Ε) 1, Μουσικός βιολοντσέλου (ΠΕ ή ΤΕ ή Ε) 1, Μουσικός ανώτερων θεωρητικών (ΠΕ ή ΤΕ ή Ε) 2 και Μουσικός βιόλας (ΠΕ ή ΤΕ ή Ε) 1. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δη- µόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Βεργίνας 218Α, ράµα, στη Γραµµατεία του ηµοτικού Ωδείου, τηλ άνεργοι από την Equal Society για το. Αθηναίων Η Equal Society, στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας στο ήµο Kέρκυρας», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού , µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, προβαίνει στην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού 7 ανέργων έως 30 ετών για απασχόληση, χρονικής διάρκειας 24 µηνών, στις δοµές Τράπεζα Χρόνου και Γραφείο ιαµεσολάβησης του ήµου Κέρκυρας και του ήµου Αθήνας. Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει οτι θα εργαστούν: Ε ιοικητικών 1, ΥΕ Υπαλλήλων Καθαριότητας 2, Ε Στελεχών Κουζίνας 3 και ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1. Οι ενδιαφερόµενοι για το ήµο Αθηναίων καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία του δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση Κοδριγκτώνος 33, Αθήνα απευθύνοντάς τη στο φορέα: «Equal Society - Κοινωνία Ισων Ευκαιριών», τηλέφωνο επικοινωνίας: (έως 19 Φεβρουαρίου). 9 θέσεις για ανέργους στη ΜΚΟ PRAKSIS για το ήµο Αθηναίων Το Ανοιχτό Κέντρο Ηµερήσιας Υποδοχής Αστέγων, στο πλαίσιο των κοινωνικών δοµών αντιµετώπισης της φτώχειας, θα απασχολήσει 9 άτοµα (νέους από 18 έως 30 ετών) για 24 µήνες. Οι θέσεις είναι: ιοικητικό προσωπικό 2, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός 2, Βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας 2, Ιατρός στο Ανοιχτό Κέντρο Ηµερήσιας Υποδοχής Αστέγων 1 και Νοσηλευτής στο Ανοιχτό Κέντρο Ηµερήσιας Υποδοχής Αστέγων 2. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές µόνο ταχυδροµικά στα Κεντρικά Γραφεία της PRAKSIS, Στουρνάρη 57, Αθήνα, υπ όψιν κ. Βαλλιανάτου ανάης. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει σήµερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις µέχρι και την ηµεροµηνία λήξης της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

8 28 8 Αγορά Eργασίας Θέσεις εξωτερικού Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝ ΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ Ζητούνται Ελληνες µηχανικοί και ειδικο Η Grecruitment είναι µια διεθνής συµβουλευτική εταιρία, η οποία από το 2009 παρέχει ευέλικτες και αποτελεσµατικές λύσεις στον τοµέα της στελέχωσης επιχειρήσεων µε αποφοίτους, νεαρούς και έµπειρους επαγγελµατίες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται τακτικά µέσω της ιστοσελίδας www. grecruitment.com για τις διαθέσιµες νέες θέσεις εργασίας. Οι ευκαιρίες αφορούν Ελληνες µηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων και ειδικούς πληροφορικής που θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε τρεις µεγάλες χώρες της Ευρώπης (Γερµανία, Ολλανδία, Ελβετία). Παρακάτω καταγράφουµε ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα καθώς και τα έγγραφα ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ που απαιτούνται στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: grecruitment.com υπ όψιν της κ. Ελένης Τακίδου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συντάξουν το βιογραφικό τους στην αγγλική γλώσσα, όπου θα αναγράφονται όλα τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις από προηγούµενη εργασιακή εµπειρία. Επιπλέον, θα συνεκτιµηθεί η επισύναψη πρόσφατης επαγγελµατικής φωτογραφίας. Τέλος, απαραίτητη είναι η αποστολή των αντιγράφων πιστοποιητικών εκµάθησης ξένων γλωσσών, των σκαναρισµένων αντιγράφων των πτυχίων, καθώς και των συστατικών επιστολών εφόσον είναι διαθέσιµες. Θέσεις ειδικών Πληροφορικής ios Developer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βερολίνο, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να δηµιουργούν εφαρµογές για ios τηλέφωνα και ios για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τάµπλετ. Απαραιτήτως οφείλουν να κατέχουν πτυχίο µπάτσελορ στην επιστήµη των υπολογιστών ή σε αντίστοιχο τοµέα και τουλάχιστον ένα χρόνο προϋπηρεσίας. Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά και γερµανικά. ταχυδροµείο grecruitment.com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Agile Software Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ζυρίχη, Ελβετία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο µπάτσελορ, µάστερ στον τοµέα της επιστήµης των υπολογιστών ή σε αντίστοιχο τοµέα. Απαραίτητη είναι η άπταιστη γνώση των αγγλικών (επιθυµητή η γνώση γερµανικών). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωµα στον τοµέα της επιστήµης των υπολογιστών ή παρόµοιο, ενώ είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών. Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζουν άπταιστα αγγλικά. ταχυδροµείο grecruitment.com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Τεχνικές ικανότητες:.net, C#, WebServices, WCF, WinForms, WPF Ado.Net, PL/SQL, Oracle, SQL-Server Asp.Net Webforms, Asp.Net MVC, IIS Dependency Injection, ORM DevExpress Components, XAF, XPO Test Automation, Unit Testing, Mocks, Continuous Integration, Pair Review ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφι- κό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο grecruitment.com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Operations Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γενεύη, Ελβετία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν µάστερ ΙΤ ή παρόµοιο και να έχουν εµπειρία από δύο ως πέντε έτη σε αντίστοιχο τοµέα. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση γαλλικών και αγγλικών. ταχυδροµείο grecruitment.com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. QA Senior Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Λοζάνη, Ελβετία SAP ABAP Developer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ζυρίχη, Ελβετία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωµα στον τοµέα της επιστήµης των υπολογιστών ή παρόµοιο, ενώ είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν αγγλικά και η γνώση γερµανικών θα θεωρηθεί προσόν. ταχυδροµείο grecruitment.com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας.

9 Θέσεις εξωτερικού ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 Αγορά Eργασίας 9 37 οί Πληροφορικής στην Ευρώπη Θέσεις Μηχανικών Electrical Design Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μπον, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν µάστερ ή πτυχίο ως ηλεκτρολόγοι µηχανικοί, να γνωρίζουν να χρησιµοποιούν υπολογιστή και το πρόγραµµα MS Office. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση αγγλικών και η καλή γνώση γερµανικών (επίπεδο Β2). ταχυδροµείο com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Mechanical Design Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μόναχο, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο (πανεπιστηµίου/τει) ως µηχανολόγοι µηχανικοί. Απαραίτητη είναι άριστη γνώση γερµανικών και αγγλικών. ταχυδροµείο com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. HSE Engineer Off/On shore ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Αµβούργο, Γερµανία Civil Engineer/Wind Farm Planning ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Αµβούργο, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν µάστερ/πτυχίο ως πολιτικοί µηχανικοί ή σε αντίστοιχο τοµέα και να έχουν προϋπηρεσία τρία ως τέσσερα έτη. Απαραίτητη η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγράµµατος MS Office. Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζουν άπταιστα αγγλικά και να έχουν καλή γνώση γερµανικών (επίπεδο Β2). ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ως µηχανολόγοι µε εµπειρία στον τοµέα της αεροδυναµικής και να γνωρίζουν άπταιστα αγγλικά και καλά γερµανικά. ταχυδροµείο com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Project Engineer for Wind Measurements ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Αµβούργο, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πανεπιστηµιακό τίτλο σπουδών ως µηχανολόγοι, µε προτίµηση σε όσους έχουν ειδικότητα ηλεκτρολόγου µηχανικού. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση αγγλικών και η καλή γνώση γερµανικών. Επιπλέον, επιθυµητό είναι οι ενδιαφερόµενοι να επιθυµούν να ταξιδεύουν και να έχουν δίπλωµα κατηγορίας Β2. ταχυδροµείο com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Project Engineer Wind Energy ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ανόβερο, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο µηχανικής από Τεχνικό Πανεπιστήµιο και να έχουν προηγούµενη εµπειρία στον τοµέα της αεροδυναµικής. Απαραίτητη είναι η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και του προγράµµατος MS Office. ταχυδροµείο com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. 18 θέσεις µηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων στην Ολλανδία Η Grecruitment αναζητά νέους µηχανικούς (ή µε µερική εµπειρία) για την άµεση κάλυψη 18 θέσεων σε πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον τοµέα της λιθογραφικής τεχνολογίας στην Ολλανδία. Service Engineers (3 θέσεις) Test and Maintenance Engineers (5 θέσεις) Graduate System Install Engineers (10 θέσεις) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν µέσω της ιστοσελίδας για τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν. Οσοι ενδιαφέρονται να αξιολογηθούν για τις παραπάνω θέσεις µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Η προεπιλογή των υποψηφίων θα γίνει σε µία ως δύο εβδοµάδες από την παραλαβή του βιογραφικού. Για τους επιλεγµένους υποψηφίους θα κανονιστούν άµεσα συνεντεύξεις µέσω Skype και σε δεύτερη φάση προσωπικές στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Ολλανδία. Project Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νυρεµβέργη, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν µάστερ/πτυχίο ως πολιτικοί µηχανικοί, µηχανολόγοι µηχανικοί ή ηλεκτρολόγοι µηχανικοί. Απαραίτητη είναι η προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν άπταιστα αγγλικά και να έχουν καλή γνώση γερµανικών (επίπεδο Β2). ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας.

10 Θέσεις εξωτερικού 3810 Αγορά Eργασίας Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Προκηρύξεις για 18 θέσεις εθνικών εµπειρογνωµόνων στην Ε.Ε. ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Η Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ενωση ανακοίνωσε νέα προκήρυξη για την πλήρωση 18 θέσεων εθνικών εµπειρογνωµόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε λήξη προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του Υποβολή αιτήσεων έως την 25η Φεβρουαρίου 2013: Μία θέση στη Γενική ιεύθυνση ικαιοσύνης Τρεις θέσεις στη Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Μία θέση στη Γενική ιεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών Μία θέση στη Νοµική Υπηρεσία (τµήµα Συµβολαίων και Αποπληρωµών) Υποβολή αιτήσεων έως την 25η Μαρτίου 2013: Μία θέση στη Γενική ιεύθυνση Προϋπολογισµού Μία θέση στη Γενική ιεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ενταξης Μία θέση στη Γενική ιεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ενταξης Μία θέση στη Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας Μία θέση στη Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας Μία θέση στη Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών Μία θέση στην Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης Μία θέση στην Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης Μία θέση στη Γενική ιεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών ύο θέσεις στη Γενική ιεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ενωσης Οι εθνικοί εµπειρογνώµονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δηµόσιες υπηρεσίες των κρατών-µελών της Ε.Ε. και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δηµόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Οι ενδιαφερόµενοι, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Επιτροπής και του Συµβουλίου της Ε.Ε. περί Εθνικών Εµπειρογνωµόνων, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά µέσω των Μόνιµων Αντιπροσωπειών των κρατών-µελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το µετατρέψουν κατά προτίµηση σε αρχείο Word ή Pdf, το οποίο µπορούν να βρουν στην αγγλική, στη γαλλική ή τη γερµανική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eu/europass/home/hornav/introduction. csp?loc Συνιστάται, οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση µόνο για τη θέση στην οποία αντιστοιχούν τα προσόντα και η εµπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις αποδυναµώνει τη σχετική υποψηφιότητα, καθώς εκ των πραγµάτων είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν από τη λήξη υποβολής των αιτήσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιµης Αντιπροσωπείας: (υπόψη κ. Μιχελογιαννάκη). Επισηµαίνεται πως οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις των εθνικών εµπειρογνωµόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόµενοι, δηµοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης: στην ενότητα: Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις: 41 ερευνητές στο Εθνικό Ινστιτούτο Αγροτικής Ερευνας της Γαλλίας Ανοιχτό διαγωνισµό µε στόχο την πρόσληψη 41 επιστηµόνων προκηρύσσει το Εθνικό Ινστιτούτο Αγροτικής Ερευνας της Γαλλίας (INRA), το οποίο εδρεύει στο Παρίσι και απασχολεί τουλάχιστον εργαζοµένους, ανάµεσα στους οποίους οι είναι ερευνητές και µηχανικοί και οι υπόλοιποι ανήκουν σε τεχνικές ειδικότητες. Οι ειδικότητες των 41 ερευνητών αφορούν στους εξής τοµείς: Γεωπονία και οικολογία τοπίου Οικολογία της κοινότητας Οικονοµικά Οικονοµική διαχείριση της υγείας των ζώων Ποσοτική γενετική και γονιδίωµα Αναπτυξιακή διαδικασία στην εδαφολογία φυσικής και χη- µείας-µαθηµατικά µοντέλα Μοντέλα κυτταρικής βιολογίας και βιολογίας των οργανισµών ιατροφή και φυσιολογία Κτηνιατρική και ανοσολογία Κοινωνιολογία και επιστήµες οργάνωσης Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών (τοµείς γονιδιωµατικής, γενετικής, διατροφής, µικροβιολογίας, ιολογίας, επιστηµών της συµπεριφοράς, οικολογίας, αγρονοµίας, βιοτεχνολογίας, συστηµάτων καλλιέργειας και εκτροφής, στατιστικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστηµών κ.λπ.). Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν κάνει επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, να διαθέτουν ερευνητική εµπειρία, να απολαύουν πλήρως των πολιτικών δικαιωµάτων τους, να µην επιβαρύνονται από εκκρεµότητες στρατολογικής φύσης και να γνωρίζουν αγγλικά ή γαλλικά. Υποβολή αιτήσεων Υπενθυµίζεται πως η επιλογή των υποψηφίων περιλαµβάνει το στάδιο της προεπιλογής (µε την κατάρτιση της σχετικής λίστας) και στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της συνέντευξης προκειµένου να καταλήξει το διοικητικό συµβούλιο του INRA στους επιστήµονες που θα εντάξει στο δυναµικό του. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν διαδικτυακά τις αιτήσεις τους έως τις 28 Φεβρουαρίου, µέσω της ιστοσελίδας: inscriptions.php?langue=en Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: ή στα τηλ (0) / 91.40/ Για απορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το τους στο: concours_

11 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 Ο ικονοµολόγοι, µηχανικοί, διοικητικοί υπάλληλοι, ειδικοί στον τοµέα της Υγείας και των Βιοεπιστηµών και ερευνητές ζητούνται σε γνωστές εταιρίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις εργασίας αφορούν στη Γαλλία, στη Γερµανία, στη Νορβηγία, στην Ισπανία, στην Αυστρία, στη Σουηδία, στη ανία, στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω των ιστοσελίδων που καταγράφονται παρακάτω. Coordinateur Logistique ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Παρίσι, Γαλλία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Pfizer Inc. coordinateur-logistique-bu-pgm-2profils-at-pfizer-inc/ Area Manager ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Παρίσι, Γαλλία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: LVMH Μηχανικοί, οικονοµολόγοι και ερευνητές σε 9 χώρες της Ευρώπης job/17161/clinical-research-specialistat-medtronic-rd-diabetes-denmark/ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Associate Scientist Oncology ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κέµπριτζ, Ηνωµένο Βασίλειο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Cambridge cfm/jobs/jobdetails/ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: WBRS CFO Projects-Project Manager ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Οσλο, Νορβηγία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Statoil Fuel & Retail AS tion First Loads Calculations EngineerWind ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Αµβούργο, Γερµανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Earth Stream loads-calculations-engineer-wind-atearthstream/ Upstream Senior Process Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μαδρίτη, Ισπανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Fluor Corp. upstream-senior-process-engineerat-fluor-corp/ Senior Brand Manager CNS Epilepsy ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κολονία, Γερµανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: UCB senior-brand-manager-cns-epilepsyat-ucb/ Bioinformatician ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ισπανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: PROGENIKA cfm/jobs/jobdetails/ Legal Counsel-Renewable Energy ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μόναχο, Γερµανία Αγορά Eργασίας ΣΕ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΣΟΥΗ ΙΑ, ΑΝΙΑ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΕΛΒΕΤΙΑ Marketing sales representative BELUX ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βαρκελόνη, Ισπανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: SAP Sales Coordinator ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βερολίνο, Γερµανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: EF Educa- Θέσεις εξωτερικού Upstream Senior Process Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μαδρίτη, Ισπανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Fluor Corp. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: com/job_display/78103/upstream_ Senior_Process_Engineer_Fluor_ Corp_Madrid_Spain Veterinary Pathologist with expertise in laboratory animals ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βιέννη, Αυστρία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Campus Science Support Facilities GmbH cfm/jobs/jobdetails/ Production Specialist ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κοπεγχάγη, ανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Bavarian Nordic A/S production-specialist-at-bavariannordic-as/ Clinical Research Specialist ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κοπεγχάγη, ανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Medtronic R&D Diabetes Denmanrk ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: job/17161/clinical-research-specialistat-medtronic-rd-diabetes-denmark/ Data Scientist-Game Analytics/ Statistics ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μάλµο, Σουηδία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: King.com Production Specialist ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Bavarian Nordic A/S ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Κοπεγχάγη, ανία production-specialist-at-bavariannordic-as/ Regional Logistics Analyst ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Λουλέα, Σουηδία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Facebook για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: jobseurope.net/job/17086/regionallogistics-analyst-at-facebook/ Clinical Research Specialist ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κοπεγχάγη, ανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Medtronic R&D Diabetes Denmark ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: Senior Electrical Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μπρίστολ, Ηνωµένο Βασίλειο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: GE Oil & Gas job_display/78102/senior_electrical_ Engineer_GE_Oil_Gas_Bristol_United_ Kingdom Lead Chemist, Metal Organic Framework Startuo ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μπέλφαστ, Ηνωµένο Βασίλειο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: MOF Technologies ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: net/job/17172/lead-chemist-metalorganic-framework-startup-at-moftechnologies/ Demand and Distributor Manager ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ελβετία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Roche ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: www. jobsinbrussels.com/ads-rochedemand-and-distribution-managerenglishgerman aspx Senior Marketing Analyst ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ελβετία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Eaton ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: ads-eaton-senior-marketing-analystenglishfrench aspx

12 Ιδιωτικός τομέας 4012 Αγορά Eργασίας Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΑΕΔ θέσεις για ανέργους Τις διαδικασίες πρόσληψης νέων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα προωθεί ο ΟΑΕΔ. Οι αναγγελίες των θέσεων διατίθενται κατά ειδικότητα, κωδικό, εκπαιδευτική βαθμίδα και κατά ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης). Οι υποψήφιοι, αφού εντοπίσουν τη θέση που τους ενδιαφέρει, θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους ΟΑΕΔ με τον κωδικό που αναγράφεται σε κάθε θέση. Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι: υπάλληλοι γραφείου, εμποροϋπάλληλοι, κομμωτές, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, μηχανικοί, εργάτες, τεχνίτες, οδηγοί, διδακτικό προσωπικό και καθαριστές. Οι περισσότερες ευκαιρίες βρίσκονται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στον Βόλο, στη Γλυφάδα, στη Δάφνη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο Κρήτης, στα Ιωάννινα, στη Θήβα, στην Καλαμάτα, στην Κηφισιά, στον Πειραιά, στην Κοζάνη, στο Περιστέρι, στην Καλλιθέα, στους Αμπελοκήπους και την Κόρινθο. Τα επιπρόσθετα προσόντα που ζητούνται για τις περισσότερες θέσεις που προσφέρονται αυτή την εβδομάδα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στον πίνακα του Οργανισμού. Χρήσιμες πληροφορίες Οι παρακάτω θέσεις έχουν σταλεί από τον ΟΑΕΔ και ενδέχεται κάποιες από αυτές να έχουν καλυφθεί μέχρι τη δημοσίευσή τους. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τον κοντινό τους ΟΑΕΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠ. 1 ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 10 ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3 ΟΔΗΓΟΙ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΔΑΦΝΗΣ ΠΛΥΝΤΕΣ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΕΙ 1 ΠΛΥΝΤΕΣ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΙ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟ 2 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΙ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 3 ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΙ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΙ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΕΙ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΙ 1 ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ ΑΛΛΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ ΑΛΛΟ 1 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ 1 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΤΕΙ 1 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Μικρές Αγγελίες ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕΙ 1 ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένα άτομο φιλόδοξο, ικανό, υπεύθυνο, με βασικές γνώσεις ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ υπολογιστή, για πλήρη απασχόληση. Τηλ.: βιογραφικά ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΙ 1 Πολυεθνική εταιρία ζητάει άτομα άνω των 18, διαφόρων επιπέδων ΤΑΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΜΑΡΑΓΚΟΙ ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ 1 γνώσεων & εμπειριών, γνώσεις Internet επιθυμητές. Πληροφορίες στο: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ , & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠ. 1 ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΛΛΟ 1 Εμπορικη εταιρία ζητά 3 άτομα ετών. Μόνιμη εργασία, ικανοποιητικές ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ 1 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 αποδοχές. Τηλ. για ραντεβού: , βιογραφικά: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΟ 1 Ζητούνται 2 άτομα εργατικά με βασικές γνώσεις υπολογιστή για ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 εργασία μέσω Ιντερνετ. Δωρεάν πλήρες σύστημα εκπαιδεύσεως, λίγες ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 4 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΟ 1 ώρες δουλειάς, καλά εισοδήματα. Τηλ.: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 Ζητούνται 2 σοβαρά άτομα για εργασία μέσω υπολογιστήεξυπηρέτηση ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 πελατών, εισόδημα πάνω από το βασικό, τηλ.: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΓΛΥΦΑΔΑΣ site ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 Ζητούνται άτομα για εργασία από το χώρο τους μέσω υπολογιστή, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 μερική ή ολική απασχόληση, άμεσο ξεκίνημα. Τηλ.: , www. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΤΕΙ 1 successstep.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕΙ 1 Ζητουνται 3 σοβαρά άτομα για πρωινή ή απογευματινή απασχόληση. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ 1 Βασικές γνώσεις ιντερνετ επιθυμητές. Για ραντεβού καλέστε ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ ΑΕΙ , βιογραφικά στο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΟ 1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ ΑΕΙ 1 Ζητούνται άτομα για συνεργασία ως επικεφαλής στους τομείς ανάπτυξης ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕΙ 1 - οργάνωσης - στελέχωσης. Ευέλικτο ωράριο. Για ραντεβού κα- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΕΙ 2 λέστε: , βιογραφικά στο: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 Ζητούνται άτομα ικανά, υπεύθυνα για εξυπηρέτηση πελατών, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 παρέχονται εκπαίδευση, επιλογή ωραρίου, άμεσο ξεκίνημα. Τηλ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΙ , βιογραφικά: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 Ζητούνται άτομα ετών γιά μερική ή πλήρης απασχόληση ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΟ 1 ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 από το χώρο τους, με άνεση στην επικοιωνία. Οι γνώσεις Η/Υ και αγγλικών ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 επιθυμητές. Γιά πληροφορίες στο τηλ ή στο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡΙΣΤΕΣ-ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΆΤΟΜΑ 2 άνω των 22 ετών με βασικές γνώσεις Η/Υ ζητούνται για ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 10 εργασία από το χώρο τους μέσω Ιντερνέτ για μερική ή ολική απασχόληση, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠ. 1 τηλ.: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠ. 1 Ζητουνται σοβαρά άτομα για πρωινή ή απογευματινή απασχόληση ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 με ευχέρεια στην επικοινωνία. Παρέχετε εκπαίδευση, ανεξάρτητη ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 συνεργασία. Για ραντεβού καλέστε ή βιογραφικά στο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3 ΣΥΝΘΕΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1

13 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 Επιχειρηματικότητα Αγορά Eργασίας απο τισ 15 μαρτιου οι αιτησεισ συμμετοχησ στο προγραμμα 9,5 εκατ. ευρώ για την πρόσληψη ερευνητών σε επιχειρήσεις ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Αλέξης Κομσέλης Διευθυντής, AHEAD - Κέντρο Επιχειρηματικότητας ALBA Graduate Business School Ναι! Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αλλάζει Στις 15 Μαρτίου ξεκινάνε οι αιτήσεις για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα στη δράση «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις». Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας & Τεχνολογίας και απευθύνεται σε εταιρίες όλων των μεγεθών και κλάδων της οικονομίας. Το συνολικό κονδύλι που θα διατεθεί ανέρχεται στα 9,5 εκατ. ευρώ και η δράση θα καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση ερευνητών/τριών και τεχνικών για υλοποίηση ερευνητικών έργων σε επιχειρήσεις. Στην ουσία, θα καλύπτεται το 80% του μισθολογικού κόστους. Κάθε επιχείρηση-δικαιούχος θα υποβάλει μία πρόταση για υλοποίηση ερευνητικού έργου διάρκειας μηνών, η οποία θα προβλέπει την πρόσληψη ενός έως δύο ερευνητών. Επικουρικά, μπορεί να επιχορηγηθεί και η πρόσληψη ενός επιπλέον ατόμου ως τεχνικού προσωπικού για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου. Επιπλέον, η απασχόληση του προς πρόσληψη προσωπικού αφορά αποκλειστικά και μόνο μισθωτή σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας με ελάχιστη διάρκεια 18 και μέγιστη διάρκεια 24 μηνών. Διαδικασία ένταξης Στην πρόταση που υποβάλλει η επιχείρηση περιγράφει τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό (ποσοτικά και ποιοτικά) που συνεπάγεται η εφαρμογή της προτεινόμενης ερευνητικής δραστηριότητας. Δεν προτείνει όμως συγκεκριμένα άτομα, αναφέρει μόνο τον απαιτούμενο αριθμό των θέσεων (ερευνητικού και τεχνικού προσωπικού) που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου και περιγράφει τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις (εμπειρία, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κ.λπ.). Σύμφωνα με τη δράση, ως ερευνητικό προσωπικό θεωρούνται: α) κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και β) κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον 5ετή ερευνητική εμπειρία στο επιστημονικό αντικείμενο της ερευνητικής πρότασης, η οποία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου. Ενώ ως τεχνικό/υποστηρικτικό της έρευνας προσωπικό θεωρούνται: α) κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ερευνητική εμπειρία ώστε να ενταχθούν στο ερευνητικό προσωπικό, β) πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, γ) πτυχιούχοι ΤΕΙ. Ωφελούμενοι Τα άτομα που θα προσληφθούν θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα ανέργου, η οποία θα πιστοποιείται από δελτίο ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ. Εναλλακτικά, στην περίπτωση ωφελουμένων οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις/ επιμελητήρια (π.χ. μηχανικοί, γιατροί κλ.π.) δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα θεωρείται ότι έχουν την ιδιότητα του ανέργου εφόσον: α) δεν έχουν εκδώσει κανένα τιμολόγιο/απόδειξη παροχής υπηρεσιών κατά το τελευταίο 6μηνο από την ημερομηνία της πρόσληψης και β) δεν έχουν συνάψει σύμβαση έργου/ παροχής υπηρεσιών, η οποία να είναι σε ισχύ. Επιπλέον, το προσωπικό που τελικά θα επιλεγεί: δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την έναρξη του έργου (όπως αυτή θα ορίζεται στην Απόφαση Χρηματοδότησης/Ενταξης Πράξης), στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, δεν θα πρέπει να είναι σύζυγος ή να συνδέεται με α βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία, ενώ όταν πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΕΠΕ, δεν θα πρέπει να είναι ομόρρυθμος εταίρος στις Ο.Ε. και Ε.Ε., να ανήκει στα μέλη του Δ.Σ. για τις Α.Ε., να είναι εταίρος στις ΕΠΕ. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να είναι σύζυγος ή να συνδέεται με α βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τα προαναφερόμενα πρόσωπα, τέλος, στην περίπτωση αλλοδαπού/ής ερευνητή/τριας ή τεχνικού εξασφαλίζεται άδεια παραμονής και εργασίας του/της για όσο διάστημα διαρκεί το έργο (εφόσον απαιτείται, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης). Επιχειρήσεις-δικαιούχοι Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από την επιχείρησηδικαιούχο είναι οι εξής: να έχει νομική μορφή Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. ή να είναι ατομική επιχείρηση, να είναι επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο. Ποιοι μένουν εκτός Δεν μπορούν να επιχορηγηθούν επιχειρήσεις που είναι προβληματικές, δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων ή δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα. Επικοινωνία Οι προτάσεις υποβάλλονται έως 15/03/2013. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας στα τηλέφωνα: (Χριστίνα Μαργαρίτη) και (Αλεξία Σιταρένιου). o Η αίσθηση των τελευταίων μηνών ήρθε να επιβεβαιωθεί από την πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ για το Global Entrepreneurship Monitor. Η μελέτη παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες και αρκεί το συνοπτικό δελτίο Τύπου για να καταλάβουμε ότι η επιχειρηματική πραγματικότητα δεν θα είναι ποτέ πια ίδια στην Ελλάδα. Alea jacta est, που έλεγαν και οι γείτονες πριν από αιώνες και τώρα ο καθένας είναι αντιμέτωπος με τον εαυτό του. Αυτή εκτιμώ ότι είναι η ουσία της νέας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Το επιχειρείν είναι πλέον θέμα ατόμου και όχι αγοράς. Σαφέστατα και η αγορά επιβραβεύει το άτομο, αλλά τη δράση την καθορίζει το άτομο. Με το πιστωτικό σύστημα να είναι απόν, τις επιδοτήσεις να παραμένουν στα χαρτιά (ειδικά η εκταμίευση), την αγορά να εστιάζει στο ουσιαστικό και όχι στο εύκολο (λόγω συρρικνωμένου εισοδήματος) και την κατάρρευση της αγοράς εργασίας, θα ιδρύονται επιχειρήσεις λόγω θέλησης. Ή ανάγκης. Δεν υπάρχει πλέον η λογική τού να ανοίξω ένα μαγαζάκι να συμπληρώσω το εισόδημά μου ή να στήσω μια υπηρεσία επειδή θα πάρω εύκολα δάνειο/επιχορήγηση. Ο μόνος λόγος να στηθεί μια επιχείρηση είναι επειδή είναι μια διέξοδος από το πρόβλημα. Μια διέξοδος που απαιτεί προσωπικές θυσίες, γνώση αντικειμένου, εντατική προετοιμασία και σκληρή δουλειά. Είμαστε στην περίοδο της επιχειρηματικότητας ανάγκης, όπου εισόδημα άλλο δεν υπάρχει. Υπάρχει βέβαια ακόμα και η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, αλλά και αυτή ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Η ευκαιρία δεν είναι πια αρπαχτή, αλλά ουσιαστική και διαρκής. Αυτός είναι και ο λόγος που βλέπουμε, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, την αύξηση των ποσοστών μικρών επιχειρήσεων και νέων επιχειρηματικών εκκινήσεων. Το δυσάρεστο, αλλά και αναμενόμενο, είναι ότι οι πρώτες σπασμωδικές κινήσεις προς τη «νέα» αγορά έχουν και τους περιορισμούς τους. Βλέπουμε σημαντικά αυξημένο το ποσοστό των επιχειρήσεων που απευθύνονται σε καταναλωτές. Σχεδόν οι μισές νέες επιχειρήσεις του 2011 στοχεύουν απευθείας στην αγορά (B2C). Παράλληλα, όμως, αυξάνεται το ποσοστό αυτών που στοχεύουν σε άλλες επιχειρήσεις (B2B). Επίσης, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα η αύξηση της απασχόλησης σε σημαντικό βαθμό από αυτές τις νέες επιχειρήσεις. Για αυτό δεν φταίει μόνο το ότι πολλές νέες επιχειρήσεις είναι λύσεις ανάγκης. Ευθύνεται και το σημαντικό ακόμα κόστος απασχόλησης/ διατήρησης εργαζομένων, αλλά και η απουσία χρηματοδότησης για δημιουργία μεσαίων μονάδων μεταποίησης. Η ουσία, βέβαια, παραμένει: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αλλάζει! Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει και η Ελλάδα μαζί της.

14 Αγορά Eργασίας 4214 Ιδιωτικός τομέας Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 420 ευκαιρίες για καριέρα σε 19 γνωστές εταιρίες Τουλάχιστον 420 υποψήφιοι από όλη την Ελλάδα, που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και έχουν όρεξη για δουλειά, θα μπορέσουν να βρουν δουλειά σε 19 γνωστές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους, στέλνοντας το βιογραφικό τους. Μetro. Υποδιευθυντή καταστήματος αναζητά η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Μetro για το κατάστημά της στη Λαμία. Απαιτούμενα προσόντα για το συγκεκριμένο πόστο θεωρούνται η προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση ή στο χώρο των πωλήσεων, οι ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού, η ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και επίλυσης προβλημάτων, η άριστη διαχείριση χρόνου και ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα. Το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τη θέση που τους ενδιαφέρει στη διεύθυνση: METRO ΑΕΒΕ Τ.Θ , Μεταμόρφωση Αττικής ή στο φαξ: Πλαίσιο. Πωλητές και πωλήτριες για τα καταστήματά της στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα ενδιαφέρεται να προσλάβει η Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι νέες και νέοι που η ηλικία τους δεν ξεπερνάει τα 28 χρόνια, απόφοιτοι λυκείου, επικοινωνιακοί, ευχάριστοι και να διαθέτουν γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οσοι θέλουν να ενταχθούν στο δυναμικό του Ομίλου Πλαίσιο μπορούν να καταθέσουν online το βιογραφικό τους στην ιστοσελίδα του ομίλου, ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Απολλώνιον. Ευκαιρίες απασχόλησης στα αρτοζαχαροπλαστεία της στο κέντρο της Αθήνας και στο Κορωπί διαθέτει η Απολλώνιον ΑΒΕΕ, με δίκτυο 20 καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Συγκεκριμένα, αναζητά διευθυντές καταστημάτων μαζικής εστίασης, ψήστες και τεχνίτες-αρτοποιούς. Βασικά προσόντα για όλες τις θέσεις είναι το ομαδικό πνεύμα, ο επαγγελματισμός και οι δεξιότητες επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα και από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-18:00 ή να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπόψη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στο φαξ: ΝΕF-NEF. Η εταιρία ΝΕF-NEF A.E. προσλαμβάνει έμπειρη γραμματέα πωλήσεων, για το customer service του ξενοδοχειακού τμήματος στις εγκαταστάσεις της στο Μενίδι. Απαραίτητα προσόντα για τη θέση αυτή είναι το πτυχίο marketing πωλήσεων, η γνώση Η/Υ (Μicrosoft Office WORD, EXCEL, OUTLOOK καθώς και εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων ERP), η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η ευχέρεια στη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου, το μεταφορικό μέσο και η προϋπηρεσία σε τμήμα πωλήσεων κατά προτίμηση B2B. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται μέσω του www. skywalker.gr Durostick. Η Βιομηχανία Κονιαμάτων, Συγκολλητικών Υλών και Χρωμάτων Durostick ΑΒΕΕ αναζητά συμβούλους πωλήσεων για τη Δράμα, τις Σέρρες και τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται το απολυτήριο λυκείου, η καλή χρήση Η/Υ, η εμπειρία στις πωλήσεις, το δίπλωμα οδήγησης και η ηλικία από 25 έως 35 ετών. Η κατοχή τεχνικών γνώσεων για τη συντήρηση και την επισκευή μίας οικοδομής, καθώς και το πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Τεχνικού Δομικών Προσωπικό στην Κέρκυρα INTERSPORT. Η INTERSPORT Athletics, θυγατρική εταιρία του Ομίλου Fourlis, προσλαμβάνει εκπροσώπους πωλήσεων πλήρους και μερικής απασχόλησης και έναν υποδιευθυντή καταστήματος στο νέο της κατάστημα στην Κέρκυρα. Απαραίτητα προσόντα για την πρώτη ειδικότητα είναι το απολυτήριο λυκείου, οι πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης H/Y και οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους. Αντίστοιχα για το δεύτερο πόστο, βασικά προσόντα θεωρούνται οι πανεπιστημιακές σπουδές (ΑΕΙ/ΤΕΙ/Ιδιωτικό κολέγιο) κατά προτίμηση στη διοίκηση επιχειρήσεων και η προϋπηρεσία σε αντίστοιχο ρόλο 2-4 ετών. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Εργων ή παρόμοιου αντικειμένου θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Mediterranean College. Το Mediterranean College (MC), μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, στο πλαίσιο ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του, επιθυμεί να προσλάβει έναν καθηγητή Digital & Social Media και ένα δικηγόρο πλήρους εσωτερικής απασχόλησης. Απαραίτητα προσόντα για την πρώτη θέση είναι το πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης Marketing ή/και Επικοινωνίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΜΜΕ (από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή από πανεπιστήμιο εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ), διδακτική, εργασιακή και ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο διδασκαλίας, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο και οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους. Ενώ για τη δεύτερη θέση του δικηγόρου βασικά προσόντα θεωρούνται το πτυχίο Νομικής, η άριστη γνώση ελληνικού Εμπορικού, Αστικού και Εργατικού Δικαίου, η άριστη γνώση Ευρωπαϊκού και Διοικητικού Δικαίου, η προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ (MS Office) και οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω του www. skywalker.gr Καυκάς. Η εταιρία Καυκάς Α.Ε. δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, βιομηχανικού υλικού και κτιριακών λύσεων και διαθέτει τρεις ανοιχτές θέσεις αυτή την περίοδο σε τρεις περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, προσλαμβάνει ένα marketing manager στην Αθήνα, ένα σύμβουλο πώλησης στο Ηράκλειο της Κρήτης και ένα σύμβουλο πώλησης στα Ιωάννινα. Βασικά προσόντα για όλες τις θέσεις είναι το αντίστοιχο πτυχίο, η εργασιακή εμπειρία, η γνώση αγγλικών και η ευχέρεια χρήσης Η/Υ. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω του www. kariera.gr Public. Ανοιχτές θέσεις στο Αγρίνιο διαθέτει η εταιρία Public. Ειδικότερα, αναζητά έναν τεχνικό Η/Υ, ταμίες και συμβούλους πωλήσεων στα τμήματα μουσικής και βιβλίου και τεχνολογίας. Βασικά προσόντα για την πρώτη θέση είναι το πτυχίο σχολής AEΙ - TEI Ηλεκτρονικών ή συναφούς κλάδου, η προϋπηρεσία 3-4 χρόνια σε ανάλογη θέση, η πολύ καλή γνώση συναρμολόγησης - επισκευής ηλεκτρονικού υπολογιστή, η καλή γνώση εγκατάστασης και αναβάθμισης Software/ Hardware με εξοικείωση στον εντοπισμό σφαλμάτων, η ευχάριστη προσωπικότητα και οι επικοινωνιακές ικανότητες. Αντίστοιχα οι πωλητές και οι ταμίες θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία 1-2 χρόνια, ευγένεια και ενθουσιασμό. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται μέσω του Farmeco. Στελέχη πωλήσεων φαρμακείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία αναζητά η Farmeco, που δραστηριοποιείται στο χώρο των δερμοκαλλυντικών και καλλυντικών προϊόντων. Βασικά προσόντα για τις θέσεις αυτές είναι το απολυτήριο λυκείου, η μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις, η δυναμική προσωπικότητα, η άνεση στην επικοινωνία, η ικανότητα διαπραγμάτευσης και η ηλικία που δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 38 χρόνια. Η εταιρία προ-

15 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 Ιδιωτικός τοµέας Αγορά Eργασίας Aspis RealEstate. Φιλόδοξα άτοµα που θα απασχοληθούν ως σύµβουλοι ακίνητης περιουσίας ψάχνει το γνωστό δίκτυο κτηµατοµεσιτικών γραφείων για τις περιοχές: Αλίµου, Παλαιού Φαλήρου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αµαρουσίου, Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Σπάτων. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι αυτοκινήτου και να διαθέτουν φιλοδοξίες σταδιοδροµίας, αλλά και διάθεση για συνεχή εκπαίδευση. Η Aspis RealEstate παρέχει υψηλές αποδοχές βασισµένες στο αποτέλεσµα, έξοδα κίνησης, πλούσιο πελατολόγιο και συνεχή εκπαίδευση. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του σφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, εταιρικό αυτοκίνητο, προοπτικές εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επικοινωνούν µε το τηλέφωνο: Jumbo. Προσωπικό για τη Ρου- µανία ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναµικό του ο Οµιλος Jumbo. Ειδικότερα για το Βουκουρέστι και την Τιµισοάρα επιθυµεί να προσλάβει εντός του 2013 δυναµικά άτοµα µε όρεξη για δουλειά που θα εκπαιδευτούν στην Ελλάδα για να εργαστούν ως υπεύθυνοι καταστήµατος, ως υπεύθυνοι αποθήκης, ως πωλητές και ως ταµίες. Οι ιδανικοί υποψήφιοι και υποψήφιες για όλες τις θέσεις θα πρέπει να µπορούν να µιλάνε και να γράφουν ελληνικά και ρουµανικά και η ηλικία τους να είναι µεταξύ 18 και 48 χρόνων. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται στο φαξ: Wind. Εκπροσώπους τηλεφωνικών πωλήσεων µερικής απασχόλησης για τα καταστήµατά της στην Αθήνα αναζητά η Wind. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι επικοινωνιακοί, να διαθέτουν ενθουσιασµό και προσαρµοστικότητα, να διακρίνονται για το οµαδικό πνεύ- µα, να είναι ευέλικτοι, να µπορούν να εργαστούν σε βάρδιες, να έχουν προϋπηρεσία στο χώρο εξυπηρέτησης πελατών, να είναι απόφοιτοι λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ και να γνωρίζουν καλά αγγλικά και χειρισµό H/Y. Η εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση, ανταγωνιστικό πακέτο αµοιβών και παροχών και δυνατότητες ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προωθήσουν τα βιογραφικά τους, δηλώνοντας την ειδικότητα στην ακόλουθη διεύθυνση: WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 66, Μαρούσι, Αθήνα ή στο φαξ: Kraft Foods. Συµβούλους πωλήσεων µε έδρα την Κοζάνη ενδιαφέρεται να προσλάβει η Kraft Foods. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν δυναµική και ευχάριστη προσωπικότητα µε ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγµάτευσης, πάθος για την επιτυχία και τη διάκριση, να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (τουλάχιστον για ένα χρόνο), να γνωρίζουν αγγλικά και Η/Υ και οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η εταιρία προσφέρει ελκυστικό µισθό, αναλόγως προσόντων, και µπόνους, εταιρικό αυτοκίνητο, πρόσθετη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, άριστο εργασιακό περιβάλλον και προοπτικές σταδιοδροµίας στoν Οµιλο Kraft Foods. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται ηλεκτρονικά αναγράφοντας την ειδικότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Τεχνική Ανάπτυξη. Η εταιρία εµπορίας και διανοµής προϊόντων αντικεραυνικής προστασίας και ηλεκτρολογικού υλικού Τεχνική Ανάπτυξη ΜΕΠΕ προσλαµβάνει έναν υπάλληλο γραφείου για το τµήµα εισαγωγών. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι απόφοιτος ΤΕΙ, ΙΕΚ ή ανώτερης βαθµίδας οικονοµικής κατεύθυνσης, να διαθέτει προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στο χώρο των εισαγωγών - εξαγωγών, πολύ καλή γνώση στη χρήση Η/Υ και των προγραµµάτων του MS Οffice, γνώση της αγγλικής και της γερ- µανικής γλώσσας, ηλικία έως 30 ετών, ερασιτεχνικό δίπλωµα οδήγησης αυτοκινήτου, διαπραγµατευτικές ικανότητες και για τους άνδρες υποψηφίους εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Πρακτική εξάσκηση για τελειόφοιτους ENERGO. Η ENERGO, η οποία αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα έναν αγγλικό οίκο λύσεων εξοικονόµησης ρεύµατος και διαθέτει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της αναζητά για πρακτική άσκηση τελειόφοιτους των παρακάτω τµηµάτων: Ψυκτικών, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Ενεργειακής Τεχνολογίας, ιοίκησης Επιχειρήσεων, Εµπορίας και ιαφήµισης και Μάρκετινγκ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους, αναγράφοντας την ειδικότητα στο Γευσήνους. Η εταιρία Γευσήνους ΑΒΕΕ αναζητά έναν υπεύθυνο µηχανογράφησης και ένα human resources administrator. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σε τοµέα Τεχνικού Υπολογιστών ή Προγραµ- µατιστή, προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση αγγλικών, µεθοδικότητα, υπευθυνότητα και αναλυτική σκέψη. Αντίστοιχα, για τη δεύτερη ειδικότητα ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση εργατικής νοµοθεσίας και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες. Η γνώση προγράµµατος µισθοδοσίας SOFTONE θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Γενική Χηµικών Προϊόντων. Η Γενική Χηµικών Προϊόντων, που δραστηριοποιείται από το 1977 στα φαρµακευτικά/ιατρικά είδη, διαθέτει µία ανοιχτή θέση για έναν ιατρικό επισκέπτη στην Κόρινθο. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, καλή παρουσία και άνεση µε τους πελάτες, να είναι εργατικός, κάτοχος διπλώµατος οδήγησης και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, συν µπόνους αναλόγως απόδοσης, συνεχή off-the-job και on-the-job εκπαίδευση, αυτοκίνητο, laptop, κινητό και δυνατότητες εξέλιξης µέσα στην εταιρία. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: ή ταχυδροµικώς στη διεύθυνση Αυγής 60, Κηφισιά. DEXIM. Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει µία πωλήτρια για το υποκατάστηµά της στην Καλαµάτα. Η κατάλληλη υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: Ανεση στην επικοινωνία, γνώση αγγλικών, γνώση υπολογιστών (Η/Υ), οµαδικό πνεύµα εργασίας, ευχάριστη προσωπικότητα στο χώρο των πωλήσεων και διάθεση εξυπηρέτησης. Η εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση στις νέες τεχνικές πωλήσεων, σύµφωνα µε τις νέες τάσεις της αγοράς, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και δυνατότητα επαγγελµατικής εξέλιξης και ανάπτυξης. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται µέσω του

16 44 16 Αγορά Eργασίας Δημόσιο Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 4/3 485 θέσεις στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών Ο φορέας ΕΠΕΚΑ Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών έχει συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας με Εφορείες Αρχαιοτήτων, προκειμένου να προσληφθούν 485 νέοι υπάλληλοι από τους καταλόγους ανέργων του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στον τομέα του Πολιτισμού στην Πιερία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις λήγει στις 4 Μαρτίου. Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής: να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ). Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη διεύθυνση: για Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Χαρ. Μούσκου 18 Ανω Ιλίσια, Αθήνα, για Π.Ε. Πιερίας, τηλ. επικοινωνίας: , για Π.Ε. Ημαθίας, τηλ. επικοινωνίας: , Για Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τηλ. επικοινωνίας: , για την Π.Ε. Χαλκιδικής Βάκχου 19-23, Πύλη Αξιού, Τ.Κ Θεσσαλονίκη τηλ. επικοινωνίας: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Κεντρικός Τομέας Αττικής ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 4 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 8 ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 5 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 43 ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 4 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 2 2Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 1 ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ/ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 1 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 3 ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 6 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 4 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 5 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 2 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 4 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 18 ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ 2 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 4 1Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 1 Σέρρες ΚΗ ΕΠΚΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 3 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 4 Πιερία ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΚZ' ΕΠΚΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 14 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 10 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 10 Χαλκιδική ΙΣΤ ΕΠΚΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2 Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Β. Ελλάδος ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 7 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 7 Θεσσαλονίκη ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 14 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 6 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 5 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 3 ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙ- ΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ/ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 3 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 13 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 1 Κέντρο Αθηνών (Νήσων) ΚΣΤ' ΕΠΚΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 3 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 3 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 5 1Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 3 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 4 Xίος 3Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 7 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 2 Κ' ΕΠΚΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 3 Λέσβος ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 2 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 6 Κ' ΕΠΚΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 10 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 3 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 9 ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ/ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 2 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 2 14Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 11 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 6 ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ/ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 2 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 3 Λακωνία 5Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 5 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 1 ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ/ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 2 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 3 Μεσσηνία ΛΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 6 ΔΕ ΦΥΛΑΚΑΣ ΗΜΕΡΑΣ 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4 ΔΕ ΦΥΛΑΚΑΣ ΝΥΧΤΑΣ 14 Πέλλα ΙΖ ΕΠΚΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 8 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 8 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 Ημαθία ΙΖ ΕΠΚΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 3 ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ/ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 9 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 7 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 21 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΔΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ/ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 6 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 7 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ θέσεις για ανέργους στους Δήμους Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Κορδελιού - Ευόσμου και Π. Μελά 84 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Παύλου Μελά Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΥΘΕΣ» υλοποιεί την Πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣ- ΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- ΚΗ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στόχος είναι η κάλυψη θέσεων για 100 ανέργους από τους Δήμους Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Κορδελιού - Ευόσμου και Παύλου Μελά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην Πράξη έως τις 20 Μαρτίου Η κατάθεση αιτήσεων γίνεται στην εξής διεύθυνση: ΑΝΑΠΤΥ- ΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ, 28ης Οκτωβρίου 148 Β, 56430, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, τηλ.: , ώρες , αρμόδιο πρόσωπο Μπουτμπάρας Δημήτριος, και στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ- ΤΙΚΗ Α.Ε. 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη, τηλ.: , ώρες , αρμόδιο πρόσωπο Μάτη Σοφία. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία τμημάτωνδραστηριοτήτων της επιχείρησης για το σχολικό έτος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ογδόντα τεσσάρων (84) ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού σε διάφορες ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα προσληφθούν είναι διδακτικό προσωπικό μουσικών οργάνων, χορού, θεωρητικών μαθημάτων μουσικής, εικαστικών εργαστηρίων, κεραμικής, ζωγραφικής κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη καθώς και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» ( Δ/νση: Λαγκαδά 221, τηλ ) καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 13:00 Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα του Νομού Θεσσαλονίκης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα 13-3-08

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει Ελληνική ηµοκρατία Τρίλοφος, 23/08/2016 Νοµός Θεσσαλονίκης Αρ. Πρωτ: 4497 ήµος Θέρµης Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ανακοινώνει. Έδρα υπηρεσίας ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΧΑΛΑΝ ΡΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ανακοινώνει. Έδρα υπηρεσίας ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & - Ν.Π... ΗΜΟΥ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Αισχύλου 28 52-34 Χαλάνδρι 20-6894444 Χαλάνδρι, 20 Σε τεµβρίου 203 Aρ.Πρωτ.402 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 4/0/202 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: 3063 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2060345 ΤΗΛ. & FAX.: 20639703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη: 8-2-2011 ΤΚ 57010 Αριθμός πρωτοκολλου: 2949 2313307138,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ

Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Βόλος 2-5-2011 Αριθ. Πρωτ.1909 Ταχ. Δ/νση Τηλέφωνο Fax Email ΤΟΡΟΥΤΖΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 27/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2139 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχάνες, 22/1/2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.:47 ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 75 Τ.Κ.70100 ΤΗΛ.:2813404026 FAX: 2810752956 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου: 20/2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ.: 2975 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Αριθ. πρωτ.: 17562 Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλέφωνο : 210-7490151-184 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ : 15/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013 Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59,, ΤΚ 5623 Τηλ: 230556202/72720 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Email: dekpam@otenetgr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Σ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ Σ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Πληροφορίες: Γουναρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15 / 09 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 37964 / 3847 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά Κατερίνα Ταχ. Δ/νση: Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 04 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 298 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση : Παλαιά Ανάκτορα ς Ταχ. Κώδικας : 49 100 Πληροφορίες : A. Kοσκινά

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ».

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ». Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ. 2073 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Τ.Κ. 172 34 Πληρ. Πατήθρα Ελένη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-203» Άστρος, 3-0-200 Αριθμ. Πρωτ.: 268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25-4-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 7Θ3ΑΩΛΞ-ΠΕΣ Λάρισα, 4/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 65290 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413-500341/fax :2410-250372, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2016. για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2016. για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 10 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 245 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση : Παλαιά Ανάκτορα ς Ταχ. Κώδικας : 49 100 Πληροφορίες : A. Kοσκινά Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 3003205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -660- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : -0-205 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 772 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 07/09/206 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. οικ.:23583 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ /νση Ανθρώπινου υναµικού & ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Καραϊσκάκη 38, Τ.Κ. 24 6 Τηλ.:23 2047

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2015 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2015 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : 4/8/2015 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΕΜ) Αριθμ. Πρωτ.: 669 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ. 19003 ΤΗΛ. 22990-20126-28 FAX:22990-20017 Α.Φ.Μ. 090103808 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) --------------------------------------------------- ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο ΑΦΜ : 998091971 Α ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών Ημερομηνία: Αριθ. Πρωτ.:ΔΠΑΝ/ 6532

Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών Ημερομηνία: Αριθ. Πρωτ.:ΔΠΑΝ/ 6532 Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών Ημερομηνία: 06.0.2010 Αριθ. Πρωτ.:ΔΠΑΝ/ 6532 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpam@otenet.gr Αμπελόκηποι, 08/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 35143 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχετ.: 31501,35057 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 7/10/2011 Ν.Π.Δ.Δ. Αριθμ.Πρωτ.596 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2016 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2016 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : 5/8/2016 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΕΜ) Αριθμ. Πρωτ.: 683 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ. 19003 ΤΗΛ. 22990-20126-28 FAX:22990-20017 Α.Φ.Μ. 090103808 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει ΑΔΑ : ΒΕΖΚΩΗ6-16Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τήνος 27 5 2013 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Α.Π. 6796 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 06-08-204 ΠΑΑ 2007-203 Ελληνικό Δημόσιο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα, 07-01-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 479 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 Ημερομηνία: 01/06/2010 117 41 ΑΘΗΝΑ Αριθμ. πρωτ. 4934 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 2014

Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΣΕΙΟ Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 2014 Α.Π.: 858 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 5/7/2016 Αρ. Πρωτ.: 3658 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) Ηράκλειο 12/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.: 11444 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 Για την κάλυψη εποχικών ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες, 04/03/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Οργανισμός Γ. Αξιώτης Αρ. Πρωτ.: 50 Μύκονος, 06/02/203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ / 203 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ύ ΡΕΥΣΗΣ ΆΡ ΕΥΣΗΣ Νεάπολη, 27/02/2014 ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 332 Ταχ. /νση: Παλιό ηµαρχείο Νεάπολης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : 6-09-206 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 54 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/206 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2014 (125/27.03.2014 ΑΔΑ: ΒΙ0Ε46Ψ848-19Ι)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2014 (125/27.03.2014 ΑΔΑ: ΒΙ0Ε46Ψ848-19Ι) Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr, Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr Αργοστόλι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 26/5/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 15130 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30 Τ.Κ.: 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης 2. ΔΕ Υποστηρικτικό προσωπικό 6. ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό 6. ΠΕ φαρμακοποιούς 2. ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού / Οικονομικού 4

ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης 2. ΔΕ Υποστηρικτικό προσωπικό 6. ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό 6. ΠΕ φαρμακοποιούς 2. ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού / Οικονομικού 4 Ειδικότητα Αριθμός ατόμων ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης 2 ΔΕ Υποστηρικτικό προσωπικό 6 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό 6 ΠΕ φαρμακοποιούς 2 ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού / Οικονομικού 4 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 2 ΥΕ Βοηθός Μάγειρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για το έτος 2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για το έτος 2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τρίκαλα 18-12-2009 Αρ. Πρωτ. 5753 Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Προφήτη Ηλία Τ.Κ.: 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Πληροφορίες: Κ. Ράπτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προς τους Δυνητικά Ωφελούμενους για την κάλυψη θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω του σχεδίου δράσης για την «δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12206 ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Πρόσληψης εικοσιπέντε (25) ) ατόµων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 21-08-2014 ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθµ. Πρωτ.: 11815 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Προσωπικού Πληρ. Λουκίσα Ελένη ΤΗΛ.2810 542067 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 13/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 13/2013 Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Ημερομηνία : 04.11.2013 Αριθμ. Πρωτ. : 9070 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 13/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ) ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ) ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 9/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 16298 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜE 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Το ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 25/11/2010 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 171 Αρ.Πρωτ. 15492 B/910-1300 ΤΚ 115 22 Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας 1, - Τ.Κ. 121 34 Τηλέφωνο: 210.57.01., 210.57.83.260 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ, 23/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Ροδολίβος 25/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15299 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµαρχος Αµφίπολης Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: Θ/242/25.02.11 Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2011 ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Διεύθυνση Θεσσαλονίκης: Διεύθυνση Aθηνών: Πλατεία Aριστοτέλους 10 Λ.Αλεξάνδρας 9 Θεσσαλονίκη 546 23 Aθήνα

Διαβάστε περισσότερα

005 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

005 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κέρκυρα, 11 η Νοεμβρίου 2013 005 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κέρκυρας»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ. : 12835 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αριθμ. Πρωτ. : 12835 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Τόπος: ΙΛΙΟΝ Ημ/νία: 19/03/2010 Αριθμ. Πρωτ. : 12835 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Πληρ. Αθανασόπουλος Νέλσων Ταχ..νση : Πλ.Οικ. Νικολίτσα Ταχ. Κώδ. : 300-08 ΘΕΡΜΟ Τηλέφωνο : 2644360100 F. A. X. :

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά

Προκήρυξη υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ς, 30/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 1913 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/νση: Καραγιώργη Σερβίας 6 Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα Τ.Κ. 185 33 τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ ΟΔ. ΕΛΥΤΗ 5 Ημερομηνία: 06/05/2010 811 00 Αριθμ. πρωτ. 50767 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ)

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ) 1. Η εταιρία ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ με πολυετή δραστηριότητα στο χώρο των Αγροχημικών, αναζητά γεωπόνο πωλητή/τρια με έδρα την Αθήνα και περιοχή ευθύνης τους Νομούς Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας & Φθιώτιδος. Απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Γούναρη και Θεοτόκη Δημοτικό Στάδιο Καματερού Ταχ. Κώδικας : 134 51 Πληροφορίες : Σοφία Χαραλαμπίδου Τηλέφωνο : 2 2388402 E-mail : sofiaharal@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 12-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 3084 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προς τους Δυνητικά Ωφελούμενους για την κάλυψη θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια της πράξης «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ4691ΗΩ-ΘΛΚ Τ.Κ Τηλ.: FAX:

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ4691ΗΩ-ΘΛΚ Τ.Κ Τηλ.: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 09/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ.3505 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ.: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350131-103 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ.: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350131-103 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος, 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 5166 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Διανομή ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ Γλυφάδα, 20-9-2016 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΔΗΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 4754 ΓΛΥΦΑΔΑΣ («Κ.Α.Π.ΠΑ.») ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για

Διαβάστε περισσότερα

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ημερομηνία : 4 05-2010 Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2757360271 Fax: 2757360214 e-mail: alkamvisi@notiakynouria.gov.gr

Τηλ.: 2757360271 Fax: 2757360214 e-mail: alkamvisi@notiakynouria.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Λεωνίδιo 04-01-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Αριθµ. πρωτ.: ( 5 ) ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχ. /νση: 22300 Λεωνίδιο Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Χρ. Καµβύση Τηλ.: 2757360271 Fax:

Διαβάστε περισσότερα