ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:"

Transcript

1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Αριθμός ιακήρυξης: 14/2011 ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: Προϋπολογισμός: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Αναθέτουσα Αρχή: Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 5 Ι. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 7 ΙΙΙ. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ IV. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ V. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ VI. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Β ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 2. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΆΡΘΡΟ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΆΡΘΡΟ 4. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΆΡΘΡΟ 5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΆΡΘΡΟ 7. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΆΡΘΡΟ 8. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΆΡΘΡΟ 12. ΓΛΩΣΣΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 13. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΆΡΘΡΟ 15. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΆΡΘΡΟ 16. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 2 ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ» ΆΡΘΡΟ 17. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΆΡΘΡΟ 18. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 19. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 20. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΆΡΘΡΟ 21. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 22. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΆΡΘΡΟ 23. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 24. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 25. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΆΡΘΡΟ 26. ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 27. ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 28. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 29. ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 2

3 ΆΡΘΡΟ 30. ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ - ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΡΟΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 3: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 5: ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 6: ΑΜΟΙΒΗ. 80 ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 9: ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 12: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 13: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟ 14: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΑΡΘΡΟ 16: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΡΘΡΟ 17: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 18: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 19: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 20: ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΧΑΡΤΗ ΙΑ ΡΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ105 Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 3

4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV) ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Υπηρεσίες ερευνών Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης "ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών" (ΣΕΒ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, Ξενοφώντος 5, Αθήνα, Τ.Κ Ανοικτός ιεθνής ιαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,11 πλέον ΦΠΑ ,89, ήτοι συνολικά ,00. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ιοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. ΣΑΕ: 0348 Κωδ.Πράξης ΣΑ : 2010ΣΕ μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 4 β του π.δ. 60/2007 επί μία τριετία από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης να αναθέσει στον ανάδοχο την επανάληψη των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της παρούσας χωρίς τη δημοσίευση διαγωνισμού, μέχρι του ποσού ύψους 20% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων και πιστώσεων. 22/11/2011 Ερωτήματα για διευκρινήσεις υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 20/12/2011 και ώρα /01/2012, ημέρα ευτέρα και ώρα 14:00 Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Ξενοφώντος 5, Αθήνα, Τ.Κ /01/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 4

5 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 5

6 Ι. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α) Περιγραφή του ικαιούχου Ο ΣΕΒ αποτελεί βασικό θεσμικό εκπρόσωπο της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και εκπροσωπεί συλλογικά τις επιχειρήσεις μέλη του στις σχέσεις τους με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και με το Κράτος, συμμετέχοντας ενεργά στον κοινωνικό διάλογο και προωθώντας πολιτικές που συμβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο και συνοχή, στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Για την επίτευξη των στόχων του ο ΣΕΒ έχει ιδρύσει θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας» η οποία έχει ως κύριο καταστατικό σκοπό το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο ορίστηκε από το ιοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ η Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ως ικαιούχος για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ στα οποία θα συμμετάσχει ο ΣΕΒ ανταποκρινόμενος στην πρόκληση της αρχής της εταιρικής σχέσης όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την Προγραμματική Περίοδο Η Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας έλαβε επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β (9.1986/6.359/ , όπως τροποποιήθηκε με την /6.306/ όμοια). Β) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Κοινωνικοί Εταίροι Σημαντική καινοτομία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ιοικητική Μεταρρύθμιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ είναι η αναφορά στην ανάγκη βελτίωσης της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Βασικός στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους να οργανώσουν με ουσιαστικό και τεκμηριωμένο τρόπο τη διαβούλευση με την Πολιτεία σχετικά με δημόσιες πολιτικές και θεσμικές ρυθμίσεις που μειώνουν το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ιοικητική Μεταρρύθμιση» έθεσε ως στρατηγικό του στόχο τη «Βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης μέσα από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων οργανώσεων, καθώς και ενίσχυση της λογοδοσίας και της επαγγελματικής ηθικής μέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων». Ο ΣΕΒ, με δικαιούχο την Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση με αριθμό 1481/ της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π. ιοικητική Μεταρρύθμιση στο πλαίσιο δράσεων για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους στις επιχειρήσεις. Η Πράξη που υπέβαλε με τίτλο: «ίκτυο Παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις» εντάχθηκε στο Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ σύμφωνα με την υπ' αριθμό 1891/ Απόφαση Ένταξης και τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 735/ και 184/ αποφάσεις. Γ) Αντικείμενο Πράξης «ίκτυο Παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας των ημόσιων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις» Στόχος του ΣΕΒ, μέσα από την παρούσα Πράξη, είναι η βελτίωση της ικανότητάς του να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις σχέσεις των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες με απώτερο σκοπό την ανίχνευση προβλημάτων και τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής για ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που καθίσταται διαρκώς πολυπλοκότερο, σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον όπου η καινοτομία ενσωματώνεται με ραγδαίους ρυθμούς επηρεάζοντας τις Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 6

7 παραγωγικές διαδικασίες στην κατεύθυνση της διαρκούς ευελιξίας, και, τέλος, σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που διεθνοποιείται όλο και περισσότερο μέσα από ανοικτές αγορές, οι διοικητικές δυσλειτουργίες και η εσωστρέφεια μετατρέπονται σε παράγοντες αναποτελεσματικότητας τόσο του κράτους όσο και της οικονομίας. Οι σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης απαιτούν συμμετοχικές διαδικασίες. Η παρέμβαση των χρηστών των δημοσίων υπηρεσιών, των αποδεκτών μιας υπηρεσίας ή μιας ρύθμισης, στο σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τον ανασχεδιασμό μιας δημόσιας πολιτικής που τους αφορά αποτελεί συστατικό στοιχείο βελτίωσης της απόδοσης των μηχανισμών παραγωγής πολιτικών. Για να καταστεί όμως εφικτή η ουσιαστική συμμετοχή του ΣΕΒ ως κοινωνικού εταίρου στην παραγωγή των δημοσίων πολιτικών απαιτούνται ειδικές δεξιότητες: ικανότητα ανάλυσης και δόμησης προβλημάτων, διαβούλευσης και κυρίως εκτενής και συστηματική πληροφόρηση για τα πραγματολογικά δεδομένα του πεδίου ενδιαφέροντος. Για το σκοπό αυτόν σχεδιάσθηκε μια συνολική Πράξη με τα 3 παρακάτω συνδεδεμένα υποέργα (λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη τροποποίηση της Πράξης), τα οποία διέπονται τόσο από μέγιστη δυνατή διασύνδεση και συγχρονισμό μεταξύ τους, όσο και από υψηλό βαθμό ανταπόκρισης στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίζεται η δυναμικότητα και προσαρμοστικότητα της Πράξης στις δεδομένες την παρούσα χρονική στιγμή έντονες μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος στη χώρα μας (χρηματοοικονομική αποσταθεροποίηση, μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, έκτακτα μέτρα, κ.α.): 1. «ημιουργία μηχανισμού παρέμβασης για την ανίχνευση, επεξεργασία και αξιολόγηση των διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις», (το παρόν έργο) ο οποίος σε πρώτη φάση θα καταγράφει και θα επεξεργάζεται τα προβλήματα διοικητικής φύσης που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες. Σε δεύτερη φάση θα πραγματοποιείται αξιολόγηση των προβλημάτων, διατύπωση προτάσεων και διαβούλευση με τη δημόσια διοίκηση για τη λήψη κατάλληλων μέτρων και ρυθμίσεων, και σε τρίτη φάση θα παρακολουθείται η ποιότητα των σχέσεων των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες με την διεξαγωγή ερευνών γνώμης των επιχειρήσεων σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών προς αυτές. 2. «Έρευνα και εκπόνηση χάρτη διαδρομών σχέσεων επιχειρήσεων δημόσιας διοίκησης στα σημαντικότερα πεδία παροχής δημοσίων υπηρεσιών διοικητικής φύσης» από τη φάση της ίδρυσης έως την περίοδο της κανονικής λειτουργίας και ανάπτυξης καθώς και τη φάση της διακοπής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αποτέλεσμα θα είναι η ταυτοποίηση των κυριότερων προβληματικών περιοχών στις σχέσεις κράτους - επιχειρήσεων και ο προσδιορισμός του εύρους και της αρχιτεκτονικής της βάσης καταγραφής προβλημάτων και δυσλειτουργιών καθώς και του περιεχομένου των ερευνών γνώμης. 3. «Μηχανισμός υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της επικοινωνίας του επιχειρηματικού κόσμου με τις δημόσιες υπηρεσίες» ώστε να πραγματωθεί η ενδυνάμωση του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στην παραγωγή προτάσεων για τα διοικητικά εμπόδια και στη διαβούλευση με την Πολιτεία και με άλλους κοινωνικούς φορείς και να θεμελιωθεί ο ρόλος του ως φορέα λειτουργίας της Πράξης που θα συντηρήσει και θα αξιοποιήσει μακροπρόθεσμα το έργο που θα παραχθεί. ικαιούχος για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης με φορέα λειτουργίας τον ΣΕΒ είναι η Αναθέτουσα Αρχή «Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας». ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α) Σκοπός στόχος του έργου Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής ως φορέα δικαιούχου και του ΣΕΒ ως φορέα λειτουργίας για την ανάπτυξη και λειτουργία Μηχανισμού Παρέμβασης, ο οποίος σε πρώτη φάση θα καταγράφει και θα επεξεργάζεται τα προβλήματα διοικητικής φύσης που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες. Σε δεύτερη φάση θα πραγματοποιεί αξιολόγηση των προβλημάτων, διατύπωση προτάσεων και διαβούλευση με τη ημόσια ιοίκηση για τη λήψη κατάλληλων μέτρων και ρυθμίσεων. Τέλος, σε Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 7

8 τρίτη φάση θα παρακολουθεί την ποιότητα των σχέσεων των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες με την διεξαγωγή ερευνών γνώμης των επιχειρήσεων σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών προς αυτές. Ειδικότερα, αποστολή του Μηχανισμού αποτελεί: ο εντοπισμός των περιορισμών, επιβαρύνσεων και ανασχέσεων στην επιχειρηματικότητα, που έχουν ως αποτέλεσμα να διογκώνουν το συνολικό οικονομικό κόστος της επιχείρησης ή να ελαχιστοποιούν το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος και να ματαιώνουν ή καθυστερούν ή να οδηγούν σε αποτυχία τις επιχειρηματικές αποφάσεις και τα εγχειρήματα της επιχείρησης, η αξιολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ποιότητας των κρατικών ρυθμίσεων που το διαμορφώνουν, η υποβολή τεκμηριωμένων εισηγήσεων προς τη διοίκηση για την προώθηση των αναγκαίων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων για ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η παρακολούθηση και αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεταρρυθμίσεων και αλλαγών που συντελούνται για τον σκοπό αυτό, η καλλιέργεια μιας νέας μεθοδολογίας αλλαγής και μεταρρυθμίσεων που στηρίζεται στη σύμπραξη των δημιουργικών δυνάμεων της οικονομίας και του κράτους για την αποτελεσματικότερη ρύθμιση των θεμάτων δημοσίου συμφέροντος. Β) Αντικείμενο και διάρθρωση του έργου Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες / πακέτα εργασιών: ΠΕ1. Σύστημα για την καταγραφή και ανάλυση διοικητικών εμποδίων Προβλέπεται η ανάπτυξη συστήματος και δράσεων για την συνεχή καταγραφή και ανάλυση των διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Ειδικότερα προβλέπεται: Α. Καταγραφή σε υψηλό επίπεδο των λειτουργικών διαδικασιών του Μηχανισμού Παρέμβασης Καταγραφή σε υψηλό επίπεδο των λειτουργικών διαδικασιών του Μηχανισμού Παρέμβασης (ενδεικτικά: διαγραμματικές ροές, τρόπος εκτέλεσης και αποτελέσματα των προτεινόμενων διαδικασιών, βασικοί δείκτες μέτρησης της απόδοσης των προτεινόμενων διαδικασιών, κ.λπ.). Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος θα εκπονήσει πρόταση η οποία θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Μετά το πέρας του 1 ου έτους προβλέπεται αξιολόγηση και οριστικοποίηση των προτεινόμενων λειτουργικών διαδικασιών. Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποβάλλει πρόταση που κατ ελάχιστο περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: Στρατηγικός σχεδιασμός, ταυτότητα και σχέδιο ανάπτυξης του Μηχανισμού Παρέμβασης (ενδεικτικά: όραμα, δήλωση αποστολής, προτεραιότητες ιεράρχηση περιοχών παρέμβασης κ.α.) Αναλυτικό σύστημα δομής και οργάνωσης (ενδεικτικά: οργανόγραμμα και περιγράμματα, ρόλοι και αρμοδιότητες σε οργανωτικές μονάδες, αντιστοίχιση διαδικασιών και οργανωτικών μονάδων, κ.α.), Καθορισμός απαιτήσεων στελέχωσης οργανογράμματος (αριθμός θέσεων ανά μονάδα), σχέσεις αναφοράς, κλπ. Βασικές λειτουργίες Ετήσιο πλάνο εργασιών Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 8

9 Σύστημα προώθησης και διάχυσης στην επιχειρηματική κοινότητα Σύστημα αξιολόγησης απόδοσης των λειτουργιών του Μηχανισμού Παρέμβασης και σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου Σύστημα μετάπτωσης λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση του παρόντος έργου Β. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και λειτουργία «ιαδικτυακής Πύλης/ Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την καταγραφή παρακολούθηση και αξιολόγηση των διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα», η οποία υποστηρίζει και υλοποιεί τους στόχους και τη λειτουργία του Μηχανισμού Παρέμβασης. Σκοπός της «ιαδικτυακής Πύλης/ Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την καταγραφή παρακολούθηση και αξιολόγηση των διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, (εφεξής: «ιαδικτυακή Πύλη»), είναι η εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Μηχανισμού Παρέμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στην πρόταση λειτουργικών διαδικασιών (Παραδοτέο Π1 «Έκθεση αποτύπωσης λειτουργικών διαδικασιών Μηχανισμού Παρέμβασης»). Ειδικότερα, η ιαδικτυακή Πύλη υλοποιεί, διευκολύνει και διαμεσολαβεί την υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών του Μηχανισμού Παρέμβασης, και επιπλέον προσφέρει υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στον προσδιορισμό και την άρση των διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν. Η ανάπτυξη ιαδικτυακής Πύλης ενδεικτικά περιλαμβάνει: - Υποσύστημα καταγραφής, αποτύπωσης και περιγραφής, διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα κατά την διεπαφή των επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση από επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, μεμονωμένα πρόσωπα, ινστιτούτα, και κάθε ενδιαφερόμενο. - Υποσύστημα αποτύπωσης, αποθήκευσης, ανάλυσης, τεκμηρίωσης, επεξεργασίας και επικαιροποίησης εξειδικευμένου περιεχομένου μητρώου διαδρομών των διαδικασιών, στις οποίες εμπλέκονται επιχειρήσεις και δημόσια διοίκηση. Το Σύστημα θα χρησιμοποιεί Σχεσιακή Βάση εδομένων, στην οποία θα τηρείται το περιεχόμενο, καθώς και εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Επίσης, ειδική πρόνοια θα πρέπει να δοθεί στη διεπαφή της Πύλης με το χρήστη, έτσι ώστε οι παρεχόμενες λειτουργίες να υποστηρίζονται με κατάλληλο γραφικό περιβάλλον. - Υποσύστημα αναφορών και γραφικών απεικονίσεων για: α) την ανάλυση των διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα β) την παρακολούθηση και εξαγωγή συμπερασμάτων επί του μητρώου διαδρομών, της λειτουργίας της ιαδικτυακής Πύλης, λοιπών ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων που καταχωρούνται στην Πύλη, κ.α. Η ιαδικτυακή Πύλη κατ ελάχιστο θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητες παραγωγής αναφορών με προκαθορισμένα πολύ-κριτηριακά φίλτρα, δυναμική δημιουργία αναφορών κατά περίπτωση με πολύ-κριτηριακά φίλτρα που επιλέγει ο χρήστης, αποθήκευση των πληροφοριών σε επεξεργάσιμη μορφή (πχ word, excel, pdf, κτλ). Το σύστημα παραγωγής αναφορών θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως την υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών του Μηχανισμού Παρέμβασης. - Υποσύστημα υποστήριξης για την εγγραφή, πιστοποίηση και διαχείριση χρηστών - Υποσύστημα ενημέρωσης των πιστοποιημένων χρηστών για τις μεταβολές της δημόσιας διοίκησης (σε ρυθμιστικό, λειτουργικό, οργανωσιακό και διοικητικό επίπεδο) που έχουν σημαντική επίδραση στο επιχειρηματικό περιβάλλον, την καθημερινή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων - Υποσύστημα υποστήριξης κλειστών fora πιστοποιημένων χρηστών για την εκτέλεση εργασιών Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 9

10 σε συνεργατικούς χώρους (collaborative spaces). Σημειώνεται ότι η ιαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να είναι συμβατή με τους κυριότερους browsers της αγοράς. Η ανάπτυξη της ιαδικτυακής Πύλης ενδεικτικά προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και προς τους διαχειριστές: Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις Οι υπηρεσίες της ιαδικτυακής Πύλης, οι οποίες θα απευθύνονται στις επιχειρήσεις και γενικότερα τα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας, θα προϋποθέτουν την εγγραφή τους ως χρηστών. Η εγγραφή θα απαιτεί, κατ ελάχιστον βασικά στοιχεία που θα ταυτοποιούν και θα κατηγοριοποιούν τον κάθε χρήστη στο σύστημα. Τα στοιχεία εγγραφής θα καλύπτουν ενδεικτικά: κλαδικά στοιχεία, στοιχεία της επιχείρησης (όπως μέγεθος, χωροθέτηση, κ.λπ.) και στοιχεία επικοινωνίας. Η δημιουργία μητρώου/λίστας πιστοποιημένων χρηστών είναι απαραίτητη ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για τα διοικητικά εμπόδια και την περαιτέρω επεξεργασία τους. Οι υπηρεσίες που θα παρέχει η ιαδικτυακή Πύλη αποτελούν στο μεγαλύτερο μέρος τους υπηρεσίες επίπεδου 3, (Αμφίδρομη αλληλεπίδραση) και ενδεικτικά θα είναι οι εξής: 1. Πρόσβαση στις τυποποιημένες διαδρομές του μητρώου διαδρομών με δομημένο, εύχρηστο και ασφαλή τρόπο. Οι διαδρομές θα απεικονίζονται κειμενικά και διαγραμματικά, έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση συνολικά στη διαδρομή αλλά και σε κάθε διεπαφή αυτής. Κάθε διεπαφή (αλλά και συνολικά η διαδρομή) θα δίνει τη δυνατότητα επισύναψης αρχείων, εγγράφων και ευρύτερης δομημένης, ή ελεύθερης πληροφορίας που σχετίζεται με την εμπειρία του χρήστη με την διαδρομή. Επίσης θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να υποβάλλουν ερωτήματα μέσω φορμών επικοινωνίας, να εντοπίζουν εμπόδια και να τα σχολιάζουν, καθώς και να υποβάλλουν σχόλια και παρατηρήσεις, η δε δυνατότητα αυτή θα πρέπει να ενεργοποιείται / απενεργοποιείται από εξουσιοδοτημένους διαχειριστές του Συστήματος. 2. Πληροφόρηση για προσθήκη, ή τροποποίηση διαδρομών. Με κάθε τροποποίηση αλλά και προσθήκη νέας διαδρομής, οι επιχειρήσεις που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον, θα ενημερώνονται μέσω . Το θα περιέχει ενδεικτικά τη διαδρομή, το εμπόδιο, παρατηρήσεις καθώς και σχετικό σύνδεσμο (Link) για απευθείας σύνδεση με την σελίδα της πύλης. 3. Πρόσβαση στα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με τα διοικητικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος, το οποίο θα εγγυάται την απρόσκοπτη και δομημένη πρόσβαση στην πληροφορία (π.χ. ανά κεφάλαιο, παράγραφο κτλ), αποδίδοντας υπερμεσικό χαρακτήρα στο περιεχόμενο. 4. Πρόσβαση στις Εκθέσεις και τις Αναφορές που εκπονούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Μηχανισμού Παρέμβασης, αλλά και άλλων φορέων. Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος, το οποίο θα εγγυάται την απρόσκοπτη και δομημένη πρόσβαση στην πληροφορία (π.χ. ανά κεφάλαιο, παράγραφο κτλ), αποδίδοντας υπερμεσικό χαρακτήρα στο περιεχόμενο. 5. Αποστολή αυτόματων και προσωποποιημένων πληροφοριακών μηνυμάτων στους πιστοποιημένους χρήστες. 6. Χώρους συνεργασίας (closed fora, ή collaborative spaces), στους οποίους πιστοποιημένοι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας και συζήτησης επί ειδικών θεμάτων. Οι χώροι αυτοί θα προορίζονται για την φιλοξενία εξ αποστάσεως επικοινωνίας, ανταλλαγή πληροφοριών, επεξεργασία κειμένου κ.α. των θεματικών ομάδων εργασίας. Οι εν λόγω συνεργατικοί χώροι θα εξυπηρετήσουν τις λειτουργίες του Μηχανισμού Παρέμβασης που προϋποθέτουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως επικοινωνίας, θα μπορούν να λειτουργούν παράλληλα και να λειτουργούν είτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είτε να έχουν μόνιμη λειτουργία. Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 10

11 Υπηρεσίες προς ιαχειριστές: Οι υπηρεσίες της ιαδικτυακής Πύλης, οι οποίες θα απευθύνονται στους διαχειριστές εξυπηρετούν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ενημέρωση και επικαιροποίηση των υπηρεσιών και δεδομένων της ιαδικτυακής Πύλης και επιτρέπουν, ή διαμεσολαβούν την αξιοποίηση των στοιχείων που προκύπτουν από τη λειτουργία της ιαδικτυακής Πύλης τόσο για τη σύνταξη εκθέσεων και αναφορών όσο και συνολικά για τις δράσεις του Μηχανισμού Παρέμβασης. Ενδεικτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι: 1. Ειδικό περιβάλλον διαχείρισης της ιαδικτυακής Πύλης (Content - User Role Management) για την εισαγωγή και διαχείριση των διαδρομών και του σχετικού υλικού (Νομοθεσία, εγκύκλιοι, κ.λπ.) 2. Ειδικά Εργαλεία για τη δημιουργία templates για τις κειμενικές και γραφικές απεικονίσεις των διαδρομών. 3. Αναλυτικά Εργαλεία εξαγωγής της τηρούμενης πληροφορίας (στατιστικά στοιχεία, στοιχεία περιεχομένου κτλ), και δυνατότητες αναφορών, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω στο αντικείμενο της ιαδικτυακής Πύλης. 4. Εργαλεία backup, τεχνικής συντήρησης και μέτρησης επισκεψιμότητας της ιαδικτυακής Πύλης. B.1 Μελέτη Εφαρμογής για την υλοποίηση της ιαδικτυακής Πύλης Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταρτίσει ολοκληρωμένη και λεπτομερή πρόταση ανάπτυξης και λειτουργίας της ιαδικτυακής Πύλης με τη μορφή Μελέτης Εφαρμογής, η οποία θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τα παρακάτω: - Περιγραφή και ανάλυση αρχιτεκτονικής του συστήματος - Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών και λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών για το σύνολο των εφαρμογών - Περιγραφή και ανάλυση λειτουργικών ροών εργασίας - Επίπεδα και γενικές αρχές ασφάλειας (ενδεικτικά: ασφάλεια εφαρμογής, ασφάλεια βάσης δεδομένων, εξουσιοδότηση, διαθεσιμότητα δεδομένων, μη δυνατότητα άρνησης συναλλαγής, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα) - Προδιαγραφές / μελέτη ασφαλείας (ενδεικτικά: πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και πολιτική ασφάλειας, συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, τεχνικά μέτρα ασφάλειας, σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφή, σχέδιο εξουσιοδοτήσεων ) - Περιγραφή και ανάλυση προδιαγραφών εκπαίδευσης - ιαδικασίες αρχικής μετάπτωσης δεδομένων (ενδεικτικά: υφιστάμενες διαδρομές και σχετικό υλικό) - Σενάρια δοκιμών και διαδικασίες πιλοτικής λειτουργίας - Περιγραφή και ανάλυση υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας - Ανάλυση και Σχέδιο Σύμβασης Εγγυημένου Επιπέδου Παροχής Υπηρεσιών (Service Level Agreement) - Προδιαγραφές Συντήρησης Τεχνικής υποστήριξης - Προδιαγραφές δυνατότητας μετάπτωσης των δεδομένων μετά το πέρας ισχύος του έργου. Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 11

12 Η Μελέτη Εφαρμογής υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση, έτσι ώστε να οριστικοποιηθούν οι προδιαγραφές, σύμφωνα με τις οποίες θα ακολουθήσει η ανάπτυξη της ιαδικτυακής Πύλης. Β.2 Ανάπτυξη και λειτουργία «ιαδικτυακής Πύλης» Ο Ανάδοχος καλείται να αναπτύξει, εγκαταστήσει και να υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία της ιαδικτυακής Πύλης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία ενημέρωσή της και η απρόσκοπτη παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες και τους διαχειριστές. Η «ιαδικτυακή Πύλη» θα φιλοξενεί το μητρώο διαδρομών και θα υποστηρίζει την απευθείας επεξεργασία των καταχωρημένων πληροφοριών για κάθε διαδρομή, τον εμπλουτισμό με νέες διαδρομές, κ.λπ.. Ειδικότερα, η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας περιλαμβάνει την επικαιροποίηση με νέες πληροφορίες και τη συντήρηση της ιαδικτυακής Πύλης, οι οποίες θα γίνονται με ευθύνη του Αναδόχου για όλη τη διάρκεια του έργου σε συχνότητα που θα προσδιοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι κατ ελάχιστον ανά μήνα. Σε περίπτωση ανάγκης έκτακτης επικαιροποίησης, τότε αυτή θα γίνεται το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη ειδοποίηση του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης η τροποποίηση και επικαιροποίηση των αναφορών, των πεδίων καταχώρησης, και λοιπών στοιχείων των υποσυστημάτων της Πύλης θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου για όλη τη διάρκεια του έργου. Η φιλοξενία (hosting) και συντήρηση της ιαδικτυακής Πύλης θα γίνει με ευθύνη και σε υποδομή που θα διαθέσει ο Ανάδοχος για όλη τη διάρκεια του παρόντος έργου. Στη συνέχεια θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο σε νεότερη υποδομή που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει την ασφαλή και σε ολόκληρο μετάπτωση της λειτουργίας της ιαδικτυακής Πύλης στη νεότερη υποδομή που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά το πέρας του έργου. Για την φιλοξενία (hosting) θα πρέπει να διατεθούν τουλάχιστον 200 GB αποθηκευτικός χώρος και τουλάχιστον 15 GB μηνιαίος όγκος μεταφοράς δεδομένων, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαθέτει επαρκές διαθέσιμο εύρος επικοινωνίας. Το όνομα του ιστοχώρου θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η ιαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε συνεχή βάση και να προστατεύεται με υπηρεσία ασφαλείας (firewall). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει αντίγραφα ασφαλείας σε ημερήσια βάση, ενώ σε περίπτωση δυσλειτουργίας της υποδομής ή/και κακόβουλης εισβολής (πχ ιός / virus οποιασδήποτε μορφής και προέλευσης) θα πρέπει να αποκαταστήσει την βλάβη εντός 8 ωρών. H ιαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης και εγχειρίδια διαχείρισης. Σε όλη τη διάρκεια του έργου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση καλής λειτουργίας της ιαδικτυακής Πύλης, προβαίνοντας σε προληπτικούς ελέγχους, εκσφαλματώσεις, αναβαθμίσεις, κ.λπ. Για τη διευκόλυνση των υποψήφιων ακολουθεί Παράρτημα VI. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ο οποίος συμπληρωμένος αποτελεί επί ποινή αποκλεισμού αναπόσπαστο τμήμα της τεχνικής προσφοράς. Γ. ιενέργεια εξειδικευμένων ερευνών ιενέργεια εξειδικευμένων ερευνών για την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή και τεκμηρίωση των διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις (ενδεικτικά: έρευνες με ερωτηματολόγιο, δημιουργία και λειτουργία focus groups, κλπ). Οι έρευνες θα οργανώνονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, στη βάση του ετήσιου σχεδίου το οποίο θα εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προνοήσει με συγκεκριμένες δράσεις του ώστε οι προτεινόμενοι τρόποι και μέσα συλλογής των πληροφοριών να εξασφαλίζουν την επάρκεια, την αξιοπιστία και την ακρίβεια των δεδομένων. Ιδιαίτερη σημασία καλείται να δώσει ο Ανάδοχος στο πλήθος του απαντήσεων των επιχειρήσεων που θα συγκεντρώνονται, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την εκπόνηση των Εκθέσεων και ο οποίος εκτιμάται ότι θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 200 επιχειρήσεις.. Εκπόνηση Εκθέσεων Εκπόνηση Εκθέσεων οι οποίες θα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, επεξεργασία και ανάλυση των Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 12

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 04-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 728/04-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 516/04-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα