ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:"

Transcript

1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Αριθμός ιακήρυξης: 14/2011 ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: Προϋπολογισμός: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Αναθέτουσα Αρχή: Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 5 Ι. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 7 ΙΙΙ. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ IV. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ V. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ VI. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Β ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 2. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΆΡΘΡΟ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΆΡΘΡΟ 4. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΆΡΘΡΟ 5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΆΡΘΡΟ 7. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΆΡΘΡΟ 8. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΆΡΘΡΟ 12. ΓΛΩΣΣΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 13. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΆΡΘΡΟ 15. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΆΡΘΡΟ 16. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 2 ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ» ΆΡΘΡΟ 17. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΆΡΘΡΟ 18. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 19. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 20. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΆΡΘΡΟ 21. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 22. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΆΡΘΡΟ 23. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 24. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 25. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΆΡΘΡΟ 26. ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 27. ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 28. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 29. ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 2

3 ΆΡΘΡΟ 30. ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ - ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΡΟΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 3: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 5: ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 6: ΑΜΟΙΒΗ. 80 ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 9: ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 12: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 13: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟ 14: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΑΡΘΡΟ 16: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΡΘΡΟ 17: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 18: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 19: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 20: ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΧΑΡΤΗ ΙΑ ΡΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ105 Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 3

4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV) ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Υπηρεσίες ερευνών Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης "ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών" (ΣΕΒ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, Ξενοφώντος 5, Αθήνα, Τ.Κ Ανοικτός ιεθνής ιαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,11 πλέον ΦΠΑ ,89, ήτοι συνολικά ,00. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ιοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. ΣΑΕ: 0348 Κωδ.Πράξης ΣΑ : 2010ΣΕ μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 4 β του π.δ. 60/2007 επί μία τριετία από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης να αναθέσει στον ανάδοχο την επανάληψη των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της παρούσας χωρίς τη δημοσίευση διαγωνισμού, μέχρι του ποσού ύψους 20% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων και πιστώσεων. 22/11/2011 Ερωτήματα για διευκρινήσεις υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 20/12/2011 και ώρα /01/2012, ημέρα ευτέρα και ώρα 14:00 Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Ξενοφώντος 5, Αθήνα, Τ.Κ /01/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 4

5 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 5

6 Ι. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α) Περιγραφή του ικαιούχου Ο ΣΕΒ αποτελεί βασικό θεσμικό εκπρόσωπο της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και εκπροσωπεί συλλογικά τις επιχειρήσεις μέλη του στις σχέσεις τους με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και με το Κράτος, συμμετέχοντας ενεργά στον κοινωνικό διάλογο και προωθώντας πολιτικές που συμβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο και συνοχή, στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Για την επίτευξη των στόχων του ο ΣΕΒ έχει ιδρύσει θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας» η οποία έχει ως κύριο καταστατικό σκοπό το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο ορίστηκε από το ιοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ η Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ως ικαιούχος για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ στα οποία θα συμμετάσχει ο ΣΕΒ ανταποκρινόμενος στην πρόκληση της αρχής της εταιρικής σχέσης όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την Προγραμματική Περίοδο Η Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας έλαβε επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β (9.1986/6.359/ , όπως τροποποιήθηκε με την /6.306/ όμοια). Β) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Κοινωνικοί Εταίροι Σημαντική καινοτομία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ιοικητική Μεταρρύθμιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ είναι η αναφορά στην ανάγκη βελτίωσης της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Βασικός στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους να οργανώσουν με ουσιαστικό και τεκμηριωμένο τρόπο τη διαβούλευση με την Πολιτεία σχετικά με δημόσιες πολιτικές και θεσμικές ρυθμίσεις που μειώνουν το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ιοικητική Μεταρρύθμιση» έθεσε ως στρατηγικό του στόχο τη «Βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης μέσα από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων οργανώσεων, καθώς και ενίσχυση της λογοδοσίας και της επαγγελματικής ηθικής μέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων». Ο ΣΕΒ, με δικαιούχο την Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση με αριθμό 1481/ της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π. ιοικητική Μεταρρύθμιση στο πλαίσιο δράσεων για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους στις επιχειρήσεις. Η Πράξη που υπέβαλε με τίτλο: «ίκτυο Παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις» εντάχθηκε στο Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ σύμφωνα με την υπ' αριθμό 1891/ Απόφαση Ένταξης και τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 735/ και 184/ αποφάσεις. Γ) Αντικείμενο Πράξης «ίκτυο Παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας των ημόσιων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις» Στόχος του ΣΕΒ, μέσα από την παρούσα Πράξη, είναι η βελτίωση της ικανότητάς του να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις σχέσεις των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες με απώτερο σκοπό την ανίχνευση προβλημάτων και τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής για ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που καθίσταται διαρκώς πολυπλοκότερο, σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον όπου η καινοτομία ενσωματώνεται με ραγδαίους ρυθμούς επηρεάζοντας τις Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 6

7 παραγωγικές διαδικασίες στην κατεύθυνση της διαρκούς ευελιξίας, και, τέλος, σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που διεθνοποιείται όλο και περισσότερο μέσα από ανοικτές αγορές, οι διοικητικές δυσλειτουργίες και η εσωστρέφεια μετατρέπονται σε παράγοντες αναποτελεσματικότητας τόσο του κράτους όσο και της οικονομίας. Οι σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης απαιτούν συμμετοχικές διαδικασίες. Η παρέμβαση των χρηστών των δημοσίων υπηρεσιών, των αποδεκτών μιας υπηρεσίας ή μιας ρύθμισης, στο σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τον ανασχεδιασμό μιας δημόσιας πολιτικής που τους αφορά αποτελεί συστατικό στοιχείο βελτίωσης της απόδοσης των μηχανισμών παραγωγής πολιτικών. Για να καταστεί όμως εφικτή η ουσιαστική συμμετοχή του ΣΕΒ ως κοινωνικού εταίρου στην παραγωγή των δημοσίων πολιτικών απαιτούνται ειδικές δεξιότητες: ικανότητα ανάλυσης και δόμησης προβλημάτων, διαβούλευσης και κυρίως εκτενής και συστηματική πληροφόρηση για τα πραγματολογικά δεδομένα του πεδίου ενδιαφέροντος. Για το σκοπό αυτόν σχεδιάσθηκε μια συνολική Πράξη με τα 3 παρακάτω συνδεδεμένα υποέργα (λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη τροποποίηση της Πράξης), τα οποία διέπονται τόσο από μέγιστη δυνατή διασύνδεση και συγχρονισμό μεταξύ τους, όσο και από υψηλό βαθμό ανταπόκρισης στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίζεται η δυναμικότητα και προσαρμοστικότητα της Πράξης στις δεδομένες την παρούσα χρονική στιγμή έντονες μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος στη χώρα μας (χρηματοοικονομική αποσταθεροποίηση, μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, έκτακτα μέτρα, κ.α.): 1. «ημιουργία μηχανισμού παρέμβασης για την ανίχνευση, επεξεργασία και αξιολόγηση των διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις», (το παρόν έργο) ο οποίος σε πρώτη φάση θα καταγράφει και θα επεξεργάζεται τα προβλήματα διοικητικής φύσης που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες. Σε δεύτερη φάση θα πραγματοποιείται αξιολόγηση των προβλημάτων, διατύπωση προτάσεων και διαβούλευση με τη δημόσια διοίκηση για τη λήψη κατάλληλων μέτρων και ρυθμίσεων, και σε τρίτη φάση θα παρακολουθείται η ποιότητα των σχέσεων των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες με την διεξαγωγή ερευνών γνώμης των επιχειρήσεων σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών προς αυτές. 2. «Έρευνα και εκπόνηση χάρτη διαδρομών σχέσεων επιχειρήσεων δημόσιας διοίκησης στα σημαντικότερα πεδία παροχής δημοσίων υπηρεσιών διοικητικής φύσης» από τη φάση της ίδρυσης έως την περίοδο της κανονικής λειτουργίας και ανάπτυξης καθώς και τη φάση της διακοπής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αποτέλεσμα θα είναι η ταυτοποίηση των κυριότερων προβληματικών περιοχών στις σχέσεις κράτους - επιχειρήσεων και ο προσδιορισμός του εύρους και της αρχιτεκτονικής της βάσης καταγραφής προβλημάτων και δυσλειτουργιών καθώς και του περιεχομένου των ερευνών γνώμης. 3. «Μηχανισμός υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της επικοινωνίας του επιχειρηματικού κόσμου με τις δημόσιες υπηρεσίες» ώστε να πραγματωθεί η ενδυνάμωση του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στην παραγωγή προτάσεων για τα διοικητικά εμπόδια και στη διαβούλευση με την Πολιτεία και με άλλους κοινωνικούς φορείς και να θεμελιωθεί ο ρόλος του ως φορέα λειτουργίας της Πράξης που θα συντηρήσει και θα αξιοποιήσει μακροπρόθεσμα το έργο που θα παραχθεί. ικαιούχος για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης με φορέα λειτουργίας τον ΣΕΒ είναι η Αναθέτουσα Αρχή «Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας». ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α) Σκοπός στόχος του έργου Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής ως φορέα δικαιούχου και του ΣΕΒ ως φορέα λειτουργίας για την ανάπτυξη και λειτουργία Μηχανισμού Παρέμβασης, ο οποίος σε πρώτη φάση θα καταγράφει και θα επεξεργάζεται τα προβλήματα διοικητικής φύσης που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες. Σε δεύτερη φάση θα πραγματοποιεί αξιολόγηση των προβλημάτων, διατύπωση προτάσεων και διαβούλευση με τη ημόσια ιοίκηση για τη λήψη κατάλληλων μέτρων και ρυθμίσεων. Τέλος, σε Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 7

8 τρίτη φάση θα παρακολουθεί την ποιότητα των σχέσεων των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες με την διεξαγωγή ερευνών γνώμης των επιχειρήσεων σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών προς αυτές. Ειδικότερα, αποστολή του Μηχανισμού αποτελεί: ο εντοπισμός των περιορισμών, επιβαρύνσεων και ανασχέσεων στην επιχειρηματικότητα, που έχουν ως αποτέλεσμα να διογκώνουν το συνολικό οικονομικό κόστος της επιχείρησης ή να ελαχιστοποιούν το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος και να ματαιώνουν ή καθυστερούν ή να οδηγούν σε αποτυχία τις επιχειρηματικές αποφάσεις και τα εγχειρήματα της επιχείρησης, η αξιολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ποιότητας των κρατικών ρυθμίσεων που το διαμορφώνουν, η υποβολή τεκμηριωμένων εισηγήσεων προς τη διοίκηση για την προώθηση των αναγκαίων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων για ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η παρακολούθηση και αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεταρρυθμίσεων και αλλαγών που συντελούνται για τον σκοπό αυτό, η καλλιέργεια μιας νέας μεθοδολογίας αλλαγής και μεταρρυθμίσεων που στηρίζεται στη σύμπραξη των δημιουργικών δυνάμεων της οικονομίας και του κράτους για την αποτελεσματικότερη ρύθμιση των θεμάτων δημοσίου συμφέροντος. Β) Αντικείμενο και διάρθρωση του έργου Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες / πακέτα εργασιών: ΠΕ1. Σύστημα για την καταγραφή και ανάλυση διοικητικών εμποδίων Προβλέπεται η ανάπτυξη συστήματος και δράσεων για την συνεχή καταγραφή και ανάλυση των διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Ειδικότερα προβλέπεται: Α. Καταγραφή σε υψηλό επίπεδο των λειτουργικών διαδικασιών του Μηχανισμού Παρέμβασης Καταγραφή σε υψηλό επίπεδο των λειτουργικών διαδικασιών του Μηχανισμού Παρέμβασης (ενδεικτικά: διαγραμματικές ροές, τρόπος εκτέλεσης και αποτελέσματα των προτεινόμενων διαδικασιών, βασικοί δείκτες μέτρησης της απόδοσης των προτεινόμενων διαδικασιών, κ.λπ.). Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος θα εκπονήσει πρόταση η οποία θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Μετά το πέρας του 1 ου έτους προβλέπεται αξιολόγηση και οριστικοποίηση των προτεινόμενων λειτουργικών διαδικασιών. Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποβάλλει πρόταση που κατ ελάχιστο περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: Στρατηγικός σχεδιασμός, ταυτότητα και σχέδιο ανάπτυξης του Μηχανισμού Παρέμβασης (ενδεικτικά: όραμα, δήλωση αποστολής, προτεραιότητες ιεράρχηση περιοχών παρέμβασης κ.α.) Αναλυτικό σύστημα δομής και οργάνωσης (ενδεικτικά: οργανόγραμμα και περιγράμματα, ρόλοι και αρμοδιότητες σε οργανωτικές μονάδες, αντιστοίχιση διαδικασιών και οργανωτικών μονάδων, κ.α.), Καθορισμός απαιτήσεων στελέχωσης οργανογράμματος (αριθμός θέσεων ανά μονάδα), σχέσεις αναφοράς, κλπ. Βασικές λειτουργίες Ετήσιο πλάνο εργασιών Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 8

9 Σύστημα προώθησης και διάχυσης στην επιχειρηματική κοινότητα Σύστημα αξιολόγησης απόδοσης των λειτουργιών του Μηχανισμού Παρέμβασης και σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου Σύστημα μετάπτωσης λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση του παρόντος έργου Β. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και λειτουργία «ιαδικτυακής Πύλης/ Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την καταγραφή παρακολούθηση και αξιολόγηση των διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα», η οποία υποστηρίζει και υλοποιεί τους στόχους και τη λειτουργία του Μηχανισμού Παρέμβασης. Σκοπός της «ιαδικτυακής Πύλης/ Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την καταγραφή παρακολούθηση και αξιολόγηση των διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, (εφεξής: «ιαδικτυακή Πύλη»), είναι η εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Μηχανισμού Παρέμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στην πρόταση λειτουργικών διαδικασιών (Παραδοτέο Π1 «Έκθεση αποτύπωσης λειτουργικών διαδικασιών Μηχανισμού Παρέμβασης»). Ειδικότερα, η ιαδικτυακή Πύλη υλοποιεί, διευκολύνει και διαμεσολαβεί την υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών του Μηχανισμού Παρέμβασης, και επιπλέον προσφέρει υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στον προσδιορισμό και την άρση των διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν. Η ανάπτυξη ιαδικτυακής Πύλης ενδεικτικά περιλαμβάνει: - Υποσύστημα καταγραφής, αποτύπωσης και περιγραφής, διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα κατά την διεπαφή των επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση από επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, μεμονωμένα πρόσωπα, ινστιτούτα, και κάθε ενδιαφερόμενο. - Υποσύστημα αποτύπωσης, αποθήκευσης, ανάλυσης, τεκμηρίωσης, επεξεργασίας και επικαιροποίησης εξειδικευμένου περιεχομένου μητρώου διαδρομών των διαδικασιών, στις οποίες εμπλέκονται επιχειρήσεις και δημόσια διοίκηση. Το Σύστημα θα χρησιμοποιεί Σχεσιακή Βάση εδομένων, στην οποία θα τηρείται το περιεχόμενο, καθώς και εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Επίσης, ειδική πρόνοια θα πρέπει να δοθεί στη διεπαφή της Πύλης με το χρήστη, έτσι ώστε οι παρεχόμενες λειτουργίες να υποστηρίζονται με κατάλληλο γραφικό περιβάλλον. - Υποσύστημα αναφορών και γραφικών απεικονίσεων για: α) την ανάλυση των διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα β) την παρακολούθηση και εξαγωγή συμπερασμάτων επί του μητρώου διαδρομών, της λειτουργίας της ιαδικτυακής Πύλης, λοιπών ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων που καταχωρούνται στην Πύλη, κ.α. Η ιαδικτυακή Πύλη κατ ελάχιστο θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητες παραγωγής αναφορών με προκαθορισμένα πολύ-κριτηριακά φίλτρα, δυναμική δημιουργία αναφορών κατά περίπτωση με πολύ-κριτηριακά φίλτρα που επιλέγει ο χρήστης, αποθήκευση των πληροφοριών σε επεξεργάσιμη μορφή (πχ word, excel, pdf, κτλ). Το σύστημα παραγωγής αναφορών θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως την υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών του Μηχανισμού Παρέμβασης. - Υποσύστημα υποστήριξης για την εγγραφή, πιστοποίηση και διαχείριση χρηστών - Υποσύστημα ενημέρωσης των πιστοποιημένων χρηστών για τις μεταβολές της δημόσιας διοίκησης (σε ρυθμιστικό, λειτουργικό, οργανωσιακό και διοικητικό επίπεδο) που έχουν σημαντική επίδραση στο επιχειρηματικό περιβάλλον, την καθημερινή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων - Υποσύστημα υποστήριξης κλειστών fora πιστοποιημένων χρηστών για την εκτέλεση εργασιών Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 9

10 σε συνεργατικούς χώρους (collaborative spaces). Σημειώνεται ότι η ιαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να είναι συμβατή με τους κυριότερους browsers της αγοράς. Η ανάπτυξη της ιαδικτυακής Πύλης ενδεικτικά προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και προς τους διαχειριστές: Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις Οι υπηρεσίες της ιαδικτυακής Πύλης, οι οποίες θα απευθύνονται στις επιχειρήσεις και γενικότερα τα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας, θα προϋποθέτουν την εγγραφή τους ως χρηστών. Η εγγραφή θα απαιτεί, κατ ελάχιστον βασικά στοιχεία που θα ταυτοποιούν και θα κατηγοριοποιούν τον κάθε χρήστη στο σύστημα. Τα στοιχεία εγγραφής θα καλύπτουν ενδεικτικά: κλαδικά στοιχεία, στοιχεία της επιχείρησης (όπως μέγεθος, χωροθέτηση, κ.λπ.) και στοιχεία επικοινωνίας. Η δημιουργία μητρώου/λίστας πιστοποιημένων χρηστών είναι απαραίτητη ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για τα διοικητικά εμπόδια και την περαιτέρω επεξεργασία τους. Οι υπηρεσίες που θα παρέχει η ιαδικτυακή Πύλη αποτελούν στο μεγαλύτερο μέρος τους υπηρεσίες επίπεδου 3, (Αμφίδρομη αλληλεπίδραση) και ενδεικτικά θα είναι οι εξής: 1. Πρόσβαση στις τυποποιημένες διαδρομές του μητρώου διαδρομών με δομημένο, εύχρηστο και ασφαλή τρόπο. Οι διαδρομές θα απεικονίζονται κειμενικά και διαγραμματικά, έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση συνολικά στη διαδρομή αλλά και σε κάθε διεπαφή αυτής. Κάθε διεπαφή (αλλά και συνολικά η διαδρομή) θα δίνει τη δυνατότητα επισύναψης αρχείων, εγγράφων και ευρύτερης δομημένης, ή ελεύθερης πληροφορίας που σχετίζεται με την εμπειρία του χρήστη με την διαδρομή. Επίσης θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να υποβάλλουν ερωτήματα μέσω φορμών επικοινωνίας, να εντοπίζουν εμπόδια και να τα σχολιάζουν, καθώς και να υποβάλλουν σχόλια και παρατηρήσεις, η δε δυνατότητα αυτή θα πρέπει να ενεργοποιείται / απενεργοποιείται από εξουσιοδοτημένους διαχειριστές του Συστήματος. 2. Πληροφόρηση για προσθήκη, ή τροποποίηση διαδρομών. Με κάθε τροποποίηση αλλά και προσθήκη νέας διαδρομής, οι επιχειρήσεις που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον, θα ενημερώνονται μέσω . Το θα περιέχει ενδεικτικά τη διαδρομή, το εμπόδιο, παρατηρήσεις καθώς και σχετικό σύνδεσμο (Link) για απευθείας σύνδεση με την σελίδα της πύλης. 3. Πρόσβαση στα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με τα διοικητικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος, το οποίο θα εγγυάται την απρόσκοπτη και δομημένη πρόσβαση στην πληροφορία (π.χ. ανά κεφάλαιο, παράγραφο κτλ), αποδίδοντας υπερμεσικό χαρακτήρα στο περιεχόμενο. 4. Πρόσβαση στις Εκθέσεις και τις Αναφορές που εκπονούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Μηχανισμού Παρέμβασης, αλλά και άλλων φορέων. Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος, το οποίο θα εγγυάται την απρόσκοπτη και δομημένη πρόσβαση στην πληροφορία (π.χ. ανά κεφάλαιο, παράγραφο κτλ), αποδίδοντας υπερμεσικό χαρακτήρα στο περιεχόμενο. 5. Αποστολή αυτόματων και προσωποποιημένων πληροφοριακών μηνυμάτων στους πιστοποιημένους χρήστες. 6. Χώρους συνεργασίας (closed fora, ή collaborative spaces), στους οποίους πιστοποιημένοι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας και συζήτησης επί ειδικών θεμάτων. Οι χώροι αυτοί θα προορίζονται για την φιλοξενία εξ αποστάσεως επικοινωνίας, ανταλλαγή πληροφοριών, επεξεργασία κειμένου κ.α. των θεματικών ομάδων εργασίας. Οι εν λόγω συνεργατικοί χώροι θα εξυπηρετήσουν τις λειτουργίες του Μηχανισμού Παρέμβασης που προϋποθέτουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως επικοινωνίας, θα μπορούν να λειτουργούν παράλληλα και να λειτουργούν είτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είτε να έχουν μόνιμη λειτουργία. Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 10

11 Υπηρεσίες προς ιαχειριστές: Οι υπηρεσίες της ιαδικτυακής Πύλης, οι οποίες θα απευθύνονται στους διαχειριστές εξυπηρετούν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ενημέρωση και επικαιροποίηση των υπηρεσιών και δεδομένων της ιαδικτυακής Πύλης και επιτρέπουν, ή διαμεσολαβούν την αξιοποίηση των στοιχείων που προκύπτουν από τη λειτουργία της ιαδικτυακής Πύλης τόσο για τη σύνταξη εκθέσεων και αναφορών όσο και συνολικά για τις δράσεις του Μηχανισμού Παρέμβασης. Ενδεικτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι: 1. Ειδικό περιβάλλον διαχείρισης της ιαδικτυακής Πύλης (Content - User Role Management) για την εισαγωγή και διαχείριση των διαδρομών και του σχετικού υλικού (Νομοθεσία, εγκύκλιοι, κ.λπ.) 2. Ειδικά Εργαλεία για τη δημιουργία templates για τις κειμενικές και γραφικές απεικονίσεις των διαδρομών. 3. Αναλυτικά Εργαλεία εξαγωγής της τηρούμενης πληροφορίας (στατιστικά στοιχεία, στοιχεία περιεχομένου κτλ), και δυνατότητες αναφορών, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω στο αντικείμενο της ιαδικτυακής Πύλης. 4. Εργαλεία backup, τεχνικής συντήρησης και μέτρησης επισκεψιμότητας της ιαδικτυακής Πύλης. B.1 Μελέτη Εφαρμογής για την υλοποίηση της ιαδικτυακής Πύλης Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταρτίσει ολοκληρωμένη και λεπτομερή πρόταση ανάπτυξης και λειτουργίας της ιαδικτυακής Πύλης με τη μορφή Μελέτης Εφαρμογής, η οποία θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τα παρακάτω: - Περιγραφή και ανάλυση αρχιτεκτονικής του συστήματος - Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών και λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών για το σύνολο των εφαρμογών - Περιγραφή και ανάλυση λειτουργικών ροών εργασίας - Επίπεδα και γενικές αρχές ασφάλειας (ενδεικτικά: ασφάλεια εφαρμογής, ασφάλεια βάσης δεδομένων, εξουσιοδότηση, διαθεσιμότητα δεδομένων, μη δυνατότητα άρνησης συναλλαγής, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα) - Προδιαγραφές / μελέτη ασφαλείας (ενδεικτικά: πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και πολιτική ασφάλειας, συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, τεχνικά μέτρα ασφάλειας, σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφή, σχέδιο εξουσιοδοτήσεων ) - Περιγραφή και ανάλυση προδιαγραφών εκπαίδευσης - ιαδικασίες αρχικής μετάπτωσης δεδομένων (ενδεικτικά: υφιστάμενες διαδρομές και σχετικό υλικό) - Σενάρια δοκιμών και διαδικασίες πιλοτικής λειτουργίας - Περιγραφή και ανάλυση υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας - Ανάλυση και Σχέδιο Σύμβασης Εγγυημένου Επιπέδου Παροχής Υπηρεσιών (Service Level Agreement) - Προδιαγραφές Συντήρησης Τεχνικής υποστήριξης - Προδιαγραφές δυνατότητας μετάπτωσης των δεδομένων μετά το πέρας ισχύος του έργου. Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 11

12 Η Μελέτη Εφαρμογής υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση, έτσι ώστε να οριστικοποιηθούν οι προδιαγραφές, σύμφωνα με τις οποίες θα ακολουθήσει η ανάπτυξη της ιαδικτυακής Πύλης. Β.2 Ανάπτυξη και λειτουργία «ιαδικτυακής Πύλης» Ο Ανάδοχος καλείται να αναπτύξει, εγκαταστήσει και να υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία της ιαδικτυακής Πύλης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία ενημέρωσή της και η απρόσκοπτη παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες και τους διαχειριστές. Η «ιαδικτυακή Πύλη» θα φιλοξενεί το μητρώο διαδρομών και θα υποστηρίζει την απευθείας επεξεργασία των καταχωρημένων πληροφοριών για κάθε διαδρομή, τον εμπλουτισμό με νέες διαδρομές, κ.λπ.. Ειδικότερα, η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας περιλαμβάνει την επικαιροποίηση με νέες πληροφορίες και τη συντήρηση της ιαδικτυακής Πύλης, οι οποίες θα γίνονται με ευθύνη του Αναδόχου για όλη τη διάρκεια του έργου σε συχνότητα που θα προσδιοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι κατ ελάχιστον ανά μήνα. Σε περίπτωση ανάγκης έκτακτης επικαιροποίησης, τότε αυτή θα γίνεται το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη ειδοποίηση του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης η τροποποίηση και επικαιροποίηση των αναφορών, των πεδίων καταχώρησης, και λοιπών στοιχείων των υποσυστημάτων της Πύλης θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου για όλη τη διάρκεια του έργου. Η φιλοξενία (hosting) και συντήρηση της ιαδικτυακής Πύλης θα γίνει με ευθύνη και σε υποδομή που θα διαθέσει ο Ανάδοχος για όλη τη διάρκεια του παρόντος έργου. Στη συνέχεια θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο σε νεότερη υποδομή που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει την ασφαλή και σε ολόκληρο μετάπτωση της λειτουργίας της ιαδικτυακής Πύλης στη νεότερη υποδομή που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά το πέρας του έργου. Για την φιλοξενία (hosting) θα πρέπει να διατεθούν τουλάχιστον 200 GB αποθηκευτικός χώρος και τουλάχιστον 15 GB μηνιαίος όγκος μεταφοράς δεδομένων, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαθέτει επαρκές διαθέσιμο εύρος επικοινωνίας. Το όνομα του ιστοχώρου θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η ιαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε συνεχή βάση και να προστατεύεται με υπηρεσία ασφαλείας (firewall). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει αντίγραφα ασφαλείας σε ημερήσια βάση, ενώ σε περίπτωση δυσλειτουργίας της υποδομής ή/και κακόβουλης εισβολής (πχ ιός / virus οποιασδήποτε μορφής και προέλευσης) θα πρέπει να αποκαταστήσει την βλάβη εντός 8 ωρών. H ιαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης και εγχειρίδια διαχείρισης. Σε όλη τη διάρκεια του έργου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση καλής λειτουργίας της ιαδικτυακής Πύλης, προβαίνοντας σε προληπτικούς ελέγχους, εκσφαλματώσεις, αναβαθμίσεις, κ.λπ. Για τη διευκόλυνση των υποψήφιων ακολουθεί Παράρτημα VI. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ο οποίος συμπληρωμένος αποτελεί επί ποινή αποκλεισμού αναπόσπαστο τμήμα της τεχνικής προσφοράς. Γ. ιενέργεια εξειδικευμένων ερευνών ιενέργεια εξειδικευμένων ερευνών για την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή και τεκμηρίωση των διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις (ενδεικτικά: έρευνες με ερωτηματολόγιο, δημιουργία και λειτουργία focus groups, κλπ). Οι έρευνες θα οργανώνονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, στη βάση του ετήσιου σχεδίου το οποίο θα εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προνοήσει με συγκεκριμένες δράσεις του ώστε οι προτεινόμενοι τρόποι και μέσα συλλογής των πληροφοριών να εξασφαλίζουν την επάρκεια, την αξιοπιστία και την ακρίβεια των δεδομένων. Ιδιαίτερη σημασία καλείται να δώσει ο Ανάδοχος στο πλήθος του απαντήσεων των επιχειρήσεων που θα συγκεντρώνονται, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την εκπόνηση των Εκθέσεων και ο οποίος εκτιμάται ότι θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 200 επιχειρήσεις.. Εκπόνηση Εκθέσεων Εκπόνηση Εκθέσεων οι οποίες θα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, επεξεργασία και ανάλυση των Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 12

13 καταγεγραμμένων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, αποτίμηση της πορείας υιοθέτησης των προτάσεων πολιτικής από τη δημόσια διοίκηση, αποτίμηση δημόσιων πολιτικών για τη μείωση των διοικητικών εμποδίων, προτάσεις πολιτικής, κ.λπ. Οι εκθέσεις θα συνοδεύονται από συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ή κυριότερων σημείων στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. ΠΕ2. Έρευνες Γνώμης / Βαρόμετρου Ο Ανάδοχος, αναλαμβάνει την οργάνωση και πραγματοποίηση ερευνών γνώμης/βαρομέτρου που αποσκοπούν στη διαχρονική παρακολούθηση της ικανοποίησης και εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων από την ποιότητα των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών προς αυτές. Η οργάνωση των ερευνών γνώμης θα λαμβάνει υπόψη κάθε φορά το επικαιροποιημένο μητρώο διαδρομών καθώς και το σύνολο των προϊόντων του Μηχανισμού Παρέμβασης σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος καλείται να: - Προτείνει ένα βασικό σταθερό και προκαθορισμένο σύνολο από δείκτες με τους οποίους θα παρακολουθούνται διαχρονικά οι τάσεις στα προβλήματα και τις παρατηρήσεις των επιχειρήσεων, και ένα μεταβλητό μέρος από δείκτες οι οποίοι θα προσαρμόζονται σε ετήσια βάση βάσει κριτηρίων. Ο Ανάδοχος καλείται να προτείνει στην προσφορά του ενδεικτικούς τίτλους και περιεχόμενα των δεικτών που μπορεί να παρακολουθεί το βαρόμετρο. - ιεξάγει έρευνες γνώμης στους φορείς ενδιαφέροντος του Μηχανισμού Παρέμβασης (πχ επιχειρήσεις, κλαδικοί φορείς, κλπ). Οι έρευνες αυτές δύνανται να βασίζονται σε σταθερή θεματολογία με δομημένες ερωτήσεις ούτως ώστε τα ευρήματά τους να είναι διαχρονικά συγκρίσιμα. Θα πρέπει όμως να εμπλουτίζονται όταν κρίνεται απαραίτητο με μεταβολές της συγκυρίας και του ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση για τη μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας (ενδεικτικά μέγεθος δείγματος, δειγματοληπτική τεχνική, περιοχή έρευνας, μέθοδος συλλογής στοιχείων κ.α.) - Ορίσει τον τρόπο κατηγοριοποίησης της εισερχόμενης πληροφορίας, όπως αυτή έχει προκύψει κατά τη συλλογή τους κατά κλάδο, είδος προβλήματος, φορέα της δημόσιας διοίκησης με τον οποίο παρατηρείται το πρόβλημα, κλπ, Ο αριθμός ερευνών γνώμης ορίζεται σε τέσσερις (4). Η τελική πρόταση για κάθε έρευνα γνώμης θα εγκρίνεται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των στοιχείων των ερευνών γνώμης αποτυπώνονται σε Εκθέσεις. Οι εκθέσεις συνοδεύονται και από συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων (short edition) για εύκολη κατανόηση των αποτελεσμάτων, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Τα αποτελέσματα των ερευνών γνώμης δημοσιοποιούνται και διανέμονται σε ένα ευρύτατο σύνολο παραληπτών. Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από τη λειτουργία του βαρομέτρου θα αξιοποιηθούν από τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή ώστε να αποτελέσουν βάση για τη δημιουργία βήματος μόνιμου διαλόγου και διαβούλευσης κράτους επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και εμποδίων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Επίσης, τα συμπεράσματα των ανωτέρω αναφορών / εκθέσεων, αξιοποιούνται και παρουσιάζονται από τον Ανάδοχο σε όλες τις εργασίες και λειτουργίες του Μηχανισμού Παρέμβασης (ενδεικτικά: στα εργαστήρια στελεχών των επιχειρήσεων και της ημόσιας ιοίκησης, στα ενημερωτικά δελτία, κ.α). ΠΕ3. Εκπόνηση Μελετών Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για τη διατύπωση προτάσεων άρσης των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Οι εκθέσεις θα συνοδεύονται από συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ή προτάσεων που αποτυπώνονται (short edition) στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Με τις μελέτες προβλέπεται να αιτιολογηθούν με δυναμικό Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 13

14 τρόπο: Υφιστάμενες ή και νέες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μεγάλες ρυθμιστικές περιοχές (θεσμικό πλαίσιο) με σημαντικό αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Κρίσιμες διαδρομές μεταξύ δημόσιας διοίκησης και επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν ενδεικτικά χαμηλή αποτελεσματικότητα και ανταποδοτικότητα, υψηλό ρυθμιστικό κόστος, κλπ. Έκτακτες συνθήκες με σημαντικές επιπτώσεις στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο Ανάδοχος καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα μελετών το οποίο υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση, με σκοπό τη μείωση του διοικητικού βάρος των επιχειρήσεων, την άρση των διοικητικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα και τη βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και το οποίο δύναται αιτιολογημένα να τροποποιηθεί. Ειδικότερα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να υλοποιήσει τα εξής: Α. Συνεχή ανάπτυξη, επέκταση και επικαιροποίηση του μητρώου διαδρομών μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης και τεκμηρίωση του σχετικού συνοδευτικού υποστηρικτικού υλικού. Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δημιουργήσει ένα αρχικό μητρώο διαδρομών το οποίο περιλαμβάνει 300 διαδρομές, καταγεγραμμένες σε υψηλό επίπεδο. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ανάπτυξη του μητρώου διαδρομών υλοποιώντας κατ ελάχιστο τις παρακάτω ενέργειες: υποβολή πρότασης για βελτιώσεις ή προσθήκες στο υφιστάμενο υπόδειγμα αποτύπωσης, ανάλυσης και διαγραμματικής απεικόνισης του μητρώου διαδρομών που διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή ώστε να μπορεί να διασφαλίζεται η συμβατότητά του με τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης, επικαιροποίηση των υφιστάμενων καταγεγραμμένων διαδρομών επιλογή (βάσει κριτηρίων) πρόσθετων διαδρομών επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης. Οι διαδρομές αυτές θα πρέπει να είναι πέρα των 300 ήδη αναγνωρισμένων. Το μητρώο διαδρομών θα αναπτύσσεται από τον Ανάδοχο με τουλάχιστον 100 πρόσθετες διαδρομές για κάθε έτος ισχύος του παρόντος έργου. Το σύνολο των διαδρομών του μητρώου επιχειρήσεων θα επικαιροποιείται σε υψηλό επίπεδο και σε ετήσια βάση για το σύνολο διάρκειας ισχύος του παρόντος έτους. Ο ανάδοχος καταρτίζει και υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση ετήσιο πρόγραμμα καταγραφής των πρόσθετων διαδρομών (βάσει κριτηρίων) το οποίο εξειδικεύει το ετήσιο πρόγραμμα μελετών και το οποίο δύναται αιτιολογημένα να τροποποιηθεί. Για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος συντήρησης, επικαιροποίησης και ανάπτυξης του μητρώου διαδρομών αξιοποιούνται τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα καθώς και τα πορίσματα των εργασιών που συγκεντρώνονται συνολικά από τη λειτουργία που Μηχανισμού Παρέμβασης ( ενδεικτικά: διαδικτυακή πύλη, εργαστήρια στελεχών, έρευνες γνώμης /βαρόμετρου, κ.α.) Το μητρώο διαδρομών φιλοξενείται ή διασυνδέεται με τη βάση δεδομένων της διαδικτυακής πύλης, προκειμένου τόσο οι εργασίες προσθήκης νέων διαδρομών όσο και οι εργασίες επικαιροποίησης των υφιστάμενων να αποτυπώνονται αυτόματα στο interface του συστήματος και να τροφοδοτούν το σύστημα ενημερώσεων ταυτοποιημένων χρηστών. Στο τέλος κάθε έτους ο ανάδοχος καταρτίζει συγκεντρωτική συνοπτική αναφορά των κυριότερων εργασιών λειτουργίας του μητρώου διαδρομών (προσθήκες, επικαιροποιήσεις την οποία υποβάλει στην Αναθέτουσα αρχή και δημοσιοποιεί. Για κάθε μια από τις 100 πρόσθετες διαδρομές ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες: α) Καταγραφή σε υψηλό επίπεδο των βασικών χαρακτηριστικών των πρόσθετων αυτών διαδρομών (πχ κατηγορία διαδρομής, εμπλεκόμενοι, νομικό πλαίσιο, βασικά προβλήματα που Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 14

15 δημιουργούν στις επιχειρήσεις, κτλ). β) Χαρτογράφηση σε υψηλό επίπεδο των δομών της δημόσιας διοίκησης που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των επιλεγμένων διαδρομών/διεπαφών με τις επιχειρήσεις (πχ ανθρώπινο δυναμικό, πληροφοριακά συστήματα, κέντρα εξυπηρέτησης, κτλ). γ) ιαγραμματική αποτύπωση των διαδρομών και των βασικών χαρακτηριστικών τους. Β. Αξιολόγηση των διαδρομών μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης με στόχο τον προσδιορισμό των πλέον κρίσιμων για τις επιχειρήσεις και γενικότερα για την ανάπτυξη. Ο ανάδοχος αναπτύσσει δυναμικό σύστημα κριτηρίων αξιολόγησης των διαδρομών μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης, το οποίο δύναται να επικαιροποιείται και το υποβάλλει προς έγκριση στην Αναθέτουσα αρχή. Το σύστημα κριτηρίων και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των διαδρομών πρέπει να υποστηρίζει τόσο το ετήσιο πρόγραμμα ανάπτυξης και επέκτασης του μητρώου επιχειρήσεων όσο και συνολικά την εξειδίκευση του προγραμματισμού της θεματολογίας των μελετών που θα εκπονηθούν συνολικά στο πλαίσιο του πακέτου εργασιών ΠΕ3. Γ. Εκπόνηση 6 εξειδικευμένων μελετών. Κάθε μελέτη θα αφορά ένα πεδίο εμποδίων και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάλυση τουλάχιστον 7 κρίσιμων διαδρομών. Οι εκθέσεις θα συνοδεύονται από συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ή προτάσεων που αποτυπώνονται (short edition) στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Η μεθοδολογία ανάλυσης κάθε κρίσιμης διαδρομής θα ακολουθήσει ενδεικτικά το υποδεικνυόμενο στο Παράρτημα VΙI υπόδειγμα της Αναθέτουσας Αρχής. Η θεματολογία των εξειδικευμένων μελετών υλοποιεί και εξειδικεύει το ετήσιο πρόγραμμα μελετών που υλοποιείται στο πλαίσιο του πακέτου εργασιών ΠΕ3 και εκπληρώνει την ανάγκη του Μηχανισμού Παρέμβασης για την κατάρτιση ολοκληρωμένων προτάσεων άρσης των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και προκύπτουν είτε λόγω έκτακτων παραγόντων είτε λόγω λοιπών μεταβολών με σημαντική επίπτωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον ή τη δομή και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Η θεματολογία των εκθέσεων αυτών προκύπτει μετά από την επεξεργασία και τη συνεκτίμηση των παρακάτω ενδεικτικών παραγόντων και υποβάλλεται προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα: αποτελέσματα και αναφορές της λειτουργίας του Μηχανισμού Παρέμβασης διεθνείς και εγχώριες τάσεις, αλλαγές και εξελίξεις που μεταβάλλουν το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον και την τρέχουσα συγκυρία και παρεμποδίζουν ή διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, απομειώνοντας ή ενισχύοντας αντίστοιχα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Η θεματολογία και το περιεχόμενο των εξειδικευμένων μελετών δύναται να αφορά ενδεικτικά σε διοικητικά βάρη και ρυθμιστικά εμπόδια που σχετίζονται με: α) μεγάλες λειτουργικές περιοχές των επιχειρήσεων (βασικά πακέτα εργασιών της επιχείρησης) όπως «Έναρξη»:(ενδεικτικά) Αδειοδότηση, ιοίκηση προσωπικού, Σύσταση Επιχείρησης, κ.α. «Λειτουργία»: (ενδεικτικά) ιοίκηση προσωπικού, Εποπτεία διάθεσης, Έλεγχος παραγωγής, Οικονομική διαχείριση, έλεγχος ιασφάλισης ποιότητας, Χρηματοπιστωτική εποπτεία κ.α. «Ανάπτυξη»: (ενδεικτικά) Εισαγωγές/Εξαγωγές, Επενδύσεις, Έρευνα& Ανάπτυξη, κ.α. «Μεταβολή»:(ενδεικτικά) ιάσπαση εταιρείας, συγχωνεύσεις, μετατροπή εταιρείας, τροποποίηση καταστατικού, κ.α. «Παύση»: (ενδεικτικά) Εκκαθάριση επιχείρησης, μεταβίβαση επιχείρησης, κ.α., β) επιλεγμένους τομείς, κλάδους, υπο-κλάδους και αλυσίδες αξίας της οικονομίας όπως ο τομέας Περιβαλλοντικής βιομηχανίας, ο τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, ο τομέας κατασκευών και δομικών υλικών, ο τομέας Βιο-αγροτοδιατροφής, ο τομέας υπηρεσιών υγείας, ο τομέας μεταφορών και logistics, ο τομέας Κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης, κ.α γ) μεγάλες ρυθμιστικές περιοχές (θεσμικό πλαίσιο) με σημαντικό αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, στη δομή και λειτουργία αγορών Για το ακριβές αντικείμενο και περιεχόμενο των ειδικών εκθέσεων, ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή αναλυτική πρόταση (σκοπό, περιεχόμενο, μεθοδολογία Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 15

16 υλοποίησης, συμπληρωματικότητα με άλλες ενέργειες του Μηχανισμού Παρέμβασης κ.α.). ΠΕ4. ημιουργία Πληροφοριακών ελτίων Προβλέπεται η αποτύπωση των κυριότερων συμπερασμάτων από την πραγματοποίηση των ερευνών και την εκπόνηση μελετών και εκθέσεων του Μηχανισμού Παρέμβασης σε 12 Πληροφοριακά ελτία. Η θεματολογία και το περιεχόμενο των πληροφοριακών δελτίων πρέπει να δημοσιοποιούν και να προάγουν τα αποτελέσματα και τη συνολική λειτουργία του Μηχανισμού Παρέμβασης και να αυξάνουν τη διείσδυση του Μηχανισμού Παρέμβασης στις επιχειρήσεις και την επιχειρηματική κοινότητα. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει: - την εκπόνηση του concept των Πληροφοριακών ελτίων (σκοπός, αντικείμενο, περιεχόμενο, περιοδικότητα, μορφή, προδιαγραφές ποιότητας κλπ), - την συγγραφή και επιμέλεια κειμένων (editing) των Πληροφοριακών ελτίων, - τη διανομή των Πληροφοριακών ελτίων σε πολλαπλούς παραλήπτες, - την καταγραφή της διάχυσης των Ενημερωτικών ελτίων στην επιχειρηματική κοινότητα (αποδελτίωση, αναφορές στον τύπο κ.α.). Ειδικότερα, το Ενημερωτικό ελτίο πρέπει κατ ελάχιστο να πληροί τα παρακάτω: Α. Κύρια χαρακτηριστικά - Να είναι προσωποποιημένο (personalized) βασισμένο στις «επικοινωνιακές» ανάγκες του Μηχανισμού Παρέμβασης και του ΣΕΒ. - Να είναι εύχρηστο. Να φθάνει απευθείας στον αποδέκτη και όχι να υποχρεώνεται ο παραλήπτης να το αναζητήσει στο Internet. - Να είναι ελκυστικό γρήγορο και άμεσο στον αναγνώστη. ιαβάζοντας μόνο το θέμα (subject) ή τις πρώτες γραμμές του μηνύματος, ο παραλήπτης του να μπορεί αμέσως να εκτιμήσει αν τον ενδιαφέρει. Β. Στόχοι - Να ενισχύει και να προβάλει την ταυτότητα (brand name) του «Μηχανισμού Παρέμβασης» και όλων των λειτουργιών και εργαλείων που διαθέτει - Να προβάλει τα προϊόντα του «Μηχανισμού Παρέμβασης» και της ιαδικτυακής Πύλης - Να αυξάνει τη διείσδυση της ιαδικτυακής Πύλης και συνολικά του Μηχανισμού Παρέμβασης στην επιχειρηματικότητα - Να αυξάνει την επισκεψιμότητα της διαδικτυακής πύλης και να προβάλει στο κοινό την ύπαρξη, τη λειτουργία και τη συμβολή του έργου του Μηχανισμού Παρέμβασης στην παραγωγή δημόσιων πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον - Να παρέχει εξειδικευμένη πληροφορία με υψηλότερη χρηστικότητα και αξιοπιστία. Γ. Περιεχόμενο - ημιουργία Ενιαίου Template βάσει της ταυτότητας (brand name) του Μηχανισμού Παρέμβασης Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 16

17 - Σύνταξη, Ιεράρχηση περιεχομένων και θεματολογίας, Επιμέλεια Κειμένων - Εικαστική πλαισίωση (χρήση εικόνων, φωτογραφιών, δημοσιευμάτων). ιαδικασία Αποστολής - - ημιουργία συνοδευτικού κειμένου αποστολής - ημιουργία βάσης αποδεκτών και κατηγοριοποίηση αποδεκτών - Επικαιροποίηση στοιχείων αποδεκτών - Στατιστικά στοιχεία αποστολής ΠΕ5. Οργάνωση Εργαστηρίων στελεχών επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης Προβλέπεται η οργάνωση και λειτουργία 17 θεματικών εργαστηρίων (κύκλων συναντήσεων) αποτελούμενων τουλάχιστον από 15 στελέχη επιχειρήσεων, (ενδεικτικά: εκπροσώπων μεμονωμένων επιχειρήσεων και ομίλων, κλαδικών και περιφερειακών συνδέσμων, φορέων διαμεσολάβησης επιχειρηματικότητα, κ,α) δημόσιας διοίκησης, πανεπιστημιακούς και ειδικούς εμπειρογνώμονες με αντικείμενο την ανάλυση κρίσιμων διαδρομών και τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων μείωσης των διοικητικών εμποδίων. Οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων θα προσδιορίζονται κατόπιν επεξεργασίας και αξιολόγησης τόσο των αποτελεσμάτων λειτουργίας του Μηχανισμού Παρέμβασης (ανάλυση αποτελεσμάτων και αναφορών) όσο και των τάσεων, αλλαγών και εξελίξεων που διέπουν το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον και την τρέχουσα συγκυρία και παρεμποδίζουν ή διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων απομειώνοντας ή ενισχύοντας αντίστοιχα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Ενδεικτικά, η θεματολογία των εργαστηρίων θα αφορά σε διοικητικά βάρη και ρυθμιστικά εμπόδια που σχετίζονται με: α) μεγάλες λειτουργικές περιοχές των επιχειρήσεων (βασικά πακέτα εργασιών της επιχείρησης) όπως «Έναρξη»:(ενδεικτικά) Αδειοδότηση, ιοίκηση προσωπικού, Σύσταση Επιχείρησης, κ.α. «Λειτουργία»: (ενδεικτικά) ιοίκηση προσωπικού, Εποπτεία διάθεσης, Έλεγχος παραγωγής, Οικονομική διαχείριση, έλεγχος ιασφάλισης ποιότητας, Χρηματοπιστωτική εποπτεία κ.α. «Ανάπτυξη»: (ενδεικτικά) Εισαγωγές/Εξαγωγές, Επενδύσεις, Έρευνα& Ανάπτυξη, κ.α. «Μεταβολή»:(ενδεικτικά) ιάσπαση εταιρείας, συγχωνεύσεις, μετατροπή εταιρείας, τροποποίηση καταστατικού, κ.α. «Παύση»: (ενδεικτικά) Εκκαθάριση επιχείρησης, μεταβίβαση επιχείρησης, κ.α., β) επιλεγμένους τομείς, κλάδους, υπο-κλάδους και αλυσίδες αξίας της οικονομίας όπως ο τομέας Περιβαλλοντικής βιομηχανίας, ο τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, ο τομέας κατασκευών και δομικών υλικών, ο τομέας Βιο-αγροτοδιατροφής, ο τομέας υπηρεσιών υγείας, ο τομέας μεταφορών και logistics, ο τομέας Κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης, κ.α γ) μεγάλες ρυθμιστικές περιοχές (θεσμικό πλαίσιο) με σημαντικό αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, στη δομή και λειτουργία αγορών Για τη θεματική διάρθρωση και τον προγραμματισμό των εργαστηρίων ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή ετήσιο πρόγραμμα υλοποίησης εργαστηρίων, το οποίο δύναται να επικαιροποιείται. Το ετήσιο πρόγραμμα υλοποίησης εργαστηρίων θα συνοδεύεται από αναλυτική πρόταση παροχών υποστήριξης (υλικοτεχνικές υποδομές και υπηρεσίες) ανά εργαστήριο. Τα συμπεράσματα των εργασιών των εργαστηρίων θα αποτυπώνονται σε εκθέσεις. Οι εκθέσεις θα συνοδεύονται από συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ή προτάσεων που αποτυπώνονται (short edition) στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προετοιμάζει τη θεματολογία του κάθε εργαστηρίου, (ημερήσια διάταξη, θέματα συζήτησης, βασικά ερωτήματα), να καταρτίζει αντιπροσωπευτική λίστα συμμετεχόντων και να μεριμνά για τη συμμετοχή τους, να προετοιμάζει κατάλληλη εισήγηση επί της θεματολογίας (σε Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 17

18 ηλεκτρονική και έντυπη μορφή), να προετοιμάζει το απαραίτητο συνοδευτικό υλικό που θα διανέμεται στους συμμετέχοντες (πχ παρουσιάσεις, πληροφοριακό υλικό, κτλ) και να συντάσσει την τελική έκθεση συμπερασμάτων. Ο Ανάδοχος καλείται να υποβάλει στην προσφορά του συνολικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των εργαστηρίων καθώς και αναλυτικό κατάλογο παροχών και υπηρεσιών υποστήριξης της υλοποίησής τους. Για κάθε εργαστήριο ο Ανάδοχος θα υποβάλλει αναλυτική πρόταση η οποία θα αποτελεί εξειδίκευση του ετήσιου προγράμματος εργαστηρίων και θα υλοποιείται ύστερα από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. ΙΙΙ. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των ανωτέρω πακέτων εργασιών, ο Ανάδοχος θα υποβάλει τα συμπεράσματα αυτών με τη μορφή παραδοτέων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα Παραδοτέα αυτά αφορούν στα εξής: ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ1 Π1. Σύστημα για την καταγραφή και ανάλυση διοικητικών εμποδίων Έκθεση οριστικής μεθοδολογίας υλοποίησης του Έργου και αποτύπωσης λειτουργικών διαδικασιών Μηχανισμού Παρέμβασης Π2. Επικαιροποίηση λειτουργικών διαδικασιών Μηχανισμού Παρέμβασης Π3. Π4. Π5 Π8 ΠΕ2 Π9 Π12 ΠΕ3 Π13 Π15 Π16 Π21 ΠΕ4: Π22 Π33. Μελέτη εφαρμογής για την ανάπτυξη και λειτουργία «ιαδικτυακής Πύλης/ Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την καταγραφή παρακολούθηση και αξιολόγηση των διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα», Ανάπτυξη και Λειτουργία «ιαδικτυακής Πύλης/ Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος«ιαδικτυακής Πύλης/ Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την καταγραφή παρακολούθηση και αξιολόγηση των διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα,» Τέσσερεις (4) Έρευνες για τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και Εκθέσεις Έρευνες Γνώμης / Βαρόμετρου Τέσσερεις (4) Έρευνες Γνώμης και Εκθέσεις Εκπόνηση Μελετών Τρεις (3) Επικαιροποιήσεις Μητρώου ιαδρομών και Αξιολογήσεις κρίσιμων διαδρομών Έξι (6) Εξειδικευμένες Μελέτες ημιουργία Πληροφοριακών ελτίων ώδεκα (12) Πληροφοριακά ελτία Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 18

19 ΠΕ5 Π34 Π50 Οργάνωση Εργαστηρίων στελεχών επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης εκαεπτά (17) Εργαστήρια IV. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Τα παραδοτέα του έργου υποβάλλονται στους αντίστοιχους χρόνους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ / ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΠΕ1: Σύστημα για την καταγραφή και ανάλυση διοικητικών εμποδίων Π1. Έκθεση οριστικής μεθοδολογίας υλοποίησης του Έργου και αποτύπωσης λειτουργικών διαδικασιών Μηχανισμού Παρέμβασης Π2. Επικαιροποίηση λειτουργικών διαδικασιών Μηχανισμού Παρέμβασης Π3. Μελέτη εφαρμογής για την ανάπτυξη και λειτουργία «ιαδικτυακής Πύλης» Π4. Ανάπτυξη και Λειτουργία «ιαδικτυακής Πύλης» Π5 Π8. 4 Έρευνες για τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και Εκθέσεις Ένας (1) μήνας από τη συμβατική έναρξη του Έργου ώδεκα (12) μήνες από τη συμβατική έναρξη του Έργου υο (2) μήνες από τη συμβατική έναρξη του Έργου Τέσσερις (4) μήνες από τη συμβατική έναρξη του Έργου έκα (10), δεκαεννέα (19), είκοσι οκτώ (28) και τριάντα οκτώ (38) μήνες, αντίστοιχα από τη συμβατική έναρξη του Έργου ΠΕ2: Έρευνες Γνώμης / Βαρόμετρου Π9 Π12. 4 Έρευνες Γνώμης και Εκθέσεις έκα (10), δεκαεννέα (19), είκοσι οκτώ (28) και τριάντα οκτώ (38) μήνες, αντίστοιχα από τη συμβατική έναρξη του Έργου ΠΕ3: Εκπόνηση Μελετών Π13 Π15. 3 Επικαιροποιήσεις Μητρώου ιαδρομών και Αξιολογήσεις κρίσιμων διαδρομών Π16 Π21. 6 Εξειδικευμένες Μελέτες ώδεκα (12), είκοσι τέσσερεις (24) και τριάντα έξι (36) μήνες, αντίστοιχα από τη συμβατική έναρξη του Έργου Όχι αργότερα από δέκα (10), δεκαέξι (16), είκοσι δύο (22), είκοσι οκτώ (28), τριάντα τέσσερεις (34) και σαράντα (40) μήνες, αντίστοιχα από τη συμβατική έναρξη του Έργου ΠΕ4: ημιουργία Πληροφοριακών ελτίων Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 19

20 Π22 Π Πληροφοριακά ελτία Έξι (6) μήνες από τη συμβατική έναρξη του Έργου, και στη συνέχεια ανά τρίμηνο (6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39) ΠΕ5: Οργάνωση Εργαστηρίων στελεχών επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης Π34 Π Εργαστήρια Όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από τη συμβατική έναρξη του Έργου, και στη συνέχεια τουλάχιστον ανά δίμηνο (μήνες 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38) Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των παραδοτέων από τον Ανάδοχο θα προσδιορισθούν στη σύμβαση ανάθεσης του Έργου. V. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια του έργου είναι 40 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. VI. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν έντεκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο Ευρώ και έντεκα λεπτών ( ,11) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων Ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%. Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα και δαπάνες που θα προκληθούν για την εκτέλεση του Έργου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθμιση». Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Έργο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 Α.Π.: 8262 Θέµα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισµός υποστήριξης και µεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της επικοινωνίας του επιχειρηµατικού κόσµου µε τις δηµόσιες υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5288 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. Υποέργο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Σύµπραξη Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ. 3 ο χλµ Ξάνθης Καβάλας - Ξάνθη Τηλ. 2541440955 Φαξ 2541083007 Αρ. Πρωτ.3372 Εύλαλο, 02-04-2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων Στρατηγική για το Ανθρώπινο Δυναμικό».( Κωδ. MIS:292558)

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων Στρατηγική για το Ανθρώπινο Δυναμικό».( Κωδ. MIS:292558) ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5286 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.:5287 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ 1 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 16/11/2009 Α.Π. : 53992/ΕΥΣΣΑΑΠ/3980

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 16/11/2009 Α.Π. : 53992/ΕΥΣΣΑΑΠ/3980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αποχέτευση Λεωνιδίου & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με κωδικό MIS 349366,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs)

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, Msc Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 28/80, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η ταχύτητα, το προσιτό κόστος και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα