Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης"

Transcript

1

2 Επιστημονική Ευθύνη Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών Συγγραφή Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ,, Μέτρο 1.1. Ενέργεια Β. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.).

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ _ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ _ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ _ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ _5 Σύνοψη _9 Βιβλιογραφία _9 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚH ΣΥΧΝOΤΗΤΑ _ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚH ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚH ΑΘΡΟΙΣΤΙΚH ΣΥΧΝOΤΗΤΑ _ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟIΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡHΣΕΩΝ 23 Σύνοψη 29 Βιβλιογραφία _30 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ _ ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ (ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΗΣ) _ ΙΑΜΕΣΟΣ (ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΗΣ) ΕΚΑΤΟΣΤΗΜΟΡΙΑ - ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΑ (ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΗΣ) _ ΕΥΡΟΣ (ΜΕΤΡΟ ΙΑΣΠΟΡΑΣ) _ ΕΝ ΟΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΑΚΟ ΕΥΡΟΣ (Q) (ΜΕΤΡΟ ΙΑΣΠΟΡΑΣ) ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ - ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (s 2 ) _ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ CV (ΜΕΤΡΟ ΙΑΣΠΟΡΑΣ) 40 Σύνοψη 46 Βιβλιογραφία _46 5. ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ _ Ι ΙΑΙΤΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ _ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ 49 I

4 5.3. ΣΤΑΘΜΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟ ΕIΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ) 55 Σύνοψη 64 Βιβλιογραφία _64 6. ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗ _ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΙΑΤAΞΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ 72 Σύνοψη 77 Βιβλιογραφία _77 7. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΑ _ Η EΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝOΤΗΤΑΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ _ ΕΣΜΕΥΜEΝΗ ΠΙΘΑΝOΤΗΤΑ 99 Σύνοψη _106 Βιβλιογραφία ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ _ ΙΑΚΡΙΤΗ ΤΥΧΑΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΚΡΙΤΗΣ Τ.Μ ΣΥΝAΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜHΣ ΙΑΚΡΙΤΗΣ Τ.Μ. _ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΙΑΚΡΙΤΗΣ Τ.Μ. Χ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΙΑΚΡΙΤΗΣ Τ.Μ. Χ _ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΙΑΚΡΙΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ _ ΣΥΝΕΧΗΣ ΤΥΧΑΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ Τ.Μ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ Τ.Μ. 128 Σύνοψη _132 Βιβλιογραφία ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΙΑΚΡΙΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ Τ.Μ. _ Εκθετική κατανοµή _152 Σύνοψη _155 Βιβλιογραφία 155 II

5 10. ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ & ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ _ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 167 Σύνοψη _172 Βιβλιογραφία ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ ΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ _ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 175 Σύνοψη _183 Βιβλιογραφία 183 III

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Βασικές έννοιες: status συστηµατική συλλογή στοιχείων βιοµηχανία, εµπόριο στάδια στατιστικής έρευνας Στόχος του µαθήµατος: Εισαγωγή στην έννοια της στατιστικής. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα: µέσα από σύντοµη ιστορική αναδροµή της επιστήµης της στατιστικής ο εκπαιδευόµενος να αντιληφθεί την αναγκαιότητά της επιστήµης αυτής. Ο όρος «Στατιστική» χρησιµοποιείται, για να δηλώσει αριθµητικές πληροφορίες. Οι στατιστικές µελέτες παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της συστηµατικής συλλογής ενός συνόλου αριθµητικών πληροφοριών. Η λέξη «Στατιστική» µπορεί να προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη στατίζω που σηµαίνει (τοποθετώ, ταξινοµώ, συµπεραίνω) ή από τη λατινική λέξη «status» που σηµαίνει (πολιτεία, κράτος). Η αρχαιότερη ίσως συλλογή στοιχείων θεωρείται η απογραφή πληθυσµού που έγινε το 2238 π.χ. στην Κίνα από τον αυτοκράτορα Yao. Αργότερα στοιχειώδεις απογραφές φαίνεται να έχουν πραγµατοποιηθεί από τους Αιγυπτίους και τους Πέρσες. Στην αρχαιότητα, η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων είχε ως στόχο τον εντοπισµό των πολιτών που είχαν υποχρέωση: να υπηρετήσουν ως πολεµιστές ή να πληρώσουν φόρο. Μάλιστα, η συστηµατική συλλογή στοιχείων απασχόλησε και τους κατοίκους διαφόρων χωρών της Ευρώπης. Ο µεγάλος αριθµός θανάτων που οφειλόταν σε πολέµους, λιµοκτονίες, επιδηµικές ασθένειες και διάφορες άλλες αιτίες είχε επιπτώσεις στον πληθυσµό και στην οικονοµία. Το 1620 ο Άγγλος Graunt σε µια δειγµατοληπτική έρευνα που έκανε σεοικογένειες του Λονδίνου διαπίστωσε ότι σε κάθε 88 άτοµα υπήρχαν 3 θάνατοι. Χρησιµοποιώντας τους επίσηµους καταλόγους, οι οποίοι έδιναν θανάτους το 1620, εκτίµησε ότι ο πληθυσµός του Λονδίνου το έτος αυτό κυµαίονταν στα άτοµα. Από το 16ο έως το 19ο αιώνα, η αλµατώδης ανάπτυξη του εµπορίου ώθησε τις ηγεσίες των διαφόρων κρατών στη µελέτη οικονοµικών δεδοµένων, όπως την παραγωγικότητα των βιοµηχανιών, το εξαγωγικό εµπόριο, κ.τ.λ. Ενώ αρχικά η Στατιστική ασχολείτο µόνο µε την παράθεση τεραστίων αριθµητικών πινάκων, σήµερα µια στατιστική έρευνα χωρίζεται στα εξής στάδια: 1

7 Συλλογή δεδοµένων Έλεγχος δεδοµένων (καταµέτρηση, διάταξη, διόρθωση λαθών, συµπλήρωση ελλιπών στοιχείων). Παρουσίαση δεδοµένων (πίνακες, διαγράµµατα) Επεξεργασία των δεδοµένων µε σκοπό την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων. Ο κλάδος της Στατιστικής που ασχολείται µε τα δύο πρώτα στάδια λέγεται σχεδιασµός πειραµάτων (experimental design). Ο κλάδος που ασχολείται µε το τρίτο στάδιο είναι η περιγραφική στατιστική (descriptive statistics). Και τέλος η επαγωγική στατιστική περιλαµβάνει τις µεθόδους µε τις οποίες γίνεται η προσέγγιση των χαρακτηριστικών ενός µεγάλου συνόλου δεδοµένων, από την µελέτη των χαρακτηριστικών ενός µικρού υποσυνόλου των δεδοµένων. Σε κάθε χώρα έχουν δηµιουργηθεί αυτοτελείς στατιστικοί οργανισµοί µε σκοπό τον αποτελεσµατικό συνονισµό όλων των στατιστικών εργασιών. Τέτοιος οργανισµός στην Ελλάδα είναι Ε.Σ.Υ.Ε. (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία) (http://www.statistics.gr/). Οι στατιστικές που πραγµατοποιεί η Ε.Σ.Υ.Ε. είναι µηνιαίες, τριµηνιαίες, ετήσιες, ανά 5ετία και ανά 10ετία, και καλύπτουν όλους σχεδόν τους τοµείς δραστηριότητας. Πληθυσµιακά στοιχεία, στοιχεία απασχόλησης και ανεργίας, στοιχεία που αφορούν την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, την παιδεία, την παραγωγική διαδικασία, τις τιµές, το εθνικό εισόδηµα κ.τ.λ. Βασικός χρήστης των στατιστικών και δεικτών που καταρτίζει η Ε.Σ.Υ.Ε. είναι το Κράτος, που χρησιµοποιεί τα στοιχεία αυτά για να χαράξει τις επιµέρους πολιτικές στους διάφορους τοµείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη βοήθεια του ευρωπαϊκού στατιστικού γραφείου EUROSTAT (http://europa.eu.int/comm/eurostat/) χρειάζεται τα επιµέρους στοιχεία των κρατών-µελών, για να συνθέσει τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Επίσης, υπάρχουν και διεθνείς οργανισµοί όπως η UNESCO µε το στατιστικό της ινστιτούτο (http://www.uis.unesco.org) µε αντικείµενο τη συλλογή, παρουσίαση και την επεξεργασία αριθµητικών πληροφοριών για τα επί µέρους κράτη και τις µεταξύ τους οικονοµικές σχέσεις. Βασικές έννοιες της Στατιστικής έχουν εισχωρήσει και ενσωµατωθεί σε όλες τις επιστήµες (Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές, Οικονοµικές, Τεχνολογικές, Επιστήµες Υγείας, κ.ά.). Η ανάλυση σύνθετων φαινοµένων απαιτεί από τους στατιστικούς τη χρησιµοποίηση των καταλληλότερων στατιστικών µεθόδων στις µεγάλες απαιτήσεις των παραπάνω επιστηµονικών χώρων. Θα εξετάσουµε στην συνέχεια του βιβλίου τα κυριότερα κεφάλαια των Μαθηµατικών που αφορούν τη Στατιστική των οποίων η γνώση, εκτός από απαραίτητη, προσφέρει στον εκπαιδευόµενο µία βαθύτερη κατανόηση της στατιστικής ως θεµελιωµένης επιστήµης. 2

8 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Βασικές έννοιες: στατιστική µονάδα πληθυσµός µεταβλητές παρατήρηση Στόχος του µαθήµατος: Εισαγωγή στις παραπάνω έννοιες που αφορούν τη συλλογή δεδοµένων και τη στατιστική Προσδοκώµενα αποτελέσµατα: ο εκπαιδευόµενος µαθαίνει τις µεθόδους συλλογής στοχείων και είναι σε θέση να διαχωρίζει τις τυχαίες µεταβλητές ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Η στατιστική µονάδα µπορεί να είναι ένα αντικείµενο, ένα άτοµο, µια εταιρεία, ένα ίδρυµα ή κάποιο γεγονός (εκλογική αναµέτρηση) και γενικά είναι αυτό από το οποίο λαµβάνουµε τις πληροφορίες που επιθυµούµε να επεξεργαστούµε και να αναλύσουµε στατιστικά. Οι στατιστικές µονάδες µπορεί να είναι απλές (ένα άτοµο, ένα αντικείµενο, µια µέρα) είναι, όµως, δυνατό να είναι και συνθέτες και να αποτελούνται από περισσότερα αντικείµενα ή πρόσωπα, όπως η οικογένεια, η µηνιαία ή ετήσια παραγωγή µιας βιοµηχανίας κ.λ.π. Το σύνολο των στατιστικών µονάδων, των οποίων επιθυµούµε τη µελέτη ενός ή περισσοτέρων συγκεκριµένων χαρακτηριστικών, ονοµάζεται πληθυσµός ή στατιστικός πληθυσµός. Ένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ορίζουµε για τον πληθυσµό είναι τα όριά του, δηλαδή ποιες είναι ακριβώς οι στατιστικές µονάδες του πληθυσµού που θα µελετηθούν. Για παράδειγµα, αν θελήσει να µελετήσει ορισµένα χαρακτηριστικά των κατοίκων της Ραφήνας, δεν θα πρέπει να κάνει την έρευνα στο λιµάνι µια Παρασκευή απόγευµα ή Σάββατο πρωί, ή ένα Σαββατοκύριακο τους θερινούς µήνες. εν αρκεί, λοιπόν, µόνο ο προσδιορισµός των γεωγραφικών ορίων µιας πόλης. Ο στατιστικός πληθυσµός µπορεί να είναι άπειρος, όπως η παραγωγή ενός προϊόντος, οι γεννήσεις βρεφών σε µία πόλη ή πεπερασµένος όπως οι αφίξεις και αναχωρήσεις των αεροσκαφών µια συγκεκριµένη µέρα στο αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος. 3

9 2.2. ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Οι διάφορες µέθοδοι συλλογής στατιστικών στοιχείων συνεχίζονται σε δύο µεγάλες οµάδες: τις απογραφές και τις δειγµατοληπτικές έρευνες. Απογραφή ονοµάζεται η διαδικασία µε την οποία συλλέγονται οι παρατηρήσεις όλων των µονάδων ενός πληθυσµού σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Μπορεί να έχουµε τις: ηµογραφικές απογραφές στις οποίες συλλέγονται στοιχεία σχετικά µε το φύλο, την ηλικία, το επάγγελµα, κ.τ.λ. Οικονοµικές απογραφές στις οποίες συγκεντρώνονται στοιχεία σχετικάµε την οικονοµική κατάσταση. Βιοµηχανικές απογραφές, στις οποίες συλλέγουµε πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική δραστηριότητα των βιοµηχανιών, το αριθµό των απασχολούµενων, το επίπεδο µηχανοργάνωσης, κ.τ.λ. Γεωργικές απογραφές, στις οποίες συγκεντρώνουµε στοιχεία που αφορούν τις εκτάσεις που καλλιεργούνται, το είδος της γεωργικ ς παραγωγής, τον αριθµό των γεωργικών µηχανηµάτων, κ.τ.λ. Στην Ελλάδα η Ε.Σ.Υ.Ε. πραγµατοποιεί απογραφή του πληθυσµού κάθε 10 χρόνια (τελευταία τον Μάρτιο του 2001). Τα µειονεκτήµατα των απογραφών είναι: Το µεγάλο κόστος, καθώς χρηάζεται ειδική προεργασία και µεγάλο αριθµό απογραφέων. Τη µη ύπαρξη πολλών εξειδικευµένων ατόµων, που έχει ως συνέπεια την συγκέντρωση εσφαλµένων στοιχείων τα οποία µπορεί να δώσουν λανθασµένη εικόνα της διόρθωσης του πληθυσµού. Τη µη επίκαιρη έκδοση των αποτελεσµάτων, λόγω του µεγάλου όγκου των πληροφοριών. ειγµατοληψία είναι απογραφή ορισµένων συγκεκριµένων χαρακτηριστικών ενός τµήµατος του πληθυσµού. Το τµήµα του πληθυσµού που απογράφεται ονοµάζεται δείγµα. Η δειγµατοληψία πραγµατοποιείται σε συγκεκριµένα στάδια ανάλογα µε τη µέθοδο που επιλέγουµε. Εκτενέστερη αναφορά πραγµατοποιείται στο 10 ο κεφάλαιο, όπου εξετάζεται αποκλειστικά η έννοια της δειγµατολειψίας. Τα συµπεράσµατα, που θα προκύψουν από την µελέτη ενός δείγµατος, θα ισχύουν µε ικανοποιητική ακρίβεια για ολόκληρο τον πληθυσµό, αν το δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό, δηλαδή αν έχει επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε µονάδα του πληθυσµού να έχει την ίδια δυνατότητα να επιλεγεί. Ενδεικτικό είναι το ακόλουθο παράδειγµα στις επιλογές των Η.Π.Α. το Το περιοδικό Literary Digest χρησιµοποιώντας δείγµα ατόµων πρόβλεψε νίκη του Landon µε ποσοστό 57%. Αντίθετα, το δηµοσκοπικό γραφείο του G. Gallup χρησιµοποιώντας δείγµα ατόµων πρόβλεψε το σωστό αποτέλεσµα που ήταν νίκη των Roosvelt µε ποσοστό 62%. Οι αρχές και οι µεθόδοι επιλογής του δείγµατος είναι αντικείµενο της ειγµατοληψίας. 4

10 ιάγραµµα ταξινόµησης µεταβλητών ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ Ονοµαστικές ιατάξιµες Συνεχείς ιακριτές ιαστήµατα Αναλογικές ιαστήµατα Αναλογικές 2.3. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Τυχαία µεταβλητή ή απλά µεταβλητή ονοµάζουµε oποιοδήποτε χαρακτηριστικό ως προς το οποίο εξετάζουµε ένα πληθυσµό και το οποίο παίρνει µια ή περισσότερες διαφορετικές τιµές. Για παράδειγµα το φύλο, η ηλικία, το ύψος, η τιµή του πετρελαίου σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Οι µεταβλητές συµβολίζονται µε κεφαλαία γράµµατα X, Ψ, Z και ο όρος παρατηρηθείσα τιµή ή παρατήρηση χρησιµοποιείται για την αριθµητική ή άλλη συµβολική της έκφραση. Οι µεταβλητές διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες Ποιοτικές και Ποσοτικές. Ποιοτικές µεταβλητές είναι αυτές που αναφέρονται σε κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό και οι τιµές τους δεν είναι αριθµητικές Για παράδειγµα επίπεδο εκπαίδευσης, µητρική γλώσσα, βιοτικό επίπεδο, κ.τ.λ. Επιπλέον οι ποιοτικές µεταβλητές χωρίζονται σε: Ονοµαστικές µεταβλητές, οι οποίες επιδέχονται µόνο αυθαίρετη κατάταξη όπως π.χ. φύλο, θρησκεία, κ.τ.λ. ιατάξιµες µεταβλητές, οι οποίες επιδέχονται µέτρηση ανωτέρου επιπέδου που επιτρέπει την ιεράρχησή τους, όπως π.χ. χαρακτηρισµός πτυχίου (άριστα, λίαν καλώς, καλώς), σοβαρότητας µιας ασθένειας (ήπια, µέτρια, σοβαρή), της γνώµης για κάποιο µέτρο (διαφωνώ πλήρως, διαφωνώ σε κάποια σηµεία, συµφωνώ, συµφωνώ πλήρως). Ποσοτικές είναι οι µεταβλητές των οποίων οι τιµές είναι αριθµητικές και επιδέχονται µέτρηση. Για παράδειγµα το εισόδηµα, το βάρος, το ύψος, ο αριθµός των παιδιών µιας οικογένειας. Οι ποσοτικές µεταβλητές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις: 5

11 ιακριτές, οι οποίες παίρνουν µόνο «µεµονωµένες» αριθµητικές τιµές όπως για παράδειγµα, το νούµερο των ανδρικών υποδηµάτων, ο αριθµός των παιδιών µιας οικογένειας, ο αριθµός των ελαττωµάτων ενός προϊόντος. Συνεχείς οι οποίες µπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιµή µέσα από ένα συνεχές διάστηµα, όπως για παράδειγµα το βάρος, το ύψος, η διάρκεια µιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης. Παρατήρηση: Ο διαχωρισµός µεταξύ διακριτών και συνεχών µεταβλητών είναι δύσκολος στην πράξη λόγω των περιορισµών που επιβάλουν τα όργανα µέτρησης. Έτσι για π.χ. το βάρος ενός συνόλου ατόµων επειδή µετριέται µε ακρίβεια γραµµαρίου µας δίνει διακριτές τιµές, όπως 63, 512 Kg 67, 383 Kg κ.τ.λ. Οι ποσοτικές µεταβλητές διακρίνονται επιπλέον και σε δύο άλλες κατηγορίες, τις: Μεταβλητές διαστήµατος, όπως π.χ. βαθµός πτυχίου (5, 10). Αναλογικές µεταβλητές, όπως για π.χ. χιλιοµετρική απόσταση. Εφαρµογή 1 Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων των φοιτητών του Μαθηµατικού τµήµατος στο µάθηµα της Στατιστικής ήταν τα ακόλουθα: 2, 3, 3, 4, 4, 5, 7, 5, 5, 9. Να βρεθεί: i) Ποιος είναι ο πληθυσµός; ii) Ποια είναι τα άτοµά; iii) Ποιες είναι οι παρατηρήσεις; iv) Ποια είναι η µεταβλητή και σε ποια κατηγορία ανήκει; v) Ποιες είναι οι τιµές των µεταβλητών; ΛΥΣΗ i) Ο πληθυσµός είναι οι 10 φοιτητές του Μαθηµατικού τµήµατος. ii) Κάθε φοιτητής είναι ένα άτοµο. iii) Οι παρατηρήσεις είναι: 2, 3, 3, 4, 4, 5, 7, 5, 5, 9. iv) Η µεταβλητή είναι «ο βαθµός στη Στατιστική» η οποία είναι ποσοτική, διακριτή και µεταβλητή διαστήµατος. v) Οι τιµές της µεταβλητής είναι 2, 3, 4, 5, 7, 9. Εφαρµογή 2 Εξετάζουµε τους κατοίκους µιας πόλης ως προς τα παρακάτω χαρακτηριστικά: i) Φύλο ii) ύψος iii) µορφωτικό επίπεδο iv) εισόδηµα v) θρήσκευµα Να χαρακτηρίσετε τις παραπάνω µεταβλητές. ΛΥΣΗ i) Το «Φύλο» είναι ποιοτική ονοµαστική µεταβλητή. ii) Το «ύψος» είναι ποσοτική συνεχής µεταβλητή διαστήµατος iii) Το «µορφωτικό επίπεδο» είναι ποιοτικά διατάξιµη µεταβλητή. iv) Το «εισόδηµα» είναι ποσοτική συνεχής αναλογική µεταβλητή. v) Το «θρήσκευµα» είναι ποιοτική ονοµαστική µεταβλητή. 6

12 ΕΞΑΣΚΗΣΗ 1. Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω µεταβλητές της στήλης Α µε τις παρατηρηθείσες τιµές στη στήλη Β. Στήλη Α Μεταβλητή Θερµοκρασία περιβάλλοντος Μητρική γλώσσα Κατάσταση υγείας Χαρακτηρισιµός πτυχίου Εργασιακή κατάσταση Τύπος απασχόλησης Στήλη Β Παρατηρηθείσα τιµή Ρουµανικά Καλή 19 0 C Εποχιακή Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. Καλώς 2. Να συνδέσετε µε µία γραµµή κάθε µεταβλητήτης στήλης Α µε τον αντίστοιχο χαρακτρισµό της στη στήλη Β. Στήλη Α Μηνιαίο εισόδηµα Μονάδες εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ Βιοτικό επίπεδο Θρήσκευµα Αριθµός δωµατίων κατοικίας Χρόνια σπουδών Στήλη Β Ποιοτική, διατάξιµη Ποσοτική, διακριτική, διαστήµατος Ποσοτική, διακριτή, αναλογική Ποσοτική, συνεχής, αναλογική Ποιοτική, συνεχής, διαστήµατος Ποιοτική, ονοµαστική 3. Σε µια δειγµατοληπτική έρευνα για το βάρος των εµπορευµάτων µιας αποθήκης φρούτων, βρέθηκαν 10 κιβώτια µε τα εξής κιλά: 15, 23, 30, 15, 14, 10, 18, 10, 9, 20 Να βρείτε: i) Ποιος είναι ο πληθυσµός; ii) Ποια είναι η µεταβλητή και σε ποια κατηγορία ανήκει; iii) Ποιες είναι οι παρατηρήσεις; iv) Ποιες είναι οι τιµές των µεταβλητών; 4. Για να βρούµε την άποψη των κατοίκων µιας χώρας για την ένταξη της χώρας στην Ο.Ν.Ε., παίρνουµε δείγµα 1000 ατόµων. Ποιος είναι ο καλύτερος κατά τη γνώµη σας τρόπος επιλογής του δείγµατος; 7

13 1. Εξετάζουµε µόνο ενηλίκους. 2. Εξετάζουµε µόνο άτοµα από επαρχιακές πόλεις. 3. Εξετάζουµε µόνο άτοµα υψηλού µορφωτικού επιπέδου. 4. εξετάζουµε άτοµα από διαφορετικές περιοχές και ηλικίες. 5. Εξετάζουµε ενήλικες µε ποσόστωση σε µορφωτικό επίπεδο αντίστοιχη της συνολικής διαστρωµάτωσης του πληθυσµού και από διαφορετικές περιοχές. 5. Από ένα σύνολο 100 µαθητών (60 αγόρια και 40 κορίτσια) επιλέγουµε ένα δείγµα 15 µαθητών (9 αγόρια και 6 κορίτσια). Είναι το δείγµα αντιπροσωπευτικό; ικαιολογήστε την απάντησή σας. 6. Να ορίσετε από µια µεταβλητή για καθένα από τα παρακάτω δείγµατα, ως προς την οποία µπορούµε να τα µελετήσουµε: α) οι τηλεθεατές σε µια κοινότητα, β) οι φίλαθλοι µιας οµάδας, γ) οι µαθητές µιας τάξης του Λυκείου. 7. Υποθέτουµε ότι ο πρόεδρος µιας ποδοσφαιρικής οµάδας θέλει να µάθει την γνώµη των φιλάθλων της οµάδας για τον τόπο κατασκευής ενός νέου γηπέδου. Αν ρωτήσει 150 άτοµα που παρακολουθούν τον αγώνα µπάσκετ της οµάδας του ίδιου σωµατίου, θα µπορούσε να αποκτήσει µια καλή ιδέα για την γνώµη των φιλάθλων; Εξηγήστε την απάντησή σας χρησιµοποιώντας τους όρους «πληθυσµός» και «δείγµα». Η εκµάθηση των βασικών εννοιών της Στατιστικής γίνεται πιο ενδιαφέρουσα, όταν µπορούµε να αργαστούµε µε πληροφορίες που συλλέγονται από εµάς. Η απλούστερη συλλογή δεδοµένων µπορεί να αφορά πληροφορίες για τους συµµαθητές σας. Ξεκινήστε την έρευνα σας και κρατήστε τα δεδοµένα που θα συλλέξετε. Στο τέλος κάθε παραγράφου θα υπάρχουν ερωτήσεις που θα αφορούν τα δεδοµένα αυτά. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Κάθε µαθητής να κατασκευάσει ένα έντυπο ερωτηµατολογίου, να µοιραστεί σε κάθε συµµαθητή του και να συλλέξει απαντήσεις, ανώνυµα, που µπορεί να αφορούν: Φύλο Ηλικία Ύψος (σε cm) Βάρος (σε kg) Χρώµα µαλλιών Χρώµα µατιών Είναι δεξιόχειρας, αριστερόχειρας ή αµφίχειρας Αριθµό των αδελφών Προσθέστε ο καθένας από εσάς τρεις τουλάχιστον ερωτήσεις για µεταβλητές που σας ενδιαφέρουν. Κατασκευάστε το ερωτηµατολόγιο µε τέτοιο τρόπο που να είναι ελκυστικός για τους συµµαθητές σας να απαντήσουν και εύκολος για εσάς στη συλλογή δεδοµένων. 8

14 Σύνοψη Μία απλή απαρίθµηση των εφαρµογών της Στατιστικής που είναι βασικά µια εφαρµοσµένη επιστήµη, αποδεικνύει ότι αυτή χρησιµοποιείται σε όλους σχεδόν τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στην παράγραφο αυτή ο εκπαιδευόµενος µαθαίνει για τη βασική έννοια της Στατιστικής που είναι η ειγµατοληψία καθώς και για τα απαραίτητα εργαλεία της προκειµένου να πραγµατοποιηθεί που είναι ο πληθυσµός και οι µεταβλητές. Βιβλιογραφία / Internet «Στατιστική», Α. Πέτρος Κιόχος «Πιθανότητες και Στατιστική», Spiegel M. R., µετάφραση Σ. Περσίδη, Αθήνα «Στατιστική» ρακάτου Κ., Αθήνα, 1984 «Στατιστική» Κάκουλλου Θ., Αθήνα, 1972 «Στατιστική» Φραγκάκη Χαρ., Θεσσαλονίκη, 1985 «Πιθανότητες» Κάκουλλου, Αθήνα επίσηµο site της Μ. Βρετανίας για την κοινωνία, την αγορά εργασιάς, την οικονοµία. (Home of official U.K. statistics) wikipedia.org/wiki/statistics: ο όρος statistics στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia. Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ «Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής», Εκδόσεις Σταµούλης, Γιώργος Καλαϊτζής Στο βιβλίο αυτό ο ενδιαφερόµενος µπορεί να βρει βασικές γνώσεις Μαθηµατικών απαραίτητες στην επιστήµη της Στατιστικής, υπάρχουν 415 ασκήσεις, 152 ερωτήσεις, σύνοψη, ανάπτυξη καθώς και ερωτήσεις κατανόησης, ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή κατανόηση βασικών εννοιών. «Περιγραφική Στατιστική», Βασ. Μπένος Ο ενδιαφερόµενος για θέµατα Στατιστικής µπορεί στις σελίδες του βιβλίου να βρει τα βασικά θέµατα που αφορούν της επιστήµη της Στατιστικής όπως πληθυσµός, δείγµα., µέτρα θέσης και διασποράς, είδη αριθµοδείκτων, πλαισιωµένα µε εφαρµογές για την καλύτερη κατανόηση τους. 9

15 10

16 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Βασικές έννοιες: κατανοµή συχνότητα σχετική συχνότητα αθροιστική συχνότητα αθροιστική σχετική συχνότητα πίνακες - διαγράµµατα οµαδοποίηση Στόχος του µαθήµατος: Εισαγωγή και εξάσκηση στην παρουσίαση των στατιστικών δεδοµένων. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα: ο εκπαιδευόµενος εξοικειώνεται µε τους τρόπους παρουσίασης στατιστικών στοιχείων, µαθαίνει να τους κατασκευάζει και να τους ερµηνεύει. Εισαγωγικές παρατηρήσεις: µετά τη συλλογή των δεδοµένων, όπως αυτή περιγράφηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, το επόµενο βήµα είναι η παρουσίαση και οπτικοποίσηση των στατιστικών δεδοµένων. Αναγκαία, λοιπόν, είναι η κατασκευή συνοπτικών πινάκων ή γραφικών παραστάσεων µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορεί ο εκπαιδευόµενος να αναλύει εύκολα τα στοιχεία και να εξάγει άµεσα χρήσιµα συµπεράστατα ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Από την εξέταση ενός δείγµατος 50 οικογενειών, ως προς τον αριθµό των παιδιών τους, προέκυψαν τα παρακάτω δεδοµένα: Αν µας ζητηθεί να δώσουµε απαντήσεις στα εξής ερωτήµατα: i) Πόσες οικογένειες έχουν δύο παιδιά; ii) Πόσες οικογένειες δεν έχουν παιδιά; iii) Ποιος αριθµός παιδιών είναι ο πιο συνηθισµένος; 11

17 Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά µπορούν να βρεθούν από την αρχική λίστα των δεδοµένων που έχουµε. εν είναι εύκολο όµως να δώσουµε άµεσα απαντήσεις. Αν µάλιστα το δείγµα ήταν αρκετό µεγαλύτερο, τότε θα χρειαζόµασταν αρκετή ώρα για να απαντήσουµε µε ακρίβεια στα παρακάτω ερωτήµατα. Είναι αναγκαία λοιπόν η κατασκευή στατιστικών πινάκων. Στους στατιστικούς πίνακες οι πληροφορίες τοποθετούνται σε γραµµές και στήλες µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων που παρουσιάζονται και η εξαγωγή συµπερασµάτων για το δείγµα του πληθυσµού που µελετούµε. Οι πίνακες διακρίνονται σε: ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ που περιέχουν όλες τις πληροφρίες της έρευνας, τις περισσότερες φορές µε αρκετά λεπτοµερή στοιχεία ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ που είναι συνοπτικοί, σαφείς και αναφέρονται σε συγκεκριµένες πληροφορίες της έρευνας, χρησιµοποιώντας ορισµένες φορές κάποια στοιχεία από τους γενικούς πίνακες. Κάθε πίνακας πρέπει να έχει τα παρακάτω στοιχεία: Τον τίτλο, ο οποίος δηλώνει συνοπτικά το περιεχόµενο τον πίνακα. Τις επικεφαλίδες, γραµµών και στηλών που δείχνουν συνοπτικά τη φύση και τις µονάδες µέτρησης των δεδοµένων Το κύριο σώµα, που περιέχει διαχωρισµένα µέσα στις γραµµές και στις στήλες τα στατιστικά δεδοµένα. Την πηγή, που αναγράφεται στο κάτω µέρος του πίνακα και δείχνει την προέλευση των στατιστικών στοιχείων. ύο παραδείγµατα τέτοιων πινάκων δίνονται παρακάτω: Πηγή: ΕΣΥΕ 12

18 13 Πηγή: ΕΣΥΕ

19 Για να κατασκευάζουµε τον πίνακα συχνοτήτων για τον αριθµό των παιδιών που έχουν οι 50 οικογένειες που δώσαµε στην αρχή της παραγράφου, εργαζόµαστε ως εξής: α) Στην πρώτη στήλη γράφουµε κατά σειρά µεγέθους τους αριθµούς των παιδιών που έχουν οι οικογένειες. β) Στην δεύτερη στήλη «ιαλογή» σηµειώνουµε µε µία γραµµή (Ι) για κάθε αντίστοιχο αριθµό που συναντάµε, σχηµατίζοντας πεντάδες (IIII) γ) Στην τρίτη στήλη «Συχνότητα» γράφουµε τον φυσικό αριθµό που βρίσκουµε από την καταµέτρηση των γραµµών της δεύτερης στήλης. Ο φυσικός αυτός αριθµός που φανερώνει πόσες φορές εµφανίζεται η τιµή x i της µεταβλητής Χ στο σύνολο των παρατηρήσεων ονοµάζεται συχνότητα ή απόλυτη συχνότητα και συµβολίζεται µε v i. Oπότε ο πίνακας κατανοµής συχνοτήτων είναι: Πίνακας 3 Αριθµός παιδιών x i ιαλογή Συχνότητα v i 0 IIII III 8 1 IIII IIII IIII II 17 2 IIII IIII III 13 3 IIII II 7 4 IIII 5 Σύνολο 50 Το άθροισµα των συχνοτήτων των τιµήν µιας µεταβλητής X ενός δείγµατος µεγέθους ν είναι ίσο µε το µέγεθος του δείγµατος. ηλαδή: v 1 +v 2 +v v κ =v 3.2. ΣΧΕΤΙΚH ΣΥΧΝOΤΗΤΑ Από το προηγούµενο δείγµα των 50 οικογενειών διαπιστώσαµε ότι 17 οικογένειες έχουν 1 παιδί. Οι 17 οικογένειες αποτελούν τα 17 0,34 του δείγµατος. 50 Ο αριθµός αυτός που συνήθως εκφράζεται επί τοις % ονοµάζεται σχετική συχνότητα. Μπορούµε να πούµε ότι το 34% των 50 οικογενειών έχει 1 παιδί. Σχετική συχνότητα f i της τιµής x i είναι ο αριθµός, που προκύπτει αν διαιρέσουµε τη συχνότητα v i µε το µέγεθος του δείγµατος. ηλαδή: f i =, v i i = 1, 2,..., κ v Για τη σχετική συχνότητα f i, i = 1, 2,..., κ µε κ v, ισχύουν: 0 f i 1 (αφού 0 vi v) f 1 +f f κ =1 14

20 Οι σχετικές συχνότητες fi των τιµών x i µιας µεταβλητής X, εκφράζονται συνήθως επί τοις εκατό και συµβολίζονται µε f i %. Οπότε για τον πίνακα 3 έχουµε τον ακόλουθο πίνακα κατανοµής σχετικών συχνοτήτων: Πίνακας 4 Παρατήρηση: Αριθµός Συχνότητα Σχετική συχνότητα Σχετική συχνότητα παιδιών (x i ) v i f i f i % 0 8 0, , , , ,10 10 ΣΥΝΟΛΟ Όταν το πλήθος ν των παρατηρήσεων είναι διαιρέτης ή πολλαπλάσιο του 100, µπορούµε να υπολογίσουµε τις σχετικές συχνότητες f i, χωρίς να κάνουµε την διαίρεση, αλλά να προσπαθούµε µε κατάλληλους πολλαπλασιασµούς ή διαιρέσεις να τρέπουµε το κλάσµα σε κλάσµα µε παρανοµαστή το 100. επίσης αν το v δεν είναι διαιρέτης ή πολλαπλάσιο του 100, ενδέχεται να είναι τέτοιος αριθµός που µε απλοποίηση να γίνει διαιρέτης του 100 και στη συνέχεια εργαζόµαστε όπως αρχικά. Π.χ. 1: Να βρεθούν οι σχετικές συχνότητες: x i v i f i f i % 5 6 0, , , ,10 10 Σύνολο π.χ. 2: Να βρεθούν οι σχετικές συχνότητες 15

21 x i v i f i f i % , , , ,16 16 Σύνολο ΑΘΡΟΙΣΤΙΚH ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚH ΑΘΡΟΙΣΤΙΚH ΣΥΧΝOΤΗΤΑ Σε ποσοτικές µεταβλητές, εκτός από τη συχνότητα f i, χρησιµοποιούµε και τις αθροιστικές συχνότητες (Ν i ) και τις σχετικές αθροιστικές συχνότητες (F i ). Ονοµάζουµε αθροιστική συχνότητα (N i ) της τιµής x i την τιµή που εκφράζει το πλήθος των παρατηρήσεων του δείγµατος, που είναι µικρότερες ή ίσες του x i. Έχουµε: N i = v i + v v i, i = 1, 2,...,κ Ν i = N i 1 + v i Σχετική αθροιστική συχνότητα (F i ) είναι το ποσοστό των παρατηρήσεων του δείγµατος που είναι µικρότερες ή ίσες της x i. Ισχύει: F i = f i + f f i, i = 1, 2,..., κ F i = F i 1 + f i Αν εκφράζεται επί τοις εκατό, τότε F i % = f 1 % + f 2 % f i %. 16

22 Εφαρµογή 1 Σε ένα τµήµα 25 µαθητών της Α Λυκείου δόθηκε ένα τεστ Μαθηµατικών και προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσµατα: α) Να κατασκευαστεί πίνακας συχνοτήτων απολύτων και αθροιστικών. β) i) Πόσοι µαθητές είχαν βαθµό τουλάχιστον 15; ii) Πόσοι µαθητές είχαν βαθµό µεγαλύτερο από 13; iii) Τι ποσοστό µαθητών είναι κάτω από βάση (10); iv) Τι ποσοστό µαθητών είναι πάνω από 16; v) Τι ποσοστό µαθητών έχει βαθµό µεταξύ του 15 και 19; vi) Τι εκφράζει η αθροιστική συχνότητα Ν 5 ; vii) Τι εκφράζει η σχετική αθροιστική συχνότητα F 3 %. ΛΥΣΗ α) «Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων απολύτων και σχετικών». β) i) Βαθµό τουλάχιστον 15 έχουν v N i 1 = 25 N 5 = = 15 µαθητές ή v 6 + v 7 + v 8 + v 9 + v 10 = = 15. ii) Η έκφραση «βαθµό µεγαλύτερο από 13» ισοδυναµεί, σύµφωνα µε τον πίνακα, µε την έκφραση «βαθµό τουλάχιστον 15», που είναι 15 µαθητές. iii) Το ποσοστό των µαθητών που είναι κάτω από τη βάση είναι το ποσοστό των µαθητών που έχει «βαθµό το πολύ 9» και είναι F 2 % = 20%. iv) Το ποσοστό των µαθητών που έχει βαθµολογία πάνω από 16 είναι το άθροισµα των ποσοστών των µαθητών µε βαθµολογίες 17, 19, 20 δηλαδή f 8 % + f 9 % + f 10 % = 32% ή το ποσοστό των µαθητών που έχουν «βαθµολογία τουλάχιστον 17» και είναι 100% - F 7 % = 100% - 68% = 32%. v) Το ποσοστό των µαθητών που έχει βαθµό µεταξύ του 15 και 19 είναι το άθροισµα των ποσοστών των µαθητών που έχουν βαθµούς 16 και 17 δηλαδή f 7 % + f 8 % = = 28% 17

23 vi) Η αθροιστική συχνότητα Ν 5 = 10 δείχνει ότι 10 από τους 25 µαθητές βαθµολογήθηκαν µε βαθµό µέχρι και 13. vii) Η σχετική συχνότητα f 3 % δείχνει ότι το 28% των µαθητών βαθµολογήθηκε µε βαθµό µέχρι και ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Οι στατιστικοί πίνακες, παρά την πληρότητα την οποία παρουσιάζουν και την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχουν, είναι σχεδόν πάντοτε χρήσιµο οι πληροφορίες που περιέχουν να παρασταθούν µε µορφή διαγραµµάτων ή γραφικών παραστάσεων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται µια εποπτική αντίληψη του φαινοµένου και επιτρέπεται ο τονισµός των κύριων χαρακτηριστικών του, αδιαφορώντας για τις λεπτοµέρειες, που τις περισσότερες φορές δεν έχουν και µεγάλη σηµασία. Τα διαγράµµατα πρέπει να έχουν τίτλο που να είναι σύντοµος και σαφής και αναγράφεται συνήθως στο κάτω µέρος τους. Κατά µήκος των αξόνων των διαγραµµάτων πρέπει να σηµειώνονται οι κλίµακες των τιµών των µεγεθών που απεικονίζονται. Όταν είναι αναγκαίο, θα πρέπει κάτω από το διάγραµµα να αναγράφονται οι τυχόν υποσηµειώσεις για διευκρινήσεις ή συµπληρωµατικές επεξηγήσεις των µεγεθών που απεικονίζονται. Τέλος, πρέπει να αναφέρεται και η πηγή από την οποία πήραµε τα αριθµητικά δεδοµένα των µεγεθών. Τα στατιστικά δεδοµένα που συγκεντρώνουν σ ένα πίνακα συχνοτήτων µπορούν να παρουσιαστούν µε τη µορφή γραφικών παραστάσεων ή διαγραµµάτων. Από τις γραφικές παραστάσεις ή τα διαγράµµατα µπορούµε ν αναλήσουµε συνοπτικά διάφορες χρήσιµές πληροφορίες. Με τα διαγράµµατα διευκολύνεται η σύγκριση µεταξύ οµοειδών στοιχείων για τα ίδια ή διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα συριότερα είδη γραφικών παραστάσεων είναι: Ραβδόγραµµα ιαγραµµα συχνοτήτων Κυκλικό δράγρµµα Χρονόγραµµα α) Ραβδόγραµµα Το ραβδόγραµµα χρησιµοποιείται συνήθως όταν η µεταβλητή X είναι ποιοτική. Αποτελείται από ορθογώνιες στήλες που οι βάσεις τους έχουν κοινό µήκος που επιλέγεται αυθαίρετα είναι όµως τέτοιο ώστε να εξασφαλίζονται κενά µεταξύ δύο διαδοχικών ορθογωνίων. Οι στήλες υψώνονται πάνω σε ορθογώνιο ή κατακόρυφο άξονα. Το ύψος κάθε στήλης είναι ίσο µε την συχνότητα (vi) ή τη σχετική συχνότητα fi της αντίστοιχης τιµής της µεταβλητής. Όταν θέλουµε να κάνουµε σύγκριση των αντί-στοιχων τιµών της ίδιας µεταβλητής X για δύο διαφορετικά δείγµατα, τότε κατα-σκευάζουµε δίπλα ορθογώνια για την ίδια τιµή της µεταβλητής X, ένα για το κάθε δείγµα. 18

24 Εξαγωγές προς ΕΟΚ τα έτη 1986, 1987 (Ιαν.-Σεπτ.) Αύξηση πληθυσµού

25 Εφαρµογή 2 Σε µια έρευνα για το πώς διαθέτουν 50 µαθητές τον ελεύθερο χρόνο τους πήραµε τον ακόλουθο πίνακα κατανοµής συχνοτήτων. x Z Συχνότητα vi Σχετική Συχνότητα fi Σχετική Συχνότητα F i % ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 17 0,34 34 ΕΞΟ ΟΣ 10 0,20 20 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 13 0,26 26 Η.Υ. 7 0,14 14 ΑΛΛΑ 3 0,03 6 ΣΥΝΟΛΑ Να κατασκευαστούν τα ραβδογράµµατα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων. ΛΥΣΗ v i f i% ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΞΟ ΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Η.Υ ΑΛΛΑ Ραβδόγραµµα συχνοτήτων της µεταβλητής «ΙΑΘΕΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» Τ.V. ΕΞΟ ΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Η.Υ. ΑΛΛΑ Ραβδόγραµµα σχετ. συχνοτήτων % της µεταβλητής X: «ΙΑΘΕΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» β) ιάγραµµα συχνοτήτων Στην περίπτωση ποσοτικών µεταβλητών αυτή του ραβδογράµµατος χρησιµοποιείται το διάγραµµα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων. Αποτελείται από ευθύγραµµα τµήµατα κάθετα στον άξονα της µεταβλητής X, ένα για κάθε τιµή x i. Οι τιµές της µεταβλητής τοποθετούνται στο διάγραµµα σε αύξουσα σειρά. Το ύψος κάθε ευθύγραµµου τµήµατος είναι ίσο µε την αντίστοιχη συχνότητα vi ή µε την αντίστοιχη σχετική συχνότητα fi. Αν ενώσουµε τα σηµεία (x i, v i ), i = 1, 2,, κ µε διαδοχικά ευθύγραµµα τµήµατα δηµιουργείται µια πολυγωνική γραµµή που ονοµάζεται πολύγωνο συχνοτήτων. Οµοίως αν ενώσουµε τα σηµεία (x i, f i ) δηµιουργείται το πολύγωνο σχετικών συχνοτήτων. Με τον ίδιο τρόπο κατασκευάζονται και τα διαγράµµατα των αθροιστικών συχνοτήτων. Αν συµπληρώσουµε τον πίνακα 4 µε τις αθροιστικές συχνότητες, έχουµε: 20

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Όταν το πλήθος των παρατηρήσεων είναι μεγάλο, είναι απαραίτητο οι παρατηρήσεις να ταξινομηθούν σε μικρό πλήθος ομάδων που ονομάζονται κλάσεις (class intervals). Η ομαδοποίηση αυτή γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ .3 Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 00 04 Α ΟΜΑ ΑΣ. Έξι διαδοχικοί άρτιοι αριθµοί έχουν µέση τιµή. Να βρείτε τους αριθµούς και τη διάµεσό τους. Αν είναι ο ποιο µικρός άρτιος τότε οι ζητούµενοι αριθµοί θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Γ Λυκείου Στατιστική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Γ Λυκείου Στατιστική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Γ Λυκείου Στατιστική Επιμέλεια: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1) Να

Διαβάστε περισσότερα

ν ν = 6. όταν είναι πραγµατικός αριθµός.

ν ν = 6. όταν είναι πραγµατικός αριθµός. Συνάρτηση: ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ λέγεται µια διαδικασία µε την οποία κάθε στοιχείο ενός συνόλου Α αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώς στοιχείο κάποιου άλλου συνόλου Β. Γνησίως αύξουσα: σε ένα διάστηµα του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργασία για το σεµινάριο «Στατιστική περιγραφική εφαρµοσµένη στην ψυχοπαιδαγωγική(β06σ03)» ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων. Σχετ.

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων. Σχετ. Λυµένη Άσκηση στην οµαδοποιηµένη κατανοµή Στην Γ τάξη του Ενιαίου Λυκείου µιας περιοχής φοιτούν 4 µαθητές των οποίων τα ύψη τους σε εκατοστά φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 7 4 76 7 6 7 3 77 77 7 6 7 6

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος.

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση 1 (Προτάθηκε από Χρήστο Κανάβη) Έστω CV 0.4 όπου CV ο συντελεστής μεταβολής, και η τυπική απόκλιση s = 0. ενός δείγματος που έχει την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3 ο. Περιγραφική Στατιστική

Μάθηµα 3 ο. Περιγραφική Στατιστική Μάθηµα 3 ο Περιγραφική Στατιστική ΗΣτατιστικήείναι Μια τυποποιηµένη σειρά αναλυτικών µεθόδων, οι οποίες χρησιµοποιούνται από τον εκάστοτε ερευνητή για την ανάλυση των διαθέσιµων δεδοµένων. Υπάρχουν δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΕΠΑΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΕΠΑΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΕΠΑΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική είναι ο κλάδος των μαθηματικών ο οποίος ως έργο έχει την συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 9 ο ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Πότε κάνουμε ομαδοποίηση των παρατηρήσεων; Όταν το πλήθος των τιμών μιας μεταβλητής είναι αρκετά μεγάλο κάνουμε ομαδοποίηση των παρατηρήσεων. Αυτό συμβαίνει είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Διαφορικός Λογισμός 1. Ισχύει f (g())) ) f ( = f (g())g () όπου f,g παραγωγίσιµες συναρτήσεις 2. Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ι Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Ι. της απαντήσεις τους κατασκευάστηκε το παρακάτω ραβδόγραμμα. κανάλι α i. συχνότητα ν i.

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ι Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Ι. της απαντήσεις τους κατασκευάστηκε το παρακάτω ραβδόγραμμα. κανάλι α i. συχνότητα ν i. Γ. ΛΥΚ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ (2014-15) Λ. Γρίλλιας Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ι Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Ι 1) Σε ένα σχολείο ρωτήθηκαν 70 μαθητές για την προτίμησή τους σε ποδοσφαιρικές ομάδες. Από της απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A A. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι f g f g,. Μονάδες 7 Α. Σε ένα πείραμα με ισοπίθανα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι δείκτες διασποράς. Ένα παράδειγµα εργασίας

Οι δείκτες διασποράς. Ένα παράδειγµα εργασίας Κεφάλαιο 5 Οι δείκτες διασποράς 1 Ένα παράδειγµα εργασίας Ένας καθηγητής µαθηµατικών έδωσε σε δύο τµήµατα µιας τάξης του σχολείου του το ίδιο τεστ. Η επίδοση των µαθητών του κάθε τµήµατος (όπως µετρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η 2. 1. Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ.

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η 2. 1. Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Στατιστική έρευνα : Πρόκειται για ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών με αντικείμενο : 1) το σχεδιασμό της διαδικασίας συλλογής δεδομένων. Κλάδος της στατιστικής που ασχολείται : Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 0 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες στο, να αποδείξετε ότι (f() + g ()) f () + g (),. Μονάδες 7 Α. Σε ένα πείραµα µε ισοπίθανα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Δείκτες Κεντρικής Τάσης

Κεφάλαιο 4 Δείκτες Κεντρικής Τάσης Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Επιστηµών Αγωγής Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Β06 03. Στατιστική περιγραφική εφαρµοσµένη στην Ψυχοπαιδαγωγική Διδάσκων: Κωνσταντίνος Π. Χρήστου ΑΣΚΗΣΗ 1 Κεφάλαιο 4

Διαβάστε περισσότερα

Μέση τιμή Για να βρούµε τη µέση τιµή ενός συνόλου παρατηρήσεων, προσθέτουµε όλες τις παρατηρήσεις και διαιρούµε µε το πλήθος των παρατηρήσεων αυτών.

Μέση τιμή Για να βρούµε τη µέση τιµή ενός συνόλου παρατηρήσεων, προσθέτουµε όλες τις παρατηρήσεις και διαιρούµε µε το πλήθος των παρατηρήσεων αυτών. ΜΕΡΟΣ Α 4.5 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ-ΔΙΑΜΕΣΟΣ 185 4.5 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ-ΔΙΑΜΕΣΟΣ Μέση τιμή Για να βρούµε τη µέση τιµή ενός συνόλου παρατηρήσεων, προσθέτουµε όλες τις παρατηρήσεις και διαιρούµε µε το πλήθος των παρατηρήσεων αυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜ Α 1 Ο. Α1. Τι είναι το ραβδόγραµµα και πότε χρησιµοποιείται; 5) Α2. Σε τι διακρίνονται οι µεταβλητές και τι είναι οι τιµές τους;

ΖΗΤΗΜ Α 1 Ο. Α1. Τι είναι το ραβδόγραµµα και πότε χρησιµοποιείται; 5) Α2. Σε τι διακρίνονται οι µεταβλητές και τι είναι οι τιµές τους; ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΖΗΤΗΜ Α 1 Ο Α1. Τι είναι το ραβδόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ

Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Θέμα εξετάσεων 2000 Εξετάσαμε 50 μαθητές ως προς τα βιβλία που έχουν διαβάσει και διαπιστώσαμε ότι: 5 μαθητές δεν έχουν διαβάσει κανένα βιβλίο, 15 μαθητές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Μλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Λύση α) Μετά από την σχετική διαλογή ο πίνακας των συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων είναι ο παρακάτω. Aθρ. Συχν N. συχν

Λύση α) Μετά από την σχετική διαλογή ο πίνακας των συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων είναι ο παρακάτω. Aθρ. Συχν N. συχν 1 2.2 Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 78 83 Α ΟΜΑ ΑΣ 1. Η βαθµολογία 5 φοιτητών στις εξετάσεις ενός µαθήµατος είναι: 3 4 5 8 9 7 6 8 7 1 8 7 6 5 9 3 8 5 6 6 6 3 5 6 4 2 9 8 7 7 1 6 3 1 5 8 1 2 3 4 5 6 7 9

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 8 υπολογίζονται και συγκρίνονται τα ποσοστά επιλογής του µαθήµατος στους ετήσιους πληθυσµούς, ανά φύλο και κατεύθυνση. Υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Δείκτες Διασποράς

Κεφάλαιο 5 Δείκτες Διασποράς Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Επιστηµών Αγωγής Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Β06 03. Στατιστική περιγραφική εφαρµοσµένη στην Ψυχοπαιδαγωγική Διδάσκων: Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Κεφάλαιο 5 Δείκτες Διασποράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1 ο Αχαρνών 197 Αγ. Νικόλαος 210.8651962. 2 ο Αγγ. Σικελιανού 43 Περισσός 210.2718688. Ε. ΛΙΑΤΣΟΣ Μαθηµατικός 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1 ο Αχαρνών 197 Αγ. Νικόλαος 210.8651962. 2 ο Αγγ. Σικελιανού 43 Περισσός 210.2718688. Ε. ΛΙΑΤΣΟΣ Μαθηµατικός 1 ο Αχαρνών 97 Αγ Νικόλαος 086596 ο Αγγ Σικελιανού Περισσός 078688 Ε ΛΙΑΤΣΟΣ Μαθηµατικός 7 t t 5 Ο πληθυσµός µιας κοινωνίας βακτηριδίων δίνεται από τον τύπο P(t) = e e σε δεκάδες µικρόβια και t 0 Α Να αποδειχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΘΕΜΑ Ο Έστω η συνάρτηση f( ) =, 0 ) Να αποδείξετε ότι f ( ). f( ) =. ) Να υπολογίσετε το όριο lm f ( )+ 4. ) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Ι ΕΠΑ. Λ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΚΟΥΦΑ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Ι ΕΠΑ. Λ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΚΟΥΦΑ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Ι ΕΠΑ. Λ. Επιμέλεια: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΚΟΥΦΑ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr Κεφάλαιο 1:Περιγραφική Στατιστική Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

(f(x)+g(x)) =f (x)+g (x), x R

(f(x)+g(x)) =f (x)+g (x), x R ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α. Αν οι συναρτήσεις, g είναι παραγωγίσιµες στο IR, να αποδείξετε ότι (()+g()) ()+g (), R Μονάδες 7 Α.

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο 9.1 ηµιουργία µοντέλων πρόβλεψης 9.2 Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση 9.3 Αναλυτικά για το ιάγραµµα ιασποράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. 1 12 2 3 24 40 5 0,05 Σύνολο. x i v i f i % N i F i -1 4 0,1 0 30 2 3 6 Άθροισμα 40

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. 1 12 2 3 24 40 5 0,05 Σύνολο. x i v i f i % N i F i -1 4 0,1 0 30 2 3 6 Άθροισμα 40 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.Να συμπληρωθούν οι πίνακες x i v i f i f i % x 1 7 x 2 5 x 3 15 x 4 14 x 5 9 Άθροισμα 50 x i v i f i f i % 1 12 2 3 24 40 5 0,05 Σύνολο x i v i f i % N i F i -1 4 0,1 0 30 2 3 6 Άθροισμα 40

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ & ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ. 4.1 Κατανοµή γραπτού µέσου όρου ετήσιων πληθυσµών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ & ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ. 4.1 Κατανοµή γραπτού µέσου όρου ετήσιων πληθυσµών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ & ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο 4 υπολογίζονται τα κυριότερα στατιστικά µέτρα θέσης και µεταβλητότητας, κατασκευάζονται ιστογράµµατα συχνοτήτων και θηκογράµµατα για

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω t, t,..., t ν οι παρατηρήσεις µιας ποσοτικής µεταβλητής Χ ενός δείγµατος µεγέθους ν, που έχουν µέση τιµή x. Σχηµατίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ. Υπεύθυνες Εκπόνησης Εργασίας ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΟΣΗ Α.

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ. Υπεύθυνες Εκπόνησης Εργασίας ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΟΣΗ Α. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (Β06Σ03) ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον πίνακα των τιμών της μεταβλητής Χ σωστά συμπληρωμένο.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον πίνακα των τιμών της μεταβλητής Χ σωστά συμπληρωμένο. ΘΕΜΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 000) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον πίνακα των τιμών της μεταβλητής Χ σωστά συμπληρωμένο. Τιμές Μεταβλητής Συχνότητα σχετική Σχετική Αθροιστική f % f N 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΥΜΝΣΙΟΥ ΜΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΣΙ ΓΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΣΕΙΣ - Σελίδα 1 από 11 - 1. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΜΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΣΕΩΝ Στις εξετάσεις του Μαίου-Ιουνίου µας δίνονται δύο θέµατα θεωρίας και τρείς ασκήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Α.1. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική Η περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2007 ÏÅÖÅ ( ) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ÈÅÌÁÔÁ 2007 ÏÅÖÅ ( ) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ ο Α.Τι λέγεται δειγµατικός χώρος ενός πειράµατος τύχης; Μονάδες. Πώς ορίζεται η διάµεσος ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων; (ν θετικός ακέραιος) Μονάδες 4 B. Αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 Πέµπτη, Ιουνίου 00 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α.. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω ισχύει ότι P(A B) P(A)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτος 2015-2016 Ντίνα Λύκα lika@biology.uoc.gr 1. Εισαγωγή Εισαγωγικές έννοιες Μεταβλητότητα : ύπαρξη διαφορών μεταξύ ομοειδών μετρήσεων Μεταβλητή: ένα χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι:

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: Κατανοµές ειγµατοληψίας 1.Εισαγωγή Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: 1. Στατιστικής και 2. Κατανοµής ειγµατοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο R, να αποδείξετε ότι (f() + g() )=f ()+g (), R Μονάδες 7 Α. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. ηµήτρης Ιωαννίδης. Email: dimioan@uom.gr. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών. Μεθοδολογία Έρευνας: Μάθηµα 1 ο

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. ηµήτρης Ιωαννίδης. Email: dimioan@uom.gr. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών. Μεθοδολογία Έρευνας: Μάθηµα 1 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ηµήτρης Ιωαννίδης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Email: dimioan@uom.gr 1 Εξέταση: Μεθοδολογία Έρευνας: Μάθηµα 1 ο 1. Οµαδική εργασία 30% 2. Ατοµική εργασία 70% 2 Σκοπός του µαθήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014 Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική Η περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 04/ 01/ 2010

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 04/ 01/ 2010 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 949422 www.syghrono.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ o ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο ΙR. και c πραγµατική σταθερά. Να αποδείξετε ότι (c f(x)) =c f (x), x ΙR. Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

f x g x f x g x, x του πεδίου ορισμού της; Μονάδες 4 είναι οι παρατηρήσεις μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ ενός δείγματος μεγέθους ν και w

f x g x f x g x, x του πεδίου ορισμού της; Μονάδες 4 είναι οι παρατηρήσεις μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ ενός δείγματος μεγέθους ν και w ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1 Αν οι συναρτήσεις f,g

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Μαθηµατικών & Στ. Στατ/κής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Μαθηµατικών & Στ. Στατ/κής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Μαθηµατικών & Στ. Στατ/κής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα ο Α.α) ίνεται η συνάρτηση F() f() + g(). Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες, να αποδείξετε ότι: F () f () + g

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Άσκηση 1 Οι βαθμοί 5 φοιτητών που πέρασαν το μάθημα της Στατιστικής ήταν: 6 5 7 5 9 5 6 6 8 10 8 5 6 7 5 6 5 7 8 9 5 6 7 5 8 i. Να κάνετε πίνακα κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 4o ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Email: gvasil@math.auth.gr Ιστοσελίδα Μαθήματος: users.auth.gr/gvasil

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Στα πλαίσια της ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ προσπαθούµε να προσεγγίσουµε τα χαρακτηριστικά ενός συνόλου (πληθυσµός) δια της µελέτης των χαρακτηριστικών αυτών επί ενός µικρού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2. Περιγραφική Στατιστική Βασικά είδη στατιστικής ανάλυσης 1. Περιγραφική στατιστική: περιγραφή του συνόλου των δεδοµένων (δείγµατος) 2. Συµπερασµατολογία: Παραγωγή συµπερασµάτων για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω t,t,...,t ν οι παρατηρήσεις μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ ενός δείγματος μεγέθους ν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 04 Λύσεις των θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4 Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4 Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ

3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ 20 3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ Μια πολύ σηµαντική έννοια στη θεωρία πιθανοτήτων και τη στατιστική είναι η έννοια της µαθηµατικής ελπίδας ή αναµενόµενης τιµής ή µέσης τιµής µιας τυχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Άσκηση 1 (άσκηση 1 1 ης εργασίας 2009-10) Σε ένα ράφι μιας βιβλιοθήκης τοποθετούνται με τυχαία σειρά 11 διαφορετικά βιβλία τεσσάρων θεματικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

1-3 10 1-3 6 3-5 40 3-5 30 5-7 20 5-7 20 7-9 20 7-9 30 9-11 8 9-11 10 11-13 2 11-13 4 Σύνολο 100 Σύνολο 100

1-3 10 1-3 6 3-5 40 3-5 30 5-7 20 5-7 20 7-9 20 7-9 30 9-11 8 9-11 10 11-13 2 11-13 4 Σύνολο 100 Σύνολο 100 1. (Εξεταστ. Φεβ. 2004) Μια µεγάλη εταιρία θέλει να εξετάσει εάν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που ακολουθήσανε οι 100 πωλητές της ήταν αποτελεσµατικό (δηλαδή εάν αυξήθηκαν οι πωλήσεις). Οι δύο παρακάτω πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική. Βασικές έννοιες

Στατιστική. Βασικές έννοιες Στατιστική Βασικές έννοιες Τι είναι Στατιστική; ή μήπως είναι: Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων επιστημών, η οποία βασίζεται σ ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών που έχουν σκοπό: Το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Στατιστική Ι Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Ο έλεγχος υποθέσεων αναφέρεται στις ιδιότητες µιας άγνωστης παραµέτρους του πληθυσµού: Ο κατηγορούµενος είναι αθώος

1. Εισαγωγή Ο έλεγχος υποθέσεων αναφέρεται στις ιδιότητες µιας άγνωστης παραµέτρους του πληθυσµού: Ο κατηγορούµενος είναι αθώος Έλεγχοι Υποθέσεων 1. Εισαγωγή Ο έλεγχος υποθέσεων αναφέρεται στις ιδιότητες µιας άγνωστης παραµέτρους του πληθυσµού: Ο κατηγορούµενος είναι αθώος µ = 100 Κάθε υπόθεση συνοδεύεται από µια εναλλακτική: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα

Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα Στατιστική είναι ο κλάδος των μαθηματικών που εμβαθύνει σε μεθόδους συλλογής δεδομένων, οργάνωσης, παρουσίασης των δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Περιγραφικοί παράµετροι ή περιγραφικά µέτρα Τα περιγραφικά µέτρα διακρίνονται σε: µέτρα θέσης των στατιστικών δεδο- µένων ή παράµετροι κεντρικής τάσης µέτρα διασποράς µέτρα ή συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι βαθμοί που πήραν είκοσι φοιτητές του Μαθηματικού τμήματος σ ένα μάθημα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι βαθμοί που πήραν είκοσι φοιτητές του Μαθηματικού τμήματος σ ένα μάθημα .. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 8 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι βαθμοί που πήραν είκοσι φοιτητές του Μαθηματικού τμήματος σ ένα μάθημα 9 3 1 7 5 3 6 5 7 5 7 3 6 1 5 1 3 5 α. Ποια είναι η

Διαβάστε περισσότερα

γ. Η διακύμανση είναι μέτρο διασποράς και είναι καθαρός αριθμός, δηλαδή δεν έχει μονάδες. Μονάδες 9

γ. Η διακύμανση είναι μέτρο διασποράς και είναι καθαρός αριθμός, δηλαδή δεν έχει μονάδες. Μονάδες 9 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:........................................... ΤΜΗΜΑ:....... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.... / 0 / 20 ΘΕΜΑ A. Έστω μεταβλητή Χ, με τιμές x, x 2,...., x k, που αφορά τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους ν, με k,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ποσοτική Ποιοτική ιακριτή ή ασυνεχής (dscrete qutttve vrble (Πεπερασµένο πλήθος πιθανών τιµών Άπειρο αλλά αριθµήσιµο πλήθος πιθανών τιµών Συνεχής (cotuous qutttve

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2ο (2000) Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον πίνακα των τιμών της μεταβλητής Χ σωστά συμπληρωμένο.

ΘΕΜΑ 2ο (2000) Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον πίνακα των τιμών της μεταβλητής Χ σωστά συμπληρωμένο. ΘΕΜΑ 2ο (2000) Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον πίνακα των τιμών της μεταβλητής Χ σωστά συμπληρωμένο. Τιμές Μεταβλητής Συχνότητα Σχετική Συχνότητα Σχετική Συχνότητα Αθροιστική Συχνότητα x i ν i f i f

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου Α λ γ ε β ρ ι κ έ ς π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις συμπληρώσεις) A. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Διδακτικοί στόχοι Θυμάμαι ποιοι αριθμοί λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 4 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μεταβλητές 1. Ποιες από τις παρακάτω μεταβλητές είναι ποιοτικές; Ποιες είναι ποσοτικές; Ποιες από τις ποσοτικές είναι διακριτές

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4 (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com ιαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ ιάλεξη 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ρέθυμνο,

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1o ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Email: gvasil@math.auth.gr Ιστοσελίδες Μαθήματος: users.auth.gr/gvasil

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής:

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: p( ) = a + a + a + a + + a, όπου οι συντελεστές α i θα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληψία ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μέρη της Έρευνας Μέθοδος Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος

ειγµατοληψία ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μέρη της Έρευνας Μέθοδος Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ )

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ ) 5 1 1 1η σειρά ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ ) ΘΕΜΑ 1 Α. Ας υποθέσουμε ότι x 1,x,...,x κ είναι οι τιμές μιας μεταβλητής X, που αφορά τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Α Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f(x) x είναι f (x) Β Πότε µια συνάρτηση f σε ένα διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Μέτρα Διασποράς (measures of dispersion) Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος e-mail: dgs@eap.gr

Στατιστική Ι. Μέτρα Διασποράς (measures of dispersion) Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος e-mail: dgs@eap.gr Στατιστική Ι Μέτρα Διασποράς (measures of dispersion) Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος e-mail: dgs@eap.gr Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Στατιστική Ι Έννοιες - Κλειδιά Μεταβλητότητα Εύρος (range) Εκατοστημόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ 6.1 Εισαγωγή Σε πολλές στατιστικές εφαρµογές συναντάται το πρόβληµα της µελέτης της σχέσης δυο ή περισσότερων τυχαίων µεταβλητών. Η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Α'Γυμνασίου. Μαρίνος Παπαδόπουλος

Μαθηματικά. Α'Γυμνασίου. Μαρίνος Παπαδόπουλος Μαθηματικά Α'Γυμνασίου Μαρίνος Παπαδόπουλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1. ιάταξη φυσικών αριθµών 2. Στρογγυλοποίηση 3. Πρόσθεση-Αφαίρεση-Πολλαπλασιασµός 4. υνάµεις 5. Ευκλείδεια ιαίρεση 6. ιαιρετότητα-μκ

Διαβάστε περισσότερα