Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μ. Β. ΚΑΡΥ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μ. Β. ΚΑΡΥ Η"

Transcript

1 Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΩΜΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μ. Β. ΚΑΡΥ Η Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Επαγγελµατικής Προεργασίας της Α Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών και της Ειδικής Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελµατικής Επανένταξης (ΕΜΨΑΕΕ) του Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ)

2 Η έννοια της αποκατάστασης αρχίζει να γίνεται αποδεκτή στην ψυχιατρική µετά την εισαγωγή της ψυχοφαρµακολογίας (1950). Οι ψυχικά ασθενείς αρχίζουν σταδιακά να µην θεωρούνται σαν παθητικά αντικείµενααλλάσανανθρώπινεςυπάρξειςµεελπίδες, ευχές, φόβους και ατοµικές δυνατότητες για ανάπτυξη.

3 Απότιςαρχέςτου 1970 ηα ΨυχιατρικήΚλινικήτου ΠανεπιστηµίουΑθηνών ( ιευθ.κ.ν. Στεφανής) επιδεικνύει ξεχωριστό επιστηµονικό ενδιαφέρον στην αντιµετώπισητωνσοβαρώνψυχικώνασθενειών. Η λειτουργία του Νοσοκοµείου Ηµέρας (1977) της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, πρώτου στο είδος του στη χώρα, αναπτύσσει καινοτόµες θεραπευτικές δραστηριότητες µε την αντιµετώπιση της νόσουσεηµερήσιαβάση. Η λειτουργία του Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής (Βύρωνας-Καισαριανή) (1979) θεσµοθετεί και πραγµατώνει την αποκέντρωση των ψυχιατρικών υπηρεσιών.

4 Το 1983 ηα ΨυχιατρικήΚλινικήΑθηνών, εκπονεί το σχεδιασµό προγράµµατος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επαγγελµατικής επανένταξης, για ψυχωσικούς ασθενείς στο Κέντρο Επαγγελµατικής Προεργασίας. Η νέα αυτή θεραπευτικήεκπαιδευτική προσέγγιση της ψυχικής νόσου δηµιούργησε τις βασικές προϋποθέσεις για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα (ν.815/1984).

5 Το Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. στα πλαίσια λειτουργίας προγραµµάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για σχιζοφρενείς έχει υλοποιήσει µια σειρά προγραµµάτων. Μέσα από αυτά ανέπτυξε υποδοµή και εµπειρία καθώς και λειτουργικές διασυνδέσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο συνεργασιών µε επιστηµονικά κέντρα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ήταν σε θέση να συµµετάσχει στα δρώµενα της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ψυχιατρικά ασθενών στη χώρα µας στην α φάση της ψυχιατρικήςµεταρρύθµισης. Μέσααπότηνκοινοτικήπρωτοβουλία «Απασχόληση»το 2000 αναπτύχθηκε στο Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. ένα πρόγραµµα µε πολλά καινοτόµα στοιχεία που είχε στόχο την ενεργοποίηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, τη βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας και την υποστήριξη της αυτοοργάνωσης µε στόχο απώτερο:

6 Στόχοι Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Απασχόληση»: Η προώθηση σταθερής προοπτικής απασχόλησης Η προώθηση µόνιµων στρατηγικών καταπολέµησης των κοινωνικών αντιδράσεων που συµβάλλουν τον κοινωνικό αποκλεισµό των ατόµων από την ενεργό ζωή, Η σταθερή λειτουργία ιακρατικού ικτύου δυνατότητα δηλαδή ενός ανοιχτού διαλόγου µε φορείς και υπηρεσίες της Ε.Ε. µε στόχο την σταθερή στο χρόνο δυνατότητα διερεύνησης παραγόντων που επιδρούν στην αποκαταστασιακή δυνατότητα του κάθε ασθενή.

7 Η κατευθυντήρια γραµµή για το σχεδιασµό της Ειδικής Μονάδας Αποκατάστασης και Επαγγελµατικής Επανένταξης έγινε στη βάση αυτών των δράσεων που είχαν αναπτυχθεί από το Πρόγραµµα ΑποκατάστασηςτηςΚοινοτικήςΠρωτοβουλίας Horizon Cosmos. Στηριζόταν στα τρία βασικά µοντέλα της κοινωνικής στήριξης µε επιπλέον στοιχείο την ενεργό εµπλοκή και τη συνεργασία του Συλλόγου ως όργανο εκπροσώπησης των ίδιων των ατόµων αλλά και όλων των ασθενών που έχουν εκπαιδευτεί στα προγράµµατα του ΕΠΙΨΥ. Υπηρεσία Έρευνας Κοινωνικών Αντιδράσεων για την Ψυχική Νόσο Υπηρεσία Υποστήριξης Εργασιακής Ένταξης. ηµιουργία παραγωγικών εργαστηρίων σε συνεργασία µε κοινωνικούς εταίρους. ηµιουργία εργαστηρίων κατάρτισης σε τέχνες (εικαστική τέχνη βιβλιοδεσία χρυσοτυπία φωτογραφία βυζαντινή εικόνα είδη λαϊκής τέχνης). ηµιουργία ιακρατικού Καταστήµατος (διαρκής Ευρωπαϊκή έκθεση τέχνης). Κοινωνική Επιχείρηση Kosmos Horizon από ασθενείς του Σωµατείου ενάντια στην προκατάληψη για τις ψυχικές διαταραχές «Η Αναγέννηση»

8 Σήµερα η Ειδική Μονάδα Αποκατάστασης και Επαγγελµατικής Επανένταξηςσυνθέτειέναδίκτυοδραστηριοτήτωνερευνητικών, εκπαιδευτικών, αποκαταστασιακών και υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε εξωνοσοκοµειακό επίπεδο, ικανό να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις σύγχρονες απαιτήσεις της θεραπείας αποκατάστασης: Με εξατοµικευµένες προσεγγίσεις ατόµων µε ψυχικές διαταραχές Με πλήρη και συνεχή παροχή υπηρεσιών επαγγελµατικής κατάρτισης (προεργασία, κατάρτιση, ένταξη) Με εφαρµογή εξατοµικευµένης προσέγγισης στη διαχείριση του αυτοστιγµατισµού Με διεξαγωγή συστηµατικής έρευνας στη διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων που επιδρούν στην αποκαταστασιακήδυνατότητατωνασθενών (γνωστικέςικανότητες, αυτοστιγµατισµός, εργασιακές ικανότητες) Με ενέργειες προαγωγής της ψυχικής υγείας και παρεµβάσεις στην ευρύτερη κοινότητα.

9 Μέχρι σήµερα περισσότεροι από ασθενείς συµµετείχαν στα προγράµµατα επαγγελµατικής αποκατάστασης. Το 1/3 των ασθενών τοποθετήθηκε σε νέα εργασία ή επέστρεψε στο εκπαιδευτικό ή εργασιακό πλαίσιο από το οποίο είχε παραπεµφθεί. Ένας σηµαντικόςαριθµός, περίτους 120 ασθενείς, ακολούθησαν ή ακολουθούν δευτεροβάθµια και τριτοβάθµιαεκπαίδευση. Περίπου 400 ασθενείς είναι ενεργά µέλη του Σωµατείου Ενάντια στην Προκατάληψη για τις Ψυχικές ιαταραχές «Αναγέννηση» και δραστηριοποιούνται στην αυτοοργάνωση και την αυτοβοήθεια.

10 Κύριες παραδοχές της νέας ψυχιατρικής αντίληψης Βιολογική βάση των βασικών συµπτωµάτων της ψυχικής διαταραχής (ψύχωση) Κοινωνική επίδραση στον σχηµατισµό δευτερευόντων συµπτωµάτων (κατάθλιψη, αυτοστιγµατισµός, χαµηλή αυτοεκτίµηση, απουσία κινήτρων) Η κοινωνική δυσλειτουργία στις ψυχωσικές διαταραχές µπορείναέχειδιάφορεςαιτιολογικέςβάσεις (βιολογικές, ψυχολογικές, κοινωνικές) και πρέπει να λαµβάνονται όλες υπ όψιν για την παροχή της κατάλληλης θεραπείας για την αντιµετώπιση ελλειµµάτων στις κοινωνικές δεξιότητες.

11 Αλληλεπίδραση βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων στην ανάπτυξη των ψυχικών διαταραχών *Πηγή: Π.Ο.Υ

12 Αρνητικά Συµπτώµατα Αβουλία Ανηδονία Μείωση ενδιαφερόντων και κοινωνικής συνδιαλλαγής Μείωση δραστηριοτήτων Παραµέληση της εµφάνισης Αποδιοργανωµένη συµπεριφορά Φτωχό περιεχόµενο λόγου Απρόσφορο συναίσθηµα Ασάφεια σκέψης Χάλαση συνειρµού Αδυναµία προσοχής και συγκέντρωσης Αδυναµία ενεργούς µνήµης Αδυναµία εκτελεστικών λειτουργιών Μείωση εργασιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων Απόσυρση

13 Χαρακτηριστικά της χρονιότητας Έλλειψη εναισθησίας - άρνηση λήψης φαρµακευτικής αγωγής Ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις που επιδρούν αρνητικά στη συµπεριφορά Έκπτωση λειτουργικότητας Εξάρτηση από το οικογενειακό περιβάλλον Κοινωνικός αποκλεισµός Στιγµατισµός αυτοστιγµατισµός (ενοχοποίηση) της οικογένειας

14 Η επιλογή της εξάσκησης εργασιακών δεξιοτήτων ως βασικής στα προγράµµατα επαγγελµατικής αποκατάστασης βασίζεται στο ότι: Η εξάσκηση εργασιακών δεξιοτήτων απαιτεί την εξάσκησηγνωσιακώνδεξιοτήτων (προσοχή, µνήµη, προσαρµογή), δεξιότητες που οι ασθενείς έχουν χάσει. Ηπροετοιµασίαγιατονεργασιακόρόλοθαµπορούσενα αποτελείταυτόχροναβασικήθεραπευτικήπαρέµβαση. (Κ. Στεφανής 1983)

15 Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση Την τελευταία 20ετία έχει καθιερωθεί ο όρος ψυχοκοινωνική θεραπευτική αποκατάσταση ο οποίος θεωρεί την αποκατάσταση των ψυχωσικών ασθενών ως µια συνεχή διαδικασία µάθησης και εκπαίδευσης, η οποίααρχίζειµετηναρχήτηςδιάγνωσηςτηςνόσουκαι συνεχίζεται µέχρις ότου ο ασθενής µπορέσει να λειτουργήσει ως ισότιµο µέλος της κοινωνίας.

16 Το ειδικό ενδιαφέρον της αποκαταστασιακής ψυχιατρικής είναι ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός του εξατοµικευµένου προγράµµατος καθώς και η εκπαίδευση των άλλων µελών της θεραπευτικής οµάδας ώστε να συµπεριλάβουν τα βασικά ψυχιατρικά στοιχεία στις υπηρεσίες θεραπείας που παρέχονται στους ασθενείς.

17 Σηµαντικά στοιχεία του προγράµµατος αποκατάστασης είναι: Hικανότηταναβοηθήσειτοάτοµοναεµπλακείστηδική του αποκατάσταση H ικανότητα να κινητοποιήσει τον ασθενή Η συνεχής προσπάθεια να βοηθήσει το άτοµο να προσαρµόζεται Μοχλός για την εµπλοκή του στο θεραπευτικό πρόγραµµα είναι η ενηµέρωση του στις τακτές αξιολογήσεις των δεξιοτήτων του

18 Οι ανάγκες των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές *Πηγή: Π.Ο.Υ. 2001

19 Η µείωση των λειτουργικών ικανοτήτων δεν οφείλεται µόνοστηνυπολειµµατικήψυχιατρικήσυµπτωµατολογία, αλλά είναι αποτέλεσµα επίσης των δυσµενών περιβαλλοντολογικών συνθηκών, της ανεπάρκειας υποστηρικτικού συστήµατος, του στιγµατισµού, της έλλειψης πόρων και της αποτόκου αντίδρασης του ασθενήγιατιςδυσκολίεςαυτές (αυτοστιγµατισµός, µειωµένη αυτοεκτίµηση, εξασθένηση κινήτρων και στόχων).

20 Στόχοι της ψυχοκοινωνικής - επαγγελµατικής αποκατάστασης Η θεραπευτική προσέγγιση αποσκοπεί στα παρακάτω: Στην τροποποίηση της συµπεριφοράς Στην καταπολέµηση του αυτοστιγµατισµού Στην ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών και των υγιών στοιχείων Στη βελτίωση των συνθηκών ζωής Στην εξάσκηση της επικοινωνιακής δυνατότητας Στην εξάσκηση της συναισθηµατικής συναλλαγής Στην κινητοποίηση για την ένταξη Στην επίγνωση των δυνατοτήτων

21 Θεραπευτικοί παράγοντες στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση Εναισθησία Θεραπευτική συµµαχία Συµµετοχή στη θεραπεία Μετάδοση πληροφοριών για τη φύση της ψυχικής διαταραχής Ανάπτυξη τεχνικών αποστιγµατισµού Απόκτησηελπίδαςγιατηζωή Μιµητική συµπεριφορά Ενηµέρωση για τα δικαιώµατα του ασθενούς Εξάσκηση γνωστικών, κοινωνικών δεξιοτήτων Ανάπτυξη κινήτρου αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας Ευαισθητοποίηση της κοινότητας

22 Παρουσίαση πρότυπου ολοκληρωµένου προγράµµατος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

23 Πρόγραµµα προεργασίας ιαρκεί 6 µήνες και στοχεύει: Στην κλινική και ψυχοκοινωνική εκτίµηση, εργασιακή και νευρογνωσιακή αξιολόγηση των στάσεων και των αναγκών, αλλά και των δυνατοτήτων αποκατάστασης κάθε ασθενή προκειµένου να καταρτιστεί και να εφαρµοστεί ένας εξατοµικευµένος σχεδιασµός. Στηνκατανόησηκαιτηναποδοχή, εκµέρουςτωνασθενών, των ιδιαίτερων ικανοτήτων, αλλά και δυσκολιών όπως αναδεικνύονται από την αξιολόγησή τους. Στην ενθάρρυνση των ασθενών ώστε να γίνονται µέτοχοι της αποκαταστασιακής διαδικασίας που τους αφορά. Στη συνεργασία µε την οικογένεια προκειµένου αυτή να είναι κατά το δυνατόν «σύµµαχος» στην προσπάθεια αποκατάστασης. Σηµαντικό ρόλο σ αυτή τη συνεργασία έχει η προσπάθεια αποστιγµατισµού. Στηνανάπτυξηκλίµατοςαυτοβοήθειαςκαιαλληλοβοήθειας.

24 Πρόγραµµα κατάρτισης ιαρκεί 12 µήνες και στοχεύει: Στην εξάσκηση και ανάπτυξη ειδικών εργασιακών και επαγγελµατικών δεξιοτήτων Στην κατάρτιση των ασθενών σε προεπιλεγµένες δραστηριότητες, µε θεραπευτικά αλλά και ρεαλιστικά κριτήρια που η ελεύθερη αγορά εργασίας επιβάλλει Στηνεκπαίδευσησεικανότητεςαυτοδιαχείρισης.

25 Πρόγραµµα επαγγελµατικού προσανατολισµού Παράλληλα µε το πρόγραµµα κατάρτισης και στοχεύει: Στη διερεύνηση των ενδιαφερόντων, των κλίσεων και των ειδικών αναγκών των ασθενών, µέσα από τη διαδικασία του επαγγελµατικού προσανατολισµού Στην υποστήριξη του ασθενή σε ότι αφορά στην κατανόηση και την αποδοχή των ικανοτήτων και δυνατοτήτων που έχει Στη συστηµατική συνεργασία µε το εργοδοτικό πλαίσιο του ασθενή και όλες τις εµπλεκόµενες πλευρές για την καλύτερη δυνατή ενσωµάτωση, αποδοχή και παροχή διευκρινίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάληψη του εργασιακού ρόλου του ασθενή.

26 Στόχος: Πρόγραµµα ένταξης Η τοποθέτηση των ασθενών σε εργασία στην ελεύθερη αγορά, στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. Ητοποθέτησητωνασθενώνσεεργασίαστηβάσητου νοµικού πλαισίου προστασίας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (Ν.1698, κ.ά.) αφορά µε πλήρη ή µερική απασχόληση. Η ίδρυση και η λειτουργία αυτόνοµων Κοινωνικών Επιχειρήσεων ή Κοινωνικών Συνεταιρισµών ΠεριορισµένηςΕυθύνης (Ν.2716/1999). Η απασχόληση των ασθενών στον τοµέα της αυτοαπασχόλησης ή της απασχόλησης σε µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.

27 Πρόγραµµα προστατευµένης εργασίας Στοχεύει: στην ανάπτυξη των εργασιακών δεξιοτήτων των ασθενών µέσα από τη διαδικασία της παραγωγής και της διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων στην εργασιακή κινητοποίηση των ασθενών µέσα σε προστατευµένο περιβάλλον. ΥλοποιείταιστηνΚοινωνικήΕπιχείρησηΚosmos Horizon και στο Ευρωπαϊκό Εκθετήριο Τέχνης.

28 Μεταθεραπευτική παρακολούθηση Αφορούν την ανάπτυξη καταλλήλων προγραµµάτων αξιολόγησης και υποστήριξης των ασθενών στην κοινωνική, εκπαιδευτική και εργασιακή τους προσαρµογή στην κοινότητα. Τα προγράµµατα αυτά περιλαµβάνουν: παρακολούθηση του ασθενή στη βάση της βιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης ειδική συνεργασία µε τον εργοδότη και τους συναδέλφους του ασθενή, εάν ο ασθενής εργάζεται σταθερή συνεργασία µε την οικογένεια οµαδικό follow-up µέσω της κοινωνικής λέσχης ή των συλλογικών οργάνων διασύνδεση µε το θεραπευτικό πλαίσιο που έχει την κλινική του ευθύνη

29 Προγράµµατα ευαισθητοποίησης της κοινότητας Εκθέσεις έργων τέχνης, ηµερίδες σε δήµους. Οµιλίες Συνεργασία µε τα µέλη της Κοινωνικής Επιχείρησης και του Σωµατείου Αναγέννηση Πρόγραµµα καταπολέµησης του στίγµατος για την ψυχική νόσο (σε συνεργασία µε το Σωµατείο Αναγέννηση) Προγράµµατα εκπαίδευσης εθελοντών Συνεργασίεςµεδήµους, εκπαιδευτικάιδρύµατα, ιατοµεακή συνεργασία µε την Σχολή καλών Τεχνών στο εργαστήριο εικαστικών ιατοµεακή συνεργασία µε τα ΤΕΦΑΑ Αθηνών

30 Κίνηση Ασθενών ΕΜΑΕΕ 2009 Κίνηση Ασθενών ΕΜΑΕΕ Ευρωπαικό Εκθετήριο τέχνης 9% εν ολοκλήρωσαν 5% Εργαστήρια ΕΜΑΕΕ 33% Κοινωνική Επιχείρηση Kosmos- Horizon (µερική απασχόληση) 34% Κοινωνική και εργασιακή ένταξη 12% Στάδιο προεργασίας 7% Αριθµός ασθενών ΕΜΑΕΕ: 136 ασθενείς Αριθµός µελών «Σωµατείου ενάντια στην προκατάληψη, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»: 375 ασθενείςκαι 125 φίλοι - εθελοντές

31 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Ειδική Μονάδα Αποκατάστασης και Επαγγελµατικής Επανένταξης (ΕΜΑΕΕ) Ψυχ. Νοσοκοµεία Ιδιώτες Γιατροί Οικοτροφεία Κοινότητα K.Ψ.Υ. Κέντρα Ηµέρας Ε.Μ.Α.Ε.Ε. Προεργασία Κατάρτιση Follow up Οικοτροφείο K.Ψ.Υ. Κέντρο Ηµέρας Μεταθεραπευτική παρακολούθηση Σωµατείο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Κοιν. ένταξη ασθενών Εργασιακή ένταξη Εκπαίδευση Υποτροπή Θεραπεία Βελτίωση

32 Ψυχοκοινωνικές Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

33 Ψυχοεκπαιδευτική προσέγγιση ασθενών Η ψυχοεκπαιδευτική προσέγγιση για τους ασθενείς έχει θεωρηθεί σηµαντικά αποτελεσµατική σε ό,τι αφορά στη διευκόλυνση της φαρµακευτικής αγωγής και στην αναγνώριση πρόδροµων συµπτωµάτων µιας υποτροπής. Έχεισκοπόναµάθειστουςασθενείςναµπορούννα παρακολουθούν και να αντιµετωπίζουν τις διάφορες φάσεις της ασθένειάς τους.

34 Επίλυση προβληµάτων Ο στόχος της θεραπείας επίλυσης προβληµάτων είναι να ενδυναµώσειτοάτοµοέτσιώστεό,τικαιναµάθειστη διαδικασία της ψυχολογικής θεραπείας να τον βοηθήσει να χειριστεί µε ευελιξία και σε άλλες καταστάσεις αργότερα (ανεργία, φτώχεια, κοινωνικός στιγµατισµός κ.ά.).

35 ιαχείριση του αυτοστιγµατισµού Οιγνώσειςτωναπόψεωντουασθενήσεότιαφοράστοναυτοστιγµατισµότου, µπορεί να βοηθήσει την θεραπευτική οµάδα να αναπτύξει µια συγκεκριµένη γνωστική-συµπεριφοριστικήπροσέγγισηγιατηνελάττωσητης. Το ερωτηµατολόγιο του αυτοστιγµατισµού εξετάζει: την αντίληψη της κοινωνικής αποδοχής των ασθενών από τους άλλους την αντίληψη που έχουν οι ασθενείς για τη στάση των οικείων απέναντι στην ασθένεια την εµπειρία τους από τις κοινωνικές αντιδράσεις των άλλων στο θέµα της ψυχικής υγείας το βαθµό της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίµησής τους τηγνώσηκαιτηστάσηπουέχουναπέναντιστηνασθένειάτουςκαιτιςαιτίες που την προκάλεσαν τις προσδοκίες για την έκβαση της νόσου την αναγνώριση της αναγκαιότητας για θεραπεία

36 Ατοµική Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία Μια βασική έννοια στην ψυχοθεραπεία για ψυχωσικούς ασθενείς είναι η δηµιουργία µιας θεραπευτικής σχέσης την οποία ο ασθενής αντιλαµβάνεται ως ασφαλή. Στο πλαίσιο αυτής της σχέσης είναι δυνατόν να αναπτυχθεί σταδιακάεναισθησία (επίγνωσητουνοσηρού).

37 Οµαδική θεραπευτική προσέγγιση Η οµαδική θεραπεία είναι αποτελεσµατική στη µείωση της κοινωνικής αποµόνωσης, στην αύξηση του αισθήµατος συνοχής και στη βελτίωση της αντίληψης της πραγµατικότητας (reality testing) για ασθενείς µε ψύχωση. Στις θεραπευτικές οµάδες ψυχωσικών ασθενών αποφεύγονται οι ερµηνείες, οι έντονες συγκρούσεις και οι προβληµατικές καταστάσεις, ενώ ευοδώνονται η υποστήριξη για την ανάπτυξη κλίµατος εµπιστοσύνης για να µπορούν οι ασθενείς να εκφραστούν.

38 Θεραπευτική κοινότητα ασθενών Βασικός στόχος της κοινότητας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης, αυτοοργάνωσης και αυτοβοήθειας καθώς και η προετοιµασία των ασθενών να αναλάβουν ρόλους στους οποίους δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουνήδιστάζουνναδοκιµάσουν.

39 Οικογενειακή προσέγγιση Εστιάζει στην άµεση κατάσταση και περιλαµβάνει την αναγνώριση και αποφυγή προβληµατικών καταστάσεων (πρόληψη συγκρούσεων, συµµαχία στη φαρµακευτική συµµόρφωση, θεραπευτικήσυµµαχίαµετηνοικογένεια). Όταν εµφανιστούν προβλήµατα µε τον ασθενή στην οικογένεια, η θεραπεία θα πρέπει να εστιάζεται στην άµεση επίλυση του προβλήµατος.

40 Εξάσκηση σε κοινωνικές εργασιακές δεξιότητες Η εκµάθηση των δεξιοτήτων στηρίζεται στο γνωστικό συµπεριφοριακόµοντέλο. Εξάσκηση γνωστικών λειτουργιών Εκπαίδευση εργασιακών ικανοτήτων Ανάπτυξη τεχνικών όπως παίξιµο ρόλων (role play) και παρουσίαση µοντέλου (model presentation) Ορισµός βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων ιδασκαλία µεθόδων επίλυσης προβληµάτων

41 Λειτουργική αξιολόγηση Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα διεξάγεται η λειτουργική αξιολόγηση για να τεθούν και να επαναπροσδιορισθούν οι θεραπευτικοί στόχοι, για τους οποίους ενηµερώνεται ο ασθενής. Ηδιαδικασίαπεριλαµβάνει: Κλινική αξιολόγηση Ψυχολογική νευρογνωστική αξιολόγηση Κοινωνική αξιολόγηση Εργασιακή αξιολόγηση Αξιολόγηση του αυτοστιγµατισµού Ολοκληρωµένηαξιολόγησηαναγκών, δεξιοτήτων, ικανοτήτωνκαιδυνατοτήτωντουασθενή. Όλες οι παραπάνω αξιολογήσεις γίνονται µε τη χρήση σταθµισµένων εργαλείων

42 Εν κατακλείδι, η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση στοχεύει αφενός µεν στην ελαχιστοποίηση των βλαπτικών επιδράσεων από την επιβάρυνση της νόσου και αφετέρου στην αντιµετώπιση των λειτουργικών ελλειµµάτων τους ασθενούς για να µπορεί να ζει, να µαθαίνει και να εργάζεται στο περιβάλλον του

43 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες BURNOUT Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες (Ε Π Α Ψ Υ) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ Ν Α) Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντωνιάδου Ιωάννα Κούτης Αντώνης Λιονής Χρήστος Μυλωνέρος Θάνος Παναγιωτόπουλος Τάκης Μπένος Αλέξης, συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

(..) 2o 2013, 15-17 2013, 6-8 2014, 1-3 2014, 14-16 2014, 4-6 2014, 24-27 2014, 23-25 2014, 10-13

(..) 2o 2013, 15-17 2013, 6-8 2014, 1-3 2014, 14-16 2014, 4-6 2014, 24-27 2014, 23-25 2014, 10-13 1 10 18 15-17 2013, 6-8 2013, 1-32014, 14-162014, 4-62014, 24-272014, 23-252014, 10-132014, 10 10 1 Αλεξόπουλος Γ. Αµυρσώνη - Νίκα Α. Ανδριανέσης Π. Ανδρούτσος Ο. Αντωνόπουλος Ι. Αντυφαντάκης. Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

kefthim@psych.uoa.gr WWW.IBRT.GR Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

kefthim@psych.uoa.gr WWW.IBRT.GR Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ CASE STUDY: Η περίπτωση του Berny Σηµειώσεις για το 1ο έτος Κωνσταντίνος Ευθυµίου Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

THERAPY PROGRAM) THERAPY (CRT) THERAPY)

THERAPY PROGRAM) THERAPY (CRT) THERAPY) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΙΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΩΝ ΜΙΡΑΝΤΑ ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ * ΕΠΟΠΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ** ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 * Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια νέα ηθική της εργασίας; Γιώργος Τσιώλης. Μια Ποιοτική Διερεύνηση Φορέων Συμβουλευτικής για την Ένταξη στην Απασχόληση ΜΕΛΕΤΕΣ

Προς μια νέα ηθική της εργασίας; Γιώργος Τσιώλης. Μια Ποιοτική Διερεύνηση Φορέων Συμβουλευτικής για την Ένταξη στην Απασχόληση ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ Γιώργος Τσιώλης Προς μια νέα ηθική της εργασίας; Μια Ποιοτική Διερεύνηση Φορέων Συμβουλευτικής για την Ένταξη στην Απασχόληση 23 ΜΕΛΕΤΕΣ Ο Γιώργος Τσιώλης είναι λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανίχνευση Οµάδας υψηλού κινδύνου για άνοια σε άτοµα των 65 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον

Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον - Οδηγός για εργαζομένους - EΔΠΥΧΕ Περιεχόμενα 1. Γιατί η ψυχική υγεία στην εργασία είναι σημαντική για όλους... σελ. 04 2. Τι μπορείτε να κάνετε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ 13. ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡ. ΙΑΚ. ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 647/02-10-2006 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/01/2008

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α*

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Νεοφύτου Βάµβα 6, 106 74 Αθήνα Τηλ: 210 7233 221, fax: 210 7233 217, e-mail: info@nchr.gr ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα