i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT"

Transcript

1 i-vortex Operating i-vortex computer

2 Komputer i-vortex Cyklocomputer i-vortex Υπολογιστής i-vortex Computador i-vortex 2 3

3 Klawisze funkcyjne Funkcje główne Urządzenie działające samodzielne lub po podłączeniu do komputera Trenażer i-vortex może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z komputerem. Komputer i-vortex musi być najpierw podłączony w trybie samodzielnym do hamulca i-vortex, a następnie do komputera PC z wykorzystaniem urządzenia USB-ANT. Kalibracja hamulca oraz funkcje współczynnika skali mogą być stosowane wyłącznie w trybie samodzielnym. Instrukcje obsługi oprogramowania i podłączania trenażera i-vortex do komputera można znaleźć w skróconym podręczniku dołączonym do oprogramowania trenażera firmy Tacx. Obsługa w trybie dokonywania ustawień Wstecz Dostosuj ustawienia Obsługa w trybie jazdy Przeglądaj funkcje wyświetlacza 3 sek.: resetowanie danych treningowych Zmień rodzaju treningu i wartość Funkcje główne Uruchamianie komputera rowerowego i-vortex Naciśnij przycisk OK, aby uruchomić komputer rowerowy. Tryb czuwania W przypadku nieużywania komputera przez 3 minuty przejdzie on w tryb czuwania. Rozpoczęcie jazdy lub naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje ponowne uruchomienie komputera rowerowego i-vortex. Trzy sposoby wyłączania komputera rowerowego i-vortex Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk OK. Po 3 minutach braku aktywności lub braku sygnału z hamulca komputer i-vortex przejdzie w tryb czuwania. Wszystkie bieżące dane treningowe zostaną zachowane. Po 30 minutach w trybie czuwania komputer rowerowy i-vortex zostanie całkowicie wyłączony, a dane treningowe zostaną utracone. Wyjdź z menu ustawień 3 sek.: wł./wył. komputera rowerowego OK Wywołanie zmiany funkcji rodzaju treningu Zatwierdź ustawienia Resetowanie danych treningowych Zresetowanie danych treningowych następuje poprzez przytrzymanie wciśniętej przez 3 sekundy Strzałki w lewo podczas przerwy w jeździe. Dostosuj ustawienia Zmień rodzaju treningu i wartość Wskaźnik poziomu naładowania baterii OK Dalej Przeglądaj funkcje wyświetlacza Po podłączeniu trenażera i-vortex do komputera oprogramowaniem trenażera firmy Tacx można sterować za pomocą klawiszy. 100% 66% 33% 0% 4 5

4 Pierwsze uruchomienie oraz wprowadzenie USTAWIEŃ Ustawienia przed rozpoczęciem użytkowania Pierwsze uruchomienie oraz wprowadzenie USTAWIEŃ Podczas pierwszego uruchomienia komputera i-vortex konieczne jest jednorazowe wprowadzenie kilku podstawowych ustawień. Podłączenie hamulca Komputer i-vortex dokona automatycznego wyszukiwania hamulca po podłączeniu go do zasilania. Czynność ta będzie sygnalizowana przez migającą ikonę lupy. Po wykryciu hamulca na ekranie pojawią się informacje o numerze seryjnym, numerze wersji oprogramowania oraz napięciu. Po upływie 3 sekund należy kontynuować etap SET UP (WPROWADZANIE USTAWIEŃ). Waga Ikona kg miga. Za pomocą Strzałki w górę lub Strzałki w dół można dokonać zmiany jednostki z kilogramów (kg) na funty (lbs). Użyj Strzałki w prawo, aby przejść do następnego kroku. Prędkość Ikona km miga. Za pomocą Strzałki w górę lub Strzałki w dół można dokonać zmiany jednostki z kilometrów (km) na mile (mi). Użyj Strzałki w prawo, aby przejść do następnego kroku. Energia Ikona kcal miga. Za pomocą Strzałki w górę lub Strzałki w dół można dokonać zmiany jednostki z kilokalorii (kcal) na kilodżule (kjoule). Użyj Strzałki w prawo, aby przejść do następnego kroku. Aby zmienić ustawienia, naciśnij i przytrzymaj Strzałkę w górę i Strzałkę w dół jednocześnie przez 3 sekundy. Cały wyświetlacz zostanie podświetlony, następnie po naciśnięciu przycisku OK aktywowany zostanie tryb USTAWIEŃ. Ustawienia przed rozpoczęciem użytkowania Ekran informacyjny Aby wyświetlić ogólne informacje o komputerze rowerowym i hamulcu, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy Strzałkę w lewo i Strzałkę w prawo jednocześnie. Prawy górny róg Środek po lewej Środek po prawej Żółty pasek Lewy dolny róg Dolny pasek współczynnik skali wersja oprogramowania hamulca wersja oprogramowania komputera rowerowego odczyt drogomierza masa ciała (kg/lb) prędkość (km/mi) oraz ikony dźwięku i baterii Naciśnięcie przycisku OK spowoduje wyjście z ekranu informacyjnego i przejście do ustawień pracy serca. Pojawi się ikona serca wraz z napisem HF OFF. Aby przejść do innych możliwości, naciśnij Strzałkę w dół. Aby wyjść z ustawień paska do pomiaru tętna, naciśnij Strzałkę w prawo. Analogowy pasek do pomiaru tętna Widoczna jest ikona serca wraz z napisem HF ON (AKCJA SERCA WŁ.). Gdy odbierany jest sygnał tętna, w miejscu gdzie znajdują się trzy kreski, obok ikony serca, pojawi się rzeczywista wartość. 6 7

5 Ustawienia przed rozpoczęciem użytkowania Ustawienia przed rozpoczęciem użytkowania Pasek do pomiaru tętna ANT Po wybraniu opcji ANT (ANT) rozpocznie się wyszukiwanie paska do pomiaru tętna ANT, co zostanie przedstawione za pomocą migającej ikony lupy. Po wykryciu paska w miejscu gdzie znajdują się trzy kreski, obok ikony serca, pojawi się rzeczywista wartość. Aby zatwierdzić ustawienia i przejść do opcji dźwięku, naciśnij Strzałkę w prawo. Dźwięk Miga napis Sound On (Dźwięk wł). Za pomocą Strzałki w górę lub Strzałki w dół można ustawić dźwięk na On (włączony) lub Off (wyłączony). Kiedy dźwięk jest włączony, na dole wyświetlacza widoczna będzie odpowiednia ikona. Użyj Strzałki w prawo, aby przejść do następnego kroku. Podłączanie hamulca Na wyświetlaczu pojawią się dane dotyczące ostatnio podłączonego hamulca. Aby rozpocząć wyszukiwanie hamulca i-vortex (np. dla celów związanych z gwarancją), naciśnij Strzałkę w górę. Ikona lupy zacznie migać. Po wykryciu hamulca na ekranie pojawią się informacje o numerze seryjnym, numerze wersji oprogramowania oraz napięciu. Aby zapisać w pamięci podłączony hamulec i przejść do następnego kroku, naciśnij Strzałkę w prawo. Kalibracja hamulca W prawym górnym rogu ekranu wyświetlona zostanie wartość kalibracji 0. Aby rozpocząć kalibrację, jedź z prędkością wyższą niż 30 km/h lub 19 mi/h do momentu, aż pojawi się napis Stop. Po zatrzymaniu komputer i-vortex zmierzy wytracanie prędkości w tylnym kole, a na wyświetlaczu pojawi się nowa wartość kalibracji. Aby zapisać w pamięci wartość kalibracji i przejść do następnego kroku, naciśnij Strzałkę w prawo. W przypadku gdy kalibracja nie powiedzie się, na przykład z powodu rozpoczęcia pedałowania podczas pomiaru, na wyświetlaczu pojawi się napis CAL FAIL. Aby ponownie rozpocząć kalibrację, naciśnij Strzałkę w górę. Dokładność pomiarów mocy na wyświetlaczu komputera i-vortex zależy między innymi od nacisku rolki na oponę, ciśnienia w oponie, zmiennych sił magnesu oraz zmian napięcia zasilania. Aby zapewnić poprawność pomiarów mocy, konieczne jest przeprowadzenie kalibracji hamulca. Aby zapewnić optymalną kalibrację, należy pedałować przez co najmniej 3 minuty, co spowoduje prawidłowe rozgrzanie hamulca. Współczynnik skali Wartość współczynnika skali miga. Po rozpoczęciu pedałowania funkcja zostaje aktywowana w celu dostosowania współczynnika skali. Obok wartości prędkości pojawi się wartość przedstawiająca współczynnik skali. W przypadku posiadania zewnętrznego miernika mocy możliwe jest porównanie tych wartości. Aby wyregulować współczynnik skali komputera i-vortex w zakresie od 80 do 120 do momentu wyrównania wyświetlanej mocy, należy naciskać Strzałkę w górę lub Strzałkę w dół. Aby zapisać współczynnik skali i przejść do następnego kroku, naciśnij Strzałkę w prawo. Masa ciała Miga wartość masy ciała (bez masy roweru). Aby ustawić masę w zakresie od 40 do 120 kg, należy naciskać Strzałkę w górę lub Strzałkę w dół. Aby zatwierdzić ustawienia i przejść do wyświetlacza danych treningowych, naciśnij przycisk OK. 8 9

6 Trening z komputerem i-vortex Wartości rezerwowe i kody błędów Training with the i-vortex Dane treningowe Zarówno w trakcie jak i po treningu istnieje możliwość przeglądania danych treningowych za pomocą Strzałki w lewo i Strzałki w prawo. Wyświetlacz pozwala na przeglądanie 7 następujących funkcji: 1. Stoper, przejechany czas 2. Przebyta odległość w km lub mi 3. Zużycie energii w kilodżulach lub kilokaloriach 4. Maksymalna i średnia prędkość 5. Maksymalna i średnia moc 6. Maksymalna i średnia kadencja 7. Maksymalne i średnie tętno Wskaźnik wartości średnich Ta funkcja pozwala określić, czy dane treningowe w żółtym pasku menu znajdują się powyżej, poniżej lub czy są równe wartościom średnim. Ustawianie wartości treningu Aby podczas treningu dostosować wartość ustawienia, naciskaj Strzałkę w górę lub Strzałkę w dół. Ustawianie rodzaju treningu Naciśnij przycisk OK, gdy nazwa rodzaju treningu zacznie migać. Aby przełączać się pomiędzy rodzajami treningu, naciskaj Strzałkę w górę lub Strzałkę w dół: Nachylenie (wyrażone w %), Moc (wyrażona w watach) oraz Tętno (wyrażone w bpm (uderzenia na minutę)). Aby zapisać wybór, naciśnij przycisk OK. Wartości rezerwowe Prędkość rezerwowa Jeżeli hamulec nie jest w stanie osiągnąć mocy wymaganej przy danym nachyleniu przy podjeździe lub zjeździe, wykorzystywana jest prędkość wirtualna. Podana prędkość jest prędkością, która odpowiada ustawionemu nachyleniu i bieżącej produkcji mocy. Ponieważ nie jest możliwe ustawienie mniejszej mocy dla hamulca, podana prędkość będzie większa. W przypadku podjazdu nie jest możliwe ustawienie większej mocy dla hamulca, dlatego też podana prędkość będzie mniejsza. W przypadku wykorzystania prędkości wirtualnej pod wartością pojawi się poziomy pasek. Moc rezerwowa Jeżeli nie można osiągnąć ustawionej mocy przy danej prędkości jazdy, poinformuje o tym poziomy pasek wyświetlany pod wartością. kody błędów Kody błędów podczas jazdy Na stronie internetowej SERVICE, znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące komputera i-vortex. Znajdą tutaj Państwo aktualne informacje o tym, jak należy postępować w przypadku pojawienia się na ekranie kodu błędu

7 Funkční tlačítka Všeobecné funkce ovládání Samostatné použití a připojení k PC i-vortex lze používat jak v samostatném režimu, tak připojený k PC. Zajistěte, aby počítač i-vortex byl nejdříve připojený v samostatném režimu k brzdě i-vortex a teprve potom připojen k PC přes adaptér USB-ANT. Kalibrace brzdy a přepočítávacího koeficientu lze provádět pouze v samostatném režimu. Pokyny k použití softwaru a připojení i-vortexu k PC jsou popsány v návodu Rychlý start, který je dodáván se softwarem Tacx Trainer. Všeobecné funkce ovládání Zapnutí cyklocomputeru i-vortex Stisknutím tlačítka OK se zapne cyklocomputer. Pohotovostní režim Jestliže se cyklocomputer nepoužívá po dobu 3 minut, přejde do režimu pohotovosti. Znovu zapnout můžete cyklocomputer i-vortex zahájením jízdy nebo prostým stisknutím libovolného tlačítka. Funkce při nastavování Zpět Úprava nastavení Opuštění menu nastavování 3 s: Zapnutí/vypnutí cyklocomputeru OK Funkce při jízdě Procházení funkcemi displeje 3 s: Resetování tréninkových údajů Změna typu tréninku a hodnoty Otevření funkce změny typu tréninku Potvrzení nastavení Tři způsoby vypnutí cyklocomputeru i-vortex Tisknutím tlačítka OK po dobu 3 sekund. Po 3 minutách bez aktivity nebo signálu z brzdy přejde i-vortex do pohotovostního režimu. Tréninkové údaje budou uloženy až k bodu, do kterého jste dospěli. Po 30 minutách v pohotovostním režimu se cyklocomputer i-vortex zcela vypne a vaše tréninkové údaje budou ztraceny. Resetování tréninkových údajů Když právě nejedete, můžete resetovat tréninkové údaje tisknutím tlačítka Šipka vlevo po dobu 3 sekund. Úprava nastavení Změna typu tréninku a hodnoty Indikátor baterie OK Další krok Procházení funkcemi displeje 100% 66% 33% 0% Když je i-vortex připojený k PC, tlačítka se používají k ovládání softwaru Tacx Trainer

8 První zapnutí a nastavení (SET UP) Nastavení před startem První zapnutí a nastavení (SET UP) Když zapínáte i-vortex poprvé, musíte zadat několik základních nastavení. Spojení s brzdou Cyklocomputer i-vortex po připojení k napájení automaticky hledá brzdu lupa bliká. Jakmile je brzda nalezena, na displeji se objeví výrobní číslo, číslo verze firmwaru a napětí. Po 3 sekundách budete pokračovat v nastavování (SET UP). Hmotnost Bliká indikátor kg. Změnit kilogramy na libry můžete pomocí tlačítka Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Tlačítkem Šipka vpravo přejdete k dalšímu kroku. Rychlost Bliká indikátor km. Změnit kilometry na míle můžete pomocí tlačítka Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Tlačítkem Šipka vpravo přejdete k dalšímu kroku. Energie Bliká indikátor kcal. Změnit kilokalorie na kilojouly můžete pomocí tlačítka Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Tlačítkem Šipka vpravo přejdete k dalšímu kroku. Chcete-li nastavení změnit, tiskněte tlačítka Šipka nahoru a Šipka dolů současně po dobu 3 sekund. Zobrazí se všechny prvky displeje a po stisknutí OK přejdete do režimu nastavení (SET UP). Nastavení před startem Informační obrazovka Po současném stisknutí tlačítek Šipka vlevo a Šipka vpravo po dobu 3 sekund se na displeji objeví celková informace o cyklocomputeru a brzdě. Nahoře vpravo Uprostřed vlevo Uprostřed vpravo Žlutý pruh Dole vlevo Spodní pruh přepočítávací koeficient verze firmwaru brzdy verze firmwaru cyklocomputeru údaj celkové vzdálenosti (ODO) tělesná hmotnost (kg/lb) rychlost (km/mi) a symboly pro zvuk a baterii Informační obrazovku můžete opustit stisknutím OK, čímž se dostanete k nastavení měření tepové frekvence. Zobrazí se symbol srdce s textem HF OFF. Pomocí tlačítka Šipka dolů můžete přepnout na další možnosti. Tlačítkem Šipka vpravo opustíte nastavení volby pásu snímače tepové frekvence. Zobrazení tepové frekvence Zobrazí se symbol srdce s textem HF ON. Je-li přijímán signál o tepové frekvenci, objeví se aktuální hodnota v místě, kde jsou vedle symbolu srdce tři čárky

9 Nastavení před startem Nastavení před startem Snímač tepové frekvence s technologií ANT Jestliže zvolíte ANT, spustí se hledání snímače tepové frekvence s technologií ANT lupa bliká. Jakmile bude snímač nalezen, objeví se aktuální hodnota v místě, kde jsou vedle symbolu srdce tři čárky. Tlačítkem Šipka vpravo potvrdíte nastavení a přejdete k výběru zvuku. Zvuk Bliká text Sound On (zvuk zapnutý). Zapnutý zvuk (On) vypnete (Off) tlačítkem Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Je-li zvuk zapnutý, bude ve spodní části displeje příslušný symbol. Tlačítkem Šipka vpravo přejdete k dalšímu kroku. Připojení brzdy Na displeji se zobrazí údaje o poslední připojené brzdě. Pomocí tlačítka Šipka nahoru můžete spustit hledání brzdy i-vortex, například v případě záruky. Lupa bude blikat. Jakmile bude brzda nalezena, zobrazí se výrobní číslo, číslo verze firmwaru a napětí. Šipka vpravo uloží připojenou brzdu do paměti a pokračuje k dalšímu kroku. Kalibrace brzdy V pravé horní části obrazovky se zobrazí kalibrační hodnota 0. Ke spuštění kalibrace jeďte rychlostí vyšší než 30 km/h nebo 19 mi/h, dokud se nezobrazí slovo Stop. Když přestanete šlapat, počítač i-vortex bude měřit zpomalení zadního kola a na displeji se zobrazí nová hodnota kalibrace. Šipka vpravo uloží kalibrační hodnotu do paměti a pokračuje k dalšímu kroku. Jestliže se kalibrace neprovede, například kvůli tomu, že začnete šlapat během měření, na displeji se zobrazí text CAL FAIL. Tlačítkem Šipka nahoru spustíte kalibraci znovu. Přesnost zobrazení výkonu na cyklocomputeru i-vortex záleží kromě jiného na tlaku válců na pneumatiku, tlaku v pneumatikách, proměnlivých silách magnetů a kolísání napětí. Aby bylo zaručeno správné měření výkonu, musíte kalibrovat brzdu. Pro optimální kalibraci doporučujeme, abyste jeli nejméně 3 minuty, aby se brzda řádně ohřála. Přepočítávací koeficient Hodnota přepočítávacího koeficientu bliká. Jakmile začnete šlapat, aktivuje se funkce nastavení přepočítávacího koeficientu. Vedle rychlosti se zobrazí výkon odpovídající aktuálnímu přepočítávacímu koeficientu. Pokud vlastníte externí měřič výkonu, můžete tyto hodnoty porovnávat. Pomocí tlačítka Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete upravit přepočítávací koeficient cyklocomputeru i-vortex mezi hodnotami 80 a 120, dokud nebude zobrazovaný výkon odpovídat realitě. Šipka vpravo uloží přepočítávací koeficient do paměti a pokračuje k dalšímu kroku. Tělesná hmotnost Bliká údaj o tělesné hmotnosti bez bicyklu. Pomocí tlačítka Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete nastavit hmotnost mezi 40 a 120 kg. Stisknutím OK potvrdíte nastavení a přejdete do zobrazení tréninku

10 Trénink se zařízením i-vortex Rozsah a chybové kódy Trénink se zařízením i-vortex Tréninkové údaje Během tréninku i po jeho skončení máte možnost procházet tréninkové údaje, a to pomocí tlačítek Šipka vlevo a Šipka vpravo. Procházet můžete následujících 7 funkcí displeje: 1. Stopky, doba jízdy 2. Ujetá vzdálenost v km nebo v mílích 3. Spotřebovaná energie (Kjoule nebo Kcal) 4. Maximální a průměrná rychlost 5. Maximální a průměrný výkon 6. Maximální a průměrná frekvence šlapání 7. Maximální a průměrná tepová frekvence Indikátor průměru Tato funkce indikuje, zda jsou tréninkové údaje ve žlutém pruhu v průměru, nad nebo pod průměrem. Nastavení tréninkové hodnoty Pomocí tlačítka Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete během tréninku upravit hodnotu nastavení. Nastavení typu tréninku Jedním stisknutím OK začne typ tréninku blikat. Pomocí tlačítka Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete přepínat mezi typy tréninku: Slope (stoupání svahu v %), Power (výkon ve wattech) a Heart rate (tepová frekvence v bpm). Stisknutím OK se volba uloží. Rozsah Virtuální rychlost Jestliže není brzda schopná dosáhnout výkonu požadovaného u daného stoupání nebo klesání, je použita virtuální rychlost. Udávaná rychlost je rychlost, která odpovídá nastavenému sklonu a aktuálnímu vydávanému výkonu. Jelikož není možné nastavit ještě nižší výkon brzdy, udávaná rychlost bude vyšší. Jestliže do kopce není možné nastavit ještě vyšší výkon brzdy, udávaná rychlost bude nižší. V případě virtuální rychlosti se pod hodnotou objeví vodorovný pruh. Virtuální výkon Pokud nemůže být dosaženo nastaveného výkonu při rychlosti, kterou právě jedete, objeví se pro vaši informaci pod hodnotou vodorovný pruh. chybové kódy Chybové kódy za jízdy Na adrese v části SERVICE najdete často kladené otázky (FAQ), týkající se zařízení i-vortex. Zde můžete najít aktualizované informace o tom, co dělat, když se na obrazovce objeví chybový kód

11 Πλήκτρα λειτουργιών Γενικές διαδικασίες χειρισμού Αυτόνομο & συνδεδεμένο σε PC Το i-vortex μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο αυτόνομα όσο και συνδεδεμένο σε PC. Πριν συνδέσετε τον υπολογιστή i-vortex στο PC μέσω του στικ USB-ANT, βεβαιωθείτε ότι έχει πρώτα συνδεθεί στο φρένο i-vortex σε αυτόνομη κατάσταση. Οι λειτουργίες βαθμονόμησης και συντελεστή κλίμακας του φρένου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε αυτόνομη κατάσταση. Οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του λογισμικού και τη σύνδεση του i-vortex σε PC περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο Γρήγορη έναρξη που παρέχεται με το λογισμικό Tacx Trainer. Χειρισμός κατά τη διαμόρφωση Επιστροφή Προσαρμογή ρύθμισης Έξοδος από το μενού ρυθμίσεων 3 δευτ: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υπολογιστή τιμονιού Προσαρμογή ρύθμισης OK Χειρισμός κατά την ποδηλασία Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών της οθόνης 3 δευτ: μηδενισμός δεδομένων προπόνησης Αλλαγή τύπου προπόνησης και τιμής Άνοιγμα λειτουργίας για αλλαγή τύπου προπόνησης Επιβεβαίωση ρύθμισης Αλλαγή τύπου προπόνησης και τιμής Γενικές διαδικασίες χειρισμού Ενεργοποίηση του υπολογιστή τιμονιού i-vortex Το πάτημα του πλήκτρου OK ενεργοποιεί τον υπολογιστή τιμονιού. Αναμονή Εάν ο υπολογιστής δεν χρησιμοποιηθεί για 3 λεπτά, θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τον υπολογιστή τιμονιού i-vortex ξεκινώντας την ποδηλασία ή πατώντας απλώς οποιοδήποτε πλήκτρο. Τρεις τρόποι απενεργοποίησης του υπολογιστή τιμονιού i-vortex Πατήστε το πλήκτρο OK για 3 δευτερόλεπτα. Μετά από 3 λεπτά χωρίς δραστηριότητα ή σήμα από το φρένο, ο υπολογιστής i-vortex θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Τα δεδομένα προπόνησης θα αποθηκευτούν έως το σημείο στο οποίο φτάσατε. Μετά από 30 λεπτά σε αναμονή, ο υπολογιστής τιμονιού i-vortex θα τεθεί πλήρως εκτός λειτουργίας και τα δεδομένα της προπόνησής σας θα χαθούν. Μηδενισμός των δεδομένων προπόνησης Όταν δεν ποδηλατείτε, μπορείτε να μηδενίσετε τα δεδομένα προπόνησης πατώντας το Αριστερό βέλος για 3 δευτερόλεπτα. OK Επόμενο βήμα Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών της οθόνης Ένδειξη μπαταρίας Όταν το i-vortex είναι συνδεδεμένο σε PC, για το χειρισμό του λογισμικού Tacx Trainer χρησιμοποιούνται τα πλήκτρα. 100% 66% 33% 0% 20 21

12 Ξεκινώντας για πρώτη φορά & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ρυθμίσεις πριν από την έναρξη Ξεκινώντας για πρώτη φορά & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Όταν ξεκινήσετε αρχικά τη χρήση του υπολογιστή i-vortex, υπάρχουν ορισμένες βασικές ρυθμίσεις που πρέπει να εισάγετε μόνο την πρώτη φορά. Σύνδεση με το φρένο Ο υπολογιστής i-vortex εκτελεί μια αυτόματη αναζήτηση για φρένο όταν τροφοδοτηθεί με ρεύμα το σύμβολο μεγεθυντικού φακού αναβοσβήνει. Όταν βρεθεί ένα φρένο, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός σειράς, ο αριθμός έκδοσης υλικολογισμικού (firmware) και η τάση. Μετά από 3 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η διαδικασία διαμόρφωσης, SET UP. Βάρος Αναβοσβήνει η ένδειξη Kg. Για να αλλάξετε τη μονάδα βάρους από Kg (κιλά) σε Lbs (λίβρες), χρησιμοποιήστε το Επάνω βέλος ή το Κάτω βέλος. Χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα. Ταχύτητα Αναβοσβήνει η ένδειξη Km. Για να αλλάξετε τη μονάδα από Km (χιλιόμετρα) σε Mi (μίλια), χρησιμοποιήστε το Επάνω βέλος ή το Κάτω βέλος. Χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα Ενέργεια Αναβοσβήνει η ένδειξη Kcal. Για να αλλάξετε τη μονάδα από Kcal σε Kjoule, χρησιμοποιήστε το Επάνω βέλος ή το Κάτω βέλος. Χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε τα πλήκτρα Επάνω βέλος και Κάτω βέλος ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Θα φωτιστεί ολόκληρη η οθόνη και, αφού πατήσετε OK, θα μεταβείτε σε κατάσταση διαμόρφωσης (SET UP). Ρυθμίσεις πριν από την έναρξη Οθόνη πληροφοριών Πατώντας τα πλήκτρα Αριστερό βέλος και Δεξιό βέλος ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζονται γενικές πληροφορίες για τον υπολογιστή τιμονιού και το φρένο. Επάνω δεξιά Κέντρο αριστερά Κέντρο δεξιά Κίτρινη γραμμή Κάτω αριστερά Κάτω γραμμή συντελεστής κλίμακας έκδοση υλικολογισμικού φρένου έκδοση υλικολογισμικού υπολογιστή τιμονιού ένδειξη ODO (οδόμετρο) βάρος σώματος (κιλά/λίβρες) ταχύτητα (χιλιόμετρα/μίλια) & σύμβολα για τον ήχο και την μπαταρία Μπορείτε να φύγετε από την οθόνη πληροφοριών πατώντας OK, κίνηση η οποία θα σας μεταφέρει στις ρυθμίσεις καρδιακού ρυθμού. Εμφανίζεται το σύμβολο καρδιάς με το κείμενο HF OFF. Χρησιμοποιώντας το Κάτω βέλος μπορείτε να μεταβείτε σε άλλες επιλογές. Χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να φύγετε από τη ρύθμιση επιλογής ζώνης καρδιακού ρυθμού. Αναλογική ζώνη καρδιακού ρυθμού Εμφανίζεται το σύμβολο καρδιάς με το κείμενο HF ON. Όταν λαμβάνεται σήμα καρδιακού ρυθμού, εμφανίζεται η πραγματική τιμή στο σημείο στο οποίο βρίσκονται οι τρεις γραμμές, δίπλα στο σύμβολο καρδιάς

13 Ρυθμίσεις πριν από την έναρξη Ρυθμίσεις πριν από την έναρξη Ζώνη καρδιακού ρυθμού ANT Όταν επιλέξετε ANT, θα ξεκινήσει η αναζήτηση για μια ζώνη καρδιακού ρυθμού ANT και το σύμβολο μεγεθυντικού φακού θα αναβοσβήνει. Όταν βρεθεί μια ζώνη, εμφανίζεται η πραγματική τιμή στο σημείο στο οποίο βρίσκονται οι τρεις γραμμές, δίπλα στο σύμβολο καρδιάς. Χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση και να προχωρήσετε στις επιλογές ήχου. Ήχος Η ένδειξη Sound On (ενεργοποίηση ήχου) αναβοσβήνει. Για εναλλαγή μεταξύ On (ενεργοποίηση) και Off (απενεργοποίηση), χρησιμοποιήστε το Επάνω βέλος ή το Κάτω βέλος. Όταν είναι ενεργοποιημένος ο ήχος, το σχετικό σύμβολο εμφανίζεται στην κάτω περιοχή της οθόνης. Χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα. Σύνδεση του φρένου Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα δεδομένα για το τελευταίο φρένο που συνδέθηκε. Χρησιμοποιώντας το Επάνω βέλος, μπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση για ένα φρένο i-vortex, σε περίπτωση εγγύησης, για παράδειγμα. Το σύμβολο μεγεθυντικού φακού αναβοσβήνει. Όταν βρεθεί ένα φρένο, θα εμφανιστεί ο αριθμός σειράς, ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού (firmware) και η τάση. Το Δεξιό βέλος αποθηκεύει το συνδεδεμένο φρένο στη μνήμη και σας μεταφέρει στο επόμενο βήμα. Βαθμονόμηση (καλιμπράρισμα) φρένου Στην επάνω δεξιά περιοχή της οθόνης εμφανίζεται η τιμή βαθμονόμησης 0. Για να ξεκινήσετε τη βαθμονόμηση, ποδηλατήστε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 30 χλμ/ώρα ή 19 μίλια/ώρα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Stop (Στοπ). Όταν σταματήσετε, ο υπολογιστής i-vortex θα μετρήσει την επιβράδυνση του πίσω τροχού και στην οθόνη θα εμφανιστεί η νέα τιμή βαθμονόμησης. Το Δεξιό βέλος αποθηκεύει την τιμή βαθμονόμησης στη μνήμη και σας μεταφέρει στο επόμενο βήμα. Εάν αποτύχει η βαθμονόμηση, για παράδειγμα επειδή ξεκινήσατε να ποδηλατείτε κατά τη διάρκεια της μέτρησης, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα CAL FAIL. Χρησιμοποιήστε το Επάνω βέλος για να ξεκινήσετε ξανά τη βαθμονόμηση. Η ακρίβεια της ένδειξης δύναμης του υπολογιστή i-vortex εξαρτάται από την πίεση που ασκεί ο κύλινδρος στο ελαστικό, την πίεση του αέρα στο ελαστικό, διάφορες μαγνητικές δυνάμεις και μεταβολές της τάσης του ρεύματος, μεταξύ άλλων. Για να διασφαλιστεί η σωστή μέτρηση της δύναμης, απαιτείται βαθμονόμηση του φρένου. Για βέλτιστη βαθμονόμηση, συνιστάται να ποδηλατήσετε για 3 λεπτά τουλάχιστον, ώστε το φρένο να ζεσταθεί καλά. Συντελεστής κλίμακας Αναβοσβήνει η τιμή για το συντελεστή κλίμακας (scale factor). Όταν ξεκινάτε την ποδηλασία, ενεργοποιείται η λειτουργία ρύθμισης του συντελεστή κλίμακας. Δίπλα στην ταχύτητα, εμφανίζεται η δύναμη που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο συντελεστή κλίμακας. Εάν διαθέτετε έναν εξωτερικό μετρητή δύναμης, μπορείτε να συγκρίνετε αυτές τις τιμές. Χρησιμοποιώντας το Επάνω βέλος ή το Κάτω βέλος, μπορείτε να ρυθμίσετε το συντελεστή κλίμακας του υπολογιστή i-vortex μεταξύ 80 και 120, μέχρι να εξισωθεί η εμφανιζόμενη τιμή δύναμης. Το Δεξιό βέλος αποθηκεύει το συντελεστή κλίμακας και σας μεταφέρει στο επόμενο βήμα. Βάρος σώματος Η τιμή βάρους σώματος χωρίς το ποδήλατο αναβοσβήνει. Χρησιμοποιώντας το Επάνω βέλος ή το Κάτω βέλος, μπορείτε να καθορίσετε βάρος από 40 έως 120 κιλά. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να μεταβείτε στην οθόνη προπόνησης

14 Προπόνηση με το i-vortex Πεδίο τιμών & κωδικοί σφαλμάτων Προπόνηση με το i-vortex Δεδομένα προπόνησης Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, αλλά και κατόπιν, έχετε τη δυνατότητα να εξετάζετε τα δεδομένα προπόνησης χρησιμοποιώντας το Αριστερό βέλος και το Δεξιό βέλος. Μπορείτε να κινηθείτε μεταξύ των ακόλουθων 7 ενδείξεων λειτουργιών: 1. Χρονόμετρο, χρόνος ποδηλασίας 2. Απόσταση που καλύφθηκε, σε χιλιόμετρα (Km) ή μίλια (Mi) 3. Ενέργεια που καταναλώθηκε, σε Kjoule ή Kcal 4. Μέγιστη και μέση ταχύτητα 5. Μέγιστη και μέση δύναμη 6. Μέγιστη και μέση συχνότητα στροφών (πεταλάρισμα) 7. Μέγιστος και μέσος καρδιακός ρυθμός Ένδειξη μέσης τιμής (AVG) Αυτή η λειτουργία υποδεικνύει εάν τα δεδομένα προπόνησης που εμφανίζονται στην κίτρινη γραμμή του μενού βρίσκονται ακριβώς στη μέση τιμή, ή κάτω ή πάνω από αυτή. Ορισμός τιμής προπόνησης Χρησιμοποιώντας το Επάνω βέλος ή το Κάτω βέλος μπορείτε να προσαρμόσετε την τιμή της ρύθμισης κατά την προπόνηση. Ορισμός τύπου προπόνησης Πατώντας OK μία φορά, θα αρχίσει να αναβοσβήνει ο τύπος προπόνησης. Χρησιμοποιώντας το Επάνω βέλος ή το Κάτω βέλος, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των τύπων προπόνησης: Κλίση (βαθμός σε %), Δύναμη (watt) και Καρδιακός ρυθμός (σε bpm, παλμοί ανά λεπτό). Πατώντας OK αποθηκεύεται η επιλογή. Πεδίο τιμών Πεδίο τιμών ταχύτητας Εάν το φρένο αδυνατεί να εφαρμόσει τη δύναμη που απαιτείται για μια συγκεκριμένη ανωφέρεια ή κατωφέρεια, χρησιμοποιείται εικονική ταχύτητα. Η εμφανιζόμενη ταχύτητα είναι η ταχύτητα που αντιστοιχεί στην καθορισμένη κλίση και στην τρέχουσα παραγόμενη δύναμη. Επειδή δεν είναι δυνατό να καθοριστεί ακόμη χαμηλότερη δύναμη για το φρένο, η εμφανιζόμενη ταχύτητα θα είναι υψηλότερη. Εάν κατά την ανάβαση δεν είναι δυνατό να καθοριστεί ακόμη μεγαλύτερη δύναμη για το φρένο, η εμφανιζόμενη ταχύτητα θα είναι χαμηλότερη. Όταν η ταχύτητα είναι εικονική, κάτω από την τιμή εμφανίζεται μια οριζόντια γραμμή. Πεδίο τιμών δύναμης Όταν η καθορισμένη δύναμη δεν μπορεί να επιτευχθεί στην ταχύτητα με την οποία ποδηλατείτε, κάτω από την τιμή εμφανίζεται μια οριζόντια γραμμή για ενημέρωσή σας. κωδικοί σφαλμάτων Κωδικοί σφαλμάτων κατά την ποδηλασία Στη διεύθυνση στην ενότητα SERVICE, θα βρείτε τη λίστα με τις ερωτήσεις που τίθενται συχνά και τις απαντήσεις τους (FAQ) σχετικά με τον υπολογιστή i-vortex. Εκεί μπορείτε να βρείτε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε εάν εμφανιστεί κάποιος κωδικός σφάλματος στην οθόνη

15 Teclas de função Funções gerais de utilização Autónomo e ligado ao PC O i-vortex pode ser utilizado em modo autónomo e ligado ao PC. Certifique-se de que o computador i-vortex está primeiro ligado em modo autónomo ao travão i-vortex antes de o ligar ao PC através da pen USB-ANT. As funcionalidades de calibragem do travão e do factor de escala só podem ser utilizadas no modo autónomo. As instruções de utilização do software e para a ligação do i-vortex ao PC são descritas no "Guia de Iniciação Rápida" fornecido com o software Tacx Trainer. Funções gerais de utilização Ligar o computador i-vortex montado no guiador Se carregar na tecla OK, liga o computador montado no guiador. Modo de espera Se o computador não for utilizado durante 3 minutos, entra no modo de espera. Pode ligar novamente o computador i-vortex montado no guiador, começando a pedalar ou carregando numa tecla qualquer. Em funcionamento ao programar Recuar Regular programação Sair do menu de programações 3 sec (3 seg.): ligar/desligar computador montado no guiador OK Em funcionamento ao pedalar Percorrer funções no ecrã 3 sec (3 seg.): reprogramar dados de treino Alterar tipo de treino e valor Activa função para alterar tipo de treino Confirmar programação Três maneiras de desligar o computador i-vortex montado no guiador Carregar na tecla OK durante 3 segundos. Se não pedalar nem travar durante 3 minutos, o i-vortex entra no modo de espera. Os dados de treino serão guardados até ao ponto onde chegou. Após 30 minutos no modo de espera, o computador i-vortex montado no guiador desliga-se completamente e os dados do treino perdem-se. Reprogramar os dados do treino Quando não estiver a pedalar, pode reprogramar os dados do treino carregando em Seta para a esquerda durante 3 segundos. Regular programação Alterar tipo de treino e valor Indicador de pilha OK Passo seguinte Percorrer funções no ecrã 100% 66% 33% 0% Quando o i-vortex está ligado ao PC, as teclas servem para utilizar o software Tacx Trainer

16 Iniciar o i-vortex pela primeira vez e aceder ao modo SET UP (PROAMAR) Programações antes de iniciar o treino Iniciar o i-vortex pela primeira vez e aceder ao modo SET UP (PROAMAR) Quando se inicia o i-vortex pela primeira vez, é necessário introduzir várias programações básicas. Ligar-se a um sistema de travões Ao ser ligado à corrente, o computador i-vortex procura automaticamente - acção indicada por uma lupa a piscar um sistema de travões. Quando um sistema de travões for localizado, o número de série, o número da versão de firmware e a tensão aparecem no ecrã. Passados 3 segundos, acede ao modo SET UP (PROAMAR). Peso A indicação Kg está a piscar. Mude de Kg para Lbs carregando em Seta para cima ou Seta para baixo. Carregue em Seta para a direita para avançar para o passo seguinte. Velocidade A indicação Km está a piscar. Mude de Km para Mi carregando em Seta para cima ou Seta para baixo. Carregue em Seta para a direita para avançar para o passo seguinte. Energia A indicação Kcal está a piscar. Mude de Kcal para Kjoule carregando em Seta para cima ou Seta para baixo. Carregue em Seta para a direita para avançar para o passo seguinte. Se quiser alterar as programações, carregue nas teclas Seta para cima e Seta para baixo em simultâneo durante 3 segundos. Acende-se o ecrã inteiro e, depois de carregar em OK, acede ao modo SET UP (PROAMAR). Programações antes de iniciar o treino Ecrã de informação Se carregar nas teclas Seta para a esquerda e Seta para a direita em simultâneo durante 3 segundos, o ecrã mostra informação geral sobre o computador montado no guiador e sobre o sistema de travões. Superior direita Centro esquerda Centro direita Barra amarela Inferior esquerda Barra inferior factor de escala versão de firmware do sistema de travões versão de firmware do computador montado no guiador leitura ODO peso corporal (kg/lbs) velocidade (km/mi) e símbolos de som e pilha Pode sair do ecrã de informação, carregando em OK para obter as programações da frequência cardíaca. O ecrã mostra o símbolo do coração com a indicação HF OFF (FC DESLIGADA). Se carregar em Seta para baixo, pode seleccionar outras opções. Carregue em Seta para a direita para sair da programação de selecção da cinta de medição da frequência cardíaca. Cinta de medição da frequência cardíaca - indicação analógica O ecrã mostra o símbolo do coração com a indicação HF ON (FC LIGADA). Quando o sinal de frequência cardíaca for recebido, o valor real da frequência cardíaca aparece exactamente onde se encontram as três barras junto do símbolo do coração

17 Programações antes de iniciar o treino Programações antes de iniciar o treino Cinta de medição da frequência cardíaca ANT Se seleccionar ANT, o computador começa a procurar uma cinta de medição da frequência cardíaca ANT - acção indicada por uma lupa a piscar. Quando uma dessas cintas for encontrada, o valor real da frequência cardíaca aparece exactamente onde se encontram as três barras junto do símbolo do coração. Carregue em Seta para a direita para confirmar a programação e seleccionar as opções de som. Som A opção Sound On (Som ligado) está a piscar. Mude de On (Ligar) para Off (Desligar) carregando em Seta para cima ou Seta para baixo. Quando o som estiver ligado, o respectivo símbolo aparece na parte inferior do ecrã. Carregue em Seta para a direita para avançar para o passo seguinte. Ligar-se a um sistema de travões Os dados sobre o último sistema de travões a que se ligou aparecem no ecrã. Carregando em Seta para cima, pode começar a procurar um sistema de travões i-vortex, por exemplo, em caso de garantia. A lupa está a piscar. Quando um sistema de travões for localizado, o número de série, o número da versão de firmware e a tensão aparecem no ecrã. A tecla Seta para a direita guarda o sistema de travões a que se encontra ligado na memória e avança para o passo seguinte. Calibragem do sistema de travões O valor de calibragem 0 aparece na parte superior direita do ecrã. Pedale a uma velocidade superior a 30 km/h ou 19 mi/h até aparecer a palavra Stop (Parar) no ecrã que indica o início da calibragem. Quando parar de pedalar, o computador i-vortex mede a desaceleração da roda traseira e o novo valor de calibragem aparece no ecrã. A tecla Seta para a direita guarda o valor de calibragem na memória e avança para o passo seguinte. Se a leitura da calibragem falhar, por exemplo, porque começou a pedalar durante a medição, o ecrã mostra a indicação CAL FAIL (CAL. FALHOU). Carregue em Seta para cima para recomeçar a calibragem. A eficácia das indicações de potência mostradas no ecrã do computador i-vortex depende da pressão do rolo onde encaixa o pneu, da pressão dos pneus, das forças magnéticas variáveis, das variações de tensão na rede eléctrica, entre outros factores. Para garantir uma medição correcta da potência, é necessário calibrar o sistema de travões. Para obter a calibragem ideal, é aconselhável pedalar durante pelo menos 3 minutos, para aquecer adequadamente o sistema de travões. Factor de escala O valor do factor de escala está a piscar. Quando começa a pedalar, activa a função que permite ajustar o factor de escala. Junto da indicação de velocidade, aparece a potência correspondente ao factor de escala em questão. Se tiver um medidor de potência exterior, pode comparar estes valores. Carregando em Seta para cima ou Seta para baixo, pode regular o factor de escala indicado no ecrã do computador i-vortex entre 80 e 120 até nivelar a potência apresentada. A tecla Seta para a direita guarda o factor de escala na memória e avança para o passo seguinte. Peso corporal A indicação de peso corporal sem a bicicleta está a piscar. Carregando em Seta para cima ou Seta para baixo, pode regular o peso entre 40 e 120 kg. Se carregar em OK, confirma as programações e acede ao ecrã de treino

18 Treinar com i-vortex Valores virtuais e códigos de erro Treinar com i-vortex Dados de treino Durante e após uma sessão de treino é possível consultar os dados de treino, carregando em Seta para a esquerda e Seta para a direita. Pode percorrer as seguintes 7 funções no ecrã: 1. Cronómetro, tempo que pedalou 2. Distância percorrida em Km ou Mi 3. Consumo de calorias em Kjoule ou Kcal 4. Velocidade média e máxima 5. Potência média e máxima 6. Frequência de pedalada média e máxima 7. Frequência cardíaca média e máxima Indicador de média Esta função indica se os dados de treino mostrados na barra de menus amarela estão na média, ou acima ou abaixo da média. Regular valor de programação durante o treino Carregando em Seta para cima ou Seta para baixo, pode regular o valor de programação durante o treino. Programar tipo de treino Se carregar uma vez em OK, a indicação de tipo de treino começa a piscar. Carregando em Seta para cima ou Seta para baixo, pode alternar entre os seguintes tipos de treino: Subida/descida ( (inclinação em %), Potência (watts) e Frequência cardíaca (em bpm). Se carregar em OK, guarda a selecção. Valores virtuais Velocidade virtual Se o sistema de travões for incapaz de atingir a potência pedida numa subida ou descida com uma determinada inclinação, utiliza-se a velocidade virtual. A velocidade indicada é a correspondente à inclinação e potência de saída programadas. Como não é possível programar uma potência ainda mais baixa para o sistema de travões, a velocidade indicada será mais alta. Se, numa subida, não for possível programar uma potência ainda mais alta para o sistema de travões, a velocidade indicada será mais baixa. Se a velocidade virtual for utilizada, aparece uma barra horizontal por baixo do valor. Potência virtual Se não for possível atingir a potência programada à velocidade a que está a pedalar, aparece uma barra horizontal por baixo do valor (a título de informação). códigos de erro Códigos de erro que apareçam no ecrã quando está a pedalar No site SERVICE, encontram-se as FAQ relativas ao i-vortex. Aqui pode encontrar informação actualizada sobre o que deve fazer se algum código de erro aparecer no ecrã

19 i-vortex Operating i-vortex computer T

Vortex T1960. Operating computer PL CZ GR PT

Vortex T1960. Operating computer PL CZ GR PT Vortex T1960 Operating computer Komputer Vortex Cyklocomputer Vortex 2 Υπολογιστής Vortex Computador Vortex 3 Klawisze funkcyjne Funkcje główne Obsługa w trybie dokonywania ustawień Funkcje główne Wstecz

Διαβάστε περισσότερα

Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT

Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT Bushido T1980 Operating computer Komputer Bushido 4 Cyklocomputer Bushido 14 Υπολογιστής Bushido 24 Computador Bushido 34 2 3 Główne funkcje Pierwsze uruchomienie Menu obsługi oraz wprowadzanie tekstu

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER KB SERIES

CONTROLLER KB SERIES CONTROLLER KB SERIES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1. Οθόνη Έναρξης Αυτή είναι η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται όταν η μονάδα τεθεί σε λειτουργία. Μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη λειτουργίας όταν το σύστημα βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e COMPUTER MANUAL Reebok C/B 5.7e-20090219 ! Πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Οδηγίες Ασφαλείας σελ. Οδηγίες Ασφαλείας

Περιεχόμενα Οδηγίες Ασφαλείας σελ. Οδηγίες Ασφαλείας UNIX M (7650-000) Περιεχόμενα σελ. Οδηγίες Ασφαλείας Λειτουργίες και Χειρισμός του Κομπιούτερ Προπόνησης Προπόνηση Γενικές οδηγίες - Οδηγίες προπόνησης / άσκησης Γλωσσάριο 2 3 7 10 11 Οδηγίες Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6

LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - σελ. 2 LOHAS T5-T6 ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - σελ. 3 LOHAS T5/Τ6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido. Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System. Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N9200WL BDV-N7200WL BDV-N7200WL

Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido. Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System. Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N9200WL BDV-N7200WL BDV-N7200WL Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-N9200WL BDV-N7200WL PT Comece aqui Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N7200WL BDV-N9200WL 1 PT Conteúdo da embalagem/configurar os

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-EF1100 Comece aqui Guia de início rápido Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-EF1100 1 Conteúdo da embalagem/configurar os altifalantes Περιεχόμενα συσκευασίας/ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές BT210 - Sweex Bluetooth 2.0 Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα σε μια άλλη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Οθόνη TFT 1286.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη οθόνη TFT ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση των μονάδων κατοικίας. Menu 2 Η ενεργή, υψηλής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X.

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X. BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 0:GR(f6)01cov-cel.fm] DAV-DZ530.book Page 1 Tuesday, March 27, 2007 3:28 PM 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Manual de Instruções Οδηγίς χρήσης PT GR DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation T)\2895972111\2895972111DAVDZ530-630\PT\PT02reg.fm]

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC Display keypad Εγχειρίδιο χρήστη 675 07 11/09-01 PC Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 Ο Συνδετήρας πληκτρολογίου με οθόνη 6 Το πληκτρολόγιο 7 Πλήκτρα περιήγησης 7 Η οθόνη 7 Κύρια οθόνη 7 Σε περίπτωση συναγερμού

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1 Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή 2 2. Κύριο μενού 2 Ημερομηνία και ώρα 3 Οθόνη 3 Ήχος πλήκτρων 4 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::...

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::... Eletromagnetismo Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística Lista -.1 - Mostrar que a seguinte medida é invariante d 3 p p 0 onde: p 0 p + m (1)

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα εγχειρίδια... 2 Αποποίηση ευθυνών... 3 Σημειώσεις... 3 Τι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

β) Όταν ο συναγερμός είναι στο on, πατήστε το πλήκτρο «alarm pause button». O συναγερμός θα σταματήσει και σε 60 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί ξανά.

β) Όταν ο συναγερμός είναι στο on, πατήστε το πλήκτρο «alarm pause button». O συναγερμός θα σταματήσει και σε 60 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί ξανά. Οδηγίες Λειτουργίας Α. Εγκαταστήστε το περικάρπιο σύμφωνα με τις οδηγίες. α) τοποθετήστε τον κατάλληλο αισθητήρα στην υποδοχή στην δεξιά πλευρά του οξύμετρου ( ο αισθητήρας παράγεται αποκλειστικά από την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και κρατήστε το πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ενεργοποιητής

Οδηγίες χρήσης. Ενεργοποιητής Οδηγίες χρήσης Ενεργοποιητής 1289 00 Περιεχόμενα 2 Περιγραφή συσκευής... 3 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις... 4 Επαφές σύνδεσης... 8 Συναρμολόγηση... 9 Ρύθμιση του είδους λειτουργίας... 10 Εναλλαγή είδους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας 1280.. Περιγραφή συσκευής Η μονάδα κατοικίας ανοικτής συνομιλίας ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR TG7301_7321GR(gr_gr)_QG.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2008 4:07 PM Σύντοµος οδηγός Συνδέσεις Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR Μονάδα βάσης Κάντε κλικ στο Στο τηλεφωνικό δίκτυο Φίλτρο DSL/ADSL (για χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ IOS 7.0 Η ΑΝΩΤΕΡΟ ΜΕ IPHONE 4S, 5 (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΟΝΤΕΛΟ) ΚΑΙ 6 IPHONE ΣΥΣΤΗΜΑ ANDROID 4.3 Η ΑΝΩΤΕΡΟ ΜΕ BLUETOOTH 4.0

ΣΥΣΤΗΜΑ IOS 7.0 Η ΑΝΩΤΕΡΟ ΜΕ IPHONE 4S, 5 (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΟΝΤΕΛΟ) ΚΑΙ 6 IPHONE ΣΥΣΤΗΜΑ ANDROID 4.3 Η ΑΝΩΤΕΡΟ ΜΕ BLUETOOTH 4.0 Προφυλάξεις για τη χρήση Bluetooth Η ραδιοσυχνότητα για το Bluetooth είναι στα 2.4GHz που τη μοιράζονται τόσο συσκευές Bluetooth αλλά και όχι Bluetooth συσκευές. Υπάρχουν πιθανές ασύρματες πηγές που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Συνδέστε την οικιακή συσκευή σας - με το μέλλον. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Συνδέστε την οικιακή συσκευή σας - με το μέλλον. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Συνδέστε την οικιακή συσκευή σας - με το μέλλον. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 Το μέλλον τώρα ξεκινά στο σπίτι σας! Σας συγχαίρουμε που επιλέξατε το Home onnect * Συγχαρητήρια για την οικιακή συσκευή του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U 1 Βασικές οδηγίες Λήψη Κατηγοριών Μετά την εγκατάσταση του Spot4U το πρώτο βήµα που θα πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να επιλέξει το Λήψη Κατηγοριών ώστε να ενηµερωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Divar Series el Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Λειτουργία 5 2.1 Εκκίνηση του προγράμματος 5 2.2 Παρουσίαση του κύριου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. NETAFIM AQUA PRO. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. 1) Γενικά : Εύκολο στη χρήση προγραµµατιστή άρδευσης µπαταρίας. ύο σε ένα : προγραµµατιστής άρδευσης

Διαβάστε περισσότερα