GE Energy. Essential Installation and Operating Instructions for Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) Manufactured By Reuter Stokes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GE Energy. Essential Installation and Operating Instructions for Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) Manufactured By Reuter Stokes"

Transcript

1 Data storage, as shipped from the factory, is as shown in table 2. Table 2 Sensor Points Frequency Radiation 10,000 Temperature Bias Voltage Battery Voltage Wind Speed Wind Direction Pressure Rain 1 hour 5.0 SPECIFICATIONS Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) EN g Edison Park 8499 Darrow Road, Twinsburg, OH GE Energy Essential Installation and Operating Instructions for Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) Manufactured By Reuter Stokes Gamma Measurement R/hr (0-1 Sv/hr) Accuracy +/-5% at 10microR/hr, +/-7% above 1 R/hr Angular dependence: <2% over all angles Sample Rate: 1 second Operating temperature: -25C to +50C Auxiliary Measurements Sensor temperature Battery voltage High voltage bias Tipping Rain Bucket Data Storage Data recording interval adjustable 1 second to 9 hours Data capacity 20,000 data points Maximum archive time 5.5 hours to 20.5 years Power 6 volt internal battery (optional) Operating current 220mA without modem (250mA with modem) External battery charger (optional) Solar power (optional) Real-time clock Drift <2 minutes/month Serial Transmission Three RS-232 ports Dial-up modem (optional) Compatible with many externally mounted wireless radio options Mechanical 12 X12 X14 overall (31cm x 31cm x 36cm) 33 lbs (15 kg) Weatherproof enclosure: Aluminum with two-part catalytic polyurethane paint Latches and hardware: stainless steel Other Options Tripod Rain gauge Barometric pressure Wind speed and direction Certifications CE Certified (Low Voltage Directive and Electromagnetic Compatibility Directive) CE Pressure Equipment Directive 97/23/EC ASME Section VIII CAUTIONS AND WARNINGS IF THIS EQUIPMENT IS USED IN A MANNER NOT SPECIFIED BY THE MANUFACTURER, THE PROTECTION PROVIDED BY THE DESIGN OF THIS EQUIPMENT MAY BE IMPAIRED. NO OPERATOR SERVICABLE PARTS. THIS INSTRUMENT SHALL BE SERVICED BY QUALIFIED PERSONNEL ONLY. THE SENSOR ENCLOSURE MAY ONLY BE OPENED BY CUTTING THE LOCK WIRE USED TO SECURE THE LATCHES. LOCK WIRE MUST BE REINSTALLED AFTER SERVICING AND SEALING THE ENCLOSURE TO ENSURE CONTINUED SAFETY OF THE PRODUCT. THIS INSTRUMENT DOES NOT INCLUDE PROTECTIVE GROUNDING WIRES. DUE TO THE FACT THAT THIS INSTRUMENT IS BATTERY OPERATED, AND MAY BE MOVED FROM LOCATION TO LOCATION, IT SHALL BE THE RESPONSIBILITY OF THE USER TO PROVIDE APPROPRIATE GROUNDING OF THIS DEVICE WHEN LOCATED IN AN AREA WHERE THIS MAY BE REQUIRED. CONSULT LOCAL ELECTRICAL CODES AND NORMATIVE REGULATIONS FOR APPROPRIATE GROUNDING REQUIREMENTS. THE SENSOR HOUSING CONTAINS A PRESSURIZED IONIZATION CHAMBER WITH HIGH INTERNAL PRESSURE AND HIGH VOLTAGE (~400 VDC) ON ITS SURFACE WHEN POWER IS APPLIED. REMOVAL OF CHAMBER FROM ITS PROTECTIVE HOUSING OR MISHANDLING COULD CAUSE SERIOUS INJURY. TO PREVENT DAMAGE TO THE INTERNAL BATTERY AND INTERNAL CIRCUITS, DO NOT CONNECT A SOLAR PANEL AND BATTERY CHARGER SIMULTANEOUSLY. THE (OPTIONAL) INTERNAL BATTERY USED IN THIS INSTRUMENT IS A SEALED LEAD ACID BATTERY AND SHALL ONLY BE REPLACED WITH AN IDENTICAL REPLACEMENT AVAILABLE FROM GE REUTER STOKES. USE OF ANY OTHER BATTERY MAY CAUSE DAMAGE TO THE CHARGING UNIT OR THE INSTRUMENT. RSS-131QSM

2 1.0 MECHANICAL While the RSS-131ER is a portable device, it may also be permanently mounted in any orientation with suitably designed brackets and is not sensitive to detector orientation. Generally, the RSS-131ER will be mounted with the cable connectors facing down. The integral mounting flange on the top surface of the enclosure is compatible with tripod-type mounting systems, and will accept #10-24 machine threaded screws or bolts. Grounding of the RSS-131ER is accomplished at a grounding point on the mounting flange by means of a screw and lockwasher. This screw is identified by a grounding symbol sticker with the symbol Consult local electrical codes or normative references.. In normal operation, grounding of the unit is not required. 3.0 ELECTRICAL Switchcraft Part #EN3C6F RS #CN7-11 Cable to connect external 6 to 8 V power supply to External Power connector on RSS-131ER Used only if no internal battery. To power supply To ground on power supply 2 conductor 22 ga cable should be used. Alpha part number 5610B2001(recommended). 4.0 COM PORT CONFIGURATION / DATA STORAGE The RSS-131ER is configurable through the RSS-131ER configuration utility. Communications, as original shipped from the factory, are as shown in the table 1. Configuration is done through COM2 or COM4, using the S cable. Make sure the cable is attached to the unit. Table 1 COM Port Baud Configuration COM1 9600,N,8,1 COM2 9600,N,8,1 COM3 9600,N,8,1 (Optional internal modem) COM4 9600,N,8,1 2.0 BASIC CHECKOUT/SETUP HPIC Dimensions Relative to Center of Ion Chamber S Serial Cable to connect Data Acquisition Board COM 2 to PC DB-9 Switchcraft 4 pin connector (Female connector on cable) DB-9 on PC Switchcraft Part #ENC4F (Female connector on cable) Panel Legend Connect S cable to COM2 and PC. Start configuration utility. Power on unit. Verify communications by selecting online version. Configure as desired, per the manual. Remove the cable and mount as desired per manual and local regulations.

3 De data-opslag, zoals verzonden van de fabriek, wordt weergegeven in tabel 2. Tabel 2 Sensor Punten Frequentie Straling 10,000 Temperatuur Voorspanning Accuspanning Windsnelheid Windrichting Druk Regen 1 uur 5.0 SPECIFICATIES Omgevingsstralingsmonitor (RSS-131ER) NL g Edison Park 8499 Darrow Road, Twinsburg, OH GE Energy Installatie- en bedieningsinstructies voor de Omgevingsstralingsmonitor (RSS-131ER) Vervaardigd door Reuter Stokes Meting van gammastraling R/u (0-1 Sv/u) Nauwkeurigheid +/-5% aan 10microR/u, +/-7% boven 1 R/u Hoekafhankelijkheid: <2% voor alle hoeken Steekproeftempo: 1 seconde Omgevingstemperatuur: -25 C tot +50 C Extra metingen Sensortemperatuur Accuspanning Voorspanning hoogspanning Stortemmer voor regen Data-opslag: Interval dataregistratie instelbaar van 1 seconde tot 9 uur Datacapaciteit 20,000 datapunten Maximale archiveringstijd 5,5 uur tot 20,5 jaar Voeding Interne accu, 6V (optioneel) Arbeidsstroom 220mA zonder modem (250mA met modem) Externe acculader (optioneel) Zonne-energie (optioneel) Real-time klok Afwijking <2 minuten/maand Serietransmissie Drie RS-232 poorten Inbelmodem (optioneel) Compatibel met verschillende extern gemonteerde draadloze radio-opties Mechanisch 12 X12 X14 grootste buitenmaat (31cm x 31cm x 36cm) 33 lbs (15 kg) Waterbestendige omkasting: Aluminium met tweedelige katalytische polyurethanen verf Vergrendeling en hardware: roestvrij staal Overige opties Statief Pluviometer Barometerdruk Windsnelheid en -richting Certificaties CE-gecertificeerd (de richtlijn Laagspanning en Elektromagnetische compatibiliteit) CE Europese Richtlijn Drukapparatuur 97/23/EC ASME Sectie VIII WAARSCHUWINGEN ALS DEZE APPARATUUR NIET VOLGENS DE AANWIJZIGINGEN VAN DE FABRIKANT WORDT GEBRUIKT, DAN IS HET MOGELIJK DAT DE BEVEILIGING DIE DOOR HET ONTWERP VAN DEZE APPARATUUR WORDT VERSCHAFT, WORDT TENIET GEDAAN. DEZE APPARATUUR BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE OPERATOR KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. DEZE APPARATUUR MAG UITSLUITEND DOOR BEVOEGD PERSONEEL WORDEN ONDERHOUDEN. DE SENSORBEHUIZING MAG ALLEEN WORDEN GEOPEND DOOR DE VERGRENDELDRAAD DOOR TE SNIJDEN, DIE WORDT GEBRUIKT OM DE VERGRENDELINGEN VAST TE MAKEN. NA DE ONDERHOUDSBEURT EN HET SLUITEN VAN DE BEHUIZING MOET DE VERGRENDELDRAAD OPNIEUW WORDEN GEINSTALLEERD, OM DE VEILIGHEID VAN HET PRODUCT TE BLIJVEN GARANDEREN. DIT APPARAAT WERD NIET VOORZIEN VAN AARDLEIDINGEN. AANGEZIEN DIT APPARAAT DOOR EEN ACCU WORDT GEVOED EN VERPLAATSBAAR IS - IS HET DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM VOOR EEN GESCHIKTE AARDING VAN DIT APPARAAT TE ZORGEN ALS HET OP EEN PLAATS WORDT GEBRUIKT WAAR DIT IS VEREIST. RAAPLEEG DE PLAATSELIJKE WETGING INZAKE ELEKTRICITEIT EN DE REGELGEVING INZAKE AARDINGSVEREISTEN; DE SENSORBEHUIZING BESCHIKT OVER EEN IONISATIEKAMER ONDER DRUK MET EEN HOGE INTERNE DRUK EN HOGE SPANNING (~400 VDC) OP ZIJN OPPERVLAK WANNEER DE VOEDING IS INGESCHAKELD. ALS DE KAMER UIT ZIJN BESCHERMENDE BEHUIZING WORDT GENOMEN OF ALS DEZE VERKEERD WORDT GEHANTEERD, DAN KAN DIT LEIDEN TOT ERNSTIGE VERWONDINGEN; OM SCHADE AAN DE INTERNE ACCU EN HET INTERNE CIRCUIT TE VERMIJDEN, MAG U GEEN ZONNEPANNEEL EN ACCULADER TEZELFDERTIJD AANSLUITEN. DE (OPTIONELE) INTERNE ACCU DIE IN DIT APPARAAT WORDT GEBRUIKT, IS EEN AFGESLOTEN ZUUR-LOODACCU EN MAG ALLEEN DOOR EEN IDENTIEKE ACCU VAN GE REUTER STOKES WORDEN VERVANGEN. HET GEBRUIK VAN EEN ANDERE ACCU KAN DE OPLADER OF HET APPARAAT BESCHADIGEN.

4 1.0 MECHANISCH Hoewel de RSS-131ER een draagbaar apparaat is, kan het ook ergens permanent worden geplaatst. Het apparaat mag in alle richtingen worden gemonteerd - door gebruik van de geschikte beugels - en is niet richtingsgevoelig. In het algemeen wordt de RSS-131ER gemonteerd met de kabelaansluitingen naar beneden gericht. De ingebouwde bevestigingsflens - aan de bovenzijde van de behuizing - is compatibel met statiefmontagesystemen en vereist #10-24 schroeven of bouten met schroefdraad. U kunt de RSS- 131ER aarden aan het aardingspunt op de bevestigingsflens. Dit kunt u doen door gebruik van een schroef en een borgring. Deze schroef kunt u herkennen aan de sticker met het aardsymbool: Bij een normale werking is er geen aarding van het apparaat vereist. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving en regelgeving inzake elektriciteit. 3.0 ELEKTRISCH Kabel om externe voeding 6 tot 8 V aan te sluiten op externe voedingsaansluiting van RSS-131ER Alleen gebruikt als er geen interne accu is. Switchcraft Onderdeel #EN3C6F RS #CN7-11 Naar voeding Naar aarding op voeding 2 geleiding 22 ga kabel moet worden gebruikt. Alpha onderdeelnummer 5610B2001(aanbevolen). 4.0 CONFIGURATIE VAN COM-POORT / DATA-OPSLAG U kunt de RSS-131ER configureren via het RSS-131ER configuratieprogramma. Communicatie, zoals verzonden van de fabriek, wordt weergegeven in tabel 1. Configuratie wordt uitgevoerd via COM2 of COM4, door gebruik van de S kabel. Zorg ervoor dat de kabel op het apparaat is aangesloten. Tabel 1 COM-poort Baud-configuratie COM1 9600,N,8,1 COM2 9600,N,8,1 COM3 9600,N,8,1 (Optionele interne modem) COM4 9600,N,8,1 2.0 BASISTEST/SET-UP HPIC -afmetingen met betrekking tot het midden van het ionisatievat S seriële kabel om data-acquisitiebord COM 2 op PC DB-9 aan te sluiten Switchcraft 4 pins-connector (Contrastekker op kabel) DB-9 op PC Switchcraft Part #ENC4F (Contrastekker op kabel) Legende paneel Sluit de S kabel op COM2 en de PC aan. Start het configuratieprogramma. Schakel het apparaat in. Controleer de communicatie door online...versie te selecteren. Configureer zoals gewenst, in navolging met de handleiding. Verwijder de kabel en monteer zoals gewenst, in navolging met de handleiding en de plaatselijke regelgeving.

5 Le stockage de données, tel qu'expédié de l'usine, est indiqué dans le tableau 2. Tableau 2 Capteur Points Fréquence Rayonnement 10,000 Température Tension de polarisation Tension de batterie Vitesse du vent Direction du vent Pression Pluie 1 heure 5.0 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Moniteur de rayonnement ambiant (RSS-131ER) FR g Edison Park 8499 Darrow Road, Twinsburg, OH GE Energy Consignes essentielles d'installation et de fonctionnement pour le moniteur de rayonnement ambiant (RSS-131ER) Fabriqué par Reuter Stokes Mesure Gamma R/h (0-1 Sv/h) Précision +/- 5 % à 10 micror/h, +/- 7 % au-dessus de 1 R/h Dépendance des angles : < 2 % sur tous les angles Vitesse d'échantillonnage : 1 seconde Température de service : - 25 C à + 50 C Mesures auxiliaires Température de capteur Tension de batterie Tension de polarisation élevée Bac basculant de pluie Stockage des données Intervalle d'enregistrement des données réglable de1 seconde à 9 heures Capacité de données points de données Durée d'archivage maximale 5,5 heures à 20,5 ans Alimentation Batterie interne de 6 volts (en option) Courant de fonctionnement de 220 ma sans modem (250 ma avec modem) Chargeur de batterie externe (en option) Énergie solaire (en option) Horloge temps réel Déport < 2 minutes / mois Transmission en série Trois ports RS-232 Modem à composition automatique (en option) Compatible avec de nombreuses options radio sans fil montées en externe Mécanique dimensions générales de 12 po. X12 po. X14 po. (31 cm x 31 cm x 36 cm) 33 livres (15 kg) Enveloppe imperméable : aluminium avec peinture polyuréthane catalytique en deux parties Loquets et matériel : acier inoxydable Autre options Trépied Pluviomètre Pression barométrique Vitesse et direction du vent Certifications Certifié CE (Directive basse tension et Directive compatibilité électromagnétique) Directive CE sur l'équipement sous pression 97/23/EC Section VIII d'asme MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS SI CET ÉQUIPEMENT EST UTILISÉ D'UNE MANIÈRE NON SPÉCIFIÉE PAR LE FABRIQUANT, LA PROTECTION FOURNIE PAR LA CONCEPTION DE CET ÉQUIPEMENT PEUT ÊTRE COMPROMISE. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR UN OPÉRATEUR. SEUL UN PERSONNEL QUALIFIÉ PEUT EFFECTUER L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL. L'ENVELOPPE DU CAPTEUR PEUT UNIQUEMENT ÊTRE OUVERTE EN COUPANT LE FIL À FREINER UTILISÉ POUR GARDER LES LOQUETS FERMÉS. LE FIL À FREINER DOIT ÊTRE RÉINSTALLÉ APRÈS L'ENTRETIEN ET LE SCELLEMENT DE L'ENVELOPPE AFIN D'ASSURER UNE SÉCURITÉ CONTINUE DU PRODUIT. CET APPAREIL NE POSSÈDE PAS DE CONDUCTEURS DE TERRE DE PROTECTION. ÉTANT DONNÉ QUE CET APPAREIL EST ALIMENTÉ PAR BATTERIE ET PEUT ÊTRE DÉPLACÉ D'UN ENDROIT À UN AUTRE, IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR D'ASSURER LA MISE À LA TERRE APPROPRIÉE DE CET APPAREIL QUAND IL SE SITUE DANS UNE ZONE OÙ CELA PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE. CONSULTER LES CODES ÉLECTRIQUES LOCAUX ET LES RÉGLEMENTATIONS NORMATIVES RELATIFS AUX EXIGENCES APPLICABLES EN MATIÈRE DE MISE À LA TERRE. LE BOÎTIER DU CAPTEUR CONTIENT UNE CHAMBRE D'IONISATION SOUS PRESSION AYANT UNE HAUTE PRESSION INTERNE ET UNE HAUTE TENSION (~ 400 VCC) SUR SA SURFACE QUAND IL EST SOUS TENSION. LE RETRAIT DE LA CHAMBRE DE SON BOÎTIER DE PROTECTION OU UNE MAUVAISE MANIPULATION POURRAIT CAUSER DES BLESSURES GRAVES. AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LA BATTERIE INTERNE ET LES CIRCUITS INTERNES, NE PAS RACCORDER UN PANNEAU SOLAIRE ET UN CHARGEUR DE BATTERIE EN MÊME TEMPS. LA BATTERIE INTERNE (EN OPTION) UTILISÉE DANS CET APPAREIL EST UNE BATTERIE SANS ENTRETIEN ET NE DOIT ÊTRE REMPLACÉE QUE PAR UNE BATTERIE DE RECHANGE IDENTIQUE DISPONIBLE CHEZ GE REUTER STOKES. L'UTILISATION DE TOUTE AUTRE BATTERIE PEUT ENDOMMAGER L'UNITÉ DE CHARGE OU L'APPAREIL.

6 1.0 MÉCANIQUE Même si le RSS-131ER est un dispositif portable, il peut également être monté de manière permanente dans n'importe quel sens avec des supports spécialement conçus et ne dépend pas de l'orientation du détecteur. Généralement, le RSS-131ER sera monté avec les connecteurs de câbles vers le bas. La bride de fixation intégrale située sur la surface «supérieure» de l'enveloppe est compatible avec des systèmes de montage de type trépied et acceptera des vis ou boulons filetés de machine n 10 po.-24. La mise à la terre du RSS- 131ER s'effectue au niveau d'un point de masse sur la bride de fixation à l'aide d'une vis et d'une rondelle frein. Cette vis est identifiée par un symbole de mise à la terre autocollant portant le symbole. En fonctionnement normal, la mise à la terre de l'unité n'est pas nécessaire. Consulter les codes électriques locaux ou les références normatives. 3.0 ÉLECTRICITÉ Câble pour raccorder l'alimentation électrique externe de 6 à 8 V au connecteur de l'alimentation externe sur le RSS-131ER Utilisé uniquement s'il n'y a pas de batterie interne. Réf. Switchcraft N EN3C6F RS N CN7-11 À l'alimentation électrique À la terre sur l'alimentation électrique 2 câbles conducteurs de calibre 22 doivent être utilisés. Référence Alpha 5610B2001 (recommandé) 4.0 CONFIGURATION DU PORT DE COMMUNICATION / STOCKAGE DES DONNÉES Le RSS-131ER est configurable au moyen de la fonction de configuration du RSS-131ER. Les communications, telles qu'expédiées à l'origine de l'usine, sont indiquées dans le tableau 1. La configuration est effectuée par le biais de COM2 ou COM4, à l'aide du câble S Vérifier si le câble est raccordé à l'unité. Tableau 1 Port de communication Configuration du baud COM1 9600,N,8,1 COM2 9600,N,8,1 COM3 9600,N,8,1 (Modem interne en option) COM4 9600,N,8,1 Dimensions HPIC relatives au centre de la chambre d'ionisation 2.0 CONTRÔLE / INSTALLATION DE BASE Câble de série S pour raccorder la carte d'acquisition des données COM 2 à l'ordinateur DB-9 4 connecteurs à broches Switchcraft (connecteur femelle sur le câble) DB-9 sur l'ordinateur Réf. n ENC4F Switchcraft (connecteur femelle sur le câble) Légende du panneau Raccorder le câble S à COM2 et à l'ordinateur. Lancer la fonction de configuration. Mettre sous tension l'unité. Vérifier les communications en sélectionnant la version en ligne. Configurer conformément au manuel. Retirer le câble et monter conformément au manuel et aux réglementations locales.

7 Η αποθήκευση δεδομένων, όπως αποστέλλεται από το εργοστάσιο, παρουσιάζεται στον πίνακα 2. Πίνακας 2 Αισθητήρας Σημεία Συχνότητα Ακτινοβολία Θερμοκρασία Τάση πόλωσης Τάση μπαταρίας Ταχύτητα ανέμου Κατεύθυνση ανέμου Πίεση Βροχή 1 ώρα 5.0 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μονάδα ελέγχου ακτινοπροστασίας περιβάλλοντος (RSS-131ER) Μέτρηση γάμμα R/ώρα (0-1 Sv/ώρα) Ακρίβεια +/-5% στα 10microR/ώρα, +/-7% σε πάνω από 1 R/ώρα Γωνιακή εξάρτηση: <2% σε όλες τις γωνίες Ταχύτητα δειγματοληψίας: 1 δευτερόλεπτο Θερμοκρασία Λειτουργίας: -25C έως +50C EL g Edison Park 8499 Darrow Road, Twinsburg, OH GE Energy Σηµαντικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της Μονάδας ελέγχου ακτινοπροστασίας περιβάλλοντος (RSS131ER) Κατασκευάζεται από την Reuter Stokes Βοηθητικές μετρήσεις Θερμοκρασία αισθητήρα Τάση μπαταρίας Πόλωση υψηλής τάσης Κάδος απόρριψης βρόχινου νερού Αποθήκευση δεδομένων Διάστημα καταγραφής δεδομένων ρυθμιζόμενο από 1 δευτερόλεπτο έως 9 ώρες Χωρητικότητα δεδομένων σημεία δεδομένων Μέγιστος χρόνος αρχειοθέτησης 5,5 ώρες έως 20,5 έτη Ισχύς Εσωτερική μπαταρία 6 volt (προαιρετικά) Ρεύμα λειτουργίας 220mA χωρίς μόντεμ (250mA με μόντεμ) Εξωτερικός φορτιστής μπαταρίας (προαιρετικά) Ηλιακή ενέργεια (προαιρετικά) Ρολόι πραγματικού χρόνου Απόκλιση <2 λεπτά/μήνα Σειριακή μετάδοση Τρεις θύρες RS-232 Μόντεμ κλήσης (προαιρετικά) Συμβατή με πολλές εξωτερικά τοποθετημένες επιλογές ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας Μηχανολογικά χαρακτηριστικά 12"X12"X14" συνολικά (31εκ. x 31εκ. x 36εκ.) 15 kg Ανθεκτικό περίβλημα: Αλουμίνιο με καταλυτική πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών Κλείστρα και υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας Άλλες επιλογές Τρίποδο Βροχόμετρο Βαρομετρική πίεση Ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου Πιστοποιήσεις Πιστοποίηση CE (Οδηγία για χαμηλή τάση και Οδηγία για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Πίεσης Συσκευών 97/23/EΕ Ενότητα VIII ASME ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΑΝ Ο ΠΑΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΜΟΝΟ ΚΟΒΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤO ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ. ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΡΓΑΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΕΙΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ. ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΑΛΑΜΟ ΙΟΝΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ (~400 VDC) ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ. Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥ Ή Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΜΗ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. Η (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ / ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΙΔΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ GE REUTER STOKES. Η ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Ή ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟ.

8 1.0 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ενώ ο ελεγκτής RSS-131ER είναι φορητή συσκευή, μπορεί επίσης να τοποθετηθεί μόνιμα σε οποιονδήποτε προσανατολισμό χρησιμοποιώντας κατάλληλα σχεδιασμένους βραχίονες και δεν έχει ευαισθησία ως προς τον προσανατολισμό του ανιχνευτή. Γενικά, το RSS-131ER θα τοποθετηθεί με τους συνδετήρες του καλωδίου προς τα κάτω. Το ενσωματωμένο εξάρτημα προσαρμογής στην "επάνω" επιφάνεια του περιβλήματος είναι συμβατό με συστήματα τοποθέτησης τύπου τριπόδου και θα δέχεται βίδες ή μπουλόνια #10"-24. Η γείωση του RSS- 131ER επιτυγχάνεται σε ένα σημείο γείωσης στο εξάρτημα προσαρμογής με μια βίδα και ροδέλα ασφάλισης. Αυτή η βίδα επισημαίνεται με ένα αυτοκόλλητο συμβόλου γείωσης με αυτό το σύμβολο. Σε κανονική λειτουργία, δεν απαιτείται γείωση της μονάδας. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς ηλεκτρολογικούς κώδικες ή τις κανονιστικές αναφορές. 3.0 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καλώδιο για τη σύνδεση εξωτερικής παροχής ρεύματος 6 σε 8 V σε ακροδέκτη εξωτερικής τροφοδοσίας με το RSS-131ER Χρησιμοποιείται μόνο εάν δεν υπάρχει εσωτερική μπαταρία. Εξάρτημα Switchcraft #EN3C6F RS #CN7-11 Προς παροχή τροφοδοσίας Προς γείωση στην παροχή τροφοδοσίας Πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλώδιο 22 ga 2 αγωγών. Αριθμός εξαρτήματος Alpha 5610B2001 (συνιστάται). 4.0 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΥΡΑΣ COM / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η διαμόρφωση των ρυθμίσεων του RSS-131ER πραγματοποιείται μέσω του εργαλείου διαμόρφωσης RSS-131ER. Οι επικοινωνίες, όπως αρχικά αποστέλλεται η μονάδα από το εργοστάσιο, παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Η διαμόρφωση πραγματοποιείται μέσω COM2 ή COM4, χρησιμοποιώντας το καλώδιο S Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στη μονάδα. Πίνακας 1 Θύρα COM Ρύθμιση baud COM1 9600,N,8,1 COM2 9600,N,8,1 COM3 9600,N,8,1 (Προαιρετικό εσωτερικό μόντεμ) COM4 9600,N,8,1 2.0 ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ Διαστάσεις HPIC σε σχέση με το κέντρο του θαλάμου ιοντισμού S Σειριακό καλώδιο για τη σύνδεση με την κάρτα λήψης δεδομένων COM 2 σε PC DB-9 Ακροδέκτης 4 ακίδων Switchcraft (Θηλυκός ακροδέκτης στο καλώδιο) DB-9 σε PC Αρ. εξαρτήματος Switchcraft ENC4F (Θηλυκός ακροδέκτης στο καλώδιο) Επεξήγηση πίνακα Συνδέστε το καλώδιο S στην COM2 και στο PC. Ξεκινήστε το εργαλείο διαμόρφωσης. Ενεργοποιήστε τη μονάδα. Ελέγξτε τις επικοινωνίες επιλέγοντας την online έκδοση. Πραγματοποιήστε τη διαμόρφωση όπως επιθυμείτε, σύμφωνα με το εγχειρίδιο. Αφαιρέστε το καλώδιο και κάντε την τοποθέτηση όπως θέλετε, ακολουθώντας το εγχειρίδιο και τους τοπικούς κανονισμούς.

9 Datalagring vid leverans från fabrik visas i tabell 2. Tabell 2 Givare Punkter Frekvens Strålning Temperatur Förspänning Batterispänning Vindhastighet Vindriktning Tryck Regn 1 timme 5.0 SV g Edison Park 8499 Darrow Road, Twinsburg, OH GE Energy Viktiga installations- och användningsinstruktioner Monitor miljöstrålning (RSS-131ER) Tillverkad av Reuter - Stokes SPECIFIKATIONER Monitor miljöstrålning (RSS-131ER) Gammamätning röntgen per timme (0-1 sievert per timme) Noggrannhet +/-5 % at mikroröntgen per timme, +/-7 % över 1 röntgen per timme Vinkelberoende <2 % över alla vinklar Provhastighet: 1 sekund Driftstemperatur: -25C till +50C Hjälpmätningar Givartemperatur Batterispänning Högspänningsbias Uppsamlingshink för regnvatten Datalagring Datainspelningsintervall inställbar 1 sekund till 9 timmar Datakapacitet datapunkter Maximal arkiveringstid 5,5 timmar till 20,5 år Effekt 6 volt internt batteri (extra) Driftsspänning 220mA utan modem (250mA med modem) Extern batteriladdare (extra) Solarkraft (extra) Realtidsklocka Drift <2 minuter/månad Seriell sändning Tre RS-232 port Uppringt modem (extra) Kompatibel med många externt uppställda trådlösa radioalternativ Mekaniskt 12 X12 X14 totalt (31cm x 31cm x 36cm) 33 lbs (15 kg) Väderbeständig inbyggnad: Aluminium med tvåkomponents katalytisk polyuretanfärg Lås och hårdvara: rostfritt stål Andra alternativ Tripod Regnmätare Barometertryck Vindhastighet och riktning Certifieringar CE-certifierad (lågspänningsdirektivet och direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet) Direktivet om tryckbärande anordningar (97/23/EG) ASME VIII VARNINGAR OM DENNA UTRUSTNING ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM ANGES AV TILLVERKAREN KAN DET SKYDD SOM FÖRESKRIVS GENOM UTFORMNINGEN AV DENNA UTRUSTNING BLI NEDSATT. DET FINNS INGA DELAR I UTRUSTNINGEN SOM OPERATÖREN KAN REPARERA. SERVICE PÅ DETTA INSTRUMENT SKA ENDAST UTFÖRAS AV KVALIFICERAD PERSONAL. SENSORBOXEN FÅR ENBART ÖPPNAS GENOM ATT LÅSVAJERN, SOM ANVÄNDS FÖR ATT SÄKRA LÅSSPÄRRARNA, KLIPPS AV. LÅSVAJERN MÅSTE ÅTERMONTERAS EFTER SERVICE FÖR ATT PLOMBERA BOXEN OCH PÅ SÅ SÄTT SÄKERSTÄLLA EN FORTSATT SÄKER PRODUKT. DETTA INSTRUMENT INNEHÅLLER INTE NÅGOT JORDNINGSSKYDD. EFTERSOM DETTA INSTRUMENT ÄR BATTERIDRIVET OCH KAN FLYTTAS FRÅN PLATS TILL PLATS ÄR DET ANVÄNDARENS ANSVAR ATT TILLHANDAHÅLLA LÄMPLIG JORDNING AV INSTRUMENTET NÄR DET ANVÄNDS I MILJÖER DÄR DETTA KAN BEHÖVAS. KONTROLLERA LOKALA ELEKTRISKA FÖRESKRIFTER OCH REGLER FÖR TILLÄMPLIGA KRAV PÅ JORDNING. SENSORBOXEN INNEHÅLLER TRYCKSATT JONISERINGSKAMMARE MED HÖGT INVÄNDIGT TRYCK OCH HÖGSPÄNNING (~400 VDC) PÅ YTAN NÄR ENHETEN ÄR SPÄNNING ÄR TILLSLAGEN. ATT TA BORT KAMMAREN UR SITT SKYDDSHÖLJE ELLER ATT UTSÄTTA DET FÖR MISSKÖTSEL KAN ORSAKA ALLVARLIG SKADA. FÖR ATT FÖRHINDRA SKADOR PÅ DET INVÄNDIGA BATTERIET OCH INVÄNDIGA KRETSAR SKA INTE SOLARPANELEN OCH BATTERILADDAREN ANSLUTAS SAMTIDIGT. DET INTERNA BATTERIET (EXTRA) SOM ANVÄNDS I DETTA INSTRUMENT ÄR ETT SLUTET BLYSYREBATTERI OCH SKA ENBART ERSÄTTAS AV ETT IDENTISKT BATTERI SOM KAN KÖPAS FRÅN GE REUTER STOKES. ANVÄNDNING AV ANDRA BATTERIER KAN ORSAKA SKADA PÅ LADDAREN ELLER INSTRUMENTET.

10 1.0 MEKANISKT Även om RSS-131ER är ett bärbart instrument kan det också monteras permanent på en vägg i alla lägen med hjälp av lämpligt utformade konsoler. Det är inte känsligt vad gäller detektororientering. I allmänhet monteras RSS-131ER med kabelanslutningarna vända nedåt. Den inbyggda monteringsflänsen på "topp"-ytan av boxen kan användas för fastsättning på tripodsystem och passar för #10-24 maskingängade skruvar eller bultar. Jordning av RSS- 131ER sker genom anslutning till en jordningspunkt på flänsen med hjälp av en skruv och låsbricka. Denna skruv identifieras med en jordningssymbolsetikett 3.0 ELEKTRISKT Kabel för att ansluta externt 6 till 8V-nätaggregat till extern strömkontakt på RSS-131ER Används bara om det inte finns något internt batteri. Kontaktdon #EN3C6F RS #CN7-11 Till strömförsörjning Till jord på nätaggregatet med symbolen. Vid Kontrollera lokala elektriska bestämmelser eller hänvisningar. normal användning krävs ingen jordning av enheten. 2 ledare 22 ga kabel ska användas. Alpha detaljnummer 5610B2001(rekommenderas). 4.0 COM PORTKONFIGURATION / DATALAGRING RSS-131ER kan konfigureras med hjälp av RSS-131ER konfigurationsverktyg. Kommunikationer vid leverans från fabriken visas i tabell 1. Konfigurering görs genom COM2 eller COM4, med hjälp av S kabeln. Se till att kabeln är ansluten till enheten. Tabell 1 COM Port Baudkonfiguration COM1 9600,N,8,1 COM2 9600,N,8,1 COM3 9600,N,8,1 (Extra internt modem) COM4 9600,N,8,1 2.0 BASUTFÖRANDE/UPPSÄTTNING HPIC-mått i förhållande till jonkammaren S Seriell kabel för anslutning till Data Acquisition Board COM 2 till PC DB-9 Kontaktdon 4 pin kontakt (Honkontakt på kabel) DB-9 på PC Kontaktdon #ENC4F (Honkontakt på kabel) Panelbeteckning Anslut S kabel till COM2 och PC. Starta konfigurationsverktyget. Slå på enheten. Kontrollera kommunikation genom att välja online...version. Konfigurera enligt önskemål och enligt manualen. Ta bort kabeln och montera enligt önskemål och enligt manual och lokala bestämmelser.

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ.

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ. Surface Mount Monolithic Amplifiers High Directivity, 50Ω, 0.5 to 5.9 GHz Features 3V & 5V operation micro-miniature size.1"x.1" no external biasing circuit required internal DC blocking at RF input &

Διαβάστε περισσότερα

Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12

Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12 Οδηγός χρήστη Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Προδιαγραφές...3 Χρήση της θήκης τροφοδοσίας...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές πληροφορίες...7

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK48 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τη μαγνητική βάση φόρτισης...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Επιλογή προσάρτησης για το τηλέφωνό σας...4 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ Τύπος: WE800+ Σύστηµα µέτρησης και καταγραφής µετεωρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών Εισαγωγή Μην εκθέσετε την κάρτα PU013 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

Ventilated Distribution Transformers

Ventilated Distribution Transformers General Purpose Energy efficient dry-type transformers 600 Volt Class, isolation type, single and three phase, 1 through 00. Indoor and outdoor models available. Accessories and Optional Styles trostatic

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Dimensional Data - All tolerances (± 0.01) inches. 5.33 x 6.60.21" x.26" (Typ. 2) 11.68 x 12.95.46" x.51" (Typ. 2)

Dimensional Data - All tolerances (± 0.01) inches. 5.33 x 6.60.21 x.26 (Typ. 2) 11.68 x 12.95.46 x.51 (Typ. 2) 0-700 Volts, 100 Amps Bussmann BH-0 Series Dimensional Data - All tolerances (± 0.25) mm (± 0.01) inches B 54.23 2.135" 71.42 2.812" Catalog Symbol: BH-0 Series Base: Light-weight, high temperature thermoplastic

Διαβάστε περισσότερα

ASUS Transformer Pad QSG TF300TG 3G Connection Manager

ASUS Transformer Pad QSG TF300TG 3G Connection Manager QSG TF300TG 3G Connection Manager Εγκατάσταση κάρτας SIM GK7210 1. Χρησιμοποιήστε έναν ισιωμένο συνδετήρα για να πατήσετε το κουμπί εξαγωγής του δίσκου κάρτας SIM. 2. Αφαιρέστε τον δίσκο από την υποδοχή.

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL

USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index ελληνικός p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών...

Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών... Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών...5 Παράλληλη σύνδεση περισσότερων μονάδων και τριφασική σύνδεση...5

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Χρήση των προσαρτήσεων...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

2.5 GHz SILICON MMIC WIDE-BAND AMPLIFIER

2.5 GHz SILICON MMIC WIDE-BAND AMPLIFIER . GHz SILICON MMIC WIDE-BAND AMPLIFIER UPC79T FEATURES WIDE FREQUENCY RESPONSE:. GHz 3 GAIN vs. FREQUENCY HIGH GAIN: 3 db (UPC79T) SATURATED OUTPUT POWER: +. dbm (UPC79T) INTERNAL CURRENT REGULATION MINIMIZES

Διαβάστε περισσότερα

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η µελέτη του Κεντρικού συστήµατος και των φωτιστικων θα ειναι σύµφωνη µε τα εξής πρότυπα: ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά έκτακτης ανάγκης ΕΝ 1838 : Εφαρµογές φωτισµού έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Bluetooth Keyboard BKB10

Οδηγός χρήστη. Bluetooth Keyboard BKB10 Οδηγός χρήστη Bluetooth Keyboard BKB10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση...3 Φόρτιση του πληκτρολογίου...4 Ενεργοποίηση του πληκτρολογίου...5 Ρύθμιση του πληκτρολογίου...6 Υποστήριξη στο web...7

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

Chilisin Electronics Singapore Pte Ltd

Chilisin Electronics Singapore Pte Ltd hilisin Electronics ingapore Pte Ltd High urrent hip Beads, PBY eries Feature: Our MD High urrent hips Beads is specially designed to with tand large urrents while providing a means of EMI/RFI attenuation

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Technical Manual. Top Star Pergola 120x70. metaform shading systems

Technical Manual. Top Star Pergola 120x70. metaform shading systems 02 Technical Manual Top Star Pergola 120x70 Exclusively designed by Metaform AVEE, this is an innova on in professional shading, as the pioneering li system allows you to install the pergola on any pre-exis

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΤΗΣ-10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΥΛΙΤΗΣ-10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΤΗΣ-10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ ΗΜΙΤΟΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ.... 4 3. ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ REED, ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ REED... 6 4. ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ VECTOR A100K, LM, L2.... 9 5. ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ THIES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANELS CENTRE PARTING LANDING DOOR.1. Πόρτα ορόφου χωρίς κάσωμα, για ανακαινίσεις Landing door without frames, for modernization

Διαβάστε περισσότερα

RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec.

RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec. RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec. PRODUCT DETAIL Electrical Characteristics μh L (Min) Q MHz (Min) SRF Ω DCR IDC ma TEST FREQ: MHz TEST LEVEL: 100 mv Test Instruments HP4291

Διαβάστε περισσότερα

EZ-One Pro PC Based Control Systems Complete system, supports from 1 to 8 doors

EZ-One Pro PC Based Control Systems Complete system, supports from 1 to 8 doors EZ-One Pro PC Based Control Systems Complete system, supports from 1 to 8 doors The EZ-One Pro series are complete access control systems designed for fast and easy installation. EZ-One Pro systems can

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικές οδηγίες για το ρυθμιστή φόρτισης...3 Συντήρηση του ρυθμιστή φόρτισης...4 Τεχνικά χαρακτηριστικά...4 Οδηγίες ρύθμισης αισθητήρα νυκτός...6 Ενδείξεις σφαλμάτων...7 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας / Τιμοκατάλογος 203 Energy Meters Μετρητές Ενέργειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

INTD0909. GSM Gateway voice / data. Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. GSM Gateway INTD0909 voice / data

INTD0909. GSM Gateway voice / data.  Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. GSM Gateway INTD0909 voice / data Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης GSM Gateway INTD0909 voice / data GSM Gateway voice / data Σελίδα 2 Γενική - Προδιαγραφές Σελίδα 3 Καλωδίωση - Σύνδεση Σελίδα 4 Quick-Start Εγκατάσταση Σελίδα 5 Ενδείξεις LED

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Μονοφωνικό ακουστικό

Οδηγός χρήστη. Μονοφωνικό ακουστικό Οδηγός χρήστη Μονοφωνικό ακουστικό Περιεχόμενα Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση αξεσουάρ...4 Βασικά στοιχεία...5 Φόρτιση της μπαταρίας...5 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού...5 Αντιστοίχιση

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8%

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8% 91 500 201 0/11 Aluminum raming Linear Motion and Assembly Technologies 1 Section : Engineering Data and Speciications Technical Data or Proiles Metric U.S. Equivalent Material designation according to

Διαβάστε περισσότερα

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ ΣΚΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ ΣΚΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

Carbon Film Leaded Resistor

Carbon Film Leaded Resistor Features -The most economic industrial investment -Standard tolerance: +/-5% (available +/-2%) -Excellent long term stability -Termination: Standard solder-plated copper lead Applications -Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth Για περισσότερες πληροφορίες: www.lenco.com www.divitec.gr 1 A. Προειδοποίηση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά

Διαβάστε περισσότερα

MCRH Series High Temp. Electrolytic Capacitors

MCRH Series High Temp. Electrolytic Capacitors Features: General purpose. Wide CV value range. Safety vent construction products, ECRH series are guaranteed for 000 hours at C. High temperature radial leaded electrolytic. Supplied loose with straight

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data logger. Γενικά Το FHL Wind Data logger ειναι ενα προγραμμα που λαμβάνει, απεικονίσει και καταγραφει δεδομενα μέρους του ναυτιλιακού εξοπλισμου γέφυρας.

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση αξεσουάρ...3 Βασικά στοιχεία...4 Κλήσεις...6 Ακρόαση μουσικής...7 Τεχνολογία πολλαπλών σημείων...7 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

FD600W ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

FD600W ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ FD600W ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 Παρακαλώ μην ξεχάσετε να διαβάσετε το "Εγχειρίδιο Χρήσης " πριν την εγκατάσταση των προϊόντων. Μέρος 1. Προειδοποίηση ασφαλείας & προσοχής : Για τη σωστή εγκατάσταση και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Aluminum Capacitors C, Tubular, Radial Lead

Aluminum Capacitors C, Tubular, Radial Lead Aluminum Capacitors + 105 C, Tubular, Radial Lead FEATURES Wide temperature range Radial design in two and three lead configuration Ideal SMPS output filter PERFORMANCE CHARACTERISTICS Operating Temperature:

Διαβάστε περισσότερα

Technical Manual. Magna Pergola. metaform shading systems

Technical Manual. Magna Pergola. metaform shading systems 03 Technical Manual Magna Pergola A new, pioneering pergola, exclusively designed by Metaform AVEE. Reinforced construc on and improved aesthe cs, when maximum capability of coverage of external spaces

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ηράκλειο 07-10-2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1.

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1. GAUGE BLOCKS Accuracy according to ISO650 Nominal length (mm) Limit deviation of length Grade 0 Tolerance for the variation in length Grade Grade Grade Grade 2 Limit deviations of Tolerance for the Limit

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Flame-Proof Resistors

Metal Film Flame-Proof Resistors Features -Low Noise -Low TCR from ±15~100PPM/ -High Precision from ±0.1%~1% -Complete Flameproof Construction UL-1412. -Coating meets UL94V-0 Applications -Telecommunication -Medical Equipment -Consumer

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Assembly Operating instructions. Montageanleitung. Απογυμνωτές PV-AZM...3. Stripping pliers PV-AZM...3.

Οδηγίες Λειτουργίας. Assembly Operating instructions. Montageanleitung. Απογυμνωτές PV-AZM...3. Stripping pliers PV-AZM...3. MA000 MA267 (de_en) (gr_en) Montageanleitung Οδηγίες Λειτουργίας Απογυμνωτής PV-AZM... για MC3, MC4 MA000 MA267 (de_en) (gr_en) Assembly Operating instructions Stripping pliers PV-AZM... for MC3 and MC4

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series)

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series) Construction D1 L (AR Series) Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to ±5PPM/C -Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm -Miniature size 0201

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS Περιεχόμενα 1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS-770... 2 2. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες - CMS-600... 5 1/6

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

0 Οδηγίες σύνδεσης στο Π.Σ. - Λειτουργικό Σύστηµα Win XP 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 2. Σύνδεση του netmod µε τον Η/Υ... 5 3. Εγκατάσταση του netmod σε windows XP... 8 4 Οδηγίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

1.575 GHz GPS Ceramic Chip Antenna Ground cleared under antenna, clearance area 4.00 x 4.25 mm / 6.25 mm. Pulse Part Number: W3011 / W3011A

1.575 GHz GPS Ceramic Chip Antenna Ground cleared under antenna, clearance area 4.00 x 4.25 mm / 6.25 mm. Pulse Part Number: W3011 / W3011A W0 Datasheet version. ceramic antenna. (09/08).575 GHz Ceramic Chip Antenna Ground cleared under antenna, clearance area x 4.5 mm / 6.5 mm. Pulse Part Number: W0 / W0A Features - Omni directional radiation

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor

Current Sensing Chip Resistor Features -3 atts power rating in 1 att size, 1225 package -Low CR of ±100 PPM/ C -Resistance values from 1m to 1 ohm -High purity alumina substrate for high power dissipation -Long side terminations with

Διαβάστε περισσότερα