ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (FINANCIAL SUPERMARKETS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (FINANCIAL SUPERMARKETS)"

Transcript

1 90 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (FINANCIAL SUPERMARKETS) Toυ ρα ηµήτρη Μ. Μυλωνά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χρηµατοπιστωτικά Πολυκαταστήµατα (Financial Supermarkets), είναι τα υποκαταστήµατα τα οποία λειτουργούν µε τέσσερις ή πέντε υπαλλήλους, που γνωρίζουν όµως πλήθος χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και είναι γνώστες του PC Banking. Συνήθως ένας χρηµατοοικονοµικός όµιλος παρέχει µέσω της µορφής αυτής πλήθος τραπεζικών υπηρεσιών, όπως α- σφάλειες, leasing, factoring και forfaiting, επενδυτικά προϊόντα και χρηµατιστηριακές συναλλαγές, συµβουλές για διαχείριση περιουσίας, αξιοποίηση και αγοροπωλησίες ακινήτων (ΙΝΕ- ΟΤΟΕ, 2004). Σύµφωνα µε έρευνα της εταιρίας Accenture, ο ουσιαστικός λόγος δηµιουργίας των Χρηµατοπιστωτικών Πολυκαταστηµάτων (Financial Supermarkets), είναι ότι το µεγάλο ποσοστό του συνολικού τζίρου των τραπεζικών ιδρυµάτων, ποσοστό που αγγίζει σχεδόν το 75%, συνεχίζει να καλύπτεται από τα έσοδα των υποκαταστηµάτων. Εντούτοις τα τραπεζικά καταστήµατα αποφάσισαν να αλλάξουν τη φιλοσοφία της λειτουργίας τους, αλλά και την αρχιτεκτονική των καταστηµάτων τους. Γίνεται εποµένως αντιληπτό, ότι ο στόχος των µελλοντικών καταστηµάτων, είναι να αποτελούν Supermarkets, που θα πουλούν παλιά και νέα τραπεζικά προϊόντα, (π. χ. ασφάλειες, αµοιβαία κεφάλαια) θα παρέχουν επενδυτικές συµβουλές κ. λ. π. Κάθε κατάστηµα θα είναι και µία µικρή τράπεζα. Αυτό θα επιτυγχάνεται µε τη διάθεση, στον ίδιο χώρο, όλων των υπηρεσιών και προϊόντων, που διαθέτει σήµερα µια τράπεζα, από διαφορετικά σηµεία και διευθύνσεις ή υπηρεσίες (Accenture, 2005). ΤΑ ΕΙ Η ΤΩΝ FINANCIAL SUPERMARKETS Τα µελλοντικά καταστήµατα, σύµφωνα µε τη µελέτη της εταιρίας Accenture (2005), µπορούν να χωριστούν σε διαφορετικές κατηγορίες. Αυτός ο διαχωρισµός θα βασίζεται και θα γίνεται ανάλογα µε την έµφαση, που δίνει η κάθε τράπεζα στο είδος της πελατείας της, αλλά και στο σκοπό και στους στόχους της λειτουργίας της. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής: O ρ. ηµήτρης M. Mυλωνάς είναι Οικονοµολόγος - Νοµικός - Λογιστής Α Τάξης.

2 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 91 1) Κέντρο Συναλλαγών: Κατάστηµα που χρησιµοποιεί κατά κύριο λόγο ταµεία για την εξυπηρέτηση των πελατών, που το επισκέπτονται για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών οι ο- ποίες βασίζονται σε ανταλλαγή εγγράφων. Ένα τέτοιο κατάστηµα έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει 2000 µε 2500 πελάτες. 2) Χρηµατοοικονοµικό Πολυκατάστηµα: Θα εξυπηρετεί ένα µεγάλο φάσµα πελατών, θα εστιάζεται στις πωλήσεις, θα χρησιµοποιεί συστήµατα διαχείρισης πελατών, στοχεύοντας στην εξάλειψη του ρόλου του ταµία. Το κατάστηµα αυτό θα εξυπηρετεί 3500 µε 4000 πελάτες. 3) Μπουτίκ: Θα εστιάζεται σε εµπορικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες και δε θα έχει ταµεία. Θα απευθύνεται σε πελάτες µε πιο πολύπλοκες οικονοµικές ανάγκες. Το κατάστηµα αυτό θα εξυπηρετεί περισσότερους από 800 έως και 1000 πελάτες. 2. ΠΕΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Πελάτης είναι το άτοµο, το οποίο επιδιώκει µέσα από µία οικονοµική συναλλαγή, δηλαδή, µία οικονοµική δραστηριότητα, να έχει ως αντάλλαγµα την απόκτηση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Η επιδίωξη του αυτή επηρεάζεται από τις κοινωνικές και ψυχολογικές διεργασίες του και κυρίως από το βασικό λόγο, για τον οποίο προβαίνει στην πραγµατοποίηση αυτής της οικονοµικής δραστηριότητας. Ο σκοπός και ο στόχος του πελάτη, να αποκτήσει ως αντάλλαγµα της χρηµατικής του πληρωµής, ένα προϊόν ή µία υπηρεσία, είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες του (Μαυρουλέας, 1993). Οι ανάγκες αυτές, µπορεί να είναι πραγµατικές ή πλασµατικές και είναι ζωτικής σηµασίας για τα άτοµα και τα νοικοκυριά, διότι καλύπτουν όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης (δηλαδή τις βιολογικές, φυσιολογικές, κοινωνικές, συναισθηµατικές και ψυχολογικές ανάγκες). Η ικανοποίηση των αναγκών ισοδυναµεί µε τη χρησιµότητα, που λαµβάνει ο πελάτης από την κατανάλωση των αγαθών και των υπηρεσιών. Ο πελάτης µεγιστοποιεί τη χρησιµότητά του αυτή, από την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών µέχρι το σηµείο, που του επιτρέπεται από το εισόδηµά του, αλλά και τις τιµές των αγαθών (Καζάζης, 2005) Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο στόχος µιας επιχείρησης είναι να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών της. Μια επιχείρηση που αποτυγχάνει στον τοµέα αυτό δε θα επιβιώσει µέσα σε µια ανταγωνιστική οικονοµία, ε- Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Να εµπιστεύεται την επιχείρηση Να προτιµά την επιχείρηση Να είναι ικανοποιηµένος Να αγοράζει τις νέες υπηρεσίες της εταιρείας (ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ) ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΘΕΙ (Μέτρα και δείκτες) Οι παραδόσεις των προϊόντων / υπηρεσιών της εταιρείας να γίνονται στην ώρα τους Να αγοράζει τα περισσότερα (από τα προϊόντα που χρειάζεται) από την εταιρεία Να του προσφέρονται καλές τιµές Να µην του προσφέρονται ελαττωµατικά προϊόντα Το ποσοστό των νέων προϊόντων /υπηρεσιών που αγοράζει ο πελάτης από την εταιρεία (να είναι µεγάλο)

3 92 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH νώ οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν να ικανοποιούν τους πελάτες τους έχουν µεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης και ευηµερίας. Έτσι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ακολουθήσουν µία πελατοκεντρική πολιτική, µε σκοπό να διευκολύνουν, τη διαδικασία ανταλλαγής και να ενισχύσουν την ικανότητα του οργανισµού τους, να κάνει αµοιβαίως ωφέλιµες ανταλλαγές µε τους πελάτες της. Για να το επιτύχει αυτό, επιδιώκει να προσελκύει και να διατηρεί τους πελάτες της, ώστε να αποκτά τους πόρους για να αντεπεξέλθει στις προσδοκίες του κύκλου των ατόµων που επηρεάζει µέτοχοι, εργαζόµενοι και κοινωνία (Καζάζης, 2005). Για να επιτύχει µία επιχείρηση την σωστή πελατοκεντρική πολιτική πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες (Καζάζης, 2005): 1) Αναγνώριση των αγορών - στόχων: Η ιοίκηση πρέπει να αναγνωρίσει τους πελάτες µε τους οποίους θέλει να κάνει συναλλαγές. Η επιλογή τους θα γίνει µε βάση τον πλούτο τους και την ικανότητα του οργανισµού να τους εξυπηρετήσει. 2) Έρευνα µάρκετινγκ: Η ιοίκηση πρέπει να συγκεντρώσει πληροφορίες για τις τρέχουσες και τις πιθανές µελλοντικές ανάγκες των πελατών της επιλεγµένης αγοράς, πώς αγοράζουν και τι προσφέρουν οι ανταγωνιστές. 3) Ανάπτυξη προϊόντος: Η επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει προϊόντα τα οποία θα ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες και τις επιθυµίες, ώστε να κάνουν τους πελάτες-στόχους να θέλουν να αγοράσουν. 4) Μίγµα µάρκετινγκ: Η ιοίκηση θα πρέπει τότε να καθορίσει την τιµή, την προώθηση και τη διανοµή του προϊόντος. Αυτό το µίγµα µάρκετινγκ είναι ειδικά σχεδιασµένο να προσφέρει αξία στους πελάτες, να µεταδίδει την προσφορά και να το καθιστά προσιτό και βολικό. 5) Έλεγχος: Εφόσον η ιοίκηση επιθυµεί να δηµιουργήσει µια σχέση που διατηρεί τους πελάτες, πρέπει να αποκτήσει πληροφόρηση σχετικά µε το αν ο πελάτης είναι ικανοποιηµένος µε την συναλλαγή και να τροποποιήσει το προϊόν και το µίγµα µάρκετινγκ, καθώς οι ανάγκες και το ανταγωνιστικό περιβάλλον µεταβάλλονται Η ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η πολιτική και η φιλοσοφία, της νέας αυτής µορφής των Χρηµατοπιστωτικών Πολυκαταστη- µάτων (Financial Supermarkets), στην οποία θέλουν να µετατραπούν τα ήδη υπάρχοντα, αλλά και τα νέα τραπεζικά καταστήµατα, έχει ως στόχο τον ίδιο τον πελάτη, Ο σκοπός των νέων αυτών Χρηµατοπιστωτικών Πολυκαταστηµάτων (Financial Supermarkets), θα είναι η συνεχής αύξηση του ποσοστού των εσόδων, επί του συνολικού τζίρου τους, τα οποία προέρχονται µέσα από τα ί- δια τα τραπεζικά καταστήµατα, δίνοντας έµφαση σε πέντε κύρια σηµεία, που έχουν αλληλένδετη σχέση µε τον ίδιο το πελάτη. Τα σηµεία αυτά είναι τα εξής (Μυλωνάς, 2006): 1) Βέλτιστη Λειτουργία 2) Υπεύθυνο Ανθρώπινο υναµικό 3) Σύστηµα ιαχείρισης Πελατών (Customer Relationship Management) 4) Ενοποίηση µε άλλα Κανάλια ιανοµής 5) Εµπειρία Πελατών Βέλτιστη Λειτουργία: Τα Χρηµατοπιστωτικά αυτά Πολυκαταστήµατα, θα οργανώνουν εργασίες, οι οποίες θα προβλέπουν εξωτερική υποστήριξη. ηλαδή, το κατάστηµα θα µπορεί να αναθέτει εργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες, πράγµα που κάνει πιο έντονο το φαινόµενο λειτουργίας των τραπεζικών καταστηµάτων, µέσω του Outsourcing.(π. χ. ασφαλιστές, νοµικοί, µηχανικοί κ. λ. π.) Υπεύθυνο Ανθρώπινο υναµικό: Η νέα µορφή αυτή των τραπεζικών καταστηµάτων, θα απαιτεί την κατοχή µεγαλύτερης εξειδίκευσης γνώσεων και δεξιοτήτων, από την πλευρά του

4 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 93 ανθρώπινου δυναµικού. ηλαδή, ο τοµέας µε τον οποίο θα ασχολείται το προσωπικό, θα δια- µορφώνει και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων, που θα απαιτούνται από το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς επίσης, θα καθορίζει και τους στόχους, που θα πρέπει να επιτύχει το αντίστοιχο προσωπικό. Σύστηµα ιαχείρισης Πελατών (Customer Relationship Management): Τα νέα αυτά Χρη- µατοπιστωτικά Πολυκαταστήµατα, µε τη χρησιµοποίηση συστηµάτων διαχείρισης πελατών, θα µπορούν να έχουν στην κατοχή τους, πληροφορίες σε ηλεκτρονική µορφή για τους πελάτες τους. Έτσι θα τους δίνεται η δυνατότητα, να κατηγοριοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές, ανάλογα µε τις προτιµήσεις, τις συνήθειες, τα προϊόντα που ενδιαφέρουν τον κάθε πελάτη ξεχωριστά, διαµορφώνοντας έτσι και το προφίλ του κάθε πελάτη τους, αλλά και το προφίλ πελατών που προσελκύει, στο σύνολό τους. Ενοποίηση µε άλλα κανάλια διανοµής: Το κυριότερο κανάλι, το οποίο µπορούν, και επιδιώκουν να εκµεταλλευτούν ακόµα περισσότερο, τα νέα αυτά Χρηµατοπιστωτικά Πολυκαταστήµατα, είναι το Internet, µε σκοπό να επιτύχουν την καλύτερη αντιµετώπιση των προτιµήσεων των καταναλωτών τους, την αύξηση των ευκαιριών προσέγγισης και µείωσης του κόστους εξυπηρέτησης. Εµπειρία πελατών: Η διαµόρφωση και ο σχεδιασµός της αλλαγής της αρχιτεκτονικής των νέων αυτών Χρηµατοπιστωτικών Πολυκαταστηµάτων, βασίζεται στην ποιότητα και τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται ο πελάτης την επαφή του µε την τράπεζα. Η άνεση, ο οπτικός ε- ρεθισµός, η ευκολία προσανατολισµού εντός του καταστήµατος και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών, είναι µερικοί από τους σηµαντικούς παράγοντες, που πρέπει να αξιοποιηθούν από πλευράς αυτών των νέων τραπεζικών καταστηµάτων, για να επιτευχθεί η διαµόρφωση του καλύτερου δυνατού φυσικού περιβάλλοντος του καταστήµατος και συνεπώς η βελτίωση της εικόνας του καταστήµατος στα µάτια του πελάτη. Γίνεται εποµένως αντιληπτό, ότι η µορφή και η αρχιτεκτονική, των νέων αυτών Χρηµατοπιστωτικών Πολυκαταστηµάτων (Financial Supermarkets), είναι καθαρά πελατοκεντρική. ίνοντας έµφαση σε αυτά τα πέντε σηµεία, που είναι αλληλένδετα µε τον πελάτη και συµβαδίζουν παράλληλα και µε τις πέντε ενέργειες της πελατοκεντρικής πολιτικής µίας επιχείρησης, που α- ναφέρθηκαν παραπάνω, καλύπτουν πλήρως το φάσµα του στόχου τους, που είναι ο ίδιος ο πελάτης, καθώς επίσης οδηγούν και στην εκπλήρωση του σκοπού τους, που είναι η αύξηση του ποσοστού των εσόδων τους, επί του συνόλου του τζίρου τους, που προέρχονται από τα ίδια τα καταστήµατα. Υπάρχουν µεµονωµένα παραδείγµατα πελατοκεντρικής πολιτικής, που ακολουθούν µε κάποιο συγκεκριµένο τρόπο κάποια τραπεζικά καταστήµατα και κάποια παραδείγµατα πελατοκεντρικής πολιτικής, που ακολουθούνται σε όλο το φάσµα του τραπεζικού κλάδου, δηλαδή, από όλα τα τραπεζικά καταστήµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, µιας πελατοκεντρικής πολιτικής, ενός τραπεζικού καταστήµατος, που δίνει έµφαση σε αυτά τα πέντε σηµεία και οδηγεί στη διαµόρφωση των Χρηµατοπιστωτικών Πολυκαταστηµάτων (Financial Supermarkets), είναι της Alpha Bank. Η πελατοκεντρική στρατηγική της Alpha Bank και η εφαρµογή της, εστιάζει στην εξυπηρέτηση πελατών της και συνεχίζει να ενισχύεται µε την προώθηση καινοτόµων, προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τρόπους προώθησής τους, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών. Σε ένα από τα πέντε σηµεία, που η τράπεζα της Alpha Bank έχει δώσει µεγάλη έµφαση είναι αυτή της βέλτιστης λειτουργίας των καταστηµάτων της. Η Alpha Bank, α- ναθέτει εργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες, όπως στην American Express, γεγονός που οδηγεί στην προώθηση καινοτόµων προϊόντων, που επιφέρουν σηµαντικά προνόµια στους κατόχους, δηλαδή στους πελάτες της. Επίσης, ένα άλλο σηµείο στο οποίο έχει δώσει µεγάλη έµφαση η Alpha Bank, µέσω της πελατοκεντρικής της πολιτικής, είναι η ενοποίησή της µε νέα κανάλια

5 94 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH διανοµής. Η χρησιµοποίηση ενός νέου σύγχρονου ενιαίου δικτύου τερµατικών συναλλαγών (POS) πανελλαδικής κάλυψης, το οποίο θα επεκταθεί και σε χιλιάδες άλλες εµπορικές επιχειρήσεις, προσφέρει τη δυνατότητα εκτέλεσης συναλλαγών µε πιστωτικές κάρτες σε ηλεκτρονικό περιβάλλον µε µεγάλη ασφάλεια και ταχύτητα. Η δηµιουργία του νέου δικτύου αναµένεται να αποδώσει σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας, µε άµεση επίπτωση στο κόστος επεξεργασίας συναλλαγών (Alpha Bank, 2006). Ένα άλλο, συγκεκριµένο παράδειγµα πελατοκεντρικής πολιτικής των τραπεζών, που αφορά όλες τις τράπεζες, εντός και εκτός συνόρων είναι το Bank assurance (Τραπεζοασφάλειες). Οι τράπεζες, απορροφώντας εταιρείες ειδικευµένες στα ασφαλιστικά προϊόντα, πέραν του ότι βελτιώνουν τα δικά τους οφέλη, που είναι η αύξηση του µεριδίου αγοράς τους, οδηγούνται παράλληλα και σε µία πελατοκεντρική πολιτική. Προσπαθούν, λόγω του µεγάλου ανταγωνισµού που επικρατεί στον τραπεζικό κλάδο, να δηµιουργήσουν µε την συνεργασία τους µε τις εξειδικευµένες ασφαλιστικές εταιρείες, όσο το δυνατό περισσότερα και καινοτόµα ασφαλιστικά προϊόντα, που θα καλύπτουν όλα τις προτιµήσεις των πελατών. 3. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Financial Supermarkets Hεξέλιξη αυτή των τραπεζικών καταστηµάτων, σε χρηµατοοικονοµικά σούπερ µάρκετς (Financial Supermarkets), αποφέρει θετικά αποτελέσµατα, σε τέσσερις στρατηγικούς το- µείς, που είναι: Οι πωλήσεις, το κόστος διανοµής, η αποδοτικότητα των τραπεζικών καταστη- µάτων και η εµπορική αποδοτικότητά τους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Οι πωλήσεις για µία επιχείρηση είναι περίπλοκες και στην προσπάθεια να επιτύχουν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, σε όλες τις διαδικασίες, που τις διέπουν, οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν πληροφορίες και επιχειρησιακές διαδικασίες. Αυτό βοηθά τις επιχειρήσεις, µέσω της χρησιµοποίησης της σωστής στρατηγικής marketing πωλήσεων, να αυξήσουν τον τζίρο τους, µε αποτελεσµατικό τρόπο. Αν οι επιχειρήσεις, διαθέτουν αυτά τα εργαλεία, µπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσµατικά, αυξάνοντας τις πωλήσεις και µειώνοντας παράλληλα το κόστος, µε αποτέλεσµα, να αυξάνεται το περιθώριο του κέρδους τους. Για το λόγο αυτό πρέπει να δίνουν βαρύτητα σε τρία ιδιαίτερα σηµαντικά σηµεία, που είναι τα εξής (Καζάζης, 2005): 1) Αποτελεσµατική προσέγγιση πωλήσεων 2) Αποτελεσµατική παραγωγή προτάσεων 3) Ακριβή στοιχεία πωλήσεων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, το οποίο αποδεικνύει, ότι στην προσπάθειά τους τα τραπεζικά καταστήµατα να µετατρέψουν την ήδη υπάρχουσα δοµή και την φιλοσοφία που ακολουθούν, σε αυτή των Χρηµατοπιστωτικών Πολυκαταστηµάτων (Financial Supermarkets), είναι η ε- πένδυση στον τοµέα της εξέλιξής τους στο θέµα των πληροφοριακών συστηµάτων. Αυτό που καλείται να επιτύχει η πληροφορική είναι να ελαχιστοποιήσει το κόστος και τον κόπο, ενώ συγχρόνως να επιφέρει σηµαντική πρόοδο ως προς την αποτελεσµατικότητα των πωλήσεων των τραπεζικών καταστηµάτων. Έτσι τα τραπεζικά καταστήµατα, µέσω της εξέλιξης στον τοµέα της πληροφορικής, µπορούν να δώσουν βαρύτητα στα τρία σηµαντικά σηµεία, που αναφέρθηκαν παραπάνω, τα οποία οδηγούν στην αποτελεσµατικότητα των πωλήσεών τους, πάντοτε µέσα στα πλαίσια της προσπάθειάς τους να µετατραπούν σε Χρηµατοπιστωτικά καταστήµατα. Έτσι, τα τραπεζικά καταστήµατα, µέσα από αυτή την επένδυσή τους, µπορούν να οδηγηθούν στη σωστή προσέγγιση των πωλήσεών τους, καθορίζοντας µε σαφήνεια τους στόχους

6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 95 τους µέσω της εκµετάλλευσης της χρήσης των υπολογιστών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που οδηγούν στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των πωλήσεων (Τράπεζα Πειραιώς, 2005): 1) Αυξάνεται η ταχύτητα των δραστηριοτήτων. 2) Βελτιώνεται η ποιότητα της εργασίας. 3) ιαχειρίζονται ηλεκτρονικά όλες οι πληροφορίες, 4) Μοιράζονται οι πληροφορίες. 5) Επιδιώκεται η καλύτερη επικοινωνία µε τον έξω κόσµο ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΝΟΜΗΣ: Λέγοντας κόστος διανοµής, εννοείται η προσπάθεια µιας επιχείρησης να διατηρήσει το κόστος της διάθεσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών της, σε επίπεδα χαµηλότερα του ανταγωνισµού, ώστε να επιτυγχάνει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Αυτό κυρίως συµβαίνει σε επιχειρήσεις που απευθύνονται σε µεγάλες αγορές (target groups). Το µεγάλο µέγεθος µίας αγοράς επιτρέπει τις επιχειρήσεις να διαθέτουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, µε χαµηλό κόστος, µέσα από τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας. Έτσι, µια επιχείρηση στην προσπάθεια διατήρησης του κόστους διάθεσης των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της, σε επίπεδα χαµηλότερα του α- νταγωνισµού, έχει τα εξής πλεονεκτήµατα (Μαυρουλέας, 1993): 1) Ελαχιστοποιεί τη διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών, γιατί υπάρχουν πολλά περιθώρια διαπραγµάτευσης, όταν µία επιχείρηση προσφέρει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της σε τιµές χαµηλότερες του ανταγωνισµού και 2) Τα υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες, γίνονται λιγότερο ελκυστικά, γιατί µειώνεται η διαφορά τιµών µεταξύ αυτών και των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης (Καζάζης, 2005). Χαρακτηριστικό παράδειγµα, της βελτιστοποίησης του κόστους διανοµής των τραπεζικών προϊόντων ή υπηρεσιών, στην επιθυµία τους να µετατραπούν τα τραπεζικά καταστήµατα, σε Χρηµατοπιστωτικά Πολυκαταστήµατα (Financial Supermarkets), είναι η στρατηγική που α- κολουθούν σε ότι αφορά στην διείσδυσή τους στον χώρο των ασφαλιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών (Bank assurance). Στην προσπάθειά τους αυτή, τα τραπεζικά καταστήµατα εκµεταλλεύονται τα εξειδικευµένα δίκτυα των ασφαλιστικών εταιρειών, για τη διάθεση και διανοµή των δικών τους προϊόντων, µε αποτέλεσµα να ενισχύεται η ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά και να αυξάνονται τα περιθώρια των κερδών τους, µειώνοντας το κόστος διανοµής των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Με τον όρο αποδοτικότητα µίας επιχείρησης, εννοείται το αναµενόµενο κέρδος ή αλλιώς οι αναµενόµενες µελλοντικές εισπράξεις µίας επιχείρησης, σε σχέση µε την αρχική της επένδυση (Groppelli, 1996). Στην προσπάθειά τους τα χρηµατοπιστωτικά καταστήµατα να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους, πρέπει να αυξήσουν τα έσοδά τους, το µεγαλύτερο ποσοστό των ο- ποίων προέρχεται από τα ίδια τα καταστήµατα. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που τα οδηγεί στη µετατροπή της λειτουργίας και της φιλοσοφίας τους σε Χρηµατοπιστωτικά Πολυκαταστήµατα (Financial Supermarkets). Για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των καταστηµάτων τους, έχουν προβεί σε µεγάλες επενδύσεις, που αποβλέπουν στην αύξηση του αριθµού των πελατών που εξυπηρετούν, δηλαδή την αύξηση του µεριδίου της αγοράς τους, µε αποτέλεσµα την πιθανή αύξηση του ποσοστού των ε- σόδων και των κερδών τους. Μια από τις σηµαντικές επενδύσεις που οδήγησε στη βελτίωση της

7 96 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH αποδοτικότητας των χρηµατοπιστωτικών καταστηµάτων, ήταν η εκµετάλλευση των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων (Μυλωνάς, 2006). Επίσης, οι αλλαγές, που πραγµατοποιούνται, µε τη δηµιουργία των χρηµατοπιστωτικών πολυκαταστηµάτων (Financial Supermarkets), στη δοµή του τραπεζικού συστήµατος, έχουν ως α- ποτέλεσµα τη διαµόρφωση νέων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (εταιρείες παροχής leasing, διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, επενδύσεων) οι οποίες παρέχονται σε πλειοψηφία από θυγατρικές εταιρείες τραπεζών. Έτσι υπήρξαν διαφοροποιήσεις και στα µερίδια αγοράς, κυρίως των εµπορικών τραπεζών. Τέλος, σηµαντική επένδυση που απέφερε θετικά αποτελέσµατα στην αποδοτικότητα των χρηµατοπιστωτικών καταστηµάτων αποτελεί η διεθνοποίηση των τραπεζών. Οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες πλέον δεν εγκαθίστανται, µόνο σε χώρες µε έντονο ελληνικό στοιχείο, (Γερµανία, Η.Π.Α.), αλλά και σε χώρες που αποτελούν διεθνή χρηµατοπιστωτικά κέντρα (Αγγλία) ή σε χώρες διείσδυσης ελληνικών εµπορικών και βιοµηχανικών µονάδων (χώρες της Βαλκανικής και Παρευξείνιες χώρες) (Μαλαβάκης, 2006) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λέγοντας εµπορική αποδοτικότητα µίας επιχείρησης, εννοείται η αύξηση του όγκου των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διαθέτει στην αγορά, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης και µπορεί να προέλθει από την αύξηση της πωλούµενης ποσότητας των προϊόντων της ή της παροχής των υπηρεσιών της (Μυλωνάς, 2006). Η βελτίωση της εµπορικής αποδοτικότητας ενός χρηµατοπιστωτικού καταστήµατος εξαρτάται από τη διάθεση όσο το δυνατό περισσότερων καινοτόµων και ευκολόχρηστων τραπεζικών προϊόντων και υ- πηρεσιών στην αγορά µε σκοπό να προσελκύει όλο και περισσότερους πελάτες, έτσι ώστε να αυξάνεται το µερίδιο αγοράς του χρηµατοπιστωτικού καταστήµατος. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα, την αύξηση των πωλήσεων του χρηµατοπιστωτικού καταστήµατος και στην πιθανή βελτίωση της κερδοφορίας του. Για να µπορέσει, σήµερα ένα χρηµατοπιστωτικό κατάστηµα, να βελτιώσει την εµπορική αποδοτικότητά του, θα πρέπει να εστιάσει στα παρακάτω στρατηγικά σηµεία (Μυλωνάς, 2006): α) Συστήµατα πληροφορικής και επικοινωνιών β) Συστήµατα πληρωµών και διακανονισµού γ) Συστήµατα διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου. Όπως προαναφέρθηκε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της προσπάθειας των τραπεζικών καταστηµάτων, να µετατρέψουν την ήδη υπάρχουσα δοµή και φιλοσοφία που ακολουθούν σ αυτή των Χρηµατοπιστωτικών Πολυκαταστηµάτων (Financial Supermarkets), είναι η επένδυση στον τοµέα της Πληροφορικής (Λογισµικό, ίκτυα, Μηχανογράφηση, Συστήµατα ιαχείρισης και Αξιολόγησης Κινδύνου). Η επένδυση αυτή µαζί µε τις επενδύσεις που απαιτούνται στον εκσυγχρονισµό του µηχανολογικού εξοπλισµού των χρηµατοπιστωτικών καταστηµάτων, καθώς και στην επιµόρφωση και την εκπαίδευση του προσωπικού, θα οδηγήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους, δηλαδή τελικά στη βελτίωση της εµπορικής αποδοτικότητάς τους (Μυλωνάς, 2006). 4. Η ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Financial Supermarkets Eνα άλλο σηµείο, που πρέπει να αναλυθεί και να δοθεί βαρύτητα σχετικά µε τη µετατροπή των τραπεζικών καταστηµάτων σε Χρηµατοπιστωτικά Πολυκαταστήµατα (Financial Supermarkets), είναι εάν αυτές οι καινοτόµες µορφές προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και οι καινοτόµες µορφές λειτουργίας και εξυπηρέτησης των πελατών, που θα προκύψουν, θα µπο-

8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 97 ρέσουν να ενσωµατωθούν χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβληµα, στην κουλτούρα και στη συναλλακτική συµπεριφορά, του Έλληνα πελάτη των τραπεζών. Έτσι πραγµατοποιώντας µία αναφορά, στη δοµή των χρηµατοπιστωτικών πολυκαταστηµάτων (Financial Supermarkets) θα µπορέσουν να εντοπίσουν τα καίρια σηµεία της λειτουργίας τους, τα οποία θα πρέπει να συµβαδίζουν µε την κουλτούρα και τη σύγχρονη αγοραστική και συναλλακτική συµπεριφορά του Έλληνα πελάτη-καταναλωτή-χρήστη των τραπεζικών υπηρεσιών Η ΟΜΗ ΤΩΝ Financial Supermarkets οµή των χρηµατοπιστωτικών πολυκαταστηµάτων (Financial Supermarkets) είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών που διαµορφώνουν τη φιλοσοφία της λειτουργίας και της αρχιτεκτονικής των µελλοντικών καταστηµάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής (Mυλωνάς, 2006): 1) Λειτουργική πρόσοψη, ως µέσο προβολής της εικόνας της τράπεζας 2) Περιοχή αυτοεξυπηρέτησης στην είσοδο του υποκαταστήµατος 3) Αποκλειστικοί υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών και χώρος αναµονής 4) Περιοχή για παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε άνετο και ήσυχο περιβάλλον 5) Ταµείο µε απλή όψη και εύκολη πρόσβαση 6) Εσωτερικές βιτρίνες, στις οποίες θα εκτίθενται τα τραπεζικά προϊόντα. Τα έξη αυτά χαρακτηριστικά, θα αποτελούν την αρχιτεκτονική των µελλοντικών τραπεζικών πολυκαταστηµάτων, ενώ οι δυνατότητες εξυπηρέτησης που θα έχει ο πελάτης µέσα από αυτήν την µορφή των µελλοντικών τραπεζικών καταστηµάτων θα είναι οι εξής (Accenture, 2005): 1) Περιοχή αυτοεξυπηρέτησης (self service): H εξυπηρέτηση της πελατείας, θα είναι εικοσιτετράωρη µέσω Α.Τ.Μ., Internet (e-banking) και τηλεφώνου (phone banking). 2) Ταµεία (tellers): Θα πρέπει, να είναι άµεσα προσβάσιµα, πράγµα που θα πραγµατοποιείται µε την παράταξη των ταµείων, αµέσως µετά την είσοδο. 3) Περιοχή εξυπηρέτησης πελατών (service area): Ο χώρος αυτός, θα χρησιµεύει στην εξυπηρέτηση της µαζικής πελατείας, αλλά και στην υποδοχή, όσων εισέρχονται στο κατάστηµα. Ο ρόλος των υπαλλήλων της περιοχής αυτής, θα είναι σηµαντικός για τρεις λόγους: α) Θα εξυπηρετούν τους πελάτες που δε θα κάνουν ταµειακές συναλλαγές, β) Θα καθοδηγούν τους πελάτες για το πού ακριβώς πρέπει να κατευθυνθούν γ) Θα διδάσκουν τους πελάτες για το πώς να χρησιµοποιούν εναλλακτικά δίκτυα (Α.Τ.Μ., Internet, τηλέφωνο). 4) Βιτρίνα τραπεζικών προϊόντων (retail market place): Θα είναι ο χώρος µιας βιτρίνας, εντός του καταστήµατος, όπου θα αφορά στο διαφηµιστικό και προωθητικό υλικό. 5) Περιοχή παροχής συµβουλών (consulting area): Θα εξυπηρετούνται πελάτες υψηλής προστιθέµενης αξίας, από έµπειρα στελέχη, που θα παρέχουν εξειδικευµένες συµβουλές, προσαρµοσµένες στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών αυτών. Ο Έλληνας, ως πελάτης του σύγχρονου τραπεζικού συστήµατος, παρά την υψηλή τεχνολογική πρόοδο και ανάπτυξη που γνωρίζει η αγορά σήµερα συνεχίζει να επιζητά τη σχέση και την ε- παφή µε τα τραπεζικά καταστήµατα (προτιµά να κάνει και τις πιο απλές συναλλαγές εντός του καταστήµατος). Εποµένως, τα πέντε προηγούµενα χαρακτηριστικά µπορούν να επιδράσουν θετικά στην αποδοχή της νέας φιλοσοφίας της λειτουργίας και της αρχιτεκτονικής των µελλοντικών τραπεζικών καταστηµάτων. Αυτό συµβαίνει, γιατί τα χαρακτηριστικά αυτά συµβαδίζουν µε τη συναλλακτική νοοτροπία του Έλληνα πελάτη, ο οποίος νιώθει µεγαλύτερη ασφάλεια από την αγορά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών εντός του Τραπεζικού καταστήµατος.

9 98 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 4.2. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ Το πρώτο χαρακτηριστικό, δηλαδή η περιοχή αυτοεξυπηρέτησης των πελατών (self service) είναι και το σηµαντικότερο. Η σηµασία αυτού του χαρακτηριστικού, είναι µεγάλης βαρύτητας, αφού µέσα από τη σχέση του Έλληνα πελάτη µε τη νοοτροπία της αυτοεξυπηρέτησής του, όσον αφορά στην αγορά των τραπεζικών προϊόντων ή την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα, εάν όντως µπορεί να αποδεχτεί ο Έλληνας πελάτης τη νέα αυτή µορφή και δοµή των µελλοντικών τραπεζικών καταστηµάτων. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί η σχέση του Έλληνα πελάτη των τραπεζικών καταστηµάτων µε το Internet. Η αυτοεξυπηρέτησή του (self service) για την αγορά των τραπεζικών προϊόντων ή την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, στηρίζεται στη γνώση, στις δυνατότητες που του προσφέρονται για την πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών µέσω της τεχνολογίας και κυρίως µέσω του Internet. Ο µέσος Έλληνας χρήστης του Internet, είναι κυρίως απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και κάνει κατά βάση αναζήτηση πληροφοριών και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η ραγδαία ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, αποτελεί έναν πολύ σηµαντικό παράγοντα για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων, µέσω της χρήσης του Internet. Ο αριθµός συνδέσεων A.D.S.L. σε νοικοκυριά στην Ελλάδα έφτασε το µισό εκατοµµύριο. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αγορά µέσω Internet και η δικτυακή επιχειρη- µατικότητα. Οι πωλήσεις µέσω Internet σηµείωσαν αύξηση 30% στην Ευρώπη, την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων του 2006, κλείνοντας την ψαλίδα από τους αντίστοιχους Αµερικανούς επιχειρηµατίες του ιαδικτύου. Στη Βρετανία, οι δαπάνες για αγορές, µέσω Internet, την περίοδο πριν τα Χριστούγεννα σηµείωσαν αύξηση 54%, σε σχέση µε την αντίστοιχη του 2005, φτάνοντας τα 11,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τη δεύτερη θέση καταλαµβάνει η Γαλλία µε αύξηση 32%, στις online αγορές, την περίοδο Νοεµβρίου εκεµβρίου, που µεταφράζονται σε 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ ακολουθεί η Γερµανία µε αύξηση 29% και συνολική δαπάνη 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ (Στειακάκης, 2005). Οι υπόλοιπες αγορές απέχουν σηµαντικά από αυτές τις τρεις χώρες, µε τις διαδικτυακές α- γορές, να ανέρχονται σε 21,8 εκατοµµύρια ευρώ, παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση 45%. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, οι δαπάνες για αγορές µέσω Internet, την περίοδο Νοεµβρίου - εκεµβρίου σηµείωσαν ποσοστιαία αύξηση 26 µονάδων, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο δίµηνο του 2005, και ανήλθαν στα 26,4 δισεκατοµµύρια δολάρια (20,3 δισ. ευρώ). Παράλληλα, αυξάνεται συνεχώς και το ποσοστό των διαφηµιστικών εσόδων που δαπανούν οι επιχειρήσεις, για να προβληθούν στα sites, µε µεγάλη επισκεψιµότητα (Στειακάκης, 2005). Αυτοί οι παράγοντες αναµένεται να καθορίσουν και να µεταβάλλουν στο άµεσο µέλλον τις διαδικτυακές συνήθειες του Έλληνα χρήστη, σε συνδυασµό µε τις υπάρχουσες τάσεις, που ε- πηρεάζουν το Internet στο σύνολό του. εν αναµένεται να αλλάξουν, οι κύριες δραστηριότητες, αλλά να ανέβουν τα ποσοστά σ αυτές, που βρίσκονται χαµηλότερα, όπως οι διαδικτυακές αγορές, η τηλεφωνία µέσω Internet, η ενηµέρωση κ.ά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα blogs, που κερδίζουν έδαφος στην ενηµέρωση των ανεπτυγµένων χωρών και ήδη έχουν α- νοδική πορεία και στην Ελλάδα. Αναµφίβολα, το 2007 θα αποτελέσει µία χρονιά ορόσηµο, για τη χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα (Μυλωνάς, 2006) TO INTERNET ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το σηµαντικότερο πρόβληµα, του οποίου η σταδιακή επίλυση θα απογειώσει ουσιαστικά το ηλεκτρονικό εµπόριο µέσα στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, είναι η ασφάλεια του Internet. Η

10 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 99 σταδιακή επίλυση του προβλήµατος ασφάλειας (Security) θα βοηθήσει καθοριστικά την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου. Παρά το σκεπτικισµό που διακατέχει όλους µας για την ε- µπορική προοπτική του Internet, η πρόκληση είναι µεγάλη και θα αποτελέσει στο µέλλον µια α- πό τις στρατηγικότερες επιλογές των χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων και αγορών. Οι βασικοί λόγοι που επιτρέπουν να θεωρείται το διαδίκτυο, είτε ως συµπληρωµατικός µηχανισµός διανοµής τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, είτε ως ένα επιπλέον δίκτυο marketing είναι (Μυλωνάς, 2006): 1) Η αµφίδροµη επικοινωνία που εξασφαλίζει µε τον πελάτη 2) Η δυνατότητα µεταφοράς διαφορετικού τύπου πληροφοριών µε ποικίλες µορφές 3) Τα περιθώρια προσαρµοστικότητας της επικοινωνίας µε τον πελάτη, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις συνήθειές του 4) Το ιδιαίτερα χαµηλό κόστος των συναλλαγών Σήµερα, τα περισσότερα τραπεζικά σηµεία στο Internet, προσφέρουν συνήθως πληροφόρηση, για τα προϊόντα και τις διαδικασίες συναλλαγής µε την τράπεζα (εναλλακτική µορφή marketing), πληροφόρηση για τα υπόλοιπα των λογαριασµών και των επενδυτικών προϊόντων του πελάτη, αντίγραφα κίνησης (statements), µηχανισµούς υπολογισµού τόκων και αποδόσεων (calculators) και άντληση µικρών εφαρµογών για δάνεια και πιστωτικές κάρτες (downloads). Σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερµανία και η Γαλλία, η ύπαρξη εναλλακτικών δη- µόσιων δικτύων, που ήδη χρησιµοποιούνται από τις τράπεζες (videotext, teletext) και η µαζική εκπαίδευση των χρηστών σε παρόµοιες συναλλακτικές διαδικασίες, διευκολύνει την ανάπτυξη του Internet Banking. Για παράδειγµα στη Γερµανία 1,5 εκατοµµύριο είναι οι συνδροµητές στο δίκτυο Τ- Online µέσω τηλεφώνου, τηλεόρασης και P.C., το οποίο προσφέρει η Deutsche Telecom σε µορφή videotext. Περισσότεροι από χρηµατοοικονοµικοί φορείς, προσφέρουν τραπεζικές υπηρεσίες µέσω του T - Online και 85% των πελατών στην αρχική ένταξή τους στο συνδρο- µητικό δίκτυο, ζητούν και τραπεζικές υπηρεσίες. Στη Γαλλία περισσότεροι από 15 εκατοµµύρια άνθρωποι, χρησιµοποιούν το Minitel, το εθνικό συνδροµητικό δίκτυο videotext, το οποίο ίδρυσε η France Telecom το Όλες οι γαλλικές τράπεζες, προσφέρουν τραπεζικές υπηρεσίες µέσω Minitel. Το 8% των 4,5 εκατοµµυρίων πελατών των τραπεζών (περίπου ), χρησιµοποιούν το Minitel για συναλλαγές µε τις τράπεζες. Οι τράπεζες στις χώρες αυτές, έχουν ήδη οικοδοµήσει τις αρχιτεκτονικές σύνδεσής τους µε τη φιλοσοφία του self service banking, τα προσφερόµενα προϊόντα και τα αντίστοιχα εσωτερικά πληροφοριακά συστήµατά τους. Εποµένως είναι ευκολότερο να προσφέρουν Internet Banking, µετακοµίζοντας σε µία νέα πλατφόρµα. Ιδιαίτερα χρήσιµες, είναι οι εµπειρίες της α- νάπτυξης διατραπεζικών υποδοµών, οι οποίες έχουν αποδείξει, ότι δηµιουργούν το περιβάλλον, για ευρεία χρήση νέων συναλλακτικών µέσων, ασφάλεια των συναλλαγών και µείωση του κόστους. Οι Γερµανικές τράπεζες για παράδειγµα συµφώνησαν να χρησιµοποιούν ένα κοινό λογικό πρωτόκολλο (interface), για υπηρεσίες home banking, µε την ονοµασία H.B.C.I. (Home Banking Computer Interface) από το Το H.B.C.I. καλύπτει µία ευρεία γκάµα, τύπων συναλλαγής και µηχανισµού ασφαλείας, µέσω ηλεκτρονικών υπογραφών ή smart cards. Είναι α- νεξάρτητο από τεχνικά επικοινωνιακά πρωτόκολλα και µπορεί να καλύψει εξίσου το T-Online, το Internet ή άλλα δίκτυα. Παρόµοια standards υπάρχουν στις Η.Π.Α., µεταξύ των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων όπως το Gold και το O.F.X. (Open Financial Exchange). Κρίσιµο ερώτηµα για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου και των τραπεζικών συναλλαγών, µέσα στο Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, είναι η δηµιουργία λογικών προτύπων, που θα εξοικειώσουν ταχύτερα τους πελάτες µε τις συναλλαγές από το Internet και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Στειακάκης, 2005). Πολλοί ισχυρίζο-

11 100 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH νται ότι τα πλεονεκτήµατα των ελληνικών τραπεζών, σε καθεστώς ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, είναι το δίκτυο των καταστηµάτων τους και οι δεσµοί που έχουν παραδοσιακά αναπτύξει µε τη λιανική τους πελατεία. Πέρα από τη στατικότητα του επιχειρήµατος, αυτή είναι η µισή αλήθεια. Το µέλλον θα εξαρτηθεί και από το βαθµό που οι καταναλωτές θα ασκούν τις τυποποιηµένες τραπεζικές τους συναλλαγές έξω από τα τραπεζικά καταστήµατα και ιδιαίτερα τις πληρωµές τους. Σ αυτήν τη διαδικασία, η επιλογή του µέσου συναλλαγής, µπορεί να καθορίζει και την ε- πιλογή της τράπεζας, δεδοµένου, ότι οι πληρωµές απαιτούν τουλάχιστον ένα τραπεζικό λογαριασµό ή µία πιστωτική κάρτα. Το Internet κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις έχει τα περισσότερα πλεονεκτήµατα από τα άλλα µέσα άσκησης self service banking (ATMs, POS) Στην Ευρώπη όπου είναι αναπτυγµένα και τυποποιηµένα τα συστήµατα πληρωµών, ο προσανατολισµός των τραπεζών, στρέφεται σταδιακά στην παροχή πρόσθετων υπηρεσιών στις ε- πιχειρήσεις (corporate sites), όπου η γκάµα των επιλογών σε προϊόντα είναι διευρυµένη. Οι συνήθεις υπηρεσίες που προσφέρονται για τις επιχειρήσεις είναι (Μυλωνάς, 2006) : 1) Η συνεχής λήψη πληροφοριών για τα υπόλοιπα των λογαριασµών τους 2) Η πληροφόρηση για τις επιταγές που εκδίδουν 3) Η παροχή ηλεκτρονικού αντίγραφου κίνησης (statement), σε επίπεδο λογαριασµού ή συνολικά για τις τραπεζικές χρηµατοροές, της επιχείρησης (cashflow) 4) Oι µεταφορές κεφαλαίων µεταξύ λογαριασµών 5) Οι πληρωµές προς τρίτους µέσω τραπεζικών λογαριασµών 6) Συναλλαγές θεµατοφυλακής χρεογράφων & επενδυτικών προϊόντων 6) Εντολές αγοραπωλησίας χρεογράφων 7) Εντολές αγοράς και µετατροπής συναλλάγµατος. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Οι ελληνικές τράπεζες µέχρι σήµερα έχουν χρησιµοποιήσει το Internet για παροχή απλών πληροφοριών για τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους. εν έχουν εκµεταλλευτεί την πραγµατική δυνατότητα του µέσου, την ενεργητική επαφή του µε τον πελάτη. Τις περισσότερες από τις ενεργητικές υπηρεσίες, που προσφέρονται από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, οι οποίες δρουν ως leaders στο Internet, είναι σε θέση να τις προσφέρουν σήµερα πολλές ελληνικές τράπεζες, αφού αυτές ήδη είναι διαθέσιµες και µέσω ΑΤΜς. Επίσης οι φορείς που αναπτύσσουν τώρα τις υποδοµές των πληροφοριακών τους συστηµάτων και εφαρµογών τους, αξίζει να συ- µπεριλάβουν στους προγραµµατισµούς τους την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι επενδύσεις, για ένα αµφίδροµης λειτουργίας Web site, είναι σχετικά µικρές, σε σύγκριση µε τον όγκο των επενδύσεων, που γίνονται στα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήµατα. Περισσότερο όµως χρειάζονται επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό και τεχνογνωσία, καθώς το µέσο α- παιτεί φαντασία, ταλέντο και ικανότητες. Ειδικές επενδύσεις και τεχνικές χρειάζονται στον το- µέα της ασφάλειας. Η ελληνική αγορά χρηστών δεν είναι επαρκώς σήµερα υπολογισµένη, όσον αφορά την ποσότητα, αλλά και όσον αφορά τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, εισόδη- µα, µορφωτικό επίπεδο, γεωγραφική κατανοµή, επάγγελµα κλπ), έτσι ώστε να µπορεί εύκολα κανείς να την ταξινοµήσει και να την αξιολογήσει. Είναι όµως υπολογίσιµη, µε δυναµική και µε εντυπωσιακές προοπτικές (Στειακάκης, 2005). Ιδιαίτερα ελκυστική είναι η προοπτική παροχής υπηρεσιών από τις ελληνικές τράπεζες στον Απόδηµο Ελληνισµό, µέσω του Internet, κάτι που αποτελεί νέα αγορά και µε εύκολα κατανοητές προοπτικές επιτυχίας. Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, οι εξελίξεις στα ασύρ- µατα δίκτυα και την κινητή τηλεφωνία, το εικονοτηλέφωνο και η πρόσφατη επίτευξη µετάδοσης δεδοµένων µέσω δικτύων διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος είναι δεδοµένο ότι θα αλλάξουν

12 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 101 την ζωή και τις συνήθειες των πελατών στο άµεσο µέλλον. Ίσως να µιλάµε σε λίγο καιρό για τη «µετά Internet» εποχή. Είναι γεγονός, ότι µέχρι σήµερα η υπερβολική φιλολογία, για τις κοινωνίες των πληροφοριών, για τις πληροφοριακές υπερλεωφόρους και τις τράπεζες χωρίς υπαλλήλους, έχουν δηµιουργήσει ένα σκεπτικισµό σε πολλούς ανθρώπους και την πεποίθηση ότι το Internet είναι ένα εµπορικό τρυκ, ότι αφορά µόνο τους µανιακούς των προσωπικών υπολογιστών ή µόνο τη νεολαία. Μερικοί πιστεύουν ότι είναι σενάρια επιστηµονικής φαντασίας οι προοπτικές ανάπτυξής του. Εκατοµµύρια ανθρώποι έχουν κατανοήσει ότι µέχρι σήµερα τουλάχιστον δεν χειραγωγείται από καµία εταιρεία. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Accenture (2005), Έρευνα για τις Τράπεζες ως Χρηµατοπιστωτικά Πολυκαταστήµατα, Αθήνα. Α. Gropelli Ε. Nikbakht, (2000), Χρηµατοοικονοµική, Εκδόσεις Κλειδάριθµος, 3 η Έκδοση, Αθήνα. Αγγελόπουλος, Π., (2005), Τράπεζες και Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, Εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα. Ζαχαριάδη Σούρα,., (2002), Χρήµα Πίστη Τράπεζες, Εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα. Καζάζης, Ν., (2005), Αποτελεσµατικό Marketing για κερδοφόρες Πωλήσεις, Εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα. Μαλαβάκης Χ., (2006), Στρατηγική και καινοτοµία, Πανεπιστηµιακές παραδόσεις, Θεσσαλονίκη, υπό έκδοση. Μαυρουλέας Ν., (1993), Τεχνική Πωλήσεων, Εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα. Μυλωνάς., (2006), Χρήµα και Τράπεζες, Θεσσαλονίκη, υπό έκδοση Προβόπουλος, Γ., Καπόπουλος, Π., (2001), Η υναµική του Χρηµατοοικονοµικού Συστήµατος, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. Στειακάκης Ε., (2005), Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Μικροµεσαίες επιχειρήσεις, υπό έκδοση, Θεσσαλονίκη. Στεργιώτης, Κ., (1999), Χρήµα και ιεθνές Τραπεζικό Σύστηµα, Εκδόσεις Σµπίλιος, Αθήνα. ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ