ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (FINANCIAL SUPERMARKETS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (FINANCIAL SUPERMARKETS)"

Transcript

1 90 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (FINANCIAL SUPERMARKETS) Toυ ρα ηµήτρη Μ. Μυλωνά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χρηµατοπιστωτικά Πολυκαταστήµατα (Financial Supermarkets), είναι τα υποκαταστήµατα τα οποία λειτουργούν µε τέσσερις ή πέντε υπαλλήλους, που γνωρίζουν όµως πλήθος χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και είναι γνώστες του PC Banking. Συνήθως ένας χρηµατοοικονοµικός όµιλος παρέχει µέσω της µορφής αυτής πλήθος τραπεζικών υπηρεσιών, όπως α- σφάλειες, leasing, factoring και forfaiting, επενδυτικά προϊόντα και χρηµατιστηριακές συναλλαγές, συµβουλές για διαχείριση περιουσίας, αξιοποίηση και αγοροπωλησίες ακινήτων (ΙΝΕ- ΟΤΟΕ, 2004). Σύµφωνα µε έρευνα της εταιρίας Accenture, ο ουσιαστικός λόγος δηµιουργίας των Χρηµατοπιστωτικών Πολυκαταστηµάτων (Financial Supermarkets), είναι ότι το µεγάλο ποσοστό του συνολικού τζίρου των τραπεζικών ιδρυµάτων, ποσοστό που αγγίζει σχεδόν το 75%, συνεχίζει να καλύπτεται από τα έσοδα των υποκαταστηµάτων. Εντούτοις τα τραπεζικά καταστήµατα αποφάσισαν να αλλάξουν τη φιλοσοφία της λειτουργίας τους, αλλά και την αρχιτεκτονική των καταστηµάτων τους. Γίνεται εποµένως αντιληπτό, ότι ο στόχος των µελλοντικών καταστηµάτων, είναι να αποτελούν Supermarkets, που θα πουλούν παλιά και νέα τραπεζικά προϊόντα, (π. χ. ασφάλειες, αµοιβαία κεφάλαια) θα παρέχουν επενδυτικές συµβουλές κ. λ. π. Κάθε κατάστηµα θα είναι και µία µικρή τράπεζα. Αυτό θα επιτυγχάνεται µε τη διάθεση, στον ίδιο χώρο, όλων των υπηρεσιών και προϊόντων, που διαθέτει σήµερα µια τράπεζα, από διαφορετικά σηµεία και διευθύνσεις ή υπηρεσίες (Accenture, 2005). ΤΑ ΕΙ Η ΤΩΝ FINANCIAL SUPERMARKETS Τα µελλοντικά καταστήµατα, σύµφωνα µε τη µελέτη της εταιρίας Accenture (2005), µπορούν να χωριστούν σε διαφορετικές κατηγορίες. Αυτός ο διαχωρισµός θα βασίζεται και θα γίνεται ανάλογα µε την έµφαση, που δίνει η κάθε τράπεζα στο είδος της πελατείας της, αλλά και στο σκοπό και στους στόχους της λειτουργίας της. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής: O ρ. ηµήτρης M. Mυλωνάς είναι Οικονοµολόγος - Νοµικός - Λογιστής Α Τάξης.

2 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 91 1) Κέντρο Συναλλαγών: Κατάστηµα που χρησιµοποιεί κατά κύριο λόγο ταµεία για την εξυπηρέτηση των πελατών, που το επισκέπτονται για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών οι ο- ποίες βασίζονται σε ανταλλαγή εγγράφων. Ένα τέτοιο κατάστηµα έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει 2000 µε 2500 πελάτες. 2) Χρηµατοοικονοµικό Πολυκατάστηµα: Θα εξυπηρετεί ένα µεγάλο φάσµα πελατών, θα εστιάζεται στις πωλήσεις, θα χρησιµοποιεί συστήµατα διαχείρισης πελατών, στοχεύοντας στην εξάλειψη του ρόλου του ταµία. Το κατάστηµα αυτό θα εξυπηρετεί 3500 µε 4000 πελάτες. 3) Μπουτίκ: Θα εστιάζεται σε εµπορικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες και δε θα έχει ταµεία. Θα απευθύνεται σε πελάτες µε πιο πολύπλοκες οικονοµικές ανάγκες. Το κατάστηµα αυτό θα εξυπηρετεί περισσότερους από 800 έως και 1000 πελάτες. 2. ΠΕΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Πελάτης είναι το άτοµο, το οποίο επιδιώκει µέσα από µία οικονοµική συναλλαγή, δηλαδή, µία οικονοµική δραστηριότητα, να έχει ως αντάλλαγµα την απόκτηση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Η επιδίωξη του αυτή επηρεάζεται από τις κοινωνικές και ψυχολογικές διεργασίες του και κυρίως από το βασικό λόγο, για τον οποίο προβαίνει στην πραγµατοποίηση αυτής της οικονοµικής δραστηριότητας. Ο σκοπός και ο στόχος του πελάτη, να αποκτήσει ως αντάλλαγµα της χρηµατικής του πληρωµής, ένα προϊόν ή µία υπηρεσία, είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες του (Μαυρουλέας, 1993). Οι ανάγκες αυτές, µπορεί να είναι πραγµατικές ή πλασµατικές και είναι ζωτικής σηµασίας για τα άτοµα και τα νοικοκυριά, διότι καλύπτουν όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης (δηλαδή τις βιολογικές, φυσιολογικές, κοινωνικές, συναισθηµατικές και ψυχολογικές ανάγκες). Η ικανοποίηση των αναγκών ισοδυναµεί µε τη χρησιµότητα, που λαµβάνει ο πελάτης από την κατανάλωση των αγαθών και των υπηρεσιών. Ο πελάτης µεγιστοποιεί τη χρησιµότητά του αυτή, από την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών µέχρι το σηµείο, που του επιτρέπεται από το εισόδηµά του, αλλά και τις τιµές των αγαθών (Καζάζης, 2005) Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο στόχος µιας επιχείρησης είναι να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών της. Μια επιχείρηση που αποτυγχάνει στον τοµέα αυτό δε θα επιβιώσει µέσα σε µια ανταγωνιστική οικονοµία, ε- Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Να εµπιστεύεται την επιχείρηση Να προτιµά την επιχείρηση Να είναι ικανοποιηµένος Να αγοράζει τις νέες υπηρεσίες της εταιρείας (ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ) ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΘΕΙ (Μέτρα και δείκτες) Οι παραδόσεις των προϊόντων / υπηρεσιών της εταιρείας να γίνονται στην ώρα τους Να αγοράζει τα περισσότερα (από τα προϊόντα που χρειάζεται) από την εταιρεία Να του προσφέρονται καλές τιµές Να µην του προσφέρονται ελαττωµατικά προϊόντα Το ποσοστό των νέων προϊόντων /υπηρεσιών που αγοράζει ο πελάτης από την εταιρεία (να είναι µεγάλο)

3 92 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH νώ οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν να ικανοποιούν τους πελάτες τους έχουν µεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης και ευηµερίας. Έτσι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ακολουθήσουν µία πελατοκεντρική πολιτική, µε σκοπό να διευκολύνουν, τη διαδικασία ανταλλαγής και να ενισχύσουν την ικανότητα του οργανισµού τους, να κάνει αµοιβαίως ωφέλιµες ανταλλαγές µε τους πελάτες της. Για να το επιτύχει αυτό, επιδιώκει να προσελκύει και να διατηρεί τους πελάτες της, ώστε να αποκτά τους πόρους για να αντεπεξέλθει στις προσδοκίες του κύκλου των ατόµων που επηρεάζει µέτοχοι, εργαζόµενοι και κοινωνία (Καζάζης, 2005). Για να επιτύχει µία επιχείρηση την σωστή πελατοκεντρική πολιτική πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες (Καζάζης, 2005): 1) Αναγνώριση των αγορών - στόχων: Η ιοίκηση πρέπει να αναγνωρίσει τους πελάτες µε τους οποίους θέλει να κάνει συναλλαγές. Η επιλογή τους θα γίνει µε βάση τον πλούτο τους και την ικανότητα του οργανισµού να τους εξυπηρετήσει. 2) Έρευνα µάρκετινγκ: Η ιοίκηση πρέπει να συγκεντρώσει πληροφορίες για τις τρέχουσες και τις πιθανές µελλοντικές ανάγκες των πελατών της επιλεγµένης αγοράς, πώς αγοράζουν και τι προσφέρουν οι ανταγωνιστές. 3) Ανάπτυξη προϊόντος: Η επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει προϊόντα τα οποία θα ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες και τις επιθυµίες, ώστε να κάνουν τους πελάτες-στόχους να θέλουν να αγοράσουν. 4) Μίγµα µάρκετινγκ: Η ιοίκηση θα πρέπει τότε να καθορίσει την τιµή, την προώθηση και τη διανοµή του προϊόντος. Αυτό το µίγµα µάρκετινγκ είναι ειδικά σχεδιασµένο να προσφέρει αξία στους πελάτες, να µεταδίδει την προσφορά και να το καθιστά προσιτό και βολικό. 5) Έλεγχος: Εφόσον η ιοίκηση επιθυµεί να δηµιουργήσει µια σχέση που διατηρεί τους πελάτες, πρέπει να αποκτήσει πληροφόρηση σχετικά µε το αν ο πελάτης είναι ικανοποιηµένος µε την συναλλαγή και να τροποποιήσει το προϊόν και το µίγµα µάρκετινγκ, καθώς οι ανάγκες και το ανταγωνιστικό περιβάλλον µεταβάλλονται Η ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η πολιτική και η φιλοσοφία, της νέας αυτής µορφής των Χρηµατοπιστωτικών Πολυκαταστη- µάτων (Financial Supermarkets), στην οποία θέλουν να µετατραπούν τα ήδη υπάρχοντα, αλλά και τα νέα τραπεζικά καταστήµατα, έχει ως στόχο τον ίδιο τον πελάτη, Ο σκοπός των νέων αυτών Χρηµατοπιστωτικών Πολυκαταστηµάτων (Financial Supermarkets), θα είναι η συνεχής αύξηση του ποσοστού των εσόδων, επί του συνολικού τζίρου τους, τα οποία προέρχονται µέσα από τα ί- δια τα τραπεζικά καταστήµατα, δίνοντας έµφαση σε πέντε κύρια σηµεία, που έχουν αλληλένδετη σχέση µε τον ίδιο το πελάτη. Τα σηµεία αυτά είναι τα εξής (Μυλωνάς, 2006): 1) Βέλτιστη Λειτουργία 2) Υπεύθυνο Ανθρώπινο υναµικό 3) Σύστηµα ιαχείρισης Πελατών (Customer Relationship Management) 4) Ενοποίηση µε άλλα Κανάλια ιανοµής 5) Εµπειρία Πελατών Βέλτιστη Λειτουργία: Τα Χρηµατοπιστωτικά αυτά Πολυκαταστήµατα, θα οργανώνουν εργασίες, οι οποίες θα προβλέπουν εξωτερική υποστήριξη. ηλαδή, το κατάστηµα θα µπορεί να αναθέτει εργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες, πράγµα που κάνει πιο έντονο το φαινόµενο λειτουργίας των τραπεζικών καταστηµάτων, µέσω του Outsourcing.(π. χ. ασφαλιστές, νοµικοί, µηχανικοί κ. λ. π.) Υπεύθυνο Ανθρώπινο υναµικό: Η νέα µορφή αυτή των τραπεζικών καταστηµάτων, θα απαιτεί την κατοχή µεγαλύτερης εξειδίκευσης γνώσεων και δεξιοτήτων, από την πλευρά του

4 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 93 ανθρώπινου δυναµικού. ηλαδή, ο τοµέας µε τον οποίο θα ασχολείται το προσωπικό, θα δια- µορφώνει και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων, που θα απαιτούνται από το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς επίσης, θα καθορίζει και τους στόχους, που θα πρέπει να επιτύχει το αντίστοιχο προσωπικό. Σύστηµα ιαχείρισης Πελατών (Customer Relationship Management): Τα νέα αυτά Χρη- µατοπιστωτικά Πολυκαταστήµατα, µε τη χρησιµοποίηση συστηµάτων διαχείρισης πελατών, θα µπορούν να έχουν στην κατοχή τους, πληροφορίες σε ηλεκτρονική µορφή για τους πελάτες τους. Έτσι θα τους δίνεται η δυνατότητα, να κατηγοριοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές, ανάλογα µε τις προτιµήσεις, τις συνήθειες, τα προϊόντα που ενδιαφέρουν τον κάθε πελάτη ξεχωριστά, διαµορφώνοντας έτσι και το προφίλ του κάθε πελάτη τους, αλλά και το προφίλ πελατών που προσελκύει, στο σύνολό τους. Ενοποίηση µε άλλα κανάλια διανοµής: Το κυριότερο κανάλι, το οποίο µπορούν, και επιδιώκουν να εκµεταλλευτούν ακόµα περισσότερο, τα νέα αυτά Χρηµατοπιστωτικά Πολυκαταστήµατα, είναι το Internet, µε σκοπό να επιτύχουν την καλύτερη αντιµετώπιση των προτιµήσεων των καταναλωτών τους, την αύξηση των ευκαιριών προσέγγισης και µείωσης του κόστους εξυπηρέτησης. Εµπειρία πελατών: Η διαµόρφωση και ο σχεδιασµός της αλλαγής της αρχιτεκτονικής των νέων αυτών Χρηµατοπιστωτικών Πολυκαταστηµάτων, βασίζεται στην ποιότητα και τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται ο πελάτης την επαφή του µε την τράπεζα. Η άνεση, ο οπτικός ε- ρεθισµός, η ευκολία προσανατολισµού εντός του καταστήµατος και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών, είναι µερικοί από τους σηµαντικούς παράγοντες, που πρέπει να αξιοποιηθούν από πλευράς αυτών των νέων τραπεζικών καταστηµάτων, για να επιτευχθεί η διαµόρφωση του καλύτερου δυνατού φυσικού περιβάλλοντος του καταστήµατος και συνεπώς η βελτίωση της εικόνας του καταστήµατος στα µάτια του πελάτη. Γίνεται εποµένως αντιληπτό, ότι η µορφή και η αρχιτεκτονική, των νέων αυτών Χρηµατοπιστωτικών Πολυκαταστηµάτων (Financial Supermarkets), είναι καθαρά πελατοκεντρική. ίνοντας έµφαση σε αυτά τα πέντε σηµεία, που είναι αλληλένδετα µε τον πελάτη και συµβαδίζουν παράλληλα και µε τις πέντε ενέργειες της πελατοκεντρικής πολιτικής µίας επιχείρησης, που α- ναφέρθηκαν παραπάνω, καλύπτουν πλήρως το φάσµα του στόχου τους, που είναι ο ίδιος ο πελάτης, καθώς επίσης οδηγούν και στην εκπλήρωση του σκοπού τους, που είναι η αύξηση του ποσοστού των εσόδων τους, επί του συνόλου του τζίρου τους, που προέρχονται από τα ίδια τα καταστήµατα. Υπάρχουν µεµονωµένα παραδείγµατα πελατοκεντρικής πολιτικής, που ακολουθούν µε κάποιο συγκεκριµένο τρόπο κάποια τραπεζικά καταστήµατα και κάποια παραδείγµατα πελατοκεντρικής πολιτικής, που ακολουθούνται σε όλο το φάσµα του τραπεζικού κλάδου, δηλαδή, από όλα τα τραπεζικά καταστήµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, µιας πελατοκεντρικής πολιτικής, ενός τραπεζικού καταστήµατος, που δίνει έµφαση σε αυτά τα πέντε σηµεία και οδηγεί στη διαµόρφωση των Χρηµατοπιστωτικών Πολυκαταστηµάτων (Financial Supermarkets), είναι της Alpha Bank. Η πελατοκεντρική στρατηγική της Alpha Bank και η εφαρµογή της, εστιάζει στην εξυπηρέτηση πελατών της και συνεχίζει να ενισχύεται µε την προώθηση καινοτόµων, προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τρόπους προώθησής τους, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών. Σε ένα από τα πέντε σηµεία, που η τράπεζα της Alpha Bank έχει δώσει µεγάλη έµφαση είναι αυτή της βέλτιστης λειτουργίας των καταστηµάτων της. Η Alpha Bank, α- ναθέτει εργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες, όπως στην American Express, γεγονός που οδηγεί στην προώθηση καινοτόµων προϊόντων, που επιφέρουν σηµαντικά προνόµια στους κατόχους, δηλαδή στους πελάτες της. Επίσης, ένα άλλο σηµείο στο οποίο έχει δώσει µεγάλη έµφαση η Alpha Bank, µέσω της πελατοκεντρικής της πολιτικής, είναι η ενοποίησή της µε νέα κανάλια

5 94 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH διανοµής. Η χρησιµοποίηση ενός νέου σύγχρονου ενιαίου δικτύου τερµατικών συναλλαγών (POS) πανελλαδικής κάλυψης, το οποίο θα επεκταθεί και σε χιλιάδες άλλες εµπορικές επιχειρήσεις, προσφέρει τη δυνατότητα εκτέλεσης συναλλαγών µε πιστωτικές κάρτες σε ηλεκτρονικό περιβάλλον µε µεγάλη ασφάλεια και ταχύτητα. Η δηµιουργία του νέου δικτύου αναµένεται να αποδώσει σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας, µε άµεση επίπτωση στο κόστος επεξεργασίας συναλλαγών (Alpha Bank, 2006). Ένα άλλο, συγκεκριµένο παράδειγµα πελατοκεντρικής πολιτικής των τραπεζών, που αφορά όλες τις τράπεζες, εντός και εκτός συνόρων είναι το Bank assurance (Τραπεζοασφάλειες). Οι τράπεζες, απορροφώντας εταιρείες ειδικευµένες στα ασφαλιστικά προϊόντα, πέραν του ότι βελτιώνουν τα δικά τους οφέλη, που είναι η αύξηση του µεριδίου αγοράς τους, οδηγούνται παράλληλα και σε µία πελατοκεντρική πολιτική. Προσπαθούν, λόγω του µεγάλου ανταγωνισµού που επικρατεί στον τραπεζικό κλάδο, να δηµιουργήσουν µε την συνεργασία τους µε τις εξειδικευµένες ασφαλιστικές εταιρείες, όσο το δυνατό περισσότερα και καινοτόµα ασφαλιστικά προϊόντα, που θα καλύπτουν όλα τις προτιµήσεις των πελατών. 3. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Financial Supermarkets Hεξέλιξη αυτή των τραπεζικών καταστηµάτων, σε χρηµατοοικονοµικά σούπερ µάρκετς (Financial Supermarkets), αποφέρει θετικά αποτελέσµατα, σε τέσσερις στρατηγικούς το- µείς, που είναι: Οι πωλήσεις, το κόστος διανοµής, η αποδοτικότητα των τραπεζικών καταστη- µάτων και η εµπορική αποδοτικότητά τους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Οι πωλήσεις για µία επιχείρηση είναι περίπλοκες και στην προσπάθεια να επιτύχουν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, σε όλες τις διαδικασίες, που τις διέπουν, οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν πληροφορίες και επιχειρησιακές διαδικασίες. Αυτό βοηθά τις επιχειρήσεις, µέσω της χρησιµοποίησης της σωστής στρατηγικής marketing πωλήσεων, να αυξήσουν τον τζίρο τους, µε αποτελεσµατικό τρόπο. Αν οι επιχειρήσεις, διαθέτουν αυτά τα εργαλεία, µπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσµατικά, αυξάνοντας τις πωλήσεις και µειώνοντας παράλληλα το κόστος, µε αποτέλεσµα, να αυξάνεται το περιθώριο του κέρδους τους. Για το λόγο αυτό πρέπει να δίνουν βαρύτητα σε τρία ιδιαίτερα σηµαντικά σηµεία, που είναι τα εξής (Καζάζης, 2005): 1) Αποτελεσµατική προσέγγιση πωλήσεων 2) Αποτελεσµατική παραγωγή προτάσεων 3) Ακριβή στοιχεία πωλήσεων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, το οποίο αποδεικνύει, ότι στην προσπάθειά τους τα τραπεζικά καταστήµατα να µετατρέψουν την ήδη υπάρχουσα δοµή και την φιλοσοφία που ακολουθούν, σε αυτή των Χρηµατοπιστωτικών Πολυκαταστηµάτων (Financial Supermarkets), είναι η ε- πένδυση στον τοµέα της εξέλιξής τους στο θέµα των πληροφοριακών συστηµάτων. Αυτό που καλείται να επιτύχει η πληροφορική είναι να ελαχιστοποιήσει το κόστος και τον κόπο, ενώ συγχρόνως να επιφέρει σηµαντική πρόοδο ως προς την αποτελεσµατικότητα των πωλήσεων των τραπεζικών καταστηµάτων. Έτσι τα τραπεζικά καταστήµατα, µέσω της εξέλιξης στον τοµέα της πληροφορικής, µπορούν να δώσουν βαρύτητα στα τρία σηµαντικά σηµεία, που αναφέρθηκαν παραπάνω, τα οποία οδηγούν στην αποτελεσµατικότητα των πωλήσεών τους, πάντοτε µέσα στα πλαίσια της προσπάθειάς τους να µετατραπούν σε Χρηµατοπιστωτικά καταστήµατα. Έτσι, τα τραπεζικά καταστήµατα, µέσα από αυτή την επένδυσή τους, µπορούν να οδηγηθούν στη σωστή προσέγγιση των πωλήσεών τους, καθορίζοντας µε σαφήνεια τους στόχους

6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 95 τους µέσω της εκµετάλλευσης της χρήσης των υπολογιστών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που οδηγούν στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των πωλήσεων (Τράπεζα Πειραιώς, 2005): 1) Αυξάνεται η ταχύτητα των δραστηριοτήτων. 2) Βελτιώνεται η ποιότητα της εργασίας. 3) ιαχειρίζονται ηλεκτρονικά όλες οι πληροφορίες, 4) Μοιράζονται οι πληροφορίες. 5) Επιδιώκεται η καλύτερη επικοινωνία µε τον έξω κόσµο ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΝΟΜΗΣ: Λέγοντας κόστος διανοµής, εννοείται η προσπάθεια µιας επιχείρησης να διατηρήσει το κόστος της διάθεσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών της, σε επίπεδα χαµηλότερα του ανταγωνισµού, ώστε να επιτυγχάνει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Αυτό κυρίως συµβαίνει σε επιχειρήσεις που απευθύνονται σε µεγάλες αγορές (target groups). Το µεγάλο µέγεθος µίας αγοράς επιτρέπει τις επιχειρήσεις να διαθέτουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, µε χαµηλό κόστος, µέσα από τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας. Έτσι, µια επιχείρηση στην προσπάθεια διατήρησης του κόστους διάθεσης των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της, σε επίπεδα χαµηλότερα του α- νταγωνισµού, έχει τα εξής πλεονεκτήµατα (Μαυρουλέας, 1993): 1) Ελαχιστοποιεί τη διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών, γιατί υπάρχουν πολλά περιθώρια διαπραγµάτευσης, όταν µία επιχείρηση προσφέρει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της σε τιµές χαµηλότερες του ανταγωνισµού και 2) Τα υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες, γίνονται λιγότερο ελκυστικά, γιατί µειώνεται η διαφορά τιµών µεταξύ αυτών και των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης (Καζάζης, 2005). Χαρακτηριστικό παράδειγµα, της βελτιστοποίησης του κόστους διανοµής των τραπεζικών προϊόντων ή υπηρεσιών, στην επιθυµία τους να µετατραπούν τα τραπεζικά καταστήµατα, σε Χρηµατοπιστωτικά Πολυκαταστήµατα (Financial Supermarkets), είναι η στρατηγική που α- κολουθούν σε ότι αφορά στην διείσδυσή τους στον χώρο των ασφαλιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών (Bank assurance). Στην προσπάθειά τους αυτή, τα τραπεζικά καταστήµατα εκµεταλλεύονται τα εξειδικευµένα δίκτυα των ασφαλιστικών εταιρειών, για τη διάθεση και διανοµή των δικών τους προϊόντων, µε αποτέλεσµα να ενισχύεται η ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά και να αυξάνονται τα περιθώρια των κερδών τους, µειώνοντας το κόστος διανοµής των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Με τον όρο αποδοτικότητα µίας επιχείρησης, εννοείται το αναµενόµενο κέρδος ή αλλιώς οι αναµενόµενες µελλοντικές εισπράξεις µίας επιχείρησης, σε σχέση µε την αρχική της επένδυση (Groppelli, 1996). Στην προσπάθειά τους τα χρηµατοπιστωτικά καταστήµατα να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους, πρέπει να αυξήσουν τα έσοδά τους, το µεγαλύτερο ποσοστό των ο- ποίων προέρχεται από τα ίδια τα καταστήµατα. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που τα οδηγεί στη µετατροπή της λειτουργίας και της φιλοσοφίας τους σε Χρηµατοπιστωτικά Πολυκαταστήµατα (Financial Supermarkets). Για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των καταστηµάτων τους, έχουν προβεί σε µεγάλες επενδύσεις, που αποβλέπουν στην αύξηση του αριθµού των πελατών που εξυπηρετούν, δηλαδή την αύξηση του µεριδίου της αγοράς τους, µε αποτέλεσµα την πιθανή αύξηση του ποσοστού των ε- σόδων και των κερδών τους. Μια από τις σηµαντικές επενδύσεις που οδήγησε στη βελτίωση της

7 96 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH αποδοτικότητας των χρηµατοπιστωτικών καταστηµάτων, ήταν η εκµετάλλευση των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων (Μυλωνάς, 2006). Επίσης, οι αλλαγές, που πραγµατοποιούνται, µε τη δηµιουργία των χρηµατοπιστωτικών πολυκαταστηµάτων (Financial Supermarkets), στη δοµή του τραπεζικού συστήµατος, έχουν ως α- ποτέλεσµα τη διαµόρφωση νέων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (εταιρείες παροχής leasing, διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, επενδύσεων) οι οποίες παρέχονται σε πλειοψηφία από θυγατρικές εταιρείες τραπεζών. Έτσι υπήρξαν διαφοροποιήσεις και στα µερίδια αγοράς, κυρίως των εµπορικών τραπεζών. Τέλος, σηµαντική επένδυση που απέφερε θετικά αποτελέσµατα στην αποδοτικότητα των χρηµατοπιστωτικών καταστηµάτων αποτελεί η διεθνοποίηση των τραπεζών. Οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες πλέον δεν εγκαθίστανται, µόνο σε χώρες µε έντονο ελληνικό στοιχείο, (Γερµανία, Η.Π.Α.), αλλά και σε χώρες που αποτελούν διεθνή χρηµατοπιστωτικά κέντρα (Αγγλία) ή σε χώρες διείσδυσης ελληνικών εµπορικών και βιοµηχανικών µονάδων (χώρες της Βαλκανικής και Παρευξείνιες χώρες) (Μαλαβάκης, 2006) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λέγοντας εµπορική αποδοτικότητα µίας επιχείρησης, εννοείται η αύξηση του όγκου των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διαθέτει στην αγορά, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης και µπορεί να προέλθει από την αύξηση της πωλούµενης ποσότητας των προϊόντων της ή της παροχής των υπηρεσιών της (Μυλωνάς, 2006). Η βελτίωση της εµπορικής αποδοτικότητας ενός χρηµατοπιστωτικού καταστήµατος εξαρτάται από τη διάθεση όσο το δυνατό περισσότερων καινοτόµων και ευκολόχρηστων τραπεζικών προϊόντων και υ- πηρεσιών στην αγορά µε σκοπό να προσελκύει όλο και περισσότερους πελάτες, έτσι ώστε να αυξάνεται το µερίδιο αγοράς του χρηµατοπιστωτικού καταστήµατος. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα, την αύξηση των πωλήσεων του χρηµατοπιστωτικού καταστήµατος και στην πιθανή βελτίωση της κερδοφορίας του. Για να µπορέσει, σήµερα ένα χρηµατοπιστωτικό κατάστηµα, να βελτιώσει την εµπορική αποδοτικότητά του, θα πρέπει να εστιάσει στα παρακάτω στρατηγικά σηµεία (Μυλωνάς, 2006): α) Συστήµατα πληροφορικής και επικοινωνιών β) Συστήµατα πληρωµών και διακανονισµού γ) Συστήµατα διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου. Όπως προαναφέρθηκε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της προσπάθειας των τραπεζικών καταστηµάτων, να µετατρέψουν την ήδη υπάρχουσα δοµή και φιλοσοφία που ακολουθούν σ αυτή των Χρηµατοπιστωτικών Πολυκαταστηµάτων (Financial Supermarkets), είναι η επένδυση στον τοµέα της Πληροφορικής (Λογισµικό, ίκτυα, Μηχανογράφηση, Συστήµατα ιαχείρισης και Αξιολόγησης Κινδύνου). Η επένδυση αυτή µαζί µε τις επενδύσεις που απαιτούνται στον εκσυγχρονισµό του µηχανολογικού εξοπλισµού των χρηµατοπιστωτικών καταστηµάτων, καθώς και στην επιµόρφωση και την εκπαίδευση του προσωπικού, θα οδηγήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους, δηλαδή τελικά στη βελτίωση της εµπορικής αποδοτικότητάς τους (Μυλωνάς, 2006). 4. Η ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Financial Supermarkets Eνα άλλο σηµείο, που πρέπει να αναλυθεί και να δοθεί βαρύτητα σχετικά µε τη µετατροπή των τραπεζικών καταστηµάτων σε Χρηµατοπιστωτικά Πολυκαταστήµατα (Financial Supermarkets), είναι εάν αυτές οι καινοτόµες µορφές προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και οι καινοτόµες µορφές λειτουργίας και εξυπηρέτησης των πελατών, που θα προκύψουν, θα µπο-

8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 97 ρέσουν να ενσωµατωθούν χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβληµα, στην κουλτούρα και στη συναλλακτική συµπεριφορά, του Έλληνα πελάτη των τραπεζών. Έτσι πραγµατοποιώντας µία αναφορά, στη δοµή των χρηµατοπιστωτικών πολυκαταστηµάτων (Financial Supermarkets) θα µπορέσουν να εντοπίσουν τα καίρια σηµεία της λειτουργίας τους, τα οποία θα πρέπει να συµβαδίζουν µε την κουλτούρα και τη σύγχρονη αγοραστική και συναλλακτική συµπεριφορά του Έλληνα πελάτη-καταναλωτή-χρήστη των τραπεζικών υπηρεσιών Η ΟΜΗ ΤΩΝ Financial Supermarkets οµή των χρηµατοπιστωτικών πολυκαταστηµάτων (Financial Supermarkets) είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών που διαµορφώνουν τη φιλοσοφία της λειτουργίας και της αρχιτεκτονικής των µελλοντικών καταστηµάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής (Mυλωνάς, 2006): 1) Λειτουργική πρόσοψη, ως µέσο προβολής της εικόνας της τράπεζας 2) Περιοχή αυτοεξυπηρέτησης στην είσοδο του υποκαταστήµατος 3) Αποκλειστικοί υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών και χώρος αναµονής 4) Περιοχή για παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε άνετο και ήσυχο περιβάλλον 5) Ταµείο µε απλή όψη και εύκολη πρόσβαση 6) Εσωτερικές βιτρίνες, στις οποίες θα εκτίθενται τα τραπεζικά προϊόντα. Τα έξη αυτά χαρακτηριστικά, θα αποτελούν την αρχιτεκτονική των µελλοντικών τραπεζικών πολυκαταστηµάτων, ενώ οι δυνατότητες εξυπηρέτησης που θα έχει ο πελάτης µέσα από αυτήν την µορφή των µελλοντικών τραπεζικών καταστηµάτων θα είναι οι εξής (Accenture, 2005): 1) Περιοχή αυτοεξυπηρέτησης (self service): H εξυπηρέτηση της πελατείας, θα είναι εικοσιτετράωρη µέσω Α.Τ.Μ., Internet (e-banking) και τηλεφώνου (phone banking). 2) Ταµεία (tellers): Θα πρέπει, να είναι άµεσα προσβάσιµα, πράγµα που θα πραγµατοποιείται µε την παράταξη των ταµείων, αµέσως µετά την είσοδο. 3) Περιοχή εξυπηρέτησης πελατών (service area): Ο χώρος αυτός, θα χρησιµεύει στην εξυπηρέτηση της µαζικής πελατείας, αλλά και στην υποδοχή, όσων εισέρχονται στο κατάστηµα. Ο ρόλος των υπαλλήλων της περιοχής αυτής, θα είναι σηµαντικός για τρεις λόγους: α) Θα εξυπηρετούν τους πελάτες που δε θα κάνουν ταµειακές συναλλαγές, β) Θα καθοδηγούν τους πελάτες για το πού ακριβώς πρέπει να κατευθυνθούν γ) Θα διδάσκουν τους πελάτες για το πώς να χρησιµοποιούν εναλλακτικά δίκτυα (Α.Τ.Μ., Internet, τηλέφωνο). 4) Βιτρίνα τραπεζικών προϊόντων (retail market place): Θα είναι ο χώρος µιας βιτρίνας, εντός του καταστήµατος, όπου θα αφορά στο διαφηµιστικό και προωθητικό υλικό. 5) Περιοχή παροχής συµβουλών (consulting area): Θα εξυπηρετούνται πελάτες υψηλής προστιθέµενης αξίας, από έµπειρα στελέχη, που θα παρέχουν εξειδικευµένες συµβουλές, προσαρµοσµένες στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών αυτών. Ο Έλληνας, ως πελάτης του σύγχρονου τραπεζικού συστήµατος, παρά την υψηλή τεχνολογική πρόοδο και ανάπτυξη που γνωρίζει η αγορά σήµερα συνεχίζει να επιζητά τη σχέση και την ε- παφή µε τα τραπεζικά καταστήµατα (προτιµά να κάνει και τις πιο απλές συναλλαγές εντός του καταστήµατος). Εποµένως, τα πέντε προηγούµενα χαρακτηριστικά µπορούν να επιδράσουν θετικά στην αποδοχή της νέας φιλοσοφίας της λειτουργίας και της αρχιτεκτονικής των µελλοντικών τραπεζικών καταστηµάτων. Αυτό συµβαίνει, γιατί τα χαρακτηριστικά αυτά συµβαδίζουν µε τη συναλλακτική νοοτροπία του Έλληνα πελάτη, ο οποίος νιώθει µεγαλύτερη ασφάλεια από την αγορά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών εντός του Τραπεζικού καταστήµατος.

9 98 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 4.2. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ Το πρώτο χαρακτηριστικό, δηλαδή η περιοχή αυτοεξυπηρέτησης των πελατών (self service) είναι και το σηµαντικότερο. Η σηµασία αυτού του χαρακτηριστικού, είναι µεγάλης βαρύτητας, αφού µέσα από τη σχέση του Έλληνα πελάτη µε τη νοοτροπία της αυτοεξυπηρέτησής του, όσον αφορά στην αγορά των τραπεζικών προϊόντων ή την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα, εάν όντως µπορεί να αποδεχτεί ο Έλληνας πελάτης τη νέα αυτή µορφή και δοµή των µελλοντικών τραπεζικών καταστηµάτων. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί η σχέση του Έλληνα πελάτη των τραπεζικών καταστηµάτων µε το Internet. Η αυτοεξυπηρέτησή του (self service) για την αγορά των τραπεζικών προϊόντων ή την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, στηρίζεται στη γνώση, στις δυνατότητες που του προσφέρονται για την πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών µέσω της τεχνολογίας και κυρίως µέσω του Internet. Ο µέσος Έλληνας χρήστης του Internet, είναι κυρίως απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και κάνει κατά βάση αναζήτηση πληροφοριών και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η ραγδαία ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, αποτελεί έναν πολύ σηµαντικό παράγοντα για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων, µέσω της χρήσης του Internet. Ο αριθµός συνδέσεων A.D.S.L. σε νοικοκυριά στην Ελλάδα έφτασε το µισό εκατοµµύριο. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αγορά µέσω Internet και η δικτυακή επιχειρη- µατικότητα. Οι πωλήσεις µέσω Internet σηµείωσαν αύξηση 30% στην Ευρώπη, την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων του 2006, κλείνοντας την ψαλίδα από τους αντίστοιχους Αµερικανούς επιχειρηµατίες του ιαδικτύου. Στη Βρετανία, οι δαπάνες για αγορές, µέσω Internet, την περίοδο πριν τα Χριστούγεννα σηµείωσαν αύξηση 54%, σε σχέση µε την αντίστοιχη του 2005, φτάνοντας τα 11,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τη δεύτερη θέση καταλαµβάνει η Γαλλία µε αύξηση 32%, στις online αγορές, την περίοδο Νοεµβρίου εκεµβρίου, που µεταφράζονται σε 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ ακολουθεί η Γερµανία µε αύξηση 29% και συνολική δαπάνη 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ (Στειακάκης, 2005). Οι υπόλοιπες αγορές απέχουν σηµαντικά από αυτές τις τρεις χώρες, µε τις διαδικτυακές α- γορές, να ανέρχονται σε 21,8 εκατοµµύρια ευρώ, παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση 45%. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, οι δαπάνες για αγορές µέσω Internet, την περίοδο Νοεµβρίου - εκεµβρίου σηµείωσαν ποσοστιαία αύξηση 26 µονάδων, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο δίµηνο του 2005, και ανήλθαν στα 26,4 δισεκατοµµύρια δολάρια (20,3 δισ. ευρώ). Παράλληλα, αυξάνεται συνεχώς και το ποσοστό των διαφηµιστικών εσόδων που δαπανούν οι επιχειρήσεις, για να προβληθούν στα sites, µε µεγάλη επισκεψιµότητα (Στειακάκης, 2005). Αυτοί οι παράγοντες αναµένεται να καθορίσουν και να µεταβάλλουν στο άµεσο µέλλον τις διαδικτυακές συνήθειες του Έλληνα χρήστη, σε συνδυασµό µε τις υπάρχουσες τάσεις, που ε- πηρεάζουν το Internet στο σύνολό του. εν αναµένεται να αλλάξουν, οι κύριες δραστηριότητες, αλλά να ανέβουν τα ποσοστά σ αυτές, που βρίσκονται χαµηλότερα, όπως οι διαδικτυακές αγορές, η τηλεφωνία µέσω Internet, η ενηµέρωση κ.ά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα blogs, που κερδίζουν έδαφος στην ενηµέρωση των ανεπτυγµένων χωρών και ήδη έχουν α- νοδική πορεία και στην Ελλάδα. Αναµφίβολα, το 2007 θα αποτελέσει µία χρονιά ορόσηµο, για τη χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα (Μυλωνάς, 2006) TO INTERNET ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το σηµαντικότερο πρόβληµα, του οποίου η σταδιακή επίλυση θα απογειώσει ουσιαστικά το ηλεκτρονικό εµπόριο µέσα στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, είναι η ασφάλεια του Internet. Η

10 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 99 σταδιακή επίλυση του προβλήµατος ασφάλειας (Security) θα βοηθήσει καθοριστικά την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου. Παρά το σκεπτικισµό που διακατέχει όλους µας για την ε- µπορική προοπτική του Internet, η πρόκληση είναι µεγάλη και θα αποτελέσει στο µέλλον µια α- πό τις στρατηγικότερες επιλογές των χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων και αγορών. Οι βασικοί λόγοι που επιτρέπουν να θεωρείται το διαδίκτυο, είτε ως συµπληρωµατικός µηχανισµός διανοµής τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, είτε ως ένα επιπλέον δίκτυο marketing είναι (Μυλωνάς, 2006): 1) Η αµφίδροµη επικοινωνία που εξασφαλίζει µε τον πελάτη 2) Η δυνατότητα µεταφοράς διαφορετικού τύπου πληροφοριών µε ποικίλες µορφές 3) Τα περιθώρια προσαρµοστικότητας της επικοινωνίας µε τον πελάτη, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις συνήθειές του 4) Το ιδιαίτερα χαµηλό κόστος των συναλλαγών Σήµερα, τα περισσότερα τραπεζικά σηµεία στο Internet, προσφέρουν συνήθως πληροφόρηση, για τα προϊόντα και τις διαδικασίες συναλλαγής µε την τράπεζα (εναλλακτική µορφή marketing), πληροφόρηση για τα υπόλοιπα των λογαριασµών και των επενδυτικών προϊόντων του πελάτη, αντίγραφα κίνησης (statements), µηχανισµούς υπολογισµού τόκων και αποδόσεων (calculators) και άντληση µικρών εφαρµογών για δάνεια και πιστωτικές κάρτες (downloads). Σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερµανία και η Γαλλία, η ύπαρξη εναλλακτικών δη- µόσιων δικτύων, που ήδη χρησιµοποιούνται από τις τράπεζες (videotext, teletext) και η µαζική εκπαίδευση των χρηστών σε παρόµοιες συναλλακτικές διαδικασίες, διευκολύνει την ανάπτυξη του Internet Banking. Για παράδειγµα στη Γερµανία 1,5 εκατοµµύριο είναι οι συνδροµητές στο δίκτυο Τ- Online µέσω τηλεφώνου, τηλεόρασης και P.C., το οποίο προσφέρει η Deutsche Telecom σε µορφή videotext. Περισσότεροι από χρηµατοοικονοµικοί φορείς, προσφέρουν τραπεζικές υπηρεσίες µέσω του T - Online και 85% των πελατών στην αρχική ένταξή τους στο συνδρο- µητικό δίκτυο, ζητούν και τραπεζικές υπηρεσίες. Στη Γαλλία περισσότεροι από 15 εκατοµµύρια άνθρωποι, χρησιµοποιούν το Minitel, το εθνικό συνδροµητικό δίκτυο videotext, το οποίο ίδρυσε η France Telecom το Όλες οι γαλλικές τράπεζες, προσφέρουν τραπεζικές υπηρεσίες µέσω Minitel. Το 8% των 4,5 εκατοµµυρίων πελατών των τραπεζών (περίπου ), χρησιµοποιούν το Minitel για συναλλαγές µε τις τράπεζες. Οι τράπεζες στις χώρες αυτές, έχουν ήδη οικοδοµήσει τις αρχιτεκτονικές σύνδεσής τους µε τη φιλοσοφία του self service banking, τα προσφερόµενα προϊόντα και τα αντίστοιχα εσωτερικά πληροφοριακά συστήµατά τους. Εποµένως είναι ευκολότερο να προσφέρουν Internet Banking, µετακοµίζοντας σε µία νέα πλατφόρµα. Ιδιαίτερα χρήσιµες, είναι οι εµπειρίες της α- νάπτυξης διατραπεζικών υποδοµών, οι οποίες έχουν αποδείξει, ότι δηµιουργούν το περιβάλλον, για ευρεία χρήση νέων συναλλακτικών µέσων, ασφάλεια των συναλλαγών και µείωση του κόστους. Οι Γερµανικές τράπεζες για παράδειγµα συµφώνησαν να χρησιµοποιούν ένα κοινό λογικό πρωτόκολλο (interface), για υπηρεσίες home banking, µε την ονοµασία H.B.C.I. (Home Banking Computer Interface) από το Το H.B.C.I. καλύπτει µία ευρεία γκάµα, τύπων συναλλαγής και µηχανισµού ασφαλείας, µέσω ηλεκτρονικών υπογραφών ή smart cards. Είναι α- νεξάρτητο από τεχνικά επικοινωνιακά πρωτόκολλα και µπορεί να καλύψει εξίσου το T-Online, το Internet ή άλλα δίκτυα. Παρόµοια standards υπάρχουν στις Η.Π.Α., µεταξύ των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων όπως το Gold και το O.F.X. (Open Financial Exchange). Κρίσιµο ερώτηµα για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου και των τραπεζικών συναλλαγών, µέσα στο Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, είναι η δηµιουργία λογικών προτύπων, που θα εξοικειώσουν ταχύτερα τους πελάτες µε τις συναλλαγές από το Internet και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Στειακάκης, 2005). Πολλοί ισχυρίζο-

11 100 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH νται ότι τα πλεονεκτήµατα των ελληνικών τραπεζών, σε καθεστώς ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, είναι το δίκτυο των καταστηµάτων τους και οι δεσµοί που έχουν παραδοσιακά αναπτύξει µε τη λιανική τους πελατεία. Πέρα από τη στατικότητα του επιχειρήµατος, αυτή είναι η µισή αλήθεια. Το µέλλον θα εξαρτηθεί και από το βαθµό που οι καταναλωτές θα ασκούν τις τυποποιηµένες τραπεζικές τους συναλλαγές έξω από τα τραπεζικά καταστήµατα και ιδιαίτερα τις πληρωµές τους. Σ αυτήν τη διαδικασία, η επιλογή του µέσου συναλλαγής, µπορεί να καθορίζει και την ε- πιλογή της τράπεζας, δεδοµένου, ότι οι πληρωµές απαιτούν τουλάχιστον ένα τραπεζικό λογαριασµό ή µία πιστωτική κάρτα. Το Internet κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις έχει τα περισσότερα πλεονεκτήµατα από τα άλλα µέσα άσκησης self service banking (ATMs, POS) Στην Ευρώπη όπου είναι αναπτυγµένα και τυποποιηµένα τα συστήµατα πληρωµών, ο προσανατολισµός των τραπεζών, στρέφεται σταδιακά στην παροχή πρόσθετων υπηρεσιών στις ε- πιχειρήσεις (corporate sites), όπου η γκάµα των επιλογών σε προϊόντα είναι διευρυµένη. Οι συνήθεις υπηρεσίες που προσφέρονται για τις επιχειρήσεις είναι (Μυλωνάς, 2006) : 1) Η συνεχής λήψη πληροφοριών για τα υπόλοιπα των λογαριασµών τους 2) Η πληροφόρηση για τις επιταγές που εκδίδουν 3) Η παροχή ηλεκτρονικού αντίγραφου κίνησης (statement), σε επίπεδο λογαριασµού ή συνολικά για τις τραπεζικές χρηµατοροές, της επιχείρησης (cashflow) 4) Oι µεταφορές κεφαλαίων µεταξύ λογαριασµών 5) Οι πληρωµές προς τρίτους µέσω τραπεζικών λογαριασµών 6) Συναλλαγές θεµατοφυλακής χρεογράφων & επενδυτικών προϊόντων 6) Εντολές αγοραπωλησίας χρεογράφων 7) Εντολές αγοράς και µετατροπής συναλλάγµατος. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Οι ελληνικές τράπεζες µέχρι σήµερα έχουν χρησιµοποιήσει το Internet για παροχή απλών πληροφοριών για τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους. εν έχουν εκµεταλλευτεί την πραγµατική δυνατότητα του µέσου, την ενεργητική επαφή του µε τον πελάτη. Τις περισσότερες από τις ενεργητικές υπηρεσίες, που προσφέρονται από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, οι οποίες δρουν ως leaders στο Internet, είναι σε θέση να τις προσφέρουν σήµερα πολλές ελληνικές τράπεζες, αφού αυτές ήδη είναι διαθέσιµες και µέσω ΑΤΜς. Επίσης οι φορείς που αναπτύσσουν τώρα τις υποδοµές των πληροφοριακών τους συστηµάτων και εφαρµογών τους, αξίζει να συ- µπεριλάβουν στους προγραµµατισµούς τους την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι επενδύσεις, για ένα αµφίδροµης λειτουργίας Web site, είναι σχετικά µικρές, σε σύγκριση µε τον όγκο των επενδύσεων, που γίνονται στα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήµατα. Περισσότερο όµως χρειάζονται επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό και τεχνογνωσία, καθώς το µέσο α- παιτεί φαντασία, ταλέντο και ικανότητες. Ειδικές επενδύσεις και τεχνικές χρειάζονται στον το- µέα της ασφάλειας. Η ελληνική αγορά χρηστών δεν είναι επαρκώς σήµερα υπολογισµένη, όσον αφορά την ποσότητα, αλλά και όσον αφορά τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, εισόδη- µα, µορφωτικό επίπεδο, γεωγραφική κατανοµή, επάγγελµα κλπ), έτσι ώστε να µπορεί εύκολα κανείς να την ταξινοµήσει και να την αξιολογήσει. Είναι όµως υπολογίσιµη, µε δυναµική και µε εντυπωσιακές προοπτικές (Στειακάκης, 2005). Ιδιαίτερα ελκυστική είναι η προοπτική παροχής υπηρεσιών από τις ελληνικές τράπεζες στον Απόδηµο Ελληνισµό, µέσω του Internet, κάτι που αποτελεί νέα αγορά και µε εύκολα κατανοητές προοπτικές επιτυχίας. Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, οι εξελίξεις στα ασύρ- µατα δίκτυα και την κινητή τηλεφωνία, το εικονοτηλέφωνο και η πρόσφατη επίτευξη µετάδοσης δεδοµένων µέσω δικτύων διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος είναι δεδοµένο ότι θα αλλάξουν

12 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 101 την ζωή και τις συνήθειες των πελατών στο άµεσο µέλλον. Ίσως να µιλάµε σε λίγο καιρό για τη «µετά Internet» εποχή. Είναι γεγονός, ότι µέχρι σήµερα η υπερβολική φιλολογία, για τις κοινωνίες των πληροφοριών, για τις πληροφοριακές υπερλεωφόρους και τις τράπεζες χωρίς υπαλλήλους, έχουν δηµιουργήσει ένα σκεπτικισµό σε πολλούς ανθρώπους και την πεποίθηση ότι το Internet είναι ένα εµπορικό τρυκ, ότι αφορά µόνο τους µανιακούς των προσωπικών υπολογιστών ή µόνο τη νεολαία. Μερικοί πιστεύουν ότι είναι σενάρια επιστηµονικής φαντασίας οι προοπτικές ανάπτυξής του. Εκατοµµύρια ανθρώποι έχουν κατανοήσει ότι µέχρι σήµερα τουλάχιστον δεν χειραγωγείται από καµία εταιρεία. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Accenture (2005), Έρευνα για τις Τράπεζες ως Χρηµατοπιστωτικά Πολυκαταστήµατα, Αθήνα. Α. Gropelli Ε. Nikbakht, (2000), Χρηµατοοικονοµική, Εκδόσεις Κλειδάριθµος, 3 η Έκδοση, Αθήνα. Αγγελόπουλος, Π., (2005), Τράπεζες και Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, Εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα. Ζαχαριάδη Σούρα,., (2002), Χρήµα Πίστη Τράπεζες, Εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα. Καζάζης, Ν., (2005), Αποτελεσµατικό Marketing για κερδοφόρες Πωλήσεις, Εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα. Μαλαβάκης Χ., (2006), Στρατηγική και καινοτοµία, Πανεπιστηµιακές παραδόσεις, Θεσσαλονίκη, υπό έκδοση. Μαυρουλέας Ν., (1993), Τεχνική Πωλήσεων, Εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα. Μυλωνάς., (2006), Χρήµα και Τράπεζες, Θεσσαλονίκη, υπό έκδοση Προβόπουλος, Γ., Καπόπουλος, Π., (2001), Η υναµική του Χρηµατοοικονοµικού Συστήµατος, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. Στειακάκης Ε., (2005), Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Μικροµεσαίες επιχειρήσεις, υπό έκδοση, Θεσσαλονίκη. Στεργιώτης, Κ., (1999), Χρήµα και ιεθνές Τραπεζικό Σύστηµα, Εκδόσεις Σµπίλιος, Αθήνα. ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕRΝΕΤ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕRΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕRΝΕΤ Παγκόσμια πλατφόρμα ενεργητικής επικοινωνίας & ηλεκτρονικού εμπορίου ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Τα τελευταία χρόνια αρχίζει και αναπτύσσεται μια νέα οικονομία μέσω

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Παραθέτουμε ένα ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΟ ΔΕΙΓΜΑ από πιθανά θέματα για τον Γραπτό Διαγωνισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στα πλαίσια της φροντιστηριακής προετοιμασίας μας οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα & Επεξηγήσεις Marketing 2

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Syllabus Certified Customer Service Executive (CCSE) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 1 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφ.Πληροφορικής E εξάµηνο Πληροφοριακά Συστήµατα Marketing(Case Study) Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 2 Internet Marketing: Ορισµός Το Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Αιτωλοακαρνανίας Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Πέλλας - Πιερίας www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας ινστιτούτο αισθητικής και κέντρο ευεξίας στην Κύπρο

Ανοίγοντας ινστιτούτο αισθητικής και κέντρο ευεξίας στην Κύπρο Μελέτη περίπτωσης Επιχειρηµατικότητας Ανοίγοντας ινστιτούτο αισθητικής και κέντρο ευεξίας στην Κύπρο 1. Εισαγωγή Η G.A.A-Dessange (Cyprus) Ltd είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος (Master Franchisee) στην

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες

Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες Του Ιωάννη Βάρδα Υποψήφιου ιδάκτορα Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης Συνεργάτη του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου Κρήτης α. Εισαγωγή Η εκρηκτική

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0%

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0% ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μείωση εσόδων για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για το 2009 Μικρή ανάκαµψη αναµένεται για το 2010» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Γ. Σταμπουλής Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ο σκοπός της επιχείρησης Παραγωγή αξίας Αξιοποιώντας πόρους (υλικούς και άυλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 11η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας µας, θέτουµε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Total Banking Solution

Total Banking Solution Natech CSB2 Total Banking Solution Σχεδιάστε την τραπεζική σας στρατηγική Η NATECH EINAI Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Οι τράπεζες δε δύνανται πλέον να επαναπαύονται σε τραπεζικές εφαρμογές του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Silicontech ιδρύθηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2004) πραγµατοποιώντας το όραµα µιας ολοκληρωµένης οµάδας συνεργατών, ειδικευµένων στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Μετά από µια

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Έννοιες Κλειδιά Καταναλωτής Αγορά Ανάγκες, επιθυμίες, απαιτήσεις Αξία και ικανοποίηση αναγκών Μάρκετινγκ Σύστημα μάρκετινγκ Σχέσεις και δίκτυα Ανταλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech.

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech. Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH Natech. Τι είναι Το Natech.CRM είναι μια επιχειρησιακή στρατηγική επιλογή που ενοποιεί τις πωλήσεις, την οργάνωση εργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

Certified Industrial Manager (CIM)

Certified Industrial Manager (CIM) (CIM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Στην ελληνική Φαρμακευτική Νομοθεσία υπάρχει αναφορά για την παρουσία φυσικών φαρμακείων στο διαδίκτυο. Από τη μια πλευρά δεν απαγορεύεται

Στην ελληνική Φαρμακευτική Νομοθεσία υπάρχει αναφορά για την παρουσία φυσικών φαρμακείων στο διαδίκτυο. Από τη μια πλευρά δεν απαγορεύεται Πωλήσεις μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα Στην ελληνική Φαρμακευτική Νομοθεσία υπάρχει αναφορά για την παρουσία φυσικών φαρμακείων στο διαδίκτυο. Από τη μια πλευρά δεν απαγορεύεται η παρουσία ενός φυσικού φαρμακείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Ένας προσανατολισμός μία επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Γενική Διεύθυνση Εμπορίας Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΧΟΣ Να δημιουργήσουμε μία νέα σχέση «της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Επιμέλεια: Δράκου Πηνελόπη Λυτρίβης Κων/νος Επιβλέπων καθηγητής: Μαρέτας Δημήτριος Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η επίτευξη των επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Στρατηγικός Προγραμματισμός ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στρατηγικός Προγραμματισμός Πλαίσιο στρατηγικής Φάσεις στρατηγικού προγραμματισμού Η ανάλυση PEST Η ανάλυση SWOT 1 Πλαίσιο στρατηγικής Τρεις παράγοντες επιδρούν σημαντικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Δεκέμβριος 2013)

Έρευνα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Δεκέμβριος 2013) Έρευνα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Δεκέμβριος 2013) To 73% των διαδικτυακών καταστημάτων στην Ελλάδα πραγματοποιούν ετήσιες πωλήσεις κάτω των 500.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα το 83% των ελληνικών e-shops απασχολεί

Διαβάστε περισσότερα