ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Οδηγίες λειτουργίας. um_attix _ _el

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Οδηγίες λειτουργίας. um_attix30-40-50_2008-08-01_el"

Transcript

1 TTIX 30 / BTT / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC Οδηγίες λειτουργίας um_attix _ _el

2

3 TTIX Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από τη θέση σε λειτουργία 4 Χειρισμός/ λειτουργία 5 Τομείς εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας 6 Μετά από την εργασία 7 Συντήρηση 8 Παραµέληση βλάβων 9 Διάφορα Στοιχεία χειρισμού εδίο χειρισμού Συναρμολόγηση συσκευής Αφαίρεση εξαρτημάτων από τη συσκευασία Στερέωση στηρίγματος σωλήνα αναρρόφησης στο σωλήνα αναρρόφησης Φόρτιση και τοποθέτηση μπαταρίας (TTIX PC BTT) Τοποθέτηση σάκου Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης Ηλεκτρική σύνδεση Ενεργοποίηση συσκευής Διακόπτης 0-I Διακόπτης auto-0-i Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης Λειτουργία αυτόματου Εντός (On)/Εκτός (Off) Θέση διακόπτη auto Καθαρισμός στοιχείου φίλτρου Καθαρισμός στοιχείου φίλτρου " Push & Clean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx PC) Καθαρισμός στοιχείου φίλτρου " XtremeClean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx XC) Τεχνικές εργασίας Αναρρόφηση ξηρών υλικών Αναρρόφηση υγρών Απενεργοποίηση και φύλαξη αναρροφητήρα Εργασίες συντήρησης Άδειασμα δοχείου ακαθαρσιών Αντικατάσταση σάκου φίλτρου Αντικατάσταση σάκου απορριμμάτων Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου (Push & Clean System) Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου (XtremeClean System) Ανακύκλωση µηχανής Εγγύηση Έλεγχοι Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε Τεχνικά δεδομένα Εξαρτήματα

4 TTIX Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Σήµανση υποδείξεων Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε οπωσδήποτε το έντυπο αυτό και διαφυλάξτε το σε προσιτό μέρος για μελλοντική χρήση. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος, ο οποίος προκαλεί άμεσα σοβαρούς και ανεπανόρθωτους τραυματισμούς ή και θάνατο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος, ο οποίος ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή και θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος, ο οποίος ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρούς τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με το χειρισμό αι έχουν ρητή εντολή για το χειρισμό να λειτουργεί μόνο υπό επίβλεψη δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά 3. Πρέπει να αποφεύγεται κάθε επικίνδυνος τρόπος εργασίας. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον αναρροφητήρα χωρίς φίλτρο. Στις ακόλουθες περιπτώσεις απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα: πριν από καθάρισμα και συντήρηση πριν από την αντικατάσταση εξαρτημάτων πριν από τον εξοπλισμό της συσκευής σε περίπτωση δημιουργίας αφρών ή διαρροής υγρών Η χρήση της µηχανής υπόκειται στους ισχύοντες εθνικούς κανονισµούς. Παράλληλα µε τις οδηγίες λειτουργίας και τους ισχύοντες και δεσµευτικούς κανονισµούς στη χώρα χρήσης για την πρόληψη ατυχηµάτων, πρέπει να τηρούνται και οι αναγνωρισµένοι κανόνες ασφαλούς εργασίας. Προβλεπόµενες χρήσεις της µηχανής Η συσκευή είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση ξηρών, μη εύφλεκτων σκονών και υγρών. Η συσκευή είναι κατάλληλη για την επαγγελματική χρήση, όπως π.χ. σε Ξενοδοχεία Σχολεία, Νοσοκομεία, Εργοστάσια, Καταστήματα, Γραφεία, Καταστήματα ενοικίασης Κάθε άλλη χρήση της µηχανής θεωρείται ως µη προβλεπόµενη. Για βλάβες που οφείλονται σε µη προβλεπόµενη χρήση της µηχανής, δεν φέρει καµία ευθύνη ο κατασκευαστής. Στα πλαίσια της προβλεπόµενης χρήσης ανήκει και η τήρηση των όρων συντήρησης και λειτουργίας που προδιαγράφει ο κατασκευαστής. 2

5 TTIX Μεταφορά Αποθήκευση Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδια επιμήκυνσης Συσκευή φόρτισης συσσωρευτή Εγγύηση Έλεγχοι 3. Πριν από τη μεταφορά κλείστε όλες τις μανδαλώσεις του δοχείου ακαθαρσιών. Μην ανατρέπετε τη συσκευή όταν υπάρχει υγρό μέσα στο δοχείο ακαθαρσιών. Μη σηκώνετε τη συσκευή με γάντζους γερανού. Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό χώρο και προστατευμένη από παγετούς. Σας προτείνουμε να συνδέσετε τη συσκευή μέσω διακόπτη ασφάλειας. Βύσματα και συνδέσεις καλωδίων ηλεκτρικής σύνδεσης και καλωδίων επιμήκυνσης πρέπει να είναι αδιάβροχα. Ως αγωγό επιμήκυνσης χρησιμοποιείτε μόνο εξοπλισμό που αναφέρει ο κατασκευαστής ή άλλον εξοπλισμό υψηλής ποιότητας. Σε περίπτωση χρήσης αγωγού επιμήκυνσης λάβετε υπόψη σας τις ελάχιστες τιμές διατομής αγωγού: Μήκος καλωδίου Διατομή < 16 < 25 Έως 20 m 1,5 mm 2 2,5 mm 2 20 έως 50 m 2,5 mm 2 4,0 mm 2 Στη συσκευή χρησιμοποιείτε μόνο το συσσωρευτή που παραδόθηκε μαζί με τη συσκευή φόρτισης. Σε περίπτωση άλλων μπαταριών υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φόρτιση αλκαλικών μπαταριών ή άλλων συστοιχιών συσσωρευτή. Μην ανοίγετε ποτέ με βία συσσωρευτές ή μπαταρίες ούτε τις πετάτε σε φωτιά. Η λειτουργία της συσκευής φόρτισης συσσωρευτή επιτρέπεται μόνο σε κλειστούς και στεγνούς χώρους. Προστατεύετε τη συσκευή από υγρασία και βροχή, με σκοπό τον αποκλεισμό κινδύνου πυρκαγιάς ή κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή φόρτισης συσσωρευτή δεν επιτρέπεται να λειτουργεί εάν είναι ελαττωματικό το βύσμα δικτύου ή το πλαίσιο δεν επιτρέπεται να ανοίγεται ούτε να τροποποιείται πρέπει να διατηρείται μακριά από παιδιά δεν επιτρέπεται να λειτουργεί ανεπίβλεπτα πρέπει να αποσυνδέεται από το δίκτυο μετά από τη χρήση επιτρέπεται να καθαρίζεται μόνο με αποσυνδεμένο βύσμα δικτύου με στεγνό πανί επιτρέπεται να επισκευάζεται μόνο από αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό Για την παροχή εγγύησης ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών της εταιρίας µας. Αυθαίρετες τροποποιήσεις στη συσκευή, η χρήση εσφαλμένων Ανταλλακτικά και εξαρτήματα καθώς και η αντικανονική λειτουργία της συσκευής αποκλείουν την ευθύνη του κατασκευαστή για βλάβες που οφείλονται στα ανωτέρω αναφερόμενα. Έγινε ηλεκτροτεχνικός έλεγχος του αναρροφητήρα σύµφωνα µε τις ελεκτικές µεθόδους µε βάση τις οδηγίες αποφυγής ατυχηµάτων (BGV 3) και µε βάση DIN VDE 0701, τµήµα 1 και τµήµα 3. Αυτοί οι έλεγχοι πρέπει σύµφωνα µε την διάταξη DIN VDE 0702 να επαναλαµβάνονται σε κοντινά χρονικά διαστήµατα και µετά από σέρβις ή επισκευή. 3

6 TTIX Πηγές κινδύνων Ηλεκτρικό σύστηµα ΚΙΝΔΥΝΟΣ Εξαρτήματα που βρίσκονται υπό ηλεκτρική τάση στο επάνω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας. Η επαφή με εξαρτήματα που βρίσκονται υπό ηλεκτρική τάση προκαλεί σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς. Δεν επιτρέπεται ποτέ ο ψεκασμός του επάνω μέρους της ηλεκτρικής σκούπας με νερό. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ηλεκτροπληξία λόγω ελαττωματικού αγωγού σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η επαφή με έναν ελαττωματικό αγωγό σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυματισμούς. 3. Μην προκαλείτε βλάβες στο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης (π.χ. µε σύνθλιψη, τέντωµα ή πάτηµα). Τοποθετήστε έτσι τη συσκευή ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση του ηλεκτρικού βύσματος. Πριν από την περαιτέρω λειτουργία της συσκευής αναθέστε στην υπηρεσία Σέρβις της Nilfisk-lto ή σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να προβεί σε αντικατάσταση του ελαττωματικού αγωγού σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο. Πρίζα συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ Η πρίζα της συσκευής προβλέπεται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας. Η σύνδεση άλλων συσκευών ενδέχεται να προκαλέσει υλικές ζημιές. Πριν από τη σύνδεση συσκευής στην πρίζα της σκούπας πρέπει να απενεργοποιείτε τη σκούπα και τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε. Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε και τηρήστε τις αναφερόμενες υποδείξεις ασφάλειας. ΠΡΟΣΟΧΗ Βλάβες λόγω ακατάλληλης τάσης ηλεκτρικού δικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να πάθει βλάβη, σε περίπτωση που συνδεθεί σε ακατάλληλη τάση ηλεκτρικού δικτύου. Σιγουρευτείτε ότι η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής είναι ίδια µε την τοπική ηλεκτρική τάση. 4

7 TTIX Αναρρόφηση υγρών Αναρρόφηση υγρών. ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν επιτρέπεται η αναρρόφηση εύφλεκτων υγρών. 3. Πριν από την αναρρόφηση υγρών πρέπει να αποσυναρμολογηθεί εντελώς ο σάκος φίλτρου/ σάκος απορριμμάτων και να ελεγχθεί επίσης η λειτουργία του φλοτέρ ή του περιοριστικό στάθμης νερού. Σας προτείνουμε την χρήση ξεχωριστού στοιχείου φίλτρου ή κόσκινου φίλτρου. Σε περίπτωση που σχηματιστεί αφρός, σταματήστε άμεσα την εργασία και αδειάστε το δοχείο. Επικίνδυνα υλικά Επικίνδυνα υλικά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η αναρρόφηση επικίνδυνων υλικών ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς. Απαγορεύεται η αναρρόφηση των παρακάτω υλικών: - σκόνες επικίνδυνες για την υγεία - καυτά αντικείμενα (αναμμένα τσιγάρα, καύτρες, κ.τ.λ.) - εύφλεκτα, εκρηκτικά, επιθετικά υγρά (π.χ. βενζίνη, διαλυτικά, οξέα, αλκάλια, κ.τ.λ.) - εύφλεκτες, εκρηκτικές σκόνες (π.χ. σκόνη μαγνησίου ή αλουμινίου, κ.τ.λ.) Ανταλλακτικά και εξαρτήματα ΠΡΟΣΟΧΗ Ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Η χρήση μη γνησίων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα της εταιρίας Nilfisk-lto. Χρησιμοποιήστε μόνο τις ψήκτρες που σας παραδόθηκαν μαζί με τη συσκευή ή τις ψήκτρες που περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας. Άδειασμα δοχείου ακαθαρσιών ΠΡΟΣΟΧΗ Υλικά αναρρόφησης επικίνδυνα για το περιβάλλον. Τα υλικά αναρρόφησης ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο για το περιβάλλον. Αποσύρετε τα υλικά που έχουν αναρροφηθεί σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. 5

8 TTIX Περιγραφή 1 Στοιχεία χειρισμού 1 Χειρολαβή με οδηγό για περιτύλιξη του καλωδίου τροφοδοσίας 2 Σημείο στερέωσης στηρίγματος σωλήνα αναρρόφησης 3 Κλέμες ασφάλισης 4 Ρόδες οδήγησης 5 Δοχείο ακαθαρσιών 6 Στόμιο σύνδεσης 7 Διακόπτης 8 Πρίζα συσκευής 9 Πλήκτρο ενεργοποίησης καθαρισμού φίλτρου TTIX TTIX 50 TTIX 40

9 TTIX εδίο χειρισμού TTIX 30- / 40- / TTIX 30- / 40- / auto TTIX 30- / 40- / TTIX PC BTT

10 TTIX Πριν από τη θέση σε λειτουργία 3.1 Συναρμολόγηση συσκευής 3.1 Αφαίρεση εξαρτημάτων από τη συσκευασία Αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα από τη συσκευασία. Το βύσμα σύνδεσης δεν επιτρέπεται να έχει συνδεθεί με την ηλεκτρική πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από το δοχείο ακαθαρσιών και από τη συσκευασία. 3.2 Στερέωση στηρίγματος σωλήνα αναρρόφησης στο σωλήνα αναρρόφησης Στερεώστε στήριγμα σωλήνα αναρρόφησης στο σωλήνα αναρρόφησης Φόρτιση και τοποθέτηση μπαταρίας (TTIX PC BTT) Εισάγετε το βύσμα της συσκευής φόρτισης μπαταρίας σε γειωμένη πρίζα, η οποία έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς. Τοποθετείτε τη μπαταρία στη συσκευή φόρτισης. 8

11 TTIX Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης (ένδειξη 100% ανάβει) αφαιρείτε τη μπαταρία από τη συσκευή φόρτισης. 4. Τοποθετείτε τη μπαταρία στην ηλεκτρική σκούπα και κλείνετε τη λαβή μεταφοράς μπαταρίας για να σφραγίσετε τη μπαταρία. 3.3 Τοποθέτηση σάκου Το βύσμα σύνδεσης δεν επιτρέπεται να έχει συνδεθεί με την ηλεκτρική πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής. 3. Τοποθετήστε σάκο φίλτρου στο δοχείο ακαθαρσιών.

12 TTIX Πιέζετε δυνατά τη μούφα σάκου φίλτου στο στόμιο εισόδου Τοποθετήστε επάνω τμήμα συσκευής. Κλείστε ασφάλειες (). Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των ασφαλειών. 10

13 TTIX Χειρισμός/ λειτουργία 4.1 Συνδέσεις 4.1 Σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης Συνδέστε σωλήνα αναρρόφησης. 4.2 Ηλεκτρική σύνδεση Βεβαιώστε ότι η τάση που αναφέρετε στην πινακίδα τύπου του αναρροφητήρα συμφωνεί με την τάση του ηλεκτρικού δικτύου. 4.2 Ενεργοποίηση συσκευής 4.1 Διακόπτης 0-I Προσέξτε ώστε ο αναρροφητήρας να είναι απενεργοποιημένος. Εισάγετε το βύσμα του ηλεκτρικού αγωγού σε μία πρίζα που έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Θέση διακόπτη Λειτουργία 0 Εκτός us I Eνεργοποίηση 4.2 Διακόπτης auto-0-i Θέση διακόπτη Λειτουργία 0 Εκτός us auto auto I uto On/Off Eνεργοποίηση / χειροκίνητη λειτουργία 11

14 TTIX Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης Θέση διακόπτη Λειτουργία auto Η ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης εξυπηρετεί στην ακριβή προσαρμογή της ισχύος αναρρόφησης ανάλογα με τις διάφορες εργασίες αναρρόφησης. 4.4 Λειτουργία αυτόματου Εντός (On)/Εκτός (Off) Θέση διακόπτη auto Η συσκευή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με το συνδεδεμένο ηλεκτρικό εργαλείο. Οι ρύποι συλλέγονται αμέσως στην πηγή αναρρόφησης. Πριν την στρέψη του διακόπτη στην θέση αυτόματο, προσέξτε ώστε η ηλεκτρική συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί να είναι απενεργοποιημένη. Σύμφωνα με την ορθή χρήση επιτρέπεται να συνδέονται μόνο ελεγμένες γεννήτριες σκόνης. Για την μέγιστη κατανάλωση ενέργειας της συσκευής που πρόκειται να συνδεθεί: βλέπε τμήμα Τεχνικά δεδομένα. Πριν την στρέψη του διακόπτη στην θέση αυτόματο, προσέξτε ώστε η ηλεκτρική συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί να είναι απενεργοποιημένη. auto Απενεργοποιήστε συσκευή αναρρόφησης. Απενεργοποιήστε ηλεκτρικό εργαλείο. 3. Συνδέστε ηλεκτρικό εργαλείο και συσκευή αναρρόφησης με λάστιχο αναρρόφησης. 4. Εισάγετε βύσμα του ηλεκτρικού εργαλείου στην πρίζα της συσκευής στο πεδίο χειρισμού της συσκευής αναρρόφησης. 5. Ενεργοποιήστε συσκευή αναρρόφησης, θέση διακόπτη "auto". 6. Ενεργοποιήστε ηλεκτρικό εργαλείο. Ο κινητήρας της συσκευής αναρρόφησης ξεκινάει με την ενεργοποίηση του συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου. Μετά από την απενεργοποίηση της ηλεκτρικής συσκευής συνεχίζει να λειτουργεί το μοτέρ αναρρόφησης για λίγο χρόνο, έτσι ώστε η σκόνη που βρίσκεται στον σωλήνα αναρρόφησης να προωθηθεί στο σάκο φίλτρου. 12

15 TTIX Καθαρισμός στοιχείου φίλτρου Καθαρισμός στοιχείου φίλτρου " Push & Clean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx PC) Filter Cleaning System Μόνο κατά την αναρρόφηση χωρίς σάκο φίλτρου και χωρίς πάνινο φίλτρο. Μόνο μετά από αναρρόφηση ακίνδυνων σκονών με σάκο απορριμμάτων: Ρυθμίστε διακόπτη στη θέση "I" (μέγιστη ισχύς αναρρόφησης). Με το χέρι κλείστε τα ακροφύσια ή την οπή σωλήνα αναρρόφησης. 3. Πατήστε τρεις φορές το πλήκτρο ενεργοποίησης καθαρισμού φίλτρου. Το ρεύμα αέρα που δημιουργείται απελευθερώνει τις λαμέλες στοιχείου φίλτρου από τη συσσωρευμένη σκόνη Καθαρισμός στοιχείου φίλτρου " XtremeClean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx XC) Μόνο κατά την αναρρόφηση χωρίς πάνινο φίλτρο. 10 sec. Για να διασφαλιστεί η διαρκής υψηλή απόδοση αναρρόφησης καθαρίζεται αυτόματα το στοιχείο φίλτρου κατά την διάρκεια της λειτουργίας. Σε περίπτωση που το στοιχείο φίλτρου λερωθεί πολύ σας προτείνουμε πλήρη καθαρισμό: 3. Απενεργοποιήστε τον αναρροφητήρα. Κλείστε τα ακροφύσια και την οπή σωλήνα αναρρόφησης με το χέρι. Φέρτε τον διακόπτη στην θέση Ι και αφήστε τον αναρροφητήρα να λειτουργήσει για 10 περ. δευτερόλεπτα με κλειστή την οπή σωλήνα αναρρόφησης. 13

16 TTIX Τομείς εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας 5.1 Τεχνικές εργασίας Τα επιπλέον εξαρτήματα, τα ακροφύσια αναρρόφησης και οι σωλήνες αναρρόφησης έχουν την ικανότητα να ενισχύουν την απόδοση καθαρισμού και να διευκολύνουν την εργασία, εφόσον χρησιμοποιηθούν σωστά. Αποτελεσματικός καθαρισμός μπορεί να επιτευχθεί εφόσον ληφθούν υπόψη ορισμένες οδηγίες, σε συνδυασμό με την εμπειρία σας σε ορισμένους τομείς εφαρμογής. Εδώ θα βρείτε ορισμένες βασικές υποδείξεις. 5.1 Αναρρόφηση ξηρών υλικών Πριν από την αναρρόφηση ξηρών υλικών πρέπει να τοποθετηθεί στο δοχείο ένας σάκος απορριμμάτων (αρ. παραγγελίας βλέπε τμήμα Εξαρτήματα ). Με τον τρόπο αυτό απορρίπτεται απλά και υγιεινά το υλικό. Το φίλτρο είναι υγρό μετά την αναρρόφηση υγρών. Ένα υγρό στοιχείο φίλτρου φθείρεται εύκολα κατά την αναρρόφηση ξηρών υλικών. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει το στοιχείο φίλτρου να πλυθεί και να στεγνώσει ή να αντικατασταθεί από άλλο, πριν από την αναρρόφηση ξηρών στοιχείων. 5.2 Αναρρόφηση υγρών Πριν από την αναρρόφηση υγρών πρέπει να αποσυναρμολογηθεί εντελώς ο σάκος φίλτρου/ σάκος απορριμμάτων και να ελεγχθεί επίσης η λειτουργία του φλοτέρ ή του περιοριστικό στάθμης νερού Σας προτείνουμε την χρήση ξεχωριστού στοιχείου φίλτρου ή κόσκινου φίλτρου. Σε περίπτωση που σχηματιστεί αφρός, σταματήστε άμεσα την εργασία και αδειάστε το δοχείο. Για να μειωθεί ο σχηματισμός αφρού, χρησιμοποιήστε Foam Stop της εταιρείας Nilfisk-lto (αρ. παραγγελίας βλέπε τμήμα Εξαρτήματα ). 14

17 TTIX Μετά από την εργασία 6.1 Απενεργοποίηση και φύλαξη αναρροφητήρα C B Απενεργοποιήστε συσκευή και τραβήξτε βύσμα σύνδεσης από την πρίζα. Τυλίξτε καλώδιο σύνδεσης στη χειρολαβή (). Το τύλιγμα αρχίζει στο πλαίσιο και όχι στο βύσμα, ώστε να μην προκληθεί συστροφή στο καλώδιο σύνδεσης. 3. Αδειάστε το δοχείο ακαθαρσιών, καθαρίστε τη συσκευή αναρρόφησης. 4. Μετά την αναρρόφηση υγρών: Αποθέστε το επάνω τμήμα της συσκευής αναρρόφησης ξεχωριστά, ώστε να είναι εφικτό το στέγνωμα του στοιχείου του φίλτρου. 5. Αναρτήστε το σωλήνα αναρρόφησης με ακροφύσιο δαπέδου (B) στα στηρίγματα και αποθηκεύστε το εξάρτημα (C). 6. Τοποθετήστε τον αναρροφητήρα σε ξηρό χώρο, στον οποίο δεν υπάρχει κίνδυνος αναρμόδιας χρησιμοποίησης της συσκευής. 15

18 TTIX Συντήρηση 7.1 Σχέδιο συντήρησης μετά την εργασία 7.1 Άδειασμα δοχείου ακαθαρσιών = σύμφωνα με τις ανάγκες 7.2 Αντικατάσταση σάκου φίλτρου = 7.3 Αντικατάσταση σάκου απορρι μμάτων = 7.4 Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου (Push&Clean) 7.5 Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου (XtremeClean) = = 7.2 Εργασίες συντήρησης 7.1 Άδειασμα δοχείου ακαθαρσιών Για εκκένωση μετά από αναρρόφηση υγρών: Αφαιρέστε τον ενδιάμεσο δακτύλιο, διότι η πλήρης στεγανότητα διασφαλίζεται μόνο κατά τη λειτουργία αναρρόφησης Μετά την εκκένωση: Καθαρίστε την άκρη του δοχείου και τα στεγανοποιητικά στον ενδιάμεσο δακτύλιο και το επάνω τμήμα της συσκευής, πριν την επανατοποθέτησή τους. Σε περίπτωση ελαττώματος ή ακαθαρσιών στεγανοποιητικού ή αυλακώματος μειώνεται η ισχύς αναρρόφησης. Πριν επαναπροσαρμοστεί το λάστιχο αναρρόφησης: Καθαρίστε το στόμιο σύνδεσης και τη μούφα του λάστιχου. Απενεργοποιήστε συσκευή και τραβήξτε βύσμα σύνδεσης από την πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής Εκκενώστε τις ακαθαρσίες. Αποσύρετε τις ακαθαρσίες σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς Τοποθετήστε επάνω τμήμα συσκευής. Κλείστε ασφάλειες (). Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των ασφαλειών. 16

19 TTIX Αντικατάσταση σάκου φίλτρου Απενεργοποιήστε συσκευή και τραβήξτε βύσμα σύνδεσης από την πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής. B C D Αφαίρεση σάκου φίλτρου: 3. Αφαιρείτε προσεκτικά τη μούφα σάκου φίλτρου (B) από το στόμιο εισόδου (C). 4. Σφραγίζετε τη μούφα σάκου φίλτρου με το σύρτη (D). 5. Αποσύρετε το σάκο φίλτρου σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. Τοποθέτηση σάκου φίλτρου: 6. Καθαρίζετε δοχείο ακαθαρσιών. 7. Τοποθετείτε το σάκο φίλτρου (B) στο δοχείο ακαθαρσιών. 8. Πιέζετε δυνατά τη μούφα σάκου φίλτου στο στόμιο εισόδου. 9. Τοποθετήστε επάνω τμήμα συσκευής. 10. Κλείστε ασφάλειες (). Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των ασφαλειών. 17

20 TTIX Αντικατάσταση σάκου απορριμμάτων Απενεργοποιήστε συσκευή και τραβήξτε βύσμα σύνδεσης από την πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής. C B D Αφαίρεση σάκου απόσυρσης: 3. Σφραγίζετε σάκο απόσυρσης με το κορδόνι (B). 4. Αφαιρείτε προσεκτικά τη μούφα σάκου απόσυρσης από το στόμιο εισόδου (C). 5. Σφραγίζετε τη μούφα σάκου απόσυρσης (D) με το σύρτη. 6. Αποσύρετε το σάκο απόσυρσης σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. E Τοποθέτηση σάκου απόσυρσης: 7. Καθαρίζετε δοχείο ακαθαρσιών. 8. Τοποθετείτε νέο σάκο απόσυρσης στο δοχείο ακαθαρσιών. Προσέχετε ώστε οι οπές αερισμού (E) του σάκου απόσυρσης να είναι στο εσωτερικό του δοχείου ακαθαρσιών. 9. Πιέζετε δυνατά τη μούφα σάκου φίλτου στο στόμιο εισόδου. 10. Περνάτε το πάνω μέρος του σάκου απόσυρσης πάνω από το άκρο του δοχείου ακαθαρσιών. 1 Τοποθετήστε επάνω τμήμα συσκευής. 1 Κλείστε ασφάλειες (). Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των ασφαλειών. 18

21 TTIX Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου (Push & Clean System) Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον αναρροφητήρα χωρίς φίλτρο! Απενεργοποιήστε συσκευή και τραβήξτε βύσμα σύνδεσης από την πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής. B Αφαίρεση στοιχείου φίλτρου: 3. Περιστρέφετε το δίσκο σύσφιξης φίλτρου αριστερόστροφα και τον αφαιρείτε. 4. Αφαιρείτε προσεκτικά το στοιχείο φίλτρου. 5. Καθαρίζετε στεγανοποιητικό φίλτρου (B), ελέγχετε για φθορές, και εν ανάγκη κάνετε αντικατάσταση. Τοποθέτηση στοιχείου φίλτρου: 6. Τοποθετείτε νέο στοιχείο φίλτρου. 7. Τοποθετείτε δίσκο σύσφιξης φίλτρου και σφραγίζετε περιστρέφοντας δεξιόστροφα. 8. Αποσύρετε το μεταχειρισμένο στοιχείο φίλτρου σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. 9. Τοποθετήστε επάνω τμήμα συσκευής. 10. Κλείστε ασφάλειες (). Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των ασφαλειών. 1

22 TTIX Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου (XtremeClean System) Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον αναρροφητήρα χωρίς φίλτρο! Απενεργοποιήστε συσκευή και τραβήξτε βύσμα σύνδεσης από την πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής. B Αφαίρεση στοιχείων φίλτρου: 3. Ανοίγετε σφιγκτήρα φίλτρου (B). 4. Αφαιρείτε προσεκτικά και τις δύο κασετίνες με τα στοιχεία φίλτρου. B C D Τοποθέτηση στοιχείων φίλτρου: 5. Τοποθετείτε νέα στοιχεία φίλτρου (C) στις κασετίνες (D). 6. Τοποθετείτε τις κασετίνες με τα στοιχεία φίλτρου στο επάνω τμήμα της ηλεκτρικής σκούπας. 7. Σφραγίζετε σφιγκτήρα φίλτρου (B). 8. Αποσύρετε το μεταχειρισμένα στοιχεία φίλτρου σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. B 9. Τοποθετήστε επάνω τμήμα συσκευής. 10. Κλείστε ασφάλειες (). Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των ασφαλειών. 20

23 TTIX Παραµέληση βλάβων Βλάβη Αιτία Αιτία Δεν λειτουργεί το μοτέρ > Έχει σβήσει η ασφάλεια της πρίζας > Απέτυχε η ασφάλεια υπερφόρτωσης Ενεργοποιήστε την ασφάλεια Απενεργοποιήστε τον αναρροφητήρα, αφήστε τον να κρυώσει για 5 περ. λεπτά. Αν δεν ενεργοποιείται και πάλι ο αναρροφητήρας, απευθυνθείτε στο σέρβις της εταιρείας Nilfisk-lto > Κινητήρας ελαττωματικός. Αναθέστε αλλαγή κινητήρα στο Σέρβις Nilfisk-lto. Δεν λειτουργεί το μοτέρ στην > Ελαττωματικό ή λάθος τοποθετημένο ηλεκτρικό αυτόματη λειτουργία εργαλείο ελαττωμένη απόδοση αναρρόφησης Καμία απόδοση αναρρόφησης κατά την αναρρόφηση υγρών > Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας ηλεκτρικού εργαλείου > Ρύθμιση δύναμης αναρρόφησης ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλή απόδοση αναρρόφησης > Σωλήνας αναρρόφησης/ ακροφύσια φρακαρισμένα > Δοχείο, σάκος απόσυρσης ή σάκος φίλτρου γεμάτος. > Σάκος απορριμμάτων/ σάκος φίλτρου γεμάτος. > Στεγανοποιητικό μεταξύ δοχείου και πάνω τμήματος συσκευής ελαττωματικό ή λείπει > Μηχανισμός καθαρισμού ελαττωματικός Πτώσεις τάσης > Πολύ υψηλή αντίσταση της τροφοδοσίας ρεύματος Ελέγξτε το ηλεκτρικό εργαλείο ως προς την λειτουργία του ή τοποθετήστε καλά το βύσμα Λάβετε υπόψη σας την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας των Ρ > 40 W Ρυθμίστε την δύναμη αναρρόφησης σύμφωνα με το τμήμα Ρύθμιση δύναμης αναρρόφησης Καθαρίστε σωλήνα αναρρόφησης/ ακροφύσια Βλέπε ενότητα Εκκένωση δοχείου" ή "Σάκος απόσυρσης, αλλαγή σάκου φίλτρου. Βλέπε τμήμα ή Αντικατάσταση σάκου απορριμμάτων. Σάκου φίλτρου. Ανανεώστε στεγανοποιητικό Ενημερώστε Σέρβις Nilfisk-lto. > Γεμάτο δοχείο Απενεργοποιήστε την συσκευή. Αδειάστε το δοχείο Συνδέστε την συσκευή σε άλλη πρίζα, η οποία θα βρίσκεται πιο κοντά στην ασφαλειοθήκη. Δεν σημειώνονται πτώσεις τάσης άνω του 7 %, όταν η αντίσταση στο σημείο παράδοσης ανέρχεται σε 0,15 Ω. 21

24 TTIX Διάφορα 9.1 Ανακύκλωση µηχανής 3. Η άχρηστη συσκευή θα πρέπει α αποσυρθεί αμέσως. Τραβήξτε το βύσμα δικτύου και κόψτε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές σε οικιακά απορρίμματα! Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/E.Κ. περί παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να αποσύρονται για οικολογική επανακύκλωση. 9.2 Εγγύηση Για την παροχή εγγύησης ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών της εταιρίας µας. Αυθαίρετες τροποποιήσεις στη συσκευή, η χρήση εσφαλμένων Ανταλλακτικά και εξαρτήματα καθώς και η αντικανονική λειτουργία της συσκευής αποκλείουν την ευθύνη του κατασκευαστή για βλάβες που οφείλονται στα ανωτέρω αναφερόμενα. 9.3 Έλεγχοι Έγινε ηλεκτροτεχνικός έλεγχος του αναρροφητήρα σύµφωνα µε τις ελεκτικές µεθόδους µε βάση τις οδηγίες αποφυγής ατυχηµάτων (BGV 3) και µε βάση DIN VDE 0701, τµήµα 1 και τµήµα 3. Αυτοί οι έλεγχοι πρέπει σύµφωνα µε την διάταξη DIN VDE 0702 να επαναλαµβάνονται σε κοντινά χρονικά διαστήµατα και µετά από σέρβις ή επισκευή. Ο αναρροφητήρας επιτρέπεται σύμφωνα με την IEC/EN Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε. LTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D Bellenberg Πιστοποιητικό: Τύπος: TTIX 30 / 40 / 50 Περιγραφή: Το είδος κατασκευής της συσκευής ανταποκρίνεται στους παρακάτω ισχύοντες κανονισμούς: Αναρροφητήρας για υγρά και ξηρά υλικά V~, 50/60 Hz ΕC Οδηγία για μηχανές 98/37/Ε.Ε. ΕC Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/Ε.Ε. ΕC Οδηγία EMV 89/336/Ε.Ε. Κανόνες που εφαρμόστηκαν: EN , EN EN EN EN , EN , EN Εφαρμοσμένοι εθνικοί κανόνες τεχνικών προδιαγραφών: DIN EN DIN EN Διπλ. Μηχ. Wolfgang Nieuwkamp Έλεγχοι και άδειες Bellenberg,

25 TTIX Τεχνικά δεδομένα TTIX 30 / 40 / 50 EU CH, DK GB 230/240 V GB 110 V US 120 V Συσκευή φόρτισης μπαταρίας Τάση δικτύου V / Συχνότητα δικτύου Hz 50/ Ασφάλιση δικτύου Κατανάλωση ενέργειας IEC W TTIX Τιμή σύνδεσης για πρίζα συσκευή Συνολική τιμή σύνδεσης PC PC PC PC PC XC PC XC PC XC BTT Συσκευή φόρτισης μπαταρίας W 2400 W Παροχή αέρα/ ρεύματος (μέγ.) l/min 3700 (PC) 3800 (XC) 2220 Υποπίεση (μέγ.) mbar Επιφάνειες μέτρησης στάθμης ηχητικής πίεσης σε απόσταση 1 m, ΕΝ Θόρυβος κατά την λειτουργία Αγωγός τροφοδοσίας ρεύματος: Μήκος Αγωγός τροφοδοσίας ρεύματος: Τύπος db() 62 db() 59 (EU,CH) 2) (GB 110 V) 3) (GB 230 V) 4) (US) 5) (EU) 5) (EU) 6) (CH) 7) (US) 7,5 5) (EU,DK) 8) (GB 110V) 5) (GB 230V) 6) (CH) 7) (US) 5) (EU,DK) 5) (EU,DK) 8) (GB 110V) 5) (GB 230V) 6) (CH) 7) (US) Τάξη προστασίας II I II Είδος προστασίας Βαθμός περιορισμού παρασίτων IP X4 EN Όγκοι δοχείων l Πλάτος mm Βάθος mm Ύψος mm Βάρος kg (PC) 11 (XC) 12 (PC) 13 (XC) 11 (PC) 12 (XC) 13 1 = H05RR-F 2x0,75 3) = H05RR-F 2x0,75 5) = H05RR-F 3G1,5 7) = SJTW- WG 14/3 2) = H05BQ-F 2x1,0 4) = SJTW- WG 18/2 6) = H05RR-F 3G1,0 8) = H07BQ-F 3G2,5 9.6 Εξαρτήματα Χαρακτηρισμός Αρ. παραγγελίας Μάλλινοι σάκοι φίλτρου ttix 30 (5 τεμάχια) Μάλλινοι σάκοι φίλτρου ttix 40, 50 (5 τεμάχια) Σάκος απορριμμάτων ttix 30, 40, 50 (5 τεμάχια) Στρογγυλό φίλτρο PC Λεπτό φίλτρο XC (2 τεμάχια) Φίλτρο εναπόθεσης ttix Φίλτρο εναπόθεσης ttix Nilfisk-lto-Foam-Stop (6x1l)

26 HEDQURTER DENMRK Nilfisk-dvance Group Sognevej Brøndby Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) SLES COMPNIES USTRLI Nilfisk-LTO 48 Egerton St. PO box 6046 Silverwater NSW 2128 ustralia Tel.: ( Fax: ( USTRI Nilfisk-dvance GmbH Nilfisk-LTO Metzgerstrasse Bergheim bei Salzburg Tel.: (+43) Fax: (+43) Web: BELGIUM Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance n.v-s.a. Doornveld/Sphere Business Park Industrie sse 3, nr 11 bus Zellik-sse Belgium Tel.: (+32) Fax: (+32) CND Clarke Canada Part of the Nilfisk-dvance Group 4080 B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Canada Tel.: ( Fax: ( CZECH REPUBLIC LTO Ceskà republika s.r.o. Zateckých Praha 4 Czech Republic Tel.: (+420) Fax: (+420) DENMRK Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance /S Industrivej Hadsund Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) Web: Nilfisk-LTO Food Division Division of Nilfisk-dvance /S Blytækkervej 2, 9000 alborg Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) Web: FINLND Nilfisk-dvance Oy b Piispantilankuja 4 FI Espoo Finland Tel.: (+358) Fax: (+358) Web: FRNCE Nilfisk-LTO LTO France SS éroparc 1, 19 rue Icare Entzheim France Tel.: (+33) Fax: (+33) Web: GERMNY Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance G Guido-Oberdorfer-Str Bellenberg Germany Tel.: (+49) (0) Fax: (+49) (0) Web: GREECE Nilfisk-dvance S 8, Thoukididou str rgiroupolis Greece Tel.: (+30) Fax: (+30) HOLLND Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance BV Camerastraat 9 NL-1322 BB lmere Tel.: ( Fax: ( Web: HONG KONG Nilfisk-dvance Ltd HK Worsted Mills Ind l Bldg., Wo Tong Tsui St. Kwai Chung, Hong Kong Tel.: (+852) Fax: (+852) HUNGRY Nilfisk-dvance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Hungary Tel.: (+36) Fax: (+36) Sales: Service: Web: ITLY Nilfisk-LTO Divisione di Nilfisk-dvance /S Località Novella Terza Guardamiglio (LO) Italy JPN Nilfisk-dvance, Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku, Yokohama, Japan Tel.: ( Fax: ( MLYSI Nilfisk-dvance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Malaysia Tel.: (+60) Fax: (+60) NORWY Nilfisk-dvance S Bjørnerudveien Oslo Norway Tel.: (+47) Fax: (+47) Web: PEOPLE S REPUBLIC OF CHIN Nilfisk-dvance (Shenzhen) Ltd Block 3, Unit 130, 1001 Honghua Road Int. Commercial & Trade Center Fuitian Free Trade Zone Shenzhen P.R. China Tel.: (+86) Fax: (+86) POLND Nilfisk-dvance Sp. Z.O.O Pruszków ul. 3-go MJ 8 Poland Tel.: (+48) Fax: (+48) Web: PORTUGL Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance Lda Sintra Business Park Zona Industrial da brunheira Edificio 1, 1 P Sintra Tel.: (+35) Fax: (+35) Web: RUSSI Nilfisk-dvance LLC Moskow Vyatskaya str. 27, bld. 7 Russia Tel.: (+7) Fax: (+7) SINGPORE Nilfisk-dvance Pte. Ltd. Nilfisk-LTO Division 40 Loyang Drive Singapore Tel.: (+65) Fax: (+65) SPIN Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance S.. Torre D'ra Paseo del Rengle, 5 Pl. 10 E Mataró Tel.: (+34) Fax: (+34) Web: SWEDEN LTO Sverige B Member of Nilfisk-dvance Group minogatan 18, Box 4029 S Mölndal Sweden Tel.: (+46) Fax: (+46) Web: TIWN Nilfisk-dvance Taiwan Branch No. 5, Wan Fang Road Taipei Taiwan, R.O.C. Tel.: (+886) Fax: (+886) THILND Nilfisk-dvance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Thailand Tel.: (+66) Fax: (+66) TURKEY Nilfisk-dvance Profesyonel Temizlik Ekipmanları Tic. Ş. Necla Cad. Nl.: 48 Yenisahra /Kadiköy Istanbul Turkey Tel.: (+90) Fax: (+90) Web: UNITED KINGDOM Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate Penrith Cumbria C11 9BQ Great Britain Tel.: (+44) (0) Fax: (+44) (0) Web: VIETNM Nilfisk-dvance Representative Office No. 46 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi SR. Vietnam Tel.: (+84) Fax: (+84) US Nilfisk-dvance Inc st venue North Plymouth, MN US Tel.: ( Fax: ( Web: