ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Οδηγίες λειτουργίας. um_attix _ _el

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Οδηγίες λειτουργίας. um_attix30-40-50_2008-08-01_el"

Transcript

1 TTIX 30 / BTT / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC Οδηγίες λειτουργίας um_attix _ _el

2

3 TTIX Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από τη θέση σε λειτουργία 4 Χειρισμός/ λειτουργία 5 Τομείς εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας 6 Μετά από την εργασία 7 Συντήρηση 8 Παραµέληση βλάβων 9 Διάφορα Στοιχεία χειρισμού εδίο χειρισμού Συναρμολόγηση συσκευής Αφαίρεση εξαρτημάτων από τη συσκευασία Στερέωση στηρίγματος σωλήνα αναρρόφησης στο σωλήνα αναρρόφησης Φόρτιση και τοποθέτηση μπαταρίας (TTIX PC BTT) Τοποθέτηση σάκου Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης Ηλεκτρική σύνδεση Ενεργοποίηση συσκευής Διακόπτης 0-I Διακόπτης auto-0-i Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης Λειτουργία αυτόματου Εντός (On)/Εκτός (Off) Θέση διακόπτη auto Καθαρισμός στοιχείου φίλτρου Καθαρισμός στοιχείου φίλτρου " Push & Clean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx PC) Καθαρισμός στοιχείου φίλτρου " XtremeClean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx XC) Τεχνικές εργασίας Αναρρόφηση ξηρών υλικών Αναρρόφηση υγρών Απενεργοποίηση και φύλαξη αναρροφητήρα Εργασίες συντήρησης Άδειασμα δοχείου ακαθαρσιών Αντικατάσταση σάκου φίλτρου Αντικατάσταση σάκου απορριμμάτων Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου (Push & Clean System) Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου (XtremeClean System) Ανακύκλωση µηχανής Εγγύηση Έλεγχοι Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε Τεχνικά δεδομένα Εξαρτήματα

4 TTIX Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Σήµανση υποδείξεων Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε οπωσδήποτε το έντυπο αυτό και διαφυλάξτε το σε προσιτό μέρος για μελλοντική χρήση. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος, ο οποίος προκαλεί άμεσα σοβαρούς και ανεπανόρθωτους τραυματισμούς ή και θάνατο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος, ο οποίος ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή και θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος, ο οποίος ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρούς τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με το χειρισμό αι έχουν ρητή εντολή για το χειρισμό να λειτουργεί μόνο υπό επίβλεψη δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά 3. Πρέπει να αποφεύγεται κάθε επικίνδυνος τρόπος εργασίας. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον αναρροφητήρα χωρίς φίλτρο. Στις ακόλουθες περιπτώσεις απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα: πριν από καθάρισμα και συντήρηση πριν από την αντικατάσταση εξαρτημάτων πριν από τον εξοπλισμό της συσκευής σε περίπτωση δημιουργίας αφρών ή διαρροής υγρών Η χρήση της µηχανής υπόκειται στους ισχύοντες εθνικούς κανονισµούς. Παράλληλα µε τις οδηγίες λειτουργίας και τους ισχύοντες και δεσµευτικούς κανονισµούς στη χώρα χρήσης για την πρόληψη ατυχηµάτων, πρέπει να τηρούνται και οι αναγνωρισµένοι κανόνες ασφαλούς εργασίας. Προβλεπόµενες χρήσεις της µηχανής Η συσκευή είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση ξηρών, μη εύφλεκτων σκονών και υγρών. Η συσκευή είναι κατάλληλη για την επαγγελματική χρήση, όπως π.χ. σε Ξενοδοχεία Σχολεία, Νοσοκομεία, Εργοστάσια, Καταστήματα, Γραφεία, Καταστήματα ενοικίασης Κάθε άλλη χρήση της µηχανής θεωρείται ως µη προβλεπόµενη. Για βλάβες που οφείλονται σε µη προβλεπόµενη χρήση της µηχανής, δεν φέρει καµία ευθύνη ο κατασκευαστής. Στα πλαίσια της προβλεπόµενης χρήσης ανήκει και η τήρηση των όρων συντήρησης και λειτουργίας που προδιαγράφει ο κατασκευαστής. 2

5 TTIX Μεταφορά Αποθήκευση Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδια επιμήκυνσης Συσκευή φόρτισης συσσωρευτή Εγγύηση Έλεγχοι 3. Πριν από τη μεταφορά κλείστε όλες τις μανδαλώσεις του δοχείου ακαθαρσιών. Μην ανατρέπετε τη συσκευή όταν υπάρχει υγρό μέσα στο δοχείο ακαθαρσιών. Μη σηκώνετε τη συσκευή με γάντζους γερανού. Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό χώρο και προστατευμένη από παγετούς. Σας προτείνουμε να συνδέσετε τη συσκευή μέσω διακόπτη ασφάλειας. Βύσματα και συνδέσεις καλωδίων ηλεκτρικής σύνδεσης και καλωδίων επιμήκυνσης πρέπει να είναι αδιάβροχα. Ως αγωγό επιμήκυνσης χρησιμοποιείτε μόνο εξοπλισμό που αναφέρει ο κατασκευαστής ή άλλον εξοπλισμό υψηλής ποιότητας. Σε περίπτωση χρήσης αγωγού επιμήκυνσης λάβετε υπόψη σας τις ελάχιστες τιμές διατομής αγωγού: Μήκος καλωδίου Διατομή < 16 < 25 Έως 20 m 1,5 mm 2 2,5 mm 2 20 έως 50 m 2,5 mm 2 4,0 mm 2 Στη συσκευή χρησιμοποιείτε μόνο το συσσωρευτή που παραδόθηκε μαζί με τη συσκευή φόρτισης. Σε περίπτωση άλλων μπαταριών υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φόρτιση αλκαλικών μπαταριών ή άλλων συστοιχιών συσσωρευτή. Μην ανοίγετε ποτέ με βία συσσωρευτές ή μπαταρίες ούτε τις πετάτε σε φωτιά. Η λειτουργία της συσκευής φόρτισης συσσωρευτή επιτρέπεται μόνο σε κλειστούς και στεγνούς χώρους. Προστατεύετε τη συσκευή από υγρασία και βροχή, με σκοπό τον αποκλεισμό κινδύνου πυρκαγιάς ή κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή φόρτισης συσσωρευτή δεν επιτρέπεται να λειτουργεί εάν είναι ελαττωματικό το βύσμα δικτύου ή το πλαίσιο δεν επιτρέπεται να ανοίγεται ούτε να τροποποιείται πρέπει να διατηρείται μακριά από παιδιά δεν επιτρέπεται να λειτουργεί ανεπίβλεπτα πρέπει να αποσυνδέεται από το δίκτυο μετά από τη χρήση επιτρέπεται να καθαρίζεται μόνο με αποσυνδεμένο βύσμα δικτύου με στεγνό πανί επιτρέπεται να επισκευάζεται μόνο από αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό Για την παροχή εγγύησης ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών της εταιρίας µας. Αυθαίρετες τροποποιήσεις στη συσκευή, η χρήση εσφαλμένων Ανταλλακτικά και εξαρτήματα καθώς και η αντικανονική λειτουργία της συσκευής αποκλείουν την ευθύνη του κατασκευαστή για βλάβες που οφείλονται στα ανωτέρω αναφερόμενα. Έγινε ηλεκτροτεχνικός έλεγχος του αναρροφητήρα σύµφωνα µε τις ελεκτικές µεθόδους µε βάση τις οδηγίες αποφυγής ατυχηµάτων (BGV 3) και µε βάση DIN VDE 0701, τµήµα 1 και τµήµα 3. Αυτοί οι έλεγχοι πρέπει σύµφωνα µε την διάταξη DIN VDE 0702 να επαναλαµβάνονται σε κοντινά χρονικά διαστήµατα και µετά από σέρβις ή επισκευή. 3

6 TTIX Πηγές κινδύνων Ηλεκτρικό σύστηµα ΚΙΝΔΥΝΟΣ Εξαρτήματα που βρίσκονται υπό ηλεκτρική τάση στο επάνω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας. Η επαφή με εξαρτήματα που βρίσκονται υπό ηλεκτρική τάση προκαλεί σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς. Δεν επιτρέπεται ποτέ ο ψεκασμός του επάνω μέρους της ηλεκτρικής σκούπας με νερό. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ηλεκτροπληξία λόγω ελαττωματικού αγωγού σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η επαφή με έναν ελαττωματικό αγωγό σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυματισμούς. 3. Μην προκαλείτε βλάβες στο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης (π.χ. µε σύνθλιψη, τέντωµα ή πάτηµα). Τοποθετήστε έτσι τη συσκευή ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση του ηλεκτρικού βύσματος. Πριν από την περαιτέρω λειτουργία της συσκευής αναθέστε στην υπηρεσία Σέρβις της Nilfisk-lto ή σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να προβεί σε αντικατάσταση του ελαττωματικού αγωγού σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο. Πρίζα συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ Η πρίζα της συσκευής προβλέπεται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας. Η σύνδεση άλλων συσκευών ενδέχεται να προκαλέσει υλικές ζημιές. Πριν από τη σύνδεση συσκευής στην πρίζα της σκούπας πρέπει να απενεργοποιείτε τη σκούπα και τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε. Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε και τηρήστε τις αναφερόμενες υποδείξεις ασφάλειας. ΠΡΟΣΟΧΗ Βλάβες λόγω ακατάλληλης τάσης ηλεκτρικού δικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να πάθει βλάβη, σε περίπτωση που συνδεθεί σε ακατάλληλη τάση ηλεκτρικού δικτύου. Σιγουρευτείτε ότι η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής είναι ίδια µε την τοπική ηλεκτρική τάση. 4

7 TTIX Αναρρόφηση υγρών Αναρρόφηση υγρών. ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν επιτρέπεται η αναρρόφηση εύφλεκτων υγρών. 3. Πριν από την αναρρόφηση υγρών πρέπει να αποσυναρμολογηθεί εντελώς ο σάκος φίλτρου/ σάκος απορριμμάτων και να ελεγχθεί επίσης η λειτουργία του φλοτέρ ή του περιοριστικό στάθμης νερού. Σας προτείνουμε την χρήση ξεχωριστού στοιχείου φίλτρου ή κόσκινου φίλτρου. Σε περίπτωση που σχηματιστεί αφρός, σταματήστε άμεσα την εργασία και αδειάστε το δοχείο. Επικίνδυνα υλικά Επικίνδυνα υλικά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η αναρρόφηση επικίνδυνων υλικών ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς. Απαγορεύεται η αναρρόφηση των παρακάτω υλικών: - σκόνες επικίνδυνες για την υγεία - καυτά αντικείμενα (αναμμένα τσιγάρα, καύτρες, κ.τ.λ.) - εύφλεκτα, εκρηκτικά, επιθετικά υγρά (π.χ. βενζίνη, διαλυτικά, οξέα, αλκάλια, κ.τ.λ.) - εύφλεκτες, εκρηκτικές σκόνες (π.χ. σκόνη μαγνησίου ή αλουμινίου, κ.τ.λ.) Ανταλλακτικά και εξαρτήματα ΠΡΟΣΟΧΗ Ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Η χρήση μη γνησίων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα της εταιρίας Nilfisk-lto. Χρησιμοποιήστε μόνο τις ψήκτρες που σας παραδόθηκαν μαζί με τη συσκευή ή τις ψήκτρες που περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας. Άδειασμα δοχείου ακαθαρσιών ΠΡΟΣΟΧΗ Υλικά αναρρόφησης επικίνδυνα για το περιβάλλον. Τα υλικά αναρρόφησης ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο για το περιβάλλον. Αποσύρετε τα υλικά που έχουν αναρροφηθεί σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. 5

8 TTIX Περιγραφή 1 Στοιχεία χειρισμού 1 Χειρολαβή με οδηγό για περιτύλιξη του καλωδίου τροφοδοσίας 2 Σημείο στερέωσης στηρίγματος σωλήνα αναρρόφησης 3 Κλέμες ασφάλισης 4 Ρόδες οδήγησης 5 Δοχείο ακαθαρσιών 6 Στόμιο σύνδεσης 7 Διακόπτης 8 Πρίζα συσκευής 9 Πλήκτρο ενεργοποίησης καθαρισμού φίλτρου TTIX TTIX 50 TTIX 40

9 TTIX εδίο χειρισμού TTIX 30- / 40- / TTIX 30- / 40- / auto TTIX 30- / 40- / TTIX PC BTT

10 TTIX Πριν από τη θέση σε λειτουργία 3.1 Συναρμολόγηση συσκευής 3.1 Αφαίρεση εξαρτημάτων από τη συσκευασία Αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα από τη συσκευασία. Το βύσμα σύνδεσης δεν επιτρέπεται να έχει συνδεθεί με την ηλεκτρική πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από το δοχείο ακαθαρσιών και από τη συσκευασία. 3.2 Στερέωση στηρίγματος σωλήνα αναρρόφησης στο σωλήνα αναρρόφησης Στερεώστε στήριγμα σωλήνα αναρρόφησης στο σωλήνα αναρρόφησης Φόρτιση και τοποθέτηση μπαταρίας (TTIX PC BTT) Εισάγετε το βύσμα της συσκευής φόρτισης μπαταρίας σε γειωμένη πρίζα, η οποία έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς. Τοποθετείτε τη μπαταρία στη συσκευή φόρτισης. 8

11 TTIX Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης (ένδειξη 100% ανάβει) αφαιρείτε τη μπαταρία από τη συσκευή φόρτισης. 4. Τοποθετείτε τη μπαταρία στην ηλεκτρική σκούπα και κλείνετε τη λαβή μεταφοράς μπαταρίας για να σφραγίσετε τη μπαταρία. 3.3 Τοποθέτηση σάκου Το βύσμα σύνδεσης δεν επιτρέπεται να έχει συνδεθεί με την ηλεκτρική πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής. 3. Τοποθετήστε σάκο φίλτρου στο δοχείο ακαθαρσιών.

12 TTIX Πιέζετε δυνατά τη μούφα σάκου φίλτου στο στόμιο εισόδου Τοποθετήστε επάνω τμήμα συσκευής. Κλείστε ασφάλειες (). Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των ασφαλειών. 10

13 TTIX Χειρισμός/ λειτουργία 4.1 Συνδέσεις 4.1 Σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης Συνδέστε σωλήνα αναρρόφησης. 4.2 Ηλεκτρική σύνδεση Βεβαιώστε ότι η τάση που αναφέρετε στην πινακίδα τύπου του αναρροφητήρα συμφωνεί με την τάση του ηλεκτρικού δικτύου. 4.2 Ενεργοποίηση συσκευής 4.1 Διακόπτης 0-I Προσέξτε ώστε ο αναρροφητήρας να είναι απενεργοποιημένος. Εισάγετε το βύσμα του ηλεκτρικού αγωγού σε μία πρίζα που έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Θέση διακόπτη Λειτουργία 0 Εκτός us I Eνεργοποίηση 4.2 Διακόπτης auto-0-i Θέση διακόπτη Λειτουργία 0 Εκτός us auto auto I uto On/Off Eνεργοποίηση / χειροκίνητη λειτουργία 11

14 TTIX Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης Θέση διακόπτη Λειτουργία auto Η ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης εξυπηρετεί στην ακριβή προσαρμογή της ισχύος αναρρόφησης ανάλογα με τις διάφορες εργασίες αναρρόφησης. 4.4 Λειτουργία αυτόματου Εντός (On)/Εκτός (Off) Θέση διακόπτη auto Η συσκευή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με το συνδεδεμένο ηλεκτρικό εργαλείο. Οι ρύποι συλλέγονται αμέσως στην πηγή αναρρόφησης. Πριν την στρέψη του διακόπτη στην θέση αυτόματο, προσέξτε ώστε η ηλεκτρική συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί να είναι απενεργοποιημένη. Σύμφωνα με την ορθή χρήση επιτρέπεται να συνδέονται μόνο ελεγμένες γεννήτριες σκόνης. Για την μέγιστη κατανάλωση ενέργειας της συσκευής που πρόκειται να συνδεθεί: βλέπε τμήμα Τεχνικά δεδομένα. Πριν την στρέψη του διακόπτη στην θέση αυτόματο, προσέξτε ώστε η ηλεκτρική συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί να είναι απενεργοποιημένη. auto Απενεργοποιήστε συσκευή αναρρόφησης. Απενεργοποιήστε ηλεκτρικό εργαλείο. 3. Συνδέστε ηλεκτρικό εργαλείο και συσκευή αναρρόφησης με λάστιχο αναρρόφησης. 4. Εισάγετε βύσμα του ηλεκτρικού εργαλείου στην πρίζα της συσκευής στο πεδίο χειρισμού της συσκευής αναρρόφησης. 5. Ενεργοποιήστε συσκευή αναρρόφησης, θέση διακόπτη "auto". 6. Ενεργοποιήστε ηλεκτρικό εργαλείο. Ο κινητήρας της συσκευής αναρρόφησης ξεκινάει με την ενεργοποίηση του συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου. Μετά από την απενεργοποίηση της ηλεκτρικής συσκευής συνεχίζει να λειτουργεί το μοτέρ αναρρόφησης για λίγο χρόνο, έτσι ώστε η σκόνη που βρίσκεται στον σωλήνα αναρρόφησης να προωθηθεί στο σάκο φίλτρου. 12

15 TTIX Καθαρισμός στοιχείου φίλτρου Καθαρισμός στοιχείου φίλτρου " Push & Clean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx PC) Filter Cleaning System Μόνο κατά την αναρρόφηση χωρίς σάκο φίλτρου και χωρίς πάνινο φίλτρο. Μόνο μετά από αναρρόφηση ακίνδυνων σκονών με σάκο απορριμμάτων: Ρυθμίστε διακόπτη στη θέση "I" (μέγιστη ισχύς αναρρόφησης). Με το χέρι κλείστε τα ακροφύσια ή την οπή σωλήνα αναρρόφησης. 3. Πατήστε τρεις φορές το πλήκτρο ενεργοποίησης καθαρισμού φίλτρου. Το ρεύμα αέρα που δημιουργείται απελευθερώνει τις λαμέλες στοιχείου φίλτρου από τη συσσωρευμένη σκόνη Καθαρισμός στοιχείου φίλτρου " XtremeClean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx XC) Μόνο κατά την αναρρόφηση χωρίς πάνινο φίλτρο. 10 sec. Για να διασφαλιστεί η διαρκής υψηλή απόδοση αναρρόφησης καθαρίζεται αυτόματα το στοιχείο φίλτρου κατά την διάρκεια της λειτουργίας. Σε περίπτωση που το στοιχείο φίλτρου λερωθεί πολύ σας προτείνουμε πλήρη καθαρισμό: 3. Απενεργοποιήστε τον αναρροφητήρα. Κλείστε τα ακροφύσια και την οπή σωλήνα αναρρόφησης με το χέρι. Φέρτε τον διακόπτη στην θέση Ι και αφήστε τον αναρροφητήρα να λειτουργήσει για 10 περ. δευτερόλεπτα με κλειστή την οπή σωλήνα αναρρόφησης. 13

16 TTIX Τομείς εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας 5.1 Τεχνικές εργασίας Τα επιπλέον εξαρτήματα, τα ακροφύσια αναρρόφησης και οι σωλήνες αναρρόφησης έχουν την ικανότητα να ενισχύουν την απόδοση καθαρισμού και να διευκολύνουν την εργασία, εφόσον χρησιμοποιηθούν σωστά. Αποτελεσματικός καθαρισμός μπορεί να επιτευχθεί εφόσον ληφθούν υπόψη ορισμένες οδηγίες, σε συνδυασμό με την εμπειρία σας σε ορισμένους τομείς εφαρμογής. Εδώ θα βρείτε ορισμένες βασικές υποδείξεις. 5.1 Αναρρόφηση ξηρών υλικών Πριν από την αναρρόφηση ξηρών υλικών πρέπει να τοποθετηθεί στο δοχείο ένας σάκος απορριμμάτων (αρ. παραγγελίας βλέπε τμήμα Εξαρτήματα ). Με τον τρόπο αυτό απορρίπτεται απλά και υγιεινά το υλικό. Το φίλτρο είναι υγρό μετά την αναρρόφηση υγρών. Ένα υγρό στοιχείο φίλτρου φθείρεται εύκολα κατά την αναρρόφηση ξηρών υλικών. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει το στοιχείο φίλτρου να πλυθεί και να στεγνώσει ή να αντικατασταθεί από άλλο, πριν από την αναρρόφηση ξηρών στοιχείων. 5.2 Αναρρόφηση υγρών Πριν από την αναρρόφηση υγρών πρέπει να αποσυναρμολογηθεί εντελώς ο σάκος φίλτρου/ σάκος απορριμμάτων και να ελεγχθεί επίσης η λειτουργία του φλοτέρ ή του περιοριστικό στάθμης νερού Σας προτείνουμε την χρήση ξεχωριστού στοιχείου φίλτρου ή κόσκινου φίλτρου. Σε περίπτωση που σχηματιστεί αφρός, σταματήστε άμεσα την εργασία και αδειάστε το δοχείο. Για να μειωθεί ο σχηματισμός αφρού, χρησιμοποιήστε Foam Stop της εταιρείας Nilfisk-lto (αρ. παραγγελίας βλέπε τμήμα Εξαρτήματα ). 14

17 TTIX Μετά από την εργασία 6.1 Απενεργοποίηση και φύλαξη αναρροφητήρα C B Απενεργοποιήστε συσκευή και τραβήξτε βύσμα σύνδεσης από την πρίζα. Τυλίξτε καλώδιο σύνδεσης στη χειρολαβή (). Το τύλιγμα αρχίζει στο πλαίσιο και όχι στο βύσμα, ώστε να μην προκληθεί συστροφή στο καλώδιο σύνδεσης. 3. Αδειάστε το δοχείο ακαθαρσιών, καθαρίστε τη συσκευή αναρρόφησης. 4. Μετά την αναρρόφηση υγρών: Αποθέστε το επάνω τμήμα της συσκευής αναρρόφησης ξεχωριστά, ώστε να είναι εφικτό το στέγνωμα του στοιχείου του φίλτρου. 5. Αναρτήστε το σωλήνα αναρρόφησης με ακροφύσιο δαπέδου (B) στα στηρίγματα και αποθηκεύστε το εξάρτημα (C). 6. Τοποθετήστε τον αναρροφητήρα σε ξηρό χώρο, στον οποίο δεν υπάρχει κίνδυνος αναρμόδιας χρησιμοποίησης της συσκευής. 15

18 TTIX Συντήρηση 7.1 Σχέδιο συντήρησης μετά την εργασία 7.1 Άδειασμα δοχείου ακαθαρσιών = σύμφωνα με τις ανάγκες 7.2 Αντικατάσταση σάκου φίλτρου = 7.3 Αντικατάσταση σάκου απορρι μμάτων = 7.4 Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου (Push&Clean) 7.5 Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου (XtremeClean) = = 7.2 Εργασίες συντήρησης 7.1 Άδειασμα δοχείου ακαθαρσιών Για εκκένωση μετά από αναρρόφηση υγρών: Αφαιρέστε τον ενδιάμεσο δακτύλιο, διότι η πλήρης στεγανότητα διασφαλίζεται μόνο κατά τη λειτουργία αναρρόφησης Μετά την εκκένωση: Καθαρίστε την άκρη του δοχείου και τα στεγανοποιητικά στον ενδιάμεσο δακτύλιο και το επάνω τμήμα της συσκευής, πριν την επανατοποθέτησή τους. Σε περίπτωση ελαττώματος ή ακαθαρσιών στεγανοποιητικού ή αυλακώματος μειώνεται η ισχύς αναρρόφησης. Πριν επαναπροσαρμοστεί το λάστιχο αναρρόφησης: Καθαρίστε το στόμιο σύνδεσης και τη μούφα του λάστιχου. Απενεργοποιήστε συσκευή και τραβήξτε βύσμα σύνδεσης από την πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής Εκκενώστε τις ακαθαρσίες. Αποσύρετε τις ακαθαρσίες σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς Τοποθετήστε επάνω τμήμα συσκευής. Κλείστε ασφάλειες (). Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των ασφαλειών. 16

19 TTIX Αντικατάσταση σάκου φίλτρου Απενεργοποιήστε συσκευή και τραβήξτε βύσμα σύνδεσης από την πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής. B C D Αφαίρεση σάκου φίλτρου: 3. Αφαιρείτε προσεκτικά τη μούφα σάκου φίλτρου (B) από το στόμιο εισόδου (C). 4. Σφραγίζετε τη μούφα σάκου φίλτρου με το σύρτη (D). 5. Αποσύρετε το σάκο φίλτρου σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. Τοποθέτηση σάκου φίλτρου: 6. Καθαρίζετε δοχείο ακαθαρσιών. 7. Τοποθετείτε το σάκο φίλτρου (B) στο δοχείο ακαθαρσιών. 8. Πιέζετε δυνατά τη μούφα σάκου φίλτου στο στόμιο εισόδου. 9. Τοποθετήστε επάνω τμήμα συσκευής. 10. Κλείστε ασφάλειες (). Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των ασφαλειών. 17

20 TTIX Αντικατάσταση σάκου απορριμμάτων Απενεργοποιήστε συσκευή και τραβήξτε βύσμα σύνδεσης από την πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής. C B D Αφαίρεση σάκου απόσυρσης: 3. Σφραγίζετε σάκο απόσυρσης με το κορδόνι (B). 4. Αφαιρείτε προσεκτικά τη μούφα σάκου απόσυρσης από το στόμιο εισόδου (C). 5. Σφραγίζετε τη μούφα σάκου απόσυρσης (D) με το σύρτη. 6. Αποσύρετε το σάκο απόσυρσης σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. E Τοποθέτηση σάκου απόσυρσης: 7. Καθαρίζετε δοχείο ακαθαρσιών. 8. Τοποθετείτε νέο σάκο απόσυρσης στο δοχείο ακαθαρσιών. Προσέχετε ώστε οι οπές αερισμού (E) του σάκου απόσυρσης να είναι στο εσωτερικό του δοχείου ακαθαρσιών. 9. Πιέζετε δυνατά τη μούφα σάκου φίλτου στο στόμιο εισόδου. 10. Περνάτε το πάνω μέρος του σάκου απόσυρσης πάνω από το άκρο του δοχείου ακαθαρσιών. 1 Τοποθετήστε επάνω τμήμα συσκευής. 1 Κλείστε ασφάλειες (). Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των ασφαλειών. 18

21 TTIX Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου (Push & Clean System) Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον αναρροφητήρα χωρίς φίλτρο! Απενεργοποιήστε συσκευή και τραβήξτε βύσμα σύνδεσης από την πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής. B Αφαίρεση στοιχείου φίλτρου: 3. Περιστρέφετε το δίσκο σύσφιξης φίλτρου αριστερόστροφα και τον αφαιρείτε. 4. Αφαιρείτε προσεκτικά το στοιχείο φίλτρου. 5. Καθαρίζετε στεγανοποιητικό φίλτρου (B), ελέγχετε για φθορές, και εν ανάγκη κάνετε αντικατάσταση. Τοποθέτηση στοιχείου φίλτρου: 6. Τοποθετείτε νέο στοιχείο φίλτρου. 7. Τοποθετείτε δίσκο σύσφιξης φίλτρου και σφραγίζετε περιστρέφοντας δεξιόστροφα. 8. Αποσύρετε το μεταχειρισμένο στοιχείο φίλτρου σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. 9. Τοποθετήστε επάνω τμήμα συσκευής. 10. Κλείστε ασφάλειες (). Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των ασφαλειών. 1

22 TTIX Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου (XtremeClean System) Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον αναρροφητήρα χωρίς φίλτρο! Απενεργοποιήστε συσκευή και τραβήξτε βύσμα σύνδεσης από την πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής. B Αφαίρεση στοιχείων φίλτρου: 3. Ανοίγετε σφιγκτήρα φίλτρου (B). 4. Αφαιρείτε προσεκτικά και τις δύο κασετίνες με τα στοιχεία φίλτρου. B C D Τοποθέτηση στοιχείων φίλτρου: 5. Τοποθετείτε νέα στοιχεία φίλτρου (C) στις κασετίνες (D). 6. Τοποθετείτε τις κασετίνες με τα στοιχεία φίλτρου στο επάνω τμήμα της ηλεκτρικής σκούπας. 7. Σφραγίζετε σφιγκτήρα φίλτρου (B). 8. Αποσύρετε το μεταχειρισμένα στοιχεία φίλτρου σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. B 9. Τοποθετήστε επάνω τμήμα συσκευής. 10. Κλείστε ασφάλειες (). Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των ασφαλειών. 20

23 TTIX Παραµέληση βλάβων Βλάβη Αιτία Αιτία Δεν λειτουργεί το μοτέρ > Έχει σβήσει η ασφάλεια της πρίζας > Απέτυχε η ασφάλεια υπερφόρτωσης Ενεργοποιήστε την ασφάλεια Απενεργοποιήστε τον αναρροφητήρα, αφήστε τον να κρυώσει για 5 περ. λεπτά. Αν δεν ενεργοποιείται και πάλι ο αναρροφητήρας, απευθυνθείτε στο σέρβις της εταιρείας Nilfisk-lto > Κινητήρας ελαττωματικός. Αναθέστε αλλαγή κινητήρα στο Σέρβις Nilfisk-lto. Δεν λειτουργεί το μοτέρ στην > Ελαττωματικό ή λάθος τοποθετημένο ηλεκτρικό αυτόματη λειτουργία εργαλείο ελαττωμένη απόδοση αναρρόφησης Καμία απόδοση αναρρόφησης κατά την αναρρόφηση υγρών > Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας ηλεκτρικού εργαλείου > Ρύθμιση δύναμης αναρρόφησης ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλή απόδοση αναρρόφησης > Σωλήνας αναρρόφησης/ ακροφύσια φρακαρισμένα > Δοχείο, σάκος απόσυρσης ή σάκος φίλτρου γεμάτος. > Σάκος απορριμμάτων/ σάκος φίλτρου γεμάτος. > Στεγανοποιητικό μεταξύ δοχείου και πάνω τμήματος συσκευής ελαττωματικό ή λείπει > Μηχανισμός καθαρισμού ελαττωματικός Πτώσεις τάσης > Πολύ υψηλή αντίσταση της τροφοδοσίας ρεύματος Ελέγξτε το ηλεκτρικό εργαλείο ως προς την λειτουργία του ή τοποθετήστε καλά το βύσμα Λάβετε υπόψη σας την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας των Ρ > 40 W Ρυθμίστε την δύναμη αναρρόφησης σύμφωνα με το τμήμα Ρύθμιση δύναμης αναρρόφησης Καθαρίστε σωλήνα αναρρόφησης/ ακροφύσια Βλέπε ενότητα Εκκένωση δοχείου" ή "Σάκος απόσυρσης, αλλαγή σάκου φίλτρου. Βλέπε τμήμα ή Αντικατάσταση σάκου απορριμμάτων. Σάκου φίλτρου. Ανανεώστε στεγανοποιητικό Ενημερώστε Σέρβις Nilfisk-lto. > Γεμάτο δοχείο Απενεργοποιήστε την συσκευή. Αδειάστε το δοχείο Συνδέστε την συσκευή σε άλλη πρίζα, η οποία θα βρίσκεται πιο κοντά στην ασφαλειοθήκη. Δεν σημειώνονται πτώσεις τάσης άνω του 7 %, όταν η αντίσταση στο σημείο παράδοσης ανέρχεται σε 0,15 Ω. 21

24 TTIX Διάφορα 9.1 Ανακύκλωση µηχανής 3. Η άχρηστη συσκευή θα πρέπει α αποσυρθεί αμέσως. Τραβήξτε το βύσμα δικτύου και κόψτε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές σε οικιακά απορρίμματα! Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/E.Κ. περί παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να αποσύρονται για οικολογική επανακύκλωση. 9.2 Εγγύηση Για την παροχή εγγύησης ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών της εταιρίας µας. Αυθαίρετες τροποποιήσεις στη συσκευή, η χρήση εσφαλμένων Ανταλλακτικά και εξαρτήματα καθώς και η αντικανονική λειτουργία της συσκευής αποκλείουν την ευθύνη του κατασκευαστή για βλάβες που οφείλονται στα ανωτέρω αναφερόμενα. 9.3 Έλεγχοι Έγινε ηλεκτροτεχνικός έλεγχος του αναρροφητήρα σύµφωνα µε τις ελεκτικές µεθόδους µε βάση τις οδηγίες αποφυγής ατυχηµάτων (BGV 3) και µε βάση DIN VDE 0701, τµήµα 1 και τµήµα 3. Αυτοί οι έλεγχοι πρέπει σύµφωνα µε την διάταξη DIN VDE 0702 να επαναλαµβάνονται σε κοντινά χρονικά διαστήµατα και µετά από σέρβις ή επισκευή. Ο αναρροφητήρας επιτρέπεται σύμφωνα με την IEC/EN Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε. LTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D Bellenberg Πιστοποιητικό: Τύπος: TTIX 30 / 40 / 50 Περιγραφή: Το είδος κατασκευής της συσκευής ανταποκρίνεται στους παρακάτω ισχύοντες κανονισμούς: Αναρροφητήρας για υγρά και ξηρά υλικά V~, 50/60 Hz ΕC Οδηγία για μηχανές 98/37/Ε.Ε. ΕC Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/Ε.Ε. ΕC Οδηγία EMV 89/336/Ε.Ε. Κανόνες που εφαρμόστηκαν: EN , EN EN EN EN , EN , EN Εφαρμοσμένοι εθνικοί κανόνες τεχνικών προδιαγραφών: DIN EN DIN EN Διπλ. Μηχ. Wolfgang Nieuwkamp Έλεγχοι και άδειες Bellenberg,

25 TTIX Τεχνικά δεδομένα TTIX 30 / 40 / 50 EU CH, DK GB 230/240 V GB 110 V US 120 V Συσκευή φόρτισης μπαταρίας Τάση δικτύου V / Συχνότητα δικτύου Hz 50/ Ασφάλιση δικτύου Κατανάλωση ενέργειας IEC W TTIX Τιμή σύνδεσης για πρίζα συσκευή Συνολική τιμή σύνδεσης PC PC PC PC PC XC PC XC PC XC BTT Συσκευή φόρτισης μπαταρίας W 2400 W Παροχή αέρα/ ρεύματος (μέγ.) l/min 3700 (PC) 3800 (XC) 2220 Υποπίεση (μέγ.) mbar Επιφάνειες μέτρησης στάθμης ηχητικής πίεσης σε απόσταση 1 m, ΕΝ Θόρυβος κατά την λειτουργία Αγωγός τροφοδοσίας ρεύματος: Μήκος Αγωγός τροφοδοσίας ρεύματος: Τύπος db() 62 db() 59 (EU,CH) 2) (GB 110 V) 3) (GB 230 V) 4) (US) 5) (EU) 5) (EU) 6) (CH) 7) (US) 7,5 5) (EU,DK) 8) (GB 110V) 5) (GB 230V) 6) (CH) 7) (US) 5) (EU,DK) 5) (EU,DK) 8) (GB 110V) 5) (GB 230V) 6) (CH) 7) (US) Τάξη προστασίας II I II Είδος προστασίας Βαθμός περιορισμού παρασίτων IP X4 EN Όγκοι δοχείων l Πλάτος mm Βάθος mm Ύψος mm Βάρος kg (PC) 11 (XC) 12 (PC) 13 (XC) 11 (PC) 12 (XC) 13 1 = H05RR-F 2x0,75 3) = H05RR-F 2x0,75 5) = H05RR-F 3G1,5 7) = SJTW- WG 14/3 2) = H05BQ-F 2x1,0 4) = SJTW- WG 18/2 6) = H05RR-F 3G1,0 8) = H07BQ-F 3G2,5 9.6 Εξαρτήματα Χαρακτηρισμός Αρ. παραγγελίας Μάλλινοι σάκοι φίλτρου ttix 30 (5 τεμάχια) Μάλλινοι σάκοι φίλτρου ttix 40, 50 (5 τεμάχια) Σάκος απορριμμάτων ttix 30, 40, 50 (5 τεμάχια) Στρογγυλό φίλτρο PC Λεπτό φίλτρο XC (2 τεμάχια) Φίλτρο εναπόθεσης ttix Φίλτρο εναπόθεσης ttix Nilfisk-lto-Foam-Stop (6x1l)

26 HEDQURTER DENMRK Nilfisk-dvance Group Sognevej Brøndby Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) SLES COMPNIES USTRLI Nilfisk-LTO 48 Egerton St. PO box 6046 Silverwater NSW 2128 ustralia Tel.: ( Fax: ( USTRI Nilfisk-dvance GmbH Nilfisk-LTO Metzgerstrasse Bergheim bei Salzburg Tel.: (+43) Fax: (+43) Web: BELGIUM Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance n.v-s.a. Doornveld/Sphere Business Park Industrie sse 3, nr 11 bus Zellik-sse Belgium Tel.: (+32) Fax: (+32) CND Clarke Canada Part of the Nilfisk-dvance Group 4080 B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Canada Tel.: ( Fax: ( CZECH REPUBLIC LTO Ceskà republika s.r.o. Zateckých Praha 4 Czech Republic Tel.: (+420) Fax: (+420) DENMRK Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance /S Industrivej Hadsund Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) Web: Nilfisk-LTO Food Division Division of Nilfisk-dvance /S Blytækkervej 2, 9000 alborg Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) Web: FINLND Nilfisk-dvance Oy b Piispantilankuja 4 FI Espoo Finland Tel.: (+358) Fax: (+358) Web: FRNCE Nilfisk-LTO LTO France SS éroparc 1, 19 rue Icare Entzheim France Tel.: (+33) Fax: (+33) Web: GERMNY Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance G Guido-Oberdorfer-Str Bellenberg Germany Tel.: (+49) (0) Fax: (+49) (0) Web: GREECE Nilfisk-dvance S 8, Thoukididou str rgiroupolis Greece Tel.: (+30) Fax: (+30) HOLLND Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance BV Camerastraat 9 NL-1322 BB lmere Tel.: ( Fax: ( Web: HONG KONG Nilfisk-dvance Ltd HK Worsted Mills Ind l Bldg., Wo Tong Tsui St. Kwai Chung, Hong Kong Tel.: (+852) Fax: (+852) HUNGRY Nilfisk-dvance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Hungary Tel.: (+36) Fax: (+36) Sales: Service: Web: ITLY Nilfisk-LTO Divisione di Nilfisk-dvance /S Località Novella Terza Guardamiglio (LO) Italy JPN Nilfisk-dvance, Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku, Yokohama, Japan Tel.: ( Fax: ( MLYSI Nilfisk-dvance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Malaysia Tel.: (+60) Fax: (+60) NORWY Nilfisk-dvance S Bjørnerudveien Oslo Norway Tel.: (+47) Fax: (+47) Web: PEOPLE S REPUBLIC OF CHIN Nilfisk-dvance (Shenzhen) Ltd Block 3, Unit 130, 1001 Honghua Road Int. Commercial & Trade Center Fuitian Free Trade Zone Shenzhen P.R. China Tel.: (+86) Fax: (+86) POLND Nilfisk-dvance Sp. Z.O.O Pruszków ul. 3-go MJ 8 Poland Tel.: (+48) Fax: (+48) Web: PORTUGL Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance Lda Sintra Business Park Zona Industrial da brunheira Edificio 1, 1 P Sintra Tel.: (+35) Fax: (+35) Web: RUSSI Nilfisk-dvance LLC Moskow Vyatskaya str. 27, bld. 7 Russia Tel.: (+7) Fax: (+7) SINGPORE Nilfisk-dvance Pte. Ltd. Nilfisk-LTO Division 40 Loyang Drive Singapore Tel.: (+65) Fax: (+65) SPIN Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance S.. Torre D'ra Paseo del Rengle, 5 Pl. 10 E Mataró Tel.: (+34) Fax: (+34) Web: SWEDEN LTO Sverige B Member of Nilfisk-dvance Group minogatan 18, Box 4029 S Mölndal Sweden Tel.: (+46) Fax: (+46) Web: TIWN Nilfisk-dvance Taiwan Branch No. 5, Wan Fang Road Taipei Taiwan, R.O.C. Tel.: (+886) Fax: (+886) THILND Nilfisk-dvance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Thailand Tel.: (+66) Fax: (+66) TURKEY Nilfisk-dvance Profesyonel Temizlik Ekipmanları Tic. Ş. Necla Cad. Nl.: 48 Yenisahra /Kadiköy Istanbul Turkey Tel.: (+90) Fax: (+90) Web: UNITED KINGDOM Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate Penrith Cumbria C11 9BQ Great Britain Tel.: (+44) (0) Fax: (+44) (0) Web: VIETNM Nilfisk-dvance Representative Office No. 46 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi SR. Vietnam Tel.: (+84) Fax: (+84) US Nilfisk-dvance Inc st venue North Plymouth, MN US Tel.: ( Fax: ( Web:

Quick Start Guide ECO15

Quick Start Guide ECO15 Quick Start Guide ECO15 english Operating Instructions...2-3, 4-5 deutsch Betriebsanleitung...2-3, 6-7 français Notice d utilisation...2-3, 8-9 nederlands Gebruiksaanwijzing...2-3, 10-11 italiano Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Οδηγίες λειτουργίας 107401206 TTIX 30/50 H/M Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από τη θέση σε λειτουργία 4 Χειρισμός/ λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚA - Οδηγίες λειτουργίας IΣημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 40-0M PC TYPE 22 Operating Instructions

ATTIX 40-0M PC TYPE 22 Operating Instructions TTIX 40-0M PC TYPE 22 Operating Instructions 107400339 C TTIX 40-0M PC TYPE 22 Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από τη θέση σε λειτουργία 4 Χειρισμός/ λειτουργία 5 Τομείς

Διαβάστε περισσότερα

IVB 5 WET-15 IVB 7 WET-45

IVB 5 WET-15 IVB 7 WET-45 auto VB 5 WT-15 Operating nstructions 107401547 A rinted in ungary VB 5 WT-15 Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας...180 Πηγές κινδύνων...182 2 Περιγραφή...184 2.1 Στοιχεία χρήσης...184 3 Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Οδηγίες λειτουργίας Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Οδηγίες λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

IVB 3-M/5-M/7-M. Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Driftsinstruks Bruksanvisning

IVB 3-M/5-M/7-M. Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Driftsinstruks Bruksanvisning auto auto auto auto auto IVB -M/-M/7-M Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Driftsinstruks Bruksanvisning Driftsvejledning Käyttöohje Navodilo

Διαβάστε περισσότερα

IVB 963-2M ED XC IVB 965-2H/M SD XC

IVB 963-2M ED XC IVB 965-2H/M SD XC 7 0 5 6 auto auto IVB 96-M ED XC IVB 965-H/M SD XC QuickStartGuide 00057 B Printed in Hungary 7 0 5 6 auto IVB 9 H/M A..* *) Option / Optional accessories IVB 9 H/M A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας WT 3 SPD. Company information: Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας WT 3 SPD. Company information:  Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Οδηγίες λειτουργίας Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης WT 3 SPD Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com 30521E(1)2012-04-10 A 2012-04-10 Οδηγίες λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 550-0H ATTIX 550-2H ATTIX 560-2HXC ATTIX 751-0H

ATTIX 550-0H ATTIX 550-2H ATTIX 560-2HXC ATTIX 751-0H ATTIX 5-H ATTIX 6-H ATTIX 6-H ATTIX 55-H ATTIX 55-H ATTIX 56-HXC Operating Instructions...1-16 Betriebsanleitung...17- Notice d utilisation...-48 Gebruiksaanwijzing...49-64 Istruzioni sull uso...65-8 Driftsinstruks...81-96

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Operating Instructions 107400338-2008-09-17 TTIX 30-50 H/M Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από τη θέση σε λειτουργία 4 Χειρισμός/

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνό σκούπισμα

Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνό σκούπισμα Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνό σκούπισμα Nr.: 2342190 I.-Nr.: 11022 TH-VC 1930 SA Προσοχή Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή τραυματισμών

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC. Operating Instructions D

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC. Operating Instructions D TTIX 30 / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC TTIX 50-21 PC EC Operating Instructions 107400397 D TTIX 30-40-50 TTIX 30 9 8 7 1 2 3 6 5 4 TTIX 50 TTIX 40 TTIX 30-40-50 Περιεχόμενα 1 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W Η συσκευή προορίζεται για μάζεμα μόνο κρύας/ξερής στάχτης. Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση 1

Διαβάστε περισσότερα

IVB 995-0H/M SD XC Type 22

IVB 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type QuickStartGuide 00059 C Printed in Hungary 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories IVB 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option

Διαβάστε περισσότερα

GD 910 Operating Instructions

GD 910 Operating Instructions GD 910 Operating Instructions 107402565 A 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português... 28 Eλληνικά...

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC E

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC E Operating instructions TTIX 30 / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC TTIX 50-21 PC EC 107400397 E TTIX 30-40-50 TTIX 30 9 8 7 1 2 3 6 5 4 TTIX 50 TTIX 40 TTIX 30-40-50 Περιεχόμενα 1 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας DR 1500 H. Company information: Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 41528EU (1)

Οδηγίες λειτουργίας DR 1500 H. Company information:  Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 41528EU (1) Οδηγίες λειτουργίας Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης DR 1500 H Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com 41528EU (1) 2012-04-10 Οδηγίες λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com. 302002328 a

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com. 302002328 a www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 a ΕΛΛΗΝΙΚA - Οδηγίες λειτουργίας IΣημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Λεπίδα για τη μύτη Διακόπτης ON/OFF Κυρίως σώμα Λεπίδα για φαβορίτες Κεφαλή Βούρτσα Σχ.1 Θέση μπαταρίας Θήκη ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε Ελληνικά αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-12S ΙΣΧΥΣ: 1200 W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-12S ΙΣΧΥΣ: 1200 W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-12S ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΜΟΝΟ ΚΡΥΕΣ ΣΤΑΧΤΕΣ! Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν τη χρήση και διατηρείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1154 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU

VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU Οδηγίες λειτουργίας Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VF72309EU (1) 2012-04-10 Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως www.zampa.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία περιβάλλοντος. Σύμβολα στο εγχειρίδιο. Διαβάθμιση κινδύνων. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Προστασία περιβάλλοντος. Σύμβολα στο εγχειρίδιο. Διαβάθμιση κινδύνων. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930 107402584 C Instructions for use (Original instruction) Brugsanvisning Betriebsanleitung Mode d emploi GD 930 Instrucciones de USO 1 1. To open 2. Dust bag 3. Hose connection 4. Tools 4 5. Suction control

Διαβάστε περισσότερα

Register and win! NT 35/1 Tact Bs NT 55/1 Tact Bs.

Register and win! NT 35/1 Tact Bs NT 55/1 Tact Bs. NT 35/1 Tact Bs NT 55/1 Tact Bs Register and win! Deutsch 6 English 12 Français 18 Italiano 25 Nederlands 31 Español 37 Português 43 Dansk 49 Norsk 55 Svenska 61 Suomi 67 Ελληνικά 73 Türkçe 80 Русский

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO

Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO POSEIDON 1-20 XT Operating Instructions...3-13 Betriebsanleitung...14-26 Notice d utilisation...27-39 Gebruiksaanwijzing...40-51 Istruzioni sull uso...52-62 Driftsinstruks...63-73 Bruksanvisning...74-84

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 Οδηγίες λειτουργίας

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 Οδηγίες λειτουργίας ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 Οδηγίες λειτουργίας 107401246 A Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από τη θέση σε λειτουργία 4 Χειρισμός/ λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 500VA/600VA/650VA 800VA/850VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz ή 60Hz

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Πρόκειται για μια ασύρματη, εύχρηστη επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Υποδείξεις ασφαλείας. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος Αγαπητέ πελάτη, Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd 450055 Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης 5202650047366 1 2 5 4 3 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος budget. Όπως όλα τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

HAIR DRYER IONIC HD 6080 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HAIR DRYER IONIC HD 6080 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HAIR DRYER IONIC HD 6080 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τις εξής οδηγίες κατά τη χρήση της συσκευής: 7 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. 7 Ποτέ μη

Διαβάστε περισσότερα

GR Ηλεκτρικός βραστήρας

GR Ηλεκτρικός βραστήρας SWK 1750SS GR Ηλεκτρικός βραστήρας - 1 - GR Ηλεκτρικός βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

FLEX VCE 35 L AC VCE 45 L AC

FLEX VCE 35 L AC VCE 45 L AC FLEX VCE 35 L AC VCE 45 L AC Deutsch 6 English 15 Français 24 Italiano 33 Nederlands 42 Español 51 Português 60 Dansk 69 Norsk 77 Svenska 85 Suomi 93 Ελληνικά 102 Türkçe 112 Русский 121 Magyar 132 Čeština

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F G H I 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή!

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ A B C D E F 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 66-71 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SVC9702 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Σημάνσεις Ασφαλείας: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης h i a b g c f d e Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΙΦΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΙΦΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΙΦΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα