ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Οδηγίες λειτουργίας. um_attix _ _el

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Οδηγίες λειτουργίας. um_attix30-40-50_2008-08-01_el"

Transcript

1 TTIX 30 / BTT / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC Οδηγίες λειτουργίας um_attix _ _el

2

3 TTIX Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από τη θέση σε λειτουργία 4 Χειρισμός/ λειτουργία 5 Τομείς εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας 6 Μετά από την εργασία 7 Συντήρηση 8 Παραµέληση βλάβων 9 Διάφορα Στοιχεία χειρισμού εδίο χειρισμού Συναρμολόγηση συσκευής Αφαίρεση εξαρτημάτων από τη συσκευασία Στερέωση στηρίγματος σωλήνα αναρρόφησης στο σωλήνα αναρρόφησης Φόρτιση και τοποθέτηση μπαταρίας (TTIX PC BTT) Τοποθέτηση σάκου Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης Ηλεκτρική σύνδεση Ενεργοποίηση συσκευής Διακόπτης 0-I Διακόπτης auto-0-i Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης Λειτουργία αυτόματου Εντός (On)/Εκτός (Off) Θέση διακόπτη auto Καθαρισμός στοιχείου φίλτρου Καθαρισμός στοιχείου φίλτρου " Push & Clean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx PC) Καθαρισμός στοιχείου φίλτρου " XtremeClean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx XC) Τεχνικές εργασίας Αναρρόφηση ξηρών υλικών Αναρρόφηση υγρών Απενεργοποίηση και φύλαξη αναρροφητήρα Εργασίες συντήρησης Άδειασμα δοχείου ακαθαρσιών Αντικατάσταση σάκου φίλτρου Αντικατάσταση σάκου απορριμμάτων Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου (Push & Clean System) Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου (XtremeClean System) Ανακύκλωση µηχανής Εγγύηση Έλεγχοι Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε Τεχνικά δεδομένα Εξαρτήματα

4 TTIX Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Σήµανση υποδείξεων Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε οπωσδήποτε το έντυπο αυτό και διαφυλάξτε το σε προσιτό μέρος για μελλοντική χρήση. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος, ο οποίος προκαλεί άμεσα σοβαρούς και ανεπανόρθωτους τραυματισμούς ή και θάνατο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος, ο οποίος ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή και θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος, ο οποίος ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρούς τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με το χειρισμό αι έχουν ρητή εντολή για το χειρισμό να λειτουργεί μόνο υπό επίβλεψη δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά 3. Πρέπει να αποφεύγεται κάθε επικίνδυνος τρόπος εργασίας. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον αναρροφητήρα χωρίς φίλτρο. Στις ακόλουθες περιπτώσεις απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα: πριν από καθάρισμα και συντήρηση πριν από την αντικατάσταση εξαρτημάτων πριν από τον εξοπλισμό της συσκευής σε περίπτωση δημιουργίας αφρών ή διαρροής υγρών Η χρήση της µηχανής υπόκειται στους ισχύοντες εθνικούς κανονισµούς. Παράλληλα µε τις οδηγίες λειτουργίας και τους ισχύοντες και δεσµευτικούς κανονισµούς στη χώρα χρήσης για την πρόληψη ατυχηµάτων, πρέπει να τηρούνται και οι αναγνωρισµένοι κανόνες ασφαλούς εργασίας. Προβλεπόµενες χρήσεις της µηχανής Η συσκευή είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση ξηρών, μη εύφλεκτων σκονών και υγρών. Η συσκευή είναι κατάλληλη για την επαγγελματική χρήση, όπως π.χ. σε Ξενοδοχεία Σχολεία, Νοσοκομεία, Εργοστάσια, Καταστήματα, Γραφεία, Καταστήματα ενοικίασης Κάθε άλλη χρήση της µηχανής θεωρείται ως µη προβλεπόµενη. Για βλάβες που οφείλονται σε µη προβλεπόµενη χρήση της µηχανής, δεν φέρει καµία ευθύνη ο κατασκευαστής. Στα πλαίσια της προβλεπόµενης χρήσης ανήκει και η τήρηση των όρων συντήρησης και λειτουργίας που προδιαγράφει ο κατασκευαστής. 2

5 TTIX Μεταφορά Αποθήκευση Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδια επιμήκυνσης Συσκευή φόρτισης συσσωρευτή Εγγύηση Έλεγχοι 3. Πριν από τη μεταφορά κλείστε όλες τις μανδαλώσεις του δοχείου ακαθαρσιών. Μην ανατρέπετε τη συσκευή όταν υπάρχει υγρό μέσα στο δοχείο ακαθαρσιών. Μη σηκώνετε τη συσκευή με γάντζους γερανού. Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό χώρο και προστατευμένη από παγετούς. Σας προτείνουμε να συνδέσετε τη συσκευή μέσω διακόπτη ασφάλειας. Βύσματα και συνδέσεις καλωδίων ηλεκτρικής σύνδεσης και καλωδίων επιμήκυνσης πρέπει να είναι αδιάβροχα. Ως αγωγό επιμήκυνσης χρησιμοποιείτε μόνο εξοπλισμό που αναφέρει ο κατασκευαστής ή άλλον εξοπλισμό υψηλής ποιότητας. Σε περίπτωση χρήσης αγωγού επιμήκυνσης λάβετε υπόψη σας τις ελάχιστες τιμές διατομής αγωγού: Μήκος καλωδίου Διατομή < 16 < 25 Έως 20 m 1,5 mm 2 2,5 mm 2 20 έως 50 m 2,5 mm 2 4,0 mm 2 Στη συσκευή χρησιμοποιείτε μόνο το συσσωρευτή που παραδόθηκε μαζί με τη συσκευή φόρτισης. Σε περίπτωση άλλων μπαταριών υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φόρτιση αλκαλικών μπαταριών ή άλλων συστοιχιών συσσωρευτή. Μην ανοίγετε ποτέ με βία συσσωρευτές ή μπαταρίες ούτε τις πετάτε σε φωτιά. Η λειτουργία της συσκευής φόρτισης συσσωρευτή επιτρέπεται μόνο σε κλειστούς και στεγνούς χώρους. Προστατεύετε τη συσκευή από υγρασία και βροχή, με σκοπό τον αποκλεισμό κινδύνου πυρκαγιάς ή κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή φόρτισης συσσωρευτή δεν επιτρέπεται να λειτουργεί εάν είναι ελαττωματικό το βύσμα δικτύου ή το πλαίσιο δεν επιτρέπεται να ανοίγεται ούτε να τροποποιείται πρέπει να διατηρείται μακριά από παιδιά δεν επιτρέπεται να λειτουργεί ανεπίβλεπτα πρέπει να αποσυνδέεται από το δίκτυο μετά από τη χρήση επιτρέπεται να καθαρίζεται μόνο με αποσυνδεμένο βύσμα δικτύου με στεγνό πανί επιτρέπεται να επισκευάζεται μόνο από αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό Για την παροχή εγγύησης ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών της εταιρίας µας. Αυθαίρετες τροποποιήσεις στη συσκευή, η χρήση εσφαλμένων Ανταλλακτικά και εξαρτήματα καθώς και η αντικανονική λειτουργία της συσκευής αποκλείουν την ευθύνη του κατασκευαστή για βλάβες που οφείλονται στα ανωτέρω αναφερόμενα. Έγινε ηλεκτροτεχνικός έλεγχος του αναρροφητήρα σύµφωνα µε τις ελεκτικές µεθόδους µε βάση τις οδηγίες αποφυγής ατυχηµάτων (BGV 3) και µε βάση DIN VDE 0701, τµήµα 1 και τµήµα 3. Αυτοί οι έλεγχοι πρέπει σύµφωνα µε την διάταξη DIN VDE 0702 να επαναλαµβάνονται σε κοντινά χρονικά διαστήµατα και µετά από σέρβις ή επισκευή. 3

6 TTIX Πηγές κινδύνων Ηλεκτρικό σύστηµα ΚΙΝΔΥΝΟΣ Εξαρτήματα που βρίσκονται υπό ηλεκτρική τάση στο επάνω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας. Η επαφή με εξαρτήματα που βρίσκονται υπό ηλεκτρική τάση προκαλεί σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς. Δεν επιτρέπεται ποτέ ο ψεκασμός του επάνω μέρους της ηλεκτρικής σκούπας με νερό. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ηλεκτροπληξία λόγω ελαττωματικού αγωγού σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η επαφή με έναν ελαττωματικό αγωγό σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυματισμούς. 3. Μην προκαλείτε βλάβες στο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης (π.χ. µε σύνθλιψη, τέντωµα ή πάτηµα). Τοποθετήστε έτσι τη συσκευή ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση του ηλεκτρικού βύσματος. Πριν από την περαιτέρω λειτουργία της συσκευής αναθέστε στην υπηρεσία Σέρβις της Nilfisk-lto ή σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να προβεί σε αντικατάσταση του ελαττωματικού αγωγού σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο. Πρίζα συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ Η πρίζα της συσκευής προβλέπεται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας. Η σύνδεση άλλων συσκευών ενδέχεται να προκαλέσει υλικές ζημιές. Πριν από τη σύνδεση συσκευής στην πρίζα της σκούπας πρέπει να απενεργοποιείτε τη σκούπα και τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε. Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε και τηρήστε τις αναφερόμενες υποδείξεις ασφάλειας. ΠΡΟΣΟΧΗ Βλάβες λόγω ακατάλληλης τάσης ηλεκτρικού δικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να πάθει βλάβη, σε περίπτωση που συνδεθεί σε ακατάλληλη τάση ηλεκτρικού δικτύου. Σιγουρευτείτε ότι η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής είναι ίδια µε την τοπική ηλεκτρική τάση. 4

7 TTIX Αναρρόφηση υγρών Αναρρόφηση υγρών. ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν επιτρέπεται η αναρρόφηση εύφλεκτων υγρών. 3. Πριν από την αναρρόφηση υγρών πρέπει να αποσυναρμολογηθεί εντελώς ο σάκος φίλτρου/ σάκος απορριμμάτων και να ελεγχθεί επίσης η λειτουργία του φλοτέρ ή του περιοριστικό στάθμης νερού. Σας προτείνουμε την χρήση ξεχωριστού στοιχείου φίλτρου ή κόσκινου φίλτρου. Σε περίπτωση που σχηματιστεί αφρός, σταματήστε άμεσα την εργασία και αδειάστε το δοχείο. Επικίνδυνα υλικά Επικίνδυνα υλικά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η αναρρόφηση επικίνδυνων υλικών ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς. Απαγορεύεται η αναρρόφηση των παρακάτω υλικών: - σκόνες επικίνδυνες για την υγεία - καυτά αντικείμενα (αναμμένα τσιγάρα, καύτρες, κ.τ.λ.) - εύφλεκτα, εκρηκτικά, επιθετικά υγρά (π.χ. βενζίνη, διαλυτικά, οξέα, αλκάλια, κ.τ.λ.) - εύφλεκτες, εκρηκτικές σκόνες (π.χ. σκόνη μαγνησίου ή αλουμινίου, κ.τ.λ.) Ανταλλακτικά και εξαρτήματα ΠΡΟΣΟΧΗ Ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Η χρήση μη γνησίων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα της εταιρίας Nilfisk-lto. Χρησιμοποιήστε μόνο τις ψήκτρες που σας παραδόθηκαν μαζί με τη συσκευή ή τις ψήκτρες που περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας. Άδειασμα δοχείου ακαθαρσιών ΠΡΟΣΟΧΗ Υλικά αναρρόφησης επικίνδυνα για το περιβάλλον. Τα υλικά αναρρόφησης ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο για το περιβάλλον. Αποσύρετε τα υλικά που έχουν αναρροφηθεί σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. 5

8 TTIX Περιγραφή 1 Στοιχεία χειρισμού 1 Χειρολαβή με οδηγό για περιτύλιξη του καλωδίου τροφοδοσίας 2 Σημείο στερέωσης στηρίγματος σωλήνα αναρρόφησης 3 Κλέμες ασφάλισης 4 Ρόδες οδήγησης 5 Δοχείο ακαθαρσιών 6 Στόμιο σύνδεσης 7 Διακόπτης 8 Πρίζα συσκευής 9 Πλήκτρο ενεργοποίησης καθαρισμού φίλτρου TTIX TTIX 50 TTIX 40

9 TTIX εδίο χειρισμού TTIX 30- / 40- / TTIX 30- / 40- / auto TTIX 30- / 40- / TTIX PC BTT

10 TTIX Πριν από τη θέση σε λειτουργία 3.1 Συναρμολόγηση συσκευής 3.1 Αφαίρεση εξαρτημάτων από τη συσκευασία Αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα από τη συσκευασία. Το βύσμα σύνδεσης δεν επιτρέπεται να έχει συνδεθεί με την ηλεκτρική πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από το δοχείο ακαθαρσιών και από τη συσκευασία. 3.2 Στερέωση στηρίγματος σωλήνα αναρρόφησης στο σωλήνα αναρρόφησης Στερεώστε στήριγμα σωλήνα αναρρόφησης στο σωλήνα αναρρόφησης Φόρτιση και τοποθέτηση μπαταρίας (TTIX PC BTT) Εισάγετε το βύσμα της συσκευής φόρτισης μπαταρίας σε γειωμένη πρίζα, η οποία έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς. Τοποθετείτε τη μπαταρία στη συσκευή φόρτισης. 8

11 TTIX Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης (ένδειξη 100% ανάβει) αφαιρείτε τη μπαταρία από τη συσκευή φόρτισης. 4. Τοποθετείτε τη μπαταρία στην ηλεκτρική σκούπα και κλείνετε τη λαβή μεταφοράς μπαταρίας για να σφραγίσετε τη μπαταρία. 3.3 Τοποθέτηση σάκου Το βύσμα σύνδεσης δεν επιτρέπεται να έχει συνδεθεί με την ηλεκτρική πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής. 3. Τοποθετήστε σάκο φίλτρου στο δοχείο ακαθαρσιών.

12 TTIX Πιέζετε δυνατά τη μούφα σάκου φίλτου στο στόμιο εισόδου Τοποθετήστε επάνω τμήμα συσκευής. Κλείστε ασφάλειες (). Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των ασφαλειών. 10

13 TTIX Χειρισμός/ λειτουργία 4.1 Συνδέσεις 4.1 Σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης Συνδέστε σωλήνα αναρρόφησης. 4.2 Ηλεκτρική σύνδεση Βεβαιώστε ότι η τάση που αναφέρετε στην πινακίδα τύπου του αναρροφητήρα συμφωνεί με την τάση του ηλεκτρικού δικτύου. 4.2 Ενεργοποίηση συσκευής 4.1 Διακόπτης 0-I Προσέξτε ώστε ο αναρροφητήρας να είναι απενεργοποιημένος. Εισάγετε το βύσμα του ηλεκτρικού αγωγού σε μία πρίζα που έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Θέση διακόπτη Λειτουργία 0 Εκτός us I Eνεργοποίηση 4.2 Διακόπτης auto-0-i Θέση διακόπτη Λειτουργία 0 Εκτός us auto auto I uto On/Off Eνεργοποίηση / χειροκίνητη λειτουργία 11

14 TTIX Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης Θέση διακόπτη Λειτουργία auto Η ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης εξυπηρετεί στην ακριβή προσαρμογή της ισχύος αναρρόφησης ανάλογα με τις διάφορες εργασίες αναρρόφησης. 4.4 Λειτουργία αυτόματου Εντός (On)/Εκτός (Off) Θέση διακόπτη auto Η συσκευή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με το συνδεδεμένο ηλεκτρικό εργαλείο. Οι ρύποι συλλέγονται αμέσως στην πηγή αναρρόφησης. Πριν την στρέψη του διακόπτη στην θέση αυτόματο, προσέξτε ώστε η ηλεκτρική συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί να είναι απενεργοποιημένη. Σύμφωνα με την ορθή χρήση επιτρέπεται να συνδέονται μόνο ελεγμένες γεννήτριες σκόνης. Για την μέγιστη κατανάλωση ενέργειας της συσκευής που πρόκειται να συνδεθεί: βλέπε τμήμα Τεχνικά δεδομένα. Πριν την στρέψη του διακόπτη στην θέση αυτόματο, προσέξτε ώστε η ηλεκτρική συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί να είναι απενεργοποιημένη. auto Απενεργοποιήστε συσκευή αναρρόφησης. Απενεργοποιήστε ηλεκτρικό εργαλείο. 3. Συνδέστε ηλεκτρικό εργαλείο και συσκευή αναρρόφησης με λάστιχο αναρρόφησης. 4. Εισάγετε βύσμα του ηλεκτρικού εργαλείου στην πρίζα της συσκευής στο πεδίο χειρισμού της συσκευής αναρρόφησης. 5. Ενεργοποιήστε συσκευή αναρρόφησης, θέση διακόπτη "auto". 6. Ενεργοποιήστε ηλεκτρικό εργαλείο. Ο κινητήρας της συσκευής αναρρόφησης ξεκινάει με την ενεργοποίηση του συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου. Μετά από την απενεργοποίηση της ηλεκτρικής συσκευής συνεχίζει να λειτουργεί το μοτέρ αναρρόφησης για λίγο χρόνο, έτσι ώστε η σκόνη που βρίσκεται στον σωλήνα αναρρόφησης να προωθηθεί στο σάκο φίλτρου. 12

15 TTIX Καθαρισμός στοιχείου φίλτρου Καθαρισμός στοιχείου φίλτρου " Push & Clean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx PC) Filter Cleaning System Μόνο κατά την αναρρόφηση χωρίς σάκο φίλτρου και χωρίς πάνινο φίλτρο. Μόνο μετά από αναρρόφηση ακίνδυνων σκονών με σάκο απορριμμάτων: Ρυθμίστε διακόπτη στη θέση "I" (μέγιστη ισχύς αναρρόφησης). Με το χέρι κλείστε τα ακροφύσια ή την οπή σωλήνα αναρρόφησης. 3. Πατήστε τρεις φορές το πλήκτρο ενεργοποίησης καθαρισμού φίλτρου. Το ρεύμα αέρα που δημιουργείται απελευθερώνει τις λαμέλες στοιχείου φίλτρου από τη συσσωρευμένη σκόνη Καθαρισμός στοιχείου φίλτρου " XtremeClean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx XC) Μόνο κατά την αναρρόφηση χωρίς πάνινο φίλτρο. 10 sec. Για να διασφαλιστεί η διαρκής υψηλή απόδοση αναρρόφησης καθαρίζεται αυτόματα το στοιχείο φίλτρου κατά την διάρκεια της λειτουργίας. Σε περίπτωση που το στοιχείο φίλτρου λερωθεί πολύ σας προτείνουμε πλήρη καθαρισμό: 3. Απενεργοποιήστε τον αναρροφητήρα. Κλείστε τα ακροφύσια και την οπή σωλήνα αναρρόφησης με το χέρι. Φέρτε τον διακόπτη στην θέση Ι και αφήστε τον αναρροφητήρα να λειτουργήσει για 10 περ. δευτερόλεπτα με κλειστή την οπή σωλήνα αναρρόφησης. 13

16 TTIX Τομείς εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας 5.1 Τεχνικές εργασίας Τα επιπλέον εξαρτήματα, τα ακροφύσια αναρρόφησης και οι σωλήνες αναρρόφησης έχουν την ικανότητα να ενισχύουν την απόδοση καθαρισμού και να διευκολύνουν την εργασία, εφόσον χρησιμοποιηθούν σωστά. Αποτελεσματικός καθαρισμός μπορεί να επιτευχθεί εφόσον ληφθούν υπόψη ορισμένες οδηγίες, σε συνδυασμό με την εμπειρία σας σε ορισμένους τομείς εφαρμογής. Εδώ θα βρείτε ορισμένες βασικές υποδείξεις. 5.1 Αναρρόφηση ξηρών υλικών Πριν από την αναρρόφηση ξηρών υλικών πρέπει να τοποθετηθεί στο δοχείο ένας σάκος απορριμμάτων (αρ. παραγγελίας βλέπε τμήμα Εξαρτήματα ). Με τον τρόπο αυτό απορρίπτεται απλά και υγιεινά το υλικό. Το φίλτρο είναι υγρό μετά την αναρρόφηση υγρών. Ένα υγρό στοιχείο φίλτρου φθείρεται εύκολα κατά την αναρρόφηση ξηρών υλικών. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει το στοιχείο φίλτρου να πλυθεί και να στεγνώσει ή να αντικατασταθεί από άλλο, πριν από την αναρρόφηση ξηρών στοιχείων. 5.2 Αναρρόφηση υγρών Πριν από την αναρρόφηση υγρών πρέπει να αποσυναρμολογηθεί εντελώς ο σάκος φίλτρου/ σάκος απορριμμάτων και να ελεγχθεί επίσης η λειτουργία του φλοτέρ ή του περιοριστικό στάθμης νερού Σας προτείνουμε την χρήση ξεχωριστού στοιχείου φίλτρου ή κόσκινου φίλτρου. Σε περίπτωση που σχηματιστεί αφρός, σταματήστε άμεσα την εργασία και αδειάστε το δοχείο. Για να μειωθεί ο σχηματισμός αφρού, χρησιμοποιήστε Foam Stop της εταιρείας Nilfisk-lto (αρ. παραγγελίας βλέπε τμήμα Εξαρτήματα ). 14

17 TTIX Μετά από την εργασία 6.1 Απενεργοποίηση και φύλαξη αναρροφητήρα C B Απενεργοποιήστε συσκευή και τραβήξτε βύσμα σύνδεσης από την πρίζα. Τυλίξτε καλώδιο σύνδεσης στη χειρολαβή (). Το τύλιγμα αρχίζει στο πλαίσιο και όχι στο βύσμα, ώστε να μην προκληθεί συστροφή στο καλώδιο σύνδεσης. 3. Αδειάστε το δοχείο ακαθαρσιών, καθαρίστε τη συσκευή αναρρόφησης. 4. Μετά την αναρρόφηση υγρών: Αποθέστε το επάνω τμήμα της συσκευής αναρρόφησης ξεχωριστά, ώστε να είναι εφικτό το στέγνωμα του στοιχείου του φίλτρου. 5. Αναρτήστε το σωλήνα αναρρόφησης με ακροφύσιο δαπέδου (B) στα στηρίγματα και αποθηκεύστε το εξάρτημα (C). 6. Τοποθετήστε τον αναρροφητήρα σε ξηρό χώρο, στον οποίο δεν υπάρχει κίνδυνος αναρμόδιας χρησιμοποίησης της συσκευής. 15

18 TTIX Συντήρηση 7.1 Σχέδιο συντήρησης μετά την εργασία 7.1 Άδειασμα δοχείου ακαθαρσιών = σύμφωνα με τις ανάγκες 7.2 Αντικατάσταση σάκου φίλτρου = 7.3 Αντικατάσταση σάκου απορρι μμάτων = 7.4 Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου (Push&Clean) 7.5 Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου (XtremeClean) = = 7.2 Εργασίες συντήρησης 7.1 Άδειασμα δοχείου ακαθαρσιών Για εκκένωση μετά από αναρρόφηση υγρών: Αφαιρέστε τον ενδιάμεσο δακτύλιο, διότι η πλήρης στεγανότητα διασφαλίζεται μόνο κατά τη λειτουργία αναρρόφησης Μετά την εκκένωση: Καθαρίστε την άκρη του δοχείου και τα στεγανοποιητικά στον ενδιάμεσο δακτύλιο και το επάνω τμήμα της συσκευής, πριν την επανατοποθέτησή τους. Σε περίπτωση ελαττώματος ή ακαθαρσιών στεγανοποιητικού ή αυλακώματος μειώνεται η ισχύς αναρρόφησης. Πριν επαναπροσαρμοστεί το λάστιχο αναρρόφησης: Καθαρίστε το στόμιο σύνδεσης και τη μούφα του λάστιχου. Απενεργοποιήστε συσκευή και τραβήξτε βύσμα σύνδεσης από την πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής Εκκενώστε τις ακαθαρσίες. Αποσύρετε τις ακαθαρσίες σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς Τοποθετήστε επάνω τμήμα συσκευής. Κλείστε ασφάλειες (). Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των ασφαλειών. 16

19 TTIX Αντικατάσταση σάκου φίλτρου Απενεργοποιήστε συσκευή και τραβήξτε βύσμα σύνδεσης από την πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής. B C D Αφαίρεση σάκου φίλτρου: 3. Αφαιρείτε προσεκτικά τη μούφα σάκου φίλτρου (B) από το στόμιο εισόδου (C). 4. Σφραγίζετε τη μούφα σάκου φίλτρου με το σύρτη (D). 5. Αποσύρετε το σάκο φίλτρου σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. Τοποθέτηση σάκου φίλτρου: 6. Καθαρίζετε δοχείο ακαθαρσιών. 7. Τοποθετείτε το σάκο φίλτρου (B) στο δοχείο ακαθαρσιών. 8. Πιέζετε δυνατά τη μούφα σάκου φίλτου στο στόμιο εισόδου. 9. Τοποθετήστε επάνω τμήμα συσκευής. 10. Κλείστε ασφάλειες (). Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των ασφαλειών. 17

20 TTIX Αντικατάσταση σάκου απορριμμάτων Απενεργοποιήστε συσκευή και τραβήξτε βύσμα σύνδεσης από την πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής. C B D Αφαίρεση σάκου απόσυρσης: 3. Σφραγίζετε σάκο απόσυρσης με το κορδόνι (B). 4. Αφαιρείτε προσεκτικά τη μούφα σάκου απόσυρσης από το στόμιο εισόδου (C). 5. Σφραγίζετε τη μούφα σάκου απόσυρσης (D) με το σύρτη. 6. Αποσύρετε το σάκο απόσυρσης σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. E Τοποθέτηση σάκου απόσυρσης: 7. Καθαρίζετε δοχείο ακαθαρσιών. 8. Τοποθετείτε νέο σάκο απόσυρσης στο δοχείο ακαθαρσιών. Προσέχετε ώστε οι οπές αερισμού (E) του σάκου απόσυρσης να είναι στο εσωτερικό του δοχείου ακαθαρσιών. 9. Πιέζετε δυνατά τη μούφα σάκου φίλτου στο στόμιο εισόδου. 10. Περνάτε το πάνω μέρος του σάκου απόσυρσης πάνω από το άκρο του δοχείου ακαθαρσιών. 1 Τοποθετήστε επάνω τμήμα συσκευής. 1 Κλείστε ασφάλειες (). Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των ασφαλειών. 18

21 TTIX Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου (Push & Clean System) Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον αναρροφητήρα χωρίς φίλτρο! Απενεργοποιήστε συσκευή και τραβήξτε βύσμα σύνδεσης από την πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής. B Αφαίρεση στοιχείου φίλτρου: 3. Περιστρέφετε το δίσκο σύσφιξης φίλτρου αριστερόστροφα και τον αφαιρείτε. 4. Αφαιρείτε προσεκτικά το στοιχείο φίλτρου. 5. Καθαρίζετε στεγανοποιητικό φίλτρου (B), ελέγχετε για φθορές, και εν ανάγκη κάνετε αντικατάσταση. Τοποθέτηση στοιχείου φίλτρου: 6. Τοποθετείτε νέο στοιχείο φίλτρου. 7. Τοποθετείτε δίσκο σύσφιξης φίλτρου και σφραγίζετε περιστρέφοντας δεξιόστροφα. 8. Αποσύρετε το μεταχειρισμένο στοιχείο φίλτρου σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. 9. Τοποθετήστε επάνω τμήμα συσκευής. 10. Κλείστε ασφάλειες (). Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των ασφαλειών. 1

22 TTIX Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου (XtremeClean System) Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον αναρροφητήρα χωρίς φίλτρο! Απενεργοποιήστε συσκευή και τραβήξτε βύσμα σύνδεσης από την πρίζα. Ανοίξτε τις ασφάλειες () και αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής. B Αφαίρεση στοιχείων φίλτρου: 3. Ανοίγετε σφιγκτήρα φίλτρου (B). 4. Αφαιρείτε προσεκτικά και τις δύο κασετίνες με τα στοιχεία φίλτρου. B C D Τοποθέτηση στοιχείων φίλτρου: 5. Τοποθετείτε νέα στοιχεία φίλτρου (C) στις κασετίνες (D). 6. Τοποθετείτε τις κασετίνες με τα στοιχεία φίλτρου στο επάνω τμήμα της ηλεκτρικής σκούπας. 7. Σφραγίζετε σφιγκτήρα φίλτρου (B). 8. Αποσύρετε το μεταχειρισμένα στοιχεία φίλτρου σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. B 9. Τοποθετήστε επάνω τμήμα συσκευής. 10. Κλείστε ασφάλειες (). Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των ασφαλειών. 20

23 TTIX Παραµέληση βλάβων Βλάβη Αιτία Αιτία Δεν λειτουργεί το μοτέρ > Έχει σβήσει η ασφάλεια της πρίζας > Απέτυχε η ασφάλεια υπερφόρτωσης Ενεργοποιήστε την ασφάλεια Απενεργοποιήστε τον αναρροφητήρα, αφήστε τον να κρυώσει για 5 περ. λεπτά. Αν δεν ενεργοποιείται και πάλι ο αναρροφητήρας, απευθυνθείτε στο σέρβις της εταιρείας Nilfisk-lto > Κινητήρας ελαττωματικός. Αναθέστε αλλαγή κινητήρα στο Σέρβις Nilfisk-lto. Δεν λειτουργεί το μοτέρ στην > Ελαττωματικό ή λάθος τοποθετημένο ηλεκτρικό αυτόματη λειτουργία εργαλείο ελαττωμένη απόδοση αναρρόφησης Καμία απόδοση αναρρόφησης κατά την αναρρόφηση υγρών > Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας ηλεκτρικού εργαλείου > Ρύθμιση δύναμης αναρρόφησης ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλή απόδοση αναρρόφησης > Σωλήνας αναρρόφησης/ ακροφύσια φρακαρισμένα > Δοχείο, σάκος απόσυρσης ή σάκος φίλτρου γεμάτος. > Σάκος απορριμμάτων/ σάκος φίλτρου γεμάτος. > Στεγανοποιητικό μεταξύ δοχείου και πάνω τμήματος συσκευής ελαττωματικό ή λείπει > Μηχανισμός καθαρισμού ελαττωματικός Πτώσεις τάσης > Πολύ υψηλή αντίσταση της τροφοδοσίας ρεύματος Ελέγξτε το ηλεκτρικό εργαλείο ως προς την λειτουργία του ή τοποθετήστε καλά το βύσμα Λάβετε υπόψη σας την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας των Ρ > 40 W Ρυθμίστε την δύναμη αναρρόφησης σύμφωνα με το τμήμα Ρύθμιση δύναμης αναρρόφησης Καθαρίστε σωλήνα αναρρόφησης/ ακροφύσια Βλέπε ενότητα Εκκένωση δοχείου" ή "Σάκος απόσυρσης, αλλαγή σάκου φίλτρου. Βλέπε τμήμα ή Αντικατάσταση σάκου απορριμμάτων. Σάκου φίλτρου. Ανανεώστε στεγανοποιητικό Ενημερώστε Σέρβις Nilfisk-lto. > Γεμάτο δοχείο Απενεργοποιήστε την συσκευή. Αδειάστε το δοχείο Συνδέστε την συσκευή σε άλλη πρίζα, η οποία θα βρίσκεται πιο κοντά στην ασφαλειοθήκη. Δεν σημειώνονται πτώσεις τάσης άνω του 7 %, όταν η αντίσταση στο σημείο παράδοσης ανέρχεται σε 0,15 Ω. 21

24 TTIX Διάφορα 9.1 Ανακύκλωση µηχανής 3. Η άχρηστη συσκευή θα πρέπει α αποσυρθεί αμέσως. Τραβήξτε το βύσμα δικτύου και κόψτε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές σε οικιακά απορρίμματα! Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/E.Κ. περί παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να αποσύρονται για οικολογική επανακύκλωση. 9.2 Εγγύηση Για την παροχή εγγύησης ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών της εταιρίας µας. Αυθαίρετες τροποποιήσεις στη συσκευή, η χρήση εσφαλμένων Ανταλλακτικά και εξαρτήματα καθώς και η αντικανονική λειτουργία της συσκευής αποκλείουν την ευθύνη του κατασκευαστή για βλάβες που οφείλονται στα ανωτέρω αναφερόμενα. 9.3 Έλεγχοι Έγινε ηλεκτροτεχνικός έλεγχος του αναρροφητήρα σύµφωνα µε τις ελεκτικές µεθόδους µε βάση τις οδηγίες αποφυγής ατυχηµάτων (BGV 3) και µε βάση DIN VDE 0701, τµήµα 1 και τµήµα 3. Αυτοί οι έλεγχοι πρέπει σύµφωνα µε την διάταξη DIN VDE 0702 να επαναλαµβάνονται σε κοντινά χρονικά διαστήµατα και µετά από σέρβις ή επισκευή. Ο αναρροφητήρας επιτρέπεται σύμφωνα με την IEC/EN Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε. LTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D Bellenberg Πιστοποιητικό: Τύπος: TTIX 30 / 40 / 50 Περιγραφή: Το είδος κατασκευής της συσκευής ανταποκρίνεται στους παρακάτω ισχύοντες κανονισμούς: Αναρροφητήρας για υγρά και ξηρά υλικά V~, 50/60 Hz ΕC Οδηγία για μηχανές 98/37/Ε.Ε. ΕC Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/Ε.Ε. ΕC Οδηγία EMV 89/336/Ε.Ε. Κανόνες που εφαρμόστηκαν: EN , EN EN EN EN , EN , EN Εφαρμοσμένοι εθνικοί κανόνες τεχνικών προδιαγραφών: DIN EN DIN EN Διπλ. Μηχ. Wolfgang Nieuwkamp Έλεγχοι και άδειες Bellenberg,

25 TTIX Τεχνικά δεδομένα TTIX 30 / 40 / 50 EU CH, DK GB 230/240 V GB 110 V US 120 V Συσκευή φόρτισης μπαταρίας Τάση δικτύου V / Συχνότητα δικτύου Hz 50/ Ασφάλιση δικτύου Κατανάλωση ενέργειας IEC W TTIX Τιμή σύνδεσης για πρίζα συσκευή Συνολική τιμή σύνδεσης PC PC PC PC PC XC PC XC PC XC BTT Συσκευή φόρτισης μπαταρίας W 2400 W Παροχή αέρα/ ρεύματος (μέγ.) l/min 3700 (PC) 3800 (XC) 2220 Υποπίεση (μέγ.) mbar Επιφάνειες μέτρησης στάθμης ηχητικής πίεσης σε απόσταση 1 m, ΕΝ Θόρυβος κατά την λειτουργία Αγωγός τροφοδοσίας ρεύματος: Μήκος Αγωγός τροφοδοσίας ρεύματος: Τύπος db() 62 db() 59 (EU,CH) 2) (GB 110 V) 3) (GB 230 V) 4) (US) 5) (EU) 5) (EU) 6) (CH) 7) (US) 7,5 5) (EU,DK) 8) (GB 110V) 5) (GB 230V) 6) (CH) 7) (US) 5) (EU,DK) 5) (EU,DK) 8) (GB 110V) 5) (GB 230V) 6) (CH) 7) (US) Τάξη προστασίας II I II Είδος προστασίας Βαθμός περιορισμού παρασίτων IP X4 EN Όγκοι δοχείων l Πλάτος mm Βάθος mm Ύψος mm Βάρος kg (PC) 11 (XC) 12 (PC) 13 (XC) 11 (PC) 12 (XC) 13 1 = H05RR-F 2x0,75 3) = H05RR-F 2x0,75 5) = H05RR-F 3G1,5 7) = SJTW- WG 14/3 2) = H05BQ-F 2x1,0 4) = SJTW- WG 18/2 6) = H05RR-F 3G1,0 8) = H07BQ-F 3G2,5 9.6 Εξαρτήματα Χαρακτηρισμός Αρ. παραγγελίας Μάλλινοι σάκοι φίλτρου ttix 30 (5 τεμάχια) Μάλλινοι σάκοι φίλτρου ttix 40, 50 (5 τεμάχια) Σάκος απορριμμάτων ttix 30, 40, 50 (5 τεμάχια) Στρογγυλό φίλτρο PC Λεπτό φίλτρο XC (2 τεμάχια) Φίλτρο εναπόθεσης ttix Φίλτρο εναπόθεσης ttix Nilfisk-lto-Foam-Stop (6x1l)

26 HEDQURTER DENMRK Nilfisk-dvance Group Sognevej Brøndby Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) SLES COMPNIES USTRLI Nilfisk-LTO 48 Egerton St. PO box 6046 Silverwater NSW 2128 ustralia Tel.: ( Fax: ( USTRI Nilfisk-dvance GmbH Nilfisk-LTO Metzgerstrasse Bergheim bei Salzburg Tel.: (+43) Fax: (+43) Web: BELGIUM Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance n.v-s.a. Doornveld/Sphere Business Park Industrie sse 3, nr 11 bus Zellik-sse Belgium Tel.: (+32) Fax: (+32) CND Clarke Canada Part of the Nilfisk-dvance Group 4080 B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Canada Tel.: ( Fax: ( CZECH REPUBLIC LTO Ceskà republika s.r.o. Zateckých Praha 4 Czech Republic Tel.: (+420) Fax: (+420) DENMRK Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance /S Industrivej Hadsund Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) Web: Nilfisk-LTO Food Division Division of Nilfisk-dvance /S Blytækkervej 2, 9000 alborg Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) Web: FINLND Nilfisk-dvance Oy b Piispantilankuja 4 FI Espoo Finland Tel.: (+358) Fax: (+358) Web: FRNCE Nilfisk-LTO LTO France SS éroparc 1, 19 rue Icare Entzheim France Tel.: (+33) Fax: (+33) Web: GERMNY Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance G Guido-Oberdorfer-Str Bellenberg Germany Tel.: (+49) (0) Fax: (+49) (0) Web: GREECE Nilfisk-dvance S 8, Thoukididou str rgiroupolis Greece Tel.: (+30) Fax: (+30) HOLLND Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance BV Camerastraat 9 NL-1322 BB lmere Tel.: ( Fax: ( Web: HONG KONG Nilfisk-dvance Ltd HK Worsted Mills Ind l Bldg., Wo Tong Tsui St. Kwai Chung, Hong Kong Tel.: (+852) Fax: (+852) HUNGRY Nilfisk-dvance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Hungary Tel.: (+36) Fax: (+36) Sales: Service: Web: ITLY Nilfisk-LTO Divisione di Nilfisk-dvance /S Località Novella Terza Guardamiglio (LO) Italy JPN Nilfisk-dvance, Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku, Yokohama, Japan Tel.: ( Fax: ( MLYSI Nilfisk-dvance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Malaysia Tel.: (+60) Fax: (+60) NORWY Nilfisk-dvance S Bjørnerudveien Oslo Norway Tel.: (+47) Fax: (+47) Web: PEOPLE S REPUBLIC OF CHIN Nilfisk-dvance (Shenzhen) Ltd Block 3, Unit 130, 1001 Honghua Road Int. Commercial & Trade Center Fuitian Free Trade Zone Shenzhen P.R. China Tel.: (+86) Fax: (+86) POLND Nilfisk-dvance Sp. Z.O.O Pruszków ul. 3-go MJ 8 Poland Tel.: (+48) Fax: (+48) Web: PORTUGL Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance Lda Sintra Business Park Zona Industrial da brunheira Edificio 1, 1 P Sintra Tel.: (+35) Fax: (+35) Web: RUSSI Nilfisk-dvance LLC Moskow Vyatskaya str. 27, bld. 7 Russia Tel.: (+7) Fax: (+7) SINGPORE Nilfisk-dvance Pte. Ltd. Nilfisk-LTO Division 40 Loyang Drive Singapore Tel.: (+65) Fax: (+65) SPIN Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance S.. Torre D'ra Paseo del Rengle, 5 Pl. 10 E Mataró Tel.: (+34) Fax: (+34) Web: SWEDEN LTO Sverige B Member of Nilfisk-dvance Group minogatan 18, Box 4029 S Mölndal Sweden Tel.: (+46) Fax: (+46) Web: TIWN Nilfisk-dvance Taiwan Branch No. 5, Wan Fang Road Taipei Taiwan, R.O.C. Tel.: (+886) Fax: (+886) THILND Nilfisk-dvance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Thailand Tel.: (+66) Fax: (+66) TURKEY Nilfisk-dvance Profesyonel Temizlik Ekipmanları Tic. Ş. Necla Cad. Nl.: 48 Yenisahra /Kadiköy Istanbul Turkey Tel.: (+90) Fax: (+90) Web: UNITED KINGDOM Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate Penrith Cumbria C11 9BQ Great Britain Tel.: (+44) (0) Fax: (+44) (0) Web: VIETNM Nilfisk-dvance Representative Office No. 46 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi SR. Vietnam Tel.: (+84) Fax: (+84) US Nilfisk-dvance Inc st venue North Plymouth, MN US Tel.: ( Fax: ( Web:

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Οδηγίες λειτουργίας Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Οδηγίες λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com. 302002328 a

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com. 302002328 a www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 a ΕΛΛΗΝΙΚA - Οδηγίες λειτουργίας IΣημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU

VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU Οδηγίες λειτουργίας Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VF72309EU (1) 2012-04-10 Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO

Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO POSEIDON 1-20 XT Operating Instructions...3-13 Betriebsanleitung...14-26 Notice d utilisation...27-39 Gebruiksaanwijzing...40-51 Istruzioni sull uso...52-62 Driftsinstruks...63-73 Bruksanvisning...74-84

Διαβάστε περισσότερα

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930 107402584 C Instructions for use (Original instruction) Brugsanvisning Betriebsanleitung Mode d emploi GD 930 Instrucciones de USO 1 1. To open 2. Dust bag 3. Hose connection 4. Tools 4 5. Suction control

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 Οδηγίες λειτουργίας

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 Οδηγίες λειτουργίας ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 Οδηγίες λειτουργίας 107401246 A Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από τη θέση σε λειτουργία 4 Χειρισμός/ λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

FLEX VCE 35 L AC VCE 45 L AC

FLEX VCE 35 L AC VCE 45 L AC FLEX VCE 35 L AC VCE 45 L AC Deutsch 6 English 15 Français 24 Italiano 33 Nederlands 42 Español 51 Português 60 Dansk 69 Norsk 77 Svenska 85 Suomi 93 Ελληνικά 102 Türkçe 112 Русский 121 Magyar 132 Čeština

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 1 Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Εγχειρίδιο εγκατάστασης Περιγραφή εξοπλισμού Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο με τον εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνεται. Γρίλιες εξόδου αέρα Πίνακας ελέγχου Χερούλι μεταφοράς Χερούλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

GD 911 Battery Operating Instructions

GD 911 Battery Operating Instructions GD 911 Battery Operating Instructions 107402566 A 02 English... 8 Deutsch... 12 Français... 16 Nederlands... 20 Italiano... 24 Norsk... 28 Svenska... 32 Dansk... 36 Suomi... 40 Español... 44 Português...

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων.... EL...1 Γενικές υποδείξεις....... EL...1 Υποδείξεις ασφαλείας..... EL...2 Ενεργοποίηση.......... EL...3 Λειτουργία............. EL...3 Τερματισμός λειτουργίας..

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro Οδηγίες χρήσεως Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Οδηγίες χειρισμού DUTEST

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: 12V AC/DC (εύρος λειτουργίας: 12-18 VAC or DC) Χρόνος ζωής: 60000 ώρες 16 προγράμματα φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού. 333 LED RGB: 19W White:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε

με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου και μόνο με τα εξαρτήματα που διατίθενται με τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης

AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης AD1000-GRn_BU 3/5/09 9:31 AM Page 1 AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης KIG GmbH Am Tannenwald 2 D-66459 Kirkel Εισαγωγέας: Praktiker Hellas A.E. Πειραιώς 176, 177 78 Ταύρος Αθήνα Τηλ.: +30 210 3493150 Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Η νέα κατηγορία βάσης εντυπωσιάζει με τα νέα στοιχεία εξοπλισμού που πληρούν αυστηρά πρότυπα. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεγάλο κάδο, άνετη θέση στάθμευσης για

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο STABILA REC-210 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ

Ο STABILA REC-210 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ Οδηγίες χρήσης Ο STABILA REC-0 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ GR Με το δέκτη REC-0 Line Ϝπορεί να γίνει λήψη Ϝόνο παλϝικής διαϝόρφωσης ακτινών λέιζερ από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα