Όλα τα ονόµατα και οι µάρκες προϊόντων αποτελούν καταχωρηµένα και προστατευόµενα εµπορικά σήµατα των νόµιµων κατόχων τους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όλα τα ονόµατα και οι µάρκες προϊόντων αποτελούν καταχωρηµένα και προστατευόµενα εµπορικά σήµατα των νόµιµων κατόχων τους."

Transcript

1 PCTV 50e/100e YΛΙΚΟ

2 PCTV 50e/100e YΛΙΚΟ GR Iανουάριος 2005 Pinnacle Systems GmbH 2005 Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων. Απαγορεύεται η παραχώρηση σε τρίτους, η αντιγραφή, η αναπαραγωγή µέρους ή και του συνόλου του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Pinnacle Systems GmbH, Braunschweig, Germany. Όλα τα ονόµατα και οι µάρκες προϊόντων αποτελούν καταχωρηµένα και προστατευόµενα εµπορικά σήµατα των νόµιµων κατόχων τους. Το παρόν εγχειρίδιο έχει τυπωθεί σε χωρίς χλωρίνη αποχρωµατισµένο χαρτί µε χρήση ξηρής µελάνης. Η Pinnacle Systems GmbH έχει συντάξει το παρόν εγχειρίδιο ευσυνείδητα και αµερόληπτα, όµως δεν εγγυάται ότι τα προγράµµατα/συστήµατα θα εκπληρώσουν τις αποσκοπόµενες εφαρµογές του χρήστη. εν προσφέρεται εγγύηση ως προς τις ιδιότητες των χαρακτηριστικών. Η Pinnacle Systems GmbH διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής του περιεχοµένου του εγχειριδίου χωρίς να υποχρεούται να ενηµερώσει τρίτους. Όλα τα συµβόλαια προσφορών, πωλήσεων, εφοδιασµού και κατασκευής της Pinnacle Systems GmbH, συµπεριλαµβανοµένων και συµβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εγκατάστασης και άλλων συµβατικών υπηρεσιών, υπόκεινται αποκλειστικά στους Γενικούς Όρους Πώλησης και Παράδοσης της Pinnacle Systems GmbH.

3 Πίνακας περιεχοµένων Απαιτήσεις συστήµατος... 1 Υλικό υπολογιστή... 1 Λογισµικό υπολογιστή... 1 Συνδέσεις... 2 Συνδέσεις Μπροστινή πλευρά... 2 Συνδέσεις Πίσω πλευρά... 2 Σύνδεση κεραίας... 3 Σύνδεση PC... 3 Σύνδεση συσκευής βίντεο... 3 Παραµετροποίηση δείγµατος... 4 Tεχνικά χαρακτηριστικά... 5 Σύστηµα διαύλου... 5 Είσοδος κεραίας... 5 Είσοδος βίντεο... 5 Είσοδος ήχου... 5 Συντονιστής τηλεόρασης... 5 i

4 Σηµειώσεις ii

5 Απαιτήσεις συστήµατος To σύστηµά σας πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις, προκειµένου το PCTV 50e/100e να λειτουργεί χωρίς προβλήµατα: Υλικό υπολογιστή Επεξεργαστής Ελάχιστο: Pentium IV 2.0 GHz, Pentium M 1.3 GHz ή ισοδύναµος επεξεργαστής ΑΜD Athlon XP Προτεινόµενο: Pentium IV 2.5 GHz, Pentium M 1.5 GHz ή ισοδύναµος επεξεργαστής AMD Athlon 64 Μνήµη Ελάχιστο: 256 MB RAM Συνιστώµενο: 512 MB RAM Σκληρός δίσκος Ελάχιστο: σκηρός δίσκος IDE µε προγράµµατα οδήγησης κύριου τρόπου λειτουργίας και ελεύθερο χώρο δίσκου 5 GB Συνιστώµενο: σκληρός δίσκος U-DMA µε ελεύθερο χώρο δίσκου 20 GB Κάρτα γραφικών Ελάχιστο: κάρτα γραφικών συµβατή µε DirectX 8 Συνιστώµενο: κάρτα γραφικών συµβατή µε DirectX 9 (ή ηψηλότερο) Κάρτα ήχου Ελάχιστο: κάρτα ήχου συµβατή µε DirectX 9 Θύρα USB Θύρα USB 2.0 (συµβατή µε υψηλή ταχύτητα) Μονάδα δίσκου ή συσκευή εγγραφής CD-ROM / DVD-ROM Ελάχιστο: µονάδα δίσκου CD-ROM ή DVD-ROM Συνιστώµενο: συσκευή εγγραφής CD ή DVD Λογισµικό υπολογιστή Windows XR (Home Edition, Professional Edition ή Media Center Edition 2005) µε το τελευταίο Service Pack 1

6 Συνδέσεις Συνδέσεις Μπροστινή πλευρά Συνδέσεις Πίσω πλευρά 2

7 Σύνδεση κεραίας Αγκιστρώστε την είσοδο κεραίας του PCTV 50e/100e στην οικιακή σας κεραία (οµοαξονική σύνδεση) ή στην καλωδιακή σας σύνδεση. Για να συνδέσετε την κεραία, χρειάζεστε το αντίστοιχο καλώδιο. Σηµειώστε ότι η ποιότητα του καλωδίου έχει µεγάλη επίδραση στην ποιότητα της λήψης. Σύνδεση PC Εισάγετε το σύνδεσµο USB του PCTV 50e/100e στον υπολογιστή (PC) σας. Χρησιµοποιήστε µόνο το καλώδιο USB που περιλαµβάνεται στη συσκευασία παράδοσης. Σύνδεση συσκευής βίντεο Συνδέστε την πηγή βίντεο (για παράδειγµα, µια φορητή βιντεοκάµερα, συσκευή εγγραφής βίντεο ή συσκευή αναπαραγωγής DVD) στην είσοδο ήχου και στην αντίστοιχη είσοδο βίντεο του PCTV 50e/100e. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή βίντεο που παράγει σήµα S-video ή σύνθετο σήµα βίντεο σε PAL, NTSC ή SECAM (για παράδειγµα, µια συσκευή εγγραφής βίντεο, φορητή βιντεοκάµερα ή συσκευή αναπαραγωγής DVD). Αυτό είναι ανεξάρτητο από το σύστηµα βίντεο που χρησιµοποιείται (για παράδειγµα, VHS, S-VHS, Hi8 ή Video 8). Σηµειώστε ότι, ανάλογα µε την έκδοση προϊόντος, δεν είναι διαθέσιµα όλα τα πρότυπα βίντεο (PAL, NTSC ή SECAM). Αν η προέλευση βίντεο σας έχει µια έξοδο S-video, συνδέστε αυτή και όχι την έξοδο βίντεο σύνθετου σήµατος για να διασφαλίσετε την καλύτερη ποιότητα εξόδου. 3

8 Παραµετροποίηση δείγµατος 4

9 Tεχνικά χαρακτηριστικά Σύστηµα διαύλου USB 2.0 Είσοδος κεραίας 75 Ohm, σύνδεσµος F ή IEC Είσοδος βίντεο Είσοδος S-video (mini-din), είσοδος βίντεο σύνθετου σήµατος (οπλισµός cinch) Είσοδος ήχου Είσοδος στερεοφωνικού ήχου (βύσµα υποδοχής 3,5 mm) Συντονιστής τηλεόρασης Microtune MT2050 Ο συντονιστής υποστηρίζει τα παρακάτω ανάλογα µε το κύκλωµα: PAL B/G/D/K/I/SECAM ή NTSC, PAL M/N Το εύρος συχνότητας είναι 48,25 ως 855,25 MHz. 5

10 Konformitätserklärung nach ISO/IEC Guide 22 Declaration of conformity in accordance with ISO/IEC Guide 22 Nr. / No 1.00 Anbieter / Supplier : Pinnacle Systems GmbH Anschrift / Address : Frankfurter Strasse 3c, Braunschweig, Germany Produkt / Product : PCTV USB2 Das oben beschriebene Produkt ist konform mit: The product described above is in conformity with: Dokument-Nr. Document No. EN : 1998 Class B EN : 1999 EN : 2001 EN : 2001 EN : 2002 EN : 2001 EN : 2001 EN : 2001 EN : 2001 ENV : 1995 EN : 2001 EN : 2001 EN : A14:1999 EN : A14:1999 EN : 2000 Titel Title Grenzwerte und Messverfahren für Funkentstörungen von Einrichtungen der Informationstechnik Limits and methods of measurement of radio interference characteristics of information technology equipment Störfestigkeitseigenschaften für Einrichtungen der Informationstechnik - Grenzwerte und Prüfverfahren Immunity characteristics for information technology equipment - limits and methods of measurement Störfestigkeit gegen Entladung statischer Elektrizität Electrostatic discharge immunity test Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/BURST Electrical fast transient/burst immunity test Störfestigkeit gegen Stoßspannungen/SURGE Surge immunity test Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen Power frequency magnetic field immunity test Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder von digitalen Funktelefonen Radiated electromagnetic field from digital radio telephones - Immunity test Grenzwerte für Oberschwingungsströme Limitations for harmonic currents Grenzwerte für Spannungsschwankungen und Flicker Limitations of voltage fluctuations and flicker Funkstöreigenschaften von Rundfunkempfängern und verwandten Geräten der Unterhaltungselektronik Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment Störfestigkeit von Rundfunkempfängern und verwandten Geräten der Unterhaltungselektronik Electromagnetic immunity of broadcast receivers and associated equipment Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik Safety of information technology equipment Dieser Erklärung liegt zugrunde: Prüfbericht(e) des EMV-Prüflabors This certification is based on: Test report(s) generated by EMI-test laboratory Braunschweig, 27. Februar 2004 / February 27th, Bernd Riemann Oliver Hellmold Direktor Hardwareentwicklung Director Hardware Engineering 6 Finanzdirektor / Director Finance (Rechtsverbindliche Unterschrift / Legally Binding)

11 BAUGLEICHHEITSBESCHEINIGUNG STATEMENT OF TYPE-EQUALITY Hiermit wird bestätigt, daß die TV Tuner Karten With this is confirmed, that the TV Tuner Boards PCTV USB2 PCTV 100e PCTV 50e baugleiche Produkte sind und sich somit auf die selben Prüfberichte beziehen. are type equal products and that they refer to the same EMI test reports. Braunschweig, 30. August 2005 Braunschweig, August 30th, 2005 Pinnacle Systems GmbH Mirko Schwarz Mathias Pfleiderer Hardware Engineering Director Material Management (Rechtsverbindliche Unterschrift / Legally Binding) 7