Οδηγίες λειτουργίας. Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T. Έκδοση 01/ / EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας. Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T. Έκδοση 01/2006 11386800 / EL"

Transcript

1 Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T Έκδοση 01/ / EL Οδηγίες λειτουργίας

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόμενα 1 Σημαντικές επισημάνσεις Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας Οδηγίες ασφαλείας Πιστοποιητικό Σχέδιο του φρένου σκηνικών BMG..T Βασική δομή Ονομασία μονάδας Εγκατάσταση / Έναρξη λειτουργίας Μηχανολογική εγκατάσταση Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Έναρξη λειτουργίας Επιθεώρηση και συντήρηση Διαστήματα επιθεώρησης και συντήρησης Έλεγχος της λειτουργίας πέδησης διπλού κυκλώματος Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Τεχνικά χαρακτηριστικά Ονομαστικές τιμές ροπής πέδησης BMG..T Συστήματα ελέγχου φρένου Ονομαστικά ρεύματα λειτουργίας BMG..T Οδηγίες λειτουργίας Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T 3

4 1 Σημαντικές επισημάνσεις Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας 1 Σημαντικές επισημάνσεις 1.1 Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας Να ακολουθείτε πάντα τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Άμεσος κίνδυνος. Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Επικίνδυνη κατάσταση. Πιθανές συνέπειες: Μικροτραυματισμοί. Επικίνδυνη κατάσταση. Πιθανές συνέπειες: Ζημιά στον εξοπλισμό ή στο περιβάλλον λειτουργίας του. Συμβουλές για τις εφαρμογές και χρήσιμες πληροφορίες. Το παρόν έγγραφο περιέχει απαιτήσεις ασφαλείας και επιπλέον πληροφορίες για το φρένο διπλού δίσκου BMG..T για χρήση σε εφαρμογές σκηνικών. Προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία και για την ικανοποίηση όλων των αξιώσεων της εγγύησης είναι η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Συνεπώς, προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το φρένο διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας! Οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για το σέρβις και θα πρέπει να φυλάσσονται κοντά στη μονάδα. Το παρόν έγγραφο συμπληρώνει τις οδηγίες χρήσης "Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες, Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες" και περιορίζει τις υποδείξεις εφαρμογής σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες. Οι οδηγίες του παρόντος εντύπου πρέπει να τηρούνται αυστηρά για εφαρμογές ασφαλείας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις απαιτήσεις των αρμοδίων κλαδικών ασφαλιστικών φορέων και των υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου (TÜV). Απόσυρση αποβλήτων Αυτό το προϊόν αποτελείται από: Σίδηρο Χαλκό Αλουμίνιο Πλαστικό Η αποκομιδή των άχρηστων εξαρτημάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 4 Οδηγίες λειτουργίας Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T

5 Οδηγίες ασφαλείας Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας 2 2 Οδηγίες ασφαλείας Οι απαιτήσεις για το ρελέ διακοπής έκτακτης ανάγκης και τις επιτρεπόμενες παραλλαγές κυκλωμάτων καθορίζονται λεπτομερώς στις επόμενες ενότητες και πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Ο κατασκευαστής του συστήματος / μηχανήματος πρέπει να πραγματοποιήσει μια ανάλυση κινδύνου για το συγκεκριμένο σύστημα / μηχάνημα. Σε αυτή την ανάλυση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η χρήση του φρένου διπλού δίσκου BMG..T για εφαρμογές σκηνικών. Οι διακόπτες της εξωτερικής ηλεκτρικής τροφοδοσίας για τα φρένα πρέπει να συμμορφώνονται τουλάχιστον με την κατηγορία 3 του προτύπου EN ή με ένα συγκρίσιμο εθνικό πρότυπο. Σε κανονική λειτουργία, ο μοχλός χειροκίνητης αποσύμπλεξης του φρένου δεν πρέπει να είναι βιδωμένος. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η κατά λάθος αποσύμπλεξη του φρένου. Το φρένο δεν πρέπει να μετατρέπεται ώστε να επιτρέπει χειροκίνητη αποσύμπλεξη με δυνατότητα μανδάλωσης. Γενικές υποδείξεις Προβλεπόμενη χρήση Παρακαλούμε, λάβετε επίσης υπόψη σας τις συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στα επί μέρους κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους και μετά, στα φρένα υπάρχουν ηλεκτροφόρα και κινούμενα μέρη, ενώ η επιφάνειά τους μπορεί να καίει. Κάθε εργασία που έχει σχέση με τη μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση, τοποθέτηση, σύνδεση, εκκίνηση, συντήρηση και επισκευή επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς, τηρώντας τις αντίστοιχες αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας και τα διαγράμματα συνδεσμολογίας, τις συγκεκριμένες διατάξεις και τις απαιτήσεις που ισχύουν για την εγκατάσταση τις εθνικές/περιφερειακές διατάξεις που διέπουν την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων Μπορούν να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί και υλικές ζημιές από κακή χρήση κακή εγκατάσταση ή χειρισμό αφαίρεση των απαραίτητων προστατευτικών καλυμμάτων ή του κελύφους, ενώ αυτό δεν επιτρέπεται Εάν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες στο ηλεκτρικό τμήμα του συστήματος, τότε η τάση τροφοδοσίας πρέπει να διακοπεί. Τα φρένα διπλού δίσκου BMG..T είναι πιστοποιημένα ως ασφαλή εξαρτήματα κινητού εξοπλισμού πτήσης ή συστημάτων ανάρτησης για εφαρμογές σκηνικών σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 56950, EN 954-1, EN και BGV C1. Οι ηλεκτρομειωτήρες με φρένα BMG..T πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις στα παραπάνω πρότυπα. Ιδιαίτερα πρέπει να τηρείται το κεφάλαιο "Κινητήριοι μηχανισμοί". Τα τεχνικά στοιχεία και τις πληροφορίες, σχετικά με τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας μπορείτε να τα βρείτε στην πινακίδα αναγνώρισης και τα εγχειρίδια. Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των φρένων διπλού δίσκου BMG..T ως πρόσθετου εξοπλισμού. Είναι απαραίτητο να τηρούνται όλες οι πληροφορίες που καθορίζονται στα προαναφερθέντα! Μεταφορά Αμέσως μετά την παραλαβή επιθεωρήστε το μηχάνημα για τυχόν ζημιές που μπορεί να έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε τη μεταφορική εταιρία αμέσως. Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως να πρέπει να μη γίνει έναρξη της λειτουργίας. Οδηγίες λειτουργίας Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T 5

6 3 Πιστοποιητικό Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας 3 Πιστοποιητικό Για το φρένο διπλού δίσκου BMG..T για εφαρμογές σκηνικών διατίθεται το παρακάτω πιστοποιητικό: Πιστοποιητικό προϊόντος του Κέντρου τεχνικού ελέγχου Ρηνανίας-Βεστφαλίας (RW TÜV) Οι εκθέσεις πιστοποίησης που συνοδεύουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά πρέπει να τηρούνται. Οι συνθήκες αναγράφονται στο παρόν έγγραφο. Ιδιαίτερα πρέπει να τηρούνται τα κεφάλαια "Σημειώσεις για την ασφάλεια" και "Εγκατάσταση / Έναρξη λειτουργίας". Εικόνα 1: Πιστοποιητικό προϊόντος 57626AXX 6 Οδηγίες λειτουργίας Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T

7 Σχέδιο του φρένου σκηνικών BMG..T Βασική δομή 4 4 Σχέδιο του φρένου σκηνικών BMG..T 4.1 Βασική δομή Το παρακάτω σχέδιο σε τομή στοχεύει στο να εξηγήσει τη γενική δομή. Μοναδικός σκοπός του είναι να διευκολύνει την αντιστοίχηση των εξαρτημάτων με τους καταλόγους ανταλλακτικών. Ανάλογα με το μέγεθος και την έκδοση του φρένου, μπορεί να υπάρξουν αποκλίσεις! Εικόνα 2: Βασική δομή του φρένου BMG..T 54283AXX 42 Φωλιά έδρασης φρένου 49 Πλάκα πίεσης 50 Ελατήριο φρένου 52 Στατικός δίσκος φρένου 53 Χειροκίνητη αποσύμπλεξη 54 Πλήρες σώμα πηνίου 56 Μπουζόνι 57 Κωνικό ελατήριο 58 Εξαγωνικό παξιμάδι 59 Πείρος ελατηρίου 60 Μπουζόνι 61 Εξαγωνικό παξιμάδι 65 Δακτύλιος πίεσης 66 Ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης 67 Κόντρα ελατήριο 68 Πλήρης δίσκος φρένου 69 Δακτυλιοειδές ελατήριο 73 Παρέμβυσμα από ανοξείδωτο χάλυβα 95 Δακτύλιος στεγανοποίησης 157 Σύρμα σύσφιξης 265 Ελατήριο φρένου, κόκκινο Οδηγίες λειτουργίας Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T 7

8 4 Σχέδιο του φρένου σκηνικών BMG..T Ονομασία μονάδας 4.2 Ονομασία μονάδας Για εφαρμογές σκηνικών επιτρέπονται οι ακόλουθοι συνδυασμοί ηλεκτροκινητήρα / φρένου: Τύπος φρένου Για μέγεθος κινητήρα Ονομαστική ροπή πέδησης [Nm] BMG4T BMG8T BMG15T BMG32T BMG62T DT90 DV100 DV112 DV132S 32 (2 x 16) 20 (2 x 10) 40 (2 x 20) 32 (2 x 16) 20 (2 x 10) 60 (2 x 30) 37 (2 x 18,5) 75 (2 x 37,5) 60 (2 x 30) 37 (2 x 18,5) DV132M 100 (2 x 50) DV132ML DV160M DV160L DV180 DV200 DV (2 x 75) 100 (2 x 50) 300 (2x150) 200 (2 x 100) 400 (2 x 200) 300 (2 x 150) 200 (2 x 100) 400 (2 x 200) 300 (2 x 150) 200 (2 x 100) 8 Οδηγίες λειτουργίας Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T

9 Εγκατάσταση / Έναρξη λειτουργίας Μηχανολογική εγκατάσταση 5 5 Εγκατάσταση / Έναρξη λειτουργίας 5.1 Μηχανολογική εγκατάσταση Σε κανονική λειτουργία, ο μοχλός χειροκίνητης αποσύμπλεξης του φρένου δεν πρέπει να είναι βιδωμένος. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η κατά λάθος αποσύμπλεξη του φρένου. Ο ηλεκτροκινητήρας επιτρέπεται να εγκατασταθεί μόνο εφόσον: O ηλεκτρομειωτήρας είναι ανέπαφος (δεν έχει πάθει ζημιές κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευσή του) Είναι βέβαιο ότι ικανοποιούνται οι εξής απαιτήσεις: H θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 25 C και +40 C. Δεν υπάρχουν λάδια, οξέα, αέρια, αναθυμιάσεις, ακτινοβολία κλπ. Μέγιστο υψόμετρο εγκατάστασης 1000 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. 5.2 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Όσον αφορά στην ασφάλεια των κυκλωμάτων διακοπτών, πρέπει να συμμορφώνονται τουλάχιστον με την κατηγορία 3 του προτύπου EN ή με ένα συγκρίσιμο εθνικό πρότυπο. Η κατηγορία χρήσης των αυτόματων διακοπτών του συστήματος ελέγχου του φρένου πρέπει να είναι τουλάχιστον AC-3 σύμφωνα με το πρότυπο EN ή ένα συγκρίσιμο εθνικό πρότυπο. Το φρένο απελευθερώνεται ηλεκτρικά. Το φρένο συμπλέκεται μηχανικά μετά από την απενεργοποίηση της τάσης. Συνδέστε το φρένο σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα συνδεσμολογίας. Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να κυμαίνεται εντός του εύρους ονομαστικής τάσης του πηνίου φρένου (δείτε ενότητα "Τεχνικά Δεδομένα"). Το φρένο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το προβλεπόμενο σύστημα ελέγχου φρένων της SEW (δείτε ενότητα "Τεχνικά Δεδομένα"). Ελέγξτε τις διατομές των αγωγών τα ρεύματα λειτουργίας (βλέπε κεφ. "Τεχνικά Δεδομένα") Εφαρμόστε την τάση πέδησης σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα αναγνώρισης. Συνδέστε το σύστημα ελέγχου του φρένου σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας που παρέχεται μαζί με το φρένο. Στους ηλεκτροκινητήρες της κατηγορίας θερμότητας H, τοποθετήστε τον ανορθωτή φρένου στον ηλεκτρολογικό πίνακα! Ως καλώδια σύνδεσης χρησιμοποιήστε μόνο χάλκινα καλώδια με το παρακάτω εύρος θερμοκρασιών: Περιοχή θερμοκρασίας: 60/75 C Τηρείτε τις ισχύουσες διατάξεις που εκδίδουν οι αρμόδιοι κλαδικοί ασφαλιστικοί φορείς, οι οποίες αφορούν την προστασία απώλειας φάσης και το αντίστοιχο κύκλωμα ή την αλλαγή κυκλώματος! 5.3 Έναρξη λειτουργίας Για την έναρξη της λειτουργίας, εκτός των υποδείξεων ασφαλείας στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας, είναι απαραίτητη η συμμόρφωση με τις υποδείξεις ασφαλείας στις οδηγίες λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα, όπως και με τους νομικούς και ασφαλιστικούς όρους. Οδηγίες λειτουργίας Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T 9

10 6 Επιθεώρηση και συντήρηση Διαστήματα επιθεώρησης και συντήρησης 6 Επιθεώρηση και συντήρηση Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με τον ισχύοντα κατάλογο ανταλλακτικών! Κάθε φορά που αντικαθιστάτε το πηνίο φρένου, αλλάξτε επίσης και το σύστημα ελέγχου του (ανορθωτής) με ένα καινούριο! Οι ηλεκτροκινητήρες κατά τη λειτουργία τους μπορεί να θερμανθούν υπερβολικά Κίνδυνος εγκαυμάτων! Ασφαλίστε ή χαμηλώστε τον κινητό εξοπλισμό πτήσης και το σύστημα ανάρτησης σκηνικών (κίνδυνος πτώσης)! Πριν από την έναρξη των εργασιών, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα και του φρένου και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε ο ηλεκτροκινητήρας να μη μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος! Ισχύουν οι υποδείξεις στις οδηγίες λειτουργίας των τριφασικών κινητήρων και των κινητήρων με φρένο BM/BMG! Πίνακας βοηθητικών εργαλείων Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι κωδικοί των σφηνών απόστασης, που χρειάζονται για την εκτέλεση του δυναμικού ελέγχου. Για τον έλεγχο χρειάζονται τρεις σφήνες απόστασης. Φρένο Κωδικός σφήνας απόστασης BMG4T BMG8T BMG15-62T Οι σφήνες απόστασης δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία παράδοσης του φρένου. 6.1 Διαστήματα επιθεώρησης και συντήρησης Οι απαραίτητες περίοδοι επιθεώρησης και συντήρησης πρέπει να υπολογίζονται από τον κατασκευαστή του συστήματος σύμφωνα με τα στοιχεία της συγκεκριμένης μελέτης του έργου και τηρώντας τις οδηγίες των αρμόδιων κλαδικών ασφαλιστικών φορέων. Σύμφωνα με τον κανονισμό "BGV C1" του αρμόδιου κλαδικού ασφαλιστικού φορέα, τα φρένα για εφαρμογές σκηνικών πρέπει να ελέγχονται μια φορά το χρόνο. Τα φρένα BMG..T επιτρέπεται να αποσυναρμολογούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Κατά τη συντήρηση, ο κινητός εξοπλισμός πτήσης ή το σύστημα ανάρτησης σκηνικών δεν πρέπει να υποβάλλεται σε φορτίο. 10 Οδηγίες λειτουργίας Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T

11 Επιθεώρηση και συντήρηση Έλεγχος της λειτουργίας πέδησης διπλού κυκλώματος Έλεγχος της λειτουργίας πέδησης διπλού κυκλώματος Τα φρένα BMG..T πρέπει να ελέγχονται τόσο στατικά όσο και δυναμικά. Ο στατικός έλεγχος ίσως να μην είναι κατάλληλος για ορισμένες εφαρμογές (π.χ. λόγω υψηλών ροπών ελέγχου). Ο υπεύθυνος του συστήματος καθορίζει τη διαδικασία που πρόκειται να εφαρμοσθεί όπως και σε ποια χρονικά διαστήματα (δείτε σχετικά τα διαστήματα επιθεώρησης και συντήρησης). Ο παρακάτω πίνακας αναγράφει τις τιμές ροπών ελέγχου που πρέπει να εφαρμοστούν. Ανεξάρτητα από τη διαδικασία επιθεώρησης και δοκιμής που θα εφαρμοσθεί, ηδοκιμή θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό! Τύπος φρένου BMG4T BMG8T BMG15T BMG32T BMG62T Ονομαστική ροπή πέδησης Επιτρεπόμενη ροπή φορτίου Δυναμική ροπή αναφοράς 40 (2 x 20) (2 x 16) 10, (2 x 10) 6, (2 x 37,5) (2 x 30) (2 x 18,5) (2 x 75) (2 x 50) (2 x 200) 70 87, (2 x 150) (2 x 100) (2 x 200) 70 87, (2 x 150) (2 x 100) Στατική ροπή αναφοράς Οδηγίες λειτουργίας Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T 11

12 6 Επιθεώρηση και συντήρηση Έλεγχος της λειτουργίας πέδησης διπλού κυκλώματος Δυναμικός έλεγχος σύμφωνα με το DIN Τα φρένα BMG..T διαθέτουν διπλό κύκλωμα φρεναρίσματος. Εάν πάθει βλάβη το ένα κύκλωμα, το άλλο μπορεί να συγκρατήσει το φορτίο. Η ακόλουθη ενότητα περιγράφει τον τρόπο ελέγχου της αποτελεσματικότητας αυτού του εφεδρικού συστήματος πέδησης. Η αποτελεσματικότητα ελέγχεται κατά τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τον υπεύθυνο του συστήματος (βλέπε διαστήματα επιθεώρησης και συντήρησης), απομονώνοντας κάθε φορά τον έναν από τους δύο δίσκους φρένου από τη ροή ισχύος χρησιμοποιώντας σφήνες. 1. Ασφαλίστε ή χαμηλώστε τον κινητό εξοπλισμό πτήσης και το σύστημα ανάρτησης σκηνικών (κίνδυνος πτώσης)! 2. Αφαιρέστε τον προστατευτικό θόλο και τον κωδικοποιητή. 3. Αφαιρέστε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης. 4. Αποσυμπλέξτε χειροκίνητα ή ηλεκτρικά το φρένο. 5. Απομονώστε τον ένα δίσκο φρένου τοποθετώντας μία από τις τρεις σφήνες απόστασης πάνω από τους κατακόρυφους πείρους (βλέπε σχήμα 3 στη σελίδα 13). Όταν κάνετε το παραπάνω, ξεβιδώστε τις βίδες ρύθμισης [3] της σφήνας [1] τόσο ώστε ο δίσκος φρένου [4] να μην μπορεί να λειτουργεί. 6. Κλείστε το φρένο. 7. Ρυθμίστε το διάκενο αέρα λειτουργίας στο δίσκο φρένου στην κατεύθυνση ισχύος στα 0,25 mm (βλέπε οδηγίες λειτουργίας τριφασικών κινητήρων στο κεφάλαιο "Επιθεώρηση / Συντήρηση"). 8. Το σύστημα φρένου υπό την επίδραση δύναμης, δηλαδή αυτό που δεν έχει γεφυρωθεί μέσω των σφηνών, πρέπει να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις τιμές της δυναμικής ροπής ελέγχου που αναγράφονται στο ακόλουθο πίνακα, δηλ. 125 % της επιτρεπόμενης ροπής φορτίου. Τύπος φρένου BMG4T BMG8T BMG15T BMG32T BMG62T Ονομαστική ροπή πέδησης Επιτρεπόμενη ροπή φορτίου 40 (2 x 20) (2 x 16) 10, (2 x 10) 6, (2 x 37,5) (2 x 30) (2 x 18,5) (2 x 75) (2 x 50) (2 x 200) (2 x 150) (2 x 100) 70 87,5 400 (2 x 200) (2 x 150) (2 x 100) 70 87,5 Δυναμική ροπή αναφοράς 9. Αφαιρέστε τις σφήνες. 10.Επαναλάβετε τα σημεία 4 έως 9 για το δεύτερο δίσκο του φρένου. 11.Ρυθμίστε και πάλι το διάκενο αέρα λειτουργίας. 12.Τοποθετήστε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης. 13.Τοποθετήστε τον κωδικοποιητή και τον προστατευτικό θόλο. Εάν ένα από τα συστήματα φρένου δεν μπορεί να αντεπεξέρθει με την καθορισμένη δυναμική ροπή, διακόψτε αμέσως τη δοκιμή. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία φρεναρίσματος διπλού κυκλώματος δεν είναι σίγουρη. Σταματήστε τον κινητό εξοπλισμό πτήσης ή το σύστημα ανάρτησης σκηνικών, αφαιρέστε το φρένο και ελέγξτε το. 12 Οδηγίες λειτουργίας Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T

13 Επιθεώρηση και συντήρηση Έλεγχος της λειτουργίας πέδησης διπλού κυκλώματος 6 [1] [2] [3] [4] [5] Εικόνα 3: Έλεγχος της λειτουργίας διπλού κυκλώματος φρεναρίσματος με σφήνες 58038AXX [1] Σφήνα (3x) [2] Διάκενο αέρα [3] Βίδα ρύθμισης [4] Δίσκος φρένου εκτός δράσης [5] Δίσκος φρένου σε δράση Οδηγίες λειτουργίας Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T 13

14 6 Επιθεώρηση και συντήρηση Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Στατικός έλεγχος Τα φρένα της σειράς BMG..T διαθέτουν διπλό κύκλωμα φρεναρίσματος. Η επιτρεπόμενη ροπή φορτίου κατά τη λειτουργία είναι πολύ μικρότερη από την ονομαστική ροπή φρεναρίσματος. Προτού πραγματοποιήσετε το στατικό έλεγχο που περιγράφεται στο παρόν, πρέπει να εξασφαλίσετε ότι τα εξαρτήματα μετάδοσης κίνησης είναι επαρκώς ανθεκτικά για να αντεπεξέρθουν στις ονομαστικές τιμές της δοκιμής. Η αντοχή πρέπει να αποδεικνύεται από πριν. Ο στατικός έλεγχος χρησιμοποιείται για τη δοκιμή της συνολικής ροπής φρεναρίσματος των μεμονωμένων δίσκων του φρένου, δηλαδή τα κυκλώματα φρεναρίσματος υποβάλλονται ταυτόχρονα σε φορτίο. Επιλέξτε τη στατική ροπή αναφοράς σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα και εφαρμόστε τη ροπή αφού έχετε ασφαλίσει ή χαμηλώσει τον κινητό εξοπλισμό πτήσης και το σύστημα ανάρτησης σκηνικών. Τύπος φρένου BMG4T BMG8T BMG15T BMG32T BMG62T Ονομαστική ροπή πέδησης Επιτρεπόμενη ροπή φορτίου 40 (2 x 20) (2 x 16) 10, (2 x 10) 6, (2 x 37,5) (2 x 30) (2 x 18,5) (2 x 75) (2 x 50) (2 x 200) (2 x 150) (2 x 100) (2 x 200) (2 x 150) (2 x 100) Στατική ροπή αναφοράς Για να ελέγξετε τους συντελεστές εφεδρείας και ασφάλειας σε μια δοκιμή, ως στατική ροπή αναφοράς εφαρμόζεται το 250 % της επιτρεπόμενης ροπής φορτίου. Εάν κατά τη διάρκεια της δοκιμής το σύστημα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στην καθορισμένη στατική ροπή, διακόψτε αμέσως τη δοκιμή. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία φρεναρίσματος διπλού κυκλώματος δεν είναι σίγουρη. Σταματήστε τον κινητό εξοπλισμό πτήσης ή το σύστημα ανάρτησης σκηνικών, αφαιρέστε το φρένο και ελέγξτε το. Ένας εναλλακτικός στατικός έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί με ροπόκλειδο στην πλευρά Β. 6.3 Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Αν χρειαστείτε βοήθεια από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, θα πρέπει να δώσετε τα παρακάτω στοιχεία: Δεδομένα που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης (πλήρη) Φύση και έκταση της βλάβης Χρονική στιγμή και επικρατούσες συνθήκες κατά την εμφάνιση της βλάβης Η πιθανή αιτία 14 Οδηγίες λειτουργίας Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T

15 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ονομαστικές τιμές ροπής πέδησης BMG..T kva i P f n Hz 7 7 Τεχνικά χαρακτηριστικά 7.1 Ονομαστικές τιμές ροπής πέδησης BMG..T Τύπος φρένου BMG4T BMG8T BMG15T BMG32T BMG62T Για μέγεθος ηλεκτροκινητήρα DT90 DV100 DV112 DV132S Διάκενο λειτουργίας ονομ./ ελάχ. ονομ./ μέγ. Ονομαστική ροπή πέδησης Ρυθμίσεις ροπών φρένου Τύπος και αριθμός ελατηρίων φρένου Κωδικός παραγγελίας ελατηρίων φρένου [mm] [mm] [Nm] κανονικά κόκκινα κανονικά κόκκινα 32 (2 x 16) (2 x 10) 6 40 (2 x 20) 3 32 (2 x 16) (2 x 10) 6 60 (2 x 30) (2 x 18,5) 6 75 (2 x 37,5) 3 60 (2 x 30) (2 x 18,5) 6 DV132M 0,2 0,6 100 (2 x 50) 6 DV132ML DV160M DV160L DV180 DV200 DV (2 x 75) (2 x 50) (2 x 150) (2 x 100) (2 x 100) (2 x 150) (2 x 100) (2 x 100) (2 x 150) (2 x 100) Μετά τη δοκιμαστική λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα, μπορεί να παρουσιαστούν αποκλίσεις ± 0,05 mm στο διάκενο αέρα λειτουργίας, οι οποίες προκαλούνται από ανοχές παραλληλισμού στο δίσκο του φρένου. Οδηγίες λειτουργίας Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T 15

16 7 kva i P f n Hz Τεχνικά χαρακτηριστικά Συστήματα ελέγχου φρένου 7.2 Συστήματα ελέγχου φρένου Η SEW-EURODRIVE ορίζει τα ακόλουθα συστήματα ελέγχου φρένων ως τυποποιημένα σε συνδυασμό με φρένα της σειράς BMG..T για εγκατάσταση σε πίνακες συνδεσμολογίας: BMG4T BMG8T BMG15T BMG32T/ BMG62T Τροφοδοσία AC BG/BGE BGE BGE BGE Τροφοδοσία 24 V DC BS/BSG BSG BSG BSG Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το σύστημα ελέγχου φρένου σε έναν ηλεκτρικό πίνακα, η SEW-EURODRIVE ορίζει τα ακόλουθα συστήματα ελέγχου φρένων ως τυποποιημένα σε συνδυασμό με φρένα της σειράς BMG..T: BMG4T BMG8T BMG15T BMG32T/ BMG62T Τροφοδοσία AC BMS/BME/BMP BME/BMP BME/BMP BME/BMP Τροφοδοσία 24 V DC BS/BSG BSG BSG BSG Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε κάποιο άλλο σύστημα ελέγχου φρένων, επικοινωνήστε με τη SEW-EURODRIVE για να συζητήσετε τις δυνατότητες. 7.3 Ονομαστικά ρεύματα λειτουργίας BMG..T Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τα ρεύματα λειτουργίας για του φρένου BMG..T: BMG4T BMG8T BMG15T BMG32T BMG62T Μέγιστη ροπή πέδησης [Nm] Ισχύς πέδησης [W] Λόγος ρεύματος ενεργοποίησης I B /I H 6,3 7,5 8,5 8,5 Ονομαστική ηλεκτρική τάση U N BMG4T BMG8T BMG15T BMG32T BMG62T I H [A AC ] I H [A AC ] I H [A AC ] I H [A AC ] I H [A AC ] 24 DC 1,30 1) 1,75 2) 2,65 2) 230 AC ( ) 0,25 0,28 0,42 0,53 0, AC ( ) 0,22 0,25 0,38 0,48 0, AC ( ) 0,20 0,22 0,34 0,42 0, AC ( ) 0,14 0,16 0,24 0,30 0, AC ( ) 0,12 0,14 0,21 0,27 0,27 1) Συνεχές ρεύμα με τροφοδοσία DC 2) Συνεχές ρεύμα σε λειτουργία με BSG I B Ρεύμα επιτάχυνσης ρεύμα εισροής σύντομης διάρκειας I H Ενεργός (r.m.s.) τιμή ρεύματος συγκράτησης στους αγωγούς σύνδεσης προς τον ανορθωτή φρένου SEW U N Ονομαστική τάση (εύρος ονομαστικών τάσεων) Επιτρεπόμενες ανοχές για ονομαστική τάση: Εύρος ονομαστικής τάσης ± 10 % Παράδειγμα: Ονομαστική τάση 230 V AC Κάτω όριο 208 V AC 10 % Άνω όριο 233 V AC +10 % 16 Οδηγίες λειτουργίας Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T

17 Λίστα διευθύνσεων Λίστα διευθύνσεων Germany Headquarters Production Competence Center France Production Bruchsal Central Gear units / Motors Central Electronics North East South SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal P.O. Box Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (near Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (near Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (near München) West SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (near Düsseldorf) Drive Hotline / 24 Hour Additional addresses for service in Germany provided on request! Haguenau Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex SEW-USOCOME Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang Additional addresses for service in France provided on request! Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Algeria Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tel Fax Argentina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax /

18 Λίστα διευθύνσεων Australia Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Townsville SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 12 Leyland Street Garbutt, QLD 4814 Tel Fax Austria Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax Belgium Brüssel SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Brazil Production Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Additional addresses for service in Brazil provided on request! Tel Fax Bulgaria Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Cameroon Douala Electro-s Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel Fax Tel Fax Canada Toronto Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 Additional addresses for service in Canada provided on request! Tel Fax Tel Fax Tel Fax Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile P.O. Box Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax /2006

19 Λίστα διευθύνσεων China Production Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin Tel Fax Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, P. R. China Tel Fax Colombia Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Fax Croatia Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tel Fax Czech Republic Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tel Fax Denmark Kopenhagen SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve Tel Fax Estonia Tallin ALAS-KUUL AS Mustamäe tee 24 EE Tallin Tel Fax Finland Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel Fax Gabon Libreville Electro-s B.P Libreville Tel Fax Great Britain Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tel Fax Greece (Ελλάδα) Πωλήσεις Ανταλλακτικά Πειραιάς ΧΡ. ΜΠΟΖΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Κ. Μαυρομιχάλη 12 P.O. Box 80136, Πειραιάς Tηλ Τelefax /

20 Λίστα διευθύνσεων Hong Kong Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Fax Hungary Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Fax India Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Technical Offices Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore Tel Fax Tel Fax Ireland Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Fax Israel Tel Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tel Fax Italy Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel Fax Ivory Coast Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Tel Fax Japan Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tel Fax Korea Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit , Shingil-Dong Ansan Tel Fax /2006

Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας

Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21375585_0215* Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Έκδοση 02/2015 21375585/EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X..

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Έκδοση 11/2008

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Έκδοση 08/2013 20149522 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/26 11479191 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Үхειριδιο οδηуιων 128303204 c Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

POSEIDON 5 107146555 B

POSEIDON 5 107146555 B 107146555 B 15 14 13 12 1 2 3 11 10 9 4 5 6 7 8 17 16 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία...338...338 2.1 Χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος

Εγχειρίδιο συστήματος Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 2/27 11528 / EL Εγχειρίδιο συστήματος SEW-EURODRVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης ΡΕΛΕ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Οδηγίες εγκατάστασης ΡΕΛΕ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Οδηγίες εγκατάστασης ΡΕΛΕ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ MFR-NR-IA-el-21 Έκδοση 2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης Μοντέλο SHARK Ημερομηνία έκδοσης: 8η Έκδοση CE: Δεκέμβριος 2009 Κατασκευαστής: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej 19 3400 Hillerød

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης Μοντέλο SHARK Ημερομηνία έκδοσης: 9η έκδοση CE: Ιούλιος 2010 Αναθεώρηση 3: 17/9/10 Κατασκευαστής: AVANTI Wind Systems A/S

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR084410 98-2009310 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος

Εγχειρίδιο συστήματος Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11A Έκδοση 5/26 114244 / EL Εγχειρίδιο συστήματος SEW-EURODRVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης Μονάδα δεδομένων SPEEDWIRE/WEBCONNECT SMA

Oδηγίες εγκατάστασης Μονάδα δεδομένων SPEEDWIRE/WEBCONNECT SMA Oδηγίες εγκατάστασης Μονάδα δεδομένων SPEEDWIRE/WEBCONNECT SMA A B FA: FA: xxxxx xxxxx SER: SER: xx xx SPWDM-10.BG1 SPWDM-10.BG1 SWWEBCONDM-IA-el-16 Έκδοση 1.6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology

Διαβάστε περισσότερα