FR-A ως EC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FR-A 740-00023 ως 12120-EC"

Transcript

1 MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER FR-A 700 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-A ως EC Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το Mitsubishi Inverter. Σας παρακαλούµε µελετήστε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών και το συνοδευτικό CD ROM για να χειριστείτε σωστά αυτόν τον µετατροπέα. Το συνοδευτικό CD ROM περιέχει τον Οδηγό Εγκατάστασης σε περισσότερες γλώσσες. Die CD-ROM enthält die deutsche Installationsbeschreibung. Il CD-ROM incluso contiene la guida di riferimento dell'installazione in lingua italiana. Le CD-ROM ci-joint contient cette documentation en français. El CD-ROM incluido contiene la pauta de la instalación en lengua española. Приложенный CD-ROM содержит инструкцию по инсталяции на дополнительных языках. Μην χρησιµοποιήσετε αυτό το προϊόν έως ότου αποκτήσετε πλήρη γνώση του εξοπλισµού, των πληροφοριών ασφαλείας και των οδηγιών. Παρακαλούµε προωθήστε αυτό το εγχειρίδιο και το CD ROM στον τελικό χρήστη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ INVERTER ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ...1 ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...3 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ...4 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ INVERTER...10 ΕΥΡΕΣΗ ΒΛΑΒΩΝ...11

2 Ηµεροµηνία Αριθµός Εγχειριδίου Εκτύπωσης 04/2007 pdp-ab Πρώτη έκδοση Επανέκδοση Για µέγιστη ασφάλεια Τα inverters της Mitsubishi που περιέχουν τρανζίστορς δεν είναι σχεδιασµένα ή κατασκευασµένα να χρησιµοποιούνται σε εξοπλισµό ή συστήµατα σε συνθήκες που µπορούν να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Όταν προορίζουµε να χρησιµοποιήσουµε αυτό το προϊόν σε ειδικές εφαρµογές όπως µηχανήµατα ή συστήµατα που χρησιµοποιούνται σε µεταφορά επιβατών, ιατρικές, αεροβιοµηχανικές, ατοµικής ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας, ή υποβρύχιες επαναλαµβανόµενες εφαρµογές, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο πωλήσεων Mitsubishi. Αν και αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε κάτω από συνθήκες αυστηρού ελέγχου ποιότητος, σας συµβουλεύουµε οπωσδήποτε να εγκαταστήσετε διατάξεις ασφαλείας ώστε να αποφύγετε σοβαρά ατυχήµατα όταν χρησιµοποιείται σε υπηρεσίες όπου οι διακοπές λειτουργίας του προϊόντος πιθανόν να προκαλέσουν κάποιο σοβαρό ατύχηµα. Παρακαλούµε µην χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν σε φορτία που δεν ανήκουν σε τριφασικούς επαγωγικούς κινητήρες. Παρακαλούµε ελέγξτε εάν το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών αντιστοιχεί µε το παραδοτέο inverter. Συγκρίνετε τις προδιαγραφές του πινακίου ισχύος µε τις προδιαγραφές που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

3 Αυτό το τµήµα είναι ειδικά για θέµατα ασφαλείας Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε, χειριστείτε, συντηρήσετε ή επιθεωρήσετε τον µετατροπέα έως ότου µελετήσετε αυτές τις Οδηγίες Εγκατάστασης και τα προσαρτώµενα έγγραφα προσεχτικά ώστε να µπορείτε να χρησιµοποιείτε τον εξοπλισµό σωστά. Μην χρησιµοποιήσετε τον µετατροπέα µέχρι να κατανοήσετε πλήρως τον εξοπλισµό, τα θέµατα ασφαλείας και τις οδηγίες. Σε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης, τα επίπεδα οδηγιών ασφαλείας διαχωρίζονται σε ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ και. Σηµαίνει ότι λάθος χειρισµός µπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες, µε αποτέλεσµα τον θάνατο ή σοβαρό ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣ τραυµατισµό. Σηµαίνει ότι λάθος χειρισµός µπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες, µε αποτέλεσµα µεσαίο ή ελαφρύ τραυµατισµό, ή να προκαλέσει φυσική φθορά µόνο. Σηµειώστε ότι ακόµα και το επίπεδο µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή συνέπεια ανάλογα µε τις συνθήκες. Παρακαλούµε ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες και των δύο επιπέδων γιατί είναι σηµαντικές για την ασφάλεια του προσωπικού. Αποφυγή Ηλεκτροπληξίας Ενώ η ισχύς είναι ΟΝ ή όταν ο µετατροπέας λειτουργεί, µην ανοίγετε το µπροστινό κάλυµµα. ιαφορετικά µπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία. Μην λειτουργείτε τον µετατροπέα µε το µπροστινό κάλυµµα ή το κάλυµµα καλωδίωσης να λείπει. ιαφορετικά, µπορεί να ακουµπήσετε τους εκτεθειµένους ακροδέκτες υψηλής τάσης ή το τµήµα φόρτισης του κυκλώµατος και να πάθετε ηλεκτροπληξία. Ακόµα κι αν η ισχύς είναι OFF, µην αφαιρείτε το µπροστινό κάλυµµα εκτός για κάποια σύνδεση ή περιοδική συντήρηση. Μπορεί να ακουµπήσετε τα φορτισµένα κυκλώµατα του µετατροπέα και να πάθετε ηλεκτροπληξία. Πριν να ξεκινήσετε σύνδεση ή επιθεώρηση, ελέγξτε για να σιγουρευτείτε πως η ένδειξη του πίνακα λειτουργίας είναι OFF, περιµένετε τουλάχιστον για 10 λεπτά αφού έχει τεθεί OFF η τροφοδοσία ισχύος, και ελέγξτε να µην υπάρχει παραµένουσα τάση χρησιµοποιώντας ένα πολύµετρο ή κάτι παρόµοιο. Ο πυκνωτής είναι φορτισµένος µε υψηλή τάση για κάποιο χρόνο µετά την διακοπή ισχύος και είναι επικίνδυνος. Αυτός ο µετατροπέας πρέπει να είναι γειωµένος. Η γείωση πρέπει να συµφωνεί µε τις απαιτήσεις των εθνικών και τοπικών κανονισµών και ηλεκτρολογικών κωδίκων. (JIS, NEC µέρος 250, IEC 536 επίπεδο 1 και άλλα εφαρµόσιµα πρότυπα). Κάθε πρόσωπο που εµπλέκεται µε την σύνδεση ή την επιθεώρηση αυτού του εξοπλισµού θα πρέπει να είναι πλήρως κατάλληλο για την εργασία. Πάντα να εγκαθιστάτε τον µετατροπέα πριν την σύνδεση. ιαφορετικά, µπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να τραυµατιστείτε. Εκτελείτε τις ρυθµίσεις και τον χειρισµό πλήκτρων µε στεγνά χέρια για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία. ιαφορετικά µπορεί να πάθετε ατύχηµα. Μην εκθέτετε τα καλώδια σε γδαρσίµατα, υπερβολικό τέντωµα, υψηλά φορτία ή κοψίµατα. ιαφορετικά µπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία. Μην αντικαθιστάτε τον ανεµιστήρα ψύξης ενώ η ισχύς είναι ΟΝ. Είναι επικίνδυνο να αλλάζουµε τον ανεµιστήρα ενώ η ισχύς είναι ΟΝ. Μην ακουµπάτε την ηλεκτρονική πλακέτα µε υγρά χέρια. Μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία. Αποφυγή Πυρκαγιάς Στηρίξτε τον µετατροπέα σε άκαυστο υλικό. Η στήριξή του πάνω ή κοντά σε εύφλεκτο υλικό µπορεί να προκαλέσει φωτιά. Εάν ο µετατροπέας παρουσιάσει βλάβη, διακόψτε την ισχύ του. Η συνεχής ροή υψηλού ρεύµατος µπορεί να προκαλέσει φωτιά. Όταν χρησιµοποιείτε αντίσταση πέδησης, σχεδιάστε µια διάταξη διακοπής που θα απενεργοποιεί την ισχύ όταν εξάγεται ένα σήµα συναγερµού. ιαφορετικά, η αντίσταση πέδησης µπορεί να υπερθερµανθεί λόγω βλάβης του τρανζίστορ πέδησης και έτσι να προκληθεί φωτιά. Μην συνδέετε µια αντίσταση απευθείας στους DC ακροδέκτες P, N. Αυτό µπορεί να προκαλέσει φωτιά και να καταστρέψει τον inverter. Η θερµοκρασία επιφανείας των αντιστάσεων πέδησης µπορεί να υπερβεί πολύ τους 100Ο C για σύντοµες περιόδους. Σιγουρευτείτε ότι υπάρχει επαρκής προστασία κατά της πιθανής επαφής και διατηρείται ασφαλής απόσταση από άλλες µονάδες και διατάξεις του συστήµατος. Αποφυγή τραυµατισµού Εφαρµόστε µόνο την τάση που καθορίζεται µέσα στο εγχειρίδιο σε κάθε ακροδέκτη. ιαφορετικά, έκρηξη, βλάβη, κτλ µπορούν να συµβούν. Σιγουρευτείτε πως τα καλώδια είναι συνδεδεµένα στους σωστούς ακροδέκτες. ιαφορετικά, έκρηξη, βλάβη, κτλ µπορούν να συµβούν. Πάντα να βεβαιώνεστε πως η πολικότητα είναι σωστή για να αποφεύγετε ζηµιές, κτλ. ιαφορετικά, έκρηξη, βλάβη, κτλ µπορούν να συµβούν. Ενώ η ισχύς είναι ΟΝ ή µετά από κάποιο διάστηµα από την διακοπή ισχύος, µην αγγίζετε τον µετατροπέα καθώς είναι ζεστός και µπορεί να καείτε. Επιπρόσθετες Οδηγίες Επίσης προσέξτε τα επόµενα σηµεία για να αποφύγετε τυχαία διακοπή, τραυµατισµό, ηλεκτροπληξία, κτλ. Μεταφορά και εγκατάσταση Όταν µεταφέρετε προϊόντα, χρησιµοποιείτε κατάλληλο µηχανισµό ανύψωσης για να αποφύγετε τραυµατισµούς. Μην στοιβάζετε τα κιβώτια των µετατροπέων ψηλότερα από τον αριθµό που προβλέπεται. Βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης και το υλικό µπορούν να αντέξουν το βάρος του µετατροπέα. Εγκαταστήστε σύµφωνα µε τα στοιχεία στο εγχειρίδιο οδηγιών. Μην εγκαταστήσετε η χειριστείτε τον µετατροπέα εάν έχει φθορά ή λείπουν εξαρτήµατα. Αυτό µπορεί να προκαλέσει βλάβες. Όταν µεταφέρετε τον µετατροπέα, µην τον κρατάτε από το µπροστινό κάλυµµα ή τον πίνακα οργάνων, µπορεί να πέσει ή να χαλάσει. Μην στηρίζετε ή ακουµπάτε βαριά αντικείµενα πάνω στο προϊόν. Ελέγξτε ότι η προσαρµογή της στήριξης του µετατροπέα είναι σωστή. Μην αφήνετε άλλα αγώγιµα υλικά όπως βίδες και µεταλλικά αντικείµενα ή άλλη εύφλεκτη ύλη όπως έλαια να εισχωρούν στον µετατροπέα. Καθώς ο µετατροπέας είναι µηχάνηµα ακριβείας, µην αφήνετε να πέσει κάτω ή να χτυπήσει κάπου. Χρησιµοποιείστε τον µετατροπέα κάτω από τις εξής περιβαλλοντικές συνθήκες. ιαφορετικά, ο µετατροπέας µπορεί να πάθει ζηµιά:. Συνθήκες Λειτουργίας Θερµοκρασία περιβάλλοντος LD (150 %, ΝD (200 %, αρχική ρύθµιση) και HD (250 %) Θερµοκρασία εφαρµόσιµη για σύντοµο διάστηµα, πχ κατά την µεταφορά. 2.9m/s² ή λιγότερο για το ή µεγαλύτερο. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣ -10 C ως +50 C (όχι πάγωµα) SLD (120 %) -10 C ως +40 C (όχι πάγωµα) Υγρασία περιβάλλοντος 90 % RH ή λιγότερο (όχι συµπύκνωση) Θερµοκρασία αποθήκευσης -20 C ως +65 C Ατµόσφαιρα Εσωτερικό (χωρίς διαβρωτικά αέρια, εύφλεκτα αέρια, νέφωση από έλαια, σκόνη και ακαθαρσίες) Μέγιστο 1000 m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας για κανονική Υψόµετρο λειτουργία. Για περισσότερο µειώστε κατά 3 % για κάθε επιπλέον 500 m µέχρι τα 2500 m (91 %) Κραδασµοί 5.9 m/s 2 ή λιγότερο (σύµφωνα µε JIS C )

4 Συνδεσµολογία Μην εγκαθιστάτε εξαρτήµατα ή µηχανισµούς (πχ πυκνωτές διόρθωσης παράγοντα ισχύος) στην πλευρά εξόδου του µετατροπέα, τα οποία δεν είναι εγκεκριµένα από την Mitsubishi. Η κατεύθυνση περιστροφής του µοτέρ αντιστοιχεί στις εντολές κατεύθυνσης περιστροφής (STF/STR) µόνο εάν η ακολουθία φάσης (U, V, W) διατηρείται. οκιµαστική λειτουργία και ρύθµιση Πριν ξεκινήσετε την λειτουργία, επιβεβαιώστε και ρυθµίστε τις παραµέτρους. Παράληψη αυτού µπορεί να προκαλέσει απροσδόκητες κινήσεις µερικών µηχανηµάτων. Λειτουργία Όταν επιλέγετε την εντολή επανεκκίνησης, να είστε µακριά από το µηχάνηµα καθώς θα ξεκινήσει ξαφνικά µετά από παύση λόγω συναγερµού. Το πλήκτρο είναι έγκυρο µόνο όταν η κατάλληλη ρύθµιση εντολής έχει γίνει. Προετοιµάστε ένα ξεχωριστό διακόπτη παύσης ανάγκης. Σιγουρευτείτε ότι το σήµα εκκίνησης είναι OFF πριν επαναφέρετε τον συναγερµό του µετατροπέα. Παράληψη αυτού µπορεί να εκκινήσει τον κινητήρα ξαφνικά. Ο µετατροπέας µπορεί να εκκινηθεί και να διακοπεί µέσω του συνδέσµου επικοινωνιών σειριακής θύρας ή την δίαυλο πεδίου. Όµως, παρακαλούµε σηµειώστε ότι ανάλογα µε τις ρυθµίσεις των παραµέτρων επικοινωνίας ίσως να µην είναι δυνατό να διακόψετε το σύστηµα µέσω αυτών των συνδέσεων εάν υπάρχει σφάλµα στο σύστηµα επικοινωνιών ή την γραµµή δεδοµένων. Σε διατάξεις όπως αυτή είναι λοιπόν αναγκαίο να εγκαταστήσουµε πρόσθετο λειτουργικό που θα καθιστά δυνατό να σταµατά το σύστηµα σε περίπτωση ανάγκης (πχ αναστολέα ελεγκτή µέσω σήµατος ελέγχου, εξωτερικό διακόπτη κινητήρα κτλ). Ευδιάκριτες και ξεκάθαρες προειδοποιήσεις γύρω από αυτό θα πρέπει να αναρτηθούν στο σηµείο αυτό για το προσωπικό χειρισµού και συντήρησης. Το φορτίο που χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι µόνο επαγωγικού κινητήρα τριών φάσεων. Σύνδεση οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού στην έξοδο του µετατροπέα µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στον µετατροπέα όπως και στον εξοπλισµό. Η εκτέλεση προ-διέγερσης (σήµα LX και σήµα X13) υπό έλεγχο ροπής (έλεγχος πραγµατικού ανύσµατος χωρίς ανίχνευση) µπορεί να εκκινήσει το µοτέρ και να λειτουργεί σε χαµηλή ταχύτητα ακόµα και αν η εντολή εκκίνησης (STF ή STR) δεν εισαχθεί. Το µοτέρ µπορεί να λειτουργήσει επίσης σε χαµηλή ταχύτητα όταν η τιµή του ορίου ταχύτητας = 0 µε είσοδο µιας εντολής εκκίνησης. Εκτελέστε προδιέγερση αφού σιγουρευτείτε ότι δεν θα υπάρξει πρόβληµα ασφάλειας εάν περιστρέφεται το µοτέρ. Μην τροποποιείτε τον εξοπλισµό. Μην αφαιρείτε εξαρτήµατα εάν δεν αναφέρεται στο εγχειρίδιο. Μπορεί να προκαλέσετε βλάβη ή ζηµιά στον µετατροπέα. Η λειτουργία ηλεκτρονικού θερµικού ρελέ δεν εγγυάται προστασία του µοτέρ από υπερθέρµανση. Μην χρησιµοποιείτε µαγνητικό διακόπτη στην είσοδο του µετατροπέα για συχνή εκκίνηση/παύση του µετατροπέα. Χρησιµοποιείτε φίλτρο θορύβου για να µειώσετε το φαινόµενο ηλεκτροµαγνητικής παρεµβολής και ακολουθήστε τις αποδεκτές µεθόδους EMC για την καταλληλότερη εγκατάσταση µετατροπέων συχνότητας. ιαφορετικά ο κοντινός ηλεκτρονικός εξοπλισµός µπορεί να επηρεαστεί. Παίρνετε κατάλληλα µέτρα σχετικά µε τις αρµονικές. ιαφορετικά αυτό µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα συστήµατα αντιστάθµισης ή να υπερφορτώσει τις γεννήτριες. Χρησιµοποιείτε ένα µοτέρ σχεδιασµένο για την λειτουργία inverter. (Η καταπόνηση των περιελίξεων του µοτέρ είναι µεγαλύτερη από ότι στην εν σειρά τροφοδοσία ισχύος). Όταν εκτελείται µηδενισµός παραµέτρου ή µηδενισµός όλων, ρυθµίστε και πάλι τις αναγκαίες παραµέτρους πριν αρχίσετε τον χειρισµό. Κάθε παράµετρος επιστρέφει στην αρχική τιµή. Ο µετατροπέας µπορεί εύκολα να ρυθµιστεί για λειτουργία υψηλής ταχύτητας. Πριν αλλάξετε την ρύθµισή του, εξετάστε πλήρως τις αποδόσεις του κινητήρα και του µηχανήµατος. Η λειτουργία πέδησης DC του µετατροπέα συχνότητας δεν είναι σχεδιασµένη να υφίσταται συνεχόµενο φορτίο. Χρησιµοποιείστε µία ηλεκτροµηχανική πέδηση κράτησης στο µοτέρ γι αυτό το σκοπό. Πριν χειριστείτε έναν µετατροπέα ο οποίος είχε αποθηκευτεί για µεγάλο διάστηµα, πάντα να κάνετε επιθεώρηση και δοκιµαστική λειτουργία. Για αποφυγή βλάβης λόγω στατικού ηλεκτρισµού, αγγίξτε κάποιο κοντινό µέταλλο πριν να αγγίξετε αυτό το προϊόν για να ελαττώσετε τον στατικό ηλεκτρισµό από το σώµα σας. Παύση εκτάκτου ανάγκης Εξασφαλίστε µια εφεδρεία ασφαλείας όπως φρένο έκτακτης ανάγκης που θα προφυλάξει το µηχάνηµα και τον εξοπλισµό από επικίνδυνες καταστάσεις εάν ο µετατροπέας παρουσιάσει βλάβη. Όταν ο κόφτης στην κύρια πλευρά του µετατροπέα ενεργοποιηθεί, ελέγξτε για πρόβληµα στην συνδεσµολογία (βραχυκύκλωµα), βλάβη στα εσωτερικά µέρη του µετατροπέα, κτλ. Εξακριβώστε την αιτία της ενεργοποίησης, κατόπιν διορθώστε την αιτία και τροφοδοτήστε τον κόφτη. Όταν η εντολή προστασίας ενεργοποιηθεί (δηλαδή ο µετατροπέας συχνότητας απενεργοποιηθεί µε µήνυµα σφάλµατος), κάνετε την ανάλογη διορθωτική κίνηση όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο του µετατροπέα, κατόπιν επαναφέρετε τον µετατροπέα, και συνεχίστε την λειτουργία. Συντήρηση, επιθεώρηση και αντικατάσταση εξαρτηµάτων Μην πραγµατοποιήσετε τεστ ωµοµέτρου (αντίσταση µόνωσης) στο κύκλωµα ελέγχου του µετατροπέα. Απόθεση του µετατροπέα Μεταχειριστείτε σαν βιοµηχανικό απόβλητο. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣ Γενικές οδηγίες Πολλά από τα διαγράµµατα και σχέδια στα εγχειρίδια οδηγιών δείχνουν τον µετατροπέα χωρία κάλυµµα, ή µερικώς ανοιχτό. Ποτέ µην χειρίζεστε τον µετατροπέα σε αυτήν την κατάσταση. Πάντα τοποθετείτε το κάλυµµα και ακολουθείτε τις οδηγίες του εγχειριδίου όταν χειρίζεστε τον µετατροπέα.

5 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 Τύπος Ιnverter Παράδειγµα πινακίου προδιαγραφής Σύµβολο A740 Μέγεθος Τάσης Τριφασικό τάξεως 400V Σύµβολο ως Αριθµός Τύπου Εµφανίζει το ρεύµα προδιαγραφής Πινάκιο προδιαγραφής Τύπος inverter Προδιαγραφή εισόδου Προδιαγραφή εξόδου Σειριακός αριθµός Παράδειγµα πινακίου δυνατότητας Πινάκιο δυνατότητας Τύπος inverter Σειριακός αριθµός Προδιαγραφή ρεύµατος υπερφόρτωσης Θερµοκρασία περιβάλλοντος SLD 110 % 60 s, 120 % 3 s 40 C LD 120 % 60 s, 150 % 3 s 50 C ND 150 % 60 s, 200 % 3 s 50 C HD 200 % 60 s, 250 % 3 s 50 C 1.2 Εγκατάσταση του inverter Εγκατάσταση επάνω στον πίνακα ως ως Όταν εγκαθιστάτε πολλούς αντιστροφείς, τοποθετήστε τους παράλληλα και αφήστε κάποια απόσταση ως µέτρο ψύξης. Τοποθετήστε τον αντιστροφέα κάθετα. 10εκ ή περισσότερο *2 Κάθετο 10εκ ή περισσότερο *2 5εκ ή περισσότε *1 Ετοιµάστε έξι θέσεις για το FR-A ως και ετοιµάστε οχτώ θέσεις για το R-A 740 ως *1 1εκ ή περισσότερο για το ή µικρότερο 10εκ ή περισσότερο για το ή µεγαλύτερο *2 20εκ ή περισσότερο για το ή µεγαλύτερο ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το εσωτερικό φίλτρο είναι κατάλληλο για το δεύτερο περιβάλλον, για µήκος καλωδίου κινητήρα µέχρι 5µ και συχνότητα φορέα µέχρι 2kHz. Για άλλες συνθήκες λειτουργίας, η Mitsubishi Electric προσφέρει διάφορα προαιρετικά φίλτρα. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας. 1

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.3 Γενικές Προφυλάξεις Ο χρόνος αποφόρτισης του πυκνωτή διαύλου είναι 10 λεπτά. Πριν ξεκινήσετε την καλωδίωση ή την επιθεώρηση, γυρίστε την ισχύ στο OFF, περιµένετε για περισσότερο από 10 λεπτά, και ελέγξτε για παραµένουσα τάση µεταξύ των τερµατικών P/+ και N/- µε κάποιο όργανο µέτρησης κτλ, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 1.4 Περιβάλλον πριν την εγκατάσταση, ελέγξτε εάν το περιβάλλον ταιριάζει µε τις επόµενες προδιαγραφές. Θερµοκρασία Περιβάλλοντος -10 C ως +50 C (όχι πάγωµα) για επιλεγµένη δυνατότητα υπερφόρτωσης 150 %, 200 % (αρχική ρύθµιση) ή 250 % -10 C ως +40 C (όχι πάγωµα) για επιλεγµένη δυνατότητα υπερφόρτωσης 120 % 5 εκ Θέση µέτρησης Inverter Θέση µέτρησης 5 εκ 5 εκ Υγρασία Περιβάλλοντος 90 % RH ή λιγότερο (όχι συµπύκνωση) Θερµοκρασία Αποθήκευσης 20 C ως +65 C Περιβάλλον Εσωτερικό (χωρίς διαβρωτικά αέρια, εύφλεκτα αέρια, νέφωση από έλαια, σκόνη και ακαθαρσίες) Υψόµετρο, Κραδασµοί Κάτω από 1000 µ, 5.9 m/s 2 ή λιγότερο 2.9 m/s² ή λιγότερο για το ή µεγαλύτερο. Εγκαταστήστε τον inverter σε µια γερή επιφάνεια σταθερά και κάθετα µε βίδες. Αφήστε επαρκείς αποστάσεις και λάβετε µέτρα ψύξης. Αποφύγετε µέρη όπου ο inverter εκτίθεται σε απευθείας ηλιακό φως, υψηλή θερµοκρασία και µεγάλη υγρασία. Εγκαταστήστε τον inverter σε µια µη εύφλεκτη επιφάνεια. 2

7 2 ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ FR-A ως EC FR-A ως EC FR-A ως EC FR-A ως EC (Μονάδα: χιλ) Τύπος inverter W W1 H H1 D FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC 170 FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC 440 FR-A EC FR-A EC

8 3 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Λογική πηγής Τερµατικό κύριου κυκλώµατος Τερµατικό κυκλώµατος ελέγχου Τροφοδοσία τριφασικού AC *1. Αντιδραστήρας DC (FR-HEL). Αφαιρέστε την γέφυρα για το ή µικρότερο εάν έχει συνδεθεί ένας αντιδραστήρας DC. Ο αντιδραστήρας DC που παρέχεται µε το ή µεγαλύτερο θα πρέπει να συνδεθεί σε αυτά τα τερµατικά. *2 Για να τροφοδοτήσετε ισχύ στο κύκλωµα ελέγχου ξεχωριστά, αφαιρέστε τις γέφυρες µεταξύ των R/L1-R1/L11 και S/ L2-S1/L21. Κατόπιν συνδέστε την ισχύ στα τερµατικά R1/L11 και S1/L21. Γείωση *2 Σήµατα ελέγχου εισόδου ( εν επιτρέπεται είσοδος τάσης) Εκκίνηση Οι λειτουργίες τερµατικού εµπρόσθιας διαφέρουν µε την εκχώρηση περιστροφής τερµατικού εισόδου. Εκκίνηση αντίστροφης περιστροφής (Pr. 178 ως Pr. 189) Επιλογή έναρξης αυτοσυγκράτησης Επιλογή πολλαπλής ταχύτηταςd selection *3 Το τερµατικό JOG µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως είσοδος ακολουθίας παλµού. Χρησιµοποιείστε το Pr. 291 για να επιλέξετε JOG/Pulse. *4. Το τερµατικό AU µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως τερµατικό εισόδου PTC. Υψηλή ταχύτητα Μεσαία ταχύτητα Χαµηλή ταχύτητα Τύπος αργής λειτουργίας Επιλογή δεύτερης λειτουργίας ιακοπή εξόδου Επαναφορά Γείωση Γείωση ιασυνδέτης για µε/ χωρίς εσωτερικό φίλτρο EMC Κύριο κύκλωµα Κύκλωµα ελέγχου Μονάδα κόφτη (Επιλογή) *7 Ο διασυνδέτης CN8 παρέχεται µε το 1800 ή µεγαλύτερο. *8 Αντίσταση διακόπτη (FR-ABR). Αφαιρέστε την γέφυρα από τον ακροδέκτη PX-PR όταν συνδέετε µια αντίσταση διακόπτη (00023 ως 00620). Το τερµατικό PR παρέχεται για το ως Εγκαταστήστε ένα θερµικό ρελέ για να αποφύγετε υπερθέρµανση και καταστροφή της αντίστασης διακόπτη. Έξοδος ρελέ 1 (Έξοδος συναγερµού) Έξοδος ρελέ 2 Σε λειτουργία Μέχρι την συχνότητα Στιγµιαία πτώση ισχύος Υπερφόρτωση M 3~ Έξοδος συναγερµού Οι λειτουργίες τερµατικού διαφέρουν µε την εκχώρηση τερµατικού εξόδου. (Pr. 195, Pr. 196) Έξοδος ανοιχτού συλλέκτη Οι λειτουργίες τερµατικού διαφέρουν µε την εκχώρηση τερµατικού εξόδου. Pr. 190 ως Pr. 194) Κινητήρας Επιλογή εισόδου τερµατικού 4 (επιλογή εισόδου ρεύµατος) Επιλογή αυτόµατης επανεκκίνησης µετά από στιγµιαία πτώση ισχύος Ανίχνευση συχνότητας ( ιακλάδωση ανοιχτού συλλέκτη) ιακλάδωση µείωσης/πηγής/ ιακλάδωση εισόδου επαφής (Μείωση*) Τροφοδοσία ισχύος 24VDC/µέγ. 100mA ρεύµα φορτίου ιακλάδωση εισόδου επαφής (Πηγή*) *( ιακλάδωση για τρανζίστορ εξωτερικής τροφοδοσίας ισχύος) *5 ιακόπτης εισόδου τάσης/ρεύµατος ιασυνδέτης PU Σήµα ρύθµισης συχνότητας (Αναλογικό) Ποτενσιόµετρο ρύθµισης συχνότητας 1kΩ, 1/2W *5 Το πεδίο εισόδου µπορεί να ρυθµιστεί µέσω παραµέτρων. Η ρύθµιση εντός του πλαισίου είναι προκαθορισµένη από το εργοστάσιο. (Pr. 73, Pr. 267). Ρυθµίστε τον διακόπτη εισόδου τάσης/ρεύµατος στην θέση OFF για να επιλέξετε είσοδο τάσης (0 ως 5V ή 0 ως 10V) και στην θέση ΟΝ για να επιλέξετε είσοδο ρεύµατος (0/ 4 ως 20mA). Βοηθητική είσοδος Είσοδος τερµατικού 4 (Είσοδος ρεύµατος) ιασυνδέτης για επιλογή σύνδεσης µε βύσµα 0 5 V 0 ως 10 V DC 4 ως 20 ma DC 0 ±10 V 0 ως ±5 V DC 4 20 ma 0 ως 5 V DC 0 ως 10 V DC ιασυνδέτης επιλογής 1 ιασυνδέτης επιλογής 2 ιασυνδέτης USB Έξοδος αναλογικού ρεύµατος (0 ως 20mA DC) Έξοδος αναλογικού σήµατος (0 ως 10V DC) Τερµατικά RS-485 Μετάδοση δεδοµένων Λήψη δεδοµένων *6 Προτείνουµε να χρησιµοποιείτε ένα ποτενσιόµετρο 1kΩ, 2W όταν το σήµα ρύθµισης συχνότητας αλλάζει συχνά. ιασυνδέτης επιλογής 3 Αντίσταση τερµατισµού (Ρεύµα επιτρεπτού φορτίου 100mA) Για να αποφύγετε δυσλειτουργίες λόγω παρεµβολής, τα καλώδια σήµατος πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 10εκ από τα καλώδια τροφοδοσίας. Μετά την καλωδίωση, οι άκρες από το κόψιµο των καλωδίων δεν πρέπει να αφήνονται µέσα στον inverter. Αυτά τα κοµµατάκια µπορούν να προκαλέσουν συναγερµό, βλάβη ή δυσλειτουργία. Πάντα να διατηρείτε τον inverter καθαρό. Όταν ανοίγετε τρύπες στήριξης σε κάποιο κουτί ελέγχου κτλ, προσέξτε να µην επιτρέψετε να µπουν γρέζια και άλλα ξένα σώµατα µέσα στον inverter. Γυρίστε τον διακόπτη εισόδου τάσης/ρεύµατος στην σωστή θέση. Η λανθασµένη ρύθµιση µπορεί να προκαλέσει σφάλµα, βλάβη ή δυσλειτουργία. 4

9 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 3.1 Τερµατικό κύριου κυκλώµατος Σχεδιάγραµµα τερµατικού και συνδεσµολογία FR-A , 00038, 00052, 00083, EC FR-A , EC Μέγεθος βίδας (M4) Λυχνία φόρτισης L1 L2 L3 M 3 ~ Μέγεθος βίδας (M4) Λυχνία φόρτισης Μέγεθος βίδας (M4) Τροφοδοσία ισχύος Κινητήρας FR-A , EC FR-A , EC L1 L2 L3 M 3 ~ Τροφοδοσία ισχύο Κινητήρας Μέγεθος βίδας (M4) Λυχνία φόρτισης Μέγεθος βίδας (M4) Μέγεθος βίδας (M4) Λυχνία φόρτισης Μέγεθος βίδας (M6) Μέγεθος βίδας (M5) Τροφοδοσία ισχύος FR-A , 00930, EC L1 L2 L3 Μέγεθος βίδας (M5) M 3 ~ Κινητήρας L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος FR-A EC M 3 ~ Κινητήρας Μέγεθος βίδας (M6) Μέγεθος βίδας (M4) Λυχνία φόρτισης Μέγεθος βίδας (M4) Λυχνία φόρτισης Μέγεθος βίδας (00770: M6) 00930A, 01160A: M8) Μέγεθος βίδας (M8) Μέγεθος βίδας (M8) Μέγεθος βίδας (M10) L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος Μέγεθος βίδας (00770: M , 01160: M8) M 3 ~ Κινητήρας L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος Αντιδραστήρας DCr M 3 ~ Κινητήρας Μέγεθος βίδας (M8) 5

10 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ FR-A , EC FR-A , EC Μέγεθος βίδας M4 Λυχνία φόρτισης Μέγεθος βίδας (M4) Λυχνία φόρτισης Μέγεθος βίδας M10 Μέγεθος βίδας M10 L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος Schrauben (M10) Αντιδραστήρας DC M 3 ~ Κινητήρας Μέγεθος βίδας M10 L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος Μέγεθος βίδας (M10) Αντιδραστήρας DCr Μέγεθος βίδας M12 (για επιλογή) M 3~ Κινητήρας FR-A , EC Μέγεθος βίδας M4 FR-A ως EC Μέγεθος βίδας M4 Λυχνία φόρτισης Λυχνία φόρτισης Μέγεθος βίδας M12 Schrauben L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος Μέγεθος βίδας M12 (για επιλογή) Μέγεθος βίδας (M10) Αντιδραστήρας DC M 3~ Κινητήρας L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος Αντιδραστήρας DC M 3~ Κινητήρας Μέγεθος βίδας M10 Τα καλώδια τροφοδοσίας ισχύος πρέπει να είναι συνδεδεµένα στα R/L1, S/L2, T/L3. Ποτέ να µην συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ισχύος στα U, V, W του inverter. Εάν γίνει αυτό θα προκληθεί βλάβη στον inverter. (Η ακολουθία φάσης δεν χρειάζεται να αντιστοιχηθεί). Συνδέστε το µοτέρ στα U, V, W. Αυτή τη φορά εάν θέσουµε ΟΝ τον διακόπτη εµπρόσθιας περιστροφής (σήµα) το µοτέρ περιστρέφεται κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού όταν το παρατηρούµε στον άξονα. Όταν συνδέετε τον διακόπτη κύριου κυκλώµατος του inverter του FR-A ή µεγαλύτερο, σφίξτε ένα παξιµάδι από την δεξιά πλευρά του διακόπτη. Όταν ενώνετε δύο καλώδια, τοποθετήστε καλώδια και στις δύο µεριές του διακόπτη. (Ανατρέξτε στο σχέδιο από κάτω). Για την σύνδεση, χρησιµοποιείστε βίδες (παξιµάδια) που παρέχονται µε τον inverter. 6

11 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 3.2 Κανόνες συνδεσµολογίας Κανόνες συνδεσµολογίας Επιλέξτε το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου για να διασφαλίστε ότι η πτώση τάσης θα είναι 2 % µέγιστο. Εάν η απόσταση καλωδίωσης είναι µεγάλη ανάµεσα στον inverter και στο µοτέρ, µια πτώση τάσης του καλωδίου του κύριου κυκλώµατος θα προκαλέσει την πτώση της ροπής του µοτέρ ειδικά κατά την έξοδο µιας χαµηλής συχνότητας. Ο επόµενος πίνακας δείχνει ένα παράδειγµα επιλογής για µήκος καλωδίωσης 20 µ. Τάξη 400V (όταν η τροφοδοσία ισχύος εισόδου είναι 440V) Τύπος Εφαρµόσιµου Ιnverter Μέγεθος Βιδας Τερµατικού * 4 Ροπή Σύσφιξης [Nm] Γυριστό Τερµατικό R/L1, S/L2, T/L3 U, V, W FR-A EC M FR-A EC M FR-A EC M FR-A EC M FR-A EC M FR-A EC M FR-A EC M FR-A EC M FR-A EC M FR-A EC M FR-A EC M FR-A EC M FR-A EC M FR-A EC M10/M FR-A EC M10/M FR-A EC M12/M FR-A EC M12/M FR-A EC M12/M FR-A EC M12/M FR-A EC M12/M FR-A EC M12/M FR-A EC M12/M C2-200 C2-200 FR-A EC M12/M C2-200 C2-200 FR-A EC M12/M C2-250 C2-250 FR-A EC M12/M C2-200 C

12 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Τύπος Εφαρµόσιµου Ιnverter R/L1, S/L2, T/L3 Μεγέθη Καλωδίων HIV, κτλ. [mm 2 ] * 1 AWG * 2 PVC, κτλ. [mm 2 ] * 3 U, V, W P/+, P1 Μέγεθος Καλωδιου Γείωδης R/L1, S/L2, T/L3 U, V, W R/L1, S/L2, T/L3 U, V, W Μέγεθος Καλωδιου Γείωδης FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC FR-A EC /0 1/ FR-A EC /0 1/ FR-A EC /0 3/ FR-A EC /0 3/ FR-A EC /0 4/ FR-A EC FR-A EC FR-A EC 2 x x x x 4/0 2 x 4/0 2 x 95 2 x FR-A EC 2 x x x x 4/0 2 x 4/0 2 x 95 2 x FR-A EC 2 x x x x x x x FR-A EC 2 x x x x x x x FR-A EC 2 x x x x x x x x 95 FR-A EC 2 x x x x x x x x 95 FR-A EC 2 x x x x x x x x 120 FR-A EC 3 x x x x x x x x x 120 * 1 Για το ή µικρότερο, το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου είναι αυτό του καλωδίου HIV (τάξης 600V 2-πλής βινυλικής µόνωσης) µε µέγιστη επιτρεπτή συνεχόµενη θερµοκρασία 75 C. Προϋπόθεση ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 50 C ή χαµηλότερη και η απόσταση καλωδίωσης είναι 20 µ ή µικρότερη. Για το ή µεγαλύτερο, το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου είναι αυτό του LMFC (ανθεκτικό στις θερµοκρασίες εύκαµπτο σταυρωτής πλέξης µε µόνωση πολυαιθυλενίου) µε µέγιστη επιτρεπτή συνεχόµενη θερµοκρασία 90 C. Προϋπόθεση ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 50 C ή χαµηλότερη και η καλωδίωση γίνεται σε κλειστό µέρος. * 2 Για το ή µικρότερο, το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου είναι αυτό του καλωδίου THHW µε µέγιστη επιτρεπτή συνεχόµενη θερµοκρασία 75 C. Προϋπόθεση ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 40 C ή χαµηλότερη και η απόσταση καλωδίωσης είναι 20µ ή µικρότερη. Για το ή µεγαλύτερο, το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου είναι αυτό του καλωδίου THHN µε µέγιστη επιτρεπτή συνεχόµενη θερµοκρασία 90 C. Προϋπόθεση ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 40 C ή χαµηλότερη και η καλωδίωση γίνεται σε κλειστό µέρος. (Παράδειγµα επιλογής χρήσης κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες). * 3 Για το ή µικρότερο, το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου είναι αυτό του καλωδίου PVC µε µέγιστη επιτρεπτή συνεχόµενη θερµοκρασία 70 C. Προϋπόθεση ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 40 C ή χαµηλότερη και η απόσταση καλωδίωσης είναι 20µ ή µικρότερη. Για το ή µεγαλύτερο, το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου είναι αυτό του καλωδίου XLPE µε µέγιστη επιτρεπτή συνεχόµενη θερµοκρασία 90 C. Προϋπόθεση ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 40 C ή χαµηλότερη και η καλωδίωση γίνεται σε κλειστό µέρος. (Παράδειγµα επιλογής χρήσης κυρίως στην Ευρώπη). * 4 Το µέγεθος της βίδας του τερµατικού υποδεικνύει το µέγεθος του τερµατικού για τα R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W και µια βίδα για την γείωση. Για τους τύπους και 03610, τα µεγέθη των βιδών είναι διαφορετικά (R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, βίδα για την γείωση: Μ10/ P/+: Μ12). Για τους τύπους ή µεγαλύτερο, τα µεγέθη των βιδών είναι διαφορετικά (R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W / βίδα για την γείωση). Η πτώση τάσης της γραµµής µπορεί να υπολογιστεί µε τον εξής τύπο: Πτώση τάσης γραµµής [V] = 3 αντίσταση καλωδίου [mω/m] απόσταση καλωδίωσης [m] ρεύµα [A] 1000 Χρησιµοποιείστε ένα µεγαλύτερης διαµέτρου καλώδιο όταν η απόσταση καλωδίωσης είναι µεγάλη ή όταν θέλετε να µειώσετε την πτώση τάσης (µείωση ροπής) στην κλίµακα χαµηλής ταχύτητας. Σφίξτε την βίδα του τερµατικού στην καθορισµένη ροπή. Κάποια βίδα που έχει σφιχτεί πολύ χαλαρά µπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωµα ή δυσλειτουργία. Κάποια βίδα που έχει σφιχτεί πολύ δυνατά µπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωµα ή δυσλειτουργία λόγω ραγίσµατος της µονάδας. Χρησιµοποιείστε στριφτά τερµατικά µε προσθήκη µόνωσης για την σύνδεση της τροφοδοσίας ισχύος και του µοτέρ. 8

INVERTER Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FR-F 740-00023 ως 12120-EC FR-F 746-00023 ως 01160-EC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

INVERTER Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FR-F 740-00023 ως 12120-EC FR-F 746-00023 ως 01160-EC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INVERTER Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F 740-00023 ως 12120-EC FR-F 746-00023 ως 01160-EC Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτόν τον Inverter Mitsubishi. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών και το

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector Oδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Οδηγίες Ασφαλείας 4 1. Γενικά 7 2. Εγκατάσταση MICROMASTER Vector 13 3. Εγκατάσταση MIDIMASTER Vector 26 4. Έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i G5 - SERIES Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πλεονεκτήµατα των Ρυθµιστών

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER Σελίδα 1 από 39 7 ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας Αγρινίου 47040 Άρτα Τηλ.: 26810 70988, 66120 & 66018 Fax: 26810 65935 www.uplift.gr e-mail: info@uplift.gr ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER ΕΚ ΟΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος Εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά) Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τα παρακάτω πακέτα κοπής ESP-101 που ξεκινούν με το σειριακό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ- ΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προειδοποιήσεις ασφαλείας.3 EKY / S 25-100 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακας...5 EKY / S 125P-250P

Διαβάστε περισσότερα