Ποσοτική και ποιοτική μελέτη αρθροπόδων σε αυτοφυή ποώδη βλάστηση περιοχής Σπάτων Ν. Αττικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποσοτική και ποιοτική μελέτη αρθροπόδων σε αυτοφυή ποώδη βλάστηση περιοχής Σπάτων Ν. Αττικής"

Transcript

1 Ποσοτική και ποιοτική μελέτη αρθροπόδων σε αυτοφυή ποώδη βλάστηση περιοχής Σπάτων Ν. Αττικής Ν. Εμμανουήλ 1, Α. Τσαγκαράκης 1, Γ. Πετεινάτος 1, Χ. Εμμανουήλ 1, Φ. Γκάτζιος 1, Α. Αναγνωστόπουλος 2 και Α. Παυλίδης 2 1 Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 7, 118 Αθήνα 2 Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Γενική Διεύθυνση Εταιρικών Υπηρεσιών, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε., Σπάτα Περίληψη Τα αρθρόποδα, ως οργανισμοί που αποτελούν λεία των πτηνών, έχουν ιδιαίτερη σημασία σε χώρους όπως οι αερολιμένες, όπου τα πτηνά μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Για τον λόγο αυτό, στον χώρο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» διενεργήθηκαν εργασίες σκοπός των οποίων ήταν η καταγραφή των αρθροπόδων της περιοχής εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν λεία για τα πτηνά. Έπειτα από δειγματοληψίες με παγίδες παρεμβολής και χρήση δικτύου παγίδευσης, βρέθηκε ότι τα σημαντικότερα είδη ανήκουν στις τάξεις Orthoptera (οικ. Tettigoniidae και Acrididae), Coleoptera (οικ. Tenebrionidae, Carabidae, Silphidae, Staphylinidae), Isopoda και Aranae, των οποίων οι μεγαλύτερες πληθυσμιακές πυκνότητες βρέθηκαν την άνοιξη. Στα Orthoptera, οι πληθυσμοί έβαιναν αυξανόμενοι και αποτελούσαν το κυριότερο πρόβλημα καθώς προσέλκυαν γλάρους ακόμα και εντός των κύριων διαδρόμων, προφανώς τόσο με το μέγεθος, όσο και με την κίνησή τους. Λέξεις κλειδιά: Λεία, πτηνά, αερολιμένας, Orthoptera. Εισαγωγή Τα μεγαλόσωμα αρθρόποδα είναι δυνατόν να αποτελέσουν λεία για μεγαλύτερους ζωικούς οργανισμούς, όπως τα πτηνά. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε χώρους όπως οι αερολιμένες, όπου τα πτηνά μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», έναν από τους μεγαλύτερους και ασφαλέστερους αερολιμένες παγκοσμίως, έχει ιδρυθεί η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η οποία έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πτήσεων απομακρύνοντας τα πτηνά από τους κύριους διαδρόμους και τους διαδρόμους ελιγμών των αεροσκαφών με παράλληλη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Το έργο αυτό δυσχεραίνεται από την παρουσία αρθροπόδων στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία αφενός προσελκύουν τα πτηνά με τις κινήσεις τους και, αφετέρου, αποτελούν τροφή για αυτά, ιδιαίτερα κατά την εκτροφή νεοσσών, οι οποίοι χρειάζονται τροφή με υψηλό πρωτεϊνικό περιεχόμενο. Από τα αρθρόποδα, η πλέον ελκυστική προς τα πτηνά τάξη είναι τα Orthoptera, κυρίως λόγω του μεγέθους και των έντονων κινήσεων τους, ακολουθούμενα από τα Coleoptera κυρίως λόγω του μεγέθους τους (Εμμανουήλ και συν. 2). Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η καταγραφή των ειδών και η παρακολούθηση του πληθυσμού των μεγαλόσωμων, κυρίως, αρθροπόδων της περιοχής εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν λεία για τα πτηνά. Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 39

2 Υλικά και μέθοδοι Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκαν εβδομαδιαίες δειγματοληψίες, από 4/4/2 έως 1/11/2. Τα πεδία δειγματοληψιών ήταν περιοχές μεταξύ των τροχοδρόμων των αεροσκαφών, οι οποίες καλύπτονταν από χαμηλή, ποώδη βλάστηση, συνολικής έκτασης 2.4 στρεμμάτων περίπου. Εντός των περιοχών αυτών απαντούσαν φυτά όπως Bromus erectus, Bromus tectorum, Festuca arundinacea, Festuca ovina, Festuca rubra, Lolium perenne, Poa compressa, Poa pratensis, Trisetum flavescens, Achillea millefolium, Cichorium untybus, Dianthus carthusianorum, Echium vulgare, Galium verum, Leucanthemum vulgare, Medicago polymorpha, Medicago lupulina, Onobrychis viciifolia, Origanum vulgare, Petrorhagia saxifrage, Plantago lanceolata, Salvia officinalis, Salvia verticulata, Sanguisorba minor, Thymus pulegioides. Πραγματοποιήθηκαν δύο τύποι δειγματοληψιών, για ιπτάμενα και για βαδίζοντα αρθρόποδα αντίστοιχα. Στις δειγματοληψίες ιπταμένων εντόμων, χρησιμοποιήθηκε δίχτυ παγίδευσης διαμέτρου 4 εκατοστών το οποίο συρόταν πάνω στη βλάστηση σε απόσταση βημάτων. Στη συνέχεια το εντός του δικτύου περιεχόμενο τοποθετείτο σε πλαστικές σακούλες δειγματοληψίας και μεταφερόταν στο Εργαστήριο για παρατήρηση. Για τις δειγματοληψίες εντόμων εδάφους επελέγησαν 6 πειραματικά τεμάχια 3x2 τ.μ., σε καθένα των οποίων είχαν τοποθετηθεί 1 παγίδες παρεμβολής (pitt-fall), διαμέτρου 9 εκατοστών και βάθους 1 εκατοστών. Σε κάθε δειγματοληψία συλλεγόταν το περιεχόμενο κάθε παγίδας και τοποθετείτο σε πλαστικά δοχειάρια για τη μεταφορά του στο Εργαστήριο για παρατήρηση. Στο Εργαστήριο και με τη βοήθεια ερευνητικού στερεοσκοπίου και κλειδών συστηματικής (Bei-Bienko et al. 1963, 1964, Uvarov 1966, Capinera 1993, Chapman et al. 1977, Chopard 191, Harz 197, Mishchenko 196, Sanchez and Onsager 1988, Squitier and Capinera 22, Willemse 1984, 198a, 198b) γινόταν η αναγνώριση και η καταμέτρηση των ειδών. Αποτελέσματα Από την εξέταση των δειγμάτων βρέθηκε ότι τα σημαντικότερα αρθρόποδα ανήκαν στις τάξεις Orthoptera (οικ. Tettigoniidae και Acrididae), Coleoptera (οικ. Tenebrionidae, Carabidae, Silphidae και Staphylinidae), Isopoda και Aranae (Διάγραμμα 1). Στην πλέον ενδιαφέρουσα τάξη, τα Orthoptera, αναγνωρίστηκαν τα είδη Decticus albifrons και Platycleis (Platycleis) affinis της οικογένειας Tettigoniidae (υπ. Tettigoniinae) και Calliptamus italicus (υπ. Calliptaminae), Aiolopus strepens, και Oedipoda miniata (υπ. Oedipodinae) της οικογένειας Acrididae (Πίνακας 1). Από τα διαγράμματα 2, 3, 4 και φαίνεται ότι οι περισσότερες τάξεις αρθροπόδων εμφανίστηκαν περί τις αρχές Απριλίου, παρουσιάζοντας το μέγιστο της πληθυσμιακής πυκνότητάς τους εντός του Μαΐου. Οι πληθυσμοί αυτοί μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ξηρής και θερμής περιόδου (θέρους). Ιδιαίτερα υψηλές πυκνότητες παρουσίασαν τα Orthoptera (περίπου 17 άτομα / σύλληψη) που εμφάνισαν μέγιστο στις αρχές Μαΐου (Διάγραμμα 2), όπως και τα Coleoptera (7 άτομα / παγίδα), πυκνότητα η οποία οφειλόταν κυρίως στα Coleoptera της οικογένειας Tenebrionidae. 31 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Tenebrionidae Carabidae Isopoda Aranae Staphylinidae Formicidae Silphidae Hemiptera Διάγραμμα 1. Πληθυσμιακή σύσταση ομάδων εντόμων που συνελήφθησαν με παγίδες παρεμβολής στο χώρο του Δ.Α.Α. το διάστημα Απριλίου - Νοεμβρίου 2 Πίνακας 1: Τα κυριώτερα Αρθρόποδα που ευρέθησαν σε δειγματοληψίες με δίκτυ παγίδευσης και παγίδες παρεμβολής στο χώρο του Δ.Α.Α. το διάστημα Απριλίου - Νοεμβρίου 2 Κλάση Τάξη Οικογένεια Υποοικογένεια Γένος Είδος Insecta Orthoptera Tettigoniidae Tettigoniinae Decticus Platycleis Calliptaminae Calliptamus Aiolopus Oedipodinae Oedipoda Malacostraca Arachnida Coleoptera Isopoda Aranae Acrididae Tenebrionidae Carabidae Silphidae Staphyllinidae Decticus albifrons Platycleis affinis Calliptamus italicus Aiolopus strepens Oedipoda miniata 2 Άτομα / σύλληψη /11/2 Διάγραμμα 2. Διακύμανση πληθυσμού Orthoptera ανά πειραματικό τεμάχιο που συνελήφθησαν με δίκτυ παγίδευσης στο χώρο του Δ.Α.Α. το διάστημα Απριλίου - Νοεμβρίου 2 Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 311

4 Άτομα / παγίδα Διάγραμμα 3. Διακύμανση πληθυσμού Coleoptera που συνελήφθησαν με παγίδες παρεμβολής στο χώρο του Δ.Α.Α. το διάστημα Απριλίου - Νοεμβρίου 2 Άτομα / παγίδα Διάγραμμα 4. Διακύμανση πληθυσμού Isopoda ανά παγίδα που συνελήφθησαν με παγίδες παρεμβολής στο χώρο του Δ.Α.Α. το διάστημα Απριλίου - Νοεμβρίου 2 Άτομα / παγίδα Διάγραμμα. Διακύμανση πληθυσμού των Aranae ανά παγίδα που συνελήφθησαν με παγίδες παρεμβολής στο χώρο του Δ.Α.Α. το διάστημα Απριλίου - Νοεμβρίου Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Συζήτηση και συμπεράσματα Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι σε περιοχές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών οι οποίες καλύπτονται από πυκνή βλάστηση απαντούν αρκετές τάξεις εντόμων. Από αυτές ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Orthoptera, πέντε είδη των οποίων βρέθηκαν στις δειγματοληψίες. Τα είδη της τάξης αυτής θεωρούνται και τα πλέον επικίνδυνα ως προς την προσελκυστικότητά τους στα πτηνά, λόγω του μεγέθους τους και του ότι μετακινούνται με πτήσεις και μεγάλα άλματα. Ιδιαίτερα σημαντικό, επίσης, είναι το γεγονός ότι ανέπτυξαν υψηλούς πληθυσμούς από τις αρχές Απριλίου μέχρι και τα μέσα Ιουνίου, όταν υπήρχε νέα βλάστηση. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κατατρώγουν μεγάλες ποσότητες φυτομάζας, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην εδαφοκάλυψη της περιοχής. Τα παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αν πρόκειται, όχι για κάποια περιοχή στην οποία το ποσοστό φυτομάζας που θα καταναλωθεί από ακρίδες δεν έχει πρωταρχική σημασία, όπως στον Δ.Α.Α., αλλά για περιοχές οι οποίες καλύπτονται από φυτά τα οποία έχουν οικονομική σημασία, είτε για απευθείας κατανάλωση από τον άνθρωπο, είτε για χρησιμοποίηση ως ζωοτροφών. Ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα είναι δυνατόν να δημιουργηθεί σε φυσικούς λειμώνες, στους οποίους ο υψηλός πληθυσμός ακρίδων μειώνει σημαντικά τη διαθέσιμη, για τα ζώα, φυτομάζα. Εκτός από τα Orthoptera, σημαντικές τάξεις από αρθρόποδα, όσον αφορά στην παρουσία τους στις δειγματοληψίες, βρέθηκαν να είναι τα Coleoptera, τα Isopoda και τα Aranae. Από αυτές τις τάξεις, μόνο τα Coleoptera βρέθηκαν σε αρκετά υψηλούς πληθυσμούς. Από την τάξη αυτή, τα πλέον μεγαλόσωμα είναι τα είδη των οικογενειών Carabidae και Staphyllinidae, τα οποία φαίνεται να είναι προσελκυστικά προς τα πτηνά λόγω του μεγέθους τους. Δεν φαίνεται, όμως, να δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα στη βλάστηση, διότι δρούν κυρίως ως αρπακτικά άλλων αρθροπόδων. Αναγνώριση βοήθειας Ευχαριστούμε τον κ. Σπυρίδωνα Αντωνάτο, Γεωπόνο MSc., υποψήφιο Διδάκτορα Γ.Π.Α. για την σημαντική βοήθεια που προσέφερε κατά την εκτέλεση των τελευταίων δειγματοληψιών και την επεξεργασία των δεδομένων και τον κ. Διονύσιο Νταμπάκη, Περιβαλλοντολόγο MSc., υπάλληλο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Δ.Α.Α. για την σημαντική βοήθεια που προσέφερε κατά την εκτέλεση των τελευταίων δειγματοληψιών. Βιβλιογραφία Bei-Bienko, G.Ya. and L.L. Mishchenko Locusts and Grasshoppers of the USSR and the adjacent countries (Translated from russian). Part 1. Israel program for scientific translations. Bei-Bienko, G.Ya. and L.L. Mishchenko Locusts and Grasshoppers of the USSR and the adjacent countries (Translated from russian). Part 2. Israel program for scientific translations. Uvarov, B Grasshoppers and locusts. Volume 1. Cambridge University Press. Capinera, J.L Differentation of nymphal instars in Schistocersa americana (Orthoptera: Acrididae). Florida Entomologist, 76 (1). Chapman, R.F., A.G. Cook, G.A. Mitchell and W.W. Page Descriptions and morphometrics of the nymphs of Zonocerus variegatus (L.) (Orthoptera: Acridoidea). Bull. Ent. Res., 67: Chopard, L Faune de France, Orthoptéroides. Volume 6. Fédération française des sociétés de scienses naturelles. Office central de faunistique. Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 313

6 Εμμανουήλ, Ν.Γ., Α.Ε. Τσαγκαράκης, Γ.Γ. Πετεινάτος, Χ.Ν. Εμμανουήλ, Φ.Σ. Γκάτζιος, Α.Σ. Αναγνωστόπουλος και Α.Π. Παυλίδης. 2. Παρακολούθηση των αρθροπόδων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Προκαταρκτικά πειράματα αντιμετώπισης. Περιλ. Πρακτ. 11 ου Πανελ. Εντομολ. Συνεδρίου, Καρδίτσα 2, σελ. 62. Harz, K Die Geradflügler mitteleuropas. Veb Gustav Fischer Verlag Jena. Mishchenko, L.L Fauna of the USSR, Orthoptera. Locusts and Grasshoppers (Catantopinae) (Tranlated from russian). Volume IV, No 2. Israel program for scientific translations. Sanchez, N. E. and J.A. Onsager Life history parameters in Melanoplus sanguinipes (F.) in two crested wheatgrass pastures. Can. Ent., 12: Squitier, J.M. and J.L. Capinera. 22. Habitat associations of Florida grasshoppers (Orthoptera: Acrididae). Florida Entomologist, 8 (1). Willemse, F Catalogue of the Orthoptera of Greece. Fauna Graeciae. I. Athens. Willemse, F Supplementary notes on the Orthoptera of Greece. Fauna Graeciae. Ia. Athens. Willemse, F A Key to the Orthoptera species of Greece. Fauna Graeciae. II. Athens. Quantitative and qualitative study of arthopods in herbaceous vegetation of Spata, Greece N. Emmanouel 1, A. Tsagarakis 1, G. Peteinatos 1, Ch. Emmanouel 1, F. Gatzios 1, A. Anagnostopoulos 2 and A. Pavlidis 2 1 Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology, Agricultural University of Athens, Iera Odos 7, 118 Athens, Greece 2 Environmental Department, Corporate Unit Services, Athens International Airport S.A., Spata, Greece Summary Arthropods, potential prey animals for aves, are very important inside the airfields, because they could attract birds and create problems, like bird strikes, in flight safety. For that reason, a project has been carried out in Athens International Airport Eleftherios Venizelos aiming at recording the arthropod species inside the airfield, which will become bird s prey. After samplings using pitt fall traps and net sampling the results showed that the most important arthropod species were Orthoptera (fam. Tettigoniidae and Acrididae), Coleoptera (fam. Tenebrionidae, Carabidae, Silphidae, Staphylinidae), Isopoda and Aranae, with population densities highest during the spring. The most serious problem was Orthoptera, which attracted seagulls even nearby the main runways, both by their size and movement. Key words: Prey, bird strikes, airfield, Orthoptera. 314 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Σ. Παπούλια 1, Σ. Καζαντζίδης 2 και Γ. Τσιουρλής 2, 3 1 Ιοφώντος 2, 116 34 Παγκράτι, Αθήνα, E-mail: papoulst@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ GREEK MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SECRETARIAT FOR FORESTS & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Ο. Ντίνη Παπαναστάση

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο

12 ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο Πρακτικά 12 ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου, * Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ 12 ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΥΠΡΟΣ 13 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΟΡΝΙΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Σκαρβέλης Μ., Τζιτζιρής Κ.,Παπαδόπουλος Ι. Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, B. Γρίβα

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανάλωση καυσόξυλου στην Ελλάδα: Η περίπτωση του νομού Λάρισας

Η κατανάλωση καυσόξυλου στην Ελλάδα: Η περίπτωση του νομού Λάρισας Η κατανάλωση καυσόξυλου στην Ελλάδα: Η περίπτωση του νομού Λάρισας Γαρύφαλλος Αραμπατζής *, Χρυσοβαλάντης Μαλέσιος ** και Ασπασία Δεληγιάννη * * Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Μαρκοπούλου, Διονυσία 1,* 1 Περιβαλλοντολόγος Χαρτογράφος, Email: markopoulou.d@gmail.com Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη λιβαδικών δρόμων Ε. Καραγιάννης και Κ. Καραγιάννης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Δασοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙBΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει υπό συνθήκες ξηρασίας Μ.Γ. Λαζαρίδου 1 και Β. Νοϊτσάκης 2 1 ΤΕΙ Καβάλας Παράρτημα Δράμας, Τμ. Δασοπονίας, 1 ο χλμ. Δράμας-Μικροχωρίου, 661 00 Δράμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 21 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2008), σελ 315-322 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ Ν. Φαρμάκης 1, Μ. Σιδέρη 2 Τμήμα Μαθηματικών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση των διατροφικών αντιλήψεων των μαθητώναλληλεπίδραση

«Διερεύνηση των διατροφικών αντιλήψεων των μαθητώναλληλεπίδραση «Διερεύνηση των διατροφικών αντιλήψεων των μαθητώναλληλεπίδραση διατροφής και περιβάλλοντος» Αναστασιάδου Όλγα 1, Γαλάνης Νικόλαος 2, Μανταλιά Παναγιώτα 3 1 Εκπαιδευτικός Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2011 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιβλέπων: ΤΑΚΗΣ ΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (1999). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 5 (σσ. 0-0) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 5 (pp. 0-0) ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης Νικόλαος Φαρµάκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις: Αντιλήψεις μεταπτυχιακών φοιτητών και Καθηγητών Συμβούλων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Η περίπτωση της μεταπτυχιακής Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήµατα ασφάλειας για την κίνηση των ποδηλατών. Η περίπτωση της Καρδίτσας

Ζητήµατα ασφάλειας για την κίνηση των ποδηλατών. Η περίπτωση της Καρδίτσας Ζητήµατα ασφάλειας για την κίνηση των ποδηλατών. Η περίπτωση της Καρδίτσας Θάνος Βλαστός 1, Νίκος Μπαρµπόπουλος 1, Παύλος Μπαλτάς 1 1 Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, Τοµέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα