FORUM ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ITINERAIRES CULTURELS DU CONSEIL DE L EUROPE CULTURAL ROUTES OF THE COUNCIL OF EUROPE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FORUM ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ITINERAIRES CULTURELS DU CONSEIL DE L EUROPE CULTURAL ROUTES OF THE COUNCIL OF EUROPE"

Transcript

1 FORUM ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ITINERAIRES CULTURELS DU CONSEIL DE L EUROPE CULTURAL ROUTES OF THE COUNCIL OF EUROPE ΕΛΦΟΙ / DELPHES / DΕLPHI / 4 / 2010

2 Το 2o Forum Δελφών, ως Πλατφόρμα Διαρκούς Συνεργασίας για τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές, οργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Ελλάδος σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού του Λουξεμβούργου, στις 17 και 18 Απριλίου στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Με αυτή την πρωτοβουλία ξεκινάει η υλοποίηση του Διμερούς Πολιτιστικού Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών με την ενεργό τεχνική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πολιτιστικών Διαδρομών που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Ο κύριος σκοπός του 2ου Forum είναι αφενός να παρουσιάσει τις εξελίξεις του Προγράμματος των Πολιτιστικών Διαδρομών, μετά την Διακήρυξη των Δελφών τον Μάιο του 2006, αφετέρου να διερευνήσει και να παρουσιάσει νέους τρόπους διακυβέρνησης και χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτιστικών διαδρομών για την προώθηση του πολιτιστικού του ρισμού στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτιστικές διαδρομές εξακολουθούν να είναι πολύ σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου, την προσέγγιση των πολιτισμών, την αειφόρο ανάπτυξη, την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού αλλά και την διευκόλυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στο 2ο Forum Δελφών, καλούνται εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, εκτός του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε., η Ουνέσκο, το Ιcomos, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού. Οι αρμόδιοι ευρωπαίοι και ευρωβουλευτές και οι εκπρόσωποι Υπουργείων Πολιτισμού της Ευρώπης να αναλύσουν την πρόοδο του πολιτιστικού τουρισμού στην Ευρώπη, τις πολιτικές που συνδέονται με την πρακτική συν - ειδητοποίησης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας στο πλαίσιο υλοποίησης των πολιτιστικών διαδρομών. Οι υπεύθυνοι φορέων ευρωπαϊκών πολιτιστικών διαδρομών, οι οποίες έχουν ανακηρυχθεί ως «Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές» λαμβάνοντας το σήμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα αξιολογήσουν στους Δελφούς το σημερινό Πρόγραμμά τους. Θα εξετάσουν μαζί με εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, νέες προτάσεις διαχείρισης και χρηματοδότησης των πολιτιστικών διαδρομών αλλά και οικονομικά πρότυπα για την καλύτερη προώθηση του τουριστικού προορισμού «Ευρώπη». Θα συζητήσουν για τα σύγχρονα εργαλεία και τα τουριστικά προϊόντα των πολιτιστικών διαδρομών αλλά και για τον ηθικό και υπεύθυνο τουρισμό που σέβεται τις τοπικές κοινωνίες και την πολιτιστική τους ταυτότητα, λαμβάνει υπόψη τον πολιτισμό και τις αξίες της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της κάθε περιοχής της Ευρώπης με την πολυμορφία που την χαρακτηρίζει.

3 Le 2e Forum de Delphes en tant que Plate-forme de coopération pour les itinéraires culturels européens, se réunit a l Initiative du Ministère de la Culture et du Tourisme de la Grèce en collaboration avec le Ministère de la Culture du Grand Duché de Luxembourg, les 17 et 18 avril, a Delphes, au Centre Culturel Européen. Cette initiative fait suite à la signature du Programme Bilatéral de Coopération Culturelle de ces deux pays et bénéficie du soutien technique et intellectuel de l Institut Européen des Itinéraires Culturels qui a son siège au Grand-Duché de Luxembourg. Le but principal du 2 e Forum est de présenter les évolutions du Programme des Itinéraires Culturels du Conseil de l Europe, depuis la Déclaration de Delphes de mai 2006 faisant suite au premier Forum. Il s agissait de rechercher et définir les nouveaux modèles de gouvernance et de financement des itinéraires culturels européens afin de promouvoir le tourisme culturel en Europe, en prenant en compte que les itinéraires culturels sont restés des outils extrêmement importants pour accompagner l évolution du dialogue interculturel, aider au rapprochement des cultures, au développement durable, à la promotion du tourisme culturel ainsi qu a faciliter l intégration européenne. Au 2 e Forum de Delphes ont été invités des représentants des organisations européennes et internationales. En plus du Conseil de l Europe, des représentants de la Commission Européenne, du Parlement européen, du Comité des Régions de l Union Européenne, de l Unesco, de l Icomos, de l Organisation Mondiale du Tourisme prendront la parole. Les responsables européens et des représentants des ministères de la culture et du tourisme des pays européens analyseront l évolution du tourisme culturel en Europe, des politiques liées à la pris de conscience pratique de la citoyenneté européenne dans la mise en oeuvre des itinéraires culturels. Les porteurs de projet des itinéraires culturels européens qui ont déjà reçu la mention du Conseil de l Europe et l habilitation en tant que réseaux responsables d itinéraires Culturels Européens, vont présenter à Delphes la mise en valeur de leurs projets actuels. Ils vont examiner avec les représentants du secteur privé, des nouvelles propositions pour la bonne gouvernance et le financement des itinéraires culturels ainsi que des modèles économiques destinés à une meilleure promotion de la destination Europe. Les outils contemporains et les produits touristiques des itinéraires culturels ainsi que le tourisme éthique et responsable qui respecte les sociétés locales, les identités culturelles, la culture et les valeurs du patrimoine matériel et immatériel de chaque région de l Europe ainsi que sa diversité, constituent autant de sujets actuels qui seront examinés durant ce Forum.

4 2ο FORUM ΔΕΛΦΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 Οι Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές ως εργαλεία διαπολιτισμικού διαλόγου, προσέγγισης πολιτισμών, αειφόρου ανάπτυξης, πολιτιστικού τουρισμού και Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Απριλίου 2010 Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών Υποδοχή και εγγραφή συμμετεχόντων Αμφιθέατρο Κων. Καραμανλής Υποδοχή συμμετεχόντων από τον καθηγητή Χριστόδουλο ΓΙΑΛΛΟΥ- ΡΙΔΗ, Διευθυντή Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών Εναρκτήριες oμιλίες Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών Ελένη ΑΡΒΕΛΕΡ, Πρόεδρος: Δελφοί: πολιτιστικές δικτυώσεις Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού Ελλάδας Άντζελα ΓΚΕΡΕΚΟΥ, Υφυπουργός Πολιτισμού & Τουρισμού: Το Φόρουμ των Δελφών, μια πρωτοβουλία για τις ποιοτικές Πολιτιστικές Διαδρομές Υπουργείο Πολιτισμού Μεγάλου Δουκάτου Λουξεμβούργου Octavie MODERT, Υπουργός: Ο χαρακτήρας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πολιτιστικών Διαδρομών (Ε.Ι.Π.Δ.): παρελθόν, παρόν, μέλλον Δ ι ά λ ε ι μ μ α κ α φ έ Αμφιθέατρο Κων. Καραμανλής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Μετάφραση διαθέσιμη σε Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά Πρώτη Συνεδρίαση Η θέση των Πολιτιστικών Διαδρομών και του Πολιτιστικού Τουρισμού στην Ευρώπη σήμερα Πρόεδρος: Δρ. Λίνα ΜΕΝΔΩΝΗ, Γενική Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας Συμβούλιο της Ευρώπης, Γενική Διεύθυνση IV - Παιδεία, Πολιτισμός και Κληρονομιά, Νεολαία και Άθληση Gabriella BATTAINI-DRAGONI, Γενική Διευθύντρια: Οι πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, ένα σημαντικό label γιa την Ευρωπαϊκή συνεργασία

5 Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 7 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση - Πολιτισμός, Παιδεία και Νεολαία M. Jan TRUSZCZYŃSKI, Αναπληρωτής Διευθυντής: Η προστιθέμενη αξία των πολιτιστικών δικτύων Ευρωπαϊκή Επιτροπή Antonio TAJANΙ, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος για τη Βιομηχανία και Επιχειρηματικότητα: Πολιτικές αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Χρυσούλα ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ, Καθηγήτρια / Δρ. / Βουλευτής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Διαμορφώνοντας την Ευρωπαϊκή Ταυτότητα: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι πρωτοβουλίες του Alberto D ALESSANDRO, Ευρωβουλευτής Ιταλίας: Η σημασία του Προγράμματος των Πολιτιστικών Δρόμων στην Ευρώπη της Συνθήκης της Λισσαβόνας Δ ι ά λ ε ι μ μ α κ α φ έ (συνέχεια) Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης Eddie O HARA, Εκπρόσωπος Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπή Περιφερειών Ανδρέας ΦΟΥΡΑΣ, Δήμαρχος Πατρέων, Πλήρες μέλος Επιτροπής Περιφερειών: Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία Υπουργείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας Γαλλίας Marie-Paule SANS-CHAGRIN, Αποκέντρωση της συνεργασίας: Το συμφωνητικό μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Τουρισμού Υπουργείο Πολιτισμού Ιταλίας Maurizio FALLACE, Γεν. Διευθυντής Συγγραφικής Κληρονομιάς, Συγγραφικών Δικαιωμάτων & Πολιτιστικών Ινστιτούτων: Μια «Consulta» για τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές Υπουργείο Πολιτισμού Ισπανίας Fernando GΟΜΕΖ RIESCO, Αναπληρωτής Γεν. Διευθυντής Διεθνούς Πολιτιστικής Συνεργασίας: Οι προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας για τον πολιτιστικό τουρισμό ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού Taleb RIFAI, Γεν. Γραμματέας: Η σημασία του πολιτιστικού τουρισμού στον παγκόσμιο τουρισμό UNESCO-Γραφείο Βενετίας Engelbert RUOSS, Διευθυντής: Οι Δράσεις στον τομέα της Επιστήμης και του Πολιτισμού στα Κράτη-μέλη της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Marie-Paule ROUDIL, Επικεφαλής του Πολιτιστικού Τμήματος: Το άνοιγμα του δεύτερου «Κέντρου Πληροφόρησης για την Πολιτιστική Κληρονομιά» στην Ρουμανία Γ ε ύ μ α Αμφιθέατρο Κων. Καραμανλής Δ εύτερη Συνεδρίαση Πολιτιστικές Διαδρομές: μια συγκροτημένη επαγγελματική αλυσίδα Πρόεδρος: Guy DOCKENDORF, Πρώτος Σύμβουλος του Πρωθυπουργού και Γενικός Διευθυντής του Υπουργείο Πολιτισμού του Λουξεμβούργου Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών Erna HENNICOT-SCHOEPGES, Πρόεδρος: Οι φάσεις διακυβέρνησης των Πολιτιστικών Διαδρομών Πολιτισμός-Διαδρομές -Ευρώπη GEIE Michel ΤΗOMAS-PΕΝΕΤΤΕ, Συντονιστής: Από την πιστοποίηση των Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης σε ένα σήμα ποιότητας προϊόν για τον τουρισμό και την πολιτιστική συνεργασία UNITWIN UNESCO και ο Δρόμος των Φοινίκων Jordi TRESSERAS, Καθηγητής Πανεπιστημίου Βαρκελώνης Antonio BARONE, Διευθυντής του Δρόμου των Φοινίκων: Οι χώροι του Ευρω-Μεσογειακού Διαλόγου. Έρευνα και επιμόρφωση Οι Διαδρομές του Αγίου Μαρτίνου της πόλης Τουρ, Ευρωπαϊκός χαρακτήρας, κοινό σημείο αναφοράς (Θέμα: Μια Ευρωπαϊκή προσωπικότητα και οι πολτιτιστικές της αξίες) Martine CAMPANGNE: Αειφόρος τουρισμός και η συνειδητοποίηση της κοινής ιθαγένειας Τα μονοπάτια του Αγίου Ιακώβου (Θέμα: Διάλογος μεταξύ των γενεών και διάδοση των αξιών της άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς) Maria GUERRA, Πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ενώσεων: Οι Διαδρομές προσκηνύματος, ένα υπαίθριο ευρωπαϊκό εργαστήριο

6 Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 7 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ Δρόμοι της Ελιάς (Θέμα: σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού φορέα) Γιώργος ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Εκτελεστικός Δ/ντής του Ιδρύματος «Δρόμοι της Ελιάς»: Οι Δρόμοι της Ελιάς, ένα εργαλείο αειφόρου ανάπτυξης για τις ελαιοπαραγωγικές περιφέρειες της Μεσογείου Οι πολιτιστικές διαδρομές του οίνου και της αμπέλου στην Ελλάδα (Θέμα: τοπική ανάπτυξη) Ζωή ΚΑΖΑΖΑΚΗ, Αναπλ. Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων ΥΠΠΟΤ - Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις Πολιτιστικές Διαδρομές Γιάννης ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, Πρόεδρος του Στρατηγικού Προγράμματος της Ελληνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου & Οίνου: Ένα υπόδειγμα αειφόρου τουρισμού για τις ευρωπαϊκές οινοπαραγωγικές περιφέρειες Οι ομιλίες στο στρογγυλό τραπέζι 1 θα είναι στα Γαλλικά, Ελληνικά και θα έχουν διάρκεια 5 λεπτά. KYΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Στρογγυλό Τραπέζι 1 Εργαλεία Τουρισμού και προϊόντα των Πολιτιστικών Διαδρομών Αίθουσα Διόνυσος Πρόεδρος: Roberta ALBEROTANZA, Εκπρόσωπος Ιταλίας στο Συμβούλιο Προσανατολισμού των Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης Rapporteur: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών/ Υπουργείο Πολιτισμού Λουξεμβούργου Via Francigena (Θέμα: εναλλακτικός τουρισμός) Massimo TEDESCHI, Πρόεδρος της Ένωσης Via Francigena: Ιστορικές διαδρομές και συνεργασία μεταξύ των εκλεγμένων της Ευρώπης Ομιλητές Antonio BARONE, Διευθυντής του Ιδρύματος «Δρόμoς των Φοινίκων» Vincent ZAMMIT, Ινστιτούτο Τουριστικών Σπουδών Μάλτας Κέντρο Σπουδών Πολιτιστικής Κληρονομιάς Dori TERCEDOR, Ίδρυμα «El Legado Andalusi» Juliane KOCH, Transromanica Αssociation Caroline FISCHER, Eυρωπαϊκό Κέντρο για τον Πολιτισμό και την Πληροφόρηση στην Τhuringia, «Via Regia» Μαρινέλλα ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗ, Υπεύθυνη Πολιτιστικού Προγράμματος «Δρόμοι της Ελιάς» Nourredine OUAZZANI, Μεσογειακός ακόλουθος «Δρόμοι της Ελιάς» -Agropôle Olivier Meknès Alberto CONTE, Itineraria sas Fiorella DALLARI, Alma Mater Studiorum Bologna / Πανεπιστήμιο της Μπολόνια Μαρία ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Οι Ιωαννίτες Ιππότες (Οι Ιππότες της Μάλτας) Ιωσήφ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, Οι Ιωαννίτες Ιππότες (Οι Ιππότες της Μάλτας) Κυριάκος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ, Καλλιτεχνικός Διευθυντής, «Εν Χορδαίς»: Βυζαντινές & Μεσογειακές Μουσικές Διαδρομές Συμπεράσματα της πρωινής συνεδρίασης Michel THOMAS-PENETTE, Διευθυντής Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πολιτιστικών Διαδρομών Δ ι ά λ ε ι μ μ α Αμφιθέατρο Κων. Καραμανλής Απονομή του βραβείου «Sharing & Citizenship» κατηγορία «Νέοι άνθρωποι». Παρουσίαση της τελετής από τον συγγραφέα κ. Βασίλη ΒΑΣΙΛΙΚΟ Συναυλία παραδοσιακής Μεσογειακής μουσικής από το μουσικό σχήμα «Εν χορδαίς» Επίσημο Δείπνο Οι ομιλίες στο στρογγυλο τραπέζι 2 θα είναι στα Αγγλικά και θα έχoυν διάρκεια 5 λεπτά. Στρογγυλό Τραπέζι 2 Ηθικός και Υπεύθυνος Τουρισμός Αίθουσα Γαΐτης Πρόεδρος: Franco IANIELLO, Υπεύθυνος Τμήματος Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρηματικότητα & Βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Rapporteur: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών / Υπουργείο Πολιτισμού Λουξεμβούργου

7 Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 1 8 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ Ομιλητές Alfredas JOMANTAS, Εκπρόσωπος Λιθουανίας στο Συμβούλιο Προσανατολισμού των Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης Σοφία ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ICOMOS Ελλάδας - Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής και Επιστημονικού Συμβουλίου ICOMOS International Francesc INGLESIES, Μέλος εκτελεστικής επιτροπής, NecsTouR (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Ανταγωνιστικό και Αειφόρο Τουρισμό) Joan C. VILALTA I SERANO, Μέλος εκτελεστικής επιτροπής, NecsTouR (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Ανταγωνιστικό και Αειφόρο Τουρισμό) Maurizio DAVOLIO, Πρόεδρος του Ιταλικού Οργανισμού για τον Υπεύθυνο Τουρισμό Martine CAMPANGNE, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου «Saint Martin de Tours» Μπέτυ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ειδική σε θέματα τουρισμού & μέλος της Επιστημονικής Ομάδας «Δρόμοι της Ελιάς» Edouard DE LAUBRIE, Υπεύθυνος Μουσειακών Συλλογών & Εφαρμογών «Δρόμοι της Ελιάς» / Πρόεδρος «EthnoKid Mediterrané» Βασίλης ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Θεοδόσιος ΜΑΣΤΡΟΜΗΝΑΣ, πρώην αναπληρωτής Προϊστάμενος Προγραμμάτων «Πολιτισμός και Νεότητα» / Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νίκος ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Διευθυντής του National Geographic Ελλάδας Νικόλαος ΒΕΡΝΙΚΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Πολιτιστικής Επικοινωνίας & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Σοφία ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Καθηγήτρια (τέως αντιπρύτανης) Τμήματος Πολιτιστικής Επικοινωνίας & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Vlasta KLARIC, Σύμβουλος Τμήματος Τουρισμού / Οικονομικό Επιμελητήριο Κροατίας Silvia LECCI, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών. Ευρωπαϊκός Όμιλος Πολιτιστικών Διαδρομών (GEIE) Audrey GUITTARD, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Ιδρύματος «Δρόμοι της Ελιάς» Γιώργος ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ, Ειδικός Σύμβουλος σχεδιασμού, διοίκησης και υλοποίησης καινοτομικών προσεγγίσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη του Ιδρύματος «Δρόμοι της Ελιάς» Mihai DRAGOMIR, Mioritics Αssociation Γιώργος ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Ειδικός Σύμβουλος σε Ευρωπαϊκά θέματα, Kεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας / Μέλος Chambers Active For Sustainable Tourism (CAST) Ασπασία ΛΟΥΒΗ, Γενική Διευθύντρια Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς Thomas MIELKE, Επιτροπή Τουρισμού Βαλτικής Θάλασσας Hubert DEBBASCH, Πρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Terre Entière Tour Operator Σοφία ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ, Διευθύντρια Διαφήμισης Περιοδικού Explorer Δ ι ά λ ε ι μ μ α κ α φ έ Σύνθεση εργασιών στρογγυλών τραπεζιών Αμφιθέατρο Κων. Καραμανλής Παράθεση Γεύματος από τους «Δρόμους της Ελιάς» Αμφιθέατρο Κων. Καραμανλής Οι ομιλίες στο στρογγυλό τραπέζι 3 θα είναι στα Αγγλικά, Ελληνικά και θα έχουν διάρκεια 5 λεπτά. Στρογγυλό Τραπέζι 3 Αμφιθέατρο Κων. Καραμανλής Οικονομικό μοντέλο για τις πολιτιστικές διαδρομές και την προώθηση του προορισμού Ευρώπη Πρόεδρος: Άντζελα ΓΚΕΡΕΚΟΥ, Υφυπουργός Πολιτισμού & Τουρισμού Rapporteur: Κωστής ΔΑΛΛΑΣ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας Μέσ μήματος Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Τορόντο Ομιλητές Fernando GOMEZ-RIESCO, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Πολιτιστικής Συνεργασίας / Εκπρόσωπος Ισπανίας στο Συμβούλιο Προσανατολισμού των Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου Ευρώπης Γενική σύνθεση: παρουσίαση και υιοθέτηση της Χάρτας των Δελφών και του σχεδίου εφαρμογή της. Υπογραφή Τριμερούς Συμφωνίας: Ελληνική Κυβέρνηση Μεγάλο Δουκάτο Λουξεμβούργου Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών Αίθουσα Εκθέσεων Συνεδριακού Κέντρου Παρουσίαση Πολιτιστικών Διαδρομών Συμβουλίου Ευρώπης (Επιμέλεια: Μαρινέλλα Κατσιλιέρη /Ίδρυμα «Δρόμοι της Ελιάς») Ξενάγηση στο Μουσείο και αρχαιολογικό χώρο των Δελφών Δείπνο

8 F O R U M Δ Ε Λ Φ Ω Ν ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ Δ ι α κ ή ρ υ ξ η Mε την ευκαιρία της απονομής από το Συμβούλιο της Ευρώπης του τίτλου «Μεγάλη Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδρομή» στo Πολιτιστικό Οδοιπορικό «Οι Δρόμοι της Ελιάς» στις 13 Μαΐου 2006, στο πλαίσιο του Φόρουμ για τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές ως εργαλείο για τον διαπολιτισμικό διάλογο, την αειφόρο ανάπτυξη, τον πολιτιστικό τουρισμό και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, που οργανώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας και το Εμπορικό Επιμελητήριο Μεσσηνίας, και με την ευκαιρία της ανακήρυξης από την Ελληνική Κυβέρνηση του Ετους 2006 ως Έτους Ελιάς και Ελαιολάδου, όλοι οι συμμετέχοντες που συγκεντρώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών: (Εκπρόσωποι των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναγνωρισμένων φορέων πολιτιστικών διαδρομών και συνεργαζομένων ιδρυμάτων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Ενώσεων, εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα που συνεργάζονται με τους επίσημους φορείς των πολιτιστικών διαδρομών, όπως και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης), συμφώνησαν να καλέσουν το Συμβούλιο της Ευρώπης να συμβάλει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα αποσκοπεί σε συνέργιες μεταξύ των δρώντων για τις πολιτιστικές διαδρομές: τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη Συνέλευση των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, τα δημόσια και ιδιωτικά οικονομικά ιδρύματα, άλλους αρμόδιους και ενδιαφερομένους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και την κοινωνία των πολιτών, με σκοπό: Όλοι οι εκπρόσωποι προσκαλούν: Το Συμβούλιο της Ευρώπης να δώσει μια ευνοϊκή συνέχεια στη δημιουργία αυτής της πλατφόρμας («Πλατφόρμα Δελφών»), σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών (Λουξεμβούργο) Άλλα Ευρωπαϊκά Πολιτιστικά Κέντρα, όπως το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, να συνεισφέρουν σε αυτή την πρωτοβουλία, και Άλλους αρμόδιους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς να συνεργαστούν με το Συμβούλιο της Ευρώπης για να διευρύνουν και εμβαθύνουν το Πρόγραμμα και τα Σχέδια Δράσεων Πολιτιστικών Διαδρομών. Οι συμμετέχοντες συγχαίρουν για την Έκθεση «Ελαίας Εγκώμιον» που οργανώθηκε από το Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, ευχαριστούν τους διοργανωτές αυτής της Συνάντησης, καθώς και την πόλη των Δελφών και τη Νομαρχία Φωκίδας για τη θερμή τους φιλοξενία. Δελφοί, 13 Μαΐου 2006 Να διευκολύνουν τον διάλογο και τη σύμπραξη μεταξύ όλων των δρώντων φορέων στις Πολιτιστικές Διαδρομές Να αναπτύξουν τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές, ιδίως στην περιοχή της Μεσογείου και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη Να εξετάσουν όλα τα κατάλληλα μέσα που θα ενώσουν και συντονίσουν τους δρώντες στον τομέα του ποιοτικού πολιτιστικού τουρισμού Να ευνοήσουν την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη, με ευαισθησία στην πολιτιστική κληρονομιά και τις αξίες που αντιπροσωπεύει για την κοινωνία, και Να βιώσουν τις πολιτιστικές διαδρομές ως ένα μέσο στην υπηρεσία του διαπολιτισμικού διαλόγου, της κοινωνικής συνοχής, της καλής γειτονίας και της αμοιβαίας κατανόησης.

9 2 e FORUM DE DELPHES SAMEDI 17 ΑVRIL 2010 Les Itinéraires Culturels Européens en tant qu outils pour le dialogue interculturel, le rapprochement des cultures, le développement durable, le tourisme culturel et l intégration de l Europe avril 2010 Centre Culturel Européen de Delphes Acces et inscription de participants Salle Konstantinos Karamanlis Αccueil des participants par le directeur du Centre Culturel Européen de Delphes, professeur Christodoulos YIALLOURIDES Discours d ouverture Centre Culturel Européen de Delphes Hélène AHRWEILER, Présidente : Reseaux Delphiques Ministère de la Culture et du Tourisme du Gouvernement de la République Hellénique Angela GHEREKOU, Ministre adjointe de la Culture et du Tourisme du Gouvernement de la République Hellénique: Le Forum de Delphes, une initiative pour des itinéraires culturels de qualité Ministère de la Culture du Grand-duché de Luxembourg Octavie MODERT, Ministre: L originalité de l Institut Européen des Itinéraires Culturels : passé, présent et avenir P a u s e c a f é Salle Konstantinos Karamanlis RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MINISTÈRE DE LA CULTURE INSTITUT EUROPÉEN DES ITINÉRAIRES CULTURELS Interprétation en anglais, français et grec Première Session La place des itinéraires culturels et du tourisme culturel en Europe aujourd hui Présidente de la session : Dr. Lina MENDONI, Secrétaire Générale du Ministère de la Culture et du Tourisme de la République Hellénique Conseil de l Europe - Direction Générale IV - Education, Culture et Patrimoine, Jeunesse et Sport Gabriella BATTAINI-DRAGONI,Directrice Générale : Les Itinéraires Culturels du Conseil de l Europe, un label majeur pour la coopération eu-

10 S A M E D I 1 7 A V R I L ropéenne Commission Européenne -Direction Générale Culture, Education et Jeunesse M. Jan TRUSZCZYŃSKI, Directeur adjoint : La valeur ajoutée des politiques de réseaux culturels Commission Européenne Antonio TAJANI, Président adjoint de la C.E. / Commissaire à l Industrie et Entrepreneuriat : Les politiques du tourisme durable Parlement Européen Chryssoula PALIADELI, Professeur / Dr., Membre du Parlement Européen : En définissant l identité Européen : Le Parlement Européen et ses initiatives Alberto D ALESSANDRO, Eurodéputée italienne : L'importance du Programme des Itinéraires Culturels dans l'europe du Traité de Lisbonne P a u s e c a f é (Suite de la session) Assemblée Parlementaire du Conseil de l Europe Eddie O HARA, Délégué du Royaume Uni Comité des Régions de l Union Européenne Andreas FOURAS, Maire de Patras, Membre de plein droit du Comité des Régions : Développement régional et coopération transfrontalière Ministère de la Culture et de la Communication de la France Marie-Paule SANS-CHAGRIN, Coopération décentralisée : L accord entre le Ministère de la Culture et le Ministère du Tourisme Ministère de la Culture de l Italie Maurizio FALLACE, Directeur Générale des Biens Libraires, Instituts Culturels, Droits d Auteurs : Une «Consulta» pour les Itinéraires Culturel Ministère de la Culture de l Espagne Fernando Gomez RIESCO, Directeur Général adjoint de Coopération Culturelle Internationale : Les priorités de la Présidence espagnole vis à vis du tourisme culturel en tant que facteur de développement local Organisation Mondiale du Tourisme Taleb RIFAI, Secrétaire Général : L importance du tourisme culturel dans le tourisme mondiale UNESCO - bureau de Venice Engelbert RUOSS, Directeur : Les actions dans les domaines de la Science et de la Culture dans les Étas-Membres du Sud-est Européen Marie-Paule ROUDIL, Chef de l Unité Culturelle : L ouverture du «Centre d Information sur le Patrimoine» en Roumanie Γ ε ύ μ α Deuxième Session Les Itinéraires Culturels : une filière professionnelle structurée Salle Konstantinos Karamanlis Président de la session: Guy DOCKENDORF, Premier Conseiller du Gouvernement et Directeur Général au Ministère de la Culture du G.D. de Luxembourg Institut Européen des Itinéraires Culturels Erna HENNICOT-SCHOEPGES, Président : Les étapes de gouvernance des itinéraires Culturels Culture-Routes Europe GEIE Michel THOMAS-PΕΝΕΤΤΕ, Administrateur : De la mention Itinéraire Culturel du Conseil de l Europe à une marque de qualité pour le tourisme et pour la coopération culturelle UNITWIN-UNESCO et La Route des Phéniciens Jordi TRESSERAS, Professeur de l Université de Barcelone Antonio BARONE, Directeur de la Fondation Route des Phéniciens : Les espaces du dialogue euro-méditerranéen - Recherche et formation Itinéraire de Saint Martin de Tours, personnage européen, symbole de partage (Thème : Un personnage européen et ses valeurs culturels) Martine CAMPANGNE, Directrice adjointe : Tourisme durable et Partage citoyen Le Chemin de Saint Jacques (Thème : Dialogue générationnel et transmission des valeurs du patrimoine immatériel) Maria GUERRA, Présidente de l Association française Les Chemins de Saint Jacques : Les itinéraires de pèlerinage, un laboratoire européen à ciel ouvert

11 S A M E D I 1 7 A V R I L Routes de l Olivier (Thème : Partenariats public - privé) Georges KARABATOS, Directeur Exécutif / Président de la Chambre de Commerce de Messénie: Les Routes de l Olivier, un outil de développement durable pour les régions oléicoles de la Méditerranée La Route du vin et des vignobles en Grèce (Thème : développement local) Zoé KAZAZAKI, Chef de la direction des Relations Internationales du Ministère de la Culture et du Tourisme du Gouvernement de la République Hellénique / Présidente du Groupe de Travail des Itinéraires Culturels du Conseil de l Europe Ghiannis BOUTARIS, Président du projet stratégique de la Fondation multi-professionnelle pour le vin et la vigne en Grèce : Un exemple de développement durable pour les régions viticoles européennes Via Francigena (Thème : le tourisme alternatif) Massimo TEDESCHI, Président : Les chemins historiques et la coopération entre les élus d Europe Les interventions de la table ronde 1 seront de 5 min. et en français, grec DIMANCHE 18 ΑVRIL Table -ronde 1 Outils et produits touristiques des Itinéraires Culturels Salle Dionyssos Présidente : Roberta ALBEROTANZA, Déléguée italienne du Conseil d Orientation des Itinéraires Culturels du Conseil de l Europe Rapporteur : Institut Européen des Itinéraires Culturels / Ministère de la Culture de Luxembourg Orateurs Antonio BARONE, Directeur de la Fondation Route des Phéniciens Vincent ZAMMIT, Institut des Études Touristiques de Malta Centre d Etudes Culturels et Patrimoine Dori TERCEDOR, Fondation El Legado andalusi Juliane KOCH, Association Transromanica Caroline FISCHER, Centre de la Culture Européenne et Information (Thuringe) Via Regia Marinella KATSILIERI, Responsable du Programme Culturel / Coordinatrice du Réseau Les Routes de l Olivier Nourredine OUAZZANI, Professeur ENA Maroc, Attaché Méditerranéen à la Fondation Les Routes de l Olivier Alberto CONTE, Itineraria sas Fiorella DALLARI, Alma Mater Studiorum Bologna / Université de Bologna Maria THEODOROU, Les Chevaliers de St. Jean (Chevaliers de Malta) Iosif EFREMIDIS, Les Chevaliers de St. Jean (Chevaliers de Malta) Kyriacos KALAITZIDIS, Directeur Artistique En Chordais Itinéraire de la Musique Byzantine & Méditerranéenne Conclusions de la première journée Michel THOMAS-PENETTE, Directeur de l Institut Européen des Itinéraires Culturels P a u s e c a f é Salle Konstantinos Karamanlis Remise du prix du Partage citoyen - catégorie «Jeunes». Présentation de la cèremonie par l'écrivain M. Vassilis VASSILIKOS Concert de musiques traditionnelles méditerranéennes par le group musical «En Chordais» Dîner officiel Les interventions de la table ronde 2 seront de 5 min. et en anglais Table -ronde 2 Tourisme éthique et responsable S alle Gaitis Président : Franco IANIELLO, Chef de l Unité Tourisme de la Direction Générale d Entreprise et Industrie de la Commission Européenne Rapporteur : Institut Européen des Itinéraires Culturels / Ministère de la Culture de Luxembourg

12 D I M A N C H E 1 8 A V R I L Orateurs Alfredas JOMANTAS, Délégué de la Lituanie au Conseil d Orientation des Itinéraires Culturels du Conseil de l Europe Sofia AVGERINOU- KOLONIA, Membre du Conseil de Direction ICOMOS Hellénique Membre des Comités Exécutive et Scientifique ICOMOS International Francesc INGLESIES, NecsTouR (Reseau Européen de la competitivité et du Tourisme durable) Joan C. VILALTA I SERANO, NecsTouR (Reseau Européen de la competitivité et du Tourisme durable) Maurizio DAVOLIO, Président de l Association Italienne du Tourisme Responsable Martine CAMPANGNE, Directrice adjointe du Centre Culturel Européen Saint martin de Tours Betti CHATZINIKOLAOU, Experte en Tourisme, membre du Comité Scientifique / Fondation Les Routes de l Olivier Edouard DE LAUBRIE, Président d EthnoKid Méditerrané, membre du Comité Scientifique / Fondation Les Routes de l Olivier Vassilis KONIORDOS, Association grecque de la Culture et de l Environnement Theodossios MASTROMINAS, Anc. Chef Adjoint des Unités Programme Culture et Programme Jeunesse / Direction Générale de l Education et Culture de la Commission Européenne Nikos MARGARIS, Directeur de National Geographic / Grèce Nikolaos VERNICOS, Professeur émérite Université de l Egée Faculté de la Communication et de la Technologie Culturelle Sofia DASKALOPOULOU, Professeur de la Faculté de la Communication et de la Technologie Culturelle - Université de l Egée Vlasta KLARIC, Conseiller / Dpt. du Tourisme de la Chambre de l Économie de la Croatie Silvia LECCI, Institut Européen des Itinéraires Culturels, Culture-Routes Europe GEIE Audrey GUITTARD, Responsable de la Communication Fondation Culturelle / Les Routes de l Olivier Georges SARADAVGAS, Conseiller en matiere de développement régional, Membre du Comité Scientifique / Les Routes de l Olivier Mihai DRAGOMIR, Mioritics Αssociation Georges ASSONITIS, Conseiller expert des Affaires Européennes (Union Hellénique des Chambres de Commerce et d Industrie) Membre de CAST (Chambers Active For Sustainable Tourism) Aspasia LOUVI, Directrice Générale de la Fondation Culturelle de la Banque du Pirée Thomas MIELKE, Commission Touristique de la Mer Baltique Hubert DEBBASCH, Président & Directeur Général de Terre Entière Tour Opérateur Sophia CHAROKOPOU, Chef de la publicité de la magazine Explorer P a u s e c a f é Synthèse entre les responsables des tables rondes Buffet offert par Les Routes de l Olivier Salle Konstantinos Karamanlis Salle Konstantinos Karamanlis Les interventions de la table ronde 3 seront de 5 min. et en anglais, grec Table -ronde 3 Salle Konstantinos Karamanlis Le modèle économique pour les itinéraires culturels et la promotion de la destination Europe Présidente : Angela GHEREKOU, Ministre adjointe de la Culture et du Tourisme du Gouvernement de la République Hellénique Rapporteur : Kostis DALLAS, Professeur associé de la Faculté de Communication, Media et Culture (Panteion Université, Visiting Professor de l Université de Toronto - Faculté de l Information Orateurs Fernando GOMEZ-RIESCO, Directeur Général adjoint de Coopération Culturelle Internationale / Délégué espagnol au Conseil d Orientation des Itinéraires Culturels du Conseil de l Europe Synthèse générale : présentation et adoption de la Charte de Delphes et des étapes de travail pour la mise en pratique. Signature de l accord triparti : Gouvernement de la Grèce Grandduché de Luxembourg - Institut Européen des Itinéraires Culturels Salle d exposition Exposition des Itinéraires Culturels du Conseil de l Europe (commissaire : Marinella KATSILIERI / Fondation Les Routes de l Olivier ) Visite guidée au Musée et le site archéologique de Delphes Dîner

13 F O R U M D E D E L P H E S INITIATIVE DE DELPHES D é c l a r a t i o n Al occasion de l attribution par le Conseil de l Europe de la Mention «Grand Itinéraire Culturel» à l Itinéraire Culturel «Les Routes de l Olivier» le 13 mai 2006 à Delphes, dans le cadre du «Forum sur les Itinéraires Culturels Européens en tant qu outil pour le dialogue interculturel, le développement durable, le tourisme culturel et l intégration européenne», organisé par le Ministère Hellénique de la Culture et par la Chambre de Commerce de Messinia, Grèce, et à l occasion de la proclamation par le gouvernement grec de l Année 2006 comme l Année de l Olivier, tous les participants réunis au Centre Culturel Européen de Delphes : des représentants des pays membres du Conseil de l Europe, des porteurs d itinéraires culturels et institutions partenaires, des ONGs, des associations, des représentants du domaine privé coopérant avec les itinéraires culturels ainsi que des représentants des médias; se sont mis d accord pour faire un appel au Conseil de l Europe sur la mise en place d une plate-forme visant à créer des synergies entre les acteurs des itinéraires culturels: pays membres du Conseil de l Europe, son Assemblée Parlementaire et le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux, institutions financières publiques et privées, autres instances internationales compétentes et intéressées ainsi que la société civile, dans le but de: Tous ces représentants invitent: Le Conseil de l Europe à donner une suite favorable à la création de cette plate-forme («Plate-forme de Delphes»), en coopération avec l Institut Européen des Itinéraires Culturels (Luxembourg) D autres Centres Culturels Européens, comme le Centre Culturel Européen de Delphes, à contribuer à cette initiative, et D autres institutions européennes et internationales compétentes à coopérer avec le Conseil de l Europe pour élargir et approfondir le programme et les projets des itinéraires culturels. Les participants se félicitent de l organisation de l exposition «Eloge de l Olivier», organisée par le Centre de Recherches du Foklore Hellénique de l Académie d Athènes, et remercient les organisateurs de cette rencontre, ainsi que la ville de Delphes et la Préfecture de Phocide de leur chaleureuse hospitalité. Delphes, 13 mai 2006 faciliter le dialogue et le partenariat entre tous les acteurs des Itinéraires culturels développer les itinéraires culturels européens, notamment dans la région Euro-Meditéranéenne et de l Europe du Sud-est examiner tous les moyens appropriés pour rassembler et coordonner les acteurs du tourisme culturel de qualité favoriser un développement équilibré et durable, sensible au patrimoine et aux valeurs qu il représente pour la société, et de faire vivre les itinéraires culturels comme un instrument au service du dialogue interculturel, de la cohésion sociale, du bon voisinage et de la compréhension mutuelle

14 2nd FORUM OF DELPHI The European Cultural Routes as tools for intercultural dialogue, rapprochement of cultures, sustainable development, cultural tourism and European integration SATURDAY 17 APRIL Access and inscription of the participants Hall Konstantinos Karamanlis Reception of the participants by Professor Christodoulos YIAL- LOURIDES, Director of the European Cultural Centre of Delphi Inaugural Speeches april 2010 European Cultural Centre of Delphi European Cultural Centre of Delphi Hélène AHRWEILER, President: Delphic Networks Greek Ministry of Culture & Tourism Angela GHEREKOU, Greek Deputy Minister of Culture and Tourism, Minister: The Forum of Delphi, an initiative for quality cultural routes Ministry of Culture of the Grand Duchy of Luxembourg Octavie MODERT, Minister: The originality of the European Institute of Cultural Routes: past, present and future. C o f f e e B r e a k Hall Konstantinos Karamanlis HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG MINISTRY OF CULTURE EUROPEAN INSTITUTE OF CULTURAL ROUTES Interpretation available in English, French, Greek First Session The place of cultural routes and cultural tourism in Europe nowadays President of the session: Dr. Lina MENDONI, Secretary General of the Greek Ministry of Culture and Tourism Council of Europe, General Directorate IV - Education, Culture and Heritage, Youth and Sport Gabriella BATTAINI-DRAGONI, Director General: The Cultural Routes of the Council of Europe, a major label for European cooperation

15 S A T U R D A Y 1 7 A P R I L European Commission, General Directorate - Culture, Education and Youth M. Jan TRUSZCZYŃSKI, Vice Director: The added value of cultural networks European Commission Antonio TAJANI, Vice President of EC / Commissioner for Industry and Entrepreneurship: Policies of sustainable tourism European Parliament Chryssoula PALIADELI, Professor / Dr. /Member of the European Parliament: Shaping the European Identity: The European Parliament and its initiatives Alberto D ALESSANDRO, Italian Euro-deputy: The importance of the Program of the Cultural Routes in the Europe of the Lisbon Treaty C o f f e e B r e a k Parliamentary Assembly of the Council of Europe Eddie O HARA, British Delegate (continue of the session) Committee of the Regions of the European Union Andreas FOURAS, Full Member / Mayor of Patras: Regional development and trans-border cooperation Ministry of Culture and Communication in France Marie-Paule SANS-CHAGRIN, Decentralized cooperation: The agreement between the Ministry of Culture and the Ministry of Tourism Italian Ministry of Culture Maurizio FALLACE, General Director of Librarian Goods, Author s Rights and Cultural Institutes: A consulta for the European cultural Routes Spanish Ministry of Culture Fernando GOMEZ RIESCO, Vice General Director of International Cultural Cooperation: The priorities of Spanish Presidency with regard to cultural tourism as tool of local development World Tourism Organization Taleb RIFAI, General Secretary: The importance of cultural tourism in world tourism UNESCO-Venice Office Engelbert RUOSS, Director: Actions in the field of Science and Culture in the Member States of the South-East Europe Marie-Paule ROUDIL, Chief of Cultural Unit: The opening of the second Cultural Heritage Info Centre in Romania L u n c h Hall Konstantinos Karamanlis Second Session Cultural Routes: a structured professional chain President of the session: Guy DOCKENDORF, First Counselor of the Prime Minister and General Director of the Ministry of Culture of the G.D. of Luxembourg European Institute of Cultural Routes Erna HENNICOT-SCHOEPGES, President: The governance phases of cultural routes Culture-Routes Europe / E.E.I.G. Michel THOMAS-PENETTE, Administrator of E.E.I.G: From the certification Cultural Routes of the Council of Europe to a quality brand for tourism and cultural cooperation UNITWIN UNESCO and the Phoenicians Route Jordi TRESSERAS, Professor of the University of Barcelona Antonio BARONE, Director of the Phoenicians Route: The Spaces of Euro Mediterranean dialogue. Research and training. Saint Martin of Tours Route, European character, symbol of sharing (Theme: A European character and his cultural values) Martine CAMPANGNE : Sustainable tourism and citizenship sharing The Saint James Routes (Theme: generational dialogue and transmission of values of immaterial heritage) Maria GUERRA, President of the French Association of the Saint James Routes Associations: The pilgrimage routes, an outdoor european laboratory

16 S A T U R D A Y 1 7 A P R I L Olive Tree Routes (Theme: public private partnership) George KARABATOS, Executive Director / President of the Chamber of Messinia: The Olive Tree Routes, a tool of sustainable development for the olive regions in the Mediterranean area The wine and vineyard cultural routes in Greece (Theme: Local development) Zoe KAZAZAKI, Deputy Director of International Relations of the Greek Ministry Culture & Tourism / President of the Working Group of Council of Europe for the Cultural Routes Yiannis BOUTARIS, President of the strategic project of the multi-professional Foundation for wine and vineyard in Greece: An example of sustainable tourism or european wine-growing regions Via Francigena (Theme: alternative tourism) Massimo TEDESCHI, President of the Via Francigena Union: Historical routes and cooperation among the elected of Europe Conclusions of the morning session Michel THOMAS-PENETTE, Director of the European Institute of Cultural Routes C o f f e e B r e a k Each speech of the round table 1 will be in France, Greek and will last 5 min. SUNDAY 18 ΑPRIL Round Table 1 Room Dionyssos Tourist tools and products of Cultural Routes President: Roberta ALBEROTANZA, Italian delegate in the Advisory Committee of the Cultural Routes of the Council of Europe Rapporteur: European Institute of Cultural Routes / Ministry of Culture of Luxembourg Speakers Antonio BARONE, Director of the Foundation The Phoenicians Route Vincent ZAMMIT, Institute of Tourism Studies of Malta - Centre for Cultural and Heritage Studies Dori TERCEDOR, Foundation El Legado andalusi Juliane KOCH, Transromanica Αssociation Karline FISCHER, European Culture and Information Centre in Thuringe Via Regia Marinella KATSILIERI, Responsible and Cordinator for the Cultural Program Olive Tree Routes Nourredine OUAZZANI, Mediterranean Attaché Olive Tree Routes - Agropôle prof. ENA Maroc, Olivier Meknès Alberto CONTE, Itineraria sas Fiorella DALLARI, Alma Mater Studiorum Bologna / University of Bologna Maria THEODOROU, Knights of St John (Knights of Malta) Iosif EFREMIDIS, Knights of St John (Knights of Malta) Kyriacos KALAITZIDES, Artistic Director of En Chordais : Byzantine & Mediterranean Music Routes Hall Konstantinos Karamanlis Sharing & Citizenship prize award category Youth people. Presentation of the ceremony by the writer mr. Vassilis VASSILIKOS Concert of traditional Mediterranean music from the music group of En Chordais Formal dinner Each speech of the round table 2 will be in English and will last 5 min. Round Table 2 Ethical and Responsible Tourism Room Gaitis President: Franco IANIELLO, Chief of Unit of General Directorate for Enterpreneurship and Industry of the European Commission Rapporteur: European Institute of Cultural Routes / Ministry of Culture of Luxembourg

17 S U N D A Y 1 7 A P R I L Each speech of the round table 3 will be in English, Greek and will last 5 min. Speakers Alfredas JOMANTAS, Lithuanian delegate in the Advisory Committee of Cultural Routes of Council of Europe Sofia AVGERINOU KOLONIAS, Member of the Council Board of Hellenic ICOMOS Member of the Executive and the Scientific Committees ICOMOS International Francesc INGLESIES, NecsTouR (European Network for a Competitive and Sustainable Tourism) Joan C. VILALAT I SERANO, NecsTouR (European Network for a Competitive and Sustainable Tourism) Maurizio DAVOLIO, President of the Italian Association for Responsible Tourism (AITR) Martine CAMPANGNE, Deputy Director of the European Cultural Centre Saint Martin de Tours Betti CHATZINIKOLAOU, Expert on Tourism & Member of the Scientific team Olive Tree Routes Edouard DE LAUBRIE, Responsible for the museum collections and applications Olive Tree Routes / President of EthnoKid Mediteerrané Vassilis ΚONIORDOS, Greek Association of Culture and Environment Theodossios MASTROMINAS, Fmr Deputy Head of Units ''Culture Programme'' and ''Youth Programme'' / Directorate General for Education and Culture European Commission Nikos MARGARIS, Director of National Geographic of Greece Nikolaos VERNICOS, Professor emeritus of the Faculty of Cultural Communication and Technology, University of the Aegean Sofia DASKALOPOULOU, Professor of the Faculty of Cultural Communication and Technology, University of the Aegean Round Table 3 Hall Konstantinos Karamanlis Economic model for cultural routes and the promotion of destination Europe President: Angela GHEREKOU, Greek Deputy Minister of Culture and Tourism Rapporteur: Kostis DALLAS - Associate Professor of the Faculty of Communication, Media & Culture (Panteion University) / Visiting Professor of the Faculty of Information, University of Toronto Speakers Fernando GOMEZ-RIESCO, Deputy General Director of the cultural international cooperation / Spanish delegate in the Advisory Committee of the Cultural Routes of Council of Europe Vlasta KLARIC, Advisor / Tourism Department of the Croatian Chamber of Economy Silvia LECCI, European Institute of Cultural Routes. Culture - Routes Europe GEIE Audrey GUITTARD, Responsible for the Network and Communication Olive Tree Routes Georges SARADAVGAS, Special Consultant of Regional Development Olive Tree Routes Mihai DRAGOMIR, Mioritics Αssociation George ASSONITIS, Advisor - expert on European Affairs (Central Union of Hellenic Chambers) / Member of Chambers Active For Sustainable Tourism (CAST ) Aspasia LOUVI, General Director of the Cultural Foundation of Piraeus Bank Group Thomas MIELKE, Baltic Sea Tourism Commission Hubert DEBBASCH, President & General Director Terre Entière Tour Operator Sophia CHAROKOPOU, Publishing manager of the Explorer Magazine C o f f e e B r e a k Synthesis of the round tables Lunch offered by Olive Tree Routes Hall Konstantinos Karamanlis Hall Konstantinos Karamanlis General synthesis: presentation of the Charter of Delphi and the working plan for its implementation Signature of the trilateral agreement: Greek Government Grand Duchy of Luxembourg European Institute of Cultural Routes Exhibition hall Exhibition of the Cultural Routes of Council of Europe (curator: Marinella Katsilieri / Foundation Olive Tree Routes ) Guided tour in the Museum and Archeological Site of Delphi Dinner

18 F O R U M O F D E L P H I DELPHI INITIATIVE D e c l a r a t i o n On the occasion of the award of Major Cultural Route certification to the Routes of the Olive Tree by the Council of Europe on 13 May 2006, as part of the Forum on European Cultural Routes as tools for intercultural dialogue, sustainable development, cultural tourism and European integration held by the Greek Ministry of Culture and Messinia Chamber of Commerce, and on the occasion of the Greek Government s declaration of 2006 as the Year of the Olive, all of the participants at the Delphi Cultural Centre: representatives of Council of Europe member countries, cultural routes agencies and partner institutions, NGOs, associations, representatives of the private sector co-operating with cultural routes and media representatives; agreed to call on the Council of Europe to set up a platform for creating synergy between those involved in cultural routes: Council of Europe member countries, the Parliamentary Assembly and the Congress of Local and Regional Authorities, public and private financial institutions, other interested international bodies and civil society, with a view to: The representatives all call on: the Council of Europe to agree to the setting up of the platform (Delphi Platform), in co-operation with the European Institute of Cultural Routes (Luxembourg); other European cultural centres such as the Delphi European Cultural Centre to contribute to the initiative; other relevant European and international institutions to co-operate with the Council of Europe in expanding and further developing the cultural routes programme and projects. The participants welcome the holding of the In Praise of the Olive Tree exhibition by the Hellenic Folklore Research Centre of the Academy of Athens and thank the organisers of the meeting and the town of Delphi and the Prefecture of Fokida for their warm hospitality. Delphi, 13 May 2006 facilitating dialogue and partnership between all those involved in cultural routes; expanding European cultural routes, in particular in the Euro-Mediterranean region and south-eastern Europe; considering all appropriate means for gathering together and co-ordinating the players in quality cultural tourism; fostering balanced and sustainable development that takes due account of heritage and the values it represents for society; making the cultural routes come alive as tools for intercultural dialogue, social cohesion, good neighbourly relations and mutual understanding.

19 2o FORUM ΔΕΛΦΩΝ Διοργανωτές Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού Ελλάδας Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων Ζωή Καζαζάκη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις Πολιτιστικές Διαδρομές. Ιωάννα Πανάρετου, Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Γραμματειακή Υποστήριξη Συνεδρίου Μαργαρίτα Λιούλια, Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Γραμματειακή Υποστήριξη Συνεδρίου Υπουργείο Πολιτισμού του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Guy Dockendorf, Πρώτος Σύμβουλος του Πρωθυπουργού και Γενικός Διευθυντής Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών Michel Thomas-Penette, Διευθυντής Silvia Lecci, Διοικητικός Οργανωτική Υποστήριξη Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών Μάρω Νικολοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Συνεδρίων και Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων, Γιάννης Βογανάτσης, Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας Αθηνά Γκότση, Τμήμα Συνεδρίων και Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων Ευχαριστούμε θερμά τους φοιτητές του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου για τη συμβολή τους. 2 e FORUM DE DELPHES Οrganisé par Ministère de la Culture et du Tourisme du Gouvernement de la République Hellénique Direction des Relations Internationales Zoé KAZAZAKI, Directrice députée, Présidente du Groupe de Travail des Itinéraires Culturels du Conseil de l Europe. Ioanna PANARETOU, Direction des Relations Internationales, Secrétariat du Forum Margarita LIOULIA, Direction des Relations Internationales, Secrétariat du Forum Ministère de la Culture du Grand-duché de Luxembourg Guy DOCKENDORF, Premier Conseiller du Gouvernement et Directeur Général au Ministère de la Culture du G.D. Luxembourg Institut Européen des Itinéraires Culturels Michel THOMAS-PENETTE, Directeur Silvia LECCI, Chargée de Mission Supporté par Centre Culturel Européen de Delphes Maro NICOLOPOULOU, Chef du Département des Congrès et des Programmes Culturels Yiannis VOGANATSIS, Chef de la Service Économique Athina GOTSI, Departement des Congrès et des Programmes Culturels Nous remercions infiniment les étudiants de la Faculté de Communication, Media et Culture de l Université Panteion 2nd FORUM OF DELPHI Organised by Greek Ministry of Culture & Tourism Directorate of International Relations Zoe KAZAZAKI, Deputy Director of International Relations, President of the Work Group of Council of Europe for Cultural Itineraries Ioanna PANARETOU, Directorate of International Relations, Secretariat of Forum Margarita LIOULIA, Directorate of International Relations, Secretariat of Forum Ministry of Culture of Great Duchy Luxembourg Guy DOCKENDORF, First Counselor of the Prime Minister and General Director of the Ministry of Culture of the G.D. Luxembourg European Institute of Cultural Itineraries Michel THOMAS-PENETTE, Director Silvia LECCI, Executive Supported by European Cultural Centre of Delphi Maro NICOLOPOULOU, Head, Conferences & Artistic Programmes Department Yiannis VOGANATSIS, Head Financial Department Athina GOTSI, Conferences & Artistic Programmes Department Special thanks to the students of the Faculty of Communication, Media & Culture (Panteion University) for their contribution

20 Γραφιστικός σχεδιασμός 2ου Forum Conception graphique de 2 e Forum Graphic design of 2nd Forum A4_artdesign

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ OΝΟΜΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΊΔΡΥΜΑ: Σοφία Αυγερινού-Κολώνια Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση, ανάπτυξη, ανταλλαγές: μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε τα πάντα; Gouverner, développer, échanger : faut-il tout repenser?

Διακυβέρνηση, ανάπτυξη, ανταλλαγές: μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε τα πάντα; Gouverner, développer, échanger : faut-il tout repenser? 2012 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Gouvernance Διακυβέρνηση, ανάπτυξη, ανταλλαγές: μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε τα πάντα; Gouverner, développer, échanger : faut-il tout repenser? Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

100 ans de recherches de l École française d Athènes

100 ans de recherches de l École française d Athènes 100 ans de recherches de l École française d Athènes 100 years of research by the French School at Athens 100 χρόνια ερευνών της Γαλλικής Σχολής Αθηνών Octobre 2014 Janvier 2015 Thessalonique Kavala Paris

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

AUTOMNE-HIVER 2014-15

AUTOMNE-HIVER 2014-15 GRÈCE ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ AGENDA CULTUREL ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ AUTOMNE-HIVER 2014-15 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ AGENDA CULTUREL ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ AUTOMNE-HIVER 2014-15 Στον δρόμο που χάραξε το πλούσιο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014 EUROPEAN UNION Committee of the Regions 6 th EUROPEAN Πρόγραμμα 6 th European Summit of Regions and Cities European Recovery Local Solutions www.cor.europa.eu/athens2014 6 η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014 EUROPEAN UNION Committee of the Regions 6 th EUROPEAN Πρόγραμμα 6 th European Summit of Regions and Cities European Recovery Local Solutions www.cor.europa.eu/athens2014 6 η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ Ταυτότητα Περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη-Tériade: H επανέκθεση

Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη-Tériade: H επανέκθεση ISBN 978-618-81460-1-3 9 786188 146013 Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη-Tériade: H επανέκθεση Stratis Eleftheriadis-Tériade Museum-Library: Redisplaying the Collection Musée-Bibliothèque Stratis Élefthériadis-Tériade:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών

Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών Μαρία Κουρή CV 2014 1 Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Catalogo26-03:Layout 1 27-03-2008 13:42 Pagina 1

Catalogo26-03:Layout 1 27-03-2008 13:42 Pagina 1 Catalogo26-03:Layout 1 27-03-2008 13:42 Pagina 1 Catalogo26-03:Layout 1 27-03-2008 13:42 Pagina 2 Hellenic Ministry of Culture Υπουργείο Πολιτισµού Michalis Liapis Minister Μιχάλης Λιάπης Υπουργός Thodoris

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΚΑΠΡΟΣ Αν. Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΚΑΠΡΟΣ Αν. Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΚΑΠΡΟΣ Αν. Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος 1. Σπουδές 1994 Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat) στις Μεταφορές, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT 2014 www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιεχόµενα/Contents Mήνυµα Προέδρου / Message from the President /04 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN INFORMATION

BULLETIN INFORMATION BULLETIN INFORMATION ATHENS 1997 Details from this bulletin may be reproduced subject to giving acknowledgement to the source. A copy of the publication should be sent to the members of IASL. Publisher:

Διαβάστε περισσότερα

Europe loves European Festivals

Europe loves European Festivals Europe loves European Festivals A privileged place for meetings, exchanges and discovery, festivals provide a vibrant and accessible environment for the widest variety of talent, stories and emotions that

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Invitation. Πρόσκληση. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης. The Mayor of Thessaloniki, Yiannis Boutaris

Invitation. Πρόσκληση. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης. The Mayor of Thessaloniki, Yiannis Boutaris Invitation The Mayor of Thessaloniki, Yiannis Boutaris The Director of the European Centre for the Development of Vocational Education and Training (Cedefop), James Calleja The Regional Director for Primary

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόκληση της μετανάστευσης

Η πρόκληση της μετανάστευσης Η πρόκληση της μετανάστευσης To Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση του Κοινωφελούς Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα, η Αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία. Contemporary Criminality, its Confrontation and Criminology

Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα, η Αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία. Contemporary Criminality, its Confrontation and Criminology ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES UNIVERSITÉ PANTEION DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES Διεθνές Συνέδριο Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας ANNUAL CONFERENCE. State & Corruption: The role of Leadership.

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας ANNUAL CONFERENCE. State & Corruption: The role of Leadership. ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας ANNUAL CONFERENCE State & Corruption: The role of Leadership BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ / CV s Κώστας Μπακούρης Πρόεδρος Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος Τον Δεκέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles TOWER Conference 2010 Speakers Profiles Brigitta Papastavrou, President & Chief Executive, ELAGRO Μπριγκίττα Παπασταύρου, Πρόεδρος & ιευθύνουσα Σύµβουλος, ΕΛΑΓΡΟ E-mail: info@agrotour.gr Brigitta Papastavrou,

Διαβάστε περισσότερα