2. Εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές"

Transcript

1

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καθηγητής, κ. Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης 1. βιβλία μονογραφίες «Κοινωνική Αειφόρος Ανάπτυξη» Εκδόσεις ΙΩΝ, 2010 Παπακωνσταντινίδης (2008) Η Ανάδυση του Κοινωνικού Κράτους- ΜΕΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ενότητα 16 «Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί- Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 2008 ΟΚΤ, Παπακωνσταντινίδης (2007) «Διαπραγμάτευση και Τοπική Ανάπτυξη» σελ 468, Εκδόσεις «ΔΑΡΔΑΝΟΣ-ΤΥΠΩΘΗΤΩ»- έτος 2007/ Μάιος, Παπακωνσταντινίδης (2007) Κοινοτική Ανάπτυξη και Κοινωνική Συνοχή 500 σελ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ (2007) Μέρος Βιβλίου κεφάλαιο «Διαπραγμάτευση το Υπόδειγμα win-win-win & Τοπική Ανάπτυξη» (Tsobanogloou, M. Karidis UCLA, Llambi, etc), Papakonstantinidis (2005)«Forecasting the Tourism Impact, through the 2008 (future) Messinian Thruway simple linear Regression the Holt-Winters Method and Sensitization Μέρος ΒΙΒΛΙΟΥ (PART OF THE BOOK New Facets on Tourism Management, Robinet Jacob, Abhijeet Publications, N. Delhi- India, 2005 (Dr Robinet Jacob- The Editor) Delhi ISBN ενότητα 14 - σελίδες (Φ Β). 2. Εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Papakonstantinidis (2005) Uj Iranyok a Regionalis Politikaban a Terulet-ter Mechatarozasa Haruomszintu Alkufolymatkent- A Nuer-Nyer-Nyer Modell Esettanulmany : A LEADER EU Kezdemenyezes Alkalmazasa Gorogorszagban ( New trends in Regional Policy :Territory-Space Definition by a 3-level Bargaining Approach- The win-win-win model. Case study The

3 LEADER EU Initiative Application in Greece- μετάφραση στην ουγγρική γλώσσα από την Ακαδημία Επιστημών της Ουγγαρίας/ Τμήμα Περιφερειακών Επιστημών στο έγκριτο περιοδικό Ter es Tarsadalom (Journal of Space and Society) - Hungarian Academy of Sciences/Regional Studies Dpt - XIX enf 2005 iss 3-4 σελ (Φ Β) Papakonstantinidis (2007) New approaches to Rural Regional Development & Rural Tourism SMEs Case study: Local Tourist Quality Contracts paradigm in Parnon Lakonia - Tourism and Hospitality Journal (ITHM Journal) of Santo Tomas University- Manila Philippines, σελ , τόμος 1, τεύχος 1, Σεπτέμβριος (Φ ) Papakonstantinidis (2007) Operations Management by a hypercube & winwin-win perspective: A Local Development Approach Journal of the Technological Institute of Piraeus- Applied Research Review, V. XII Nr 2, 2007 Papakonstantinidis (2008)Local Development approach, by a win-win-win Methodological Tool- SRUP Magazine (Scientific Regional Urban Policy) εκδότης : Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ (ειδική έκδοση) - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων) (μετά από θετική κρίση ΚΡΙΤΩΝ ΟΚΤ 2008 Papakonstantinidis (2008)Forecasting the tourism impact based on GINI Index: Flexible Development Policies The International Journal of Tourism and Travel Management (IJTTM)- INDIA, 2009 (accepted& published, IJTTM ) Papakonstantinidis (2008) Rural Tourism: Social Redefinition by the winwin-win perspective in L.D.C The Asian Journal of Tourism and Hospitality Research (AJTHR) Manila Philippines (2009) Accepted by 3 reviewers- letter of GUSMAN (editor)

4 Papakonstantinidis (2008)The win-win-win model in Greek Rural Tourism: Leader+, EU Initiative Paradigms Journal of Hospitality and Tourism Volume 6 /2008 ISSN Papakonstantinidis (2009) Bargaining as the basic Globalization Ideology (2009) Review of Social Sciences Magriplis D, the editor Papakonstantinidis (2009) Local Development Approach: Building Social Capital by a win - win- win methodology, special issue, Sciences of Urban and Regional Planning (SURP) The Aegean University, 2009 George S.Spais, Leonidas A. Papakonstantinidis, Stavros L. Papakonstantinidis (2009) An innovative bargaining solution analysis for vertical cooperative promotion management decisions (based on win-winwin papakonstantinidis model) - Journal "Innovative Marketing", volume 5 issue # Εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές Papakonstantinidis (2006) Clustering/ Networking SMEs: The win-win-win Model. Case study: Local Quality Contracts in Greece/ Case LAKONIA Η εισήγηση αυτή παρουσιάστηκε στο XVI Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνιολόγων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη πόλη DURBAN της Νοτίου Αφρικής (XVI I.S.A World Congress Durban South Africa), με Ιουλίου 2006 και είχε τον γενικό τίτλο The Quality of Social Existence in a Globalizing World Η εισήγηση παρουσιάστηκε στις 28 Ιουλίου 2006 στο Διεθνές Κέντρο Συνεδριάσεων (I. C. C Room 11CD) RC 26 Η ως άνω εισήγηση εγκρίθηκε από 15μελη Επιστημονική Επιτροπή στα πλαίσια δύο προσυνεδριακών συσκέψεων (Ελλάδα- Δανία). Η εισήγηση περιλήφθηκε αυτούσια αν και εκτεταμένη- στον τελικό ΠΡΑΚΤΙΚΟ του Συνεδρίου (τόσο στη γραπτή του μορφή, όσο και την ηλεκτρονική του). (Φ )

5 Papakonstantinidis (2007) Sustainable Development and Local Capacities in Rural Areas Η εισήγηση παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο στις 14 Ιουνίου 2007 στη Μόλυβο Λέσβου (session 4:Staining Regions and Social Capital) Το Διεθνές αυτό Συνέδριο οργανώθηκε από κοινού από την Διεθνή Κοινωνιολογική Ένωση Επιτροπή Έρευνας Κοινωνιο-τεχνική & Κοινωνιολογική Πρακτική (I.S.A- R.C 26), την Εταιρία Επαγγελματιών Κοινωνιολόγων Ρωσίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (τμήμα Κοινωνιολογίας), το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και των Επαγγελμάτων την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου- το Υπουργείο Παιδείας με τον τίτλο «Σχεδιασμός για Όλους, Ενσωμάτωση, Κοινωνική Οικονομία, Βιώσιμες Κοινότητες» στο Συνεδριακό Κέντρο Μολύβου, Ν. Λέσβου, από Ιουνίου 2007 πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή και περιλήψεις των εισηγήσεων στο δια-δίκτυο. (Φ ) Papakonstantinidis (2008) Local Development: The Economy of the Poor & The win-win-win- Model (Papakonstantinidis Model) Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 1st European Forum International Sociological Association (ISA) R.C 26 το οποίο πραγματοποιήθηκε στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ- ΙΣΠΑΝΙΑ (4-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008) Η εισήγηση παρουσιάστηκε στις 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (POMPEU FABRA La RAMPLA 32) (βλέπε συνημμένο πρόγραμμα, session 4 ) Πρακτικά ηλεκτρονικά & ΤΟΜΟΣ με ABSTRACTS του FORUM και έγινε η ηλεκτρονική καταχώρηση τίτλου + abstracts στην ειδική «θέση» / σελίδα του Πανεπιστημίου και της ISA Εκεί ολοκληρώθηκε η κατοχύρωση με πρόταση της Προέδρου των Ιταλών Κοινωνιολόγων της ιδέας win-win-win methodology ως Papakonstantinidis Model και έτσι καταχωρήθηκε στην abstract list του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (θεωρείται ως κατοχύρωση concept/ θέματος διεθνώς/ διεθνής πατέντα) Barcelona Spain September , Official e-minutes (2008S00879)

6 Papakonstantinidis (2008) Local Development Approach: Building Social Capital by a win - win- win methodology(2008) : The INTERMEDIATE POSITION- ISA-RC 26 XXXI Conference Building Institutional Space for Sustainable Communities Social Economy and Innovative Local Policies, Molyvos/Lesbos Isle May, 19-22, 2008 Papakonstantinidis (2008) Local Development win-win-win Methodology: A tool for building social capital at local level (2008) (trnsl) Approved lecture to post graduate Sociology Dept- The Aegean University, May 14, 2008 Papakonstantinidis-Vlachos-Vlachou (2009)Understanding Frame of training Evaluation in Management Development: An Analysis in two Procedures in a Greek Case Study -2 nd International Conference on Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences. TEI ATH (2009) Papakonstantinidis (2009) Local Development Approach: The Leader EU Initiative Methodology- Experience/2009 Negresti OAS Romania Regional Science OAS-Conference - H εισήγηση έγινε στα αγγλικά, με ταυτόχρονη μετάφραση στα Ρουμανικά στη περιφέρεια NEGRESTI- OAS ROMANIA Papakonstantinidis (2009) Social Sustainable Development and the winwin-win methodology - The Aegean University (Dept of Sociology) World Conference, 2009 Papakonstantinidis (2010) Applying the win-win-win papakonstantinidis model in School Management Crisis- The Greek Case I.S.A XVII World Congress, (July,2009/ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2010) Gothenburg/ Sweden.

7 4. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Παπακωνσταντινίδης (2007) Κοινοτική Ανάπτυξη και Κοινωνική Συνοχή 500 σελ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ (08) Μέρος Βιβλίου κεφάλαιο 13 «Διαπραγμάτευση το Υπόδειγμα win-win-win & Τοπική Ανάπτυξη» (Tsobanogloou, M. Karidis UCLA, Llambi, etc). Παπακωνσταντινίδης (2008) Η Ανάδυση του Κοινωνικού Κράτους- ΜΕΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ενότητα 16 «Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί- Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 2008 ΟΚΤ. Papakonstantinidis(2005) «Forecasting the Tourism Impact, through the 2008 Messinian Thruway simple linear Regression the Holt-Winters Method and Sensitization Μέρος ΒΙΒΛΙΟΥ (PART OF THE BOOK New Facets on Tourism Management, Robinet Jacob, Abhijeet Publications, N. Delhi- India, 2005 (Dr Robinet Jacob- The Editor) Delhi ISBN ενότητα 14 - σελίδες (Φ Β) SSRN database 1. SSRN MRN Production & Operations Management Network SSRN MRN Production & Operations Management Network.... An Application of the Win-Win- Win Papakonstantinidis Model as an Innovative Bargaining SSRN Socially Responsible Investment ejournal Leonidas A. Papakonstantinidis and Dimitrios G. Lagos Higher Technological Educational Institute of Kalamata and affiliation not provided to SSRN SSRN Sustainability at Work e-journal Leonidas A. Papakonstantinidis and Dimitrios G. Lagos Higher Technological Educational Institute of Kalamata and affiliation not provided to SSRN SSRN Public Choice: Public Goods e Journal

8 SSRN Public Choice: Public Goods ejournal.... SSRN Logo, Social Science Research Network. QuickSearch SSRN elibrary... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Econometrics - SSRN - Social Science Research Network SSRN Econometrics: Applied Econometric Modeling in Forecasting ejournal....quicksearch SSRN elibrary... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Political Economy: Structure & Scope of Government ejournal SSRN Political Economy: Structure & Scope of Government ejournal.... SSRN Logo, Social Science Research Network... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Econometrics: Econometric & Statistical Methods - General... SSRN Econometrics: Econometric & Statistical Methods - General ejournal....leonidas A. Papakonstantinidis Higher Technological Educational Institute of SSRN Microeconomics: Welfare Economics & Collective Decision... SSRN Microeconomics: Welfare Economics & Collective Decision-Making ejournal....quicksearch SSRN elibrary... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Sustainable Transport ejournal Leonidas A. Papakonstantinidis and Dimitrios G. Lagos Higher Technological Educational Institute of Kalamata and affiliation not provided to SSRN SSRN Negotiation Processes & Communications e-journal SSRN Negotiation Processes & Communications ejournal.... SSRN Logo, Social Science Research Network. Quick Search... Leonidas A. Papakonstantinidis. 1. Forecasting the Tourism Impact Through the 2008 Messinian - SSRN ssrn.com/sol3/papers.cfm?...id... - Μετάφραση αυτής της σελίδας από L Papakonstantinidis Jun 2012 Leonidas A. Papakonstantinidis... Papakonstantinidis, Leonidas A., Forecasting the Tourism Impact Through the 2008 Messinian Thruway The Intermediate Community: A Behavioral/Bargaining... - SSRN ssrn.com/sol3/papers.cfm?...id... - Μετάφραση αυτής της σελίδας από L Papakonstantinidis Σχετικά άρθρα 19 Jun 2012 Leonidas A. Papakonstantinidis. Higher Technological Educational Institute of Kalamata Proceedings of the 4th Annual Euromed Microeconomics - SSRN - Social Science Research Network ssrn.com/.../ _cmbo.ht... - Μετάφραση αυτής της σελίδας An Application of the Win-Win-Win Papakonstantinidis Model as an... Leonidas A.Papakonstantinidis Papakonstantinidis, Higher Technological Educational Institute of Kalamata SSRN Game Theory & Bargaining Theory ejournal SSRN Game Theory & Bargaining Theory ejournal.... QuickSearch SSRN elibrary...the Win- Win-Win Papakonstantinidis Model - A Behavioral Analysis in SSRN Organizations & Markets: The Firm as a Nexus of Contracts... SSRN Organizations & Markets: The Firm as a Nexus of Contracts (Boundaries... An Application of the Win-Win-Win Papakonstantinidis Model as an Innovative...

9 6. SSRN Innovation & Management Science ejournal SSRN Innovation & Management Science ejournal.... QuickSearch SSRN elibrary...an Application of the Win-Win-Win Papakonstantinidis Model as an SSRN Operations Management ejournal SSRN Operations Management ejournal.... QuickSearch SSRN elibrary... An Application of the Win-Win-Win Papakonstantinidis Model as an Innovative SSRN Change Management Strategy ejournal George S. Spais, Leonidas A. Papakonstantinidis and Stavros L. Papakonstantinidisaffiliation not provided to SSRN, Higher Technological Educational ssrn.com/sol3/delivery.cfm?... - Μετάφραση αυτής της σελίδας από I Salehudin Σχετικά άρθρα Electronic copy available at: ssrn.com/abstract= VOLUME NO. 2 (2012), ISSUE... LEONIDAS A. PAPAKONSTANTINIDIS IMPACT OF NEW SSRN Econometrics: Multiple Equation Models ejournal SSRN Econometrics: Multiple Equation Models ejournal.... The Win-Win- WinPapakonstantinidis Model - A Behavioral Analysis in Dynamical Systems - The SSRN MRN Production & Operations Management Network SSRN MRN Production & Operations Management Network.... An Application of the Win-Win- Win Papakonstantinidis Model as an Innovative Bargaining SSRN Socially Responsible Investment ejournal Leonidas A. Papakonstantinidis and Dimitrios G. Lagos Higher Technological Educational Institute of Kalamata and affiliation not provided to SSRN SSRN Sustainability at Work ejournal Leonidas A. Papakonstantinidis and Dimitrios G. Lagos Higher Technological Educational Institute of Kalamata and affiliation not provided to SSRN SSRN Public Choice: Public Goods ejournal SSRN Public Choice: Public Goods ejournal.... SSRN Logo, Social Science Research Network. QuickSearch SSRN elibrary... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Econometrics - SSRN - Social Science Research Network SSRN Econometrics: Applied Econometric Modeling in Forecasting ejournal....quicksearch SSRN elibrary... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Political Economy: Structure & Scope of Government ejournal SSRN Political Economy: Structure & Scope of Government ejournal.... SSRN Logo, Social Science Research Network... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Econometrics: Econometric & Statistical Methods - General...

10 SSRN Econometrics: Econometric & Statistical Methods - General ejournal....leonidas A. Papakonstantinidis Higher Technological Educational Institute of SSRN Microeconomics: Welfare Economics & Collective Decision... SSRN Microeconomics: Welfare Economics & Collective Decision-Making ejournal....quicksearch SSRN elibrary... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Sustainable Transport ejournal Leonidas A. Papakonstantinidis and Dimitrios G. Lagos Higher Technological Educational Institute of Kalamata and affiliation not provided to SSRN SSRN Negotiation Processes & Communications ejournal SSRN Negotiation Processes & Communications ejournal.... SSRN Logo, Social Science Research Network. QuickSearch... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Social Entrepreneurship ejournal SSRN Social Entrepreneurship ejournal.... SSRN Logo, Social Science Research Network. QuickSearch SSRN elibrary... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Marketing Science ejournal SSRN Marketing Science ejournal.... QuickSearch SSRN elibrary... Sales Promotion Campaigns Based on the Win-Win-Win Papakonstantinidis Model SSRN Strategy & Social Policies ejournal Leonidas A. Papakonstantinidis and Dimitrios G. Lagos Higher Technological Educational Institute of Kalamata and affiliation not provided to SSRN SSRN Review of Marketing Science (ROMs) SSRN Review of Marketing Science (ROMs)... QuickSearch SSRN elibrary...promotion Campaigns Based on the Win-Win-Win Papakonstantinidis Model SSRN MKTG: Sales Promotion (Topic) SSRN MKTG: Sales Promotion (Topic)... QuickSearch SSRN elibrary... An Application of the Win-Win-Win Papakonstantinidis Model as an Innovative SSRN Behavioral & Experimental Economics ejournal ssrn.com/.../jeljour_results.cfm?... - Μετάφραση αυτής της σελίδας SSRN Behavioral & Experimental Economics ejournal.... The Win-Win- WinPapakonstantinidis Model - A Behavioral Analysis in Dynamical Systems - The Non SSRN ERPN: Local Development (Sub-Topic) SSRN ERPN: Local Development (Sub-Topic)... SSRN Logo, Social Science Research Network. QuickSearch SSRN... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN ERPN: Fields of Activity (Sub-Topic) SSRN ERPN: Fields of Activity (Sub-Topic)... SSRN Logo, Social Science Research Network. QuickSearch SSRN elibrary... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Conflict, Negotiation, & Organizational Behavior ejournal ssrn.com/.../conflict-negotiation-o... - Μετάφραση αυτής της σελίδας

11 SSRN Conflict, Negotiation, & Organizational Behavior ejournal.... SSRN Logo, Social Science Research Network... Leonidas A. Papakonstantinidis win win win model papakonstantinidis model - Broadway Project - Προσωρινά αποθηκευµένη - Μετάφραση αυτής της σελίδας win win win model papakonstantinidis model on Broadway Project.... SSRN Author Page For George S Spais. An Integrated Bargaining Solution Analysis For SSRN Political Science Network - Page2RSS page2rss.co... - Προσωρινά αποθηκευµένη - Μετάφραση αυτής της σελίδας 3 Dec 2004 Page2RSS page: SSRN Political Science Network... Law Applying the Win-Win- Win Papakonstantinidis Model in School Management Crisis SSRN Political Science Network - Page2RSS page2rss.co... - Προσωρινά αποθηκευµένη - Μετάφραση αυτής της σελίδας 3 Dec 2004 Page2RSS page: SSRN Political Science Network... Abstracts), p.158, 2008Leonidas A. Papakonstantinidis Higher Technological Educational George S. Spais - Greece LinkedIn gr.linkedin.c... - Προσωρινά αποθηκευµένη - Μετάφραση αυτής της σελίδας Greece - Independent Consultant, Adjunct Assistant Professor and Educator An application of the win-win-win papakonstantinidis model as an innovative bargaining solution analysis in cooperative sales... SSRN Community logo People in Social Sciences Management And Organization - Yatedo - Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής - Μετάφραση αυτής της σελίδας Results Social Science Research Network (SSRN SSRN) Home Page. Social Science Research Network (SSRN SSRN) is Carol Naylor's Followed Topics Posts Scoop.it - Προσωρινά αποθηκευµένη - Μετάφραση αυτής της σελίδας Papakonstantinidis S rescooped this on social media and cmc.... Not to Post: Employee Rights and Social Media by Willow Jacobson, Shannon Tufts :: SSRN solution analysis Προσωρινά αποθηκευµένη - Μετάφραση αυτής της σελίδας 47. ssrn.com An Innovative Bargaining Solution Analysis for Vertical... of an extension of the win-win-win papakonstantinidis conceptualization, as an Social Sciences Management and Organization - Yatedo - Μετάφραση αυτής της σελίδας Social Science Research Network (SSRN SSRN) is devoted to the... Management Research Network Michael C. Jensen... Edgar Pierce Professor of Social and Hivatkozások for A többszintű területi együttműködés lehetőségei és Προσωρινά αποθηκευµένη - Μετάφραση αυτής της σελίδας 5. Παρακολούθηση 2 εργασιών Master και περισσότερες των 330 ετεροαναφορές 6. Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα και έργα, βραβεία.

12 Αν. Καθηγητής Στέφανος Γιακουμάτος 1.Βιβλία Μονογραφίες Giakoumatos S.G., (2010). Bayesian Stochastic Volatility Models: AUXILIARY VARIABLE METHODS FOR STOCHASTIC VOLATILITY AND OTHER TIME- VARYING VOLATILITY MODELS. LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN-13: Εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Giakoumatos, S.G. (2009). Bayesian Stochastic Volatility Models. Accepted by Archives of Economic History. Giakoumatos, S.G. (2007). Testing the Efficient Market Hypothesis in Greek Stock Exchange. Archives of Economic History, ΧΙΧ, Giakoumatos (2011). Weighting Methods: An application to Greek-IPUMS data. MODERN GREEK STUDIES YEARBOOK. Forthcoming. 3. Εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές Avgerinou, V., Giakoumatos, S., Konstantinakos, P., Mountakis, K., (2008), The Demand for Greek Professional Football, 16th European Association of Sport Management (EASM) Congress, Sept. 10th-13th, Bayreuth/Heidelberg, Germany. GIAKOUMATOS (2011) Official Statistics in Greece.Συνεδριο Θεσμών ΤΕΙ Καλαμάτας 2011.

13 4. Εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων χωρίς κριτές Giakoumatos (2008). Weighting Methods: An application to Greek-IPUMS data, IPUMS Workshop: Athens, Greece, Mar. 18, 20, 2008, Avgerinou, V., Giakoumatos, S., (2008). Price, Income & Unemployment Effects on Greek Professional Football, Berlin Arbeitskreis Sportokonomie conference, 5. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Giakoumatos SG and Avgerinou V. (2011). The Effect of Hooliganism on Greek Football Demand, in Violence and Aggression in Sporting Contests Economics, History and Policy (eds R. Todd Todd Jewell) pages , Springer, ISBN-13: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές και χωρίς έκδοση Πρακτικών Avgerinou, V., Giakoumatos, S., (2009). Price, Income & Unemployment Effects on Greek Professional Football, IASE/NAASE Working Paper Series, No , 7. Δέκα (10) ετεροαναφορές 8. Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα και έργα

14 Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Τσέκος 1. Βιβλία Μονογραφίες Πασσάς Α, Τσέκος Θ. (2009), (Επιμ), Εθνική Διοίκησι και Ευρωπαϊκή OL κλήpωση. Η Ελληνική Εμπειρία, Εκδόσεις Παπαζήση. Τσέκος Θ. (Επιμ), 2009Σχεδιάζοντας και Υλοποιώντ ένα Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Δημόσια Διοίκηση. Η Εμπειρία από το έργο «Εκπαίδευ Οργανισμών της Κυπριακής Δημοσίας Υπηρεσίας Εξειδικευμένα Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης» , Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. Κονπάδης Ξ., Τσέκος Θ., (Επιμ), (2008), Η Αναδιάρθρωση της Κοινωνικής Διοίκησης σε Τοπικό. Επίπεδο. Εκδόσεις Παπαζήση. Τσέκος Θ., (2007). Ποιότητα Υπηρεσιών και Δημόσιο Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 134 σελ. 2. Εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές Τσέκος Θ. (2012), «Παράμετροι σχεδιασμού δημόσιας πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση. Το πρόβλημα διασύνδεσης μάθησης και εργασίας" σε Μακρυδημήτρης Α. et. al. (Επιμ.) Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση. Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, σσ

15 Passas Α., Tsekos Th. (2009), A Procedural Model for Public Deliberation. In: Tambouris, E., Macintosh, A. (eds.) Electronic Participation Proceedings of Ongoing Research, Trauner Verlag, Shriftenreihe Informatik, Band 31. Τσέκος Θ., (2009), «Διαδικαστική Επάρκεια και Διοικητική Αποτελεσματικότητα», σε Α. Μακρυδημήτρης, Λ. Μαρούδας, Μ.-Η. Πραβίτα Επιμέλεια, Σύγχρονες τάσεις στη διοικητική επιστήμη: «Νέα Δημόσια Διοίκηση», Εταιρική Κοινωνική, Ευθύνη και Κοινωνία των Πολιτών, Εκδόσεις Σάκκουλα. Τσέκος Θ., (2007), «Πολιτισμικές Συνιστώσες της (Δυσ) λειτουργίας του Ελληνικού Διοικητικού Συστήματος», σε Μακρυδημήτρης Α., Πραβίτα Μ-Ηλ. (επιμ.). Διοικητική Θεωρία και Πράξη: Διοίκηση και Κοινωνία, Εκδόσεις Σάκκουλα, σσ Τσέκος Θ., (2007), «Η Γνώση ως Συντελεστής Ανάπτυξης Η Περίπτωση της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη», Αρ/είο Οικονομικής Ιστορίας, τευχ. Ειδική Έκδοση Ανακοινώσεων Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας, Καλαμάτα, 2006, Τομ. II σ.σ Εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων χωρίς κριτές Tsekos Th. (2012), 'La culture administrative a Γ origine des pratiques anti-deontologiques', in Kassimi Chrysa (Ed), Ethique et Deontologie dans I' Administratiot Publique Moderne, Actes de Conference, ΕΝΑ et NCPLA, Imprimerie Nationale, Athenes, pp 72-78, Τσέκος Θ., 2009, «Η Συμπληρωματικότητα της Ακαδημαϊκής και της Εργασιακής Μάθηση Στοιχεία από την Βρετανική και την Ελληνική Εμπειρία», σε Πολύζος Ν. (επιμ) «Η Έρευνα και η Εκπαίδευση στη Διοίκηση

16 και τα Οικονομικά της Υγείας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό», Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου, Εκδόσεις Παπαζήση. Τσέκος Θ., (2007), «Η ποιότητα των διαδικασιών ως προαπαιτούμενο της ηλεκτρονικής διοίκησης», σε Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Επιπτώσεις-Προοπτικές. Πρακτικά Συνεδρίου Κοινωνικό Πολύκεντρο- ΑΔΕΔΥ, σσ Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Τσέκος Θ., 2009 «Ευρωπαϊκοί Ρυθμοί και Ελληνικοί Τρόποι: Η (Αβέβαιη) Ελληνική Πορεία προς τον (Ασαφή) Ευρωπαϊκό Διοικητικό Χώρο», σε Πασσάς Α., Τσέκος Θ. (Επιμ). Εθνική Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Η Ελληνική Εμπειρία, Εκδόσεις Παπαζήση, σσ , Τσέκος Θ., 2009, «Ανίχνευση και Ανάλυση των Αναγκών Μάθησης», σε Τσέκος Θ. (Επιμ) Σχεδιάζοντας και Υλοποιώντας ένα Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη Δημόσια Διοίκηση. Η Εμπειρία από το έργο «Εκπαίδευση Οργανισμών της Κυπριακής Δημοσίας Υπηρεσίας σε Εξειδικευμένα Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης» , Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, σσ!8-22. Τσέκος Θ., 2009, «Η Εκτίμηση των Επιπτώσεων του Έργου: Η Μεταφορά των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων στην Εργασιακή Πράξη», σε Τσέκος Θ. (Επιμ) Σχεδιάζοντας και YL πoιώvτaς ένα Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη Δημόσια Διοίκηση. Η Εμπειρία από το έργο «Εκπαίδευση Οργανισμών της Κυπριακής Δημοσίας Υπηρεσίας σε Εξειδικευμένα Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης» , Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, σσ 77-80

17 Τσέκος Θ., (2008), «Η Διαρκής Ελληνική Διοικητική Κρίση: Περί της Μεταρρυθμιστικής Ιδιομορφίας μιάς μη -Βεμπεριανης Γραφειοκρατίας», σε Κοντιάδης Ξ., Ανθόπουλος Χ., (επιμ)., Κρίση του Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος: Εκδόσεις Παπαζήση, σσ Τσέκος Θ. (2008) Η Ελληνική Διαδρομή προς την Ευρωπαϊκή Διοικητική Σύγκλιση, σε Μαραβέγιας Ν. (Επιμ.), Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον, Θεμέλιο, σ.σ Κοντιάδης Ξ., Τσέκος Θ., Εισαγωγή: Οι νέες λειτουργίεςτων ΟΤΑ στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής πολιτικής, σε Κοντιάδης Ξ.. Τσέκος Θ.. (Επιμ). (7008). Η Αναδιάρθρωση της Κοινωνικής Διοίκησης σε Τοπικό Επίπεδο, Εκδόσεις Παπαζήση, σ.σ Τσέκος Θ. (2008), Οργανωτική διάρθρωση και Ελεγκτικοί μηχανισμοί της κοινωνικής διοίκησης στην Ελλάδα. Συνοπτική κριτική αποτίμηση, σσ Μπιτσάνη Ε., Τσέκος Θ. (2008), 0 διευρυνόμενος ρόλος των δήμων στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, σ.σ Κοντιάδης Ξ., Τσέκος Θ., Προτάσεις πολιτικής. Ζητήματα σχεδιασμού και οργάνωσης των κοινωνικών δράσεων της αυτοδιοίκησης, σε Κοντιάδης Ξ., Τσέκος Θ., (Επιμ), (2008), Η Αναδιάρθρωση της Κοινωνικής Διοίκησης σε Τοπικό Επίπεδο, Εκδόσεις Παπαζήση, σ.σ Πασσάς Α., Τσέκος Θ., (2007), «Είκοσι πέντε χρόνια ενωσιακού βίου της ελληνικής δημόσιας διοίκησης», σε Ντάλης Σ. (επιμ.) : Η Ευρωπαϊκή Ένωση 50 χρόνια μετά την Συνθήκη της Ρώμης. Από την ΕΟΚ των

18 «6» στην Ε.Ε.των «27», Υπουργείο Εξωτερικών, Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού, Εκδόσεις Παπαζήση, σ.σ Άλλες εργασίες SemanticGov, ICT research for innovative Government, Work Package 02 - Requirements analysis for national and pan-european e-government services, Deliverable 2.2 -Legislative, Institutional and EU Policy Related Requirements 6. Τριανταεπτά (37) ετεροαναφορές, δύο (2) συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων, εννέα (9)συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών και τιμητικοί τίτλοι. 7. Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα και έργα Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, - Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, Μέλος της ερευνητικής ομάδας για την εκπόνηση μελέτης με θέμα «Κοινωνική Πολιτική και Αυτοδιοίκησης Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, - Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, Μέλος της ερευνητικής ομάδας, για την εκπόνηση μελέτης με θέμα "Γνώση και μάθηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση" ΓΕΙ Κλτχ. -DMYP «Αξιόλογη ση μονάδων υγείας 6ης-ν*ΤΙΕ»

19 Επίκουρη Καθηγήτρια Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου 1. Βιβλία - Μονογραφίες Local government and local economy, Lambert, 2012 Α. Τριανταφυλλοπούλου, Η απασχόληση στην τοπική αυτοδιοίκηση, Αθήνα 2010, Α. Τριανταφυλλοπούλου, Η απασχόληση στην τοπική αυτοδιοίκηση- Η περίπτωση της περιφέρειας, Αθήνα Α. Τριανταφυλλοπούλου, Ο θεσμός των επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά το καθεστώς του 3463/2006, Αθήνα Α. Τριανταφυλλοπούλου -Κ. Τσούντας, Η Οργάνωση και οι λειτουργίες του Κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, Αθήνα 2009 Α. Τριανταφυλλοπούλου, Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικό καθεστώς και στοιχεία επιχειρήσεων από το 1833 έως και σήμερα, Αθήνα Κεφάλαια σε συλλογικά έργα «Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα του πολιτισμού στην Περιφέρεια Μελέτη περίπτωσης Ορεινής Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας (Δήμοι Αποδοτίας, Πρατάνου, Πυλλήνης), Συλλογικός Τόμος με Ευγενία Μπιτσάνη, Σταύρο Σταυρόγιαννη, Δημήτρη Σταυρουλάκη), εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα, 2007.

20 3. Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα Συμμετοχή στην εκπόνηση του έργου «Μελέτη προετοιμασίας για την εφαρμογή της παρ. Ζ του άρθρου 204 Αρμοδιότητες νησιωτικών δήμων του ν. 2852/2010», ΕΕΤΑΑ, Συμμετοχή στην εκπόνηση του έργου «Μελέτη αξιοποίησης των θεσμικών εργαλείων συνεργασίας στο νησιωτικό χώρο» ΕΕΤΑΑ, Συμμετοχή στην εκπόνηση του έργου «Εκπόνηση πρότυπων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας», στο πλαίσιο των Καλλικρατικών Δήμων, ΕΕΤΑΑ, Συμμετοχή στην εκπόνηση του έργου «Εκπόνηση πρότυπων κανονισμών λειτουργίας των συλλογικών αιρετών οργάνων των νέων δήμων», ΕΕΤΑΑ, Συμμετοχή στην εκπόνηση του έργου «Εκπόνηση οδηγού σύνταξης των Οργανισμών Εσωτερικών Υπηρεσιών των νέων δήμων», ΕΕΤΑΑ, Συμμετοχή στην εκπόνηση του έργου «Πρότυποι Οργανισμοί Εσωτερικών Υπηρεσιών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και κοινωφελών επιχειρήσεων», ΕΕΤΑΑ, Συμμετοχή στη μελέτη με αντικείμενο «Καταγραφή της ακινήτου περιουσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α βαθμού», ΚΕΔΚΕ-ΕΕΤΑΑ, Συμμετοχή στη μελέτη με αντικείμενο «άσκηση κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων και κοινοτήτων της Κύπρου», ΕΕΤΑΑ, 2008.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο (1976): Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (βαθμός 9 και 2/7 Άριστα ). 2. Master of Arts στα Οικονομικά της Δημόσιας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Δρ. Θεόδωρος Α. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ Τόπος & Ημερομηνία Γέννησης: Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 1966 Διεύθυνση: Ακακίας 24, Τ.Κ. 570 13 Ωραιόκαστρο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνα: (2310) 574066

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

A Dynamic Model of Growth and Decline in Industrial Cities.

A Dynamic Model of Growth and Decline in Industrial Cities. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΗΝΑ,, 2009 1.. ΑΤΟΜΙΙΚΑ ΣΤΟΙΙΧΕΙΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΓΓΕΛΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΒΑΣΙΛΗΣ Ημερ. Γέννησης: 07.07.1948 Οικ.Κατάσταση : Έγγαμος, 2 παιδιά. Διεύθυνση: Δεξαμενής 10, Αφίδνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατομικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατοµικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδηµαϊκή διδακτική εµπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εµπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Καθηγητής Τμ. Λογιστικής ΤΕΙ Πειραιά Email: dista111@yahoo.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1989 Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τομέας Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας. Διδακτορική Διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θέση : Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Διεύθυνση : Πάντειον Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671 Τηλέφωνο - φαξ : 210-9230916 E-mai l : ntatsos@panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 26. 9. 65 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 891487 E-mail: kz@uom.gr 2 ΣΠΟΥΔΕΣ 1987 Πτυχίο του τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Μάρτιος 2011 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Διεύθυνση: ΤΕΙ Καβάλας Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσ. Περιβάλλοντος Δράμας 1 ο km Δράμας - Μικροχωρίου 66100 Δράμα Τηλ. : 2521

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αξιολόγησης. Επεξηγήσεις:

Πίνακας Αξιολόγησης. Επεξηγήσεις: Πίνακας Αξιολόγησης Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι 2010-11 1 14 0 9 0 1 7 1 2009-10 3 0 6 0 2 1 2008-09 1 3 0 6 0 1 1 1 5 0 6 0 1 2006-07 1 4 0 9 0 2 4 Σύνολο 4 29 0 36 0 7 1 12 1 Επεξηγήσεις: Α: Βιβλία/µονογραφίες Β:

Διαβάστε περισσότερα

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Παπαηλίας Ιανουάριος 2008 Σπουδών, Τίτλων, Επιστηµονικών Δηµοσιεύσεων, Ανακοινώσεων Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών Θεόδωρος Παπαηλίας του Μιχαήλ Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΆ Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. Σπουδές Ο κ. Αναστάσιος Τασόπουλος μετά την αποφοίτηση του από το Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Υπηκοότητα: Ελληνική Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 13/2/2007 13/2/2008, Στρατός Ξηράς Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτεινή Παπουδάκη ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτεινή Παπουδάκη ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Επάγγελμα: Φωτεινή Παπουδάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΙ Πελοποννήσου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών Τηλ. : 27210-45221, E - mail: helion@hol.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΑ Βιογραφικό Σημείωμα

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΑ Βιογραφικό Σημείωμα ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΑ Βιογραφικό Σημείωμα Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση Τηλέφωνο 26410 74185 E-mail Σημερινή Θέση Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Πανεπστήμιο Πατρών Γ. Σεφέρη 2 Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα