2. Εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές"

Transcript

1

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καθηγητής, κ. Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης 1. βιβλία μονογραφίες «Κοινωνική Αειφόρος Ανάπτυξη» Εκδόσεις ΙΩΝ, 2010 Παπακωνσταντινίδης (2008) Η Ανάδυση του Κοινωνικού Κράτους- ΜΕΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ενότητα 16 «Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί- Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 2008 ΟΚΤ, Παπακωνσταντινίδης (2007) «Διαπραγμάτευση και Τοπική Ανάπτυξη» σελ 468, Εκδόσεις «ΔΑΡΔΑΝΟΣ-ΤΥΠΩΘΗΤΩ»- έτος 2007/ Μάιος, Παπακωνσταντινίδης (2007) Κοινοτική Ανάπτυξη και Κοινωνική Συνοχή 500 σελ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ (2007) Μέρος Βιβλίου κεφάλαιο «Διαπραγμάτευση το Υπόδειγμα win-win-win & Τοπική Ανάπτυξη» (Tsobanogloou, M. Karidis UCLA, Llambi, etc), Papakonstantinidis (2005)«Forecasting the Tourism Impact, through the 2008 (future) Messinian Thruway simple linear Regression the Holt-Winters Method and Sensitization Μέρος ΒΙΒΛΙΟΥ (PART OF THE BOOK New Facets on Tourism Management, Robinet Jacob, Abhijeet Publications, N. Delhi- India, 2005 (Dr Robinet Jacob- The Editor) Delhi ISBN ενότητα 14 - σελίδες (Φ Β). 2. Εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Papakonstantinidis (2005) Uj Iranyok a Regionalis Politikaban a Terulet-ter Mechatarozasa Haruomszintu Alkufolymatkent- A Nuer-Nyer-Nyer Modell Esettanulmany : A LEADER EU Kezdemenyezes Alkalmazasa Gorogorszagban ( New trends in Regional Policy :Territory-Space Definition by a 3-level Bargaining Approach- The win-win-win model. Case study The

3 LEADER EU Initiative Application in Greece- μετάφραση στην ουγγρική γλώσσα από την Ακαδημία Επιστημών της Ουγγαρίας/ Τμήμα Περιφερειακών Επιστημών στο έγκριτο περιοδικό Ter es Tarsadalom (Journal of Space and Society) - Hungarian Academy of Sciences/Regional Studies Dpt - XIX enf 2005 iss 3-4 σελ (Φ Β) Papakonstantinidis (2007) New approaches to Rural Regional Development & Rural Tourism SMEs Case study: Local Tourist Quality Contracts paradigm in Parnon Lakonia - Tourism and Hospitality Journal (ITHM Journal) of Santo Tomas University- Manila Philippines, σελ , τόμος 1, τεύχος 1, Σεπτέμβριος (Φ ) Papakonstantinidis (2007) Operations Management by a hypercube & winwin-win perspective: A Local Development Approach Journal of the Technological Institute of Piraeus- Applied Research Review, V. XII Nr 2, 2007 Papakonstantinidis (2008)Local Development approach, by a win-win-win Methodological Tool- SRUP Magazine (Scientific Regional Urban Policy) εκδότης : Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ (ειδική έκδοση) - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων) (μετά από θετική κρίση ΚΡΙΤΩΝ ΟΚΤ 2008 Papakonstantinidis (2008)Forecasting the tourism impact based on GINI Index: Flexible Development Policies The International Journal of Tourism and Travel Management (IJTTM)- INDIA, 2009 (accepted& published, IJTTM ) Papakonstantinidis (2008) Rural Tourism: Social Redefinition by the winwin-win perspective in L.D.C The Asian Journal of Tourism and Hospitality Research (AJTHR) Manila Philippines (2009) Accepted by 3 reviewers- letter of GUSMAN (editor)

4 Papakonstantinidis (2008)The win-win-win model in Greek Rural Tourism: Leader+, EU Initiative Paradigms Journal of Hospitality and Tourism Volume 6 /2008 ISSN Papakonstantinidis (2009) Bargaining as the basic Globalization Ideology (2009) Review of Social Sciences Magriplis D, the editor Papakonstantinidis (2009) Local Development Approach: Building Social Capital by a win - win- win methodology, special issue, Sciences of Urban and Regional Planning (SURP) The Aegean University, 2009 George S.Spais, Leonidas A. Papakonstantinidis, Stavros L. Papakonstantinidis (2009) An innovative bargaining solution analysis for vertical cooperative promotion management decisions (based on win-winwin papakonstantinidis model) - Journal "Innovative Marketing", volume 5 issue # Εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές Papakonstantinidis (2006) Clustering/ Networking SMEs: The win-win-win Model. Case study: Local Quality Contracts in Greece/ Case LAKONIA Η εισήγηση αυτή παρουσιάστηκε στο XVI Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνιολόγων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη πόλη DURBAN της Νοτίου Αφρικής (XVI I.S.A World Congress Durban South Africa), με Ιουλίου 2006 και είχε τον γενικό τίτλο The Quality of Social Existence in a Globalizing World Η εισήγηση παρουσιάστηκε στις 28 Ιουλίου 2006 στο Διεθνές Κέντρο Συνεδριάσεων (I. C. C Room 11CD) RC 26 Η ως άνω εισήγηση εγκρίθηκε από 15μελη Επιστημονική Επιτροπή στα πλαίσια δύο προσυνεδριακών συσκέψεων (Ελλάδα- Δανία). Η εισήγηση περιλήφθηκε αυτούσια αν και εκτεταμένη- στον τελικό ΠΡΑΚΤΙΚΟ του Συνεδρίου (τόσο στη γραπτή του μορφή, όσο και την ηλεκτρονική του). (Φ )

5 Papakonstantinidis (2007) Sustainable Development and Local Capacities in Rural Areas Η εισήγηση παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο στις 14 Ιουνίου 2007 στη Μόλυβο Λέσβου (session 4:Staining Regions and Social Capital) Το Διεθνές αυτό Συνέδριο οργανώθηκε από κοινού από την Διεθνή Κοινωνιολογική Ένωση Επιτροπή Έρευνας Κοινωνιο-τεχνική & Κοινωνιολογική Πρακτική (I.S.A- R.C 26), την Εταιρία Επαγγελματιών Κοινωνιολόγων Ρωσίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (τμήμα Κοινωνιολογίας), το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και των Επαγγελμάτων την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου- το Υπουργείο Παιδείας με τον τίτλο «Σχεδιασμός για Όλους, Ενσωμάτωση, Κοινωνική Οικονομία, Βιώσιμες Κοινότητες» στο Συνεδριακό Κέντρο Μολύβου, Ν. Λέσβου, από Ιουνίου 2007 πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή και περιλήψεις των εισηγήσεων στο δια-δίκτυο. (Φ ) Papakonstantinidis (2008) Local Development: The Economy of the Poor & The win-win-win- Model (Papakonstantinidis Model) Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 1st European Forum International Sociological Association (ISA) R.C 26 το οποίο πραγματοποιήθηκε στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ- ΙΣΠΑΝΙΑ (4-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008) Η εισήγηση παρουσιάστηκε στις 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (POMPEU FABRA La RAMPLA 32) (βλέπε συνημμένο πρόγραμμα, session 4 ) Πρακτικά ηλεκτρονικά & ΤΟΜΟΣ με ABSTRACTS του FORUM και έγινε η ηλεκτρονική καταχώρηση τίτλου + abstracts στην ειδική «θέση» / σελίδα του Πανεπιστημίου και της ISA Εκεί ολοκληρώθηκε η κατοχύρωση με πρόταση της Προέδρου των Ιταλών Κοινωνιολόγων της ιδέας win-win-win methodology ως Papakonstantinidis Model και έτσι καταχωρήθηκε στην abstract list του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (θεωρείται ως κατοχύρωση concept/ θέματος διεθνώς/ διεθνής πατέντα) Barcelona Spain September , Official e-minutes (2008S00879)

6 Papakonstantinidis (2008) Local Development Approach: Building Social Capital by a win - win- win methodology(2008) : The INTERMEDIATE POSITION- ISA-RC 26 XXXI Conference Building Institutional Space for Sustainable Communities Social Economy and Innovative Local Policies, Molyvos/Lesbos Isle May, 19-22, 2008 Papakonstantinidis (2008) Local Development win-win-win Methodology: A tool for building social capital at local level (2008) (trnsl) Approved lecture to post graduate Sociology Dept- The Aegean University, May 14, 2008 Papakonstantinidis-Vlachos-Vlachou (2009)Understanding Frame of training Evaluation in Management Development: An Analysis in two Procedures in a Greek Case Study -2 nd International Conference on Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences. TEI ATH (2009) Papakonstantinidis (2009) Local Development Approach: The Leader EU Initiative Methodology- Experience/2009 Negresti OAS Romania Regional Science OAS-Conference - H εισήγηση έγινε στα αγγλικά, με ταυτόχρονη μετάφραση στα Ρουμανικά στη περιφέρεια NEGRESTI- OAS ROMANIA Papakonstantinidis (2009) Social Sustainable Development and the winwin-win methodology - The Aegean University (Dept of Sociology) World Conference, 2009 Papakonstantinidis (2010) Applying the win-win-win papakonstantinidis model in School Management Crisis- The Greek Case I.S.A XVII World Congress, (July,2009/ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2010) Gothenburg/ Sweden.

7 4. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Παπακωνσταντινίδης (2007) Κοινοτική Ανάπτυξη και Κοινωνική Συνοχή 500 σελ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ (08) Μέρος Βιβλίου κεφάλαιο 13 «Διαπραγμάτευση το Υπόδειγμα win-win-win & Τοπική Ανάπτυξη» (Tsobanogloou, M. Karidis UCLA, Llambi, etc). Παπακωνσταντινίδης (2008) Η Ανάδυση του Κοινωνικού Κράτους- ΜΕΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ενότητα 16 «Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί- Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 2008 ΟΚΤ. Papakonstantinidis(2005) «Forecasting the Tourism Impact, through the 2008 Messinian Thruway simple linear Regression the Holt-Winters Method and Sensitization Μέρος ΒΙΒΛΙΟΥ (PART OF THE BOOK New Facets on Tourism Management, Robinet Jacob, Abhijeet Publications, N. Delhi- India, 2005 (Dr Robinet Jacob- The Editor) Delhi ISBN ενότητα 14 - σελίδες (Φ Β) SSRN database 1. SSRN MRN Production & Operations Management Network SSRN MRN Production & Operations Management Network.... An Application of the Win-Win- Win Papakonstantinidis Model as an Innovative Bargaining SSRN Socially Responsible Investment ejournal Leonidas A. Papakonstantinidis and Dimitrios G. Lagos Higher Technological Educational Institute of Kalamata and affiliation not provided to SSRN SSRN Sustainability at Work e-journal Leonidas A. Papakonstantinidis and Dimitrios G. Lagos Higher Technological Educational Institute of Kalamata and affiliation not provided to SSRN SSRN Public Choice: Public Goods e Journal

8 SSRN Public Choice: Public Goods ejournal.... SSRN Logo, Social Science Research Network. QuickSearch SSRN elibrary... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Econometrics - SSRN - Social Science Research Network SSRN Econometrics: Applied Econometric Modeling in Forecasting ejournal....quicksearch SSRN elibrary... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Political Economy: Structure & Scope of Government ejournal SSRN Political Economy: Structure & Scope of Government ejournal.... SSRN Logo, Social Science Research Network... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Econometrics: Econometric & Statistical Methods - General... SSRN Econometrics: Econometric & Statistical Methods - General ejournal....leonidas A. Papakonstantinidis Higher Technological Educational Institute of SSRN Microeconomics: Welfare Economics & Collective Decision... SSRN Microeconomics: Welfare Economics & Collective Decision-Making ejournal....quicksearch SSRN elibrary... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Sustainable Transport ejournal Leonidas A. Papakonstantinidis and Dimitrios G. Lagos Higher Technological Educational Institute of Kalamata and affiliation not provided to SSRN SSRN Negotiation Processes & Communications e-journal SSRN Negotiation Processes & Communications ejournal.... SSRN Logo, Social Science Research Network. Quick Search... Leonidas A. Papakonstantinidis. 1. Forecasting the Tourism Impact Through the 2008 Messinian - SSRN ssrn.com/sol3/papers.cfm?...id... - Μετάφραση αυτής της σελίδας από L Papakonstantinidis Jun 2012 Leonidas A. Papakonstantinidis... Papakonstantinidis, Leonidas A., Forecasting the Tourism Impact Through the 2008 Messinian Thruway The Intermediate Community: A Behavioral/Bargaining... - SSRN ssrn.com/sol3/papers.cfm?...id... - Μετάφραση αυτής της σελίδας από L Papakonstantinidis Σχετικά άρθρα 19 Jun 2012 Leonidas A. Papakonstantinidis. Higher Technological Educational Institute of Kalamata Proceedings of the 4th Annual Euromed Microeconomics - SSRN - Social Science Research Network ssrn.com/.../ _cmbo.ht... - Μετάφραση αυτής της σελίδας An Application of the Win-Win-Win Papakonstantinidis Model as an... Leonidas A.Papakonstantinidis Papakonstantinidis, Higher Technological Educational Institute of Kalamata SSRN Game Theory & Bargaining Theory ejournal SSRN Game Theory & Bargaining Theory ejournal.... QuickSearch SSRN elibrary...the Win- Win-Win Papakonstantinidis Model - A Behavioral Analysis in SSRN Organizations & Markets: The Firm as a Nexus of Contracts... SSRN Organizations & Markets: The Firm as a Nexus of Contracts (Boundaries... An Application of the Win-Win-Win Papakonstantinidis Model as an Innovative...

9 6. SSRN Innovation & Management Science ejournal SSRN Innovation & Management Science ejournal.... QuickSearch SSRN elibrary...an Application of the Win-Win-Win Papakonstantinidis Model as an SSRN Operations Management ejournal SSRN Operations Management ejournal.... QuickSearch SSRN elibrary... An Application of the Win-Win-Win Papakonstantinidis Model as an Innovative SSRN Change Management Strategy ejournal George S. Spais, Leonidas A. Papakonstantinidis and Stavros L. Papakonstantinidisaffiliation not provided to SSRN, Higher Technological Educational ssrn.com/sol3/delivery.cfm?... - Μετάφραση αυτής της σελίδας από I Salehudin Σχετικά άρθρα Electronic copy available at: ssrn.com/abstract= VOLUME NO. 2 (2012), ISSUE... LEONIDAS A. PAPAKONSTANTINIDIS IMPACT OF NEW SSRN Econometrics: Multiple Equation Models ejournal SSRN Econometrics: Multiple Equation Models ejournal.... The Win-Win- WinPapakonstantinidis Model - A Behavioral Analysis in Dynamical Systems - The SSRN MRN Production & Operations Management Network SSRN MRN Production & Operations Management Network.... An Application of the Win-Win- Win Papakonstantinidis Model as an Innovative Bargaining SSRN Socially Responsible Investment ejournal Leonidas A. Papakonstantinidis and Dimitrios G. Lagos Higher Technological Educational Institute of Kalamata and affiliation not provided to SSRN SSRN Sustainability at Work ejournal Leonidas A. Papakonstantinidis and Dimitrios G. Lagos Higher Technological Educational Institute of Kalamata and affiliation not provided to SSRN SSRN Public Choice: Public Goods ejournal SSRN Public Choice: Public Goods ejournal.... SSRN Logo, Social Science Research Network. QuickSearch SSRN elibrary... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Econometrics - SSRN - Social Science Research Network SSRN Econometrics: Applied Econometric Modeling in Forecasting ejournal....quicksearch SSRN elibrary... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Political Economy: Structure & Scope of Government ejournal SSRN Political Economy: Structure & Scope of Government ejournal.... SSRN Logo, Social Science Research Network... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Econometrics: Econometric & Statistical Methods - General...

10 SSRN Econometrics: Econometric & Statistical Methods - General ejournal....leonidas A. Papakonstantinidis Higher Technological Educational Institute of SSRN Microeconomics: Welfare Economics & Collective Decision... SSRN Microeconomics: Welfare Economics & Collective Decision-Making ejournal....quicksearch SSRN elibrary... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Sustainable Transport ejournal Leonidas A. Papakonstantinidis and Dimitrios G. Lagos Higher Technological Educational Institute of Kalamata and affiliation not provided to SSRN SSRN Negotiation Processes & Communications ejournal SSRN Negotiation Processes & Communications ejournal.... SSRN Logo, Social Science Research Network. QuickSearch... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Social Entrepreneurship ejournal SSRN Social Entrepreneurship ejournal.... SSRN Logo, Social Science Research Network. QuickSearch SSRN elibrary... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Marketing Science ejournal SSRN Marketing Science ejournal.... QuickSearch SSRN elibrary... Sales Promotion Campaigns Based on the Win-Win-Win Papakonstantinidis Model SSRN Strategy & Social Policies ejournal Leonidas A. Papakonstantinidis and Dimitrios G. Lagos Higher Technological Educational Institute of Kalamata and affiliation not provided to SSRN SSRN Review of Marketing Science (ROMs) SSRN Review of Marketing Science (ROMs)... QuickSearch SSRN elibrary...promotion Campaigns Based on the Win-Win-Win Papakonstantinidis Model SSRN MKTG: Sales Promotion (Topic) SSRN MKTG: Sales Promotion (Topic)... QuickSearch SSRN elibrary... An Application of the Win-Win-Win Papakonstantinidis Model as an Innovative SSRN Behavioral & Experimental Economics ejournal ssrn.com/.../jeljour_results.cfm?... - Μετάφραση αυτής της σελίδας SSRN Behavioral & Experimental Economics ejournal.... The Win-Win- WinPapakonstantinidis Model - A Behavioral Analysis in Dynamical Systems - The Non SSRN ERPN: Local Development (Sub-Topic) SSRN ERPN: Local Development (Sub-Topic)... SSRN Logo, Social Science Research Network. QuickSearch SSRN... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN ERPN: Fields of Activity (Sub-Topic) SSRN ERPN: Fields of Activity (Sub-Topic)... SSRN Logo, Social Science Research Network. QuickSearch SSRN elibrary... Leonidas A. Papakonstantinidis SSRN Conflict, Negotiation, & Organizational Behavior ejournal ssrn.com/.../conflict-negotiation-o... - Μετάφραση αυτής της σελίδας

11 SSRN Conflict, Negotiation, & Organizational Behavior ejournal.... SSRN Logo, Social Science Research Network... Leonidas A. Papakonstantinidis win win win model papakonstantinidis model - Broadway Project - Προσωρινά αποθηκευµένη - Μετάφραση αυτής της σελίδας win win win model papakonstantinidis model on Broadway Project.... SSRN Author Page For George S Spais. An Integrated Bargaining Solution Analysis For SSRN Political Science Network - Page2RSS page2rss.co... - Προσωρινά αποθηκευµένη - Μετάφραση αυτής της σελίδας 3 Dec 2004 Page2RSS page: SSRN Political Science Network... Law Applying the Win-Win- Win Papakonstantinidis Model in School Management Crisis SSRN Political Science Network - Page2RSS page2rss.co... - Προσωρινά αποθηκευµένη - Μετάφραση αυτής της σελίδας 3 Dec 2004 Page2RSS page: SSRN Political Science Network... Abstracts), p.158, 2008Leonidas A. Papakonstantinidis Higher Technological Educational George S. Spais - Greece LinkedIn gr.linkedin.c... - Προσωρινά αποθηκευµένη - Μετάφραση αυτής της σελίδας Greece - Independent Consultant, Adjunct Assistant Professor and Educator An application of the win-win-win papakonstantinidis model as an innovative bargaining solution analysis in cooperative sales... SSRN Community logo People in Social Sciences Management And Organization - Yatedo - Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής - Μετάφραση αυτής της σελίδας Results Social Science Research Network (SSRN SSRN) Home Page. Social Science Research Network (SSRN SSRN) is Carol Naylor's Followed Topics Posts Scoop.it - Προσωρινά αποθηκευµένη - Μετάφραση αυτής της σελίδας Papakonstantinidis S rescooped this on social media and cmc.... Not to Post: Employee Rights and Social Media by Willow Jacobson, Shannon Tufts :: SSRN solution analysis Προσωρινά αποθηκευµένη - Μετάφραση αυτής της σελίδας 47. ssrn.com An Innovative Bargaining Solution Analysis for Vertical... of an extension of the win-win-win papakonstantinidis conceptualization, as an Social Sciences Management and Organization - Yatedo - Μετάφραση αυτής της σελίδας Social Science Research Network (SSRN SSRN) is devoted to the... Management Research Network Michael C. Jensen... Edgar Pierce Professor of Social and Hivatkozások for A többszintű területi együttműködés lehetőségei és Προσωρινά αποθηκευµένη - Μετάφραση αυτής της σελίδας 5. Παρακολούθηση 2 εργασιών Master και περισσότερες των 330 ετεροαναφορές 6. Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα και έργα, βραβεία.

12 Αν. Καθηγητής Στέφανος Γιακουμάτος 1.Βιβλία Μονογραφίες Giakoumatos S.G., (2010). Bayesian Stochastic Volatility Models: AUXILIARY VARIABLE METHODS FOR STOCHASTIC VOLATILITY AND OTHER TIME- VARYING VOLATILITY MODELS. LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN-13: Εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Giakoumatos, S.G. (2009). Bayesian Stochastic Volatility Models. Accepted by Archives of Economic History. Giakoumatos, S.G. (2007). Testing the Efficient Market Hypothesis in Greek Stock Exchange. Archives of Economic History, ΧΙΧ, Giakoumatos (2011). Weighting Methods: An application to Greek-IPUMS data. MODERN GREEK STUDIES YEARBOOK. Forthcoming. 3. Εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές Avgerinou, V., Giakoumatos, S., Konstantinakos, P., Mountakis, K., (2008), The Demand for Greek Professional Football, 16th European Association of Sport Management (EASM) Congress, Sept. 10th-13th, Bayreuth/Heidelberg, Germany. GIAKOUMATOS (2011) Official Statistics in Greece.Συνεδριο Θεσμών ΤΕΙ Καλαμάτας 2011.

13 4. Εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων χωρίς κριτές Giakoumatos (2008). Weighting Methods: An application to Greek-IPUMS data, IPUMS Workshop: Athens, Greece, Mar. 18, 20, 2008, Avgerinou, V., Giakoumatos, S., (2008). Price, Income & Unemployment Effects on Greek Professional Football, Berlin Arbeitskreis Sportokonomie conference, 5. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Giakoumatos SG and Avgerinou V. (2011). The Effect of Hooliganism on Greek Football Demand, in Violence and Aggression in Sporting Contests Economics, History and Policy (eds R. Todd Todd Jewell) pages , Springer, ISBN-13: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές και χωρίς έκδοση Πρακτικών Avgerinou, V., Giakoumatos, S., (2009). Price, Income & Unemployment Effects on Greek Professional Football, IASE/NAASE Working Paper Series, No , 7. Δέκα (10) ετεροαναφορές 8. Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα και έργα

14 Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Τσέκος 1. Βιβλία Μονογραφίες Πασσάς Α, Τσέκος Θ. (2009), (Επιμ), Εθνική Διοίκησι και Ευρωπαϊκή OL κλήpωση. Η Ελληνική Εμπειρία, Εκδόσεις Παπαζήση. Τσέκος Θ. (Επιμ), 2009Σχεδιάζοντας και Υλοποιώντ ένα Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Δημόσια Διοίκηση. Η Εμπειρία από το έργο «Εκπαίδευ Οργανισμών της Κυπριακής Δημοσίας Υπηρεσίας Εξειδικευμένα Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης» , Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. Κονπάδης Ξ., Τσέκος Θ., (Επιμ), (2008), Η Αναδιάρθρωση της Κοινωνικής Διοίκησης σε Τοπικό. Επίπεδο. Εκδόσεις Παπαζήση. Τσέκος Θ., (2007). Ποιότητα Υπηρεσιών και Δημόσιο Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 134 σελ. 2. Εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές Τσέκος Θ. (2012), «Παράμετροι σχεδιασμού δημόσιας πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση. Το πρόβλημα διασύνδεσης μάθησης και εργασίας" σε Μακρυδημήτρης Α. et. al. (Επιμ.) Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση. Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, σσ

15 Passas Α., Tsekos Th. (2009), A Procedural Model for Public Deliberation. In: Tambouris, E., Macintosh, A. (eds.) Electronic Participation Proceedings of Ongoing Research, Trauner Verlag, Shriftenreihe Informatik, Band 31. Τσέκος Θ., (2009), «Διαδικαστική Επάρκεια και Διοικητική Αποτελεσματικότητα», σε Α. Μακρυδημήτρης, Λ. Μαρούδας, Μ.-Η. Πραβίτα Επιμέλεια, Σύγχρονες τάσεις στη διοικητική επιστήμη: «Νέα Δημόσια Διοίκηση», Εταιρική Κοινωνική, Ευθύνη και Κοινωνία των Πολιτών, Εκδόσεις Σάκκουλα. Τσέκος Θ., (2007), «Πολιτισμικές Συνιστώσες της (Δυσ) λειτουργίας του Ελληνικού Διοικητικού Συστήματος», σε Μακρυδημήτρης Α., Πραβίτα Μ-Ηλ. (επιμ.). Διοικητική Θεωρία και Πράξη: Διοίκηση και Κοινωνία, Εκδόσεις Σάκκουλα, σσ Τσέκος Θ., (2007), «Η Γνώση ως Συντελεστής Ανάπτυξης Η Περίπτωση της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη», Αρ/είο Οικονομικής Ιστορίας, τευχ. Ειδική Έκδοση Ανακοινώσεων Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας, Καλαμάτα, 2006, Τομ. II σ.σ Εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων χωρίς κριτές Tsekos Th. (2012), 'La culture administrative a Γ origine des pratiques anti-deontologiques', in Kassimi Chrysa (Ed), Ethique et Deontologie dans I' Administratiot Publique Moderne, Actes de Conference, ΕΝΑ et NCPLA, Imprimerie Nationale, Athenes, pp 72-78, Τσέκος Θ., 2009, «Η Συμπληρωματικότητα της Ακαδημαϊκής και της Εργασιακής Μάθηση Στοιχεία από την Βρετανική και την Ελληνική Εμπειρία», σε Πολύζος Ν. (επιμ) «Η Έρευνα και η Εκπαίδευση στη Διοίκηση

16 και τα Οικονομικά της Υγείας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό», Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου, Εκδόσεις Παπαζήση. Τσέκος Θ., (2007), «Η ποιότητα των διαδικασιών ως προαπαιτούμενο της ηλεκτρονικής διοίκησης», σε Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Επιπτώσεις-Προοπτικές. Πρακτικά Συνεδρίου Κοινωνικό Πολύκεντρο- ΑΔΕΔΥ, σσ Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Τσέκος Θ., 2009 «Ευρωπαϊκοί Ρυθμοί και Ελληνικοί Τρόποι: Η (Αβέβαιη) Ελληνική Πορεία προς τον (Ασαφή) Ευρωπαϊκό Διοικητικό Χώρο», σε Πασσάς Α., Τσέκος Θ. (Επιμ). Εθνική Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Η Ελληνική Εμπειρία, Εκδόσεις Παπαζήση, σσ , Τσέκος Θ., 2009, «Ανίχνευση και Ανάλυση των Αναγκών Μάθησης», σε Τσέκος Θ. (Επιμ) Σχεδιάζοντας και Υλοποιώντας ένα Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη Δημόσια Διοίκηση. Η Εμπειρία από το έργο «Εκπαίδευση Οργανισμών της Κυπριακής Δημοσίας Υπηρεσίας σε Εξειδικευμένα Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης» , Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, σσ!8-22. Τσέκος Θ., 2009, «Η Εκτίμηση των Επιπτώσεων του Έργου: Η Μεταφορά των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων στην Εργασιακή Πράξη», σε Τσέκος Θ. (Επιμ) Σχεδιάζοντας και YL πoιώvτaς ένα Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη Δημόσια Διοίκηση. Η Εμπειρία από το έργο «Εκπαίδευση Οργανισμών της Κυπριακής Δημοσίας Υπηρεσίας σε Εξειδικευμένα Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης» , Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, σσ 77-80

17 Τσέκος Θ., (2008), «Η Διαρκής Ελληνική Διοικητική Κρίση: Περί της Μεταρρυθμιστικής Ιδιομορφίας μιάς μη -Βεμπεριανης Γραφειοκρατίας», σε Κοντιάδης Ξ., Ανθόπουλος Χ., (επιμ)., Κρίση του Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος: Εκδόσεις Παπαζήση, σσ Τσέκος Θ. (2008) Η Ελληνική Διαδρομή προς την Ευρωπαϊκή Διοικητική Σύγκλιση, σε Μαραβέγιας Ν. (Επιμ.), Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον, Θεμέλιο, σ.σ Κοντιάδης Ξ., Τσέκος Θ., Εισαγωγή: Οι νέες λειτουργίεςτων ΟΤΑ στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής πολιτικής, σε Κοντιάδης Ξ.. Τσέκος Θ.. (Επιμ). (7008). Η Αναδιάρθρωση της Κοινωνικής Διοίκησης σε Τοπικό Επίπεδο, Εκδόσεις Παπαζήση, σ.σ Τσέκος Θ. (2008), Οργανωτική διάρθρωση και Ελεγκτικοί μηχανισμοί της κοινωνικής διοίκησης στην Ελλάδα. Συνοπτική κριτική αποτίμηση, σσ Μπιτσάνη Ε., Τσέκος Θ. (2008), 0 διευρυνόμενος ρόλος των δήμων στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, σ.σ Κοντιάδης Ξ., Τσέκος Θ., Προτάσεις πολιτικής. Ζητήματα σχεδιασμού και οργάνωσης των κοινωνικών δράσεων της αυτοδιοίκησης, σε Κοντιάδης Ξ., Τσέκος Θ., (Επιμ), (2008), Η Αναδιάρθρωση της Κοινωνικής Διοίκησης σε Τοπικό Επίπεδο, Εκδόσεις Παπαζήση, σ.σ Πασσάς Α., Τσέκος Θ., (2007), «Είκοσι πέντε χρόνια ενωσιακού βίου της ελληνικής δημόσιας διοίκησης», σε Ντάλης Σ. (επιμ.) : Η Ευρωπαϊκή Ένωση 50 χρόνια μετά την Συνθήκη της Ρώμης. Από την ΕΟΚ των

18 «6» στην Ε.Ε.των «27», Υπουργείο Εξωτερικών, Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού, Εκδόσεις Παπαζήση, σ.σ Άλλες εργασίες SemanticGov, ICT research for innovative Government, Work Package 02 - Requirements analysis for national and pan-european e-government services, Deliverable 2.2 -Legislative, Institutional and EU Policy Related Requirements 6. Τριανταεπτά (37) ετεροαναφορές, δύο (2) συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων, εννέα (9)συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών και τιμητικοί τίτλοι. 7. Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα και έργα Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, - Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, Μέλος της ερευνητικής ομάδας για την εκπόνηση μελέτης με θέμα «Κοινωνική Πολιτική και Αυτοδιοίκησης Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, - Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, Μέλος της ερευνητικής ομάδας, για την εκπόνηση μελέτης με θέμα "Γνώση και μάθηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση" ΓΕΙ Κλτχ. -DMYP «Αξιόλογη ση μονάδων υγείας 6ης-ν*ΤΙΕ»

19 Επίκουρη Καθηγήτρια Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου 1. Βιβλία - Μονογραφίες Local government and local economy, Lambert, 2012 Α. Τριανταφυλλοπούλου, Η απασχόληση στην τοπική αυτοδιοίκηση, Αθήνα 2010, Α. Τριανταφυλλοπούλου, Η απασχόληση στην τοπική αυτοδιοίκηση- Η περίπτωση της περιφέρειας, Αθήνα Α. Τριανταφυλλοπούλου, Ο θεσμός των επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά το καθεστώς του 3463/2006, Αθήνα Α. Τριανταφυλλοπούλου -Κ. Τσούντας, Η Οργάνωση και οι λειτουργίες του Κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, Αθήνα 2009 Α. Τριανταφυλλοπούλου, Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικό καθεστώς και στοιχεία επιχειρήσεων από το 1833 έως και σήμερα, Αθήνα Κεφάλαια σε συλλογικά έργα «Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα του πολιτισμού στην Περιφέρεια Μελέτη περίπτωσης Ορεινής Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας (Δήμοι Αποδοτίας, Πρατάνου, Πυλλήνης), Συλλογικός Τόμος με Ευγενία Μπιτσάνη, Σταύρο Σταυρόγιαννη, Δημήτρη Σταυρουλάκη), εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα, 2007.

20 3. Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα Συμμετοχή στην εκπόνηση του έργου «Μελέτη προετοιμασίας για την εφαρμογή της παρ. Ζ του άρθρου 204 Αρμοδιότητες νησιωτικών δήμων του ν. 2852/2010», ΕΕΤΑΑ, Συμμετοχή στην εκπόνηση του έργου «Μελέτη αξιοποίησης των θεσμικών εργαλείων συνεργασίας στο νησιωτικό χώρο» ΕΕΤΑΑ, Συμμετοχή στην εκπόνηση του έργου «Εκπόνηση πρότυπων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας», στο πλαίσιο των Καλλικρατικών Δήμων, ΕΕΤΑΑ, Συμμετοχή στην εκπόνηση του έργου «Εκπόνηση πρότυπων κανονισμών λειτουργίας των συλλογικών αιρετών οργάνων των νέων δήμων», ΕΕΤΑΑ, Συμμετοχή στην εκπόνηση του έργου «Εκπόνηση οδηγού σύνταξης των Οργανισμών Εσωτερικών Υπηρεσιών των νέων δήμων», ΕΕΤΑΑ, Συμμετοχή στην εκπόνηση του έργου «Πρότυποι Οργανισμοί Εσωτερικών Υπηρεσιών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και κοινωφελών επιχειρήσεων», ΕΕΤΑΑ, Συμμετοχή στη μελέτη με αντικείμενο «Καταγραφή της ακινήτου περιουσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α βαθμού», ΚΕΔΚΕ-ΕΕΤΑΑ, Συμμετοχή στη μελέτη με αντικείμενο «άσκηση κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων και κοινοτήτων της Κύπρου», ΕΕΤΑΑ, 2008.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Γ. Γιακουμάτος Καθηγητής της Στατιστικής και των Ποσοτικών Μεθόδων ΑΤΕΙ Πελοποννήσου

Στέφανος Γ. Γιακουμάτος Καθηγητής της Στατιστικής και των Ποσοτικών Μεθόδων ΑΤΕΙ Πελοποννήσου Στέφανος Γ. Γιακουμάτος Καθηγητής της Στατιστικής και των Ποσοτικών Μεθόδων ΑΤΕΙ Πελοποννήσου Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση Επικοινωνίας: ΤΕΙ Πελοποννήσου, Αντικάλαμος Μεσσηνίας. ΤΚ 24100 Τηλ: 6948940244

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ / PUBLICATIONS. (a) ΒΙΒΛΙΑ / ΒOOKS (i) ΣΥΓΓΡΑΦΗ / AUTHORED BOOKS

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ / PUBLICATIONS. (a) ΒΙΒΛΙΑ / ΒOOKS (i) ΣΥΓΓΡΑΦΗ / AUTHORED BOOKS ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ / PUBLICATIONS (a) ΒΙΒΛΙΑ / ΒOOKS (i) ΣΥΓΓΡΑΦΗ / AUTHORED BOOKS 1. (2007), Ποιότητα Υπηρεσιών και ηµόσιο Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, [ Public Service Quality and Public Marketing,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ Π. ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Τηλ. οικίας 2721-0-92824 Φιλοποίμενος 23 εργασίας 2761-0-24270 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Fax 2761-0-62209 κινητό 6976333407 E-mail: ghkypa@otenet.gr fdroumbalis@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη Τ.Κ 23100, Τηλ: 27310-891, Φαξ 27310-8957

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Αχιλλέας Μητσός Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον Στο μάθημα αναλύονται οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η έκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών v.avdikos@gmail.com v.avdikos@panteion.gr Σπουδές PhD, Department of Town

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά)

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Γενικά βιογραφικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Κουζής Διευθύνσεις και τηλέφωνα Εργασίας: s Πάντειο Πανεπιστήμιο, Συγγρού 136, ΤΚ 176 71 - Καλλιθέα, Γραφείο Δ8 νέου κτιρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας. Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail nspyropou@ekke.gr Σπουδές Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr,

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Κώστας Γκόρτσος Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Σπουδές 2001 MSc Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ 1985 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Κύπρος Λευκωσία INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Λευκωσία 3 II. Independent partner other organisation/association organising

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

Σακελλαρόπουλος, Θ. (2006), Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής, τόμ. Β, Αθήνα, Διόνικος, σσ. 306 (ISBN 960 6619-20-6).

Σακελλαρόπουλος, Θ. (2006), Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής, τόμ. Β, Αθήνα, Διόνικος, σσ. 306 (ISBN 960 6619-20-6). Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Ο Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος είναι καθηγητής στο τμήμα κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΜΕ 435 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

EUROSUCCESS CONSULTING

EUROSUCCESS CONSULTING EUROSUCCESS CONSULTING Ιστορικό Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2009 Αποτελείται από 3 Τμήματα: Επιχειρηματική Ανάπτυξη Διεθνείς Συνεργασίες Ανάπτυξη Στρατηγικών Έργων Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΦΩΤΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομολόγος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

3. Pollalis Y., Vozikis A. (2003) SMEs and Liberalisation of Network Industries: Country Report: Greece, 8th Observatory for European SMEs, Brussels

3. Pollalis Y., Vozikis A. (2003) SMEs and Liberalisation of Network Industries: Country Report: Greece, 8th Observatory for European SMEs, Brussels Δημοσιεύσεις Κεφάλαια σε Βιβλία-Συλλογικούς Τόμους και Πρακτικά Συνεδρίων με το σύστημα των κριτών (Book chapters and Conference Proceedings with peer-review) 1. Λίβας Π., Βοζίκης Α. (1997) Συμβολή της

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ 30-5-2014 «Πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Tμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο:

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δημήτρης Ασκούνης Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή ΗΜ&ΜΥ 1 το Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ξυδέας Ευάγγελος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ξυδέας Ευάγγελος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ξυδέας Ευάγγελος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ξυδέας Ευάγγελος I. Γενικά Στοιχεία Παρούσα Κατάσταση : Καθηγητής Εφαρμοσμένης Οικονομικής Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Καθηγητής Τµ. Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΤΕΙ Πειραιά Email: dista111@yahoo.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1989 Πανεπιστήµιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τοµέας Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας.

Διαβάστε περισσότερα

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ικηγόρος Αθηνών Υποψήφιος ιδάκτωρ του Τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα διδακτορικής διατριβής: η συνταγµατική και ποινική προστασία των προσωπικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK

Διαβάστε περισσότερα

2000: Master of Laws (LL.M.): Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, 1999: Πτυχίο Νομικής (LL.B.): Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών,

2000: Master of Laws (LL.M.): Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, 1999: Πτυχίο Νομικής (LL.B.): Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών, Σπουδές 2000: Master of Laws (LL.M.): Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, Ηνωμένο Βασίλειο. 1999: Πτυχίο Νομικής (LL.B.): Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr Τίτλοι σπουδών Πτυχίο Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Επιδημία Παχυσαρκίας Source: IASOWebsite 2013 Αν δεν πάρουμε σύντομα αποτελεσματικά μέτρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα