ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ"

Transcript

1 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2 Οι περισσότερες αβαρίες προέρχονται από την κακή συντήρηση, από λάθη τοποθέτησης, κακό καύσιµο και κακό έλεγχο πριν το ταξίδι. Αφιερώστε χρόνο για την δοκιµή του σκάφους σας µετά την συντήρηση. Αφιερώστε 10 λεπτά για ελέγχους.

3 Πριν την εκκίνηση Οπτικός έλεγχος της εξωλέµβιας Βγάζουµε καπάκι. πρεσάρουµε βενζίνη και ελέγχουµε για διαρροές και τη γενικότερη κατάσταση του κινητήρα. Ελέγχουµε σωληνώσεις καλωδιώσεις. Πιέστε την αντλία καυσίµου (φούσκα) µέχρι να νιώσετε ότι έχει σκληρύνει. Σε περίπτωση που δεν σκληραίνει σηµαίνει ότι κάπου υπάρχει διαρροή.

4 Ελέγχουµε την κίνηση των χειριστηρίων και τιµονιού Θα πρέπει να είναι χαλαρή και εύκολη η εµπλοκή ταχύτητας και η τιµόνευση, χωρίς σκαλώµατα. Ελέγχουµε την κατάσταση και τη σύσφιξη της προπέλας.

5 Για δίχρονους κινητήρες : Ελέγχουµε τη στάθµη λιπαντικού του κινητήρα από το ρεζερβουάρ λαδιού να είναι γεµάτο. Καλό είναι να υπάρχει πάντα στο σκάφος και ένα εφεδρικό µπουκάλι µε λάδι που συνιστά ο κατασκευαστής. Αποφεύγουµε την ανάµιξη λιπαντικών διαφορετικών συστάσεων και προδιαγραφών.

6 Για τετράχρονους κινητήρες : Έλεγχος στάθµης Λιπαντικού. Τοποθετήστε την εξωλέµβια σε κάθετη θέση αφαιρέστε τη ράβδο µέτρησης και σκουπίστε την, βάλτε την πάλι µέσα για να γίνει η µέτρηση και βεβαιωθείτε ότι είναι ανάµεσα στη µέγιστη και την ελάχιστη ένδειξη. Συµπληρώνουµε αν χρειάζεται µε κατάλληλο λάδι. Αποφεύγουµε να αναµιγνύουµε λιπαντικά διαφορετικών συστάσεων και προδιαγραφών.

7 Επανατοποθετούµε το καπάκι του κινητήρα.

8 Ελέγχουµε την επάρκεια του καυσίµου για το ταξίδι µας. Βάζουµε πάντα καθαρή βενζίνη (είναι αναγκαίο να υπάρχει στο σκάφος υδατοπαγίδα κατάλληλη για τον κινητήρα µας) Η κατανάλωση καυσίµου αλλάζει δραµατικά ανάλογα µε τις συνθήκες. Ελέγχουµε σε κάθε γέµισµα αν ο δείκτης καυσίµου εργάζεται σωστά. Υπάρχουν στο εµπόριο διάφορα χωνιά µε ειδικά φίλτρα που δεν αφήνουν να περάσει νερό δυστυχώς δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µεγάλα ρεζερβουάρ.

9 Χρησιµοποιούµε πάντα φρέσκια βενζίνη. Η ποιότητα της βενζίνης µετά από παρέλευση ενός χρονικού διαστήµατος 2-3 µηνών πέφτει και µπορεί να µας δηµιουργήσει προβλήµατα Έχει επιτραπεί πλέον Βενζίνη Ε10 στην Ευρώπη. Περιέχει αιθανόλη σε ποσοστό 10%. Είναι υγροσκοπική, µαζεύει υγρασία και διαχωρίζεται η αιθανόλη από τη βενζίνη. Αν συµβεί αυτό, η βενζίνη είναι άχρηστη. Χρησιµοποιήστε Conditioner πάντα σε φρέσκια βενζίνη.

10 Μπαταρία 1. Βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία είναι σε καλή κατάσταση και οι συνδέσεις της ασφαλείς (εάν υπάρχει διακόπτης µπαταριών, τον ανοίγουµε) 2. ίνουµε ιδιαίτερη σηµασία στα χαρακτηριστικά της Μπαταρίας, όπως την χωρητικότητα (Ah) και στο ρεύµα κρύας εκκίνησης (CCA Amber) 3. Προσοχή στις διαµέτρους των καλωδιώσεων σε περίπτωση αλλαγής τους. 4. Ο διακόπτης πρέπει να αντέχει το µέγιστο ρεύµα εκκίνησης.

11 Επίσης Ελέγχουµε το σύστηµα ισοστάθµισης αν δουλεύει σωστά. Ανεβάζουµε και κατεβάζουµε την εξωλέµβια και βλέπουµε αν λειτουργεί σωστά, χωρίς θορύβους και χωρίς σκαλώµατα. Ανοίγουµε ταµπούκια και ελέγχουµε για αναθυµιάσεις βενζίνης ή διαρροές µέσα στο σκάφος.

12 Εκκίνηση κινητήρα Τοποθετήστε το µοχλό του χειριστηρίου στη θέση «κράτει».

13 Τοποθετήστε το γενικό διακόπτη στη θέση ΟΝ και βεβαιωθείτε ότι τα όργανα της µηχανής ενεργοποιούνται.

14 Τοποθετήστε το καλώδιο του Quick Stop σε σταθερό σηµείο πάνω σας (αποφεύγετε να το συνδέετε στον καρπό σας. Γυρίζουµε τον διακόπτη στην θέση «start». Αν ο κινητήρας δεν εκκινήσει, αφήνουµε το διακόπτη µετά από 5 δευτερόλεπτα, αφήνουµε να περάσει ένα χρονικό διάστηµα 5 δευτερολέπτων και ξαναπροσπαθούµε.

15 Ελέγξτε αν υπάρχει συνεχής ροή νερού από το ενδεικτικό του νερού ψύξης. Ακούστε τη λειτουργία του κινητήρα.

16 και καλό σας ταξίδι.

17 Περιοδικοί έλεγχοι & συντήρηση Για να διατηρηθεί το προϊόν σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, είναι σηµαντικό να λειτουργεί και να συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πολλές εργασίες συντήρησης απαιτούν ειδικό εξοπλισµό, τα γνήσια ανταλλακτικά για την αξιοπιστία και την αντοχή της κάθε εξωλέµβιας. Το χρονοδιάγραµµα συντήρηση ς καθορίζεται από τον κατασκευαστή, το οποίο µπορεί να αλλάξει λόγω συγκεκριµένων συνθηκών χρήσης.

18

19 Συντήρηση και αποθήκευση 1. Πλένετε το σώµα της εξωλέµβιας µε γλυκό νερό. 2. Πλένετε τον κινητήρα και εσωτερικά µε γλυκό νερό τοποθετώντας τα ακουστικά ή σε κάποιο βαρέλι ή από την ειδική θέση έκπλυσης (ο κινητήρας δεν πρέπει να δουλεύει σε αυτή την περίπτωση) 3. Αν τον πλένετε µε ακουστικά ή σε βαρέλι, βάλτε τον µπροστά να ζεσταθεί και αφήστε τον να σβήσει αφού αποσυνδέσετε τον αγωγό καυσίµου από τον κινητήρα ή κλείστε το µοχλό παροχής καυσίµου, αν υπάρχει. (Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε storage στη βενζίνη) 4. Ψεκασµός µε λάδι διασποράς 5. Λίπανση Γρασσάρισµα

20 1. Κλείστε τον γενικό διακόπτη των µπαταριών. 2. Αν παραµείνει για µεγάλο διάστηµα χωρίς να κινηθεί, αποσυνδέστε τους πόλους. Αποθηκεύστε τη µπαταρία σε δροσερό χώρο, χωρίς υγρασία. 3. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µικρούς φορτιστές µπαταριών ώστε να κρατήσετε της µπαταρίες σας ζωντανές.

21 Προβλήµατα Η µίζα δεν λειτουργεί 1. Η µπαταρία είναι πεσµένη ή λάθος µπαταρία 2. Οι συνδέσεις της µπαταρίας είναι χαλαρές ή διαβρωµένες (σφίξτε τα καλώδια της µπαταρίας και καθαρίστε τους ακροδέκτες) 3. Έχει καεί η ασφάλεια του ρελέ ηλεκτρικής εκκίνησης (µίζα) 4. Ο µοχλός ταχύτητας είναι πρόσω ή όπισθεν.

22 Προβλήµατα Ο κινητήρας δεν παίρνει µπροστά 1. Έχει τελειώσει το καύσιµο 2. Το καύσιµο είναι µολυσµένο ή πολυκαιρισµένο 3. εν λειτουργεί η αντλία καυσίµου 4. εν έχει γεµίσει το κύκλωµα µε καύσιµο 5. Υπάρχει πρόβληµα στο σύστηµα ανάφλεξης 6. εν έχετε βάλει την διχάλα

23 Προβλήµατα Ηχεί ο βοµβητής ή ανάβει η προειδοποιητική ένδειξη 1. Έχει βουλώσει το σύστηµα ψύξης 2. Έχει πέσει η στάθµη λαδιού 3. Υπάρχει πολύ νερό στο σώµα του φίλτρου καυσίµου

24 Προβλήµατα Κραδασµοί πετονιές επιπλέοντα αντικείµενα κλπ Όχι Πανικός Όλα διορθώνονται Έχουµε όλα τα σωστικά βοηθητικές µηχανές σε ετοιµότητα άγκυρες πλεύσης κλπ

25 Τα απαραίτητα του σκάφους 1. Λάδια ρεζέρβα 2. Ιµπέλερ 3. Προπέλα και εργαλεία για την αντικατάσταση της 4. Φίλτρα βενζίνης 5. Μπουζί (περισσότερο για τις δίχρονες)

26

27 Ευχαριστώ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Πρόγραµµα Συντήρησης......................... 7-2 Πρόγραµµα Περιοδικής Συντήρησης............... 7-2 Συνιστώµενη Συντήρηση σε ύσκολες Συνθήκες Οδήγησης...................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά της νέας μοτοσυκλέτας σας. Σας ευχόμαστε πολλά ευχάριστα και ασφαλή χιλιόμετρα Αυτό το εγχειρίδιο σας παρέχει τη βασική πληροφόρηση, σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις

Διαβάστε περισσότερα

SR 50. use+maintenancebook

SR 50. use+maintenancebook SR 50 820238 use+maintenancebook 2003 aprilia s.p.a. - Noale (VE) Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2003 Επανατύπωση: Παραγωγή και εκτύπωση: DECA s.r.l. Via Risorgimento, 23/ - Lugo (RA) - Italia Tel. +39-0545 35235

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ Ο ΗΓΗΣΕΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!! ΠΡΩΤΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΕΙΤΑ Ο ΗΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πρόλογος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ Ο ΗΓΗΣΕΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!! ΠΡΩΤΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΕΙΤΑ Ο ΗΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Πρόλογος Καλώς ήλθατε στην ολοένα αυξανόµενη οικογένεια των κατόχων αυτοκινήτων NISSAN. Σας παραδίδουµε το αυτοκίνητο αυτό, σίγουροι για την ποιότητά του. Έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε την τελευταία λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά KMH ΡΕΒΕΡΣΑ KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100. Εγχειρίδιο λειτουργίας

Σειρά KMH ΡΕΒΕΡΣΑ KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100. Εγχειρίδιο λειτουργίας Σειρά KMH Εγχειρίδιο λειτουργίας KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 ΡΕΒΕΡΣΑ Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Όλες οι πληροφορίες, απεικονίσεις και προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου βασίζονται στις πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Πρόγραμμα Συντήρησης......................... 7-2 Πρόγραμμα Περιοδικής Συντήρησης............... 7-2 Συνιστώμενη Συντήρηση σε Δύσκολες Συνθήκες Οδήγησης............................

Διαβάστε περισσότερα

AGILITY 16 PLUS 50-4Τ/125/200i

AGILITY 16 PLUS 50-4Τ/125/200i Οδηγίες χρήσης Do not remove this Ower s Manual from the vehicle. Read this manual carefully before operating the vehicle as it contains important safety information. Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

SUPER-8 50-4T/125. Οδηγίες χρήσης. Το δίκτυο της ΚYMCO είναι κοντά σας, στο 800 11 20025 web site: www.kymco.gr email: info@kymco.

SUPER-8 50-4T/125. Οδηγίες χρήσης. Το δίκτυο της ΚYMCO είναι κοντά σας, στο 800 11 20025 web site: www.kymco.gr email: info@kymco. Οδηγίες χρήσης Do not remove this Ower s Manual from the vehicle. Read this manual carefully before operating the vehicle as it contains important safety information. Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STEYR MOTORS MARINE 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ P/N Z001022/7 9η έκδοση Ιανουάριος 2009 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Πρόλογος Καλώς ήλθατε στην ολοένα αυξανόµενη οικογένεια των κατόχων αυτοκινήτων NISSAN. Σας παραδίδουµε το αυτοκίνητο αυτό, σίγουροι για την ποιότητά του. Έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε την τελευταία λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ Ο ΗΓΗΣΕΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!! ΠΡΩΤΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΕΙΤΑ Ο ΗΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πρόλογος ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ Ο ΗΓΗΣΕΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!! ΠΡΩΤΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΕΙΤΑ Ο ΗΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Πρόλογος Καλώς ήλθατε στην ολοένα αυξανόµενη οικογένεια των κατόχων αυτοκινήτων NISSAN. Σας παραδίδουµε το αυτοκίνητο αυτό, σίγουροι για την ποιότητά του. Έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε την τελευταία λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D)

ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D) ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D) Μετά την παραλαβή της θερμάστρας, εφ όσον είστε κάτοικος Αθηνών, Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Εξουσιοδοτημένος ιανομέας ή Επισκευαστής Mercedes-Benz Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Ένας χρήσιμος οδηγός από τη Mercedes-Benz Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι: Ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ Ο ΗΓΗΣΕΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!! ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΠΡΩΤΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΕΙΤΑ Ο ΗΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πρόλογος ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ Ο ΗΓΗΣΕΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!! ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΠΡΩΤΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΕΙΤΑ Ο ΗΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Πρόλογος Καλώς ήλθατε στην ολοένα αυξανόµενη οικογένεια των κατόχων αυτοκινήτων NISSAN. Σας παραδίδουµε το αυτοκίνητο αυτό, σίγουροι για την ποιότητά του. Έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε την τελευταία λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσικλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσικλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσικλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες αναφορικά με το προϊόν, οι

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...4 2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...4 2.2 ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ...4

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...4 2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...4 2.2 ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.2 ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...2 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1.4 ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 1.5 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ...3 1.6 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Start Elevator Hydraulik COMPONENTI OLEODINAMICI PER ASCENSORI

Start Elevator Hydraulik COMPONENTI OLEODINAMICI PER ASCENSORI Start Elevator Hydraulik COMPONENTI OLEODINAMICI PER ASCENSORI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α 90/ E (Soft-Stop) Περιεχόµενα 1 Προκαταρκτές εργασίες 1.1 Ελεγχος κατά την παραλαβή 1.2 Αποθήκευση 1.3 Μετακίνση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασεις, λειτουργίας και συντήρησης. Σειρά ΒΜ Χαλύβδινοι λέβητες ξύλου THERM LEV

Οδηγίες εγκατάστασεις, λειτουργίας και συντήρησης. Σειρά ΒΜ Χαλύβδινοι λέβητες ξύλου THERM LEV THERM LEV Οδηγίες εγκατάστασεις, λειτουργίας και συντήρησης Σειρά ΒΜ Χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Στοιχεία επικοινωνίας: Θεσσαλονίκη: 11χλµ Θεσ/νίκης-Νεοχωρούδας, 57008 Ιωνία, Τηλ: 2310 780 761-2, fax :2310

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημά σας αποτελείται από το δύο επιμέρους κελιά που συνδέονται παράλληλα με το νερό δεξαμενής σύμφωνα με την εικόνα παρακάτω:

Το σύστημά σας αποτελείται από το δύο επιμέρους κελιά που συνδέονται παράλληλα με το νερό δεξαμενής σύμφωνα με την εικόνα παρακάτω: DC8000 Οδηγίες Ασφαλείας Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες για αποφυγή ατυχημάτων. Αν δεν καταλαβαίνετε τις οδηγίες ή δεν θέλετε να δουλέψετε πάνω σε οχήματα, απευθυνθείτε σε κάποιον εξειδικευμένο μηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M. HG για επαγγελματίες εκτροφείς γουνοφόρων ζώων

Εγχειρίδιο Χρήστη. Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M. HG για επαγγελματίες εκτροφείς γουνοφόρων ζώων Εγχειρίδιο Χρήστη Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M Περιεχόμενα Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M Θέμα Σελίδα 1 Κανονισμοί ασφαλείας... 3 2 Περιγραφή λειτουργιών... 6 3 Προφυλάξεις πριν από την εκκίνηση...

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. 13 MSX125-32K26B000.book Page 1 Tuesday, February 12, 2013 12:29 PM Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71 Προτού χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, ώστε να κατανοήσετε την ορθή χρήση της μονάδας. Εγχειρίδιο χειριστή 170BT ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ: 60200101 και άνω Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 981077 V7 Classic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ V7 Classic Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Χάρη στη συνεχή τεχνική ενημέρωση και στα ειδικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. 12 AFS110-3GKWWH00.book Page 1 Friday, December 23, 2011 7:05 PM Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Λειτουργίας και Συντήρησης

Βιβλίο Λειτουργίας και Συντήρησης 31200391 10 Ιουλίου..2007 Greek Βιβλίο Λειτουργίας και Συντήρησης Τηλεσκοπικός παντοφορτωτής TH580B S/N TBJ 00100 & επάνω Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο µε τη µηχανή πάντα. Σηµαντικές Πληροφορίες Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

LIBRETTO D ISTRUZIONI

LIBRETTO D ISTRUZIONI IT NL PT GR LIBRETTO D ISTRUZIONI INFORMAZIONI IMPORTANTI: Siete pregati di leggere attentamente questo istruzioni e prendere dimestichezza con il prodotto prima di usario. Mantenga queste istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Honda CBF1000F/FA/FT/FS

Honda CBF1000F/FA/FT/FS Honda CBF1000F/FA/FT/FS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Honda Italia Industriale S.p.A. 2009 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η μοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά του οδηγού και ενός συνεπιβάτη.

Διαβάστε περισσότερα