Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ"

Transcript

1 Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα τα μέρη του πριν ασχοληθείτε για πρώτη φορά με τον οδηγό. Το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες, συμβουλές και προειδοποιήσεις που σχετίζονται με τη χρήση του οχήματός σας, θα ανακαλύψετε κι άλλα χαρακτηριστικά, που θα σας πείσουν για την ορθότητα της επιλογής σας. Είμαστε βέβαιοι ότι εάν τις λάβετε υπόψη σας, θα αποκτήσετε σύντομα οικειότητα με το νέο σας όχημα, το οποίο θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για πολύ καιρό με πλήρη ικανοποίηση. Η παρούσα έκδοση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οχήματος και σε περίπτωση πώλησής του, θα πρέπει να παραδοθεί στο νέο ιδιοκτήτη. APRILIA VIL GERNE TAKKE DIG for at have købt et af sine produkter. Vi har udarbejdet denne håndbog, så du kan udnytte produktet fuldt ud. Vi anbefaler at du læser den fuldstændigt igennem, før du begynder at benytte køretøjet. Håndbogen indeholder oplysninger, råd og advarsler vedrørende anvendelsen af køretøjet. Du vil ligeledes opdage egenskaber, detaljer og foranstaltninger, som vil overbevise dig om, at du har gjort et godt valg. Vi er overbeviste om, at anvisningerne vil gøre det let for dig straks at vænne dig til dit nye køretøj, som du vil få stor glæde af i lang tid. Denne udgivelse udgør en integrerende del af køretøjet og skal, i tilfælde af videresalg, overdrages til den nye ejer. SPORTCITY ONE 50 4T Ed

2 Οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου ετοιμάστηκαν για να προσφέρουν πάνω απ'όλα έναν απλό και σαφή οδηγό χρήσης. Αναφέρονται επίσης ενέργειες απλής συντήρησης και περιοδικοί έλεγχοι που πρέπει να εκτελούνται στο όχημα από τους Αντιπροσώπους ή τα Εξουσιοδοτημένα συνεργεία aprilia. Το βιβλιαράκι περιέχει επίσης οδηγίες για ορισμένες απλές επισκευές. Εργασίες που δεν περιγράφονται σ' αυτό το έντυπο, απαιτούν ειδικό εξοπλισμό ή/και ειδικές τεχνικές γνώσεις. Για την εκτέλεσή τους σας συνιστούμε να απευθύνεστε στους Αντιπροσώπους ή στα Εξουσιοδοτημένα συνεργεία aprilia. Hovedformålet med anvisningerne i denne håndbog er at give en enkel og klar brugsvejledning; heri findes ligeledes de mindre vedligeholdelsesarbejder og periodiske kontroleftersyn, som køretøjet bør undergå hos forhandleren eller et autoriseret aprilia-serviceværksted. Der formidles derudover anvisninger om visse nemme reparationer. De opgaver, der ikke udtrykkeligt beskrives i disse anvisninger, kræver særligt udstyr og/eller særlig teknisk viden; og det anbefales derfor at rette henvendelse til en forhandler eller et autoriseret aprilia-serviceværksted. 2

3 Ασφαλεια προσωπων Η μερική ή ολική μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να επιφέρει σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των ατόμων. Προστασια περιβαλλοντοσ Υποδεικνύει τη σωστή συμπεριφορά που πρέπει να τηρείται, προκειμένου η χρήση του οχήματος να μην είναι επιζήμια για το φυσικό περιβάλλον. Ασφαλεια οχηματος Η μερική ή ολική μη τήρηση αυτών των οδηγιών συνεπάγεται κίνδυνο σοβαρών ζημιών για το όχημα και σε ορισμένες περιπτώσεις τη λήξη της εγγύησης Τα σύμβολα που αναφέρονται πιο πάνω είναι πολύ σημαντικά. Χρησιμοποιούνται πράγματι για να τονίσουν μέρη του εγχειριδίου στα οποία είναι απαραίτητο να σταματήσετε για λίγο προσεκτικότερα. Όπως βλέπετε, κάθε σήμα αποτελείται από διαφορετικό γραφικό σύμβολο για μεγαλύτερη ευκολία στην ανεύρεση των διαφόρων τμημάτων. Πριν εκκινήσετε τον κινητήρα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και ιδιαίτερα την παράγραφο "ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗ". Η ασφάλειά σας καθώς και η ασφάλεια των άλλων δεν εξαρτάται μόνο από την ετοιμότητα των αντανακλαστικών και την ικανότητά σας, αλλά και από τη γνώση του οχήματος, από την καλή κατάστασή του και από τη γνώση των βασικών κανόνων ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. Σας συμβουλεύουμε να εξοικειωθείτε με το όχημα έτσι ώστε να μπορείτε να κινείστε στους δρόμους με απόλυτο έλεγχο και ασφάλεια. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του οχήματος και πρέπει πάντα να το συνοδεύει ακόμα και σε περίπτωση μεταπώλησης. Personlig sikkerhed Hel eller delvis tilsidesættelse af disse forskrifter kan sætte personernes sikkerhed alvorligt på spil. Miljøhensyn Angiver den korrekte brug af køretøjet for at hindre skader for miljøet. Køretøjets integritet Køretøjet kan beskadiges eller ødelægges og garantien kan i visse tilfælde frafalde, hvis disse regler ikke overholdes til punkt og prikke. Ovennævnte signaler er meget vigtige. De fremhæver de steder i vejledningen, som man skal være særlig opmærksom på. Hvert signal består af forskellige grafiske symboler, der gør det nemt og overskueligt at finde frem til de forskellige afsnit. Inden motoren startes, skal man læse denne håndbog omhyggeligt, og især afsnittet "SIKKER KØRSEL". Din og andres sikkerhed afhænger ikke kun din reaktionsevne og årvågenhed, men også af et godt kendskab til køretøjet, køretøjets tilstand og et kendskab til de grundlæggende regler for SIKKER KØRSEL. Det tilrådes derfor, at man gør sig bekendt med køretøjet, så man kan begå sig i trafikken på en sikker måde med fuld kontrol over køretøjet. VIGTIGT Denne håndbog skal betragtes som en integreret del af køretøjet, og den skal altid følge med i tilfælde af videresalg. 3

4 4

5 Περιεχομενα INDHOLDSFORTEGNELSE ΌΧΗΜΑ... 7 Θέση βασικών τμημάτων Ταμπλό Αναλογικός πίνακας οργάνων Κεντρικός διακόπτης (κλειδιού) Κλείδωμα τιμονιού Διακόπτης φλας Διακόπτης κόρνας Εκτροπέας φώτων Διακόπτης εκκίνησης Η σέλα Τα στοιχεία ταυτότητας Άνοιγμα εμπρόσθιου ντουλαπιού Άγκιστρο για τσάντες Η ΧΡΉΣΗ Έλεγχοι Ανεφοδιασμοί Ρύθμιση αμορτισέρ Στρώσιμο κινητήρα Θέση σε λειτουργία κινητήρα Δύσκολη εκκίνηση Στάση κινητήρα Καταλυτικό σιλανσιέ Σταντ Συμβουλές ενάντια στην κλοπή Η ασφαλής οδήγηση Η ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Στάθμη λαδιού κινητήρα Έλεγχος στάθμης λαδιού στον κινητήρα Προσθήκη λαδιού στον κινητήρα Αντικατάσταση λαδιού κινητήρα KØRETØJ... 7 Hovedkomponenternes placering Instrumentpanelet Analogt instrumentbræt Tændingslås med nøgle Tilkobling af spærreanordning Afbryder for blinkrelæ Knap til horn Omskifter til lys Startknap Sadlen Identifikation Åbning af forreste bagagerum Bagagekrog BRUG Kontroller Påfyldninger Regulering af støddæmpere Tilkøring Start af motor Vanskelig start Stop af motor Udstødningsrør Støtteben Tips til forebyggelse af tyveri En sikker kørsel VEDLIGEHOLDELSEN Motoroliestand Kontrol af motorolieniveau Efterfyldning af motorolie Udskiftning af motorolie

6 Στάθμη λαδιού στο μουαγέ Ελαστικά Αφαίρεση μπουζί Αφαίρεση φίλτρου αέρα Καθαρισμός φίλτρου αέρα Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων Προσθήκη υγρού στην εγκατάσταση πέδησης Μπαταρία Έλεγχος στάθμης ηλεκτρολύτη Μακροχρόνια αδράνεια Ασφάλεια Εμπρόσθιο συγκρότημα φωτισμού Ρύθμιση προβολέα Εμπρόσθια φλας Οπίσθιο συγκρότημα φωτισμού Οπίσθια φλας Καθρέφτες Ρύθμιση ρελαντί Εμπρόσθιο δισκόφρενο Οπίσθιο ταμπουρόφρενο Αδράνεια οχήματος Καθαριότητα οχήματος Μεταφορά ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Εργαλεία οχήματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Πίνακας προγραμματισμένης συντήρησης Oliestand i nav Dæk Afmontering af tændrør Afmontering af luftfilter Rengøring af luftfilter Kontrol af bremseoliestanden Påfyldning af væske i bremsesystemet Batteri Kontrol af elektrolyttens stand Længere tids stilstand Sikringer Forreste lygtegruppe Regulering af forlygten Forreste blinklys Baglygteenhed Bagerste blinklys Bakspejl Regulering af minimum Forreste bremseskive Bagbremse med tromle Henstilling af køretøjet Rengøring af køretøjet Transport TEKNISKE SPECIFIKATIONER Tilbehør RUTINEVEDLIGEHOLDELSE Oversigt over planlagt vedligeholdelse

7 SPORTCITY ONE 50 4T Κεφ. 01 Όχημα Kap. 01 Køretøj 7

8 1 Όχημα / 1 Køretøj 01_01 8

9 1 Όχημα / 1 Køretøj 01_02 9

10 1 Όχημα / 1 Køretøj Θέση βασικών τμημάτων (01_02) ΥΠΟΜΝΗΜΑ: 1. θήκη μικροαντικειμένων 2. Ασφαλειοθήκη 3. Κλειδαριά σέλας 4. Μπαταρία 5. Φίλτρο αέρα 6. Πεντάλ εκκίνησης 7. Κεντρικό σταντ 8. Ρεζερβουάρ καυσίμου 9.Τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου 10.Καπάκι αριθμού πλαισίου 11. Γάντζος μεταφοράς τσαντών 12. Δοχείο υγρού φρένων εμπρός 13. Διακόπτης εκκίνησης / κλειδώματος τιμονιού 14. Κόρνα 15. Καπάκι ελέγχου 16.Μπουζί 10 Hovedkomponenternes placering (01_02) FORKLARING: 1. Handskerum 2. Sikringsholder 3. Sadellås 4. Batteri 5. Luftfilter 6. Startpedal 7. Midterste støtteben 8. Brændstoftank 9.Brændstoftankdæksel 10.Stelnummerdæksel 11. Taskekrog 12. Forhjulsbremsens væskebeholder 13. Tændingskontakt / ratlås 14. Horn 15. Inspektionsdæksel 16.Tændrør

11 1 Όχημα / 1 Køretøj 01_03 Ταμπλό (01_03) ΥΠΟΜΝΗΜΑ: 1. Διακόπτης με κλειδί 2. Γάντζος μεταφοράς τσαντών 3. Θήκη μικροαντικειμένων 4. Κουμπί κόρνας 5. Διακόπτης φλας Instrumentpanelet (01_03) FORKLARING: 1. Tændingslås 2. Bagagekrog 3. Handskerum 4. Horn 5. Blinklysomskifter 6. Bagbremsegreb 11

12 6 - Μανέτα πίσω φρένου 7. Διακόπτης φώτων 8. Αριστερός καθρέφτης 9. Ομάδα οργάνων 10. Δεξιός καθρέφτης 11. Μανέτα εμπρόσθιου φρένου 12. Μανέτα γκαζιού 13. Κουμπί εκκίνησης 7. Lyskontakt 8. Venstre sidespejl 9. Instrumentenhed 10. Højre sidespejl 11. Forbremsegreb 12. Gashåndtag 13. Startknap 1 Όχημα / 1 Køretøj 12

13 1 Όχημα / 1 Køretøj 01_04 Αναλογικός πίνακας οργάνων (01_04) ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. Δείκτης στάθμης καυσίμου 2. Ενδεικτική λυχνία φλας 3. Ταχύμετρο Analogt instrumentbræt (01_04) OVERSIGT 1. Indikator for brændstofniveau 2. Kontrollampe for blinklys 3. Speedometer 4. Kontrollampe for fjernlys 13

14 4. Ενδεικτική λυχνία μεγάλης σκάλας φώτων 5. Ενδεικτική λυχνία μεσαίας σκάλας φώτων 6. Χιλιομετρητής 5. Kontrollampe for nærlys 6. Kilometertæller 1 Όχημα / 1 Køretøj ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ Δείκτης στάθμης καυσίμου «1» Δείχνει την κατά προσέγγιση στάθμη καυσίμου στο ρεζερβουάρ. Ενδεικτική λυχνία φλας «2» Αναβοσβήνει όταν βρίσκεται σε λειτουργία η ένδειξη στροφής Ταχύμετρο «3» Δείχνει την ταχύτητα οδήγησης Ενδεικτική λυχνία μεγάλης σκάλας φώτων «4» Ανάβει όταν στον εμπρόσθιο φανό ανάβει η μεγάλη σκάλα φώτων. Ενδεικτική λυχνία μεσαίας σκάλας φώτων «5» Ανάβει όταν στον εμπρόσθιο φανό ανάβει η μεσαία σκάλα φώτων. Χιλιομετρητής «6» Δείχνει το συνολικό αριθμό χιλιομέτρων που έχουν διανυθεί. 14 BESKRIVELSE AF INSTRUMENTER OG INDIKATORER Indikator for brændstofniveau «1» Giver en tilnærmelsesvis indikation om brændstofniveauet i tanken. Kontrollampe for blinklys «2» Den blinker, når blinklyset er tændt Speedometer «3» Angiver kørehastigheden Kontrollampe for fjernlys «4» Den tændes, når forlygten står på fjernlys. Kontrollampe for nærlys «5» Den tændes, når forlygten står på nærlys. Kilometertæller «6» Angiver antallet af tilbagelagte kilometer.

15 01_05 Κεντρικός διακόπτης (κλειδιού) (01_05, 01_06) Ο διακόπτης εκκίνησης «1» βρίσκεται στη δεξιά πλευρά, κοντά στην κολόνα του τιμονιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ «2» ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΔΙΑ- ΚΟΠΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΘΗ- ΚΗΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΚΛΕΙ- ΔΙΑ (ΕΝΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. Tændingslås med nøgle (01_05, 01_06) Tændingskontakten «1» sidder på højre side i nærheden af styregaflen. BEMÆRK NØGLEN «2» BRUGES TIL TÆN- DINGSKONTAKTEN / STYRLÅSEN SAMT LÅGEN TIL HANDSKERUM- MET. DER FØLGER TO NØGLER MED KØRETØJET (ÉN EKSTRANØGLE). BEMÆRK OPBEVAR EKSTRANØGLEN ET AN- DET STED END PÅ KØRETØJET. 1 Όχημα / 1 Køretøj 01_06 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ PLACERING AF KOMMUTATOR ΟΝ«A»: Ο κινητήρας και τα φώτα μπορούν να τεθούν σε λειτουργία. Δεν μπορείτε να βγάλετε το κλειδί. OFF «B»: Ο κινητήρας και τα φώτα δεν μπορούν να τεθούν σε λειτουργία. Μπορείτε να βγάλετε το κλειδί. LOCK «C»: Το τιμόνι είναι κλειδωμένο. Δεν μπορείτε να εκκινήσετε τον κινητήρα ON «A»: Motoren og lygterne kan tændes. Nøglen kan ikke tages ud. OFF «B»: Motoren og lygterne kan ikke tændes. Nøglen kan tages ud. LOCK «C»: Styret er låst. Det er ikke muligt at starte motoren og aktivere lyset. Nøglen kan tages ud. 15

16 και να ανάψετε τα φώτα. Μπορείτε να βγάλετε το κλειδί. Κλείδωμα τιμονιού (01_07) ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «LOCK» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. Tilkobling af spærreanordning (01_07) ADVARSEL DREJ ALDRIG NØGLEN I «LOCK» PO- SITION UNDER KØRSEL, FOR IKKE AT MISTE KONTROLLEN OVER KØ- RETØJET. Για κλείδωμα του τιμονιού: Γυρίστε το τιμόνι εντελώς αριστερά. Γυρίστε το κλειδί «2» στη θέση «OFF», και πιέστε το. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟ- ΝΑ ΣΤΡΙΨΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ Sådan aktiveres ratlåsen: Drej styret helt over mod venstre. Drej nøglen «2» på «OFF» BEMÆRK DREJ NØGLEN OG DREJ SAMTIDIGT STYRET. 1 Όχημα / 1 Køretøj 16

17 Γυρίστε το κλειδί «2» αριστερόστροφα (προς τα αριστερά), γυρίστε αργά το τιμόνι μέχρι το κλειδί «2» να φτάσει στη θέση «LOCK». Βγάλτε το κλειδί. Tryk og drej nøglen «2» mod uret (venstre om), drej langsomt på styret indtil nøglen «2» kan drejes på «LOCK». Tag nøglen ud. 1 Όχημα / 1 Køretøj 01_07 01_08 Διακόπτης φλας (01_08) Μετακινήστε το διακόπτη «3» προς τα αριστερά για να ειδοποιήσετε ότι στρίβετε αριστερά, μετακινήστε το διακόπτη «3» προς τα δεξιά για να ειδοποιήσετε ότι στρίβετε δεξιά. Πιέστε το διακόπτη «3» στο κέντρο για να απενεργοποιήσετε το φλας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΚΟ- ΠΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ON» Afbryder for blinkrelæ (01_08) Skub kontaktarmen «3» mod venstre for at vise af til venstre; Skub kontaktarmen «3» mod højre for at vise af til højre. Flyt kontaktarmen «3» i midterstilling for at slå blinklyset fra. BEMÆRK DE ELEKTRISKE KOMPONENTER FUNGERER KUN MED TÆNDINGS- KONTAKTEN I «ON» POSITION 17

18 01_09 Διακόπτης κόρνας (01_09) Πιέζοντας το κουμπί «2» ενεργοποιείται η κόρνα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΚΟ- ΠΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ON» Knap til horn (01_09) Ved tryk på knappen «2» aktiveres hornet. BEMÆRK DE ELEKTRISKE KOMPONENTER FUNGERER KUN MED TÆNDINGS- KONTAKTEN I «ON» POSITION Εκτροπέας φώτων (01_10) Αν ο διακόπτης φώτων «4» βρίσκεται στη θέση «Α», ενεργοποιείται η μεγάλη σκάλα φώτων, αν βρίσκεται στη θέση «Β», ενεργοποιείται η μεσαία σκάλα φώτων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΚΟ- ΠΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ON» Omskifter til lys (01_10) Hvis lyskontakten «4» står i positionen «A» aktiveres fjernlyset. I positionen «B» aktiveres nærlyset. BEMÆRK DE ELEKTRISKE KOMPONENTER FUNGERER KUN MED TÆNDINGS- KONTAKTEN I «ON» POSITION 1 Όχημα / 1 Køretøj Κουμπί PASSING «C» Πιέζοντας το κουμπί PASSING ενεργοποιείται το σινιάλο με τη μεγάλη σκάλα φώτων. 18 Knappen PASSING «C» Ved tryk på tasten PASSING begynder fjernlyset at blinke. BEMÆRK VED SLIP AF KNAPPEN «C» SLUK- KES FJERNLYSETS BLINK.

19 01_10 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «C» ΤΟ ΣΙ- ΝΙΑΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΑΛΑ ΦΩ- ΤΩΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩ- ΤΩΝ ASD Αυτό το όχημα είναι εφοδιασμένο με ένα σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης φώτων με την εκκίνηση του κινητήρα. Για το λόγο αυτό, ο διακόπτης φώτων έχει αντικατασταθεί από ένα διακόπτη αλλαγής "μεγάλης - μεσαίας σκάλας". Τα φώτα ανάβουν και σβήνουν μαζί με τον κινητήρα. Πριν από την εκκίνηση ελέγξτε ώστε ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση "μεσαία σκάλα" (εμπρόσθιο φως στη μεσαία σκάλα). AUTOMATISK TÆNDING AF ASD-LY- SENE Dette køretøj er forsynet med automatisk tænding af lysene, når motoren startes. Derfor er lysafbryderen erstattet med en lyskontakt til valg af "fjernlys/nærlys". Lysene slukkes sammen med motoren. Før start skal man kontrollere, om lyskontakten står på "nærlys" (nærlys i forlygten). 1 Όχημα / 1 Køretøj 19

20 Διακόπτης εκκίνησης (01_11) Startknap (01_11) Πιέζοντας το κουμπί εκκίνησης «5» και ταυτόχρονα ενεργοποιώντας μια μανέτα φρένου (εμπρός ή πίσω), η μίζα περιστρέφει τον κινητήρα. Hvis man trykker på startknappen «5» og samtidig aktiverer et bremsegreb (til foreller baghjul), sætter startmotoren motoren i gang. ΣΗΜΕΙΩΣΗ BEMÆRK 01_11 ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΚΟ- ΠΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ON» ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡ- ΓΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΙΑ DE ELEKTRISKE KOMPONENTER FUNGERER KUN MED TÆNDINGS- KONTAKTEN I «ON» POSITION BEMÆRK LYGTERNE FUNGERER KUN, NÅR MOTOREN ER STARTET. Η σέλα (01_12) Sadlen (01_12) 1 Όχημα / 1 Køretøj 01_12 Για να ξεμπλοκάρετε και να ανοίξετε τη σέλα: Τοποθετήστε το όχημα στο κεντρικό σταντ σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Βάλτε το κλειδί στην κλειδαριά της σέλας «1». Περιστρέψτε το κλειδί αριστερόστροφα και σηκώστε τη σέλα «2». Για εμπλοκή της σέλας, κατεβάστε την και πιέστε κεντρικά, μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ της κλειδαριάς. Hvordan sadlen åbnes og hæves: Parkér køretøjet på fast, plan grund, og stil det på det midterste støtteben. Sæt nøglen i sadellåsen «1». Drej nøglen venstre om, og løft sadlen «2». Sadlen låses igen ved at sænke den og trykke den lige ned, så den klikker på plads. 20

21 ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΜΠΛΟΚΑΡΙ- ΣΜΕΝΗ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚΑΡΕ- ΤΕ ΤΗ ΣΕΛΑ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΜΗΠΩΣ ΞΕΧΑ- ΣΑΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΑ. ADVARSEL INDEN KØRSEL, SKAL MAN KON- TROLLERE, AT SADLEN ER KOR- REKT FASTLÅST. BEMÆRK FØR SADLEN SÆNKES OG LÅSES, SKAL MAN KONTROLLERE, AT MAN IKKE HAR EFTERLADT NØGLEN I SA- DELRUMMET. 1 Όχημα / 1 Køretøj Τα στοιχεία ταυτότητας (01_13, 01_14) Είναι καλός κανόνας να γράψετε τους αριθμούς του πλαισίου και του κινητήρα στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο παρόν βιβλιαράκι. Ο αριθμός πλαισίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά ανταλλακτικών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Identifikation (01_13, 01_14) Det er en god ide at skrive stelnummer og motornummer ned i det dertil indrettede felt i denne håndbog. Stelnummeret kan anvendes ved køb af reservedele. BEMÆRK Η ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑ- ΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΟ- ΒΑΡΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, Η ΑΛΛΟΙΩ- ΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙ- ÆNDRING AF IDENTIFIKATIONSDA- TAENE KAN MEDFØRE STRAFFE- RETLIGE FORANSTALTNINGER. ÆN- DRING AF STELNUMMERET MEDFØ- RER UMIDDELBAR BORTFALD AF GARANTIEN. 21

22 ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ο αριθμός πλαισίου είναι χαραγμένος στον κεντρικό σωλήνα του πλαισίου. Για την ανάγνωσή του αρκεί να αφαιρέσετε το καπάκι «1». Αρ. πλαισίου... STELNUMMER Stelnummeret er påtrykt det midterste rør på stellet. Når det skal aflæses, er man nødt til at fjerne dækslet «1». Stelnr... 01_13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ο αριθμός κινητήρα είναι χαραγμένος κοντά στο κάτω στήριγμα του πίσω αμορτισέρ. Αρ. κινητήρα... MOTORSERIENUMMER Motorserienummeret er påtrykt i nærheden af det nederste ophæng på bagstøddæmperen. Motornr... 01_14 1 Όχημα / 1 Køretøj 22

23 01_15 Άνοιγμα εμπρόσθιου ντουλαπιού (01_15) Για να ανοίξετε τη θήκη μικροαντικειμένων: Τοποθετήστε το όχημα στο κεντρικό σταντ σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Βάλτε το κλειδί εκκίνησης στην κλειδαριά «3» και πιέστε το. Åbning af forreste bagagerum (01_15) Hvordan opbevaringsrummet åbnes: Parkér køretøjet på fast, plan grund, og stil det på det midterste støtteben. Sæt nøglen i låsen «3», og tryk den ind. 1 Όχημα / 1 Køretøj Άγκιστρο για τσάντες (01_16) Ο γάντζος μεταφοράς τσαντών «1» βρίσκεται στην εσωτερική και κάτω πλευρά της ποδιάς. ΠΡΟΣΟΧΗ Bagagekrog (01_16) Taskekrogen «1» sidder på det interne skjold foran. ADVARSEL 01_16 ΜΗΝ ΚΡΕΜΑΤΕ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΤΣΑ- ΝΤΕΣ Ή ΝΑΫΛΟΝ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΓΑ- ΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΑΙΣΘΗΤΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ. Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος: 1,5 Kg UNDLAD AT HÆNGE FOR TUNGE TA- SKER ELLER POSER FAST I KRO- GEN, DA DE KAN GØRE DET MEGET SVÆRT AT STYRE KØRETØJET OG VÆRE I VEJEN FOR FØDDERNE. Tekniske specifikationer Maksimal, tilladt vægt 1,5 Kg 23

24 1 Όχημα / 1 Køretøj 24

25 SPORTCITY ONE 50 4T Κεφ. 02 Η χρήση Kap. 02 Brug 25

26 Έλεγχοι ΠΡΟΣΟΧΗ Kontroller ADVARSEL ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΝΑ ΚΑΝΕ- ΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓ- ΧΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ. Η ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑ- ΡΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΣΟ- ΒΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ. ΜΗ ΔΙΣΤΑΖΕΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ Επίσημο Αντιπρόσωπο aprilia, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΙ- ΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ Ή ΕΑΝ ΣΥΝ- ΑΝΤΗΣΕΤΕ Ή ΥΠΟΨΙΑΖΕΣΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΣΗ- ΜΕΙΩΤΗ. UDFØR ALTID ET FOREBYGGENDE EFTERSYN AF KØRETØJET INDEN START, MED HENBLIK PÅ AT SIKRE EN KORREKT OG SIKKER KØRSEL. UNDLADER MAN AT UDFØRE EN SÅ- DAN KONTROL, KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE PERSONKVÆSTELSER OG BESKADIGELSE AF KØRETØJET. KONTAKT ALTID EN AUTORISERET APRILIA-FORHANDLER, HVIS DU ER I TVIVL OM NOGLE AF BETJENINGAN- ORDNINGERNES FUNKTION ELLER HVIS DU HAR MISTANKE OM, AT DER ER FUNKTIONSMÆSSIGE FEJL. DEN TID, DET TAGER AT UDFØRE EN KONTROL, ER MINIMAL, OG DET ØGER SIKKERHEDEN I BETYDELIGT OMFANG. 2 Η χρήση / 2 Brug Δισκόφρενο εμπρός ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Ελέγξτε τη λειτουργία, την κενή διαδρομή της μανέτας χειρισμού, 26 INDLEDENDE KONTROL Forreste skrivebremse Kontrollér virkedygtigheden, betjeningsgrebets frie vandring,

27 Πίσω φρένο με ταμπούρο τη στάθμη του υγρού και τυχόν διαρροές. Ελέγξτε τη φθορά στα τακάκια. Εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε με υγρό φρένων. Ελέγξτε τη λειτουργία, τη διαδρομή εν κενώ και την κατάσταση της μανέτας χειρισμού. Μανέτες φρένων Ελέγξτε ώστε να λειτουργούν ομαλά. Γκάζι Εάν είναι απαραίτητο λιπάνετε τις αρθρώσεις. Ελέγξτε ώστε να λειτουργεί ομαλά και να μπορεί να ανοίγει και να κλείνει εντελώς, σε όλες τις θέσεις τους τιμονιού. Τροχοί/Λάστιχα Ελέγξτε την κατάσταση της επιφάνειας των ελαστικών, την πίεση, τη φθορά και τυχόν ζημιές. Τιμόνι Κεντρικό σταντ Ελέγξτε ώστε η περιστροφή τους να είναι ομοιογενής, ομαλή και χωρίς τζόγο ή επιβραδύνσεις. Ελέγξτε ώστε να λειτουργεί ομαλά και ότι τα ελατήρια τα επαναφέρουν στην κανονική τους θέση. Εάν είναι απαραίτητο, λιπάνετε τους συνδέσμους και τις αρθρώσεις. Tromlebremse bagtil væskeniveauet og eventuelle udslip. Kontrollér for slid på bremseklodserne. Lad, om nødvendigt, fylde mere bremsevæske på. Kontrollér dens funktion, frigang og betjeningsgrebets stand. Bremsehåndtag Kontrollér at håndtagene kan trykkes ned. Gashåndtag Hjul/dæk Styretøj Smør ledforbindelserne efter behov. Kontrollér at gashåndtaget nemt kan trykkes ned og kan åbnes og lukkes helt i alle styrets stillinger. Kontrollér dækkenes overflade, dæktryk samt for slitage og evt. beskadigelse. Kontrollér at styrets drejning er ensartet, glidende og at der ikke er slør eller slæk. Midterste støtteben Kontrollér at støttebenene er nemme at slå ned og at fjederspændingen bringer dem tilbage i udgangsstilling. Bolte og møtrikker Smør om nødvendigt samlinger og ledforbindelser. Kontrollér at bolte og møtrikker er korrekt fastspændte. 2 Η χρήση / 2 Brug 27

28 Στοιχεία στερέωσης Ελέγξτε ώστε τα στοιχεία στερέωσης να μην είναι ξεσφιγμένα. Ρεζερβουάρ καυσίμου Φώτα στοπ, ενδεικτικές λυχνίες, κόρνα και ηλεκτρικά συστήματα Ενδεχομένως, φροντίστε να τα ρεγουλάρετε και να τα σφίξετε. Ελέγξτε τη στάθμη και εάν είναι απαραίτητο κάντε ανεφοδιασμό. Ελέγξτε για τυχόν διαρροές ή εμφράξεις του κυκλώματος. Ελέγξτε αν κλείνει καλά η τάπα καυσίμου. Ελέγξτε εάν λειτουργούν σωστά τα συστήματα. Αντικαταστήστε του λαμπτήρες ή κάντε την απαραίτητη επισκευή της βλάβης εάν είναι απαραίτητο. Brændstoftank Stoplys, kontrollamper, horn og elektriske anordninger Foretag eventuelt en justering eller efterspænding. Kontrollér brændstofstanden og påfyld om nødvendigt brændstof. Se efter eventuelle utætheder eller tilstopninger. Kontrollér at tankdækslet slutter tæt. Kontrollér om anordningerne fungerer regelmæssigt. Udskift pærerne eller reparér fejlen, om nødvendigt. Ανεφοδιασμοί (02_01) ΠΡΟΣΟΧΗ Påfyldninger (02_01) ADVARSEL 2 Η χρήση / 2 Brug ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕ- ΚΤΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝ- 28 DET ANVENDTE BRÆNDSTOF TIL FREMDRIFT AF FORBRÆNDINGSMO- TORER ER YDERST BRANDFARLIGT OG KAN FORÅRSAGE EKSPLOSION UNDER VISSE OMSTÆNDIGHEDER.

29 ΘΗΚΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΡΗΚΤΙ- ΚΟ ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΒΗΣΤΟ. ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΤΜΟΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙ- ΠΤΩΣΗ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΦΛΟΓΕΣ, ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗ- ΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥ- ΣΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗ Ή ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ. ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΕΦΟ- ΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΕΑΝ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΑΥΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑ- ΦΛΕΓΕΙ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΥΘΕΙ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟ, ΠΡΙΝ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗ- ΤΗΡΑ,ΕΛΕΓΞΤΕ ΩΣΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΣΤΕΓΝΟ. ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΔΙΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΜΗΝ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΕΝΤΕΛΩΣ. ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΤΑΠΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟ. ΑΠΟ- ΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙ- ΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΩΝ ΑΤΜΩΝ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΚΑΙ DET TILRÅDES, AT BRÆNDSTOFPÅ- FYLDNING OG VEDLIGEHOLDELSES- INDGREB UDFØRES PÅ ET OMRÅDE MED GOD VENTILATION OG MED SLUKKET MOTOR. UNDGÅ RYGNING UNDER BRÆND- STOFPÅFYLDNING OG I NÆRHEDEN AF BENZINDAMPE, OG UNDGÅ TIL ENHVER TID KONTAKT MED ÅBEN ILD, GNISTER OG ALLE ANDRE KIL- DER, SOM KAN FORÅRSAGE AN- TÆNDELSE AF BRÆNDSTOFFET EL- LER EKSPLOSION. UNDGÅ OGSÅ AT SPILDE BRÆND- STOF FRA PÅFYLDNINGSSTUDSEN, IDET DET KAN ANTÆNDE VED KON- TAKT MED MOTORENS VARME OVERFLADER. HVIS DER SPILDES BRÆNDSTOF VED ET UHELD, SKAL MAN KONTROLLERE, AT OMRÅDET ER HELT TØRT, INDEN KØRETØJET STARTES OP. BRÆNDSTOF UDVIDER SIG UNDER OPVARMNING, F.EKS. AF SOLENS STRÅLER, DERFOR SKAL MAN UND- GÅ AT FYLDE TANKEN HELT OP TIL STUDSEN. SØRG FOR AT LUKKE TANKDÆK- SLET OMHYGGELIGT EFTER PÅ- FYLDNING AF BRÆNDSTOF. UNDGÅ AT BRÆNDSTOFFET KOMMER I KON- TAKT MED HUDEN, INDÅNDING AF BENZINDAMPE, INDTAGELSE OG HÆLD IKKE BRÆNDSTOF FRA EN 2 Η χρήση / 2 Brug 29

30 ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΑΛΛΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ. BEHOLDER OVER PÅ EN ANDEN VED HJÆLP AF EN SLANGE. ΠΡΟΣΟΧΗ ADVARSEL ΜΗ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ HÆLD IKKE BRÆNDSTOF UD I NATU- REN. ΠΡΟΣΟΧΗ ADVARSEL ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. SKAL HOLDES UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE. 2 Η χρήση / 2 Brug 02_01 Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο βενζίνη super αμόλυβδη, με ελάχιστο αριθμό οκτανίων 95 (N.O.R.M.) και 85 (N.O.M.M.). Για να κάνετε ανεφοδιασμό καυσίμου: Σηκώστε τη σέλα. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου «1». Κάντε ανεφοδιασμό καυσίμου. Επανατοποθετήστε το καπάκι «1». ΜΗΝ ΡΙΧΝΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ Ή ΑΛ- ΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ. Anvend blyfri benzin med et oktantal på min. 95 (N.O.R.M.) og 85 (N.O.M.M.). Hvordan optankningen udføres: Løft sadlen. Skru brændstoftankdækslet «1» af, og fjern det. Tank op. Sæt dækslet «1» på plads igen. BRÆNDSTOFFET MÅ IKKE BLANDES MED TILSÆTNINGSSTOFFER ELLER ANDRE STOFFER. Sørg for at en eventuel tragt eller andet er fuldstændig ren. BEMÆRK EFTER OPTANKNINGEN SKAL DÆK- SLET «1» SÆTTES PÅ PLADS IGEN. 30

31 ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΧΩΝΙ Ή ΚΑ- ΤΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙ- ΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΘΑΡΟ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΦΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟ, ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΤΑΠΑ «1». Τεχνικά χαρακτηριστικά Καύσιμο (μαζί με τη ρεζέρβα) 7 l Απόθεμα καυσίμων 1,5 l Tekniske specifikationer Brændstof (inkl. reserve) 7 l Brændstofreserve 1,5 l 2 Η χρήση / 2 Brug Ρύθμιση αμορτισέρ (02_02, 02_03) Regulering af støddæmpere (02_02, 02_03) 02_02 Η πίσω ανάρτηση αποτελείται από ένα ζευγάρι αμορτισέρ διπλής ενέργειας (φρενάρισμα με συμπίεση / εκλάκτιση), στερεωμένα στον κινητήρα με σινεμπλόκ. Το αμορτισέρ διαθέτει ένα δακτύλιο για τη ρύθμιση της προφόρτισης του ελατηρίου. Η ρύθμιση στάνταρ, που έχει γίνει από το εργοστάσιο, έγινε για οδηγό βάρους 70 kg περίπου. Για διαφορετικό βάρος ή ανάγκες, ρυθμίστε το δακτύλιο «1» με ένα γατζόκλειδο (παρέχεται), προσδιορίζοντας έτσι τις ιδανικές συνθήκες πορείας. Baghjulsophænget består af en støddæmper med dobbeltvirkning (bremsning i kompression/ekstension), fastgjort til motoren med en silent-block. Støddæmperen er udstyret med en metalring, til justering af fjederens forspænding. Bagophænget er fra fabrikken indstillet til en fører på ca. 70 kg. Ønsker man at ændre denne indstilling, skal man gøre det ved hjælp af møtrikken «1» og en hagenøgle (følger med), og på denne måde indstille de ideelle kørebetingelser. 31

32 02_03 Περιστροφή δακτυλίου προς το A: Αύξηση της προφόρτισης του ελατηρίου Η ρύθμιση του οχήματος είναι σκληρή. Για χρήση σε δρόμους με επίπεδο ή κανονικό οδόστρωμα και για οδήγηση με συνεπιβάτη. Περιστροφή δακτυλίου προς το Β: Μείωση της προφόρτισης του ελατηρίου. Η ρύθμιση του οχήματος είναι πιο μαλακή. Για χρήση με ανώμαλο οδόστρωμα και για οδήγηση χωρίς συνεπιβάτη. Rotation af metalring i retning A: fjederforspændingen øges. Køretøjets aksel er hårdere. Skal benyttes på glatte eller normale vejbelægninger samt ved kørsel med passager. Rotation af metalring i retning B: fjederforspændingen mindskes. Køretøjets aksel gøres blødere. Skal benyttes på ujævne vejbelægninger samt ved kørsel uden passager. 2 Η χρήση / 2 Brug 32

33 02_04 02_05 Στρώσιμο κινητήρα (02_04, 02_05) Το στρώσιμο του κινητήρα είναι βασικό προκειμένου να εξασφαλιστεί η διάρκεια και η σωστή λειτουργία. Κινηθείτε, κατά το δυνατό, σε δρόμους με πολλές στροφές και/ή σε βουνό όπου ο κινητήρας, οι αναρτήσεις και τα φρένα θα στρώσουν καλά και αποτελεσματικά. Για τα πρώτα 500 km διαδρομής (312 mi), ακολουθήστε τους παρακάτω κανόνες: km (0-62 mi) Κατά τα πρώτα 100 km (62 mi) χρησιμοποιήστε προσεκτικά τα φρένα και αποφύγετε απότομα και εκτεταμένα φρεναρίσματα. Αυτό πρέπει να γίνει προκειμένου να επιτραπεί η σωστή προσαρμογή του υλικού τριβής των τακακιών στους δίσκους του φρένου km (0-187 mi) Μην κρατάτε ανοιχτό το σκριπ γκαζιού περισσότερο από το μισό στις μεγάλες διαδρομές km ( mi) Μην κρατάτε ανοιχτή τη χειρολαβή γκαζιού στις μεγάλες διαδρομές για περισσότερο από 3/4. Tilkøring (02_04, 02_05) Det er vigtigt, at motoren tilkøres, for at kunne sikre en lang levetid og korrekt funktion. Kør om muligt på veje med mange sving og/eller i bakkelandskab, hvor motoren, ophænget og bremserne udsættes for en effektiv tilkørsel. I løbet af de første 500 km kørsel (312 mil), skal følgende forskrifter overholdes: km (0-62 mil) I løbet af de første 100 km (62 mil) skal man være forsigtig med brug af bremserne og undgå bratte eller længerevarende opbremsninger. På denne måde sikrer man, at friktionsmaterialet på bremseskoene sætter sig korrekt km (0-187 mil) Undlad at holde gashåndtaget mere end halvt åbent over længere strækninger km ( mil) Undlad at holde gashåndtaget mere end 3/4 åbent over længere strækninger. ADVARSEL 2 Η χρήση / 2 Brug ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 1000 KM (625 MI) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΝΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓ- ΧΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ EFTER DE FØRSTE 1000 KM (625 MIL) SKAL MAN GENNEMGÅ DE KON- TROLPUNKTER, DER ER BESKRE- VET I KOLONNEN "EFTER TILKØR- SEL" I SKEMAET MED RUTINEVEDLI- GEHOLDELSE FOR AT UNDGÅ PER- 33

aprilia 854078 Sportcity One 50 2T GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2676713

aprilia 854078 Sportcity One 50 2T GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2676713 aprilia 854078 Sportcity One 50 2T GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2676713 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

aprilia Mana GT ABS Manual(8) http://www.manuallib.com/file/2674620

aprilia Mana GT ABS Manual(8) http://www.manuallib.com/file/2674620 aprilia Mana GT ABS Manual(8) http://www.manuallib.com/file/2674620 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

Η παρεχόμενη ασφάλεια των αυτοκινήτων: χωρίζεται σε:

Η παρεχόμενη ασφάλεια των αυτοκινήτων: χωρίζεται σε: 1. Γιατί το αυτοκίνητο εξοπλίζεται με σύστημα ABS; Η παρεχόμενη ασφάλεια των αυτοκινήτων: χωρίζεται σε: Παθητική ασφάλεια: Τεχνικές εφαρμογές που μειώνουν τις συνέπειες ατυχημάτων (π.χ. ζώνες ασφαλείας,

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587

aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587 aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

SR 50. use+maintenancebook

SR 50. use+maintenancebook SR 50 820238 use+maintenancebook 2003 aprilia s.p.a. - Noale (VE) Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2003 Επανατύπωση: Παραγωγή και εκτύπωση: DECA s.r.l. Via Risorgimento, 23/ - Lugo (RA) - Italia Tel. +39-0545 35235

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661

aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661 aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ Φόρτωση Αυτοκινήτου........................... 6-1 Ρυμούλκηση Τρέιλερ............................ 6-1 Ρυμούλκηση του Αυτοκινήτου σας................. 6-6 6 Φόρτωση Αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος!

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος! Οδηγίες ασφάλειας Λανθασμένη χρήση της συσκευής αυτής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο καταστροφής της ίδιας ή άλλων συσκευών, ακόμα και τραυματισμό ή θάνατο. Προειδοποίηση! Ρεύμα 36V. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Εξουσιοδοτημένος ιανομέας ή Επισκευαστής Mercedes-Benz Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Ένας χρήσιμος οδηγός από τη Mercedes-Benz Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι: Ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος περιεχομένων ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ...5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ...

Κατάλογος περιεχομένων ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ...5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ... Κατάλογος περιεχομένων ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ...5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ...5 ΣΥΝΔΕΣΗ PEDELEC (PAS)...6 ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ...6 ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ...7

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

AGILITY CITY 50/125/150/200i

AGILITY CITY 50/125/150/200i Οδηγίες χρήσης Do not remove this Ower s Manual from the vehicle. Read this manual carefully before operating the vehicle as it contains important safety information. Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Moto Guzzi California

Moto Guzzi California Η MOTO GUZZI ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

2010 Honda Motor Co., Ltd.

2010 Honda Motor Co., Ltd. Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σκούτερ και πρέπει να το συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες αναφορικά στο προϊόν που ήταν διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Honda CBF1000F/FA/FT/FS

Honda CBF1000F/FA/FT/FS Honda CBF1000F/FA/FT/FS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Honda Italia Industriale S.p.A. 2009 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η μοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά του οδηγού και ενός συνεπιβάτη.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου

Ηλεκτρικά Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου 06 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Ηλεκτρικά Συστήματα - Εναλλάκτης 6.1 - Μπαταρία & Συνδέσεις 6.2 - Ασφάλεια 6.3 - Κόρνα 6.4 - Λυχνίες & Φανοί 6.5 - Μίζα 6.6 Συστήματα Κινητήρα & Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Supra-X [AFS125CRF] ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

Supra-X [AFS125CRF] ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Supra-X [AFS125CRF] ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η μοτοσυκλέτα έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει έναν οδηγό κι έναν συνεπιβάτη. Μην υπερβαίνετε ποτέ το μέγιστο συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

99000-SWIFT-014 02/2015

99000-SWIFT-014 02/2015 99000-SWIFT-014 02/2015 5MT ΑΝΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,2 L 5MT GL+ GL+ Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού Ρύθμιση τιμονιού καθ ύψος Ρύθμιση τιμονιού τηλεσκοπική Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Quick Guide WEB EDITION ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ VOLVO! VOLVO S80

Quick Guide WEB EDITION ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ VOLVO! VOLVO S80 VOLVO S80 Quick Guide WEB EDITION ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ VOLVO! Η εξοικείωση με νέο σας αυτοκίνητο μπορεί να αποτελέσει μια απολαυστική εμπειρία. Ανατρέξτε σε αυτό το φυλλάδιο Σύντομων Οδηγιών για να

Διαβάστε περισσότερα

quick guide WEB EDITION ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ VOLVO! VOLVO V70 & XC70

quick guide WEB EDITION ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ VOLVO! VOLVO V70 & XC70 VOLVO V70 & XC70 quick guide WE EDITION ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ VOLVO! Η εξοικείωση με νέο σας αυτοκίνητο μπορεί να αποτελέσει μια απολαυστική εμπειρία. Ανατρέξτε σε αυτό το φυλλάδιο Σύντομων Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δικύκλων Ηράκλειο 25 / / 20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σκοπός Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

MXU 700i. Οδηγίες χρήσης

MXU 700i. Οδηγίες χρήσης MXU 700i Οδηγίες χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα ψεκασμού του οχήματος, να μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τους πόλους της μπαταρίας όταν ο κεντρικός διακόπτης είναι ανοιχτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

2011 Honda Motor Co., Ltd.

2011 Honda Motor Co., Ltd. Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες πριν την εκτύπωση.

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες του 1ου και 2ου οδηγού και του οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 1ος οδηγός: 1. οδήγηση 2. άλλες εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οι περισσότερες αβαρίες προέρχονται από την κακή συντήρηση, από λάθη τοποθέτησης, κακό καύσιµο και κακό έλεγχο πριν το ταξίδι. Αφιερώστε χρόνο για την

Διαβάστε περισσότερα

Honda PCX125 PCX150 ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. 2012 Honda Motor Co., Ltd.

Honda PCX125 PCX150 ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. 2012 Honda Motor Co., Ltd. Honda PCX125 PCX150 ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ 2012 Honda Motor Co., Ltd. Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σκούτερ και πρέπει να το συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

10 σημεία για μια πιο οικολογική οδήγηση

10 σημεία για μια πιο οικολογική οδήγηση Η εκστρατεία ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΑ (Make Cars Green) στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών συνεπειών από την κίνηση των αυτοκινήτων και στο να βοηθήσει τους οδηγούς να σκεφτούν οικολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες πριν την εκτύπωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) 5040291500-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V ). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) Α60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) Α60 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) Α60 Αυτός ο πίνακας ελέγχου για αυτοματισμό πορτών επιτρέπει τον έλεγχο για δυο μοτέρ με εναλλαγόμενο ρεύμα. Ο πίνακας διαθέτει μια σειρά από μικροδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Honda CBR125RW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Honda Motor Co., Ltd. 2010

Honda CBR125RW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Honda Motor Co., Ltd. 2010 Honda CBR125RW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η μοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει έναν οδηγό κι έναν συνεπιβάτη. Μην υπερβαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Εγχειρίδιο εγκατάστασης Περιγραφή εξοπλισμού Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο με τον εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνεται. Γρίλιες εξόδου αέρα Πίνακας ελέγχου Χερούλι μεταφοράς Χερούλι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. 12 NC700X Revision-4GMGS6010.book Page 1 Monday, March 12, 2012 10:21 AM Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. 13 MSX125-32K26B000.book Page 1 Tuesday, February 12, 2013 12:29 PM Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Honda SH300 SH300A ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Honda Italia Industriale S.p.A. 2010

Honda SH300 SH300A ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Honda Italia Industriale S.p.A. 2010 Honda SH300 SH300A ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Honda Italia Industriale S.p.A. 2010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτό το σκούτερ έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τον οδηγό και έναν επιβάτη. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες πριν την εκτύπωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

MXU Bιβλίο Οδηγιών 150/250/300cc

MXU Bιβλίο Οδηγιών 150/250/300cc MXU Bιβλίο Οδηγιών 50/250/300cc KWANG YANG MOTOR CO., LTD NO. 35 Wan Hsing Street, San Min District Kaohsiung, Taiwan, R.O.C. Tel.: 886-7-3822526, Fax: 886-7-395002 MOTOTREND A.E.: MOTOLAND LTD A.E.: AΘΗΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Quick GUIDE Web edition

Quick GUIDE Web edition V70/XC70 Quick GUIDE Web edition ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ VOLVO! Η εξοικείωση με νέο σας αυτοκίνητο μπορεί να αποτελέσει μια απολαυστική εμπειρία. Ανατρέξτε σε αυτό το Quick Guide για να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρί α μοτοσυκλε τας γία την πρακτίκη εξε ταση

Θεωρί α μοτοσυκλε τας γία την πρακτίκη εξε ταση Θεωρί α μοτοσυκλε τας γία την πρακτίκη εξε ταση Το πρώτο στάδιο της εξέτασης είναι ο έλεγχος για την σωστή συντήρηση της μοτοσικλέτας. Οι εξεταστές (2) θα μας κάνουν κάποιες ερωτήσεις πριν ξεκινήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά της νέας μοτοσυκλέτας σας. Σας ευχόμαστε πολλά ευχάριστα και ασφαλή χιλιόμετρα Αυτό το εγχειρίδιο σας παρέχει τη βασική πληροφόρηση, σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου

Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου 05 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Ελαστικά - Ζυγοστάθμιση Ελαστικού 5.1 - Πίεση Φουσκώματος Ελαστικών 5.2 - Σταύρωμα Ελαστικών 5.3 - Βάθος Πέλματος / Πρόσφυση Ελαστικού 5.4 - Σύστημα Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Scooter. XCITING 300/500Ri MMC MOTOTREND A.E.:

Οδηγίες χρήσης. Scooter. XCITING 300/500Ri MMC MOTOTREND A.E.: Do not remove this Ower s Manual from the vehicle. Read this manual carefully before operating the vehicle as it contains important safety information. Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο από το όχημα.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσικλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσικλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσικλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες αναφορικά με το προϊόν, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ATV MXU 250/300R MOTOTREND A.E.:

Οδηγίες χρήσης ATV MXU 250/300R MOTOTREND A.E.: Do not remove this Ower s Manual from the vehicle. Read this manual carefully before operating the vehicle as it contains important safety information. Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο από το όχημα.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. 12 AFS110-3GKWWH00.book Page 1 Friday, December 23, 2011 7:05 PM Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα