ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΡΙΜΕΣ ΑΓΑΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΡΙΜΕΣ ΑΓΑΠΗΣ"

Transcript

1 ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΡΙΜΕΣ ΑΓΑΠΗΣ BRNO, OCTOBER 2012 ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ I. (60) Ἄν ὁ τεχνίτης τὸ πωρνὸν δουλεύγη τὴν νύχταν µὲ τὸ διάφορός του πνάζει ἂν ἔν κι ὁ πολεµάρχος ριζικεύγη συχνὰ τὴν ζών του γιὰ τὴν τιµὴν παθιάζει ὁ ναύτη στὸ νερόν, ἂν κιντυνεύγη, γδέχεται κέρδος καὶ γι αὐτὸν στεντιάζει, κ ἐγὼ ποτὲ µου δὲν θαρῶ ποὺ σένα παρὰ λαµπρόν, ζηµιές, πάθη σ ἐµέναν. Wenn der Handwerker am Morgen schafft dann ruht er in der Nacht gerecht; wenn der Krieger oft sein Leben wagt dann strebt er nach dem Ruhm im Feld; der Seemann auf dem Meer, in der Gefahr erhofft Gewinn, darüber müht er sich und mich erwartet niemals anderes von Dir als Kummer, Ungemach und Schmerzen. Μετάφραση του Serafino: Se l zappator il giorno se affatica, La sera spera il premio e l riposare. Se l guerier fra pericol se nutrica Aspetta di far preda e fama alzare. Se l navigante in mar sempre se intrica Spera al fin gran ricchezza riportare. Ahi, lasso, io spero del mio amor sὶ forte Tormento, inganno, disonore e morte. (20) Ποιὸς ἔνι γοιὸν ἐµέναν πικραµµένος καὶ ποιὸς ὡς γοιὸν ἐµέναν µαρτυρίζει ποιὸς µέ στὸ χιόνιν ἅφτει κ ἐµπυρίζει καὶ τίς ἔν γοιὸν ἐµέναν πειρασµένος; Ὁ ναύτης ἔν καµπόσον ναπαµένος, ποὺ µέραν οὐδὲ νύχταν δὲν σιγίζει γιατὶ ἂν δουλεύγη, διάφορος ὀλπίζει κι ὅσα διαβάζει δὲν νιώθει ὁ θλιµµένος. Ἂν ἒν κι ὁ ζευγολάτης παραδέρνη, ὅλον τὸν χρόνον δίχα νά χη πνάση κερδαίννει ἀχ τὸν καρπὸν κεῖνον ποὺ σπέρνει. Οὐδένας γοιὸν ἐµὲν δὲν ἔν νὰ µοιάση διατὶ ἡ καρδιά µου πάντα της ἁφταίννει κι ἁποὺ µπορεῖ δὲν θέλει ν ἀγιτιάση. (78) Σηκώννεται ὁ γιωργὸς καὶ πᾶ νὰ ποίση εἰς ὅσον ξηµερώση τὴν δουλειὰν του καὶ χαίρεται γοιὸν πάγει νὰ γιωργήση, γιατ ἴτσου βρίσκει τὴν ζωὴν καὶ γειάν του κ ἐγὼ πάντα µου κλαίω τὴν ἑσπέραν καὶ λούννουµ µε τὰ δάκρυα τὴν ἡµέραν. Ο πολεµάρχος πνάζει τὴν ἡµέραν ἁπού βλεπεν τὴν νύχταν τὴν τιµήν του κ ἐκεῖνος ποὺ κοιµᾶτον τὴν ἑσπέραν κωπιάζει τὸ πωρνόν γιὰ τὴ ζωήν του κ ἐγ ὅλη νύχταν κλιόντα µ ἀγρυπνίζω καὶ τὴν ἡµέραν πλάσιν δὲν σιγίζω. Πάσα τεχνίτης ὅσον ξηµερώνει καὶ πνάζοντα κερδαίννει τὴν ζωή του, τὴν νύχταν δίχως πλήξην πιὸν νὰ νώση κοιµώντα πνάζει µέσα στὸ κελλίν του κ ἐγὼ τὴν νύχταν πάντα µου θρηνίζω καὶ τὸ πωρνὸν τὸ ριζικόν µου βρίζω. Wer ist wie ich in Bitterkeit wer martert sich gleich mir, wer steht im Schnee in Flamm und Feuer und wer trägt solche Prüfungen wie ich? Der Seemann findet Ruh und Freude den weder Tag noch auch die Nacht erholt denn wenn er schafft erhofft er sich Gewinn und achtet nicht, der dürftige, was er erduldet. Auch wenn der Säher um und um sich wendet das ganze Jahr und keinen Atem findet verdient er von dem Samen, den er streut. Keiner kann sich doch mit mir vergleichen weil immer Flammen mir das Herz verzehren und die mir helfen könnte, mag es nicht. Der Bauer steht am Morgen auf und tritt die Arbeit auf den Feldern an er freut sich auf sein Tageswerk, das immer im den Weg zu leben und Erfüllung weist; aber ich weine abends ohne Unterlaß und bade in den Tränen über Tag. Der Krieger streckt sich hin am Tage, der in der Nacht um Kriegesruhm sich müht und der am Abend sich aufs Lager legt verteidigt tags darauf erneut sein Leben; ich hingegen wache unter Klagen durch die Nacht mein Weinen hat am Tage nicht sein Ende. Sobald es dämmert macht sich jeder Handwerker verdient ums eigene Leben und nachts kann ohne Sorge er in seiner Kammer liegen ich aber klage nächtens und am Morgen fluch ich mein Geschick. 1

2 Τὴν νύχταν πάσα ζὸν κάπου κοιτάζει, τίτοια στὸ δάσος κι ἄλλα µέ στὸ σπήλιον πνάζοντα τὴν ἡµέραν ποιὸν κοπιάζει καὶ κάποιον βόσκ εἰς ὅπου χει τὸν ἥλιον κ ἐγὼ ἁπ ὅλη νύχτα µαρτυρίζω ἀχ τὸ πωρνὸν τὰ δάκρυα µὲ σκουλλίζου. Στρέφεται πάσα ζὸν εἰς τὴν βοσκήν του ἀφότις δῆ καὶ τ ἄστρον ξηµερώση καὶ πᾶ καθάνα νά βρη τὴ ζωήν του, δὲν θέλει στενοχώρησιν νὰ νώση κ ἐγ ὅλη νύχταν κλιόντα µου δὲν πνάζω κι ἀφότις ξηµερώση ἀναστενάζω. Jedes Getier findet am Abend seinen Unterschlupf manches im Wald und manches in der Höhle das eine arbeitet am Tag mit Ruhe das andre weidet bis die Sonne sinkt ich leide Qualen durch die Nacht und über Tag hüll ich mich ein in Tränen. Alle Tiere kehren zu dem Weidengrund zurück wenn sich der Morgenstern am Himmel zeigt ein jedes findet dort sein Leben und will sich keinem Kummer unterwerfen; ich, der ich nicht Ruhe finde in der Nacht seuftze schon, sobald der Tag erwacht. ΙΙ. (12) Τὸ δὲν ἐτόλµησα ποτὲ ὀξυπνά µου νὰ δῶ, δὲ νὰ νοιαστῶ στὸν ἐµαυτόν µου, εἶδα κοιµώντας, δίχως τ ἀστρικόν µου νὰ ξεύρη κ ἦτον τίτοια ἡ πεθυµιά µου, ς λογὴν κι ὅπου νὰ δῆ τωρὰ ἡ θωριά µου, βιγλῶ τὴν θέισσάµ µου στὸ πλευρόν µου, πὼς µ ἀθθυµίζει πάντα τὸ καλόν µου κ ἐγὼ τὴν συχωρῶ πὲ τὰ λαµπρά µου. Ὦ Πόθε, ποὺ µᾶς παίζεις µὲ τὸ θάρος, γοιὸν ἔδειξες τίτοιαν θωριὰν στὸ δεῖµ µου νά χες µ ἀφήσειν πάντα κοιµισµένο! Ἢ ἂν µέλλη τίτοιον δεῖν εὐλογηµένον νά βρω φότις τελειώσω τὴν ζωήν µου, ρίσε νά ρτη βουργά σ ἐµὲν ὁ χάρος. Was ich im Wachen nie gewagt zu sehn noch auch im Innern mir zu denken sah ich im Schlaf; wenn auch mein Stern davon nichts wußte; meine Sehnsucht war so mächtig, daß wohin immer sich mein Blick auch wendet ich meine Göttin neben meiner Schulter finde was mich an meine Güte mahnt und ich vergebe ihr all meine Marter. Oh Liebe, die du uns mit Hoffnung trügst wenn vor mein Auge jenes Bild du stellst hättest mich besser doch für immer schlafen lassen. Und falls ich jenem Bild voll Segen wieder begegne, wenn mein Leben endet bestimme, daß der Tod schnell zu mir komme. Μετάφραση σονέτου του Sannazaro Quel, che vegghiando mai non ebbi ardire Sol di pensare, o finger fra me stesso, Contra mia stella il sonno or m ha concesso, Per contentare in parte il mio desire. Tal ch ovunque adivien ch io gli occhi gire, Mi trovo la mia donna ognor da presso; E par che rida, e mi ricorde spesso Cose, ond io le perdono i sdegni e l ire. Ma l Ciel, ch ogni mio ben sempr ebbe a schermo, Offrendo ai spirti lassi una tal vista, Devea quel brieve sogno fare eterno. O, se per morte tal piacer s aquista, Farmi morendo uscir da questo Inferno, E lasciar questa vita oscura e trista. (11) Κοιµώντα µοῦ φανίστην νὰ βιγλίσω Im Schlaf erschien mir ein Gesicht ἐκείνην ἁποὺ πῆρεν τὴν καρδιάµ µου, von jener, die das Herz mir raubte µὲ θάρος νὰ µοῦ στρέψη τὴν ὑγειάν µου im Wunsch, mir die Gesundheit zu erstatten κ ἐγὼ νὰ λπιζω µέσα µου νὰ ζήσω und das erhoffte Leben mir zu gönnen. ἀµµέ, µὲ δίχως περισσὰ ν ἀργήσω, ξυπνώντα ποῖκα στρέµµα στὴν κυράν µου ἐδίπλασα ξανὰ τὴν καµατιάµ µου καὶ πάλε πεθυµῶ νὰ ξηψυχήσω. Μµάτια µου, ἀφὸν κοιµώντα µοῦ διδεῖτε Ohne zu zögern und in aller Eile erhob ich mich und suchte meine Dame auf; und doppelt überfiel mich wieder Kummer und wieder wünsche ich mir zu sterben. Mein Auge, schlaffend zeigst du mir 2

3 τό θελα νὰ θωρούσετε ἀννοιµένα, τὸν κόσµον ποιὸν γι ἀγάπηµ µου µὲδ δῆτε. Μµάτια µου, ἀφὸν βιγλᾶτε κοιµισµένα κεῖνον ποὺ θέλω πάντα νὰ θωρῆτε, µείνετε µέραν νύχταν καµµυµένα. (16) Τὰ µµάτια µοῦ φανίστην νὰ βιγλίσω, ἁποὺ διδοῦν τὸ φῶς εἰς τὰ δικά µου, τόσον γλυκιὰ ν ἀξάψουν τὰ λαµπρά µου ὅτ εἴπουν ἴτσου τὴν ζωήν ν ἀφήσω. Κι ὡς γοιὸν ἀξάφτα κ ἤθελα ν ἀργήσω ν ἀφταίννω καὶ νὰ µὲ θωρῆ κυρά µου, τρέχει στὸν νοῦµ µου καὶ λαλῶ µεσά µου: κοιµοῦµαι πὰς καὶ χάσω το ἄν ξυπνήσω. Κ ἴτσου γοιὸν ἤµουν µεσοκοιµισµένος, τοὺς ὀφθαλµούη µου πιάσα νὰ ποµείνω κάµνοντα νά χω κείν τὴν ἐφροσύνην ἀµµ ἴτσου µὴ µπορώντα µου να µείνω πολλὰ ποὺ τὸ λαµπρὸν τρεµουσιασµένος, ξυπνῶ κ εὑρέθηκα µέ στὸ καµίνι. was ich im Wachen mir zu schauen wünschte, um meinetwillen, schließ dich vor der Welt. Mein Auge, daß geschlossen sieht, was ich mit jedem Augenblick erblicken möchte bleibe bei Tag und Nacht verhüllt. Die Augen glaubte ich zu schauen die meinen Augen Licht verleihen so süß, daß sie mein Feuer schürten und mich, so dacht ich, aus dem Leben trieben. Als ich so brannte und der Brannt noch nähren wollte unter meiner Dame Blicken kam mir die Einsicht und ich sprach in mir: ich schlafe und verlier wenn ich erwache. Und nur im Halbschlaf, wie ich war deck ich die Augen mit den Händen, um mein Glück auf diese Art im Innern festzuhalten; doch ich vermochte nicht so auszuharren weil ich erbebte in der Hitze meiner Flammen im Wachen find ich mich in einem Feuerschlot. III. (24) Τ ἀδόνιν κεῖνον ποὺ γλυκιὰ θλιβᾶται τόσον λυπητικὰ τόσον καµένα, νὰ πῆς δὲν ἔχει ταίριν γοιόν κ ἐµέναν γιὰ ταύτου πρὸς ἐµὲν παραπονᾶται. Τόσον γλυκιὰ τὴν λύπην του µετρᾶται καὶ πολεµᾶ νὰ στέκωµαι νοιασµένα τὰ κλάµατά του πού ναι λυπηµένα, ἀποὺ τὰ ποιὰ γνωρίζω πὼς φυρᾶται. Μόνον κ εἶναι πουλλίν, παντὲς λυπᾶται τὰ πάθη µου κ ἐκεῖνον καί θρηνίζει κι ἀφὸν µὲ τόσην πλήξην µ ἀγνωρίζει τ ἀγκώµατά µου ξαύτου µοῦ ξηγᾶται. Μέραν δὲ νύχτα δὲν µοῦ ξηκολλᾶται οὐδ ἁντὰν νὰ πετάση ξωµακρίζει τὸ κλάµαν, ἂν µουλλώσω, µ ἀθθυµίζει κι οὕλη νύχτα µιτά µου δὲν κοιµᾶται. Πιστεύγ ὁ πόθος τό πεψεν σ αὐτόν µου διὰ νὰ µηδὲν σιγήση τὸ λαµπρόν µου. Jene Nachtigall, die auf solch süße Weise klagt mit solcher Trauer und so tiefem Schmerz scheint ganz ohne Gefährtin, so wie ich und daher richtet sie ihr Leid an mich. So süß macht ihre Trauer sie zu Versen, daß es mich zwingt, an ihre Klagen voll von Traurigkeit zu denken, so daß ich schaue wie sie sich verzehrt. Obwohl sie nur ein Vogel, trauert sie doch um mein Leid, sie quällt sich meinetwegen und weil sie weiß um meine Bitterkeit erzählt sie mir vor ihrer eigenen Verzweiflung. Nicht tags noch nachts weicht sie von meiner Seite und auch ihr Flug trägt sie nicht fern von mir wenn ich verstumme, mahnt sie mich ans Klagen und wacht mit mir die ganze Nacht hindurch. Ich glaub die Liebe hat sie mir gesandt damit mein Feuer nicht in sich zusammensinke. (34) Μέσα στὰ δάση θὲν νὰ καταντήσω, ἁποὺ τ ἀδόνιν κλαίγει πάσα µέραν στὸ κλάµαν συντροφιὰν θὲν νὰ τοῦ ποίσω, δίχως νὰ πὰψω δὲ πωρνὸν δὲ σπέραν κι ἄν θέλη νὰ σιγήση, µὲν τ ἀφήσω ποτέ του µουλλωτὸν νὰ πάρη ἀέραν, ἄν τύχως ἔτσι κλιόντα ν ἀγρικήση ἐκείνη, ποὺ µπορεῖ νὰ µοῦ βουθήση. Die Wälder wollte ich als meine Zuflucht wählen wo alle Tage klagt die Nachtigall; im Klagen will ich ihr Gesellschaft leisten und niemals innehalten, weder Tag noch Nacht; wenn sie verstummen mächte, so gestatt ich ihr niemals die Stille, daß sie Atem schöpfe denn so vielleicht kann jene, all die Klagen hören die mir zur Hilfe eilen könnte. 3

4 (75) Ἀφῆκεσ σε, πουλλίν, καὶ τὴν φουλιὰσ σου ἦρτες νὰ χτίσης ὧδε στὸ κελλίµ µου ἐγὼ ἀγαπῶ πολλὰ τὴν συντροφιάσ σου κ ἐσού βρες τόπον ἔµπιστον, πουλλίµ µου. Ἐσού χες µατωµένην τὴν καρδιὰσ σου κ ἐγὼ ξανασπασµένη τὴν δικήµ µου ἐσού κλαίγεις τὸν ἄνδραδ δίχα πίστη κ ἐγὼ τὴν θέισσαµ µου γιατὶ ἀγγρίστη. Ἐσού, πουλλίµ µου, πάντα σου ξηγᾶσαι στὴν γλώσσασ σου τὰ πάθη σου µιτά µου κ ἐγὼ µιτά σου σέναν ποὺ θλιβᾶσαι θρηνίζω, γοιὸν θωρεῖς, τὰ κλάµατά µου. Ἐσοὺ µιτά µου µὲν παραπονᾶσαι κ ἐγὼ λαλῶ σ ἐσὲν τ ἀγκώµατά µου τάχατε ποφουσκώνεις µετὰ µέναν κ ἐγὼ παρηγοροῦµαι µετὰ σέναν. Ὅνταν τινάς, ποὺ πὰντα του παθιάζει, κανέναν κακορίζικον βιγλίση, νὰ τὸν ἰδῆ τὸ πῶς ἀναστενάζει καὶ πῶς παραπονᾶται ν ἀγρικήση, παραπονᾶται µερτικὸν καὶ πνάζει καὶ στρέφεται ἀχ τὸν θάνατον νὰ ζήση. Καὶ τοῦτον ἔχουν ὅλοι ποὺ θλιβοῦνται µµ ἄλλους τὴν πλήξην νὰ παρηγοροῦνται. Λοιπὸν τὴν θλίψησ σου, πουλλίν, γρικώντα, εἰς τὴν δικήµ µου ἀνάπαψην εὑρίσκω τὰ βάρη σου, πουλλάκιµ µου, θωρώντα παντὲς ἀχ τὰ δικά µου ἀλαφρυνίσκω πουλλάκιµ µου, τὰ δάκρυα σου βιγλώντα µαθθαίννεις µε παντὲς νὰ ποµεινίσκω ἀλήθεια ἐσὲν τὰ πάθη σου φυροῦνται γιατὶ ἔν παλιά, µµὰ µὲν τώρα γεννοῦνται. Ἐσού πουλλίµ µου, πάγεις καὶ γυρίζεις κ ἐγὼ πάντα µου στέκω καὶ θρηνίζω ἐσοὺ βιγλώντα ἀφήννεις νὰ θρηνίζης κ ἐγὼ ποτὲ ἀφήνω νὰ βακρύζω ἐσοὺ τὸν κόσµον γοιόν πετᾶς βιγλίζεις κ ἐγὼ στὴν φυλακήν µου µαρτυρίζω οἱ πλῆξες σου ἐφυράναν κ ἐπαλιύναν κ ἐµέναν τώρα νιώννουν τώρ ἀντρύναν. Ἐσού, πουλλίν, ποὺ ποῖκες τὴν φιλιάν µου γιὰ δυὸ φτερὰ πού χασες δὲν µουλλώννεις κ ἐγὼ, πουλλίν, πού χασα τὴν καρδιάµ µου γιατί, ἁντὰµ µὲ θωρεῖς, δὲν ξανανιώνεις; Ἄν ἔναι σὰν ἐσέναν τὴν πικριάµ µου νὰ λάλουν, γοιὸν λαλεῖς κι ἀποφουσκώννεις δὲν ἔλειβγεν ἀξ αὔτου µου τὸ θάρος ἀµµὲ διατὶ ὄχι δὲν λείπω ἀχ τὸ βάρος. Μετάφραση σονέτου του Tibaldeo Quanto me piace semplice augelletto Che nel tugurio mio formi il tuo nido, Non potevi trovar loco piu fido, Ne io compagno a me piu grato e accetto. Di sangue ho il fianco e tu bagnato il petto, Io per amor, tu per marito infido; Tu sempre ti lamenti io sempre grido, Tu vai disperso, et io sto solo e abietto. 4

5 Un che affanni e martir continui provi Non picciol refrigerio al cor riceve Se avien che uno altro infortunato trovi Vedendo te, resta il mio peso leve Ben che i tuoi mal sian vecchi, e miei sian novi Che co l tempo ogni duol si fa men grave. IV. (15) Quand io veggio dal ciel scendere l aurora Quand io veggio dal ciel scendere l aurora µὲ τὰ µαλλιά της τόσον γλαµπρισµένα, co la fronte di rose e co crino d oro, ὁ πόθος νιώννει τὰ λαµπρὰ σ ἐµένα Amor m assale, ond io mi discoloro καὶ λέγω ἡ θέισσά µου ὡδέ ναι τώρα. e dico sospirando: Ivi è Laura ora. O felice Titon, tu sai ben l ora τὸ βιὸς σου νὰ τὸ φέρης πρός ἐσέναν κ ἐγὼ ἂν θελήσω νὰ τὸ δῶ, ἀγιµένα! χρειά ναι νὰ δώσω τέλος εἰς τὴν ὥραν. O felice Titon, tu sai ben l ora da ricovrare it tuo caro tesoro; ma io che debbo far del dolce alloro? ché, se l vo riveder, conven ch io mora. I vostri dipartir non son sì duri I vostri dipartir non son sì duri διατὶ σ ἐσὲν τὴν νύχταν κάµνει στρέµµα ch almen di notte suol tornar colei κι ἀρέσκουν τ ἄσπρα σου µαλλιὰ σ αὐτὸν της. che non à schifo le tue bianche chiome: Le mie notti fa triste e li giorni scuri κείνη ποὺ πῆρεν ἀποὺ µὲν τὸ πνεῦµα κ ἐγὼ τὰ δόλια πάθη πὸ ξαυτόν της. Le mie notti fa triste e li giorni scuri quella che n à portato I penser miei né di sé m à lasciato altro che l nome. Wenn ich vom Himmel steigen seh Aurora mit ihrem Haar so voller Glanz belebt die Liebe wieder meine Feuer und spreche: meine Göttin findet sich nun dort. Glücklicher Titon, weißt gut um die Stunde in der du deinen Schatz erlangst und, weh, wenn ich den meinen finden wollte so müßt ich meiner Erdenzeit ein Ende machen. Das Scheiden ist euch nicht so grausam weil sie zu dir zurückkehrt in der Nacht, Gefallen findet sie, an deinem weißen Haar. Die Nächte sind mir trüb, die Tage dunkel jene, die mein Denken mir geraubt und mir zurückließ bloß die Qualen und das Leid. 5

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bembo 1960 = Pietro Bembo, Le Rime, in: Carlo Dionisotti (Hrsg.), Prose e Rime di Pietro Bembo (Torino 1960). Eideneier 1982 = Hans Eideneier, Μεσαιωνική ποίηση και οι απολήξεις της σε νεώτερα κυπριακά τραγούδια, in: Πρακτικά του Β ιεθνούς Κυπριολογικού Συνεδρίου, Bd. 3 (Nicosia 1987) Ekdawi / Filokyprou 1994 = Sarah Ekdawi / Elli Filokyprou, Till dreadful death do ease my doleful state : Structures of desire in the cypriot sonnets, in: Byzantine and Modern Greek Studies 18 (1994) Filokyprou 1996 = Elli Filokyprou, Στην µάχην δίχως άρµατα: σύµµαχοι και αντίπαλοι στις Ρίµες Αγάπης, in: Semeio 4 (1996) Friedrich 1964 = Hugo Friedrich, Epochen der italienischen Lyrik (Frankfurt 1964). Forster 1976 = L. Forster, Das eiskalte Feuer (Regensburg 1976). Frank/Eßmann 1990 = Armin Paul Frank / Helga Eßmann, Translation Anthologies: A Paradigmatic Medium of International Literary Transfer, in: American Studies 35 (1990) Indianos 1936 = Antonis Indianos, Κυπριακά ερωτικά ποιήµατα, in: Κυπριακά Γράµµατα (1936) Jörn 1995 = Albrecht Jörn, Was heißt und zu welchem Ende kompiliert man eine Lyrikanthologie?, in: Harald Kittel (Hrsg.), International Anthologies of Literature in Translation (Berlin 1995) Keller 1974 = Luzius Keller (Hrsg.), Übersetzung und Nachahmung im europäischen Petrarkismus. Studien und Texte (Stuttgart 1974). Koppenfels 1986 = Werner von Koppenfels, Intertextualität und Sprachwechsel: Die literarische Übersetzung, in: Ulrich Broich / Manfred Pfister (Hrsg.), Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien (Tübingen 1985) Mathiopoulou 1986 = Elsie Mathiopoulou-Tornaritou, Lyrik der Spätrenaissance auf Zypern. Beobachtungen und Notizen zum Codex Marc. Gr. IX, 32, in: Folia Neohellenica (Amsterdam ) Maurer 1976 = Karl Maurer, Die literarische Übersetzung als Form fremdbestimmter Textkonstitution, in: Poetica. Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft 8 (Amsterdam 1976) Pecoraro 1976 = Vincenzo Pecoraro, Primi Appunti sul Canzoniere Petrarchista di Cipro, in: Miscellanea Neogreca. Atti del I Convegno Nazionale di Studi Neogreci (Palermo 1976) Peri 1996 = Massimo Peri, Ει τις τα ξένα µάχεται Ιταλο-ελληνική µετρική διαπλοκή στις κυπριακές Ρίµες Αγάπης, in: Semeio 4 (1996) Petrarca = Francesco Petrarca, Canzoniere (Kommentar von Piero Cudini) ( ) 6

7 Pojaghi 1935 = Giovanna Pojaghi, Κυπριακά ερωτικά ποιήµατα, in: Nea Estia 18 (1935) Prousis 1985 = Kosta M. Prousis, Ο Πετραρχισµός στην Κύπρο. Ρίµες Αγάπης, in: Φιλελεύθερος 9 (1985). [später auch in: Θέµατα και πρόσωπα της κυπριακής λογοτεχνίας (Athen 1990) erschienen.] Regn 1987 = Gerhard Regn, Torquato Tassos zyklische Liebeslyrik und die petrarkistische Tradition. Studien zur Parte Prima der Rime (Tübingen 1987). Siapkara 1956 = Thémis Siapkara-Pitsillidès, Le Pétrarquisme en Chypre. Poèmes d Amour en dialecte chypriote d après un manuscript du XVIe siècle (Athen 1952, , 1976 (griechische Ausgabe). Siapkara 1976 = Themis Siapkara Pitsillidou, Ο Πετραρχισµός στην Κύπρο. Ρίµες Αγάπης. Από χειρόγραφο του 16 ου αιώνα µε µεταφορά στην κοινή µας γλώσσα (Athen 1976). Siapkara 1980 = Themis Siapkara-Pitsillidou, Η ευρωπαϊκή ποίηση στον ελληνικό χώρο. Ρίµες Αγάπης του 16 ου αιώνα, in: Parnassos 22 (1980) Siapkara 1998 = Themis Siapkara-Pitsillidou, Οι Ρίµες Αγάπης και η Έλλη Φιλοκύπρου, in: Semeio 5 (1998) Ueding 1998 = Gert Ueding (Hrsg.), Historisches Wörterbuch, Bd. 4 (Tübingen 1998). Zoras 1976 = G. Zoras, Τα Κυπριακά ερωτικά ποιήµατα του 16 ου αιώνα, in: Parnassos 18 (Athen 1976)

5. Fastensonntag (A): Joh 11,1-45

5. Fastensonntag (A): Joh 11,1-45 5. Fastensonntag (A): Joh 11,1-45 Analyse Stellenwert der Perikope im Kontext des Johannesevangeliums Die Perikope von der Auferweckung des Lazarus ist, abgesehen von der Passionsgeschichte, die längste

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ Γονυκλισίας Ἀκολουθίαν Montag nach Pfingsten, des Heiligen Geistes Kniebeugungs-Vesper Himmlischer König, Tröster, Du

Διαβάστε περισσότερα

Gedächtnis der Enthauptung des heiligen, verehrten Propheten, Vorläufers und Täufers Johannes am 29. August

Gedächtnis der Enthauptung des heiligen, verehrten Propheten, Vorläufers und Täufers Johannes am 29. August Ἀκολουθία Τοῦ Εσπερινοῦ Vespergottesdienst Μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου τῃ κθ τοῦ Ἀυγούστου Gedächtnis der Enthauptung des heiligen,

Διαβάστε περισσότερα

Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien

Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien I. Mensch und Tier II. Kulturentstehung III. Ursprung von Recht und Gerechtigkeit IV. Ursprung der Religion V. Sprache als Kulturmerkmal I. Mensch und

Διαβάστε περισσότερα

W illy Brandt Anmerkungen zu einem Freund ΒΙΛΙ ΜΠΡΑΝΤ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΙΠΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ. Basil P. Mathiopoulos

W illy Brandt Anmerkungen zu einem Freund ΒΙΛΙ ΜΠΡΑΝΤ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΙΠΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ. Basil P. Mathiopoulos Basil P. Mathiopoulos H E R A U S G E B E R Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung Der Vorstand Karsten Brenner, Ministerialdirektor a. D. (Vorsitzender) Prof. Dr. Dieter Dowe Prof. Dr. Klaus Schönhoven R

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ Zukunft durch Ausbildung Tipps zur Berufswahl für griechische Eltern 2003/2004 Πολύτιµοι Καθοδηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Korrekturheft Griechisch

Korrekturheft Griechisch Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung Korrekturheft Griechisch Haupttermin 2012/13 1 Hinweise zur Korrektur Allgemeine Hinweise Die Kandidat/innen wurden gebeten, ihre Übersetzungen

Διαβάστε περισσότερα

Hauptseminar: Die Urgemeinde

Hauptseminar: Die Urgemeinde Theologische Fakultät Kochstr. 6, D 91054 Erlangen Institut für Neues Testament I Professor Dr. Peter Pilhofer www.die-apostelgeschichte.de Wintersemester 2004/2005 Hauptseminar: Die Urgemeinde Texte zum

Διαβάστε περισσότερα

Die Bibel. Das Buch der Bücher

Die Bibel. Das Buch der Bücher Die Bibel Das Buch der Bücher Die Bibel eine ganze Bücherei Das AT die jüdische Heilige Schrift Gesetz (Thora) Propheten (Nebiim) Schriften (Ketubim) Das AT wie es Jesus kannte Lk.24,44: [...] Es muß alles

Διαβάστε περισσότερα

Pan als Allgott. Willi. H. Roscher.

Pan als Allgott. Willi. H. Roscher. Pan als Allgott. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung von Willi. H. Roscher. Mit 3 Abbildungen im Text. Es ist, so viel ich weiss, eine noch ungelöste Frage, wie, wann und wo Pan (== Πάων, d. i.»der

Διαβάστε περισσότερα

INHALT. Aischylos. Sophokles. Euripides. Der gefesselte Prometheus...S. 2. Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23

INHALT. Aischylos. Sophokles. Euripides. Der gefesselte Prometheus...S. 2. Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23 1 INHALT Aischylos Der gefesselte Prometheus...S. 2 Sophokles Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23 Euripides Hippolytos...S. 26 Medea...S. 38 Der wahnsinnige Herakles...S. 51 Neu herausgegeben und

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µπορώ να προφυλάξω το παιδί µου;

Πώς µπορώ να προφυλάξω το παιδί µου; Πώς µπορώ να προφυλάξω το παιδί µου; Wie kann ich mein Kind schützen? Eine Information für Eltern und Erziehungsberechtigte zum Schutz von Mädchen und Jungen vor sexualisierter Gewalt Griechische Ausgabe

Διαβάστε περισσότερα

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία THE JOB OF MY LIFE Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Vergiss

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ανακοινώσεων Schwarzes Brett

Πίνακας ανακοινώσεων Schwarzes Brett Was Sie in dieser Lektion lernen: rund um den Haushalt Berufsbezeichnungen Nationalitätsbezeichnungen den bestimmten Artikel im Plural das Substantiv im Plural die άς- und είς-konjugation Πίνακας ανακοινώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Magnet A2 Glossar Lektionen 11 bis 20 Lektion 11

Magnet A2 Glossar Lektionen 11 bis 20 Lektion 11 Magnet A2 Glossar Lektionen 11 bis 20 Lektion 11 Kb.S.8 der Einkauf, "-e das Geschäft, -e der Kühlschrank, "e Der Kühlschrank ist leer. leer die Bäckerei, -en der Supermarkt, "e einkaufen (er kauft ein

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Kinderfilmklassiker Kinder- und Jugendliteratur im Film für Groß und Klein

Kinderfilmklassiker Kinder- und Jugendliteratur im Film für Groß und Klein MÄRCHENKINO Kinderfilmklassiker Kinder- und Jugendliteratur im Film für Groß und Klein Erich Kästner (1899-1974) schrieb Meisterwerke der Weltkinderliteratur, die kongeniale filmische Umsetzungen fanden.

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΒΙΟΣ NUIT DE LA PHILOSOPHIE Nacht der Philosophie - bios

H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΒΙΟΣ NUIT DE LA PHILOSOPHIE Nacht der Philosophie - bios H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΒΙΟΣ NUIT DE LA PHILOSOPHIE Nacht der Philosophie - bios 08.05.2015, 18.30-02.00 18.30-20.30 Goethe-Institut Athen 21.00-02.00 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ INSTITUT FRANÇAIS DE

Διαβάστε περισσότερα

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 101 SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) In questo scritto

Διαβάστε περισσότερα

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4 INHALT Einleitung... Iambographie Archilochos von Paros... Semonides von Amorgos... Elegie Kallinos von Ephesos... Mimnermos von Kolophon... Tyrtaios von Sparta... Solon von Athen... Theognis von Megara...

Διαβάστε περισσότερα

D/GR. Kompernaß GmbH Burgstrasse 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com ID-Nr.: KH2232-08/05-V3

D/GR. Kompernaß GmbH Burgstrasse 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com ID-Nr.: KH2232-08/05-V3 D/GR Kompernaß GmbH Burgstrasse 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com ID-Nr.: KH2232-08/05-V3 D Brotbackautomat KH 2232 Bedienungsanleitung Αυτόµατο µηχάνηµα ψησίµατος ψωµιού KH 2232 Οδηγία χρήσης Brotbackautomat

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

Sprachkalender neugriechisch 2015. von Jorina Grünewald

Sprachkalender neugriechisch 2015. von Jorina Grünewald Sprachkalender neugriechisch 2015 von Jorina Grünewald Der Helmut Buske Verlag hat keinerlei Einfluss auf die Inhalte und die aktuelle und zukünftige Gestaltung der im Kalender genannten Internetseiten.

Διαβάστε περισσότερα

Der griechische Catenen- Text von Josua 2

Der griechische Catenen- Text von Josua 2 Der griechische Catenen- Text von Josua 2 anhand der Mss. efjsvz und der Nikephoros-Catene rekonstruiert Prof. Siegfried Kreuzer zur Emeritierung versio 1.0 (1/2015) ed. Marcus Sigismund ISBTF Wuppertal

Διαβάστε περισσότερα

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Irrtümer. 1620_15 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002

Irrtümer. 1620_15 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002 Irrtümer 6 Τα κείµενα Από µία διαφωνία προέκυψε ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Το ερώτηµα ήταν εάν το κάπνισµα και οι καπνιστές ανεβάξουν το κόστος της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, όπως πιστεύει το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ ( 2005) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ ( 2005) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci «Vengo da una patria piccola, dolce ma anche amara, segnata da guerre, distruzioni, esili. Quasi sempre conquistata, occupata e divisa, non ha

Διαβάστε περισσότερα