ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΡΙΜΕΣ ΑΓΑΠΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΡΙΜΕΣ ΑΓΑΠΗΣ"

Transcript

1 ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΡΙΜΕΣ ΑΓΑΠΗΣ BRNO, OCTOBER 2012 ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ I. (60) Ἄν ὁ τεχνίτης τὸ πωρνὸν δουλεύγη τὴν νύχταν µὲ τὸ διάφορός του πνάζει ἂν ἔν κι ὁ πολεµάρχος ριζικεύγη συχνὰ τὴν ζών του γιὰ τὴν τιµὴν παθιάζει ὁ ναύτη στὸ νερόν, ἂν κιντυνεύγη, γδέχεται κέρδος καὶ γι αὐτὸν στεντιάζει, κ ἐγὼ ποτὲ µου δὲν θαρῶ ποὺ σένα παρὰ λαµπρόν, ζηµιές, πάθη σ ἐµέναν. Wenn der Handwerker am Morgen schafft dann ruht er in der Nacht gerecht; wenn der Krieger oft sein Leben wagt dann strebt er nach dem Ruhm im Feld; der Seemann auf dem Meer, in der Gefahr erhofft Gewinn, darüber müht er sich und mich erwartet niemals anderes von Dir als Kummer, Ungemach und Schmerzen. Μετάφραση του Serafino: Se l zappator il giorno se affatica, La sera spera il premio e l riposare. Se l guerier fra pericol se nutrica Aspetta di far preda e fama alzare. Se l navigante in mar sempre se intrica Spera al fin gran ricchezza riportare. Ahi, lasso, io spero del mio amor sὶ forte Tormento, inganno, disonore e morte. (20) Ποιὸς ἔνι γοιὸν ἐµέναν πικραµµένος καὶ ποιὸς ὡς γοιὸν ἐµέναν µαρτυρίζει ποιὸς µέ στὸ χιόνιν ἅφτει κ ἐµπυρίζει καὶ τίς ἔν γοιὸν ἐµέναν πειρασµένος; Ὁ ναύτης ἔν καµπόσον ναπαµένος, ποὺ µέραν οὐδὲ νύχταν δὲν σιγίζει γιατὶ ἂν δουλεύγη, διάφορος ὀλπίζει κι ὅσα διαβάζει δὲν νιώθει ὁ θλιµµένος. Ἂν ἒν κι ὁ ζευγολάτης παραδέρνη, ὅλον τὸν χρόνον δίχα νά χη πνάση κερδαίννει ἀχ τὸν καρπὸν κεῖνον ποὺ σπέρνει. Οὐδένας γοιὸν ἐµὲν δὲν ἔν νὰ µοιάση διατὶ ἡ καρδιά µου πάντα της ἁφταίννει κι ἁποὺ µπορεῖ δὲν θέλει ν ἀγιτιάση. (78) Σηκώννεται ὁ γιωργὸς καὶ πᾶ νὰ ποίση εἰς ὅσον ξηµερώση τὴν δουλειὰν του καὶ χαίρεται γοιὸν πάγει νὰ γιωργήση, γιατ ἴτσου βρίσκει τὴν ζωὴν καὶ γειάν του κ ἐγὼ πάντα µου κλαίω τὴν ἑσπέραν καὶ λούννουµ µε τὰ δάκρυα τὴν ἡµέραν. Ο πολεµάρχος πνάζει τὴν ἡµέραν ἁπού βλεπεν τὴν νύχταν τὴν τιµήν του κ ἐκεῖνος ποὺ κοιµᾶτον τὴν ἑσπέραν κωπιάζει τὸ πωρνόν γιὰ τὴ ζωήν του κ ἐγ ὅλη νύχταν κλιόντα µ ἀγρυπνίζω καὶ τὴν ἡµέραν πλάσιν δὲν σιγίζω. Πάσα τεχνίτης ὅσον ξηµερώνει καὶ πνάζοντα κερδαίννει τὴν ζωή του, τὴν νύχταν δίχως πλήξην πιὸν νὰ νώση κοιµώντα πνάζει µέσα στὸ κελλίν του κ ἐγὼ τὴν νύχταν πάντα µου θρηνίζω καὶ τὸ πωρνὸν τὸ ριζικόν µου βρίζω. Wer ist wie ich in Bitterkeit wer martert sich gleich mir, wer steht im Schnee in Flamm und Feuer und wer trägt solche Prüfungen wie ich? Der Seemann findet Ruh und Freude den weder Tag noch auch die Nacht erholt denn wenn er schafft erhofft er sich Gewinn und achtet nicht, der dürftige, was er erduldet. Auch wenn der Säher um und um sich wendet das ganze Jahr und keinen Atem findet verdient er von dem Samen, den er streut. Keiner kann sich doch mit mir vergleichen weil immer Flammen mir das Herz verzehren und die mir helfen könnte, mag es nicht. Der Bauer steht am Morgen auf und tritt die Arbeit auf den Feldern an er freut sich auf sein Tageswerk, das immer im den Weg zu leben und Erfüllung weist; aber ich weine abends ohne Unterlaß und bade in den Tränen über Tag. Der Krieger streckt sich hin am Tage, der in der Nacht um Kriegesruhm sich müht und der am Abend sich aufs Lager legt verteidigt tags darauf erneut sein Leben; ich hingegen wache unter Klagen durch die Nacht mein Weinen hat am Tage nicht sein Ende. Sobald es dämmert macht sich jeder Handwerker verdient ums eigene Leben und nachts kann ohne Sorge er in seiner Kammer liegen ich aber klage nächtens und am Morgen fluch ich mein Geschick. 1

2 Τὴν νύχταν πάσα ζὸν κάπου κοιτάζει, τίτοια στὸ δάσος κι ἄλλα µέ στὸ σπήλιον πνάζοντα τὴν ἡµέραν ποιὸν κοπιάζει καὶ κάποιον βόσκ εἰς ὅπου χει τὸν ἥλιον κ ἐγὼ ἁπ ὅλη νύχτα µαρτυρίζω ἀχ τὸ πωρνὸν τὰ δάκρυα µὲ σκουλλίζου. Στρέφεται πάσα ζὸν εἰς τὴν βοσκήν του ἀφότις δῆ καὶ τ ἄστρον ξηµερώση καὶ πᾶ καθάνα νά βρη τὴ ζωήν του, δὲν θέλει στενοχώρησιν νὰ νώση κ ἐγ ὅλη νύχταν κλιόντα µου δὲν πνάζω κι ἀφότις ξηµερώση ἀναστενάζω. Jedes Getier findet am Abend seinen Unterschlupf manches im Wald und manches in der Höhle das eine arbeitet am Tag mit Ruhe das andre weidet bis die Sonne sinkt ich leide Qualen durch die Nacht und über Tag hüll ich mich ein in Tränen. Alle Tiere kehren zu dem Weidengrund zurück wenn sich der Morgenstern am Himmel zeigt ein jedes findet dort sein Leben und will sich keinem Kummer unterwerfen; ich, der ich nicht Ruhe finde in der Nacht seuftze schon, sobald der Tag erwacht. ΙΙ. (12) Τὸ δὲν ἐτόλµησα ποτὲ ὀξυπνά µου νὰ δῶ, δὲ νὰ νοιαστῶ στὸν ἐµαυτόν µου, εἶδα κοιµώντας, δίχως τ ἀστρικόν µου νὰ ξεύρη κ ἦτον τίτοια ἡ πεθυµιά µου, ς λογὴν κι ὅπου νὰ δῆ τωρὰ ἡ θωριά µου, βιγλῶ τὴν θέισσάµ µου στὸ πλευρόν µου, πὼς µ ἀθθυµίζει πάντα τὸ καλόν µου κ ἐγὼ τὴν συχωρῶ πὲ τὰ λαµπρά µου. Ὦ Πόθε, ποὺ µᾶς παίζεις µὲ τὸ θάρος, γοιὸν ἔδειξες τίτοιαν θωριὰν στὸ δεῖµ µου νά χες µ ἀφήσειν πάντα κοιµισµένο! Ἢ ἂν µέλλη τίτοιον δεῖν εὐλογηµένον νά βρω φότις τελειώσω τὴν ζωήν µου, ρίσε νά ρτη βουργά σ ἐµὲν ὁ χάρος. Was ich im Wachen nie gewagt zu sehn noch auch im Innern mir zu denken sah ich im Schlaf; wenn auch mein Stern davon nichts wußte; meine Sehnsucht war so mächtig, daß wohin immer sich mein Blick auch wendet ich meine Göttin neben meiner Schulter finde was mich an meine Güte mahnt und ich vergebe ihr all meine Marter. Oh Liebe, die du uns mit Hoffnung trügst wenn vor mein Auge jenes Bild du stellst hättest mich besser doch für immer schlafen lassen. Und falls ich jenem Bild voll Segen wieder begegne, wenn mein Leben endet bestimme, daß der Tod schnell zu mir komme. Μετάφραση σονέτου του Sannazaro Quel, che vegghiando mai non ebbi ardire Sol di pensare, o finger fra me stesso, Contra mia stella il sonno or m ha concesso, Per contentare in parte il mio desire. Tal ch ovunque adivien ch io gli occhi gire, Mi trovo la mia donna ognor da presso; E par che rida, e mi ricorde spesso Cose, ond io le perdono i sdegni e l ire. Ma l Ciel, ch ogni mio ben sempr ebbe a schermo, Offrendo ai spirti lassi una tal vista, Devea quel brieve sogno fare eterno. O, se per morte tal piacer s aquista, Farmi morendo uscir da questo Inferno, E lasciar questa vita oscura e trista. (11) Κοιµώντα µοῦ φανίστην νὰ βιγλίσω Im Schlaf erschien mir ein Gesicht ἐκείνην ἁποὺ πῆρεν τὴν καρδιάµ µου, von jener, die das Herz mir raubte µὲ θάρος νὰ µοῦ στρέψη τὴν ὑγειάν µου im Wunsch, mir die Gesundheit zu erstatten κ ἐγὼ νὰ λπιζω µέσα µου νὰ ζήσω und das erhoffte Leben mir zu gönnen. ἀµµέ, µὲ δίχως περισσὰ ν ἀργήσω, ξυπνώντα ποῖκα στρέµµα στὴν κυράν µου ἐδίπλασα ξανὰ τὴν καµατιάµ µου καὶ πάλε πεθυµῶ νὰ ξηψυχήσω. Μµάτια µου, ἀφὸν κοιµώντα µοῦ διδεῖτε Ohne zu zögern und in aller Eile erhob ich mich und suchte meine Dame auf; und doppelt überfiel mich wieder Kummer und wieder wünsche ich mir zu sterben. Mein Auge, schlaffend zeigst du mir 2

3 τό θελα νὰ θωρούσετε ἀννοιµένα, τὸν κόσµον ποιὸν γι ἀγάπηµ µου µὲδ δῆτε. Μµάτια µου, ἀφὸν βιγλᾶτε κοιµισµένα κεῖνον ποὺ θέλω πάντα νὰ θωρῆτε, µείνετε µέραν νύχταν καµµυµένα. (16) Τὰ µµάτια µοῦ φανίστην νὰ βιγλίσω, ἁποὺ διδοῦν τὸ φῶς εἰς τὰ δικά µου, τόσον γλυκιὰ ν ἀξάψουν τὰ λαµπρά µου ὅτ εἴπουν ἴτσου τὴν ζωήν ν ἀφήσω. Κι ὡς γοιὸν ἀξάφτα κ ἤθελα ν ἀργήσω ν ἀφταίννω καὶ νὰ µὲ θωρῆ κυρά µου, τρέχει στὸν νοῦµ µου καὶ λαλῶ µεσά µου: κοιµοῦµαι πὰς καὶ χάσω το ἄν ξυπνήσω. Κ ἴτσου γοιὸν ἤµουν µεσοκοιµισµένος, τοὺς ὀφθαλµούη µου πιάσα νὰ ποµείνω κάµνοντα νά χω κείν τὴν ἐφροσύνην ἀµµ ἴτσου µὴ µπορώντα µου να µείνω πολλὰ ποὺ τὸ λαµπρὸν τρεµουσιασµένος, ξυπνῶ κ εὑρέθηκα µέ στὸ καµίνι. was ich im Wachen mir zu schauen wünschte, um meinetwillen, schließ dich vor der Welt. Mein Auge, daß geschlossen sieht, was ich mit jedem Augenblick erblicken möchte bleibe bei Tag und Nacht verhüllt. Die Augen glaubte ich zu schauen die meinen Augen Licht verleihen so süß, daß sie mein Feuer schürten und mich, so dacht ich, aus dem Leben trieben. Als ich so brannte und der Brannt noch nähren wollte unter meiner Dame Blicken kam mir die Einsicht und ich sprach in mir: ich schlafe und verlier wenn ich erwache. Und nur im Halbschlaf, wie ich war deck ich die Augen mit den Händen, um mein Glück auf diese Art im Innern festzuhalten; doch ich vermochte nicht so auszuharren weil ich erbebte in der Hitze meiner Flammen im Wachen find ich mich in einem Feuerschlot. III. (24) Τ ἀδόνιν κεῖνον ποὺ γλυκιὰ θλιβᾶται τόσον λυπητικὰ τόσον καµένα, νὰ πῆς δὲν ἔχει ταίριν γοιόν κ ἐµέναν γιὰ ταύτου πρὸς ἐµὲν παραπονᾶται. Τόσον γλυκιὰ τὴν λύπην του µετρᾶται καὶ πολεµᾶ νὰ στέκωµαι νοιασµένα τὰ κλάµατά του πού ναι λυπηµένα, ἀποὺ τὰ ποιὰ γνωρίζω πὼς φυρᾶται. Μόνον κ εἶναι πουλλίν, παντὲς λυπᾶται τὰ πάθη µου κ ἐκεῖνον καί θρηνίζει κι ἀφὸν µὲ τόσην πλήξην µ ἀγνωρίζει τ ἀγκώµατά µου ξαύτου µοῦ ξηγᾶται. Μέραν δὲ νύχτα δὲν µοῦ ξηκολλᾶται οὐδ ἁντὰν νὰ πετάση ξωµακρίζει τὸ κλάµαν, ἂν µουλλώσω, µ ἀθθυµίζει κι οὕλη νύχτα µιτά µου δὲν κοιµᾶται. Πιστεύγ ὁ πόθος τό πεψεν σ αὐτόν µου διὰ νὰ µηδὲν σιγήση τὸ λαµπρόν µου. Jene Nachtigall, die auf solch süße Weise klagt mit solcher Trauer und so tiefem Schmerz scheint ganz ohne Gefährtin, so wie ich und daher richtet sie ihr Leid an mich. So süß macht ihre Trauer sie zu Versen, daß es mich zwingt, an ihre Klagen voll von Traurigkeit zu denken, so daß ich schaue wie sie sich verzehrt. Obwohl sie nur ein Vogel, trauert sie doch um mein Leid, sie quällt sich meinetwegen und weil sie weiß um meine Bitterkeit erzählt sie mir vor ihrer eigenen Verzweiflung. Nicht tags noch nachts weicht sie von meiner Seite und auch ihr Flug trägt sie nicht fern von mir wenn ich verstumme, mahnt sie mich ans Klagen und wacht mit mir die ganze Nacht hindurch. Ich glaub die Liebe hat sie mir gesandt damit mein Feuer nicht in sich zusammensinke. (34) Μέσα στὰ δάση θὲν νὰ καταντήσω, ἁποὺ τ ἀδόνιν κλαίγει πάσα µέραν στὸ κλάµαν συντροφιὰν θὲν νὰ τοῦ ποίσω, δίχως νὰ πὰψω δὲ πωρνὸν δὲ σπέραν κι ἄν θέλη νὰ σιγήση, µὲν τ ἀφήσω ποτέ του µουλλωτὸν νὰ πάρη ἀέραν, ἄν τύχως ἔτσι κλιόντα ν ἀγρικήση ἐκείνη, ποὺ µπορεῖ νὰ µοῦ βουθήση. Die Wälder wollte ich als meine Zuflucht wählen wo alle Tage klagt die Nachtigall; im Klagen will ich ihr Gesellschaft leisten und niemals innehalten, weder Tag noch Nacht; wenn sie verstummen mächte, so gestatt ich ihr niemals die Stille, daß sie Atem schöpfe denn so vielleicht kann jene, all die Klagen hören die mir zur Hilfe eilen könnte. 3

4 (75) Ἀφῆκεσ σε, πουλλίν, καὶ τὴν φουλιὰσ σου ἦρτες νὰ χτίσης ὧδε στὸ κελλίµ µου ἐγὼ ἀγαπῶ πολλὰ τὴν συντροφιάσ σου κ ἐσού βρες τόπον ἔµπιστον, πουλλίµ µου. Ἐσού χες µατωµένην τὴν καρδιὰσ σου κ ἐγὼ ξανασπασµένη τὴν δικήµ µου ἐσού κλαίγεις τὸν ἄνδραδ δίχα πίστη κ ἐγὼ τὴν θέισσαµ µου γιατὶ ἀγγρίστη. Ἐσού, πουλλίµ µου, πάντα σου ξηγᾶσαι στὴν γλώσσασ σου τὰ πάθη σου µιτά µου κ ἐγὼ µιτά σου σέναν ποὺ θλιβᾶσαι θρηνίζω, γοιὸν θωρεῖς, τὰ κλάµατά µου. Ἐσοὺ µιτά µου µὲν παραπονᾶσαι κ ἐγὼ λαλῶ σ ἐσὲν τ ἀγκώµατά µου τάχατε ποφουσκώνεις µετὰ µέναν κ ἐγὼ παρηγοροῦµαι µετὰ σέναν. Ὅνταν τινάς, ποὺ πὰντα του παθιάζει, κανέναν κακορίζικον βιγλίση, νὰ τὸν ἰδῆ τὸ πῶς ἀναστενάζει καὶ πῶς παραπονᾶται ν ἀγρικήση, παραπονᾶται µερτικὸν καὶ πνάζει καὶ στρέφεται ἀχ τὸν θάνατον νὰ ζήση. Καὶ τοῦτον ἔχουν ὅλοι ποὺ θλιβοῦνται µµ ἄλλους τὴν πλήξην νὰ παρηγοροῦνται. Λοιπὸν τὴν θλίψησ σου, πουλλίν, γρικώντα, εἰς τὴν δικήµ µου ἀνάπαψην εὑρίσκω τὰ βάρη σου, πουλλάκιµ µου, θωρώντα παντὲς ἀχ τὰ δικά µου ἀλαφρυνίσκω πουλλάκιµ µου, τὰ δάκρυα σου βιγλώντα µαθθαίννεις µε παντὲς νὰ ποµεινίσκω ἀλήθεια ἐσὲν τὰ πάθη σου φυροῦνται γιατὶ ἔν παλιά, µµὰ µὲν τώρα γεννοῦνται. Ἐσού πουλλίµ µου, πάγεις καὶ γυρίζεις κ ἐγὼ πάντα µου στέκω καὶ θρηνίζω ἐσοὺ βιγλώντα ἀφήννεις νὰ θρηνίζης κ ἐγὼ ποτὲ ἀφήνω νὰ βακρύζω ἐσοὺ τὸν κόσµον γοιόν πετᾶς βιγλίζεις κ ἐγὼ στὴν φυλακήν µου µαρτυρίζω οἱ πλῆξες σου ἐφυράναν κ ἐπαλιύναν κ ἐµέναν τώρα νιώννουν τώρ ἀντρύναν. Ἐσού, πουλλίν, ποὺ ποῖκες τὴν φιλιάν µου γιὰ δυὸ φτερὰ πού χασες δὲν µουλλώννεις κ ἐγὼ, πουλλίν, πού χασα τὴν καρδιάµ µου γιατί, ἁντὰµ µὲ θωρεῖς, δὲν ξανανιώνεις; Ἄν ἔναι σὰν ἐσέναν τὴν πικριάµ µου νὰ λάλουν, γοιὸν λαλεῖς κι ἀποφουσκώννεις δὲν ἔλειβγεν ἀξ αὔτου µου τὸ θάρος ἀµµὲ διατὶ ὄχι δὲν λείπω ἀχ τὸ βάρος. Μετάφραση σονέτου του Tibaldeo Quanto me piace semplice augelletto Che nel tugurio mio formi il tuo nido, Non potevi trovar loco piu fido, Ne io compagno a me piu grato e accetto. Di sangue ho il fianco e tu bagnato il petto, Io per amor, tu per marito infido; Tu sempre ti lamenti io sempre grido, Tu vai disperso, et io sto solo e abietto. 4

5 Un che affanni e martir continui provi Non picciol refrigerio al cor riceve Se avien che uno altro infortunato trovi Vedendo te, resta il mio peso leve Ben che i tuoi mal sian vecchi, e miei sian novi Che co l tempo ogni duol si fa men grave. IV. (15) Quand io veggio dal ciel scendere l aurora Quand io veggio dal ciel scendere l aurora µὲ τὰ µαλλιά της τόσον γλαµπρισµένα, co la fronte di rose e co crino d oro, ὁ πόθος νιώννει τὰ λαµπρὰ σ ἐµένα Amor m assale, ond io mi discoloro καὶ λέγω ἡ θέισσά µου ὡδέ ναι τώρα. e dico sospirando: Ivi è Laura ora. O felice Titon, tu sai ben l ora τὸ βιὸς σου νὰ τὸ φέρης πρός ἐσέναν κ ἐγὼ ἂν θελήσω νὰ τὸ δῶ, ἀγιµένα! χρειά ναι νὰ δώσω τέλος εἰς τὴν ὥραν. O felice Titon, tu sai ben l ora da ricovrare it tuo caro tesoro; ma io che debbo far del dolce alloro? ché, se l vo riveder, conven ch io mora. I vostri dipartir non son sì duri I vostri dipartir non son sì duri διατὶ σ ἐσὲν τὴν νύχταν κάµνει στρέµµα ch almen di notte suol tornar colei κι ἀρέσκουν τ ἄσπρα σου µαλλιὰ σ αὐτὸν της. che non à schifo le tue bianche chiome: Le mie notti fa triste e li giorni scuri κείνη ποὺ πῆρεν ἀποὺ µὲν τὸ πνεῦµα κ ἐγὼ τὰ δόλια πάθη πὸ ξαυτόν της. Le mie notti fa triste e li giorni scuri quella che n à portato I penser miei né di sé m à lasciato altro che l nome. Wenn ich vom Himmel steigen seh Aurora mit ihrem Haar so voller Glanz belebt die Liebe wieder meine Feuer und spreche: meine Göttin findet sich nun dort. Glücklicher Titon, weißt gut um die Stunde in der du deinen Schatz erlangst und, weh, wenn ich den meinen finden wollte so müßt ich meiner Erdenzeit ein Ende machen. Das Scheiden ist euch nicht so grausam weil sie zu dir zurückkehrt in der Nacht, Gefallen findet sie, an deinem weißen Haar. Die Nächte sind mir trüb, die Tage dunkel jene, die mein Denken mir geraubt und mir zurückließ bloß die Qualen und das Leid. 5

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bembo 1960 = Pietro Bembo, Le Rime, in: Carlo Dionisotti (Hrsg.), Prose e Rime di Pietro Bembo (Torino 1960). Eideneier 1982 = Hans Eideneier, Μεσαιωνική ποίηση και οι απολήξεις της σε νεώτερα κυπριακά τραγούδια, in: Πρακτικά του Β ιεθνούς Κυπριολογικού Συνεδρίου, Bd. 3 (Nicosia 1987) Ekdawi / Filokyprou 1994 = Sarah Ekdawi / Elli Filokyprou, Till dreadful death do ease my doleful state : Structures of desire in the cypriot sonnets, in: Byzantine and Modern Greek Studies 18 (1994) Filokyprou 1996 = Elli Filokyprou, Στην µάχην δίχως άρµατα: σύµµαχοι και αντίπαλοι στις Ρίµες Αγάπης, in: Semeio 4 (1996) Friedrich 1964 = Hugo Friedrich, Epochen der italienischen Lyrik (Frankfurt 1964). Forster 1976 = L. Forster, Das eiskalte Feuer (Regensburg 1976). Frank/Eßmann 1990 = Armin Paul Frank / Helga Eßmann, Translation Anthologies: A Paradigmatic Medium of International Literary Transfer, in: American Studies 35 (1990) Indianos 1936 = Antonis Indianos, Κυπριακά ερωτικά ποιήµατα, in: Κυπριακά Γράµµατα (1936) Jörn 1995 = Albrecht Jörn, Was heißt und zu welchem Ende kompiliert man eine Lyrikanthologie?, in: Harald Kittel (Hrsg.), International Anthologies of Literature in Translation (Berlin 1995) Keller 1974 = Luzius Keller (Hrsg.), Übersetzung und Nachahmung im europäischen Petrarkismus. Studien und Texte (Stuttgart 1974). Koppenfels 1986 = Werner von Koppenfels, Intertextualität und Sprachwechsel: Die literarische Übersetzung, in: Ulrich Broich / Manfred Pfister (Hrsg.), Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien (Tübingen 1985) Mathiopoulou 1986 = Elsie Mathiopoulou-Tornaritou, Lyrik der Spätrenaissance auf Zypern. Beobachtungen und Notizen zum Codex Marc. Gr. IX, 32, in: Folia Neohellenica (Amsterdam ) Maurer 1976 = Karl Maurer, Die literarische Übersetzung als Form fremdbestimmter Textkonstitution, in: Poetica. Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft 8 (Amsterdam 1976) Pecoraro 1976 = Vincenzo Pecoraro, Primi Appunti sul Canzoniere Petrarchista di Cipro, in: Miscellanea Neogreca. Atti del I Convegno Nazionale di Studi Neogreci (Palermo 1976) Peri 1996 = Massimo Peri, Ει τις τα ξένα µάχεται Ιταλο-ελληνική µετρική διαπλοκή στις κυπριακές Ρίµες Αγάπης, in: Semeio 4 (1996) Petrarca = Francesco Petrarca, Canzoniere (Kommentar von Piero Cudini) ( ) 6

7 Pojaghi 1935 = Giovanna Pojaghi, Κυπριακά ερωτικά ποιήµατα, in: Nea Estia 18 (1935) Prousis 1985 = Kosta M. Prousis, Ο Πετραρχισµός στην Κύπρο. Ρίµες Αγάπης, in: Φιλελεύθερος 9 (1985). [später auch in: Θέµατα και πρόσωπα της κυπριακής λογοτεχνίας (Athen 1990) erschienen.] Regn 1987 = Gerhard Regn, Torquato Tassos zyklische Liebeslyrik und die petrarkistische Tradition. Studien zur Parte Prima der Rime (Tübingen 1987). Siapkara 1956 = Thémis Siapkara-Pitsillidès, Le Pétrarquisme en Chypre. Poèmes d Amour en dialecte chypriote d après un manuscript du XVIe siècle (Athen 1952, , 1976 (griechische Ausgabe). Siapkara 1976 = Themis Siapkara Pitsillidou, Ο Πετραρχισµός στην Κύπρο. Ρίµες Αγάπης. Από χειρόγραφο του 16 ου αιώνα µε µεταφορά στην κοινή µας γλώσσα (Athen 1976). Siapkara 1980 = Themis Siapkara-Pitsillidou, Η ευρωπαϊκή ποίηση στον ελληνικό χώρο. Ρίµες Αγάπης του 16 ου αιώνα, in: Parnassos 22 (1980) Siapkara 1998 = Themis Siapkara-Pitsillidou, Οι Ρίµες Αγάπης και η Έλλη Φιλοκύπρου, in: Semeio 5 (1998) Ueding 1998 = Gert Ueding (Hrsg.), Historisches Wörterbuch, Bd. 4 (Tübingen 1998). Zoras 1976 = G. Zoras, Τα Κυπριακά ερωτικά ποιήµατα του 16 ου αιώνα, in: Parnassos 18 (Athen 1976)

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Das Präpositionalobjekt Εμπρόθετο αντικείμενο

Das Präpositionalobjekt Εμπρόθετο αντικείμενο Πολλά ριματα ςυντάςςονται με εμπρόκετο αντικείμενο. Η πρόκεςθ κακορίηει τθν πτώςθ του ουςιαςτικοφ. Das Präpositionalobjekt Εμπρόθετο αντικείμενο Το εμπρόθετο αντικείμενο αφορά πρόςωπο warten auf + Akk.

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά 23 Θα τα πούµε µετά Μια µοτοσικλέτα που πάει στη Bernauer Straße παίρνει την Άννα. Την οδηγεί ο Emre Ogur που της εύχεται καλή τύχη στο Βερολίνο. Αλλά φτάνει αυτό για να ξεφύγει από τη γυναίκα µε τα κόκκινα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή Sehr geehrter Herr Präsident, Sehr geehrter Herr Präsident, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του Sehr geehrter

Διαβάστε περισσότερα

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν.

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. Station Luft Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στ σειρά. Σχματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. der Sturm die Windkraftanlage θύελλα οι ανεμογε

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 14 Στο παρελθόν για το µέλλον

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 14 Στο παρελθόν για το µέλλον 14 Στο παρελθόν για το µέλλον Η Άννα ανακαλύπτει τη µηχανή του χρόνου και µαθαίνει ότι οι τροµοκράτες θέλουν να εξαλείψουν ένα ιστορικό γεγονός. Αλλά ποιο; Ο παίκτης τη στέλνει στη χρονιά 1961. Της µένουν

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Anna, Ihre Mission ist riskant. Sie sind in Gefahr. Die Frau in Rot sucht Sie.

FLASHBACK: Anna, Ihre Mission ist riskant. Sie sind in Gefahr. Die Frau in Rot sucht Sie. 07 Ο άγνωστος εχθρός Η Άννα ξεφεύγει από τους µοτοσικλετιστές µέσα σ ένα θέατρο βαριετέ. Συναντά εκεί τη Heidrun και µαθαίνει από τον αστυνόµο Ogur ότι η RATAVA την κυνηγά. Αλλά τι θέλει αυτή και η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Das Etui ist in Sicherheit. Niemand weiß, wo es ist. (teuflisches Lachen) Außer mir!

FLASHBACK: Das Etui ist in Sicherheit. Niemand weiß, wo es ist. (teuflisches Lachen) Außer mir! 19 Αγάπη στον Ψυχρό Πόλεµο Μόνο 40 λεπτά ακόµα: Η Άννα και ο Paul ξεφεύγουν από τη γυναίκα µε τα κόκκινα και φθάνουν στο υτικό Βερολίνο. Ο Paul κάνει την κατάσταση ακόµα πιο περίπλοκη µε µια ερωτική εξοµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 09 Στοιχεία που λείπουν

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 09 Στοιχεία που λείπουν 09 Στοιχεία που λείπουν Η Άννα φεύγει από το θέατρο, αλλά η γυναίκα µε τα κόκκινα την κυνηγά µέχρι το µαγαζί του Paul. Η Άννα τη γλιτώνει πάλι µε τη βοήθεια της Heidrun. Τώρα έχει ένα κοµµάτι του παζλ,

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir.

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir. 06 Η γυναίκα µε τα κόκκινα Η Άννα συναντά µια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ήταν φίλες το 1961. Κι εκτός αυτού η Άννα τα χάνει µε την πληροφορία ότι την κυνηγά µια γυναίκα ντυµένη στα κόκκινα. Σε κάθε γωνιά

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο Name: Datum: Klasse: Note: 1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους essen, geben, waschen, helfen, fahren, lesen, nehmen, fallen, schlafen, lassen,

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 20 Από καιρό σε καιρό

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 20 Από καιρό σε καιρό 20 Από καιρό σε καιρό Η Άννα δεν έχει πλησιάσει ακόµα στη λύση του αινίγµατος. Ποιο γεγονός θέλει να εµποδίσει η RATAVA; Μετά την επιστροφή της στο 2006 πρέπει να ταξιδέψει πίσω στο 1989. Αλλά πόσο επικίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή ελληνικά Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, γερμανικά Sehr geehrter Herr Präsident, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

1 @ copyright @ www.learngerman.gr

1 @ copyright @ www.learngerman.gr 1 @ copyright @ www.learngerman.gr SPRACHE ΠΡΑΧΕ ΓΛΩΑ Sprichst du Griechisch? Σπριχςτ ντου γκρίχιςσ? Μιλάσ ελλθνικά; Sprichst du Deutsch? Σπριχςτ ντου ντόθτςσ? Μιλάσ γερμανικά; Welche Sprache sprichst

Διαβάστε περισσότερα

DEUTSCHE SCHULE ATHEN ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

DEUTSCHE SCHULE ATHEN ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Herzlich Willkommen zu unserem Elternabend Übergang aus dem Elternhaus in den Kindergarten Καλωσορίσατε στη συνάντηση γονέων με θέμα τη μετάβαση από το οικογενειακό περιβάλλον στο προνηπιακό τμήμα 1 Überblick

Διαβάστε περισσότερα

1. Βρες το σωστό αντικείμενο και συμπλήρωσε το σε αιτιατική. 2. Μπορείς να το πεις κι αλλιώς. Χρησιμοποίησε τα ρήματα schmecken και gefallen

1. Βρες το σωστό αντικείμενο και συμπλήρωσε το σε αιτιατική. 2. Μπορείς να το πεις κι αλλιώς. Χρησιμοποίησε τα ρήματα schmecken και gefallen Name: Datum: Klasse: Note: 1. Βρες το σωστό αντικείμενο και συμπλήρωσε το σε αιτιατική eine Torte, eine Limonade, die Blumen, der Arzt, die Tür, der Schulbus a) Peter ist krank. Seine Mutter ruft an. b)

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: «Nostalgie» von Friedrich August Dachfeg. Unsere Melodie, Anna! Erinnerst du dich?

FLASHBACK: «Nostalgie» von Friedrich August Dachfeg. Unsere Melodie, Anna! Erinnerst du dich? 10 Σε αδιέξοδο Ο παίκτης ανακαλύπτει ότι στις 13 Αυγούστου 1961 χτίστηκε το Τείχος του Βερολίνου και στις 9 Νοεµβρίου 1989 έπεσε. Η αποστολή έχει άµεση σχέση µε τις δυο αυτές ηµεροµηνίες. Αλλά τι µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο 21 Ένα καινούργιο σχέδιο Η Άννα επιστρέφει στο 2006. Η γυναίκα µε τα κόκκινα έχει απαγάγει τον πάστορα Kavalier. Επειδή δεν µπορεί να τον βρει, η Άννα ταξιδεύει στην 9 η Νοεµβρίου 1989, τη νύχτα που έπεσε

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Test zu Lektion 1. 1 Ordne zu und verbinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε.

Test zu Lektion 1. 1 Ordne zu und verbinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε. Test zu Lektion 1 Nme: Punkte: / 14 1 Ordne zu und verinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. Wer ist du? Wie heißt du? Alexis! Ih heiße Juli. Ih in Pul. J, ih komme. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε. Hllo

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Können Sie mir bitte helfen? Παράκληση για βοήθεια Sprechen Sie Englisch? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Sprechen Sie _[Sprache]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Ich spreche kein

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Can you help me, please? Παράκληση για βοήθεια Do you speak English? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Do you speak _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα I don't speak_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und römische Rechtsgeschichte

Griechische und römische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und römische Rechtsgeschichte Ενότητα 5: die Spartanische Verfassung Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 Πξώηε Αλάγλωζε Δξκελεία [... ] ρ ξ ε ω 1 δ ε ζ ε π α λ η α π π ζ ε ζ ζ α η 2 1 ΘΔΚΗΠ, ΓΗΘΖ, ΑΛΑΓΘΖ, ΚΝΗΟΑ / ΣΟΖ, ΣΟΔΩΛ: νλνκαηα ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Ρν Απξνζσπν Martin Heidegger, Απν Ρν Σι

Διαβάστε περισσότερα

Die Präposition Πρόθεςη

Die Präposition Πρόθεςη Präpositionen mit Dativ Οι προκζςεισ διακρίνονται όχι μόνο ανάλογα με το νόθμα τουσ και τθ χριςθ τουσ αλλά και ανάλογα με τθ ςφνταξι τουσ. Υπάρχουν προκζςεισ που ςυντάςςονται πάντα με δοτικι (Dativ) ι

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Warten Sie, Anna! Ich möchte Ihnen helfen. Ich möchte Ihnen helfen. Wir müssen Berlin retten!

FLASHBACK: Warten Sie, Anna! Ich möchte Ihnen helfen. Ich möchte Ihnen helfen. Wir müssen Berlin retten! 08 Ανοιχτοί λογαριασµοί Κατά την αψιµαχία µε τη γυναίκα στα κόκκινα ο Ogur τραυµατίζεται και εξηγεί στην Άννα ότι η RATAVA θέλει να εξαλείψει τα ιστορικά γεγονότα. Καταφέρνει να της πει µια ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

2. Σε καθεμία από ηις παρακάηφ προηάζεις σπάρτει ένα οσζιαζηικό ζε αιηιαηική ή ζε δοηική. Υπογράμμιζε ηο και ζσμπλήρφζε ηο ζε ονομαζηική

2. Σε καθεμία από ηις παρακάηφ προηάζεις σπάρτει ένα οσζιαζηικό ζε αιηιαηική ή ζε δοηική. Υπογράμμιζε ηο και ζσμπλήρφζε ηο ζε ονομαζηική Grivaki Schule für Fremdsprachen Finaltest zu Grammatikland 1 Kapitel 6 + 7 A Klasse 1. Σσμπλήρφζε ηοσς πίνακες der Papagei Akkusativ Der Bleistift Dativ das Huhn Die Puppe eine Tafel Ein Lineal Ein Esel

Διαβάστε περισσότερα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα 13.12.2016 Liebe Eltern des Kindergartens und der Vorschule, Die Weihnachtszeit ist eingeläutet.

Διαβάστε περισσότερα

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen.

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen. Hessisches Kultusministerium Schulbücherkatalog für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen Schuljahr 2013/2014 Unterrichtsmaterialien, die im uftrag des Hessischen Kultusministeriums

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Sehr geehrter Herr, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Sehr geehrte Frau, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Jörg Gayler, Lubov Vassilevskaya

Jörg Gayler, Lubov Vassilevskaya Differentialrechnung: Aufgaben Jörg Gayler, Lubov Vassilevskaya ii Inhaltsverzeichnis. Erste Ableitung der elementaren Funktionen......................... Ableitungsregeln......................................

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 05 εν γνωριζόµαστε;

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 05 εν γνωριζόµαστε; 05 εν γνωριζόµαστε; Η Άννα πηγαίνει το µουσικό κουτί στον ρολογά για να το διορθώσει. Για τον Paul Winkler όµως είναι περισσότερο από µια απλή δουλειά. Νοµίζει ότι ξέρει την Άννα από παλιά. Μα πώς είναι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Hauptseminar Mathematische Logik Pcf Theorie (S2A2) Das Galvin-Hajnal Theorem

Hauptseminar Mathematische Logik Pcf Theorie (S2A2) Das Galvin-Hajnal Theorem Hauptseminar Mathematische Logik Pcf Theorie (S2A2) Das Galvin-Hajnal Theorem Jonas Fiege 21 Juli 2009 1 Theorem 1 (Galvin-Hajnal [1975]) Sei ℵ α eine singuläre, starke Limes-Kardinalzahl mit überabzählbarer

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη.

Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη. Grammatik 5 Το οριστικό άρθρο (Bestimmter Artikel) ονομαστική der die das die αιτιατική den die das die Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη. Το αόριστο άρθρο (Unbestimmter Artikel)

Διαβάστε περισσότερα

Wohin Franz Schubert (To Where?)

Wohin Franz Schubert (To Where?) Daisyield Music Achive www.daisyield.com/music/ oice Guita Mässig {q = c 60} 4 2 4 2 Ó 6 6 Wohin anz Schubet (To Whee?) Œ ch Text: Wilhelm Mülle(1794-1827) English Tanslation: Tom Potte Aanged by Reinhold

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl

Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλοσοφίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium)

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2008 Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών Καλησπέρα, Είµαστε η Μαρία και ο Θοδωρής από το Πειραµατικό Σχολείο Πατρών. Έχουµε συγκεντρώσει τις απόψεις Ελλήνων και Γερµανών για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Der Dativ Δοτική. Nom. Akk. Dativ maskulin der den dem feminin die die der neutral das das dem die die den

Der Dativ Δοτική. Nom. Akk. Dativ maskulin der den dem feminin die die der neutral das das dem die die den Η Κλίση Das Fragepronomen: wer (Personen), was (Sachen) Person Sache Der Dativ Δοτική wer wen wem was was --- Der bestimmte Artikel maskulin der den dem feminin die die der neutral das das dem die die

Διαβάστε περισσότερα

LEKTION 4. Prüfungsvorbereitung. Lesen Teil 5. Was für ein Tag! (Τι μέρα κι αυτή!) 7B Ú ÙÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ Û Ó ÔÓÙ ÙÈ appleúôù ÛÂÈ ÌÂÙ Í ÙÔ.

LEKTION 4. Prüfungsvorbereitung. Lesen Teil 5. Was für ein Tag! (Τι μέρα κι αυτή!) 7B Ú ÙÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ Û Ó ÔÓÙ ÙÈ appleúôù ÛÂÈ ÌÂÙ Í ÙÔ. 4 LEKTION 4 7B Ú ÙÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ Û Ó ÔÓÙ ÙÈ appleúôù ÛÂÈ ÌÂÙ Í ÙÔ. Was für ein Tag! (Τι μέρα κι αυτή!) B1 Prüfungsvorbereitung Lesen Teil 5 Το κείμενο στο 5 ο μέρος της ενότητας Lesen είναι ένας κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά τηλέφωνα στο Σχολείο - Handys in der Schule

Κινητά τηλέφωνα στο Σχολείο - Handys in der Schule Κινητά τηλέφωνα στο Σχολείο - Handys in der Schule Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γερμανική Γλώσσα Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie Aufgaben 1 Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie warten studieren antworten (περιμζνω) (ςπουδάηω)

Διαβάστε περισσότερα

Geometrische Methoden zur Analyse dynamischer Systeme

Geometrische Methoden zur Analyse dynamischer Systeme Geometrische Methoden zur Analyse dynamischer Systeme Markus Schöberl markus.schoeberl@jku.at Institut für Regelungstechnik und Prozessautomatisierung Johannes Kepler Universität Linz KV Ausgewählte Kapitel

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und roemische Rechtsgeschichte

Griechische und roemische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und roemische Rechtsgeschichte Ενότητα 2: Griechisce Rechtsgeschichte Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Mathematik. Note. Fußball. Müsli. Stadion

Mathematik. Note. Fußball. Müsli. Stadion Seite 5, Übung 1 Fußball Bus Schokolade Auto Stadion Socke Schuh Marmelade Automat Name Adresse Note Mathematik Seite 6, Übung a Auto Name Adresse Schuh Schokolade Mathematik Note Fußball Müsli Stadion

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Können Sie mir bitte helfen? Παράκληση για βοήθεια Sprechen Sie Englisch? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Sprechen Sie _[Sprache]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Ich spreche

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Äußern dass man etwas mieten möchte. δωμάτιο Art der Unterbringung

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Äußern dass man etwas mieten möchte. δωμάτιο Art der Unterbringung - Mieten Griechisch Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Äußern dass man etwas mieten möchte Koreanisch δωμάτιο διαμέρισμα γκαρσονιέρα / στούντιο διαμέρισμα μονοκατοικία ημι-ανεξάρτητο σπίτι σπίτι σε σειρά κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008 Fierz Identität Handout Datum: 27. 5. 2008 von Christoph Saulder 2 Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 2 Herleitung der Matrixelemente 7 2. Ansatz...............................

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 01 Κακά ξυπνητούρια

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 01 Κακά ξυπνητούρια 01 Κακά ξυπνητούρια Η αποστολή της Άννας είναι να σώσει τη Γερµανία από µια καταστροφή. Πρέπει να λύσει το αίνιγµα και να φυλάγεται από τους άγνωστους µε τα µηχανάκια. Της αποµένουν 130 λεπτά. Αλλά ποιό

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und römische Rechtsgeschichte

Griechische und römische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und römische Rechtsgeschichte Ενότητα 6: Athen Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und römische Rechtsgeschichte

Griechische und römische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und römische Rechtsgeschichte Ενότητα 10: Beispiele von Institutionen des Römischen privatrechts Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 1 - LEKTION 1. 1 η. S.13, Übungen 1, 2. 2 η ώρα S. 18, Das bin ich! Hausaufgaben: ΑΒ Übungen 3, 4 S. 13 Übungen S S. 19, Ηörverstehen 1

FLOTT 1 - LEKTION 1. 1 η. S.13, Übungen 1, 2. 2 η ώρα S. 18, Das bin ich! Hausaufgaben: ΑΒ Übungen 3, 4 S. 13 Übungen S S. 19, Ηörverstehen 1 FLOTT 1 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την εβδοµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (32 εβδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο για καθηγητές Γερμανικών στο Ινστιτούτο Γκαίτε

Θέμα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο για καθηγητές Γερμανικών στο Ινστιτούτο Γκαίτε ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22428268 E-mail: circularsec@schools.ac.cy 15 Νοεμβρίου 2007 Διευθυντές/τριες Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Στο δρόμο. Στο δρόμο - Τόπος. Ich habe mich verirrt. Όταν δεν ξέρετε που είστε

Ταξίδι Στο δρόμο. Στο δρόμο - Τόπος. Ich habe mich verirrt. Όταν δεν ξέρετε που είστε - Τόπος Ich habe mich verirrt. Όταν δεν ξέρετε που είστε Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist? Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης ς σε χάρτη Wo kann ich finden? Ερώτηση για συγκεκριμένη...

Διαβάστε περισσότερα

Die Präposition Πρόθεςη

Die Präposition Πρόθεςη Präpositionen mit oder in, an, vor, hinter, über, neben, zwischen Die Präposition Πρόθεςη Όταν θ πρόκεςθ προςδιορίηει κίνθςθ ι αλλαγι κζςθσ από ζνα ςθμείο ςε άλλο, τότε ςυντάςςεται με αιτιατικι. Η ερώτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός 2ο μάθημα

Ηλεκτρισμός 2ο μάθημα Μάθημα (τίτλος): Ένα κλειστό κύκλωμα Επίπεδο επάρκειας γλώσσας A1 A2 B1 B2 C1 Τάξη/βαθμίδα: 5η τάξη Αριθμός μαθητών στην τάξη: 11 Αντικείμενο: Φυσική Θέμα: Ηλεκτρισμός Προϋποθέσεις / απαιτήσεις: (π.χ.:

Διαβάστε περισσότερα

In meiner Freizeit... Στον ελεύθερό μου χρόνο...

In meiner Freizeit... Στον ελεύθερό μου χρόνο... In meiner Freizeit... Στον ελεύθερό μου χρόνο... Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γερμανική Γλώσσα Δημιουργός: ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Você pode me ajudar, por favor? Παράκληση για βοήθεια Você fala inglês? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Você fala _[idioma]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Eu não falo_[idioma]_.

Διαβάστε περισσότερα

(Auch) in meiner Freizeit schütze ich die Umwelt!

(Auch) in meiner Freizeit schütze ich die Umwelt! (Auch) in meiner Freizeit schütze ich die Umwelt! Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γερμανική Γλώσσα Δημιουργός: ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γράψτε το οριστικό άρθρο (der, die, das) στη σωστή πτώση! z.b. Nom. Akk. der Freund den Freund. 1. Nom. Frau. 2. Nom. Herr. 3. Nom.

1. Γράψτε το οριστικό άρθρο (der, die, das) στη σωστή πτώση! z.b. Nom. Akk. der Freund den Freund. 1. Nom. Frau. 2. Nom. Herr. 3. Nom. Σε αυτές τις ασκήσεις χρησιμοποιούμε και πάλι το λεξιλόγιο των δύο πρώτων κεφαλαίων (πρωτίστως τα ουσιαστικά) και κάνουμε εξάσκηση στην κλίση του οριστικού, του αόριστου, του αρνητικού άρθρου και της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

To µονοπάτι. Der Pfad

To µονοπάτι. Der Pfad www.kolokasia.de To µονοπάτι Μες στη ζωή δρόµοι ανοίγονται σωρό κι όποιον γουστάρεις, τον τραβάς, κι όπου σε βγάλει, µα είναι κι ένα µονοπάτι πονηρό που πάει ντουγρού στην κατηφόρα τη µεγάλη. Der Pfad

Διαβάστε περισσότερα

BIOABFALL. Beantworte folgende Fragen: 1. Welche Farbe hat die Biotonne a) blau b) grün c) gelb d) rot. 2. Was kommt in die Biotonne?

BIOABFALL. Beantworte folgende Fragen: 1. Welche Farbe hat die Biotonne a) blau b) grün c) gelb d) rot. 2. Was kommt in die Biotonne? BIOABFALL Mein Name ist Laura. Zuhause essen wir viel Obst und Gemüse. Die Abfälle, wie zum Beispiel Orangen- oder Kartoffelschalen, aber auch Teeblätter oder Eierschalen, sammeln wir in der Küche in einem

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA ΕLLINIKI GNOMI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ April 2014 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 Prüfungsvorbereitung 43 44 Schreiben Aufgabe 3 Arbeitszeit: 15 Minuten Στο 3 ο μέρος της ενότητας Schreiben πρέπει να γράψεις ένα e-mail περίπου 40 λέξεων. Απευθύνεσαι πάντα σε κάποιο πρόσωπο, με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

22 είκοσι δύο. Κύπρος. Ελλάδα. Ελβετία. Αυστρία. Γερμανία. Από πού είσαι; Είμαι από τη Γερμανία. Εσύ; Από την Κύπρο. Από πού είσαι; Είμαι από

22 είκοσι δύο. Κύπρος. Ελλάδα. Ελβετία. Αυστρία. Γερμανία. Από πού είσαι; Είμαι από τη Γερμανία. Εσύ; Από την Κύπρο. Από πού είσαι; Είμαι από 3 τρί 1. μάθμα Wie heißen die Länder auf Griechisch? Bitte verbinden Sie die Namen mit den richtigen Zeichnungen. Hören Sie dann die Ländernamen und sprechen Sie sie nach. 1.18 Ελλάδα Αυστρία Κύπρος Ελβετία

Διαβάστε περισσότερα

Das Partizip Η μετοχή

Das Partizip Η μετοχή Das Partizip Präsens (Μετοχή ενεστώτα) Das Partizip Η μετοχή Η μετοχή ενεστώτα σχηματίζεται προσθέτοντας ένα -d- στο απαρέμφατο. spielen spielend kommen kommend fahren fahrend Η μετοχή ενεστώτα έχει ενεργητική

Διαβάστε περισσότερα

Lektion 1. ich heißen wie telefon elefant bist hobby wer basketball 1. H 2. T 3.

Lektion 1. ich heißen wie telefon elefant bist hobby wer basketball 1. H 2. T 3. Lektion Untesteiche alle Nomen und scheibe sie auf den Zettel mit goßem nfangsbuchstaben Egänze die Dialoge C Συμπλήρωσε τους διαλόγους Υπογράμμισε όλα τα ουσιαστικά και γράψε τα στο σημείωμα με κεφαλαίο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Παράκληση για βοήθεια

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Παράκληση για βοήθεια - Τα απαραίτητα Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Παράκληση για βοήθεια Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?) Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Μιλάς _[γλώσσα]_; (Milás _[glóssa]_?) Ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen?

Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen? Die neugriechischen Pronomen: Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen? In diesem Kapitel werden Sie alles rund um die Pronomen im Griechischen und ihren Gebrauch lernen. Wie

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1 FLOTT 2 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την εβδοµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (32 εβδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum

ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum Τ ο Historisches Wörterbuch der Philosophie (εφεξής HWPh), ο πρώτος τόμος του οποίου εκδόθηκε το 1971 και ο τελευταίος

Διαβάστε περισσότερα