νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπα σδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ χϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπα σδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ χϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ"

Transcript

1 θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψ υιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ φγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψ υιοπασδφγηϕκτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ Βάνια Αρµένη νοµικός, ασκούµενη στο ΕΚΠΑΑ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπα Επιµέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία-Αντωνίου σδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ λζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπα σδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ λζξχϖβνµρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυι οπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξ χϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυι οπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξ χϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυι οπασδφγηϕκλζξχϖβνµρτψυιοπασδφγηϕ

2 Πίνακας Περιεχομένων Συντομογραφίες 3 1. Ατμόσφαιρα 5 2. Νερά Θάλασσα Γλυκά νερά Προστασία Υδατικού Δυναμικού Ύδρευση Εκμετάλλευση 8 3. Απόβλητα Στερεά Απόβλητα Λύματα 9 4. Βιομηχανική δραστηριότητα/επιχειρήσεις/εγκαταστάσεις Ενέργεια Φύση/Βιοποικιλότητα Θήρα Βιότοποι Δάση Εθνικά Πάρκα Καταφύγια άγριας ζωής/προστατευόμενες περιοχές Αλιεία Γεωργία Τουρισμός 25 2

3 Συντομογραφίες Συντ. Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας N Νόμος ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση ΠτΔ Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΥΕΣ Υπουργός Εσωτερικών ΥΟΟ Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ΥΑΝ Υπουργός Ανάπτυξης ΥΠΕΧΩΔΕ Υπουργός Περιβάλλοντος χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ΥΑΠ Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ΥΥΓ Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΥΑΑΝ Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΥΠΟ Υπουργός Πολιτισμού ΥΜΕ Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών 3

4 ΥΕΝ Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ΥΜΑΘΡΑ Υπουργός Μακεδονίας Θράκης ΥΤΑ Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης ΓΓΠερ Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΟΛΠ Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης 4

5 1. Ατμόσφαιρα Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΜΕ ΥΟΟ αρ. οικ / (ΦΕΚ Β 2082/ ) Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης" (ΦΕΚ Α 181/ ). Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου , λόγω της ύπαρξης εξαιρετικώς επείγουσας ανάγκης να ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση της συνεχώς αυξανόμενης ατμοσφαιρικής ρύπανσης που επιδρά άμεσα στη δημόσια υγεία (άρθρο 44, παρ.1 Συντ.: Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου αποτελούν νομοθετικές ρυθμίσεις και εκδίδονται από τον ΠτΔ μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου σε έκτακτες περιπτώσεις επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης). (ΦΕΚ Α 181/ ) Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. Δ17γ/10/108/ΦΝ 437 (ΦΕΚ Β 1533 / ) Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου. Η παρούσα απόφαση αναδημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1661/ συμπεριλαμβάνοντας και τα Παραρτήματα τα οποία δεν περιελάμβανε η αρχική δημοσίευση στο παρόν ΦΕΚ. Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΜΕ Φ1/31571/3756 (ΦΕΚ Β 1189/ ) Καθορισμός μεθόδου μέτρησης και ορίων εκπομπής του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στα καυσαέρια των μοτοσικλετών και των τρίτροχων οχημάτων με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης. Απόφαση ΥΟΟ ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΜΕ /2915/

6 (ΦΕΚ Β 798/ ) Ειδικές περιπτώσεις επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και διαπίστωσης της Οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τις προδιαγραφές της οποίας πληρούν εκ κατασκευής. Απόφαση ΥΟΟ YΠΕΧΩΔΕ ΥΜΕ 42187/2495/08/ (ΦΕΚ Β' 462 / ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/74/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2008, για την τροποποίηση, σε σχέση με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά φορτηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ του Ε. Κοινοβουλίου και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ και διόρθωση της υπ αριθμ /947/06 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 30/Β/ ). 2. Νερά 2.1. Θάλασσα Απόφαση ΥΕΝ /01/2009/ (ΦΕΚ Β 1056/ ) Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM CODE), ο οποίος έγινε αποδεκτός από την υπ αριθ /1/95/ ΥΑ (ΦΕΚ Β 709) και τροποποιήθηκε με την υπ αριθ /01/2002/ ΥΑ (ΦΕΚ Β 1201), όπως οι τροποποιήσεις αυτές υιοθετήθηκαν από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) σύμφωνα με τις υπ αριθ. MSC.179(79)/ και MSC.195(80)/ αποφάσεις. Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠΟ 697/ (ΦΕΚ Β '831/ ) 6

7 Έκδοση αδείας λειτουργίας διακεκριμένων τμημάτων της Μαρίνας στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά. Απόφαση ΥΕΣ ΥΟΟ ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΥΓ Η.Π.8600/416/Ε103/ (ΦΕΚΒ 356/ ) Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «Σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ» του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου Γλυκά νερά Προστασία Υδατικού Δυναμικού Απόφαση ΓΓΠερ. Αττικής Στερεάς Ελλάδος οικ. 1268/ (ΦΕΚ Β 1210/ ) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναμικού της Λεκάνης Ασωπού και τη λήψη απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στη Β, ΒΑ και ΒΔ Αττική (Υδατικό Διαμέρισμα 07 Λεκάνη Ασωπού). Απόφαση ΓΓΠερ. Αττικής οικ. 1348/ (ΦΕΚ Β 1122/ ) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναμικού και τη λήψη απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στην Αττική. Απόφαση ΓΓΠερ. Βορείου Αιγαίου 9801/489/ (ΦΕΚ Β 828/ ) Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού Ν. Λέσβου. Απόφαση ΓΓΠερ. Βορείου Αιγαίου 9801/490/ (ΦΕΚ Β 828/ ) Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού Ν. Χίου. 7

8 Απόφαση ΓΓΠερ. Βορείου Αιγαίου 9801/491/ (ΦΕΚ Β 828/ ) Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού Ν. Σάμου Ύδρευση Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ16γ/694/7/117/Γ/ (ΦΕΚ Β' 552/ ) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Απόφαση Νομάρχη Έβρου Ι 55/ (ΦΕΚ Δ 69/ ) Καθορισμός χρήσης γης παραχωρούμενης κοινόχρηστης έκτασης αναδασμού του έτους (αναθεώρηση 2001), αγροκτήματος Οινόης Ν. Έβρου ως χώρου για ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Εκμετάλλευση Απόφαση ΥΤΑ 9833/ (ΦΕΚ Β 1055/ ) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας καθώς και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας τους. Απόφαση Νομάρχη Ευβοίας 10334/ (ΦΕΚ Δ 198/ ) Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων με ανάπλαση του χώρου Δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου για την προστασία του υδροβιοτόπου και αξιοποίηση της φυσικής πηγής του νερού Φλέβας Αφαλάτωση σε έκταση συνολικού εμβαδού ,48 τ.μ. του δημοσίου κτήματος ΑΒΚ 62 Καρύστου στον οικισμό Παναγίας ΔΔ Αλμυροποτάμου Δήμου Στυρέων Ν. Ευβοίας. 8

9 3. Απόβλητα 3.1. Στερεά Απόβλητα Απόφαση ΥΕΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΥΓ ΥΑΑΝ 27081/ (ΦΕΚ Β 1350/ ) Ανανέωση (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) της υπ αριθ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού». Απόφαση ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ 10/ (ΦΕΚ Δ' 750/ ) Αναπροσαρμογή τιμολογίων παραλαβής στερεών αποβλήτων. Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ / (ΦΕΚ Β' 634/ ) Ανανέωση της έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών "Σ.Σ.Ε.Δ.Σ. Ανακύκλωση". Απόφαση ΥΕΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΥΓ 2527/ (ΦΕΚ Β 83/ ) Θέματα λειτουργίας, δραστηριοτήτων, τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Λύματα Απόφαση Νομάρχη Γρεβενών 648/ (ΦΕΚ ΑΑΠ 295/ ) Καθορισμός αποδέκτη βιολογικού καθαρισμού Κοινότητας Μεσολουρίου. Απόφαση Νομάρχη Φλώρινας 3287/ (ΦΕΚ Δ 257/ ) Καθορισμός του ρέματος Στενόρρεμα ως ενδιαμέσου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Νεοχωρακίου, Παπαγιάννη, Παλαίστρας, Σιταριάς, 9

10 Τριποτάμου, Ιτέας και Αγ. Αθανασίου Δήμου Μελίτης με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Λύγκο. Απόφαση Νομάρχη Φλώρινας 3285/ (ΦΕΚ Δ 257/ ) Καθορισμός του ποταμού Λύγκου ως αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Μαρίνας, Μεσοκάμπου, Μεσοχωρίου, Νέου Καυκάσου, Άνω και Κάτω Καλλίνικης Δήμου Κάτω Κλεινών. Απόφαση Νομάρχη Φλώρινας 3286/ (ΦΕΚ Δ 257/ ) Καθορισμός του ποταμού Τροπαιούχου ως ενδιάμεσου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Ατραπού, Πολυποτάμου, Τριανταφυλλιάς και Τροπαιούχου Δήμου Περάσματος με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Λύγκο. Απόφαση Νομάρχη Φλώρινας 3288/ (ΦΕΚ Δ 257/ ) Καθορισμός του ποταμού Λαδοπόταμου ως αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Πισοδερίου, Ανταρτικού, Πράσινου, Τριγώνου και του χιονδρομικού στη θέση Βίγλα Δήμου Πρεσπών. Απόφαση Νομάρχη Φλώρινας 3025/ (ΦΕΚ Δ 257/ ) Καθορισμός του ρέματος Οξυάς ως ενδιαμέσου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Μικρολίμνης, Οξυάς και Καρυών Δήμου Πρεσπών με τελικό αποδέκτη τη λίμνη Μικρή Πρέσπα. Απόφαση Νομάρχη Κοζάνης ΔΥ&Π/1402/ (ΦΕΚ Δ 236/ ) Έγκριση χώρου εγκατάστασης βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων μονάδας τυροκομίας αγροτικών συνεταιρισμών Κοζάνης Σερβίων και καθορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών επεξεργασμένων λυμάτων. Απόφαση Νομάρχη Φωκίδος 1027/ (ΦΕΚ Δ 204/ ) Καθορισμός αποδέκτη και διάθεσης λυμάτων των οικισμών περιοχής Μόρνου Δήμου Λιδορικίου. Απόφαση Νομάρχη Ηλείας 630/ (ΦΕΚ Δ 176/ ) Χαρακτηρισμός αποδέκτη αστικών λυμάτων ΔΔ Ζαχάρως Δήμου Ζαχάρως Ν. Ηλείας. 10

11 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ16γ/010/178/Γ/ (ΦΕΚ Β 846/ ) Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (ΚΛΔΑ) της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Απόφαση Νομάρχη Κερκύρας 8995/ (ΦΕΚ Δ 162/ ) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων βιολογικού σταθμού καθαρισμού Δήμου Αχιλλείων. Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής 01α/434/ (ΦΕΚ Β 719/ ) Όροι διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής. Απόφαση Νομάρχη Κερκύρας 8012/ (ΦΕΚ Δ 139/ ) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης αποβλήτων μονάδας αφαλάτωσης νερού Δήμου Κασσωπαίων. Απόφαση Νομάρχη Χίου 1177/ (ΦΕΚ Δ 130/ ) Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης του νερού ψύξης του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας (ΔΕΗ) στην περιοχή Λευκωνιά Κοντάρι Δήμου Αγ. Μηνά. Απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας 636/ (ΦΕΚ Δ 117/ ) Καθορισμός της θαλάσσιας περιοχής Νηών στη νοτιοδυτική πλευρά του Παγασητικού Κόλπου, ως αποδέκτη των αλμόλοιπων της μονάδας αφαλάτωσης του τουριστικού συγκροτήματος Lavender Hills Resort, ιδιοκτησίας της εταιρίας Golfing Developments SA, στην περιοχή του όρμου Νήες Δήμου Σούρπης στον Ν. Μαγνησίας. Απόφαση Νομάρχη Ημαθίας 1449/ (ΦΕΚ Δ 84/ ) Καθορισμός ενδιάμεσου αποδέκτη των υγρών επεξεργασμένων αποβλήτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΔΔ Πλατέος Δήμου Πλατέος Ν. Ημαθίας. Απόφαση ΥΕΣ ΥΟΟ ΥΑΝ ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΕΝ /41/09/ (ΦΕΚ Β' 412/ ) Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με της διατάξεις της υπ αριθ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 3418/07/02 (ΦΕΚ Β 712) ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για της λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου». 11

12 4. Βιομηχανική δραστηριότητα/επιχειρήσεις/εγκαταστάσεις Απόφαση ΥΑΠ ΥΥΓ 21017/84/2009 (ΦΕΚ Β' 1287/ ) Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο. Απόφαση ΥΜΕ 32880/2038/ (ΦΕΚ Β 1221/ ) Καθορισμός τρόπου εγκατάστασης και τοποθέτησης δεξαμενών υγραερίου (LPG), με χωρητικότητα μέχρι 18 m3 εντός πρατηρίων υγραερίου μικτών ή αμιγών. Απόφαση ΥΜΕ 32279/1990/ (ΦΕΚ Β 1189/ ) Καθορισμός λεπτομερειών τρόπου σφράγισης για εγκαταστάσεις σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων λιπαντηρίων. Απόφαση ΥφΑΝ 7077/444/Φ.15/ (ΦΕΚ Β 977/ ) Συμπλήρωση της υπ αριθ. Φ15/οικ. 1589/104/ (ΦΕΚ Β 90) ΚΥΑ «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας της βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια». Απόφαση YφΑΝ 2337/265/ (ΦΕΚ Β 958/ ) Τροποποίηση της υπ αριθ /703 (ΦΕΚ Β 1309/ ) υπουργικής απόφασης περί υπαγωγής τα Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας στις διατάξεις του Ν 2545/1997 περί Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας της. 12

13 Απόφαση ΥφΜΕ 24326/2886/ (ΦΕΚ Β 915/ ) Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (ΙΚΤΕΟ ΜΟΤΟ). Απόφαση ΥΑΝ ΥΠΕΧΩΔΕ Φ/Α/19.1/28049/2143/ (ΦΕΚ Β' 885/ ) Τροποποίηση της ΚΥΑ 14723/807/ (ΦΕΚ 1234/Β'/ ) περί "καθορισμού του Φορέα, της θέσης, της έκτασης και των ορίων του Βιομηχανικού Πάρκου Κάτω Γέφυρας Θεσσαλονίκης, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγ. Αθανασίου του Νομού Θεσσαλονίκης, έγκρισης του Φορέα Β.Ε.Π.Ε. και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΒΙΠΑ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει". Απόφαση ΥΑΝ Φ/Α/7.6/6172/677/ (ΦΕΚ Β' 885/ ) Έκδοση διαπιστωτικής απόφασης για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την δυνατότητα λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου Ζερβοχωρίων Χαλκιδικής. Απόφαση ΥΑΝ ΥΠΕΧΩΔΕ 6261/680/ (ΦΕΚ Β' 885/ ) Χορήγηση παράτασης έκδοσης της Διαπιστωτικής Πράξης Ολοκλήρωσης του ΒΙΟ.ΠΑ. Θεσπρωτίας. Απόφαση ΥΕΣ ΥΜΕ οικ Φ700.1/ (ΦΕΚ Β 770/ ) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σε Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (ΕΣΑ) για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, σε Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων καθώς και σε λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κατά τόπους υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. Απόφαση ΥΕΣ ΥΟΟ ΥΑΝ Ζ3 5430/ (ΦΕΚ Β' 746/ ) 13

14 Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα Επιτροπή Επίπλου. Απόφαση ΥφΕΣ ΥφΑΝ Ζ3 780/ (ΦΕΚ Β' 746/ ) Απόφαση απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν το βιοκτόνο Διμεθυλοφουμαρικό Εστέρα (φουμαρικό διμεθύλιο) DMF. Απόφαση 11508/ Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ ΑΑΠ 151/ ) Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. Απόφαση ΓΓΒιομηχανίας Φ/Α/19.1/31191/290/ (ΦΕΚ Β' ) Έκδοση διαπιστωτικής απόφασης για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την δυνατότητα λειτουργίας της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης. 5. Ενέργεια Απόφαση ΥφΑΝ Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ ΓΔΦΠ2488/ (ΦΕΚ Β 1249/ ) Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ψύξης χώρων μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό. Απόφαση ΥΕΣ ΥΠΟΟ Δ16/ Φ.7.3Α/12306/850/ (ΦΕΚ Β 1129/ ) Σύσταση Επιτροπής Ν. Έβρου για το έργο «Αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη». 14

15 Απόφαση ΥΟΟ ΥΑΝ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β 1079/ ) Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτίρια, και ιδίως δώματα και στέγες κτιρίων. Απόφαση ΥφΑΝ Δ9Β,Δ/Φ166/7859/1392/ (ΦΕΚ Β 1058/ ) Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορία Γεωθερμικών Πεδίων. Απόφαση ΥΑΝ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/10703/ (ΦΕΚ Β 1050/ ) Καθορισμός εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτουν Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στο σύστημα χορήγησης άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε εφαρμογή του άρθρου 5 κεφ. Β παρ. 3 εδάφ. α) της υπ αριθ /2632/Ε103/ (ΦΕΚ Β 1931) ΚΥΑ. Απόφαση ΥΑΝ Δ5/ΗΛ/Α/Φ43/427/3073/ (ΦΕΚ Β' 983/ ) Καθορισμός εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ ΑΕ, που πληρούν της προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στο σύστημα χορήγησης άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε εφαρμογή του άρθρου 5 κεφ. Β παρ. 3 εδάφ. α) της υπ αριθ /2632/Ε103/ (ΦΕΚ Β 1931) ΚΥΑ και καθορισμός ημερομηνιών έναρξης λειτουργίας νεοεισερχόμενων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε εφαρμογή της παρ του Παραρτήματος του άρθρου 3 της υπ αριθ /1604 (ΦΕΚ Β 1216/ ) ΚΥΑ. Απόφαση ΥΑΝ 12466/400/ (ΦΕΚ Β 1129/ ) Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση και ανακύκλωση παλαιών και ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Απόφαση ΥΑΝ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2/οικ.9180/ (ΦΕΚ Β 852/ ) Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ). 15

16 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΜΕ 15931/596/ (ΦΕΚ Β' 592/ ) Όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων που υποστηρίζουν κατασκευές κεραιών. Ν.3739/2009 (ΦΕΚ Α' 18/ ) Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Ν.3734/2009 (ΦΕΚ Α 8/ ) Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 6. Φύση/Βιοποικιλότητα Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα 1 ( ) Το Σχέδιο τέθηκε έως τις 31 Μαΐου 2009 σε δημόσια διαβούλευση. 6.1 Θήρα Απόφαση Δασάρχη Νιγρίτας 1385/ (ΦΕΚ Β 1164/ ) Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας. Απόφαση ΓΓ Περ Δυτ. Ελλάδας 3415/ (ΦΕΚ Β' 1151/ ) Απαγορευτική Διάταξη θήρας Λ/θ Κοτυχίου Δάσους Στροφυλιάς Μανωλάδας Ν. Ηλείας

17 Απόφαση ΓΓΠερ Κεντρικής Μακεδονίας 9520/πε/ (ΦΕΚ Β 1058/ ) Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο στο δασικό σύμπλεγμα Όρους Μπέλες. Απόφαση ΓΓ Περ. Κ. Μακεδονίας 4241/ (ΦΕΚ Β' 1041/ ) Απαγόρευση κυνηγίου παντός θηράματος για πέντε χρόνια, ήτοι μέχρι , στην έκταση εμβαδού 8250,00 στρ., περιοχής ΔΔ Μαυροθάλασσας. Απόφαση ΓΓ Περ Ηπείρου 918/ (ΦΕΚ Β' 406/ ) Απαγόρευση κυνηγιού όλων των θηραμάτων για τρία χρόνια σε έκταση 4.650,00 στρ. στον Λόφο Περάνθης Περέρειας Δήμου Αρταίων Ν. Αρτης. Απόφαση Δασάρχη Αρναίας 6643/ (ΦΕΚ Β 61/ ) Απαγόρευση άσκησης κυνηγιού όλων των θηραμάτων στην περιοχή του Δασαρχείου Αρναίας, σε περίπτωση χιονόπτωσης, όπου και όταν καλύπτεται συνεχώς από χιόνι. Η ισχύς της απόφασης μας αυτής είναι μέχρι Απόφαση Δασάρχη Σερρών 4590/ (ΦΕΚ Β 24/ ) Απαγόρευση άσκησης κυνηγιού όλων των ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Σερρών, σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν και όπου το έδαφος είναι συνεχόμενα σκεπασμένο με χιόνι. Η παρούσα ισχύει μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου Απόφαση Δασάρχη Κιλκίς 3845/Αρ. ΔΑΔ 24/2008/ (ΦΕΚ Β 9/ ) Απαγόρευση 1. Άσκησης κυνηγιού όλων των ειδών της άγριας πανίδας (θηρεύσιμης και μη) στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς σε περίπτωση χιονοπτώσεως μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνεπεία αυτής, το έδαφος είναι έτσι καλυμμένο από το χιόνι, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων επ` αυτού. 2. Άσκησης κυνηγιού πτερωτών θηραμάτων (θηρεύσιμων και μη) σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένων χρονικά, δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών. Η παρούσα ισχύει μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου

18 Απόφαση ΥφΑΑΝ 98161/4136/ (ΦΕΚ Β 637/ ) Εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα. 6.2 Βιότοποι Δάση Απόφαση ΓΓΠερ Αττικής 1749/ (ΦΕΚ Δ 255/ ) Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθ. 4355/πε/ απόφασης περί κηρύξεως ως αναδασωτέων δασών και δασικών εκτάσεων εμβαδού 93,080 στρ. στις θέσεις Γκούρι Λάχι Δήμου Σπάτων Ν. Αττικής, Περιβολάκια και Πευκώνα Δήμου Ραφήνας Ν. Αττικής. Απόφαση ΓΓΠερ Νοτίου Αιγαίου 2088/ (ΦΕΚ Δ 217/ ) Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού ,64 στρ. βάσει συντεταγμένων στα ΔΔ Αγ. Ισιδώρου, Λαέρμων, Προφύλιας, Ασκληπειού και Λάρδου Περιφέρειας Δήμων Ατταβύρου, Λινδίων και Νότιας Ρόδου νήσου Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου. Απόφαση ΓΓΠερ Δυτ. Ελλάδος 1292/ (ΦΕΚ Δ 216/ ) Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης τ.μ. ως αναδασωτέας στη θέση Αγ. Τριάδα Περιφ. ΤΔ Άνω Βασιλικής Δήμου Χάλκειας Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Απόφαση ΓΓΠερ Ιονίων Νήσων 2688/ (ΦΕΚ Δ 214/ ) Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 23 στρ. στην περιοχή Νύφι Περιφ. Δήμου Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας. Απόφαση ΓΓΠερ Πελοποννήσου 1626/ (ΦΕΚ Δ 191/ ) Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως συνολικού εμβαδού ,00 τ.μ. αποτελούμενης εκ δύο τμημάτων (τμήμα 1 εμβαδού ,00 τ.μ. και τμήμα 2 εμβαδού ,00 τ.μ.), στη θέση Ρέματα οικ. Λειβαδακίων ΔΔ Κορώνης Δήμου Κορώνης Ν. Μεσσηνίας. 18

19 Απόφαση ΓΓΠερ Αττικής 1435/ (ΦΕΚ Δ 190/ ) Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής εκτάσεως συνολικού εμβαδού ,00 τ.μ. στη θέση Γαλανέικα Περιφ. ΤΔ Χρήσεις Επιδαύρου Δήμου Επιδαύρου Ν. Αργολίδος. Απόφαση ΥΑΑΝ 99480/1594/ (ΦΕΚ Β 845/ ) Προγραμματική Συμφωνία και εξουσιοδότηση υπογραφής της σχετικά με τον Ορισμό της εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." ως Δικαιούχου για την εκτέλεση των έργων ευθύνης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 1. Επανασχεδιασμός της πολιτικής Δασοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο 2. Προσαρμογή των δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις ανάγκες εφαρμογής της νέας ΚΑΠ 3. Κωδικοποιήσεις νομοθεσίας στον τομέα κυβερνητικής προτεραιότητας των "Δασών" 4. Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων για τον Τομέα Πολιτικής "Γεωργικές Επιδοτήσεις" 5. Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων για τον Τομέα Πολιτικής "Ασφάλεια Τροφίμων" 6. Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων για τον Τομέα Πολιτικής "Αλιεία" 7. Σύστημα εποπτείας της αγοράς τροφίμων 8. Δημιουργία Μονάδας Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης πολιτικής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας της Κυβερνήσεως Απόφαση ΓΓΠερ Αττικής 672/ (ΦΕΚ Δ 148/ ) Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 593,070 στρ. στη θέση Αδάμες ΕΔΟΚ ΕΤΕΡ Περιφέρειας Κοινότητος Κρυονερίου Ν. Αττικής, η οποία κάηκε από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου Απόφαση ΓΓΠερ Αττικής 457/ (ΦΕΚ Δ' 150/ ) Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 40,300 στρ. στη θέση Προφ. Ηλίας Περιφέρειας του Δήμου Γλυφάδας Ν. Αττικής, η οποία κάηκε από την πυρκαγιά της 23ης Ιουνίου

20 Απόφαση ΓΓΠερ Στερεάς Ελλάδος 173/ (ΦΕΚ Δ 94/ ) Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως εμβαδού 35,14150 στρ. στη θέση Παλιόλακα Περιφ. ΔΔ Στυλίδας Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας. Απόφαση ΓΓΠερ Κρήτης 227/ (ΦΕΚ Δ 84/ ) Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας εμβαδού 149 στρ. στη θέση Μπασκάλι χωρίου Αγκουσελιανών Δήμου Φοίνικα που χαρακτηρίζεται ως δάσος κατηγ. άρθ. 3 παρ. 1 Ν 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 Ν 3208/2003. Απόφαση ΓΓΠερ Δυτ. Ελλάδος 271/ (ΦΕΚ Δ 80/ ) Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης 119,325 στρ. ως αναδασωτέας στη θέση Κόνια Περιφ. ΤΔ Σκουτεσιάδας Δήμου Αγρινίου. Ν. 3747/2009 (ΦΕΚ Α' 28/ ) Κύρωση της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών Απόφαση ΓΓΠερ Αττικής 272/ (ΦΕΚ Δ' 56/ ) Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης εμβαδού 694,535 στρ., ιδιοκτησίας Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων Αντικυθήρων, στη δασική θέση Αγ. Πατρικία Άγ. Γεώργιος Αγ. Πελαγία Δήμου Κυθήρων Νομαρχίας Πειραιά. Απόφαση ΓΓΠερ Πελοποννήσου 78/ (ΦΕΚ Δ'59/ ) Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης ,929 τ.μ. στη θέση Ψηφί Περιφέρειας ΤΔ Κροκεών Δήμου Κροκεών Ν. Λακωνίας. Απόφαση ΓΓΠερ Θεσσαλίας 3984/ (ΦΕΚ Δ' 34/ ) Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 149,900 στρ. στη θέση Βουνό Κοκκινόες νήσου Αλοννήσου Δήμου Αλοννήσου, που κάηκε από την πυρκαγιά της Απόφαση ΓΓΠερ Θεσσαλίας 3983/ (ΦΕΚΔ'31/ ) Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1.355,500 στρ. στη θέση Αγνώντας νήσου Σκοπέλου Δήμου Σκοπέλου, που κάηκε από την πυρκαγιά της Απόφαση ΓΓΠερ Ιονίων Νήσων 3314/ (ΦΕΚΔ'24/ ) 20

21 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού ,16 στρ. στα ΔΔ Κοιλιωμένου και Αγαλά Δήμου Αρτεμισίων και Λαγανά, αντίστοιχα, Ν. Ζακύνθου Εθνικά Πάρκα Απόφαση ΥΑΝ ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΑΑΝ ΥΕΝ ΥΜΑΘΡΑ 12966/ (ΦΕΚ ΑΑΠ 220/ ) Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της Αλυκής Κίτρους και της Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης. Απόφαση ΥΑΝ ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΑΑΝ ΥΕΝ 12365/ (ΦΕΚ Δ' 159/ ) Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής της (Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας) ως ''Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς''. ΠΔ (ΦΕΚ ΑΑΠ 49/ ) Χαρακτηρισμός της περιοχής των ορεινών όγκων των Τζουμέρκων (Αθαμανικών Ορέων), του Περιστερίου (Όρους Λάκμου), της χαράδρας του ποταμού Αράχθου και της ενδιάμεσης αυτών εκτάσεως της Κεντροδυτικής Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης Καταφύγια άγριας ζωής/προστατευόμενες περιοχές Απόφαση ΓΓΠερ Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙΔΣ927/ (ΦΕΚ Δ 253/ ) Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής Χαριτωμένης Καλής Βρύσης 21

22 Ν. Δράμας Περιφ. Ανατ. Μακεδονίας Θράκης. Απόφαση ΓΓΠερ Κρήτης 1816/ (ΦΕΚ Δ 234/ ) Ίδρυση μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στη θέση Άσπρη Λίμνη Δήμου Ινναχωρίου περιοχής Χρυσοσκαλίτισσα Ν. Χανίων Περιφ. Κρήτης. Απόφαση ΓΓΠερ Κρήτης 1817/ (ΦΕΚ Δ 234/ ) Τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στις περιοχές Αγ. Δικαίου Βιτσιλιάς και Αλμυρόκαμπου και Ελαφονήσου Δήμου Ινναχωρίου και Πελεκάνου Ν. Χανίων Περιφ. Κρήτης. Απόφαση ΓΓΠερ Κρήτης 1818/ (ΦΕΚ Δ 235/ ) Τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Λευκών Ορέων Δήμων Μουσούρων Ανατ. Σελίνου και Σφακείων Περιφ. Κρήτης. Απόφαση ΓΓΠερ Κρήτης 1815/ (ΦΕΚ Δ 226/ ) Απόφαση ίδρυσης μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής σε τμήμα της παραθαλάσσιας περιοχής της νησίδας Άγρια Γραμβούσα Ν. Χανίων Περιφ. Κρήτης. Απόφαση ΓΓΠερ Κρήτης 1814/ (ΦΕΚ Δ 201/ ) Ίδρυση μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής σε τμήμα των βορειοανατολικών κλιτύων κορυφής Σβουριχτή των Λευκών Ορέων Ν. Χανίων Περιφ. Κρήτης. Απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας 790/ (ΦΕΚ Β 719/ ) Λήψη μέτρων προστασίας πηγής «Μάνα» Δήμου Πορταριάς Ν. Μαγνησίας. ΠΔ 27/2009 (ΦΕΚ Α' 46/ ) Καθορισμός κανόνων διενέργειας επισκοπήσεων για την αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών στη Χώρα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/70/ΕΟΚ της Ε. Επιτροπής. 22

23 7. Αλιεία ΠΔ 68/ (ΦΕΚ Α' 90/ ) Περί κανονισμού αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό. Απόφαση ΥφΑΝ Α2 2121/ (ΦΕΚ Β 983/ ) Διαγραφή εξειδικευμένου αλιεύματος από τις διατάξεις του άρθρου 106 περι απαγόρευση εμπορίας ψαριών μικρού μεγέθους της Αγοραν. Διάταξης 14/1989 όπως τροποποιήθηκε με τις Αγοραν. Διατάξεις 3/2007 και 14/2008". Απόφαση ΥΑΑΝ 99480/1594/ (ΦΕΚ Β 845/ ) Προγραμματική Συμφωνία και εξουσιοδότηση υπογραφής της σχετικά με τον Ορισμό της εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." ως Δικαιούχου για την εκτέλεση των έργων ευθύνης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 1. Επανασχεδιασμός της πολιτικής Δασοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο 2. Προσαρμογή των δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις ανάγκες εφαρμογής της νέας ΚΑΠ 3. Κωδικοποιήσεις νομοθεσίας στον τομέα κυβερνητικής προτεραιότητας των "Δασών" 4. Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων για τον Τομέα Πολιτικής "Γεωργικές Επιδοτήσεις" 5. Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων για τον Τομέα Πολιτικής "Ασφάλεια Τροφίμων" 6. Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων για τον Τομέα Πολιτικής "Αλιεία" 7. Σύστημα εποπτείας της αγοράς τροφίμων 8. Δημιουργία Μονάδας Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης πολιτικής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας της Κυβερνήσεως Ν.3757/2009 (ΦΕΚ Α' 59/ ) Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των 23

24 Ηνωμένων Εθνών (FAO) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Επιστημονική και Θεσμική Συνεργασία για την Υποστήριξη της Υπεύθυνης Αλιείας στην Ανατολική Μεσόγειο. Απόφαση ΥφΑΑΝ / (ΦΕΚ Β' 374/ ) Ρύθμιση αδειοδότησης μονάδων θαλάσσιας Ιχθυοκαλλιέργειας. ΠΔ 15/2009 (ΦΕΚ Α' 32/ ) Απαγόρευση αλιείας στη θαλάσσια περιοχή όρμου Βατίκων Λακωνικού Κόλπου. 8. Γεωργία Απόφαση ΥΑΑΝ 99480/1594/ (ΦΕΚ Β 845/ ) Προγραμματική Συμφωνία και εξουσιοδότηση υπογραφής της σχετικά με τον Ορισμό της εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." ως Δικαιούχου για την εκτέλεση των έργων ευθύνης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 1. Επανασχεδιασμός της πολιτικής Δασοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο 2. Προσαρμογή των δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις ανάγκες εφαρμογής της νέας ΚΑΠ 3. Κωδικοποιήσεις νομοθεσίας στον τομέα κυβερνητικής προτεραιότητας των "Δασών" 4. Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων για τον Τομέα Πολιτικής "Γεωργικές Επιδοτήσεις" 5. Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων για τον Τομέα Πολιτικής "Ασφάλεια Τροφίμων" 6. Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων για τον Τομέα Πολιτικής "Αλιεία" 7. Σύστημα εποπτείας της αγοράς τροφίμων 8. Δημιουργία Μονάδας Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης πολιτικής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας της 24

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Ιανουάριος 2009 Νοέμβριος 2010 Βάνια Αρμένη, Δικηγόρος, Δρ. Αγγελική Καλλία, Δικηγόρος,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Ιανουάριος 2009 Νοέμβριος 2010 Βάνια Αρμένη, Δικηγόρος, Δρ. Αγγελική Καλλία, Δικηγόρος, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Ιανουάριος 2009 Νοέμβριος 2010 Βάνια Αρμένη, Δικηγόρος, Δρ. Αγγελική Καλλία, Δικηγόρος, Το 2010 υλοποιείται, με καθυστέρηση, η δέσμευση των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 1 ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚHΣ ΝΟΜΟΘΕΣIΑΣ

ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 1 ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚHΣ ΝΟΜΟΘΕΣIΑΣ ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 1 ΒΑΝΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Δικηγόρος, ΜS Pro Δίκαιο Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικών Κινδύνων Πανεπιστήμιο Στρασβούργου Γαλλία, vania.armeni@gmail.com Δρ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ Δικηγόρος, Καθηγήτρια Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α1 ΔΟΜΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. Αποτελείται από 2 συνεχείς τόμους (Μέρος Α και Β )

ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α1 ΔΟΜΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. Αποτελείται από 2 συνεχείς τόμους (Μέρος Α και Β ) Ενημερωτικό Σημείωμα Το νομικό περιοδικό «Δομική Ενημέρωση», ιδρύθηκε το 1970 με σκοπό την διαρκή ενημέρωση του τεχνικού κόσμου σε θέματα κατασκευαστικής νομοθεσίας. Ασχολείται αποκλειστικά με τη συλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI OIKONOMIKΩN ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ 3470/2006, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση.

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3299 (ΦΕΚ Α 261/23.12.2004) Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. Ευθείες ιατάξεις: *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.15 άρθρου 20 Ν.4146/2013,ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Εφαρµογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα»

«Η Εφαρµογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ειδικός Στόχος(2.2) Κατηγορία Πράξης (2.2.2) Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η Εφαρµογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1856-2008)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1856-2008) ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1856-2008) Αφροδίτη Δαΐκου Χημικός ΑΘΗΝΑ 2008 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Πράσινο Ταμείο. Απολογισμός Δράσεων (11.4.2011 έως 31.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Πράσινο Ταμείο. Απολογισμός Δράσεων (11.4.2011 έως 31.12. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Πράσινο Ταμείο Απολογισμός Δράσεων (11.4.2011 έως 31.12.2012) Φεβρουάριος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1. Γενικός Σκοπός του Πράσινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0. Fax : 210 6451914 E-mail : eype-ypeka@ath.forthnet.gr

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0. Fax : 210 6451914 E-mail : eype-ypeka@ath.forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 201745 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες - Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουρισμός και Λοιπές Διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπόνηση μελέτης για ένταξη μιας μικρής επιχείρησης του τομέα μεταποίησης ή τουρισμού στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04».

«Εκπόνηση μελέτης για ένταξη μιας μικρής επιχείρησης του τομέα μεταποίησης ή τουρισμού στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04». Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Σ.Δ.Ο Τμήμα: Λογιστικής Ακαδ.Έτος: 2008-09 Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: «Εκπόνηση μελέτης για ένταξη μιας μικρής επιχείρησης του τομέα μεταποίησης ή τουρισμού στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων ΔΣΑ μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων ΔΣΑ μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I...60 Π.Ι. Θεσμικό Πλαίσιο, Νομοθεσία Σχετική με την Διαχείριση Αποβλήτων...62 Π.Ι.3 Υγειονομική Ταφή...72 Π..4. Ανακύκλωση...75 Π..5 Σύνθεση ΑΣΑ στην Ελλάδα...76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (ΠΚΠ) Interreg III του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ.Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. 570 01 Τηλ: 2310-469650,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ Ιούνιος 2013 Ιανουάριος 2015 1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί βασικό αναπτυξιακό υπουργείο, έχοντας στην αρμοδιότητά του βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ' ΚΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ' ΚΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ' ΚΠΣ 232 3. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ «ΕΤΑΙΡΟΥΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ενόψει του σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φορέας Εκπόνησης της Μελέτης 24 2.3.1. Κόστος Εκπόνησης της Μελέτης και των Σχετικών Ερευνών...24

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φορέας Εκπόνησης της Μελέτης 24 2.3.1. Κόστος Εκπόνησης της Μελέτης και των Σχετικών Ερευνών...24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΣΥΥ ΝΝ ΟΟ ΨΨΗΗ ΜΜΕΕ ΛΛ ΕΕΤΤ ΗΗ ΣΣ ΣΣ ΚΚΟΟ ΠΠ ΙΙ ΙΜΜ ΟΟ ΤΤ ΗΗ ΤΤ ΑΑΣΣ 55 1.1 Βασική Ιδέα και Ιστορικό του Προγράμματος.6 1.2 Ανάλυση Αγοράς και Μάρκετινγκ 7 1.3 Πρώτες Ύλες και άλλα

Διαβάστε περισσότερα