Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2004"

Transcript

1 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2004 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

2 Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 5/204/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ OLYMPIC CATERING AE ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αεροτροφοδοσία (In Flight Catering) Επίγεια Εξυπηρέτηση (Handling) Χώροι Εστίασης Βιοµηχανικό Catering εξιώσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Συµβάσεις µε ΑΙΑ Συµβάσεις µε ΥΠΑ Άλλες συµβάσεις ΕΝΟΙΚΙΑ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕ Α ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ικαιώµατα Μετόχων ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Συµµετοχές των Μελών του.σ. της Εταιρείας και των Κύριων Μετόχων σε άλλες εταιρίες ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «EVEREST OLYMPIC CATERING» ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΑΕΡΟΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 1. Επιστολή του ιευθύνοντος Συµβούλου Αγαπητοί Μέτοχοι, Η χρήση του 2004, αποτέλεσε, έτος σκληρής και επίπονης εργασίας, η οποία επέτρεψε στην εταιρεία µας να κλείσει επιτυχηµένα τη χρήση, παρόλες τις δυσµενείς συνθήκες που επικράτησαν στον ευρύτερο κλάδο της Αεροτροφοδοσίας και Εστίασης. Παράλληλα, αποτέλεσε έτος απόκτησης εµπειρίας και τεχνογνωσίας πολύτιµα στοιχεία για την ήδη υλοποιούµενη επέκταση της εταιρείας µας σε νέες προσοδοφόρες δραστηριότητες. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να παρουσιάσω συνοπτικά τα σηµαντικότερα στοιχεία που επηρέασαν τη πορεία και τα αποτελέσµατα της εταιρείας κατά τη χρήση του Τοµέας Αεροτροφοδοσίας Η εταιρεία, βασιζόµενη στις προβλέψεις των αεροπορικών εταιρειών, του ΑΙΑ αλλά και λοιπών επίσηµων φορέων, προετοιµάστηκε έγκαιρα από τις αρχές της χρήσης για να υποδεχθεί την αναµενόµενη αυξηµένη επιβατική κίνηση, ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων. ιαµορφώσαµε συνθήκες ικανές να αντεπεξέλθουν σε ιδιαίτερα αυξηµένες απαιτήσεις εξυπηρέτησης, βάση σχεδίου το οποίο συντάχθηκε µε τη συνεισφορά όλων των τµηµάτων και διευθύνσεων της εταιρείας. Είναι όµως γεγονός ότι τα απολογιστικά στοιχεία της δραστηριότητας, κατέδειξαν, ότι οι προβλέψεις για αυξηµένη επιβατική κίνηση δεν επιβεβαιώθηκαν, µε αποτέλεσµα τα έσοδα από το τοµέα της Αεροτροφοδοσίας να κινηθούν στα ίδια περίπου επίπεδα µε αυτά της χρήσης του Τοµέας Εστίασης Η εν λόγω εκµετάλλευση επηρεάστηκε αρνητικά από δύο µη προβλεπόµενους παράγοντες : α) τη µη επιβεβαίωση της αυξανόµενης επιβατικής κίνησης, αλλά και τη σηµαντική πτώση των αφίξεων εξωτερικού στα περιφερειακά αεροδρόµια και Β) την επιβολή αγορανοµικής διάταξης σχετικά µε το διοικητικό προσδιορισµό των τιµών πώλησης ειδών εστίασης σε κλειστές αγορές, διάταξη η οποία κρίθηκε τελικά το Μάιο του 2005 από το Συµβούλιο της Επικρατείας, ως µη συνταγµατική και παράνοµη αλλά αντικαταστάθηκε µε νεώτερη του ίδιου βλαπτικού για τα έσοδα της περιεχοµένου. Τοµέας Βιοµηχανικού Catering Στη χρήση του 2004, επενδύσαµε σηµαντική προσπάθεια στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων κατεψυγµένων γευµάτων, τα οποία θα αποτελούσαν το νέο τοµέα δραστηριοποίησης της εταιρείας µας. Επιπρόσθετα, αποκτήσαµε µοναδική τεχνογνωσία και διεθνή προβολή για το σύνολο των σηµάτων του οµίλου Everest µέσω της συνεργασίας µας µε την παγκοσµίου κύρους Γαλλική εταιρεία Le Nortre, µε την οποία συνεργαστήκαµε µε µεγάλη επιτυχία ως παραγωγοί για τη κάλυψη σε 3

4 προϊόντα και υπηρεσίες του VIP Catering των Ολυµπιακών Αγώνων. Σήµερα, αναπτύσσουµε έντονη δραστηριότητα στο βιοµηχανικό catering µέσω παραγωγής και κεντρικής διάθεσης κατεψυγµένων γευµάτων κυρίως προς αλυσίδες super markets. Τοµέας Τροφοδοσίας και Εστίασης Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων Η εταιρεία µας σε κοινοπραξία µε την Everest AE Συµµετοχών & Επενδύσεων, ανέλαβε την εστίαση και τροφοδοσία 3 Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων, στο Φάληρο, Γουδί και Μαρκόπουλο. Μάλιστα έλαβε τα εύσηµα από την οργανωτική επιτροπή των Αγώνων για την υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και για το επίπεδο επαγγελµατισµού των στελεχών και εργαζοµένων µας. Η συµµετοχή σε τέτοιου είδους και κλίµακας εκδηλώσεις, µας προσέδωσε µοναδική εµπειρία και τεχνογνωσία η οποία θα χρησιµοποιηθεί για την ανάληψη παρόµοιων συµβάσεων στο άµεσο µέλλον. Το έτος 2004, αποτέλεσε τη πρώτη χρήση, στην οποία αποτυπώθηκαν οι βελτιώσεις στο τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, από την εφαρµογή του προγράµµατος αναδιάρθρωσης. Η εταιρεία µας κατάφερε να αυξήσει σηµαντικά το ποσοστό µικτού κέρδους, να περιορίσει τα λειτουργικά της έξοδα και παρόλη τη διατήρηση του κύκλου εργασιών στα ίδια επίπεδα µε το 2003, να διαµορφώσει υψηλότερα λειτουργικά αποτελέσµατα και κερδοφορία. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, δεδοµένου της απώλειας εσόδων από την εφαρµογή της αγορανοµικής διάταξης στα κυλικεία της εταιρείας. Πριν αναφερθώ στις τρέχουσες εξελίξεις, θα ήθελα να τονίσω, ότι εντός του 2005, ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η µετεγκατάσταση του οµίλου Everest στις εγκαταστάσεις της εταιρείας µας, στοιχείο το οποίο άµεσα ανέδειξε σηµαντικές συνέργειες, κυρίως ως προς την επέκταση των δραστηριοτήτων µας σε νέους τοµείς. Ως προς τις τρέχουσες εξελίξεις, θα ήθελα να σηµειώσω τα εξής : Η επιβατική κίνηση τόσο στο ΑΙΑ όσο και στα περιφερειακά αεροδρόµια, παρουσιάζεται αυξηµένη κατά περίπου 5% σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επίσης τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία, υποστηρίζουν τη διατήρηση της τάσης και κατά την καλοκαιρινή περίοδο η οποία αποτελεί περίοδο αιχµής της δραστηριότητας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εντός του 2005, ενεργοποιήθηκε πλήρως η µονάδα Αεροτροφοδοσίας της εταιρείας µας στο Ηράκλειο Κρήτης, αεροδρόµιο το οποίο παρουσιάζει υψηλό πτητικό έργο, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες κυρίως σε πτήσεις charter στοχεύοντας στην απόκτηση του 25% του µεριδίου αγοράς. Επίσης, άρχισε η δραστηριοποίηση αντίστοιχων µονάδων στα αεροδρόµια της Ρόδου και Κέρκυρας, όπου κατά το 2005 θα προσφέρουν αρχικά υπηρεσίες Handling, ενώ από τις αρχές του 2006 θα αναπτυχθεί στο σύνολο των υπηρεσιών Αεροτροφοδοσίας στο αεροδρόµιο της Ρόδου. 4

5 Συνολικά, η Olympic Catering διαθέτει σήµερα 5 µονάδες Αεροτροφοδοσίας και Handling (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Ρόδο και Κέρκυρα ), ενώ εξετάζει την επέκταση της και σε άλλα αεροδρόµια µε υψηλό πτητικό έργο. Το Μάιο του 2005, το Συµβούλιο της Επικρατείας, δικαίωσε τις εταιρείες εστίασης ως προς την αγορανοµική διάταξη διοικητικού περιορισµού των τιµών πώλησης των κυλικείων σε κλειστές αγορές. Το γεγονός αυτό, διαµορφώνει τις προϋποθέσεις για άρση και της νέας αγορανοµικής διάταξης και την επαναφορά της λειτουργίας των κυλικείων σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς. Η εταιρεία µας επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νόµιµων µέσων ως προς τη διεκδίκηση αποζηµιώσεων απώλειας εισοδήµατος. Η δραστηριότητα στο βιοµηχανικό catering παρουσιάζει ιδιαίτερα σηµαντική ανάπτυξη -πέρα των αρχικών µας προβλέψεων- µε αποτέλεσµα το τµήµα βιοµηχανικής εκµετάλλευσης να βρίσκεται στο στάδιο της µελέτης ως προς τη λειτουργία και δεύτερης βάρδιας παραγωγής. Η υφιστάµενη µηνιαία παραγωγή πωλήσεις εκτιµάται σε περίπου µερίδες φαγητού, ενώ σύµφωνα µε την εµπορική διεύθυνση του βιοµηχανικού catering, η ζήτηση είναι υπερδιπλάσια. Σηµειώνεται ότι οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της Olympic Catering είναι σε θέση να καλύψουν ποσότητα άνω των µερίδων φαγητού σε µηνιαία βάση. Επίσης, είµαστε έτοιµοι να διεκδικήσουµε συµβάσεις µαζικής τροφοδοσίας, όπως νοσοκοµεία, στρατός, ξενοδοχεία κτλ, διαθέτοντας ως συγκριτικά πλεονεκτήµατα τις υπερσύγχρονες καθετοποιηµένες παραγωγικές εγκαταστάσεις, την εµπειρία των Ολυµπιακών Αγώνων αλλά την υφιστάµενη µαζική παραγωγή υψηλής ποιότητας γευµάτων. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς το προσωπικό και συνεργάτες της Olympic Catering, οι οποίοι πραγµατικά έδωσαν και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για την ανάπτυξη και ενδυνάµωση της εταιρείας. Έχοντας πάνω από 25 χρόνια εργασίας στην Olympic Catering, είµαι σε θέση να γνωρίζω τις σηµαντικές αλλαγές και τις κερδισµένες προκλήσεις που έχουν συντελεστεί στην εταιρεία σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα. Είµαστε περήφανοι για αυτές και συνεχίζουµε µε πείσµα και αποφασιστικότητα για την επίτευξη ακόµη υψηλότερων στόχων αντάξιων της ιστορίας και των δυνατοτήτων αυτής της εταιρίας. Με εκτίµηση Χαρίλαος Βασιλόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος 5

6 2. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας. 2.1 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου. Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρείας OLYMPIC CATERING A.E. ή «Εταιρεία», από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεων τους. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (Π 348/1985 και της απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθµ. 5/204/ ). Επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Κτίριο 14 Β, Τ.Κ , Σπάτα Αττικής τηλ : , υπεύθυνη η κα. Χρυσούλα Μουτσούλα, Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο είναι οι: α. κ. Χαρίλαος Βασιλόπουλος, /νων Σύµβουλος, ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Κτίριο 14 Β, Τ.Κ Σπάτα Αττικής. β. κ. Αλέξανδρος Θράβαλος, ιευθυντής Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών, ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Κτίριο 14 Β, Τ.Κ Σπάτα Αττικής. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους υπευθύνους του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή 2. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. 3. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. 2.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2004 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Παναγιώτης αµηλάκος µε Αριθµό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ της Ελεγκτικής εταιρείας BKR INTERNATIONAL. 6

7 Το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση 2004 παρατίθεται στο παράρτηµα του παρόντος Ετήσιου ελτίου, κάτω από τις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Ο ισολογισµός της χρήσης 2004 περιλαµβάνει τις ακόλουθες σηµειώσεις και παρατηρήσεις: Σηµειώσεις της Εταιρείας στις οικονοµικές καταστάσεις. 1. Στους Επισφαλείς Επίδικους Πελάτες & Χρεώστες περιλαµβάνεται ποσό ευρώ , που αφορά σε επίδικες απαιτήσεις ασφαλιστικών εισφορών, για την οποία έχει σχηµατιστεί ισόποση πρόβλεψη και περιλαµβάνεται στο λογαριασµό «Λοιπές Προβλέψεις». 2. Τα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν επιβαρυνθεί µε αποζηµιώσεις που καταβληθήκαν σε εργαζόµενους λόγω συνταξιοδότησής τους, το σύνολο των οποίων είναι µεγαλύτερο της αντίστοιχης πρόβλεψης που είχε σχηµατισθεί για το λόγο αυτό κατά ευρώ χιλ. περίπου. 3. εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων. 4. Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν σύµφωνα µε το Π.. 299/ Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις µέχρι και το έτος 2001 για τις οποίες έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου. 6. Το σύνολο επενδύσεων δωδεκάµηνου ανήλθε σε χιλ. ευρώ. 7. Ο αριθµός απασχολουµένων στις ανέρχονταν σε 703 άτοµα. 8. Τελευταία αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας µε καταβολή µετρητών: Σύµφωνα µε την από 17/12/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των χιλ. ευρω (2.289 εκατ. δρχ.) µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 1,17 (400 δρχ.) εκάστη. Η αύξηση αυτή εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 155/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η περίοδος ασκήσεως του σχετικού δικαιώµατος διήρκεσε από έως και οι νέες µετοχές εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στις Από την έκδοση αντλήθηκε συνολικό ποσό ευρώ χιλ. (2.289 εκατ. δρχ). Το καθαρό προϊόν µετά την αφαίρεση των εξόδων εκδόσεως, ήτοι ευρώ 543 χιλ (185 εκατ. δρχ.), ανήλθε σε ευρώ χιλ. (2.104 εκατ. δρχ). Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε την και ο τελικός πίνακας διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες "ΑΥΓΗ" και "ΚΕΡ ΟΣ" στις Την µε απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση ,94 από διαφορά υπερ το άρτιο για την µετατροπή της ονοµαστικής αξίας από δρχ. σε. Την µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση από διαφορά υπέρ το άρτιο µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας κατά 0,75 ευρώ και συγχρόνως η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε απόσβεση συσσωρευµένων ζηµιών ευρώ µε ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 1,23 ευρώ Παρατηρήσεις του Τακτικού Ελεγκτή στις οικονοµικές καταστάσεις. Η σχηµατισµένη πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνολικού ποσού 930 χιλ. περίπου, υπολείπεται κατά το ποσό των χιλ. περίπου της προβλέψεως που θα έπρεπε να έχει σχηµατισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, εκ του οποίου ποσό 194 χιλ. περίπου αφορά την Κλεοµένη χρήση. 7

8 2.3 Φορολογικός Έλεγχος Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση που έληξε στις 31/12/2001, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας έγινε το 2002 από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘΕΚ) και αφορούσε τις χρήσεις 1998, 1999, 2000 και Από τον εν λόγω έλεγχο προέκυψαν λογιστικές διαφορές, φόροι, πρόστιµα και προσαυξήσεις ως κάτωθι: (ποσά σε χιλ. ) Σύνολο Λογιστικές ιαφορές 1,63 79,97 91,77 3,81 177,19 Πρόστιµα και Προσαυξήσεις 2,01 69,57 46,80 0,69 119,07 Σύνολο φόρων φορολογικού ελέγχου σε µείωση ζηµιών εις νέο 3,64 149,54 138,58 4,50 296,26 Συµβιβασµός 2,13 97,36 103,47 3,99 206,96 Το ποσό που προέκυψε από τον συµβιβασµό, καταβλήθηκε αµέσως µε αποτέλεσµα η Εταιρεία να λάβει επιπλέον έκπτωση 5% και να πληρώσει τελικά το ποσό των Η εν λόγω πληρωµή έγινε στις 8/10/2002 και επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης Από το εν λόγω ποσό, τα 177,19 χιλ. αφορούν φόρους φορολογικού ελέγχου και εµφανίζονται στη διάθεση των αποτελεσµάτων της χρήσης 2002, ενώ το υπόλοιπο ποσό στα έξοδα προηγουµένων χρήσεων, επίσης στη χρήση

9 3. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας. Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας για τις χρήσεις : Στοιχεία Αποτελεσµάτων (τα ποσά σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών , , ,66 Μικτό Κέρδος , , ,74 Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 209, , ,51 Σύνολο , , ,25 Λειτ ουργικό Αποτέλεσµα , , ,11 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων , , ,36 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων , , ,04 Κέρδη προ φόρων , , ,94 Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ , , ,94 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων , , ,97 Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) 0,00 0,00 0,00 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης Αναµορφωµένα Στοιχεία Αποτελεσµάτων 7, Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 2, Στοιχεία ανά Μετοχή Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων -1,23 0,64 0,71 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων χρήσης -1,31 0,56 0,64 Κέρδη προ φόρων χρήσης -1,72 0,17 0,26 Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ. 2-1,72 0,17 0,26 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 2-1,75 0,17 0,26 Μέρισµα ανά µετοχή 6 0,00 0,00 0,00 Αναµορφωµένα Στοιχεία ανά Μετοχή 5,7, Κέρδη προ φόρων -1,72 0,12 0,26 Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ. 2-1,72 0,12 0,26 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 2,8-1,72 0,12 0,26 Σηµειώσεις: 1. Προ Αποσβέσεων, ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κοστολόγηση των αποσβέσεων χρήσης σε: α) κόστος πωληθέντων, β) έξοδα διοίκησης, γ) έξοδα διάθεσης και δ) έξοδα έρευνας και ανάπτυξης: (ποσά σε χιλ. ) Κόστος Πωληθέντων 1.826, , ,00 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας 596,20 558,20 296,70 Έξοδα Λειτουργίας ιάθεσης 444,40 362,50 691,90 Έξοδα Λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης 0,00 2,50 3,50 Σύνολο Αποσβέσεων 2.866, , ,10 9

10 2. εν υπάρχουν αµοιβές.σ. οι οποίες προκύπτουν από τη διάθεση των αποτελεσµάτων. Οι αµοιβές προς τα µέλη του.σ. αφορούν αµοιβές συνεδριάσεων και επιβαρύνουν τα έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας. 3. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών λήφθηκε υπόψη η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18/2/1999 για την εισαγωγή στο Χ.Α. 4. Φυσικός αριθµός µετοχών τέλους χρήσης. 5. Με βάση τον σταθµισµένο αριθµό µετοχών. 6. Με βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. 7. Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων, έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις του Τακτικού Οικονοµικού Ελεγκτή που περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου. 8. Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων κερδών µετά από φόρους φορολογικού ελέγχου, ελήφθησαν υπόψη οι συνολικές φορολογικές διαφορές (φόροι, πρόστιµα και προσαυξήσεις) της Εταιρείας αναλόγως της χρήσης από την οποία προέκυψαν. Πίνακας Αναµόρφωσης Αποτελεσµάτων Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων για τις χρήσεις , σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις που εµπεριέχονται στα πιστοποιητικά ελέγχου του Τακτικού Ελεγκτή σε κάθε χρήση : (ποσά σε χιλ. ) Κέρδη προ φόρων βάσει δηµοσιευµένων καταστάσεων , , ,94 - Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη υποτίµησης αξίας χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 - Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 366,00 0,00 Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων ,20 842, ,94 - Μείον φόροι χρήσης 0,00 0,00 0,00 Αναµορφωµένα κέρδη µετά απο φόρους χρήσης και αµοιβές.σ ,20 842, ,94 - Μείον : Φόροι φορολογικού ελέγχου στη χρήση που αναλογούν Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου ,20 842, ,94 10

11 Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται συνοπτικά, στοιχεία των Ισολογισµών της Εταιρείας για τις χρήσεις : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (τα ποσά σε χιλ ) Έξοδα Εγκατάστασης 3.003, , ,39 Μείον Αποσβέσεις 1.956,02 729,38 960,87 Αναπόσβεστα Έξοδα Εγ κατ άστ ασης 1.047,41 614,61 333,52 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 279,71 308,03 345,03 Μείον Αποσβέσεις 0,00 0,00 0,00 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,30 Μείον Αποσβέσεις 8.570, , ,79 Αναπόσβεστα Πάγια , , ,54 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 6,00 6,00 31,50 Λοιπές Μακροχρόνιες απαιτήσεις 330,98 352,96 250,59 Σύνολο Παγίου Ενεργητ ικού , , ,63 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητ ικού , , ,55 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 1.828, , ,66 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,37 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια 1.044, , ,53 Προβλέψεις 6.458, , ,37 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.537, , ,69 Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων , , ,71 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 650,83 499,29 214,07 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,37 Λογιστική Αξία Μετοχής 1 0,15 0,48 0,39 Σηµειώσεις: 1. Η λογιστική αξία της µετοχής υπολογίστηκε µε βάση τα ίδια κεφάλαια και τον αριθµό των µετοχών της κάθε χρήσης. Αναµόρφωση Καθαρής Θέσης Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις που εµπεριέχονται στα πιστοποιητικά ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή, τα Ίδια Κεφάλαια και η λογιστική αξία της µετοχής αναµορφώνονται ως εξής: (ποσά σε χιλ. ) Ίδια Κεφάλαια ηµοσιευµένου Ισολογισµού 1.044, , ,53 - Πρόβλεψη υποτίµησης αξίας χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 - Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 366,00 0,00 - Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 0,00 0,00 0,00 Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια 1.044, , ,53 Σηµειώσεις: 2. Η λογιστική αξία της µετοχής υπολογίστηκε µε βάση τα ίδια κεφάλαια και τον αριθµό των µετοχών της κάθε χρήσης. 11

12 4. Σηµαντικά Στοιχεία Γεγονότα. ηµόσιες Προτάσεις Όσο αφορά τη τελευταία και τη τρέχουσα χρήση δεν έγιναν δηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής από τρίτους για µετοχές της Εταιρείας, ούτε δηµόσιες προσφορές από την Olympic Catering για µετοχές άλλης εταιρείας. Σηµαντικές ικαστικές Εκκρεµότητες εν υφίσταται δικαστικές εκκρεµότητες στην Εταιρεία οι οποίες ενέχουν σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα και την οικονοµική της κατάσταση. Αγορά Ιδίων Μετοχών εν έχει ληφθεί ουδεµία απόφαση από Γενική Συνέλευσης των µετόχων για αγορά ιδίων µετοχών. Παραίτηση & Αντικατάσταση ιευθύνοντος Συµβούλου Στις 7 Απριλίου 2005, ο κ. Ευάγγελος Καλπίας µέχρι τότε ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, υπέβαλε προς το ιοικητικό Συµβούλιο εγγράφως την παραίτηση του η οποία και έγινε αποδεκτή. Στις 18 Απριλίου 2005 σε συνεδρίαση του, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε : α) την εκλογή του κ. Χαρίλαου Βασιλόπουλου (µέχρι τότε Συνδιευθύνοντα Σύµβουλο) στη θέση του ιευθύνοντα Συµβούλου και β) την εκπλήρωση του παραιτηθέντα κ. Καλπία από την κα. Θεοδώρα Φρέρη η οποία αποτελεί εκτελεστικό µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου. Ίδρυση νέων Εταιρειών - Εξαγορές Εντός της χρήσης 2004, η Εταιρεία δεν προέβη σε ίδρυση συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών ούτε και σε εξαγορές υφιστάµενων εταιρειών, πλην της σύστασης της κοινοπραξίας «EVEREST OLYMPIC CATERING» µε αποκλειστικό σκοπό τη Παροχή Υπηρεσιών ιατροφής στους χώρους εγκατάστασης : α) Ολυµπιακό συγκρότηµα παραλιακής ζώνης Φαλήρου, β) Ολυµπιακό συγκρότηµα Γουδίου συµπεριλαµβανοµένου και του αµαξοστασίου Γουδίου και γ) Ολυµπιακό κέντρο σκοποβολής Μαρκόπουλου συµπεριλαµβανοµένου και του χωριού Τεχνικών Αξιωµατούχων, κατά την περίοδο των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών αγώνων της Αθήνας το

13 5. Εξέλιξη πορείας µετοχής. Στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζονται οι τιµές κλεισίµατος της µετοχής, η αξία του µηνιαίου όγκου συναλλαγών καθώς και η διαµόρφωση του Γενικού είκτη του Χ.Α. στο τέλος κάθε µήνα για τη χρήση Μήνας Τιµή τέλους Μήνα Μέση Τιµή Μήνα Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών σε Τεµάχια Τιµή Γενικού είκτη Χ.Α. Τέλος Μήνα Ιαν 8,24 8, ,58 Φεβ 7,56 7, ,50 Μαρ 7,50 7, ,65 Απρ 6,48 7, ,62 Μαϊ 7,04 6, ,72 Ιουν 5,00 5, ,16 Ιουλ 4,90 4, ,30 Αυγ 4,38 4, ,26 Σεπ 3,62 3, ,24 Οκτ 3,16 3, ,19 Νοε 3,22 3, ,81 εκ 2,81 3, ,18 13

14 Αντίστοιχα, παρουσιάζεται και το συγκριτικό διάγραµµα της τιµής της µετοχής σε σχέση µε τον Γενικό είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι τιµές έχουν µετατραπεί µε βάση το 100, το οποίο αναφέρεται στην ηµεροµηνία 2/1/2004 (ηµεροµηνία βάσης). ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ OLYMPIC CATERING AE ME Γ.. Χ.Α 140,00 Γ Olcat 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2/1/ /1/ /1/ /2/ /2/ /3/ /3/2004 9/4/ /4/2004 7/5/ /5/2004 4/6/ /6/2004 2/7/ /7/ /7/ /8/ /8/ /9/ /9/2004 8/10/ /10/2004 5/11/ /11/2004 3/12/ /12/ /12/

15 6. Κατάσταση Προσώπων που υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ αριθµ 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, «κατά το χρονικό διάστηµα των 30 ηµερών από τη λήξη της περιόδου στις οποίες αναφέρονται οι τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, σύµφωνα µε το Π 360/1985, ή κατά το τυχόν µικρότερο χρονικό διάστηµα έως τη δηµοσίευση των καταστάσεων αυτών, καθώς και από τη στιγµή που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή µε οποιονδήποτε τρόπο έρχεται στην κατοχή τους οποιαδήποτε εµπιστευτική πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Π 53/1992, στα παρακάτω πρόσωπα επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές µε αντικείµενο τις µετοχές της Εταιρείας ή παράγωγα προϊόντα επί µετοχών της Εταιρείας τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο ΧΠΑ, ή συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρείας, µόνο εφόσον έχουν προηγουµένως προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και η γνωστοποίηση έχει δηµοσιευθεί στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χ.Α. την προηγούµενη τουλάχιστον ηµέρα από την ηµέρα της συναλλαγής». Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που υπόκεινται στις ανωτέρω διατάξεις για τα οποία υπεβλήθη σχετική κατάσταση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είναι τα ακόλουθα: Everest AE Συµµετοχών & Επενδύσεων : Κύριος Μέτοχος Ολυµπιακή Αεροπορία ΑΕ Χιωτέλλης Αριστείδης Γιαννόπουλος Γεώργιος Καλπίας Ευάγγελος Βασιλόπουλος Χαρίλαος : Μέτοχος : Πρόεδρος : Αντιπρόεδρος : /νων Σύµβουλος µέχρι τον Απρίλιο 2005 και Μέτοχος : /νων Σύµβουλος Κλεάνθους Άκης : ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, µέχρι τον Μάιο 2005 Θράβαλος Αλέξανδρος : ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών αµηλάκος Παναγιώτης : Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής χρήσης 2003 Καπούς Μιχαήλ : Αναπληρωµατικός Ορκωτός Ελεγκτής χρήσης 2003 Σιάρκος Νικόλαος Μπαρµπατσούλη Μαρίνα Μουτσούλα Χρυσούλα : Νοµικός Σύµβουλος της Εταιρείας : Εσωτερικός Ελεγκτής : Εξυπηρέτηση µετόχων 15

16 7. Πληροφορίες για την OLYMPIC CATERING AE. 7.1 Γενικές Πληροφορίες. Η Εταιρεία συστάθηκε κατόπιν µετατροπής της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης «ΜΑΡΡΙΟΤ ΝΤΕ ΜΟΝΤΙΣ ΑΙΡ ΠΟΡΤ ΣΕΡΒΙΣΕΣ Ε.Π.Ε.» σε ανώνυµο εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΑΡΡΙΟΤ ΝΤΕ ΜΟΝΤΙΣ ΑΙΡ ΠΟΡΤ ΣΕΡΒΙΣΕΣ Τροφοδοσία Αεροσκαφών Α.Ε.» (ΦΕΚ 1117/1.7.70/τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). και τη µετέπειτα αλλαγή της επωνυµίας της σε «ΜΑΡΡΙΟΤ Τροφοδοσία Αεροσκαφών Α.Ε.» (ΦΕΚ 2000/ /τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, η επωνυµία της Εταιρείας τροποποιήθηκε, εκ νέου, σε «OLYMPIC CATERING Α.Ε.» (ΦΕΚ 2955/ /τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως ισχύει µέχρι σήµερα. Έδρα της Εταιρείας είναι το ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» κτίριο 14Β και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 90 έτη και συγκεκριµένα έως το 2060, µε δυνατότητα παράτασης κατόπιν αποφάσεως της Γενικής της Συνέλευσης. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, σκοπός της είναι η παραγωγή, µεταποίηση και διατήρηση ως και η διανοµή και το εµπόριο νωπών ή κατεψυγµένων τροφίµων, φαγητών και ποτών πάσης φύσεως και είδους, χονδρικώς και λιανικώς, η εκµετάλλευση εστιατορίων, µπαρ, ξενοδοχείων και καταστηµάτων, ιδίως σε περιοχές αεροσταθµών (ειδικότερα δε του Αερολιµένα Αθηνών), η εκµετάλλευση κοινοτικών εστιατορίων, αναψυκτηρίων, εργοστασίων και καταστηµάτων και τέλος η αγορά, πώληση, διαχείριση, χρηµατοδότηση και εκµετάλλευση εµπορικών ή βιοµηχανικών επιχειρήσεων που ασκούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δραστηριότητα που εµπίπτει στο πλαίσιο της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας και διατροφής και εξυπηρέτησης Αερολιµένων. Για την πραγµατοποίηση του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να αποκτά, να διακατέχει και να µεταβιβάζει άµεσα ή έµµεσα- συµµετοχές, µερίδια και συµφέροντα σε άλλους εµπορικούς οίκους, επιχειρήσεις, εταιρείες και κοινοπραξίες που έχουν σκοπούς ανάλογους ή σχετικούς µε αυτούς της Εταιρείας. Επιπλέον, η Olympic Catering δύναται να έχει οποιαδήποτε εµπορική, βιοµηχανική και οικονοµική δραστηριότητα, εφ όσον αυτή θεωρηθεί από τη Γενική της Συνέλευση αναγκαία ή χρήσιµη για την επιτέλεση του σκοπού της. Το κωδικοποιηµένο Καταστατικό της Εταιρείας είναι εναρµονισµένο µε τον Κ.Ν. 2190/20 και τα Π.. 409/86 και 498/87, και προσαρµόσθηκε στις διατάξεις του Ν. 2414/96 περί εκσυγχρονισµού των ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών. Η προσαρµογή αυτή εγκρίθηκε δυνάµει της υπ αριθµ /4532/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1166/ /τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 16

17 7.2 Αντικείµενο Εργασιών ραστηριότητα ίκτυο Πωλήσεων. Η δραστηριότητα της Εταιρείας, διακρίνεται στις εξής κύριες κατηγορίες: Τροφοδοσία Αεροσκαφών (In Flight Catering), αποτελεί µαζί µε το Handling τη κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και συνίσταται στη τροφοδοσία των αεροσκαφών µε γεύµατα και συνοδευτικά σκευάσµατα (αεροπορικό catering). Επίγεια Εξυπηρέτηση (Handling), πρόκειται για συµπληρωµατική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, η οποία συνίσταται στην µεταφορά των τροφοεφοδίων στα αεροπλάνα, καθώς και στη παροχή µιας σειράς υπηρεσιών εξυπηρέτησης. Εκµετάλλευση Χώρων Εστίασης, αφορά την εκµετάλλευση χώρων εστίασης εντός αεροδροµίων και την ανάληψη εκµετάλλευσης κυλικείων ή καντινών σε κλειστές αγορές. Βιοµηχανικό Catering εξιώσεις, αφορά στη σύναψη συµβάσεων µαζικής τροφοδοσίας σε business to business περιβάλλον καθώς και στη παροχή τροφοδοσίας για εκδηλώσεις. Ο ακόλουθος πίνακας, παρουσιάζει την ανάλυση του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας, στις επιµέρους κατηγορίες δραστηριότητας: (ποσά σε χιλ. ) In Flight Catering , , ,20 Handling 9.252, , ,44 Εκµετάλλευση Χώρων Εστίασης , , ,07 Βιοµηχανικό Catering & εξιώσεις 3.566, , ,95 Σύνολο Κύκλου Εργασιών , , , Αεροτροφοδοσία (In Flight Catering). Πρόκειται για αµιγώς δραστηριότητα business to - business και συνίσταται στην τροφοδοσία των αεροσκαφών µε γεύµατα και συνοδευτικά παρασκευάσµατα και προϊόντα. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες των εσόδων στη δραστηριότητα του In Flight Catering είναι: α) η σύνθεση των γευµάτων (ή «menu») ανά επιβάτη και πτήση και β) ο αριθµός επιβατών και η τιµή των πωλούµενων γευµάτων προς τις αεροπορικές εταιρείες - πελάτες. Menu ανά επιβάτη και πτήση. Με την έννοια «menu ανά επιβάτη και πτήση», εννοείται το σύνολο των παρεχοµένων ειδών κατά τη διάρκεια µίας πτήσης σε κάθε επιβάτη και τα οποία ποικίλουν σηµαντικά (πχ από απλή πορτοκαλάδα µέχρι alacarte φαγητό). Οι βασικοί παράγοντες διαφοροποίησης του menu είναι οι εξής: α) Κατηγορία Θέσης: οικονοµική - τουριστική θέση, Business Class, crew menu β) Σύνθεση Menu: πρωινό (ζεστό, κρύο), γεύµα (ζεστό, κρύο), δείπνο (ζεστό, κρύο), ενδιάµεσα γεύµατα ή snacks, ποτά, κτλ. Εποµένως η σύνθεση του «menu ανά επιβάτη και πτήση», επηρεάζεται από: α) την αεροπορική εταιρεία και τις προδιαγραφές γευµάτων που έχει θέσει σε κάθε κατηγορία θέσης (οικονοµική / business / crew) και β) το προορισµό της κάθε πτήσης, όπου ο χρόνος αναχώρησης άφιξης και ο χρόνος πτήσης, προσδιορίζει τη σύνθεση του Menu (πχ πρωινό και γεύµα µε πρωινή αναχώρηση για 4ωρη πτήση ή γεύµα και δείπνο για µεσηµεριανή αναχώρηση). 17

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 OLYMPIC CATERING AE Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2004-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ άριθµ. 5/204/14-11-2000 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Ιούνιος 2004 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Πίνακας περιεχοµένων Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΟΛΘ αε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2004 (από 01.01.2004 έως 31.12.2004) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ...3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2003 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα