Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2004"

Transcript

1 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2004 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

2 Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 5/204/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ OLYMPIC CATERING AE ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αεροτροφοδοσία (In Flight Catering) Επίγεια Εξυπηρέτηση (Handling) Χώροι Εστίασης Βιοµηχανικό Catering εξιώσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Συµβάσεις µε ΑΙΑ Συµβάσεις µε ΥΠΑ Άλλες συµβάσεις ΕΝΟΙΚΙΑ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕ Α ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ικαιώµατα Μετόχων ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Συµµετοχές των Μελών του.σ. της Εταιρείας και των Κύριων Μετόχων σε άλλες εταιρίες ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «EVEREST OLYMPIC CATERING» ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΑΕΡΟΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 1. Επιστολή του ιευθύνοντος Συµβούλου Αγαπητοί Μέτοχοι, Η χρήση του 2004, αποτέλεσε, έτος σκληρής και επίπονης εργασίας, η οποία επέτρεψε στην εταιρεία µας να κλείσει επιτυχηµένα τη χρήση, παρόλες τις δυσµενείς συνθήκες που επικράτησαν στον ευρύτερο κλάδο της Αεροτροφοδοσίας και Εστίασης. Παράλληλα, αποτέλεσε έτος απόκτησης εµπειρίας και τεχνογνωσίας πολύτιµα στοιχεία για την ήδη υλοποιούµενη επέκταση της εταιρείας µας σε νέες προσοδοφόρες δραστηριότητες. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να παρουσιάσω συνοπτικά τα σηµαντικότερα στοιχεία που επηρέασαν τη πορεία και τα αποτελέσµατα της εταιρείας κατά τη χρήση του Τοµέας Αεροτροφοδοσίας Η εταιρεία, βασιζόµενη στις προβλέψεις των αεροπορικών εταιρειών, του ΑΙΑ αλλά και λοιπών επίσηµων φορέων, προετοιµάστηκε έγκαιρα από τις αρχές της χρήσης για να υποδεχθεί την αναµενόµενη αυξηµένη επιβατική κίνηση, ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων. ιαµορφώσαµε συνθήκες ικανές να αντεπεξέλθουν σε ιδιαίτερα αυξηµένες απαιτήσεις εξυπηρέτησης, βάση σχεδίου το οποίο συντάχθηκε µε τη συνεισφορά όλων των τµηµάτων και διευθύνσεων της εταιρείας. Είναι όµως γεγονός ότι τα απολογιστικά στοιχεία της δραστηριότητας, κατέδειξαν, ότι οι προβλέψεις για αυξηµένη επιβατική κίνηση δεν επιβεβαιώθηκαν, µε αποτέλεσµα τα έσοδα από το τοµέα της Αεροτροφοδοσίας να κινηθούν στα ίδια περίπου επίπεδα µε αυτά της χρήσης του Τοµέας Εστίασης Η εν λόγω εκµετάλλευση επηρεάστηκε αρνητικά από δύο µη προβλεπόµενους παράγοντες : α) τη µη επιβεβαίωση της αυξανόµενης επιβατικής κίνησης, αλλά και τη σηµαντική πτώση των αφίξεων εξωτερικού στα περιφερειακά αεροδρόµια και Β) την επιβολή αγορανοµικής διάταξης σχετικά µε το διοικητικό προσδιορισµό των τιµών πώλησης ειδών εστίασης σε κλειστές αγορές, διάταξη η οποία κρίθηκε τελικά το Μάιο του 2005 από το Συµβούλιο της Επικρατείας, ως µη συνταγµατική και παράνοµη αλλά αντικαταστάθηκε µε νεώτερη του ίδιου βλαπτικού για τα έσοδα της περιεχοµένου. Τοµέας Βιοµηχανικού Catering Στη χρήση του 2004, επενδύσαµε σηµαντική προσπάθεια στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων κατεψυγµένων γευµάτων, τα οποία θα αποτελούσαν το νέο τοµέα δραστηριοποίησης της εταιρείας µας. Επιπρόσθετα, αποκτήσαµε µοναδική τεχνογνωσία και διεθνή προβολή για το σύνολο των σηµάτων του οµίλου Everest µέσω της συνεργασίας µας µε την παγκοσµίου κύρους Γαλλική εταιρεία Le Nortre, µε την οποία συνεργαστήκαµε µε µεγάλη επιτυχία ως παραγωγοί για τη κάλυψη σε 3

4 προϊόντα και υπηρεσίες του VIP Catering των Ολυµπιακών Αγώνων. Σήµερα, αναπτύσσουµε έντονη δραστηριότητα στο βιοµηχανικό catering µέσω παραγωγής και κεντρικής διάθεσης κατεψυγµένων γευµάτων κυρίως προς αλυσίδες super markets. Τοµέας Τροφοδοσίας και Εστίασης Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων Η εταιρεία µας σε κοινοπραξία µε την Everest AE Συµµετοχών & Επενδύσεων, ανέλαβε την εστίαση και τροφοδοσία 3 Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων, στο Φάληρο, Γουδί και Μαρκόπουλο. Μάλιστα έλαβε τα εύσηµα από την οργανωτική επιτροπή των Αγώνων για την υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και για το επίπεδο επαγγελµατισµού των στελεχών και εργαζοµένων µας. Η συµµετοχή σε τέτοιου είδους και κλίµακας εκδηλώσεις, µας προσέδωσε µοναδική εµπειρία και τεχνογνωσία η οποία θα χρησιµοποιηθεί για την ανάληψη παρόµοιων συµβάσεων στο άµεσο µέλλον. Το έτος 2004, αποτέλεσε τη πρώτη χρήση, στην οποία αποτυπώθηκαν οι βελτιώσεις στο τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, από την εφαρµογή του προγράµµατος αναδιάρθρωσης. Η εταιρεία µας κατάφερε να αυξήσει σηµαντικά το ποσοστό µικτού κέρδους, να περιορίσει τα λειτουργικά της έξοδα και παρόλη τη διατήρηση του κύκλου εργασιών στα ίδια επίπεδα µε το 2003, να διαµορφώσει υψηλότερα λειτουργικά αποτελέσµατα και κερδοφορία. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, δεδοµένου της απώλειας εσόδων από την εφαρµογή της αγορανοµικής διάταξης στα κυλικεία της εταιρείας. Πριν αναφερθώ στις τρέχουσες εξελίξεις, θα ήθελα να τονίσω, ότι εντός του 2005, ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η µετεγκατάσταση του οµίλου Everest στις εγκαταστάσεις της εταιρείας µας, στοιχείο το οποίο άµεσα ανέδειξε σηµαντικές συνέργειες, κυρίως ως προς την επέκταση των δραστηριοτήτων µας σε νέους τοµείς. Ως προς τις τρέχουσες εξελίξεις, θα ήθελα να σηµειώσω τα εξής : Η επιβατική κίνηση τόσο στο ΑΙΑ όσο και στα περιφερειακά αεροδρόµια, παρουσιάζεται αυξηµένη κατά περίπου 5% σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επίσης τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία, υποστηρίζουν τη διατήρηση της τάσης και κατά την καλοκαιρινή περίοδο η οποία αποτελεί περίοδο αιχµής της δραστηριότητας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εντός του 2005, ενεργοποιήθηκε πλήρως η µονάδα Αεροτροφοδοσίας της εταιρείας µας στο Ηράκλειο Κρήτης, αεροδρόµιο το οποίο παρουσιάζει υψηλό πτητικό έργο, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες κυρίως σε πτήσεις charter στοχεύοντας στην απόκτηση του 25% του µεριδίου αγοράς. Επίσης, άρχισε η δραστηριοποίηση αντίστοιχων µονάδων στα αεροδρόµια της Ρόδου και Κέρκυρας, όπου κατά το 2005 θα προσφέρουν αρχικά υπηρεσίες Handling, ενώ από τις αρχές του 2006 θα αναπτυχθεί στο σύνολο των υπηρεσιών Αεροτροφοδοσίας στο αεροδρόµιο της Ρόδου. 4

5 Συνολικά, η Olympic Catering διαθέτει σήµερα 5 µονάδες Αεροτροφοδοσίας και Handling (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Ρόδο και Κέρκυρα ), ενώ εξετάζει την επέκταση της και σε άλλα αεροδρόµια µε υψηλό πτητικό έργο. Το Μάιο του 2005, το Συµβούλιο της Επικρατείας, δικαίωσε τις εταιρείες εστίασης ως προς την αγορανοµική διάταξη διοικητικού περιορισµού των τιµών πώλησης των κυλικείων σε κλειστές αγορές. Το γεγονός αυτό, διαµορφώνει τις προϋποθέσεις για άρση και της νέας αγορανοµικής διάταξης και την επαναφορά της λειτουργίας των κυλικείων σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς. Η εταιρεία µας επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νόµιµων µέσων ως προς τη διεκδίκηση αποζηµιώσεων απώλειας εισοδήµατος. Η δραστηριότητα στο βιοµηχανικό catering παρουσιάζει ιδιαίτερα σηµαντική ανάπτυξη -πέρα των αρχικών µας προβλέψεων- µε αποτέλεσµα το τµήµα βιοµηχανικής εκµετάλλευσης να βρίσκεται στο στάδιο της µελέτης ως προς τη λειτουργία και δεύτερης βάρδιας παραγωγής. Η υφιστάµενη µηνιαία παραγωγή πωλήσεις εκτιµάται σε περίπου µερίδες φαγητού, ενώ σύµφωνα µε την εµπορική διεύθυνση του βιοµηχανικού catering, η ζήτηση είναι υπερδιπλάσια. Σηµειώνεται ότι οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της Olympic Catering είναι σε θέση να καλύψουν ποσότητα άνω των µερίδων φαγητού σε µηνιαία βάση. Επίσης, είµαστε έτοιµοι να διεκδικήσουµε συµβάσεις µαζικής τροφοδοσίας, όπως νοσοκοµεία, στρατός, ξενοδοχεία κτλ, διαθέτοντας ως συγκριτικά πλεονεκτήµατα τις υπερσύγχρονες καθετοποιηµένες παραγωγικές εγκαταστάσεις, την εµπειρία των Ολυµπιακών Αγώνων αλλά την υφιστάµενη µαζική παραγωγή υψηλής ποιότητας γευµάτων. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς το προσωπικό και συνεργάτες της Olympic Catering, οι οποίοι πραγµατικά έδωσαν και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για την ανάπτυξη και ενδυνάµωση της εταιρείας. Έχοντας πάνω από 25 χρόνια εργασίας στην Olympic Catering, είµαι σε θέση να γνωρίζω τις σηµαντικές αλλαγές και τις κερδισµένες προκλήσεις που έχουν συντελεστεί στην εταιρεία σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα. Είµαστε περήφανοι για αυτές και συνεχίζουµε µε πείσµα και αποφασιστικότητα για την επίτευξη ακόµη υψηλότερων στόχων αντάξιων της ιστορίας και των δυνατοτήτων αυτής της εταιρίας. Με εκτίµηση Χαρίλαος Βασιλόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος 5

6 2. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας. 2.1 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου. Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρείας OLYMPIC CATERING A.E. ή «Εταιρεία», από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεων τους. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (Π 348/1985 και της απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθµ. 5/204/ ). Επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Κτίριο 14 Β, Τ.Κ , Σπάτα Αττικής τηλ : , υπεύθυνη η κα. Χρυσούλα Μουτσούλα, Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο είναι οι: α. κ. Χαρίλαος Βασιλόπουλος, /νων Σύµβουλος, ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Κτίριο 14 Β, Τ.Κ Σπάτα Αττικής. β. κ. Αλέξανδρος Θράβαλος, ιευθυντής Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών, ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Κτίριο 14 Β, Τ.Κ Σπάτα Αττικής. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους υπευθύνους του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή 2. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. 3. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. 2.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2004 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Παναγιώτης αµηλάκος µε Αριθµό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ της Ελεγκτικής εταιρείας BKR INTERNATIONAL. 6

7 Το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση 2004 παρατίθεται στο παράρτηµα του παρόντος Ετήσιου ελτίου, κάτω από τις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Ο ισολογισµός της χρήσης 2004 περιλαµβάνει τις ακόλουθες σηµειώσεις και παρατηρήσεις: Σηµειώσεις της Εταιρείας στις οικονοµικές καταστάσεις. 1. Στους Επισφαλείς Επίδικους Πελάτες & Χρεώστες περιλαµβάνεται ποσό ευρώ , που αφορά σε επίδικες απαιτήσεις ασφαλιστικών εισφορών, για την οποία έχει σχηµατιστεί ισόποση πρόβλεψη και περιλαµβάνεται στο λογαριασµό «Λοιπές Προβλέψεις». 2. Τα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν επιβαρυνθεί µε αποζηµιώσεις που καταβληθήκαν σε εργαζόµενους λόγω συνταξιοδότησής τους, το σύνολο των οποίων είναι µεγαλύτερο της αντίστοιχης πρόβλεψης που είχε σχηµατισθεί για το λόγο αυτό κατά ευρώ χιλ. περίπου. 3. εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων. 4. Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν σύµφωνα µε το Π.. 299/ Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις µέχρι και το έτος 2001 για τις οποίες έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου. 6. Το σύνολο επενδύσεων δωδεκάµηνου ανήλθε σε χιλ. ευρώ. 7. Ο αριθµός απασχολουµένων στις ανέρχονταν σε 703 άτοµα. 8. Τελευταία αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας µε καταβολή µετρητών: Σύµφωνα µε την από 17/12/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των χιλ. ευρω (2.289 εκατ. δρχ.) µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 1,17 (400 δρχ.) εκάστη. Η αύξηση αυτή εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 155/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η περίοδος ασκήσεως του σχετικού δικαιώµατος διήρκεσε από έως και οι νέες µετοχές εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στις Από την έκδοση αντλήθηκε συνολικό ποσό ευρώ χιλ. (2.289 εκατ. δρχ). Το καθαρό προϊόν µετά την αφαίρεση των εξόδων εκδόσεως, ήτοι ευρώ 543 χιλ (185 εκατ. δρχ.), ανήλθε σε ευρώ χιλ. (2.104 εκατ. δρχ). Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε την και ο τελικός πίνακας διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες "ΑΥΓΗ" και "ΚΕΡ ΟΣ" στις Την µε απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση ,94 από διαφορά υπερ το άρτιο για την µετατροπή της ονοµαστικής αξίας από δρχ. σε. Την µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση από διαφορά υπέρ το άρτιο µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας κατά 0,75 ευρώ και συγχρόνως η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε απόσβεση συσσωρευµένων ζηµιών ευρώ µε ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 1,23 ευρώ Παρατηρήσεις του Τακτικού Ελεγκτή στις οικονοµικές καταστάσεις. Η σχηµατισµένη πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνολικού ποσού 930 χιλ. περίπου, υπολείπεται κατά το ποσό των χιλ. περίπου της προβλέψεως που θα έπρεπε να έχει σχηµατισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, εκ του οποίου ποσό 194 χιλ. περίπου αφορά την Κλεοµένη χρήση. 7

8 2.3 Φορολογικός Έλεγχος Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση που έληξε στις 31/12/2001, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας έγινε το 2002 από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘΕΚ) και αφορούσε τις χρήσεις 1998, 1999, 2000 και Από τον εν λόγω έλεγχο προέκυψαν λογιστικές διαφορές, φόροι, πρόστιµα και προσαυξήσεις ως κάτωθι: (ποσά σε χιλ. ) Σύνολο Λογιστικές ιαφορές 1,63 79,97 91,77 3,81 177,19 Πρόστιµα και Προσαυξήσεις 2,01 69,57 46,80 0,69 119,07 Σύνολο φόρων φορολογικού ελέγχου σε µείωση ζηµιών εις νέο 3,64 149,54 138,58 4,50 296,26 Συµβιβασµός 2,13 97,36 103,47 3,99 206,96 Το ποσό που προέκυψε από τον συµβιβασµό, καταβλήθηκε αµέσως µε αποτέλεσµα η Εταιρεία να λάβει επιπλέον έκπτωση 5% και να πληρώσει τελικά το ποσό των Η εν λόγω πληρωµή έγινε στις 8/10/2002 και επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης Από το εν λόγω ποσό, τα 177,19 χιλ. αφορούν φόρους φορολογικού ελέγχου και εµφανίζονται στη διάθεση των αποτελεσµάτων της χρήσης 2002, ενώ το υπόλοιπο ποσό στα έξοδα προηγουµένων χρήσεων, επίσης στη χρήση

9 3. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας. Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας για τις χρήσεις : Στοιχεία Αποτελεσµάτων (τα ποσά σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών , , ,66 Μικτό Κέρδος , , ,74 Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 209, , ,51 Σύνολο , , ,25 Λειτ ουργικό Αποτέλεσµα , , ,11 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων , , ,36 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων , , ,04 Κέρδη προ φόρων , , ,94 Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ , , ,94 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων , , ,97 Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) 0,00 0,00 0,00 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης Αναµορφωµένα Στοιχεία Αποτελεσµάτων 7, Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 2, Στοιχεία ανά Μετοχή Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων -1,23 0,64 0,71 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων χρήσης -1,31 0,56 0,64 Κέρδη προ φόρων χρήσης -1,72 0,17 0,26 Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ. 2-1,72 0,17 0,26 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 2-1,75 0,17 0,26 Μέρισµα ανά µετοχή 6 0,00 0,00 0,00 Αναµορφωµένα Στοιχεία ανά Μετοχή 5,7, Κέρδη προ φόρων -1,72 0,12 0,26 Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ. 2-1,72 0,12 0,26 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 2,8-1,72 0,12 0,26 Σηµειώσεις: 1. Προ Αποσβέσεων, ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κοστολόγηση των αποσβέσεων χρήσης σε: α) κόστος πωληθέντων, β) έξοδα διοίκησης, γ) έξοδα διάθεσης και δ) έξοδα έρευνας και ανάπτυξης: (ποσά σε χιλ. ) Κόστος Πωληθέντων 1.826, , ,00 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας 596,20 558,20 296,70 Έξοδα Λειτουργίας ιάθεσης 444,40 362,50 691,90 Έξοδα Λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης 0,00 2,50 3,50 Σύνολο Αποσβέσεων 2.866, , ,10 9

10 2. εν υπάρχουν αµοιβές.σ. οι οποίες προκύπτουν από τη διάθεση των αποτελεσµάτων. Οι αµοιβές προς τα µέλη του.σ. αφορούν αµοιβές συνεδριάσεων και επιβαρύνουν τα έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας. 3. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών λήφθηκε υπόψη η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18/2/1999 για την εισαγωγή στο Χ.Α. 4. Φυσικός αριθµός µετοχών τέλους χρήσης. 5. Με βάση τον σταθµισµένο αριθµό µετοχών. 6. Με βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. 7. Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων, έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις του Τακτικού Οικονοµικού Ελεγκτή που περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου. 8. Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων κερδών µετά από φόρους φορολογικού ελέγχου, ελήφθησαν υπόψη οι συνολικές φορολογικές διαφορές (φόροι, πρόστιµα και προσαυξήσεις) της Εταιρείας αναλόγως της χρήσης από την οποία προέκυψαν. Πίνακας Αναµόρφωσης Αποτελεσµάτων Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων για τις χρήσεις , σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις που εµπεριέχονται στα πιστοποιητικά ελέγχου του Τακτικού Ελεγκτή σε κάθε χρήση : (ποσά σε χιλ. ) Κέρδη προ φόρων βάσει δηµοσιευµένων καταστάσεων , , ,94 - Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη υποτίµησης αξίας χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 - Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 366,00 0,00 Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων ,20 842, ,94 - Μείον φόροι χρήσης 0,00 0,00 0,00 Αναµορφωµένα κέρδη µετά απο φόρους χρήσης και αµοιβές.σ ,20 842, ,94 - Μείον : Φόροι φορολογικού ελέγχου στη χρήση που αναλογούν Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου ,20 842, ,94 10

11 Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται συνοπτικά, στοιχεία των Ισολογισµών της Εταιρείας για τις χρήσεις : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (τα ποσά σε χιλ ) Έξοδα Εγκατάστασης 3.003, , ,39 Μείον Αποσβέσεις 1.956,02 729,38 960,87 Αναπόσβεστα Έξοδα Εγ κατ άστ ασης 1.047,41 614,61 333,52 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 279,71 308,03 345,03 Μείον Αποσβέσεις 0,00 0,00 0,00 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,30 Μείον Αποσβέσεις 8.570, , ,79 Αναπόσβεστα Πάγια , , ,54 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 6,00 6,00 31,50 Λοιπές Μακροχρόνιες απαιτήσεις 330,98 352,96 250,59 Σύνολο Παγίου Ενεργητ ικού , , ,63 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητ ικού , , ,55 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 1.828, , ,66 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,37 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια 1.044, , ,53 Προβλέψεις 6.458, , ,37 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.537, , ,69 Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων , , ,71 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 650,83 499,29 214,07 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,37 Λογιστική Αξία Μετοχής 1 0,15 0,48 0,39 Σηµειώσεις: 1. Η λογιστική αξία της µετοχής υπολογίστηκε µε βάση τα ίδια κεφάλαια και τον αριθµό των µετοχών της κάθε χρήσης. Αναµόρφωση Καθαρής Θέσης Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις που εµπεριέχονται στα πιστοποιητικά ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή, τα Ίδια Κεφάλαια και η λογιστική αξία της µετοχής αναµορφώνονται ως εξής: (ποσά σε χιλ. ) Ίδια Κεφάλαια ηµοσιευµένου Ισολογισµού 1.044, , ,53 - Πρόβλεψη υποτίµησης αξίας χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 - Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 366,00 0,00 - Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 0,00 0,00 0,00 Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια 1.044, , ,53 Σηµειώσεις: 2. Η λογιστική αξία της µετοχής υπολογίστηκε µε βάση τα ίδια κεφάλαια και τον αριθµό των µετοχών της κάθε χρήσης. 11

12 4. Σηµαντικά Στοιχεία Γεγονότα. ηµόσιες Προτάσεις Όσο αφορά τη τελευταία και τη τρέχουσα χρήση δεν έγιναν δηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής από τρίτους για µετοχές της Εταιρείας, ούτε δηµόσιες προσφορές από την Olympic Catering για µετοχές άλλης εταιρείας. Σηµαντικές ικαστικές Εκκρεµότητες εν υφίσταται δικαστικές εκκρεµότητες στην Εταιρεία οι οποίες ενέχουν σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα και την οικονοµική της κατάσταση. Αγορά Ιδίων Μετοχών εν έχει ληφθεί ουδεµία απόφαση από Γενική Συνέλευσης των µετόχων για αγορά ιδίων µετοχών. Παραίτηση & Αντικατάσταση ιευθύνοντος Συµβούλου Στις 7 Απριλίου 2005, ο κ. Ευάγγελος Καλπίας µέχρι τότε ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, υπέβαλε προς το ιοικητικό Συµβούλιο εγγράφως την παραίτηση του η οποία και έγινε αποδεκτή. Στις 18 Απριλίου 2005 σε συνεδρίαση του, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε : α) την εκλογή του κ. Χαρίλαου Βασιλόπουλου (µέχρι τότε Συνδιευθύνοντα Σύµβουλο) στη θέση του ιευθύνοντα Συµβούλου και β) την εκπλήρωση του παραιτηθέντα κ. Καλπία από την κα. Θεοδώρα Φρέρη η οποία αποτελεί εκτελεστικό µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου. Ίδρυση νέων Εταιρειών - Εξαγορές Εντός της χρήσης 2004, η Εταιρεία δεν προέβη σε ίδρυση συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών ούτε και σε εξαγορές υφιστάµενων εταιρειών, πλην της σύστασης της κοινοπραξίας «EVEREST OLYMPIC CATERING» µε αποκλειστικό σκοπό τη Παροχή Υπηρεσιών ιατροφής στους χώρους εγκατάστασης : α) Ολυµπιακό συγκρότηµα παραλιακής ζώνης Φαλήρου, β) Ολυµπιακό συγκρότηµα Γουδίου συµπεριλαµβανοµένου και του αµαξοστασίου Γουδίου και γ) Ολυµπιακό κέντρο σκοποβολής Μαρκόπουλου συµπεριλαµβανοµένου και του χωριού Τεχνικών Αξιωµατούχων, κατά την περίοδο των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών αγώνων της Αθήνας το

13 5. Εξέλιξη πορείας µετοχής. Στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζονται οι τιµές κλεισίµατος της µετοχής, η αξία του µηνιαίου όγκου συναλλαγών καθώς και η διαµόρφωση του Γενικού είκτη του Χ.Α. στο τέλος κάθε µήνα για τη χρήση Μήνας Τιµή τέλους Μήνα Μέση Τιµή Μήνα Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών σε Τεµάχια Τιµή Γενικού είκτη Χ.Α. Τέλος Μήνα Ιαν 8,24 8, ,58 Φεβ 7,56 7, ,50 Μαρ 7,50 7, ,65 Απρ 6,48 7, ,62 Μαϊ 7,04 6, ,72 Ιουν 5,00 5, ,16 Ιουλ 4,90 4, ,30 Αυγ 4,38 4, ,26 Σεπ 3,62 3, ,24 Οκτ 3,16 3, ,19 Νοε 3,22 3, ,81 εκ 2,81 3, ,18 13

14 Αντίστοιχα, παρουσιάζεται και το συγκριτικό διάγραµµα της τιµής της µετοχής σε σχέση µε τον Γενικό είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι τιµές έχουν µετατραπεί µε βάση το 100, το οποίο αναφέρεται στην ηµεροµηνία 2/1/2004 (ηµεροµηνία βάσης). ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ OLYMPIC CATERING AE ME Γ.. Χ.Α 140,00 Γ Olcat 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2/1/ /1/ /1/ /2/ /2/ /3/ /3/2004 9/4/ /4/2004 7/5/ /5/2004 4/6/ /6/2004 2/7/ /7/ /7/ /8/ /8/ /9/ /9/2004 8/10/ /10/2004 5/11/ /11/2004 3/12/ /12/ /12/

15 6. Κατάσταση Προσώπων που υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ αριθµ 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, «κατά το χρονικό διάστηµα των 30 ηµερών από τη λήξη της περιόδου στις οποίες αναφέρονται οι τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, σύµφωνα µε το Π 360/1985, ή κατά το τυχόν µικρότερο χρονικό διάστηµα έως τη δηµοσίευση των καταστάσεων αυτών, καθώς και από τη στιγµή που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή µε οποιονδήποτε τρόπο έρχεται στην κατοχή τους οποιαδήποτε εµπιστευτική πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Π 53/1992, στα παρακάτω πρόσωπα επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές µε αντικείµενο τις µετοχές της Εταιρείας ή παράγωγα προϊόντα επί µετοχών της Εταιρείας τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο ΧΠΑ, ή συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρείας, µόνο εφόσον έχουν προηγουµένως προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και η γνωστοποίηση έχει δηµοσιευθεί στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χ.Α. την προηγούµενη τουλάχιστον ηµέρα από την ηµέρα της συναλλαγής». Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που υπόκεινται στις ανωτέρω διατάξεις για τα οποία υπεβλήθη σχετική κατάσταση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είναι τα ακόλουθα: Everest AE Συµµετοχών & Επενδύσεων : Κύριος Μέτοχος Ολυµπιακή Αεροπορία ΑΕ Χιωτέλλης Αριστείδης Γιαννόπουλος Γεώργιος Καλπίας Ευάγγελος Βασιλόπουλος Χαρίλαος : Μέτοχος : Πρόεδρος : Αντιπρόεδρος : /νων Σύµβουλος µέχρι τον Απρίλιο 2005 και Μέτοχος : /νων Σύµβουλος Κλεάνθους Άκης : ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, µέχρι τον Μάιο 2005 Θράβαλος Αλέξανδρος : ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών αµηλάκος Παναγιώτης : Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής χρήσης 2003 Καπούς Μιχαήλ : Αναπληρωµατικός Ορκωτός Ελεγκτής χρήσης 2003 Σιάρκος Νικόλαος Μπαρµπατσούλη Μαρίνα Μουτσούλα Χρυσούλα : Νοµικός Σύµβουλος της Εταιρείας : Εσωτερικός Ελεγκτής : Εξυπηρέτηση µετόχων 15

16 7. Πληροφορίες για την OLYMPIC CATERING AE. 7.1 Γενικές Πληροφορίες. Η Εταιρεία συστάθηκε κατόπιν µετατροπής της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης «ΜΑΡΡΙΟΤ ΝΤΕ ΜΟΝΤΙΣ ΑΙΡ ΠΟΡΤ ΣΕΡΒΙΣΕΣ Ε.Π.Ε.» σε ανώνυµο εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΑΡΡΙΟΤ ΝΤΕ ΜΟΝΤΙΣ ΑΙΡ ΠΟΡΤ ΣΕΡΒΙΣΕΣ Τροφοδοσία Αεροσκαφών Α.Ε.» (ΦΕΚ 1117/1.7.70/τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). και τη µετέπειτα αλλαγή της επωνυµίας της σε «ΜΑΡΡΙΟΤ Τροφοδοσία Αεροσκαφών Α.Ε.» (ΦΕΚ 2000/ /τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, η επωνυµία της Εταιρείας τροποποιήθηκε, εκ νέου, σε «OLYMPIC CATERING Α.Ε.» (ΦΕΚ 2955/ /τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως ισχύει µέχρι σήµερα. Έδρα της Εταιρείας είναι το ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» κτίριο 14Β και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 90 έτη και συγκεκριµένα έως το 2060, µε δυνατότητα παράτασης κατόπιν αποφάσεως της Γενικής της Συνέλευσης. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, σκοπός της είναι η παραγωγή, µεταποίηση και διατήρηση ως και η διανοµή και το εµπόριο νωπών ή κατεψυγµένων τροφίµων, φαγητών και ποτών πάσης φύσεως και είδους, χονδρικώς και λιανικώς, η εκµετάλλευση εστιατορίων, µπαρ, ξενοδοχείων και καταστηµάτων, ιδίως σε περιοχές αεροσταθµών (ειδικότερα δε του Αερολιµένα Αθηνών), η εκµετάλλευση κοινοτικών εστιατορίων, αναψυκτηρίων, εργοστασίων και καταστηµάτων και τέλος η αγορά, πώληση, διαχείριση, χρηµατοδότηση και εκµετάλλευση εµπορικών ή βιοµηχανικών επιχειρήσεων που ασκούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δραστηριότητα που εµπίπτει στο πλαίσιο της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας και διατροφής και εξυπηρέτησης Αερολιµένων. Για την πραγµατοποίηση του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να αποκτά, να διακατέχει και να µεταβιβάζει άµεσα ή έµµεσα- συµµετοχές, µερίδια και συµφέροντα σε άλλους εµπορικούς οίκους, επιχειρήσεις, εταιρείες και κοινοπραξίες που έχουν σκοπούς ανάλογους ή σχετικούς µε αυτούς της Εταιρείας. Επιπλέον, η Olympic Catering δύναται να έχει οποιαδήποτε εµπορική, βιοµηχανική και οικονοµική δραστηριότητα, εφ όσον αυτή θεωρηθεί από τη Γενική της Συνέλευση αναγκαία ή χρήσιµη για την επιτέλεση του σκοπού της. Το κωδικοποιηµένο Καταστατικό της Εταιρείας είναι εναρµονισµένο µε τον Κ.Ν. 2190/20 και τα Π.. 409/86 και 498/87, και προσαρµόσθηκε στις διατάξεις του Ν. 2414/96 περί εκσυγχρονισµού των ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών. Η προσαρµογή αυτή εγκρίθηκε δυνάµει της υπ αριθµ /4532/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1166/ /τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 16

17 7.2 Αντικείµενο Εργασιών ραστηριότητα ίκτυο Πωλήσεων. Η δραστηριότητα της Εταιρείας, διακρίνεται στις εξής κύριες κατηγορίες: Τροφοδοσία Αεροσκαφών (In Flight Catering), αποτελεί µαζί µε το Handling τη κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και συνίσταται στη τροφοδοσία των αεροσκαφών µε γεύµατα και συνοδευτικά σκευάσµατα (αεροπορικό catering). Επίγεια Εξυπηρέτηση (Handling), πρόκειται για συµπληρωµατική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, η οποία συνίσταται στην µεταφορά των τροφοεφοδίων στα αεροπλάνα, καθώς και στη παροχή µιας σειράς υπηρεσιών εξυπηρέτησης. Εκµετάλλευση Χώρων Εστίασης, αφορά την εκµετάλλευση χώρων εστίασης εντός αεροδροµίων και την ανάληψη εκµετάλλευσης κυλικείων ή καντινών σε κλειστές αγορές. Βιοµηχανικό Catering εξιώσεις, αφορά στη σύναψη συµβάσεων µαζικής τροφοδοσίας σε business to business περιβάλλον καθώς και στη παροχή τροφοδοσίας για εκδηλώσεις. Ο ακόλουθος πίνακας, παρουσιάζει την ανάλυση του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας, στις επιµέρους κατηγορίες δραστηριότητας: (ποσά σε χιλ. ) In Flight Catering , , ,20 Handling 9.252, , ,44 Εκµετάλλευση Χώρων Εστίασης , , ,07 Βιοµηχανικό Catering & εξιώσεις 3.566, , ,95 Σύνολο Κύκλου Εργασιών , , , Αεροτροφοδοσία (In Flight Catering). Πρόκειται για αµιγώς δραστηριότητα business to - business και συνίσταται στην τροφοδοσία των αεροσκαφών µε γεύµατα και συνοδευτικά παρασκευάσµατα και προϊόντα. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες των εσόδων στη δραστηριότητα του In Flight Catering είναι: α) η σύνθεση των γευµάτων (ή «menu») ανά επιβάτη και πτήση και β) ο αριθµός επιβατών και η τιµή των πωλούµενων γευµάτων προς τις αεροπορικές εταιρείες - πελάτες. Menu ανά επιβάτη και πτήση. Με την έννοια «menu ανά επιβάτη και πτήση», εννοείται το σύνολο των παρεχοµένων ειδών κατά τη διάρκεια µίας πτήσης σε κάθε επιβάτη και τα οποία ποικίλουν σηµαντικά (πχ από απλή πορτοκαλάδα µέχρι alacarte φαγητό). Οι βασικοί παράγοντες διαφοροποίησης του menu είναι οι εξής: α) Κατηγορία Θέσης: οικονοµική - τουριστική θέση, Business Class, crew menu β) Σύνθεση Menu: πρωινό (ζεστό, κρύο), γεύµα (ζεστό, κρύο), δείπνο (ζεστό, κρύο), ενδιάµεσα γεύµατα ή snacks, ποτά, κτλ. Εποµένως η σύνθεση του «menu ανά επιβάτη και πτήση», επηρεάζεται από: α) την αεροπορική εταιρεία και τις προδιαγραφές γευµάτων που έχει θέσει σε κάθε κατηγορία θέσης (οικονοµική / business / crew) και β) το προορισµό της κάθε πτήσης, όπου ο χρόνος αναχώρησης άφιξης και ο χρόνος πτήσης, προσδιορίζει τη σύνθεση του Menu (πχ πρωινό και γεύµα µε πρωινή αναχώρηση για 4ωρη πτήση ή γεύµα και δείπνο για µεσηµεριανή αναχώρηση). 17

18 7.2.2 Επίγεια Εξυπηρέτηση (Handling). Τα έσοδα από τη παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης Handling, προσδιορίζονται από τους παρακάτω παράγοντες: α) Από το είδος (σύνθεση) των υπηρεσιών που παρέχονται β) Από τον τύπο του αεροσκάφους και τη πτήση που εκτελεί γ) Από την τιµολόγηση των παρεχοµένων υπηρεσιών Αναφορικά µε το είδος των υπηρεσιών εξυπηρέτησης, αυτές διακρίνονται σε: Μεταφορά από / προς το αεροσκάφος γευµάτων και λοιπών ειδών Προετοιµασία πτήσεων ιαχείριση υλικού αεροπορικών εταιρειών Πλύση σκευών και λινών (κουβέρτες, πετσέτες κτλ) Εξυπηρέτηση αιτηµάτων Για τις προαναφερόµενες υπηρεσίες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν συµφωνήσει µε την Εταιρεία, ποιες εξ αυτών επιθυµούν να λαµβάνουν στις πτήσεις τους υπηρεσίες Handling σε τακτική βάση καθώς και τις αντίστοιχες προδιαγραφές των προσφερόµενων υπηρεσιών. Βασικός παράγοντας διαφοροποίησης στη παροχή υπηρεσιών handling είναι ο τύπος του αεροσκάφους και το είδος της πτήσης που εκτελεί. Είναι λογικό µεγάλα αεροσκάφη (περισσότεροι επιβάτες menu) που εκτελούν πτήσεις µεγάλης διάρκειας (περισσότερα menu ανά πτήση) να απαιτούν µεγαλύτερο όγκο παρεχοµένων υπηρεσιών Handling (µεγαλύτερος όγκος µεταφοράς προετοιµασίας και διαχείρισης υλικού κτλ). Επίσης σηµαντικό στοιχείο για τη τιµολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, είναι το γεγονός, ότι ανεξαρτήτως της πληρότητας του αεροσκάφους σε κάθε πτήση, ο όγκος των παρεχόµενων υπηρεσιών Handling δεν µεταβάλλεται ιδιαίτερα. Αυτό συµβαίνει, διότι το αεροπλάνο δεδοµένου ότι εναλλάσσει προορισµούς, θα πρέπει σε κάθε απογείωση να φέρει το σύνολο του εξοπλισµού του που αφορά το Catering (πχ το σύνολο των δίσκων και trolleys φαγητού κτλ). Εποµένως οι αεροπορικές εταιρείες, συµφωνούν µε τον Handler τιµές παρεχοµένων υπηρεσιών, οι οποίες είναι σταθερές ανά τύπο αεροσκάφους και είδος πτήσης. πχ συγκεκριµένη τιµή ανά κατηγορία υπηρεσίας για αεροσκάφος τύπου Α320 που εκτελεί υπερατλαντική πτήση. Με βάση τα παραπάνω, ο προσδιορισµός των εσόδων από παροχή υπηρεσιών Handling εξαρτάται από το πρόγραµµα πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών πελατών καθώς και από την συµφωνηθείσα τιµολόγηση, ανεξαρτήτως πληρότητας πτήσεων Χώροι Εστίασης. Η εκµετάλλευση χώρων εστίασης αποτελεί διαχρονικά δραστηριότητα υψηλού όγκου, η οποία διαφοροποιεί σηµαντικά την Εταιρεία από το τυπικό χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων µιας µονάδας Αεροτροφοδοσίας. Σηµειώνεται ότι κατά τη παρελθούσα χρήση 2003, η Εταιρεία προέβη σε λειτουργική και αισθητική ανακαίνιση καθώς και στη µετονοµασία όλων των κυλικείων της Olympic Catering A.E. σε «Everest Olympic Catering». Εκµεταλλευόµενη τη τεχνογνωσία του οµίλου Everest στην εκµετάλλευση χώρων εστίασης, προχώρησε στην πλήρη αναβάθµιση του προϊοντικού µίγµατος, στη βελτίωση της διαχείρισης τροφοδοσίας των κυλικείων, στην εκπαίδευση του προσωπικού και στη καθιέρωση υψηλών ποιοτικών κριτηρίων παροχής υπηρεσιών. Η Εταιρεία έχει παρουσία στα κυριότερα αεροδρόµια της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδος, Κως, Κέρκυρα, Μυτιλήνη, Λήµνος), καθώς και στο Σιδηροδροµικό Σταθµό Αθηνών (Σταθµός Λαρίσης). 18

19 7.2.4 Βιοµηχανικό Catering εξιώσεις. Κατά τη χρήση του 2004, οι πωλήσεις βιοµηχανικού catering, περιλαµβάνουν κυρίως πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών προς τη κοινοπραξία «EVEREST - OLYMPIC CATERING», η οποία είχε αναλάβει την εστίαση και τροφοδοσία 3 αθλητικών Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, καθώς και πωλήσεις προϊόντων προς την LE NORTRE (VIP Catering), επίσης κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων. Εντός της τρέχουσας χρήσης 2005, η Εταιρεία ανέπτυξε έντονη δραστηριοποιείται στο τοµέα του βιοµηχανικού catering µέσω συµβάσεων µε αλυσίδες super market για τη τροφοδοσία αυτών µε κατεψυγµένα γεύµατα. 7.3 Συµβάσεις. Οι κύριες συµβάσεις της Εταιρείας ως προς το πλαίσιο που ρυθµίζει τη δραστηριότητα της αφορούν: α) τη σύµβαση µε τον ΑΙΑ (Athens International Airport), το φορέα εκµετάλλευσης και διαχείρισης του αεροδροµίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» σχετικά µε τους όρους που διέπουν τη παροχή από την Εταιρεία της δραστηριότητας της Αεροτροφοδοσίας (In Flight Catering και Handling στο «Ελευθέριος Βενιζέλος») και β) τη σύµβαση µε την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), φορέα εκµετάλλευσης και διαχείρισης των λοιπών αεροδροµίων στην Ελλάδα, σχετικά µε την εκµετάλλευση των χώρων εστίασης στα υπόλοιπα αεροδρόµια Συµβάσεις µε ΑΙΑ. Αφορά την υπ. Αριθ / σύµβαση υπηρεσιών αεροτροφοδοσίας που υπεγράφη µεταξύ της Olympic Catering και του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών (ΑΙΑ), σύµφωνα µε την οποία ο ΑΙΑ παραχωρεί στην Εταιρεία την άδεια παροχής υπηρεσιών αεροτροφοδοσίας έναντι καταβολής από την Εταιρεία ποσοστού 4% επί του κύκλου εργασιών στο In Flight Catering, καθώς και ποσού 0,06 ανά επιβάτη για την παροχή υπηρεσιών Handling. Επίσης, ο ΑΙΑ παραχωρεί έκταση τµ στην Εταιρεία, προκειµένου να διαµορφώσει τις νέες της εγκαταστάσεις, έναντι ετήσιου ενοικίου, το οποίο παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 5.4 του παρόντος. Η διάρκεια της σύµβασης είναι για 25 έτη µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε τη Σύµβαση Ανάπτυξης του Αεροδροµίου, η οποία παράταση ορίζεται σε 15 έτη. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έχει προβεί σε σύναψη συµβάσεων εκµετάλλευσης χώρων εστίασης εντός του αεροδροµίου Ελευθέριος Βενιζέλος», οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά σε ακόλουθο πίνακα Συµβάσεις µε ΥΠΑ. ιακρίνονται σε: α) κύρια σύµβαση για την εκµετάλλευση χώρων εστίασης σε αεροδρόµια και β) ανεξάρτητες συµβάσεις οι οποίες αφορούν την εκµετάλλευση χώρων σε αεροδρόµια οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στην κύρια σύµβαση. Το σύνολο των συµβάσεων αυτών περιγράφεται στον πίνακα του κεφαλαίου 5.4 του παρόντος Άλλες συµβάσεις. Εκτός των ανωτέρω, συµβάσεων, η Εταιρεία έχει προβεί σε σύναψη συµβάσεων µίσθωσης και εκµετάλλευσης λοιπών χώρων εστίασης, οι οποίες επίσης παρουσιάζονται στον αντίστοιχο πίνακα του κεφαλαίου 5.4. Τέλος, η Εταιρεία συνάπτει µε τους πελάτες της στην Αεροτροφοδοσία, δηλαδή τις αεροπορικές εταιρείες, λεπτοµερείς συµβάσεις οι οποίες αφορούν τη παροχή υπηρεσιών και γευµάτων. 19

20 7.4 Ενοίκια. Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει αναλυτικά τις συµβάσεις που αφορούν την εκµετάλλευση χώρων εστίασης, καθώς και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας: (ποσά σε ) Συνολικό Σταθερό Μηνιαίο Ενοίκιο Μεταβλητό Ενοίκιο (% επί ΚΕ) Συνολικό Ετ ήσιο Ενοίκιο 2004 Λήξη Σύµβασης Κατ άστ αση Σύµβασης στ ις 31/12/2004 Κεντρικό (ΑΙΑ) % x ΚΕ In Flight Catering & 0,06 ανά επιβάτη /6/2024 Υ.Π.Α. Μεγάλη Σύµβαση /9/2008 Υ.Π.Α. Κώς /3/2007 Υ.Π.Α. Μυτιλήνη /11/2006 Y.Π.Α Λήµνος /4/2007 Υ.Π.Α Ζαχαρ.θεσ/κης /6/2007 Υ.Π.Α. Αίθουσες VIP /3/2004 Σιωπηρή παράταση Υ.Π.Α Ν.Μονάδα /5/2004 Σιωπηρή παράταση Ο.Σ.Ε /12/2009 ΑΙΑ Cargo /5/2004 Σιωπηρή παράταση ΑΙΑ (Οβάλ Μ53) 0 39,1% /12/2007 Αποθήκη Οβάλ /12/2007 Γραφείο Οβάλ /7/2004 Έληξε στις 15/7/04 Αποθήκη Θεσ/νίκης /3/2002 Σιωπηρή παράταση ΤΑΧΙ ΑΙΑ 0 18% /12/2007 Τ/ /3/2005 Σιωπηρή παράταση Σύνολο Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Σήµατα Πιστοποιητικά H Εταιρεία, δυνάµει σύµβασης παραχώρησης από την Ολυµπιακή Αεροπορία, έχει δικαίωµα χρήσης των βασικών σηµάτων «OLYMPIC CATERING» και «OLYMPIC CATERING Inflight Services». Επιπλέον η Εταιρεία έχει νοµίµως κατοχυρώσει 9 νέα εµπορικά σήµατα, ενώ στις αρχές του 2004 κατοχύρωσε και το νέο σήµα, Everest-Olympic Catering, για την εκµετάλλευση των χώρων εστίασης. Η Εταιρεία είναι πιστοποιηµένη από την TUV Hellas σύµφωνα µε τα εξής πρότυπα: HACCP ISO 9001: 2000 (συγχώνευση των παλαιών προτύπων ISO 9000 έως ISO 9004) IMP: Έγκριση επεξεργασίας προϊόντων κρέατος Τέλος, µέρος του προσωπικού της Εταιρείας, µετά από σχετική εκπαίδευση έχει λάβει πιστοποιητικά κατάρτισης από το Royal Institute of Public Health. 20

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 OLYMPIC CATERING AE Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 623 TΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ OLYMPIC CATERING S.A. ΣΤΙΣ 01-08-2008 ==============

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 623 TΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ OLYMPIC CATERING S.A. ΣΤΙΣ 01-08-2008 ============== ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 623 TΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΙΣ 01-08-2008 ============== Στα Σπάτα σήμερα την 1 η Αυγούστου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου

Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας TTEI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (διαχείριση από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 Στο Ηράκλειο σήμερα την 31-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα