ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατοικίας συνδεδεμένη με Φωτοβολταϊκό σύστημα και τροφοδότηση της Δ.Ε.Η. Study in electrical installation of house connected to PV systems and power supply of public power network. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΜΩΡΑΪΤΗΣ Επιβλέπων: Καθηγητής Εφαρμογών Πέτρος Καραϊσάς ΑΘΗΝΑ 201 1

2 Ευχαριστίες Η εκπόνηση μιας πτυχιακής εργασίας δεν αποτελεί το έργο ενός μόνο ανθρώπου αλλά πολλών άμεσων και έμμεσων παραγόντων που διαμόρφωσαν τις συνθήκες για την ολοκλήρωσή του. Συγκεκριμένα, η υποστήριξη του επιβλέποντα καθηγητή κ. Καραϊσά Πέτρου υπήρξε ιδιαίτερα καθοριστική κατά τη μελέτη και συγγραφή της πτυχιακής εργασίας. Η οικογένειά μου αποτέλεσε στήριγμα σε όλες τις φάσεις του έργου και ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές του. Η υποστήριξη των φίλων μου και η υπομονή τους ήταν απαραίτητα εφόδια για μένα κατά τους τελευταίους μήνες. Χωρίς το κουράγιο, το κέφι και την καλή διάθεση που μου μετέδωσαν όλοι οι άνθρωποι που με αγαπούν δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω την πτυχιακή μου εργασία. 2

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία στοχεύει στην υλοποίηση της μελέτη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μιας κατοικίας, που είναι συνδεδεμένη με φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία μπορούν παράλληλα να δίνουν ρεύμα στη ΔΕΗ. Η ηλεκτρολογική μελέτη που θα πραγματοποιήσω παρακάτω περιλαμβάνει τον υπολογισμό της εγκατάστασης, τα ηλεκτρολογικά σχέδια, την τεχνική περιγραφή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη. Ο υπολογισμός της εγκατάστασης περιλαμβάνει: Τη διατομή των αγωγών, τις διαμέτρους των σωλήνων, τις ασφάλειες και τους διακόπτες του πίνακα στους χώρους της κατοικίας και την κατανομή των φορτίων. Στη συνέχεια, θα γίνει και ένας υπολογισμός του κόστους τόσο των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατοικία όσο και της μελέτης που θα γίνει για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνελ και της εγκατάστασης στην κατοικία. Ακόμα, θα υπάρχει ένας αναλυτικός προϋπολογισμός και η προσφορά από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Ο λόγος που θα γίνει αυτό θα είναι να έχει ο ιδιοκτήτης το λεπτομερές κόστος όλης της εγκατάστασης και να γνωρίζει πλήρως το πόσο στοιχίζουν τα συγκεκριμένα υλικά.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Υπολογισμός διατομής αγωγών α Μέθοδος Ασφαλούς Λειτουργίας β Μέθοδος Επιτρεπόμενης Πτώσης Τάσης Υπολογισμός διαμέτρου πλαστικών αγωγών Υπολογισμός ασφαλειών και διακοπτών του πίνακα διανομής Υπολογισμός και μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ Ηλεκτρολογικά Σχέδια Εγκατάστασης Της Κατοικίας Πλήρης Κάτοψη Κατοικίας Σε Πρόγραμμα AutoCAD Τεχνική Περιγραφή Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Καταμέτρηση υλικών: Κόστος εγκατάστασης Κόστος Εργασιών Προσφορά ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΡΑΦΙΜΑΤΑ: Γράφημα 1. Ηλιακή ακτινοβολία Γράφημα 2. Παραγόμενη ενέργεια εγκαταστημένων φωτοβολταϊκών Γράφημα. Καταναλισκόμενη ενέργεια... 0 Γράφημα 4. Κοινό γράφημα κατανάλωσης και απόδοσης

5 ΠΙΝΑΚΕΣ: Πίνακας 1. Διατομή αγωγών... 8 Πίνακας 2. Διάμετρος πλαστικών αγωγών... 2 Πίνακας. Ολική ηλιακή ακτινοβολία (Πηγή: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (μονάδες μέτρησης σε ΚWh/m 2 ) Πίνακας 4. Ηλιακό δυναμικό Πίνακας 5. Ηλιακό δυναμικό επιφάνειας Πίνακας 6. Μηνιαίες καταναλώσεις και των δύο κατοικιών... 0 Πίνακας 7. Κόστος φωτοβολταϊκών και inverter... 2 Πίνακας 8. Προδιαγραφές πλαισίων... 2 Πίνακας 9. Καταμέτρηση υλικών Πίνακας 10. Καταμέτρηση πλαστικών αγωγών Πίνακας 11. Καταμέτρηση υλικών πίνακα Πίνακας 12. Καταμέτρηση υλικών κατοικίας Πίνακας 1. Κόστος εγκατάστασης

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρακάτω, θα γίνει μια προσέγγιση στη λειτουργία των φωτοβολταϊκών πάνελ, στην απόδοση που μπορεί να έχουν τα φωτοβολταϊκά τα οποία θα τοποθετηθούν στην κατοικία, στο κόστος αγοράς και εγκατάστασής τους. Μια φωτοβολταϊκή συστοιχία 1kWp ( ισχύος αιχμής της συστοιχίας σε κατάσταση πλήρους ηλιοφάνειας 1000W/m 2 και θερμοκρασία C) κρυσταλλικού πυριτίου έχει επιφάνεια 8 10 τ.μ. ανάλογα με την απόδοση που διαθέτει και παράγει κατά μέσο όρο 1.50 kwh AC το χρόνο, με βάση την ηλιοφάνεια της Αττικής, τοποθετημένη σε σταθερή βάση. Το κόστος ενός πλήρους συστήματος 1kWp εγκατεστημένο και συνδεδεμένο με τη ΔΕΗ κοστίζει περίπου , ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, τη θέση, την ισχύ και την τεχνολογία που χρειάζεται. Για να καλυφθούν οι ανάγκες μιας κατοικίας απαιτούνται περίπου 2- kwp και επιφάνεια 0-50 τ.μ. αναλόγως της ισχύος των φωτοβολταϊκών συστοιχιών που θα επιλεχθούν. Όπως αναφέραμε και στην αρχή, η ηλεκτρολογική μελέτη εγκατάστασης κατοικίας τροφοδοτούμενη από φωτοβολταϊκά πάνελ περιλαμβάνει: 1. Υπολογισμό των στοιχείων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 2. Τα απαραίτητα ηλεκτρολογικά σχέδια: i. Το μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ii. Το μονογραμμικό σχέδιο πίνακα διανομής iii. Αναλυτικό σχέδιο καλωδίωσης iv. Το μονογραμμικό σχέδιο σύνδεσης της κατοικίας με τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Τεχνική περιγραφή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 4. Η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ) συμπληρωμένη για υποβολή στη ΔΕΗ. 6

7 Η μελέτη που θα πραγματοποιήσω παρακάτω περιλαμβάνει ισχυρά και ασθενή ρεύματα: Τα ισχυρά ρεύματα της εγκατάστασης που μελετάμε είναι η εγκατάσταση τριφασικού πίνακα διανομής ο οποίος περιλαμβάνει τις εξής γραμμές: 1. Γραμμή πρίζας ηλεκτρικού πλυντηρίου ρούχων. 2. Γραμμή πρίζας ηλεκτρικού πλυντηρίου πιάτων.. Γραμμή πρίζας ηλεκτρικού ψυγείου. 4. Γραμμή ηλεκτρικού μαγειρείου. 5. Γραμμή ηλεκτρικού air condition. 6. Γραμμές φωτισμού που περιλαμβάνουν κυκλώματα aller-retour, κυκλώματα απλών διακοπτών. Τα ασθενή ρεύματα είναι: 1. Γραμμή για κεραία 2. Γραμμή για τηλέφωνο. Γραμμή για τηλεόραση 4. Γραμμή για κουδούνι ενός ήχου 5. Γραμμή για μουσική 1.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Υπολογισμός διατομής αγωγών Στη συνέχεια, γίνεται ο υπολογισμός της διατομής των αγωγών. Οι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν με δύο τρόπους: 1) Μέθοδος ασφαλούς λειτουργίας, και 2) Μέθοδος επιτρεπόμενης πτώσης τάσης. Με τη μέθοδο ασφαλούς λειτουργίας επιλέγεται η διατομή των αγωγών, σύμφωνα με τους κανονισμούς των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Ακολούθως, με τη μέθοδο της επιτρεπόμενης πτώσης τάσης θα ελέγξω αν οι αγωγοί που έχουμε επιλέξει με τη μέθοδο ασφαλούς λειτουργίας πληρούν τα κριτήρια της μέγιστης πτώσης τάσης που μας επιτρέπει ο κανονισμός και είναι <9,2 V. Εάν η πτώση τάσης ξεπερνάει τα 9,2 V, επιλέγουμε την αμέσως επόμενη διατομή αγωγού. 7

8 Μέθοδος Ασφαλούς Λειτουργίας Η διατομή των αγωγών μιας εγκατάστασης, στηριζόμενη στη μέθοδο ασφαλούς λειτουργίας, μπορεί να υπολογιστεί με βάση τον παρακάτω πίνακα: ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ ΗΟ7V (mm 2 ) ΟΜΑΔΑ 1 Τρεις το πολύ αγωγοί σε σωλήνα ή καλώδιο Μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος (Α) Αυτόματη ασφάλεια (Α) ΟΜΑΔΑ 2 Μονοπολικά καλώδια ή αγωγοί ορατών εγκαταστάσεων Μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος (Α) Αυτόματη ασφάλεια (Α) 0, , , Πίνακας 1. Διατομή αγωγών ΟΜΑΔΑ Σειρίδες το πολύ τριών αγωγών Μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος (Α) Ακολούθως, γίνεται ο υπολογισμός της διατομής των αγωγών για κάθε γραμμή ξεχωριστά, σύμφωνα με την ηλεκτρολογική μελέτη που θα παρουσιαστεί παρακάτω. 8

9 Κατοικία Α1 Υπνοδωμάτιο 1,2 Φωτισμός: Η ισχύς του ενός λαμπτήρα είναι 100W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: ,74 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού Υπνοδωμάτιο 1 S=1,5mm 2 Πρίζα: Η ισχύς της κάθε πρίζας είναι 500W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=2,5mm 2 Air Condition: Η ισχύς του κάθε air condition είναι 2.000W σε μονοφασική γραμμή, ενώ για τριφασική είναι και η ένταση που τον διαρρέει είναι: Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=4mm 2 9

10 Υπνοδωμάτιο 2 Πρίζα: Η ισχύς της κάθε πρίζας είναι 500W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=2,5mm 2 Air Condition: Η ισχύς του κάθε air condition είναι 1.500W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: ,75 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού Υπνοδωμάτιο S=4mm 2 Φωτισμός: Η ισχύς του ενός λαμπτήρα είναι 100W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: ,91 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=1,5mm 2 10

11 Πρίζα: Η ισχύς της κάθε πρίζας είναι 500W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=2,5mm 2 Air Condition: Η ισχύς του κάθε air condition είναι 1.500W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: ,75 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού Κουζίνα S=4mm 2 Πρίζα κουζίνας: Η ισχύς της κάθε πρίζας είναι W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: ,75 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=6mm 2 11

12 Πρίζα: Η ισχύς της κάθε πρίζας είναι 500W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=2,5mm 2 Πρίζα: Η ισχύς της κάθε πρίζα είναι 500W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: ,75 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=2,5mm 2 Πρίζα ψυγείου: Η ισχύς της κάθε πρίζα ψυγείου είναι 2.500W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: ,25 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=4mm 2 12

13 Σαλόνι - Χολ - Λουτρό Φωτισμός1: Η ισχύς του ενός λαμπτήρα είναι 100W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: ,74 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=1,5mm 2 Φωτισμός2: Η ισχύς του ενός λαμπτήρα είναι 100W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: , Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=1,5mm 2 Πρίζα1: Η ισχύς της κάθε πρίζα είναι 500W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: ,5 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=2,5mm 2 1

14 Πρίζα1: Η ισχύς της κάθε πρίζα είναι 500W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=2,5mm 2 Κατοικία Α2 Υπνοδωμάτιο 1 Φωτισμός: Η ισχύς του ενός λαμπτήρα είναι 100W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: P=100W ,4 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=1,5mm 2 Πρίζα: Η ισχύς της κάθε πρίζα είναι 500W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: ,75 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=2,5mm 2 14

15 Air Condition: Η ισχύς της κάθε air condition είναι 1.500W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: ,75 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=4mm 2 Κουζίνα Πρίζα κουζίνας: Η ισχύς της κάθε πρίζα είναι W. και η ένταση που τον διαρρέει είναι: ,75 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=6mm 2 Πρίζα: Η ισχύς της κάθε πρίζα είναι 500W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: ,75 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=2,5mm 2 15

16 Φωτισμός: Η ισχύς του ενός λαμπτήρα είναι 100W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: ,04 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=1,5mm 2 Πρίζα ψυγείου: Η ισχύς της κάθε πρίζα ψυγείου είναι 2.500W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: ,25 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού Χολ - Λουτρό S=4mm 2 Φωτισμός: Η ισχύς του ενός λαμπτήρα είναι 100W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: ,74 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=1,5mm 2 16

17 Πρίζα: Η ισχύς της κάθε πρίζα είναι 500W και η ένταση που τον διαρρέει είναι: ,25 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1, θα έχουμε διατομή αγωγού S=2,5mm 2 Παροχή ΔΕΗ: Η παροχή της ΔΕΗ είναι τριφασική, άρα μέσα στο σωλήνα θα έχουμε 5 αγωγούς διατομής 10mm 2, τέσσερις για την παροχή και έναν για το νυχτερινό τιμολόγιο. Φάση L1: Η φάση φορτίζεται με συνολικό ρεύμα: I συνλ. = 28,72 Α Φάση L2: Η φάση φορτίζεται με συνολικό ρεύμα: I συνλ. = 1,19 Α Φάση L: Η φάση φορτίζεται με συνολικό ρεύμα: I συνλ. = 29,49 Α Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και τον πίνακα 1 και σύμφωνα με τους κανονισμούς των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων για 4-6 αγωγούς σε πλαστικούς σωλήνες, η διατομή που θα χρησιμοποιήσουμε είναι Q= 10mm 2. 17

18 Μέθοδος Επιτρεπόμενης Πτώσης Τάσης Με τη μέθοδο αυτή υπολογίζουμε την πτώση τάσης στους αγωγούς που υπολογίσαμε με την πρώτη μέθοδο και ελέγχουμε αν η πτώση τάσης είναι μικρότερη από τα 9,2 V, όπως ορίζουν οι κανονισμοί. Παρακάτω, θα γίνει ο υπολογισμός της πτώσης τάσης για καθεμιά γραμμή που υπολογίσαμε προηγουμένως. Κατοικία Α1 Υπνοδωμάτιο 1,2 Φωτισμός: Η πτώση τάσης είναι: 2 26,67 2 0,0145 1,74 0,897 1,5 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπόμενη που είναι 9,2V, επομένως έχουμε S=1,5mm 2. Πρίζα: Η πτώση τάσης είναι: 2 20,5 2 0,0145 2,5 5 1,189 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V, επομένως έχουμε S=2,5mm 2. Air Condition: Η πτώση τάσης είναι: 2 6, 2 0, ,228 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V, συνεπώς έχουμε S=4mm 2. 18

19 Υπνοδωμάτιο 2 Πρίζα: Η πτώση τάσης είναι: ,0145 2,5 5 1,276 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V συνεπώς έχουμε S=2,5mm 2. Air Condition: Η πτώση τάσης είναι: 2 8,12 2 0,0145,75 0,220 4 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V επομένως έχουμε S=4mm 2. Υπνοδωμάτιο Φωτισμός: Η πτώση τάσης είναι: 2 6,48 2 0,0145,91 2,757 1,5 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V επομένως έχουμε S=1,5mm 2. Πρίζα: Η πτώση τάσης είναι: 2 21,12 2 0,0145 2,5 5 1,224 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V συνεπώς έχουμε S=2,5mm 2. Air Condition: Η πτώση τάσης είναι: 2 9,07 2 0,0145,75 0,246 4 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V συνεπώς έχουμε S=4mm 2. 19

20 Κουζίνα Πρίζα κουζίνας: Η πτώση τάσης είναι: 2 15,24 2 0,0145 2,75 0,202 6 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V επομένως έχουμε S=6mm 2. Πρίζα: Η πτώση τάσης είναι: 2 21,14 2 0,0145 2,5 5 1,226 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V συνεπώς έχουμε S=2,5mm 2. Πρίζα: Η πτώση τάσης είναι: 2 14,15 2 0,0145,75 0,615 2,5 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V επομένως έχουμε S=2,5mm 2. Πρίζα ψυγείου: Η πτώση τάσης είναι: 2 17,11 2 0,0145 6,25 0,775 4 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V άρα έχουμε S=4mm 2. Χολ Σαλόνι - Λουτρό Φωτισμός1: Η πτώση τάσης είναι: 2 11,44 2 0,0145 1,74 0,85 1,5 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V συνεπώς έχουμε S=1,5mm 2. 20

21 Φωτισμός2: Η πτώση τάσης είναι: 2 20,94 2 0,0145 1, 0,526 1,5 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V επομένως έχουμε S=1,5mm 2. Πρίζα1: Η πτώση τάσης είναι: 2 4,55 2 0,0145 2,5 0,12 2,5 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V άρα έχουμε S=2,5mm 2. Πρίζα2: Η πτώση τάσης είναι: 2 18,19 2 0,0145 2,5 5 1,055 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V συνεπώς έχουμε S=2,5mm 2. Κατοικία Α2 Υπνοδωμάτιο 1 Φωτισμός: Η πτώση τάσης είναι: 2 12,52 2 0,0145 0,4 0,104 1,5 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V επομένως έχουμε S=1,5mm 2. Πρίζα: Η πτώση τάσης είναι: 2 19,9 2 0,0145 2,5 5 1,155 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V άρα έχουμε S=2,5mm 2. 21

22 Air Condition: Η πτώση τάσης είναι: 2 5,75 2 0,0145,75 0,156 4 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V συνεπώς έχουμε S=4mm 2. Κουζίνα Πρίζα κουζίνας: Η πτώση τάσης είναι: 2 7,9 2 0,0145 2,75 0,105 6 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V επομένως έχουμε S=6mm 2. Πρίζα : Η πτώση τάσης είναι: 2 10,48 2 0,0145,75 0,456 2,5 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V άρα έχουμε S=2,5mm 2. Φωτισμός: Η πτώση τάσης είναι: 2 18,2 2 0,0145,04 1,076 1,5 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V συνεπώς έχουμε S=1,5mm 2. Πρίζα ψυγείου: Η πτώση τάσης είναι: 2,24 2 0,0145 6,25 0,147 4 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V επομένως έχουμε S=4mm 2. 22

23 Χωλ-Λουτρό Φωτισμός: Η πτώση τάσης είναι: 2 7,06 2 0,0145 1,74 0,27 1,5 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V συνεπώς έχουμε S=1,5mm 2. Πρίζα: Η πτώση τάσης είναι: 2 4,75 2 0,0145 1,25 0,069 2,5 Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπτή που είναι 9,2V άρα έχουμε S=2,5mm Υπολογισμός διαμέτρου πλαστικών αγωγών Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, γίνεται ο υπολογισμός της διαμέτρου πλαστικού σωλήνα για την εγκατάσταση αυτή. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ (mm) ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΓΩΓΩΝ (mm 2 ) 1, ,5 1,5 16 2, , , Πίνακας 2. Διάμετρος πλαστικών αγωγών Εν συνεχεία, γίνεται ο υπολογισμός της διαμέτρου των αγωγών για κάθε γραμμή ξεχωριστά, σύμφωνα με την ηλεκτρολογική μελέτη που θα παρουσιαστεί παρακάτω. 2

24 Φωτισμός: Η τροφοδοσία σε όλα τα σημεία της γραμμής φωτισμού γίνεται μέσω τριών αγωγών H07V-U διατομής 1,5 mm 2. (Αυτό ισχύει για όλες τις γραμμές φωτισμού της Κατοικίας Α1 και Α2). Επομένως, σύμφωνα με τον πίνακα 2, η διάμετρος του σωλήνα που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι: 11+ mm. Πρίζα: Η τροφοδοσία της γραμμής πρίζας γίνεται μέσω τριών αγωγών H07V-U διατομής 2,5 mm 2. (Αυτό ισχύει για όλες τις γραμμές πρίζας της Κατοικίας Α1 και Α2). Άρα σύμφωνα με τον πίνακα 2 η διάμετρος του σωλήνα που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι: 1,5mm. Air Condition: Η τροφοδοσία της γραμμής air condition γίνεται μέσω τριών αγωγών H07V-U διατομής 4 mm 2. (Αυτό ισχύει για όλες τις γραμμές air condition της Κατοικίας Α1 και Α2). Άρα σύμφωνα με τον πίνακα 2 η διάμετρος του σωλήνα που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι: 16mm. Πρίζα κουζίνας: Η τροφοδοσία της γραμμής πρίζα κουζίνας γίνεται μέσω τριών αγωγών H07V-U διατομής 6 mm 2. Άρα σύμφωνα με τον πίνακα 2 η διάμετρος του σωλήνα που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι: 2mm. Πρίζα ψυγείου: Η τροφοδοσία της γραμμής πρίζα ψυγείου γίνεται μέσω τριών αγωγών H07V-U διατομής 4 mm 2. Άρα σύμφωνα με τον πίνακα 2 η διάμετρος του σωλήνα που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι: 16mm. Παροχή ΔΕΗ: Η παροχή αποτελείται από 4 αγωγούς H07V-U διατομής 10mm 2 και έναν αγωγό H07V-U διατομής 1,5mm 2 για το νυχτερινό τιμολόγιο. Άρα σύμφωνα με τον πίνακα 2 η διάμετρος των πλαστικών σωλήνων που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι: 2mm. 24

25 1. Υπολογισμός ασφαλειών και διακοπτών του πίνακα διανομής Οι ασφάλειες που τοποθετούνται στον πίνακα διανομής της κατοικίας και προστατεύουν τις γραμμές της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης προκύπτουν με τον εξής τρόπο: Υπολογίζουμε τη μέγιστη ένταση του ρεύματος που μπορεί να περάσει από μια γραμμή και στη συνέχεια επιλέγουμε ίσης έντασης διαθέσιμη ασφάλεια. Οι διαθέσιμες ασφάλειες που υπάρχουν στο εμπόριο είναι: 10Α, 16Α, 20Α, 25Α, 5Α, 50Α, 6Α. 1 Η γενική ασφάλεια που χρησιμοποιείται στον πίνακα διανομής, σύμφωνα με τους κανονισμούς, είναι ασφάλεια τήξεως, ενώ οι υπόλοιπες ασφάλειες (αναχώρησης των γραμμών από τον πίνακα) μπορεί να είναι αυτόματες. Οι διακόπτες που χρησιμοποιούμε στον πίνακα διανομής επιλέγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ίσης ή μεγαλύτερης έντασης από τη μέγιστη ένταση που διαρρέει μια γραμμή. Χρησιμοποιούμε διακόπτη στην αρχή του πίνακα διανομής (γενικός διακόπτης) και στη γραμμή της ηλεκτρικής κουζίνας. Οι γραμμές του ηλεκτρικού πλυντηρίου ρούχων και πιάτων διακόπτονται με το ρελέ νυχτερινού τιμολογίου. Παρακάτω, θα γίνει ο υπολογισμός των ασφαλειών για όλες τις γραμμές της κατοικίας. Φωτισμός: Η μέγιστη ένταση του ρεύματος είναι: I =1,74 A Η ασφάλεια που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι: 10Α (Αυτό ισχύει για όλες τις γραμμές φωτισμού της κατοικίας Α1 και Α2 με διαφοροποιήσεις στις τιμές της έντασης). Πρίζα: Η μέγιστη ένταση του ρεύματος είναι: I =5 A Η ασφάλεια που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι: 16Α (Αυτό ισχύει για όλες τις γραμμές πρίζας της Κατοικίας Α1 και Α2 με διαφοροποιήσεις στις τιμές της έντασης). Air Condition: Η μέγιστη ένταση του ρεύματος είναι: I =,75A Η ασφάλεια που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι: 20Α (Αυτό ισχύει για όλες τις γραμμές πρίζας της Κατοικίας Α1 και Α2 με διαφοροποιήσεις στις τιμές της έντασης). Πρίζα κουζίνας: Η μέγιστη ένταση του ρεύματος είναι: I =2,75A Η ασφάλεια που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι: 25Α (Αυτό ισχύει για όλες τις γραμμές πρίζας της Κατοικίας Α1 και Α2 με διαφοροποιήσεις στις τιμές της έντασης). 1 Οι πληροφορίες είναι από «Μελέτη-Προϋπολογισμός ΕΗΕ» 25

26 Πρίζα ψυγείου: Η μέγιστη ένταση του ρεύματος είναι: I =6,25A Η ασφάλεια που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι: 16Α (Αυτό ισχύει για όλες τις γραμμές πρίζας της Κατοικίας Α1 και Α2 με διαφοροποιήσεις στις τιμές της έντασης). Παροχή ΔΕΗ: Σύμφωνα με τον κανονισμό για την παροχή θα χρησιμοποιήσουμε ασφάλεια τήξεως 5Α. Η παροχή στην κατοικία είναι τριφασική και για αυτό τον λόγο θα χρησιμοποιήσουμε τρεις ασφάλειες (για κάθε μια φάση) 5Α η κάθε μια. Ο γενικός διακόπτης του πίνακα διανομής είναι τριπολικός έντασης x40a. 1.4 Υπολογισμός και μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ Για να μπορέσουμε, λοιπόν, να υπολογίσουμε τις δυνατότητες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ θα πρέπει να υπολογίσουμε το ηλιακό δυναμικό της περιοχής καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η ηλιακή ακτινοβολία για οριζόντια επίπεδα μάς δίνεται βάσει μετεωρολογικών πινάκων. Πιο συγκεκριμένα, η διαθέσιμη ακτινοβολία σε οριζόντιες επιφάνειες στην πόλη της Αθήνας, στην περιοχή του Ελληνικού, δίνεται από τον παρακάτω πίνακα: ΜΗΝΑΣ ΟΛΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 79,0 ΜΑΡΤΙΟΣ 117,7 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 154, ΜΑΪΟΣ 195,4 ΙΟΥΝΙΟΣ 214,0 ΙΟΥΛΙΟΣ 222,4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 202,7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 152,6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 109,0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 70,7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 55,7 ΣΥΝΟΛΟ 166,5 Πίνακας. Ολική ηλιακή ακτινοβολία (Πηγή: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (μονάδες μέτρησης σε ΚWh/m 2 ). 26

27 Η κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας σε διάγραμμα για καλύτερη κατανόηση Γράφημα 1. Ηλιακή ακτινοβολία Η κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ομοιόμορφη, κάτι το οποίο γνωρίζαμε, γιατί η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας αυξάνεται τους θερινούς μήνες και μειώνεται τους χειμερινούς. Ακόλουθα, θα υπολογίσουμε το ηλιακό δυναμικό στην κατοικία. Η τεχνολογία του φωτοβολταϊκού συστήματος, που θα χρησιμοποιήσουμε στην κατοικία αυτή, θα είναι από κρυσταλλικό πυρίτιο. Η απόδοση ενός τέτοιου φωτοβολταϊκού συστήματος υπολογίζεται από 12% έως 15% και έχει διάρκεια ζωής χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, στην εγκατάστασή μας θα χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία μονό-κρυσταλλικού πυριτίου με απόδοση που φτάνει περίπου στα 14%. Αφού έχουμε καθορίσει την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσουμε στην κατοικία, ο υπολογισμός του ηλιακού δυναμικού θα γίνει με τη βοήθεια της μέσης ηλιακής ακτινοβολίας της περιοχής και του εμβαδού της επιφάνειας όπου θα γίνει η εγκατάσταση. Για τις οριζόντιες επιφάνειες που μελετάμε ο υπολογισμός γίνεται αν πάρουμε το γινόμενο της μέσης ηλιακής ακτινοβολίας της περιοχής (έχει υπολογιστεί στον παραπάνω πίνακα) και το εμβαδόν της επιφάνειας. 27

28 Το ηλιακό δυναμικό επιφάνειας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. ΜΗΝΑΣ ΟΛΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΚWh/m 2 ) ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (m 2 ) ΗΛΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΚWh) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6,0 120, ,2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 79,0 120, ,6 ΜΑΡΤΙΟΣ 117,7 120, ,08 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 154, 120, ,72 ΜΑΙΟΣ 195,4 120, ,16 ΙΟΥΝΙΟΣ 214,0 120, ,6 ΙΟΥΛΙΟΣ 222,4 120, ,96 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 202,7 120, ,08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 152,6 120,40 187,04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 109,0 120,40 112,6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 70,7 120, ,28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 55,7 120, ,28 Πίνακας 4. Ηλιακό δυναμικό Τα παραπάνω αποτελέσματα του πίνακα αφορούν ένα Φωτοβολταϊκό σύστημα που θα απέδιδε την ενέργεια της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας με ένα ποσοστό απόδοσης 100%. Στη μελέτη της εγκατάστασης της παρούσας κατοικίας οι φωτοβολταϊκές γεννήτριες έχουν ένα ποσοστό απόδοσης περίπου 14%. Άρα, τα παραπάνω αποτελέσματα τροποποιούνται και γίνονται ως εξής (πραγματική απόδοση): ΜΗΝΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΚWh) ΗΛΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (πραγματικής απόδοσης 14%) (ΚWh) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 7585,2 1061,9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9511,6 11,62 ΜΑΡΤΙΟΣ 14171,08 198,95 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 18577, ,88 ΜΑΙΟΣ 2526,16 29,66 ΙΟΥΝΙΟΣ 25765,6 607,18 ΙΟΥΛΙΟΣ 26776,96 748,77 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 24405,08 416,71 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 187, ,22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 112,6 187, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 8512, ,72 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 6706,28 98,88 Πίνακας 5. Ηλιακό δυναμικό επιφάνειας 28

29 Στο παρακάτω γράφημα μπορούμε να δούμε την κλιμάκωση της παραγόμενης ενέργειας που προκύπτει από την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πάνελ. Παρατηρούμε τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των χειμερινών και των θερινών μηνών και τη σταδιακή αύξηση της παραγόμενης ενέργειας που κορυφώνεται τον έβδομο μήνα του έτους Γράφημα 2. Παραγόμενη ενέργεια εγκαταστημένων φωτοβολταϊκών Παρακάτω γίνονται οι υπολογισμοί των ηλεκτρικών καταναλώσεων της κατοικίας. Οι παρακάτω τιμές είναι με μια μέση κατανάλωση και παίρνουμε σαν δεδομένο ότι και οι δύο κατοικίες έχουν τις ίδιες ώρες κατανάλωσης. Άρα, παρατηρούμε ότι ο φωτισμός και στις δύο κατοικίες έχει μια μέση κατανάλωση περίπου P=,2KW και μια μέση ωριαία κατανάλωση περίπου 6 ωρών. Συνεπώς, έχουμε:,2 6 19,2 την ημέρα 19, το χρόνο Έτσι, υπολογίζουμε και τις υπόλοιπες καταναλώσεις. Για τις πρίζες καταναλώσεως και τις πρίζες για τα air condition έχουμε: 9, ,704 την ημέρα 557, ,96 το χρόνο Για τις πρίζες κουζίνας έχουμε:,81 8 0,48 την ημέρα 0, ,2 το χρόνο Για τις πρίζες ψυγείου έχουμε: 8, ,84 την ημέρα 207, ,6 το χρόνο 29

30 Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις κατά προσέγγιση μηνιαίες καταναλώσεις και των δύο κατοικιών. ΜΗΝΑΣ ΚWh ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΙΣΧΥΟΣ (ΣΕ ) Φ.Π.Α. ΠΛΗΡΟΤΕΟ ΠΟΣΟ (ΣΕ ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2445,67 199,2,4 22,72 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2674,2 217,95 79,7 297,65 ΜΑΡΤΙΟΣ 2910,86 27,2 87, 24,5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 205,91 261,28 106,5 67,78 ΜΑΙΟΣ 48,92 280,27 121,1 401,7 ΙΟΥΝΙΟΣ 871,0 15,51 15,6 451,11 ΙΟΥΛΙΟΣ 5614,8 457,60 208,9 666,5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 4798,28 91,06 164,5 555,56 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 4157,24 8,81 152,4 491,21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 852,58 1,98 10,2 444,18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 612,58 294,42 117, 411,72 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 401,24 277,20 112,8 90 ΠΛΗΡΩΤΕΟ 504, ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΣΤΗ ΔΕΗ Πίνακας 6. Μηνιαίες καταναλώσεις και των δύο κατοικιών Παρακάτω δίνεται και το γράφημα με την καταναλισκόμενη ενέργεια σε σχέση με τους μήνες Γράφημα. Καταναλισκόμενη ενέργεια 0

31 Οι καταναλώσεις της ηλεκτρικής ενέργειας του κάθε μήνα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες, γιατί οι απαιτήσεις διαφέρουν. Παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση είναι τον Ιούλιο και αυτό λόγω της αυξημένης χρήσης των air condition. Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε συνοπτικά τα αποτελέσματα και των δύο πινάκων σε ένα κοινό διάγραμμα Καταναλωση κατοικίας Απόδοση φωτοβολταϊκών 0 Γράφημα 4. Κοινό γράφημα κατανάλωσης και απόδοσης Παρατηρούμε ότι η απόδοση των φωτοβολταϊκών πάνελ δε φτάνουν ώστε να καλύψουμε την κατανάλωση της κατοικίας και για αυτό το λόγο θα συνδεθούν απευθείας με τη ΔΕΗ. Η παραπάνω μελέτη αφορά μόνο τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε και στα εξαρτήματα που θα τοποθετηθούν για την πλήρη λειτουργία των φωτοβολταϊκών πάνελ. Η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων πάνω στην σκέπη της κατοικίας μπορεί να γίνει είτε πάνω σε πρόσθετη μεταλλική κατασκευή, είτε επί της επιφάνειας της κατοικίας. Αν και το βάρος των πλαισίων και της βάσης στήριξης δεν αναμένεται να επηρεάσει την στατική αντοχή της κατοικίας, γι αυτό θα γίνει μελέτη για τη στατικότητα της κατοικίας, ώστε να διερευνηθεί η μηχανική καταπόνηση. Η εταιρία από την οποία θα προμηθευτούμε τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι ελληνική και ονομάζεται SILCIO SOLAR TECHNOLOGIES και, πιο συγκεκριμένα, τα πλαίσια είναι Crystalline silicon solar cell Siemens silicon only. Τα κρυσταλλικά που θα χρησιμοποιήσουμε έχουν αρκετά μεγάλο βαθμό απόδοσης σε ηλεκτρική ενέργεια και σε διάρκεια ζωής. 1

32 Τέλος, αναφέρουμε σε ένα συνοπτικό πίνακα το κόστος των φωτοβολταϊκών και των inverter. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 120,40m 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 120 ΑΡΙΘΜΟΣ INVERTER 5 ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ INVERTER 250 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Πίνακας 7. Κόστος φωτοβολταϊκών και inverter Μήκος: 1,654mm Πλάτος: 99mm Πάχος: 40mm Βάρος: περίπου 20kg Καλώδιο: Φωτοβολταϊκό καλώδιο 950mm, 4mm 2, με ακροδέκτες τύπου Radox Εμπρός επιφάνεια: Υψηλής αντοχής ΦΒ γυαλιού πάχους,2mm Πίσω επιφάνεια: Σύνθετο φιλμ ΦΒ κύτταρα: 60 πολυκρυσταλλικά κύτταρα Si mm Πλαστικοποίηση: EVA Πλαίσιο: Προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου Μεγ. τάση συστήματος: 1000V Μεγ. ανάστροφο ρεύμα: 15Α Πίνακας 8. Προδιαγραφές πλαισίων 2

33 1.5 Ηλεκτρολογικά Σχέδια Εγκατάστασης Της Κατοικίας 2 20 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 1)

34 2 20 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 2)

35 2 20 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ )

36 22 2 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΧΩΛ-ΣΑΛΟΝΙ)

37 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑ1 10 A H07V-U 2x1,5 mm 2 1. Γραμμή φωτισμού ( Αλλε-Ρετουρ) 10 A H07V-U 2x1,5 mm 2 1. Γραμμή φωτισμού ( Απλός διακόπτης) 20 A H07V-U x4 mm 2 x40a 2. Γραμμή πρίζας ( Air condition) x A 16 A ΠΑΡΟΧΗ: H07V-U 5X10mm 2 +1X1,5mm 2 H07V-U x2,5 mm 2. Γραμμή πρίζας ( Απλή) 25 A H07V-U x6 mm 2 4. Γραμμή κουζίνας 16 A H07V-U x4 mm 2 5. Γραμμή ψυγείου 7

38 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑ2 10 A H07V-U 2x1,5 mm 2 1. Γραμμή φωτισμού ( Αλλε-Ρετουρ) 10 A H07V-U 2x1,5 mm 2 1. Γραμμή φωτισμού ( Απλός διακόπτης) 20 A H07V-U x4 mm 2 x40a 2. Γραμμή πρίζας ( Air condition) x A 16 A ΠΑΡΟΧΗ: H07V-U 5X10mm 2 +1X1,5mm 2 H07V-U x2,5 mm 2. Γραμμή πρίζας ( Απλή) 25 A H07V-U x6 mm 2 4. Γραμμή κουζίνας 16 A H07V-U x4 mm 2 5. Γραμμή ψυγείου 8

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή)

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) Αφορά: Νέα εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) Αφορά: Νέα εγκατάσταση Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙI ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών Τµήµα Α Λειτουργίας Βιοµηχανιών Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Μια μικρή προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης λαθών και καλύτερης αξιοποίησης της νέας ΥΔΕ Διευκρινίσεις: -Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΟΛΗ ΤΕΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στο μάθημα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων

Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων 1. Γραµµή Ισχύος Παραγωγικών Συσκευών Αναµικτήριο Α: (3~), Συνολική Ισχύς 25.300W ισοκατανεµηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Διάλεξη 9η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ENOTHTA B ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡOΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡOΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡOΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:36530 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Χαρακτηρισμός δικτύων διανομής κατά HD 384. XYΖ όπου Χ: Σχέση του δικτύου διανομής (δηλαδή πρακτικά του ΜΣ διανομής) με τη γη. Τ : Γειωμένος ουδέτερος κόμβος του ΜΣ. Ι : Μη γειωμένος ουδέτερος κόμβος.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3

λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 S W E E T L I N E ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΜ SWEETLINE ΧΩΝΕΥΤΟΙΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗh ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 11011Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας LARISSA DESPINA Διακόπτης απλός 500-12400 600-12400 700-12400 Διακόπτης διπλός 500-12402 600-12402 700-12402 Διακόπτης A/R 500-12401 600-12401 700-12401 Διακόπτης K/R - A/R 500-12403 600-12403 700-12403

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι Εργαστήριο 08-10: Μονοφασικός Πίνακας 1) Ο γενικός διακόπτης μπορεί να είναι μονοπολικός ή διπολικός για συστήματα ουδετερογείωσης (για συστήματα ΤΤ είναι υποχρεωτικά διπολικός). Συνίσταται διπολικός (αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων

ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS 2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να : Αναφέρουν την χρησιμότητα του ηλεκτρικού πίνακα διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Ενεργειακής Απόδοσης Οικιακής Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης

Αποτίμηση Ενεργειακής Απόδοσης Οικιακής Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 16 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011», Αθήνα, 22-23 Νοεμβρίου 2011 Αποτίμηση Ενεργειακής Απόδοσης Οικιακής Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης Ε. Αλούκος 1, Θ. Γιαννακόπουλος 1, Ε. Αμοιραλής

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο:«Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 89 fax 89 eail: koukounaki@ platanias. gr Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

3. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25.02.00.06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

3. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25.02.00.06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Ρόδος 22/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΗ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισαγωγή 1. Γενικότητες 2. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 6: Σχέδιο απλής εγκατάστασης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 6: Σχέδιο απλής εγκατάστασης ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 6: Σχέδιο απλής εγκατάστασης Διάλεξη 6η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ENOTHTA B ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 6 η ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - 1 - Ενότητα 6 η (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αγωγοί και καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων. Υλικά και εξαρτήματα: Σωλήνες ασφάλειες διακόπτες. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Επενδύοντας σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα διασυνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο εξασφαλίζετε σταθερή πηγή εσόδων πωλώντας το παραγόμενο ρεύμα στη ΔΕΗ. Η εταιρεία μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων

Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων Ενότητα Διάλεξης: 4.1 Εισηγητής: Γ. Βισκαδούρος Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-30808 e-mail: bsxoliki@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ

Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ Μια μικρή προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης λαθών και καλύτερης αξιοποίησης της νέας ΥΔΕ Διευκρινίσεις & επισημάνσεις για αυτά που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΞΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ PILOTIS KAI ΥΠΟΓΕΙΟ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΞΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ PILOTIS KAI ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΞΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ PILOTIS KAI ΥΠΟΓΕΙΟ ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα Αυτονομία 2 ημέρες Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο Φωτοβολταϊκό σύστημα για: Φωτισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 231 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ (2 διδακτικές ώρες) 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στόχος είναι η µελέτη και ταυτόχρονη αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. εκλεπτυσμένη αισθητική

Sedna. εκλεπτυσμένη αισθητική Sedna εκλεπτυσμένη αισθητική 1 2 Slim design Ευκολία Κατοικία Sedna: εργάζεται μαζί σας Η Schneider Electric δημιούργησε και σας προσφέρει τη νέα σειρά διακοπτικού υλικού Sedna. Η σειρά Sedna χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 wβύσματα MC4 Φ4mm για καλώδιο 4-6 mm 2 & 10-16 mm 2, με επικασσιτερωμένους ακροδέκτες. wχαρακτηριστικά: 1000VDC, 25Α εως 60Α, IP67, εύρος λειτουργίας -40 o C έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ Σε συνεργασία με την OLITER Η NanoDomi σας προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά αυτόνομου φωτισμού για δρόμο ή κήπο. Ένα σύστημα ηλιακής ενέργειας για φωτισμό δεν είναι συνδεδεμένο

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός έξυπνης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης με χρήση AutoCAD»

«Σχεδιασμός έξυπνης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης με χρήση AutoCAD» Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ «Σχεδιασμός έξυπνης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης με χρήση AutoCAD» Study of Smart internal electrical installation via

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιλαµβάνει όλα τα µέτρα µε τα οποία διαπιστώνεται ότι η ολόκληρη η εγκατάσταση που ελέγχεται, πληροί τις απαιτήσεις. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 86 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 5: Υπολογισμοί Γραμμών Ε.Η.Ε. βάσει του ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: SWEET LINE ΤΥΠΟΣ: ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ΣΕΙΡΑ: SWEET LINE ΤΥΠΟΣ: ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 S W E E T L I N E ΣΕΙΡΑ: SWEET LINE ΤΥΠΟΣ: ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 11011Ν ΑΠΛΟΣ* 1,56 150 11012Ν ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ 1,99 150 11013Ν ΑΛΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ NIKOΣ ΤΑΒΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΗΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 32 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ. 28410 22457 FAX 28410 24381 info@tavlasatsalis.gr EIΣΑΓΩΓΗ Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 Κατεύθυνση: Πρακτική ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κλάδος: Ηλεκτρολογία Αρ. Μαθητών: 22 Μάθημα: Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών Ειδικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ 12V-24V DC

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ 12V-24V DC L+,L-,PE V DC F' F X/A XA F F F F F F XA XA XA XA XA XA x V L+,L-,PE L+,L-,PE L+,L-,PE L+,L-,PE L+,L-,PE L+,L-,PE L+,L-,PE ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ V DC V DC F' F X/A XA F F F F F F F xa

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Αυτόνομο Σύστημα 1,5 ΚWp, Κερατέα Αττικκής Εγκατάσταση: 05/2007 ΘΕΜΑ: Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα ονομαστικής ισχύος 240,

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Τα 73 Σωματεία Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η και όλο τον Ηλεκτρολογικό κλάδο

Προς : Τα 73 Σωματεία Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η και όλο τον Ηλεκτρολογικό κλάδο Προς : Τα 73 Σωματεία Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η και όλο τον Ηλεκτρολογικό κλάδο Θέμα: «Κατηγορίες Χώρων Επανελέγχων Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε με έγγραφο στις 9/7/2012 προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΕΗ/Περιοχή Αρ. Αίτησης: Ημερομηνία: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Στοιχεία Παραγωγού Όνομα/επωνυμία ενδιαφερόμενου φυσικού/νομικού προσώπου Κατοικία/έδρα ενδιαφερομένου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις Για Τα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήµατα 1. Γιατί να επιλέξει κανείς Φωτοβολταϊκά Συστήµατα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυηµένη απόδοση Έχουν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση µετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων CPV:50711000-2 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης σύγχρονης κατοικίας

Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης σύγχρονης κατοικίας Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης σύγχρονης κατοικίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ αριθμό μητρώου : 35935 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡOΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος 24/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 125581/ΓΠ34578 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΘΗΒΩΝ. ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.900 ΠΗΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384: Προτάσεις της Schneider Electric για την μεγιστοποίηση της προστασίας των χρηστών. Building a New Electric World

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384: Προτάσεις της Schneider Electric για την μεγιστοποίηση της προστασίας των χρηστών. Building a New Electric World Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384: Προτάσεις της Schneider Electric για την μεγιστοποίηση της προστασίας των χρηστών. Τάσος Αθανασόπουλος Building a New Electric World Η υπάρχουσα κατάσταση στο Κτήριο Πρόβλημα 1: Το

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας

Καλώς ήλθατε. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας Καλώς ήλθατε Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα 1 Ηλεκτρικό ρεύμα και κίνδυνοι Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι βασικό και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα Αυτονομία 2 ημέρες Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο Φωτοβολταϊκό σύστημα για: Φωτισμό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Business Unit: CON No of Pages: 6 Authors: AR Use: External Info Date: 01/03/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα ηλιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του φωτός (που αποτελεί μία μορφή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας) σε ηλεκτρική ενέργεια. Κατασκευάζονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Πληροφορίες : Π. Κλώνταρης, Σ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα