Το Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας και Παιδιού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας και Παιδιού"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθνα, 11 Ιανουαρίου 2012 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 012km0015 (ΚΜΟΠ) (6) Ταχ. /νση: Κ. Καβάφη 9 Τ.Κ Κοµοτην Πληροφορίες: Ελένη Ζαϊφίδου Τηλέφωνο : FAX : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 6.106/1/2012 σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτρα, στην Περιφέρεια Ανατολικς Μακεδονίας Θράκης» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» Το Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας και Παιδιού Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α / ) «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικς Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 3. Το άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ). 4. Την υπ αριθµ /οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β / ) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικς ιακυβέρνησης, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικς Ασφάλισης µε θέµα «Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ιαδικασία Εφαρµογς της πράξης: ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτρα, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατικ Περίοδο ». 5. Την Ανοιχτ πρόσκληση µε Κωδικό 28, αριθµ. πρωτ /οικ.6.994/ Α Α (4Α3ΠΛ-Η) της Ειδικς Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» για υποβολ προτάσεων στην πράξη «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτρα, στην Περιφέρεια Ανατολικς Μακεδονίας-Θράκης», που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 6. Την υπ αριθµ. Πρωτ /οικ / απόφαση ένταξης της πράξης "«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟ ΟΠΗΣ»" µε κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού".

2 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά Χιλίων Είκοσι (1.020) ατόµων για την υλοποίηση προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτρα (ΚΟΧ) στο Νοµό, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραµµατικ περίοδο Στο πλαίσιο του προγράµµατος θα απασχοληθεί ανά συµπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξς αριθµός ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): Κωδικός θέσης ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης) 01. ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Συντρηση καθαρισµός κτιρίων και πρασίνου και οδικού δικτύου/λψη κοινοχρστων χώρων / ενδροφυτεύσεις Συντρηση καθαρισµός κτιρίων και πρασίνου και οδικού δικτύου/λψη κοινοχρστων χώρων / ενδροφυτεύσεις Συντρηση καθαρισµός κτιρίων και πρασίνου και οδικού δικτύου/λψη κοινοχρστων χώρων / ενδροφυτεύσεις Συντρηση καθαρισµός κτιρίων και πρασίνου και οδικού δικτύου/λψη κοινοχρστων χώρων / ενδροφυτεύσεις Συντρηση καθαρισµός κτιρίων και πρασίνου και οδικού δικτύου/λψη κοινοχρστων χώρων / ενδροφυτεύσεις Συντρηση καθαρισµός κτιρίων και πρασίνου και οδικού δικτύου/λψη κοινοχρστων χώρων / ενδροφυτεύσεις Συντρηση καθαρισµός κτιρίων και πρασίνου και οδικού δικτύου/λψη κοινοχρστων χώρων / ενδροφυτεύσεις Συντρηση καθαρισµός κτιρίων και πρασίνου και οδικού δικτύου/λψη κοινοχρστων χώρων / ενδροφυτεύσεις Συντρηση καθαρισµός κτιρίων και πρασίνου και οδικού δικτύου/λψη κοινοχρστων χώρων / ενδροφυτεύσεις ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατόµων ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων 1 ΠΕ ΤΕ ασολόγων ΠΕ Γεωπόνων Ε Τεχνιτών Ελαιοχρωµατιστών Ε Οδηγών Αυτοκιντων (Τεχνικς Υπηρεσίας / Έργα Οδοποιίας) Ε ενδροκηπουρών - ενδροκόµων - Κηπουρών - Ανθοκόµοι Ε Τεχνιτών ξυλουργών (Μαραγκών) Ε Τεχνιτών σιδηρών κατασκευώνσυγκολλητών (σιδηράδες, αλουµινάδες) µνες Συντρηση καθαρισµός κτιρίων και Ε Ηλεκτρολόγων 5 µνες 8

3 πρασίνου και οδικού δικτύου/λψη κοινοχρστων χώρων / ενδροφυτεύσεις Συντρηση καθαρισµός κτιρίων και πρασίνου και οδικού δικτύου/λψη κοινοχρστων χώρων / ενδροφυτεύσεις Συντρηση καθαρισµός κτιρίων και πρασίνου και οδικού δικτύου/λψη κοινοχρστων χώρων / ενδροφυτεύσεις Συντρηση καθαρισµός κτιρίων και πρασίνου και οδικού δικτύου/λψη κοινοχρστων χώρων / ενδροφυτεύσεις Συντρηση καθαρισµός κτιρίων και πρασίνου και οδικού δικτύου/λψη κοινοχρστων χώρων / ενδροφυτεύσεις Συντρηση καθαρισµός κτιρίων και πρασίνου και οδικού δικτύου/λψη κοινοχρστων χώρων / ενδροφυτεύσεις Συντρηση καθαρισµός κτιρίων και πρασίνου και οδικού δικτύου/λψη κοινοχρστων χώρων / ενδροφυτεύσεις Συντρηση καθαρισµός κτιρίων και πρασίνου και οδικού δικτύου/λψη κοινοχρστων χώρων / ενδροφυτεύσεις Συντρηση καθαρισµός κτιρίων και πρασίνου και οδικού δικτύου/λψη κοινοχρστων χώρων / ενδροφυτεύσεις Συντρηση καθαρισµός κτιρίων και πρασίνου και οδικού δικτύου/λψη κοινοχρστων χώρων / ενδροφυτεύσεις Συντρηση - καθαρισµός - καλλωπισµός - Αποκατάσταση - Απολυµάνσεις - Λψη δειγµάτων Συντρηση - καθαρισµός - καλλωπισµός - Αποκατάσταση - Απολυµάνσεις - Λψη δειγµάτων Εργαστηριακ αξιολόγηση Εργασίες ενοποίησης, αποτύπωσης και αποκατάστασης Εργαστηριακ αξιολόγηση Εργασίες ενοποίησης, αποτύπωσης και αποκατάστασης Εργαστηριακ αξιολόγηση Εργασίες ενοποίησης, αποτύπωσης και αποκατάστασης Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων Ε Τεχνιτών κτιστών (οικοδόµων) Ε Τεχνιτών Υδραυλικών Ε Τεχνιτών επικαλύψεων επιφανειών µε πλάκες πορσελάνης - µαρµάρου ΤΕ Ε Τεχνιτών οµικών Έργων / Κατασκευών Ε Μηχανοτεχνιτών Αυτοκιντων Ε Τεχνιτών Οργάνων Παιδικών χαρών Ε Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκιντων ΥΕ Εργατών - Συντηρητών ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 5 µνες µνες 6 5 µνες 5 5 µνες 4 5 µνες µνες 40 ΥΕ Εργατών γενικά 50 ΠΕ Χηµικών Ε Χειριστών Η/Υ 5 µνες 4 ΠΕ ΤΕ Πληροφορικς (software και hardware)

4 Εργαστηριακ αξιολόγηση Εργασίες ενοποίησης, αποτύπωσης και αποκατάστασης Φύλαξη δηµόσιων κτιρίων και λοιπών χώρων Ε ιοικητικών Γραµµατέων Ε Φυλάκων 5 µνες Ψηφιοποίηση Ηλεκτρονικ αποτύπωση ΠΕ Μουσειολόγων Συντρηση χώρων πολιτιστικς κληρονοµιάς (Μνηµείων κλπ.) Συντρηση χώρων πολιτιστικς κληρονοµιάς (Μνηµείων κλπ.) Συντρηση χώρων πολιτιστικς κληρονοµιάς (Μνηµείων κλπ.) Συντρηση χώρων πολιτιστικς κληρονοµιάς (Μνηµείων κλπ.) Συντρηση χώρων πολιτιστικς κληρονοµιάς (Μνηµείων κλπ.) Συντρηση χώρων πολιτιστικς κληρονοµιάς (Μνηµείων κλπ.) Ε Τεχνιτών επικαλύψεων επιφανειών µε πλάκες πορσελάνης µαρµάρου Ε Ηλεκτρολόγων ΥΕ Εργατών γενικά Στέγη αστέγων 135 Στέγη αστέγων Ε Τεχνιτών Ξυλουργών (Μαραγκών) Ε Τεχνιτών επιχρισµάτων (σοβατζδες) 5 µνες 3 Ε Οδηγών αυτοκιντων ΥΕ Εργατών καθαριότητας ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 136 Στέγη αστέγων ΠΕ Ψυχολόγων 137 Στέγη αστέγων ΠΕ ΤΕ Ε Νοσηλευτικς Νοσηλευτών 138 Γραµµ Ψυχολογικς υποστριξης ΠΕ Ψυχολόγων 139 Γραµµ Ψυχολογικς υποστριξης Ε Χειριστών Η/Υ 140 Γραµµ Ψυχολογικς υποστριξης ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 141 Γραµµ Ψυχολογικς υποστριξης ΠΕ ΤΕ ιοικητικού Υποστριξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων προς εύρεση εργασίας Υποστριξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων προς εύρεση εργασίας Ενίσχυση Σχολείων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ενίσχυση Σχολείων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ Ψυχολόγων 146 Εµπλουτισµός κοινωνικών δεικτών ΠΕ ΤΕ Ε Νοσηλευτών ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ ΤΕ Πληροφορικς (software και hardware) 5 µνες 3 5 µνες 3 5 µνες Πρόγραµµα Προληπτικς Ιατρικς ΤΕ Εργοθεραπευτών Πρόγραµµα στριξης µονογονεϊκών οικογενειών Πρόγραµµα στριξης µονογονεϊκών οικογενειών ράσεις για βελτίωση της φυσικς κατάστασης ευπαθών κοινωνικών οµάδων ΤΕ Ε Βρεφονηπιοκόµων 5 µνες 4 Ε Μαγείρων ΠΕ Γυµναστών 5 µνες Αθλοπαιδιές και σίτιση Κατασκηνώσεων ΠΕ Γυµναστών 5 µνες Αθλοπαιδιές και σίτιση Κατασκηνώσεων ΥΕ Φυλάκων 153 Αθλοπαιδιές και σίτιση Κατασκηνώσεων ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού (Τραπεζοκόµοι) 154 Αθλοπαιδιές και σίτιση Κατασκηνώσεων ΠΕ Παιδαγωγών 155 Αθλοπαιδιές και σίτιση Κατασκηνώσεων ΤΕ Ε Μουσικών 156 Αθλοπαιδιές και σίτιση Κατασκηνώσεων ΠΕ Ε Χοροδιδάσκαλος 157 Ανάπτυξη νέων και παίδων ΠΕ Παιδαγωγών 158 Ανάπτυξη νέων και παίδων Κέντρο σίτισης ευπαθών κοινωνικά Οµάδων Κέντρο σίτισης ευπαθών κοινωνικά Οµάδων ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Τραπεζοκόµοι) ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Ε Μαγείρων 5 µνες 4

5 Κέντρο σίτισης ευπαθών κοινωνικά Οµάδων Κέντρο σίτισης ευπαθών κοινωνικά Οµάδων Κέντρο παροχς ειδών ρουχισµού, σίτισης, καθαριότητας, καύσιµης ύλης Κέντρο παροχς ειδών ρουχισµού, σίτισης, καθαριότητας, καύσιµης ύλης Κέντρο παροχς ειδών ρουχισµού, σίτισης, καθαριότητας, καύσιµης ύλης Κέντρο παροχς ειδών ρουχισµού, σίτισης, καθαριότητας, καύσιµης ύλης Κέντρο παροχς ειδών ρουχισµού, σίτισης, καθαριότητας, καύσιµης ύλης Πρόγραµµα αξιοποίησης ηµοτικς Βιβλιοθκης - Λαϊκός πολιτισµός Πρόγραµµα αξιοποίησης ηµοτικς Βιβλιοθκης - Λαϊκός πολιτισµός Σεµινάρια ενηµέρωσης γεωργοκτηνοτρόφων Σεµινάρια ενηµέρωσης γεωργοκτηνοτρόφων Ανάπτυξη Ολυµπιακών αθληµάτων / Λειτουργία ηµοτικς Σχολς χορού ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού (οικογενειακοί βοηθοί) Ε Οδηγών αυτοκιντων ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ Ψυχολόγων ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Οικογενειακοί βοηθοί) Ε Οδηγών αυτοκιντων ΥΕ Εργατών γενικά 5 µνες 3 ΠΕ Κοινωνιολόγων ΠΕ Φιλολόγων ΠΕ Γεωπόνων ΤΕ Τεχνολόγων Ζωικς Παραγωγς ΠΕ Γυµναστών 5 µνες Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΠΕ Ψυχολόγων 174 Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΠΕ ΤΕ ιοικητικού - Λογιστικού 175 Πολιτιστικές εκδηλώσεις Ε ιοικητικών Γραµµατέων 176 Πολιτιστικές εκδηλώσεις Ε Ηλεκτρολόγων 177 Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων 5 µνες Κωδικός θέσης Προστασία των παραλιών και των λουοµένων Παροχ συµβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών Ε Ναυαγοσωστών 5 µνες ΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ ΠΕ ΤΕ ιοικητικών - Οικονοµικών (Οικονοµικών) Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Συντρηση / Καθαρισµός / Καλλωπισµός / Φύλαξη κτιρίων και λοιπών δηµοσίων χώρων, χώρων πρασίνου και οδικού και υδρευτικού δικτύου Συντρηση / Καθαρισµός / Καλλωπισµός / Φύλαξη κτιρίων και λοιπών δηµοσίων χώρων, χώρων πρασίνου και οδικού και υδρευτικού δικτύου Συντρηση / Καθαρισµός / Καλλωπισµός / Φύλαξη κτιρίων και λοιπών δηµοσίων χώρων, χώρων πρασίνου και οδικού και υδρευτικού δικτύου Συντρηση / Καθαρισµός / Καλλωπισµός / Φύλαξη κτιρίων και λοιπών δηµοσίων χώρων, χώρων πρασίνου και οδικού και υδρευτικού δικτύου Συντρηση / Καθαρισµός / Καλλωπισµός / Φύλαξη κτιρίων και λοιπών δηµοσίων χώρων, χώρων πρασίνου και οδικού και υδρευτικού δικτύου Συντρηση / Καθαρισµός / Καλλωπισµός / Φύλαξη κτιρίων και λοιπών δηµοσίων χώρων, χώρων πρασίνου και οδικού και υδρευτικού δικτύου Συντρηση / Καθαρισµός / Καλλωπισµός / Φύλαξη κτιρίων και λοιπών δηµοσίων χώρων, χώρων πρασίνου και οδικού και υδρευτικού δικτύου Συντρηση / Καθαρισµός / Καλλωπισµός / Φύλαξη κτιρίων και λοιπών δηµοσίων χώρων, χώρων πρασίνου και οδικού και ΥΕ Εργατών - Καθαριστών- Συντηρητών 5 µνες 4 ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατόµων 5 µνες 35 Ε Φυλάκων 2 Ε Τεχνιτών Ελαιοχρωµατιστών Ε Τεχνιτών κτιστών (οικοδόµων) Ε Τεχνιτών Υδραυλικών Ε ενδροκηπουρών ενδροκόµων - Κηπουρών- Ανθοκόµων Ε Ηλεκτρολόγων Ε Οδηγών Αυτοκιντων (απορριµµατοφόρων)

6 υδρευτικού δικτύου Συντρηση / αποκατάσταση αντιπληµµυρικών έργων (µικρς κλίµακας) Συντρηση / αποκατάσταση αντιπληµµυρικών έργων (µικρς κλίµακας) Συντρηση / αποκατάσταση αντιπληµµυρικών έργων (µικρς κλίµακας) Καθαρισµός Αποκοµιδ απορριµµάτων σε δύσβατους οικισµούς, παραποτάµιες όχθες κλπ. Καθαρισµός Αποκοµιδ απορριµµάτων σε δύσβατους οικισµούς, παραποτάµιες όχθες κλπ. Καθαρισµός Αποκοµιδ απορριµµάτων σε δύσβατους οικισµούς, παραποτάµιες όχθες κλπ. Συντρηση δικτύου φωτισµού οδών, πλατειών κλπ. κοινοχρστων χώρων Συντρηση δικτύου φωτισµού οδών, πλατειών κλπ. κοινοχρστων χώρων Συντρηση χώρων πολιτιστικς κληρονοµιάς (µνηµεία, κλπ.) Συντρηση χώρων πολιτιστικς κληρονοµιάς (µνηµεία, κλπ.) Φεστιβάλ Καλοκαιριού / Πολιτιστικές δράσεις 199 Παροχ υπηρεσιών προς λουόµενους Κωδικός θέσης Παροχ σίτισης / ιοργάνωση κοινωνικών παζαριών Παροχ σίτισης / ιοργάνωση κοινωνικών παζαριών Παροχ σίτισης / ιοργάνωση κοινωνικών παζαριών 03. ΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ε Οδηγών Αυτοκιντων (απορριµµατοφόρων) Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων ΥΕ Εργατών 5 µνες 4 ΥΕ Εργατών - Καθαριστών Ε Οδηγών Αυτοκιντων (απορριµµατοφόρων) Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων 5 µνες 8 Ε Ηλεκτρολόγων ΥΕ Εργατών 5 µνες 4 ΥΕ Εργατών - Καθαριστών - Συντηρητών 5 µνες 5 ΥΕ Φυλάκων 5 µνες 5 ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού Πολιτιστικών διοργανώσεων ΥΕ Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού (πρόληψης ατυχηµάτων) ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού κοινωνικών παζαριών ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού (Τραπεζοκόµοι) Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα 203 Συντρηση Σχολικών Κτιρίων µος Αρριανών 7 5 µνες 4 5 µνες 4 0 Ε Μαγείρων Ε Τεχνιτών Ελαιοχρωµατιστών ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατόµων 204 Καθαρισµός προαύλιων χώρων µος Αρριανών ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων 5 µνες Καθαρισµός Συντρηση κοινόχρηστων χώρων εντός οικισµού Καθαρισµός Συντρηση χώρων πρασίνου εντός οικισµού Καθαρισµός Συντρηση χώρων πρασίνου εντός οικισµού Συντρηση, αποκατάσταση αντιπληµµυρικών έργων (µικρς κλίµακας) Συντρηση, αποκατάσταση αντιπληµµυρικών έργων (µικρς κλίµακας) Καθαρισµός Συντρηση και Καλλωπισµός κοιµητηρίων Καθαρισµός Αποκοµιδ απορριµµάτων σε δύσβατους οικισµούς Καθαρισµός Αποκοµιδ απορριµµάτων σε δύσβατους οικισµούς µος Αρριανών µος Αρριανών µος Αρριανών µος Αρριανών µος Αρριανών µος Αρριανών µος Αρριανών µος Αρριανών ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ΥΕ Εργατών πυρασφάλειας - πυροπροστασίας Ε Οδηγών Αυτοκιντων Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Ε Οδηγών Αυτοκιντων (απορριµµατοφόρων φορτηγών) 6 5 µνες 6 5 µνες 6 5 µνες 4 5 µνες 6 5 µνες 8

7 Κωδικός θέσης Συντρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύου φωτισµού οδών, πλατειών κλπ. κοινοχρστων χώρων Καθαρισµός Συντρηση δικτύου ύδρευσης και φρεατίων Καθαρισµός Συντρηση χώρων πρασίνου εκτός οικισµού Καθαρισµός Συντρηση χώρων πρασίνου εκτός οικισµού Καθαρισµός Αποκοµιδ απορριµµάτων σε παραποτάµιες όχθες κλπ. µος Αρριανών Ε Ηλεκτρολόγων µος Αρριανών µος Αρριανών µος Αρριανών µος Αρριανών 04. ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ε Τεχνιτών υδραυλικών ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - Συντηρητών ΥΕ Εργατών πυρασφάλειας - πυροπροστασίας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα ιαµόρφωση, καθαρισµός, φροντίδα οδών και πλατειών ιαµόρφωση, καθαρισµός, φροντίδα οδών και πλατειών ιαµόρφωση, καθαρισµός, φροντίδα οδών και πλατειών Συντρηση, καθαρισµός, ανακαίνιση, καλλωπισµός, φύλαξη Σχολικών και λοιπών κτιρίων του µου Παιδικών Σταθµών Συντρηση, καθαρισµός, ανακαίνιση, καλλωπισµός, φύλαξη Σχολικών και λοιπών κτιρίων του µου Παιδικών Σταθµών µος Ιάσµου µος Ιάσµου µος Ιάσµου µος Ιάσµου Ε Οδηγών αυτοκιντων (απορριµµατοφόρων - φορτηγών) Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων ΥΕ Εργατών - Καθαριστών ΥΕ Εργατών - Καθαριστών 5 µνες µνες 9 ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατόµων 7 0 µος Ιάσµου Ε Φυλάκων Συντρηση, καθαρισµός, ανακαίνιση, καλλωπισµός, φύλαξη Σχολικών και λοιπών κτιρίων του µου Παιδικών Σταθµών µος Ιάσµου Ε Τεχνιτών Ελαιοχρωµατιστών Συντρηση, καθαρισµός, ανακαίνιση, καλλωπισµός, φύλαξη Σχολικών και λοιπών κτιρίων του µου Παιδικών Σταθµών Συντρηση, καθαρισµός, ανακαίνιση, καλλωπισµός, φύλαξη Σχολικών και λοιπών κτιρίων του µου Παιδικών Σταθµών Συντρηση, καθαρισµός, ανακαίνιση, καλλωπισµός, φύλαξη Σχολικών και λοιπών κτιρίων του µου Παιδικών Σταθµών Συντρηση, καθαρισµός, ανακαίνιση, καλλωπισµός, φύλαξη Σχολικών και λοιπών κτιρίων του µου Παιδικών Σταθµών Συντρηση, καθαρισµός, ανακαίνιση, καλλωπισµός, φύλαξη Σχολικών και λοιπών κτιρίων του µου Παιδικών Σταθµών Συντρηση, καθαρισµός, ανακαίνιση, καλλωπισµός, φύλαξη Σχολικών και λοιπών κτιρίων του µου Παιδικών Σταθµών ιαµόρφωση, καθαρισµός, συντρηση χώρων πρασίνου, πάρκων και χώρων αναψυχς γενικά ιαµόρφωση, καθαρισµός, συντρηση χώρων πρασίνου, πάρκων και χώρων αναψυχς γενικά ιαµόρφωση, καθαρισµός, συντρηση χώρων πρασίνου, πάρκων και χώρων αναψυχς γενικά µος Ιάσµου µος Ιάσµου Ε Τεχνιτών κτιστών (οικοδόµων) Ε Τεχνιτών υδραυλικών µος Ιάσµου Ε Ηλεκτρολόγων µος Ιάσµου µος Ιάσµου µος Ιάσµου µος Ιάσµου µος Ιάσµου µος Ιάσµου Ε Τεχνιτών Ξυλουργών (Μαραγκών) Ε Τεχνιτών σιδηρών κατασκευώνσυγκολλητών (σιδεράδες, αλουµινάδες) Ε Οδηγών Αυτοκιντων (απορριµµατοφόρων φορτηγών) Ε Οδηγών Αυτοκιντων (απορριµµατοφόρων φορτηγών) Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων Ε ενδροκηπουρών ενδροκόµων Κηπουρών

8 ιαµόρφωση, καθαρισµός, συντρηση χώρων πρασίνου, πάρκων και χώρων αναψυχς γενικά ιαµόρφωση, καθαρισµός, συντρηση χώρων πρασίνου, πάρκων και χώρων αναψυχς γενικά Συντρηση Εργασίες Υπηρεσίες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Συντρηση Εργασίες Υπηρεσίες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Καθαρισµός ρεµάτων και παραποτάµιων και παραλιµνίων όχθεων Καθαρισµός ρεµάτων και παραποτάµιων και παραλιµνίων όχθεων Καθαρισµός ρεµάτων και παραποτάµιων και παραλιµνίων όχθεων ασοπροστασία και φύλαξη περιοχών φυσικού κάλλους Επισκευ Συντρηση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων µου ικτύου φωτισµού οδών, πλατειών και κοινοχρστων χώρων µος Ιάσµου µος Ιάσµου µος Ιάσµου Ανθοκόµων Ε Τεχνιτών ξυλουργών (Μαραγκών) ΥΕ Εργατών Καθαριστών Συντηρητών Ε Τεχνιτών Υδραυλικών 5 µνες 35 µος Ιάσµου ΥΕ Εργατών γενικά 7 µος Ιάσµου µος Ιάσµου µος Ιάσµου ΥΕ Εργατών Καθαριστών Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων Ε Οδηγών αυτοκιντων (απορριµµατοφόρων φορτηγών) 5 µνες 30 µος Ιάσµου Ε ασοφυλάκων 5 µνες 8 µος Ιάσµου ΥΕ Εργατών γενικά 5 µνες Επισκευ Συντρηση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων µου ικτύου φωτισµού οδών, πλατειών και κοινοχρστων χώρων µος Ιάσµου Ε Ηλεκτρολόγων 05. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός θέσης Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Αντιπληµµυρικός έλεγχος ρεµάτων και απαιτούµενες παρεµβάσεις (µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη) Αντιπληµµυρικός έλεγχος ρεµάτων και απαιτούµενες παρεµβάσεις (µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη) ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατόµων (, ως ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 5 µνες 04 (, ως ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 5 µνες Αντιπληµµυρικός έλεγχος ρεµάτων και απαιτούµενες παρεµβάσεις (µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη) (, ως Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων Αντιπληµµυρικός έλεγχος ρεµάτων και απαιτούµενες παρεµβάσεις (µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη) (, ως ΥΕ Εργατών Γενικών καθηκόντων Ψηφιοποίηση αρχείων Π.Ε. για την αναβάθµιση και βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πολιτών ( /νσεων Πολιτικς Γης, Αγροτικς Οικονοµίας, Υποδοµών, Μεταφορών και δικτύων, ιοίκησης, ιαφάνειας και Ηλεκτρονικς ιακυβέρνησης) Ψηφιοποίηση αρχείων Π.Ε. για την αναβάθµιση και βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πολιτών ( /νσεων Πολιτικς Γης, Αγροτικς Οικονοµίας, Υποδοµών, Μεταφορών και δικτύων, (, ως (, ως ΠΕ ΤΕ Επιστµης των Υπολογιστών (software) ΠΕ ΤΕ Μηχανικών Η/Υ (hardware) 5 µνες 5 5 µνες 5

9 ιοίκησης, ιαφάνειας και Ηλεκτρονικς ιακυβέρνησης) Ψηφιοποίηση αρχείων Π.Ε. για την αναβάθµιση και βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πολιτών ( /νσεων Πολιτικς Γης, Αγροτικς Οικονοµίας, Υποδοµών, Μεταφορών και δικτύων, ιοίκησης, ιαφάνειας και Ηλεκτρονικς ιακυβέρνησης) Ψηφιοποίηση αρχείων Π.Ε. για την αναβάθµιση και βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πολιτών ( /νσεων Πολιτικς Γης, Αγροτικς Οικονοµίας, Υποδοµών, Μεταφορών και δικτύων, ιοίκησης, ιαφάνειας και Ηλεκτρονικς ιακυβέρνησης) Αντισεισµικός και ενεργειακός έλεγχος δηµοσίων κτιρίων (, ως ΠΕ TE Πληροφορικς (software και hardware) 5 µνες 5 (, ως Ε Χειριστών Η/Υ 0 (, ως ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 5 µνες Αντισεισµικός και ενεργειακός έλεγχος δηµοσίων κτιρίων (, ως ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Αντισεισµικός και ενεργειακός έλεγχος δηµοσίων κτιρίων ράσεις περιβαλλοντικς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης ράσεις περιβαλλοντικς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης ράσεις περιβαλλοντικς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης ράσεις περιβαλλοντικς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης (, ως Ε Οδηγών αυτοκιντων (, ως ΠΕ Χηµικών (, ως ΠΕ ΤΕ ασολόγων (, ως ΠΕ Γεωλόγων (, ως ΠΕ Γεωπόνων 258 ράσεις περιβαλλοντικς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης (, ως ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 259 ιενέργεια κοινωνικών ερευνών για υιοθεσίες, παιδικ προστασία κλπ. (, ως ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών 5 µνες ιενέργεια κοινωνικών ερευνών για υιοθεσίες, παιδικ προστασία κλπ. (, ως Ε Χειριστών Η/Υ 5 µνες 3

10 Παρακολούθηση και προστασία δηµόσιας υγείας ράσεις πρόληψης Παρακολούθηση και προστασία δηµόσιας υγείας ράσεις πρόληψης (, ως ΤΕ Εποπτών Υγείας 5 µνες 4 (, ως ΠΕ Γεωπόνων 263 Παρακολούθηση και προστασία δηµόσιας υγείας ράσεις πρόληψης (, ως ΤΕ Τεχνολόγων Ιχθυολογίας 264 Παρακολούθηση και προστασία δηµόσιας υγείας ράσεις πρόληψης (, ως ΤΕ Τεχνολόγων Ζωικς Παραγωγς Παρακολούθηση και προστασία δηµόσιας υγείας ράσεις πρόληψης Παρακολούθηση και προστασία δηµόσιας υγείας ράσεις πρόληψης (, ως ΠΕ Χηµικών (, ως Ε Οδηγών αυτοκιντων 5 µνες Παρακολούθηση και προστασία δηµόσιας υγείας ράσεις πρόληψης ηµιουργία κλιµακίου ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης αγωγς και προαγωγς της υγείας ηµιουργία προγραµµάτων ηµόσιας Υγιεινς (, ως (, ως Ε Χειριστών Η/Υ ΠΕ ΤΕ Ε Νοσηλευτικς Νοσηλευτών 5 µνες ηµιουργία κλιµακίου ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης αγωγς και προαγωγς της υγείας ηµιουργία προγραµµάτων ηµόσιας Υγιεινς ηµιουργία κλιµακίου ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης αγωγς και προαγωγς της υγείας ηµιουργία προγραµµάτων ηµόσιας Υγιεινς ηµιουργία κλιµακίου ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης αγωγς και προαγωγς της υγείας ηµιουργία προγραµµάτων ηµόσιας Υγιεινς (, ως ΠΕ Ψυχολόγων (, ως Ε Χειριστών Η/Υ (, ως Ε Οδηγών αυτοκιντων 272 Υποστριξη ανέργων για ίδρυση επιχειρσεων - συµµετοχ σε αναπτυξιακά προγράµµατα (, ως ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

11 273 Υποστριξη ανέργων για ίδρυση επιχειρσεων - συµµετοχ σε αναπτυξιακά προγράµµατα (, ως ΠΕ ΤΕ ιοικητικών Λογιστικών 274 Υποστριξη ανέργων για ίδρυση επιχειρσεων - συµµετοχ σε αναπτυξιακά προγράµµατα (, ως ΠΕ ΤΕ Πληροφορικς (software και hardware) 275 Υποστριξη ανέργων για ίδρυση επιχειρσεων - συµµετοχ σε αναπτυξιακά προγράµµατα (, ως ΠΕ ΤΕ ιοικητικών Οικονοµικών (Οικονοµικών) * Οι δράσεις Κοινωφελούς χαρακτρα µε συµπράττοντα φορέα την Περιφέρεια Ανατολικς Μακεδονίας Θράκης( ) και έδρα συντονισµού τον µο Κοµοτηνς είναι δυνατόν να υλοποιηθούν σε όλη την έκταση της Περιφερειακς Ενότητας, ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης ,119, 120,121, 130, ,167, 177, ,191, 195, , , , , , , , Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα α) Πτυχίο δίπλωµα Μηχανικού Περιβάλλοντος Χηµικού Μηχανικού Περιβάλλοντος ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Γεωγραφίας Επιστµης της Θάλασσας Επιστηµών της Θάλασσας Βιολογίας Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών Φυσικς Φυσικών Επιστηµών Μαθηµατικού Εφαρµογών και Φυσικού Εφαρµογών µε κατεύθυνση Φυσικού Εφαρµογών Χηµείας Βιοχηµείας Ιατρικς Βιοχηµείας Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας Σπουδών στις Φυσικές Επιστµες ιαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιβαλλοντικς Χαρτογραφίας Εφαρµοσµένης Αγροοικολογίας Επιστηµών και Πολιτισµού Κατεύθυνση Επιστηµών Περιβάλλοντος ΑΕΙ το οµώνυµο πτυχίο δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπς ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπς αλλοδαπς, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Την κατά περίπτωση πτυχίου άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών για τους Μηχανικούς Βεβαίωση ιδιότητας µέλους της Ένωσης Χηµικών (ν. 1804/1988 ΦΕΚ 177 Α / ), για τους Χηµικούς. εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97). 103, 255 α) Πτυχίο δίπλωµα ασολογίας και ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ το οµώνυµο πτυχίο δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο δίπλωµα ΑΕΙ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογς (Π.Σ.Ε)

12 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης 104,170, 257, ,182, 203,223 Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΑΕΙ της ηµεδαπς ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπς, αντίστοιχης ειδικότητας και β) Αδεια άσκησης επαγγέλµατος ασολόγου Πτυχίο δίπλωµα τµµατος ασοπονίας ασοπονίας και ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ το οµώνυµο πτυχίο δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογς (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο δίπλωµα ΤΕΙ Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογς (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπς ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπς αλλοδαπς, αντίστοιχης ειδικότητας το οµώνυµο αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ισότιµος τίτλος της ηµεδαπς αλλοδαπς, αντίστοιχης ειδικότητας. α)άδεια άσκησης επαγγέλµατος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου και β) Πτυχίο δίπλωµα Γεωπόνου Τµµατος : Γεωπονίας Φυτικς Παραγωγς Επιστµης Φυτικς Παραγωγς Ζωικς Παραγωγς Επιστµης Ζωικς Παραγωγς και Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονίας Φυτικς και Ζωικς Παραγωγς Γεωπονικς Βιοτεχνολογίας (πρώην Γεωργικς Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) Γεωργικς Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Αγροτικς Οικονοµίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικς Οικονοµίας) Επιστµης και Τεχνολογίας Τροφίµων (πρώην Γεωργικών Βιοµηχανιών) Γεωργικών Βιοµηχανιών Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικς Μηχανικς (πρώην Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικς Μηχανικς) Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικς Μηχανικς Γεωπονίας Φυτικς Παραγωγς και Αγροτικού Περιβάλλοντος Αγροτικς Ανάπτυξης Γεωργικς Οικονοµίας ΑΕΙ το οµώνυµο πτυχίο δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο δίπλωµα ΑΕΙ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπς ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπς, αντίστοιχης ειδικότητας Πτυχίο δίπλωµα απολυτριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωµατιστών Ελαιοχρωµατιστ αντίστοιχο πτυχίο δίπλωµα απολυτριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α Β κύκλου σπουδών Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου Τεχνικς Επαγγελµατικς Σχολς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχολς µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 άλλος ισότιµος τίτλος σχολικς µονάδας της ηµεδαπς αλλοδαπς, αντίστοιχης ειδικότητας Απολυτριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικς εκπαίδευσης (δηλαδ απολυτριο τριτάξιου γυµνασίου για υποψφιους που έχουν αποφοιτσει µέχρι και το 1980 απολυτριο δηµοτικού σχολείου) ισοδύναµος απολυτριος τίτλος κατώτερης Τεχνικς Σχολς του Ν.. 580/1970 απολυτριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικς Επαγγελµατικς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπς άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπς και εµπειρία διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, ως ελαιοχρωµατιστς. 106,133, 162,166, 187,188, 192,208, 212, , ,253, 266,271 α) Άδεια οδγησης αυτοκιντου Γ κατηγορίας β) Οποιοσδποτε απολυτριος τίτλος σχολικς µονάδας ευτεροβάθµιας µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπς ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπς ανεξαρττως ειδικότητας Απολυτριος τίτλος υποχρεωτικς εκπαίδευσης (απολυτριο τριταξίου γυµνασίου για υποψηφίους που έχουν αποφοιτσει µέχρι και το 1980 απολυτριο δηµοτικού σχολείου) ισοδύναµο απολυτριο τίτλο κατώτερης Τεχνικς Σχολς του Ν.. 580/1970 απολυτριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικς Επαγγελµατικς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπς άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπς και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδγησης αυτοκιντου. γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικς Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδγησης αυτοκιντου) Υποψφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδγησης αυτοκιντου της κατηγορίας Γ Γ +Ε από την 10 η Σεπτεµβρίου 2009 και µετά απαιτείται να προσκοµίσουν πλέον της άδειας οδγησης αυτοκιντου και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικς Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς εµπορευµάτων, σύµφωνα µε το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/ τ. Α ). Σύµφωνα µε το ίδιο π.δ. όσοι υποψφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδγησης µέχρι και την 9 η Σεπτεµβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολ του ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι και την 9 η Σεπτεµβρίου 2014 την εποµένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό. Προκειµένου για την απόδειξη κατοχς του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικς Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται : είτε η κατοχ ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχ της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου, είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδγησης του κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µία περισσότερες εκ των κατηγοριών υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψφιος και απαιτούνται από την

13 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα ανακοίνωση. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακς Αυτοδιοίκησης δεν έχει προχωρσει στη συγκρότηση επιτροπς για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψφιος προκειµένου να γίνει δεκτός για τη θέση του Ο ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκοµίσει απαραιττως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτς, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ αφορµς της µη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπς. Για τις άδειες οδγησης αυτοκιντων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία της αρχικς κτσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λξης της άδειας τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψφιοι να συνυποβάλουν και σχετικ βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών. Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγσει την βεβαίωση αυτ, λόγω καταστροφς φθοράς των αρχείων της, αρκεί : η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτς στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς και η προσκόµιση Υπεύθυνης λωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβ ηµεροµηνία αρχικς κτσης της κατηγορίας επαγγελµατικς άδειας οδγησης που ζητείται από την προκρυξη. Στην περίπτωση που οι υποψφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικς άδειας οδγησης αλλοδαπς, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδγησης αλλοδαπς µε τις επαγγελµατικές άδειες οδγησης ηµεδαπς». 107, Πτυχίο δίπλωµα απολυτριος τίτλος ειδικότητας Φυτικς Παραγωγς Κηποτεχνίας Φυτοτεχνικών Επιχειρσεων- Αρχιτεκτονικς Τοπίου Τεχνικών Ανθοκοµίας και Κηποτεχνίας Ανθοκοµίας-Κηποτεχνίας Τεχνικός Ανθοκοµίας Ανθοκοµίας και Κηποτεχνίας Ανθοκηπουρικς Κηποτεχνικς Θερµοκηπίων Τεχνιτών Θερµοκηπίων Τεχνικός Θερµοκηπίων Τεχνικός Θερµοκηπευτικών Κατασκευών Τεχνικών ενδροκοµίας και Κηπευτικς εδροκοµίας ασικς Παραγωγς Ειδικός ασικς Προστασίας αντίστοιχο πτυχίο δίπλωµα απολυτριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α Β κύκλου σπουδών Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου Τεχνικς Επαγγελµατικς Σχολς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχολς µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 άλλος ισότιµος τίτλος σχολικς µονάδας της ηµεδαπς αλλοδαπς, αντίστοιχης ειδικότητας, Απολυτριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικς εκπαίδευσης (απολυτριο τριταξίου γυµνασίου για υποψηφίους που έχουν αποφοιτσει µέχρι και το 1980 απολυτριο δηµοτικού σχολείου) ισοδύναµο απολυτριο τίτλο κατώτερης Τεχνικς Σχολς του Ν.. 580/1970 απολυτριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικς Επαγγελµατικς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπς άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπς και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. 108,131, 227, ,117, 228 Πτυχίο δίπλωµα απολυτριος τίτλος ειδικότητας Ξυλουργικών Εργασιών Οικοδοµών Ξυλουργών Επιπλοποιών Ξυλουργού Επιπλοποιίας Επιπλοποιών αντίστοιχο πτυχίο δίπλωµα απολυτριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α Β κύκλου σπουδών Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου Τεχνικς Επαγγελµατικς Σχολς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχολς µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 άλλος ισότιµος τίτλος σχολικς µονάδας της ηµεδαπς αλλοδαπς, αντίστοιχης ειδικότητας Απολυτριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικς εκπαίδευσης (απολυτριο τριταξίου γυµνασίου για υποψηφίους που έχουν αποφοιτσει µέχρι και το 1980 απολυτριο δηµοτικού σχολείου) ισοδύναµο απολυτριο τίτλο κατώτερης Τεχνικς Σχολς του Ν.. 580/1970 απολυτριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικς Επαγγελµατικς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπς άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπς και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτροσυγκολλητ οξυγονοκολλητ Α Β τάξης β)οποιοσδποτε απολυτριος τίτλος σχολικς µονάδας ευτεροβάθµιας µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπς ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπς, ανεξαρττως ειδικότητας, Απολυτριος τίτλος υποχρεωτικς εκπαίδευσης (απολυτριο τριταξίου γυµνασίου για υποψηφίους που έχουν αποφοιτσει µέχρι και το 1980 απολυτριο δηµοτικού σχολείου) ισοδύναµο απολυτριο τίτλο κατώτερης Τεχνικς Σχολς του Ν.. 580/1970 απολυτριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικς Επαγγελµατικς

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Αθνα, 4.5.2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ [62] Αριθμ. Πρωτ.: 918 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22 Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Έχοντας υπόψη: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Έχοντας υπόψη: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/6/2012 Αριθµ. Πρωτ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 3668 Ταχ. /νση :Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. : 591 00 Βέροια Πληροφορίες : Μπαρµπαρούση Στέλλα, & Φουτσιτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

16/03/2012 59 (17) 10 & 1770 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

16/03/2012 59 (17) 10 & 1770 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» Ηράκλειο 6/03/0 Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Αρ.Πρωτ.: 59 Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικς Αλληλεγγύης Κρτης (7) Ταχ. Διεύθυνση: ΒΛΑΣΤΩΝ 0 & 770 Ταχ. Κώδικας: 70 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667 «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667 Ταχ.Δ/νση :Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. : 591 00 Βέροια Πληροφορίες : Μπαρμπαρούση Στέλλα, & Φουτσιτζόγλου Κορνηλία

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» Κέντρο Κοινωνικς Ανάπτυξης Αθνα, 6/03/2012 ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» (85) Αριθμ. Πρωτ.: 333 Γούναρη και Θεοτόκη Δημοτικό Στάδιο Καματερού Ταχ. Κώδικας :134 51 Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σοφία Τηλέφωνο: 210 2388402

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/03/2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Αριθμ. Πρωτ.: 889 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 23 ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Καραδμα Μαριλένα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» Κέντρο Κοινωνικς Ανάπτυξης Αθνα, 6/03/2012 ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» (85) Αριθμ. Πρωτ.: 333 Γούναρη και Θεοτόκη Δημοτικό Στάδιο Ταχ. Κώδικας :134 51 Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σοφία Τηλέφωνο: 210 2388402 210

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Αθνα, 0 Απριλίου 0 ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΟΥ (ΚΜΟΠ) (6) Αριθμ. Πρωτ.: Ταχ. /νση: Αφροδίτης 3 & Οδυσσέως Τ.Κ. 546 9 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Σούρδα Τηλ: 305343, e-mail: kmop@kmop.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.206 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.206 / 01 / 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (5) Ταχ. Δ/νση: Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. 59100, Βέροια Τηλέφωνο: 2331071890 Fax: 2331024424 E-mail: inekmak@otenet.gr Πληροφορίες: Μπαρμπαρούση Στέλλα,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE)

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, 06/03/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3428 ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46, Τ.Κ.: 10433 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

ικαιούχος: Καλλιθέα, 27/03/202 Socialaxon.eu (56) Ταχ. /νση:σαπφούς 9, TK: 7675 Καλλιθέα Αριθµ. Πρωτ.: 2 Πληροφορίες: κ.α.ξενάκη Τηλέφωνο Fax: 20 9585390 e-mail: info@socialaxon.eu ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ανακοινώνει

Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ανακοινώνει Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) Ταχ. Δ/νση Ροζάκη Αγγελ 59 Τ.Κ. 3500 Λαμία Τηλέφωνο 30 5777 FAX 30 5778 E-mail inester@otenet.gr Πληροφορίες Βογιατζς Σπύρος Λαμία, /04/0 Αριθμ. Πρωτ.: 357 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 8.104 / 1 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 8.104 / 1 / 2012 ΠΝΟΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (8) Καβάλα, 4/1/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 2 Ταχ.Δ/νση : Κων/νου Παλαιολόγου 9 Τ.Κ. : 654 03 Καβάλα Πληροφορίες : Ελένη Ψυρούκη Τηλέφωνο : 2510 232211 FAX : 2510

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/03/2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 888 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22 Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Kαραδμα Μαριλένα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθνα, 6-3-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3430 ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) (24) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46, Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 8846852,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 58.902 / 1 / 2012 σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 58.902 / 1 / 2012 σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης ΑΘΗΝΑ, 16/03/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 31.2 Γραφεία: Ασκληπιού 52 114 71 - Αθνα Τηλέφωνο: 210-3631057 Φάξ: 210 3631057 Πληροφορίες : κα Μαρδίκη Μαρία e-mail: alxan111@otenet.gr (58) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 58.902

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (Ε.Ψ.Ε.Π.)

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (Ε.Ψ.Ε.Π.) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 20/2/2012 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ψ.Ε.Π) (23) Αριθμ. Πρωτ.: 39 ΚΑΛΟΥΔΗ 8β, Τ.Κ. 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ./Φαξ: 2651039820 e-mail: epsep_ioa@yahoo.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Αθήνα, /06/2012 Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22, Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 28.1004 / 1 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 28.1004 / 1 / 2012 ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57 ΑΘΗΝΑ, 13/3/2012 Τ.Κ. : 131 23 ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ Αριθμ. Πρωτ.: 886 Πληροφορίες : Κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692882 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων (30)

Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων (30) Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νσων (30) Νίκαια, 9/01/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 4999 Ταχ.Δ/νση : Π. Ράλλη 210 & Θησέως 1 Τ.Κ. : 184 54, Νίκαια Πληροφορίες : Εύα Ταμπακοπούλου Τηλέφωνο : 210.41.79.797

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ)

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ) Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Παράρτημα (5) Ταχ. Δ/νση: Αισώπου 24 & Προμηθέως, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 385810-14 Fax: 2310 385825 E-mail: inethsal@otenet.gr Πληροφορίες: Χ. Σιώμου Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ.64.901 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ.64.901 / 01 / 2012 ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ Αθνα, 14-3-2012 Αστικ μη Κερδοσκοπικ Εταιρεια (64) Ταχ.Δ/νση :Λ. Μεσογείων 543 Τ.Κ. :153 44 Αγία Παρασκευ Πληροφορίες :Ελευθερία Αφεντάκη Τηλέφωνο :210 6000035 FAX :210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αθνα, 29/02/2012 ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.ΠΕ.ΘΕ) (83) Αριθμ. Πρωτ.: 23-29/2/2012 Ταχ.Δ/νση: Ομρου 54 Τ.Κ.:106 72 Αθνα Πληροφορίες:Κ.Ανδρωνά Τηλ:2103643224 FAX:2103646953

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ορεστιάδα, 0--0 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( 3) Αριθμ. Πρωτ.: 07 Ταχ.Δ/νση : Αγ. Θεοδώρων 89 Τ.Κ. : 6800 Ορεστιάδα Πληροφορίες : Πέτρος Χασανίδης Τηλέφωνο : 550 330 FAX : 550 65 Email : petrriss@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1) Καβάλα, 4-1-2012 ΕΥΓ.ΙΟΡΔΑΝΟΥ 32, Τ.Κ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ Αριθ.Πρωτ: 28 Τηλ: 2510223000, 2510243942, 2593023794 Fax: 2510223000 e-mail: enoikokav@yahoo.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ»

Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» «ΑΘΗΝΑ» Αστικ μη Κερδοσκοπικ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικς Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας (57) Ταχ. Δ/νση: ΠΑΤΗΣΙΩΝ & ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 5 Τ.Κ. 112 57 Τηλέφωνο: 2108668365 Fax: 2108668719 E-mail: info@athina.org.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε Πάτρα, 09/03/2012 Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 20 Ταχ. Κώδικας: 26221, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδης Τηλέφωνο: 2610-624755 Fax: 2610226340 Email: inedytel@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 23/07/2012 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ (109) Αριθ. Πρωτ. 1290 Πτολεμαίων 35 & Συγγρού Τ.Κ. 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανδρέα Καραδάκη ΤΗΛ: 2310 526150 E-MAIL: koinofelis@arsis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/2012 Αγρίνιο, 11/ 10 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 80 Ταχ. Δ/νση :Χαριλάου Τρικούπη 81 Τ.Κ. : 30 100, Αγρίνιο Τηλέφωνο : 2130009396 Email : info@ngodiastasi.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 106.802/1/2012ΟΧ 8.104 / 1 / 2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 106.802/1/2012ΟΧ 8.104 / 1 / 2012 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Φθιώτιδας (06) Ταχ. /νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Α, ΛΑΜΙΑ Τ.Κ.: 3500 Πληροφορίες: Γιώργος Μανούκας Τηλέφωνο: 223030326 FAX: 223067709 Email: manoukas983@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα