Φυσικός στο Μουσικό Σχολείο ράµας ιεύθυνση ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. ράµας Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Ε.Α.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυσικός στο Μουσικό Σχολείο ράµας ιεύθυνση ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. ράµας Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Ε.Α.Π. pazoulis@hotmail."

Transcript

1 «Η Προσωπική Ιστοσελίδα του Εκπαιδευτικού ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο» Παναγιώτης Παζούλης Φυσικός στο Μουσικό Σχολείο ράµας ιεύθυνση ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. ράµας Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Ε.Α.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί είµαστε όλοι µάρτυρες της εισαγωγής, έστω και µε αργό ρυθµό, των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο, για να φιλοξενήσουν εκεί την προσωπική τους ιστοσελίδα. Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν οι εµπειρίες και τα συµπεράσµατα από τη δηµιουργία της προσωπικής µου ιστοσελίδας στη διεύθυνση: Στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα δηµοσιεύεται εκπαιδευτικό υλικό για το µάθηµα της φυσικής και γίνεται χρήση της ως εκπαιδευτικό εργαλείο διδασκαλίας. Θα παρουσιαστούν επίσης, τα εργαλεία και οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίησή της, το εκπαιδευτικό υλικό που έχει δηµοσιευθεί, καθώς και η απήχηση που είχε στους µαθητές και στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Τέλος, η παραπάνω εργασία αποτελεί και µια πρόταση προς το συνάδελφο εκπαιδευτικό για να δηµιουργήσει ένα ψηφιακό εργαλείο µάθησης, µιας και απαιτούνται µόνο βασικές γνώσεις πληροφορικής και το οικονοµικό κόστος είναι µηδενικό. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: εκπαίδευση, διαδίκτυο, ιστοσελίδα, διδακτική της φυσικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία 25 χρόνια οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) έχουν διεισδύσει σε όλους τους επαγγελµατικούς χώρους, τη δηµόσια διοίκηση, τις συναλλαγές, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία, και έχουν αλλάξει τον τρόπο εργασίας και εκπαίδευσης. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, οι Τ.Π.Ε. εισβάλλουν στο ελληνικό σχολείο, (Μάτας, 2002) είτε ως ολοκληρωµένα προγράµµατα µε κεντρικό σχεδιασµό από το Υπουργείο Παιδείας, είτε ως ατοµικές πρωτοβουλίες καινοτόµων εκπαιδευτικών. Κρίσιµος παράγοντας για την ένταξη των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη και για την ουσιαστική τους µαθησιακή αξιοποίηση είναι οι διδάσκοντες ( ηµητρακοπούλου, 1999). Με τη δηµιουργία της προσωπικής του ιστοσελίδας και τη δηµοσίευση του εκπαιδευτικού του υλικού καθώς και του εκπαιδευτικού του έργου, ο εκπαιδευτικός συµβάλλει στην εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, τις αξιοποιεί εκπαιδευτικά και προσφέρει στους µαθητές του ένα εναλλακτικό, ψηφιακό, διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαλείο µε πολλά πλεονεκτήµατα, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. Ο εκπαιδευτικός στην προσωπική του ιστοσελίδα µπορεί, ανάλογα µε την ειδικότητά του, να δηµοσιεύσει εκπαιδευτικό υλικό, όπως: επιστηµονικά άρθρα ασκήσεις µαθηµατικών, φυσικής, κ.λπ. γλωσσικές ασκήσεις διαθεµατικές δραστηριότητες διαγωνίσµατα και τεστ που έχει χρησιµοποιήσει στο παρελθόν, κ.λπ. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα δηµοσιευθεί µπορεί να έχει τη µορφή: κειµένου µε εκτενή χρήση πολυµέσων ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ερωτήσεων συµπλήρωσης κενού σταυρολέξων πίνακες αντιστοίχησης και ταξινόµησης κουίζ, Επιπρόσθετα, µπορεί να δηµοσιεύσει προσοµοιώσεις φυσικών φαινοµένων (physics applets), εκπαιδευτικό λογισµικό, να δηµιουργήσει τράπεζα θεµάτων, να συµπεριλάβει θέµατα από τις Πανελλαδικές εξετάσεις, θέµατα από Πανελλήνιους διαγωνισµούς και Ολυµπιάδες Φυσικής Μαθηµατικών κ.λπ., να δηµιουργήσει συνδέσµους προς άλλες ιστοσελίδες και ποικίλες άλλες εφαρµογές εκπαιδευτικού περιεχοµένου.

2 Η ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού µπορεί να λειτουργήσει και ως βήµα έκφρασης των µαθητών του, όπου θα µπορούν να δηµοσιεύουν τις απόψεις τους, τις εργασίες τους και τις εκδηλώσεις τους, είτε ως άτοµα, είτε ως οµάδες µαθητών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί και η εκπόνηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών προγραµµάτων, διαθεµατικών εργασιών, µέσα στα σχολεία, όπου η αντίστοιχη οµάδα εργαζόµενη συνήθως µε τη µέθοδο project παράγει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο και θέλει να δηµοσιοποιήσει. Η δηµοσίευση στο διαδίκτυο µέσω της ιστοσελίδας του εκπαιδευτικού ή του σχολείου είναι µια εναλλακτική οδός και µάλιστα πολύ αποδοτική και δηµοφιλής. Η δηµιουργία και η συντήρηση µιας ιστοσελίδας είναι απλή, µιας και τα αντίστοιχα εργαλεία προγράµµατα είναι γνωστά στη χρήση τους και βρίσκονται σε κάθε υπολογιστή (Σαλονικίδης, 2005). Για παράδειγµα, το πρόγραµµα Word της εταιρείας Microsoft µπορεί να δηµιουργήσει έγγραφα σε µορφή html που είναι η κατάλληλη µορφή αρχείου για να µπορέσει να δηµοσιευθεί στο διαδίκτυο. Επίσης, υπάρχουν πολλά άλλα προγράµµατα για πιο σύνθετες εργασίες, όπως είναι το πρόγραµµα Front Page της ίδιας εταιρείας. Επιπρόσθετα, και το Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, η υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων, προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους δηµιουργίας ιστοσελίδων µε απλούς οδηγούς χωρίς να απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις και προγράµµατα δηµιουργίας ιστοσελίδων (Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, 2007, fyladio10.pdf). Οι τρόποι αυτοί είναι: Απλός οδηγός ιστοσελίδων Ιστοσελίδα iware Ιστοσελίδα e-dedalus Το κόστος για τη φιλοξενία µιας ιστοσελίδας είναι µηδενικό µιας και ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει το χώρο που προσφέρει το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο (http://www.sch.gr). Κάθε εκπαιδευτικός µε την εγγραφή του στο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο δικαιούται δωρεάν µια πληθώρα υπηρεσιών όπως, σύνδεση dialup στο διαδίκτυο, λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 50 Mbyte χώρου για να δηµοσιεύσει την προσωπική του ιστοσελίδα κ.λπ. (Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο, 2007, fyladiokentriko.pdf). Στην παρούσα εργασία επικεντρώνεται η προσοχή µας στην υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων, καθώς ο χώρος που διατίθεται για κάθε εκπαιδευτικό, τα 50 Mbyte, είναι αρκετά για να φιλοξενήσουν την ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού. Παιδαγωγική αξιοποίηση της ιστοσελίδας Ένα µήνυµα γραµµένο στην οθόνη ενός υπολογιστή ή ενός κινητού τηλεφώνου έχει πολλαπλάσια ισχύ από ότι το ίδιο µήνυµα γραµµένο στον πίνακα της σχολικής τάξης. Οι µαθητές, ως νέοι άνθρωποι, αφοµοιώνουν την ψηφιακή τεχνολογία µε µεγάλη άνεση, τη χειρίζονται για να καλύψουν καθηµερινές τους ανάγκες και την εντάσσουν στην καθηµερινότητά τους µε µεγαλύτερη ευκολία σε σχέση µε τους ηλικιωµένους. Έτσι, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει την ιστοσελίδα του ως συµπληρωµατικό - βοηθητικό εκπαιδευτικό εργαλείο και να προσφέρει στους µαθητές του το εκπαιδευτικό του υλικό µε ψηφιακή µορφή. Το ψηφιοποιηµένο εκπαιδευτικό υλικό κεντρίζει το ενδιαφέρον των µαθητών, ειδικά όταν σε αυτό γίνεται χρήση πολυµέσων όπως οι εικόνες, το βίντεο και ο ήχος. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στα συστήµατα προσοµοιώσεων που µπορούν να δηµοσιευθούν σε µια ιστοσελίδα, καθώς δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να µελετήσουν φαινόµενα που θα ήταν αδύνατο να διερευνηθούν διαφορετικά, εξ αιτίας της µη εύκολης προσπέλασης, της γρήγορης ή αργής εξέλιξης, ή της υψηλής επικινδυνότητάς τους. Η χρήση των προσοµοιώσεων επιτρέπει τον χειρισµό και τον έλεγχο των µεταβλητών, πιο εύκολα από ότι στις κλασικές πειραµατικές διατάξεις των σχολικών εργαστηρίων, κάτι που ευνοεί τη διερεύνηση και τη µάθηση µέσω της ανακάλυψης. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα συστήµατα προσοµοιώσεων περιέχουν δυναµικές αναπαραστάσεις, όπως γραφικές παραστάσεις, πίνακες τιµών, αναπαραστάσεις εξέλιξης διανυσµατικών µεγεθών κ.λπ., που παίζουν σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση του φαινοµένου ( ηµητρακοπούλου, 1999). Έρευνες που έχουν γίνει σε µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δείχνουν ότι η πλειονότητα των µαθητών χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Κ.Ε.Ε., 2002). Επίσης, οι έρευνες δείχνουν ότι ένα µικρό ποσοστό από τους παραπάνω µαθητές χρησιµοποιεί τους υπολογιστές για εκπαιδευτικούς σκοπούς και η πλειονότητα αναλώνεται σε δραστηριότητες, όπως να παίζει παιχνίδια, να διασκεδάζει και να ψυχαγωγείται (Κολτσάκης κ.ά., 2007). Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. δεν αρκούν µόνο η κατοχή και η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους µαθητές, αλλά απαιτείται και το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή µορφή, το εκπαιδευτικό λογισµικό και οι δραστηριότητες που θα εµπλέξουν τους µαθητές στη χρήση των Τ.Π.Ε. για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εδώ, καθοριστικό ρόλο µπορεί να παίξει και ο εκπαιδευτικός µε την ιστοσελίδα του, καθώς ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που σχεδιάζει και υλοποιεί την ιστοσελίδα του και παράλληλα είναι σε συνεχή επαφή µε τους µαθητές του, τους καθοδηγεί, τους αναθέτει δραστηριότητες και τους εµπλέκει σε διαδικασίες που για να τις πραγµατοποιήσουν πρέπει να χρησιµοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. Έτσι, η χρήση των Τ.Π.Ε διαχέεται σε περισσότερους εµπλεκοµένους µαθητές και εισάγεται µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Η προσωπική ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού λειτουργεί 24 ώρες την ηµέρα, επτά ηµέρες την εβδοµάδα, και όλες τις αργίες και διακοπές, δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία στο µαθητή να επιµηκύνει το χρόνο

3 επαφής του µε το γνωστικό αντικείµενο (Βοσνιάδου, 2001). Ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί µε την ιστοσελίδα και να λάβει εκπαιδευτικό υλικό όποια στιγµή κρίνει αυτός κατάλληλη, ακόµη και στις περιόδους των διακοπών. Η δυνατότητα που έχει ο µαθητής να συνδέεται µε την ιστοσελίδα τον εξοικειώνει µε τις Τ.Π.Ε. και είναι ευρέως αναγνωρισµένη η σηµασία της εξοικείωσης των µαθητών µε τις νέες τεχνολογίες. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα µε την ιστοσελίδα του να εισέλθει σε οποιοδήποτε σπίτι, µε σύνδεση στο διαδίκτυο, και να παρουσιάσει το εκπαιδευτικό του έργο και το εκπαιδευτικό του υλικό στους µαθητές του και στους γονείς τους. Με αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται µια εποικοδοµητική σχέση συνεργασίας ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και στους γονείς των µαθητών του, η οποία είναι τόσο σηµαντική για την εξέλιξη και την πρόοδο των µαθητών ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Τα εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, υλοποίηση και µετέπειτα συντήρηση µιας ιστοσελίδας είναι πολυάριθµα, αρκετά από τα οποία βρίσκονται ήδη εγκατεστηµένα στους περισσότερους υπολογιστές, και η πλειονότητα των χρηστών µπορεί να τα χρησιµοποιήσει µετά από µια σύντοµη περίοδο εξοικείωσης και µελέτης (Σαλονικίδης, 2005). Για τη δηµιουργία της συγκεκριµένης ιστοσελίδας, στη διεύθυνση: χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία: Το πρόγραµµα Front Page της εταιρείας Microsoft για τη δηµιουργία των αρχείων σε γλώσσα html. Το πρόγραµµα Word της εταιρείας Microsoft για τη δηµιουργία των αρχείων κειµένου. Το πρόγραµµα Picture Manager της εταιρείας Microsoft για την επεξεργασία εικόνων. Το πρόγραµµα Internet Explorer για τη µεταφορά των αρχείων στο διακοµιστή (server) του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου µε χρήση του πρωτοκόλλου FTP. Και τα τέσσερα παραπάνω προγράµµατα περιέχονται στη σουίτα εφαρµογών Microsoft Office και συνήθως βρίσκονται εγκατεστηµένα στην πλειονότητα των επιτραπέζιων και φορητών υπολογιστών. Επίσης, έχουν χρησιµοποιηθεί και τα προγράµµατα: Ο οδηγός PDF995 Printer Driver της εταιρεία Software995 για τη δηµιουργία αρχείων PDF. Για τον οδηγό αυτό υπάρχει διαθέσιµη έκδοση στο διαδίκτυο ελεύθερης χρήσης στη διεύθυνση: Ο οδηγός εγκαθίσταται στον υπολογιστή ως οδηγός εκτυπωτή και παρέχει τη δυνατότητα σε όλες τις εφαρµογές που παράγουν εκτυπώσεις να δηµιουργήσουν αρχεία PDF. Η σουίτα εφαρµογών Hot Potatoes 6 µε την οποία µπορούν να δηµιουργηθούν σταυρόλεξα, κουίζ, πίνακες αντιστοίχησης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού. Η εφαρµογή είναι διαθέσιµη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: ηλώνοντας τα στοιχεία σου στην πιο πάνω διεύθυνση σου δίνεται ένα κλειδί το οποίο µπορείς να χρησιµοποιήσεις για να εκτελέσεις την εφαρµογή. Το πρόγραµµα Applet Builder για τη δηµιουργία physics applets (Czech Technical University in Prague). Το πρόγραµµα αυτό µπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση: µαζί µε τις οδηγίες χρήσης του και να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Τα περισσότερα από τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της συγκεκριµένης ιστοσελίδας, αλλά και που χρησιµοποιούνται για τη συντήρησή της και την ενηµέρωσή της, υπάρχουν στην πλειονότητα των υπολογιστών και τα υπόλοιπα µπορούν να βρεθούν από το διαδίκτυο στις διευθύνσεις που αναφέρθηκαν µε µηδενικό κόστος. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Είναι σήµερα ευρέως αποδεκτό ότι η προσωπική ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού πρέπει, σε γενικές γραµµές, να περιλαµβάνει τις παρακάτω πληροφορίες (Σαλονικίδης, 2005): Πληροφορίες για τον υπεύθυνο διαχείρισης του δικτυακού τόπου Τα βιογραφικά στοιχεία του κατόχου του δικτυακού τόπου. Σύντοµη αναφορά στους στόχους του δικτυακού τόπου. Χάρτη πλοήγησης του δικτυακού τόπου. Κανόνες δεοντολογίας και όρους χρήσης του υλικού που υπάρχει στον δικτυακό τόπο. Εργασίες, διδακτικές προτάσεις, άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό. Συνδέσµους προς άλλους αξιόλογους δικτυακούς τόπους. Στην σχεδίαση της παρούσας ιστοσελίδας ακολουθήθηκαν, σε γενικές γραµµές, οι πιο πάνω κανόνες και πιο συγκεκριµένα το εκπαιδευτικό υλικό περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Άρθρα, επιστηµονικού κυρίως ενδιαφέροντος, που καλλιεργούν το ενδιαφέρον για τις θετικές επιστήµες και συγκινούν τους µαθητές. Ως παράδειγµα αναφέρεται το άρθρο του Γιώργου Γραµµατικάκη µε τίτλο «Η πιο διάσηµη έκλειψη ηλίου» που δηµοσιεύεται στην αρχική σελίδα. Ασκήσεις, διαγωνίσµατα, µεθοδολογία, για τους µαθητές ταξινοµηµένα ανά τάξη. Τα θέµατα των πανελληνίων εξετάσεων για όλα τα µαθήµατα της Β και Γ τάξης του Γενικού Λυκείου.

4 Τα θέµατα του ιαγωνισµού Ξανθόπουλου που διενεργείται κάθε χρόνο στη ράµα στη µνήµη του αδικοχαµένου καθηγητή Βασίλη Ξανθόπουλου. Τα θέµατα του Πανελλήνιου ιαγωνισµού Φυσικής που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Σταυρόλεξα, κουίζ, ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού και πολλαπλής επιλογής, πίνακες αντιστοίχησης µε θέµατα φυσικής από το αναλυτικό πρόγραµµα. Το υλικό αυτό έχει δηµιουργηθεί µε το πρόγραµµα Hot Potatoes και δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να ελέγξει τις γνώσεις του και να δεχτεί ανατροφοδότηση την ίδια χρονική στιγµή που εκτελεί την αντίστοιχη δραστηριότητα. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στην ενότητα «Εικονικό Εργαστήριο» που περιλαµβάνει (Τζάστας, 2003): Εξοµοιωτές φυσικών φαινοµένων και διεργασιών. Physics Applets, διαδικτυακές προσοµοιώσεις φυσικών φαινοµένων. Κατασκευές και πειράµατα µε απλά υλικά. Το υλικό που δηµοσιεύεται στην προσωπική ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι χρήσιµο για τους µαθητές, να κεντρίζει το ενδιαφέρον τους και την περιέργειά τους, να είναι πρωτότυπο και να δίνει στο µαθητή τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει µε αυτό. Σύµφωνα µε τα παραπάνω κριτήρια έχει γίνει και η επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού που δηµοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ Η οργάνωση της ιστοσελίδας είναι ιεραρχική ( ιάγραµµα 1), καθώς αυτή είναι η πιο συνηθισµένη και αποδοτική µέθοδος σχεδίασης και ανάπτυξης δικτυακών τόπων, µιας και επιτρέπει την άµεση πρόσβαση σε οποιοδήποτε σηµείο του δικτυακού τόπου ( ουληγέρης κ.ά., σελ.105). Αρχική Σελίδα Index.html Εικονικό Εργαστήριο Πειράµατα & Κατασκευές Εκπαιδευτικό Υλικό Θέµατα Πανελληνίων Εξετάσεων Θέµατα Παν. ιαγωνισµών Φυσικής Θέµατα ιαγωνισµού Ξανθόπουλου ιάγραµµα 1: Η ιεραρχική οργάνωση της ιστοσελίδας Στην ανάπτυξη της ιστοσελίδας έχει γίνει χρήση της δυνατότητα δηµιουργίας πλαισίων (Frames) που µας δίνει η γλώσσα HTML µε την ετικέτα <FRAMESET> </FRAMESET> ( ουληγέρης κ.ά., σελ.169). Έτσι, η ιστοσελίδα χωρίζεται σε δύο παράθυρα, όπου σε κάθε παράθυρο παρουσιάζονται διαφορετικές ιστοσελίδες. Πιο συγκεκριµένα στο αριστερό παράθυρο παρουσιάζεται πάντα η ιστοσελίδα που περιέχει το µενού επιλογής και πλοήγησης στον δικτυακό τόπο και στο δεξιό παράθυρο η ιστοσελίδα που έχουµε επιλέξει από το µενού (Εικόνα 1). Έτσι παρέχεται η δυνατότητα από οποιοδήποτε σηµείο του δικτυακού τόπου να µετακινηθούµε και να έχουµε άµεση πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο του δικτυακού τόπου επιθυµούµε συµπεριλαµβανοµένης και της αρχικής σελίδας. Ο συνδυασµός της ιεραρχικής οργάνωσης του δικτυακού τόπου και η χρήση της δυνατότητας δηµιουργίας πλαισίων δηµιουργεί ένα δικτυακό τόπο, όπου η προσπέλαση του υλικού είναι εύκολη, άµεση και µπορεί να γίνει µε ελάχιστες κινήσεις. Υλοποιώντας όλες τις παραπάνω αρχές στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα µπορούµε να έχουµε πρόσβαση στις παρακάτω θεµατικές ενότητες (εικόνα 1): Αρχική σελίδα. Περιλαµβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας µε το διαχειριστή της ιστοσελίδας, τους στόχους και τους σκοπούς της ιστοσελίδας, καθώς και την επικαιρότητα και τα νέα θέµατα που δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα. Εικονικό Εργαστήριο. Περιλαµβάνει τις προσοµοιώσεις φυσικών φαινοµένων (physics applets), τους εξοµοιωτές και τις διαδραστικές δραστηριότητες.. Πειράµατα & Κατασκευές. Περιλαµβάνει πειράµατα και κατασκευές που πραγµατοποιούνται µε απλά υλικά και µπορούν να υλοποιηθούν από τους µαθητές στο εργαστήριο φυσικών επιστηµών ή στο σπίτι τους. Εκπαιδευτικό Υλικό. Περιλαµβάνει εκπαιδευτικό υλικό για το µάθηµα της φυσικής ταξινοµηµένο ανά τάξη και θεµατική ενότητα.

5 Θέµατα Πανελλαδικών Εξετάσεων. Περιλαµβάνει τα θέµατα των Πανελλαδικών εξετάσεων από το 2000 µέχρι σήµερα σε όλα τα µαθήµατα. Θέµατα Πανελλήνιων ιαγωνισµών Φυσικής. Περιλαµβάνει τα θέµατα των Πανελλήνιων διαγωνισµών φυσικής από το 2002 µέχρι σήµερα. Θέµατα του ιαγωνισµού Ξανθόπουλου. Περιλαµβάνει τα θέµατα του ιαγωνισµού που γίνεται στη µνήµη του αδικοχαµένου καθηγητή Βασίλη Ξανθόπουλου από το 2003 µέχρι σήµερα.. Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου µε τα δύο πλαίσια. Στο αριστερό πλαίσιο διακρίνεται το µενού επιλογών και πλοήγησης του δικτυακού τόπου και στο δεξιό πλαίσιο προβάλλεται η επιλεγµένη ιστοσελίδα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το δίληµµα, όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, «Πρωταγωνιστές ή θεατές και θύµατα» τίθεται σήµερα τόσο επιτακτικό όσο ποτέ άλλοτε ( απόντες, 2001). Η εργασία αυτή παρουσιάζει µια εφαρµογή των Τ.Π.Ε. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα από έναν εκπαιδευτικό της πράξης. Η εµπειρία µου από την ενασχόληση µε την προσωπική µου ιστοσελίδα στη διεύθυνση: τα τελευταία επτά χρόνια, δείχνει ότι τα πλεονεκτήµατα είναι πολλαπλά τόσο για τον εκπαιδευτικό, που θα δηµιουργήσει και στη συνέχεια θα συντηρήσει την προσωπική του ιστοσελίδα, όσο και για τους µαθητές του, αλλά και για το εκπαιδευτικό µας σύστηµα γενικότερα. Συµπερασµατικά, τα οφέλη για τον εκπαιδευτικό από τη δηµιουργία και τη συντήρηση της προσωπικής του ιστοσελίδας είναι: Η δηµιουργία ενός ψηφιακού εργαλείου µάθησης, καθηµερινό βοήθηµα στο διδακτικό του έργο, για την υλοποίηση του οποίου απαιτούνται εισαγωγικές γνώσεις πληροφορικής και το οικονοµικό του κόστος είναι µηδενικό. Η οργάνωση του εκπαιδευτικού του και του εποπτικού του υλικού µε ορθολογικό τρόπο, εύκολα προσβάσιµο τόσο για τον ίδιο όσο και για τους µαθητές του. Η δυνατότητα να φτάσει το εκπαιδευτικό του έργο και το εκπαιδευτικό του υλικό σε κάθε σπίτι και σε κάθε ενδιαφερόµενο που διαθέτει σύνδεση µε το διαδίκτυο. Η µετατροπή του εκπαιδευτικού από παθητικού θεατή της εισόδου των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση σε ενεργό πρωταγωνιστή και συνδιαµορφωτή των εξελίξεων.

6 Η συµβολή του εκπαιδευτικού στην εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας και η παιδαγωγική τους αξιοποίηση στη µαθησιακή διαδικασία. Αλλά και για τους µαθητές τα οφέλη είναι πολλαπλά. Η ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού αποτελεί ένα σηµείο αναφοράς στον κυκεώνα του διαδικτύου, όπου µπορούν να αναζητήσουν και να βρουν: Το εκπαιδευτικό υλικό του καθηγητή τους οποιαδήποτε στιγµή το επιθυµούν. Θέµατα, εργασίες, άρθρα και υποδείγµατα µελετών προηγούµενων χρόνων. Συνδέσµους προς άλλες ιστοσελίδες και πηγές. Επιπρόσθετα, µπορούν να χρησιµοποιήσουν την ιστοσελίδα ως βήµα για να δηµοσιεύσουν τις σχολικές εργασίες τους και τις δραστηριότητές τους. Η εµπειρία µου από τη λειτουργία της συγκεκριµένης ιστοσελίδας υπήρξε θετική. Το εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό που χρησιµοποιώ για τη διδασκαλία του µαθήµατος της φυσικής έχει οργανωθεί και ταξινοµηθεί συστηµατικά, κατά τάξη και θεµατική ενότητα, και είναι διαθέσιµο τόσο στους µαθητές µου, όσο και σε κάθε ενδιαφερόµενο, που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπλέον, η ιστοσελίδα µου είναι και ένα εργαλείο διδασκαλίας καθώς περιλαµβάνει αρκετές προσοµοιώσεις φυσικών φαινοµένων, physics applets, κατασκευές και πειράµατα µε απλά υλικά καθηµερινής χρήσης και διαδραστικές δραστηριότητες, τα οποία χρησιµοποιώ καθηµερινά στη διδασκαλία µου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θετική στάση και αποδοχή των µαθητών µου προς την ιστοσελίδα, οι οποίοι, αντιλαµβανόµενοι όλα τα προηγούµενα πλεονεκτήµατα, στηρίζουν ενεργά την προσπάθειά µου αυτή, δηµοσιεύουν τις εργασίες τους σε αυτήν και τη χρησιµοποιούν ως πηγή πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μέσω αυτής της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους µαθητές µου και τους συναδέλφους µου που µε στήριξαν σε αυτήν µου την προσπάθεια µε τις υποδείξεις τους, τις προτάσεις τους, µε το εκπαιδευτικό υλικό που µου παραχώρησαν για δηµοσίευση, µε τη χρήση της ιστοσελίδας και θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω να ενηµερώνω και να βελτιώνω την προσωπική µου ιστοσελίδα.. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Czech Technical University in Prague, Computing and Information Centre, Applet Builder, ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: (ηµεροµηνία τελευταίας προσπέλασης: ) 2. Βοσνιάδου Σ., (2001), «Πως µαθαίνουν οι µαθητές», ιεθνής ακαδηµία της εκπαίδευσης - ιεθνές γραφείο εκπαίδευσης της UNESCO, ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: (ηµεροµηνία τελευταίας προσπέλασης: ) 3. απόντες Ν., (2001), «Η κοινωνία της Πληροφορίας: Η εκπαιδευτική διάσταση», Σύρος ηµητρακοπούλου Α., (1999), «Οι εκπαιδευτικές εφαρµογές των τεχνολογιών της πληροφορίας στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών Τι προσφέρουν και πώς τις αξιοποιούµε; -», Επιθεώρηση Φυσικής 3 η Περίοδος, Άνοιξη 1999, σελ ουληγέρης Χ., Βακάλη Α., Γκρίτζαλης Σ., Πάτσα Χ., Σούλτης Γ., Τσέλιος., «Προγραµµατιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο», Ο.Ε..Β. 6. Κ.Ε.Ε, (2002), «Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους µαθητές της ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης», ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: (ηµεροµηνία τελευταίας προσπέλασης: ) 7. Κολτσάκης Ε., (2007), «Νέες τεχνολογίες - Τεχνολογίες πληροφορίας & επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)», ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: (ηµεροµηνία τελευταίας προσπέλασης: ) 8. Κολτσάκης Ε., (2006), «ιερεύνηση των περιορισµών και των δυνατοτήτων µιας σχολικής µονάδας και των εκπαιδευτικών της σχετικά µε την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.- µια µελέτη περίπτωσης», Θεσσαλονίκη 2006, ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: (ηµεροµηνία τελευταίας προσπέλασης: ) 9. Κολτσάκης Ε., Πιερράτος Θ., Πολάτογλου Χ., (2007), «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στη διδακτική των Φυσικών Επιστηµών στο Σχολικό Εργαστήριο Φ. Ε. µια µελέτη περίπτωσης», Κέρκυρα 2007, ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: (ηµεροµηνία τελευταίας προσπέλασης: ) 10. Μάτας Α., (2002), «Χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση», Μυτιλήνη Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, (2007), «Τι είναι το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και οι υπηρεσίες που προσφέρει», ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: (ηµεροµηνία τελευταίας προσπέλασης: ) 12. Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, (2007), «Υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων», ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: (ηµεροµηνία τελευταίας προσπέλασης: )

7 13. Σαλονικίδης Γ., (2005) «Σύντοµος οδηγός δηµιουργίας εκπαιδευτικών ιστοσελίδων µε FrontPage 2002 ελληνική έκδοση», ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: (ηµεροµηνία τελευταίας προσπέλασης: ) 14. Τζάστας Γ., (2003) «Νέες τεχνολογίες στη διδακτική των φυσικών επιστηµών» Π.Ε.Κ. Καβάλας

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (APPLETS)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (APPLETS) 416 ΣΥΝΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (APPLETS) Τζαμτζής Αθανάσιος Χημικός Β/θμιας Εκπ/σης Μεταπτυχιακός φοιτητής επί πτυχίω ΔιΧηΝΕΤ thanjam@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας. Το «εικονικό εργαστήριο» για τη µελέτη των νόµων του Νεύτωνα σε τρία διαφορετικά περιβάλλοντα: Modellus, Interactive Physics, Microworlds Pro Ρόδος, 26 29 Σεπτεµβρίου 2002 Νίκος απόντες, Θανάσης Γεράγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π281_07-03-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης της Equal Society και να έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενά

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Ιστότοπος και ένα Διαδικτυακό Παιχνίδι Γνώσεων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Μαθητές Μαθήτριες ΣΤ Τάξης Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Ένας Ιστότοπος και ένα Διαδικτυακό Παιχνίδι Γνώσεων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Μαθητές Μαθήτριες ΣΤ Τάξης Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ένας Ιστότοπος και ένα Διαδικτυακό Παιχνίδι Γνώσεων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Μαθητές Μαθήτριες ΣΤ Τάξης Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Σήμερα τα αποθέματα πετρελαίου, ορυκτών ανθράκων, φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD (Μορφοποίηση κειμένου έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα γράμματα, στοίχιση κειμένου) 1 ως 2 διδακτικές ώρες. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 16) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π129_04-02-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Research Associate, South-East European Research Centre (SEERC) ΕΛΛΑΚ 2222 Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακός ιαγωνισµός ΕΕΕΠ- ΤΠΕ «Μοιραστείτε & κερδίστε» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ιαδικτυακός ιαγωνισµός ΕΕΕΠ- ΤΠΕ «Μοιραστείτε & κερδίστε» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ιαδικτυακός ιαγωνισµός ΕΕΕΠ- ΤΠΕ «Μοιραστείτε & κερδίστε» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A. Γενικά στοιχεία Τίτλος Εργασίας: Το µητροπολιτικό ηµοτικό Σχολείο στο ηµητρίτσι Βισαλτίας Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος Καλτσίδης Χρήστος Μάρτιος 2009 Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων στο ΠΣΔ Η υπηρεσία φιλοξενίας σελίδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 475 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Μαστρογιάννης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτίζοντας τα σχολικά βιβλία στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου»: φιλοσοφία και στόχοι του έργου

Εμπλουτίζοντας τα σχολικά βιβλία στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου»: φιλοσοφία και στόχοι του έργου ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 15-9-2015 Εμπλουτίζοντας τα σχολικά βιβλία στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου»: φιλοσοφία και στόχοι του έργου Αργυρώ Πρόσκολλη Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας

Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας Διοργανωτές Ίδρυμα Λαμπράκη Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Microsoft ΕΛΛΑΣ Intel ΕΛΛΑΣ Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

ό ή ύ ύ ύ ώ ά ς ύ ς ής ί ώ,... Τοµέας Επιµόρφωσης & Κατάρτισης

ό ή ύ ύ ύ ώ ά ς ύ ς ής ί ώ,... Τοµέας Επιµόρφωσης & Κατάρτισης ό ή ύ ύ ύ ώ ά ς ύ ς ής ί ώ,..... Τοµέας Επιµόρφωσης & Κατάρτισης 1 Το Ε.Α.ΙΤΥ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ως Τεχνικού Συµβούλου της Πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» «Το Σχολείο στην Ψηφιακή Εποχή: ιαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρµες e-learning» «Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΟΥ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 1: Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον κόσμο με

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία E-Portofolio και κοινή χρήση εγγράφων Google: μία πρωτότυπη και καινοτόμος δράση στην υπηρεσία της σχολικής κοινότητας

Δημιουργία E-Portofolio και κοινή χρήση εγγράφων Google: μία πρωτότυπη και καινοτόμος δράση στην υπηρεσία της σχολικής κοινότητας Δημιουργία E-Portofolio και κοινή χρήση εγγράφων Google: μία πρωτότυπη και καινοτόμος δράση στην υπηρεσία της σχολικής κοινότητας Κωστόπουλος Βασίλειος Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων bkostop@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Έργου: Δαμιανάκης Αδάμ, Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών

Υπεύθυνος Έργου: Δαμιανάκης Αδάμ, Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Υπεύθυνος Έργου: Δαμιανάκης Αδάμ, Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Συγγραφική ομάδα: Πανουτσόπουλος Θανάσης, Δάσκαλος Κροντηράς Χριστόφορος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μαθησιακών Δραστηριοτήτων από Απόσταση της Α/θμιαςεκπ/σης με θέμα: «Το νερό νεράκι» Κονιδάρη Χριστίνα Μακρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια εικονική αναπαράσταση της γνωστικής δομής ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως αυτό την οικοδομεί.

Είναι μια εικονική αναπαράσταση της γνωστικής δομής ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως αυτό την οικοδομεί. Διδακτικά εργαλεία Στρατηγικές Διδασκαλίας Κική Μακρή, kmakri@geo.auth.gr Κατασκευή Εννοιολογικού Χάρτη/Χάρτη Ιδεών Είναι μια εικονική αναπαράσταση της γνωστικής δομής ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο θέμα,

Διαβάστε περισσότερα