ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ"

Transcript

1 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

2 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Καβάλας, με τίτλο «Επιχειρησιακό Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καβάλας Περιοχής Ιστορικού Κέντρου (Χερσόνησος Παναγίας Αγ. Νικολάου παλιού Καρνάγιου)», έχει εγκριθεί στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Π.E.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Μέτρα 4.2 και 4.3). Το αρχικά εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι ο συνολικός σχεδιασμός της ολοκληρωμένης προτεινόμενης παρέμβασης, για την περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Καβάλας (χερσόνησος της Παναγίας Άγιος Νικόλαος και περιοχή παλιού Καρνάγιου), και περιελάμβανε 5 σημεία: o Την προτεινόμενη περιοχή επέμβασης o Το Σχέδιο Δράσης o Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης o Το προτεινόμενο Εταιρικό Σχήμα o Την τεκμηρίωση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού Στο αρχικό εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβανόταν μια σειρά δράσεων. Στην πορεία υλοποίησης παρουσιάσθηκαν αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό και αρκετές τροποποιήσεις, ενώ υπήρχαν και δράσεις οι οποίες παρουσίασαν σημαντικά προβλήματα και γι αυτό το λόγο αποσύρθηκαν και προτάθηκαν άλλες στην θέση τους. 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η πόλη της Καβάλας, ως οικιστική θέση και οικονομικός πόλος, είναι άρρηκτα, συνδεδεμένη με τη θάλασσα και κυρίως με το λιμάνι της και το ιστορικό της κέντρο. Η με οποιοδήποτε περιεχόμενο, ανάπτυξή της μέσα στην ιστορία προσδιορίστηκε από τις παραγωγικές δυνατότητες της πόλης και της ενδοχώρας της σε συνδυασμό πάντοτε με τις λιμενικές δραστηριότητες, ως κόμβος διαμετακόμισης εμπορευμάτων. Έτσι η αναπτυξιακή πρόταση για τη Καβάλα, περιλαμβάνει σε πρωταρχική και στρατηγική θέση τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται γύρω από το λιμάνι της, στην περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Καβάλας (Χερσόνησος Παναγίας Άγιος Νικόλαος Παλιό Καρνάγιο). Η πρόταση του Δήμου Καβάλας στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης» προσανατολίζεται στην αξιοποίηση - αναβάθμιση μιας ιστορικής και υποβαθμισμένης - ανεκμετάλλευτης περιοχής, του Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Καβάλας, που σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που παρουσιάζονται προς τα Βαλκάνια, τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών και της

3 Νοτιοανατολικής Μεσογείου, μπορεί να δώσει μια πολιτιστική, τουριστική και επιχειρηματική ανάπτυξη. Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι: Η Βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου της περιοχής παρέμβασης, με έμφαση στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, τη διαχείριση της δομημένης ζώνης και την εξυγίανση των αστικών λειτουργιών Η Ενδυνάμωση της οικονομικής ευημερίας και κοινωνικής συνοχής, με έμφαση στην τοπική επιχειρηματικότητα, την προώθηση της απασχολησιμότητας, της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης των κατοίκων των αστικών περιοχών Η Προώθηση της διακυβέρνησης της αστικής περιοχής του Ιστορικού Κέντρου της πόλης, με έμφαση στην μεγιστοποίηση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών και την επίτευξη ευρείας συναίνεσης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή. Η γενική φιλοσοφία της πρότασης, είναι να αναβαθμίσει μέσα από αστικές πολιτιστικές περιβαλλοντικές επιχειρηματικές παρεμβάσεις την περιοχή, με στόχο την ανάπτυξη δυναμικής παρουσίας του τοπικού δυναμικού και η ενεργοποίηση στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού και του πολιτισμού. Μέσα από τις προτεινόμενες ενέργειες στοχεύουμε στην ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης και σε τομείς που έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και που μπορούν να καταστήσουν την πρόταση μας βιώσιμη και αναπτυξιακή για τους φορείς που θα συμμετάσχουν. Μέσα από την πρόταση του Δήμου Καβάλας προτείνονται: Αστικές Παρεμβάσεις: με έργα ανάπλασης περιοχών και αποκατάστασης μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων, για την απόδοση ολοκληρωμένων δημόσιων χώρων, με έργα ανακαίνισης των όψεων των κτηρίων για την αισθητική αναβάθμιση και την αρχιτεκτονική ανάδειξη, την βελτίωση του δημόσιου φωτισμού και έργα αναδιαμόρφωσης ακάλυπτων χώρων, κοινόχρηστων λειτουργιών, φυτεύσεις. Παρεμβάσεις Υποδομών Μεταφορών: με την κατασκευή, ανακατασκευή και αποκατάσταση οδών και πεζοδρόμων στην περιοχή της Χερσονήσου της Παναγίας. Παρεμβάσεις Τεχνολογικής Ανάπτυξης: με την εγκατάσταση συστημάτων τηλεργασίας, δικτύου Internet, και χρήσης νέων τεχνολογιών Παρεμβάσεις Υποδομών Υγείας και Πρόνοιας : με την δημιουργία Μονάδος Βοήθειας στο Σπίτι για την περιοχή Παρέμβασης Παρεμβάσεις υποδομών πολιτισμού: με την ανάπτυξη προώθηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων πολιτιστικών θεσμών. Ενέργειες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: με δράσεις συμβουλευτικής σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, και ενεργειών ευαισθητοποίησης για την εγκληματικότητα και την ξενοφοβία, για τα ναρκωτικά, καθώς και θέματα

4 επαγγελματικού προσανατολισμού και απασχόλησης. Επίσης προβλέπεται η οργάνωση FORUM Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων, FORUM Επιχειρηματικής Στήριξης. Ενέργειες προκατάρτισης Κατάρτισης: για νέους ανέργους και υποαπασχολούμενους σε θέματα παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων, εξειδίκευσης σε οικοδομικές εργασίες και εκμάθησης της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας κλπ. Ενέργειες απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης: με επιχορήγηση θέσεων εργασίας και δημιουργίας νέων επιχειρήσεων Ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης: με ενέργειες ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και δημιουργίας κεντρικής διαδυκτιακής πύλης για την προβολή της περιοχής παρέμβασης και του Δήμου Καβάλας. Άλλες Ενέργειες: κυρίως με την μεταφορά τεχνογνωσίας και σύνδεσης με Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και της οργάνωσης συνεδρίων και ημερίδων. Επίσης στα πλαίσια ανάπτυξης του δυναμικού των τεχνολογιών για την Κοινωνία της Πληροφορίας, προβλέπεται δράση ενημέρωσης και υποστήριξης των ειδικών κατηγοριών πληθυσμού για τη συμμετοχή τους στην ψηφιακή εποχή. Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις στοχεύουμε: Στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος Στην δημιουργία Πολυδύναμου Πολιτισμικού Κέντρου Στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Στην δημιουργία υποδομών υποστήριξης των ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων Στην εκπαιδευτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού Στην ενίσχυση των πολιτιστικών δρώμενων Στην ενεργοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και συμβουλευτικής προς τις ομάδες στόχο Στην δημιουργία ένας Ευρωπαϊκού - Διαβαλκανικού Κέντρου Εμπορίου και Τουρισμού, ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας όπου θα αποτελέσει τον πυρήνα συνάντησης επιχειρηματιών και ενός Δικτύου Ενημέρωσης και διευκόλυνσης προς τους Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες, όπου θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν αξιολογήσουν συμβουλευθούν διευκολυνθούν για επιχειρηματικές ευκαιρίες και συνεργασίες, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ανατολικής Ευρώπης, και να αξιοποιήσουν δημιουργώντας ή επεκτείνοντας τις δραστηριότητες τους σε νέους τομείς.

5 Μέσα από την λειτουργία όλων αυτών των δράσεων θα δημιουργηθούν άμεσα νέες θέσεις εργασίας, ενώ παράπλευρα και ανάλογα με τις αποφάσεις των επιχειρηματιών για δραστηριοποίηση στους τομείς ενδιαφέροντος θα δημιουργηθούν ακόμη περισσότερες θέσεις από την άσκηση των δραστηριοτήτων. Στοχεύουμε στην στήριξη των νέων, καθώς και στην άρση της απομόνωσης της πρόληψης των ναρκωτικών και της ξενοφοβίας. Η πρόταση του Δήμου Καβάλας κυρίως στοχεύει στην δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, τόσο κτιριακών όσο και σε εξοπλισμό και στελεχιακό δυναμικό, που να καταστήσουν την περιοχή παρέμβασης ένα ζωντανό και ενεργό κομμάτι της πόλης, εκεί όπου να μπορέσουν να αναπτυχθούν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, και οι παλαιές να ενισχυθούν και συντηρηθούν. Μέσα από την αστική αναβάθμιση και την επιχειρηματική δραστηριοποίηση μπορούν να αναπτυχθούν νέες επιχειρηματικές δράσεις, αυξάνοντας το εισόδημα των πολιτών, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και βοηθώντας στην ανάπτυξη της περιοχής, στην μείωση της ανεργίας και στην άρση της απομόνωσης και της ξενοφοβίας. Αντικειμενικός στόχος των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων είναι η εξασφάλιση όρων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης με σημείο αναφοράς: τη χωρική διάσταση, για την ανάκτηση του ελέγχου του αστικού χώρου αξιοποιώντας εργαλεία χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομικής οργάνωσης και ορθολογικής ανάπτυξης υποδομών την οικονομική διάσταση, με την διεύρυνση της τοπικής παραγωγικής ικανότητας δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και ενεργοποιώντας το ενδογενές δυναμικό και πόρους την κοινωνική διάσταση, με την ήπια διαχείριση φαινομένων φτώχειας, πολιτισμικού ή και κοινωνικού αποκλεισμού, ρατσισμού, εγκληματικότητας, και τη δημιουργία των αναγκαίων κοινωνικών υποδομών (υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης, παιδικής προστασίας) την περιβαλλοντική διάσταση, για τον εντοπισμό μη συμβατών ή εναρμονισμένων με τις επιδιώξεις της βιώσιμης ανάπτυξης μορφών εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της πόλης (αέρας, νερό, έδαφος, ζωτικός χώρος), την επίλυση φαινομένων σύγκρουσης χρήσεων και δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (αέρια μόλυνση, ηχορύπανση, οπτική ρύπανση, κλπ), την αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας υποβαθμισμένων περιοχών και την αναστροφή των φαινομένων κορεσμού του δομημένου περιβάλλοντος την πολιτιστική διάσταση, με τη δημιουργία πολιτιστικής ταυτότητας ως στοιχείο της νέας φυσιογνωμίας του αστικού χώρου

6 3. ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στα πλαίσια του Mέτρου 4.2 αναλαμβάνονται δράσεις όπως 1. Αποκατάσταση - Ανάδειξη του «Κτιρίου Παλαιάς Μουσικής» και του «Κέντρου Νεότητας», ο φωτισμός του παλαιού Υδραγωγείου και του Βυζαντινού Κάστρου, καθώς και η βελτίωση της οδού Θ. Πουλίδου. 2. Αποκατάσταση και ανάπλαση του οδικού δικτύου της χερσονήσου της Παναγίας. 3. Εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού και συστημάτων τηλεργασίας 4. Ανάπτυξη και προώθηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων πολιτιστικών θεσμών Στα πλαίσια του Mέτρου 4.3 αναλαμβάνονται δράσεις όπως: 1. Ενίσχυση υποδομών για την υγεία και την κοινωνική πρόνοια, με την δημιουργία μονάδος Βοήθεια στο Σπίτι. 2. Λειτουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών και ενεργειών πληροφόρησης ευαισθητοποίησης για την απασχόληση, την εγκληματικότητα, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την πολιτιστική μας κληρονομιά, καθώς και Forum Επιχειρηματικής στήριξης και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων. 3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων και κατάρτισης ανέργων και υποαπασχολουμένων σε παραδοσιακά επαγγέλματα, χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, κ.λ.π. 4. Προβολή της πολυπολιτισμικής ταυτότητας του διατηρητέου συνόλου με δημιουργία ιστοσελίδας και πραγματοποίησης συνεδρίων και ημερίδων. 5. Δημιουργία δικτύου ενημέρωσης επιχειρηματιών Ευρωπαϊκό Διαβαλκανικό κέντρο Εμπορίου και Τουρισμού. 6. Δίκτυα μεταφοράς τεχνογνωσίας Σύνδεση με διεθνείς Οργανισμούς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 1. Εισαγωγή

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 1. Εισαγωγή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 1. Εισαγωγή Στα πλαίσια του νέου διεθνοποιηµένου περιβάλλοντος, εντείνεται ο ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Η αναπτυξιακή ιστορία των νησιών του ελληνικού αρχιπελάγους χάνεται στα βάθη των αιώνων, επιβεβαιώνοντας όμως ότι πολλά από τα νησιά που σήμερα χαρακτηρίζονται ως υπανάπτυκτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας H NέαN Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ :ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ...69. INTERREG III-Α / Ελλάδα-Ιταλία. SWOT Ανάλυση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ...69. INTERREG III-Α / Ελλάδα-Ιταλία. SWOT Ανάλυση 3.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ...69 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 69 3.2 ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΥΝΕΧΕΙΑΣ... 69 3.3. ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ... 70 3.3.1 Εισαγωγή... 70 3.3.2 Γενική Παρουσίαση της

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 12 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP011, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Ιδρυτική Διακήρυξη Συνδημότισσες- Συνδημότες, Οι δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, πραγματοποιούνται σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ. ΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ άρχισε τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο βασίζεται:

ΔΑΠΑΝΕΣ. ΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ άρχισε τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο βασίζεται: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ άρχισε τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο βασίζεται: 1. Στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου κ. Τάσσου Παπαδόπουλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα