ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ"

Transcript

1 «Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην 2 η Περιφέρεια Σ.Σ. Πειραιά: ένα παράδειγμα εφαρμογής του επιμορφωτικού μοντέλου του αναστοχαστικού εκπαιδευτικού σε μια σχολική κοινότητα» Νικόλαος Σαλτερής Σχολικός Σύμβουλος 2 ης Περιφέρειας Πειραιά, Δρ Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Νικολέτα Παπαϊωάννου Διευθύντρια 26 ου Δ.Σ. Πειραιά Ηλίας Χατζηδημήτρης Διευθυντής 50 ου Δ.Σ. Πειραιά Αργύρης Στάθης Δάσκαλος 33 ου Δ.Σ. Πειραιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εισήγηση αναφέρεται στο θεωρητικό μοντέλο του «αναστοχαστικού εκπαιδευτικού» και την εφαρμογή του στην πράξη σε σχέση με τις Τ.Π.Ε. στο χώρο της εκπαίδευσης σε μια «εκπαιδευτική κοινότητα», όπως αυτή της 2 ης Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου Πειραιά. Αρχικά παρουσιάζεται η εμπειρία του Σχολικού Συμβούλου που αφορά στην συγκρότηση άτυπης «ομάδας» εκπαίδευσης σχετικά με τις Τ.Π.Ε. Στη συνέχεια ο «σχεδιασμός» στόχων σε σχέση με την υλοποίηση ενός μίνιμουμ επιμορφωτικού προγράμματος σύμφωνου με το «μοντέλου» του «αναστοχαστικού εκπαιδευτικού» καθώς και η διάχυση της τεχνογνωσίας που απέκτησε η ομάδα στους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας. Τέλος, τα τρία μέλη της ομάδας περιγράφουν την εμπειρία τους και παρουσιάζουν εργασίας σχετικές με τη δημιουργία δικτύου ιστοσελίδων, το περιεχόμενο τους και εκπαιδευτικά λογισμικά που παρήγαγαν αυτοί και άλλοι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της σχετικής πρωτοβουλίας. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που θα παρουσιαστούν αναφέρονται στη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης, τα Μαθηματικά της Γ Τάξης, τα Σχέδια Εργασίας, τις σχολικές

2 γιορτές, τη Γεωγραφία Στ Τάξης και την Αισθητική Αγωγή. Ενδεικτικά για την ποιότητα της ιστοσελίδας επισκεφτείτε τη διεύθυνση: ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αναστοχαστικός εκπαιδευτικός, εκπαιδευτική κοινότητα, άτυπη εκπαίδευση, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, μάθηση ενηλίκων, συνεχής εκπαίδευση, εκπαιδευτικός σχεδιασμός, τεχνογνωσία, δημιουργία ιστοσελίδας, εκπαιδευτικό λογισμικό, σχέδια εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία των Schön & Argyris τη δεκαετία του 70 (Argyris & Schön, 1974) αναφορικά με τη σχέση θεωρίας και πρακτικής, στη συνέχεια η εργασία του Schön πάνω στον αναστοχαστικό επαγγελματία, τον τρόπο που αυτός σκέφτεται και δρα στην πράξη (Schön, 1983) και ιδιαίτερα στον αναστοχαστικό εκπαιδευτικό (Schön 1994) άσκησαν σημαντικές επιρροές σε ένα σύνολο τομέων. Οι σημαντικότεροι εξ αυτών σχετίζονται με τη διδασκαλία και το πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί το στοχασμό πάνω στο εκπαιδευτικό τους έργο και, ως εκ τούτου, γενικότερα με τις καθημερινές εκπαιδευτικές τους πρακτικές και τον τρόπο που αυτοί μαθαίνουν. Δηλαδή, ζητήματα που με τη σειρά τους παραπέμπουν τόσο σε μοντέλα οργάνωσης της αρχικής όσο και συνεχούς εκπαίδευσή τους (Καλαϊτζοπούλου, 2001) αλλά και προσφάτως στην έρευνα δράσης (Λάναρη, 2005), ως την πλέον σύγχρονη μέθοδο απάντηση στα κλασικά προβλήματα που εξετάζει η θεωρία της εκπαίδευσης και μάθησης ενηλίκων (Jarvis, 2004), αλλά και γενικότερα κάθε προσέγγιση που στόχο έχει την κινητοποίηση και ολοκληρωμένη υποστήριξη (θεωρητικά και πρακτικά) της μάθησης των εκπαιδευτικών στην πράξη. Οι νέες αυτές επεξεργασίες παρουσιάζονται για πρώτη φορά με ελαφρά καθυστέρηση στην πατρίδα μας τη δεκαετία του 90 (Ματσαγγούρας, 1995), όπως εξάλλου συνέβαινε και στο παρελθόν με κάθε νέα παιδαγωγική θεωρία, καθυστέρηση που ομολογουμένως μειώνεται συνεχώς κυρίως για δύο λόγους: α) επειδή η παιδαγωγική επιστήμη πραγματοποιεί αλατώδη πρόοδο στη χώρα μας τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ως αποτέλεσμα της ίδρυσης Πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Τμημάτων και β) η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο χώρο της εκπαίδευσης με τη σειρά της διευκολύνει αποτελεσματικά τη μετάδοση και διάδοσης των επιστημονικών πληροφοριών. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Όμως: α) παρά τη σχετική επιστημονική γνώση και τη συνεπαγόμενη εμμέσως ικανότητα της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας να χειρίζεται ζητήματα που σχετίζονται με τους προαναφερόμενους χώρους και β) την αναμενόμενη επιστημονική φροντίδα που επιδεικνύει, τουλάχιστον ένα μέρος της για την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των ελλήνων εκπαιδευτικών (Μπαγάκης, 2005), κανένα από τα γνωστά επιμορφωτικά μοντέλα στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών που έχουν σκοπό την ανάπτυξη «αναστοχαστικών δασκάλων» (Ματσαγγούρας, 2005), δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος πρακτικής εφαρμογής στην πατρίδα μας.

3 Τούτο συμβαίνει επειδή απουσιάζει ολοσχερώς οποιαδήποτε μορφή επιμόρφωσης, ενδοϋπηρεσιακής ή μη, που να είναι θεσμικά κατοχυρωμένη, δηλαδή διοικητικά υποστηριζόμενη, χρηματοδοτούμενη και σχεδιασμένη, έτσι ώστε να ανατροφοδοτείται από τις απόψεις και εμπειρίες των εκπαιδευτικών. Εξαιρουμένης, βέβαια, παρά τα πολλαπλά της προβλήματα, της ετερο-χρηματοδοτούμενης (ΚΠΣ- ΕΠΕΑΕΚ) και συγκεντρωτικά σχεδιαζόμενης (;) Εισαγωγικής Επιμόρφωσης των νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών. Η έλλειψη αυτή, που αποτελεί και μέτρο της φροντίδας της ελληνικής πολιτείας γενικότερα για το εκπαιδευτικό σύστημα και ειδικότερα για τον έλληνα εκπαιδευτικό, θέτει ανυπέρβλητα προσκόμματα σε κάθε προσπάθεια γεφύρωσης του διαρκώς διαφεύγοντος χάσματος θεωρίας πράξης (Χρυσαφίδης, 2005), αφού λόγω ακριβώς της έλλειψης αυτής, ακυρώνεται η οποιαδήποτε δυνατότητα να δοκιμαστεί στην πράξη οποιοδήποτε μοντέλο επιμορφωτικής πολιτικής. Η προηγούμενη παρατήρηση αποκτά ειδικό βάρος, επειδή οι προαναφερθείσες αναφορές στα μοντέλα του αναστοχαστικού εκπαιδευτικού υποδεικνύουν ακριβώς την αδυναμία επίλυσης οποιουδήποτε σχετικού προβλήματος αποκλειστικά από την μια εκ των δύο προσεγγίσεων (θεωρητική ή πρακτική), αναδεικνύοντας και υποδεικνύοντας τις συγκεκριμένες και ποικίλες διαδρομές σύνδεσης και αλληλοεξάρτησης τους και ασκώντας με αυτό τον τρόπο έντονη κριτική στην κλασική τεχνοκρατικού χαρακτήρα προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η πράξη τροφοδοτεί με ερωτήματα τη θεωρία και αυτή με τη σειρά της υποδεικνύει λύσεις προς εφαρμογή σ αυτήν. Την θεσμική αυτή έλλειψη, που παλαιότερα οι Ελληνικές Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ) επεσήμαναν και αναδείκνυαν ως ένα από τα σημαντικότερα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής (Σαλτερής, 1998), είναι κατανοητό πως αδυνατεί να καλύψει οποιαδήποτε επιμέρους προσπάθεια «ιδιωτών» εντός ή εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος. Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Παρ όλα αυτά, η υιοθέτηση μιας υπεύθυνης στάσης, με την έννοια που προσδίδει σε αυτή τη διαδικασία ο Dewey (Καλαϊτζοπούλου, 2001), καθώς και των ιδεών της αφοσίωσης και της ευρύτητας πνεύματος, που ο ίδιος θεωρεί ως πάγια χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, που επιθυμούν να αναπτυχθούν τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά (Day, 2003), σε συνδυασμό με τη θεσμική προσδιορισμένη ευθύνη της επιμόρφωσης των δασκάλων, όπως αυτή προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία περιγραφής του έργου του Σχολικού Συμβούλου, υπαγόρευσαν στην πράξη επιλογές που αποσκοπούσαν στην επίτευξη των μέγιστων δυνατών αποτελεσμάτων στις δοσμένες συνθήκες. Με λίγα λόγια όχι μόνο να δράσουμε ως επαγγελματίες αλλά να συμπεριφερθούμε και ως επαγγελματίες (Day, 2003). Σε αυτό το πνεύμα, από τον Απρίλιο του 2003, στη 2 η Περιφέρεια Σχολικού Συμβούλου Πειραιά, έχοντας επενδύσει αρχικά στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός κλίματος εμπιστοσύνης (Jarvis, 2004), συγκροτούνται άτυπες επιμορφωτικές ομάδες εκπαιδευτικών, στα πλαίσια της φροντίδας προώθησης των αντιλήψεων του «αναστοχαστικού δασκάλου», που εργάζονται πάνω στην παρατήρηση, καταγραφή, διαμόρφωση και εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών πρακτικών σε διάφορες όψεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

4 Μια απ τις ομάδες αυτές, που συγκροτήθηκε μάλιστα πολύ νωρίς, είναι οι εκπαιδευτικοί της Περιφέρειας που ασχολούνται με τις ποικίλες εφαρμογές των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο πρώτος πυρήνας της αποτελείτο από τρία μέλη, που παραμένουν και τα στηρίγματα της όλης προσπάθειας, στον πολύ συγκεκριμένο χώρο, ενώ η όλη ομάδα εκτείνεται σε ένα ασυνεχές που φτάνει και διψήφιο αριθμό μελών. Αρχική φροντίδα της αποτέλεσε η πρόκληση δημιουργίας μια ιστοσελίδας της 2ης Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου Πειραιά. Η επιλογή αυτή έγινε για μια σειρά λόγους κυριότεροι εκ των οποίων ήταν οι εξής: Α) Η δημιουργία και η ανατροφοδότηση του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας με τις εργασίες του συνόλου των προσώπων που αποτελούν μια εκπαιδευτική κοινότητα, όπως μπορεί να οριστεί αυτή της Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου, καθώς και η σταδιακή βελτίωση και ανάπτυξη τόσο τεχνολογικά όσο και ουσιαστικά του περιεχομένου της με σκοπό τη διευκόλυνση της καθημερινής εργασίας των εκπαιδευτικών, θα αποτελούσε συμβολικό και πραγματικό εργαλείο νοηματοδότησης της όλης προσπάθειας ανάπτυξης του ενδιαφέροντος για αλλά και των εφαρμογών των Τ.Π.Ε. στο χώρο της εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή Πειραιά. Β) Επειδή το επίπεδο τεχνογνωσίας των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ήταν περιορισμένο, εκτιμήθηκε ότι η δημιουργία και ανάπτυξη μιας ζωντανής και δυναμικής ιστοσελίδας, θα οδηγούσε σε ανάπτυξη άτυπων μορφών μάθησης σχετικά με τις Τ.Π.Ε.. Γ) Οι μορφές αυτές μάθησης, με τη σειρά τους, θα οδηγούσαν στην ανάπτυξη και άλλων μορφών παρέμβασης και κυρίως στην ενασχόληση με την παραγωγή ενός πρώτου επιπέδου «εκπαιδευτικού λογισμικού» ή τουλάχιστον με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και μέσα στην τάξη με σκοπό την καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ Η όλη προσπάθεια απέδωσε καρπούς πολύ σύντομα και οι αρχικές υποθέσεις, όχι μόνο επιβεβαιώθηκαν αλλά και κάθε προσδοκία ξεπεράστηκε χάρη στην έντονη προσπάθεια που κατέβαλαν τα μέλη της «ομάδας» αλλά και την υποδοχή και διάχυση τόσο των αποτελεσμάτων της εργασίας τους όσο και της τεχνογνωσίας που αυτά απέκτησαν στο σύνολο των εκπαιδευτικών του Πειραιά. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα μέλη της ομάδας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών «Η Πρόοδος», οργάνωσαν και πραγματοποίησαν, με δική τους πρωτοβουλία και χωρίς αμοιβή, ειδικά «φροντιστηριακά» μαθήματα για να υποστηρίξουν την Πιστοποίηση των εκπαιδευτικών της Περιφέρειας και παρήγαγαν ανάλογο υλικό, ενώ παράλληλα αναμόρφωσαν και βελτίωσαν την αρχική ιστοσελίδα, που την ποιότητα και χρησιμότητα της μπορεί αντιληφθεί κάθε ενδιαφερόμενος επισκεπτόμενός την στη διεύθυνση: Σύντομα σε αυτή θα αναρτηθεί και δείγμα από εκπαιδευτικά λογισμικά που ανέπτυξαν μέλη τα ομάδας και εκπαιδευτικοί της 2 ης Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου Πειραιά όπως: α) Η διδασκαλία της Πρώτης Ανάγνωσης στην Α Δημοτικού, β) Τα Μαθηματικά της Γ (Πρώτο τεύχος) γ) Ένα σχέδιο Εργασίας με θέμα «Οι Βομβαρδισμοί του Πειραιά», δ) Τρία CD με ενδεικτικές πορείες για τις δύο Εθνικές Γιορτές και την Επέτειο του Πολυτεχνείου και ε) Η Πολιτική Επισκόπηση της

5 Αφρικής, (Γεωγραφία Στ Τάξης) και στ) Αισθητική Αγωγή. Γνωριμία των μαθητών με τη ζωγραφική του 20 ου αιώνα (επέκταση μιας ιδέας άλλων) Το λογισμικό αυτό θα είναι ανοιχτό στις ανάγκες και επεμβάσεις κάθε ενδιαφερόμενου, μετά από συγκεκριμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον αρχικό δημιουργό του. Παράλληλα, με τις παραπάνω δραστηριότητες και ως αποτέλεσμα τόσο της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας όσο και του ενδιαφέροντος για της Τ.Π.Ε. που αναπτύσσεται στην συγκεκριμένη Περιφέρεια αλλά και συγκεκριμένου σχεδιασμού της ομάδας, μια σειρά σχολείων αναπτύσσουν πειραματικά ιστοσελίδες, έτσι ώστε να δημιουργηθεί την επόμενη διετία ένα «δέντρο», που κορμός του θα είναι η αρχική και «κλαδιά» του οι ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας. Ο σχεδιασμός αυτός αποτελεί προσαρμογή τόσο στις τεχνικές δυνατότητες του sch.gr, (τις σχετικές με τις ιστοσελίδες που αυτό φιλοξενεί), όσο και με το στόχο που τέθηκε από την ομάδα και σχετίζεται με την ικανότητα των εκπαιδευτικών κάθε ιδιαίτερης σχολικής μονάδας να υποστηρίζει δυναμικά την ιστοσελίδα του, δηλαδή να την ενημερώνει, αναβαθμίζει και βελτιώνει συνεχώς. Επιπλέον σχετίζεται και με το στόχο που προβλέπει στο όλο «δέντρο» να κατανεμηθούν «χώροι» δραστηριοτήτων που κάθε ιστοσελίδα θα είναι σε θέση να υπηρετεί. Δηλαδή, κάθε σχολική μονάδα να αναλαμβάνει ένα εξειδικευμένο αντικείμενο: π.χ. το εκπαιδευτικό λογισμικό που συνδέεται με τα Σχέδια Εργασίας, τα μαθηματικά, την αισθητική αγωγή, την υποστήριξη του γραφείου διευθυντή κ.ο.κ. και στο αντικείμενο αυτό να επικεντρώνει την ιδιαίτερη προσπάθεια ανάπτυξης της επιμέρους ιστοσελίδας. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με βάση όσο δραστηριότητες ακροθιγώς σκιαγραφήθηκαν προηγουμένως, γίνεται κατανοητό ότι η ελάχιστη και «ερασιτεχνικού» χαρακτήρα προσπάθεια εφαρμογής (με την έννοια της μη θεσμισμένης) του όποιου επιμορφωτικού μοντέλου του «αναστοχαστικού εκπαιδευτικού» σε μια εκπαιδευτική κοινότητα, όπως θεωρούμε την Περιφέρεια Σχολικού Συμβούλου, επιτυγχάνει σημαντικά αποτελέσματα, όταν στηρίζεται στην ανάπτυξη πνεύματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και αποδίδει γρήγορα καρπούς για το σύνολο της κοινότητας. Μάλιστα, η ταχύτητα της «απόδοσης» επιταχύνεται και είναι ιδιαίτερα ορατή, όταν πρόκειται για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο χώρο της εκπαίδευσης. Επιπλέον, τα πρώτα δείγμα επιτρέπουν να συγκροτήσουμε υποθέσεις που σχετίζονται με την άμεση επίδραση που ασκεί η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο χώρο της εκπαίδευσης σε στοιχεία του habitus των εκπαιδευτικών (Perrenoud, 2001), που ο πυρήνας του αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτικός στις όποιες αλλαγές, όπως παρατηρείται σε άλλες ποικίλες περιπτώσεις εφαρμογής εκπαιδευτικών νεωτερισμών, που φιλοδοξούν να διαφοροποιήσουν την καθημερινή εκπαιδευτική πρακτικών των εκπαιδευτικών όλου του κόσμου. Τις υποθέσεις αυτές ευελπιστούμε να παρουσιάσουμε στο μέλλον, εφόσον γίνει ορατή από τη μεριά της Πολιτείας η θεσμική υποστήριξη ανάλογων επιμορφωτικών προσπαθειών και το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας της πατρίδας μας για τα τεκταινόμενα στο χώρο της γενικής εκπαίδευσης εκδηλωθεί διαμέσου της

6 προσφοράς εκ μέρους ικανού αριθμού «κριτικών φίλων» (Μπαγάκης, 2005 & Day, 2003). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Argyris C. & Schön D.A. (1974) Theory in practice: increasing professional effectiveness, San Francisco: Jossey- Bass Day, P. (2003) Η Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών. Οι προκλήσεις τα δια βίου μάθησης, Αθήνα: Τυπωθήτω Jarvis, P. (2004) Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, Αθήνα: Μεταίχμιο Καλαϊτζοπούλου, Αθήνα: Τυπωθήτω. Μ. (2001) Ο εκπαιδευτικός ως Στοχαζόμενος Επαγγελματίας, Λάναρη, Κ. (2005) Ο ρόλος της έρευνας εκπαίδευσης στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Στο Μπαγάκης, Γ. (επιμέλεια), Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, Αθήνα: Μεταίχμιο Ματσαγγούρας, Η. (1995) Στοχαστοκριτικός δάσκαλος: αίτημα του καιρού μας. Στο, Καζαμίας, Α., Κασσωτάκης Μ. (επιμέλεια) Ελληνική Εκπαίδευση: Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισμού, Αθήνα: Σείριος. Ματσαγγούρας, Η. (2005) Επαγγελματισμός και επαγγελματική ανάπτυξη. Στο Μπαγάκης, Γ. (επιμέλεια) Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, Αθήνα: Μεταίχμιο Μπαγάκης, Γ. (επιμέλεια) (2005) Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, Αθήνα: Μεταίχμιο Perrenoud, P. (2001) De la pratique réflexive du travail sur l habitus, Recherche et Formation, 36, Σαλτερής, Ν. (1998) Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες και εκπαιδευτική Ιδεολογία. Ελλάδα , (δακτυλόγραφο) διατριβή για διδακτορία, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Στο Schön D.A., (1987) The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action, New York: Basic Books Schön, D. (1994) Le praticien réflexif: à la recherche du savoir caché dans l agir professionnel, Montréal: Les Editions Logiques. Χρυσαφίδης, Κ. (2005) Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού ως αποτέλεσμα προσέγγισης της σχέσης θεωρίας και πράξης. Στο Μπαγάκης, Γ. (επιμέλεια) ο.π.

ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ: «Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ, ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ: «Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ, ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ: «Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ, ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ο.ΕΠ.ΕΚ. (Euricon, 2007) το 99% των ερωτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576. Α Μέρος 7

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576. Α Μέρος 7 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης Α Μέρος 7 3 1. Εκπαιδευτικές κοινότητες πρακτικής και επαγγελματική μάθηση στο νέο σχολείο Ευγενία Αρβανίτη 2. Εφαρμογή της μεθόδου «έξι σκεπτόμενα καπέλα» του De

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Ανάδειξη καλών πρακτικών, διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Ανάδειξη καλών πρακτικών, διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Ανάδειξη καλών πρακτικών, διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο), Δ. Κ. Μαυροσκούφης (Επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή. Θεσσαλονίκη, 2008. Ο ρόλος της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή Πρόλογος: Ζωή Παπαναούμ Εισαγωγή: Δημήτρης Μαυροσκούφης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σταμάτης Παλαιοκρασάς, επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Μεθοδολογία επιμόρφωση Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη 217 7.1 Ιδιαιτερότητε τη εκπαίδευση ενηλίκων - Παιδαγωγικέ αρχέ εκπαίδευση ενηλίκων Το 2006, η κοινή ενδιάμεση έκθεση προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα